Tag Archives: warmtepomp

Europese markt warmtepompen zal jaarlijks 17% moeten groeien

Gepubliceerd op

Tijdens de laatste editie in 2022 leed de vakbeurs Chillventa nog onder de naweeën van de coronapandemie. Maar volgens de meest recente gegevens ligt de beurs dit jaar op koers voor een fraai resultaat. De Chillventa vindt tweejaarlijks plaats in Neurenberg; dit jaar van 8 tot en met 10 oktober. Er wordt aandacht besteed aan uiteenlopende thema's, van koudetechniek, tot klimatisering en warmtepompen. Wat dat laatste betreft: de Europese warmtepompmarkt zal jaarlijks met zeker 17% moeten groeien om het door de fabrikanten beoogde doel te halen van 60 miljoen stuks te behalen in 2030.

De organisatie verwacht pakweg 930 exposanten en rond de 31.000 bezoekers. In 2022 was dat respectievelijk 586 en 30.510. Zowel onder de bezoekers als exposanten is het internationale aandeel groot. Toplanden zijn onder andere China, Turkije en de VS.

Nieuw
Nieuw dit jaar zijn onder andere een paviljoen voor Young Innovators en de International Start Up Area in hal 9. Daarnaast hebben exposanten uit China en de VS eigen paviljoens gekregen. Zoals vanouds kan de bezoeker ook een omlijstend programma verwachten met lezingen en fora over onder andere warmtepompen, koudemiddelen en digitalisering.

Europees perspectief
Uit de preview bleek dat de warmtepompbranche elders in Europa zich op dezelfde manier ontwikkelt als in Nederland. Denk aan het belang van F-gassencertificering, overstap op natuurlijke koudemiddelen, PFAS, leveringsvraagstukken en tekorten of overschotten van componenten en systemen. En ook de markt in bijvoorbeeld Duitsland is stormachtig gegroeid de laatste jaren. In 2023 lag het aantal verkochte warmtepompen op 356.000. Rond de 90% daarvan bestaat uit luchtgebonden systemen. Het doel is om jaarlijks 500.000 warmtepompen te installeren. Maar ook hier is, evenals in Nederland, sprake van een terugslag. Dat geldt eveneens voor bijvoorbeeld Tsjechië waar de markt is ingezakt met tientallen procenten, onder andere door een gebrek aan personeel en negatieve aandacht in de media vanwege slechte installaties. In het totaal is de Europese markt in 2023 met ongeveer 5% gekrompen.

Drie miljoen
Ondertussen hebben fabrikanten fors geïnvesteerd in de productie van warmtepompen. Er zijn ongeveer 175 productiesites in Europa. In 2023 werden er 3 miljoen units verkocht. De sector biedt direct werk aan zeker 160.000 mensen. In het totaal zijn er nu, volgens de meest recente cijfers, rond de 22.2 miljoen warmtepompen in Europese landen. Wil men het beoogde doel van 60 miljoen warmtepompen behalen in 2030 dan moet de Europese markt met zeker 17% jaarlijks groeien.

Relevant nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Klaar voor morgen

Gepubliceerd op

CATEGORIE 1 PRODUCTKAART VOOR WARMTEPOMPEN

Transparantie in de milieu-impact van technische installaties wordt steeds belangrijker. Dit geldt zeker ook voor verwarmingssystemen in gebouwen. Maar ondanks het feit dat de milieu-impact van warmtepompen sinds 2023 meer aandacht krijgt binnen de sector, zijn categorie 1 productkaarten voor warmtepompen op dit moment nog schaars in Nederland. Terwijl het juist categorie 1 productkaarten zijn die accurate en gedetailleerde inzichten bieden in zowel kwaliteit, herkomst, als locatie van de gebruikte materialen. Hugo Hemel, Marketing Director bij Vaillant, licht namens Vereniging voor Duurzame Warmte de eigenschappen en voordelen toe.

Een productkaart bevat gedetailleerde informatie over de kwaliteit, de herkomst en de locatie van materialen en producten. Het geeft inzicht in de materiële, circulaire en financiële (rest)waarde van een gebouw. Een productkaart uit categorie 1 geeft het meest fijnmazige en accurate beeld van de milieu-impact van een product. De gebruikte data zijn namelijk merkgebonden en daarmee rechtstreeks afkomstig van de fabrikant. In tegenstelling tot categorie 2 of categorie 3 materialenpaspoorten, die respectievelijk een sectorgemiddelde of zelfs generieke data bevatten.

Totstandkoming
Een categorie 1 productkaart wordt opgesteld op basis van een uitgebreide levenscyclusanalyse (LCA). Hiermee wordt de totale milieu-impact gemeten. Een dergelijke LCA wordt opgesteld door een daartoe bevoegde externe instantie, zoals het instituut Kiwa. De fabrikant van het product levert hiervoor de data aan. In uitgebreide EPD (Environmental Product Declaration) rapporten wordt vervolgens het gehele proces van gebruikte grondstoffen tot aan afvalverwerking gedetailleerd in kaart gebracht volgens de EN 15804 normering. Dit is veelal een intensieve en tijdrovende klus omdat zaken als de oorsprong en het transport van alle onderdelen (bijvoorbeeld verf, plastic, printplaatjes, schroeven, koperdraden) achterhaald en getoetst moet worden.
In de vervolgstap wordt de LCA door een onafhankelijke partij gecontroleerd en getoetst volgens de meest actuele methodieken en normen. Tot slot wordt de informatie overhandigd aan de Nationale Milieu Database (NMD). De NMD kent vervolgens een Milieu Kosten Indicator (MKI) toe en publiceert deze in hun database. De MKI-score geeft een indicatie van de preventiekosten die gemaakt zouden moeten worden om eventuele milieuschade op te heffen. Plaatsing in de NMD is nodig om adviseurs, ontwikkelaars en bouwondernemingen in staat te stellen om met de data te rekenen voor hun nieuwbouwprojecten in lijn met het Bouwbesluit.

Gunstige MPG-score
Nieuwe gebouwen in Nederland zijn gebonden aan de MPG: de Milieu Prestatie voor Gebouwen. Deze drukt in een score uit wat de belasting van een gebouw is op het milieu. De MPG voor een gebouw wordt berekend als de MKI-score per m2 bruto vloeroppervlak per jaar op basis van de beoogde levensduur. Materialen en producten die niet in categorie 1 vallen krijgen per definitie een hogere score, waardoor zij in calculaties een zwaardere impact hebben op de MPG. Een warmtepomp met een categorie 1 productkaart draagt vanuit dit principe dus bij aan het bereiken van een gunstige MPG-score. De eisen voor de MPG worden in de toekomst bovendien verder aangescherpt waarmee het belang van klimaatinstallaties met een zo laag mogelijke milieu-impact alleen maar groter wordt.1

Steeds meer handhaving
De overheid wil in 2030 100 procent circulair aanbesteden en uitvragen zijn sinds 2023 reeds circulair. Woningcorporaties die volgens recent gemaakte afspraken met de overheid in de komende jaren fors investeren in nieuwbouwwoningen, worden geacht hier een voortrekkersrol in te spelen. Dit betekent dat ontwikkelaars de milieu-impact van hun projecten inzichtelijk moeten maken, en de verwachting is dat de overheid steeds meer zal handhaven op de daadwerkelijke uitvoering van plannen en berekeningen. Met name voor projectinstallateurs is het daarom essentieel om goed op de hoogte te blijven omtrent de laatste ontwikkelingen.

Subsidie
Ondernemers kunnen door gebruik van een warmtepomp met een categorie 1 productkaart aanspraak maken op een zogenaamde MIA\Vamil subsidie. Dit biedt bedrijven een interessant belastingvoordeel voor investeringen in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen zoals circulaire en duurzame gebouwen. Dit kan oplopen tot ruim 30 procent van de investering en kan zo tienduizenden euro’s besparing opleveren. Meer informatie hierover kan worden geraadpleegd op de website van het RVO (www.rvo.nl).

Productkaart voor warmtepompen
Productkaarten voor basisgrondstoffen en bouwmaterialen zijn over het algemeen relatief eenvoudig op te stellen. Zo zijn er inmiddels steeds meer categorie 1 productkaarten beschikbaar voor producten als bakstenen, isolatiematerialen of deuren. Voor technische producten en installaties als warmtepompen is dat nog zeldzaam. Op moment van schrijven is voor één type warmtepomp een categorie 1 productkaart gepubliceerd. Dit betreft een lucht-waterwarmtepomp met R290 koudemiddel die is opgenomen in de Nationale Milieu Database (NMD). Details van de productkaart kunnen bekeken worden in de NMD database viewer op www.milieudatabase.nl.

Verplichting
In veel Europese landen is het overigens reeds verplicht om categorie 1 productkaarten te registreren. In Nederland geldt deze verplichting nog niet, maar stimuleert de overheid fabrikanten en leveranciers van technische installaties om categorie 1 productkaarten te laten opstellen en te laten opnemen in de NMD. Alleen dan ontstaat er een gelijk speelveld waarin de milieuprestaties op een transparante wijze inzichtelijk kunnen worden gemaakt en met elkaar vergeleken kunnen worden. Ondanks recente ontwikkelingen zijn voor warmtepompen nog de nodige stappen te zetten 
Artikel en beeld: Nederlandse VerwarmingsIndustrie

1. De aanscherping van de MPG zou in eerste instantie op 1 januari 2025 effectief worden, maar deze datum lijkt ten tijde van schrijven van dit artikel met een half jaar uitgesteld te worden.

Dit is een artikel uit de print-editie van het vakblad IZ. De digitale edities van IZ zijn gratis te raadplegen via www.installateurszaken.nl. Liever een print-editie op uw deurmat? Maak dan gebruik van onze tijdelijke actie en meld u nu aan voor een gratis abonnement op IZ via www.installateurszaken.nl

Gasloze appartementen waar eens een basisschool stond

Gepubliceerd op

De voormalige basisschool ‘De Schakel’, gelegen midden in Maasdijk, is gesloopt en er zijn 20 sociale huurappartementen voor in de plaats gekomen, 10 kleine en 10 grotere. De woningen zijn geschikt voor jongeren, alleenstaanden en ouderen. Onderdeel van het plan is de mogelijkheid voor bewoners om een moestuin aan te leggen op de grondstrook tussen het appartementengebouw en de eengezinswoningen. De appartementen hebben allemaal een warmtepompinstallatie gekregen, om ze gasloos te verwarmen en van tapwater te voorzien.

Bij de appartementen is gekozen voor de ATAG Energion M Compact 40. Dit is een monobloc lucht/water warmtepomp met een geïntegreerde boiler. De appartementen van De Schakel zijn geschikt voor 2 tot 4 personen. De geïntegreerde 180L boiler van de M Compact levert voldoende tapwater om comfortabel te leven. Doordat de boiler van de Energion M Compact verwerkt is in de behuizing van de binnenunit heeft dit het voordeel dat deze niet meer aangesloten hoeft te worden. De buitenunit is op het platte dak geplaatst. Op deze manier zijn de buitenunits nauwelijks te horen door de bewoners en niet zichtbaar. Ze zijn bovendien eenvoudig toegankelijk voor de servicemonteurs.

Temperatuurcontrole
Om de temperatuur in de ruimtes te controleren is er een ATAG Zonemanager toegepast. Elke ruimte kan hierdoor onafhankelijk een warmte- of koelingsvraag creëren waarbij er een berekende aanvoertemperatuur per zone geleverd kan worden. Alle appartementen maken gebruik van een ATAG One Zone thermostaat in de woonkamer. De thermostaten worden via het internet verbonden. Dit biedt de mogelijkheid om de installatie op afstand uit te lezen en te monitoren. Met toestemming van de bewoner kunnen er op afstand parameters worden aangepast waardoor onnodige servicebezoeken worden voorkomen en bewoners sneller worden geholpen. Voor de andere ruimtes zijn Cube thermostaten gebruikt. Hiermee kan snel en eenvoudig de gewenste temperatuur voor de ruimte worden ingesteld.

Relevant nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Jaren ’60 woningen van het gas met bodemenergie

Gepubliceerd op

Vorig jaar heeft Wooncompagnie in Petten een renovatieproject uit laten voeren. De woningcorporatie liet dertig jaren ’60 woningen gasloos maken met behulp van bodemenergiewarmtepompen en vraaggestuurde ventilatie met warmteterugwinning. Dankzij deze verduurzaming is de stap gemaakt van gemiddeld energielabel E naar energielabel A+++ of zelfs A++++.

De woningen zijn voorzien van een nieuwe, goed geïsoleerde schil met buitengevelisolatie, nieuwe kozijnen en een vernieuwd dak met zonnepanelen. In samenwerking met KTI Installatietechniek is bij deze renovatie gekozen voor een totaaloplossing van Itho Daalderop, met grondgebonden water/water-warmtepomp WPU, een voorraadvat en vraaggestuurde ventilatie met warmteterugwinning door middel van een HRU WTW-unit.

Vóór op schema
Paul Stegers, adviseur strategie bij Wooncompagnie, legt uit dat de corporatie de ambitie om in 2030 gemiddeld energielabel A te realiseren vorig jaar al heeft behaald: “Dit project in Petten draagt bij aan een verdere daling van het energielabel.”
De corporatie begon de verduurzaming van het woningbezit met kleine maatregelen bij zo veel mogelijk woningen, zoals isoleren binnen de bestaande schil. “Nu zijn we aangekomen bij het maken van de slag naar gasloos, of op z'n minst naar een veel lager gasgebruik. Denk hierbij aan het plaatsen van zonnepanelen en installeren van warmtepompen”, vertelt Stegers.

Lagere lasten, meer wooncomfort
Bij het renovatieproject in Petten heeft elke woning zijn eigen bodembron, waarmee energie uit de bodem wordt opgewaardeerd door de warmtepomp. Hiermee kan de warmtepomp de woning op lage temperaturen efficiënt verwarmen.
De ventilatielucht kwam voorheen via raamroosters naar binnen. Omdat er nu op lage temperaturen wordt verwarmd, is het wenselijk dat er niet enorm koude lucht van buiten naar binnen komt. De vraaggestuurde ventilatie met warmteterugwinning zorgt ervoor dat de warmte die in de afgevoerde ventilatielucht zit, wordt afgegeven aan de verse binnenkomende lucht.

Fors lagere energierekening
Uiteindelijk biedt de gekozen combinatie van warmtepomp en vraaggestuurde ventilatie met warmteterugwinning veel voordelen op het vlak van comfort en duurzaamheid, wat ook terug te zien is op de energierekening. De bewoners hebben inmiddels de eerste winter in hun gerenoveerde huizen doorgemaakt en zijn erg blij met hun fors lagere energierekening. “We betaalden erg veel aan gas en elektra, vorig jaar zo’n 299 euro per maand. Nu krijgen we van de energiemaatschappij elke maand een overzichtje. In de maand maart was de opbrengst van de zonnepanelen gelijk aan onze energiekosten. Dat scheelt een eind”, bevestigt bewoner Arnold Gronert. Ook in het wooncomfort van voor en na de renovatie zit een verschil als tussen hemel en aarde, geeft zijn vrouw Rineke aan. Nu kun je in de winter ’s morgens naar beneden lopen en is het overal een aangename temperatuur.
Betrokken installateur Jos Koks, eigenaar van KTI Installatietechniek, geeft aan dat de bodemenergiewarmtepomp van Itho Daalderop op de langere termijn voordeliger is dan een lucht/water-warmtepomp. “De grotere investering aan het begin verdien je dankzij lagere onderhoudskosten terug, bleek uit onze inventarisatie van verschillende oplossingen die we met een kosten-batenanalyse hebben voorgelegd aan de woningcorporatie”, vertelt hij.

Projectmatig plaatsen WPU
De WPU is een warmtepomp die zeer geschikt is voor projecten bij woningcorporaties, bevestigt Category Manager Renewables bij Itho Daalderop Niek de Jong: “Met onze bodemenergiewarmtepomp kunnen zij een groot deel van hun woningen heel efficiënt verduurzamen. Ook in het kader van de huidige netcongestiediscussie heeft bodemenergie een belangrijk voordeel in termen van energiegebruik. Dit is circa een derde van een lucht/water-warmtepomp. Daarnaast zijn de voordelen van geen buitendeel, geen buitengeluid en het allerhoogste rendement belangrijke argumenten om meer bodemenergie in te zetten.”

Relevant nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Ontwerpen van bodemgebonden water/water warmtepompen in woningen

Gepubliceerd op

De geactualiseerde versie van de ISSO-publicatie 72 is beschikbaar. De publicatie behandelt het gehele proces van de realisatie van bodemgebonden water/waterwarmtepompen: van het ontwerp en de uitvoering tot en met de oplevering en het beheer. Naast alle benodigde informatie en handvatten voor iedere fase, besteedt de publicatie ook aandacht aan mogelijke afwijkingen in de praktijk die aandachtspunten opleveren bij het ontwerp.

