Tag Archives: cv

Eisen aan cv-systemen

Gepubliceerd op

Warmtepompsystemen, lagetemperatuurverwarming, zoneregelingen, testen van de luchtdoorlatendheid. Stuk voor stuk nieuwe onderwerpen die de afgelopen 15 jaar belangrijker zijn geworden. En met de verduurzaming van vastgoed ontstaan er ook nieuwe eisen aan de cv-systemen.

“15 jaar geleden waren de gasgestookte cv-ketel en de aansluiting op de stadsverwarming de bepalende elementen voor de achterliggende cv-installatie”, vertelt Jos de Leeuw, projectcoördinator bij ISSO. “Inmiddels zien we de dominantie van deze opwekkers langzaam maar zeker veranderen. De warmtepomp is al geruime tijd aan een opmars bezig, ook in hybride verwarmingsinstallaties, waarmee tegelijk de eisen aan het afgiftesysteem veranderen. Maar ook bouwkundige verbeteringen aan woningen, zoals meer isolatie en kierdichting, maken dat het cv-systeem anders gaat functioneren. Dit zijn stuk voor stuk veranderingen die ingrijpende gevolgen kunnen hebben, ook voor andere onderdelen in een cv-systeem.”

Kennis op de werkvloer
Over die veranderingen kunnen professionals, na een update van de kennis in ISSO-kleintje CV, weer alles terugvinden. ISSO-kleintje CV, voor het eerst in 2006 gepubliceerd, bood de installateur en monteur op de werkvloer altijd veel hulp en houvast bij het installeren van cv-installaties, maar ook bij onderhoud en service. De laatste jaren werd dat wat lastiger omdat er in 2006 nog weinig aandacht was voor warmtepompen, lage afgiftetemperaturen of meerdere klimaatzones in de woning. Vandaar dat het tijd werd om deze kennis, en nog enkele actuele thema’s, in het nieuwe Kleintje CV op te nemen.

Achter de opwekker
Het zwaartepunt van dit vernieuwde Kleintje Individuele centrale verwarmingsinstallaties in woningen, zoals de publicatie van ISSO officieel heet, ligt vooral bij de installaties achter de opwekker. Jos de Leeuw: “Met de Kleintjes Gas en de twee Kleintjes voor warmtepompinstallaties hebben we al enkele actuele publicaties die de techniek rondom de opwekkers behandelen. Dit nieuwe Kleintje CV focust daarom vooral op de techniek daarachter, waarbij natuurlijk het opwekconcept ook belangrijk is en net zo goed aandacht krijgt.” De Leeuw geeft aan dat de gebruikers kunnen lezen hoe ze het benodigde vermogen moeten bepalen, en vervolgens ook uitgebreid tot welke opzet en dimensionering dit leidt voor het afgiftesysteem. “Er zijn echt verschillende onderdelen die daarin van belang zijn. Zaken als drukverlies, waterzijdig inregelen, beveiligen maar ook corrosie en waterkwaliteit komen aan de orde. Dit doen we op een zo praktisch mogelijke wijze. Vandaar dat we teksten zo kort als mogelijk houden en waar mogelijk de informatie beeldend met illustraties en schema’s weergeven.”

Gericht op praktijkmensen
ISSO heeft inmiddels een uitgebreide reeks ‘Kleintjes’, die op een compacte wijze technische kennis voor de werkvloer beschikbaar maken. Afhankelijk van het onderwerp, zijn deze uitgaven opgebouwd via een structuur die de verschillende fases behandelen: van programmafase naar ontwerpfase om vervolgens van de uitwerkingsfase naar de realisatiefase en de beheerfase te gaan. Kennisontwikkelaars kijken bij de ontwikkeling van de uitgaven nauwgezet welke informatie past bij de lezer en welke kennis in welke fase voor hen echt van belang is. “De bron voor de kennis in Kleintje CV zijn de oude Kleintjes over cv-ketel en warmtenet, de ISSO-publicatie 50 Warmwaterverwarmingsinstallaties en de ISSO-publicaties 72 en 98 die de kennis voor warmtepompsystemen in woningen uitgebreid behandelen. Met het samenstellen van het Kleintje CV halen we uit al die uitvoerige documenten de praktisch relevante informatie die we vervolgens logisch bundelen.”

