Blog Archives

Eerder deze dag meldde we al dat veel loodgieters geen goed werkende website hebben. Dit bleek uit onderzoek van Telefoonboek.nl. Het bedrijf onderzocht ook hoe goed bedrijven in de branche de telefoon opnemen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat bijna 100% van de onderzochte telefoonnummers weinig tot geen klachten krijgt over de telefonische bereikbaarheid. In Zuid-Holland worden de minste klachten waargenomen. In Drenthe en Groningen komen relatief gezien de meeste klachten voor.

Uit onderzoek van Telefoonboek.nl blijkt dat bijna driekwart van de loodgieters geen werkende website heeft. In de database van Telefoonboek.nl staan 5541 bedrijven geregistreerd in de categorie ‘Loodgieter’. Bij deze bedrijven werd gekeken hoeveel er een werkende website bezitten. Bij slechts 1445 bedrijven werd deze gevonden, hetgeen neerkomt op 26,1. Van de 1445 loodgieters die wél een werkende website hebben, bezit maar 3,3% een SSL-certificaat. Een SSL-gecertificeerde verbinding, te herkennen aan ‘https’ en een hangslotje in de adresbalk, zorgt ervoor dat de opgezochte en ingevulde informatie niet door derden bekeken kan worden. Dat wil zeggen dat 96,7% van de loodgieterswebsites onvoldoende beveiligd zijn.

Wildlands Adventure Zoo Emmen heeft het integrale onderhoud van haar 22 hectare grote themapark in opdracht gegeven aan Homij Technische Installaties. Het contract hiervoor is op 8 december jl. ondertekend door Frankwin van Beers namens Wildlands en Antonio Navarrete Gelde namens Homij. De overeenkomst is met terugwerkende kracht ingegaan op 20 februari 2016 met een looptijd van 15 jaar.

Boersema Installatie Adviseurs BV is een onafhankelijk ingenieursbureau, gevestigd in Amersfoort. De kracht van ons werk zit in de wisselwerking tussen vakkundigheid en creativiteit. We hebben projecten in allerlei sectoren: farmacie, scholen, musea, gezondheidszorg en industrie. Wij maken ons druk om een optimale omgeving voor mensen of processen, in nieuwbouw, renovatie of transformatie.
Daarvoor ontwerpen wij installatietechnische systemen in gebouwen en ontwikkelen we waar nodig nieuwe technieken.

De nieuwe flexibele laagopbouw maakt het mogelijk: de Rautherm Speedbuis is tot 30% buigzamer. Zo bespaart u waardevolle tijd en profiteert u van een snellere buisverlegging tot maar liefst 20%. De nieuwe oranje buisgeneratie is vanaf september verkrijgbaar.

Naslagwerk voor de installatiebranche

TVVL Magazine is het officiële orgaan van de Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen, TVVL. Het is al decennialang een zeer gewaardeerd vaktijdschrift/naslagwerk voor de installatiebranche. De volgende sectoren komen aan bod: klimaattechniek, elektrotechniek, gebouwbeheer en sanitaire technieken. De oplage wordt bijna in zijn geheel op persoonlijke titel verstuurd naar eindverantwoordelijken in de sector gebouwgebonden technische installaties.

TVVL Magazine wordt zeer doelgericht verspreid onder functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het adviseren, ontwerpen, aanschaffen en onderhouden van technische installaties in gebouwen.
Deze doelgroep kenmerkt zich door de grote beslissingsbevoegdheid bij het selecteren/aanschaffen van producten en/of diensten. Hiertoe behoren: installatieadviseurs, installateurs en projectleiders van middelgrote t/m grote installatiebedrijven alsmede architecten, eindgebruikers, hoofden technische dienst en beslissingsbevoegden van woningbouwcorporaties en vastgoedondernemingen.

Kennisverspreiding
TVVL is een personenvereniging die ruim 1.100 leden en 400 begunstigers telt. De vereniging is één van de belangrijkste kennisplatforms op het gebied van utiliteitsbouw en installatietechniek.
TVVL is onderverdeeld in vier vakafdelingen die zich bezighouden met specifieke ontwikkelingen in de branche: Elektrotechniek, Klimaattechniek, Sanitaire Technieken en Gebouwautomatisering & Beheer.

