Tag Archives: samenwerking

Installateurs ontzorgen

Gepubliceerd op

Verduurzamingsstart-up hoomie gaat verder als onderdeel van de Plieger Groep. Met deze stap wil de Plieger Groep installateurs zo veel mogelijk ontzorgen. “Installateurs van warmtepompen en zonnepanelen zijn nu vaak veel kostbare tijd kwijt aan het geven van advies, het maken van voorstellen en het inkopen van de producten”, vertelt Paul Willems, algemeen directeur van hoomie. “Hierdoor hebben zij minder tijd over om deze producten te installeren en dat zit de energietransitie in de weg.”

Hoomie speelt in op dit probleem door alle werkzaamheden, met uitzondering van de schouw en de installatie van de producten, van de installateur over te nemen. Willems: “De installateur komt pas in beeld als er een voorlopig voorstel is getekend. Op die manier heeft hij veel meer zekerheid dat een aanvraag ook echt een opdracht wordt.”
Er zijn veel platformen die consumenten adviseren over het verduurzamen van hun woning. Hoomie doet dat met klanten van de installateur zelf. Daarmee verlaagt hoomie de administratieve druk op installateurs, in plaats van dat zij er werk bij krijgen. In principe kan iedere installateur die gecertificeerd is om warmtepompen te installeren met hoomie samenwerken.

Ingewikkelde markt
Het verkooptraject van een warmtepomp is om verschillende redenen lang. Door hoomie toe te voegen, wordt de verkoop ondersteund, de productlevering op gang gebracht en worden consument en installateur ontzorgd. Koert Huisman, CEO Plieger Groep: “De energietransitie wordt afgeremd door de beschikbare installatiecapaciteit. Onze klantgroep heeft daardoor z’n handen vol aan de verduurzaming van Nederland, terwijl de wachttijden voor consumenten oplopen. Door onze klanten te helpen met advies, verkoop en inkoop, kunnen zij zich richten op het werkelijke installatiewerk en daarmee ook hogere omzetten realiseren.”

Langere samenwerking
Hoomie werkt al sinds de oprichting in 2020 samen met de Plieger Groep op het gebied van logistiek. Inmiddels werken er elf mensen aan de ontwikkeling van de software, het adviseren van consumenten en het begeleiden van installateurs. Hoomie is net als ThermoNoord en Memodo toegevoegd aan de Plieger Groep en blijft als zelfstandig bedrijf opereren. “Het is hoomie in korte tijd gelukt een ambitieus concept succesvol in de markt te zetten. Mede dankzij deze vliegende start en onze gedeelde ambities gaan we met vol vertrouwen de toekomst in, richting een duurzaam Nederland", aldus Koert Huisman.

Nieuwe rekentool voor Rc-waarde beschikbaar

Gepubliceerd op

Sinds kort is de nieuwe Rc Rekentool van ISSO online beschikbaar. Deze rekentool maakt het makkelijker om de Rc-waardes van vloeren, gevels en daken te berekenen. Vooraf ingestelde, maar naar de situatie aan te passen templates, zijn gebaseerd op de meest toegepaste constructie-opbouwen. De tool maakt het ook mogelijk om zonder templates een eigen constructieopbouw te definiëren.

De Rc-waarde geeft de warmteweerstand in m²∙K/W van een constructie weer en is de som van de weerstanden van de gebruikte materialen. De overgangsweerstanden worden bij deze berekening niet meegenomen. Hoe hoger het getal, hoe minder goed de constructie warmte geleid. De energieprestaties van bouwwerken in Nederland moeten aan continu veranderende, strengere regels voldoen. Rc-waardes spelen daarin een steeds belangrijkere rol.

Verschillende waardes berekenen
De nieuwe ISSO-rekentool voor Rc-waardes biedt gebruikers de mogelijkheid om via vooraf of zelfingestelde gegevens verschillende waarden te berekenen, zoals Rsi, RT, ΔUfa en Uc. De nieuwe tool is te vinden via ISSO Calculations, dat onderdeel is van ISSO Open. Op dit platform hebben abonnees tevens toegang tot verschillende kennisproducten, rekenbladen en nog vele andere rekentools.

Kleine update voor ISSO-kleintje Riolering

ISSO-kleintje Riolering is laatst weer op kleine punten herzien. installateurs en servicemonteurs kunnen hierin de meest gebruikte richtlijnen voor het ...

Ook dynamisch inregelen nu opgenomen in ISSO-publicatie 65

De kennis in ISSO-publicatie 65 ‘Inregelen van ontwerpvolumestromen in klimaatinstallaties’ is herzien. De inregelmethoden die de publicatie beschrijft, zijn een ...

ISSO komt met vernieuwde publicatie voor leidingisolatie

ISSO-publicatie 64 ‘Kwaliteitseisen isoleren voor de utiliteitsbouw' is herzien. De publicatie is een referentie voor materiaalkeuze en montage van leidingisolatie ...

ISSO-publicatie 30 ‘Leidingwater-installaties in woningen’ geactualiseerd

Aan de hand van de nieuwste inzichten helpt ISSO-publicatie 30 bij het ontwerpen, aanleggen, onderhouden en beheren van leidingwaterinstallaties in ...

Samenwerking op gebied van PCM-plafonds

Gepubliceerd op

Hunter Douglas Architectural, wereldwijd opererend bedrijf voor architecturale producten, heeft de krachten gebundeld met OC Autarkis. Laatstgenoemde is een ontwikkelaar van PCM-oplossingen en onderdeel van Orange Climate.

PCM (Phase Changing Materials) oplossingen slaan grote hoeveelheden warmte op of staan deze af wanneer hun fysieke toestand verandert, zoals van vast naar vloeibaar of vice versa. Om die eigenschappen te benutten ontwikkelden de teams van de twee bedrijven het C3 PCM klimaatplafond. Dit plafondsysteem is voorzien van PCM cassettes, die met een milieuvriendelijke zoutoplossing zijn gevuld en geprogrammeerd zijn om een bepaalde temperatuur te handhaven. De geprogrammeerde temperatuur van de zoutoplossing zorgt dat er warmte uit de omgeving kan worden opgenomen. Bij het opnemen van warmte wordt de zoutoplossing vloeibaar, dit is de faseovergang van vast naar vloeibaar.

Werking
Het plafondsysteem biedt visueel, akoestisch en thermisch comfort in één. Bovendien zorgt het systeem het hele jaar door voor een consistentere kamertemperatuur. Alle plafondsystemen in het assortiment dringen de energiekosten drastisch terug en leveren lagere CO2 op, aldus de ontwikkelaars. In de meeste gebouwen is het plafond het optimale oppervlak voor warmtewisseling. Het gebruik van PCM betekent ook minder energiegebruik omdat verwarmen en koelen minder vermogen vergen. Het plafondsysteem is onderhoudsvrij.

