Tag Archives: trend

Forse groei vacatures in de bouw

Gepubliceerd op

Het aantal vacatures voor hoogopgeleide engineers is in het eerste kwartaal gestegen met 8% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2015. Opvallend is de forse groei van 35% in de bouw en civiele sector. De groei in vacatures is zichtbaar binnen de gehele bouwketen; van opdrachtgevers en architecten tot en met  bouwbedrijven en installateurs. Door de groei in het aantal vacatures is de aanwezige spanning op de arbeidsmarkt toegenomen. De vraag is hoger dan het aanbod, blijkt uit de arbeidsmarktanalyse van Yacht.  De groei komt in het hele land voor, zowel in woningbouw als utiliteitsbouw. In de provincies Noord-Brabant, Noord-holland en Gelderland stijgt de vraag naar hoogopgeleide technici het meest. Namelijk met 45%, 44% en 43%. Het investeringsniveau in de genoemde provincies ligt dan ook hoog.

‘Er komen belangrijke veranderingen op de branche af’

Gepubliceerd op

De nieuwe trendrapportage ‘Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2016’ is beschikbaar. Jaarlijks laat OTIB (Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf) gegevens verzamelen over branche, bedrijven, werknemers, arbeidsmarkt, regulier onderwijs en scholing van werknemers. In het rapport valt te lezen dat de technische installatiebranche de afgelopen jaren nog had te maken met de naweeën van de recessie. Maar de afnemende werkgelegenheid lijkt zich nu aarzelend weer te herstellen. De inflatie is laag, de werkgelegenheid neemt enigszins toe, de werkloosheid daalt licht. Daarnaast komt er een aantal belangrijke veranderingen op de technische installatiebranche af. Nieuwe technologie maakt vernieuwingen mogelijk van producten en diensten, die snel op groter schaal lijken door te gaan dringen. De economie wordt steeds internationaler, hetgeen vooral voor landen met een open economie zoals Nederland nieuwe kansen biedt. De ecologie legt in economisch opzicht steeds meer gewicht in de schaal: verduurzaming, duurzaam produceren en duurzaam bouwen worden steeds belangrijker, ook binnen de technische installatiebranche. Ten slotte is er het effect van de demografie: ontgroening en vergrijzing worden steeds zichtbaarder in de branche en kunnen in de toekomst tot personeelstekorten gaan leiden.

Meer dan helft technische bedrijven verwacht dit jaar omzetgroei

Gepubliceerd op

De Nederlandse technische sector is positief gestemd over het jaar 2016. Iets meer dan de helft van alle technische bedrijven verwacht dat de omzet dit jaar groeit (51%). Deze groei is al ingezet in 2015: 45 procent van de technici geeft aan dat de omzet vorig jaar gestegen is. ROVC publiceert deze cijfers vandaag in de ROVC TechBarometer: een onderzoek uitgevoerd onder 1.231 respondenten uit de industrie en utiliteitsbouw. Het rapport geeft inzicht in markt-, HR- en opleidingstrends binnen de techniek. Om economische groei te realiseren, geeft 29 procent van de respondenten aan verbetermethodes te implementeren. Denk hierbij aan methodes als Lean, Six Sigma of WCM, die allen werkprocessen verbeteren. Het innoveren met producten of diensten staat op nummer twee (28%). De derde plaats wordt in beslag genomen door het opleiden van medewerkers om zo de bedrijfsresultaten te optimaliseren (22%).

Zzp’ers zijn positief over het komende jaar. De helft verwacht dat de omzet stabiel blijft in 2016 en nog eens een derde verwacht een stijging. Ook het enthousiasme om te ondernemen blijft groot; acht op de tien zzp’ers geven aan in de komende drie jaar zeker zzp’er te willen blijven.

Warmtepomp, cv-ketel? Of toch liever hybride?

Gepubliceerd op

Blijven we woningen, kantoren en andere gebouwen tot in lengte van dagen verwarmen met gas? Of gaan we naar het all electric gebouw, dat dankzij nieuwe technieken, gevoed door groene stroom, volledig energieneutraal is? Exposanten op de VSK 2016 (van 2 – 5 februari 2016 in de Jaarbeurs in Utrecht) laten zien dat op beide fronten innovaties hoogtij vieren.

De helft van de klimaattechnische installatiebedrijven verwacht voor 2015 /2016 een stijging van hun omzet. Dit blijkt uit onderzoek door USP in opdracht van de NVKL, brancheorganisatie koudetechniek & klimaatbeheersing. De markt van airconditioners voor particulier en klein-zakelijk gebruik wordt geschat op € 204,3 mln. De schatting van de totale markt voor klimaattechniek is 417,9 miljoen euro.

‘In 2015 verandert de wereld om ons heen veel sneller dan 30 jaar geleden. Nog nooit zijn wij zo met elkaar verbonden geweest als nu. Nieuwsgierige en onderzoekende mensen in garageboxen en op zolderkamers hebben toegang tot dezelfde kennis en gereedschappen als professionals.’ Dit citaat vindt u terug in één van de artikelen in deze digitale uitgave van het TVVL Jaarverslag: Toekomst & Trends 2015. Niet voor niets heeft deze uitgave het thema ‘De nieuwe generatie’ meegekregen. We leven daadwerkelijk in een tijd waarin veel verandert en een nieuwe generatie opstaat. TVVL gaat daarin mee, zo valt in deze uitgave te lezen. Wat er zoal verandert komt naar voren in de twaalf artikelen die deze uitgave telt. Een bijzondere uitgave, want Toekomst & Trends wordt dit jaar niet meer als drukwerk uitgebracht. De uitgave kunt u nu direct digitaal doorbladeren door hier te klikken.

Ruim een kwart van de partijen in de bouw ziet 3D-printen als kans voor de sector en voor de eigen organisatie. Het zijn vooral de architecten die deze mening zijn toegedaan. Prototypen en maquettes zijn de bouwspecifieke mogelijkheden van 3D-printen die momenteel als meest succesvol worden geschat. Het visualiseren van het eindresultaat richting klanten wordt dan ook als kans van 3D-printen genoemd. Bedreigingen worden onder andere gezien in een potentieel kleinere rol in het bouwproces. Dit blijkt uit de BouwKennis KwartaalVisie: 3D-printen.