Tag Archives: Techniek Nederland

“Méér instroom in het techniekonderwijs nu echt nodig”

Gepubliceerd op

De instroom in technische mbo- en hbo-opleidingen daalt in absolute aantallen. Dat blijkt uit cijfers die Techniekpact deze week naar buiten bracht. Ook op havo en vwo kiezen steeds minder leerlingen voor een technisch profiel. In het schooljaar 2016-2017 kozen 53.743 leerlingen voor een natuurprofiel, dit jaar waren dat er nog maar 47.342. Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland benadrukt naar aanleiding van de nieuwe cijfers dat het nu écht tijd is voor daden. “We hebben geen behoefte meer aan beleidsnotities, maar aan investeringen in het techniekonderwijs. Als deze dalende trend doorzet lopen de technieksector én de maatschappij vast.”

Terpstra wil met het kabinet concrete afspraken maken over méér instroom in het techniekonderwijs. Techniek Nederland heeft vorig jaar al een 10-puntenplan gepresenteerd met voorstellen die de instroom de komende jaren moeten stimuleren. Het plan voorziet in overheidsmaatregelen, maar ook in initiatieven vanuit de technieksector en het onderwijs. Terpstra ziet de tien punten als een basis voor de besprekingen.

10-puntenplan van Techniek Nederland voor het technisch beroepsonderwijs
1. Onderwijsinstellingen die opleiden voor beroepen waar tekorten op de arbeidsmarkt zijn, moeten kunnen rekenen op extra middelen. En de studenten ook.
2. Mbo’ers in de techniek krijgen een bonus na het behalen van hun diploma.
3. De overheid geeft werkgevers die investeren in zij-instromers extra financiële ondersteuning.
4. Er komen flexibele, intensieve en toegankelijke opleidingen voor zij-instromers.
5. Breng leren en innoveren bij elkaar. Daarmee sluiten opleidingen beter aan op de behoeften van het bedrijfsleven en wordt het onderwijs aantrekkelijker. Een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs in publiek-private samenwerking maakt dit mogelijk.
6. De overheid creëert een stimuleringsfonds voor het technisch beroepsonderwijs (vmbo, mbo, hbo).
7. Techniekstudenten aan het hoger onderwijs betalen geen collegegeld meer. Bij het aflossen van hun studiefinanciering betalen ze een lagere rente.
8. Alle leerlingen op de basisschool maken kennis met techniek. Werkgevers in de techniek zoeken het onderwijs in de regio op en werken ermee samen. Werknemers in de techniek krijgen de mogelijkheid om hybride docent te worden, mee te doen aan projecten en leerlingen te begeleiden.
9. De technische sector gaat zich méér richten op het werven van meisjes en vrouwen en van jongens én meisjes met een niet-westerse achtergrond.
10. Hybride opleidingen krijgen in het voortgezet onderwijs meer ruimte. Denk aan de vak-havo, waar de leerlingen 80% theorievakken krijgen en 20% technische, beroepsgerichte vakken.

Brede oproep aan politiek: ‘Pak tekort aan technisch personeel aan

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) schaart zich achter de oproep aan een nieuw kabinet van ondernemersorganisatie FME en vakbond ...
Verder Lezen

Technische bedrijven kampen komende vijf jaar met flink personeelstekort

Ruim acht op de tien technische bedrijven (82%) verwacht de komende vijf jaar een tekort aan technici binnen hun organisatie ...
Verder Lezen

Vraag naar bekwaam technisch personeel blijft onverminderd groot

Uit recent onderzoek blijkt dat voor ruim vier op de tien (43%) technische werkgevers het tekort aan nieuwe aanwas de ...
Verder Lezen

Installateur populair bij eigen personeel en werkzoekers

Hoppenbrouwers Techniek mag zich voor de tweede keer de Beste Werkgever noemen. De ruim 1250 medewerkers beoordeelden de organisatie op ...
Verder Lezen

Nieuwe cao’s in de sector Metaal & Techniek

Gepubliceerd op

Werkgevers en vakbonden hebben onderhandelingsresultaten bereikt voor de nieuwe cao’s in de sector Metaal & Techniek. De cao’s houden een beter loon in voor alle medewerkers en jongeren krijgen een extra loonsverhoging van minimaal 5%. De nieuwe cao’s hebben looptijden van dertig maanden en lopen af per 1 april 2024. De lonen stijgen per 1 juli met 42,50 euro, per 1 september 2022 met 2,75%, per 1 maart 2023 met 3,25% en per 1 januari 2024 met 0,6%. Per 1 juli 2022 is er een eenmalige uitkering van 382,50 euro.

Ron Follon, hoofdonderhandelaar van de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek: ‘De lange looptijd van 30 maanden geeft rust en duidelijkheid. Dat is goed voor werkgevers én werknemers. De nieuwe cao’s zijn extra aantrekkelijk voor jongeren, omdat de sector zit te springen om jong technisch talent.’

Verbetering voor jongeren
Jongeren tot 21 jaar krijgen per 1 januari 2023 een extra loonsverhoging, zodat zij in totaal minimaal 5% loonsverhoging krijgen, onder andere door de loonsverhoging van 42,50 euro. Verder gaat een werkgroep nieuwe jeugdschalen opstellen.
De cao-partijen hebben verder afspraken gemaakt over een zware-beroepenregeling voor oudere medewerkers. Ouderen met een maandloon tot 3.750 euro kunnen hieraan vanaf 1 januari 2023 deelnemen. Zij krijgen de mogelijkheid maximaal 3 jaar vóór de AOW-leeftijd te stoppen met werken en een uitkering te ontvangen van maximaal 1.874 euro bruto per maand. Daarvoor komt een collectief fonds. Financiering daarvan vindt plaats via een heffing van 0,25%. Cao-partijen hebben daarnaast afgesproken om het Generatiepact voor onbepaalde tijd voort te zetten.

Onderhandelingsresultaten
De onderhandelingsresultaten worden van kracht na akkoord van de afzonderlijke werkgevers- en werknemersorganisaties in de Metaal & Techniek. De betrokken werkgeversorganisaties zijn Techniek Nederland, FOCWA, RAI CarrosserieNL, de Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB), de Nederlandse Vereniging Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) en Federatie Goud en Zilver.

Akkoord over nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek

Werkgevers en vakbonden hebben een akkoord bereikt over de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek. Om technische vakmensen voor ...
Verder Lezen

Geen CAO overeenkomst FNV metaal

De werkgevers uit de metaal en techniek zijn niet ingegaan op de eisen uit het ultimatum van FNV Metaal voor ...
Verder Lezen

CAO-onderhandelingen van start

Morgen beginnen de cao-onderhandelingen voor de sector Metaal en Techniek. Na een aantal moeizame jaren zijn de vooruitzichten weer wat ...
Verder Lezen

Cao Metaal en Techniek definitief akkoord voor FNV-leden

De leden van de FNV hebben ingestemd met de cao Metaal & Techniek. Het door de FNV voorgestelde generatiepact wordt ...
Verder Lezen

Steeds meer jonge vrouwen in de installatiebranche

Gepubliceerd op

Het is vandaag Girls’ Day. Bedrijven in het hele land laten meisjes kennismaken met de carrièrekansen in de techniek. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland is ervan overtuigd dat in de technieksector vrouwen het verschil kunnen maken. “Techniek is onmisbaar als we de klimaatverandering willen aanpakken. Meisjes die maatschappelijk relevant werk willen doen, vinden in de technieksector precies wat ze zoeken.”

In de installatiebranche grijpen steeds meer jonge vrouwen hun kans. Dat is onder meer te merken aan de cultuur binnen de bedrijven, die volgens Terpstra snel verandert. “Ondernemers realiseren zich dat diversiteit op de werkvloer niet alleen goed is voor de sfeer en de creativiteit, maar ook voor de productiviteit. Sociale innovatie is belangrijk om techniekbedrijven aantrekkelijker te maken voor iedereen. Een grotere inbreng van vrouwen is goed voor de branche en goed voor de samenleving.”

Volop kansen
In de technieksector zijn al lang niet meer alleen ‘typische mannenberoepen’ te vinden. In de branche worden communicatieve vaardigheden, creativiteit en het vermogen om mensen te verbinden steeds belangrijker. En dat zijn stuk voor stuk kwaliteiten waarop vrouwen gemiddeld genomen hoog scoren, legt de Techniek Nderland voorman uit. “Daar komt bij dat materialen steeds lichter en technieken steeds verfijnder worden, waardoor ook de fysieke kant van het werk toegankelijker wordt. Het is dan ook logisch dat de instroom van meisjes in het technisch beroepsonderwijs langzaam maar zeker groeit.” Maar als het aan Doekle Terpstra ligt, gaat het sneller. “Voor jonge vrouwen liggen er volop kansen als adviseur, ontwerper of data-analist, maar ook als monteur. Bovendien biedt onze branche geweldige mogelijkheden om door te groeien. Als we het aandeel van meisjes in de techniek kunnen vergroten, zetten we een enorme stap. Zij kunnen het verschil maken.”

Van kleding naar techniek
Elayne Besselsen (24) werkte in een kledingwinkel maar voelde na verloop van tijd dat ze meer op haar plek zou zijn in een technisch beroep. Ze stapte over naar Breman Installatiegroep, waar ze nu werkt als servicemedewerker gebouwen. “Het leuke aan mijn werk is dat ik mijn creativiteit er helemaal in kwijt kan. Een probleem opzoeken, brainstormen, mogelijke oorzaken wegstrepen en verder zoeken naar de oplossing vind ik fantastisch.” Ze raadt andere vrouwen aan óók in de techniek te komen werken. “Hoe meer vrouwen dit doen, hoe makkelijker de stap wordt voor andere vrouwen.”

Geen dag hetzelfde
Ook Denise Buysman (24) heeft het enorm naar haar zin in de techniek. Ze werkte bij de politie en in de zorg, maar ze vond pas écht haar draai als elektromonteur bij Engberts Elektrotechniek. “Geen dag is hetzelfde, elke dag leer ik nieuwe dingen. En het geeft me een kick om dagelijks het resultaat te zien van m’n werk. Dat maakt dit werk zo leuk.” Denise vindt het geen probleem dat ze vooral met mannen samenwerkt. “Ze zijn nuchter en makkelijk in de omgang. Daar word ik echt blij van.”

Warmtepompen installeren
Soeshma Ganpat (38) werkte als postbode en schoonmaakster voordat ze servicemonteur installatietechniek werd bij Breman Installatiegroep. “Ik ben superblij en gelukkig met het werk dat ik nu doe. Ik ben altijd onder de mensen en ik werk zelfstandig. Bovendien geeft het werk veel voldoening, mensen zijn blij wanneer ik een storing aan de cv-ketel heb verholpen. Vrouwen denken misschien dat ze dit werk niet kunnen, maar je moet gewoon de stap durven zetten. Als je ervoor openstaat, dan lukt het.” Soeshma blijft zich ontwikkelen. Binnenkort gaat ze een training volgen om warmtepompen te installeren.

Girls’ Day
Girls’ Day is bedoeld om meisjes tussen de 10 en 15 jaar enthousiast te maken voor technische opleidingen en beroepen. De dag is een initiatief van VHTO, het expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT.

Oorlog in Oekraïne raakt ook branche

Gepubliceerd op

Mede door de oorlog in Oekraïne kampt de installatiebranche met duurdere materialen en apparatuur en met leveringsvertragingen. Sommige ondernemers zijn daarom terughoudend bij het aangaan van nieuwe contracten of doen niet mee aan aanbestedingen. Koepelorganisatie Techniek Nederland vindt dat uitzonderlijke prijsstijgingen niet volledig voor rekening van installateurs kunnen komen. Voorzitter Doekle Terpstra: “We vinden dat publieke en particuliere opdrachtgevers ook een verantwoordelijkheid hebben. Als we de pijn delen komen we als sector beter uit deze crisis. Bovendien voorkomen we zo dat de verduurzaming en de energietransitie vertraging oplopen.”

Door de hogere inkoopkosten kunnen de marges op (langlopende) projecten kleiner worden of zelfs negatief worden. Ook vertraagde leveringen kunnen een ongunstige invloed hebben op de projectmarges. Daarnaast is door de onzekerheid over de Russische leveringen de gasprijs flink gestegen. Maar dat heeft ook een positief effect. Volgens ondernemers in de installatiebranche willen zowel zakelijke als particuliere klanten sneller verduurzamen en dat kan nieuwe projecten opleveren.

In gesprek
Een aantal ondernemers bespreekt de problematiek met opdrachtgevers of beperkt de geldigheidsduur van offertes, zo blijkt uit een Quickscan van Techniek Nederland. Er zijn installateurs die verwachten dat de oorlog schadelijk zal zijn voor de omzet, maar veel andere ondernemers zien nog altijd ruimte voor omzetstijging. Techniek Nederland denkt zelf dat haar leden de hogere inkoopkosten in veel gevallen niet kunnen doorberekenen. Uitzonderlijke prijsstijgingen mogen echter niet volledig voor rekening van installateurs komen.

Heldere afspraken
Techniek Nederland voert samen met onder andere Bouwend Nederland overleg met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat over deze problematiek. Terpstra: “We willen zo snel mogelijk heldere afspraken maken met overheidsopdrachtgevers over prijsstijgingen en leveringsvertraging in contracten. Zo voorkomen we dat onze installatieleden hard worden getroffen.” Techniek Nederland is verder in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de economische gevolgen van de oorlog voor de sector.

Techniek Nederland houdt de leden zo goed mogelijk op de hoogte van de situatie en de gevolgen voor de sector. Alle actuele informatie is te vinden in het Oekraïne-dossier op haar website.

Brancheorganisaties en bedrijven hameren op bewust veilig en gezond werken

Gepubliceerd op

Morgen, 30 maart, hameren zeker 375 bedrijven in de techniek, bouw en onderhoud extra op bewust veilig en gezond werken. Brancheorganisaties Techniek Nederland, Bouwend Nederland, OnderhoudNL en Aannemersfederatie Nederland organiseren de zesde Bewust Veilig-dag. De animo is groot, zowel onder grote als kleine bedrijven in alle sectoren. En ook daarbuiten: zo doen bijvoorbeeld de provincie Noord-Holland, het ingenieursbureau van de Gemeente Rotterdam en de RET mee. 

“Het hele jaar door werken we met onze collega’s aan producten, diensten en trainingen die veilig en gezond werken onder de aandacht brengen. Op de Bewust Veilig-dag hameren we daar extra op. Want niemand moet gevaar hoeven lopen tijdens zijn of haar werk”, aldus een gezamenlijk statement van Maxime Verhagen (Bouwend Nederland), Doekle Terpstra (Techniek Nederland), Henk den Boer (OnderhoudNL) en Riek Siertsema (Aannemersfederatie Nederland).

Ondersteunende materialen
Ook dit jaar zijn er weer diverse initiatieven op en rond de dag zelf om medewerkers op een ludieke én unieke manier bewust te maken van het belang van veilig en gezond werken. Op bewustveilig.com is de Bewust Veilig-krant kosteloos te downloaden. In 6 talen wordt informatie gegeven over onder andere de nieuwe regels rond rol- en kamersteigers, brand- en explosiegevaar, gevaarlijke stoffen en tools & gadgets voor veilig en gezond werken.

Vier online games over gezond en veilig werken
De Bewust Veilig-organisatie verzorgt dit jaar bovendien vier online games. Spelers kunnen hun persoonlijkheid en de effecten daarvan op veilig en gezond werken ontdekken, maar er is ook een video quiz, een inschattingsspel en een behendigheidsspel. Ze zijn te vinden op bewustveilig.com/games.

Spelenderwijs veiligheidsbewustzijn vergroten
In de video quiz wordt via video’s en vragen informatie gegeven over de ‘onzichtbare gevaren’ van asbest, kwartsstof en stress. In het swipe-spel “Veilig of niet” moeten spelers de veiligheid van een situatie juist inschatten. Uiteraard wordt het juiste antwoord toegelicht. Via de persoonlijkheidstest ontdek je wat voor type je bent en wat dat betekent voor de manier waarop je met veiligheid omgaat. En in het spel Hameren gaat het om snelheid én kennis van waarschuwings- en gebodsborden.

Creatieve invulling deelnemende bedrijven
De honderden deelnemende bedrijven hameren ieder op hun eigen wijze op veilig en gezond werken. Zo trakteert de Combinatie Herepoort op een gebakje met een QR code naar de Bewust Veilig-games. TBI organiseert toolboxen en diverse online sessies, met onder andere Ben Tiggelaar. BINX heeft een interactief programma met o.a. een Virtual Reality-bril, workshop, casus en een pubquiz. Bouwmensen en Inframensen Zuid zetten voor leerlingen op verschillende vestigingen de hele week in het teken van Bewust Veilig.Klomp Technisch Beheer uit Amsterdam heeft – in samenwerking met Techniek Nederland – een fotowedstrijd georganiseerd. Ook de divisie industriebouw van Ballast Nedam daagt medewerkers uit om veiligheid te visualiseren in een leuke en originele foto. Barendrecht Elektra organiseert een veiligheidsquiz voor al haar medewerkers. De Boer en De Groot onthult op 30 maart de veiligheidsborden en het karakter van de interne veiligheidscampagne. De Bedrijfskring Heerhugowaard organiseert een interactieve na-middag/avond met voorlichting en demonstraties voor ondernemers uit de Gemeente Dijk en Waard. Diverse leveranciers van veiligheidsmiddelen en -diensten komen met speciale aanbiedingen.

Verpakkingen in installatiebranche moeten fors minder en recyclebaar

Gepubliceerd op

In 2025 wil de installatiebranche 20% minder plastic en kartonnen verpakkingen gebruiken. Bovendien zullen de verpakkingen die de branche over drie jaar nog gebruikt volledig recyclebaar zijn. Die doelen staan in het Brancheplan Verpakkingen. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, overhandigde het plan op woensdag 23 maart aan staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat.

De installatiebranche gebruikt veel verpakkingen voor apparatuur, installatiecomponenten en materialen. Het Brancheplan Verpakkingen moet die hoeveelheid verkleinen, verduurzamen en hergebruiken. Doekle Terpstra: “De sector wil de milieu-impact verlagen en levert tegelijkertijd een bijdrage aan de circulaire ambities van de Rijksoverheid. Dit baanbrekende initiatief nemen we niet alleen, maar met de hele keten.”

Grondstoffen besparen
Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat is verheugd over het initiatief: “Van badkuip tot bliksemafleider, het zijn allemaal producten die in plastic en karton verpakt zitten. Dit initiatief laat zien dat we door samen te werken, van fabrikant en groothandel tot installatiebedrijf, een boel vervuiling kunnen voorkomen en grondstoffen kunnen besparen.” De staatssecretaris roept bedrijven en organisaties in de installatiebranche op om het initiatief te omarmen. “Het is belangrijk dat we minder materialen en verpakkingen gaan gebruiken. Niet alleen voor een schoner milieu en voor ons klimaat, maar ook omdat we minder afhankelijk willen zijn van het buitenland.”