Meer informatie over de vereniging TVVL: www.tvvl.nl

Thema´s 2017

Editie Thema Verschijningsdatum Deadline materiaal
Nr.01 – Januari Drinkwatervoorziening 28-01-2017 06-01-2017
Nr.02 – Feb   25-02-2017 03-02-2017
Nr.03 – Maart Waterafvoersystemen 25-03-2017 03-03-2017
Nr.04 – April   22-04-2017 31-03-2017
Nr.05 – Mei Energiebronnen voor warmtapwaterbereiding 27-05-2017 05-05-2017
Nr.06 – Juni   24-06-2017 02-06-2017
Nr.07/08 – Juli/Aug Besturingssystemen leidingwaterinstallaties en sanitair 26-08-2017 04-08-2017
Nr.09 – September Sanitaire Technieken 23-09-2017 01-09-2017
Nr.10 – Oktober   21-10-2017 29-09-2017
Nr.11 – November   25-11-2017 03-11-2017
Nr.12 – December International Symposium on Water Supply and Drainage for Buildings (in Haarlem) 23-12-2017 01-12-2017
tm0916

De installatiebranche is verschoven van componenten naar systeemintegratie. Lezers van TVVL Magazine schrijven deze systemen voor.
Duurzaamheid speelt al jarenlang een grote rol binnen de TVVL en vormt een belangrijk onderdeel van veel artikelen in TVVL Magazine
TVVL werkt samen met andere belangrijke kennisinstituten en belangenbehartigers, zoals Uneto-VNI, ISSO, Ashrae, Rehva, TU Delft en Eindhoven, Platform Binnenmilieu, NVvK etc.

Technische specificaties

Drukprocédé :         offset
Papier omslag :      170 grams hv gesat. mc
Papier binnenwerk :  100 grams hv mat mc
Raster fc en z/w :       60
Steunkleur :               in fc-opbouw
Materiaal :                  vlgs. Certified PDF Tijdschriften Nederland:
                                   www.certifiedpdf.net. Het is verplicht bij de
                                   advertentie een laserprint aan te leveren op
                                   100%, voorzien van snijtekens en
                                   paskruizen.
Afwerking :                 garenloos gebrocheerd

Tarieven

1/1 pagina €3.285
1/2 pagina €2.230
1/4 pagina €1.830

Kortingen bij meerdere plaatsingen per jaar:
3 t/m 5 plaatsingen : 5%
6 t/m 10 plaatsingen : 15%
11 plaatsingen : 25%

Let op!
5% combinatiekorting met onze andere branchemedia:
InstallateursZaken (IZ), hét vakblad voor de ondernemende installateur
Installatienet, dé internetportal voor de installatiebranche

Bijsluiters en Meehechters

Formaat: 1 t/m 4 pagina’s, maximaal A4
papiergewicht bijsluiter/meehechter
120 grams         €2.105
120-150 grams   €3.025
Andere formaten in overleg

Vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW
Vermelde kortingen zijn inclusief evt. bureaukorting

Diverse kosten

Voor het aanpassen van niet correct aangeleverd materiaal brengen wij (maximaal) onderstaande zetkosten in rekening. Wij berichten u hierover voorafgaand aan plaatsing.
1/1 pagina €160
1/2 pagina €140
1/4 pagina €110

Kostprijs voor het nieuw maken van advertenties in overleg.
Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw plaatsingswensen. Voor gegarandeerde voorkeursplaatsingen geldt echter een toeslag van 10%.

Formaten

Bladspiegel (b x h)
1/1 pagina 210 x 297 + 3 mm rondom indien aflopend

Zetspiegel (b x h)   staand            liggend
1/1 pagina             185 x 268             n.v.t.
1/2 pagina              90 x 268            185 x 132
1/4 pagina              90 x 132            185 x 64

Het bekendste TVVL-‘product’ is TVVL Magazine, blijkt uit een (2014) door Integron uitgevoerd ledenonderzoek. Met 94% bekendheid scoort het tijdschrift hoger dan alle andere TVVL-producten, waaronder Regiobijeenkomsten (71%), Dé TVVL-Techniekdag (52%) en de TVVL-website (57%).

Oplage

Betaald 800
Lidmaatschap 1.500
Gericht gratis 350
Incidenteel 250
Totaal 2.900

Naar type organisatie
Adviesbureau/installatiebedrijf 54%
Fabrikant/handel                     22%
Gebouwbeheerder/-eigenaar     6%
Onderwijs/wetenschap               3%
Anders/meerdere typen            15%

Wie zoekt naar duurzame verwarming (en koeling) voor woningen en utiliteit kan kiezen uit vele alternatieven. Wordt het een warmtenet? Of een (al dan niet hybride) warmtepomp? Een WKO? Dat al die alternatieven evenveel voor- als tegenstanders hebben maakt keuze voor één van die alternatieven er niet gemakkelijker op. En wat is het effect van betere isolatie op die businesscases? Welke rol kan zonne-energie spelen? Het seminar Warmtenet, warmtepomp of WKO? zet een aantal warmtesystemen naast elkaar en vergelijkt die op de economische aspecten, duurzaamheid, comfort en kosten. Het seminar vindt plaats op 4 oktober a.s. in De Reehorst in Ede.

