Tag Archives: beurs

Strengere handhaving op apparatuur met F-gassen

Gepubliceerd op

Apparaten zoals airco’s, industriële koelinstallaties en warmtepompen worden doorgaans gekoeld met schadelijke koudemiddelen (F-gassen). In de praktijk blijkt dat deze apparaten nog te vaak worden geïnstalleerd en onderhouden door niet-gecertificeerde bedrijven en monteurs. Onjuiste installatie en onderhoud, verkeerd gebruik van F-gassen en de illegale handel in deze gassen hebben grote gevolgen voor het milieu. Daarom gaat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) strenger handhaven op de installatie en het onderhoud van apparatuur gevuld met F-gassen door niet-gecertificeerde bedrijven en monteurs.

Aan de hand van binnengekomen meldingen, advertentieteksten op het internet en andere bronnen voert de ILT bedrijfsbezoeken uit bij koeltechnische installatie- en onderhoudsbedrijven. Bedrijven en monteurs die apparaten gevuld met koudemiddelen plaatsen en/of onderhouden zonder geldige BRL-certificaten, krijgen bij constatering een boete van €3.000,- (bedrijven) en €1.500,- (monteurs). Daar bovenop komen de kosten voor het behalen van de benodigde certificaten. Zonder deze mogen de installatie- en onderhoudswerkzaamheden namelijk niet worden voortgezet.

Schade voor het milieu
Gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) zijn zware broeikasgassen die vele malen sterker zijn dan het broeikasgas CO2. Om de schade voor het milieu zoveel mogelijk te beperken, gelden voor het gebruik van en de handel in F-gassen strenge, Europese eisen. Zo mogen apparaten die werken op F-gassen alleen worden geplaatst en onderhouden door erkende installateurs en bedrijven. Installatiebedrijven moeten beschikken over een BRL-100 certificaat; dit geldt ook voor ZZP’ers en eenmanszaken. Monteurs dienen een BRL-200 certificaat te hebben.

Schade aan het apparaat
Naast mogelijke milieuschade bij installatie van of onderhoud door een bedrijf of monteur zonder geldig certificaat, kan dit ook gevolgen hebben voor de gebruiker van de apparatuur. Niet alleen kan het leiden tot schade aan het apparaat en het vervallen van de garantie, maar het apparaat moet in dat geval alsnog opnieuw worden geïnstalleerd door een erkende installateur. Dit betekent dus dubbele plaatsingskosten van bijvoorbeeld de airco of warmtepomp.

Minder broeikasgassen
Het toezicht van de ILT is gericht op de hele keten van productie, import, export, doorverkoop en toepassing van broeikasgassen. De inspectie wil een bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en van de afbraak van de ozonlaag. Daarvoor wordt binnen het programma Minder broeikasgassen en het team Broeikassen en Brandstoffen ingezet op het terugdringen van de illegale handel in en de uitstoot van deze stoffen.

Tevredenheid overheerst over Installatie Vakbeurs 2022

Gepubliceerd op

Installatie Vakbeurs ontving in drie dagen tijd 6.780 professionals uit de installatiesector. De vakbeurs werd onlangs gehouden in Evenementenhal Hardenberg. Exposanten toonden hun innovaties en sessies van TVVL op het kennisplein, waar CO2 reductie centraal stond, werden drukbezocht. Irma de Hoon, Business Unit Director Building van Easyfairs, kijkt tevreden terug op het installatie-event voor Noordoost-Nederland: “Het was een beurs zoals een beurs moet zijn. Drukke gangpaden, goede gesprekken, tevreden bezoekers die zeggen volgend jaar massaal terug te komen en exposanten die goede zaken hebben gedaan.”

Uit de bezoekersenquête blijkt dat 93 procent van de bezoekers tevreden of meer dan tevreden is over het aanbod op de beursvloer. Het overgrote deel van de bezoekers werkt bij een bedrijf dat actief is binnen de installatiesector. Onder de bezoekende bedrijven staat de installatie- en onderhoudssector met stip op nummer één.

Informatie en netwerken
Eline Kuijsters, Marketing Event Manager van Installatie Vakbeurs: “Bezoekers - zo blijkt uit de enquête - hebben duidelijke doelstellingen om de beurs te bezoeken. Op de eerste plaats (73%) komen ze om zich te laten informeren over de laatste stand van zaken, gevolgd door het ontdekken  (62%) van nieuwe trends. Op de derde plaats staat met 39 procent netwerken. Acht van de tien bezoekers vinden dat de beurs goed inspeelt op trends en ontwikkelingen binnen de markt. Driekwart van de bezoekers is van plan ook volgend jaar Installatie Vakbeurs te bezoeken.”

College Tour voor studenten
Irma de Hoon: “Als Installatie Vakbeurs hebben we ook een verantwoordelijkheid voor de toekomst van de sector. Zeker in tijden waarin het personeelstekort zo knelt. Met de College Tour, in samenwerking met Wij Techniek, wilden we mbo-studenten kennis laten maken met de dynamische installatiebranche waarin ze komen te werken of zelfs al werken. We zien dat de exposanten die rol op de eerste beursdag goed hebben opgepikt. Het uiteindelijke doel is om studenten kennis mee te geven vanuit de sector en ze kennis te laten maken met toekomstige werkgevers.

Al veel belangstelling voor 2023
Onder exposanten is grote belangstelling om ook op de volgende editie present te zijn. Ruim vijftig procent van de exposanten heeft zijn deelname voor de 2023-editie al vastgelegd. De verwachting is dat de komende weken dat percentage snel zal oplopen. Voor Installatie Vakbeurs 2023 staat een aantal aanpassingen op het programma. De belangrijkste is een duidelijke segmentering van het productaanbod.”

Installatie Vakbeurs vindt volgend jaar plaats op 12, 13 & 14 september 2023 in Evenementenhal Hardenberg.

SHK Essen in teken van warmtetransitie en slim sanitair

Gepubliceerd op

Deze week is de SHK Essen gehouden. De internationale vakbeurs op het gebied van sanitair-, verwarmings- en klimaattechniek telde 400 exposanten uit 15 landen. Ze presenteerden in Messe Essen hun aanbod op het gebied van sanitair, verwarming, klimaatregeling en digitaal gebouwenbeheer. Tot de hoofdthema's behoorden technische oplossingen op het gebied van de warmtetransitie, hygiëne in binnenruimten en drinkwater en digitale badkamers.

Ook op deze beurs stond klimaatbescherming centraal. Hans Peter Sproten, hoofdbestuurder van de branchevereniging SHK NRW, hierover: “Zonder een sterke installatiebranche kunnen de klimaatsbeschermingsdoelstellingen in geen enkele fase worden behaald. De sector vindt hiervoor pragmatische oplossingen, ondanks het huidige tekort aan materialen. Daarnaast neemt door de hoge energieprijzen de vraag toe naar verwarmingssystemen die niet alleen het milieu ontzien, maar ook kostenefficiënt en blijvend voorzienend zijn. Dat zien we ook terug in de orderboeken van de gespecialiseerde bedrijven op dit gebied, waarvan de planning volgens het Zentralverband SHK momenteel tot 17,9 weken in de toekomst ligt, een record.”

Focus op warmtepompen
De verwarmingsbranche geldt als centrale sector voor het bereiken van de doelen op het gebied van klimaatbescherming. De focus ligt daarbij op warmtepompen. In de eerste helft van 2022 was dit met 25 procent het meest gekozen verwarmingsmiddel, ook al omdat warmtepompen inmiddels efficiënt kunnen worden toegepast in zowel nieuwe als bestaande gebouwen. Een ander onderwerp dat op de beurs veel aandacht kreeg was het verwarmen met waterstof via brandstofcelverwarmingssystemen of H2-ready hoogrendementsketels (condensatieketels). Daarnaast presenteerden verschillende producenten energiebeheersystemen voor eindgebruikers om in gebouwen een maximale efficiëntie mogelijk te maken.

Barrièrevrije badkamers
De sanitairbranche was in Essen breed vertegenwoordigd met onder andere armaturen, douchewanden, badkamersmeubels, accessoires, drinkwatersystemen en ontwateringsoplossingen. De belangrijke trends in deze sector zijn onder andere comfort en design in de badkamer en barrièrevrije badkamers. Daarnaast waren er slimme oplossingen te zien, zoals digitale en touch-free bediening van watertoepassingen en duurzame producten van natuurlijke materialen.

Vakfora
SHK Essen organiseerde deze editie voor het eerst ook meerdere vakfora. Onder de titels ‘Perspectief voor elektriciteit, zonne-energie en zelfvoorzienende verwarming’ en ‘Waterstof in de praktijk’ stonden de twee energiedragers van de toekomst centraal. Tevens werden verschillende lezingen gehouden over industriële oplossingen voor de energietransitie. Verder behandelde de branchevereniging SHK NRW verschillende thema's op het gebied van hygiëne en leven binnenshuis. Er konden zo'n dertig lezingen worden bijgewoond over onder andere luchthygiëne, drinkwaterhygiëne en schadelijke stoffen. Bovendien was er een bijbehorende tentoonstelling, waar onder andere het ‘Trefpunt Drinkwater’ deel van uit maakte, met oplossingen en producten voor een gewaarborgde drinkwaterhygiëne.

Energietransitie en duurzaam sanitair centraal op SHK Essen

Gepubliceerd op

Van 6 tot en met 9 september a.s. wordt in het Duitse Essen de vakbeurs SHK georganiseerd. Ongeveer 400 exposanten uit 16 landen zullen hun aanbod op gebied van sanitair, verwarming, klimaatregeling en digitaal gebouwenbeheer presenteren. Tot de hoofdthema's behoren technische oplossingen voor de toepassing van de warmtetransitie, hygiëne in binnenruimten en hygiëne bij drinkwater en digitale badkamers. Daarnaast zijn er verschillende vakfora, waaronder een eigen podium voor zonne-energie.

Voor de eerste keer heeft SHK Essen een apart beursgedeelte over het onderwerp fotovoltaïsche energie (zonne-energie). In hal 2 presenteren exposanten in een vakforum hun aanbod rondom verwarmen, ventileren, koelen en opwarmen van drinkwater met zonne-energie. De producten omvatten o.a. componenten en functionele onderdelen voor fotovoltaïsche systemen en energieopslagsystemen, en er is ook informatie over aanvragen en vergunningen. In hal 2 tonen ook de exposanten van werktuigen en technische uitrusting hun aanbod.

Klimaattechniek
In de hallen 1 en 3 worden de thema's verwarmingstechniek, ventilatie en klimaatbeheersing, hernieuwbare energiesystemen, en gebouwbeheersystemen en -meettechniek gepresenteerd. Een ander belangrijk onderwerp is verwarmen met waterstof via brandstofcelverwarmingssystemen of H2-ready hoogrendementsketels (condensatieketels). Tevens tonen de fabrikanten energiemanagementsystemen.

Sanitair
De sanitairsector is opgedeeld in sanitairobjecten in hal 5 en sanitairinstallaties en watertechniek in hal 6. De trends in de sectoren zijn onder andere meer comfort en design in de badkamer, en barrièrevrije badkamers. Daarnaast bepalen slimme oplossingen zoals digitale en touch-free bediening van watertoepassingen en duurzame producten van natuurlijke materialen, het aanbod van de fabrikanten.

Meer vakinformatie
Naast de sanitair- en verwarmingsmerken zijn er gespecialiseerde fora die hun opwachting maken op de beurs. Het Duitse forum voor hygiëne in de binnenruimte van de vakvereniging SHK NRW gaat in hal 6 in op de afstemming van hygiëne en wonen in binnenruimten. Hoofdthema's van de dagelijks wisselende vaklezingen zijn innovaties op het gebied van luchthygiëne en de omgang met verontreinigende stoffen, die ook het onderwerp zijn van een begeleidende tentoonstelling.
Op het trefpunt ‘Trinkwasser der Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach’ presenteren exposanten hun diensten, ideeën en producten met betrekking tot de levering van zuiver en hygiënisch veilig drinkwater.
Een ander vakforum focust zich op een toekomstige energiedrager. Op het dialoogplatform ‘Wasserstoff-Praxis im Dialog’ in hal 2 maken praktische kennis en tentoonstellingen hun opwachting bij de beursbezoekers over het gebruik van op waterstof gebaseerde technologieën. Het gaat hierbij zowel om toepassingsgebieden als om apparaten en componenten. Ook de Campus opleiding voor ambachtslieden en de Start-up-Area zijn in hal 2 aanwezig.

Meer informatie op: www.shkessen.de

VSK 2022: sfeer prima maar uitstraling veranderd

Na twee jaar corona-ellende kon en mocht het weer: een beursvloer vol met exposanten en bezoekers. Met enige vertraging vindt ...
Verder Lezen

Beoogde energietransitie onhaalbaar door tekort aan technici

Als er niets gebeurt om het technicitekort op te lossen, is het volgens de meerderheid van de technici (56%) en ...
Verder Lezen

NTA 8800 en haar rol binnen de energietransitie

Op 13 oktober organiseert de Federatie van energieconsultants (FedEC) een lezingenprogramma op de Nationale dag van de Energieadviseur. Het programma ...
Verder Lezen

Grohe voorziet eerste 3D-geprinte woning in ons land van sanitair

De badkamer en de toiletruimte van de eerste Nederlandse woning van 3D-geprint beton, onderdeel van het ‘Project Milestone’, is voorzien ...
Verder Lezen

VSK 2022: sfeer prima maar uitstraling veranderd

Gepubliceerd op

Na twee jaar corona-ellende kon en mocht het weer: een beursvloer vol met exposanten en bezoekers. Met enige vertraging vindt (vandaag is de laatste dag) deze week VSK 2022 plaats: ’s lands grootste installatievakbeurs. Dat gezegd hebbende, zo groot is het allemaal niet meer. Waar nog niet eens zo lang geleden zo’n beetje alle beurshallen uitpuilden, is dit volume inmiddels aardig teruggeschroefd. Verschillende grote marktpartijen ontbraken of namen genoegen met (beduidend) minder standruimte. En je hoeft je ook geen weg meer te banen door dikke mensenmassa’s. Toch jammer, want juist een fysieke beurs is een uitstekende mogelijkheid om alles wat speelt op het gebied van energietransitie in een kort tijdsbestek tot je te nemen. En dat is best veel, want de installatiemarkt staat de laatste tijd zeker niet stil.

Maar goed, we leven nu in een wereld waarin (vak)informatievoorziening, meer dan in het verleden, vanuit allerlei hoeken en gaten komt aanwaaien. Noviteiten worden al lang niet meer ‘opgespaard’ voor een beurs. Die zien het hele jaar door het daglicht. Zo konden we bij zowel exposanten als bezoekers optekenen dat de belangrijkste noviteiten via diverse kanalen de buitenwereld al hadden bereikt. Niet dat dit erg is, maar het geeft een vakbeurs als de VSK toch een andere inhoud en/of uitstraling.

Personeelsgebrek
Speelt ook nog eens mee dat het vakgebied al het werk maar moeizaam aan kan. De energietransitie levert behoorlijk wat werk op en daar staat een schreeuwende behoefte aan deskundig personeel tegenover. Stuur je installateurs in dit soort tijden maar eens een dagje richting de Jaarbeurs…

Koffie, broodjes en bier
Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Exposanten waren blij hun (potentiële) klanten weer eens in levende lijve te kunnen ontvangen en de bezoekers die wel een gaatje in hun agenda wisten te vinden kregen in één opslag alle trends en nieuwe ontwikkelingen voorgeschoteld (als mede goed kopje koffie, broodje en/of biertje).

Lange levertijden
Onmogelijk natuurlijk om alle trends en noviteiten hier de revue te laten passeren. We benadrukken vooral dat cv-ketels eigenlijk vooral nog een heel belangrijke (nog nooit waren de verkopen zo hoog) bijzaak zijn in de ‘ketelhal’, die we tegenwoordig gerust ‘warmtepomphal’ kunnen noemen. Want vooral naar warmtepompen ging alle aandacht uit, waarbij met dank aan minister Hugo de Jonge vooral de hybride oplossing in het oog sprong en het feit dat iedere zichzelf respecterende aanbieder inmiddels een monobloc-oplossing in huis heeft (geen F-gassen dus geen schaars gediplomeerde vakmensen voor nodig). Alle fabrikanten benadrukten overigens de lange levertijden vanwege het tekort aan grondstoffen/materialen en transportvertragingen. Een ontbrekend onderdeeltje van zo’n 3 euro alleen al kan vertragingen opleveren van ruim een jaar; voorraden zijn er maar in beperkte hoeveelheden. Hoe gaan straks al die noodzakelijke hybride systemen er komen, ook al omdat er onvoldoende ‘handjes’ zijn?

Warmtepompoplossing van NIBE voor de twijfelaar

Zo maar wat noviteiten
Verder zo maar een greep uit wat noviteiten die we op de beursvloer tegenkwamen. NIBE bijvoorbeeld, biedt een warmtepomp-oplossing aan voor de twijfelaar. Met dit systeem is het mogelijk trapsgewijs over te stappen via een hybride opstelling naar een all-electric alternatief of om juist direct all-electric te gaan. Het gaat om een monobloc-systeem. De installatietijd bedraagt ongeveer twee dagen. Het systeem komt begin volgend jaar op de markt.
Bij aircospecialist LG merken ze de toegenomen belangstelling voor luchtkwaliteit. Vandaar dat er een range oplossingen op de markt komt met speciale luchtzuiveringsfunctionaliteiten. Zoals een oplossing die gebruik maakt van ionisatie, waarmee stofdeeltjes, bacteriën en virussen uit de lucht worden gehaald. De sensor aan de zijkant meet de luchtkwaliteit. Interessant voor o.a. scholen en de woningmarkt. LG kiest overigens niet voor een separate luchtreiniger, zoals we ze nu vaak zien, maar voor integratie in het systeem zelf.

Wat brengt de toekomst?
Al met al waren de exposanten best te spreken over de sfeer en aanloop. Ze beseffen ook wel dat de VSK niet meer is wat het ooit is geweest. Wel twijfelt menigeen over de toekomst van de beurs; zal de VSK zichzelf weten te handhaven? Sommige exposanten zouden graag zien dat stakeholders meer worden betrokken bij de vormgeving van de beurs, zodat zij zich gehoord voelen en hun inbreng beter terugzien op de beursvloer. We gaan het ongetwijfeld over twee jaar meemaken, als er ongetwijfeld toch weer een nieuwe editie van de VSK uit de startblokken zal schieten.

 

Veerkracht, verduurzaming en vernieuwing op de VSK

De VSK is terug. En hoe. De 25e editie staat volop in het teken van de energietransitie. Die - zoals ...
Verder Lezen

VSK zet je op voorsprong

Bezoek de 25e editie van de grootste installatiebeurs van Nederland ...
Verder Lezen

Koeltechniek prominent aanwezig op VSK beurs

Volgende week dinsdag begint de VSK. ’s Lands grootste installatievakbeurs trapt dit jaar later af dan gebruikelijk vanwege de recente ...
Verder Lezen

VSK verschoven naar medio mei 2022

De Jaarbeurs heeft besloten dat de VSK, de vakbeurs voor de installatiebranche, verschuift naar 17 t/m 20 mei 2022. Als ...
Verder Lezen

In de prijzen

Gepubliceerd op

Op de openingsdag van VSK zijn de winnaars van de VSK Awards bekendgemaakt. Ook de publieksprijs kreeg zijn winnaar. Theo Ockhuijsen, Directeur Innovatie Express en BIMpuls, reikte de awards uit.