De kennis beperkt zich in de basis tot één soort systeem: een warmtepomp voor de opwekking van lage temperatuur ruimteverwarming en warm tapwater voor een individuele woning met vrije koeling. Het koelen betreft enkel vrije (passieve) koeling vanuit de gesloten bodemwarmtewisselaar. De systeemopzet die deze ISSO-publicatie behandelt is tweeledig:
•          Een individuele gesloten bodemwarmtewisselaar als bron van de warmtepomp.
•          Een combi-warmtepomp voor verwarming, koeling en de bereiding van warm tapwater voor een individueel systeem. De warmtapwateropwekking kan geïntegreerd zijn of los van de warmtepomp zijn geplaatst.

Selectie warmtepomp
Deze ISSO-publicatie 72 is een herziening van de versie die in 2022 verscheen. Het normatieve Deel A beschrijft de programmafase en de benodigde wettelijke activiteiten en werkzaamheden die vereist zijn voor ontwerp, realisatie, onderhoud en beheer. Het informatieve Deel B geeft technische toelichtingen en adviezen voor de uitwerking in de ontwerp-, uitwerkings-, realisatie- en beheerfase. Daarnaast is er aandacht voor periodiek onderhoud en monitoring. In het document wordt het belang van zorgvuldige selectie van de warmtepomp benadrukt. ISSO verwijst daarvoor ook naar ISSO-publicatie 51 ‘Warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen’. ISSO-publicatie 72 sluit aan bij ISSO-publicatie 73, die ingaat op het ontwerp en de uitvoering van verticale bodemwarmtewisselaars. Ook sluit ISSO-publicatie 72 aan bij ISSO-publicatie 50 ‘Warmwaterverwarmingsinstallaties’ en het ISSO-kleintje Individuele centrale verwarmingsinstallaties die kennis bieden voor het ontwerp en de uitvoering van de cv-installatie in de woning.

Verplichte certificering
Voor ontwerp, installatie, beheer en onderhoud van dit type warmtepompinstallatie in de woning is certificering en erkenning volgens BRL 6000-21/00 noodzakelijk. De BRL 6000-21/00 maakt onderscheid tussen grote en kleine installaties. Kleine installaties zijn individuele installaties met een individuele warmtepomp en een individuele bron voor een individuele woning. Voor de technische invulling van het ontwerp, installeren en beheren verwijst de BRL 6000-21/00 naar de ISSO-publicaties 72 en 73. Voor het boren en installeren van de bodemwarmtewisselaar zijn certificering en erkenning volgens BRLen SIKB 2100/11000 en protocollen 2101/11001 noodzakelijk.

Ga voor de geactualiseerde ISSO-publicatie 72 naar ISSO Open, via www.isso.nl.

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Relevant nieuws

Transparantie noodzakelijk voor eerlijke warmtetransitie

Gepubliceerd op

Onlangs verscheen het rapport ‘De keuze voor warmtenetten of andere warmteoplossingen’ dat is opgesteld door Berenschot aan de hand van het plan voor het warmtenet in Den Haag. De aanleiding van het onderzoek is dat in de praktijk warmtenetten lastig te realiseren blijken te zijn, waarbij als alternatief all electric warmteoplossingen worden bekeken. De vereniging voor Duurzame Warmte vindt het te beperkt om te stellen dat de twee belangrijkste warmteoplossingen warmtenetten en all electric warmtepompen zijn. ‘Alle beschikbare duurzame warmteoplossingen waaronder zeker ook hybride warmtepompen, zijn nodig voor een eerlijke en betaalbare warmtetransitie.’

Onderzoek naar welke warmte-oplossing tot de laagste maatschappelijke kosten leidt, zoals hier is gebeurd, is van wezenlijk belang om goede keuzes te kunnen maken, stelt de vereniging. Echter, in deze specifiek onderzochte situatie is de keuze voor hybride warmtepompen bij voorbaat niet meegenomen. Hierdoor ontstaat volgens Duurzame Warmte een vertekend beeld, dat tot onnodige verwarring leidt.

Realistische oplossing
Duurzame Warmt: ‘De hybride warmtepomp is een zeer realistische oplossing. Het maakt de energietransitie en het verlagen van het energiegebruik (en kosten) haalbaar en betaalbaar voor de grote groepen: zowel voor de particuliere huizenbezitters, maar zeker ook voor huurwoningen. Geheel in lijn van het hoofdlijnenakkoord: de hybride geeft een grote impuls in de energietransitie met de nadruk op draagbaar, haalbaar en uitvoerbaar.’

Groen gas
In het onderzoek geeft Berenschot aan dat groen gas in 2050 slecht beschikbaar is en niet ingezet moet worden in de binnenstad van Den Haag. Dat is een voorbarige conclusie. De 9 miljard kubieke meter aardgas die nu nodig is voor de verwarming van de gebouwde omgeving wordt met toepassing van hybride teruggebracht tot 2 miljard m3. Deze kleinere hoeveelheid kan worden ingevuld door groen gas en waterstof en wellicht batterijtechnologie in de toekomst. CE Delft heeft hierover het rapport ‘Potentieel van lokale biomassa en invoedlocaties van groengas’[1] uitgegeven en recent de jaarrapportage 2023 ‘Convenant duurzaamheid biomassa’[2]. Daarbij biedt hybride, volgens de vereniging, een belangrijk onderdeel van de oplossing voor de toenemende netcongestie. Met slimme technologieën kan er eenvoudig geswitcht worden tussen gas en elektriciteit.

Transparantie
Vereniging voor Duurzame Warmte pleit voor een betaalbare en realistische warmtetransitie, waarbij ook de hybride warmtepomp een onderdeel van de oplossing is. ‘Met een hybride wordt gemiddeld 75% van het gasgebruik bespaard [3]. Het is te verwachten dat het aandeel hernieuwbaar gas toeneemt. Laten we op weg naar 2050 per situatie de best passende, haalbare en betaalbare oplossingen onderzoeken en toepassen. Transparantie en eerlijke informatievoorziening is hierbij cruciaal.’

[1] CE_Delft_190281_Potentieel_lokale_biomassa_en_invoedlocaties_groengas_DEF.pdf

[2] CE_Delft_230442_Jaarrapportage_Convenant_duurzaamheid_biomassa_2023_Def.pdf

[3] Samenvatting resultaten Demonstratieproject juni2023 (demoprojecthybride.nl)

Relevant nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Actuele kennis beschikbaar voor lucht/water-warmtepompen

Gepubliceerd op

Er is een geactualiseerde ISSO-publicatie 98 ‘Lucht/water-warmtepompen in woningen’ verschenen. Deze publicatie biedt professionals handvatten bij het ontwerp, de uitvoering, de oplevering en het beheer van individuele lucht/water-warmtepompsystemen, met buitenlucht en/of ventilatielucht als bron. Het document beperkt zich in de basis tot één soort systeem: de warmtepomp voor opwekking van warm water voor ruimteverwarming en tapwater. Eventueel kan dit toestel functioneren in combinatie met een cv-ketel en/of (optionele) koeling.

In de publicatie komen drie varianten aan bod:
•          Toepassing van een combi-warmtepomp voor verwarming, de bereiding van warm tapwater en koeling voor een individueel systeem. De warmtapwateropwekking kan zowel geïntegreerd als separaat bij de warmtepomp zijn geplaatst.
•          Toepassing van een warmtepompboiler.
•          Toepassing van een hybride warmtepomp.

Nieuwe kennis
De kennis in de publicatie is nu volledig afgestemd op de meest recente inzichten en installatiepraktijk. Daarnaast zijn de verschillende typen lucht/water-warmtepompen, over hybride warmtepompen en over afgiftesystemen toegevoegd. Ook zijn er bijlagen over de selectie en dimensionering van deze afgiftesystemen en de ontwikkelingen rond koudemiddelen.

Verwijzingen naar ISSO-publicatie 51
In 2023 verscheen al een nieuwe versie van ISSO-publicatie 51. Deze bevat de meest actuele kennis over het maken van een warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen. Die kennis is van belang om de capaciteit van een warmtepomp zo goed mogelijk te bepalen. Daarom verwijst ISSO-publicatie 98 enkele keren naar de actuele informatie in publicatie 51.

De geactualiseerde versie van ISSO-publicatie 98 ‘Lucht/water-warmtepompen in woningen’ is beschikbaar op www.open.isso.nl.

Relevant nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Stille warmtepomp

Gepubliceerd op

Nefit Bosch breidt de reeks warmtepompen met propaan (R290) als koudemiddel uit met de Bosch Compress Hybrid 5800i AW. Deze nieuwe monoblock is de stilste warmtepomp van Nefit Bosch tot nu toe en kan zonder binnenunit en buffervat worden aangesloten op bestaande cv-installaties.

De Bosch Compress Hybrid 5800i AW is volgens Nefit Bosch de stilste warmtepomp die momenteel op de markt is. Het geluidsdrukniveau is 26,5 dB(A) in nachtmodus op een afstand van drie meter. Voor installateurs betekent dit ruimere plaatsingsmogelijkheden voor de buitenunit binnen de geldende geluidsnormen. Bovendien is een afstand tussen binnen- en buitenunit tot 25 meter geen probleem en is voor deze warmtepomp geen F-gassencertificering nodig. De Compress Hybrid 5800i AW heeft energielabel A+++ en een SCOP van 4,65 tot 4,58 bij A7/W35.

Geen binnenunit of buffervat nodig
De buitenunit van 4,5 of 7 kW kan zonder binnenunit op de cv-installatie worden aangesloten door middel van twee verschillende aansluitsets. In eerste instantie is combinatie mogelijk met Nefit cv-ketels, op termijn zijn ook combinaties voorzien met andere merken met aansturing via OpenTherm of Aan/uit. Een buffervat of aanpassingen aan de bestaande installatie binnen zijn niet nodig.

Geschikt voor radiatoren
Met aanvoertemperaturen tot 75℃ is de Compress Hybrid 5800i AW ook geschikt voor installaties met conventionele radiatoren. Het hybride systeem kan worden bediend via de nieuwe Bosch CH120 thermostaat of via de Bosch EasyControl thermostaat met de bijbehorende app.
De Compress Hybrid 5800i AW is leverbaar via de reguliere groothandelskanalen en is de nieuwste aanvulling op de R290-lijn van Nefit Bosch, die eerder dit jaar werd uitgebreid met all-electric varianten van 10 en 12 kW.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Relevant nieuws

Hybride warmtepomp zonder of met klein buffervat

Gepubliceerd op

Vaillant introduceert de Minibuffer: een nieuwe toepassing voor hybride verwarmingssystemen. De Minibuffer is een open verdeler, die een installatie zonder of met een kleiner buffervat mogelijk maakt. Hierdoor wordt het toegankelijker voor (kleinere) woningen met beperkte ruimte rondom de cv-ketel om een hybride verwarmingssysteem te installeren.

Hybride warmtepompsystemen worden in de praktijk vaak uitgerust met een buffervat, die doorgaans extra ruimte in beslag neemt. Deze ruimte is niet altijd beschikbaar, met name in rijwoningen. Onder bepaalde voorwaarden, maakt de open verdeler het mogelijk om een hybride systeem zonder of met een kleiner buffervat te installeren. Hierdoor kan er in een aantal situaties met weinig woonruimte en kleiner budget een extra compacte hybride oplossing worden gerealiseerd. Omdat de Minibuffer direct onder een Vaillant cv-ketel kan worden geplaatst, is de installatie snel en eenvoudig, aldus de fabrikant.

Optimale flow
Met de Minibuffer wordt het warmtesysteem centraal geregeld via de kamerthermostaat. Voor een ideale oplossing, dient er rekening te worden gehouden met de minimale waterinhoud van het systeem en de volumestroom. Zo moet er bij onvoldoende vrije waterinhoud een klein buffervat van 20 liter worden geplaatst. Deze oplossing is toepasbaar op Vaillant warmtepompen aroTHERM pure 4 of 6kW, en aroTHERM plus 3 of 5kW, gecombineerd met een Vaillant sensoCOMFORT regelaar en een Vaillant cv-ketel met eBUS bekabeling (standaard op Vaillant cv-ketels sinds 2006). Met deze speciaal ontworpen koppeling in combinatie met een systeem dat volledig bestaat uit Vaillant componenten, wordt er een optimale flow en verbinding gecreëerd, wat de levensduur van de installatie verlengt.

Nieuw alternatief
Ronald Mazurel, Manager Product Management bij Vaillant, is enthousiast over de nieuwe toepassing: “Elke verwarmingssituatie is anders. Afhankelijk van woonsituatie, bewonerswensen en budget verschilt de oplossing richting duurzaam wonen. We zien dat nog bij een groot deel van de woningvoorraad hybride oplossingen lastig toepasbaar zijn. Wij vinden het belangrijk om duurzaamheid te stimuleren en om zo veel mogelijk woningtypen te kunnen voorzien van een geschikte duurzame installatie. Met de Minibuffer bieden we een nieuwe mogelijkheid die aan de vraag vanuit de markt tegemoet komt en de verduurzaming van veel woningen zal vergemakkelijken. Doordat deze optie daarnaast het installatiegemak verbetert kunnen we het werk voor de installateur ook verlichten. Zo proberen we de energietransitie zoveel mogelijk te stimuleren.”

Per 2026 verplichte warmtepomp van de baan met nieuw kabinet

Gepubliceerd op

Als het aan de nieuwe regering ligt zal het per 2026 niet meer verplicht zijn om een warmtepomp aan te schaffen bij cv-ketel vervanging. Dit maakten de potentiële coalitiepartijen vannacht bekend in hun hoofdlijnenakkoord.

Het was Hugo de Jonge die op de VSK van 2022 aankondigde dat de hybride warmtepomp de minimale norm zou worden. Techniek Nederland en de Nederlandse ketelfabrikanten stonden destijds te juichen, maar de installateur keek al minder blij naar deze ontwikkeling.

Geen verrassing
Op zich is het geen verrassing dat de beoogde nieuwe coalitie een streep wil zetten door het verplicht stellen van de warmtepomp. Ze waren er al geen enthousiaste voorstanders van. Installateurs zagen vooral veel werk op zich afkomen terwijl er al een hoge werkdruk is in combinatie met een gebrek aan geschoold personeel. Huiseigenaren hikten tegen de hoge investeringskosten aan, zodat het uiteindelijk vooral de fabrikanten waren die wel brood zagen in de maatregel van De Jonge, in de verwachting dat die een toename van de verkoop van warmtepompen zou laten zien.
Hoe reageren de verschillende partijen nu op het voornemen van de nieuwe coalitie om de warmtepomp niet langer verplicht te stellen? Installatienet peilde wat reacties.

“Meer heil in subsidies”
Voor Joni Fleischer van JF Totaaltechniek komt het nieuwe beleid van de regering niet als een verrassing. “Ik had al lang bedacht dat het niet zou gaan werken. Allereerst omdat al die PV-panelen en warmtepompen tot netcongestie leiden. Daarnaast komt de hybride warmtepomp dikwijls in huizen die slechter geïsoleerd zijn. Dat is van de gekke, want daardoor krijg je supoptimale systemen. Je moet juist eerst de warmtevraag terugbrengen en daarna pas een warmtepomp installeren, zo functioneert het systeem ook beter. En tot slot jaag je mensen op kosten, die het regelmatig al nauwelijks kunnen bolwerken. Ikzelf zie meer heil in subsidies voor het beter inregelen van bestaande installaties door gekwalificeerde installateurs. Zo kan je het gebruik al simpel terugdringen met 40 à 50%.”

Direct voor all-electric
Ook Peet van der Ende van P.M. van der Ende Installatietechniek was eigenlijk al niet te spreken over hybride warmtepompen. “Je hebt dan te maken met twee installaties die goed moeten functioneren en dubbel onderhoud. Erg ongunstig dus. Wij gaan liever direct voor all-electric als het kan. Daarnaast is die verduurzaming van de thermische energievoorziening soms ronduit problematisch. Denk maar aan voorbeelden van gestapelde woningbouw waarvoor waterstof, een warmtenet of blokverwarming eigenlijk een betere oplossing is. Maar ja, dan zit je in menig geval met forse kosten en zou eigenlijk de overheid moeten bijspringen.”

“Rem op noodzakelijke innovatie en versnelling”
Arthur van Schayk, Algemeen Directeur Remeha zegt te betreuren dat de norm komt te vervallen: “Deze draagt namelijk positief bij aan de versnelling van de energietransitie in Nederland. De continue verandering in politiek beleid aangaande energietransitie remt echter wel de noodzakelijke innovatie en versnelling. Remeha heeft geïnvesteerd in productontwikkeling en de opening van een warmtepompfabriek, mede op basis van de norm-aankondiging in 2022. Ondanks deze ontwikkeling blijft onze visie ongewijzigd: wij blijven geloven in de hybride warmtepomp, nu en in de toekomst. Het is de meest (financieel) interessante oplossing voor verduurzaming van bestaande woningen: zowel qua CO2-reductie, gasbesparing als financiële investering. En recent onderzoek (Installatiemonitor, mei 2024) bevestigt ons geloof: ruim 95% van de woningeigenaren die in 2022/2023 een warmtepomp hebben laten plaatsen is tevreden en raadt anderen een warmtepomp aan. Het is een duurzame keuze die bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelen en het creëren van een betere leefomgeving.”