Thermagas introduceert een nieuw Espace droogbouwsysteem voor vloerverwarming, dat vele voordelen combineert met een comfortabel en energiezuinig laag temperatuursysteem. De 19 mm dunne Espace droogbouwelementen zijn gemaakt van Neopor geëxpandeerd polystyreen en zijn af fabriek voorzien van U-vormige aluminium geleidingsplaten waarin de Espace PE-meerlagenleiding met aluminium inlage geklemd wordt.

Het jaarlijkse Nationaal Solar Trendrapport is verschenen. Wat vooral opvalt is de hoop en wens van de zonne-energiemarkt om de salderingsregeling ook na 2020 voort te zetten. Paradoxaal wordt de overheid gezien als grootste bedreiging voor verdere groei en ontwikkeling aan de ene kant en aan de andere kant verwacht dezelfde markt een hele actieve rol van de overheid. Cindy van de Velde, directeur van Vereniging Eigen Huis (VEH) stelt over de rol van de overheid: “… zonne-energie biedt volop mogelijkheden en heeft de interesse van de consument. Politiek Den Haag doet er goed aan deze ontwikkelingen verder aan te zwengelen in plaats van af te remmen.”

Het Gebruikersplatform Bodemenergie roept iedereen op om een eindgebruiker van een WKO-systeem aan te melden voor de WKO Duurzaamheid Award. De award gaat naar een WKO-eindgebruiker die uitzonderlijke inspanningen levert of heeft geleverd om zijn/haar ervaring en kennis voor het verbeteren en optimaliseren van een klimaatinstallatie met WKO te delen met andere eindgebruikers. Vorig jaar lanceerde Gebruikersplatform Bodemenergie deze nieuwe traditie: de jaarlijkse uitreiking van de WKO Duurzaamheid Award. In 2015 ging de allereerste WKO Duurzaamheid Award naar Chris Overes (foto), verantwoordelijk voor een omvangrijke WKO-installatie. Overes is afdelingshoofd Huisvesting bij een groot vastgoedcomplex van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit jaar is de uitreiking van de WKO Duurzaamheid Award op 4 oktober, de openingsdag van de Vakbeurs Energie in Den Bosch.

Het flexibele isolatiemateriaal ThermaSmart PRO heeft het Cradle to Cradle® bronze certificaat verworven. De Cradle to Cradle® certificering is een internationale erkenning die aangeeft dat het product verantwoord is geproduceerd en een bijdrage levert aan een duurzame wereld. Cradle to Cradle® verzekert de opdrachtgever van het toepassen van een duurzaam materiaal, waarvan de grondstoffen ook bij toekomstige recycling herbruikbaar zijn. Dat betekent dat de hoeveelheid afval afneemt en dat er minder nieuwe grondstoffen nodig zijn. Ook de onroerend goed eigenaar profiteert, omdat de objectwaarde stijgt wanneer de juiste materialen zijn toegepast. Denk aan veiligheid, kwaliteit, levensduur en de hoge restwaarde.

R-Vent Group voegt Itho Daalderop ventilatieproducten toe aan haar leveringsprogramma. Het toevoegen van deze ventilatieproducten en -systemen past in de strategie van R-Vent Group als systeemaanbieder. De keuzemogelijkheden binnen de groep bedrijven die vallen onder de R-Vent Group wordt hierdoor vergroot. Met deze toevoeging kunnen nu ook complete ventilatiesystemen worden aangeboden voorzien van Itho Daalderop producten. De ventilatieproducten en systemen van Itho Daalderop zijn opgenomen in het leveringsprogramma van diverse bedrijven van de R-Vent Group en zijn verkrijgbaar via alle vestigingen alsmede via de webshop van Bergschenhoek Luchtcomfort: webshop.rvent.nl. R-Vent Group is de overkoepelende organisatie voor de lucht- en ventilatiedivisie van Bergschenhoek Groep. Onderdeel van de R-Vent Group zijn: Bergschenhoek Luchtcomfort (R-Vent Netherlands B.V.) Spiraliet, Vespi (deelneming), Heycop Ventilatie, DHS Dutch Heatpump Solutions, R-vent Belgium (B), Climate Recovery (S) (deelneming) en Roha Group (PL).

Maarten Bruinsma is onlangs aangesteld als algemeen directeur Recupair Nederland. Hij volgt eigenaar-grootaandeelhouder Ron Zuiderent op, die het bedrijf vijftien jaar heeft geleid. Zuiderent heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar blijft als adviseur verbonden aan Recupair. Vóór zijn aantreden bij Recupair in september 2015 was ir. Maarten Bruinsma (53) werkzaam bij zowel leveranciers als installatiebedrijven in de koudetechniek en klimaatbeheersing. Recupair vertegenwoordigt de fabrikaten Faco en Lu-Ve in Nederland, producenten van gevinde warmtewisselaars. Het bedrijf levert aan OEMs, installatiebedrijven en eindgebruikers.