Winnaars
De VSK Award in de categorie Energietransitie ging naar: Vincent van Itho Daalderop. Deze lucht/water-warmtepomp is speciaal voor de Nederlandse markt ontwikkeld met een vermogen van 4,5 kW. Hij kan als hybride of met een voorraadvat als all-electric toepassing worden geïnstalleerd. Het betreft een monoblock warmtepomp voor binnenopstelling. De warmtepomp heeft dus geen buitenunit. De buitenlucht wordt aangevoerd en afgevoerd met thermisch en dampdicht geïsoleerde leidingen met een diameter van 250 mm. Het toestel is uitgerust met een communicatieprint, zodat hij smart-grid ready is.
De VSK Award in de categorie Gezond & Comfort ging naar: ComfoClime & Thermal Shield van Zehnder. Het is een lucht/lucht-warmtepomp die koelt en verwarmt met verse buitenlucht. Dit in tegenstelling tot klassieke lucht/lucht-warmtepompen die lucht circuleren. Het toestel past bovenop het balansventilatietoestel met warmte- of koudeterugwinning en kan zo extra verwarmings- en koelvermogen toevoegen aan de woning. Het systeem wordt conceptueel gecomplementeerd door het nieuwe geïsoleerde Thermal Shield luchtverdeelsysteem. Deze zorgt ervoor dat de duurzaam verwarmde of gekoelde lucht vrijwel zonder verlies van temperatuur op de juiste plek in huis.

De VSK Award in de categorie Installateurszaken ging naar: Ventus van Ubbink. Het betreft een nieuwe geïsoleerde dakdoorvoer voor een optimale aan- en afvoer van ventilatielucht. De isolatiewaarden van het dak blijven behouden door de luchtdichte afwerking. Daarnaast onderscheidt de Ventus dakdoorvoer zich door het installatiegemak. Slechts een minimale dakdoorbreking is nodig. Door de haakse dakdoorvoer kunnen leidingen direct langs het dakbeschot worden gemonteerd. De Ventus is zowel voor hellende als platte daken en heeft een traploze afstelling, waardoor je de afvoer altijd recht op het dak plaatst. Bovendien wordt de Ventus geleverd in alle gangbare kanaalmaten en is het een complete oplossing inclusief indekdeel en glijschaal of plakplaat.

Publieksprijs
Uit alle genomineerde producten en diensten kon de sector via een online stemsysteem hun keuze bepalen voor de VSK Publieksprijs 2022. Deze is gewonnen door Triple Solar met zijn PVT Warmtepomp. Deze nieuwe warmtepomp werkt samen met PVT-panelen op het dak, die zowel thermische energie als zonnestroom kan opwekken. Het lamelvormige thermisch deel van het paneel onttrekt energie uit de buitenlucht. De combinatie tussen zonlicht en buitenlucht als bron, en de compacte nieuw ontworpen warmtepomp op propaan (R290) maken het mogelijk om ook bij strenge vorst (tot -20 ˚C) aanvoertemperaturen tot 70 ˚C te realiseren. De warmtepomp leent zich voor nieuwbouw, waarbij het apparaat ook een koelfunctie heeft. Voor de renovatie is deze warmtepomp te combineren met de huidige cv-ketel en bestaand afgiftesysteem.

Criteria
De vakjury hanteerde beoordelingscriteria als innovativiteit, oplossingsgerichtheid, praktische toepasbaarheid, sociale impact, duurzaamheid en financiële impact om tot een eindoordeel te komen. Om deel te kunnen nemen aan de VSK Awards moest een product of dienst, naast een veelheid aan strenge criteria, geïntroduceerd zijn ná 1 februari 2020 en de aanbieder moest deelnemen aan VSK 2022.

VSK zet je op voorsprong

Bezoek de 25e editie van de grootste installatiebeurs van Nederland ...
Verder Lezen

Lichtgewicht PVT-warmtepomp in de prijzen

Met haar nieuwe lichtgewicht PVT-warmtepomp heeft Triple Solar de Cobouw Award gewonnen in de categorie Innovatie. De jury loofde de ...
Verder Lezen

Organisch zonnefolie, radiatorventilator en warmtepomppanelen in de prijzen

The Green Quest Award is toegekend aan Heliatek, producent van organisch zonnefolie. Dit product wordt na 14 jaar ontwikkelen deze ...
Verder Lezen

Winnaars ZEN-prijs bekend

De winnaars van de ZEN-prijs voor zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen zijn bekendgemaakt. Dat gebeurde tijdens het online thuiscongres ‘BENG! Zo doe ...
Verder Lezen

Overstappen naar hybride: gaat dat wel lukken?

Gepubliceerd op

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft gisteren de 25e editie van VSK geopend. Door een warmtepomp in te schakelen, werd het startsein gegeven voor deze populaire vakbeurs voor de installatiesector. Hij kondigde vervolgens aan dat het vanaf 2026 verplicht is om een hybride warmtepomp te installeren als een cv-ketel aan vervanging toe is. Ook alternatieven zoals een volledig elektrische warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet zijn mogelijk. De vraag is nu: gaat dit allemaal ook lukken?

Maar een eerste rondje over de beursvloer leert dat aan de huidige vraag naar warmtepompen vanuit de markt nu al moeilijk te voldoen is. ‘Warmtepompen die vandaag worden besteld, kunnen pas volgend jaar uitgeleverd worden vanwege de druk op de grondstoffenmarkt’, zeggen verschillende aanbieders.

Meer uitdagingen
Daarnaast is er het gebrek aan handjes. Het schort met name aan gecertificeerde F-gassen installateurs en ook PV-collega's. Hun orderportefeuille is nu al vaak tot het einde van het jaar gevuld. De derde uitdaging is de energieleveringszekerheid. Zo lag recent nog de regio Eindhoven plat. De spanningen in het net liepen dusdanig op dat het net de teruglevering van stroom van 70.000 PV-panelen blokkeerde. En dan de burger zelf. De vraag is nog maar of hij wel, zelfs met subsidies, voldoende middelen heeft om die verduurzamingsslag te maken.

Urgentie van verduurzaming is groot
Voor minister De Jonge lijkt dit allemaal geen probleem: “De urgentie van verduurzaming is groot en het tempo moet omhoog. Ook voor ieders portemonnee is het beter als we minder aardgas gebruiken. Daarom wil het kabinet dat vanaf 2026 de hybride warmtepomp de standaard wordt als de cv-ketel aan vervanging toe is. Samen met installateurs en leveranciers wil het kabinet een omslag maken. Voor woningen die niet geschikt zijn, of als een woning op korte termijn op een alternatief voor aardgas wordt aangesloten, is er uiteraard een uitzonderingsmogelijkheid.”

Normering verwarmingsinstallaties vanaf 2026
Het kabinet bereidt normering voor zodat deze in 2026 in kan gaan. Met de normering worden eisen gesteld aan de efficiëntie van de verwarmingsinstallatie. Dat betekent dat bij vervanging van de huidige cv-ketel mensen moeten overstappen op een duurzamer alternatief. Voor woningen die niet geschikt zijn, of op korte termijn op een ander alternatief voor aardgas worden aangesloten (bijvoorbeeld een warmtenet), is er een uitzonderingsmogelijkheid. Om de ontwikkeling van deze techniek te ondersteunen, biedt het rijk subsidie op de aanschaf van een (hybride) warmtepomp. Deze subsidie is vanaf dit jaar verhoogd naar gemiddeld 30%. Tot en met 2030 heeft het kabinet €150 mln. per jaar gereserveerd om woningeigenaren te blijven ondersteunen bij de aanschaf van een (hybride) warmtepomp. Daarnaast is er financiering via het Nationaal Warmtefonds, met een rentetarief van 0 procent voor lage- en middeninkomens, beschikbaar.

Kabinet trekt samen op met installateurs en fabrikanten
Het kabinet trekt hierin samen op met de installatiebranche (vertegenwoordigd door Techniek Nederland) en de fabrikanten (vertegenwoordigd door de Nederlandse Verwarmingsindustrie en de Vereniging Warmtepompen). Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland: “Wij zijn blij met de normering. Hybride wordt de standaard bij vervanging van de cv-ketel. Dat is goed nieuws voor het klimaat en goed nieuws voor de energietransitie. Voor woningbezitters en corporaties is de hybride warmtepomp een logische keuze. Die zorgt voor een directe besparing op de energierekening en vermindert onze afhankelijkheid van Russisch gas. Techniek Nederland zet alles op alles om voldoende warmtepompmonteurs op te leiden: opleidingslocaties in elke regio en een mbo-deelcertificaat voor hybride warmtepompen. Daardoor kunnen zij-instromers sneller aan de slag. Techniek Nederland zet ook in op betere werkprocessen, een kortere montagetijd én kwaliteitseisen voor producten, installaties en vakmanschap.”

Nederlandse startup introduceert AI gedreven hybride warmtepomp

De Nederlandse startup Quatt heeft de ambitie om de komende tien jaar één miljoen Nederlandse woningen te verduurzamen met een ...
Verder Lezen

Juiste keuze en ontwerp hybride warmtepompen

ISSO heeft een nieuw kennisproduct uitgegeven: het ISSO-kleintje Hybride warmtepompen. De kennis richt zich op de keuze, het ontwerp, de ...
Verder Lezen

Hybride oplossing heeft voorkeur bij verduurzaming

Van de duurzame verwarmingsoplossingen lijkt een hybride oplossing de voorkeur te hebben ter vervanging van de cv-ketel. Zo wil 27 ...
Verder Lezen

Brede coalitie: vóór 2030 minstens 1 miljoen hybride warmtepompen

Vanaf 2024 moeten ieder jaar minimaal 100.000 hybride warmtepompen worden geplaatst in woningen en gebouwen. Een brede coalitie van maatschappelijke ...
Verder Lezen

Koeltechniek prominent aanwezig op VSK beurs

Gepubliceerd op

Volgende week dinsdag begint de VSK. ’s Lands grootste installatievakbeurs trapt dit jaar later af dan gebruikelijk vanwege de recente coronapandemie. Het belooft een interessante beurs te worden, ook op het gebied van koeltechniek. De ontwikkelingen en innovaties daarin volgen elkaar snel op. Denk bijvoorbeeld aan de hoge gasprijzen en de afspraken in het Klimaatakkoord waardoor steeds vaker op zoek wordt gegaan naar goedkopere en duurzamere alternatieven zoals de (hybride) warmtepomp. Of de herziening van de F-gassenverordening waardoor bepaalde koudemiddelen versneld worden terug gefaseerd.

Ook deze editie is daarom de NVKL, de vereniging van koeltechnische bedrijven, met een aantal lidbedrijven van de partij met een paviljoen in hal 11 stand B070.

Activiteiten
NVKL stelt iedere dag een thema centraal. Zo staat de dinsdag in het teken van onderwijs en arbeidsmarkt. Diverse sprekers gaan op het paviljoen in NVKL Talks in op de instroom van jongeren in de koudetechniek en het binden en boeien van medewerkers. Hierbij worden de resultaten uit het in november 2021 uitgebrachte NVKL Rapport over de instroom- en personeelsbehoefte in de koudetechniek doorgenomen. Het aantal vrouwen in de techniek bedraagt slechts 14% van het totaal aantal werknemers. Om hier aandacht voor te vragen, organiseert NVKL op vrijdagochtend een VSK ‘Vrouwen in Techniek’ ochtend waarbij vrouwen exclusief worden uitgenodigd en in het zonnetje worden gezet.

Kwaliteit en veiligheid
Een ander belangrijk thema in de koeltechniek is kwaliteit en veiligheid. Het werken met koudemiddelen vereist de juiste technische kennis en brengt diverse wet- en regelgeving met zich mee. Door deze regels is de markt voor koelinstallaties in constante beweging. Op donderdag worden bezoekers van de beurs op het paviljoen daarom bijgepraat over onder andere het verhogen van je waarde door certificering, het Vakpaspoort en de PED bij warmtepompen en airco’s. Op de woensdag kun je je laten inspireren door bedrijven die volop inspelen op deze ontwikkelingen en innovaties en in aanmerking komen voor de NVKL Koeltrofee. Hoor deze dag wie de drie genomineerden van 2022 zijn en wie uit handen van oud-profwielrenner Bram Tankink de NVKL Koeltrofee ontvangt.
Daarnaast geeft NVKL dagelijks presentaties in het Nieuwscafé, het VSK Theater en het Techniek Theater over onder andere de do’s en don’ts en transitie van koudemiddelen, de geluidseisen en de uitdagingen in de branche.

Wisselfunctie maakt koeling mogelijk

Met Viega’s Fonterra Smart Control regelsysteem voor vloerverwarming kunnen kamers in woningen of bedrijven worden verwarmd. Sinds kort kan het ...
Verder Lezen

NVKL ondertekent intentieverklaring ‘Koeling van Gebouwen’

De standaarden voor het ontwerp van gebouwen moeten rekening gaan houden met warmere zomers en de groeiende behoefte aan koeling ...
Verder Lezen

Aanbieders en eindgebruikers van koeltechniek bundelen krachten

Aanbieders en eindgebruikers van koeltechniek hebben recent de stichting Netwerk Koude- en Klimaattechniek opgericht. De stichting gaat toezien op veiligheid ...
Verder Lezen

Wagenaar Koeltechniek wint NVKL Koeltrofee 2020

De NVKL Koeltrofee 2020 is dit jaar uitgereikt aan Wagenaar Koeltechniek. Het koeltechnische bedrijf ontving de wisselprijs uit handen van ...
Verder Lezen

Ook Mostra Convegno verschuift naar later tijdstip

Gepubliceerd op

De internationale installatievakbeurs Mostra Convegno Expocomfort heeft haar editie van dit jaar verschoven naar een later tijdstip. De Italiaanse vakbeurs zal nu worden gehouden van 28 juni tot 1 juli 2022 in Milaan. Ook voor deze beursorganisatie is de wereldwijde coronapandemie de aanleiding voor deze aanpassing. Massimiliano Pierini, Managing Director hierover: “Om alle betrokken professionals een volledige, bevredigende en veilige ervaring te bieden, hebben we besloten het evenement naar eind juni te verplaatsen, wanneer het zomerseizoen internationaal reizen makkelijker zou moeten maken en veiligere interacties beter mogelijk moeten zijn.” De beursdagen blijven overigens hetzelfde – van dinsdag tot vrijdag – evenals de beursindeling.

VSK verschoven naar medio mei 2022

De Jaarbeurs heeft besloten dat de VSK, de vakbeurs voor de installatiebranche, verschuift naar 17 t/m 20 mei 2022. Als ...
Verder Lezen

Onzekerheid over jubileumeditie VSK

Van 8 tot en met 11 februari 2022 vindt in de Jaarbeurs in Utrecht de 25ste editie plaats van de ...
Verder Lezen

Heeft een vakbeurs nog bestaansrecht?

‘Hardenberg’ is al jarenlang een begrip in onze branche. Zo ergens in de tweede week van september reizen we en ...
Verder Lezen

Geen BouwBeurs dit jaar

De tweejaarlijkse BouwBeurs, die van 18 tot en met 22 oktober zou plaatsvinden in de Jaarbeurs in Utrecht, gaat niet ...
Verder Lezen

VSK verschoven naar medio mei 2022

Gepubliceerd op

De Jaarbeurs heeft besloten dat de VSK, de vakbeurs voor de installatiebranche, verschuift naar 17 t/m 20 mei 2022. Als reden geeft de beursorganisatie aan dat op dit moment voor exposanten en bezoekers onzekerheden bestaan over de duur van de coronamaatregelen van de rijksoverheid en de impact daarvan op de beurs. Maar ook schaarste aan materialen, levertijden en de onzekerheid voor internationale exposanten spelen volgens de beurs een rol. De VSK zou eigenlijk plaatsvinden van 8 tot en met 11 februari.

Albert Arp, CEO van de Koninklijke Jaarbeurs: “We hebben veel overleg gehad met de branche en de uitkomst daarvan is dat we de VSK een paar maanden verplaatsen. Deze sector speelt een ongelooflijk belangrijke rol in de energietransitie, dus de behoefte om elkaar te zien en spreken is heel groot. We hebben er alle vertrouwen in dat we dat in mei ongedwongen kunnen doen.”

Veiligheid en gezondheid van groot belang
De sector zelf is groot voorstander van verschuiven. Remi Hompe, directeur van Binnenklimaat Nederland: “Binnenklimaat Nederland is blij met het besluit om de VSK uit te stellen naar mei. Vanuit Binnenklimaat Nederland hechten we net als onze partners groot belang aan de veiligheid en gezondheid van exposanten en bezoekers, maar ook de kwantiteit en kwaliteit van het beursbezoek hadden onze aandacht. Met het uitstellen van de beurs gaan we gezamenlijk met de VSK-organisatie, deelnemers en branchepartners werken aan een veilige en succesvolle beurs in mei!”

Inspireren en duurzaamheid aanjagen
“Als NVKL wilden we natuurlijk niets liever dan de branche inspireren en duurzaamheid aanjagen.”, aldus Coen van de Sande, directeur van de NVKL. “Wij willen ons als branchevereniging voor Koudetechniek en Luchtbehandeling op de VSK goed kunnen presenteren als kennis- en ontmoetingscentrum. We zijn daarom bijzonder verheugd met het verplaatsen van de 25ste editie van de VSK naar mei 2022.”

Serieus dilemma
En Henk Sijbring, voorzitter van de Nederlandse Verwarmingsindustrie: "Corona plaatste ons allen voor een serieus dilemma. Als partners hebben we bijzonder constructief overlegd. Wat is het fantastisch dat de Jaarbeurs deze oplossing heeft gevonden. De vakbeurs VSK is een hoogtepunt voor de branche, de nieuwe datum in mei zal vast en zeker bijdragen aan een extra succesvolle editie."

‘Onze toekomst, jouw wereld’
Joyce van de Hoef van de beursorganisatie kijkt met vertrouwen uit naar de komende editie in mei: “Er zijn veel ontwikkelingen en mooie initiatieven binnen de installatiebranche en die willen we natuurlijk goed laten zien op de VSK. De behoefte van de branche om elkaar weer live te ontmoeten en te inspireren is groot. In mei hebben we zeker meer garantie dat we weer een heel mooie editie van de VSK neer kunnen zetten met elkaar. Wij kunnen in ieder geval niet wachten.”

“VSK wellicht naar later tijdstip”

Het lijkt er inderdaad op dat de VSK volgend jaar februari niet door zal gaan. Vanmorgen meldden wij al dat ...
Verder Lezen

Onzekerheid over jubileumeditie VSK

Van 8 tot en met 11 februari 2022 vindt in de Jaarbeurs in Utrecht de 25ste editie plaats van de ...
Verder Lezen

“VSK wellicht naar later tijdstip”

Gepubliceerd op

Het lijkt er inderdaad op dat de VSK volgend jaar februari niet door zal gaan. Vanmorgen meldden wij al dat er steeds meer onzekerheid was over het doorgaan van de beurs vanwege de opnieuw opspelende coronapandemie. Een aantal prominente exposanten bleek zich voor het evenement te hebben afgemeld. In de wandelgangen gaat inmiddels het gerucht dat de VSK heeft besloten om de beurs definitief af te blazen. Een belletje naar sales & projectmanager Joyce van de Hoef van de Jaarbeurs schept nog geen volledige duidelijkheid: “We kijken inmiddels naar eventuele alternatieven, zoals een hybride vorm of uitstel naar een later tijdstip. Maandag verwachten wij hierover een statement te kunnen uitbrengen.”

De nieuwe coronagolf heeft geleid tot aangescherpte maatregelen van de demissionaire regering en de vraag is of die maatregelen op korte termijn wel versoepeld gaan worden. Verschillende prominente exposanten wilden daar niet op wachten en maakten gebruik van een zogenaamde ‘corona-clausule’ in het contract met de VSK om zich te kunnen terugtrekken. De onzekerheid is te groot en ze willen niet tot het laatste moment wachten om een beslissing te nemen, omdat nu al veel tijd en geld in de voorbereiding moet worden gestoken terwijl onduidelijk is of de beurs wel doorgang kan vinden dan wel dat er speciale, kostbare, maatregelen moeten worden genomen om de bezoekersaantallen corona-proof te kunnen reguleren. Daar komt nog bij de verwachting dat er een sterk gereduceerd aantal bezoekers op VSK 2022 zal afkomen, hetzij door bezoekers beperkende maatregelen, hetzij door de vrees van potentiële bezoekers om zich in een grote menigte te begeven.