Opnieuw inregelen
“Zodra je tijdens verduurzaming en nieuwbouw van een woning of bij de vervanging van een cv-toestel de achterliggende installatie wilt updaten, ontkom je niet aan het opnieuw inregelen van het afgiftesysteem. Het is tegenwoordig via het Bouwbesluit ook wettelijk vastgelegd dat je waterzijdig inregelt als je een ketel of opwekker vervangt of wanneer je een nieuwe cv-installatie aanlegt. Het is sowieso belangrijk om goed in te regelen”, vindt De Leeuw, “ook als je na-isoleert, kieren dicht of je ramen vervangt.” De komende jaren zal de stap naar een hybride cv-installatie, zo is de verwachting, door steeds meer woningbezitters worden gemaakt. Dat betekent dat ook het temperatuurtraject in het afgiftesysteem in veel woningen wat lager zal liggen. Van een aanvoer en retour met 80/60oC kun je in veel situaties best terug naar 60/40oC en soms zelfs naar 50/30oC als je vloerverwarming of convectoren plaatst of aanpast. “Wil je dit doen, moet een installateur of monteur ook weten aan welke randvoorwaarden hij of zij moet voldoen. Vandaar dat we aandacht besteden aan het testen van de luchtdoorlatendheid en aan infraroodmetingen. Dit zijn methoden die een goed inzicht geven in het warmteverlies, op basis waarvan je kunt beslissen of je probleemloos met een lagere aanvoertemperatuur kunt werken. Gaat er nog veel warmte verloren, dan komt het comfort in geding bij een lagere aanvoertemperatuur.”

Verschillende klimaatzones
Naast het waterzijdig inregelen en het variëren in aanvoertemperatuur behandelt het nieuwe Kleintje ook het regelen van het klimaat per ruimte. “Met moderne thermostaatknoppen en zoneregelaars kunnen we het comfort voor veel bewoners flink vergroten als we ruimtes apart regelbaar maken. Je merkt ook dat die vraag groter wordt. De coronaperiode heeft daar aan bijgedragen. Wanneer mensen vaker thuis werken - en dat lijkt toch een blijvende trend - zullen installateurs merken dat de vraag naar een beter regelbaar comfort in studeer-, zolder- en slaapkamers gaat toenemen.” De Leeuw vertelt dat dit een van de geluiden is die ook vanuit de Kontaktgroep komt. In de Kontaktgroep zitten diverse installateurs die mede bepalen welke huidige thema’s belangrijk zijn, en voor een actuele inhoud van het Kleintje onmisbaar.

Wetgeving en kwaliteitseisen
Het vernieuwde Kleintje CV, dat in september via ISSO Open beschikbaar is, heeft na de grondige update een inhoud die voor ongeveer de helft uit nieuwe informatie bestaat en voor de andere helft uit bestaande informatie. Tegelijk is hij ook compacter geworden, vertelt De Leeuw, “omdat we informatie hebben weggelaten die nu in andere Kleintjes uitgebreid te vinden is. Bijvoorbeeld het berekenen van de dimensie van gasleidingen of de verouderde EPC-concepten. Een andere reden voor het updaten waren nieuwe of aangepaste, wetgeving en kwaliteitseisen. Zoals aanpassingen in het Bouwbesluit, maar ook de eisen die we tegenwoordig stellen aan de kwaliteit in het kader van erkennings- of certificeringsregelingen. In eindtermen voor vakbekwaamheidseisen wordt bijvoorbeeld ook verwezen naar het Kleintje CV. Ook een opleverchecklist, die ISSO heeft opgesteld, hebben we in dit Kleintje opgenomen.” 

Dit is een artikel uit de print-editie van het vakblad IZ. De digitale edities van IZ zijn gratis te raadplegen via www.installateurszaken.nl. Liever een print-editie op uw deurmat? Maak dan gebruik van onze tijdelijke actie en meld u nu aan voor een gratis abonnement op IZ via www.installateurszaken.nl

Sanitaire installaties

Door de coronalockdown staat in veel gebouwen het water in leidingen stil. Bijkomende zorgen om de legionellabacterie maakt legionellapreventie nóg ...
Verder Lezen

Visie All-Electric

Is All-Electric de heilige graal? LG en Alklima-Mitsubishi Electric, twee toonaangevende spelers, geven hun visie op de ‘Road to All-Electric’ ...
Verder Lezen