Twee op de vijf bedrijven uit de bouwsector erkent dat er op dit moment een tekort aan kwalitatief goed personeel is. Dit probleem wordt met name gezien door installateurs en aannemers. De grootte van het bedrijf speelt hierbij geen rol; wel zijn het de bedrijven met 20 man personeel of meer die nog veel problemen verwachten voor de komende twee jaar. Tevens wordt onderkend dat er een kwantitatief personeelstekort is, maar dat is relatief gezien minder groot. Dit alles blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat in januari – februari 2016 is uitgevoerd onder 700 bedrijven in de bouw- en installatiesector. Van alle bouw en installatie gerelateerde bedrijven ziet op dit moment 40% een kwalitatief tekort aan personeel (kennis). Nog eens 20% verwacht dat dit binnen nu en 2 jaar een rol zal gaan spelen. In totaal is dus drie op de vijf bedrijven van mening dat dit een groot probleem is voor de sector. Daar waar zes op de tien bedrijven een kwalitatief tekort ervaart of op korte termijn verwacht, is een kwantitatief tekort bij vijf op de tien bedrijven aan de orde. Ook dit speelt voornamelijk bij installateurs, aannemers en de grotere bedrijven.

De huidige energievoorziening staat aan de vooravond van revolutionaire veranderingen. Centraal in die veranderingen staat de ‘herontdekking’ van gelijkspanning. Dat dat grote effecten gaat hebben op wonen en werken is duidelijk. Maar ook op de gehele bouw- en renovatieketen zullen de effecten groot zijn. Momenteel zien we een verschuiving van fossiele brandstoffen naar lokaal opgewekte, schone en duurzame elektriciteit. De dagen dat iedere nieuwbouwwoning standaard aangesloten wordt op het aardgasnet zullen eerder achter ons komen te liggen dan veel mensen zich nu realiseren. Duurzame energie-opwekkers als zonnepanelen en windmolens enerzijds en elektrische auto’s en ruim 80 procent van alle overige elektrische apparaten en machines hebben één ding met elkaar gemeen: ze produceren- of werken op gelijkspanning (DC). Maar uit het stopcontact komt al meer dan honderd jaar wisselspanning (AC). Bij de omzetting van AC naar DC gaat veel energie verloren en het kost onnodig veel componenten en grondstoffen. Met gelijkspanning gaat het rendement van duurzame energiebronnen als zon en fuel cells aanzienlijk omhoog, zijn minder elektrische componenten nodig in het net en wordt fors bespaard op kostbare koperen kabels. En tenslotte levert Gelijkstroom een ‘intelligent netwerk’: over een gelijkstroomnetwerk kan ook informatie worden verzonden, wat aparte datanetwerken overbodig kan maken..

Sharp Europe gaat haar assortiment zonnepanelen uitbreiden, zo maakt het bedrijf vandaag bekend. Het bedrijf vult haar huidige assortiment monokristallijne fotovoltaïsche modules aan met een nieuwe lijn polykristallijne modules en brengt panelen met een vermogen van 250 watt (ND-RC250), 255 watt (ND-RC255) en 260 watt (ND-RC260) op de markt. Dankzij de nieuwe fotovoltaïsche of PV-modules zijn gebruikers minder afhankelijk van het elektriciteitsnet en halen ze meer rendement uit zonne-energie. De polykristallijne panelen zijn aantrekkelijk geprijsd en van hoge kwaliteit.
De cellen van de polykristallijne zonnepanelen bestaan uit meerdere kristallen en kunnen tegen een lagere kostprijs geproduceerd worden dan monokristallijne panelen. De besparing die dit oplevert, berekent Sharp middels een korting door aan haar klanten en gebruikt het bedrijf om de zonneproducten in grote aantallen te kunnen produceren en vermarkten. De modules uit de nieuwe zonnepanelenlijn leveren tot 15,8% meer rendement, waardoor gebruikers de opbrengst van hun onafhankelijke energievoorziening flink zien toenemen.
Sharp heeft de nieuwe panelen voorzien van een donkerblauwe finish en een anti-reflecterende coating, waardoor de lichtopname flink toeneemt. Dankzij een gegarandeerde positieve tolerantie wordt tot 5% meer vermogen opgewekt. Daarnaast is de temperatuurcoëfficient (mV/°C) verbeterd, waardoor het vermogensverlies bij hogere temperaturen afneemt.

Met het compleet nieuwe Nefit EnviLine warmtepompprogramma zijn tot 48 verschillende systeemconfiguraties mogelijk, zowel Split- als Monoblock. Met vermogens van 3 tot 17 kW kan voor elke situatie een EnviLine systeem worden samengesteld met een hoog energetisch rendement. In combinatie met de thermische en photvoltaïsche zonne-energiesystemen van Nefit is een duurzame totaaloplossing van één leverancier mogelijk. Aanschaf is extra interessant door de overheidssubsidie die van toepassing is. Voor de installateur is er nog een voordeel: voor de Monoblock-uitvoering is geen F-gassencertificering vereist.