“Warmtepomp is nu uit de gratie”
Dat de ‘verplichte warmtepomp’ op de schop zou gaan is niet onverwacht”, reageert Gerd Vrieling, Commercieel Directeur Nefit Bosch. “Tegelijkertijd wil men vasthouden aan de klimaatdoelen. Ook de verplichtingen in EU- verband blijven natuurlijk onveranderd staan. De vraag is dan hoe dit kabinet aan de doelen wil voldoen zonder maatregelen in de gebouwde omgeving. CO2 verder belasten wil men niet, maar er zal zeker iets moeten gebeuren. Ook zonder verplichtingen, zijn er natuurlijk scenario’s te bedenken om aan de doelen te voldoen. Het ligt voor de hand dat dit kabinet het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden zal blijven stimuleren, zoals ze zelf aangeeft. Hoe dit precies vorm zal krijgen in het beleid, zullen we even moeten afwachten, maar wij verwachten niet dat dit betekent dat de warmtepomp nu uit de gratie is. In tegendeel, de dwang is er misschien af, het tempo ligt voorlopig wellicht lager dan het afgelopen jaar, maar de opgave om in de gebouwde omgeving verder te verduurzamen blijft onverminderd van kracht, anders is het onmogelijk om de doelen te halen. De warmtepomp, al dan niet hybride, is hierbij onmisbaar. Als Nefit Bosch anticiperen we al jaren op een diverse energiemix in de toekomst en kunnen we snel schakelen tussen all-electric, hybride en gasgebonden oplossingen inclusief waterstof, al naar gelang de keuzes van de politiek en de markt.”

Vrijwillige keuze
Itho Daalderop laat weten dat met de afschaffing van de verplichting voor een warmtepomp, er niet zoveel verandert. Volgens Maurits Lagendijk, marketeer bij de fabrikant, zijn “een comfortabele en stabiele temperatuur in huis, een lage energierekening, geen (of in het geval van een hybride opstelling een lagere) CO2-uitstoot, voor onze klanten al jaren belangrijke redenen om te kiezen voor onze warmtepompen. Dit is altijd een vrije keuze geweest. Wij richten ons op klanten die juist heel graag een warmtepomp willen, vanwege de vele voordelen die het oplevert; voor hen die een mooi rendement op een investering belangrijk vinden; voor hen die het belangrijk vinden dat ze minder CO2 uitstoten; voor hen die het fijn vinden dat het qua temperatuur altijd lente in huis is. Deze mensen zijn onze typische klanten. En voor hen was de verplichting helemaal niet nodig, die willen het vrijwillig.”

"Grote vraag zal blijven"
Rob Maassen, Country Manager ATAG Verwarming: “Wij zijn ervan overtuigd dat er de komende jaren een grote vraag zal blijven naar duurzame verwarmingsoplossingen. Het schrappen van de verplichtstelling van een warmtepomp vanaf 2026 zal dat niet veranderen. Er wordt langer ingezet op hybride oplossingen waarbij cv-ketels samenwerken met een warmtepomp. Hiervoor zijn verschillende compacte oplossingen ontwikkeld die uitstekend functioneren in combinatie met cv-ketels, die het elektriciteitsnet niet te veel belasten en uitermate geschikt zijn voor de Nederlandse woningen.”

Hybride route
Intergas heeft begrip voor het schrappen van de verplichting. De fabrikant onderschrijft de focus van de vier coalitiepartijen op draagvlak, haalbaarheid en energieonafhankelijkheid bij het vormgeven van de energietransitie. Bovendien blijven de klimaatdoelen op Europees niveau onveranderd. In 2030 moet de Europese Unie minimaal 55% minder CO2 uitstoten en tegen 2050 streeft de naar klimaatneutraliteit. Volgens Intergas is de hybride route, met een installatie bestaande uit een hybride warmtepomp die samenwerkt met een (nieuwe of bestaande) cv-ketel, hierop nog steeds het juiste antwoord. "Wij zijn ervan overtuigd dat een hybride installatie de beste keuze is om de bestaande bouw duurzaam te verwarmen. Door lagere aanschafkosten dan een all-electric systeem is het voor de meeste huishoudens een haalbare oplossing. Daarbij is aangetoond bij het demonstratieproject ‘Hybride Verwarmd’ dat een hybride systeem tot een gasbesparing van 80% kan leiden. Hiermee wordt de hybride warmtepomp binnen enkele jaren terugverdiend. Bovendien wordt ruim voldoende CO2-uitstoot bespaard om de klimaatdoelen te halen en is de hybride ‘netcongestie-proof’, omdat het apparaat altijd terug kan vallen op de gasketel", aldus Arno La Haye, Managing Director bij Intergas. Voor het succesvol toepassen van de hybride route is een aantoonbare lagere energierekening noodzakelijk. Intergas is ervan overtuigd dat de hybride deze besparing kan leveren. Daarom presenteert Intergas op korte termijn, bij voorkeur in nauwe samenwerking met de brancheorganisatie, een besparingsgarantie. Hiermee zijn huishoudens verzekerd van een lagere energierekening en een gunstige terugverdientijd.

Warmtepomp centraal
Vaillant meldt zich onverminderd te blijven inzetten voor een duurzame toekomst. Hugo Hemel, Marketing Director bij Vaillant hierover: “We blijven trouw aan onze technologiestrategie waarin de warmtepomp centraal staat en hechten nog steeds veel belang aan het bieden van een duurzaam alternatief voor verwarmen, voor iedereen. Nederland heeft zich bovendien gecommitteerd aan Europese afspraken over het uitfaseren van het fossiel verwarmen van woningen, waarbinnen de warmtepomp een speerpunttechnologie vormt. Deze verbintenis onderstreept het belang van onze voortdurende inzet voor duurzame oplossingen. We zijn overigens positief over het feit dat het hoofdlijnenakkoord sterk inzet op het versnellen van nieuwbouw tot structureel 100.000 woningen per jaar. Deze ontwikkeling biedt een belangrijke impuls voor duurzaam wonen en draagt bij aan onze gezamenlijke doelstellingen voor een milieuvriendelijke toekomst.”

"Onverteerbaar"
Techniek Nederland maakt zich zorgen over een aantal maatregelen in het hoofdlijnenakkoord. Met name het voornemen om de normering van de hybride warmtepomp te schrappen, is voor de brancheorganisatie onverteerbaar. Voorzitter Doekle Terpstra: “Installateurs en fabrikanten hebben tientallen miljoenen geïnvesteerd in opleidingen en productiecapaciteit. Dit besluit brengt een complete sector in grote problemen. We hebben als sector afspraken gemaakt met de overheid en verwachten van de overheid dat zij die afspraken nakomt. Dit is een ondoordacht besluit. We hebben met elkaar de schouders gezet onder het verlagen van de CO2-uitstoot. Installatiebedrijven en zelfstandig ondernemers hebben veel geld, tijd en energie gestoken in opleidingen en de industrie heeft de productiecapaciteit verhoogd. Door dit terug te draaien brengt het kabinet een hele sector in de problemen. Dit moet echt van tafel.’ Terpstra wil over dit onderwerp zo snel mogelijk in gesprek met het nieuwe kabinet.”

Diskwalificatie warmtepompindustrie
Tot slot de verenigingen die in Nederland de belangen behartigen van de warmtepompindustrie, Vereniging Warmtepompen en NVI-GO. Gezamenlijk spreken zij hun verbazing uit over het voorstel van de nieuwe coalitie om de ingezette koers m.b.t. de verduurzaming van Nederland in algemene zin, en die van individuele woningen specifiek, niet door te zetten. 'Daarmee diskwalificeert de nieuwe regering de warmtepompenbranche die in de publiek-private uitwerking van het actieplan (hybride) warmtepompen zwaar heeft geïnvesteerd in productiecapaciteit. En ontzegt de nieuwe regering de Nederlandse samenleving en economie goedkope warmte uit de eigen omgeving met duurzame elektriciteit van zon en wind.'

 

Relevant nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

‘Nieuwe regering diskwalificeert warmtepomp-industrie’

Gepubliceerd op

De beide verenigingen die in Nederland de belangen behartigen van de warmtepompindustrie, Vereniging Warmtepompen en NVI-GO, spreken hun verbazing uit over het voorstel van de nieuwe coalitie om de ingezette koers m.b.t. de verduurzaming van Nederland in algemene zin, en die van individuele woningen specifiek, niet door te zetten. Daarmee diskwalificeert de nieuwe regering de warmtepompenbranche die in de publiek-private uitwerking van het actieplan (hybride) warmtepompen zwaar heeft geïnvesteerd in productiecapaciteit. En ontzegt de nieuwe regering de Nederlandse samenleving en economie goedkope warmte uit de eigen omgeving met duurzame elektriciteit van zon en wind.

Voor individuele woningen in de bestaande bouw betreft het, vanaf 2026, de verplichte vervanging van de gasketel door een duurzamer alternatief. Deze verplichting betreft alleen de situaties waarin deze duurzame vervanging ook daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. Deze verduurzaming wordt ondersteund door een prestatieborging (het aantonen dat het duurzamere alternatief ook daadwerkelijk de beloofde besparing levert) en een normering van de duurzame installatie. De normering met een korte termijn terugverdientijd zou ervoor zorgen dat de eindgebruiker daadwerkelijk goedkoper uit is dan met een stand-alone gasketel.

Trendbreuk
Met het uitvoeren van deze paragraaf uit het regeerakkoord ontstaat er een trendbreuk t.a.v. de enorme vlucht die de toepassing van warmtepompen de afgelopen jaren heeft genomen, aldus Vereniging Warmtepompen en NVI-GO. Die trend wordt zichtbaar met de CBS- en ISDE-cijfers over de afgelopen jaren. De toepassing van warmtepompen heeft de afgelopen jaren een enorme bijdrage geleverd aan niet alleen de landelijke doelstellingen maar ook aan de Europese doelstellingen t.a.v. de energietransitie en de verplichtingen die ons land daarbij is aangegaan. De verwachting is dat met dit regeerakkoord ook het realiseren van klimaatdoelstellingen, en nog belangrijker, een leefbare wereld voor wie na ons komt, in het gunstige geval in tijd opgeschoven wordt. In het ongunstigste geval kun je zelfs gaan twijfelen over de haalbaarheid.

Economische kwetsbaarheid
De duurzame industrie in het algemeen, maar vooral die van de warmtepompen-keten in brede zin, leveren een belangrijke bijdrage aan de economie in Nederland, melden beide verenigingen in een gezamenlijke verklaring. ‘De directe en indirecte werkgelegenheid van onze industrie maar ook die van de toeleverende industrie, de installerende branche, transport en logistiek hebben een respectabel aandeel in Nederland. Met het uitvoeren van deze plannen zal er op die punten een economische kwetsbaarheid ontstaan.’
De verbazing betreft verder het feit dat met het voorstel een aantal belangrijke investeringen tevergeefs zouden zijn geweest. ‘Vanuit de overheid is er een stimulans geweest om de productiecapaciteit te verhogen, innovatieprogramma’s te starten, communicatieprojecten uit te voeren en actief te worden m.b.t. prestatieborging en normering. Hier is niet alleen door de overheid een behoorlijke investering gepleegd. Door het enthousiasme van de overheid heeft ook de industrie geïnvesteerd in fabrieken, mensen en middelen. Daardoor is er, mede door het sturende overheidsbeleid, geïnvesteerd in een productiecapaciteit die klaar is voor een duurzame toekomst maar nu niet benut kan gaan worden.’
De warmtepompenbranche, bij monde van de NVI-GO en Vereniging Warmtepompen, is van mening dat duurzaamheid niet alleen mensen, middelen en verbruik betreft maar ook het efficiënt en effectief inzetten van geïnvesteerde middelen. Bij het doorzetten van deze coalitieparagraaf is aan die heel belangrijk voorwaarde niet meer te voldoen met alle negatieve economische-, sociale- en klimaat technische impact tot gevolg.
De branche denkt en doet graag mee met het nieuw te vormen kabinet om de ingezette koers voor toepassing van duurzamere alternatieve toepassingen in de bestaande bouw te realiseren. Om daarmee aan de zich net bestendigende vraag naar goedkope warmte uit eigen omgeving met duurzame stroom van eigen wind en zon te kunnen blijven voldoen.

Relevant nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Zelf installeren

Gepubliceerd op

HEBBEN WE WEL EEN INSTALLATEUR NODIG?

Tijdens de VSK was er een vacaturemuur te zien met openstaande functies in de installatiebranche. Gezien het schreeuwende gebrek aan vakmensen was het er logischerwijze niet erg druk. Dat tekort aan monteurs leidt soms tot originele oplossingen. Zoals een leverancier die een “Doe-het-zelf installatie” aanbiedt, maar is dat werkbaar?

In de vorige editie van IZ namen we onder andere de Compress Hybrid 5800i AW warmtepomp onder de loep, een warmtepomp die Bosch onder de aandacht bracht tijdens de VSK. Toen we op zoek gingen naar aanvullende informatie over dit systeem, stuitten we toevallig hierop: https://www.aircozonderstek.nl/product/nefit-bosch-compress-5800i-aw-7-or-s-buitenunit/.

Zelf installeren
Deze leverancier biedt een “Doe-het-zelf installatie met in bedrijf name door ons (op afstand via videoverbinding of op locatie)”. We waren erg benieuwd hoe Bosch zelf, de branchevereniging, installateurs en andere fabrikanten aankeken tegen deze oplossing. Hieronder de reacties.

Erkend vakman
Allereerst uiteraard de reactie van Bosch zelf, bij monde van Jan Bosch, Marketingmanager. “Ik kende deze partij niet, dus ik heb navraag gedaan bij mijn salescollega’s. Zij waren ook niet bekend met dit fenomeen. We zullen dit verder onderzoeken. Ik zie dat ze deze ‘self service’ voor meerdere merken aanbieden. Hoe dat specifiek in deze case in zijn werk gaat, is (nog) niet bekend, maar in het algemeen is het zo dat we altijd uitgaan van installatie van de warmtepomp door een erkend installateur. Al is het alleen maar met het oog op de garantievoorwaarden en aftersales services.”

Leken
“Ondanks het feit dat het installeren en instellen van de nieuwe generatie warmtepompen eenvoudiger is geworden, zeker bij deze hybride variant, moet je dit niet aan leken willen overlaten. Onze indruk is dat hier te licht wordt gedacht over de implicaties. Uit ervaring weten we dat veruit de meeste problemen met warmtepompinstallaties - denk aan te veel geluid, te hoog gebruik en comfortklachten - voortkomen uit ofwel een verkeerde dimensionering, ofwel het verkeerd plaatsen van de buitenunit, dan wel het niet of onjuist instellen/inregelen van de installatie. Als producent zijn wij aansprakelijk voor ons product, maar de prestaties van een warmtepomp zijn sterk afhankelijk van de wijze waarop hij wordt toegepast en afgestemd op de (bestaande) cv-installatie. Ik denk dat geen enkele producent voorstander is van een ontwikkeling waarbij dit wordt overgelaten aan niet-deskundige personen (…). Persoonlijk denk ik dat je enerzijds overregulering in de branche moet proberen te voorkomen, maar dat het anderzijds geen overbodige luxe is om installatie door een erkend installatiebedrijf ook voor warmtepompen verplicht te stellen. In die zin lijkt het mij goed dat hier meer aandacht voor komt.”

Geen Jazzmuziek
We vroegen ook concullega Alklima om een reactie. Erwin Tuijtel, Adjunct-directeur zei er het volgende over. “Dit klinkt ons niet als goede Jazzmuziek in de oren. Natuurlijk zien wij ook dat er nog niet voldoende vakmensen in markt zijn om de volledige vraag aan te kunnen en moedigen wij innovatie aan op het gebied van snel en vakkundig installeren. Echter onderstaande oplossing is niet de weg die we moeten bewandelen. Dit gaat op termijn de verduurzaming van Nederland niet ten goede komen. Wij zijn ervan overtuigd dat een vakman/-vrouw een betere, efficiëntere en betrouwbare installatie oplevert, om nog maar te zwijgen over de veiligheid.”

Ter plekke zijn
“Bij het lezen van dit stuk moet ik denken aan de vakmensen achter onze servicetelefoon. Kanjers op hun vakgebied maar ze zijn (helaas) even goed als de informatie die ze van de monteur ter plaatse krijgen. Natuurlijk snappen onze mannen welke informatie nodig is om tot een juiste storingsanalyse te komen en zullen ze grondig doorvragen. Maar tussen de vraag stellen en het juiste volledige antwoord krijgen, daar zit nog een groot verschil. Doorgaans is dit nog een situatie waar een installateur ter plaatse is. Succesvol een warmtepomp plaatsen en gebruiken vraagt een integrale aanpak. Denk aan vragen als welk afgiftesysteem is er aanwezig, welke naregeling wordt er toegepast en welke warmtepomp selecteer ik voor de gegeven verwarmingsvraag? Om nog maar te zwijgen over plaatsingsvraagstukken met betrekking tot het binnen- en buitendeel en advies voor optimaal gebruik. Een particulier in combinatie met een goed telefoongesprek kan geen antwoord geven op dit integrale vraagstuk.”