Onzekerheid over jubileumeditie VSK

Van 8 tot en met 11 februari 2022 vindt in de Jaarbeurs in Utrecht de 25ste editie plaats van de ...
Verder Lezen

Jubileumeditie VSK in teken van duurzame toekomst

Van 8 tot en met 11 februari 2022 vindt in de Jaarbeurs in Utrecht de 25ste editie plaats van de ...
Verder Lezen

Heeft een vakbeurs nog bestaansrecht?

‘Hardenberg’ is al jarenlang een begrip in onze branche. Zo ergens in de tweede week van september reizen we en ...
Verder Lezen

Nog steeds 30 duizend bezoekers vakbeurs VSK ‘kwijt’

VSK 2020 was – uiteraard – weer een doorslaand succes. Althans, als we de beursorganisatie mogen geloven. ‘Met ruim 5% ...
Verder Lezen

Onzekerheid over jubileumeditie VSK

Gepubliceerd op

Van 8 tot en met 11 februari 2022 vindt in de Jaarbeurs in Utrecht de 25ste editie plaats van de VSK, de grootste installatievakbeurs van Nederland. Een jubileumeditie dus, waarvan de organisatie verwacht dat de standhouders flink gaan uitpakken. Maar er ontstaat ondertussen steeds meer onzekerheid over het doorgaan van de beurs. Opnieuw lijkt het coronavirus roet in het eten te gaan gooien. Een aantal prominente exposanten heeft zich inmiddels al voor het evenement afgemeld.

“De animo voor VSK 2022 is al groot”, merkte Joyce van de Hoef van de VSK begin vorige maand nog op. “In 2020 waren we de laatste grote vakbeurs voor de lockdown. Ik hoor van heel veel bedrijven dat de behoefte om elkaar weer live te zien en te spreken heel groot is. Dat merken we ook in het aantal boekingen. Het enthousiasme is groot.”

Onzekerheid is te groot
Maar dat was een maand geleden en in die korte tijd kan er veel veranderd. Een nieuwe coronagolf heeft al geresulteerd in aangescherpte maatregelen van de demissionaire regering en de vraag is of die maatregelen op korte termijn wel versoepeld gaan worden. Verschillende prominente exposanten hebben daarom nu al gebruik gemaakt van een zogenaamde ‘corona-clausule’ in het contract met de VSK om zich te kunnen terugtrekken. De onzekerheid is te groot en ze willen niet tot het laatste moment wachten om een beslissing te nemen, omdat nu al veel tijd en geld in de voorbereiding moet worden gestoken terwijl onduidelijk is of de beurs wel doorgang kan vinden dan wel dat er speciale, kostbare, maatregelen moeten worden genomen om de bezoekersaantallen corona-proof te kunnen reguleren. En dan hebben we het nog niet eens over een eventueel sterk gereduceerd aantal bezoekers dat op VSK 2022 zal afkomen, hetzij door bezoekers beperkende maatregelen, hetzij door de vrees van potentiële bezoekers om zich in een grote menigte te begeven.

‘Gezonder’ tijdstip
De afhakende exposanten benadrukken overigens dat ze de VSK nog steeds een warm hart toedragen en in ‘goede tijden’ ook zeker weer zullen overwegen om te participeren. “Mocht de VSK verschoven worden naar een ‘gezonder’ tijdstip in 2022, bijvoorbeeld april of mei, dan zullen we opnieuw bekijken om deel te nemen”, meldt één van de exposanten bijvoorbeeld. De exposanten bleken er juist vooral weer zin in te hebben om op fysieke wijze met het vakpubliek te communiceren. “Maar dan moet dit ook wel goed mogelijk zijn”, is de algemene tendens onder de afhakers.

Vervolg
Uiteraard hebben wij de beursorganisatie gevraagd om een reactie, maar een antwoord is tot op heden nog uitgebleven. Het meest waarschijnlijke is dat gewacht wordt op de persconferentie van 14 december a.s. waarin het demissionair kabinet nieuwe maatregelen of versoepelingen zal aankondigen. Wordt vervolgd dus.

Jubileumeditie VSK in teken van duurzame toekomst

Van 8 tot en met 11 februari 2022 vindt in de Jaarbeurs in Utrecht de 25ste editie plaats van de ...
Verder Lezen

Geen BouwBeurs dit jaar

De tweejaarlijkse BouwBeurs, die van 18 tot en met 22 oktober zou plaatsvinden in de Jaarbeurs in Utrecht, gaat niet ...
Verder Lezen

Nabeursfase digitale ISH levert extra deelnemers op

De internationale vakbeurs ISH werd dit jaar vanwege de coronapandemie digitaal gehouden. Van 22 tot 26 maart jl. is ongeveer ...
Verder Lezen

Nog steeds 30 duizend bezoekers vakbeurs VSK ‘kwijt’

VSK 2020 was – uiteraard – weer een doorslaand succes. Althans, als we de beursorganisatie mogen geloven. ‘Met ruim 5% ...
Verder Lezen

Heeft een vakbeurs nog bestaansrecht?

Gepubliceerd op

‘Hardenberg’ is al jarenlang een begrip in onze branche. Zo ergens in de tweede week van september reizen we en masse af naar het oosten van het land om de installatievakbeurs te bezoeken. Maar heeft een vakbeurs nog bestaansrecht na de pandemie en de gigantische digitaliseringsgolf die er nu plaatsvindt?

IZ sprak met twee veteranen, die al ettelijke keren de vakbeurs hebben bezocht. Het gaat om Jan Peter Henstra, van Henstra Installatie uit Surhuisterveen en Jan Verdonck, Specalist New Business van JAGA/Konvektco.

Jan Peter, jij behoort tot de doelgroep als installateur. Hoe vaak heb je de beurs al bezocht?
“Zeker 10 keer, maar het kan ook meer zijn.”

Wat is er zoal veranderd tijdens die jaren?
“Niet veel als ik eerlijk ben. Ja, je ziet nu minder verzamelaars van pennen, stickers en andere hebbedingetjes. Het publiek is serieuzer. Er komen vooral vakmensen.”

Waarom ga jij naar ‘Hardenberg’?
“Eigenlijk om twee redenen. Om innovaties te bekijken en contacten met vertegenwoordigers aan te halen. De laatste jaren gaat mijn interesse met name uit naar noviteiten op het gebied van warmtepompen.”

Hoe ziet jouw ideale dagje ‘Hardenberg’ eruit?
“We vertrekken 's morgens met een man of vier en struinen dan de hele dag over de beurs. Tussendoor maak je tussenstops om nieuwe producten te bekijken, bij te praten met zakenrelaties en kennis te maken met hun nieuwe personeelsleden. Uiteraard pak je de hele dag door de nodige hapjes en drankjes.”

Door de pandemie vindt er een gigantische digitaliseringsslag plaats. Waarom zou je nog naar de beurs gaan als je steeds makkelijker op digitale wijze contacten kunt onderhouden en informatie over nieuwe producten kunt vergaren?
“Op de beursvloer kun je echt de producten zien en aanraken, dat is toch anders. Bovendien mis je de Body Language bij digitale communicatie. Ik merk snel genoeg aan iemands lichaamstaal of hij echt achter zijn product staat of een dozenschuiver is. Die info heb ik nodig om een beslissing te nemen over de eventuele toepassing van innovaties bij projecten. Tot slot gaat het ook om een stukje arbeidsvreugde. Een groot deel van het werkplezier haal je juist uit het persoonlijke contact met klanten en leveranciers.”

Jan, welke redenen hebben jullie als JAGA/Konvektco om op Hardenberg te staan?
“Hardenberg is in feite één groot wijkcentrum. Het is voor ons de gelegenheid bij uitstek om persoonlijke contacten aan te halen of nieuwe klanten te winnen.”

Hoe zit het qua noviteiten?
 “Eigenlijk is de VSK meer voor de noviteiten, naast het zakelijke contact. 'Hardenberg’ is vooral een relatiebeurs.”

Hoe ziet de toekomst eruit voor beide beurzen?
“Ik geef de vakbeurs Hardenberg als ze deze formule doorzetten een goede kans om door te gaan, en zelf nog wat populairder te worden. Immers de installatie sector staat niet stil, en men heeft voldoende uitdagingen de komende jaren. De VSK heeft een prachtige opzet, maar ik denk dat ze het lastig gaan krijgen. De beurs werd voorheen gebruikt als zakelijke beurs waarbij je veel relaties ontving, en de kwaliteit goed was. Dit is wel minder geworden. Beurzen kosten een flinke duit, dus je moet altijd kijken wat de kwalitatieve waarde is voor je bedrijf.”

Wat denk jij Jan Peter?
“Lastig. De vanzelfsprekendheid dat er iedere jaar een vakbeurs plaatsvindt, is door de pandemie op de tocht te staan. Maar in principe denk ik wel dat ‘Hardenberg’ een blijvertje is. De behoefte aan persoonlijk contact zal niet verdwijnen. Ook omdat je als installateur even de tijd kan nemen op zo'n beurs om feedback te krijgen. Kijk ik naar de VSK, dan vermoed ik dat die eerder in zwaar weer terecht kan komen. Dat is minder een relatiebeurs en eerder een plek waar leveranciers op een gelikte wijze hun producten tentoonstellen. Ik vraag me af of dat blijvend is.”

Installatie Vakbeurs Hardenberg pakt draad weer op

Op 14, 15 en 16 september 2021 organiseert Easyfairs weer de Installatie Vakbeurs Hardenberg. Eline Kuijsters, Marketing Coördinator bij de ...
Verder Lezen

Geen BouwBeurs dit jaar

De tweejaarlijkse BouwBeurs, die van 18 tot en met 22 oktober zou plaatsvinden in de Jaarbeurs in Utrecht, gaat niet ...
Verder Lezen

Nabeursfase digitale ISH levert extra deelnemers op

De internationale vakbeurs ISH werd dit jaar vanwege de coronapandemie digitaal gehouden. Van 22 tot 26 maart jl. is ongeveer ...
Verder Lezen

Dit jaar helemaal up-to-date, zonder beursbezoek

  Op een verrassende manier kom je meer te weten over digitalisering, de nieuwste verwarmings- en koelingsoplossing en hoe je ...
Verder Lezen

Installatie Vakbeurs Hardenberg pakt draad weer op

Gepubliceerd op

Op 14, 15 en 16 september 2021 organiseert Easyfairs weer de Installatie Vakbeurs Hardenberg. Eline Kuijsters, Marketing Coördinator bij de beurs organisator is enthousiast: “We mogen weer en kijken ernaar uit om de gangpaden weer gevuld te zien met installatieprofessionals. Als verbindingsplek van Noordoost-Nederland is Installatie Vakbeurs Hardenberg dé plek voor de installatiebranche om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en nieuwe oplossingen. Ook het aangaan van samenwerkingen hoort helemaal bij onze beurs. Ik hoop dat deze hereniging voor velen weer als thuiskomen voelt.”

Naast het informele karakter van ontmoeting, biedt het event een praktijkgericht randprogramma met actuele thema’s. Zo is ventilatie tijdens de coronacrises een belangrijk thema geworden. In 2020 stelde het kabinet 360 miljoen euro beschikbaar om ventilatiesystemen in scholen te optimaliseren. Inmiddels is ventilatie als basisregel tegen het virus ingevoerd. Tijdens Installatie Vakbeurs zijn er onder andere kennissessies van TVVL en een Masterclass ‘Ventilatie in scholen’ te volgen in het Klaslokaal op de beurs. Daarnaast presenteert een grote groep exposanten nieuwe technieken en oplossingen op het gebied van ventilatie.

Legionella
De legionellabacterie is een vaak nog onderschat gevaar. Met de stilstand van water in de gebouwde omgeving in coronatijd groeit de kans op legionella. De installateur speelt een belangrijke rol in het voorkomen van dit soort gevaarlijke situaties bij drinkwaterinstallaties in bijvoorbeeld kantoren, scholen en overheidsgebouwen. Daarom richt Installatie Vakbeurs Hardenberg in samenwerking met o.a. leden van ENVAQUA dit jaar het Legionellaplein in. Door middel van techtalks en demo’s worden discussies gevoerd, advies gegeven over situaties en verschillende oplossingen uitgelicht.

Sanitair
Sanitair wordt op het gebied van Wellness, Comfort en Duurzaamheid continu doorontwikkeld. Installatie Vakbeurs organiseert de Sanitair Trendroute en het Sanitairplein, waar bezoekers zich op de hoogte kunnen houden van marktgerichte concepten en installatieoplossingen die voldoen aan de wens van specifieke doelgroepen.

Loopbaancafé
Wij Techniek heeft samen met de sociale partners als missie vakmensen in de technische installatiebranche in staat te stellen om hun talent optimaal te ontwikkelen en in te zetten voor een toekomstbestendige leefomgeving. Wij Techniek ondersteunt daarom (aankomende) vakmensen in de installatietechniek. Dit doen ze met kennis, advies, coaching, tegemoetkomingen en bijeenkomsten, in samenwerking met sociale partners. Bezoek hiervoor het Loopbaancafé op de beurs.

Iedere bezoeker krijgt deze editie twee consumptiebonnen aangeboden om een drankje te nuttigen in de nieuwe Streekbar. Hier kan laagdrempelig worden nagepraat over het bezoek aan de beurs.

Toegang is gratis en tickets zijn hier te bestellen.

Geen BouwBeurs dit jaar

Gepubliceerd op

De tweejaarlijkse BouwBeurs, die van 18 tot en met 22 oktober zou plaatsvinden in de Jaarbeurs in Utrecht, gaat niet door. In plaats daarvan richt het beursteam zich op een grotere editie van de beurs in 2023. De beslissing om de beurs pas weer in 2023 te organiseren, is in overleg met de branche en exposanten genomen.

De BouwBeurs is de grootste vakbeurs voor de bouw in Nederland. Op het evenement komen specialisten in de uitvoerende en voorschrijvende bouw bij elkaar. Marisa Richter van de BouwBeurs: “In 2023 zetten we een volgende stap naar een nog mooier evenement. We breiden uit van zes naar acht hallen en zijn inmiddels hard aan de slag met de editie 2023, waarin duurzaamheid een nog belangrijker thema is. En we gaan natuurlijk nog meer bieden op het gebied van innovatie, inspiratie, netwerken en new business.”

Te kort dag
Richter vervolgt: “Het gaat goed in de bouw en dat is goed nieuws. Maar daardoor hebben bedrijven nu minder tijd om zich goed voor te bereiden op een goede presentatie in oktober. De BouwBeurs heeft een lange voorbereidingstijd en met de zomervakantie in aantocht, blijkt oktober toch te kort dag voor de branche. Voor sommigen spelen daarbij ook nog bedrijfsinterne regels rondom de coronapandemie, ondanks het besef dat bij de Jaarbeurs alle veiligheidsmaatregelen zijn genomen.”

Bouw en installatietechniek in één nieuwe vakbeurs

Voor volgend jaar staat er een nieuwe vakbeurs op de planning. Vabotech gaat Bouw en Installatietechniek in één beurs samenvoegen ...
Verder Lezen

Nabeursfase digitale ISH levert extra deelnemers op

De internationale vakbeurs ISH werd dit jaar vanwege de coronapandemie digitaal gehouden. Van 22 tot 26 maart jl. is ongeveer ...
Verder Lezen

Dit jaar helemaal up-to-date, zonder beursbezoek

  Op een verrassende manier kom je meer te weten over digitalisering, de nieuwste verwarmings- en koelingsoplossing en hoe je ...
Verder Lezen

Bouwbeurs opnieuw verplaatst: een maand later dan gepland

De organisatie van BouwBeurs heeft besloten om BouwBeurs 2021 nog een keer te verplaatsen. September komt net iets te vroeg ...
Verder Lezen

Bouw en installatietechniek in één nieuwe vakbeurs

Gepubliceerd op

Voor volgend jaar staat er een nieuwe vakbeurs op de planning. Vabotech gaat Bouw en Installatietechniek in één beurs samenvoegen en richt zich daarmee op de volledige breedte van de bouwkolom: van uitvoerende bouw en afbouw tot installatietechniek, elektrotechniek en gebouwautomatisering. De nieuwe vakbeurs, die op 7, 8 en 9 april 2022 zal plaatsvinden in de Amsterdam RAI, is een initiatief van Patrick Schilte, die een aantal edities verantwoordelijk was voor de VSK in Utrecht.

Vabotech wil meerdere hallen van de RAI vullen. De beoogde exposanten zijn fabrikanten en groothandelaren, maar ook aanbieders van bestelauto’s, bedrijfskleding en gereedschappen. Verder zal er ruimte zijn voor onder andere kennisdeling in theaters en vakwedstrijden. De beurs zal overigens ook op zaterdag geopend zijn.

Nabeursfase digitale ISH levert extra deelnemers op

De internationale vakbeurs ISH werd dit jaar vanwege de coronapandemie digitaal gehouden. Van 22 tot 26 maart jl. is ongeveer ...
Verder Lezen

Dit jaar helemaal up-to-date, zonder beursbezoek

  Op een verrassende manier kom je meer te weten over digitalisering, de nieuwste verwarmings- en koelingsoplossing en hoe je ...
Verder Lezen

Bouwbeurs opnieuw verplaatst: een maand later dan gepland

De organisatie van BouwBeurs heeft besloten om BouwBeurs 2021 nog een keer te verplaatsen. September komt net iets te vroeg ...
Verder Lezen

Wat kunnen we verwachten van een digitale ISH vakbeurs?

Elke twee jaar verzamelt de installatiebranche zich in Frankfurt op de internationale vakbeurs voor HVAC en water, ISH. Ook dit ...
Verder Lezen

Nabeursfase digitale ISH levert extra deelnemers op

Gepubliceerd op

De internationale vakbeurs ISH werd dit jaar vanwege de coronapandemie digitaal gehouden. Van 22 tot 26 maart jl. is ongeveer 290 uur aan content uitgezonden. De digitale beurs liep daarna nog door tot 30 april. Bij het sluiten van het platform waren ongeveer 82.000 deelnemers actief, meldt een tevreden beursorganisatie.

De Green Deal was een van de belangrijke toekomstgerichte thema's in de sectie Energie van ISH digital 2021 en omvatte verwarmingsoplossingen en -systemen die een bijdrage kunnen leveren aan het behalen van klimaatdoelen. Een ander aandachtspunt was de grote betekenis van ventilatie- en airconditioningsystemen, vooral tegen de achtergrond van de huidige pandemie. De sectie Water focuste dit jaar thematisch op drinkwaterhygiëne en de hygiënische badkamer. Vuil- en bacteriebestendige oppervlakken, aanraakvrije bediening en hygiënische elektronische bidets waren de eyecatchers van de sanitaire industrie.

Extra deelnemers in nabeursfase
Gedurende de officiële beursopening werden 277 live en on-demand evenementen gehouden en bekeken door ongeveer 62.000 kijkers. Tot 1 april jl. was het vervolgens mogelijk om persoonlijke afspraken te maken met de vertegenwoordigers van exposanten. Uiteindelijk werden in totaal zo'n 6.600 bijeenkomsten gehouden. Het platform bleef ondertussen open voor alle deelnemers om content te zien en contact te leggen met andere deelnemers. Het resultaat: bij het sluiten van het platform waren ongeveer 82.000 deelnemers actief, wat betekent dat er in de nabeursfase zo'n 13.000 deelnemers bij kwamen.