De VSK was een hoogtepunt voor Karel. Man wat heeft hij daar een hoop interessants gezien! Enorm veel verschillende soorten bier en overal smakelijke hapjes. Het was fantastisch. Om 12 uur kon hij zijn eerste gele rakker al naar binnen gooien in combinatie met een verse schaal bittergarnituur. Hij had zich elke dag prima vermaakt…tot vrijdagmiddag. Er belde een klant over een lekkende ketelsifon, net toen hij zijn vijfde trippel achter in zijn keel goot. Hij was eigenlijk van plan nog wel een zesde en zevende te nemen, maar de klant kreeg natte voeten, dus hij moest het hierbij laten.

De infrarood vloerverwarming Speedheat is als eerste elektrische vloerverwarming ISSO geaccrediteerd. Hierdoor kan voor het eerst een elektrische vloerverwarming worden meegenomen in de EPC berekening en is aangetoond dat Speedheat voldoet aan de huidige norm (EPC in 2016 ≤ 0,4 en in 2020 ≤ 0,2). Bij de ISSO wordt de kwaliteit van installaties inzichtelijk gemaakt.

SUEZ – specialist in duurzaam afvalmanagement – en Cofely – technisch dienstverlener – hebben samen het startsein gegeven voor ‘ReCharge’, een project waarbij onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om auto-accu’s aan het einde van hun automotive levensduur te hergebruiken door ze in te zetten in de energieketen. Het unieke aspect hierbij is de integratie tussen twee ketens. Enerzijds de afvalketen – het ophalen en verwerken van de batterij – en anderzijds de energieketen, waarbij gebruikte accu’s in een ‘power tower’ worden geplaatst met als doel om energieoverschotten uit zonne- en windenergie tijdelijk op te slaan of om spanningspieken mee af te vlakken. Het onderzoek heeft een landelijke reikwijdte en brengt voor het eerst in kaart of ook ev-accu’s hiervan onderdeel kunnen zijn. Naar verwachting zijn de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie aan het einde van het jaar bekend.

Het persen van zachtkoperen buizen voor gastoepassing kán nu zonder steunhuls. Systeemfabrikant Viega heeft als eerste het Kiwa Gastec-certificaat ontvangen op haar fitting in combinatie met zachtkoperen buizen (R220).

Dinsdag 19 januari is de start van de bouw van NoMA House feestelijk gevierd. Het gebouw biedt state of the art kantoorruimte aan bedrijven die op zoek zijn naar een karakteristieke omgeving op de Amsterdamse Zuidas.

FLIR heeft vandaag bekend gemaakt dat de nieuwe TG130-spotwarmtebeeldcamera verkrijgbaar is in Europa. Met deze camera kunnen thuisklussers en professionals temperatuurgerelateerde problemen in huis lokaliseren en oplossen. De TG130 is speciaal ontwikkeld voor seizoensinspecties en herstelwerkzaamheden in woningen en brengt temperatuurgerelateerde problemen in kaart om energiekosten te kunnen besparen.

ROVC trapt het eerste kwartaal van 2016 af met een reeks nieuwe cursussen. Het aanbod beslaat vijf verschillende vakgebieden: Elektrotechniek & Elektronica, Industriële Automatisering, Koude- & Installatietechniek, Veiligheid en Werktuigbouw. De cursussen zijn geschikt voor vakvolwassen technici. Binnen de lessen staan kwaliteit en praktijkgerichtheid centraal. Zo leren cursisten dat wat nodig is voor de praktijk.

Panasonic lanceert een nieuwe VRF-hydrokit en HR-multibox. De systemen zijn niet alleen installatievriendelijk, maar dankzij het gebruik van restwarmte ook energiezuinig.
De nieuwe ECOi Hydrokit maakt deel uit van de Panasonic VRF-reeks. Het systeem creëert warm water met behulp van restwarmte van airconditioningkoeling, die anders ongebruikt zou worden afgevoerd. Deze restwarmte verwarmt water tot een temperatuur van 45 °C. Afhankelijk van de toepassing kan het water in een buffervat zoals de Panasonic boiler elektrisch worden naverwarmd tot 65 °C. Dit maakt het water geschikt voor ruimteverwarming of gebruik als tapwater. De ECOi Hydrokit is het meest complete hydrobox-systeem dat op de markt beschikbaar is. Het systeem is voorzien van een klasse-A waterpomp van Panasonic, ontluchtingsklep, stromingsschakelaar, overdrukventiel, expansieventiel, back-upverwarming, automatisch watersterilisatie en een manometer.