Geduld hebben
“Ons advies als er op dit moment geen installateur beschikbaar is? Wacht dan tot hij wel beschikbaar is. Voor een vakkundig installateur is dit integrale vraagstuk natuurlijk niet moeilijk. Een tevreden eindgebruiker en een geslaagde energie transitie hebben baat bij deze vakmannen en -vrouwen. Het tekort gaan we uiteindelijk wel oplossen met elkaar. In de gehele markt zijn er veel initiateven om het aantal vakmensen te vergroten.”

Techniek Nederland
Ook Techniek Nederland staat niet te juichen over deze werkwijze, laat voorlichter Dick Reijman weten. “Het installeren van warmtepompen is technisch vakwerk. Kwaliteit en veiligheid zijn daarbij het uitgangspunt. Installeren van warmtepompen moet daarom gebeuren door een erkende installateur, niet door iemand zonder vaktechnische opleiding en ervaring. Ook wanneer iemand zonder vaktechnische achtergrond bij het plaatsen van een systeem ‘op afstand’ wordt begeleid, raadt Techniek Nederland dit ten zeerste af.”

Bijscholen
“Het is begrijpelijk dat er mogelijkheden worden gezocht in verband met het tekort aan technische vakmensen, maar dit is niet de oplossing. Techniek Nederland werkt aan andere oplossingen. Op dit moment worden grote aantallen monteurs bijgeschoold om ook warmtepompen te plaatsen en daar gaan we de komende tijd volop mee door. Tegelijkertijd zetten we in op het halveren van de installatietijd van warmtepompen. Daarnaast stimuleren we innovaties bij fabrikanten om systemen nog meer plug-and-play te maken.”

Adviseur
We vroegen ook onze vaste gastauteur, adviseur en Hogeschool-docent Ron Bosch om zijn mening. “Ik ben benieuwd naar het standpunt van de NVKL hierover. Daarnaast vraag ik me af hoe verzekeringen omgaan met situaties die onder de gaserkenningsregeling (zorgplicht) vallen, vooral met betrekking tot brandgevaar in en rondom woningen als leken dergelijke installaties aanbrengen. Ik maak me in het bijzonder zorgen over mogelijke brandoverslag en lekkages met explosieve gevolgen, vooral bij buitenunits die op afstand van de woning zijn geplaatst en bij een indak oplossing. Het is van groot belang dat installateurs op de hoogte zijn van geldende regelgeving en veiligheidsnormen, zoals NEN 12817, NEN 12819 en de NPR 2578 KVI-plicht, inclusief de daaruit voortvloeiende zorgplicht. Maar ook dat de leveranciers dit naleven en de gevolgen hiervan inzien bij de vrije verkoop aan particulieren van hun producten.”

En de installateur
Ook die is niet te spreken over deze praktijk, zo blijkt uit de reactie van Erik ter Harmsel, directeur van Ter Harmsel Sanitair & Installatietechniek. “Dit is een vervelende kwestie, als installateur sta ik hier niet achter. Ik ben bang, dat als er klachten komen, de lokale installateur dit kan gaan oplossen. Maar ik vrees dat zo lang er online warmtepompen en cv-ketels gekocht kunnen worden, dit probleem blijft bestaan. De leveranciers zouden dit eigenlijk alleen aan gecertificeerde bedrijven mogen kunnen aanbieden.” 

Dit is een artikel uit de print-editie van het vakblad IZ. De digitale edities van IZ zijn gratis te raadplegen via www.installateurszaken.nl. Liever een print-editie op uw deurmat? Maak dan gebruik van onze tijdelijke actie en meld u nu aan voor een gratis abonnement op IZ via www.installateurszaken.nl

Bijna alle bezitters van een warmtepomp zijn hierover tevreden

Ruim 95% van de woningeigenaren die in 2022/2023 een warmtepomp hebben laten plaatsen is tevreden en raadt anderen een warmtepomp ...

Groei warmtepompen woningbouw stagneert tweede kwartaal op rij

Vereniging Warmtepompen monitort maandelijks de verkoopcijfers van fabrikanten die voornamelijk leveren aan groothandels en installateurs. In het eerste kwartaal van ...

Verdienen met een warmtepomp

Onlangs installeerde Frank een monoblock lucht/water-warmtepomp bij zijn halfvrijstaande, goed geïsoleerde woning (bouwjaar 2009) in gemeente Lansingerland. Met deze hybride ...

Hoge temperatuur warmtepompen op propaan

Met de Clivet EDGE F monobloc propaan lucht/water-warmtepompen introduceert Airview een nieuwe generatie warmtepompen, speciaal ontwikkeld voor hoge temperatuur verwarming, ...

Bijna alle bezitters van een warmtepomp zijn hierover tevreden

Gepubliceerd op

Ruim 95% van de woningeigenaren die in 2022/2023 een warmtepomp hebben laten plaatsen is tevreden en raadt anderen een warmtepomp aan. Dat is een van de meest opvallende uitkomsten van de enquête naar de beleving van het installatieproces, gehouden onder deelnemers van het onderzoek Installatiemonitor.

Hoe ervaren de bezitters van een warmtepomp het installatieproces? Dat is de hoofdvraag van de enquête die eind 2023 is gehouden onder 1800 warmtepompeigenaren, die deelnemen aan Installatiemonitor. 1274 daarvan hebben een hybride warmtepomp, 522 een all-electric. Installatiemonitor is het eerste grootschalige Europees onderzoek naar de prestaties van (hybride) warmtepompen in Nederlandse woningen. Inmiddels heeft Installatiemonitor ruim 5000 deelnemers. De resultaten van de enquête zijn voorgelegd aan drie experts op het gebied van verduurzaming van de woning/warmtepompen: Tom van Aalten, adviseur duurzame warmte bij RVO, Joanneke de Jongh, energie-expert Milieu Centraal en Thomas Piessens, programmamanager energietransitie Techniek Nederland.

95% van de warmtepompbezitters raadt anderen een warmtepomp aan
Voor zowel Thomas Piessens, Joanneke de Jongh als Tom van Aalten geeft het onderzoek een goed beeld van de praktijk. Alle drie zijn positief verrast over de uitkomsten. Joanneke: “In 2021 heeft Milieu Centraal onderzoek gedaan onder warmtepompeigenaren. Van die respondenten was 7 op de 10 tevreden, al een mooie score. In dit onderzoek is dat zelfs 95%!”

54% heeft voor de aanschaf van de warmtepomp veel kennis vergaard
Een andere uitkomst die door de drie warmtepompexperts als positief wordt gezien, is dat mensen zich vooraf goed informeren voordat ze tot aanschaf van een warmtepomp overgaan. 54% heeft al veel kennis voordat ze een warmtepomp aanschaffen. 52% door zich goed in te lezen, 2% door het inwinnen van een EPA-advies. Een belangrijke informatiebron voor potentiële warmtepompeigenaren blijkt het internet te zijn. Een derde van de deelnemers van dit onderzoek heeft informatie ingewonnen bij de installateur. Voor 12% was de installateur zelfs de enige informatiebron. Thomas: “Dat verbaast me. Ik had verwacht dat iedereen sowieso informatie van internet haalt. Dat is in elk geval iets wat ik altijd aanraad. Lees je van tevoren goed in.” Tom vult aan: “54% is een mooie score maar nog geen 95%. Wat betreft informatievoorziening blijft er nog voldoende ruimte voor verbetering.” Ook Joanneke had een hoger percentage verwacht van de mensen die zich inlezen. “Aan de andere kant kun je dat positief zien”, zegt ze. “Zonder je heel erg te verdiepen in de mogelijkheden kun je ook tot een goed resultaat komen.”

72% kiest voor een warmtepomp om van het Russisch aardgas af te zijn
Tom: “Wat mij opvalt is de motivatie voor de keuze van een warmtepomp. De meeste deelnemers aan deze enquête vinden de kosten minder belangrijk, terwijl in de markt aangegeven wordt dat dit het belangrijkste aspect is. Terugverdientijd is voor deze warmtepompeigenaren niet echt een item.” Ook voor Joanneke is deze uitkomst bij de motivatie een verrassing: “Normaal gesproken staat besparen op energie en geld op de eerste plaats. Daarna volgt voor het klimaat/duurzaamheid. Onafhankelijk zijn van - Russisch - aardgas scoort meestal veel lager. Terwijl dat in deze enquête duidelijk op 1 staat. Dat komt waarschijnlijk door de energiecrisis die we hebben gehad. Mensen zijn toen in beweging gekomen en daar zie je nu het resultaat van.”

Gemiddelde kosten voor een warmtepomp
Een hybride warmtepomp kost gemiddeld € 6.000. Voor een all-electric is gemiddeld € 15.000 betaald, zonder aftrek van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Joanneke: “De genoemde kosten sluiten aan bij wat wij communiceren: € 6.000 voor een hybride warmtepomp en € 12.000 voor volledig elektrisch; lucht-water. De prijs voor all-electric is zonder eventuele aanpassingen aan de woning.” 29% van de all-electric warmtepompeigenaren heeft voor de aanschaf een lening afgesloten, tegenover 14% van de hybride warmtepompbezitters.

Wat kunnen we leren van deze ervaringen?
Uit de enquête blijkt dat mensen vooraf al bepaald hebben dat ze een warmtepomp aan willen schaffen. Ze zijn niet per se op zoek naar mogelijke verduurzamingsoplossingen, maar hebben al bepaald dat de oplossing een warmtepomp is. Thomas Piessens: “Opvallend; de overheid gaat er bij het maken van beleid vanuit dat woningeigenaren kiezen voor een integrale aanpak en zich verdiepen in de verschillende opties. Dat ze bijvoorbeeld ook kijken naar isoleren en een warmteadvies inwinnen via een energiecoach of een EPA-adviseur. Niet via een installateur. In de praktijk lijkt het toch anders te liggen. De aanschaf van een warmtepomp blijkt net als bij zonnepanelen vaak een single issue, de oplossing is vooraf al bepaald.”
Joanneke herkent dit: “Weinig mensen hebben vooraf een heel breed plan voor hun woning. Bij ons komen mensen op het onderwerp warmtepomp binnen waarna wij ze verwijzen naar andere onderwerpen zoals isoleren en ventileren. Er zijn ook mensen die besluiten te verduurzamen en dan op zoek gaan naar de oplossingen. Uiteindelijk komen we allemaal uit bij een duurzaam huis, dat van het aardgas af is.”

Andere uitkomsten van de enquête
-Belangrijkste pluspunt hybride warmtepomp: het scheelt in energieverbruik
-Belangrijkste pluspunt all-electric warmtepomp: mijn huis is duurzamer
-30% heeft bij warmtepomp gekozen voor vaste installateur
-15% van de deelnemers heeft langer dan een jaar op de installatie van de warmtepomp moeten wachten
-54% heeft slechts één offerte opgevraagd
-69% ontving een gespecificeerde offerte
-Bij 92% heeft de installateur de mogelijkheid om de ISDE aan te vragen vermeld, 59% heeft zelfs de meldcode aangeleverd
-Bij de installatie van een all-electric warmtepomp waren er voor 90% van de deelnemers aanpassingen aan de woning nodig, zoals een extra groep in de meterkast of aanpassen van leidingen. Bij hybride was dat voor 59% van de deelnemers nodig

Over Installatiemonitor
Installatiemonitor is een initiatief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) samen met Netbeheer Nederland en Techniek Nederland. Het monitoringstraject wordt gecoördineerd en uitgevoerd door adviesbureau BDH. Het eerste onderzoek dat begin 2022 is gepubliceerd, gaf een eerste inzicht in de praktijkprestaties van warmtepompen en welke impact ze hebben op het elektriciteitsnet. Het vervolgonderzoek is half 2023 gestart en geeft ook inzicht in welke factoren een rol spelen bij de prestaties van warmtepompen en in welk type woningen warmtepompen worden toegepast. Het onderzoek loopt tot 30 juni 2026.

Groei warmtepompen woningbouw stagneert tweede kwartaal op rij

Gepubliceerd op

Vereniging Warmtepompen monitort maandelijks de verkoopcijfers van fabrikanten die voornamelijk leveren aan groothandels en installateurs. In het eerste kwartaal van 2023 was er een zeer sterke stijging van de verkoopcijfers door voorraadopbouw na de leveringsproblemen in 2022. Dit ijlde na in de loop van 2023 met een stevige correctie in het vierde kwartaal, waarin groothandels en installateurs hun voorraden voorzichtiger aanvulden. Een belangrijke reden daarvoor is afvlakkende groei van de marktvraag, toegeschreven aan een combinatie van een relatief lage gasprijs, politieke onzekerheid en zorgen over netcongestie.

In het eerste kwartaal van 2023 werden er ruim 42.000 warmtepompen verkocht in de woningbouw en in het laatste kwartaal van 2023 waren dat er 26.000. In het eerste kwartaal van 2024 werden bijna 20.000 duizend warmtepompen verkocht. Dit wordt deels toegeschreven aan een stagnerende nieuwbouw waarin warmtepompen een marktaandeel van ongeveer driekwart hebben. In renovatie van bestaande woningen, waarin zo’n tweederde van het volume van onze markt zit, zijn klanten ook terughoudender geworden door relatief stabiel blijvende gasprijzen en voortdurende zorgen over congestie op het laagspanningsnet. Door ontsluiting van flexibiliteit werkt de branche overigens hard aan het efficiënt benutten van het elektriciteitsnet, zodat de uitrol van warmtepompen door kan gaan, wachtende op capaciteitsuitbreiding door de netbeheerders, aldus de vereniging Warmtepompen.

Warmtepompen standaard voor duurzame individuele verwarming
Warmtepompen zijn anno 2024 de standaard voor duurzame individuele verwarming (en koeling), waarmee inmiddels ruim zes op de honderd Nederlandse woningen zijn uitgerust. Het marktaandeel van warmtepompen in de vervangingsmarkt van verwarmingssystemen bedroeg in 2023 ongeveer een kwart. De verdere uitrol van warmtepompen is een belangrijke factor in het behalen van de nationale doelstellingen voor CO2-emissiereductie in de gebouwde omgeving. Fabrikanten hebben recentelijk fors geïnvesteerd hun productiecapaciteit. Deze vergrote capaciteit wordt momenteel echter onderbenut; met het huidige marktvolume zullen beleidsdoelstellingen niet worden gehaald, ondanks voortzetting van stimulering door o.a. de ISDE-subsidieregeling en plannen voor een wettelijke renovatienorm per 2026.

Verdienen met een warmtepomp

Onlangs installeerde Frank een monoblock lucht/water-warmtepomp bij zijn halfvrijstaande, goed geïsoleerde woning (bouwjaar 2009) in gemeente Lansingerland. Met deze hybride ...

Hoge temperatuur warmtepompen op propaan

Met de Clivet EDGE F monobloc propaan lucht/water-warmtepompen introduceert Airview een nieuwe generatie warmtepompen, speciaal ontwikkeld voor hoge temperatuur verwarming, ...

Warmtepomp kan voetbalclubs toekomst-bestendig maken

Voetbalclubs zullen in de komende jaren te maken krijgen met aanzienlijke uitdagingen op het gebied van energiebeheer, met name wat ...

Nieuwe warmtepompen van Nefit Bosch

Nefit Bosch breidt de reeks warmtepompen  met propaan (R290) als koudemiddel uit. Er komen hybride varianten van de Bosch Compress ...

Verdienen met een warmtepomp

Gepubliceerd op

Onlangs installeerde Frank een monoblock lucht/water-warmtepomp bij zijn halfvrijstaande, goed geïsoleerde woning (bouwjaar 2009) in gemeente Lansingerland. Met deze hybride opstelling bespaart hij op zijn gasrekening. Bovendien rekent hij erop minimaal 50% van de benodigde stroom voor zijn warmtepomp met twintig eigen PV-panelen op te kunnen wekken. De verwachte besparing zal in dat geval jaarlijks uitkomen op ruim 900 euro.

Frank kon dankzij zijn technische achtergrond de warmtepomp zelf installeren. Hij plaatste deze bij zijn garage, tegen de erfgrens. Een houten wand tegen de met klimop begroeide erfscheiding zorgt hier voor extra geluidsreductie van de al fluisterstille warmtepomp. Bijkomend effect is dat de warmtepomp hierdoor minder bladeren en vuil aanzuigt. De gedeeltelijke overkapping biedt daarnaast bescherming tegen hevige sneeuwval.