Assortiment
Door de speciale eigenschappen van PCM materialen te benutten, kunnen architecten en designers kiezen uit drie soorten C3 PCM plafonds, die allemaal beschikbaar zijn met verschillende bevestigingssystemen. Het C3 PCM tegelplafond biedt toegang tot het plenum voor onderhoud of reparatie van geïnstalleerde voorzieningen. De tegels, op brandveiligheid getest in overeenstemming met DIN EN 13501-1, zijn beschikbaar in een uitgebreid assortiment vierkante en rechthoekige afmetingen. Het C3 PCM paneelplafond is beschikbaar in een groot aantal afmetingen voor standaard roosteropties. De panelen zijn ontworpen met een groot aantal verschillende bevestigingsopties en geassembleerd om veel mogelijkheden te bieden wat betreft design, comfort en praktische toepassingen. Het C3 PCM brede paneelplafond wordt als ondersteunend systeem geïnstalleerd, zodat de architect een metalen plafond van hoge kwaliteit kan ontwerpen met meerdere designopties. De plafondpanelen zijn voorzien van een dichte C-verbinding.

Trots
Terry Woudenberg van Hunter Douglas Architectural: “We zijn altijd trots geweest op onze innovaties en hebben door de jaren heen een groot aantal plafondsystemen ontwikkeld die grenzen hebben verlegd en aan de toenemende vraag naar duurzamere opties voldoen. De samenwerking met OC Autarkis heeft ook deze keer weer in de ontwikkeling van een baanbrekend product geresulteerd. Er is geconstateerd dat een C3 PCM plafond, een aluminium plafond en een geconditioneerde luchtstroom, het ultieme stabiele binnenklimaat creëert.”

Op onze nieuwsbrief abonneren

Techniek Nederland en NVKL gaan nauw samenwerken

Gepubliceerd op

Gezien de snelle groei van de toepassing van warmtepompen en andere duurzame koudetechnieken gaan Techniek Nederland en NVKL, de brancheorganisatie voor luchtbehandeling en koudetechniek, de krachten bundelen. Daarmee willen beide organisaties de energietransitie extra vaart geven. Voorzitters Doekle Terpstra van Techniek Nederland en Mart Peeman van NVKL hebben de samenwerking vandaag met een symbolische handtekening in Zoetermeer bekrachtigd. Techniek Nederland en NVKL gaan onder meer samenwerken op het gebied van kwaliteit, vakopleidingen en dienstverlening.

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland is blij met de voorgenomen afspraak: “Techniek verdient alle erkenning. Samen kunnen Techniek Nederland en NVKL de technieksector nóg beter in de etalage zetten.” Terpstra wijst erop dat de strategische samenwerking grote voordelen oplevert. “We gaan onze belangenbehartiging en dienstverlening versterken door de kennis bij onze verenigingsbureaus beter te benutten. Daar plukken onze leden de vruchten van!”

Installateur steeds belangrijker
Voorzitter Mart Peeman van NVKL: “De vakgebieden warmte-, koude- en ventilatietechniek zijn steeds meer onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom is het logisch dat we nu deze stap zetten.” Volgens Peeman wordt de rol van installateurs steeds belangrijker. “Opdrachtgevers doen steeds vaker een beroep op installateurs voor ontwerp en integraal energieadvies. Dat is een grote uitdaging. Techniek Nederland en NVKL gaan hun leden daarin ondersteunen.”

Samenwerkingsagenda
Beide organisaties zetten zich via Opleidingsfonds OTIB | Wij Techniek al langer samen in op het gebied van onder meer scholing en arbeidsmarkt. Met de ondertekening vandaag krijgt de samenwerking een structureel karakter. De komende maanden werken Techniek Nederland en NVKL aan een uitgebreide samenwerkingsagenda. Tijdens de Vakbeurs Energie in het najaar zullen de voorzitters deze agenda presenteren.

Op onze nieuwsbrief abonneren

ISSO start online platform voor samenwerking in het vakgebied

Gepubliceerd op

Kennisinstituut ISSO gaat als een platform werken. Er komt een online platform waarop onder andere co-creatie gefaciliteerd wordt. Hiervoor zoekt de kennisclub samenwerking met partners en professionals die valide kennis ontwikkelen, rekentools aanbieden en materiaal voor trainingen en cursussen ontwikkelen en aanbieden. Voor het verspreiden van die kennis kan bijvoorbeeld software worden ingezet of een opleiding waarop de ISSO-kennis is gebaseerd.

Om deze werkwijze goed in te kunnen vullen, is ISSO momenteel bezig om een netwerk van partners op te bouwen. Het kennisinstituut onderscheidt de verschillende vormen van samenwerking met een sublabel, waarmee partners hun samenwerking met ISSO kunnen uitdragen.

Nieuwe huisstijl
ISSO ondergaat als kennisclub sowieso een flinke transitie. Aan de buitenkant is dat te zien aan het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl die online en offline worden doorgevoerd.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Coolmark en Johnson Controls YORK gaan samenwerken

Gepubliceerd op

Coolmark en Johnson Controls YORK zijn een samenwerking aangegaan voor de Nederlandse HVAC-markt. Het programma van Coolmark wordt hiermee uitgebreid met lucht/water- en water/water-warmtepompen, koelmachines, fancoilunits, regeltechniek en waterregelkleppen. Ook een assortiment rooftopunits van YORK gaat tot het programma behoren. Coolmark zal zich richten op het werkgebied tussen 0 en 600 kW koel- en verwarmingsvermogen.

“Het productassortiment van Johnson Controls YORK gecombineerd met ons service- en distributienetwerk, 25 jaar kennis van de lokale markt en ons eigen team van experts, vormen de ingrediënten voor deze samenwerking”, licht Hoofd projecten Huibert Baak bij Coolmark toe. “Twee bedrijven die elkaar versterken en innovatie en verduurzaming in Nederland naar een hoger plan willen tillen. Door deze nieuwe samenwerking kunnen installateurs en adviseurs zich onderscheiden op het gebeid van innovatieve en duurzame oplossingen, geld besparen en hun business laten groeien.”

De Johnson Controls YORK AMICHI chiller/warmtepomp, in de range van 11 tot 254 kW is een dergelijke oplossing. Dit modulaire systeem, uitbreidbaar tot maximaal 32 units, is energie-efficiënt en duurzaam en biedt installatiegemak en bedrijfszekerheid. Een andere oplossing is de Verasys. Dit plug-and-play Building Management Systeem voor de middelgrote commerciële markt combineert opwekking, afgifte en regeltechniek. Een oplossing zonder ingewikkelde programmatuur of uitgebreide engineering maar wel voorzien van de laatste ontwikkelingen op technisch gebied.

Ook op het terrein van koudemiddelen heeft YORK stappen gemaakt. Zo zijn er oplossingen leverbaar met het koudemiddel R454B en een GWP waarde van 467. Dit is 75% lager dan R410A en 30% lager dan R32.