Water recyclen

Met de Hydraloop is Nederland een interessante innovatie rijker. Het systeem recyclet douche- en badwater en daar profiteren zowel het ...
Verder Lezen

Gasverbranding

De nieuwe certificeringsregeling voor gasverbrandings-installaties, de Wet Kwaliteitsborging, aangepaste richtlijnen voor rookgasafvoer. Ontwerpers, installateurs en monteurs van gasverbranding-sinstallaties hebben met ...
Verder Lezen

Lucht- en vuilafscheider

Gepubliceerd op

De Herz lucht- en vuilafscheider van ontzinkingsbestendig messing, dient om slibdeeltjes en lucht te scheiden van verwarmings- en koelsystemen. Het is uitgerust met een vermindering van slib en vuildeeltjes volgens het cycloonprincipe. Dit zorgt voor een effectieve scheiding van deeltjes.

De lucht- en vuilafscheider is geïnstalleerd in het verwarmings- of koelcircuit (toevoer- of retourleiding). Dit voorkomt storingen en schade aan verwarmings- of koelsystemen. De hoge efficiëntie van het hele systeem is gewaarborgd.

Een speciaal productkenmerk van de luchtafscheider is de grote binnenkamer, die de watersnelheid sterk vermindert. Als gevolg hiervan kunnen luchtbellen zich ophopen op het binnenste deel, opstijgen en uiteindelijk ontsnappen door de snelle uitlaat.

Het optimaal doorstroomde ontwerp van de slibafscheider zorgt ervoor dat het aanwezige slib optimaal wordt gescheiden en afgevoerd via de kogelkraan onderaan.

Verder heeft de Herz lucht- en vuilafscheider een geïntegreerde magneet voor de scheiding van ferromagnetische deeltjes in het water. Aldus is een scheiding mogelijk zonder het systeem te legen.

Onderhoud van de lucht- en vuilafscheider

De Lucht- en vuilafscheider vereist periodiek onderhoud, afhankelijk van de staat en kwaliteit van het medium. Het onderste deel of de verzamelkamer kan worden verwijderd en het binnenelement kan worden uitgetrokken voor reiniging. De functie van de magneet moet ook periodiek worden gecontroleerd.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Dikdunwandig

Gepubliceerd op

Geen klus is voor Karel te moeilijk. Dat hij overal een mouw aan weet te passen, is inmiddels voor niemand een geheim. Bekend om zijn 10-tallen innovatieve installatieconcepten en de honderden ‘feilloos’ uitgevoerde klussen is hij dé droom installateur voor menig klant. Aldus Karels eigen gedachtegang.

Vorige week was Karel gevraagd zich te buigen over een extra verwarmingsmogelijkheid in de woonkamer van een klant. Zodat de klant er na de zomer lekker warm kon bijzitten. Het huis zat vol met dikwandige hoofdleidingen, dus lekker retro allemaal. Toevalligerwijs kwam er ook zo’n leiding langs de plek waar Karel de radiator moest plaatsen. Het zou natuurlijk zonde zijn om de klant te belasten met extra gaten in zijn vloer of muur voor een dunwandige leiding die op de radiator kon worden aangesloten. Karel zag eerder iets in een veel minder rommel creërende oplossing. Met een slijptolletje ging hij de dikwandige leiding te lijf, waarna hij met het betere verloopwerk deze keurig aan de radiator wist te koppelen. Karel is duidelijk voor geen gat te vangen.

Doorstroom

Gepubliceerd op

U hoort het niet vaak van onze altijd goed gemutste meesterloodgieter, maar ook Karel kan soms flink klagen over prutsers die zijn werk onmogelijk maken. Afgelopen week had hij een akkefietje met een elektricien. Een week voordat de elektromonteur aan de slag zou gaan met het vervangen van elektra in een woonhuis, had Karel alvast wat leidingwerk achter de muur aangelegd voor de cv-installatie. Precies zoals het op de tekening stond en op de millimeter afgemeten op de juiste plek. De elektricien - die waarschijnlijk nog nooit een tekening had gelezen - monteerde vervolgens doodleuk een vierdelige i.p.v. driedelige wandcontactdoos in de muur, exact ter hoogte van het aansluitpunt dat Karel eerder zo keurig had achtergelaten. Vloekend had Karel de fout geconstateerd. Met de tekening in zijn hand, had hij nogmaals naar de wand staan te kijken: “Die eikel heeft het toch echt fout gedaan, er staat duidelijk driedelige stekkerdoos.” Stronteigenwijs als hij is hield Karel vast aan de tekening die de klant zelf had gemaakt. Die kon in ieder geval niet zeggen dat zijn installatiewerk fout is uitgevoerd. En de elektricien? Die mocht wat Karel betreft van geluk spreken dat hij niet terug hoefde te komen om zijn prutswerk te herstellen.