Jaarlijks actieplan
De deelnemers aan het Brancheplan zullen jaarlijks een actieplan vaststellen met onder meer kennissessies en pilots voor duurzame verpakkingsalternatieven. Als de pilots succesvol zijn, nemen alle deelnemende bedrijven (en liefst de hele branche) de alternatieven over. De deelnemers zullen zoveel mogelijk best practices delen om zo snel mogelijk resultaat te boeken.

Onderzoek
Er is nog veel onderzoek nodig naar de mogelijkheden om minder verpakkingen te gebruiken, verpakkingsmateriaal te verduurzamen én verpakkingen opnieuw te gebruiken. De partijen van het Brancheplan zoeken daarom samenwerking met het onderwijs en met onderzoeksinstellingen voor de verpakkingsindustrie.

Tien deelnemende bedrijven
Bij het Brancheplan Verpakkingen hebben zich inmiddels tien bedrijven aangesloten: Aalberts, Croonwolter&dros, EQUANS, Kuijpers, Rensa, Schneider Electric, SPIE, Technische Unie, Unica en Wasco. Deze bedrijven nemen de doelstellingen voor 2025 op in hun strategisch plan. Daarnaast gaan ze een inspanningsverplichting aan en zullen ze jaarlijks deelnemen aan een enquête om de resultaten in kaart te brengen. Techniek Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vervullen een coördinerende en faciliterende rol.

Nieuwe deelnemers welkom
Techniek Nederland vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk bedrijven zich aansluiten. Bedrijven die achter de doelstellingen van het plan staan én willen helpen om het gebruik van verpakkingen terug te dringen, kunnen het plan ondertekenen op technieknederland.nl/verpakkingen. Hier is ook alle informatie over het Brancheplan te vinden.

Site om installatiebedrijven te kopen of verkopen

Gepubliceerd op

Techniek Nederland lanceert vandaag de website installatiebedrijfkopen.nl. Het online platform is bedoeld om kopers en verkopers van installatiebedrijven bij elkaar te brengen. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van veel leden van de koepelorganisatie in vervulling. Veel bedrijven waarvan de eigenaar hoopt dat het bedrijf wordt voortgezet na zijn vertrek hebben geen directe opvolger in het vizier. Aan de andere kant zijn veel bedrijven op zoek naar uitbreiding of zijn ambitieuze ondernemers op zoek naar een bedrijf om over te nemen.

Laurens de Vrijer, Teamleider Techniek Nederland Advies, verwacht dat installatiebedrijfkopen.nl dé marktplaats wordt voor matchmaking in de technieksector. “Niet iedere ondernemer die wil stoppen heeft in zijn of haar directe omgeving een overnamekandidaat. In zo’n geval is deze website een uitkomst. Bovendien kunnen ondernemers die op zoek zijn naar groeikansen zich hiermee oriënteren. Ze zien voortaan in één oogopslag of er overnamemogelijkheden zijn.”

Gegarandeerd anoniem
Het voornemen om een bedrijf te gaan verkopen of kopen ligt vaak gevoelig. Het is daarom belangrijk dat de plannen niet voortijdig op straat komen te liggen. Op het nieuwe online-platform blijven de gegevens daarom 100% anoniem. De Vrijer: “Het systeem gaat vertrouwelijk om met de informatie. In de advertentie zijn de bedrijfsnaam en de adresgegevens niet te zien.”

Geen kosten
Leden van Techniek Nederland kunnen op installatiebedrijfkopen.nl gratis een advertentie plaatsen. Niet-leden kunnen ook tegen betaling een advertentie voor te koop gevraagd plaatsen. De brancheorganisatie faciliteert het nieuwe platform, maar is niet inhoudelijk betrokken bij de onderhandelingen of het sluiten van een deal.
Op Installatiebedrijfkopen.nl staat exact beschreven hoe ondernemers zich kunnen aanmelden en gebruik kunnen maken van het platform.

 

Claudia Reiner erelid Techniek Nederland

Claudia Reiner is benoemd tot Erelid van Techniek Nederland. Zij nam eind vorig jaar afscheid als vicevoorzitter van de branchekoepel ...
Verder Lezen

Nieuw platform Techniek Nederland

Techniek Nederland heeft een nieuw platform geïntroduceerd: De Makers van Morgen. Het platform toont naast technische hoogstandjes, inspirerende verhalen van ...
Verder Lezen

Directeur Techniek Nederland treedt toe tot Raad van Advies NEN

Erik van Engelen, algemeen directeur van Techniek Nederland, neemt zitting in de Raad van Advies van het Nederlands Normalisatie Instituut ...
Verder Lezen

Techniek Nederland pleit voor meer vrouwen in techniek op Girls day

De carrièrekansen voor meisjes en vrouwen in de techniek zijn groter dan ooit. Toch is op dit moment nog maar ...
Verder Lezen

Technieksector vraagt de minister om planmatige verduurzaming

Gepubliceerd op

Gisteren stond Hugo de Jonge voor het eerst oog in oog met de technieksector. De nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voerde een uitgebreid gesprek met Doekle Terpstra en Erik van Engelen, voorzitter en directeur van Techniek Nederland. Bij hen aan tafel zaten vier ondernemers uit de installatiebranche. De ontmoeting vond plaats te midden van de werkzaamheden in het provinciehuis van Zuid-Holland. Dit gebouw ondergaat momenteel een ingrijpende renovatie en zal straks volledig energieneutraal zijn.

De klimaatambities van het nieuwe kabinet komen voor een belangrijk deel terecht bij het ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Als het aan het kabinet ligt komen er tot 2030 jaarlijks 100.000 duurzame nieuwbouwwoningen bij. Daarnaast moeten 1,5 miljoen bestaande woningen worden verduurzaamd. Minister De Jonge maakte duidelijk dat hij veel vertrouwen heeft in de technieksector bij het realiseren van de plannen. “Er zit zoveel kennis en creativiteit in deze branche. Op alle fronten moet de lat omhoog: eisen, tempo en regie. We hebben een enorme klus te klaren en dat gaan we met elkaar doen.”

Op basis van gelijkwaardigheid samenwerken
De aanwezige leden vertelden de minister dat de verduurzamingsopgave alléén mogelijk is wanneer partijen in op basis van gelijkwaardigheid samenwerken. Erik van Heuveln van Breman Installatiegroep voegde daaraan toe dat het essentieel is om projecten goed te kunnen plannen. “Als de overheid duurzaamheidsprojecten aanwijst en er vervolgens afblijft, kunnen wij de werkzaamheden goed organiseren en realiseren.” Volgens Aukje Kuypers (algemeen directeur van Kuijpers) zijn installateurs bij uitstek geschikt om de beleidsuitgangspunten van het kabinet in de praktijk uit te voeren. “Wij hebben duidelijkheid nodig op het gebied van eisen en doelstellingen. Vervolgens kunnen wij daar als marktpartijen op inspelen. Daar ligt onze kracht. Wij zijn doeners.”

Hybride warmtepompen
Martin Hoekstra (ST/Warmte) wees de minister erop dat we met de hybride warmtepomp binnen relatief korte tijd de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving fors kunnen terugdringen. “We willen in Nederland allemaal graag zonnepanelen op ons dak, maar in de meeste gevallen reduceer je met een hybride warmtepomp de CO2-uitstoot sneller. Bovendien breng je met zo’n installatie bij de huidige gasprijs de energiekosten meteen flink naar beneden. De overheid kan met goede voorlichting een duwtje in de rug geven om de komende jaren op grote schaal hybride warmtepompen te plaatsen.”
Tanja Loeff-Hageman (Tibo-Veen), sinds 1 januari vicevoorzitter van Techniek Nederland, vertelde de minister dat verduurzaming voor de technieksector inmiddels vanzelfsprekend is. “Van de overheid hebben we vooral standvastigheid in beleid nodig. Daar moeten we van op aan kunnen.”

Productief partnership
Voorzitter Doekle Terpstra maakte met name duidelijk dat de sector samen met de overheid wil optrekken om de klimaatambities waar te maken. “Het was een héél goede bijeenkomst met een minister die gretig is om kennis af te tappen van onze leden. Hugo de Jonge zoekt ook duidelijk de verbinding en dat is een voorwaarde voor een productief partnership.”

Rondleiding
Na het tafelgesprek leidde Alex Hesling, directeur van Kuijpers LifeCycle Partners en projectdirecteur van de renovatie van het provinciehuis, het gezelschap rond door het provinciehuis. Daarbij was ook gedeputeerde Willy de Zoete van de provincie Zuid-Holland aanwezig. De renovatie en verduurzaming van het gebouw wordt dit voorjaar afgerond.

Duurzame woonwijk als geheugensteuntje
Algemeen directeur Erik van Engelen overhandigde minister De Jonge aan het eind van het werkbezoek een foto van een duurzame woonwijk. “Techniek Nederland deelt de ambities van dit kabinet. Deze foto herinnert de minister er dagelijks aan dat hij kan rekenen op de technieksector.”

Claudia Reiner erelid Techniek Nederland

Gepubliceerd op

Claudia Reiner is benoemd tot Erelid van Techniek Nederland. Zij nam eind vorig jaar afscheid als vicevoorzitter van de branchekoepel. Voorzitter Doekle Terpstra en algemeen directeur Erik van Engelen reisden af naar Sittard om haar te onderscheiden. Terpstra: “Claudia heeft met veel inzet en betrokkenheid Techniek Nederland én de sector een enorme impuls gegeven.”

Algemeen directeur Erik van Engelen benadrukte dat Claudia Reiner een grote rol heeft gespeeld bij de vernieuwing en professionalisering van de vereniging. “Techniek Nederland is een stevige, zelfbewuste vereniging geworden. In dat proces was Claudia een onmisbare bestuurder.”

Pal voor mkb’ers
Volgens Terpstra stond Reiner “pal voor de belangen van onze mkb-leden. Ze vertegenwoordigde Techniek Nederland bij belangrijke stakeholders en wist de vereniging in de media stevig te positioneren. Techniek Nederland behoort tot de grootste en belangrijkste brancheorganisaties van het land. Dat is mede te danken aan Claudia.”

Limburg
Voor de vereniging, die toen nog Uneto-VNI heette, werd Claudia Reiner in 2003 voorzitter van de afdeling Limburg-Zuid. Daarnaast werd ze voorzitter van het Regionaal Platform Afdelingen Zuid. In 2013 trad ze aan als landelijk voorzitter van de Groep Kleine Bedrijven. In het bestuur van Uneto-VNI en vervolgens Techniek Nederland nam ze plaats als vicevoorzitter. Ze was ook bestuurslid van MKB-Nederland.

Voorzitter van de SBB
Sinds 1 januari van dit jaar is Claudia Reiner voorzitter van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Daarnaast blijft ze actief betrokken bij Techniek Nederland. In diverse commissies zal ze ook in de toekomst een bijdrage leveren aan het werk van de vereniging.

Foto: Doekle Terpstra en Erik van Engelen reiken het erelidmaatschap uit aan Claudia Reiner

‘Groene ambities coalitieakkoord zijn stap in goede richting’

Gepubliceerd op

Techniek Nederland ziet perspectief in de groene ambities van het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben gepresenteerd. Doekle Terpstra, voorzitter van de brancheorganisatie: “Het nieuwe kabinet maakt het klimaat topprioriteit. Dat betekent dat de technieksector zijn mouwen kan opstropen.”

Het nieuwe kabinet streeft naar een CO2-reductie in 2030 van 55%. Techniek Nederland staat achter die duurzame ambitie in het coalitieakkoord. Terpstra: “Wij zijn de sector die het moet gaan waarmaken. We gaan de bestaande woningvoorraad verduurzamen en nieuwbouw aardgasvrij maken. We maken kantoren energieneutraal en waar nodig transformeren we ze naar woningen. We breiden de infrastructuur voor elektrisch rijden in hoog tempo uit en we vergroenen de industrie.”

Technische vakmensen
Terpstra wijst er wel op dat er een verschil is tussen beleid en uitvoering. “Kiezen voor de energietransitie is mooi. Maar zonder technische vakmensen kun je geen warmtepompen en zonnepanelen aansluiten. En dan loopt de energietransitie vast. Het is dan ook belangrijk dat het regeerakkoord expliciet aandacht besteedt aan het opleiden van technische vakmensen.” Volgens Techniek Nederland vormen de kabinetsplannen een goede basis om te komen tot een concreet actieplan voor het technisch beroepsonderwijs. De installateurskoepel wil daar graag actief aan bijdragen. “Het niveau, de toegankelijkheid en het aanzien van de technische opleidingen zijn beslissend voor de toekomst van ons land”, aldus Terpstra.

Tevreden over klimaatplannen
Techniek Nederland is tevreden over de klimaatplannen in het regeerakkoord. Het nieuwe kabinet noemt de hybride warmtepomp ‘op korte termijn voor de meeste woningen een goede warmteoplossing’. Ook over de voorgenomen aanstelling van een Klimaatminister en de vorming van een Klimaatfonds is Terpstra positief. “Het kabinet trekt geld uit om verduurzaming aantrekkelijk te maken voor woningbezitters en bedrijven. Dat is een stap in de goede richting.”

Stikstofprobleem oplossen
Techniek Nederland is ook tevreden over het voornemen van het nieuwe kabinet om het stikstofprobleem snel op te lossen. Die oplossing is nodig om de investeringsagenda op het gebied van de infrastructuur uit te kunnen voeren én om de komende jaren honderdduizenden duurzame woningen te bouwen.

Circulariteit
De manier waarop we met grondstoffen en materialen omgaan is op de lange termijn niet houdbaar. Techniek Nederland vindt het daarom belangrijk dat de coalitiepartijen in het regeerakkoord veel nadruk leggen op de noodzaak van circulair bouwen, installeren en produceren.

‘De overheid moet meer maatregelen nemen voor een gezond binnenklimaat’

Binnenklimaattechniek, het platform voor professionals die te maken hebben met binnenklimaatinstallaties, heeft op dinsdag 26 oktober de petitie ‘Meten is ...
Verder Lezen

‘Overheid moet fors investeren om tekort aan technici op te lossen’

Ruim 83 procent van de technische bedrijven vindt dat de overheid fors moet investeren om het tekort aan technici op ...
Verder Lezen

“Overheid pakt omscholing ‘coronawerklozen’ naar technische baan niet goed aan”

De manier waarop de overheid mensen van sectoren met een overschot aan werknemers nu begeleidt naar sectoren met een tekort, ...
Verder Lezen

Overheid speelt sleutelrol om schade bouw te beperken

Op de lange termijn zal de bouw last krijgen van een dalende vraag, doordat zowel het producenten- als consumentenvertrouwen sterk ...
Verder Lezen

Nieuw platform Techniek Nederland

Gepubliceerd op

Techniek Nederland heeft een nieuw platform geïntroduceerd: De Makers van Morgen. Het platform toont naast technische hoogstandjes, inspirerende verhalen van ondernemers en technische vakmensen. Het is een vervolg op De Techniek Achter Nederland, waarop spraakmakende technische projecten centraal stonden. Het nieuwe platform vertelt de verhalen vanuit het perspectief vanuit de sector zelf.

De Makers van Morgen (demakersvanmorgen.com) gaat over gedreven mensen die bedenken, installeren en verbinden. Ondernemers en vakmensen die ervoor zorgen dat alles werkt. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland: “Zij hebben oplossingen voor de grote maatschappelijke vraagstukken waar ons land voor staat. Want alleen met handige handen, knappe koppen en slimme innovaties kunnen we de energietransitie vaart geven en onze infrastructuur moderniseren.”

Voor het grote publiek
Het platform richt zich niet alleen op de technieksector zelf. De Makers van Morgen is óók bedoeld voor het grote publiek. Terpstra: “Waar zouden we zijn zonder verwarming, koeling, elektriciteit en water? De technieksector is onmisbaar voor de maatschappij. De helden van de technieksector staan centraal op De Makers van Morgen. Samen met onze leden, die hier hun verhalen kunnen delen, maken we van het platform het kloppend hart van onze sector.”

Potentiële werknemers
De Makers van Morgen gaat ook een rol spelen bij het werven van jong technisch talent en het enthousiast maken van zij-instromers voor een carrière in de techniek. Op het platform zijn inspirerende verhalen te vinden van mensen die in de sector carrière hebben gemaakt. Daarnaast zijn er op De Makers van Morgen reportages over uitdagende technische projecten, prikkelende opinies, verhalen van pioniers en informatie over marktontwikkelingen te vinden.

Promotie
Techniek Nederland brengt het nieuwe platform onder de aandacht bij een breed publiek. De komende weken zijn er commercials te horen op Radio 1. Daarnaast is een De Makers van Morgen-video vanaf vandaag te zien op alle social mediakanalen.

‘Véél technische vakmensen nodig voor One Planet plan van Eneco’

Gepubliceerd op

Er moet snel een Deltaplan komen voor de instroom van technische vakmensen met green skills. Alleen dan zijn de plannen haalbaar om Nederland klimaatneutraal te maken. Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland: ‘Eneco wil in 2035 klimaatneutraal zijn. Dat is een prachtige ambitie, die wij van harte ondersteunen. Maar daar hebben we véél technische vakmensen voor nodig. De techniek is het probleem niet, maar de beschikbaarheid van technici wel. Er zijn nú stevige maatregelen nodig.’ Techniek Nederland vindt dat de instroom in de techniek een speerpunt moet zijn voor het volgende kabinet.

De instroom in het technisch beroepsonderwijs daalt al jaren. Binnen enkele jaren dreigt daardoor een tekort te ontstaan van 40.000 technische vakmensen. De verduurzaming van woningen en gebouwen komt daardoor in het gedrang. Terpstra: ‘Het technisch beroepsonderwijs heeft op álle niveaus een serieuze impuls nodig. Als het klimaat en de energietransitie belangrijke onderwerpen zijn bij de kabinetsformatie, is het vanzelfsprekend dat de instroom in het technisch beroepsonderwijs óók bovenaan de agenda staat.’

Zij-instromers
Het plan van Eneco zal ten koste gaan van banen in de fossiele energiesector. Techniek Nederland ziet dat niet als een sombere ontwikkeling, maar als een kans. Technici die nu nog werkzaam zijn in bijvoorbeeld olie en gas worden in de duurzame technieksector met open armen ontvangen. Terpstra: ‘In de groene installatiebranche kunnen we zij-instromers uit de fossiele energiesector een garantie op werk bieden. Dat geldt trouwens ook voor werknemers uit andere krimpsectoren en uit sectoren die hard getroffen zijn door de coronacrisis.’ Ook hier ziet Techniek Nederland een taak voor het nieuwe kabinet. De overheid zou ondernemers in de techniek extra moeten ondersteunen bij het opleiden en begeleiden van zij-instromers.

Hybride warmtepompen
In de plannen van Eneco hebben (hybride) warmtepompen een belangrijke rol op weg naar een klimaatneutrale toekomst. De ideeën sluiten grotendeels aan bij het plan dat Techniek Nederland eerder dit jaar samen met Natuur & Milieu en Netbeheer Nederland presenteerde. Terpstra: ‘Als we op koers willen blijven voor de klimaatdoelen, zijn hybride warmtepompen onmisbaar. Dat geldt overigens ook voor andere duurzame verwarmingsopties zoals warmtenetten, groen gas, groene waterstof, aquathermie (energie uit water) en geothermie (bodemenergie). We hebben alle duurzame energieopties nodig.’