Hoge vloersteunen
Itho Daalderop, leverancier van deze Amber warmtepomp, adviseerde om vloersteunen van 20 cm hoog toe te passen. Gecombineerd met het natuursplit onder de warmtepomp garandeert dit een soepele afvoer van condenswater. Deze steunen beperken bovendien eventuele trillingen tot een absoluut minimum.

Hybride verdeler
De aanwezige vloerverwarmingsverdeler zou door bijmenging de watertemperatuur uit de warmtepomp een aantal graden verlagen. Frank heeft de mengverdeler daarom vervangen door een hybride verdeler van WTH. Hiermee werkt de circulatiepomp alleen wanneer de cv-ketel is bijgeschakeld en wordt het door de warmtepomp verwarmde water niet naar een lagere temperatuur gemengd. Dit levert maximaal rendement op, doordat een lagere temperatuur water verwarmd kan worden.

Flink besparen
De bewoner monitort het gas- en elektraverbruik in de woning in de HomeWizard-app. Met de nieuwe warmtepomp blijft het gemiddelde gasverbruik onder de 180 m3 per jaar, waar dit ongeveer 1.200 m3 per jaar was. Met een gasprijs van €1,35 per m3 levert dit een financiële besparing op tot €1.377,-. Wel kost verwarming met deze warmtepomp ongeveer 2.200 kWh meer à €0,36 per kWh, oftewel bijna €800,-. Omdat Frank erop rekent minimaal 50% hiervan met de eigen PV-panelen op te wekken, komt de verwachte besparing per saldo uit op ruim €900,- per jaar.

Hoge temperatuur warmtepompen op propaan

Met de Clivet EDGE F monobloc propaan lucht/water-warmtepompen introduceert Airview een nieuwe generatie warmtepompen, speciaal ontwikkeld voor hoge temperatuur verwarming, ...

Warmtepomp kan voetbalclubs toekomst-bestendig maken

Voetbalclubs zullen in de komende jaren te maken krijgen met aanzienlijke uitdagingen op het gebied van energiebeheer, met name wat ...

Nieuwe warmtepompen van Nefit Bosch

Nefit Bosch breidt de reeks warmtepompen  met propaan (R290) als koudemiddel uit. Er komen hybride varianten van de Bosch Compress ...

Toch nog een nieuwe cv-ketel of over op een warmtepomp?

Vanwege de hoge aanschafkosten van een warmtepomp, die vanaf 2026 verplicht is, laten veel huishoudens nog snel een nieuwe cv-ketel ...

Hybride systemen all-electric maken, kan dat zomaar?

Gepubliceerd op

Ron M R Bosch, adviseur en HBO-hoofddocent Installatietechniek onderzocht in hoeverre hybride warmtepompen die op de markt worden gebracht als 'all-electric ready', daadwerkelijk gereed zijn om volledig elektrisch te functioneren zonder een cv-ketel.

Het concept van ‘all-electric ready’ hybride warmtepompen impliceert dat deze systemen zijn ontworpen om uiteindelijk volledig elektrisch te werken, zonder de ondersteuning van een gasgestookte cv-ketel. Deze hybride warmtepompen maken gebruik van zowel elektriciteit als een fossiele brandstof (meestal gas) om warmte te leveren, maar zijn ontworpen met de flexibiliteit om volledig elektrisch te worden.

Loskoppelen
Een hybride warmtepomp definitief loskoppelen van een cv-ketel en volledig elektrisch laten werken gaat niet zomaar. Houd rekening met de volgende zaken:

  1. Capaciteit en efficiëntie: Voordat een hybride warmtepomp volledig elektrisch kan werken, moet de warmtepomp voldoende capaciteit hebben om het volledige verwarmings- en warmwatervraagstuk van het huishouden aan te kunnen. Bovendien moet de warmtepomp efficiënt genoeg zijn om dit te doen zonder buitensporige hoge energiekosten.
  2. Benodigde aanpassingen: Het kan zijn dat er aanpassingen nodig zijn aan de bestaande verwarmingsinstallatie, zoals het vergroten van de radiatoren of het installeren van vloerverwarming, om de warmtepomp effectief te laten functioneren.
  3. Isolatie en energie-efficiëntie: Het succesvol functioneren van een volledig elektrische warmtepomp is sterk afhankelijk van de isolatie van de woning en de algemene energie-efficiëntie. Een goed geïsoleerd huis met een laag energiegebruik zal beter presteren met een volledig elektrische warmtepomp. Altijd dus de Trias Energetica volgen.
  4. Elektrische aansluiting: Het is mogelijk dat er een upgrade van de elektrische aansluiting nodig is om de extra vraag naar elektriciteit van de warmtepomp te accommoderen. Dit kan in combinatie met een Smart Grid Interface SGI.
  5. Opwekking van elektriciteit: Om de voordelen van een volledige elektrische warmtepomp volledig te benutten, kan het zinvol zijn om te investeren in duurzame energieopwekking, zoals zonnepanelen, om de benodigde elektriciteit te leveren.

Wetgeving
Wat betreft voorschriften en regelgeving, is het belangrijk om te vermelden dat lokale bouwvoorschriften en regelgeving kunnen variëren. Houd er in ieder geval rekening mee dat de nieuwe F-gassenverordening verregaande veranderingen met zich meebrengt. Voor bedrijven met koel- en vriesapparatuur komt dat neer op:

  1. De hoeveelheid F-gassen die op de Europese markt mag worden geplaatst, wordt snel verminderd, met als doel een totale stop in 2050.
  2. 2. Er worden maatregelen genomen om het gebruik van F-gassen te verminderen. De productverboden stellen dat het GWP (Global Warming Potential) van F-gassen in nieuwe koel- of verwarmingsapparatuur sneller en meer moet dalen. Voor sommige producten komt er zelfs een verbod op het gebruik van F-gassen.

Tips voor installateurs
Er zijn nog fabrikanten die op dit moment, als ze een hybride systeem hebben geplaatst geen koppeling bieden voor een boiler. Hierdoor moet de gehele hybride zone worden verwijderd om vervolgens de juiste combinatiekoppeling te kunnen maken voor een volledig elektrische oplossing in de toekomst. Daarom is het belangrijk voor erkende installateurs om zorgvuldig te onderzoeken welke fabrikant de juiste keuze biedt voor all-electric ready systemen. Door rekening te houden met deze voor- en nadelen en de overig genoemde zaken kunnen installateurs hun klanten een weloverwogen advies geven over de implementatie van volledig elektrische warmtepompen in woningen of bedrijfspanden.

In de komende IZ zal Ron Bosch uitgebreid ingaan op de technische aspecten die komen kijken bij het al electric maken van hybride systemen, inclusief praktijkvoorbeelden van het loskoppelen van een warmtepomp van een cv-ketel. Daarnaast zal er beknopt aandacht zijn voor eventuele voorschriften en regelgeving die relevant zijn voor deze transitie. Hieronder alvast een voorproefje.
Houd voor de uitgebreide versie uw (digitale) deurmat in de gaten! De IZ-editie over Warmtepompen en Airconditioning verschijnt op 28 april in printversie en op www.installateurszaken.nl.

Warmtepomp kan voetbalclubs toekomst-bestendig maken

Gepubliceerd op

Voetbalclubs zullen in de komende jaren te maken krijgen met aanzienlijke uitdagingen op het gebied van energiebeheer, met name wat betreft elektriciteit, water, gas en afvalverwerking. Een recent onderzoek, uitgevoerd door EnergyC in opdracht van de KNVB en duurzaamheidspartner Alklima / Mitsubishi Electric, benadrukt de noodzaak voor voetbalverenigingen om te investeren in duurzaamheid om hun financiële positie te versterken en de sport toegankelijk te houden. Het onderzoek markeert het begin van De Groene Clubweken, een initiatief van de KNVB en Alklima / Mitsubishi Electric om het verenigingsleven te helpen verduurzamen.

Martijn van Leerdam, expert op het gebied van verduurzaming van sportclubs bij Alklima / Mitsubishi Electric, legt uit: "De stijgende kosten van vitale nutsvoorzieningen dwingen voetbalclubs om strategieën te ontwikkelen voor energie-efficiëntie en duurzaamheid. Wij zien we een groeiende behoefte aan technologische oplossingen die clubs helpen hun operationele kosten te verlagen en tegelijkertijd bij te dragen aan de energietransitie. Daarom zijn we de Groene Clubweken samen met de KNVB gestart, om clubs te helpen de juiste stappen te nemen."

Investeringen in duurzaamheid essentieel
De trendanalyse laat zien dat voetbalclubs richting 2030 te maken krijgen met aanzienlijke kostenstijgingen voor vitale nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, water, gas en afvalverwerking. Hoewel de kosten tot 2020 vrij stabiel leken, wordt nu een jaarlijkse toename verwacht. Het wordt dus steeds belangrijker om strategieën te ontwikkelen voor energie-efficiëntie, duurzaamheid en kostenbeheersing.
Tim Hofman, programmamanager duurzaamheid KNVB: “We zien dat voetbalclubs steeds meer inzetten op duurzaamheid. Dit onderzoek bevestigt dat dit de juiste weg is. En er zijn ook ontzettend veel kansen voor verenigingen als het gaat om het verduurzamen van de voetbalclub. Dit thema komt de komende jaren hoger op de agenda te staan binnen het verenigingsleven. Via De Groene Club bieden we advies aan, gericht op wat zowel goed is voor de clubkas als voor het milieu.”

Verduurzaming kan tot €30.000 per jaar besparen
De voorspellingen geven aan dat de uitgaven voor gas met 51%, voor elektriciteit met 34%, voor water met 75%, en voor afvalverwerking met 61% zullen toenemen tegen 2030. Voetbalclubs kunnen aanzienlijk besparen op hun kosten door te investeren in duurzame maatregelen. Een kleine club (185 leden) kan tot wel €5.650 per jaar besparen, een middelgrote club (430 leden) tot wel €13.100, en een grote club (955 leden) tot wel €29.100.
Het toepassen van warmtepomptechniek voor zowel ruimteverwarming als tapwaterbereiding is vaak het hart van de duurzaamheidsmaatregelen voor voetbalclubs, aldus Alklima. Door eenvoudige energiemanagementsystemen te gebruiken, kunnen clubs slim omgaan met opwekking, verbruik en dynamische tarieven. Op deze manier kunnen ze overdag opgewekte elektriciteit direct omzetten in warm tapwater, zodat een buffer gecreëerd wordt voor de douchemomenten in de avond. En tevens kunnen ze profiteren van momenten waarop de energietarieven laag zijn. Deze techniek is eenvoudig toe te passen en kwalitatieve warmtepompen zijn hiervoor geschikt.
“We willen voetbalclubs helpen om zoveel mogelijk kosten te besparen. Het bespaarde geld kan worden ingezet voor andere belangrijke zaken: het verlagen of niet verhogen van de contributie, het opleiden van jeugdtrainers, nieuwe tenues, accommodaties of de volgende duurzame oplossingen voor de club,” aldus Martijn van Leerdam.

Over de Groene Clubweken
Dit onderzoek markeert het begin van de tweede editie van De Groene Clubweken, een initiatief van Alklima / Mitsubishi Electric en de KNVB. Met De Groene Clubweken willen deze partijen de aandacht voor duurzaamheid bij voetbalclubs vergroten en invulling geven aan de behoefte die over dit onderwerp leeft bij verenigingen. Tijdens De Groene Clubweken zijn drie premium warmtepompen van Mitsubishi Electric te winnen, elk ter waarde van €30.000. Ook worden Groene Clubavonden in heel het land georganiseerd, waarbij clubbestuurders worden geïnformeerd over duurzaamheid, subsidiemogelijkheden en tips om te besparen.

Techniekbranches lanceren aanvalsplan om 60.000 vacatures te vervullen

Door het tekort aan technici dreigt de uitvoering van onder meer de energietransitie en de bouwopgave vast te lopen. Daarom ...

Veel ergernis over onbekwame sollicitanten op technische vacatures

Bijna een derde van de HR-beslissers (31%) ergert zich aan onbekwame sollicitanten die op technische vacatures afkomen. Opvallend, aangezien de ...

Een derde van de technische vacatures pas na 6 tot 12 maanden vervuld

Het tekort aan technici is dus nog niet verholpen. Werkgevers vissen nog te vaak en te lang achter het net ...

Aantal vacatures in bouw naar recordhoogte

Het aantal vacatures in de bouwketen is gestegen tot recordhoogte. Vakmensen vinden wordt een steeds grotere uitdaging, zeker gezien de ...

Toch nog een nieuwe cv-ketel of over op een warmtepomp?

Gepubliceerd op

Vanwege de hoge aanschafkosten van een warmtepomp, die vanaf 2026 verplicht is, laten veel huishoudens nog snel een nieuwe cv-ketel installeren, zo berichtte RTL Nieuws onlangs. Duurzaamheidsplatform Slimster becijfert echter dat zij daarmee de komende 15 jaar al gauw 3600 euro duurder uit zijn dan wanneer zij hadden gekozen voor een warmtepomp. De kans is bovendien groot dat dit verder oploopt. Slimster komt daarom met drie tips om de investering in een warmtepomp alsnog mogelijk te maken.

Eerst het kostenverschil. Volgens Milieu Centraal kost een doorsnee lucht-waterwarmtepomp 12.000 euro, inclusief installatie. Daar gaat gemiddeld nog 3150 euro aan ISDE-subsidie af, maar goed, dat moet je wel eerst voorfinancieren. Al met al fors meer dan de 2100 euro die je gemiddeld kwijt bent aan een nieuwe HR-ketel. Daar staat - bij de huidige energietarieven - een jaarlijkse kostenbesparing van 692 euro tegenover. Doe je dit keer 15 en trek je daar de extra investeringskosten van een warmtepomp ten opzichte van een cv-ketel af, dan kom je na 15 jaar uit op een besparing van ruim 3600 euro. Daar komt nog bij dat een warmtepomp al gauw 15 tot 20 jaar meegaat, terwijl de verwachte levensduur van een hr-ketel vaak op 12 tot 15 jaar geschat wordt.

Gas wordt duurder, stroom goedkoper
Verder is, zo stelt Slimster, de verwachting dat gas de komende jaren in verhouding (nog) duurder wordt dan stroom. Dit jaar al verhoogde de overheid de energiebelasting op gas met liefst 11 cent per kuub, terwijl de belasting op elektra juist met 2 cent per kWh daalde. Slimster berekende wat het effect zou zijn als de gasbelasting tot en met 2030 jaarlijks met vijf cent zou stijgen, terwijl de stroombelasting met één cent per jaar zou dalen. Dat levert over de verwachte minimale levensduur van een warmtepomp - 15 jaar - een extra besparing van ruim 6200 euro op. Volgens Marvin Grouw van Slimster is de kans bovendien groot dat “de belastingverschillen in de praktijk nog ruimer zullen uitvallen.”

Financieringsmogelijkheden warmtepomp
“Al met al snijd je jezelf dus flink in de vingers door nu te kiezen voor een nieuwe cv-ketel in plaats van een warmtepomp. Desondanks begrijpen we dat lang niet iedereen duizenden euro’s op de spaarrekening heeft om te investeren”, aldus Grouw. Slimster geeft daarom drie tips voor het financieren van een warmtepomp:
1. De Energiebespaarlening van het Warmtefonds:
Huishoudens met een verzamelinkomen tot 60.000 euro kunnen bij het Warmtefonds lenen tegen 0% rente. Daarnaast biedt je gemeente mogelijk een SVn Duurzaamheidslening aan. Je kunt opzoeken wat er in jouw gemeente mogelijk is via de leningzoeker.
2. Combineer een warmtepomp met isolatie:
Naast dat isolatie het rendement van een warmtepomp verbetert, is deze combinatie ook gunstig met het oog op subsidies. Door gelijktijdig (of in elk geval binnen 24 maanden) isolatie te laten uitvoeren en een warmtepomp aan te schaffen, verdubbelt de subsidie die je voor de isolatiewerkzaamheden kunt aanvragen.
3. Kies niet voor een leaseconstructie:
Er komen steeds meer aanbieders van lease- of huurwarmtepompen. Voor een volledig elektrische warmtepomp gaan de maandelijkse kosten al gauw richting de 100 euro. Dat betekent dus 18000 euro over een periode van 15 jaar, waarmee de besparing ten opzichte van verwarmen op gas dus teniet wordt gedaan.

Sillicon Valley in Brabant

Gepubliceerd op

‘TESLA ONDER DE WARMTEPOMPEN’

Slimme jonge techneuten die supersnel ideeën naar producten willen omzetten. Je vindt ze terug in het Brabantse Duizel. Onder de naam Wefabricate opereren ze hier als zowel engineer, toeleverancier als producent. Eén van die nieuwe producten van het bedrijf is een ‘cradle to cradle’ warmtepomp, werkend met propaan als koudemiddel. De warmtepomp is horizontaal uitgevoerd, zodat hij, geplaatst op een plat dak, nauwelijks opvalt.