Ervaring voor hybride evenementen
Wolfgang Marzin, President en Chief Executive Officer van Messe Frankfurt: “We wilden een hoogwaardig netwerkplatform lanceren en op een geconcentreerde manier thema's presenteren die van belang zijn voor de sector. Ik denk dat we hierin zijn geslaagd. Door ISH digital te houden, hebben we in de toekomst veel ervaring kunnen opdoen voor hybride evenementen. Bezoekers waardeerden het aanbod aan producten en diensten. En onze exposanten blijven stevig achter ISH staan."

ISH digitaal trekt bijna 50.000 kijkers

De eerste digitale editie van de internationale vakbeurs ISH zit er op. Een bijzonder platform dit keer vanwege de coronapandemie ...
Verder Lezen

Vooral dankzij verduurzaming blijft omzet Bosch in pandemietijd stabiel

Ondanks de pandemie van het coronavirus handhaafde Bosch Thermotechnology in 2020 zijn omzet op het niveau van het voorgaande jaar: ...
Verder Lezen

Primeur: ISH gaat volgende week digitaal van start

De internationaal gezien grootste vakbeurs voor water, verwarming en airconditioning, ISH, gaat maandag a.s. voor het eerst digitaal van start ...
Verder Lezen

Wat kunnen we verwachten van een digitale ISH vakbeurs?

Elke twee jaar verzamelt de installatiebranche zich in Frankfurt op de internationale vakbeurs voor HVAC en water, ISH. Ook dit ...
Verder Lezen

ISH digitaal trekt bijna 50.000 kijkers

Gepubliceerd op

De eerste digitale editie van de internationale vakbeurs ISH zit er op. Een bijzonder platform dit keer vanwege de coronapandemie. Sociale, politieke en economische thema’s passeerden afgelopen week de revue. In totaal presenteerden 373 bedrijven hun producten. Dat staat in schril contrast met de ruim 2.500 exposanten die twee jaar geleden vijf dagen lang hun nieuwe producten toonden. Wat dat betreft gaat er toch niets boven een fysiek evenement. Dat zelfde geldt voor de bezoekersaantallen. In 2019 trok ISH nog bijna 200.000 bezoekers. Nu waren dat bijna 50.000 kijkers.

Peter Altmaier, de Duitse federale minister van Economische Zaken en Energie, trapte af met het benadrukken van de belangrijkste uitdagingen van het klimaatbeleid en wees daarbij in het bijzonder op het grote belang van de Europese Green Deal. Volker Bouffier, minister-president van de deelstaat Hessen, en Markus Frank, hoofd van de afdeling economische zaken van de stad Frankfurt am Main, onderstreepten het belang van duurzame oplossingen en technologieën.

Klimaatdoelen
De Green Deal was een van de belangrijke toekomstgerichte thema's in de sectie Energie van ISH digitaal 2021 met presentaties over verwarmingsoplossingen en -systemen die een doorslaggevende bijdrage kunnen leveren aan het behalen van klimaatdoelen. Het huidige politieke kader in de verwarmingsmarkt werd uitvoerig besproken in het ISH Technology and Energy Forum. Een ander belangrijk onderwerp was de vitale bijdrage van ventilatie- en airconditioningsystemen tegen de achtergrond van de aanhoudende coronapandemie. Deze onderwerpen kwamen ook aan bod in het Air Conditioning Forum. Verder was er grote belangstelling voor het Building Forum, dat actuele informatie bood over financieringsprogramma's en bouwvoorschriften.

Hygiëne
Ook de afdeling Water, die zich dit jaar richtte op drinkwaterhygiëne en de groeiende trend naar meer badkamerhygiëne, liet van zich horen. Vuil- en bacteriebestendige oppervlakken, aanraakvrije bediening en hygiënische elektronische bidets laten zien hoe de sanitaire industrie met slimme oplossingen reageert op de toenemende aandacht voor hygiëne. Populair waren de discussies in de 'Pop up my Bathroom'-trendshow, die de vorm aannam van een fysieke installatie in het' Forum'-gebouw van het beurs- en expositiecentrum van Frankfurt, en drie badkamerdesigntrends presenteerde onder het motto 'Inside I Buiten ': .Slimme badkamer, .Living badkamer .Groene badkamer.

Tevreden
Alle deelnemers - bezoekers, exposanten en sprekers - gaven ISH digital 2021 een positieve beoordeling, aldus de beursorganisatie. Wolfgang Marzin, President en Chief Executive Officer van Messe Frankfurt, zei dat hij zeer tevreden was met het digitale evenement: “Natuurlijk kan een digitaal evenement niet de kracht bieden van een fysieke ISH. Het was ook nooit de bedoeling dat ISH digital dit zou doen. We wilden een hoogwaardig netwerkplatform lanceren en de belangrijkste thema's van de sector op een geconcentreerde manier weergeven. Ik denk dat we hierin zijn geslaagd en de Messe Frankfurt heeft met de eerste digitale editie van ISH een benchmark voor Duitsland en Europa kunnen neerzetten. "

ISH digitaal in cijfers
De algemene focus van het evenement lag op connectiviteit, kennisoverdracht, hoogwaardige inhoud, een uitgebreid evenementenprogramma en de nieuwste oplossingen en innovatieve producten van exposanten. In totaal werd 290 uur aan content uitgezonden tijdens het live-evenement van 22 tot 26 maart jl. Er waren 277 live en digitale evenementen, die werden bekeken door meer dan 47.000 kijkers. In totaal maakten zo'n 69.000 deelnemers, waarvan 42 procent van buiten Duitsland, actief gebruik van ISH digital 2021. Daarnaast werd het platform aangevuld met ISH Radio, dat kon bogen op zo'n 29.000 enthousiaste luisteraars.

Netwerken kan nog
Het netwerken gaat overigens nog door. Er kunnen persoonlijke afspraken gemaakt worden met exposantenvertegenwoordigers tot 1 april a.s. Verder blijft het platform tot 30 april 2021 open voor alle deelnemers, waardoor ze de mogelijkheid hebben om opgenomen inhoud te bekijken en contact te leggen met potentiële klanten of leveranciers.

De volgende ISH wordt gehouden van 13 tot en met 17 maart 2023. Dan weer zoals vertrouwd in het beurs- en expositiecentrum van Frankfurt.

Primeur: ISH gaat volgende week digitaal van start

De internationaal gezien grootste vakbeurs voor water, verwarming en airconditioning, ISH, gaat maandag a.s. voor het eerst digitaal van start ...
Verder Lezen

Wat kunnen we verwachten van een digitale ISH vakbeurs?

Elke twee jaar verzamelt de installatiebranche zich in Frankfurt op de internationale vakbeurs voor HVAC en water, ISH. Ook dit ...
Verder Lezen

Grohe komt met digitaal platform als alternatief voor ISH

Op 16 maart gaat het digitaal platform Grohe X van Grohe van start. Het sanitairmerk ziet dit als alternatief voor ...
Verder Lezen

Plannen ISH digitaal zijn bekend

Tijdens een Press Web Dialogue heeft de internationale vakbeurs ISH aangekondigd hoe het evenement komend jaar digitaal zal gaan. De ...
Verder Lezen

Bouwbeurs opnieuw verplaatst: een maand later dan gepland

Gepubliceerd op

De organisatie van BouwBeurs heeft besloten om BouwBeurs 2021 nog een keer te verplaatsen. September komt net iets te vroeg en daarom zal de beurs nu plaatsvinden van 18 tot en met 22 oktober a.s. in de Jaarbeurs Utrecht.

Marisa Richter van de BouwBeurs: “Dat de beurs door moet gaan is evident, want de bouw is booming! Er is grote vraag naar nieuwe woningen. De sector staat aan de vooravond van de bouw van meer dan 300.000 woningen. De Actieagenda Wonen bevat duidelijke voorstellen aan het nieuwe kabinet, met focus op circulariteit en innovatie. Precies ook de thema’s die binnen BouwBeurs 2021 spelen.”

Groot enthousiasme
“Het enthousiasme bij de klanten voor BouwBeurs is onverminderd groot”, vervolgt Richter. “Het wordt echt tijd om elkaar weer eens live te zien en te spreken. Een goed gesprek te voeren en alle ontwikkelingen en innovaties in de bouw écht te kunnen ervaren. Met deze verplaatsing zijn we ervan overtuigd dat de BouwBeurs weer als vanouds groot kan worden neergezet.”
Bouwbeurs is de grootste vakbeurs voor de bouw in Nederland en biedt 5 dagen lang een uitgebreid aanbod aan content en contacten.

Primeur: ISH gaat volgende week digitaal van start

De internationaal gezien grootste vakbeurs voor water, verwarming en airconditioning, ISH, gaat maandag a.s. voor het eerst digitaal van start ...
Verder Lezen

Wat kunnen we verwachten van een digitale ISH vakbeurs?

Elke twee jaar verzamelt de installatiebranche zich in Frankfurt op de internationale vakbeurs voor HVAC en water, ISH. Ook dit ...
Verder Lezen

Geen vakbeurs Aqua Nederland dit jaar

Easyfairs, organisator van Aqua Nederland, laat weten dat de vakbeurs niet meer doorgaat in 2021 en verplaatst wordt naar maart ...
Verder Lezen

Installatie Vakbeurs verplaatst naar volgend jaar september

De komende editie van Installatie Vakbeurs Hardenberg wordt verplaatst naar 7, 8 en 9 september 2021. Beursorganisator Easyfairs geeft als ...
Verder Lezen

Primeur: ISH gaat volgende week digitaal van start

Gepubliceerd op

De internationaal gezien grootste vakbeurs voor water, verwarming en airconditioning, ISH, gaat maandag a.s. voor het eerst digitaal van start. Vanwege Corona kan het fysieke evenement dit jaar niet plaatsvinden. Aan bod komen zoals gebruikelijk innovaties op het gebied van water en energie, vormgegeven in verschillende evenementen. Verder draait het – net als bij de fysieke voorgangers van de beurs – vooral om de presentaties van producten van de ruim 360 deelnemende bedrijven.

De Green Deal is een van de belangrijke toekomstgerichte onderwerpen die in de sectie Energie van ISH digital 2021 aan de orde komen, waarbij exposanten een verscheidenheid aan verwarmingsoplossingen en -systemen presenteren die een bijdrage leveren aan het behalen van klimaatdoelen. Tegelijkertijd zal het ISH Technology and Energy Forum de huidige politieke omstandigheden op de verwarmingsmarkt onder de loep nemen.

Corona
In dit verband zal bijzondere aandacht worden besteed aan de betekenis van ventilatie- en airconditioningsystemen tegen de achtergrond van de aanhoudende coronapandemie. Door de binnenlucht constant te filteren en te zuiveren met een grote hoeveelheid buitenlucht, kan ventilatietechniek helpen om het infectierisico te verminderen – een onderwerp dat ook in het Air Conditioning Forum aan de orde zal komen. Daarnaast zal het Building Forum onder meer aandacht besteden aan de nieuwe eisen die vanaf 2025 waarschijnlijk van invloed zullen zijn op gebouwautomatiseringssystemen.

Water
De afdeling Water gaat de drinkwaterhygiëne en de groeiende trend naar meer badkamerhygiëne onder de aandacht brengen. Met vuil- en bacteriebestendige oppervlakken, aanraakvrije bediening en hygiënische elektronische bidets, zal de sanitaire industrie slimme oplossingen presenteren om de verwachtingen op het gebied van hygiëne te verhogen – of het nu in hotels, openbare voorzieningen of de privé-lifestylebadkamer is. ‘Pop up my Bathroom’ pakt de leidende thema's aan en biedt op basis hiervan inzichten in de drie belangrijkste langetermijntrends voor badkamerontwerp tijdens ISH digital 2021.

Online contact
De algemene focus van het evenement ligt op connectiviteit, kennisoverdracht, hoogwaardige inhoud, een evenementenprogramma en de nieuwste oplossingen en producten. Tijdens ISH digital 2021 zullen alle exposantenactiviteiten geconcentreerd en intelligent worden gekoppeld aan de diensten die worden aangeboden door Messe Frankfurt. Dit platform geeft alle bedrijven, maar ook bestaande en potentiële klanten, de kans om elkaar te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen, ongeacht de internationale grenzen. Bezoekers kunnen direct contact leggen met exposanten via chatfaciliteiten of met behulp van een afsprakensysteem voor online bijeenkomsten.

Oficiële opening
ISH digital 2021 wordt op 22 maart om 10.00 uur officieel geopend. Tijdens de digitale stream zal de Duitse federale minister van Economische Zaken en Energie, Peter Altmaier, spreken over onderwerpen op het gebied van klimaatbeleid en de Green Deal toelichten, een van de topthema's van ISH digital 2021. Andere prominenten zijn onder meer de minister-president van Hessen, Volker Bouffier en Markus Frank, raadslid van Frankfurt. Het programma wordt gepresenteerd door Julia Bauer, die ook vertegenwoordigers van de sanitaire en HVAC-industrie zal interviewen. Verder vertellen ook jonge vertegenwoordigers van Europese start-ups over hun innovaties. ISH digitaal duurt tot 26 maart a.s.

De openingsceremonie van ISH digital 2021 is op maandag 22 maart vanaf 10.00 uur live te zien op www.ish.messefrankfurt.com.

Loodgieter: specialistische duizendpoot waar er steeds minder van zijn

Gisteren was het de Dag van de Loodgieter. Deze beroepsgroep heeft nog werk genoeg, zo blijkt uit onderzoek van Zoofy ...
Verder Lezen

Wat kunnen we verwachten van een digitale ISH vakbeurs?

Elke twee jaar verzamelt de installatiebranche zich in Frankfurt op de internationale vakbeurs voor HVAC en water, ISH. Ook dit ...
Verder Lezen

Grohe komt met digitaal platform als alternatief voor ISH

Op 16 maart gaat het digitaal platform Grohe X van Grohe van start. Het sanitairmerk ziet dit als alternatief voor ...
Verder Lezen

Wat kunnen we verwachten van een digitale ISH vakbeurs?

Gepubliceerd op

Elke twee jaar verzamelt de installatiebranche zich in Frankfurt op de internationale vakbeurs voor HVAC en water, ISH. Ook dit jaar van 22 tot 26 maart, maar nu als een digitaal evenement in verband met alle coronamaatregelen die gelden. In dit interview benadrukt Wolfgang Marzin, President en CEO van Messe Frankfurt, het belang van een ISH Digital en geeft hij inzicht in het programma.

Welke vorm krijgt ISH digitaal 2021?

Wolfgang Marzin: ISH zal dit jaar een puur digitale gelegenheid zijn. Dit is afgelopen najaar besloten na uitvoerige gesprekken met de sector. Er is afgezien van het organiseren van een hybride evenement en gekozen voor een puur digitaal formaat met de nadruk op een businessplatform en kennisoverdracht. Tijdens vijf beursdagen kunnen bezoekers deelnemen aan een mix van lezingen, paneldiscussies en productshows, waarvan er verschillende live over de wereld worden gestreamd vanuit de opnamestudio's van de Messe Frankfurt. Ook bieden we een verscheidenheid aan functies op het digitale ISH-platform. Zo verbindt een AI-ondersteund matchmakingproces op basis van individuele interesses de juiste exposanten met de juiste bezoekers. Door middel van een chatfunctie, videogesprekken en digitale vergaderruimten kunnen deelnemers met elkaar communiceren. Met dit format bieden we de sector niet alleen de kans om elkaar te ontmoeten en ideeën en informatie uit te wisselen, maar ook om internationale klanten te bereiken.

Wat zijn de belangrijkste highlights?

Wolfgang Marzin: Met de kernthema's water, verwarming en airconditioning is de ISH altijd al een vakbeurs met maatschappelijke relevantie geweest en de coronapandemie heeft dit alleen maar onderstreept. Dat blijkt ook uit de thema's van de beurs dit jaar: de green deal, ventilatietechniek voor schone en gezonde lucht binnenshuis en sanitaire hygiëne. Daarnaast zal de politieke wereld vertegenwoordigd zijn door de minister-president van Hessen, Volker Bouffier, die zal deelnemen aan de openingsceremonie op 22 maart. Andere hoogtepunten zijn, wat mij betreft, het ISH Technology and Energy Forum met discussies over bijvoorbeeld biomethaan en waterstof als groene alternatieven voor de verwarmingsmarkt en het Air-Conditioning Forum, dat onder meer ventilatietechnologie presenteert die het risico op infectie binnenshuis verkleint. Onder de titel ‘Inside | Outside’ zal verder de trendshow ‘Pop up my Bathroom’ designtrends presenteren én belangrijke onderwerpen onder de aandacht brengen, zoals modernisering en hygiëne in openbare sanitaire voorzieningen en particuliere huishoudens, en technologieën om badkamers slimmer te maken.

Waarom een digitaal evenement dit jaar en geen verschuiving van het fysieke evenement naar 2023?

Wolfgang Marzin: ISH 2021 annuleren was geen optie. Wij zien onszelf als partners van de sanitair- en HVAC-sector en willen er alles aan doen om onze partners in deze uitdagende tijden te ondersteunen. Vertegenwoordigers van de sector gaven aan dringend een beurs nodig te hebben omdat de zaken momenteel goed gaan. Daarom hebben we er alles aan gedaan om een ​​passende oplossing te vinden, rekening houdend met de huidige pandemie. Een puur digitaal evenement zal anders zijn en in een kleinere setting plaatsvinden maar kan de sector desondanks veel bieden, mede dankzij de al genoemde AI-ondersteunde matchmaking, livestreams en verschillende communicatiefuncties. Dit jaar is alles gewoon anders. Maar volgens mij biedt de situatie ook tal van nieuwe kansen. Ons businessmodel is gebaseerd op persoonlijke ontmoetingen en we werken eraan om deze weer mogelijk te maken, vooral voor onze exposanten.

Bent u ook ‘ter plaatse’ tijdens ISH digitaal?

Wolfgang Marzin: Natuurlijk. Als we de partner willen zijn van de sanitair- en HVAC-sector, dan moeten we ook weten wat de drijvende krachten zijn. In het verleden heb ik altijd de beurshallen bezocht en met klanten gesproken. En dat zal ik dit jaar ook doen bij ISH digital. Met andere woorden, ik log in en gebruik het platform om nieuwe verbindingen te maken. Om eerlijk te zijn, kijk ik er gewoon naar uit om weer met mensen in contact te komen op een persoonlijk vlak. Iedereen mist dit op dit moment. En dat geldt ook voor mij.

Welke rol spelen digitale formaten in de beurzen en evenementen van morgen?

Wolfgang Marzin: Ondanks het evenementenverbod van de afgelopen maanden, heeft digitalisering het mogelijk gemaakt om mensen online samen te brengen en hen een zakelijk platform aan te bieden. We zijn daar erg blij mee. Ik zie de digitale elementen dan ook als een belangrijke aanvulling op fysieke gebeurtenissen in de toekomst. Ze openen nieuwe perspectieven: exposanten en bezoekers kunnen hun beursbeleving nog persoonlijker maken; merken blijven continu online aanwezig; en bezoekers van buiten Duitsland kunnen eerder vertrekken maar toch digitaal deelnemen vanuit hun thuisland. Maar ik ben ook door en door een beursman. Digitale ontmoetingen kunnen persoonlijke ontmoetingen nooit volledig vervangen. Daarom kijk ik er nu al naar uit om mensen van over de hele wereld te verwelkomen bij een volgend fysiek evenement in Frankfurt am Main. We plannen dergelijke evenementen alweer voor de tweede helft van het jaar. Bijvoorbeeld Indoor Air, een vakbeurs voor ventilatie en luchtkwaliteit, die op verzoek van de sector als eenmalig evenement in hal 12 van het Exhibition Centre wordt gehouden.