Energietransitie betaalbaar maken
Techniek Nederland wijst erop dat investeringen in een nieuwe energie-infrastructuur nodig zijn voor de overgang op aardgasvrije alternatieven. Dat is één van de redenen dat de brancheorganisatie om krachtig overheidsbeleid vraagt. Terpstra: ‘Een nieuw kabinet moet scherpe keuzes maken om de energietransitie voor iedereen betaalbaar te maken. Geef woningbezitters extra financiële ondersteuning voor de overstap naar duurzame warmte. En zorg ervoor dat duurzame oplossingen fiscaal aantrekkelijker worden dan het gebruik van fossiele energie.’

Terpstra over SER-advies: “Dit biedt nieuw perspectief”

Gepubliceerd op

De organisaties van werkgevers en werknemers zijn het eens geworden over een ‘sociaal akkoord’. Het akkoord gaat met name over hervormingen op de arbeidsmarkt. De werkgevers en werknemers hebben het akkoord laten opnemen in een ontwerpadvies van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarmee vragen ze aandacht voor het onderwerp tijdens de formatie. Volgens de SER gaat het om een uitgekiende mix van maatregelen, waarmee het nieuwe kabinet moet gaan investeren in echte brede welvaart voor alle Nederlanders.

Het ontwerpadvies van de SER richt zich op de middellange termijn. De inhoud is tot stand gekomen in samenspraak met vakbonden, werkgeversorganisaties en onafhankelijke deskundigen (de kroonleden). De SER geeft een aantal concrete adviezen over het investeringsbeleid, het budgettair beleid en het arbeidsmarktbeleid. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, rekent erop dat het ontwerpadvies een belangrijke rol gaat spelen bij de formatie voor een nieuw kabinet: “De centrale werkgeversorganisaties en de vakbeweging geven samen een evenwichtig advies dat ons land nieuw perspectief geeft. Het poldermodel ligt wel eens onder vuur en in sommige opzichten is dat terecht. Maar dit laat zien dat de polder nog altijd belangrijk is voor een stabiele toekomst van ons land. Ik verwacht dat Mariëtte Hamer en de formerende partijen er hun voordeel mee gaan doen.”

Deltaplan voor technische vakmensen
Terpstra vindt het belangrijk dat het ontwerpadvies van de SER stevig inzet op investeringen, onder meer in de energietransitie: “Zo komen wij sterker en groener uit de crisis.” Terpstra benadrukt wel dat dat alleen lukt als er ook een oplossing komt voor het tekort aan technische vakmensen. “Dat is een probleem dat vraagt om onmiddellijke actie. Zonder voldoende technische vakmensen loopt de energietransitie vast. We hebben behoefte aan een Deltaplan voor instroom in de techniek.”

Perspectief voor zij-instromers
Het SER-advies bevat plannen om mensen van werk naar werk te helpen. Terpstra: “De technieksector verwelkomt zij-instromers met open armen. We kunnen duizenden mensen uit krimpsectoren perspectief bieden in de duurzame economie.” Volgens hem heeft de technieksector geen behoefte om het wiel opnieuw uit te vinden. “Maak gebruik van de bestaande infrastructuur die Techniek Nederland samen met het opleidingsfonds heeft opgezet.”

Sociale koers
Terpstra prijst de vernieuwende agenda die zichtbaar wordt in het ontwerpadvies van de SER. Hoewel in de technieksector vaste contracten de norm zijn, vindt hij het toch belangrijk dat werknemers met een flexibele arbeidsrelatie (zoals uitzendkrachten) met deze plannen meer zekerheid van werk en inkomen krijgen. “Werkgeversorganisaties laten zien dat ze kiezen voor een sociale koers.”

Hoofdpunten van het advies
Enkele hoofdpunten van het SER-advies:
- Realiseer een adequate infrastructuur van werk naar werk voor mensen die van baan moeten veranderen. Mensen die werkzaam zijn in sectoren die krimpen, krijgen zo uitzicht op een nieuwe baan in sectoren waar veel vraag naar vakmensen is.
Organiseer werk op basis van duurzame arbeidsrelaties. De SER werkt in het advies concreet uit hoe andere contractvormen (uitzendarbeid, oproepcontracten, tijdelijke contracten, ZZP) beter moeten worden gereguleerd. Dat moet zorgen voor meer werk- en inkomenszekerheid en een gelijk speelveld voor ondernemers zonder oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden.
- Investeer extra in bijvoorbeeld innovatie en de energietransitie. Dat zorgt ook voor een sterke publieke sector, die in staat is zijn taken goed uit te voeren.
- Verhoog het investeringsniveau in ons land substantieel, zowel publiek als privaat. De opgave is daarbij om dat hogere niveau van investeringen op peil te houden en minder afhankelijk te maken van de stand van de begroting of de conjunctuur. Nu we een herstelfase tegemoet gaan, zijn lastenverzwaringen en bezuinigingen onverstandig.
-Andere aanbevelingen gaan onder meer over het bevorderen van de doorgroei van ondernemingen, het terugdringen van administratieve lasten en het aanpakken van het woningtekort.

Lees hier wat de voorstellen voor werkgevers in de installatiebranche betekenen

Vraag naar bekwaam technisch personeel blijft onverminderd groot

Uit recent onderzoek blijkt dat voor ruim vier op de tien (43%) technische werkgevers het tekort aan nieuwe aanwas de ...
Verder Lezen

Prefab installatie-unit ontzorgt installateur bij grootschalige renovatie

Onder de noemer ‘Fit to Fit’ ontwikkelt Nefit Bosch, samen met ketenpartners, oplossingen om op installatiegebied snelheid en efficiëntie te ...
Verder Lezen

Door corona getroffen werknemers hebben weinig interesse in omscholing naar techniek

Een vijfde van de Nederlanders heeft serieuze interesse in technische omscholing. Mannen (29%) overwegen omscholing naar de techniek vaker dan ...
Verder Lezen

Robuuste maatregelen cruciaal om klimaatdoelen te halen

Maar liefst 88 procent van de ondernemers in de energietransitie vindt dat het nieuwe kabinet stevig aanvullend beleid moet ontwikkelen ...
Verder Lezen

Directeur Techniek Nederland treedt toe tot Raad van Advies NEN

Gepubliceerd op

Erik van Engelen, algemeen directeur van Techniek Nederland, neemt zitting in de Raad van Advies van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Van Engelen hierover: “Installateurs en technisch dienstverleners kunnen hun werk alleen doen met heldere en actuele normen. Voor onze leden is de NEN dus van groot belang. Ik kijk ernaar uit om te gaan bijdragen aan de strategische keuzes van het instituut.”

Volgens Van Engelen is normalisatie belangrijker dan ooit. “De technische ontwikkelingen gaan razendsnel. Dat geldt voor de energietransitie, maar ook voor digitalisering en innovaties in de zorg. Om dat allemaal in goede banen te leiden hebben we praktische en hanteerbare normen nodig.”

Sanitaire oplossingen oudere bewoners

Techniek Nederland heeft een brochure gemaakt, die installateurs helpt om levensloopbestendige keuzes te maken bij natuurlijke renovatiemomenten, zoals bij een ...
Verder Lezen

Techniek Nederland pleit voor meer vrouwen in techniek op Girls day

De carrièrekansen voor meisjes en vrouwen in de techniek zijn groter dan ooit. Toch is op dit moment nog maar ...
Verder Lezen

Platform voor het realiseren van een gezond binnenklimaat vernieuwd

Omdat technische kennis en informatie voor het realiseren van een gezond binnenklimaat erg gefragmenteerd beschikbaar zijn, lanceren TVVL en Binnenklimaat ...
Verder Lezen

NEN-norm

Met de verduurzaming van onze energievoorziening lijkt het erop dat we ook afscheid gaan nemen van de traditionele meterkast of ...
Verder Lezen

Sanitaire oplossingen oudere bewoners

Gepubliceerd op

Techniek Nederland heeft een brochure gemaakt, die installateurs helpt om levensloopbestendige keuzes te maken bij natuurlijke renovatiemomenten, zoals bij een badkamer verbouwing. In de brochure staan sanitaire oplossingen voor oudere bewoners die langer zelfstandig thuis willen blijven wonen.

Eén van de meest voorkomende woningaanpassingen voor ouderen die langer zelfstandig thuis blijven wonen is een verbouwing van de badkamer en toilet. Logisch als je het bekijkt vanuit de verbetering van de veiligheid in huis, want valpartijen in de badkamer komen helaas veel voor en leiden tot ernstig letsel. Installateurs spelen een belangrijke rol in het veiliger en comfortabeler maken van woningen. Er zijn talloze mogelijkheden voor veilige sanitaire oplossingen. Techniek Nederland heeft deze overzichtelijk op een rij gezet in de nieuwe brochure ‘Langer Zelfstandig Thuis Wonen met het juiste, aangepaste sanitair’.

Oplossingsgerichte informatie voor een goed advies
Naast productinformatie geeft de brochure aan voor welk (gezondheids)probleem een gekozen product een oplossing kan bieden, zodat installateurs deze informatie in hun comfortadvies aan klanten kunnen verwerken. De behoeften van eventuele andere gezinsleden en/of zorgverleners zijn daarin meegenomen, evenals de technische voorschriften en de bouwkundige randvoorwaarden. Heeft een klant moeite met de financiering van de verbouwing of wil de klant verduurzaming meenemen in het project, dan biedt de brochure uitkomst met extra informatie over deze onderwerpen.
De brochure is hier te downloaden.

De Waterrevolutie

De EPC ging ten onder aan zijn eigen succes. Op meer hadden we niet kunnen hopen als sector. Maar nu ...
Verder Lezen

Een nieuwe sanitaire revolutie?

Gezondheid en sanitaire oplossingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door de corona-epidemie is dat besef nu sterker dan ooit, merken ...
Verder Lezen

Sanitaire installaties

Door de coronalockdown staat in veel gebouwen het water in leidingen stil. Bijkomende zorgen om de legionellabacterie maakt legionellapreventie nóg ...
Verder Lezen

ACO introduceert de mooiste douchegoot: de ShowerDrain S+

Wie denkt dat een douchegoot een onbelangrijk onderdeel van de badkamer is, heeft het goed mis! De vormgeving van de ...
Verder Lezen

Techniek Nederland pleit voor meer vrouwen in techniek op Girls day

Gepubliceerd op

De carrièrekansen voor meisjes en vrouwen in de techniek zijn groter dan ooit. Toch is op dit moment nog maar 3% van de technische vakmensen in Nederland een vrouw. Techniek Nederland vestigt daarom vandaag, op Girls’ Day, de aandacht op de mogelijkheden voor vrouwen in de technieksector. Doekle Terpstra, voorzitter van de techniekkoepel: ‘Meisjes die de komende jaren een opleiding kiezen, hebben de sleutel in handen. Ze zijn van cruciaal belang voor de toekomst van de techniek en voor de toekomst van ons land. Kunnen we het aandeel vrouwen in de techniek optrekken naar 20%, dan hebben we het tekort aan vakmensen opgelost.’

 Steeds meer meisjes kiezen een technische mbo-opleiding
De opmars van de meisjes lijkt in het beroepsonderwijs al te zijn ingezet. Tussen 2013 en 2020 is het aantal meisjes dat begon aan de mbo-opleiding installatietechniek bijna drie keer zo groot geworden. In het schooljaar 2013/2014 gingen 373 meisjes van start, in het schooljaar 2020/2021 zijn dat er al 936. Doekle Terpstra vindt dat hoopgevend: ‘In het onderwijs gebeurt het. We moeten jongens én meisjes duidelijk maken dat van alle sectoren de installatiebranche waarschijnlijk het beste loopbaanperspectief biedt. Het vak wordt breder, innovatiever en digitaler. Zwaar materiaal maakt steeds meer plaats voor slimme techniek. En ondertussen neemt de maatschappelijke betekenis snel toe. De energietransitie is onuitvoerbaar zonder techniek, voor innovaties in de gezondheidszorg geldt hetzelfde. Voor meisjes zijn er kansen als installatiemonteur, maar óók als adviseur, ontwerper en data-analist.’

Geen dag spijt van de keuze voor techniek
Willow Koomen (18) is sinds kort werkzaam in de techniek. ‘Ik twijfelde tussen techniek en zorg. Ik volgde een opleiding apothekersassistent maar een hele werkdag stilzitten bleek niets voor mij. Ik wilde iets actievers doen.’ Willow koos voor een opleiding installatietechnicus en heeft er geen dag spijt van gehad. ‘Het werk is elke dag anders. Je werkt samen in een leuk team én je ziet dagelijks het resultaat van je werk. Ik zou niet anders meer willen dan dit.’ Met de lessen die ze vandaag geeft hoopt ze ook andere meisjes enthousiast te maken voor de techniek.

Enorme mogelijkheden
Romy Vlierman (19) is trainee werkvoorbereider bij Heijmans. Ze volgt een opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam waar leren en werken hand in hand gaan; een dag per week naar school en vier dagen (betaald) werken in de praktijk. Romy is enthousiast over het werk én over haar carrièreperspectief. ‘Het werk is dynamisch, geen dag is hetzelfde. Er zijn enorme mogelijkheden. Over een jaar of vijf hoop ik in de technieksector te werken als projectleider of projectmanager. Met een technische opleiding kun je alle kanten op, ik raad het echt iedereen aan.’

‘Barrières voor vrouwen wegnemen’
Binnen de technieksector zelf groeit het aantal vrouwen nog te langzaam. In 2015 waren er zo’n 12.000 vrouwen werkzaam in de techniekbranche, nu zijn dat er 14.500. De meeste vrouwen hebben een administratieve of financiële functie of werken in communicatie of hr. Relatief weinig vrouwen plaatsen en onderhouden technische systemen, maar ook in die beroepen neemt het aantal vrouwen toe. Doekle Terpstra wil dat met name in de ‘echte’ technische beroepen meer vrouwen aan het werk gaan. ‘We moeten de zichtbare en onzichtbare barrières wegnemen. Voor meisjes die belangstelling hebben voor een technische opleiding én voor vrouwen die binnen een technisch bedrijf aan de slag willen.’

Girls’ Day
Girls’ Day is bedoeld om meisjes tussen de 10 en 15 jaar enthousiast te maken voor technische opleidingen en beroepen. De dag is een initiatief van VHTO, het expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT. In verband met de coronamaatregelen vinden dit jaar alle evenementen in het kader van Girls’ Day online plaats.

“Er zijn méér technici nodig op alle opleidingsniveaus”

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen wijst Techniek Nederland voorzitter Doekle Terpstra de politiek op het belang van het ...
Verder Lezen

Nederlander ziet zichzelf niet snel in de techniek werken

Hoewel Nederlanders de kansen kennen van het technische vakgebied, laten ze werken in de technische branche liever aan een ander ...
Verder Lezen

Digitaal kennismaken met de toekomst van de branche

“Ik ben Sarah, ik ben zwanger en ik zet dus een kind op de wereld die in 2040 net volwassen ...
Verder Lezen

“Loodgieter is een ouderwetse benaming voor een modern vak”

Het is vandaag Wereld Loodgieters Dag en dat is voor Techniek Nederland aanleiding om de loopbaankansen voor technici te benadrukken ...
Verder Lezen

Online escaperoom op digitale Bewust Veilig-dag

Gepubliceerd op

Op woensdag 24 maart wordt voor de vijfde keer de Bewust Veilig-dag georganiseerd. Op die dag staan aannemers, installateurs, onderhoudsbedrijven, grondverzetbedrijven en andere gespecialiseerde onderaannemers extra stil bij veiligheid op de bouwplaats. Dit jaar is er een online escaperoom. Hier kan worden ‘ontsnapt' uit onveilige situaties.

De bouw en infra staat nog steeds in de top drie van onveilige sectoren. Om veilig werken onder de aandacht te brengen organiseren de vier organisaties jaarlijks de Bewust Veilig-dag. Werkgevers bepalen zelf hoe ze meedoen, bijvoorbeeld door posters op te hangen, of een toolboxmeeting te organiseren. Dit jaar is er, naast de online escaperoom, ook een digitale krant. Hierin wordt stilgestaan bij thema's zoals werken op hoogte, werken langs de weg, werken met gevaarlijke stoffen en werken met elektriciteit.

Breed initiatief
Initiatiefnemers van de Bewust Veilig-dag zijn Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, Koninklijke OnderhoudNL, Techniek Nederland en Koninklijke Bouwend Nederland. De vier werkgeversorganisaties organiseren de dag om iedereen extra goed te laten nadenken over veiligheid tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van de hele sector waarbij iedereen aan het einde van de dag weer gezond naar huis gaat.

Aanmelden voor de dag kan hier: www.bewustveilig.com.

Gezond en veilig aan het werk na de coronacrisis

Carrier introduceert een pakket oplossingen voor het helpen realiseren van een gezonde, veilige, efficiënte en productieve binnenomgeving voor gebouwen. Via ...
Verder Lezen

Betuwse camping voorzien van veilig en duurzaam watergebruik

Sinds Rob en Sophie de camping De Betuwe Hoeve in Ommeren zo’n 5 jaar gelden hebben overgenomen, hebben ze er ...
Verder Lezen

Veilig en gezond een duurzame toekomst in

Een jong bedrijf met een duurzame ambitie. WARP Systems in Nieuwkoop heeft groen bloed. Door de dunste watergedragen vloer-, wand ...
Verder Lezen

Veilig werken aan installaties voor gasverbranding

Om het aantal ongelukken door koolmonoxide terug te dringen, mogen werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties vanaf 2022 alleen nog worden uitgevoerd door ...
Verder Lezen

“Klimaatadaptatie lukt niet zonder de loodgieter”

Gepubliceerd op

Vandaag is het Wereld Loodgieters Dag. Reden voor Techniek Nederland de politiek op te roepen veel meer aandacht te besteden voor het technisch beroepsonderwijs. De carrièrekansen voor loodgieters en andere technische vakmensen zijn groter dan ooit, vindt brancheorganisatie. Voor de energietransitie zijn de komende jaren tienduizenden extra technici nodig.

Volgens voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland is er steeds meer waardering voor het loodgietersvak. “In februari was de loodgieter voor veel mensen in Nederland een held. De vorst veroorzaakte heel wat lekkages en de loodgieter bleek de redder in de nood. Zoiets drukt ons weer eens met de neus op de feiten: technische vakmensen zijn onmisbaar in onze maatschappij.” Techniek Nederland wijst op de carrièrekansen die er liggen voor loodgieters en andere technische vakmensen. Omdat de vraag naar technici sterk groeit, richt de installatiekoepel zich ook op de politiek. Terpstra: “Technisch beroepsonderwijs is zo belangrijk dat het volgende kabinet het véél aantrekkelijker zou moeten maken. Bijvoorbeeld met financiële voordelen.”