De spoelexperts

Gepubliceerd op

Magnetiet, wie kent het niet? Zwarte aangekoekte ijzerdrab, die je in klonten uit de verwarming haalt. Kan je er iets aan doen als installateur? Jazeker, Wilfred de Regt en Riccardo Ruggiero riepen er zelfs een speciale Academy voor in het leven.

Nieuwe circulatiepompen voor drinkwater

Gepubliceerd op

KSB heeft onder de typebenaming Calio-Therm S NC een nieuwe serie hoogefficiënte circulatiepompen op de markt gebracht. Deze onderhoudsvrije natloper is ontworpen voor het verpompen van drinkwater in gesloten leidingsystemen, zoals bij een- of meergezinswoningen en grotere bouwprojecten. Analoog aan de andere Calio-pompen staat de hoogefficiënte permanentmagneet-motor van de nieuwe circulatiepompen garant voor de hoogste efficiëntie. De capaciteit kan door middel van een one-touch-bediening en drie toerentaltrappen worden aangepast. In geval van een blokkade van de rotor, schakelt de motor automatisch uit en wordt een storing gemeld. Drie LED’s informeren de gebruiker visueel over de bedrijfstoestand.
De schroefaansluitingen zijn in de afmeting Rp ½ binnendraad (EN 10266) of G1 ¼ buitendraad (DIN ISO 228) beschikbaar. De maximale capaciteit bedraagt 0,7 m3/h. Als maximale opvoerhoogte bereikt de pomp 1,0 m. De temperatuur van het drinkwater kan variëren van +5 ℃ tot +65 ℃.De nieuwe aggregaten zijn in vier varianten met stekker of met kabel leverbaar. De monteur kan de pomp dan ook zonder gereedschap elektrisch aansluiten. Behalve de eenvoudige standaard variant is er ook een uitvoering met geïntegreerde terugslag- en klepafsluiter.De spiraalhuizen van de nieuwe pompen zijn van messing, de waaiers van technopolymeer en de assen van roestvrijstaal vervaardigd.

Rookgasanalyse 2.0

Gepubliceerd op

De nieuwe testo 330i rookgasanalyser is een combinatie van betrouwbare Testo technologie en het nieuwe meten waarbij u het meetinstrument op afstand kunt bedienen en tegelijkertijd op de locatie de meetrapporten kunt maken, analyseren en verzenden. Als basis van dit nieuw instrument heeft Testo de meest duurzame rookgasanalyse technologie gebruikt, namelijk die van de huidige testo 330LL rookgasanalyser waardoor de testo 330i over een aantal zeer interessante kenmerken beschikt.

Goodbye CV!

Gepubliceerd op

Volgens Liander-directeur Daan Schut verdwijnt de Cv-ketel op termijn uit huis. Verschillende media berichtten dat gisteren naar aanleiding van uitspraken van de topman. Uiterlijk 2040 moet in ons land 6000 kilometer aan verouderde en breukgevoelige gasleidingen zijn vervangen. De grootste netbeheerder twijfelt ernstig aan het nut om daar nog geld in te steken. Mede vanuit duurzaamheidsoverwegingen. Volgens Schut is het einde van het gastijdperk in zicht. Woningen kunnen volgens de Liander-directeur in de toekomst worden verwarmd via regionale warmtenetten die op restwarmte van afvalcentrales en bedrijven draaien, warmtepompen, warmte- en koudeopslag en aardwarmte.

Installatiebedrijf Bonarius uit Zwanenburg heeft met woningcorporatie Rochdale een uniek contract voor het ketelonderhoud afgesloten. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van maar liefst achttien jaar. Het installatiebedrijf bepaalt tijdens de looptijd zelf de momenten voor preventief onderhoud en wanneer tot vervanging van de ketel wordt overgegaan. Het langjarige contract behelst het onderhoud van circa 24.000 individuele cv- en ww-toestellen, oftewel alle individuele ketels die in het woningenbestand van Rochdale zijn geïnstalleerd.