Bestaat een bouwteam eigenlijk wel?

Gepubliceerd op

Installatiewerk is vakwerk. Een installatie in de gebouwde omgeving staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een bouwwerk. Bij de realisatie of renovatie van een bouwwerk komt veel kijken en zijn verschillende disciplines actief. Allemaal  individuen, die elk op een eigen manier hun aandeel in een bouwwerk realiseren. Werken zij langs elkaar heen of werken zij samen? En hoe is dat dan georganiseerd? Wie heeft de regie? Als er wordt samengewerkt, spreken we van een bouwteam, of niet?

Er zijn weinig begrippen, waarover zoveel verwarring bestaat, als het begrip bouwteam. De nieuwste uitgave van Van Dale kent het begrip niet. De veertiende, herziene uitgave van dit groot woordenboek van de Nederlandse taal kent zo’n negen kolommen met samenvoegingen, waarin het woord bouw voorkomt. Van bouwactiviteit, bouwdoos, bouwstop, bouwtent, bouwtoezicht tot en met bouwzone, maar naar het woord bouwteam wordt tevergeefs gezocht.

Bouwen wordt kennelijk niet in teamverband uitgeoefend
De Dikke Van Dale laat ons ook in de steek bij de t van team. Van Dale omschrijft een team als ‘ploeg bij elkaar horende spelers’. Dat voorbeeld geldt voor het olympische team. Verder maakt Van Dale melding van samenstellingen zoals boks-team, karateteam en voetbalteam. Als tweede omschrijving van een team geeft Van Dale een ‘groep mensen die samenwerken: een gouden team’. Ook deze betekenis komt voor in samenstellingen, zoals arrestatieteam, milieubijstandsteam en reddingsteam. Wederom staat hier bouwteam niet bij. Als we ons realiseren dat het hier gaat om het meest actuele en uitvoerige woordenboek van onze taal, dan kunnen we concluderen dat bouwen kennelijk een activiteit is die niet in teamverband wordt uitgeoefend.

Het beperkt zich tot de ontwerpfase van het bouwproces
In de bouw is een team een vreemde verschijning, die bepaald niet voor de hand ligt. De Stichting Bouwresearch heeft eerder als hofleverancier van bouwboekjes wél een omschrijving van het begrip bouwteam gelanceerd. Deze omschrijving beperkt het teamaspect tot de ontwerpfase van het bouwproces. Bij het ontwerp worden de inzichten van verschillende geledingen benut, zonder dat de betrokken partijen bij de uitvoering betrokken worden. Op de weg van droom naar daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. “Wij hebben dit project als bouwteam gedaan”, kun je bijna dagelijks te horen krijgen. De vraag dient zich aan of alles een bouwteam is, wat bouwteam genoemd wordt. Voorlopig kunnen we volstaan met de vaststelling dat het begrip bouwteam helemaal niet bestaat. In de praktijk is er wel sprake van een ontwerpteam, maar de aanbestedingspraktijk vraagt na de ontwerpfase een objectieve selectie van marktpartijen en dan met je al installateur het spel volgens de regels spelen. Betrokkenheid bij de ontwerpfase geeft wel een voorsprong in informatie, zodat de risico’s beter kunnen worden ingeschat.

De bedrijfskundige kant wordt onderschat
In het rijke arsenaal van onze taal moeten we zoeken naar andere woorden, waarmee we bepaalde samenwerkingsvormen in de bouw aanduiden. Eerder nemen we onze toevlucht tot de Engelse taal. Dan spreken we over design en construct. Of over design, build, operate, finance en maintenance (dbofm). Opvallend is dat deze begrippen al snel een juridische lading krijgen. Alsof samenwerking vooral een juridisch begrip is. Tijdens een seminar op 14 mei 2019 in Amsterdam is een nieuw model voor twee soorten bouwteamovereenkomsten gepresenteerd. Met als doel kennis te delen en opdrachtgevers te helpen een snelle start te maken met bouwteams. Dat consultatiedocument kun je hier downloaden De bedrijfskundige kant wordt onderschat. Op papier kan alles goed geregeld zijn, maar in de praktijk gaat het er anders aan toe. Dat worden belangrijke organisatievraagstukken over het hoofd gezien. Dan wordt naar contractvormen gegrepen, zonder de inhoud daarvan te kennen. Het geheim van samenwerking ligt in het gezamenlijk belang. Als we dat begrijpen gaat samenwerking vanzelf. Dan richt de samenwerking zich op een gezamenlijk doel. Dan werken we samen aan de beste oplossing. Zo’n gezamenlijke horizon geeft energie en brengt mensen samen in beweging.

Te belangrijk om het aan het toeval over te laten
Samenwerking kan op veel manieren, zonder dat we daar het begrip bouwteam op moeten plakken. Waar het vooral om gaat, is de teamgeest. De echte teamspirit blijkt pas als de race gelopen wordt. Echte teamgeest maakt van het bouwproces een succes, waarin alle spelers delen. Er moet dan wel invulling gegeven worden aan dat gezamenlijke win-win-aspect. Aandacht is nodig. Elke relatie versloft als er geen nieuwe impulsen aan gegeven worden. Een echt bouwteam viert successen samen. Maak van de oplevering samen een feest. Bij de oplevering komt het resultaat van een gezamenlijke inspanning openbaar. Ook tijdens het bouwproces kan de samenwerking gevierd worden. Met een project start up wordt een doeltreffende aftrap gegeven. Een over the hill-meeting geeft energie voor de laatste ronde. Een evaluatie levert handvatten op om de samenwerking in een volgend project te verbeteren. Samenwerking is te belangrijk om aan het toeval over te laten. Dat vraagt planning en management. Met een samenwerkingsplanner kan een samenwerkingsmanager gericht de vinger aan de pols houden. Het gaat uiteindelijk om de motivatie, intentie en passie, met wie wordt samengewerkt. Als je goed kunt samenwerken met jezelf, kun je dat ook met anderen.

Punten om over na te denken
•           Bouwen is een bezigheid, die van nature niet in teamverband wordt uitgeoefend.
•           Verdergaande specialisatie noodzaakt tot scherpere afbakening van verantwoordelijkheden.
•           Samenwerkingsvormen worden vaak in juridisch beton gegoten, waarmee aan de flexibiliteit in de uitvoering tekort gedaan wordt.

Vragen om bij stil te staan
1.         Hoe kan de gefragmenteerde werkwijze van opeenvolgende schakels in de bouwkolom doorbroken worden?
2.         Wat maakt van samenwerking in de bouwsector een succes?
3.         Op welke wijze kunnen we het teamspel op de bouwplaats verbeteren?

Over Piet Oskam
Piet M. Oskam is oprichter van het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB), dat van 2002 tot en met 2012 actief was in ontwikkeling van innovatieve concepten voor bouw- en installatiewerk.