Legionella en loden waterleidingen
Loodgieters zijn vaak letterlijk van levensbelang, benadrukt Techniek Nederland. Als voorbeeld noemt de brancheorganisatie legionellapreventie en het vervangen van loden waterleidingen. Maar ook het levensloopbestendig maken van badkamers en toiletten, waardoor ouderen langer veilig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Een innovatief vak
Terpstra ziet dat het vak snel verandert. “Het vakgebied wordt breder, innovatiever en digitaler. Denk aan een energiezuinig huis, waterbesparing en -hergebruik of een speciaal systeem dat de riolen controleert. De moderne loodgieter is een ambachtelijke vakman of vakvrouw, maar heeft óók verstand van ict. Je zult hem of haar steeds vaker met een laptop in de weer zien. Loodgieters zorgen er ook voor dat we droge voeten houden. Met goede hemelwaterafvoer en riolering komen tuinen en woningen bij hevige regenbuiten niet blank te staan en blijven straten en wegen begaanbaar. Dat onderdeel van het werk wordt alleen maar belangrijker. Klimaatadaptatie krijgen we niet voor elkaar zonder de loodgieter.”

Word loodgieter!
Ondanks de groeiende waardering vindt Terpstra dat de loodgieter nog wel wat meer erkenning verdient. “Praktische probleemoplossers met verstand van zaken hebben we altijd nodig. Vandaar dat we de loodgieter vandaag in het zonnetje zetten.” Hij adviseert praktisch ingestelde jongeren juist nu om een technisch vak te kiezen. “Dus waarom geen loodgieter? De banen liggen voor het oprapen. En loodgieter klinkt misschien wat ouderwets -eigenlijk: moet je sanitair-installateur zeggen- maar het is ook wel weer een mooie geuzennaam.”

(foto Hans Hordijk)

Voor het eerst een jaren 70 woonwijk op waterstof

In het Groningse Wagenborgen wordt een jaren 70 woonwijk aangesloten op een waterstofnetwerk. Van de 40 aangeschreven bewoners heeft bijna ...
Verder Lezen

Prognose: woningbouw groeit in 2022 met 5 procent na sterke daling in 2021

De coronacrisis heeft vooralsnog veel minder impact op de bouw gehad dan op andere sectoren, blijkt uit de Sectorprognoses Bouw ...
Verder Lezen

4 miljoen subsidie voor opleiders in de techniek

Er komt minimaal 4 miljoen beschikbaar voor opleiders in de techniek. De subsidieregeling is een initiatief vanuit de overheid voor ...
Verder Lezen

Installateur populair bij eigen personeel en werkzoekers

Hoppenbrouwers Techniek mag zich voor de tweede keer de Beste Werkgever noemen. De ruim 1250 medewerkers beoordeelden de organisatie op ...
Verder Lezen

NVKL en Techniek Nederland gaan samenwerken in federatie

Gepubliceerd op

De branchevereniging voor ondernemingen op het gebied van Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) en Techniek Nederland gaan samenwerken in een federatief verband. Dat hebben de besturen van beide verenigingen besloten. Voorzitter Mart Peeman van de NVKL: “De vakgebieden warmtetechniek, koudetechniek en luchtbehandeling zijn steeds meer met elkaar verbonden. Daarom is het logisch dat we deze stap zetten. Samen kunnen we méér bereiken voor onze leden.”

Een belangrijke aanleiding voor de samenwerking is de energietransitie. De leden van beide verenigingen zien in de energietransitie een cruciale rol voor hun leden. Zij verwachten een grootschalige toepassing van warmtepompen en andere duurzame koudetechnieken. Voorzitter Mart Peeman van NVKL: “We moeten investeren in de green skills van onze medewerkers en kennisontwikkeling. Onze samenwerking levert daarvoor een flinke impuls op.”

Klimaataanpakkers
Ook voorzitter Doekle Terpstra verwacht veel van de samenwerking. “Deze krachtenbundeling gaat onze lobby in Den Haag en bij andere stakeholders helpen. Samen staan we sterker.” Terpstra denkt dat Techniek Nederland en NVKL samen nog meer mogelijkheden hebben om de technieksector in de etalage te zetten. “Voor het bereiken van de klimaatdoelen is techniek onmisbaar. Onze leden zijn de Klimaataanpakkers. De sector biedt jongeren en zij-instromers een mooi loopbaanperspectief. Kiezen voor een techniekopleiding of technische bijscholing wordt steeds aantrekkelijker.”

Routekaart
NVKL en Techniek Nederland hebben een routekaart opgesteld voor de samenwerking. Daarin staan onder meer afspraken over het optimaliseren van de dienstverlening naar leden en profilering van de leden naar (potentiële) klanten en eindgebruikers. Ook rond arbeidsmarkt en scholing en kwaliteitsbeleid gaan Techniek Nederland en NVKL nauw samenwerken binnen de federatie.

Vervolg op strategische samenwerking
De vorming van een federatie komt niet uit de lucht vallen. NVKL en Techniek Nederland besloten begin vorig jaar al om strategisch te gaan samenwerken. Op 17 februari 2020 tekenden de voorzitters van beide verenigingen een intentieverklaring.

Federatiebestuur
Bij NVKL zijn 425 bedrijven in de professionele koudetechniek en klimaatbeheersing aangesloten. Techniek Nederland vertegenwoordigt 5.000 installatiebedrijven en technisch dienstverleners. De beide verenigingen hebben inmiddels een federatiebestuur gevormd. Daarin hebben Mart Peeman, Charles Smets en Max Neus zitting namens NVKL en Doekle Terpstra, Martin Hoekstra en Erik van Engelen namens Techniek Nederland. NVKL en Techniek Nederland blijven als zelfstandige verenigingen bestaan.

NVKL 70 jaar: koeling in alle sectoren van belang

De Nederlandse Vereniging voor ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) bestaat zeventig jaar. Een uitgebreide viering ...
Verder Lezen

De Nederlandse Verwarmingsindustrie krijgt nieuwe voorman

Met ingang van 1 januari 2021 zal Anne Jaap Deinum aantreden als branchemanager van de Nederlandse Verwarmingsindustrie. Hij volgt daarmee ...
Verder Lezen

Aanbieders en eindgebruikers van koeltechniek bundelen krachten

Aanbieders en eindgebruikers van koeltechniek hebben recent de stichting Netwerk Koude- en Klimaattechniek opgericht. De stichting gaat toezien op veiligheid ...
Verder Lezen

Op een rijtje: 16 verschillende technieken om te koelen

Klimaatverandering zorgt voor steeds warmere Nederlandse zomers, waardoor koeling van huizen aan belang toe neemt. Dat blijkt wel uit de ...
Verder Lezen

Installatiebedrijven positief over omzet

Gepubliceerd op

Ondernemers in de bouwketen zijn positiever over de omzetontwikkeling dan aan het begin van de coronacrisis. Nog maar één op de honderd bedrijven verwacht dat de omzet de komende drie maanden zal dalen. Aan het begin van de coronacrisis hield nog bijna 40% rekening met een omzetdaling. Vooral installatiebedrijven zijn optimistisch, maar ook architecten, bouwbedrijven en ingenieurs zijn beduidend minder negatief dan een half jaar geleden. Op de langere termijn blijven ondernemers onzeker over de omzetontwikkeling, onder meer door het uitblijven van een oplossing voor het stikstofprobleem.

Dit blijkt uit de Monitor Bouwketen najaar 2020 die het Economisch Instituut voor de Bouw heeft uitgevoerd in opdracht van de BNA, Koninklijke Bouwend Nederland, Koninklijke NLingenieurs en Techniek Nederland.

Toename van het personeelsbestand
Ondernemers in de hele keten van de bouw zijn nu optimistischer over de ontwikkeling van de werkgelegenheid dan aan het begin van de coronacrisis. Installateurs en ingenieursbureaus verwachten gemiddeld een toename van het personeelsbestand. Bij architecten en bouwbedrijven is het sentiment nog licht negatief. De verbetering van het sentiment is mede te danken aan het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ waardoor de meeste werkzaamheden in de bouwketen konden doorgaan.

Omzetstijging
Installatiebedrijven laten ten opzichte van de voorjaarsmeting zeer positieve cijfers zien. De werkvoorraad is met ongeveer 3 maanden gestegen naar 10,5 maanden werk. Per saldo verwacht ongeveer 10% van de installatiebedrijven een omzetstijging. Bijna driekwart van de installateurs verwacht een toename van het personeelsbestand in de komende maanden. Ongeveer één op de zeven bedrijven verwacht een afname van de werkgelegenheid.

Over de Monitor Bouwketen
De Monitor Bouwketen is een gezamenlijk initiatief van de brancheverenigingen in de bouwketen: de BNA, Koninklijke Bouwend Nederland, Koninklijke NLingenieurs en Techniek Nederland. De bouwketen beslaat circa 5% van het bruto binnenlands product (bbp) en is goed voor 450.000 arbeidsjaren aan werk in Nederland. De Monitor Bouwketen is gebaseerd op de gegevens van ongeveer 1.500 bedrijven en verschijnt twee keer per jaar. Op de websites van de betrokken brancheverenigingen is het volledige rapport te downloaden.

Bedrijven die gebouwen verduurzamen herstellen goed van coronacrisis

Ondernemers die huizen verduurzamen, hebben zich in november goed hersteld van de coronacrisis. Zo is de omzet van twee op ...
Verder Lezen

Groot deel installatiebedrijven verwacht omzetdaling in 2021

Techniek Nederland heeft gepeild hoe de sector er voor staat. De uitkomsten van het onderzoek zijn zorgwekkend. In 18% van ...
Verder Lezen

Terpstra: “Uitgeklede NOW komt op verkeerde moment”

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) krijgt per 1 oktober een vervolg. Het kabinet verlengt de regeling met drie ...
Verder Lezen

Installatiebedrijven in Europa verwachten ruim een derde minder omzet dan begroot

Loodgieters- en installatiebedrijven in heel Europa maken zich zorgen over hun omzet en voorzien sombere tijden. Onderzoek van USP marketing ...
Verder Lezen

“Malafide loodgieters, geef ze aan!”

Gepubliceerd op

Techniek Nederland trok eerder dit jaar al aan de noodrem. Uit een reportage van Opgelicht?! bleek namelijk dat oplichters complete websites nabouwen van loodgietersbedrijven en klanten voor forse bedragen het schip in laten gaan. Expert Sanitaire Technieken Eric van der Blom: “Ze worden steeds geraffineerder.” Hij geeft wat adviezen aan installateurs die deze malafide praktijken tegenkomen.

Als installateur wil je graag gevonden worden via Google. Maar als potentiële klanten op internet zoeken naar een geschikte loodgieter om een verstopping te verhelpen, is de kans groot dat ze eerst terecht komen bij tussenpersonen. Waarom? Simpelweg omdat die hun zaakjes zodanig hebben geregeld, dat ze vaak bovenaan de pagina met zoekresultaten staan.

“Bemiddelingskosten”
Die tussenpersonen geven vervolgens de opdrachten weg. Uiteraard worden hun “bemiddelingskosten” doorgerekend, zodat de consument meer betaalt. Hoewel dit wettelijk gezien niet strafbaar is, levert het dus wel verwarring op en extra kosten. Bovendien ben je als consument aan de goden overgeleverd; voor hetzelfde geld gaat de opdracht namelijk naar een prutser, waardoor je dubbel de klos bent.

Nepwebsites
Voor nog meer verwarring zorgen nepwebsites. Waar de consument denkt een betrouwbare, lokale loodgieter te hebben gevonden, blijkt hij dan te maken te krijgen met een oplichter. “En we zien dit steeds vaker voorkomen”, vertelt Van der Blom. De websites lijken sprekend op de originele websites van loodgieters, alleen het telefoonnummer is anders.

2.400 euro voor een ontstopping
“De consument belt voor een ontstopping en krijgt vervolgens alleen de voorrijkosten te horen. Daarna komen er mannetjes langs in busjes zonder opdruk, die een prijs berekenen per meter dat de veer de riolering ingaat. Een pechvogel is zo 600 tot 2.400 euro kwijt voor een klusje waar hij normaliter slechts enkele honderden euro’s voor zou moeten neertellen. Het gaat hier om ronduit criminele praktijken.”

Aangifte doen
In veel gevallen is de verstopping zelf niet eens verholpen, wat het extra zuur maakt voor de klant. Aangifte doen bij de politie, zodat de daders strafrechtelijk kunnen worden vervolgd, moeten gedupeerde consumenten altijd doen. “Al zijn de oplichters wel zo sluw, dat ze de klanten eerst voor de werkzaamheden akkoord laten tekenen.”

Adviezen aan installateurs
Stel je merkt als installateur dat een oplichter jouw website heeft gekopieerd, wat moet je dan doen? “Doe aangifte bij de politie en meld het aan Techniek Nederland”, adviseert Van der Blom. Daarnaast is het belangrijk dat jouw bedrijf herkenbaar is. Zorg er dus voor dat je bestelbusjes altijd zijn voorzien van een opdruk, “liefst nog met het logo van Techniek Nederland erbij vermeld natuurlijk”. Tot slot, raadt Van der Blom aan om altijd helder te communiceren met de klant over het probleem dat je hebt geconstateerd en de prijs.

 

 

 

 

Vanaf maart volgend jaar subsidie op elektrische bestelauto

Gepubliceerd op

Er komt een subsidieregeling voor de aanschaf van een elektrische bestelauto. De subsidie gaat volgend jaar maart in en zal naar verwachting maximaal 5.000 euro zijn. De elektrische bus moet minimaal 20.000 euro waard zijn en een actieradius hebben van minstens 100 kilometer. Eén bedrijf mag voor maximaal 300 voertuigen per jaar subsidie aanvragen.

De rijksoverheid stelt in 2021 voor deze subsidie 22 miljoen euro beschikbaar. Ook na 2021 is er geld om de aanschaf van elektrische bestelbussen aantrekkelijk te maken.

Oók voor tweedehands
De subsidieregeling van de overheid ligt nog niet vast. Het kabinet heeft gevraagd om reacties op het voorstel. Techniek Nederland wil graag dat de regeling ook gaat gelden voor tweedehands elektrische bestelauto’s. In het huidige voorstel worden andere subsidies afgetrokken van het subsidiebedrag voor de schone bestelbus.
Het kabinet denkt de definitieve subsidieregeling in februari te publiceren.

Nog veel subsidie beschikbaar voor energiebesparing in huis

Het totaalbudget voor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) is €84 miljoen. Op 1 november 2020 was nog meer dan ...
Verder Lezen

Subsidie ventilatie scholen later beschikbaar

De Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) wordt uiterlijk op 30 november a.s. gepubliceerd door de minister van BZK. Het ...
Verder Lezen

Verdubbeling subsidie voor duurzame innovaties in gebouwde omgeving

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) investeert dit jaar €30 miljoen extra in de regeling Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling ...
Verder Lezen

Ondersteuning bij subsidie Renovatieversneller

Op 29 juni a.s. gaat De subsidieregeling Renovatieversneller van start. Deze is bedoeld om huurwoningen beter, sneller en betaalbaar te ...
Verder Lezen

Smart infra sector sluit aan bij Techniek Nederland

Gepubliceerd op

De brancheorganisaties Techniek Nederland en Astrin fuseren op 1 januari 2021. Astrin vertegenwoordigt bedrijven in de smart infra, de sector die technische oplossingen levert voor mobiliteit, openbare verlichting, gemaaltechnologie, tunnels en sluizen. De 25 leden van Astrin (installatiebedrijven, adviesbureaus en leveranciers) worden lid van Techniek Nederland. De vakgroep Smart Infratechniek neemt binnen Techniek Nederland de activiteiten van Astrin over.

Voorzitter Willem Hartman van Astrin (links op foto) en algemeen directeur Erik van Engelen van Techniek Nederland (rechts) ondertekenden de fusieovereenkomst. Hartman: “Sinds vorig jaar hebben we de mogelijkheden voor een samenwerking onderzocht. Dat hebben we zorgvuldig en in nauw overleg met onze leden gedaan. De leden zijn enthousiast over de fusie. Binnen Techniek Nederland maken we de infrasector aantrekkelijker voor jong technisch talent en zij-instromers.”

Voorspoedig fusieproces
Ook Techniek Nederland ziet de fusie met Astrin als een belangrijke stap. Algemeen directeur Erik van Engelen: “Het fusieproces is voorspoedig verlopen. De besturen hebben elkaar snel weten te vinden, iedereen is overtuigd van de synergievoordelen. Infratechniek krijgt binnen Techniek Nederland een nog steviger positie. Dat is belangrijk voor de infra-lobby in Den Haag. Leden van Astrin kunnen vanaf 1 januari rekenen op optimale belangenbehartiging en dienstverlening vanuit het verenigingsbureau van Techniek Nederland.”

Stevige ambities
Astrin en de Vakgroep Infratechniek van Techniek Nederland hebben stevige ambities voor 2021. Smart infra moet eind volgend jaar een eigen identiteit hebben binnen de vakgroep én een duidelijk profiel krijgen bij landelijke, provinciale en gemeentelijke stakeholders. Om dat te bereiken, gaat de vakgroep inzetten op structureel overleg met een brede groep opdrachtgevers. Dergelijk overleg vindt al plaats met Rijkswaterstaat. De besturen van Astrin en Techniek Nederland hebben de doelstellingen en ambities voor 2021 goedgekeurd.

Astrin Academy gaat door tot 2023
Alle activiteiten van Astrin gaan vanaf 1 januari over naar de Vakgroep Smart Infratechniek van Techniek Nederland. Uitzondering is de ontwikkeling van een aantal vaktechnische opleidingen waarvoor de vereniging Astrin verplichtingen is aangegaan met een subsidieverstrekker. Dit project  -ASTRIN Academy- wordt naar verwachting in de loop van 2023 afgerond.

 

Doekle Terpstra nog vier jaar voorzitter van Techniek Nederland

Doekle Terpstra is ook de komende vier jaar het gezicht van Techniek Nederland. De Ledenraad van de techniekkoepel stemde unaniem ...
Verder Lezen

Plannen kabinet vallen in goede aarde bij Techniek Nederland

Techniek Nederland is positief over de plannen van het kabinet om uit de coronacrisis te komen. De ondernemersorganisatie steunt de ...
Verder Lezen

Stilzwijgend wijzigen ventilatierichtlijn door RIVM verrast Techniek Nederland

Het RIVM heeft vorige week stilzwijgend de ventilatierichtlijn aangepast. Het advies is om waar mogelijk zoveel mogelijk verse lucht toe ...
Verder Lezen

Techniek Nederland: “Houd techniekopleidingen Druten open”

Namens Techniek Nederland heeft voorzitter Doekle Terpstra een brandbrief geschreven om opheffing van de techniekopleidingen aan het Pax Christi College ...
Verder Lezen

“Overheid pakt omscholing ‘coronawerklozen’ naar technische baan niet goed aan”

Gepubliceerd op

De manier waarop de overheid mensen van sectoren met een overschot aan werknemers nu begeleidt naar sectoren met een tekort, werkt niet. Dat stelt de Industriecoalitie, een samenwerkingsverband van techniekbranches die om mensen zit te springen. De coalitie wil met de overheid afspraken maken over regelingen die wél effectief zijn doordat ze goed aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven.