Tot een aantal jaar geleden zat de Nederlandse sigarenfabrikant Agio in de riante, destijds gloednieuwe behuizing, waar Wefabricate nu gevestigd is. Martijn van de Ven, oprichter en CEO van het bedrijf, twijfelde geen moment toen hij in 2021 de kans kreeg om dit pand in het Brabantse Duizel – winnaar Breeam award 2017 – over te nemen en samen met zo’n vijftig medewerkers te betrekken.

Uitgesteld pensioen
Inmiddels is het aantal werknemers uitgegroeid tot 180 medewerkers, verdeeld over elf BV’s, die alle onder de Wefabricate paraplu vallen. Een aantal daarvan focust zich op de maakindustrie of, zoals ze het zelf noemen, manufacturing as a service, waarbij wordt geproduceerd in opdracht van andere partijen. Andere BV’s specialiseren zich juist weer in het ontwikkelen en fabriceren van producten.
Zo ook Weheat, dat onder andere een hybride/all-electric platdak warmtepomp op de markt brengt. IZ ging hierover in gesprek met Toon van Engelen, die sinds kort als consulent bij deze BV betrokken is.
Voor velen in het vakgebied is Van Engelen geen onbekende. Na een lange beroepscarrière bij onder andere NIBE, OSH en Stiebel Eltron, genoot de 69-jarige eigenlijk net van zijn pensioen. Maar na een gesprek met CEO Van de Ven werd hij zo gegrepen door deze missie, dat hij besloot zijn plannen om te gooien.

Onbekende markt
In 2021 bedachten de voormalig automotive engineers Dave van Swam en Niek Faassen het concept van de Weheat warmtepomp. Het verschil met andere op de markt verschenen warmtepompen: “Die zijn allemaal ontwikkeld op basis van bestaande kennis over cv-systemen”, vertelt Van Engelen. “Omdat Van Swam en Faassen geen kennis hadden van deze markt, konden zij zonder enige vooroordelen een compleet nieuw concept ontwikkelen. Reden voor CEO Van de Ven om de Weheat de ‘Tesla onder de warmtepompen’ te noemen.”

Andere kijk
De onbekendheid met de markt was overigens voor Weheat wel een reden om Van Engelen te vragen eens langs te komen voor een gesprek met Van de Ven. Dat begon met een telefoontje van een oud-collega die inmiddels al werkzaam was bij het Brabantse bedrijf maar leidde er uiteindelijk toe dat hij Van Engelen het aanbod accepteerde om bij Weheat aan de slag te gaan als consulent. “Ik wilde best een keer langskomen om te vertellen hoe de warmtepompmarkt in elkaar zit,” blikt Van Engelen op die eerste afspraak terug, “mede omdat ik toch niet al ver uit de buurt woon. Maar na een half uur met Van de Ven gesproken te hebben vroeg hij of ik misschien interesse had om bij Weheat te komen werken. Ik kreeg een rondleiding door de productieplant en was ik eigenlijk gelijk om. Vooral vanwege de totaal andere kijk op de markt en productieprocessen die dit bedrijf er op na houdt.”

Volledig recyclebaar
Van Engelen was met name enthousiast over de ontwikkeling van de monobloc-warmtepomp die hij kreeg voorgeschoteld. “Zo wordt de casing ervan gemaakt van EPP, een 100% recylcebaar plasticmateriaal dat ook nog eens super licht is. Mede hierdoor is het een volledig cradle to cradle product geworden, dat ook nog eens klimaatvriendelijk genoemd kan worden vanwege het gebruik van propaan als koudemiddel. De 8 kW-warmtepomp heeft bovendien een horizontale opstelling met een hoogte van slechts 62 cm, omdat hij in eerste instantie is bedacht als platdak warmtepomp. Dankzij de zwarte kleurstelling en zijn esthetisch verantwoorde vleugels op de bovenkant, lijkt de warmtepomp op een zwarte vogel. Vandaar ook zijn naam Blackbird. Andere opvallende kenmerken zijn het gewicht van slechts 78 kg en de eenvoudige aansluitmogelijkheden, waardoor de warmtepomp binnen één dag operationeel kan zijn. Een watertemperatuur tot 70 graden behoort met deze warmtepomp tot de mogelijkheden.”

Connectiviteit
Om het de installateur makkelijk te maken heeft elke Blackbird standaard een 4G-verbinding. Zo is de warmtepomp eenvoudig op afstand in bedrijf te stellen, te monitoren en te servicen. De online omgeving geeft zowel installateur als gebruiker inzicht in de prestaties, met toegang tot 35 datasets die elke 5 seconden worden bijgewerkt. Zo kunnen eventuele problemen worden opgemerkt en opgelost, zonder dat daar iemand fysiek voor aanwezig hoeft te zijn. Ook biedt de Blackbird een automatische configuratie naar de exacte warmtebehoefte van een huis en mechanische bescherming tegen vorstschade, mocht de elektriciteit uitvallen.

Groot afzetgebied
inmiddels is het duizendste exemplaar van de 8 kW-versie al geproduceerd. Op de vraag wat de verwachting voor het komend jaar is, antwoord van Engelen: “Dan willen we de productie verhogen naar 10.000 exemplaren. Een vertienvoudiging van het huidige aantal dus. Met zo’n 7.2 miljoen woningen in Nederland, waarvan ongeveer 20% een (gedeeltelijk) plat dak heeft, is het afzetgebied immers aanzienlijk.”

Nieuwe modellen
Naast de 8 kW variant verschijnen er in de loop van dit jaar bovendien nog verschillende nieuwe modellen. Zo zal Weheat op de VSK onder andere een 6 kW-versie en een staande variant van de Blackbird lanceren. Ook wordt er hard gewerkt aan een 20 kW-variant die eventueel in cascadeopstelling kan worden geplaatst om de utiliteitskant van de markt te kunnen bedienen 

Dit is een artikel uit de print-editie van het vakblad IZ. De digitale edities van IZ zijn gratis te raadplegen via www.installateurszaken.nl. Liever een print-editie op uw deurmat? Maak dan gebruik van onze tijdelijke actie en meld u nu aan voor een gratis abonnement op IZ via www.installateurszaken.nl

Itho Daalderop pauzeert levering warmtepomp Vincent

De productie en verkoop van de in 2022 gelanceerde monobloc warmtepomp van Itho Daalderop, Vincent, wordt omdat Vincent niet voldoet ...

Compacte warmtepomp zonder buitenunit

ATAG heeft een lucht/water-warmtepomp ontwikkeld zonder buitenunit. Met de Interion wil de fabrikant de markt een impuls geven en wordt ...

2023 topjaar voor warmtepompen, maar vierde kwartaal krimp

In heel 2023 werden er volgens de verkoopcijfers van fabrikanten 150 duizend warmtepompen aan groothandels en installateurs geleverd, voor de ...

Relatief weinig problemen met warmtepompen tijdens vorstperiode

Warmtepompen blijken tijdens een vorstperiode zonder problemen te functioneren. Een rondgang langs een aantal installatiebedrijven laat zien dat er in ...

Itho Daalderop pauzeert levering warmtepomp Vincent

Gepubliceerd op

De productie en verkoop van de in 2022 gelanceerde monobloc warmtepomp van Itho Daalderop, Vincent, wordt omdat Vincent niet voldoet aan de kwaliteitsstandaard die Itho Daalderop hanteert tijdelijk gepauzeerd. Installatienet.nl sprak met communicatiemanager Henriette Davids over de beweegredenen en gevolgen.

Davids legt uit dat de Vincent – die inmiddels in een groot aantal coöperatie woningprojecten is toegepast  –  sinds enkele maanden in toenemende mate storingen vertoonde, waarmee de warmtepomp niet meer voldeed aan de eigen kwaliteitsnorm.

Tijdelijke leverpauze
Een heldere oorzaak van de problemen werd niet direct gevonden, waarop werd besloten om de productie en verkoop tijdelijk te pauzeren om de Vincent eerst volledig te kunnen doorontwikkelen en opnieuw in een veldtestcyclus te laten meegegaan. Hoe lang deze tijdelijke stop zal duren, is nog niet bekend.

Problemen met inverter
“We constateerden problemen met onze inverter”, vertelt Davids over de ontstane situatie. “Nadat softwarematig enkele veranderingen waren doorgevoerd, ontstonden er helaas weer andere problemen. In sommige gevallen resulteerde de storingen in het volledig moeten afkoppelen van de unit in een hybride setting. Hierdoor moesten bewoners weer volledig op gas worden aangesloten. In het geval van een volledig all-electric opgestelde Vincent zorgt nu een elektrisch verwarmingselement alsnog voor een werkzaam systeem. Itho Daalderop compenseert de gedupeerde bewoners voor de extra energiekosten die hiervoor worden gemaakt. De storingen zijn overigens installatie afhankelijk en ontstaan niet bij alle Vincent installaties”

Snel herstel
Het serviceteam van Itho Daalderop probeert nu, in nauwe samenwerking met de installateurs, alle betrokken bewoners zo snel mogelijk te voorzien van een storingsvrij werkende installatie. Het ‘zusje’ van Vincent, de vorig jaar gelanceerde Amber, en de water/water-warmtepomp WPU maken gebruik van andere techniek en hebben niets met deze problemen te maken.

Compacte warmtepomp zonder buitenunit

ATAG heeft een lucht/water-warmtepomp ontwikkeld zonder buitenunit. Met de Interion wil de fabrikant de markt een impuls geven en wordt ...

2023 topjaar voor warmtepompen, maar vierde kwartaal krimp

In heel 2023 werden er volgens de verkoopcijfers van fabrikanten 150 duizend warmtepompen aan groothandels en installateurs geleverd, voor de ...

Relatief weinig problemen met warmtepompen tijdens vorstperiode

Warmtepompen blijken tijdens een vorstperiode zonder problemen te functioneren. Een rondgang langs een aantal installatiebedrijven laat zien dat er in ...

Warmtepomp twee jaar eerder terugverdiend

Per 1 januari 2024 stijgt de energiebelasting op gas met elf eurocent per kuub, terwijl het tarief voor elektriciteit juist ...

Compacte warmtepomp zonder buitenunit

Gepubliceerd op

ATAG heeft een lucht/water-warmtepomp ontwikkeld zonder buitenunit. Met de Interion wil de fabrikant de markt een impuls geven en wordt het product teruggebracht naar de plek waar de installateur al gewend is te werken: naast de cv-ketel of op zolder, zodat er geen of nauwelijks nieuwe leidingen hoeven te worden getrokken. ATAG presenteert het concept van de Interion tijdens de VSK, de vakbeurs die van 6 tot 9 februari 2024 plaatsvindt in de Jaarbeurs in Utrecht.

“Voor veel huishoudens in Nederland is de installatie van een warmtepomp een logische manier om efficiënt te verwarmen en minder of geen aardgas te gebruiken", aldus Jan Henk van der Wijk, marketing & communicatie manager van ATAG Verwarming. “In de praktijk blijken echter veel rijtjeshuizen geen plek te hebben voor het plaatsen van een buitenunit. Met de ATAG Interion bieden wij een compacte warmtepomp zonder buitenunit die op elke bestaande cv-ketel kan worden aangesloten. Daarnaast is de hybride Interion ook all-electric ready, wat betekent dat er overgestapt kan worden naar een volledige elektrische uitvoering waarbij aardgas niet meer nodig is.”

Snel en eenvoudig
Omdat de Interion snel en eenvoudig is te installeren is, verwacht Van der Wijk dat er zowel vanuit installateurs als vanuit consumenten veel vraag zal zijn naar het nieuwe apparaat: “De hele installatiemarkt kampt met een groot tekort aan gekwalificeerd personeel. Daarom hebben we bij de ontwikkeling van de Interion ingezet op snelle en eenvoudige installatie. Daarbij komen we met een aantrekkelijke prijs, zodat de warmtepomp voor iedereen in Nederland bereikbaar wordt.” Na de presentatie op de VSK komt de Interion naar verwachting in de tweede helft van volgend jaar op de markt.

Veranderende wetgeving
ATAG speelt met de Interion in op de veranderende wetgeving die bepaalt dat het vanaf 2026 verplicht is om bij vervanging van een gasgestookte cv-ketel in principe te kiezen voor een duurzaam alternatief. Van der Wijk: “Op zich een logische insteek, ware het niet dat er in Nederland enkele miljoenen rijwoningen zijn waar het plaatsen van een warmtepomp met buitenunit nu niet mogelijk is. Met een compacte warmtepomp kunnen deze huishoudens verduurzamen. Dat is een belangrijke stap naar een duurzamer Nederland, en een duurzame toekomst.”

2023 topjaar voor warmtepompen, maar vierde kwartaal krimp

In heel 2023 werden er volgens de verkoopcijfers van fabrikanten 150 duizend warmtepompen aan groothandels en installateurs geleverd, voor de ...

Relatief weinig problemen met warmtepompen tijdens vorstperiode

Warmtepompen blijken tijdens een vorstperiode zonder problemen te functioneren. Een rondgang langs een aantal installatiebedrijven laat zien dat er in ...

Warmtepomp twee jaar eerder terugverdiend

Per 1 januari 2024 stijgt de energiebelasting op gas met elf eurocent per kuub, terwijl het tarief voor elektriciteit juist ...

Warmtepompen

TRENDS EN PROJECTEN Na een tijd van stormachtige groei, is de warmtepompmarkt in rustiger vaarwater terecht gekomen. Maar de technische ...

2023 topjaar voor warmtepompen, maar vierde kwartaal krimp

Gepubliceerd op

In heel 2023 werden er volgens de verkoopcijfers van fabrikanten 150 duizend warmtepompen aan groothandels en installateurs geleverd, voor de woningbouw en -renovatie. Dat zijn er 40 duizend meer dan in 2022, waarmee de jaar-op-jaar groei met 36% een bestendiging is van acht jaar ‘dubbele cijfers’. In 2023 had de warmtepomp een 30% marktaandeel waarbij de groei voor het eerst duidelijk zichtbaar ten koste ging van verkoop van stand-alone gasketels.

In de nieuwbouw zijn er naar verwachting vorig jaar ruim 40 duizend (all-electric) warmtepompen verkocht. In de bestaande bouw zien we meer dan een verdubbeling van de verkoop van warmtepompen, van ruim 50 duizend in 2022 naar bijna 110 duizend in 2023. Daarvan is minimaal de helft hybride.

Vraagontwikkeling in 2023
De groei van de verkoop van warmtepompen in 2023 is geheel op conto van de eerste drie kwartalen. Met bijna 80% jaar-op-jaar groei in die drie kwartalen leidde dit tot een eerdere verwachting van 170 duizend verkochte warmtepompen in 2023. Dat jaar begon met een zeer hoge en verder groeiende afzet, onder andere vanwege de ‘back-log’ door hoge gasprijzen in 2021/2022 en vertraagde leveringen door logistieke issues en materiaaltekorten in diezelfde periode. Het vierde kwartaal van 2023 zag echter een krimp van 30% t.o.v. het vierde kwartaal van 2022 vanuit fabrikantenperspectief, waarmee Nederland weer in de pas loopt met andere Europese landen waar stagnatie van de groei al eerder intrad.

Stabilisatie groei in 2024
De branchecijfers zijn geen één op één weerspiegeling van het aantal daadwerkelijk geïnstalleerde warmtepompen in woningen, maar van het aantal geleverde warmtepompen door fabrikanten. Zo schrijft de branche de schijnbare krimp in het vierde kwartaal toe aan de afbouw van de eigen voorraden door groothandels en installateurs. Verschillende factoren leiden tot de verwachting dat - zonder aanvullende maatregelen - de warmtepompenmarkt voor woningen zich in 2024 stabiliseert rond de 150 duizend stuks. De nog beperkte capaciteit van de installatiebranche is één van de belangrijkste remmende factoren. Daarnaast werd aardgas weer goedkoper in 2023 waarmee de incentive van de eerdere hoge gasprijzen is afgenomen. Voorts leiden zorgen over congestie op het elektriciteitsnet tot toenemende voorzichtigheid bij beleidsmakers.

Relatief weinig problemen met warmtepompen tijdens vorstperiode

Warmtepompen blijken tijdens een vorstperiode zonder problemen te functioneren. Een rondgang langs een aantal installatiebedrijven laat zien dat er in ...

Warmtepomp twee jaar eerder terugverdiend

Per 1 januari 2024 stijgt de energiebelasting op gas met elf eurocent per kuub, terwijl het tarief voor elektriciteit juist ...

Warmtepompen

TRENDS EN PROJECTEN Na een tijd van stormachtige groei, is de warmtepompmarkt in rustiger vaarwater terecht gekomen. Maar de technische ...

Jaren 60 woningen all electric met warmtepomp zonder buitendeel

In een recent pilotproject is een aantal jaren 60 woningen gasloos gemaakt met een lucht/water-warmtepomp in combinatie met een 200 ...