€225 per maand voor een woning met duurzame installatietechniek

Gepubliceerd op

Na een verkenningsperiode van meer dan een jaar maken warmtepompfabrikant NIBE en energiestart-up THE FCTR E bekend intensiever te gaan samenwerken. Ze bieden projectontwikkelaars en bouwers de mogelijkheid aan om de huidige stelpost van gemiddeld €25.000 per woning voor duurzame energie te vervangen door een membershipmodel van ca. € 225 per maand. Financiering, gegarandeerde grondborings- en installateurscapaciteit, planning, monitoring, 15 jaar productgarantie en maatwerk voor toekomstige bewoners zijn onderdeel van dit pakket om woningen energieonafhankelijk te maken.

Joris Jonker, ooit bedenker van de slimme thermostaat Toon en een van de oprichters van THE FCTR E: “Steeds vaker worden projectontwikkelaars en bouwers geconfronteerd met kopers die, ondanks de wettelijke bepaling van gasloos bouwen, niet willen investeren in duurzame installaties. Men is onzeker over welk type installatie aan te schaffen en ook de installateur kan vaak geen goed advies (met garantie) geven. Met onze constructie halen wij dit soort tijdrovende struikelblokken weg en kunnen projectontwikkelaars de installaties uit de prijs halen, waardoor er ruimte ontstaat voor andere investeringen bij de consument waar ze wel een goede marge op kunnen draaien.”

Cijfermatig onderbouwd
Rob Spoelman, managing director NIBE Benelux: “In de bouwsector wordt al jaren gesproken over nieuwe verdienmodellen en slimme partnershipsconstructies, maar in de praktijk zien we daar nog niet veel van terug. En daar moest nu maar eens verandering in komen. Het scheelt natuurlijk dat we inmiddels, na de vele nieuwbouwprojecten die we in het afgelopen jaar hebben gedaan, in staat zijn om ook cijfermatig te onderbouwen dat het voor ontwikkelaars op meerdere vlakken rendabel is om een samenwerking aan te gaan met een partij zoals wij. Samen zijn we in staat om nog meer service te bieden aan de bewoners.”

Villeroy & Boch en Center Parcs gaan langdurig samenwerken

Gepubliceerd op

Villeroy & Boch en Center Parcs zijn een langdurige samenwerking aangegaan. De samenwerking maakt deel uit van een renovatieprogramma bij Center Parcs dat zich richt op kwaliteit, innovatie en duurzaamheid. Het park de Eemhof in Zeewolde wordt als eerste gerenoveerd.

De afgelopen jaren werkten Villeroy & Boch en Center Parcs al samen op vakantieparken in Nederland en België en recentelijk bij de bouw van Park Allgäu in Duitsland, dat in 2018 werd geopend. De vakantiewoningen en restaurants in deze parken zijn ingericht met  producten van Villeroy & Boch.

De bedrijven verwachten met de langdurige samenwerking flexibel en vooruitziend op te kunnen treden bij de uitvoering van grote bouwprojecten. Villeroy & Boch zal onder andere bijdragen aan centrale voorzieningen van Center Parcs, zoals de Aqua Mundo en de Market Dome en de thema-toiletten in de openbare voorzieningen. Zowel het ontwerp als het materiaal wordt aangepast aan de sfeer van het park.

De uitrol van sanitaire oplossingen vindt gefaseerd plaats. Bestaande parken worden gerenoveerd en nieuwe parken worden gebouwd. De Eemhof in Nederland wordt als eerste park gerenoveerd.

Bijna alle kwaliteitsregelingen voor de installatiebranche komen onder één dak

Gepubliceerd op

Met ingang van 1 januari 2019 fuseren de stichtingen KvINL en Sterkin tot de nieuwe organisatie InstallQ. Daarmee ontstaat één stichting die praktisch alle kwaliteitsregelingen voor de installatiebranche beheert en uitvoert. Het doel van de nieuwe organisatie is om via kwaliteitsregelingen de kwaliteit en veiligheid van installaties in Nederland te vergroten.

Het aantonen van kwaliteit binnen het geleverde installatiewerk wordt de komende jaren steeds belangrijker, zo motiveert InstallQ de fusie. Om die kwaliteit te kunnen aantonen, hebben niet alleen de installatiebranche maar ook de afnemers van hun diensten veel behoefte aan meer eenduidigheid en transparantie in de regelingen. De fusie moet ervoor zorgen dat die duidelijkheid en transparantie toenemen.

Breed draagvlak binnen de branche
Goed functionerende kwaliteitsborging is gebaat bij voldoende draagvlak, duidelijkheid en zekerheid, tegen aanvaardbare kosten. Dit ontstaat alleen als er een brede afstemming is tussen en met verschillende partijen. Het laten bestaan van meerdere stichtingen die zich met kwaliteitsborging bezighouden helpt in dat geval niet om tot succesvolle regelingen te komen. Vandaar dat InstallQ nu ontstaat en de komende jaren ernaar streeft om hèt toonaangevende kwalificerende instituut voor de installatiebranche te worden. Tevens wil InstallQ zoveel mogelijk bestaande en nog te ontwikkelen kwalificerende regelingen op het gebied van de installatie- en elektrotechniek in beheer nemen en onderhouden.

Werken aan verbeteringen
Door de fusie vertegenwoordigt InstallQ al een groot deel van de markt en kan ze sneller de in gang gezette verbetering van de kwaliteitssystemen vormgeven. Bovendien heeft de nieuwe organisatie een gezonde financiële basis om regelingen te realiseren die tegemoetkomen aan de mogelijkheden van de installateurs en opleidingsinstellingen. Dit zijn kwaliteitssystemen die de opdrachtgevers van installatiewerk een betere kwaliteit en meer duidelijkheid, zekerheid en veiligheid bieden. En het zijn regelingen die passen binnen het Europese en Nederlandse beleid, in samenhang en afstemming met andere branches en organisaties.

Onafhankelijk en zelfstandig
De fusie van de twee stichtingen tot InstallQ maakt dat ze voortaan volledig onafhankelijk en zelfstandig kan opereren. Dit leidt niet alleen tot meer duidelijkheid en verbetering van de kwaliteit en veiligheid van installaties. Dit zal ook de positie en herkenbaarheid van de erkende en gecertificeerde installateurs en opleidingen verbeteren ten opzichte van ‘beunhazen’, verwacht de nieuwe organisatie. Voor alle regelingen is straks nog maar één logo beschikbaar waarmee bedrijven laten zien dat zij aan een erkenning of certificering voldoen. Installatiebedrijven en opleidingsinstellingen kunnen straks binnen één organisatie kiezen uit alle mogelijke regelingen. En er ontstaan kansen om andere erkenningsregelingen, die nauw verwant of gelijk zijn, over te nemen. Zo werkt InstallQ aan haar ‘een-loket-functie’ die de hele installatiebranche en haar opdrachtgevers voordelen oplevert.