Door corona is het thema ‘van werk naar werk’ actueler dan ooit. Waar mensen in de ene sector hun baan kwijtraken, is de bouw- en technieksector juist op zoek naar tienduizenden nieuwe werknemers. De behoefte aan technische vakmensen wordt de komende jaren alleen maar groter. Dit is het gevolg van onder meer de grote vraag naar nieuwe woningen, de energietransitie en verregaande digitalisering.

Omscholingstrajecten komen niet van de grond
Volgens de Industriecoalitie – Techniek Nederland, FME, Bouwend Nederland en Koninklijke Metaalunie – komen omscholingstrajecten naar de bouw en techniek nu onvoldoende van de grond. Volgens Doekle Terpstra van de Industriecoalitie komt dat onder meer door de ondoorzichtigheid van de regelingen en de beperkende voorwaarden die het kabinet stelt. “Een voorbeeld is de eis om omscholingstrajecten binnen een half jaar af te ronden. Dit is praktisch niet haalbaar. Je wordt geen lasser of machineoperateur van de ene op de andere dag.” De Industriecoalitie vindt ook dat de overheid met extra geld over de brug moet komen om omscholing van nieuwe medewerkers te ondersteunen.

Technische sectoren willen in gesprek over een oplossing
De Industriecoalitie ziet veel mogelijkheden om werknemers uit krimpsectoren om te scholen. Daarvoor is het belangrijk dat de ondersteuning van de overheid aansluit op de bestaande opleidingsinfrastructuur in de branches. Doekle Terpstra: “We kunnen werknemers die als gevolg van de coronacrisis hun baan dreigen kwijt te raken een nieuwe baan en nieuw perspectief bieden. Daarover gaan we liefst zo snel mogelijk in gesprek met het kabinet.”

‘Digitaal energielabel is geldverspilling en schiet doel voorbij’

De Tweede Kamer moet het amendement dat voorstelt om de aanvraag voor het energielabel digitaal te doen, niet aannemen. Gebeurt ...
Verder Lezen

Terpstra: “Uitgeklede NOW komt op verkeerde moment”

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) krijgt per 1 oktober een vervolg. Het kabinet verlengt de regeling met drie ...
Verder Lezen

Brancheorganisaties vragen overheid om subsidie voor bij- en omscholing technische vakmensen

Een grote coalitie van brancheorganisaties pleit voor de invoering van een ‘Deel- en Omscholings-NOW’. Onder meer Techniek Nederland, Bouwend Nederland, ...
Verder Lezen

Banen voor het oprapen in de installatiebranche dankzij Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord zorgt er volgens ECN voor dat er 42.000 tot 78.000 voltijdsbanen bijkomen in 2030. Voor elke verloren baan ...
Verder Lezen

Verduurzaming hele wijken in één keer aanpakken

Gepubliceerd op

Het leer- en innovatieprogramma Mensen Maken de Transitie is van start gegaan. Het programma moet de verduurzaming van bestaande woningen versnellen. Door een betere ketensamenwerking, slimmere productieprocessen en (bij)scholing van werknemers moet het straks eenvoudiger worden om hele wijken in één keer aan te pakken. Het programma is een initiatief van onder meer Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Netbeheer Nederland, de MBO Raad, Vereniging Hogescholen, 4TU en FNV. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt het programma.

In 2030 moeten er volgens het Klimaatakkoord 1,5 miljoen woningen verduurzaamd zijn. Mensen Maken De Transitie gaat de kennis over verduurzaming van bestaande wijken bij elkaar brengen en toegankelijk maken. De ervaringen uit de aardgasvrije proefwijken en grote renovatieprojecten zijn daarvoor de basis. Het onderwijs neemt de nieuwe kennis over verduurzaming op in opleidingen. Zo draagt het leer- en innovatieprogramma bij aan een haalbare en betaalbare energietransitie voor iedereen in ons land.

Voor en door uitvoerende partijen
Het programma richt zich op de mensen en bedrijven die de verduurzaming van bestaande woningen uitvoeren, zoals bouwbedrijven, woningbouwcorporaties, installateurs, onderhoudsbedrijven en netbeheerders. Mensen Maken de Transitie legt verbindingen tussen deze partijen, stimuleert hen om successen te delen, agendeert knelpunten uit de praktijk en biedt oplossingen. Samen leren bedrijven hoe verduurzaming in een gestroomlijnd proces kan plaatsvinden.

Méér technische vakmensen opleiden
Er is nu al een grote behoefte aan technische vakmensen en die groei zet door. Het gewenste tempo kan met het huidige aantal technici niet behaald worden. Mensen Maken de Transitie richt zich daarom ook op de instroom van voldoende technische vakmensen met green skills. De deelnemende partijen zullen zich inzetten om zoveel mogelijk mensen om te scholen. Daarnaast is bijscholing nodig van huidige werknemers in bouw en techniek. In de bijscholingsprogramma’s is aandacht voor nieuwe technieken en nieuwe manieren van werken.

Samenwerking tussen beroepspraktijk en het onderwijs
De energietransitie vraagt om een nauwe samenwerking tussen de beroepspraktijk en het onderwijs. De onderwijssector is daarom nauw betrokken bij Mensen Maken de Transitie. De MBO Raad, de Vereniging Hogescholen en de vier technische universiteiten van Nederland (4TU) gaan de nieuwe inzichten op het gebied van de energietransitie een prominente plaats geven in hun onderwijsprogramma’s. Afgestudeerde technici zijn er daardoor klaar voor om hun bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Nederland.

Warmtepompen en elektriciteitsaansluitingen
Mensen Maken de Transitie levert praktische kennis op die helpt om verduurzaming van woningen en gebouwen efficiënter uit te voeren. Voor het verzwaren van de elektriciteitsaansluiting die nodig is voor het aansluiten van een warmtepomp zijn nu nog een installatiemonteur en een monteur van de netbeheerder nodig. Door onder meer de opleiding van installateurs aan te passen, voert straks één installatiemonteur de werkzaamheden uit.

Warmtenetten
De komende jaren komen er steeds meer warmtenetten in ons land. Mensen Maken de Transitie analyseert waar aanleg van warmtenetten gaat plaatsvinden en zorgt dat daar ook de noodzakelijke opleidingen voor warmtemonteurs beschikbaar komen. Het programma maakt ook het aardgasvrij maken van huizenblokken eenvoudiger. Waar bewoners dat eerst individueel moesten aanvragen, kunnen woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) de aanvraag voor bewoners nu in één keer afhandelen.

Intentieverklaring
Vijfentwintig partijen, waaronder Techniek Nederland, Netbeheer Nederland, Bouwend Nederland, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, 4TU en FNV hebben in 2019 afgesproken om samen te werken aan de enorme energietransitie opgave. Op initiatief van de SER maakten zij vorig jaar afspraken middels een intentieverklaring. Het leer- en innovatieprogramma dat nu is gestart, komt daaruit voort.

Veiliger verduurzamen van appartementen

Steeds meer appartementseigenaren en VvE’s overwegen om zonnepanelen met een eigen opslagbatterij te plaatsen. Er is echter nog geen passende ...
Verder Lezen

‘Verduurzamen woning voor vrijwel niemand rendabel’

Zonder aanvullend beleid zal de bijdrage van huiseigenaren aan het halen van het Klimaatakkoord fors minder zijn dan waar de ...
Verder Lezen

Honderden miljoenen voor verduurzamen woningen en gebouwen

 Minister Wiebes trekt honderden miljoenen euro uit voor het verduurzamen van woningen en gebouwen. Daarmee wil hij de vaart houden ...
Verder Lezen

Essent helpt woningcorporaties hun woningvoorraad te verduurzamen

Essent en zijn lokale dochterbedrijven hebben Wooneffect ontwikkeld. Dit initiatief helpt woningcorporaties stap voor stap met het verduurzamen van hun ...
Verder Lezen

Doekle Terpstra nog vier jaar voorzitter van Techniek Nederland

Gepubliceerd op

Doekle Terpstra is ook de komende vier jaar het gezicht van Techniek Nederland. De Ledenraad van de techniekkoepel stemde unaniem vóór de herbenoeming van de voorzitter. Volgens Terpstra is de toekomst van de technieksector florissant. “Op korte termijn zijn er zorgen door de coronacrisis. Maar daarna heeft geen enkele sector zoveel perspectief als de techniek. Techniek is onmisbaar bij de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Denk aan het klimaat, aan de zorg en aan de bereikbaarheid van onze steden.” De tweede termijn van Terpstra gaat in op 1 februari 2021.

Doekle Terpstra ziet voor de volgende termijn van zijn voorzitterschap twee belangrijke thema’s; de coronacrisis en het klimaat. Die onderwerpen staan volgens de voorzitter van Techniek Nederland niet los van elkaar. Op korte termijn wil hij de installatiebranche en de technische detailhandel zo goed mogelijk door de crisis loodsen. Terpstra: “De orderportefeuilles van onze leden zijn nog redelijk op peil, maar we kijken bezorgd naar 2021. Extra investeringen in verduurzaming van de gebouwde omgeving, de infra en de industrie kunnen de effecten van de coronacrisis beperken. Als we nú investeren, werken we aan de doelen van het Klimaatakkoord en creëren we tegelijkertijd werkgelegenheid.”

Vertrouwen van de leden
Terpstra is verheugd over het vertrouwen dat hij krijgt van de leden. “We hebben de afgelopen tijd veel bereikt. Techniek staat hoog op de agenda, onze zichtbaarheid is fors toegenomen.” De komende vier jaar wil Terpstra nóg meer dan nu al het geval is de verbinding zoeken met andere partijen. Hij verwacht met constructieve ideeën veel voor elkaar te kunnen krijgen in Den Haag, in de regio’s én in Brussel. “Met onze oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoeken we naar common ground bij de overheid en bij maatschappelijke organisaties. Zo kunnen we het verschil maken.”

Nieuwe naam, nieuw kantoor
De werkgeversorganisatie voor de techniekbranche veranderde vorig jaar haar naam van Uneto-VNI in Techniek Nederland. Terpstra: “Daarmee is glashelder geworden waar wij voor staan. Zeker nu we sinds vorige maand in Woerden gevestigd zijn, in een echt huis van de techniek. Ook dat is positief voor de uitstraling van de vereniging.” Erik van Engelen, algemeen directeur van Techniek Nederland, is blij dat de voorzitter en de leden hebben gekozen voor een tweede termijn van vier jaar. “Ik kijk ernaar uit de goede samenwerking met Doekle voort te zetten. We gaan ook de komende jaren veel bereiken voor onze leden.”

 

Doekle Terpstra: “Dit noodpakket is wat we nodig hebben”

Voorzitter Doekle Terpstra van ondernemersorganisatie Techniek Nederland is tevreden met het noodpakket dat het kabinet gisteravond heeft gepresenteerd. "Dit is ...
Verder Lezen

Doekle Terpstra: “Tempo verduurzamen drastisch versnellen”

In een reactie op de Miljoenennota roept ondernemersorganisatie Techniek Nederland het kabinet op méér werk te maken van de energietransitie ...
Verder Lezen

Doekle Terpstra: “Zonder technieksector geen energietransitie”

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland tekent vandaag in Madurodam voor steun aan het Klimaatakkoord. Eric Wiebes, minister van Economische ...
Verder Lezen

Doekle Terpstra: “Wet Arbeidsmarkt in Balans gaat niet werken”

Wet Arbeidsmarkt in Balans gaat niet werken, zegt Uneto-VNI voorzitter Doekle Terpstra vanochtend bij BNR. Vandaag vergadert de Tweede Kamer ...
Verder Lezen

Hoe vergroot je de betrokkenheid van millennials in je bedrijf?

Gepubliceerd op

Op 1 december organiseert Jong Techniek Nederland een online-event. Tijdens ‘Het Millennium Mysterie’ staan de verschillen tussen de generaties op de werkvloer centraal. Wat merken we van die verschillen? Hoe kunnen we ze overbruggen? Zijn er manieren om als ondernemer millennials én andere generaties te boeien, binden en begeleiden?

Het event geeft een beeld van de belevingswereld van de verschillende generaties. Met die nieuwe inzichten kunnen installatiebedrijven de samenwerking binnen hun bedrijf verbeteren. Tijdens het Millennium Mysterie komen diverse sprekers langs:
Doekle Terpstra – voorzitter Techniek Nederland
Jasper Scholten – millennialexpert
Martine Beijer – bekend van ‘Vrouw in de Techniek’ en ‘Eigen Huis en Tuin’
Remco Claassen – performer, trainer en auteur
Desiree Kon – voorzitter Jong Techniek Nederland
Het event begint om 14.30 uur en loopt door tot 17.00 uur. Deelname aan Het Millennium Mysterie is gratis voor leden van Techniek Nederland. Aanmelden kan hier.

“Bouw- en installatiebranche houdt Nederland draaiend”

Technische installaties spelen een essentiële rol binnen de continuïteit van maatschappelijke processen. Om te zorgen dat deze systemen goed blijven ...
Verder Lezen

Bestaat een bouwteam eigenlijk wel?

Installatiewerk is vakwerk. Een installatie in de gebouwde omgeving staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een bouwwerk ...
Verder Lezen

Europese HVACR-sector gaat met jongeren in debat over duurzame toekomst

Onlangs nam ruim een miljoen studenten deel aan meer dan 2000 protesten in 125 landen over de hele wereld, geïnspireerd ...
Verder Lezen

Escaperoom moet bouwbranche aantrekkelijk maken voor jongeren

Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen en de Eindhovense burgemeester John Jorritsma hebben Scapetown geopend. Dit groots opgezet evenement en bijbehorend lesprogramma ...
Verder Lezen

Groot deel installatiebedrijven verwacht omzetdaling in 2021

Gepubliceerd op

Techniek Nederland heeft gepeild hoe de sector er voor staat. De uitkomsten van het onderzoek zijn zorgwekkend. In 18% van de bedrijven is minimaal 2,5% van de medewerkers afwezig in verband met corona-gerelateerde klachten. Het gaat dan om zieke of verkouden werknemers én om mensen die in quarantaine zijn in afwachting van een test of een testresultaat. Driekwart van de deelnemende ondernemers verwacht een omzetdaling in 2021. Daar tegenover staat dat steeds minder bedrijven denken dat zij een beroep zullen doen op de NOW-regeling.

Sinds het begin van de crisis legt Techniek Nederland haar leden regelmatig een Corona Quick Scan voor. De uitkomsten geven informatie voor de gesprekken met het kabinet en met collega-brancheorganisaties. Het onderzoek van afgelopen week, de Corona Quick Scan 4, laat zien dat installatiebedrijven zich redelijk staande lijken te houden, maar óók zorgen hebben over de toekomst.

Een kentering dreigt
Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, begrijpt dat de zorgen toenemen. “Tot nu toe konden de meeste werkzaamheden doorgaan dankzij het protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Helaas zien we dat nu een kentering dreigt. Door de aangescherpte maatregelen vrezen veel bedrijven dat zij bij een aantal klanten geen of minder werkzaamheden kunnen uitvoeren.” Terpstra benadrukt dat ook nu de werkzaamheden kunnen doorgaan als iedereen zich aan de regels uit het protocol houdt. “Een kwart van de deelnemende ondernemers heeft te maken met werknemers die niet naar klanten willen of durven. Dat onderstreept nog eens dat we de tweede golf van coronabesmettingen zo snel mogelijk onder controle moeten krijgen.”

Omzetdaling op korte termijn
In juni dacht 40% van de ondernemers dat zij de eerstvolgende twee maanden minimaal dezelfde omzet zouden draaien als in 2019. Die optimistische groep is geslonken tot 34%. Bijna de helft van de ondernemers verwacht in oktober en november omzetdalingen tot 20%. Een klein deel van de bedrijven (zo’n 3%) denkt dat de lagere omzet tot liquiditeitsproblemen zal leiden. Ongeveer één op de drie ondernemers houdt rekening met een sterke daling van de werkvoorraad.

Sombere vooruitzichten voor 2021
De technieksector maakt zich zorgen over het komende jaar. Een meerderheid van de ondernemers die aan de Corona Quick Scan 4 deelnamen verwacht een omzetdaling. Terpstra: “Het is meer dan ooit van belang dat de overheid nu blijft investeren. Op die manier kunnen we de economische bedrijvigheid in de techniek zoveel mogelijk op peil houden. Extra ondersteuning van woningbezitters en corporaties bij het verduurzamen van woningen kan óók helpen. Zo kunnen we er zelfs in slagen om sterker uit deze crisis te komen.”

Ondersteunende maatregelen zijn minder vaak nodig
Het kabinet heeft ondersteunende maatregelen genomen voor werkgevers en zelfstandigen die in de problemen komen door de coronacrisis. Denk aan de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) en het uitstel van belastingheffing. Uit de Corona Quick Scan 4 blijkt dat ruim 80% van de bedrijven géén beroep verwacht te doen op de steunmaatregelen. Dit is een verbetering ten opzichte van juni.

Impact op werkgelegenheid
De coronacrisis kost banen. Dat blijkt ook uit de Corona Quick Scan 4 van Techniek Nederland. Flexibele arbeidskrachten ondervinden als eerste de gevolgen. Eén op de drie bedrijven heeft de afgelopen tijd de flexibele schil verkleind. De meeste installatiebedrijven houden hun vaste werknemers wél in dienst. Slechts 6% van de deelnemende ondernemers denkt op korte termijn afscheid te nemen van eigen personeel.

Bekijk hier de resultaten van de Corona Quick Scan 4

Terpstra: “Uitgeklede NOW komt op verkeerde moment”

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) krijgt per 1 oktober een vervolg. Het kabinet verlengt de regeling met drie ...
Verder Lezen

Installateurs werken door maar zien toekomst zorgelijk in

Installateurs en technisch dienstverleners merken dat het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ een positief effect heeft. Tegelijkertijd blijven de vooruitzichten voor ...
Verder Lezen

Installatiebedrijven in Europa verwachten ruim een derde minder omzet dan begroot

Loodgieters- en installatiebedrijven in heel Europa maken zich zorgen over hun omzet en voorzien sombere tijden. Onderzoek van USP marketing ...
Verder Lezen

Enquête Techniek Nederland laat ontluisterend beeld zien

De nieuwe conjunctuurenquête van Techniek Nederland laat een ontluisterend beeld zien. Een groot aantal bedrijven verwacht personeel te moeten ontslaan ...
Verder Lezen

Plannen kabinet vallen in goede aarde bij Techniek Nederland

Gepubliceerd op

Techniek Nederland is positief over de plannen van het kabinet om uit de coronacrisis te komen. De ondernemersorganisatie steunt de forse investeringen in de woningbouw en in de infrastructuur. Voorzitter Doekle Terpstra vindt wel dat het kabinet méér zou moeten doen om ervoor te zorgen dat Nederland de doelen van het Klimaatakkoord haalt.