Warmtepomp twee jaar eerder terugverdiend

Gepubliceerd op

Per 1 januari 2024 stijgt de energiebelasting op gas met elf eurocent per kuub, terwijl het tarief voor elektriciteit juist met twee cent afneemt. Dat maakt elektrisch verwarmen als alternatief voor de gasgestookte ketel ineens aanzienlijk aantrekkelijker, zo stelt Slimster.nl. De vergelijkingssite berekende dat de terugverdientijd met gemiddeld twee jaar afneemt.

Of het nu gaat om een lucht-lucht-, een lucht-water- of een hybride warmtepomp: de terugverdientijd daalt in alle gevallen met iets meer dan twee jaar. Waar je bij de goedkoopste optie - de lucht-luchtwarmtepomp - dit jaar nog op een terugverdientijd van ruim zeven jaar moet rekenen, gaat het vanaf 2024 nog maar om vijf jaar. Voor de lucht-waterwarmtepomp becijfert Slimster een afname van 9,6 naar 7,6 jaar. Bij de hybride warmtepomp - zonder aanschaf van een nieuwe cv-ketel - zijn de getallen nagenoeg hetzelfde.

Grote toename in vraag naar warmtepompen
Nu het stookseizoen begonnen is lijken meer huishoudens zich bewust van de impact van gasverbruik op hun energierekening. De vraag naar warmtepompen neemt namelijk sterk toe, zo concludeert Slimster op basis van eigen gegevens. Op slimster.nl kunnen consumenten offertes van warmtepompinstallateurs aanvragen. Vergeleken met januari van dit jaar (en december 2022) gebeurt dit momenteel ruim drie keer vaker. De eerste stijging werd in oktober, de eerste maand waarin de verwarming weer aangaat, ingezet.
Naast het feit dat mensen schrikken van hun oplopende gasverbruik deze maanden is er volgens Slimster-eigenaar Marco Schuurman nog een andere reden voor de sterk stijgende vraag naar warmtepompen. “Vanaf 2024 krijg je als consument geen subsidie meer op de aanschaf van een warmtepomp met energielabel A+ of lager. Echter, heb je de warmtepomp in 2023 gekocht, maar wordt deze pas in 2024 geplaatst? Dan ontvang je de subsidie nog wél”, aldus Schuurman.

Berekeningen inclusief subsidie
Slimster rekende met het meest recente gemiddelde gas- en elektriciteitstarief dat het CBS maandelijks publiceert (1,28 euro per kuub gas en 0,35 per kWh elektra) en paste dat voor 2024 aan op basis van de veranderingen in energiebelasting. Ook hield het rekening met een gemiddeld subsidiebedrag per type warmtepomp. Zonder subsidie zou de terugverdientijd van de lucht-waterwarmtepomp en de hybride warmtepomp afnemen met respectievelijk bijna (2,9) en ruim drie (3,3) jaar. Voor een lucht-luchtwarmtepomp is geen subsidie beschikbaar. Op haar website houdt Slimster de gemiddelde prijzen en subsidiebedragen van de verschillende soorten warmtepompen bij.

Terugverdientijd maximaal zeven jaar
De verhoging van de energiebelasting op aardgas en het verlagen van de belasting op elektra komt voort uit het plan van de overheid om te “stimuleren dat huishoudens vaker kiezen voor elektrische warmteopties, zoals warmtepompen.” Vanaf 2026 zijn huishoudens die hun cv-ketel willen vervangen dan ook verplicht op zijn minst voor een hybride warmtepomp te kiezen. Voorwaarde daarbij is wel dat deze zich binnen zeven jaar moet terugverdienen. Met de energietarieven van 2024 is dat, zoals blijkt uit de berekeningen van Slimster, nog net niet het geval.

Jaren 60 woningen all electric met warmtepomp zonder buitendeel

In een recent pilotproject is een aantal jaren 60 woningen gasloos gemaakt met een lucht/water-warmtepomp in combinatie met een 200 ...

‘Groei warmtepompen zal spectaculair doorzetten’

In 2023 zullen er naar verwachting 167.000 warmtepompen worden geïnstalleerd in de woningbouw, dat concluderen Dutch New Energy Research (DNE ...

Duizendste ‘liggende’ warmtepomp

Binnenkort rolt het duizendste Blackbird van de productieband. Na het succes van deze ‘liggende’ warmtepomp lanceert Weheat begin 2024 een ...

Kennis warmteverlies voor keuze warmtepomp

De kennis in het ISSO-kleintje warmteverliesberekening voor woningen is geactualiseerd. De kennis biedt methodes en uitgangspunten om het benodigde verwarmingsvermogen ...

Warmtepompen

Gepubliceerd op

TRENDS EN PROJECTEN

Na een tijd van stormachtige groei, is de warmtepompmarkt in rustiger vaarwater terecht gekomen. Maar de technische ontwikkeling gaat onverwijld verder. Tijdens de European Heat Pump Summit werd de vakpers bijgepraat. In deze editie een korte terugblik met enkele highlights en interessante Nederlandse projecten.

Vorig jaar werden er maar liefst 39 % meer warmtepompen verkocht in Europa dan het jaar ervoor. Ook in Nederland draaiden fabrikanten en installateurs overuren, zie bijvoorbeeld elders in IZ in het artikel over de ComfortHub.

Bijpraten
Koudemiddelen, mechanische innovatie, digitalisering, zo maar een greep uit de onderwerpen die afgelopen oktober werden behandeld tijdens de European Heat Pump Summit in Neurenberg. Tijdens deze tweejaarlijkse conferentie worden de branche en vakpers bijgepraat over de meest actuele ontwikkelingen in de warmtepompmarkt.

Obstakels
Tijdens verschillende presentaties werd ingegaan op technische innovaties, aansprekende projecten en relevante producten. Ook was er aandacht voor de obstakels waar de branche mee te maken heeft. Een groot obstakel blijft de prijs. Vooral de wijze waarop de gasprijs zich verhoudt tot de elektriciteitsprijs blijkt een dealbreaker or –maker te zijn. Daarnaast speelt het chronisch gebrek aan personeel Europa parten. En dan gaat het niet alleen om installateurs, maar ook om bijvoorbeeld fabrieksarbeiders. Een andere factor die werd genoemd was marketing. We weten nog steeds niet goed hoe we warmtepompen aan de man kunnen brengen.

Koudemiddelen
Op het gebied van koudemiddelen lijkt de strijd nu wel beslecht hier in Europa. Natuurlijke koudemiddelen en dan met name R290 oftewel propaan winnen rap aan terrein en dat gaat ten koste van R32 en andere chemische alternatieven. Voor de Honeywells, Chemours’ en andere giganten is dat een bittere pil. Hoewel ze tijdens presentaties nog inzichtelijk probeerden te maken dat HFO’s als R-1234YF en R454c goede scores kunnen behalen, lieten verschillende specialisten zich ontvallen tegen IZ dat het om een achterhoedegevecht gaat. Er is Europese PFAS-wetgeving in de maak om op termijn Fluorpoluymeren in de ban te doen. Dat zou tevens het einde betekenen voor chemische koudemiddelen.

Aandachtspunten
Maar terug naar propaan. Het heeft tal van voordelen, zo is het milieuvriendelijk en presteert het goed als verwarmer. Tegelijkertijd blijft het een ontvlambaar gas. Dat heeft zowel consequenties voor de opslag en het transport als de installatie. Denk aan openingen en het leidingenwerk. Hoewel volgens de meest recente cijfers warmtepompen met propaan nog maar 2 % van de Europese markt uitmaken, verwachten deskundigen dat het koudemiddel op termijn de meest populaire keuze zal worden in de woningbouw en het commerciële segment.

Systeemoptimalisatie
Er is dus volop aandacht voor koudemiddelen. Dat mag echter niet ten koste gaan van systeemoptimalisatie, waarschuwen de experts. Denk aan een betere ventilatoren, compressors, verdampers en de monitoring van de prestaties van warmtepompen. Zo liet Swegon tijdens een presentatie zien dat propaan zeer goed presteert in combinatie met een scroll inverter processor.

Digitalisering
Naast het Internet of Things, begint AI nu belangrijk te worden. IoT blijkt bijzonder nuttig te zijn om de energieprestaties van warmtepompen te verbeteren en voor Predictive Maintenance. Daarnaast gaat het de komende jaren een rol spelen bij Flexibility Provision, zoals het in vaktermen wordt genoemd. Dat betekent heel kort door de bocht: de warmtepomp laten draaien als de energie ruim voorhanden is en goedkoop.

ChatGTP
Het is inmiddels geen hype meer te noemen. ChatGTP verandert de wereld in een rap tempo. Ook de installatiebranche. Sensibo, expert op het gebied van digitalisering, heeft het al geïntegreerd in een Climate Control Tool. Na het invoeren van de randvoorwaarden, zoals het aantal ramen, de oppervlakte van de kamer, de functie van de ruimte en dergelijk, gaat het systeem proefdraaien. Het algoritme leert de omstandigheden kennen en stemt de klimatisering af op de eindgebruiker. De vraag blijft alleen of het wel zo’n duurzame oplossing is. Want, zoals een deelnemer aan de conferentie terecht opmerkte: “AI draait op data en voor het vergaren en verwerken daarvan heb je ook energie nodig” 

 

Dit is een artikel uit de print-editie van het vakblad IZ. De digitale edities van IZ zijn gratis te raadplegen via www.installateurszaken.nl. Liever een print-editie op uw deurmat? Maak dan gebruik van onze tijdelijke actie en meld u nu aan voor een gratis abonnement op IZ via www.installateurszaken.nl

Jaren 60 woningen all electric met warmtepomp zonder buitendeel

In een recent pilotproject is een aantal jaren 60 woningen gasloos gemaakt met een lucht/water-warmtepomp in combinatie met een 200 ...

‘Groei warmtepompen zal spectaculair doorzetten’

In 2023 zullen er naar verwachting 167.000 warmtepompen worden geïnstalleerd in de woningbouw, dat concluderen Dutch New Energy Research (DNE ...

Duizendste ‘liggende’ warmtepomp

Binnenkort rolt het duizendste Blackbird van de productieband. Na het succes van deze ‘liggende’ warmtepomp lanceert Weheat begin 2024 een ...

Kennis warmteverlies voor keuze warmtepomp

De kennis in het ISSO-kleintje warmteverliesberekening voor woningen is geactualiseerd. De kennis biedt methodes en uitgangspunten om het benodigde verwarmingsvermogen ...

Geluidsniveau

Gepubliceerd op

VERDERE VERLAGING IS MOGELIJK

In 2021 werden strengere eisen van kracht voor het geluidsniveau van warmtepompen. De sector is daar goed op ingesprongen. IZ sprak met ATAG en LG die recentelijk nog stillere modellen op de markt brachten. Hoe hebben ze dat bewerkstelligd? En, vallen er nog verdere slagen te maken?

Maar laten we aftrappen met de trends in de warmtepompmarkt, want er gebeurt veel op dit moment, blijkt wel uit beide interviews. Zo zijn natuurlijke koudemiddelen met een duidelijke opmars bezig.

Propaan
Met name propaan. Dat bleek ook wel tijdens de laatste grote vakbeurzen, zoals de ISH.
Volgens Roy Janssen van ATAG is de keuze voor propaan “logisch. Aan CO2 en ammoniak, die vaak ook worden genoemd als kanshebbers, kleven toch bepaalde nadelen. Zo moet je bij CO2 werken met hogere drukken en is ammoniak giftig waardoor er strenge veiligheidseisen gelden.”

Prijzen
Ook de prijzen voor warmtepompen zijn gestaag aan het dalen, onder andere door opschaling en de concurrentie tussen de, inmiddels, honderden leveranciers. Janssen voorziet een verdere verlaging als het aantal arbeids­uren omlaag gebracht kan worden. Dat betekent in de praktijk meer installatiegemak.

Geluidsniveau
Het geluidniveau is vooral een Europees verhaal vertelt de Product Manager van ATAG. Recentelijk bracht de fabrikant de Energion S Split lucht/water warmtepomp in Nederland op de markt. Deze is verkrijgbaar in Hybrid en All-Electric configuratie en zowel in de nieuwbouw als bestaande woningen toe te passen.

Nieuw
In tegenstelling tot een standaard monoblock warmtepomp bestaan de hydraulische verbindingen uit leidingen voor koudemiddel (R32). Hierdoor zijn kleinere doorgangen in de muur nodig en is verbinden eenvoudiger. Daarnaast zijn een aantal componenten vanuit de buitenunit naar de binnenunit verplaatst. Hierdoor is de buitenunit circa 10 kg lichter geworden. Daar staat tegenover dat de binnenunit van Energion S groter is qua formaat en vergelijkbaar is met de All-Electric binnenunit (600 x 358 x 716 mm). Ten slotte komt de noodzaak voor een antivries kit te vervallen omdat het CV-water niet naar de buitenunit gaat.

Extra stil
De buitenunit is bovendien extra stil. “Het kunststof ventilatorblad heeft een soort kromming en de rondingen zwakken het geluid af”, licht Janssen toe. Volgens hem vallen er nog verdere slagen te maken op geluidsniveau, maar zal dat vooral bereikt worden met betere regeltechniek. Dat betekent in de praktijk door de warmtepomp meer op deellast en minder op vollast te laten draaien. “Wil je de warmtepomp daadwerkelijk ‘stiller’ maken dan betekent dat extra kosten en meer ruimtebeslag. Je zal namelijk de warmtepomp groter moeten dimensioneren, omdat je grotere ventilatoren nodig hebt.”

Laagfrequent geluid
Wat wel een zorgpuntje blijft, is laagfrequent geluid. We hebben het dan over geluid van 100 Hertz en lager. Volgens Janssen zijn veel problemen te vermijden door de warmtepomp op de juiste manier te plaatsen. “Let er dus op dat een warmtepomp op het dak genoeg massa onder zich heeft.” Ook is het zaak om de warmtepomp niet continu in vollast te laten draaien, voegt hij toe.

Trendsettend
Ook Richard de Waal van LG merkt dat natuurlijke koudemiddelen in opkomst zijn, met name dan propaan. Tegelijkertijd lijkt de rol van chemische koudemiddelen nog helemaal niet te zijn uitgespeeld. Wereldwijd zijn ze nog populair en Aziatische fabrikanten houden mogelijkheden open voor de ontwikkeling van meer milieuvriendelijke varianten. Toch zou op termijn de balans wel kunnen doorslaan naar natuurlijke koudemiddelen, denkt de Sales Director Air Solution van LG. “Ontwikkelingen in Europa zijn vaker trendsettend geweest, denk maar aan de massale acceptatie van R32.”
Esthetiek
Hij signaleert ook een andere opvallende trend: design wordt belangrijker. Waar vroeger warmtepompen vaak onooglijke systemen waren, is er nu meer aandacht voor een aantrekkelijke vormgeving. “Zo valt er meer te kiezen qua kleurstellingen en zie je ook vaker modellen op de markt met bijvoorbeeld een golvende gril.”

Geluidsniveau
Ook De Waal merkt dat fabrikanten met innovatieve oplossingen het geluidsniveau van hun warmtepompen omlaag weten te brengen. Dit jaar liet LG zelf nog weten dat het haar gelukt is om de geluidsniveaus te verlagen van de MU-serie buitendelen van het Multi Split gamma. Datzelfde geldt voor de nieuwe LG R290 propaan lucht-water warmtepomp die op de planning staat voor Q4 2023. Deze is 9 dBA stiller vergeleken met de huidige R32-versie. Het verlagen van de geluidsniveaus wordt mogelijk gemaakt door een viertal verbeteringen: een nieuw ontwerp van de ventilator, betere software voor het aansturen van de inverter compressor, extra geluidsisolatie tegen geluid van de compressor en minder trillingen in de leidingen.

Details
De ventilator en de compressor zijn de twee onderdelen van een warmtepomp of airconditioner die het meeste geluid produceren. De ventilator heeft in de vernieuwde buitendelen een lager gewicht en een nieuw ontwerp van de ventilatorbladen, waardoor er minder vibratie en een betere luchtverplaatsing plaatsvindt. Daarnaast is 95 tot 100 procent van het blootgestelde oppervlak van de compressor voorzien van geluidsisolatiemateriaal. Ook is de software geoptimaliseerd die benodigd is om de inverter compressor aan te sturen, zodat hij in de lagere frequenties de ruis meer onderdrukt. Daarnaast hebben de leidingen een vernieuwd cyclisch ontwerp, zodat er minder trillingen zijn.

Tips
De Waal merkt dat installateurs niet altijd voldoende kennis en kunde in huis hebben om geluidsproblemen te voorkomen of op te lossen. Hij geeft een aantal tips voor de vakman. “Allereerst moet je je natuurlijk verdiepen in de regelgeving over het geluidsniveau. Daarnaast is het belangrijk om goed af te wegen waar en hoe je de warmtepomp opstelt. Let daarbij onder andere op de juiste afstand tot de erfgrens. Zorg er verder voor dat de warmtepomp steunt op voldoende massa om trillingen te voorkomen. En als laatste: regel het apparaat goed in.”