Grohe komt met digitaal platform als alternatief voor ISH

Op 16 maart gaat het digitaal platform Grohe X van Grohe van start. Het sanitairmerk ziet dit als alternatief voor ...
Verder Lezen

Plannen ISH digitaal zijn bekend

Tijdens een Press Web Dialogue heeft de internationale vakbeurs ISH aangekondigd hoe het evenement komend jaar digitaal zal gaan. De ...
Verder Lezen

ISH volgend jaar uitsluitend in digitale vorm

Messe Frankfurt heeft besloten om de internationale vakbeurs ISH volgend jaar uitsluitend in digitale vorm te houden. Wolfgang Marzin, president ...
Verder Lezen

Building Holland 2021 verplaatst naar november

Gepubliceerd op

Beursorganisator Easyfairs verplaatst Building Holland 2021 naar dinsdag 2 tot en met donderdag 4 november. Het innovatie event voor de bouw en vastgoed in RAI Amsterdam stond eerder gepland voor eind maart. Easyfairs verwacht in november een volwaardig event te kunnen organiseren. In de tussentijd worden drie online edities van Building Holland gehouden.

De beslissing om te verplaatsen is in overleg met de deelnemende partijen genomen. Volgens Head of events Dirk van Gemert was de keuze niet ingewikkeld. “We willen een volwaardige event neerzetten. We hebben er geen enkele twijfel over dat de omstandigheden hiervoor in november een stuk beter zijn dan in maart. Gelukkig waren onze partners het daarmee eens.”

De digitals
Het platform Building Holland bestaat uit eenmaal per jaar een fysiek event en driemaal per jaar een online editie. Van Gemert: “De ontwikkelingen om Nederland te verduurzamen voltrekken zich razendsnel. Los van Corona hadden we al ‘digitals’ gepland, waar experts professionals informeren over de nieuwste inzichten en de laatste innovaties. De eerst komende editie wordt gehouden op donderdag 1 april met verschillende sprekers. Het thema is dit keer Slim & Gezond.”

Building Holland opnieuw uitgesteld

De vakbeurs Building Holland, die gepland stond op 27, 28 en 29 oktober a.s., wordt vanwege het coronavirus verplaatst naar ...
Verder Lezen

Te veel vakbeurzen in najaar door coronacrisis?

De ene na de andere installatie gerelateerde vakbeurs werd afgelopen week afgelast vanwege de coronacrisis. Logisch natuurlijk, vindt iedereen. Maar ...
Verder Lezen

Wederom vakbeurzen uitgesteld vanwege coronavirus

Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen wordt vanwege het coronavirus verplaatst. Aanvankelijk zou de beurs plaatsvinden op 17, 18 en 19 ...
Verder Lezen

Waterstof en hybride warmtepomp centraal op Building Holland

Het programma van Building Holland 2020 is definitief. Verspreid over drie podia komen in totaal 150 sprekers aan het woord ...
Verder Lezen

Geen vakbeurs Aqua Nederland dit jaar

Gepubliceerd op

Easyfairs, organisator van Aqua Nederland, laat weten dat de vakbeurs niet meer doorgaat in 2021 en verplaatst wordt naar maart 2022. De meest recente ontwikkelingen zoals nieuwe COVID-19 varianten, de lockdown en een nog steeds geldend verbod op evenementen, maken het doorgaan van events op korte termijn onmogelijk en op middellange termijn hoogst onzeker. Een verplaatsing naar het najaar 2021 is geen optie vanwege de verzadigde (beurs)agenda.

Esther Rodenburg, event manager, namens Easyfairs uit: “Inmiddels gaat Nederland zijn zesde week van lockdown in en geldt er nu ook een avondklok. Uiteraard is er licht aan het einde van de tunnel, maar evenementen lijken nu nog ver weg. Al komt er een groen licht voor evenementen op korte termijn, de kans op een redelijk aantal kwalitatieve bezoekers is klein dit voorjaar. De vitale infrastructuur die waterschappen en drinkwaterbedrijven beheren hebben logischerwijs te maken met protocollen die het bezoeken van evenementen afraden of zelfs verbieden. We zien die richtlijnen ook bij de meeste industrieën. Om deze redenen is het geen moment om de Nederlandse watersector bij elkaar te brengen voor hun jaarlijkse netwerkmoment.”

Geen najaar 2021 editie
Rodenburg: “Verplaatsen naar het najaar was helaas ook geen optie. We vinden dit jammer, want we denken dat het belangrijk is om als markt veerkracht te tonen en zich zo snel als mogelijk weer te herpakken. Een vakbeurs is dan een ideaal moment om de verbindingen te maken en de uitdagingen aan te gaan. Veel exposanten en partners geven aan dat hun agenda het gewoonweg niet toelaat. Er stonden al veel evenementen gepland, maar er zijn ook veel events naar het tweede deel van 2021 verplaatst. We maken deze beslissing met pijn in ons hart en hopen op begrip van alle betrokkenen, maar we willen ervoor zorgen dat onze bezoekers, exposanten, partners en sprekers een event bijwonen dat op zijn best zal zijn.”

De eerstvolgende editie van Aqua Nederland vindt nu plaats op 15, 16 en 17 maart 2022.

Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen gaan samen

Aqua Nederland is de nieuwe naam voor de gezamenlijke vakbeurzen Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen. De eerste editie onder de ...
Verder Lezen

Eerste virtuele editie Aqua Nederland succesvol

De eerste virtuele variant van de vakbeurs Aqua Nederland is succesvol verlopen en enthousiast ontvangen door zowel de deelnemende exposanten ...
Verder Lezen

Vakbeurs Aqua Nederland gaat virtueel

Beursorganisator Easyfairs Nederland lanceert voor haar vakbeurs Aqua Nederland een virtuele editie op donderdag 2 juli 2020. Door het coronavirus ...
Verder Lezen

Fysieke vakbeurzen maken komend jaar plaats voor online evenementen

Gepubliceerd op

ISH kondigde deze week haar plannen aan voor een digitale beurseditie in 2021, die de fysieke versie zal vervangen. Dit vanwege alle onzekerheden die de coronapandemie met zich meebrengt om een beursevenement te organiseren in de beurshallen van Frankfurt. Ook de Italiaanse tegenhanger Mostra Convegno gaat digitaal begin volgend jaar. Eerder werden in ons land al diverse voor de installatiebranche relevante beurzen afgeblazen, waaronder die van Hardenberg. Nu meldt de Jaarbeurs haar BouwBeurs 2021 te verschuiven naar september en wordt in de oorspronkelijke maand, februari, een online programma rondom actuele thema’s georganiseerd.

Alle beurzen melden dat het uitstellen van de fysieke beurs gebeurt op verzoek van de exposanten en bezoekers terwijl ook de onzekerheden over richtlijnen van de overheid twijfel genereren. Bouwbeurs en Hardenberg denken overigens in het najaar van 2021 nog wel een fysiek evenement te kunnen organiseren. De vraag is of de exposanten en bezoekers dat nog wel gaan trekken. Veel beurzen dicht op elkaar en vrijwel direct gevolgd door een VSK in 2022.

Juiste omstandigheden
Camille Janssen van BouwBeurs blijft onverminderd positief: “BouwBeurs is dé plek waar de hele sector bij elkaar komt om nieuwe materialen en gereedschappen beet te pakken, te testen maar zeker ook te netwerken. Een dag BouwBeurs is een ervaring op zich en zo willen wij dat ook organiseren. Het verplaatsen naar een periode waarin we de beurs onder de juiste omstandigheden kunnen organiseren is het enige juiste om te doen. Zeker ook omdat een dergelijk event voor alle betrokkenen een lange voorbereidingstijd vraagt.”

Meer aanbod

Janssen benadrukt bovendien dat “van uitstel zeker geen afstel komt”. In tegendeel zelfs. “In de periode waar BouwBeurs eigenlijk zou plaatsvinden, organiseren we een uitgebreid online programma rondom actuele thema’s. Ook werken we aan een concept dat we voor de zomer nog willen lanceren, maar daar kan ik nu nog niet teveel over zeggen.”

Wordt fysiek straks permanent digitaal?
Ondertussen is de Jaarbeurs wel bezig fors te reorganiseren, wat onder andere banenverlies zal inhouden. En bij andere beursorganisatoren zal dit niet anders zijn, nu de coronapandemie aanhoudt en de regering vergaande maatregelen neemt die het organiseren van fysieke evenementen in de weg staan. In het voorjaar van 2021 zullen we weten hoe succesvol de online edities van zowel de nationale als internationale vakbeurzen zijn geweest. Wellicht is deze hele ontwikkeling aanleiding voor een permanente – wellicht gedeeltelijke – verschuiving van fysiek naar digitaal. Of hunkeren we straks met z’n allen juist naar vak-evenementen waar we elkaar weer in de ogen kunnen kijken zonder tussenkomst van een camera?

Branche kiest beste leerling- en praktijkbegeleiders

Ruim 700 praktijkbegeleiders maken kans TopCoach van dit jaar te worden. Ontwikkelingsfonds Wij Techniek (voorheen OTIB) organiseert op woensdag 4 ...
Verder Lezen

Winnaars beste praktijkbegeleiders in installatiebranche bekend

De praktijkbegeleiders Daan van den Berg (Daan Installatietechniek), Sanjay Bhoendie (Lomans) en Theo van den Elzen (InstallatieWerk Zuid-Oost) zijn uitgeroepen ...
Verder Lezen

Branchehelden

In november riep een deskundige jury drie praktijkbegeleiders in de technische installatiebranche uit tot Topcoaches van het jaar 2018. Als ...
Verder Lezen

Plannen ISH digitaal zijn bekend

Gepubliceerd op

Tijdens een Press Web Dialogue heeft de internationale vakbeurs ISH aangekondigd hoe het evenement komend jaar digitaal zal gaan. De digitale beurs zal van 22 tot 26 maart 2021 worden georganiseerd en vervangt dan – vanwege de coronacrisis – de fysieke versie die traditioneel in de Messe Frankfurt wordt gehouden. Wolfgang Marzin, President van Messe Frankfurt: “De afgelopen weken hebben we hard gewerkt om van ISH 2021 het belangrijkste platform te maken voor zakendoen en kennis overdragen in de sanitaire en HVAC-sector. Als het niet mogelijk is om een ​​fysiek evenement te houden, brengen we ISH bij de mensen thuis."

Het hart van het evenement is het digitale platform ISH, het virtuele live-evenement van 22 tot 26 maart 2021. Daar worden alle exposantenactiviteiten samengebracht en intelligent gekoppeld aan de verschillende diensten die Messe Frankfurt aanbiedt. Er worden drie pakketten aangeboden – Basic, Advanced en Premium – elk met verschillende functies. Voor jonge, innovatieve bedrijven is er een speciaal Startup Pakket. Alle pakketten bevatten een exposantenpresentatie met producten, informatie en contactgegevens. Daarbij komen een chatfunctie en 1: 1 videogesprekken, waarmee exposanten kunnen communiceren met klanten.

De klok rond beschikbaar
Verder zijn er livestreams en on-demand relays van items uit het evenementenprogramma, evenals een afsprakensysteem voor online ontmoetingen met exposanten. Tijdens het evenement zullen alle functies de klok rond beschikbaar zijn, in alle tijdzones wereldwijd. Zo krijgen bezoekers de kans om alle lezingen, persevenementen, productshows, presentaties, speciale shows, enz. te volgen, ongeacht tijd of locatie.

Heel jaar een profiel
Daarnaast wordt ISH Contactor in de markt gezet. Dit is een internationale hub en zoekmachine voor water, verwarming en airconditioning, die het hele jaar beschikbaar is. Bedrijven kunnen een jaar lang op www.ish.messefrankfurt.com staan. Dit profiel kan op elk moment worden bijgewerkt, aangepast en uitgebreid.

Unanieme steun
In september 2020 hebben de beschermheren van de beurs – de Federatie van de Duitse verwarmingsindustrie (BDH), de vereniging van airconditioning en ventilatie in gebouwen (FGK), de Duitse vereniging voor sanitaire industrie (VDS), de Duitse vereniging voor sanitaire voorzieningen, verwarming en klimaatbehandeling (ZVSHK) en de Duitse vereniging voor energie efficiënte in gebouwtechnieken (VdZ) – hun unanieme steun gegeven aan het digitale evenement.

Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen gaan samen

Aqua Nederland is de nieuwe naam voor de gezamenlijke vakbeurzen Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen. De eerste editie onder de ...
Verder Lezen

Installatie Vakbeurs verplaatst naar volgend jaar september

De komende editie van Installatie Vakbeurs Hardenberg wordt verplaatst naar 7, 8 en 9 september 2021. Beursorganisator Easyfairs geeft als ...
Verder Lezen

ISH volgend jaar uitsluitend in digitale vorm

Messe Frankfurt heeft besloten om de internationale vakbeurs ISH volgend jaar uitsluitend in digitale vorm te houden. Wolfgang Marzin, president ...
Verder Lezen

Viega ziet af van deelname aan komende ISH vanwege Covid-19

Viega zal volgend jaar niet deelnemen aan de ISH, de belangrijkste internationale vakbeurs voor de sanitair- en HVAC-branche. De verantwoordelijkheid ...
Verder Lezen

Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen gaan samen

Gepubliceerd op

Aqua Nederland is de nieuwe naam voor de gezamenlijke vakbeurzen Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen. De eerste editie onder de nieuwe naam is op 23, 24 en 25 maart 2021 in Evenementenhal Gorinchem. Onder Aqua Nederland wordt vraag en aanbod van watertechnologie, waterbeheerdiensten en kennisproducten samengebracht voor de nationale waterketen.

Op Aqua Nederland krijgen de vier watertypen Afvalwater, Drinkwater, Proceswater en Stedelijk water & Rioolbeheer elk meer gezicht met gerichte kennissessies, demonstraties en netwerkmogelijkheden. Aanvankelijk was de samensmelting beoogd voor de 15e editie van Aqua Nederland, maar door de verplaatsing vanwege de Covid-19 pandemie zal het in 2021 nog steeds de 14e editie zijn.

Uitstel
Esther Rodenburg, Event Manager Aqua Nederland, legt uit: “Het beloofde een feestelijke editie te worden in Gorinchem in maart 2020. Helaas werd drie dagen voor de opbouw duidelijk dat door de gevolgen van het coronavirus er geen 2020-editie mogelijk was. De beoogde officiële aankondiging van de samenvoeging werd daardoor uitgesteld tot vandaag.”

Maar één waterketen
“Wij zien net als veel van onze partners dat er eigenlijk maar één waterketen is in Nederland die steeds meer een geheel vormt. Een keten die gelukkig steeds meer samenwerkt om de uitdagingen op het gebied van circulariteit, energietransitie, klimaatadaptatie en veilig water aan te gaan. Denk maar aan ontwikkelingen als een zuiveringsinstallatie die als waterfabriek voor proceswater wordt ingezet en zo het drinkwater ontziet. Of stedelijk waterbeheeroplossingen die overmatig water vasthouden en het riool ontlasten”, vervolgt Rodenburg.

Nieuwe huisstijl, vertrouwde inhoud
Aqua Nederland krijgt ook een nieuwe huisstijl. Mede door de verplaatsing zijn al 300 exposanten bevestigd voor Aqua Nederland 2021. Het aanbod exposanten op RioleringsVakdagen is te vinden onder de noemer Stedelijk Water & Rioolbeheer. De nieuwe opzet geeft meer ruimte voor het groeiende aantal partners met oplossingen voor het waterbeheer in de openbare ruimten. Op de vernieuwde bovenverdieping, Next Level, staan de ingenieursbureaus en innovators met klimaatadaptieve oplossingen. Om een ideale connectie te creëren tussen beide verdiepingen, zijn er twee nieuwe roltrappen en een vaste trap geplaatst. Next Level bestaat in totaal uit 5.800 vierkante meter aan beursvloer en congresruimte.

Ander relevant nieuws van onze redactie

Pro-actief beheren van cv-ketels en warmte-pompen

Nefit Bosch lanceert een online portal, HomeCom Pro, waarmee de installateur continu zicht heeft op de verwarmingsinstallaties van zijn klanten ...
Verder Lezen

Service app voor installateurs

Itho Daalderop lanceert een service app voor haar installateurs. Met de app kan deze de QR-code op het product bij ...
Verder Lezen

AquaHeat Mercurius Remote Control

De AquaHeat MERCURIUS is vernoemd naar de planeet van de communicatie en niet alleen vanwege de naam. De AquaHeat MERCURIUS ...
Verder Lezen

Installatie Vakbeurs verplaatst naar volgend jaar september

Gepubliceerd op

De komende editie van Installatie Vakbeurs Hardenberg wordt verplaatst naar 7, 8 en 9 september 2021. Beursorganisator Easyfairs geeft als reden dat het sentiment onder exposanten in de afgelopen periode erg veranderd is en de overgrote meerderheid van de exposanten heeft aangegeven graag de beurs te verplaatsen naar 2021. “Wij zien het als onze primaire taak om te luisteren naar de community en met hen mee te denken. Daarom hebben we tijdig besloten de beurs te verplaatsen”, zegt Irma de Hoon, Business Unit Director Construction bij Easyfairs.

De Hoon: “Het besluit komt voor veel professionals uit de sector niet uit de lucht vallen. In de afgelopen periode hebben we nauw contact gehad met onze exposanten. Zij gaven onder meer aan dat de verplichte maatregelen het laagdrempelige karakter van de beurs niet ten goede zou komen. Daarnaast voelen veel exposanten een morele verplichting richting relaties en personeel, om hen te behoeden voor eventuele blootstelling aan het coronavirus.”

Uitzonderlijke situatie
Ondanks dat vakbeurzen in november wel mogen plaatsvinden, kiest de organisatie er op verzoek van haar exposanten toch voor Installatie Vakbeurs Hardenberg te verplaatsen naar 2021. De Hoon: “Dit is een uitzonderlijke situatie. We zijn nu op een punt waarop de markt ons vraagt een knoop door te hakken. Inventarisatie onder huidige exposanten leert ons dat, op een enkeling na, de wens is dat we verplaatsen naar september 2021. Daar hebben we naar geluisterd.”

Vooruitblik
De nieuwe datum voor Installatie Vakbeurs is 7, 8 en 9 september 2021 in Evenementenhal Hardenberg. “Het geeft veel vertrouwen dat een grote groep exposanten hun inschrijving heeft doorgezet naar 2021. Samen gaan we voor wederom een succesvolle editie waar de sector elkaar in een informele sfeer kan ontmoeten en zaken doen.”, aldus De Hoon.

ISH volgend jaar uitsluitend in digitale vorm

Gepubliceerd op

Messe Frankfurt heeft besloten om de internationale vakbeurs ISH volgend jaar uitsluitend in digitale vorm te houden. Wolfgang Marzin, president van Messe Frankfurt: “Helaas hebben de laatste pandemieontwikkelingen geleid tot toenemende onzekerheid bij zowel exposanten als bezoekers. Ook hernieuwde reisbeperkingen maken het niet langer mogelijk om ISH als een fysiek evenement te organiseren.”

Volgend jaar komt er dus een digitale ISH: een virtueel platform voor de installatiebranche om zaken te doen en informatie uit te wisselen. Messe Frankfurt zal alle exposantenactiviteiten bundelen en op een intelligente manier koppelen aan haar eigen faciliteiten. Marzin: “We nemen binnenkort contact op met de exposanten met een interessant pakket aan diensten en zullen onze internationale verkoopnetwerken activeren om bezoekers aan te trekken.” Hij verzekert verder alle exposanten dat ze kunnen participeren; ook degenen die al besloten hadden niet deel te nemen aan een fysieke ISH.

Breed scala aan digitale functies
Aan het digitale evenement zal een breed scala aan functies worden toegevoegd, waaronder exposantenpresentaties (producten, specificaties, video's, contactpersonen, chatfunctie, één-op-één videogesprekken) en intelligente, AI-ondersteunde, matchmaking met geschikte zakelijke contacten voor het genereren van leads. Daarnaast zijn er livestreams en uitzendingen op aanvraag van het evenementenprogramma, evenals een afsprakensysteem voor online ontmoetingen met exposanten. Alle functies zullen tijdens 24 uur per dag en wereldwijd in alle tijdzones beschikbaar zijn.