Terpstra wijst erop dat we in het huidige tempo de doelen van het Klimaatakkoord niet halen. “Dat kunnen we ons simpelweg niet langer veroorloven. Het verduurzamen van eigen woningen en corporatiewoningen moet aantrekkelijker worden. Daarvoor zijn aanvullende maatregelen nodig. De coronacrisis is acuut en voor iedereen voelbaar. De klimaatverandering is een sluipende crisis, maar minstens zo urgent.” Volgens de voorzitter van Techniek Nederland is de energietransitie niet alleen nodig om het klimaatprobleem aan te pakken. Investeren in verduurzaming is óók een kans om groene banen te creëren.

Banenmotor
Een tekort aan technische vakmensen met ‘green skills’ kan een knelpunt worden in de energietransitie. Techniek Nederland is dan ook enthousiast over de aandacht die het kabinet geeft aan om-, bij- en herscholing. Terpstra: “De technieksector wil samen met het kabinet en de vakbonden nieuw perspectief bieden aan mensen die hun baan verliezen. Op de langere termijn is er geen branche met zóveel werkgelegenheidsperspectief als de techniek. Mensen die nu zonder werk zitten moeten we zo snel mogelijk omscholen naar een baan in de duurzame techniek.”

Uitbreiding elektriciteitsnetwerk urgent
Ook een gebrek aan capaciteit in het elektriciteitsnetwerk kan de energietransitie afremmen. Duurzame energieprojecten kunnen daardoor steeds vaker niet doorgaan. Terpstra: “Het kabinet ziet dit probleem en gaat investeren in de toekomst van onze energie-infrastructuur. We moeten daarbij wel haast maken. De hoeveelheid duurzaam opgewekte elektriciteit door bedrijven en consumenten neemt snel toe. Die groei willen we vasthouden en verder aanjagen.”

Stikstof
Volgens Techniek Nederland is een snelle, structurele oplossing voor het stikstofprobleem noodzakelijk. Stevige maatregelen van het kabinet zijn onvermijdelijk. Tal van duurzame projecten staan op de tocht zolang het stikstofprobleem bestaat. Terpstra vindt dat het kabinet de werkelijke oorzaken van het stikstofprobleem moet aanpakken. “Dan is een drempelwaarde voor de bouw mogelijk en kunnen we verder met duurzame oplossingen. Dat is de kortste weg uit de crisis.”

Nationaal Groeifonds
De aangekondigde investeringen in de woningmarkt vallen bij Techniek Nederland in goede aarde. Daarnaast is de technieksector tevreden over de versnelde investeringen in de infrastructuur. Ook over het Nationaal Groeifonds is voorzitter Doekle Terpstra te spreken: “Het kan Nederland helpen sterker en groener uit de crisis te komen. We moeten niet te lang wikken en wegen, maar aan de slag gaan. Zo versterken we de innovatiekracht van ons land.”

‘Kiwa keurmerk voor zonne-energie is onnodig en onwenselijk’

Gepubliceerd op

Kiwa heeft gisteren een kwaliteitsregeling voor zonne-energie geïntroduceerd. De brancheorganisaties Techniek Nederland en Holland Solar vinden dit onnodig en zelfs onwenselijk. De organisaties roepen installateurs op om zich te laten erkennen op basis van de InstallQ-regeling of zich te laten certificeren op basis van het Zonnekeur of een uitbreiding op de bestaande BRL-6000 certificering. Tegelijkertijd worden opdrachtgevers opgeroepen om alléén erkende of gecertificeerde zonne-energie-installateurs in te schakelen.

Beide organisaties vinden de door Kiwa geïntroduceerde kwaliteitsregeling voor zonne-energie onnodig aangezien er al jaren een breedgedragen erkennings- en een certificeringsregeling is voor vakbekwame zonne-energie-installateurs. ‘Alleen bedrijven die een speciale opleiding voor het plaatsen en inspecteren van zonne-energie-installaties hebben gevolgd, komen in aanmerking voor de erkenning of de certificering Zonnekeur. Deze installateurs kennen de normen en eisen die aan zonne-energie-installaties worden gesteld. Wanneer opdrachtgevers vakbekwame installateurs -dus met erkenning of Zonnekeur- inschakelen is de kwaliteit gewaarborgd.’
De onwenselijk schuilt ‘m volgens de brancheorganisaties in het feit dat de Kiwa-kwaliteitsregeling transparantie en duidelijkheid naar zowel opdrachtgevers als installateurs verkleint in plaats van vergroot.

‘Kiwa keurmerk levert geen bijdrage’
Zowel Techniek Nederland als Holland Solar roepen de installateurs op om zich te laten erkennen (op basis van de InstallQ-regeling) of zich te laten certificeren (op basis van het Zonnekeur of een uitbreiding op de bestaande BRL-6000 certificering). Tegelijkertijd roepen zij opdrachtgevers op om alléén erkende of gecertificeerde zonne-energie-installateurs in te schakelen. Deze aanpak is wat betreft Techniek Nederland en Holland Solar de enige manier om kwalitatieve zonne-energiesystemen te garanderen en ondeskundige installateurs van de markt te weren. Een keurmerk van Kiwa levert daar geen enkele bijdrage aan.

 

Update CO-certificering: “Doe het goed of doe het niet”

Gepubliceerd op

Op 28 mei 2019 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen om het werken aan gasverbrandingsinstallaties te reguleren, de wettelijke certificeringsregeling. En op 25 juni heeft de Eerste Kamer ook met dit wetsvoorstel ingestemd. In deze wettelijke certificeringsregeling voor bedrijven is vastgelegd dat de wettelijke certificeringsregeling ingaat na de zomer van 2020. Dat betekent dat vanaf begin 2022 alleen nog vakbekwame installatiemonteurs werkzaamheden aan (gas)verbrandingsinstallaties mogen uitvoeren. Er geldt weliswaar een overgangstermijn van 1,5 jaar, maar verkijk je daar niet op. In die 1,5 jaar moeten alle installatiemonteurs in Nederland hun Vakmanschap aantonen door middel van een theorietoets en een praktijkexamen, en moeten bedrijven een officieel geaccrediteerd BRL 6000-25 of KIWA certificaat behalen. 

De invoering van de verplichte certificering heeft nogal wat beroering teweeggebracht, zoals wij ook konden merken op onze Social Mediakanalen. Een deel van installateurs staat vierkant achter het plan en was dan ook erg teleurgesteld toen de ingangsdatum herhaaldelijk werd verschoven. Zo noemde Wilmen Kanis het een “slechte zaak”. Theo Brouwers ging nog een stapje verder en klonk ook sceptisch over het hele initiatief: “Typisch Nederlands! Iets willen invoeren en het vervolgens steeds uitstellen. Het brengt ook nog eens hoge kosten met zich mee en je zal zien als het dan na jaren wordt ingevoerd, er niet of bijna niet wordt gehandhaafd. Doe het goed of doe het niet.” Een deel van de installateurs liet ook al gelijk blijken helemaal geen heil te zien in de verplichte certificering. Zoals Klaus Petersohn, die na het laatste uitstel reageerde met: “Wie gaat het sowieso controleren? Ik ben blij dat ik [voorlopig] van deze geldklopperij af ben.”

Techniek Nederland wil installateurs de helpende hand bieden en heeft daarvoor een Handboek CO-certificering opgesteld. Voor meer informatie: https://www.technieknederland.nl/nieuwsberichten/het-model-kwaliteitshandboek-co-certificering-nu-beschikbaar.

 

Stilzwijgend wijzigen ventilatierichtlijn door RIVM verrast Techniek Nederland

Gepubliceerd op

Het RIVM heeft vorige week stilzwijgend de ventilatierichtlijn aangepast. Het advies is om waar mogelijk zoveel mogelijk verse lucht toe te voeren in systemen die gebruikmaken van recirculatie. Aanleiding is het onderzoek van het aantal besmettingen in een verpleeghuis in Maassluis. Techniek Nederland is verrast door het stilzwijgend wijzigen van de ventilatierichtlijn door het RIVM en roept op tot grotere transparantie.

De laatste weken is er veel media-aandacht geweest voor de mogelijke besmetting door aerosolen, de kleine, zwevende druppels die mensen uitstoten bij spreken, zingen en niezen. Er is steeds meer aanleiding om ook deze aerosolen te verdenken van het overbrengen van het coronavirus. Deze mogelijke besmettingsroute werd tot vorige week door het RIVM ontkend.

Verse lucht toevoeren
Nu roept het RIVM op zoveel mogelijk verse lucht toe te voeren in ruimten waar meerdere mensen langere tijd verblijven en daarbij het recirculeren van lucht zo veel mogelijk te vermijden. Er zijn systemen, zoals airconditioning, die lucht in één gemeenschappelijke ruimte recirculeren. Bij dit proces wordt de lucht niet ververst. Hierbij is verspreiding van zowel druppels als eventuele aerosolen verder dan 1,5 meter niet uit te sluiten, hoewel hard bewijs daarvoor nog ontbreekt. Uit voorzorg wordt geadviseerd om recirculatie binnen één ruimte waar meerdere personen gedurende langere tijd bij elkaar zijn zo veel mogelijk te vermijden en de lucht voldoende te verversen.

Gebruik de deskundigheid van de sector
Techniek Nederland doet een dringende oproep aan het RIVM om gebruik te maken van ventilatie-specialisten van onze sector. Voorzitter Doekle Terpstra: “Ventileren is een complex vakgebied. Virologen zouden meer met onze deskundigen en wetenschappers moeten overleggen om tot betere analyses en goede richtlijnen te komen. Ik dring aan op directe, verdergaande samenwerking tussen RIVM en deskundigen uit onze sector.”

Vóór de herfst controleren
Al eerder gaf Techniek Nederland aan dat de ventilatie in veel gebouwen niet aan de minimumeisen van het Bouwbesluit voldoet. Ook in scholen is de situatie zorgwekkend. Uit onderzoek blijkt dat de ventilatie in een kwart van de schoolgebouwen onvoldoende is. Het RIVM benadrukt dat een goede ventilatie van belang is voor een gezond binnenklimaat. Nu komt daar dus bij dat er zoveel mogelijk gebruik moet worden gemaakt van verse buitenlucht.

Aanvullende maatregelen zijn nu al mogelijk, maar niet verplicht
Techniek Nederland en de twee kennisorganisaties in de installatiebranche, TVVL en ISSO, adviseren al langer om aanvullende maatregelen te nemen. Daarmee kan de eigenaar van een gebouw een hoger ‘ventilatievoud’ tot stand brengen. Het ventilatievoud geeft aan hoeveel keren per uur de lucht in een ruimte wordt ververst. Ook is het raadzaam om recirculatie van lucht te minimaliseren en na te gaan of toepassing van filters en andere luchtreinigende apparaten zinvol is. Deze maatregelen zijn vooralsnog niet verplicht.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Gasketelwet uitgesteld tot na de zomer

Gepubliceerd op

Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat de invoering van de ‘Gasketelwet’ wordt uitgesteld tot na de zomervakantie. Ook de verplichte CO-certificering gaat daardoor pas over enkele maanden in. Techniek Nederland heeft het ministerie laten weten teleurgesteld te zijn over het uitstel. Het ministerie benadrukt dat uitstel geen afstel betekent. 

Voor het uitstel van de nieuwe wet zijn twee oorzaken:
- het advies van de Raad van State laat nog op zich wachten,
- de ambtenaren van BZK hebben meer tijd nodig om de reacties op de internetconsultatie te verwerken, waaronder die van Techniek Nederland.

De overgangsperiode blijft anderhalf jaar
Nu de ‘Gasketelwet’ niet op 1 juli ingaat, schuift ook de overgangsperiode van anderhalf jaar door. Installatiebedrijven hebben na invoering van de wet dus nog steeds anderhalf jaar de tijd om zich voor te bereiden. Na die periode van anderhalf jaar mogen alleen nog gecertificeerde cv-bedrijven met vakbekwame monteurs werken aan cv-ketels, geisers en gashaarden. Dat zou het geval zijn vanaf 1 januari 2022, maar dat wordt nu dus later.

Online zelftoets
Ondanks het uitstel begint voor veel bedrijven en hun monteurs de tijd te dringen. Techniek Nederland adviseert ondernemers om nú te beginnen met het examineren van de vakbekwaamheid van cv-monteurs. Dat begint met een online zelftoets. Vervolgens kunnen monteurs een e-learning module volgen en een praktijk- en theorietoets afleggen. Alle informatie over de zelftoets, de e-learningmodule, het praktijk- en het theorie-examen is te vinden op de website Vakmanschap CO.

Kwaliteitshandboek
Binnenkort kan ook het CO-Kwaliteitshandboek op de website van de brancheorganisatie worden gedownload. Het handboek kan vervolgens worden aangepast voor het eigen bedrijf. Mogelijk wordt het Handboek naar aanleiding van het advies van de Raad van State en de laatste internetconsultatie nog aangepast.

Lees het bericht van het ministerie van BZK over het uitstel.

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

Wat is de rol van de techniek over 20 jaar?

Gepubliceerd op

Aanstaande woensdag 24 juni verschijnt Scenario2040, een studie waarmee Techniek Nederland in beeld brengt hoe de samenleving er over twintig jaar uit zou kunnen zien. Dat gebeurt met een online event, waarvoor zich inmiddels al 500 belangstellenden hebben aangemeld. Tijdens een interactief programma laten deskundigen hun licht schijnen op de inhoud van de scenariostudie.

Wat zijn de grootste uitdagingen? Welke consequenties hebben de beslissingen die we vandaag nemen? Wat is straks de rol van de techniek? Het zijn belangrijke aspecten van Scenario2040 die tijdens het event aan bod komen. Sprekers zijn: Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland, Jacques van der Krogt, voorzitter commissie Innovatie Techniek Nederland, Paul de Ruijter, directeur De Ruijter Strategie, en Marjet Rutten, trendwatcher Techniek en Bouwbranche. Ook Michon van der Salm, CEO Whitewood, Erik Feleus, Smart Building Developer Schiphol Real Estate, en Jaap Dijkgraaf, directeur DWA, nemen deel als pannellid. Dagvoorzitter is Marijke Roskam. Het event duurt van 14.00-16.30 uur.

Aanmelden kan nog steeds, klik hier.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Extra vakantie in plaats van hoger loon

Gepubliceerd op

Techniek Nederland heeft met de vakbonden de afspraak gemaakt dat werkgevers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis de loonsverhoging van 1 juli a.s. kunnen omzetten in extra vakantiedagen. Het gaat om de loonsverhoging van 3,5% die al was vastgelegd in de cao. Van 1 juli tot en met november van dit jaar kunnen werkgevers die loonsverhoging omzetten in extra vakantierechten. Techniek Nederland en de vakbonden zijn deze ‘dispensatieregeling’ overeengekomen in de Vakraad Metaal en Techniek. Techniek Nederland laat wel weten teleurgesteld te zijn dat de vakbonden niet bereid bleken tot robuustere maatregelen.

Wilt u gebruik maken van de dispensatieregeling, dan kunt u een verzoek indienen bij de Vakraad. Dit verzoek moet in elk geval bevatten:
-Een onderbouwing van de financiële positie van uw bedrijf vóór en tijdens de coronacrisis.
-Een goedkeuring van het verzoek door de meerderheid van de werknemers. Dit kan blijken uit bijvoorbeeld een lijst met handtekeningen of een (digitale) enquête onder alle werknemers.
-Een verklaring van de werkgever dat op het moment van indienen van het verzoek de onderneming niet in staat van surséance verkeert en hiervoor geen verzoek is ingediend.
-Een verklaring dat de werkgever geen dividend of bonussen uitkeert in 2021 (of eventueel eerder of later) die betrekking hebben op het kalenderjaar 2020.Een verklaring waaruit blijkt of de werkgever wel of geen overeenstemming over het verzoek heeft bereikt met de werknemersorganisaties voor de Metaal en Techniek.

Voorwaarden
De Vakraad stelt de volgende voorwaarden aan de dispensatieregeling:
-Per 1 december 2020 wordt het salaris van de werknemer alsnog verhoogd met 3,5%.
-De werknemer ontvangt 29 uur extra-vakantieaanspraken over de periode juli 2020 tot en met november 2020.
-De werkgever informeert zijn werknemers zodra het dispensatieverzoek wordt ingewilligd.

Coulance bij innen combi-nota’s
In de Vakraad zijn ook andere afspraken gemaakt. Zo kan MN coulant omgaan met de inning van de zogeheten combi-nota’s voor de pensioenpremie en afdracht aan het opleidingsfonds OTIB. Het gaat om de combi-nota’s voor het derde en vierde kwartaal van dit jaar.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Techniek Nederland vraagt RIVM opnieuw helderheid te geven over relatie ventilatie en corona

Gepubliceerd op

Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, heeft opnieuw een brief gestuurd naar Jaap van Dissel van het RIVM waarin hij vraagt heldere en eenduidige informatie te geven over het verband tussen ventilatie en corona. Dit omdat er opnieuw verwarrende berichten in de media zijn verschenen over het belang van ventilatie bij het voorkomen van coronabesmettingen. Natuurkundigen en medisch onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) stellen vast dat kleine druppeltjes (aerosolen) langer in de lucht blijven hangen. Volgens het UvA-onderzoek vermindert ventileren het aantal aerosolen. Is daarmee dan tóch aangetoond dat goede ventilatie de verspreiding van het virus tegengaat?

Eerder deze maand stelde Doekle Terpstra ook al vragen aan het RIVM over het verband tussen ventilatie en corona. Het RIVM stelde toen dat er geen bewijs is dat beter ventileren leidt tot minder coronabesmettingen. Maar dat was vóórdat het hierboven genoemde UvA-onderzoek naar buiten kwam. Alle reden voor een nieuwe brief van Techniek Nederland aan het RIVM.

Vier vragen aan het RIVM
De technisch dienstverleners en installateurs die bij Techniek Nederland zijn aangesloten krijgen steeds meer vragen over de effecten van ventilatiesystemen op het coronavirus. De brancheorganisatie vindt het belangrijk haar leden en hun klanten hierover correct en feitelijk te kunnen informeren. Daarom legt Techniek Nederland vier vragen voor aan het RIVM naar aanleiding van het UvA-onderzoek:
- Is het UvA-onderzoek reden om uw mening ten aanzien van de rol van ventilatiesystemen en de kans  op besmetting met het coronavirus te herzien?
- Is het UvA-onderzoek aanleiding om na te gaan of goede ventilatiesystemen de kans op besmetting kunnen verkleinen?
- Is het UvA-onderzoek aanleiding om te onderzoeken of kleine waterdruppeltjes (aerosolen) gevaar opleveren voor overdracht van het coronavirus?
- Is het UvA-onderzoek aanleiding om alsnog aanpassing van ventilatiesystemen te adviseren om besmetting met het coronavirus te voorkomen?

Verspreiding van corona via de lucht niet aangetoond
In een reactie op de eerste brief die Techniek Nederland over dit onderwerp stuurde liet RIVM weten: ‘dat niet is aangetoond dat het coronavirus zich via de lucht verspreidt, dat er geen aanwijzingen zijn dat ventilatiesystemen een rol hebben gespeeld bij de verspreiding van het virus en dat aanpassing van ventilatiesystemen niet nodig is voor de bestrijding van het coronavirus.’