Uitvoering van haar doelstelling
InstallQ wil haar doel onder meer bereiken door het regelmatig controleren van bedrijven en/of uitgevoerde werkzaamheden. Ook ondersteunt zij de installateurs bij het voldoen aan de eisen in de regelingen door onder meer kennisverspreiding via eigen vakbladen en het organiseren van voorlichtings- en scholingsdagen. Tegelijk vervult InstallQ een rol in het registreren van beoordeelde opleidingen, examens en vakbekwaam personeel. Uiteindelijk is er straks nog maar één database waarin alle houders van een erkennings- of certificeringsregelingen te vinden zijn.

Over InstallQ
De directie van de nieuwe Stichting wordt gevormd door de heren Hans van den Berg (Algemene Zaken) en Wil van Ophem (Technische Zaken). De voorzitter van het bestuur is de heer Ed Nijpels. De organisatie zal in 2019 gehuisvest zijn in Zoetermeer (centraal kantoor), Apeldoorn en Rotterdam.

Verwarmings industrie is voornemens om krachten te bundelen

Gepubliceerd op

Fabrikanten op het gebied van warmte-opwekking, warmtedistributie, regelapparatuur en rookgasafvoersystemen hebben de intentie uitgesproken om hun krachten te gaan bundelen. Een woordvoerster van FME meldt dat de betrokken partijen dit eerst nog gaan voorleggen aan hun leden. Vanaf 1 januari volgend jaar zal men vervolgens onder de naam Nederlandse Verwarmingsindustrie naar buiten kunnen gaan treden. Naast verenigingen zullen ook afzonderlijke fabrikanten gaan deelnemen, zo is de verwachting.

Vooralsnog lijkt de warmtepompbranche, in de hoedanigheid van de Dutch Heat Pump Association (DHPA) zich niet aan te sluiten. Dat zou vooral te maken hebben met het feit dat er bij de DHPA veel handelaren en groothandels aangesloten zijn.

“Sloop de hiërarchie tussen architect, aannemer en installateur”

Gepubliceerd op

Als het aan voorzitter Doekle Terpstra van Uneto-VNI ligt wordt de traditionele hiërarchie tussen architect, aannemer en installateur gesloopt. Dit zei hij tijdens de bijeenkomst Energieneutraal gebouwd op 20 september in Zutphen. Terpstra ziet techniek steeds belangrijker worden, waardoor de importantie van het werk van de installateur toeneemt. “Maar dit mag niet leiden tot een nieuwe hiërarchie, zoals die tot nu toe heeft bestaan tussen architect, aannemer en installateur. Als we de grote uitdagingen waar we voor staan willen aanpakken, zoals het aardgasvrij maken van woningen, dan moeten we juist samenwerken.”

Uneto-VNI ondertekent digitaliseringsdeal voor bouwketen

Gepubliceerd op

Uneto-VNI zet samen met de overheid en de bouw vaart achter digitalisering van de bouwketen. De sector stelt daarvoor een Nationaal Digitaliserings- en Informatiseringsprogramma op waarin afspraken staan over uitwisseling en beheer van data en informatie. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Uneto-VNI en een groot aantal ketenpartners hebben de afspraken onlangs vastgelegd in een intentieverklaring.

Specialisten in ventilatie en gebouwautomatisering vinden elkaar

Gepubliceerd op

De Gentse specialist in gebouwautomatisering OpenMotics maakt sinds kort deel uit van Renson, specialist in ventilatie, zonwering en ‘outdoor living’. “Bij Renson waren we er al langer van doordrongen dat ‘gezond en comfortabel wonen’ verder reikt dan de producten die we daarvoor ontwikkelen”. aldus CEO Paul Renson. “Dankzij deze samenwerking hebben we nu ook een concrete ‘cloud’-oplossing in huis.”

Ontwikkelaar en leverancier starten samenwerking voor 300 gasloze woningen

Gepubliceerd op

Ontwikkelaar Timpaan en leverancier van duurzame energieconcepten Klimaatgarant hebben een intentieovereenkomst getekend tussen om vanaf 2019 jaarlijks 300 gasloze woningen te gaan realiseren. Namens Timpaan tekende algemeen directeur Ingeborg de Jong, namens Klimaatgarant directeur Gert-Jan ’t Hart. Het gasloze energieconcept van Klimaatgarant wordt al in twee projecten van Timpaan gerealiseerd, te weten Nieuw Waard in Heerhugowaard en Het Gemaalhuis in Hoofddorp. In de intentieverklaring is opgenomen dat Timpaan en Klimaatgarant deze samenwerking willen uitbreiden.

Noord-Limburgse familiebedrijven fuseren

Gepubliceerd op

Elektro Martens Installatie en Keijsers Manders Installatietechniek gaan samen verder onder de naam Keijsers Martens elektro- en installatietechniek. De directeuren Edwin Keijsers en Wilfred Martens hebben het vertrouwen dat de twee Noord-Limburgse familiebedrijven door bundeling van krachten, kennis en kunde de huidige en toekomstige klanten nog beter van dienst kunnen zijn in een snel veranderende markt.

Pilotproject: plug-and-play installatiemodule bij woningbouw

Gepubliceerd op

De productie van nieuwe woningen blijft achter bij de vraag. Dat ligt volgens Löwik Installatietechniek voor een belangrijk deel aan de complexiteit op de bouwplaats zelf. ‘Bouwers, installateurs en nutsbedrijven zitten elkaar vaak in de weg, zeker in stedelijke gebieden.’ Een coalitie van partijen met onder meer dit installatiebedrijf start daarom volgende maand met een pilot om de complexiteit in het installatieproces grotendeels op te lossen: een plug-and-play woningaansluiting van elektra en data.

Vernieuwde samenwerking in wateronderzoek

Gepubliceerd op

Vitens Solutions zet haar samenwerking met Xigna voort. Xigna is een adviesbureau op het gebied van waterbeheer met specialisaties op het gebied van Legionella, zwembad-, industrie-, ziekenhuis- en afvalwater. Met de hernieuwde samenwerking willen beide partijen een betere integratie op het gebied van wateronderzoeken bereiken, met kostenbesparingen en het einde van papieren logboeken als gevolg. Dit zal resulteren in een online digitale wateranalyse inspectiedossier (UCare4) met normwaardesignaleringen voor alle zakelijke eindgebruikers.

Fabrikant klimaatbeheersing en logistiek dienstverlener zetten samenwerking voort

Gepubliceerd op

OC Verhulst en Saan Industriële Verhuizingen zetten hun samenwerking 3 jaar voort. OC Verhulst ontwikkelt, produceert en importeert systemen en componenten voor klimaatbeheersing. Saan Industriële Verhuizingen biedt een oplossing voor logistieke vraagstukken. Samen willen zij klanten volledig ontzorgen en besparing realiseren. OC Verhulst is voor klanten het aanspreekpunt van levering van het klimaatsysteem tot het transport, de plaatsing en aansluiting op de locatie.