Zo’n 59% van alle gekeurde woningen in de pilot ‘Veilige Gezonde Woning’ voldoet niet aan de keuringseisen. Dat is alarmerend omdat de bewoners van woningen met dit soort gebreken in veel gevallen grote veiligheids- en gezondheidsrisico’s lopen. De gemeente en Uneto-VNI trekken gezamenlijk de conclusie dat een periodieke, vierjaarlijkse APK voor woninginstallaties wenselijk is. Uiteraard is dat primair een verantwoordelijkheid van de eigenaar, maar het bewustzijn bij de eigenaar over de risico’s die hij – of eventuele huurders – loopt, blijkt in de praktijk zeer beperkt. Om die reden is er een vandaag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin pleiten wethouder Wonen Paulus Jansen en Titia Siertsema, voorzitter van Uneto-VNI om de conclusies van de Utrechtse pilot te betrekken bij de parlementaire behandeling van het rapport ‘Koolmonoxide – onderschat en onbegrepen gevaar’ van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

De 5-serie van Ubbink is een complete lijn dakdoorvoeren, die design combineert met topprestaties! Met deze nieuwste generatie slimme dakdoorvoeren heeft u een oplossing voor rookgasafvoer van de HR ketel, mechanische ventilatie, rioolbeluchting of combinaties daarvan. De dakdoorvoeren kenmerken zich niet alleen door een uitstekende werking, veiligheid en duurzaamheid, maar ook door installatiegemak. Dankzij de gepatenteerde spiraaltechniek zijn ze  gemiddeld 20% compacter dan andere modellen op de markt. Dit maakt ze opmerkelijk slank en elegant op het dak! Bovendien zijn deze dakdoorvoeren ook als onderdaks verlengde versies verkrijgbaar. Kies met de 5-serie voor een beter resultaat én uiterlijk!

Schilderwerk is de klus die de komende twee jaar het meest uitgevoerd zal worden door corporaties. Het vervangen van de cv-ketel staat bij een minder groot aandeel woningen op de planning maar bekleedt toch de nummer-2 positie. Keukens, tegels en sanitair maken de top-5 klussen door corporaties compleet. Dit blijkt uit Corporatiesector in Beeld van BouwKennis waarin onder andere de renovatieplannen van corporaties in kaart worden gebracht.

Het rapport ‘Koolmonoxide, onderschat en onbegrepen gevaar’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is kritisch over de installatiesector. Met de kritiek gaan diverse organisaties binnen de installatiesector aan de slag. Het rapport onderstreept het grote belang van vakmanschap.

De keteltjes van Karel

Gepubliceerd op

Karel kampt met een dubbel gevoel deze week. Aan de ene kant loopt hij over van trots, aan de andere kant vraagt hij zich af of hij wel trots mag zijn. Nadat de Onderzoeksraad voor Veiligheid haar rapport over de veiligheid van CV-ketels en de gevaren van koolmonoxidevergiftiging had gepresenteerd, zag Karel op TV en in de kranten een hoop van zijn vakkundig geïnstalleerde keteltjes terug. Allemaal prima installaties, dacht Karel. Maar later op de avond zag hij weer één van zijn meesterwerkjes voorbij komen en zette hij het geluid van de TV maar eens wat harder. Hij hoorde de voorzitter van Uneto-VNI nog net tegen de verslaggever zeggen dat ‘het op deze wijze aanleggen van een ketel vraagt om problemen’. Er werd gesproken over keurmerken, beunhazerij en prutswerk. Het trotse gevoel dat Karel de hele dag met zich had meegedragen, brokkelde snel af. Gelukkig werd er nog wel vermeld dat de fabrikanten meer aan dit probleem zouden mogen doen… Zo kon Karel toch weer met een gerust hart naar bed gaan. Hij was geen prutser, het is allemaal de schuld van de fabrikanten. Moeten ze maar geen koolmonoxide in die ketels verwerken.