Ventilatie is wél belangrijk
Het RIVM benadrukte in de reactie op de eerste brief dat goede ventilatie belangrijk is en blijft. Niet om daarmee de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar wél om een prettig en gezond binnenklimaat te creëren. Installateurs zouden daarom de geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies moeten volgen. Zolang het standpunt van het RIVM niet verandert, blijft dat het advies van Techniek Nederland aan de leden.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Brancheorganisaties vragen overheid om subsidie voor bij- en omscholing technische vakmensen

Gepubliceerd op

Een grote coalitie van brancheorganisaties pleit voor de invoering van een ‘Deel- en Omscholings-NOW’. Onder meer Techniek Nederland, Bouwend Nederland, FME en Aannemersfederatie Nederland (AFNL) schrijven vandaag een brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarin vragen zij om aangepaste NOW-regelingen vanaf 1 september voor bedrijven in de techniek, bouw, infra, industrie en ontwerpbranche. De nieuwe regelingen moeten werknemers in staat stellen om de tijd die ze niet kunnen werken te besteden aan bijscholing (Deel-NOW) of omscholing (Omscholings-NOW). 

De huidige NOW-regelingen zorgen ervoor dat werkgevers een deel van de loonkosten vergoed krijgen voor werknemers waarvoor nu minder of geen werk is. Met de Deel- en Omscholings-NOW willen de werkgevers ervoor zorgen dat zij met behulp van bijscholing en omscholing technische vakmensen kunnen behouden en nieuwe vakmensen uit krimpsectoren kunnen aantrekken.

Sterke vraaguitval na de zomer
De brancheorganisaties voor de techniek, bouw, infra, industrie en ontwerpbranche verwachten de echte klap van de crisis pas na de zomervakantie. Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland voorziet een aanzienlijke vraaguitval: “In het derde en vierde kwartaal van dit jaar en in de eerste helft van 2021 zullen bedrijven minder bereid zijn om te investeren. Bovendien neemt het consumentenvertrouwen af. Daarom is het belangrijk dat er ook straks nog steun van de overheid beschikbaar is.”

Werknemer staat voorop
De Deel- en Omscholings-NOW is bedoeld om werknemers te behouden voor de techniek, bouw, infra, industrie en ontwerpbranche. Daarnaast willen de werkgevers de instroom bevorderen vanuit branches met een minder gunstig arbeidsmarktperspectief. De brancheorganisaties willen bijvoorbeeld mensen opleiden voor het ontwerpen en toepassen van duurzame energietechnieken en voor digitale en technologische innovaties. Doekle Terpstra: “De komende jaren moeten tienduizenden vakmensen met green skills de energietransitie in ons land mogelijk maken. De talenten die daarvoor nodig zijn, moeten niet verloren gaan door de coronacrisis.”

Deel-NOW
Bedrijven die te maken krijgen met forse vraaguitval ontvangen in deze periode een gedeeltelijke loonkostenvergoeding voor werknemers voor wie zij minder werk hebben. Deze werknemers benutten de tijd die zij niet werken voor bijscholing of een vakopleiding. Die bijscholing wordt voor een deel gefaciliteerd vanuit een bedrijfstakplan of andere scholingstrajecten. De deel-NOW zou moeten regelen dat ook de overheid bijdraagt aan de bijscholing.

Omscholings-NOW
Een Omscholings-NOW kan werknemers in bedrijfstakken met een minder gunstig toekomstperspectief de mogelijkheid bieden om zich te kwalificeren voor een baan in een meer kansrijke sector. In de techniek, bouw, infra, industrie en ontwerpbranche zijn de vooruitzichten voor ná de coronacrisis onverminderd positief. Bedrijven in deze sectoren zijn onmisbaar om de gebouwde omgeving en de infra te verduurzamen, de woningnood te verminderen, waterveiligheid te borgen, innovatieve apparatuur te ontwikkelen en de digitalisering te bevorderen. Naar verwachting zal hier binnen afzienbare tijd opnieuw een tekort ontstaan aan (technische) vakmensen. De Omscholings-NOW kan daarin voorzien. Overigens kan de regeling ook worden ingezet voor omscholing binnen een bedrijfstak.

Brede steun voor de voorstellen
Een groot aantal brancheorganisaties ondersteunt het voorstel aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Behalve Techniek Nederland, Bouwend Nederland, FME en Aannemersfederatie Nederland zijn dat Nederlandse Vereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), Koninklijke OnderhoudNL, Cumela, Vereniging van Waterbouwers, GeoBusiness Nederland, Federatie Technologiebranches (FHI), NVKL en Branchevereniging Nederlandse architectenbureaus (BNA). Deze branches vertegenwoordigen in totaal ruim 23.000 bedrijven met 775.000 werknemers en meer dan 200 miljard euro omzet.

Installateurs werken door maar zien toekomst zorgelijk in

Gepubliceerd op

Installateurs en technisch dienstverleners merken dat het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ een positief effect heeft. Tegelijkertijd blijven de vooruitzichten voor de branche zorgelijk. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van brancheorganisatie Techniek Nederland. Vergeleken met een maand geleden zijn de klanten van installateurs vaker bereid om werkzaamheden te laten uitvoeren. Toch verwacht driekwart van de respondenten dat de omzet in april en mei lager zal zijn dan een jaar geleden. Veel ondernemers in de technieksector verwachten dat ze een beroep zullen moeten doen op de NOW-regeling (werktijdverkorting).

Direct na het begin van de crisis legde Techniek Nederland haar leden een Corona Quick Scan voor. Uit dat onderzoek kwam een alarmerend beeld naar voren. De uitkomsten vormden voor de brancheorganisatie belangrijke informatie in de gesprekken met het kabinet. Ruim een maand later heeft Techniek Nederland het onderzoek herhaald. De Corona Quick Scan 2 laat zien dat in de branche grote zorgen zijn over de toekomst, maar ook voorzichtig optimisme.

Protocol ‘Samen veilig doorwerken’
In maart van dit jaar had 90% van de installateurs te maken met klanten die geen werkzaamheden wilden laten uitvoeren. De angst voor besmetting overheerste. De nieuwe quick scan laat zien dat nog maar 52% van de deelnemende bedrijven bij (een deel van) de klanten niet aan het werk kan. Blijkbaar hebben steeds meer klanten er vertrouwen in dat installateurs dankzij het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ op een verantwoorde manier hun werk kunnen doen.

Omzetdaling
Over de omzetontwikkeling zijn de meeste installateurs pessimistisch. Van de bedrijven die aan het onderzoek deelnamen verwacht 75% een omzetdaling in april en mei, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Maar liefst 54% van de respondenten houdt rekening met een omzetverlies van meer dan 10%.

Werktijdverkorting en andere steunmaatregelen
De steunmaatregelen uit het noodpakket van de overheid blijken nodig voor de technieksector. Door de omzetdalingen verwacht 30% van de respondenten een beroep te moeten doen op de NOW-regeling (werktijdverkorting). Daarnaast denkt 41% van de respondenten een beroep te gaan doen op een andere beschikbare regeling. Het gaat dan om uitstel van belastingbetaling, het besluit bijstandverklaring zellfstandigen (Bbz) en/of de verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB-regeling).

Gevolgen zichtbaar na de zomer
De Corona Quick Scan 2 laat de verwachting zien die installateurs hebben voor de maanden april en mei. Waarschijnlijk zullen de gevolgen van de coronacrisis voor de installatiebranche na de zomer aanzienlijk groter worden. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland: “Over een paar maanden zijn veel projecten afgerond. De vrees bestaat dat zakelijke opdrachtgevers daarna minder bereid zijn om te investeren. Bovendien daalt het consumentenvertrouwen. Die combinatie zal waarschijnlijk leiden tot minder werk.”

Minder flexibele én vaste banen
Ook de werkgelegenheid staat als gevolg van de coronacrisis onder druk. Ongeveer 30% van de installateurs verwacht in april en mei minder gebruik te maken van flexibele arbeidskrachten. Ook voor werknemers met vaste contracten zijn de vooruitzichten niet goed; zo’n 5% van de ondervraagde installateurs verwacht vaste werknemers te moeten ontslaan.

Leveringen blijven onzeker
De coronacrisis zorgt voor haperingen in de levering van materialen en apparatuur uit het buitenland. Dit kan leiden tot vertraging bij de uitvoering van projecten. 44% van de respondenten verwacht dat de levering van materialen in april en mei vertraging oploopt.

Optimisme voor de lange termijn
Ondanks de zorgelijke uitkomsten van de Corona Quick Scan 2 is Terpstra toch enigszins optimistisch voor de langere termijn. “Techniek Nederland heeft afspraken met de overheid gemaakt om werk naar voren te halen. Dat heeft een dempend effect op deze crisis. Bedrijven en industrie zouden dit goede voorbeeld moeten volgen. Bovendien is dit hét moment om woningen en gebouwen te verduurzamen. Zo komen we straks sterker uit deze crisis.”

Uitkomsten Corona Quick Scan 2

Op onze nieuwsbrief abonneren

Honderden miljoenen voor verduurzamen woningen en gebouwen

Gepubliceerd op

 Minister Wiebes trekt honderden miljoenen euro uit voor het verduurzamen van woningen en gebouwen. Daarmee wil hij de vaart houden in de energietransitie. De minister denkt daarnaast dat hij met deze investeringen de bedrijvigheid in de technieksector tijdens de crisis op peil kan houden.

“Investeringen als deze helpen ons door de crisis heen”, zegt voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland hierover. “Het is goed dat het kabinet investeert, want de urgentie van het klimaatprobleem blijft onverminderd groot. En onze sector is onmisbaar om de CO2-uitstoot verder terug te dringen.”

Zonnepanelen en vastgoed
Voor projecten met zonnepanelen komt extra budget. Techniek Nederland heeft hier herhaaldelijk op aangedrongen. Eerder dit jaar is al 2 miljard extra budget vrijgemaakt voor zon-op-dak projecten (de SDE+-regeling). Ook voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed gaat de minister extra budget beschikbaar maken. Het gaat hierbij om onder meer scholen, culturele centra, gezondheidscentra en sportaccommodaties. Hoeveel hiervoor beschikbaar komt, is nog niet bekend.

Koop- en huurwoningen
Het kabinet gaat verder de verduurzaming stimuleren van koop- en huurwoningen. Het gaat om de volgende maatregelen:
Er komt 150 miljoen euro beschikbaar voor het verduurzamen van particuliere woningen. Huiseigenaren krijgen bijvoorbeeld compensatie voor led-lampen of het goed inregelen van hun verwarmingsinstallaties. Naast huiseigenaren kunnen ook huurders en mkb-bedrijven van deze regeling gebruikmaken.
Woningcorporaties krijgen een korting op de verhuurdersheffing als ze investeren in verduurzaming van woningen. Hiervoor stelt het kabinet 150 miljoen euro beschikbaar.

Verduurzaming bedrijven en industrie
Verder kunnen ook bedrijven en industrie rekenen op maatregelen om te ‘vergroenen’:
Stimulering van de versnelde ombouw van installaties, procesoptimalisatie of installatie van CO2-arme technieken in de industrie.
Er komt extra ondersteuning voor bedrijven om te voldoen aan de energiebesparingsverplichting. Via de Erkende Maatregelenlijsten worden bedrijven ondersteund om maatregelen te treffen die kostenbesparend zijn en die zich in 5 jaar terugverdienen.

Bron: Techniek Nederland

Op onze nieuwsbrief abonneren

Corona Quick Scan 2 nu online

Gepubliceerd op

Techniek Nederland heeft de Corona Quick Scan 2 online gezet. Een maand geleden verscheen de eerste quick scan. Met de informatie die deze scan opleverde,  kon de brancheorganisatie de stem van haar leden in Den Haag nog beter laten horen. Invullen van de lijst kan nog tot en met aanstaande zondag.

Premier Rutte vertelde gisteravond dat de economie nog gedeeltelijk op slot blijft tot 20 mei. Dat heeft mogelijk ook gevolgen voor uw bedrijf. Wat zijn uw verwachtingen? Hoe ontwikkelt uw omzet zich? Verwacht u een beroep te doen op steunmaatregelen van de overheid?

Door het invullen van de Corona Quick Scan 2 helpt u mee om opnieuw een goed beeld te schetsen van de stand van zaken in de branche. Het invullen kost maar een paar minuten.

Vul de Corona Quick Scan 2 in (8 vragen)

Op onze nieuwsbrief abonneren

Protocol ‘Samen veilig doorwerken’ aangepast voor rijden naar werk

Gepubliceerd op

Het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ voor de sectoren Bouw en Techniek is op 17 april jl. aangepast. Aanleiding hiertoe is het onderdeel samen reizen waarover veel vragen werden gesteld aan de Helpdesk Corona Bouw & Techniek. Hierop hebben cao-partijen waaronder Bouwend Nederland, Techniek Nederland, FNV en CNV geanticipeerd en intensief overleg gevoerd met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Het advies is: rijd zoveel mogelijk apart, samen rijden naar een project of klant mag alleen als er geen andere opties zijn.

Het advies is en blijft om zoveel mogelijk alleen te reizen. Zijn er geen andere mogelijkheden als eigen of openbaar vervoer of een andere planning, dan kan men met 2 personen in een vervoersmiddel samen reizen, mits hierbij de nodige extra hygiënemaatregelen in acht worden genomen. Bij meer dan 2 personen in één vervoersmiddel moet minimaal 1,5 meter afstand tussen alle personen aanwezig zijn. Als je met 3 of meer personen in een vervoersmiddel zit en dichter dan 1,5 meter van elkaar bent, kun je worden beboet (tenzij je een gezin vormt of huisgenoten bent).

In onderstaande checklist vind je de complete routing om te bepalen of samen reizen een optie is.

Samen werken en lunchen
Voor samen werken binnen 1,5 meter blijft het uitgangspunt dat dit zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Als het onvermijdbaar is, mag met twee of meer personen gewerkt worden met minder dan 1,5 meter afstand. Wees hierbij extra alert, maak afspraken over hoe veilig gewerkt kan worden, raak voor zover mogelijk niet dezelfde oppervlakken aan, gebruik afscherming als dit mogelijk is en volg de hygiëneregels (was handen zeer regelmatig, hoest en nies in de elleboog, raak het gezicht niet aan). Ook samen lunchen met meer dan 2 personen mag wanneer er voldoende afstand, minimaal 1,5 meter, wordt gehouden.

Scherm in de bus
Een veelgehoord initiatief is het aanbrengen van een scherm of schot in de bus/auto. Een scherm of schot in de bus plaatsen is niet nodig als je de regels van het RIVM opvolgt. Een dergelijk scherm kan de verkeersveiligheid in gevaar brengen en is niet acceptabel als vervanging van de regels uit het protocol. Als je alle regels uit het protocol opvolgt en je tóch veiliger voelt met een scherm, dan kun je dit uiteraard aan laten brengen. Let er dan goed op dat deze het zicht niet belemmert en maak het schot of scherm na elke rit schoon met een ontvettend sopje of 70% isopropylalcoholdoekjes.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Enquête Techniek Nederland laat ontluisterend beeld zien

Gepubliceerd op

De nieuwe conjunctuurenquête van Techniek Nederland laat een ontluisterend beeld zien. Een groot aantal bedrijven verwacht personeel te moeten ontslaan of minder vakmensen te zullen inlenen in het tweede kwartaal. Ook staat de omzet fors onder druk. Maar de echte klap van de coronacrisis moet nog komen, vreest de branchevereniging.

Bijna 40% van de grote en middelgrote installatiebedrijven verwacht monteurs te moeten ontslaan. Bovendien denkt meer dan 80% van de bedrijven in het tweede kwartaal minder technische vakmensen in te lenen. Driekwart van de grote en middelgrote bedrijven in de sector houdt in de maanden april tot en met juni rekening met een aanzienlijke omzetdaling. Deze en andere gegevens zijn te vinden in de meest recente conjunctuurenquête van ondernemersorganisatie Techniek Nederland.

Kleine bedrijven
“Uit een quick scan van drie weken geleden konden we al concluderen dat ook kleine bedrijven met minder dan 25 werknemers getroffen worden door de crisis”, aldus woordvoerder Dick Reijman. “Over twee weken komen we met de uitkomsten van een nieuwe quick scan. Dan weten we ook wat de actuele stand van zaken is bij kleine bedrijven.”

Marktsegmenten
Volgens Reijman worden alle marktsegmenten vrijwel even hard getroffen. “Of het nu gaat om de woningbouw, utiliteit, industrie, nieuwbouw of renovatie, ze krijgen allemaal te maken met een daling van de orderportefeuille.”

Onderlinge verschillen
Maar op een ander niveau zijn er wel degelijk verschillen te bespeuren. “Het beeld is niet eenduidig. Zo krijgen we ook signalen binnen, dat bepaalde installatiebedrijven nog volop werk hebben.” Te denken valt bijvoorbeeld aan installateurs die voornamelijk actief zijn in beheer en onderhoud. “Een kapotte ketel zal sowieso moeten worden vervangen, daarnaast gelden er nog allerlei wettelijke verplichtingen voor onderhoud en inspectie aan technische installaties waar klanten, crisis of niet, toch aan moeten voldoen.

Veilig werken
“Overigens zien we dat het overgrote deel van de installatiebedrijven gebruik maakt van het protocol Samen veilig doorwerken waarover Techniek Nederland samen met de overheid afspraken heeft gemaakt. Het protocol helpt ons om de werkzaamheden waar mogelijk veilig te laten plaatsvinden.”

Uitbreiding NOW nodig
Ook kunnen er binnen bedrijven grote verschillen zijn. “Bijvoorbeeld als de ene vestiging nog een volle orderportefeuille heeft en de andere een fikse omzetdaling ziet.” Techniek Nederland vindt daarom dat concerns niet alleen als geheel in aanmerking moeten komen voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Als ook afzonderlijke bedrijfsonderdelen gebruik kunnen maken van de NOW, kunnen we onnodig verlies van arbeidsplaatsen voorkomen, aldus Reijman. Gisterenavond heeft de Tweede Kamer gestemd over een uitbreiding van de NOW-regeling.

Grote klap
Hoe dan ook, de echte klap moet nog komen, verwacht Techniek Nederland. “Er lopen nu nog veel projecten, maar de vraag is hoe de situatie er later dit jaar zal uitzien.” Zoals bekend verwachten het IMF en andere gezaghebbende financiële instituten dat de economie een enorme dreun gaat krijgen. “Wanneer consumenten minder te besteden hebben en ook bedrijven de hand op de knip gaan houden, heeft dat gevolgen voor de hele Nederlandse economie, dus ook de installatiebranche.”