Speciale installateurs gaan meehelpen woningen levensbestendig te maken

Gepubliceerd op

Uneto-VNI en zorgartikelen-leverancier Vegro gaan samenwerken om ouderen te helpen hun huis levensloopbestendig te maken. Hiervoor hebben beide organisaties een convenant getekend. Klanten van Vegro die langer zelfstandig willen blijven wonen, ontvangen voortaan een vrijblijvend advies van een erkende ComfortInstallateur. Ook schakelt Vegro deze in voor het uitvoeren van woningaanpassingen. Dankzij de samenwerking verwachten de organisaties de komende vijf jaar 5.000 woningen aan te pakken.

Partnership om installaties beter af te stemmen op gebouwbezetting

Gepubliceerd op

Smart Building specialisten Lone Rooftop en Simaxx gaan een partnership aan. Lone Rooftop heeft met de Position Intelligence Engine (PIE) een platform in handen dat 24/7 inzicht geeft in de bezetting van gebouwen door middel van WiFi en sensoren. Deze data is input voor Simaxx om de installaties te laten functioneren naar de actuele vraag op dat moment. Simaxx en Lone Rooftop willen gezamenlijk gebouwen zuinig, energie-efficiënt, gezond en comfortabel gaan maken.

Eén loket voor communicatiestandaard bouw en installatietechniek

Gepubliceerd op

De stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie heeft de 150 leden van GS1 Nederland overgenomen, die nog een licentie met GS1 Nederland hadden voor het gebruik van de Sales-communicatiestandaard voor bouw en installatietechniek. Ketenstandaard is op 1 juli 2015 ontstaan uit een fusie van de stichtingen ETIM Nederland en S@Les in de Bouw. Zo is een onafhankelijk platform ontstaan met de standaarden ETIM voor artikelclassificatie en Sales voor elektronische datacommunicatie. Naast 110 ETIM-leden telt Ketenstandaard ruim 650 leden met duizenden gebruikers van de Sales-standaard voor de uitwisseling van elektronische artikel- en productgegevens, bestellingen, onderhoudsopdrachten, orderbevestigingen, pakbonnen, facturen en offertes.

Erkenning voor BreeamNL software

Gepubliceerd op

DGMR heeft de Batch of Recognition ontvangen voor haar Breeam-NL-software TEAM Live. De software speelt in op de toenemende populariteit van Breeam-NL en daarmee de vraag naar software-oplossingen voor het managen van het certificeringsproces. Om in het bezit te komen van een Breeam-NL Nieuwbouw en Renovatie-certificaat moeten de duurzaamheidsprestaties van gebouwen worden aangetoond en gewaarborgd. Hiervoor is verregaande afstemming nodig tussen de bouwpartners en de begeleidend Breeam-NL Expert tijdens het ontwerp- en bouwproces.

Unica wil leren denken en handelen als een startup

Gepubliceerd op

Technisch dienstverlener Unica en Startupbootcamp zijn een partnership aangegaan. Partners van Startupbootcamp voorzien veelbelovende startups onder andere van kennis en toegang tot hun netwerk. Arjen Leenhouts, CEO van Hellemans Consultancy (onderdeel van Unica): “Unica omarmt disruptieve (zich snel tot iets groots ontwikkelende) technologie vol overgave. De weg voorwaarts begint met het open staan voor innovatie die bestaande modellen op z’n kop kan zetten. Deze partnership maakt me dan ook trots. Wij kunnen als organisatie leren denken en handelen als een startup. De ‘can do’ mentaliteit is enorm inspirerend. Veelbelovende organisaties kunnen we verbinden met ons netwerk. Ook is het enorm inspirerend om bovenop de laatste trends en ontwikkelingen te zitten en deze kennis en ideeën te delen met onze partners.”

Softwareleverancier voor bouw- en installatiebranche start samenwerking met softwarehouse

Gepubliceerd op

Acto Informatisering en softwarehuis Thinkwise hebben een strategische partnerovereenkomst getekend. Acto gaat het Thinkwise platform inzetten voor de ontwikkeling en beheer van haar branche-specifieke software.  De softwareleverancier voor de bouw- en installatiebranche ziet de behoefte van de markt en ondersteunende ERP-applicaties continu veranderen. “Naast essentiële speerpunten als mobiliteit en weboplossingen, zijn ook flexibiliteit en een korte time-to-market belangrijk. Bedrijven zijn steeds meer op zoek naar een platform waarin naast een best-practice oplossing ook functionele flexibiliteit wordt geboden.”

Integraal ontwerpen tijdens de Dutch Green Building Week

Gepubliceerd op

Dinsdag 27 september vindt op het verenigingsbureau van TVVL de bijeenkomst: ‘Integraal ontwerpen; Energie & Binnenluchtkwaliteit’ plaats in het kader van de Dutch Green Building Week. De dag begint met een workshop over het lopende TVVL onderzoek: ‘Hoe een écht energieneutraal gebouw op basis van werkelijke energiegebruiken beoordeeld kan en moet worden’. Daarna komen de succesfactoren aan de orde voor een noodzakelijke intensieve samenwerking om tot BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) te komen. Er wordt ingegaan op integraal samenwerken, specifiek op de uitdagingen voor ziekenhuizen.

Groothandels openen pop-up installatiecafé tijdens vakbeurs Hardenberg

Gepubliceerd op

Technische groothandels Rensa, GévierDales en Verholt openen op 13 september op Installatie Vakbeurs Hardenberg hun installatiecafé. Het pop-up café zal 15 september zijn deuren weer sluiten. Het idee voor een pop-up installatiecafé ontstond bij Rensa omdat bezoekers van beurzen deze gelegenheid voornamelijk gebruiken om te netwerken. Rensa heeft vervolgens twee van haar zusterbedrijven, GévierDales en Verholt, benaderd om samen invulling te geven aan dit concept. Zij laten op de Installatie Vakbeurs Hardenberg een compleet café bouwen, inclusief bar met twee speciaalbieren op de tap.

Distributeur organiseert kennisplatform voor adviseurs en installateurs

Gepubliceerd op

Onlangs heeft Airconair, distributeur van Galletti producten, het eerste Galletti Kennis Platform georganiseerd. In een ochtendsessie hebben enkele adviseurs en installateurs hun mening gegeven over een aantal ontwikkelingen in de Nederlandse markt. Allereerst heeft de groep zich gebogen over het vraagstuk: CO2, het koudemiddel van de toekomst? Daarna is gesproken over de behoefte aan een softwarepakket, dat een conventioneel verwarmingssysteem vergelijkt met een warmtepompsysteem op zowel energetisch als economisch gebied. Als laatste item is Erp 2016 en 2018 besproken. Airconair zal dit kennisplatform in de toekomst vaker gaan organiseren.