Het zal u niet ontgaan zijn, er hebben zich nare ongevallen met koolmonoxide voorgedaan. De cv-ketel is in opspraak. Of eigenlijk: de installateur. De verschillende kwaliteitslabels zoals keurmerken, erkenningen en certificeringen bieden te weinig garantie voor daadwerkelijk professionele aanleg en veilig onderhoud, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar koolmonoxideongevallen blijkt dat 46% van de ongevallen gebeurt met een cv-installatie; het merendeel modern en goed onderhouden. Dit wijkt af van het beeld dat vooral oude geisers of slecht onderhouden toestellen te veel koolmonoxide zouden produceren. Verder constateert de Onderzoeksraad in het op 18 november gepubliceerde rapport dat periodiek onderhoud aan installaties geen afdoende bescherming vormt tegen koolmonoxideongevallen. De verschillende kwaliteitslabels zoals keurmerken, erkenningen en certificeringen bieden te weinig garantie voor daadwerkelijk professionele aanleg en veilig onderhoud. Ook koolmonoxidemelders vervullen hun waarschuwende functie niet vlekkeloos.

Maandag 3 november jl.  heeft het EO televisieprogramma ‘Dit is de Dag Onderzoek’ het bericht naar buiten gebracht dat cv-ketels de grootste veroorzakers zijn van ongelukken met koolmonoxide. De Onderzoekraad voor Veiligheid heeft, bij monde van de voorzitter de heer Tjibbe Joustra, aangegeven dat er behoorlijk wat slachtoffers vallen door het installatiewerk uitgevoerd door personen zonder papieren.  Hij onderstreept het belang dat installaties door vakbekwame mensen moeten worden onderhouden.

Uneto-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, wil dat de overheid vakbekwaamheidseisen gaat stellen aan installatiebedrijven. Ook pleit de installateurskoepel voor de invoering van een verplichte APK voor cv-ketels. Uneto-VNI reageert hiermee op berichtgeving die het EO-televisieprogramma ‘Dit is de Dag Onderzoek’ gisteren naar buiten bracht.
Sinds het afschaffen van de Vestigingswetgeving in 2007 stelt de overheid geen vakbekwaamheidseisen meer aan installateurs en kan iedereen een installatiebedrijf beginnen. Dat is de installatiebranche een doorn in het oog. Voorzitter Titia Siertsema: “Wij vinden dat alleen vakbekwame, gediplomeerde installateurs cv-ketels mogen plaatsen en onderhouden. Helaas komen onze leden in de praktijk maar al te vaak de gevolgen van ondeskundig installatiewerk tegen. Dat levert gevaar op voor bewoners én voor omwonenden. Uit de cijfers van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid blijkt hoe alarmerend de situatie is.”
Uneto-VNI roept de overheid op om de vestigingseisen opnieuw in te voeren. Siertsema: “Laten we een voorbeeld nemen aan België en Duitsland. Daar worden wél vakbekwaamheidseisen gesteld aan installateurs. Het is onbegrijpelijk dat de overheid dit laat gebeuren. De veiligheid van burgers is in het geding.”
Sinds de afschaffing van de Vestigingswet stelt Uneto-VNI zelf wel vakbekwaamheidseisen aan de aangesloten leden. Siertsema: “Helaas kunnen wij niet voorkomen dat niet-leden van Uneto-VNI die niet beschikken over de juiste vakkennis, in de installatiebranche actief zijn. Hier ligt een taak voor de overheid.”
Uneto-VNI pleit ook voor de invoering van een verplichte APK voor cv-ketels, uitgevoerd door erkende installateurs. Siertsema: “Bijna de helft van de huizenbezitters laat de cv-ketel niet regelmatig controleren. De kans op ongelukken, bijvoorbeeld als gevolg van koolmonoxidevergiftiging, is dan groot. Onze leden komen stokoude cv-ketels tegen die nooit zijn onderhouden. Dat zou niet mogelijk moeten zijn.”

‘De afgelopen jaren zijn er steeds meer slachtoffers van koolmonoxidevergiftiging als gevolg van problemen met cv-ketels’, zo meldt Ditisdedag op haar website. Een en ander blijkt uit onderzoek dat dit radioprogramma liet uitvoeren. De site meldt: ‘In 2013 waren er voor het eerst beduidend meer slachtoffers als gevolg van koolmonoxidevergiftiging met cv-ketels dan met geisers. Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, stelt in Dit is de Dag Onderzoek dat er behoorlijk wat slachtoffers vallen door het installatiewerk van installateurs zonder papieren.