Op de stand van Duco zal er tijdens de komende editie weer heel wat te bezichtigen zijn.

Vanaf a.s. dinsdag start de grootste installatievakbeurs van Nederland weer in Utrecht.
Uiteraard is ook de redactie van Installatienet.nl op de beursvloer aanwezig. Opvallende, nieuwe, bijzondere en innovatieve producten, mensen of zaken laten wij direct zien op het twitteraccount van @installatienet. Zelf kunt u hier ook aan bijdragen, tweet naar @installatienet met de hashtaq #vskinet en zie ook uw foto’s(sfeer of teamfoto’s mogen natuurlijk ook!) terug op de tijdlijn van installatienet en zo kunt u uw collega’s (die er misschien niet bij kunnen zijn) laten meegenieten van al het moois uit de installatietechniek!

NIBE pakt tijdens de vakbeurs VSK 2016 groots uit met de presentatie van diverse noviteiten. Op stand C034 in hal 7 kan het publiek onder meer kennismaken met een nieuwe serie extra zuinige elektrische SMART-boilers én een nieuwe serie zonnestroomboilers. Het warmtepompassortiment is daarnaast uitgebreid met de NIBE F1255-12, een modulerende water-water warmtepomp in een 3-12 kW-uitvoering.

Winterwarm presenteert haar nieuwe range condenserende luchtverwarmers, nu beschikbaar in 10 t/m 120 kW. De technologie waarmee ook de XR is uitgerust, is verder ontwikkeld tot een condenserende versie. De HR-serie heeft een hoog rendement, flexibele ophangingsmogelijkheden, een efficiënte regeling, èn ligt prijstechnisch gunstig (tevens op EIA-lijst). Het gepatenteerde ontwerp van de warmtewisselaar en de modulerende branderregeling maken het mogelijk dat er maar één wisselaar in het toestel zit (10 t/m 60 kW). Deze types kunnen daarom zeer compact blijven. De temperatuurgradientregeling van Winterwarm zorgt er bovendien voor dat de gebruikte energie zo efficiënt mogelijk wordt ingezet. Voordat de heater in bedrijf komt, wordt eerst de al aanwezige warme lucht gerecirculeerd.

Het zogenoemde Earth, Wind & Fire-concept voor natuurlijke ventilatie van gebouwen biedt in Nederlandse kantoren goede kansen. Dat stelt Peter Swier, die op donderdag 28 januari op dit onderwerp afstudeert aan de TU Delft.

Installatiebedrijf Bonarius uit Zwanenburg heeft met woningcorporatie Rochdale een uniek contract voor het ketelonderhoud afgesloten. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van maar liefst achttien jaar. Het installatiebedrijf bepaalt tijdens de looptijd zelf de momenten voor preventief onderhoud en wanneer tot vervanging van de ketel wordt overgegaan. Het langjarige contract behelst het onderhoud van circa 24.000 individuele cv- en ww-toestellen, oftewel alle individuele ketels die in het woningenbestand van Rochdale zijn geïnstalleerd.

Het kabinet stelt € 100 miljoen beschikbaar om energiebesparing in de koopsector te versnellen. Hiervan wordt € 80 miljoen besteed aan een subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen in koopwoningen en een voorlichtingscampagne. Voorwaarde is dat een particuliere woningeigenaar of Verenigingen van Eigenaren (VvE) een omvangrijke combinatie van energiebesparende maatregelen neemt in een bestaande woning. De details van de subsidieregeling worden uiterlijk in de zomer bekend gemaakt, zo schrijft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer.
Het resterende bedrag wordt gebruikt om het Nationaal Energiebespaarfonds te verbeteren en voor innovatie bij bedrijven, gemeenten en andere (markt)partijen. Ook komt het Rijk samen met partijen van het Energieakkoord met een voorlichtingscampagne om energiebesparing te stimuleren.
De subsidie kan niet gebruikt worden voor een enkelvoudige energiebesparende maatregel of energieopwekking door bijvoorbeeld zonnepanelen. Voor duurzame energieopwekking via zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels of pelletkachels heeft het ministerie van EZ wel subsidie beschikbaar. Beide subsidies mogen gecombineerd worden met een lening uit het Nationaal Energiebespaarfonds, zodat woningeigenaren desgewenst de hele investering op deze manier kunnen betalen.
Energiebesparing in de gebouwde omgeving is een belangrijk onderdeel uit het Energieakkoord uit 2013. Eerder maakte minister Blok verschillende afspraken om energiebesparing te stimuleren in zowel de koop- als huursector. Voorbeelden hiervan zijn de stimuleringsregeling energieprestatie huursector, fonds energiebesparing huursector, het energielabel en het Nationaal Energiebespaarfonds.
De afspraak over de € 100 miljoen is gemaakt bij de onderhandelingen over het Belastingplan 2016.
Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/01/26/%E2%82%AC-100-miljoen-voor-energiebesparing-in-koopwoningen

Holland Water uit Driebergen sluit  in Teheran een samenwerkingsovereenkomst met het Iraanse bedrijf Padyab Tadjhiz Co. Holland Water, leverancier van installaties tegen Legionellabesmetting,  was het afgelopen jaar al actief in het Midden-Oosten door systemen te verkopen in Dubai. Maar de onderneming ziet ook kansen in Iran, waar grote behoefte is aan apparatuur om water dat door de Legionellabacterie is verontreinigd, schoon te maken.