FNV richt meldpunt op voor misstanden op bouwplaatsen

Gepubliceerd op

FNV Bouw roept een meldpunt in het leven voor bouwvakkers om gevaarlijke situaties aan te kaarten op bouwplaatsen. De FNV krijgt zoveel signalen binnen van onregelmatigheden dat de vakbond besloten heeft om het meldpunt op te richten. Dat zegt FNV-bestuurder Willem Dijkhuizen zaterdag in De Telegraaf.

Stap richting totale ontzorging

Gepubliceerd op

Merford Special Doors, gevestigd in Gorinchem en producent van speciale deuren, neemt het Tilburgse Alrema, fabrikant van onder meer deuren voor transformatorruimten, over. Merford zegt met de producten van Alrema architecten en aannemers een compleet aanbod te kunnen doen. “Complete projectontzorging voor hoofdstuk 30”, vat algemeen directeur Arjan Ros van Merford Special Doors de voordelen samen.

Windcongres op Vakbeurs Energie

Gepubliceerd op

Nederland wil klimaatneutraal zijn in 2050, waarbij windenergie een belangrijk onderdeel is. Ontwikkelen van nieuwe windenergieprojecten op land is complex. Er lijkt sprake te zijn van een kloof tussen ontwikkelaar, burger en overheid, met enkele projecten in Noord-Nederland als voorbeeld. Draagvlak is niet vanzelfsprekend maar wel noodzakelijk. Veel overheden worstelen daardoor met het halen van hun taakstelling. Deze situatie vraagt om een nieuwe aanpak. Tijdens het windcongres, op 4 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch  staat de dialoog met overheden, markt en omgeving centraal.

Aanpak van agressie bij woningcorporaties

Gepubliceerd op

Werknemers bij woningcorporaties, zoals medewerkers van afdelingen ‘Beheer & Onderhoud’ kunnen tijdens hun werk worden geconfronteerd met agressie en geweld. Daarom is het van belang dat deze organisaties hun medewerkers voldoende beschermen. Dat doen zij steeds beter, constateert de Inspectie SZW, die eind 2015-begin 2016 inspecties uitvoerde bij deze sectoren. Organisaties hebben vorm gegeven aan het agressie- en geweldbeleid, het opgenomen in het opleidingsprogramma en werk gemaakt van bewustwording. Daarnaast hebben werkgevers actie ondernomen bij ongewenste incidenten. Blijvende aandacht en bewustwording is echter belangrijk.

Softwarespecialist verbetert marktpositie

Gepubliceerd op

Acto is software- en organisatiespecialist voor de installatie, bouw- en infrabranche. Sinds kort mag het bedrijf zich officieel Microsoft Enterprise Cloud Alliance Partner noemen. Daarmee verstevigt Acto de jarenlange samenwerking met Microsoft. Dit partnership is een logische vervolgstap in de productstrategie van Acto. “De oplossingen die wij voor onze klanten maken, moeten we snel en flexibel kunnen ontwikkelen en implementeren. Door gebruik te maken van de kennis van Microsoft en de Microsoft cloud-oplossingen, kunnen we dit realiseren,” aldus William Zegers, algemeen directeur van Acto. Flexibiliteit, mobiliteit en een snelle time-to-market zijn drie van de speerpunten van Acto, dat sinds 2014 na een managementbuy-out als onafhankelijk softwarebedrijf opereert. Om toe te treden tot deze cloud alliance, heeft Acto zijn oplossingen door Microsoft laten certificeren voor onder andere Azure en SQL Server. “Dit is voor ons en onze klanten een logische belangrijke volgende stap in flexibiliteit, openheid en integreerbaarheid van onze ERP-oplossingen. Een voorbeeld hiervan is de integratie van Microsoft Power BI,” aldus Zegers. “De diverse apps waarmee wij de ERP ontsluiten voor een zeer grote groep gebruikers, zijn dankzij het Azure-platform op een veilige, snelle en flexibele manier te benaderen. Het maakt niet uit of het nu een Apple, Android, Windows telefoon, tablet of pc is.”

GasNed tranformeert naar Abel&co

Gepubliceerd op

GasNed, een coöperatie met ruim 240 aangesloten installatiebedrijven, gaat vanaf juli 2016 verder als Abel&co. Door verdere uitbreiding van het producten- en dienstenpakket en de evolutie binnen de branche dekte ‘GasNed’ de lading al enige tijd niet meer. Abel&co toont met het nieuwe online platform een bredere ambitie dan alleen gasgerelateerde producten. Het vernieuwde platform wordt een interactief podium waar extra aandacht wordt besteed aan lokale totaalinstallateurs op het gebied van aangenaam wonen en werken.

Vereniging van luchtkanalen brengt BIM- bibliotheek uit

Gepubliceerd op

De Nederlandse vereniging van luchtkanalen Luka heeft een BIM-bibliotheek ontwikkeld. De bibliotheek is geschikt voor Revit en biedt Lukaleden de mogelijkheid om een basismodel op te zetten voor luchtkanalen. De bibliotheek is alleen voor Lukaleden te kopiëren naar eigen maatvoering en productieproces. Erin zijn alle specificaties opgenomen, zoals leverancier, materiaal, dikte, normen, die vermeld staan in het Luka Kwaliteitshandboek, volgens de Luka kwaliteitsnorm van luchtheidsklasse C. In deze speciale BIM-editie komen ook de specificaties en voordelen van de Luka BIM-bibliotheek aan de orde. Hiermee hoopt de Luka het gebruik van BIM en de BIM bibliotheek verder te stimuleren.

Stabu en KOMO combineren krachten voor bouw- en installatiesector

Gepubliceerd op

Stichting Stabu en Stichting KOMO bundelen hun krachten met het oog op de stelselwijziging in het kader van de Wet Kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb). Beide instanties willen zo meerwaarde bieden aan de sector. De BRL-en van KOMO worden zo snel mogelijk gelinkt aan de Stabu-specificatiesystematiek Bouwbreed. KOMO en Stabu hebben hun gecombineerde kracht nader vorm en inhoud gegeven middels een intentieverklaring.
Nu minister Blok de WkB naar de Tweede Kamer heeft gestuurd en het wetsontwerp naar verwachting zal worden aangenomen, is een overgang naar particuliere in plaats van publieke kwaliteitsborging aanstaande. KOMO en Stabu verwachten daarbij een toonaangevende rol te spelen door bestek voorbereiders, architecten, bouwers en particuliere kwaliteitsborgers te faciliteren met een specificatiesystematiek en kwaliteitsborgings­instrumentarium dat op brede marktacceptatie kan rekenen.