Building Holland opnieuw uitgesteld

Gepubliceerd op

De vakbeurs Building Holland, die gepland stond op 27, 28 en 29 oktober a.s., wordt vanwege het coronavirus verplaatst naar 30 maart t/m 1 april 2021. Op de oorspronkelijke data introduceert beursorganisator Easyfairs nu een hybride versie.

“Building Holland stond in eerste instantie gepland in maart, maar vanwege het coronavirus hebben we die editie verplaatst naar oktober”, zegt Dirk van Gemert namens Building Holland. “Wij waren overtuigd dat we ons evenement in oktober door konden laten gaan met alle coronamaatregelen die we in acht zouden nemen. Maar het sentiment onder de exposanten is in de afgelopen periode veranderd. Wij vinden het uiterst belangrijk om te luisteren naar onze exposanten en hebben daarom besloten om de fysieke editie van Building Holland te verplaatsen naar begin 2021.”

Grote uitdagingen
Van Gemert: “Tegelijkertijd staat de markt voor grote uitdagingen en willen wij ook blijven benadrukken hoe belangrijk technologische innovatie voor de bouw en vastgoedsector is. We zien een rol voor onszelf weggelegd om technologische vernieuwing in de bouw te koppelen aan de vastgoedsector. Er gebeurt ontzettend veel, we kunnen niet stilzitten en wachten tot begin 2021. Daarom lanceren we een hybride event op 27, 28 en 29 oktober om partijen te verbinden en te komen tot innovatieve concepten en samenwerkingen. We lossen tenslotte samen de problemen van morgen op.”

Online vanaf bovenverdieping
Het hybride event wordt georganiseerd op de vernieuwde bovenverdieping van Evenementenhal Gorinchem – Next Level – dat eigendom is van Easyfairs. Bezoekers kunnen het digitale gedeelte online volgen in Building Holland Digital. Hier geven keynote sprekers presentaties over het verduurzamen van vastgoed. Ook zijn er in de break-out sessies verschillende discussiepanels digitaal bij te wonen. Verder is de nationale werkconferentie van partner Cirkelstad drie dagen lang online te volgen.

Viega ziet af van deelname aan komende ISH vanwege Covid-19

Gepubliceerd op

Viega zal volgend jaar niet deelnemen aan de ISH, de belangrijkste internationale vakbeurs voor de sanitair- en HVAC-branche. De verantwoordelijkheid en zorgplicht die het bedrijf ten aanzien van medewerkers en marktpartijen voelt, gaven de doorslag. “Voor de directie van Viega vormen de gezondheid en veiligheid van iedereen die betrokken is bij de ISH een absolute prioriteit. De uiterst dynamische en enigszins onvoorspelbare pandemiesituatie die veroorzaakt wordt door Covid-19 brengt een onberekenbaar risico met zich mee. Met pijn in het hart hebben we daarom besloten om af te zeggen voor deelname aan de belangrijkste vakbeurs voor onze industrie”, aldus Dirk Gellisch, CEO business unit Global Sales van Viega.

In verband hiermee heeft de directie ook besloten dat Viega tot de zomer 2021 aan geen enkel andere (inter)nationale vakbeurs zal deelnemen aan andere. Viega werkt momenteel aan concepten om in nauw contact te blijven met marktpartners om nieuwe producten te presenteren.

Installatie Vakbeurs en Elektro Vakbeurs krijgen ieder weer eigen platform

Gepubliceerd op

De vakbeurscombinatie Installatie & Elektro Vakbeurs gaat verder als twee afzonderlijke beurzen: Installatie Vakbeurs in Hardenberg en Elektro Vakbeurs in Gorinchem & Hardenberg. De combinatie vond in 2018 voor het eerst plaats. Voorheen werden beide beurzen ook separaat van elkaar georganiseerd. De eerste editie van Installatie Vakbeurs is op 24, 25 en 26 november 2020 in Hardenberg. Elektro Vakbeurs volgt op 21 en 22 april 2021 in Gorinchem.

“Met aandacht voor de groei in het aantal totaalinstallatiebedrijven maakten we in 2018 de keuze om Installatie Vakbeurs en Elektro Vakbeurs een gezamenlijk platform te geven”, legt Mathilde Koniuszek uit namens organisator Easyfairs. “Op deze combinatie van vakbeurzen kon zowel de E- als de W-installateur alles onder één dak vinden. Uit onderzoek en evaluatie onder de bezoekersdoelgroep komt naar voren dat er zeker interesse is in beide disciplines, maar in de uitvoering zien we nog niet genoeg kruisbestuiving. Na twee edities samen te hebben opgetrokken, hebben we daarom besloten beide beurzen weer een eigen platform te geven. Beide disciplines hebben recht op een eigen podium met eigen thema’s en hot topics.”

Kruisbestuiving verdwijnt niet
“Ook al creëren we aparte beurzen met een focus op E- óf W-installatietechniek, we laten de andere discipline zeker niet los. Bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie kunnen de twee niet zonder elkaar. We laten daarom op Installatie Vakbeurs elektrotechniek terugkomen en vice versa. Dit doen we samen met brancheorganisaties en onze exposanten middels lezingen & workshops.

Door het coronavirus is Installatie Vakbeurs in Evenementenhal Hardenberg verplaatst van september naar 24, 25 en 26 november 2020. Deze zal in 2021 weer plaatsvinden in september. Elektro Vakbeurs zal plaatsvinden in Evenementenhal Gorinchem op 21 en 22 april 2021.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Solar Solutions en Duurzaam Verwarmd worden nogmaals uitgesteld

Gepubliceerd op

Op verzoek van de exposanten heeft de organisatie van Solar Solutions International en Duurzaam Verwarmd besloten om de vakbeurzen nogmaals uit te stellen, en wel naar dinsdag 16 t/m donderdag 18 maart 2021.

“Sinds vorige maand staat de Nederlandse overheid het weer toe om op verantwoorde wijze vakbeurzen te organiseren,” aldus directeur Rolf Heynen. “Aan de hoeveelheid ticketaanvragen van de afgelopen weken merken wij dat er veel animo is vanuit professionals om weer een vakbeurs te bezoeken.”

Toch twijfelen veel exposanten of het op dit moment verantwoord is om veel mensen bij elkaar te brengen, en of zij hun deelname in de komende twee maanden wel kunnen regelen. Heynen: “Vanzelfsprekend zijn wij in gesprek gegaan met deze groep exposanten. Daarop hebben wij besloten om de beurzen te verplaatsen.”

De vakbeurzen worden in hun geheel verschoven naar dinsdag 16 t/m donderdag 18 maart 2021, dezelfde data waarop de 2021-editie van de beurs oorspronkelijk plaats zou vinden. De locatie blijft hetzelfde, namelijk de Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen, en ook het beursprogramma. Alle exposanten, seminars, activiteiten en tentoonstellingen maken deel uit van de beurs in maart.

Solar Solutions International is de grootste vakbeurs voor zonne-energie in Noordwest-Europa. Duurzaam Verwarmd is de nationale vakbeurs voor duurzame klimaattechnieken. Meer informatie over de beurzen is te vinden op www.solarsolutions.nl en www.duurzaamverwarmd.nl.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Eerste virtuele editie Aqua Nederland succesvol

Gepubliceerd op

De eerste virtuele variant van de vakbeurs Aqua Nederland is succesvol verlopen en enthousiast ontvangen door zowel de deelnemende exposanten als bezoekers, aldus beursorganisator Easyfairs. De fysieke editie van Aqua Nederland zal in maart 2021 plaatsvinden.

Het beursteam van Aqua Nederland werkte voor de virtuele editie samen met de partners Event Insight met haar platform Let’s Get Digital en het audiovisuele productieteam van ATG. In totaal hebben ruim 1.000 unieke waterprofessionals het platform leren kennen. Zij ontdekten de vele mogelijkheden om één-op-één te gaan met andere aanwezigen, de virtuele stands te bezoeken en het uitgebreide inhoudelijke programma met aandacht voor alle sectoren uit de watermarkt.

Cijfers

De gemiddelde kijktijd voor Aqua Nederland Digitaal was ruim twee uur, in totaal waren er 1070 één-op-één gesprekken, hebben er 97 speeddates plaatsgevonden in de Netwerkcarrousel en hebben we 1636 bezoekers mogen verwelkomen in onze theaters, aldus de beursorganisator. Het gemiddelde aantal bezoekers per sessie was 86, de drukstbezochte sessie was ‘Water in de Circulaire economie’ met 148 unieke bezoekers. Daarnaast hebben 200 bezoekers chatactiviteit gegenereerd en was de gemiddelde beoordeling van Aqua Nederland Digitaal ruim voldoende, zegt Easyfairs.

 Fysieke editie

De fysieke editie van Aqua Nederland is op 23, 24 en 25 maart 2021 in Evenementenhal Gorinchem. Voor meer informatie: www.aquanederland.nl.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Alles over water in een virtuele beursomgeving

Gepubliceerd op

Donderdag 2 juli vindt de eerste editie van de virtuele variant van Aqua Nederland plaats. Het programma bestaat uit meer dan 300 exposanten en 25 sprekers. “In korte tijd hebben we een compleet virtuele editie gerealiseerd door de steun en samenwerkingen met de watersector”, vertelt Esther Rodenburg namens Aqua Nederland. “Er heerst gezonde spanning, maar we kijken er vooral ontzettend naar uit.”

Het zogeheten Aqua Nederland Digitaal gaat aanstaande donderdag om 13.00 uur live. Het online event richt zich helemaal op de hoofdfunctie van Aqua Nederland: het verbinden van vraag en aanbod in de markt. Waterprofessionals kunnen meer dan 300 exposanten virtueel te bezoeken. Ook kan er genetwerkt worden tussen bezoekers. “Het programma begint met diverse interactieve sessies die parallel lopen aan elkaar of juist op elkaar aansluiten, waarbij iedereen zijn eigen online weg kan kiezen. Verder zijn er ook techsessies en presentaties van innovaties en er is dus ruimte om virtueel de stands te bezoeken om contact te leggen”, aldus Rodenburg.

Kennissessies, paneldiscussies en workshops
De eerste kennissessies, paneldiscussies en workshops starten om 13.15 uur. Er zijn sessies voor alle specialismes in de waterketen: drinkwater, afvalwater, proceswater en stedelijk water & rioolbeheer. De sprekers nemen de waterprofessionals mee in hun expertise, onderzoeken en workshops. Het programma bestaat onder meer uit de vitale waterinfrastructuur van de toekomst, periferie en metingen op ondergrondse drinkwaterleidingen, afvalwater als nieuwe waterbron en rioolwater, spiegel van de samenleving. Het programma is in samenwerking met Envaqua, KWR, KNW, WaterAlliance, NWP. STOWA en H2O tot stand gekomen. Het volledige programma inclusief alle sprekers, onderwerpen en tijden is te vinden via www.aquanederland.nl/digitaal.

Deelname aan het online event is kosteloos en is een extra service vanuit Easyfairs naar haar exposanten, partners en bezoekers toe. Vooraf registeren is wel noodzakelijk en kan via www.aquanederland.nl/digitaal.

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

Vakbeurs Aqua Nederland gaat virtueel

Gepubliceerd op

Beursorganisator Easyfairs Nederland lanceert voor haar vakbeurs Aqua Nederland een virtuele editie op donderdag 2 juli 2020. Door het coronavirus is het live-event verplaatst naar volgend jaar, maar de beursorganisator wil de sector nu al online bij elkaar brengen. De eerste editie van Aqua Nederland Digitaal wordt gehouden met het online event platform Let’s Get Digital. Deze software maakt het mogelijk om een echte virtuele beursbeleving te geven. De bezoekers kunnen meer dan 300 exposanten virtueel bezoeken, netwerken tussen de bezoekers is mogelijk en er is een programma aan verschillende (panel)discussies, korte presentaties en rondetafelgesprekken.

“We wilden graag iets doen voor de community en als organisatie zelf ook innoveren door de huidige omstandigheden. In de afgelopen periode zien we veel online alternatieven voorbijkomen, omdat we elkaar niet in groten getale fysiek mogen ontmoeten. Met name webinars zijn op dit moment erg populair. Maar wij gaan nog een stap verder met een virtuele vakbeurs”, zegt Esther Rodenburg namens Aqua Nederland. “Wij verwachten dat digitale en online features voortaan een groter onderdeel uitmaken van evenementen als Aqua Nederland. Met deze virtuele beurs krijgt de Nederlandse watertechnologie community de primeur van het eerste hybride event van Easyfairs.”

“vrijwel uniek in Nederland”
Rodenburg: “Met deze online event software zijn we vrijwel uniek in Nederland en onderscheiden we ons van het groeiende aanbod in online kennisevents en webinars. We kunnen ons helemaal richten op de hoofdfunctie van Aqua Nederland: het verbinden van vraag en aanbod in de markt.”

Donderdag 2 juli vanaf 13.00 uur live
De virtuele beurs gaat live op donderdag 2 juli vanaf 13.00 uur. De eerste sessies starten om 13.15 uur. Vervolgens sluiten diverse interactieve sessies op elkaar aan, waarbij iedereen zijn eigen online weg kan kiezen. Zo kan er deelgenomen worden aan techsessies en presentaties van innovaties, ronde tafel gesprekken of er kunnen virtueel stands worden bezocht om contact te leggen. Deelname aan het online event is kosteloos en is een extra service vanuit Easyfairs naar haar exposanten, partners en bezoekers toe. Vooraf registeren is wel noodzakelijk. De registratiemogelijkheid opent binnenkort op de website van Easyfairs.

Bekijk hier ook de eerste promovideo voor Aqua Nederland Digitaal: https://www.youtube.com/watch?v=uBIZkoxGXAg

In 2021 vindt Aqua Nederland Vakbeurs weer fysiek plaats op 23, 24 en 25 maart in Evenementenhal Gorinchem.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Hardenberg luistert naar exposanten en verplaatst beurs naar eind november

Gepubliceerd op

De komende editie van Installatie & Elektro Vakbeurs die gepland stond op 8, 9 en 10 september 2020 in Evenementenhal Hardenberg wordt verplaatst naar 24, 25 en 26 november 2020. De corona-maatregelen die de Nederlandse overheid momenteel oplegt met betrekking tot evenementen houden in dat deze tot 1 september niet door mogen gaan. “Ondanks dat Installatie & Elektro Vakbeurs net na die periode plaatsvindt, hebben we in de afgelopen periode nauw contact gehad met onze exposanten. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat er draagvlak is vanuit een overgroot deel van hen om de beurs enkele maanden te verplaatsen”, zegt Mathilde Koniuszek namens Installatie & Elektro Vakbeurs.

In de komende periode beoogt beursorganisator Easyfairs een plan te maken om haar events vanaf dit najaar corona-proof te maken. Koniuszek: “Wij gaan ervan uit dat de 1,5 meter-samenleving voorlopig de norm blijft. Dit heeft grote gevolgen voor de wijze waarop wij beurzen en events vormgeven. Het uitgangspunt is dat onze events veilig zijn, en dat iedereen zich veilig voelt. We zijn daarom bezig om verschillende protocollen op te stellen om onze beurzen op een verantwoorde manier door te laten gaan. Denk bijvoorbeeld aan het invoeren van zogeheten ‘time slots’ voor bezoekers. Het voordeel hiervan is dat iedereen de tijd en ruimte krijgt om op een veilige manier producten en oplossingen te ontdekken en met elkaar in gesprek te gaan.”

Smart Badge
Ook de introductie van de Smart Badge is een manier om de 1,5 meter afstand te bewaren. Vanaf komende editie ontvangt iedere bezoeker bij binnenkomst een badge waarin een speciale chip is verwerkt: de Smart Badge. Met deze badge kan de bezoeker tijdens de beurs stands scannen om contactloos informatie uit te wisselen met exposanten. Na afloop van het beursbezoek ontvangt de bezoeker een e-mail met daarin een overzicht van alle exposanten die hij of zij gescand heeft.

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

Installatievakbeurs Hardenberg verhuist waarschijnlijk naar november

Gepubliceerd op

Installatievakbeurs Hardenberg zal naar alle waarschijnlijkheid niet doorgaan in september, ondanks eerdere pogingen van beursorganisator Easyfairs Nederland om het evenement volgens de 1,5 meter-samenleving in te richten. Verschillende exposanten melden aan Installatienet dat zij hierover inmiddels zijn geïnformeerd. Easyfairs zal de beurs vooralsnog willen verplaatsen naar eind november dit jaar, van 24 tot en met 26 november.

De officiële bevestiging van de organisatie zal waarschijnlijk later vandaag naar buiten gebracht worden. Het uitstel lijkt te zijn ingegeven doordat de organisatie nog druk bezig is met maatregelen om de beurs volgens de 1,5 meter-samenleving in te richten. Ook hoorden wij van verschillende exposanten dat zij vanwege de coronacrisis alsnog niet aan het evenement zouden deelnemen. De laatste stand van deelnemende exposanten zoals deze op de site van Installatievakbeurs Hardenberg werd vermeld, betrof 98 deelnemende exposanten waar dit in 2019 nog zo’n 200 exposanten waren.

Op onze nieuwsbrief abonneren

“Vakbeurs Hardenberg wil straks toch open op basis van 1,5 meter samenleving”

Gepubliceerd op

Beursorganisator Easyfairs Nederland gaat zijn evenementen volgens de 1,5 meter-samenleving inrichten. Hiermee beoogt de organisator van onder andere Installatievakbeurs Hardenberg op een verantwoorde manier evenementen vanaf september weer te laten plaatsvinden. Er wordt onder meer gedacht aan zogeheten ‘time slots’ voor bezoekers en een verruiming van de gehele beursindeling.

“Door het coronavirus hebben wij al meer dan 30 events noodgedwongen moeten verplaatsen of annuleren. De gevolgen zijn enorm. Niet alleen voor ons, maar ook voor onze exposanten, bezoekers, partners en leveranciers. Wij verwachten dat de 1,5 meter-samenleving voorlopig de norm blijft en daarom gaan wij aan de slag om onze events op die manier in te richten”, verklaart Jeroen van Hooff, CEO van Easyfairs Nederland.

Time slots
“We zijn bezig met het opstellen van verschillende protocollen”, vervolgt van Hooff. “Denk bijvoorbeeld aan het invoeren van zogeheten ‘time slots’. Dat zou betekenen dat bezoekers zich gaan registeren voor een bepaald time slot, waarbij we de openingstijden eventueel gaan verruimen indien dit noodzakelijk en mogelijk is. Het voordeel van werken in time slots is dat iedereen de tijd en ruimte krijgt om op een veilige manier met elkaar in gesprek te gaan.”

Smartbadge technologie
Verder bekijkt Easyfairs de mogelijkheden tot een verruiming van de gehele beursindeling, zoals bredere gangpaden, meer ruimte creëren op plekken waar voorheen drukkere bezoekersstromen waren en aangepaste inrichting van de kennistheaters. Van Hooff: “Dat zijn punten waar we ons in de komende tijd over gaan buigen. Daarnaast maken we al gebruik van onze smartbadge technologie. Met deze badge kan de bezoeker de informatie op de stands van exposanten scannen. Na afloop van het beursbezoek ontvangt de bezoeker een e-mail met daarin een overzicht van alle exposanten die hij of zijn gescand heeft. Hierdoor verdwijnen de fysieke visitekaartjes, folders en dergelijken. Wel zo milieuvriendelijk en ook nog eens volledig corona-proof. Kortom; we zijn nu iedere dag bezig om ervoor te zorgen dat dadelijk onze events zo veilig mogelijk zijn. Easyfairs offers the safest place to meet.”

Economisch belang
Het economisch belang van beurzen en events is volgens Van Hooff zeer groot. “Er zijn industrieën die tot 40 procent van hun jaarlijkse omzet realiseren op beurzen. Ook voor andere dienstverleners is een beurs onmisbaar, denk aan de standbouwers. Daarnaast profiteert de lokale en regionale economie mee op het moment dat een beurs plaatsvindt, zoals hotels, taxidiensten en restaurants. Daarom hopen wij dat de sector straks weer op verantwoorde wijze open kan gaan.”