Sinds 1 januari zijn er forse subsidies beschikbaar voor warmtepompsystemen. Afhankelijk van het type systeem, het vermogen en het energielabel kan het subsidiebedrag voor woningeigenaren variëren van 1300 tot 2900 euro. Om alle mogelijkheden, de netto-adviesprijzen en de subsidiebedragen voor elk type systeem overzichtelijk op een rij te zetten, heeft DHS de Panasonic Warmtepomp Selector ontwikkeld.

Tijdens de VSK delen wij  graag met u onze nieuwe producten. Zo wordt aandacht besteed aan rookgasveilige oplossingen met het nieuwe Twinsafe concentrisch rookgasafvoersysteem welke in tegenstelling tot het parallelle systeem een integraal veiligheidsvangnet vormt. Bij eventuele rookgaslekkage kunnen de rookgassen alleen naar buiten of naar de cv-ketel stromen, die hierdoor direct op storing springt. De kans op koolmonoxidevergiftiging wordt hiermee verkleind. Dit sluit perfect aan op de aanbevelingspunten uit het koolmonoxide rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Zo’n 59% van alle gekeurde woningen in de pilot ‘Veilige Gezonde Woning’ voldoet niet aan de keuringseisen. Dat is alarmerend omdat de bewoners van woningen met dit soort gebreken in veel gevallen grote veiligheids- en gezondheidsrisico’s lopen. De gemeente en Uneto-VNI trekken gezamenlijk de conclusie dat een periodieke, vierjaarlijkse APK voor woninginstallaties wenselijk is. Uiteraard is dat primair een verantwoordelijkheid van de eigenaar, maar het bewustzijn bij de eigenaar over de risico’s die hij – of eventuele huurders – loopt, blijkt in de praktijk zeer beperkt. Om die reden is er een vandaag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin pleiten wethouder Wonen Paulus Jansen en Titia Siertsema, voorzitter van Uneto-VNI om de conclusies van de Utrechtse pilot te betrekken bij de parlementaire behandeling van het rapport ‘Koolmonoxide – onderschat en onbegrepen gevaar’ van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

Low Speed Ventilation (LSV) – een nieuw, zeer efficiënt koelconcept voor serverruimtes – is de meest recente uitbreiding van Alfa Laval’s aanbod van koeloplossingen voor datacenters.
Miljoenen servers in datacenters over de hele wereld genereren enorme hoeveelheden warmte tijdens het verwerken van data. Conventionele serverkoeltechnologie brengt hoge luchtsnelheden van 8-9 meter per seconde met zich mee en voor het verplaatsen van lucht is bij deze snelheden veel energie nodig. Hierdoor kan het Venturi-effect ontstaan, wat leidt tot luchtdrukverschillen en ‘hot spots’ waardoor servers oververhit kunnen raken.

Derdejaars studenten, van de opleiding Middenkader Engineering Installatietechniek, van het Tech College, een mbo-college van ROC Midden Nederland, in Amersfoort, hebben middels 3D-modelleren een herontwerp gemaakt van de werktuigkundige installaties van het sociaal pension van het Leger des Heils. De komende week leggen zij op school hun examen af over dit project.

Zzp’ers zijn positief over het komende jaar. De helft verwacht dat de omzet stabiel blijft in 2016 en nog eens een derde verwacht een stijging. Ook het enthousiasme om te ondernemen blijft groot; acht op de tien zzp’ers geven aan in de komende drie jaar zeker zzp’er te willen blijven.

Met de realisatie van een eigen BIM-bibliotheek voor luchtkanalen heeft de Luka een uiterst handig hulpmiddel voor in de luchtkanalenbranche geïntroduceerd. Met de ontwikkeling van de breed toepasbare, en gestandaardiseerde BIM-bibliotheek loopt de Luka voorop in de branche. Het is bovendien een stimulans voor de ketenintegratie en versterkt de rol van de leveranciers met deze kennis. Met een nieuwe Luka-flyer wordt voor de BIM-bibliotheek extra promotie gemaakt

JD Techniek BV in Emmen, aanbieder van technische service aan onder meer pompen en afsluiters, en KSB Nederland BV, de in Zwanenburg gevestigde Nederlandse vestiging van de pomp- en afsluiterfabrikant KSB, hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst is de benoeming van JD Techniek tot KSB Authorized Service Partner. Het partnership is een voortzetting en uitbreiding van de jarenlange samenwerking tussen JD Techniek en KSB.