Masteropleiding organiseert symposium over circulaire economie

Gepubliceerd op

Onder de titel ‘Circulaire Economie! Masterproof?’ organiseert de tweejarige deeltijd Master of Engineering voor de 15e keer op rij het jaarlijks Bovenhoud Symposium. Het programma staat in het teken van de circulaire economie en 10 jaar Master of Engineeringopleiding. De toekomst is circulair, zo betoogt de organisatie. ‘We zijn toe aan nieuwe modellen. We moeten efficiënter omspringen met bedrijfsmiddelen. Assets dienen zo ontworpen te worden dat zij aan het eind van de levensduur opnieuw, hoogwaardig ingezet kunnen worden. Als Master of Engineering willen wij daar aan bijdragen. De sprekers laten vanuit verschillende perspectieven zien wat wij daarvoor nodig hebben.’

Samenwerkings-overeenkomst Uniforme Objecten Bibliotheek ondertekend

Gepubliceerd op

Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter FME, Titia Siertsema, voorzitter Uneto-VNI, Martin Kreijenbroek, directeur 2BA, en Rien Wabeke, directeur Ketenstandaard Bouw en Installatie, hebben tijdens de bijeenkomst ‘Digitalisering in bouw: Fabrikanten aan zet’ een overeenkomst ondertekend om samenwerking en digitalisering in de bouwketen gezamenlijk vorm te geven. Dankzij een nauwe samenwerking tussen alle ketenpartners verwacht men de efficiency sterk te kunnen verbeteren en  forse kostenbesparingen te kunnen realiseren. Basis hiervoor is de Uniforme Objecten Bibliotheek die het mogelijk moet maken om uniforme en uitwisselbare objecten te genereren in CAD-systemen van installatiebedrijven. De toeleveranciers van de installatiebranche gaan nu de productdata aanleveren die hiervoor nodig zijn.

Nieuwe ISSO-Kennispartner

Gepubliceerd op

IMI Aero-Dynamiek is toegetreden als nieuwe ISSO-Kennispartner. “De geloofwaardigheid van de installatiesector staat of valt met kennis”, stelt Gerrit Hofman, technisch directeur bij IMI Aero-Dynamiek. “Onze organisatie heeft veel kennis en ervaringen om over te dragen en we staan altijd open voor die van anderen. Kernactiviteiten van deze organisatie zijn het meten, valideren en optimaliseren van klimaatinstallaties in de gebouwgebonden omgeving. Voor ons is kennis een product. En dat pr­oduct maak je alleen maar beter door samen te werken, ervaringen met elkaar te delen en kennis te bundelen. Dan krijg je een product op niveau en meer kwaliteit. Het platform ISSO-Kennispartners is hiervoor een mooi podium.”

Breed gedragen basisafspraken BIM

Gepubliceerd op

Veertien partijen uit de bouw hebben op uitnodiging van BuildingSMART basisafspraken gemaakt over de levering van informatie en de structuur van informatiemodellen, gebaseerd op praktijkervaringen. Door dezelfde taal te spreken, kan de Nederlandse bouwsector snel BIM laten renderen. Het doel van deze breed gedragen basisafspraken is dan ook: consistente en betrouwbare informatie op een efficiënte en effectieve wijze uitwisselen in de keten. Geen nieuw initiatief, maar een collectieve onderstreping van bestaande afspraken. De initiatiefnemers nodigen alle partijen in de Nederlandse bouwsector uit om zich aan te sluiten.

Warmtepomp aanbieders in Nederland gaan samen verder

Gepubliceerd op

In Nederland behartigt DHPA de belangen van de aanbieders van warmtepompen voor de woningbouw. Verac behartigt daarnaast de belangen van de aanbieders van warmtepompen, airconditioning systemen en koelmachines voor de utiliteit en de industrie.

JD Techniek BV in Emmen, aanbieder van technische service aan onder meer pompen en afsluiters, en KSB Nederland BV, de in Zwanenburg gevestigde Nederlandse vestiging van de pomp- en afsluiterfabrikant KSB, hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst is de benoeming van JD Techniek tot KSB Authorized Service Partner. Het partnership is een voortzetting en uitbreiding van de jarenlange samenwerking tussen JD Techniek en KSB.

Itho Daalderop volgt belangrijke markttrends als energieprestatiegarantie en Nul‐op‐de‐Meter op de voet en deze vormen onder andere de basis voor al haar innovaties. In de nieuwbouwmarkt wordt al geruime tijd samengewerkt met Klimaatgarant, die zich volledig richt op prestatiegaranties. Deze samenwerking is steeds intensiever geworden om producten en diensten aan te laten sluiten op de veranderende marktvraag. Het management van beide bedrijven heeft dan ook besloten tot de vorming van een nieuwe groep, financieel ondersteund door investeringsmaatschappij Gimv. In deze groep opereren de twee bedrijven als afzonderlijke entiteiten. Wim van den Bogerd gaat leiding geven aan de nieuwe groep, maar verder zijn er geen wijzigingen in het directie‐ en managementteam van Itho Daalderop.

Het opleidingscentrum GOº voor de koudetechniek en het opleidingsbedrijf InstallatieWerk voor de installatietechniek gaan hun opleidingen beter op elkaar laten aansluiten. Deze samenwerking brengt voor individuele werknemers en bedrijven in de sectoren meer ontwikkelkansen en flexibiliteit.

De Nieman Groep, onder andere bestaand uit Nieman Raadgevende Ingenieurs, Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies, Nieman-Valk Technisch Adviesbureau en Nieman Consultancy, is per 1 januari kennispartner geworden van TVVL.

Cofely en Technolution gaan een samenwerking aan om assets in eigen beheer of in beheer voor haar klanten slim te ontsluiten. Door data op nieuwe manieren te koppelen kan het beheer doeltreffender worden ingezet. Smart Digital Solutions, onderdeel van Cofely, is verantwoordelijk voor het creëren van nieuwe oplossingen door het verbinden van marktkennis met het accent op digitalisering.

Nortek Global HVAC Belgium nv en Clysan gaan een samenwerking aan, zo kondigen beide bedrijven aan. Nortek Global HVAC, producent van luchtbehandelingskasten, luchtverwarmers, luchtgordijnen en HVAC producten onder het welbekende Reznor-merk, heeft in Clysan een betrouwbare partner voor de service- en storingsdienst gevonden.

Twee specialisten onder één dak

Gepubliceerd op

Om de dienstverlening te optimaliseren heeft Rensa een nieuwe vestiging in Den Haag geopend. Vanaf maandag 28 september kunnen installateurs op deze nieuwe locatie terecht voor een uitgebreid assortiment ketelservice-onderdelen, installatiemateriaal en advies.
Rensa bundelt op deze locatie haar krachten met technische groothandel GévierDales. Rensa als specialist in verwarming en ventilatie en GévierDales als specialist in sanitair en watertechniek.