Light + Building pas weer in 2022

Gepubliceerd op

Messe Frankfurt heeft besloten de elfde Light + Building, vakbeurs voor verlichting en gebouwentechnologie, dit jaar helemaal niet te houden. De beursorganisatie kiest ervoor om aan de normale volgorde vast te houden. De beurs zal daarom pas van 13 tot 18 maart 2022 plaatsvinden.

Door de coronacrisis was Light + Building 2020, oorspronkelijk gepland voor maart, al verschoven naar 27 September tot 2 oktober a.s. Na het gezamenlijke besluit van de Duitse Bondsregering en de Duitse staten dat grote evenementen in Duitsland pas kunnen worden gehouden vanaf september, denkt de beursorganisatie geen goed geplande voorbereidingstijd te hebben om het houden van het evenement te kunnen garanderen. Bij het houden van degelijke evenementen spelen onder andere reisvoorwaarden een belangrijke rol.

“De huidige regelgeving, gecombineerd met voortdurende wereldwijde reisbeperkingen en de potentiële bedreiging van de individuele gezondheid, maken het onmogelijk om Light + Building in 2020 te houden”, zegt Wolfgang Marzin van Messe Frankfurt. “Tegelijkertijd moeten we in het belang van exposanten en bezoekers tijdig onnodige kosten vermijden. De beslissing was voor niemand van ons gemakkelijk, maar we zullen onze energie nu richten op het houden van de volgende Light + Building in 2022.”

Nieuwe data Building Holland bekend

Gepubliceerd op

Building Holland zal dit jaar van 27 tot en met 29 oktober in RAI Amsterdam worden gehouden. Als gevolg van het coronavirus ging het evenement eind maart niet door. Ook in de komende jaren zal Building Holland eind oktober/begin november plaatsvinden.

Per 1 april j.l. is Dirk van Gemert de nieuwe Head of Events van Building Holland. Hij heeft alle vertrouwen in een succesvolle beurs. Inmiddels heeft het beursteam alle partners gesproken. “Alleen maar positieve reacties”, zegt Van Gemert. “Ik ben blij dat we door de jaren heen zoveel vertrouwen hebben opgebouwd dat onze partners in een overgrote meerderheid mee gaan. Ook hebben we ons contentprogramma en de side-events in tact kunnen houden.”

Nieuw tijdslot
Volgens Van Gemert heeft de verschuiving van Building Holland naar eind oktober één groot voordeel. “We zitten in een nieuw tijdslot. Ook in de komende jaren vindt Building Holland eind oktober/begin november plaats. Dat is in de overvolle beursagenda een strategisch uitstekend moment. We lopen hiermee letterlijk voorop met de presentatie van innovaties. We hebben al onze klanten gesproken: ze zijn er blij mee.”
Van Gemert: “We willen blijven benadrukken hoe belangrijk technologische innovatie voor de vastgoedsector is. Daar ligt de crux van het verduurzamen van Nederland. We zien een rol voor onszelf weggelegd om technologische vernieuwing in de bouw te koppelen aan de vastgoedsector. Zonder nieuwe technologie geen vernieuwing.”

Op onze nieuwsbrief abonneren

Geen vakbeurzen watersector dit jaar vanwege coronacrisis

Gepubliceerd op

Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen gaan beide niet meer door in 2020. De beurzen waren eerder al van hun oorspronkelijke data in maart verplaatst vanwege het coronavirus naar 16, 17 en 18 juni. Door het verbod op bijeenkomsten tot 1 juni, de huidige ontwikkelingen en onzekerheid over de maatregelen na 1 juni, zal medio juni geen betrouwbaar moment zijn voor een vakbeurs. Verplaatsing naar het najaar 2020 bleek geen optie vanwege de verzadigde (beurs)agenda. De eerstvolgende editie van Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen zal nu plaatsvinden op 23, 24 en 25 maart 2021.

Esther Rodenburg, event manager, legt namens Easyfairs uit: “Inmiddels gaat Nederland zijn vierde week van coronabeperkingen in. De hallen zijn stil en verlaten. Heel onwerkelijk zo midden in het hoogseizoen van beurzen. We kijken uit naar de tijd dat we elkaar weer mogen ontmoeten en samen met de markt inhoud kunnen geven aan deze fantastische evenementen. Maar deze crisis is uitzonderlijk en dat moment laat zich moeilijk voorspellen. Duidelijk is dat juni te vroeg komt voor elk groot evenement. We zien het als onze verantwoordelijkheid om de Nederlandse watersector optimaal bij elkaar te brengen tijdens hun jaarlijkse netwerkmoment. Sinds de laatste update van de premier hebben we als team veel tijd besteed aan het afwegen wat de beste oplossing is, niet alleen voor Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen, maar voor de industrie als geheel. De waterprofessionals moeten in deze uitdagende tijd de ruimte krijgen voor hun werk aan de vitale waterinfrastructuur. Daar ligt de focus van de watermarkt en die ruimte willen we geven.”

“Beslissing met pijn in ons hart”
Rodenburg: “Verplaatsen naar het najaar was helaas ook geen optie. We vinden dit jammer, want we denken dat het belangrijk is om als markt veerkracht te tonen en zich zo snel als mogelijk weer te herpakken. Een vakbeurs is dan een ideaal moment om de verbindingen te maken en de uitdagingen aan te gaan. Veel exposanten en partners geven aan dat hun agenda het gewoonweg niet toe laat. Er stonden al veel evenementen gepland en er zijn veel events naar het tweede deel van 2020 verplaatst. We maken deze beslissing met pijn in ons hart en hopen op begrip van alle betrokkenen, maar we willen ervoor zorgen dat onze bezoekers, exposanten, partners en sprekers een event bijwonen die op zijn best zal zijn. Zelf willen we natuurlijk ook alleen top-evenementen organiseren voor deze community. Daarom de belofte om er samen in 2021 de beste editie tot nog toe van te maken.”

Op onze nieuwsbrief abonneren

Te veel vakbeurzen in najaar door coronacrisis?

Gepubliceerd op

De ene na de andere installatie gerelateerde vakbeurs werd afgelopen week afgelast vanwege de coronacrisis. Logisch natuurlijk, vindt iedereen. Maar ze schuiven nu allemaal door naar het najaar. Hopelijk ligt de crisis dan weer achter ons en kan het vakgebied verder in de ‘flow’ waarin het zat. Extra drukke tijden breken dan aan. Gaan de uitgestelde beurzen in dat perspectief bekeken nog wel voldoende bezoekers trekken?

We maakten een kort rondje langs de installatievelden, zowel bij installateurs als fabrikanten/leveranciers, met de vraag of er nog wel interesse is voor al die beurzen in het najaar, zoals de vakbeurzen Hardenberg, Duurzaam verwarmd, Energiebeurs, Aqua Nederland, Building Holland en Mostra Convegno. De reacties varieerden een beetje van “afwachten geblazen” tot “ik zou het jammer vinden als ze allemaal tegelijk zouden plaatsvinden, een beetje verdeling zou mooi zijn”. Hoewel de meesten nu wel wat anders aan hun hoofd hebben dan na te denken over een mogelijk beursbezoek of -deelname in het najaar, konden we toch wat meningen optekenen.

Eerst privéleven weer op orde
“Ik denk dat iedereen op dit moment druk is zijn eigen zaken te regelen”, vertelt Dick Visser van installatiebedrijf Visser in Twisk. “Dit kost de nodige moeite en inzet van velen; improviseren is nu een must. Daarbij zorgt de ‘angst’ hoe het met personeel en eigen familie gaat, voor een onprettige periode. In mijn beleving duurt het hele gebeuren ook nog wel een tijd. Het zal me niet verbazen als dit tot augustus doorloopt. Daarna heeft iedereen tijd nodig om weer in het vertrouwde ritme te komen. Familiebanden moeten worden aangehaald en verenigingen starten weer actief op; want ook dit is een belangrijk onderdeel van het leven. Pas als die beide weer lekker draaien, gaat het werk automatisch weer lopen. Een beurs bezoeken lijkt mij in die periode dan ook niet het noodzakelijkste en belangrijkste om te doen.”

Niet meer exclusief genoeg
Andere installateurs hebben vaak maar één van de beurzen in het najaar in het vizier, bijvoorbeeld die in Hardenberg of nu Duurzaam verwarmd (omdat men daar toch al heen wilde gaan). Weer anderen gaan sowieso alleen naar de VSK of ISH, de grootste installatiebeurzen in respectievelijk landelijk en internationaal gezien. Of ze vinden hetgeen de vakbeurzen de laatste jaren te bieden hebben niet meer exclusief genoeg om er überhaupt nog naar toe te gaan.

Gezondheid staat op het spel
Carl-Peter Goossen van Bouw Next plaatst de gevolgen van de coronacrisis in een wat groter perspectief. “Eerst Pfas en stikstof, toen de boeren, daarna 100 km op de snelweg, vuurwerk mag straks niet meer en nu de coronacrisis erover heen. Onze gezondheid is in het geding en daardoor kan de wereld er in de nabije toekomst wel eens heel anders uit gaan zien. Ik denk dat ook vakbeurzen hierdoor hun oude status zullen verliezen en er nagedacht zal moeten worden over een nieuwe invulling van vakevenementen.”

Nog te vroeg
Jan Bosch van Nefit Bosch vindt het nog te vroeg om hier uitspraken over te doen. “Sowieso zijn de meeste exposanten al verplichtingen aangegaan voor diverse beurzen die dit jaar gepland staan. We zullen moeten aankijken hoe de situatie zich de komende maanden ontwikkelt.”
Dennis van de Pol van Oventrop Nederland laat weten dat zijn bedrijf de energiebeurs in Den Bosch dit keer over slaat. “Over Installatiebeurs Hardenberg hebben we nog geen besluit genomen. HSK Essen doen we vooralsnog wel, maar het is nog niet bekend of de BeNeLux-dag vanuit Nederland ondersteund wordt. Alle overige beurzen stonden bij ons niet op de agenda.”

Wel Hardenberg
Ruud Meijer van Fabric Air denkt dat er nu wel erg veel beurzen rond dezelfde tijd staan gepland. Vakbeurs Hardenberg ziet hij nog wel zitten. “Het is een van eerste vakbeurzen na de vakantieperiode. Ik verwacht dat hier genoeg mensen gaan komen. Maar als ik zie hoeveel beurzen er in het laatste kwartaal gepland staan, denk ik aan een behoorlijke overkill. Ben benieuwd wat de bezoekersaantallen gaan doen, want er is veel crossover van de disciplines op de verschillende beurzen.”
Jaap Wouda van opleidingscentrum Aeres Tech vertelt dat het niet te doen om overal deel te nemen als exposant - of naar toe te gaan als bezoeker – als alle beurzen naar het najaar worden verplaatst. “We staan overigens wel op Chillventa in Neurenberg”, laat hij snel nog even weten.

“We besluiten nu nog niks”
Erwin Bonis van Alklima klinkt opgewekt vanuit Alblasserdam. “Alles loopt hier gelukkig nog goed door. Wel bekijken we de agenda in het tweede half jaar zeker kritisch en gaan we rekening houden met de situatie die ontstaan is. We besluiten nu nog niks; daar is het nog te vroeg voor.”
Maarten Bosboom van Burgerhout ziet daarentegen vooral onzekere tijden. “Niemand weet wat de toekomst brengt. Daarom kunnen wij nu ook nog geen uitspraken doen over wel of niet deelnemen aan beurzen die voor dit najaar gepland staan.”

Iedereen krijgt het veel drukker
Edwin van Alphen van Gasengineering/Engeltherm: “Momenteel is het bij ons nog hartstikke druk, vooral omdat het aircoseizoen nu speelt. Iedereen wil voor de zomer de airco geïnstalleerd hebben. We stonden altijd op de Energiebeurs maar dit levert geen nieuwe klanten (meer) op. Ik voorzie wel dat iedereen het veel drukker krijgt. Als je als installateur een beurs zou moeten uitkiezen, dan zou ik naar Mostra Convegna in Italië gaan. Daar is nog wat te zien.”
Robbert Schimmel van Flamco vertelt dat zijn bedrijf dit jaar in Nederland de vakbeurs Duurzaam verwarmd en Energiebeurs zou doen. “Maar organisatorisch is het niet mogelijk om op beide te staan. Daarnaast verwacht ik dat in het najaar er flink gebuffeld zal moeten gaan worden om de omzetten weer op peil te krijgen. Mostra Convegno gaan we nog wel doen.”
Aniek Bouwhuis van Wolf zegt “de ontwikkelingen goed in de gaten te houden maar vooralsnog is het bedrijf niet voornemens om zijn deelname aan de Energiebeurs die ingepland stond te wijzigen.”

Relaties onderhouden is belangrijk
“We merken nu nog niet veel van de crisis die in andere bedrijfstakken al wel voelbaar is”, zegt Alfred Dekker van Daikin tot slot. “Onze installateurs hebben voorlopig ook nog genoeg te doen, zolang ze hun werk veilig kunnen doen. Nu veel kantoren dicht zijn, hebben zij vaak de ruimte om verwarmings- en koelingssystemen aan te leggen. Dus we horen nog wel positieve geluiden uit de markt. Hetzelfde geldt voor de particuliere markt. Nu mensen thuis zitten en niet op vakantie kunnen, willen ze aan hun huis klussen. Met de zomer in aantocht willen mensen bovendien straks niet bij 40 graden in een eventuele lockdown zitten en bestellen ze alvast een airco. Wat de beurzen betreft zullen we keuzes moeten maken. Relaties onderhouden is een belangrijk doel voor ons, dus we willen er juist zijn om in contact te blijven. Wij zeggen vooralsnog geen beurzen af. Zowel B2B als B2C. Wellicht dat de vlag er in de zomer anders bij hangt, maar wij hebben nu nog niet het idee dat de installateur in het najaar niet naar beurzen zal komen.”

Op onze nieuwsbrief abonneren

Warmtepomp in de prijzen

Gepubliceerd op

Op bouwbeurs Batibouw in Brussel heeft ventilatiespecialist Duco de Eco Award in de wacht weten te slepen met zijn ventilatiewarmtepomp DucoBox Eco. De prijs is ingesteld voor de onderneming met het milieuvriendelijkste product op deze beurs.

Met deze ventilatiewarmtepomp focust Duco op gezinnen die hun woning stap voor stap willen verduurzamen. De ventilatiewarmtepomp gebruikt de afgevoerde ventilatielucht als duurzame warmtebron voor verwarming en sanitair warm water. Hij wordt gekoppeld aan een combiketel met boilervat, waardoor het gasverbruik van een woning met 60% daalt. Richting de toekomst is de DucoBox Eco technisch makkelijk uit te breiden van hybride naar all-electric door het toevoegen van een buffervat.

Ideale vorm van ventilatie én verwarming
In een eerste reactie zegt Hendrik Dejonghe, marketing manager bij Duco: “In deze tijden is het bewustzijn voor het klimaat groot en wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Een hybride ventilatiewarmtepomp met elektronisch gestuurde ventilatieroosters is de ideale vorm van ventilatie én verwarming van een woning. Deze award beloont het harde werk van het 30-koppige R&D team en geeft nog extra motivatie om te streven naar duurzame en innovatieve ventilatieconcepten.”

Zowel systeem C als D
De ventilatiespecialist beschikt over een programma ventilatieunits voor zowel systeem C als D. Met de komst van een nieuw, elektronisch toevoerrooster is de update van het DucoTronic System, in combinatie met de energiezuinige ventilatiebox DucoBox Focus of DucoBox Silent Connect, een feit. Binnen systeem D is er de lichte en compacte WTW-unit DucoBox Energy Comfort.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Ook vakbeurs Duurzaam Verwarmd uitgesteld vanwege coronavirus

Gepubliceerd op

Vanwege de verspreiding van het coronavirus heeft de organisatie van Solar Solutions International en Duurzaam Verwarmd besloten om deze vakbeurzen te verplaatsen naar maandag 7 tot en met woensdag 9 september.

“De afgelopen weken hebben wij intensief contact gehad met autoriteiten, experts en andere betrokken partijen”, aldus Rolf Heynen, directeur van de vakbeurzen. “Inmiddels is er officieel een uitbraak in Nederland vastgesteld door het RIVM en dreigt er een verdere verspreiding. Uiteraard heeft de gezondheid van onze exposanten en onze 15.000 bezoekers onze hoogste prioriteit. Daarom zien wij geen andere mogelijkheid dan dit uitstel.”

Zorgen
Belangrijke factoren bij dit besluit waren de zorgen van vele exposanten over de veiligheid van hun personeel en over de verwachte uitwerking op het bezoekersaantal. In omringende landen en in Zuid-Limburg heeft de overheid al besloten tot de annulering van grote evenementen. Door nu dit besluit te nemen, bleek het nog mogelijk om vervangende data te vinden in Expo Haarlemmermeer, de gebruikelijke locatie van Solar Solutions International en Duurzaam Verwarmd.

Onmisbare gelegenheid
Rolf Heynen: “Onze beurzen bieden professionals inzicht in de nieuwste innovaties en ontwikkelingen, maar zijn ook een onmisbare gelegenheid om te netwerken. De industrie heeft ons de afgelopen weken laten weten absoluut niet zonder dit platform te kunnen. Door Solar Solutions International en Duurzaam Verwarmd te verplaatsen naar begin september, zorgen wij ervoor dat exposanten en bezoekers de beschikking houden over alle zakelijke mogelijkheden die de beurzen bieden.”

Op onze nieuwsbrief abonneren

Waterstof en hybride warmtepomp centraal op Building Holland

Gepubliceerd op

Het programma van Building Holland 2020 is definitief. Verspreid over drie podia komen in totaal 150 sprekers aan het woord. Vragen die aan bod komen zijn onder meer: Wat zijn de mogelijkheden van waterstof in de energietransitie en wat is de rol van de hybride warmtepomp om de transitie te versnellen? Building Holland is te bezoeken op 24, 25 en 26 maart 2020 in RAI Amsterdam.

Het programma is opgebouwd langs de thema’s van Building Holland. Dit zijn Circulariteit, Energietransitie en Slim & Gezond. In 20 minuten worden bezoekers bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen. Tot de sprekers behoren Biense Dijkstra van bouwgroep Draisma Dijkstra, Daan Brugging van ecologisch architectenbureau ORGA architect, Bernard Wientjes, voorzitter van de Taskforce Bouwagenda, Maurits groen founder en president van WakaWaka Foundation en trendwatcher Richard van Hooijdonk.

Extra verdieping
Naast 150 sprekers zijn er 36 side-events van een dagdeel, waarin actuele thema’s extra verdieping krijgen. Zo is er aandacht voor het maatschappelijk verduurzamen van vastgoed, smart buildings & cybersecurity, de impact van gezonde gebouwen op de gebruiker en bewonersparticipatie & gedragsverandering.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Mostra Convegno en Light + Building uitgesteld vanwege coronavirus

Gepubliceerd op

Mostra Convegno Expocomfort, één van de grote Europese vakbeurzen voor de branche is na de recente uitbraak van het coronavirus in Italië uitgesteld tot 8 september dit jaar. De beurs stond oorspronkelijk gepland van 17 tot 20 maart a.s. Eerder meldde Messe Frankfurt al de vakbeurs Light + Building die binnenkort gehouden zou worden te verschuiven naar september in verband met het virus.

“De gezondheid van onze klanten, partners en medewerkers is onze eerste prioriteit”, meldt Massimiliano Pierini, Managing Director van Reed Exhibitions Italia dat de beurs in Italië organiseert. Met de recente ontwikkeling van de uitbraak in Italië, met name in Lombardije, en rekening houdend met het decreet dat door de regio Lombardia is aangekondigd om "[...] evenementen en elke vorm van ontmoeting in openbare of privéruimte" op te schorten, hebben we besloten onze evenementen te verplaatsen naar september.”