Toekomst
Maar als de effecten van de coronacrisis eenmaal zijn uitgewerkt, dan oogt de toekomst weer rooskleurig. “Ontwikkelingen als digitalisering en de energietransitie zullen doorzetten. De verwachting is dat de technieksector na deze crisis weer hard gaat groeien. We moeten daarom wel voorkomen dat er nú geen banen en bedrijven verloren gaan.” Zoals bekend ging het daar fout in de bouwsector tijdens de vorige economische crisis. Toen was er een massale uitstroom van vakmensen  (tienduizenden arbeidsplaatsen), waardoor het herstel trager verliep op het moment dat de economie weer aantrok en de stijgende marktvraag bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw niet goed kon worden ingevuld.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Coronacrisis in de branche: “De echte klap moet nog komen”

Gepubliceerd op

De installatiebranche gaat de komende tijd flink gebukt onder de coronacrisis. De werkgelegenheid komt onder zware druk te staan. Bijna 40% van de grote en middelgrote installatiebedrijven verwacht monteurs te moeten ontslaan. Bovendien denkt meer dan 80% van de bedrijven in het tweede kwartaal minder technische vakmensen in te lenen. Driekwart van de grote en middelgrote bedrijven in de sector houdt in de maanden april tot en met juni rekening met een aanzienlijke omzetdaling. Deze en andere gegevens zijn te vinden in de meest recente conjunctuurenquête van ondernemersorganisatie Techniek Nederland.

Nog maar enkele weken geleden was het sentiment in de installatiebranche uitgesproken positief. Sinds het begin van de coronacrisis is de stemming volledig omgeslagen. Ongeveer de helft van de installateurs en technisch dienstverleners verwacht dat de orderportefeuilles zeker 2,5% kleiner zullen zijn dan een jaar eerder. Die verwachting geldt voor de woningbouw en utiliteitsbouw en bij industriële klanten. De daling raakt zowel de nieuwbouw en renovatie als onderhoudswerkzaamheden. Ook technisch dienstverleners in de infra zullen het moeilijk krijgen. Een derde van de respondenten verwacht minder orders te kunnen boeken voor infrastructurele projecten.

De echte klap komt nog
Voorzitter Doekle Terpstra denkt dat de werkelijke stemming binnen de technieksector nog niet volledig doorklinkt in de cijfers. “Het beeld is nu al zeer verontrustend. Maar de gevolgen van de crisis zijn nog niet eens volledig zichtbaar in deze cijfers. In het tweede kwartaal teren wij nog op projecten die vóór de crisis zijn verstrekt. Ik maak me zorgen dat de echte klap nog moet komen.”

NOW-regeling voor werkmaatschappijen
Als het aan Terpstra ligt, moet de overheid zoveel mogelijk doen om de gevolgen van de crisis te dempen. Hij vindt dat concerns niet alleen als geheel in aanmerking moeten komen voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). “Als ook afzonderlijke bedrijfsonderdelen gebruik kunnen maken van de NOW, kunnen we onnodig verlies van arbeidsplaatsen voorkomen. Het is cruciaal dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid én de Tweede Kamer kiezen voor een uitbreiding van de NOW-regeling.” De Tweede Kamer stemt vandaag over een motie hierover.

Groei na de crisis
Terpstra maakt zich zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor zijn branche op de korte termijn. Kijken we iets verder, dan is hij aanzienlijk optimistischer. “Ontwikkelingen als de energietransitie en de digitalisering zullen de komende tijd alleen maar belangrijker worden. De verwachting is dat de technieksector na deze crisis weer hard gaat groeien. We moeten daarom wel voorkomen dat er nú geen banen en bedrijven verloren gaan.”

Ieder kwartaal een nieuw onderzoek
Techniek Nederland peilt elk kwartaal de stemming in de techniekbranche. De installatiekoepel legt dan een aantal vragen voor aan de aangesloten grote en middelgrote installatiebedrijven en technisch dienstverleners.

Op onze nieuwsbrief abonneren

“Anderhalve meter economie werkt voor veel installateurs”

Gepubliceerd op

De anderhalve-metereconomie blijkt inmiddels te werken voor veel installateurs en technisch dienstverleners. Techniek Nederland sprak met Betty Bitterling, directeur van Elektrob Installaties in Woerden, over de manier waarop zij en haar bedrijf erin slagen om door te werken. Hoe gaat een installatiebedrijf om met de huidige beperkingen? Voorzitter Doekle Terpstra kan zich wel vinden in de ‘slimme lockdown’: ‘Zo houden we de economie overeind.’

Hier de link naar het YouTube-filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=qjSkSe0FYXQ

Ook Martin Hoekstra van ST/Warmte uit Nieuwkoop gaat voor een groot deel door met zijn werkzaamheden bij mensen thuis. Hij en zijn monteurs vertellen hoe dat veilig kan bij RTL Nieuws: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/5078806/corona-coronacrisis-covid19-virus-klussen-installateur-bouw-economie

Op onze nieuwsbrief abonneren

Kennisorganisaties openen helpdesk voor corona gerelateerde technische vragen

Gepubliceerd op

Vanwege de coronacrisis staan veel gebouwen (deels) leeg. Andere gebouwen draaien juist op volle bezetting, bijvoorbeeld sommige kantoren, meldkamers en winkels. Dat roept vragen op over hoe om te gaan met de installaties in zowel bezette als de niet-bezette gebouwen. Rekening houdend met de veiligheid van zowel gebouwgebruikers als installateurs en andere technici. Kennisorganisaties ISSO, OTIB|Wij Techniek, Techniek Nederland en TVVL hebben daarom één vraagbaak geopend voor technische vragen over corona-gerelateerde maatregelen voor installaties in en rond gebouwen (ziekenhuizen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen uitgezonderd).

De kennisorganisaties hebben een expertteam opgericht om de vragen die binnenkomen over techniek van installaties en gebouwbeheer te kunnen beantwoorden. Dit team bestaat uit mensen uit de praktijk en wetenschap, met internationale afstemming. Uw vragen kunt u stellen via helpdesk@corona-techniek.nl. De helpdesk beantwoordt vragen van installateurs, technisch dienstverleners, gebouwbeheerders, adviseurs, ontwerpers en gebouweigenaren.

De veel gestelde vragen die binnenkomen worden beantwoord en gebundeld tot FAQ’s die te vinden zijn op de websites van OTIB, Techniek Nederland en online platform TVVL Connect. Hier is ook aanvullend materiaal te vinden over het beheer van luchtbehandelingsinstallaties en sanitaire installaties in relatie tot corona. Ook worden bijvoorbeeld aanbevelingen van REHVA, de Europese overkoepelende vereniging voor klimaatinstallaties, waar TVVL onderdeel van is, nader toegelicht.

Op onze nieuwsbrief abonneren

“Nieuwe regeling werktijdverkorting kan leiden tot onnodige ontslagen”

Gepubliceerd op

Volgens Techniek Nederland dreigt de nieuwe regeling voor werktijdverkorting in een aantal gevallen zijn doel voorbij te schieten. De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) kan zelfs leiden tot onnodige ontslagen. Voorzitter Doekle Terpstra vindt dat de regeling ook zou moeten gelden voor afzonderlijke bedrijfsonderdelen. Hij zal daarop aandringen bij minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Doekle Terpstra: “Ook afzonderlijke bedrijfsonderdelen kunnen te kampen hebben met zware omzetverliezen. Zij moeten dan als bedrijfsonderdeel aanspraak kunnen maken op werktijdverkorting. Gebeurt dat niet, dan moeten bedrijven straks mensen ontslaan terwijl dat niet nodig is. Dat is het laatste waar we nu op zitten te wachten. Na deze crisis hebben we onze technische vakmensen weer hard nodig. Denk alleen al aan de energietransitie.”

Steun van VNO-NCW en andere branches
Met de huidige regeling kunnen bedrijven alleen werktijdverkorting aanvragen als zij op concernniveau minimaal 20% omzetverlies lijden door de coronacrisis. Het gemiddelde omzetverlies van de diverse bedrijfsonderdelen is dus het uitgangspunt. Als het aan Techniek Nederland ligt, komen bedrijfsonderdelen (met of zonder aansluitnummer) met een omzetverlies van minimaal 20% zelfstandig in aanmerking voor de NOW-regeling. Andere brancheorganisaties én VNO-NCW ondersteunen onze oproep.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Sector roept gemeenten op werkzaamheden zoveel mogelijk te laten doorgaan

Gepubliceerd op
Onder meer Techniek Nederland, MKB Infra, Bouwend Nederland en de Vereniging van Waterbouwers roepen de gemeentelijke inkoopkantoren en ingenieursbureaus in een gezamenlijke brief op om werkzaamheden zoveel mogelijk te laten doorgaan. Ook bieden ze inhoudelijke ondersteuning aan. ‘Het teruglopen of stoppen van de activiteiten in de sector is funest voor de grootste nationale bevoorradingsketen, de werkgelegenheid en daarmee voor de economie als geheel.’Leden van de organisaties die de oproep doen behalen het grootste deel van hun infraomzet bij gemeenten, provincies en waterschappen’, zo schrijven de organisaties in de brief. ‘Daar zien wij op dit moment naast een aantal opschortingen van werkzaamheden een zorgelijke daling van aangekondigde werken en diensten en een beperkte communicatie en vergunningafgifte. Deze stagnatie lijkt voort te komen uit zorg of angst samenhangend met het COVID-19-virus.’

De sector wijst in dat verband op het protocol Samen veilig doorwerken, dat het Ministerie van BZK afgelopen vrijdag in samenwerking met de bouworganisaties en vakbonden heeft vastgesteld. Het protocol biedt duidelijkheid over de concrete veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om veilig te kunnen doorwerken.

Lees de gehele brief (pdf).

Op onze nieuwsbrief abonneren

Bedrijven in bouw kunnen met protocol ‘Samen veilig doorwerken’ aan de slag

Gepubliceerd op
Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld. Het protocol is een van de uitkomsten van de gesprekken die minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen onder andere met Doekle Terpstra van Techniek Nederland en Maxime Verhagen van Bouwend Nederland voeren om ervoor te zorgen dat de sector niet stil komt te liggen. Het protocol is tot stand gekomen met advies van het RIVM en de Inspectie SZW en wordt ondersteund door vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties.  

Het protocol biedt een handreiking voor werkgevers en werknemers over hoe er in de sector op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen en buiten huis. Dit is belangrijk voor bedrijven, opdrachtgevers en werknemers omdat duidelijkheid de basis vormt voor veilig werken en daarmee zorgt voor continuïteit in de bouwproductie en het behoud van werkgelegenheid.

"Meteen mee aan de slag"
Voorzitter Doekle Terpstra: "Vanzelfsprekend staat de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers altijd voorop. Bij twijfel voeren we werkzaamheden niet uit. Maar waar we binnen de richtlijnen van het RIVM wél kunnen werken, moeten we het ook doen. Als het éven kan, werken we dóór!" Het protocol maakt volgens Terpstra voor iedereen glashelder welke gedragsregels gelden. "Dat voorkomt discussie. We kunnen er vanaf meteen mee aan de slag!"
De gedragsregels worden de komende periode actief naar werkgevers en werknemers in de bouw- en technieksector gecommuniceerd. De belangrijkste punten zijn: ga zo veel mogelijk zelfstandig naar de bouwplaats, werk in kleine vaste teams op vaste locaties, houdt 1,5 meter afstand en overleg en eet niet samen in een bouwkeet. Voor werkzaamheden in huis is het belangrijk dat bewoners zoveel mogelijk in een andere ruimte verblijven, zij en de werknemers niet verkouden of ziek zijn en dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden.

Voorkomen dat de bouw- en technieksector stilvalt
De partijen zijn het erover eens dat alles op alles gezet moet worden om te voorkomen dat de bouw- en technieksector stilvalt. Daarom vindt er de komende periode intensief overleg plaats met opdrachtgevers, corporaties, netbeheerders om ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk doorgewerkt kan worden zonder de gezondheid van werknemers in gevaar te brengen. Naast het door laten gaan van lopende projecten en aanbestedingen is de vergunningverlening essentieel. Het Rijk en de bouw- en technieksector roepen daarom provincies en gemeenten op door te blijven gaan met vergunningverlening zodat de orderportefeuilles gevuld blijven en het werken aan de woningbouw- en verduurzamingsopgave doorgaat. Ook wordt bekeken of renovatie- onderhoudswerkzaamheden naar voren gehaald kunnen worden.

Het protocol Veilig samen doorwerken wordt ondersteund door: Aedes, AFNL-NOA, Bouwend Nederland, CNV, FNV Bouwen en Wonen, FNV Metaal, OnderhoudNL, Techniek Nederland en Woonbond.

Download protocol (pdf)

Op onze nieuwsbrief abonneren

Binnen week protocol veilig doorwerken voor Bouw en Installatietechniek

Gepubliceerd op

Techniek Nederland en Bouwend Nederland hebben een voorstel voor het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit protocol wordt de komende dagen getoetst op inhoud en werkbaarheid door onder andere het RIVM en de Inspectie SZW. Een definitief protocol, dat antwoord geeft op de vraag hoe veilig kan worden doorgewerkt in de bouw- en technieksector, wordt binnen een week gepresenteerd. Tot die tijd gelden de richtlijnen van het RIVM, die Techniek Nederland en Bouwend Nederland al hebben toegespitst op hun sectoren.

Techniek Nederland, Bouwend Nederland en de Rijksoverheid hebben input voor het protocol geleverd. Zodra het protocol definitief is, komen er onder meer posters en flyers om werknemers en opdrachtgevers duidelijkheid te geven over de gewenste richtlijnen. Het protocol komt overeen met richtlijnen die nu al te vinden zijn op de websites van Techniek Nederland en Bouwend Nederland.

Toetsing door RIVM en Inspectie SZW
Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland: “De kracht van dit protocol is dat het een gezamenlijk product is van werkgeversorganisaties en de rijksoverheid. Dit vraagt, ondanks dat de urgentie groot is, om afstemming. De toetsing door onder andere RIVM en de Inspectie SZW is van essentieel belang. Het goede nieuws is dat installateurs en bouwers in de tussentijd gebruik kunnen maken van de duidelijke richtlijnen die nu al op onze websites staan.”

Zorgvuldigheid van belang
Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland: “We zijn ons bewust van de noodzaak om zo snel mogelijk met een duidelijk protocol te komen over werken in de bouw- en technieksector, maar behalve snelheid is ook zorgvuldigheid hier van belang. Het protocol zou geen ruimte moeten bieden voor interpretatie en heldere richtlijnen moeten geven voor werkgevers, werknemers, opdrachtgevers en particulieren.”

Overleg met ministers
Het protocol is een van de resultaten van het overleg tussen minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen met voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland en voorzitter Maxime Verhagen (Bouwend Nederland). Doel van dit overleg is om duidelijke afspraken te maken waardoor de sector, zoveel mogelijk, veilig kan blijven doorwerken. De bouw- en technieksector is immers een essentiële motor voor de Nederlandse economie.

Veilig werken bij mensen thuis
Het protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, opdrachtgevers, klanten en werknemers over de mogelijkheden om veilig door te werken in deze lastige tijd. Ook de manier waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig door kunnen komen aan bod. Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM.

1,5 meter afstand
Totdat het protocol van kracht is, blijven de huidige richtlijnen gelden. Ook op de werkvloer moet zoveel mogelijk de RIVM-richtlijn van 1,5 meter afstand tot elkaar nageleefd worden, zowel bij het vervoer naar en van de bouwplaats als op de bouwplaats zelf.

Op onze nieuwsbrief abonneren

“Veel ondernemers in de branche staat het water nu al aan de lippen”

Gepubliceerd op

De coronacrisis hawas aanleiding voor Techniek Nederland om een enquête te houden onder haar leden. De cijfers schetsen een grimmig beeld. Maar liefst 62% van de respondenten verwacht tussen nu en twee weken werktijdverkorting aan te moeten vragen. Eén op de drie deelnemende ondernemers verwacht dat de omzet over maart en april minimaal een derde lager zal zijn dan een jaar geleden. Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland: "De coronacrisis raakt de technieksector keihard. Het is goed dat de overheid steun heeft toegezegd, maar veel ondernemers staat het water nu al aan de lippen. De toezeggingen moeten dus snel in daden worden omgezet. Laat geen kostbare tijd verloren gaan."

De hoogconjunctuur in de installatiebranche is in enkele dagen tijd omgeslagen in een crisis. De uitkomsten van de enquête lijken erop te wijzen dat 3.100 van de ruim 5.000 aangesloten installatiebedrijven werktijdverkorting zullen aanvragen. Een aanzienlijk deel van de ondernemers (20%) verwacht zelfs dat werktijdverkorting nodig zal zijn voor méér dan de helft van de werknemers. Terpstra: "De situatie is alarmerend. Goed dat het kabinet de regeling voor werktijdverkorting heeft omgezet in een Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Ik roep de overheid en uitvoerende instanties op om te zorgen voor efficiënte en eenvoudige procedures zodat onze bedrijven zo snel mogelijk van de regeling gebruik kunnen maken."

Ongekende omzetdalingen
De coronacrisis raakt alle marktsegmenten (gebouwde omgeving, infra, industrie) van de technieksector. Terpstra: "Vooral bij installateurs die technische systemen plaatsen en onderhouden bij bedrijven is de nood nu al écht aan de man. Van de ene op de andere dag loopt de omzet daar dramatisch terug. Maar ook onze technisch dienstverleners in de infra, industrie en bij consumenten zitten in de problemen." Van de bedrijven die reageerden op de quick scan van Techniek Nederland verwacht 33% dat de omzet tot en met eind april met ruim een derde daalt. Een flink aantal ondernemers verwacht zelfs meer dan de helft van de omzet te moeten inleveren. Terpstra doet een beroep op opdrachtgevers om facturen sneller te betalen om daarmee de impact van de crisis nog enigszins te beperken.

Een deel van de terugval is onnodig
Bijna alle ondernemers (90%) die aan het onderzoek deelnamen, zeggen dat de snelle verslechtering van de marktsituatie wordt veroorzaakt doordat zij geen werkzaamheden meer bij klanten mogen of kunnen uitvoeren. Techniek Nederland vindt dat opdrachtgevers werk dat veilig kan plaatsvinden zoveel mogelijk moeten laten doorgaan. Terpstra: "Uiteraard staat de veiligheid en gezondheid van onze klanten en van onze medewerkers altijd op één. Maar als we volgens de richtlijnen van het RIVM en de overheid kunnen doorwerken, moeten we het ook dóén. Anders lopen de sector en de economie onnodig veel schade op." Voor bijna de helft van de respondenten is het gebrek aan apparatuur of materialen, door stilgevallen leveringen, een knelpunt. Ook ernstige liquiditeitsproblemen, het wegvallen van de werkvoorraad en werknemers die niet naar klanten toe willen, zijn oorzaken van de teruglopende omzet. Ondertussen neemt het ziekteverzuim toe; één op de drie bedrijven heeft te maken met meer dan 10% zieke werknemers.

Veel belangstelling voor de uitstelregeling van de Belastingdienst
Eén van de noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers door de crisis te helpen bestaat uit een regeling om uitstel te krijgen bij de Belastingdienst. Van de deelnemers aan het onderzoek verwacht 40% gebruik te gaan maken van die mogelijkheid.

Op onze nieuwsbrief abonneren