Fortes Import introduceert de Pacific FWC warmwaterunit, voor collectieve warmwaterbereiding. Met deze unit kan tot 50% bespaard worden op energie. Onbeperkt warm water tot 20 liter/min van 65 °C en in cascade opstelling tot 80 liter/min.
De AquaHeat Pacific FWC warmwaterunit is met name geschikt voor sportaccommodaties en scholen, waar op gezette tijden veel warmwater geleverd moet kunnen worden. De universele plug & play warmwaterunit kan in principe toegepast worden op elke warmtebron, in combinatie met elk type cv-buffervat.

Systeemaanbieder Viega Nederland toont innovaties die bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardige en snelle installatiemethode. Eén van de vele producten op de stand is het leidingsysteem Megapress, waarvoor opnieuw een uitbreiding is gekomen in de vorm van de kleine, nieuwe maat 3/8”. Megapress is speciaal ontwikkeld voor dikwandige stalen buizen. Met het systeem kan een tijdwinst van 60% worden geboekt op het traditionele lassen, aldus de leverancier. De nieuwe 3/8”-maat voor Megapress sluit perfect aan op de vervanging van radiatoren in stalen buisinstallaties. De 3/8”-fittingen worden geperst met een PT2 persbek en de Pressgun 5.

Op vrijdag 8 januari hebben derdejaars studenten het Tech College, een mbo-college van ROC Midden Nederland, zonnepanelen geplaatst op het dak van hun eigen school in Nieuwegein. Met dit project, een schoolvoorbeeld van levensecht onderwijs, hebben de studenten de ideale situatie gecreëerd om zich te bekwamen in de verschillende aspecten van de elektrotechniek en de duurzame energie, en zich zo adequaat voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De studenten volgen de opleiding Middenkader Engineering, uitstroomrichting Elektrotechniek.

Vooruitkijkend naar 2016 zijn de verwachtingen voor de klusmarkt voor het eerste halfjaar erg positief. 19 procent van de Nederlanders geeft aan in de eerste helft van dit net gestarte jaar een klus uit te gaan besteden. Begin 2015 was dit nog 17 procent. Terwijl er in dat eerste halfjaar veel klussen waren ingepland in verband met de gunstige btw-regeling die halverwege 2015 verviel. Daarnaast besteden consumenten steeds duurdere klussen uit. Dit blijkt uit de Klusmonitor van Werkspot.nl, de website die vakman en klus bij elkaar brengt. Het onderzoek is uitgevoerd door marktonderzoekbureau SAMR onder 1.353 respondenten.

In 2016 kunnen 1.000 Utrechtse huurders een gratis energieadvies aanvragen. De gemeente en woningcorporaties bieden 640 huurders van corporaties, 240 particuliere huurders en 120 huurders van monumenten de kans voor een persoonlijk besparingsadvies, inclusief een energiebox met energiezuinige producten ter waarde van €50,-.

Uneto-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, presenteert tijdens de VSK twee doorbraken op weg naar volwaardig werken met BIM. Tijdens een lunch-event op 4 februari draagt de brancheorganisatie het beheer van het project ETIM –RT over aan de stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie. Ook wordt de Uniforme Objectenbibliotheek gelanceerd. Speciale gast is astronaut André Kuipers. De bijeenkomst staat open voor directie en management van installateurs, bouwers, adviseurs, architecten en kennisorganisaties.

BVA Auctions organiseert van 12 tot en met 19 januari een online veiling van goederen afkomstig uit het faillissement van installatiebedrijf Klein Gunnewiek te Mariënvelde.  

TopStarters in de technische installatiebranche hebben ook in 2016 weer de mogelijkheid hun grenzen te verkennen, hun horizon te verleggen en te worden getriggerd op het gebied van vakmanschap en ambitie. Met inmiddels tien jaar ervaring worden ook dit jaar weer TopStartersdagen georganiseerd. Speciaal voor jonge vaktalenten tot en met 25 jaar die voor een baan in de installatietechniek hebben gekozen. De eerste Topstartersdag van 2016 vindt plaats op 19 januari in Alkmaar. Eén dag later volgt hier ook de eerste TopVakmanschapsdag van 2016.

Duco Ventilation & Sun Control uit Veurne zet het nieuwe jaar sterk in met de opening van een eigen trainingscentrum. Met de Duco Academy kan de fabrikant van natuurlijke ventilatie- en zonweringsystemen zowel beginnende als ervaren installateurs voortaan van een hoogwaardige en praktijkgerichte opleiding voorzien. Hiermee wil Duco de kwaliteitsgarantie van zijn ventilatiesystemen versterken.