Geen lichtvaardige beslissing
“Dit is geen beslissing die we lichtvaardig hebben genomen”, vervolgt Pierini. “Onze klanten, partners en ons team hebben ongelooflijk hard aan dit evenement gewerkt en, hoewel het teleurstellend om de beurs uit te stellen, is het absoluut noodzakelijk dat we prioriteit geven aan de gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen.”

De beursorganisatie in Duitsland wijst op de gezondheidscontrole die gasten uit China zouden moeten ondergaan, waarvan de implementatie voor Messe Frankfurt een enorme uitdaging zou zijn. Ook worden steeds meer reisbeperkingen ingevoerd, waardoor het voor zowel bezoekers als exposanten moeilijk is om de beurs bij te wonen.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Nog steeds 30 duizend bezoekers vakbeurs VSK ‘kwijt’

Gepubliceerd op

VSK 2020 was – uiteraard – weer een doorslaand succes. Althans, als we de beursorganisatie mogen geloven. ‘Met ruim 5% meer bezoekers en 12% meer beursoppervlak bewees Nederlands grootste installatievakbeurs dat de sector in de lift zit’, konden we lezen in het afsluitend persbericht. Mooi natuurlijk dat het bezoekersaantal van de VSK niet verder wegzakt. Maar dit aantal blijft dus al drie edities rond de 35 duizend hangen, waar in 2008 nog ruim 65 duizend geïnteresseerden op de vakbeurs afkwamen. Al met al is de VSK zo’n 30 duizend bezoekers kwijtgeraakt die kennelijk niet meer terugkomen.

Ruim 36 duizend bezoekers togen van 4 tot en met 7 februari jl. naar de Jaarbeurs in Utrecht. En volgens de organisatie waren dat allang niet meer alleen installateurs. Ook woningcorporaties, architecten en ontwikkelaars weten tegenwoordig in grotere getalen dan voorheen de beurs te vinden, mede ingegeven door de verduurzaming en energiebesparing van de gebouwde omgeving. Dertig procent van de bezoekers gaf aan de VSK voor de eerste keer te bezoeken, meer dan twee derde van het bezoek was beslissingsbevoegd of medebeslisser.

Hoe was de stemming bij de exposanten?
Uiteraard liep de redactie van Installatienet/Installateurszaken ook door de gangpaden in de verschillende beurshallen. In de apriluitgave van Installateurszaken besteden we uitgebreid aandacht aan de noviteiten en trends die we constateerden. Maar we waren ook benieuwd naar de stemming onder de exposanten. Hoe kwalificeerden zij het beursbezoek en hun deelname? Hieronder zomaar wat quotes die wij konden optekenen:

“We staan hier eigenlijk vooral voor de naamsbekendheid en de marketing. Ben je niet aanwezig, dan vragen klanten zich af of er iets met je aan de hand is.”

“Deze beurs is het feestje voor de installatietechniek. Helaas zien we wel een dalende tendens qua bezoekersaantallen. Tegelijkertijd zien we ook een aantal positieve tendensen. Zo wordt er veel moeite gedaan om de beurs te promoten, we zien veel beslissers langskomen en de beurs krijgt een professioneler karakter. Wij als exposanten moeten ook onze bijdrage leveren aan de levensvatbaarheid van de beurs door innovaties te laten zien. Zo houd je de interesse van de bezoeker vast.”

“De VSK wil graag de fabrikanten van verwarmingstoestellen in verschillende hallen neerzetten, wij zijn toch wel de publiekstrekkers. Maar ja, de installateur ziet ons liever bij elkaar staan.”

“We zien de bezoekersaantallen dalen en houden goed in de gaten of het nog wel loont voor ons om hier te staan. Er gaan ook hoge kosten mee gepaard per slot van rekening.” (meerdere exposanten)

“We zien veel installateurs langskomen die meer willen weten over warmtepompen. Ze tonen grote interesse in ons trainingenaanbod.”

“Er is sprake van een krimpscenario. De VSK trekt minder bezoekers dan een aantal jaar geleden. En er is sprake van een ongelijkmatige spreiding. Zo trekt Hal 7, waar de publiekstrekkers staan en veel innovaties zijn te zien, beduidend meer bezoekers dan andere hallen.”

“Het is echt een installateursbeurs, mensen komen hier om kennis te halen.”

“De VSK trekt minder bezoekers dan vroeger. Wellicht heeft dat ook te maken met het tekort aan vakmensen. Installateurs willen liever productie draaien.”

Frisse blik
Beursmanager Patrick Schilte (foto) toonde zich na afloop een tevreden man: “De markt heeft hier laten zien dat er meer oplossingen zijn dan warmtepompen alleen. De sector ontwikkelt zich in een razend tempo. Maar bezoekers kwamen niet alleen voor de laatste innovaties en slimme oplossingen, ook de verschillende theaters waar een kennisintensief programma werd verzorgd, werden goed bezocht. Vooral de onderdelen over warmtepompen, all electric, waterstof en BENG deden het goed. We merken dat de bewustwording rondom de energietransitie niet alleen zorgt voor een nieuwe aanwas van bezoekers, maar ook voor nieuwe doelgroepen en een nieuwe generatie die met een hele frisse blik naar de sector durft te kijken. Dat, in combinatie met een beter draaiende economie, zorgde voor een hele goede vibe op de beursvloer. Het vakgebied W-installatie leeft als nooit tevoren.”

Werken met goed materiaal en gereedschap
Schilte zag ook dat leveranciers beter begrijpen dat ze installateurs moeten helpen en bijstaan met hun technische oplossingen. “Ze hebben een grote rol in de energietransitie en die pakken ze ook. Installateurs op hun beurt zien in dat werken met goed materiaal en gereedschap het verschil kan maken. Dat was te merken aan de drukte in de hallen met gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen.”

Reacties via sociale media
Via onze sociale media kwamen diverse reacties binnen op dit artikel. Hieronder wat citaten:

“Interessant om te lezen. Vooral dat dertig procent van de bezoekers aangaf de VSK voor de eerste keer te bezoeken. Dat zijn ± 10.500 bezoekers! Dus de VSK is veel meer vaste bezoekers kwijt. Voor veel fabrikanten is zo'n beurs niet meer rendabel. De kosten zijn enorm hoog, 100.000 euro is niks. Veel installateurs weten dat niet eens. En hoe groter de stand, hoe hoger de kosten. En wie hadden weer de grootste stands? Juist, die fabrikanten waar de installateur en groothandel een waardeloze marge mag/kan maken. Mijn mening: de VSK zal hoogstwaarschijnlijk elk jaar kleiner worden tot de beurs misschien wel helemaal verdwijnt.”

“Sommige fabrikanten mogen hun personeel wel een lesje relatiebeheer geven. Blijkbaar tellen alleen de grootste.”

“Het is wat eentonig hè… elke standhouder vind zichzelf de beste en zeg nou zelf… is er iets waarvan men weet: oei daar moeten we heen want daar hebben ze iets dat zo vreselijk cool is? Het antwoord is daarop dus nee. Vroeger was het veel ongedwongener dan nu.”

“En je ziet er ook al geen nieuwe aanwas.”

Op onze nieuwsbrief abonneren

Wagenaar Koeltechniek wint NVKL Koeltrofee 2020

Gepubliceerd op

De NVKL Koeltrofee 2020 is dit jaar uitgereikt aan Wagenaar Koeltechniek. Het koeltechnische bedrijf ontving de wisselprijs uit handen van oud-schaatser Erben Wennemars onder toeziend oog van jury en belangstellenden op de VSK-beurs. NVKL, de brancheorganisatie voor koudetechniek en klimaatbeheersing, reikt deze prijs elke twee jaar uit aan een bedrijf dat een innovatie in de koude- en/of klimaattechniek heeft gerealiseerd. Innovaties die kans maken op toekenning van de Trofee moeten in de praktijk toepasbaar zijn en tot succesvolle resultaten leiden in technische, economische en/of maatschappelijke zin.

Er waren in totaal veertien inschrijvingen, die uiteenliepen van product- tot dienstinnovaties en van technische tot organisatorische innovaties. De winnaar onderzocht de interactie tussen een warmtepomp met het te drogen agrarische product op basis van data-analyse. Door dit onderzoek kan de warmtepomp optimaal gebruikt worden met de nodige energiebesparingen tot gevolg.

Innovatief en onderscheidend
Uit de veertien kanshebbers waren drie finalisten genomineerd. Naast Wagenaar Koeltechniek maakten Air@Work en Menerga Klimaattechnologie kans op de innovatieprijs. De toepassingsgebieden waren dit jaar divers. Waar de ene innovatie gericht was op klimaatbeheersing, ging het bij de andere om pure koudetechniek en koudeopwekking met een turbocompressor. Het bedrijf Air@Work ontwierp een duurzaam en efficiënt luchtbehandelingssysteem dat zorgt voor verse luchttoevoer, gefilterd met een gesloten elektrostatische filter, die ook de ultrafijne, nanodeeltjes afvangt. Menerga Klimaattechnologie deed mee met de enige koelmachine die kraanwater als koudemiddel gebruikt.

Warmtepomp-optimalisatie voor drogen van agrarisch product
Sjors Wagenaar van Wagenaar Koeltechniek onderzocht tijdens zijn Master Energy en Process Technology hoe het drogen van agrarische producten efficiënter kan. Nu verspillen agrarisch ondernemers namelijk jaarlijks duizenden euro’s aan energie en productuitval. Dit kan opgelost worden door de inzet van een warmtepomp en data. Door wetenschappelijk onderzoek en metingen ontwikkelde Wagenaar wiskundige modellen waarmee zogenoemde ‘droogrecepten’ ontstaan. Zo kon hij de hoeveelheid, vochtinhoud en vocht-evenwichtscondities van het product vaststellen. Op basis van deze gegevens kon hij het ontwerp van de warmtepomp-drooginstallatie met natuurlijk koudemiddel bepalen. De energiebesparing ten opzichte van warmeluchtsystemen loopt daarmee op tot meer dan 50% en directe CO2-uitstoot wordt zo voorkomen.

Niet nieuw, maar nog weinig toegepast
Volgens de jury is het drogen met een warmtepomp zeker niet nieuw, maar nog weinig toegepast. Daarnaast onderscheidt deze innovatie zich door de interactie met het te drogen product te onderzoeken, waardoor de warmtepomp optimaal gebruikt kan worden. Inmiddels heeft Wagenaar Koeltechniek de eerste test-droogkamer gerealiseerd waar de COP (verbruik) van de warmtepomp wordt geoptimaliseerd. De aankomende tijd koppelt Wagenaar de proces-data terug naar de wiskundige modellen om de nauwkeurigheid ervan te verhogen.

Op onze nieuwsbrief abonneren

VSK 2020: van waterstofketel tot modulair bouwen

Gepubliceerd op

Gebruikersgemak, systeemintegratie, duurzaamheid, digitalisering. Wedden dat u het rijtje wel kunt afmaken? Zo verrassend zijn de beurstrends namelijk niet de afgelopen jaren. Wat viel ons dan wel op tijdens ons VSK-bezoek? De waterstofketel maakt eindelijk zijn entree en modulair bouwen, waarbij al in een vroeg stadium een woning/utiliteitsgebouw Smart System Ready wordt gemaakt, begint opgang te maken.

Goede sfeer en zorgen
De sfeer was zonder meer goed. Over het algemeen waren de standhouders dinsdag en woensdag positief over de aanloop van bezoekers. Meerdere malen kregen we te horen dat “deze beurs ons heel wat klantenbezoeken uitspaart”. Minder te spreken waren de standhouders over de aantallen mensen die rondliepen in de beurshallen. Herhaaldelijk signaleerden de oudgedienden onder de standhouders een terugloop vergeleken met een aantal edities geleden. “Wij houden nauwkeurig in de gaten hoe dit zich verder gaat ontwikkelen en of de investering nog wel opweegt tegen de kosten”, vertrouwden enkele bezorgde fabrikanten ons dan ook toe.

Nieuw elan
De VSK is niet meer wat het ooit was. Het positieve nieuws is dat er sinds de vorige editie wel sprake is van een nieuw elan. Sinds het aantreden van beursmanager Patrick Schilte wordt er bijvoorbeeld fors geïnvesteerd in online marketing, wat onder andere zichtbaar was in de perskamer waar een heel team van de Jaarbeurs voortdurend content aan het produceren was, in woord, beeld en geluid. Ook zijn er nieuwe initiatieven opgestart, zoals deze editie de Smart Homes & Intelligent Building-Lane, in zaal 10. Op zich een gouden greep, ware het niet dat het slechts om enkele stands ging, enigszins weggemoffeld achter het VSK Kennis Theater. Dat kan beter.

Noviteiten
Ook positief was het aantal noviteiten dat op de beurs te zien was. Hoewel de doorgewinterde beursbezoeker misschien het een en ander al bekend voorkwam van de laatste ISH, bleef er nog genoeg over voor een welbestede dag.
Verder waren we als Vakblad InstallateursZaken natuurlijk aangenaam verrast door het feit dat wij de beursorganisator hebben kunnen inspireren tot de categorie VSK Award ‘Installateurszaken’. Hulde, wellicht kan er de volgende editie ook nog ‘Installatienet’ worden toegevoegd aan het totale repertoire?

Waterstofketel
Maar genoeg geëvalueerd, tijd voor de techniek. Wat viel er zoal zien op de VSK? Voor de uitgebreide nabeschouwing verwijzen wij u uiteraard naar de komende editie van ons vakblad. Hier alvast een kleine greep uit de noviteiten. Remeha, Nefit, Atag en Intergas toonden de bezoekers een waterstofketel. Remeha won er zelfs de publieksprijs mee. De fabrikant bracht vorige jaar al haar 100% waterstofketel op de markt, ook concullega’s gaan nu mee in deze ontwikkeling. Zo hing er een dummy-versie op de stand van Intergas. De fabrikant uit het oosten van ons land vertelde dat ze in afwachting is van de certificering voor 20% bijmenging, om dan vervolgens door te stomen naar een 100% waterstofketel. Zowel Remeha als Intergas verwachten dat de ketel zal aanslaan in Nederland, maar niet de markt zal domineren. “Er moet wel een infrastructuur komen voor waterstof, bijvoorbeeld op wijkniveau, voordat de overstap kan worden gemaakt”, klonk het bij Remeha. Intergas denkt dat uiteindelijk iedere situatie vraagt om een maatwerkoplossing. “Op termijn zal er zowel ruimte zijn voor warmtenetten, waterstof als warmtepompen.”

Warmtepompen
En daarmee komen we bij de volgende blikvanger; de warmtepomp. Vaillant liet ons bijvoorbeeld de nieuwe Arotherm plus warmtepomp zien. Deze is zowel in monoblock- als splituitvoering verkrijgbaar. Het apparaat kan cv-water met een aanvoertemperatuur leveren tot 75 graden en is daardoor erg interessant voor de renovatiemarkt, want bestaande radiatoren kunnen blijven hangen. Nibe op haar beurt toonde de S2125, een warmtepomp in monoblock-uitvoering. Het systeem kan cv-water leveren met een maximale temperatuur van 73 graden. Mogelijke opstelplaatsen zijn onder andere platte daken, schuurtjes, tegen de buitenwand van een woning of in een nepschoorsteen omkasting.

Monoblock
De opkomst van monoblock-systemen is overigens niet toevallig. Fabrikanten spelen hiermee in op het nijpende tijdgebrek waar veel installateurs mee kampen en het chronisch tekort aan warmtepompmonteurs. Zoals bekend kunnen monoblock-systemen zonder koeltechnische handelingen worden aangesloten. Dus ook door monteurs zonder F-gassen certificaat.

Eenvoud
Tegelijkertijd vraagt de groeiende populariteit van warmtepompen ook om handige installatie-oplossingen. Uponor speelt daar bijvoorbeeld goed op in met een slimme monoblock warmtepomp aansluiting, die slechts vraagt om minimale graafwerkzaamheden en makkelijk aan te leggen is door één persoon. En Burgerhout liet een warmtepompbehuizing zien die op het dak kan worden gemonteerd. De omkasting dempt het geluid met 8 dB. Via een luik kunnen eenvoudig servicewerkzaamheden worden uitgevoerd

Installatiegemak
Installatiegemak, we noemden het al eerder. Een grote speler als Viega heeft er bijvoorbeeld rekening mee gehouden bij de ontwikkeling van haar Prevista-voorwandsysteem. Zo zijn alle gele componenten met de hand te installeren en hebben de tafelelementen snelspanners. Een soortgelijke filosofie troffen we aan bij de Geberit One, waarbij alle techniek in de wand wordt verwerkt. De sanitairfabrikant vertelde ons gelijk over het gebruiksgemak dat dit concept met zich meebrengt. Zo heeft het closet een powerflush-systeem, waarbij het water uit de zijkant komt en twee keer de binnenkant reinigt. En onder de wastafel kan een groter meubel worden geplaatst, omdat de sifon in de muur zit.

Smart System-ready
Maar waar tijdens de voorgaande edities van de VSK en haar grote broer de ISH installatiegemak vaak eindigde met een eenmalige tijdswinst, gaan een aantal fabrikanten nu duidelijk een stap verder. En, nemen ze daarbij ook de gebruiker mee. Neem nu de Easy Control. De slimme thermostaat is een doorontwikkeling van de Nefit Easy uit 2013. De vernieuwde versie heeft een individuele ruimteregeling. Ook erg handig is de Away-functie, waarmee tijdens afwezigheid direct het verwarmingsniveau in alle ruimtes wordt teruggeschroefd. Niet nieuw, maar wel meer nadrukkelijk genoemd tijdens ons bezoek aan de stand, is de mogelijkheid om de thermostaat via het IFTT-platform te verbinden met andere Smart Devices. Wellicht op een zeker moment in de toekomst ook met nieuwe slimme installatieoplossingen. Het duidt op een groeiend bewustzijn bij de fabrikant om gebouwen Smart System Ready te maken. Een interessante trend, die aanhaakt bij onderzoeken (onder ander van 50five) die aantonen dat consumenten steeds vaker slimme apparaten installeren.

Toekomst
De VSK blijft dus een interessante beurs om in een sneltreinvaart de belangrijkste trends te achterhalen en een overzicht te krijgen van recente productontwikkelingen. De vraag is alleen: hoe lang nog? Zal de beursorganisator het slechte tij weten te keren? In 2010 trok de VSK nog ruim 57.000 bezoekers, in 2018 was dat geslonken tot bijna 35.000 mensen. Het is te hopen dat de vernieuwingsslag die beursmanager Schilte de vorige editie heeft ingezet vruchten zal afwerpen en we de beurs nog lange tijd mogen blijven bezoeken.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Publieksprijs VSK voor waterstofketel Remeha

Gepubliceerd op

De winnaars van de VSK Awards zijn bekend. De juryprijzen gaan naar de luchtdichtheidstester ATT van Acin Instrumenten, Tigris K5/M5 van Wavin en het SWS Watermanagementsysteem van Schell. De waterstofketel Hydra van Remeha ging er met de publieksprijs vandoor.

De jury stond onder leiding van Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. Uit 54 inzendingen werden eerder negen genomineerden gekozen.

Remeha is blij met de waardering van het publiek; het feit dat het VSK-publiek de waterstofketel tot winnaar van de publieksprijs verkoos, sterkt Remeha in haar overtuiging dat de waterstofketel een belangrijke schakel gaat vormen in een succesvolle en betaalbare energietransitie. Bij de uitreiking van de prestigieuze publieksprijs sprak de vakjury zijn waardering uit voor de moed van Remeha om verder te kijken dan vandaag of morgen. “Met de realisatie van waterstofketel laat Remeha zien nu al bezig te zijn met de verre toekomst”, aldus de jury.

Op onze nieuwsbrief abonneren