Doorontwikkeling
Tot slot: Evenals Janssen van ATAG verwacht De Waal dat de branche erin zal slagen om het geluidsniveau verder omlaag te brengen door een combinatie van technische innovaties en betere regeltechniek. Daarmee refereert hij onder andere aan meer isolatie, een bredere toepassing van nachtverlaging en de integratie van AI zodat het geluidsniveau op een intelligente manier wordt aangepast aan de omgeving 

Dit is een artikel uit de print-editie van het vakblad IZ. De digitale edities van IZ zijn gratis te raadplegen via www.installateurszaken.nl. Liever een print-editie op uw deurmat? Maak dan gebruik van onze tijdelijke actie en meld u nu aan voor een gratis abonnement op IZ via www.installateurszaken.nl

Hoe kun je het geluid van warmtepompen reduceren?

Het is al menig keren in het nieuws geweest, geluidsoverlast van de buitenunit van een lucht/water-warmtepomp. Het is een dermate ...

Buitenunit in woning en toch geluidsarm

NIBE is een collegiale samenwerking aangegaan met HydrotopWorks uit Deventer. Deze jonge onderneming biedt diverse prefab-oplossingen voor lucht/water-warmtepompen. Eén daarvan ...

Nieuwe geluideisen buitenunits treden pas 1 april a.s. in werking

In het Bouwbesluit 2012 (Staatsblad 2020, nr. 189) worden nieuwe geluideisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor ...

Rekenhulp voor geluid buitenunits airco’s en warmtepompen beschikbaar

Per 1 januari 2021 treden de geluidseisen voor buitenunits voor airco’s en warmtepompen in werking. De rekentool om het geluid ...

Jaren 60 woningen all electric met warmtepomp zonder buitendeel

Gepubliceerd op

In een recent pilotproject is een aantal jaren 60 woningen gasloos gemaakt met een lucht/water-warmtepomp in combinatie met een 200 liter voorraadvat. De installatie is onderdeel van een pilot met in totaal vijf woningen van deltaWonen, waaronder twee eengezinswoningen uit 1964 in Zwolle en drie jaren ‘80 woningen in Kampen. Het betreft een warmtepomp zonder buitendeel.

Bij het pilotproject in Zwolle en Kampen is gekozen voor de Vincent all electric opstelling van Itho. Dankzij het ontbreken van een buitendeel wordt deze volledig binnen in de woning opgesteld. Hierdoor is de warmtepomp snel te plaatsen en onderhouden en is er geen buitenruimte nodig.

Compact
Daarnaast is Vincent dankzij zijn compacte formaat makkelijk inpasbaar, zelfs op kleine zolders en onder schuine daken. Dat bevestigt ook installateur Albaro Metselaar, namens De Vreeden Installatietechniek betrokken bij de pilot: “Dankzij de flexibele slangen en aansluitingen, kun je met Vincent in de bestaande bouw goed variëren. De opstelling met het voorraadvat is gemakkelijk aan te passen, bijvoorbeeld aan de huizen in deze pilot. Dit zijn eigenlijk standaard verhuurwoningen voor een woningbouwcorporatie.” Ook het plaatsen van de dakkap ervaart hij als gemakkelijk in de montage. “Als installateur hebben we al meerdere tientallen van deze warmtepompen geplaatst. En ja, we merkten gewoon dat het prettig werken was, omdat het makkelijk en flexibel was”, voegt hij toe.

Ruime ervaring
DeltaWonen heeft ca. 15.000 woningen in beheer in de gemeenten Zwolle, Kampen en Oldebroek. De corporatie is druk bezig met verduurzaming van haar woningportefeuille. Ze streeft ernaar om voor 2030 circa 3100 woningen te verduurzamen. Dat komt neer op zo’n 450 wooneenheden per jaar. Daarom heeft zij Trans-id gevraagd om mee te denken over de invulling van deze pilot met een aantal modelwoningen. Trans-id heeft ruime ervaring op het gebied van verduurzaming bij bestaande woningbouw; van planontwikkeling tot installatie.

60 woning

Samen de energietransitie versnellen

Gepubliceerd op

De energietransitie brengt voor installateurs, die overschakelen van cv-ketels naar elektrische en hybride warmtepompen uitdagingen met zich mee die vooral te maken hebben met kennis en tijd. Door tijdgebrek komt men in een spagaat terecht, omdat er te weinig aandacht besteed kan worden aan het opdoen van kennis van vaak gecompliceerde warmtepompinstallaties. Terwijl men zich maar al te goed realiseert dat de vraag naar duurzame verwarmingsoplossingen steeds groter wordt. Hoe kun je dit nu tegengaan en de installateur helpen de energietransitie een impuls te geven?

“Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor fabrikanten van warmtepompen om het kennisniveau te verhogen en de installatietijd te verkorten en zo de transitie aan te moedigen en te versnellen”, legt Jan Henk van der Wijk uit. Hij is Marketing en Communicatie Manager bij ATAG en spreekt namens de Vereniging voor Duurzame Warmte, lid NVI-GO. “De ondersteuning richt zich met name op het optimaal installeren, inregelen en monitoren van de warmtepomp.”

Initiatieven
Van der Wijk: “Diverse vooraanstaande fabrikanten openen opleidingscentra, waardoor aanbod en leercapaciteit fors worden verhoogd. Daarnaast zijn er initiatieven ontwikkeld gericht op monitoring en beheer op afstand van verwarmingsoplossingen. Met digitale platformen kan er op afstand worden meegekeken naar de werking en worden mogelijke storingen op afstand geconstateerd en opgelost, vaak nog voordat de installatie dit zelf aangeeft. Hierdoor kan er actief actie worden genomen en kan men, indien nodig, nog vóór klantbezoek nieuwe onderdelen bestellen zodat het toestel snel weer functioneert en een rit wordt bespaard. Zo ontstaat er ook meer tijd voor het installeren van nieuwe toestellen.”

Enorme kansen
“Vanwege de energietransitie liggen er enorme kansen die tegelijkertijd voor installateurs een bedreiging kunnen vormen als ze hierin niet meegaan”, besluit Van der Wijk. “Aan de fabrikant om ervoor te zorgen dat de installateurs alle ondersteuning krijgt die ze nodig hebben om met vol vertrouwen naar de toekomst te kijken.”

Deze column verschijnt binnenkort in de decemberuitgave van Installateurszaken, hét praktijkblad voor de installatiebranche

Beeld: Aalberts hydronic flow control

‘Groei warmtepompen zal spectaculair doorzetten’

In 2023 zullen er naar verwachting 167.000 warmtepompen worden geïnstalleerd in de woningbouw, dat concluderen Dutch New Energy Research (DNE ...

Duizendste ‘liggende’ warmtepomp

Binnenkort rolt het duizendste Blackbird van de productieband. Na het succes van deze ‘liggende’ warmtepomp lanceert Weheat begin 2024 een ...

Kennis warmteverlies voor keuze warmtepomp

De kennis in het ISSO-kleintje warmteverliesberekening voor woningen is geactualiseerd. De kennis biedt methodes en uitgangspunten om het benodigde verwarmingsvermogen ...

20 miljoen warmtepompen geïnstalleerd in Europa

Afgelopen week vond de 2023 European Heat Pump Summit plaats. Warmtepompexperts uit 42 landen kwamen naar Neurenberg om 39 presentaties ...

‘Groei warmtepompen zal spectaculair doorzetten’

Gepubliceerd op

In 2023 zullen er naar verwachting 167.000 warmtepompen worden geïnstalleerd in de woningbouw, dat concluderen Dutch New Energy Research (DNE Research) en Warmte365 in het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2024. De verwachting is dat het aantal geïnstalleerde warmtepompen in woningen met 51,8 procent groeit ten opzichte van 2022, toen werden er 110.000 warmtepompen geïnstalleerd. Vorig jaar groeide het aantal warmtepompinstallaties mede dankzij de energiecrisis met 52 procent. Dat de warmtepomp dit jaar een vergelijkbaar groeicijfer haalt is volgens Daan Jansen, hoofdonderzoeker van DNE Research, een duidelijk teken dat de warmtepomp is doorgebroken.

Vorig jaar sprak Dutch New Energy Research de verwachting uit dat er 100.000 warmtepompen zouden worden geïnstalleerd in 2022. Dankzij een eindspurt werden dit er zelfs 110.000. Of een dergelijk slotstuk er dit jaar weer inzit is nog niet duidelijk. Wat wél duidelijk is, is dat de groei in 2023 zich volgens de prognose met 167.000 geïnstalleerde warmtepompen heeft doorgezet, én dat die groei de komende jaren gaat doorzetten.

Verdubbeling
“In 2023 zijn er wederom grote stappen gezet in warmtepompsector. In absolute aantallen is de markt bovendien sneller gegroeid dan in 2022. Het aantal in gebruik genomen warmtepompen in de bestaande bouw is zelfs meer dan verdubbeld”, aldus Jansen. “Daarmee is het doel van demissionair kabinet Rutte IV om in de periode 2022 tot met 2024 125.000 warmtepompen in de bestaande bouw te plaatsen al ruim een jaar voor tijd gehaald. Het is duidelijk dat we niet langer te maken hebben met een kortstondige groeispurt als gevolg van de energiecrisis, maar met een markt die volwassen begint te worden.”

Groei zal spectaculair doorzetten
De normering vanaf 2026 zal de groei spectaculair gaan aanjagen. In het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2024 schetst DNE Research vier scenario’s tot en met 2030. In het laagste scenario zullen er vanaf 2026 al 240.000 warmtepompen per jaar in de bestaande bouw worden geïnstalleerd. In het hoogste scenario zijn dit er maar liefst 300.000. In beide scenario’s zijn de 50.000 extra warmtepompen per jaar in de nieuwbouw nog niet meegenomen.

Vakkundige installatie is essentieel
“Vanaf 2026 wordt het verplicht om bij vervanging van de cv-ketel een duurzaam alternatief te installeren. In de meeste gevallen zal dat een hybride warmtepomp zijn. Daarvoor hebben we inmiddels honderden extra monteurs opgeleid, maar dat zullen er duizenden moeten worden. Vakkundige installatie is essentieel, maar gedegen advies en goede voorlichting zijn dat net zo goed. Ook op dat gebied hebben we nog grote stappen te zetten”, stelt Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland.

Slim ontwerpen, produceren en installeren
Daarnaast zien DNE Research en Warmte365 de toenemende impact die warmtepompen hebben op het elektriciteitsnet, maar ook de impact die het elektriciteitsnet heeft op de groei van warmtepompen. “Dat wordt wellicht de grootste uitdaging: er voor zorgen dat warmtepompen bijdragen aan slimme flexibiliteit voor efficiënt gebruik van een nog jaren krap elektriciteitsnet”, zegt Frank Agterberg, voorzitter van de Vereniging Warmtepompen. “Laten we zorgen dat er voldoende duurzaam opgewekte elektriciteit is en dat die, juist in de koude en donkere seizoenen, goed bij de warmtepompen kan komen. Dat betekent slim ontwerpen, produceren en installeren, want iedere warmtepomp slim inzetten is no regret.”

 

Kennis warmteverlies voor keuze warmtepomp

De kennis in het ISSO-kleintje warmteverliesberekening voor woningen is geactualiseerd. De kennis biedt methodes en uitgangspunten om het benodigde verwarmingsvermogen ...

20 miljoen warmtepompen geïnstalleerd in Europa

Afgelopen week vond de 2023 European Heat Pump Summit plaats. Warmtepompexperts uit 42 landen kwamen naar Neurenberg om 39 presentaties ...

Hybride warmtepompen

IS DAT WEL ZO VERSTANDIG? De laatste maanden horen we uit verschillende hoeken forse kritiek op hybride warmtepompen. Het gaat ...

Ruim 60% meer warmtepompen verkocht in derde kwartaal

In het derde kwartaal van dit jaar werden er ruim 38 duizend warmtepompen verkocht in het woningsegment. Dit betreft zowel ...

Duizendste ‘liggende’ warmtepomp

Gepubliceerd op

Binnenkort rolt het duizendste Blackbird van de productieband. Na het succes van deze ‘liggende’ warmtepomp lanceert Weheat begin 2024 een nieuwe, staande variant. Ook dit monoblock-model heeft 4G-bediening, een energie-efficiency (SCOP) van 4.7 en energielabel A+++. De geluidsdruk is 49 decibel op 1 meter afstand. Het liggend design van de in Nederland ontworpen en ontwikkelde innovatie maakt dat deze op platte daken nauwelijks zichtbaar is.

De hybride warmtepompen van Weheat zijn ‘all-electric ready’ en dus klaar voor een toekomst zonder fossiele brandstoffen. Bij de productie wordt gebruikgemaakt van volledig recyclebare materialen en technologieën die de ecologische impact minimaliseren. Zo wordt onder meer het natuurlijke koudemiddel propaan gebruikt.

Automatische configuratie
De Blackbird is licht (78 kg) en daardoor gemakkelijk te installeren op nagenoeg ieder plat oppervlak. Het bestaande model heeft een vermogen van 8 kW en maakt een temperatuur tot 70 graden mogelijk. Door een 4G-verbinding is de warmtepomp op afstand in bedrijf te stellen, te monitoren en te servicen. De online omgeving geeft zowel installateur als gebruiker inzicht in de prestaties, met toegang tot 35 datasets die elke 5 seconden worden bijgewerkt. Zo kunnen eventuele problemen worden opgemerkt en opgelost, zonder dat daar iemand fysiek voor aanwezig hoeft te zijn. Ook biedt de warmtepomp een automatische configuratie naar de exacte warmtebehoefte van een huis en mechanische bescherming tegen vorstschade, in geval de elektra uitvalt.

Nieuwe standard
Toon van Engelen van Weheat, over het bedrijf en de sector: “De technologische ontwikkelingen op het gebied van warmtepompen gingen de laatste jaren razendsnel en daar hebben wij ons voordeel mee gedaan. We volgden alles op de voet en hebben met behulp van ons team van experts onze eigen inzichten met die kennis gecombineerd. Het resultaat is een innovatief product dat oprecht anders is dan andere warmtepompen. Een nieuwe standaard op het gebied van design, installatie en bediening. We zijn trots op het succes van de Blackbird en kijken er enorm naar uit om het nieuwe model te lanceren. Het gaat om een staande versie van de bekende Blackbird, maar uiteraard met een aantal bijzondere, nieuwe functies. De details houden we nog even geheim; die presenteren we in februari op de VSK."

Over Weheat

Weheat is een Nederlands bedrijf met wortels in de high tech. Blackbird is de eerste warmtepomp die het bedrijf ontwikkelde en op de markt bracht. Midden in de Brabantse Brainport regio zet Weheat zich met haar team van zeventig werknemers in voor het toegankelijk maken van duurzame oplossingen. Het bedrijf is opgericht in 2021 als dochteronderneming van Wefabricate, dat industriële productieprocessen innoveert; een snelgroeiend bedrijf in de maakindustrie dat wereldwijd klanten bedient in onder andere de high-tech, energie- en medische sector. De hoge focus op efficiëntie en kwaliteit van Weheat vindt hier dan ook haar oorsprong en geeft een grote voorsprong bij de fabricage en opschaling van de productie van warmtepompen, aldus het bedrijf. Het doel van Weheat is om in 2024 verder op te schalen en de internationale markt te betreden.

Kennis warmteverlies voor keuze warmtepomp

De kennis in het ISSO-kleintje warmteverliesberekening voor woningen is geactualiseerd. De kennis biedt methodes en uitgangspunten om het benodigde verwarmingsvermogen ...

20 miljoen warmtepompen geïnstalleerd in Europa

Afgelopen week vond de 2023 European Heat Pump Summit plaats. Warmtepompexperts uit 42 landen kwamen naar Neurenberg om 39 presentaties ...

Hybride warmtepompen

IS DAT WEL ZO VERSTANDIG? De laatste maanden horen we uit verschillende hoeken forse kritiek op hybride warmtepompen. Het gaat ...

Ruim 60% meer warmtepompen verkocht in derde kwartaal

In het derde kwartaal van dit jaar werden er ruim 38 duizend warmtepompen verkocht in het woningsegment. Dit betreft zowel ...

20 miljoen warmtepompen geïnstalleerd in Europa

Gepubliceerd op

Afgelopen week vond de 2023 European Heat Pump Summit plaats. Warmtepompexperts uit 42 landen kwamen naar Neurenberg om 39 presentaties van gerenommeerde internationale sprekers bij te wonen. Er kwam een breed scala aan onderwerpen aan de orde, van marktontwikkelingen tot monitoringsprojecten in de woningbouw en de toepassing van AI en IoT.

Dr. Rainer Jakobs, inhoudelijk coördinator van de European Heat Pump Summit en het Chillventa congress, vatte het evenement als volgt samen: "De conferentie toont eens te meer het belang aan van warmtepompen bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, zoals de bescherming van het klimaat.”

Recordjaar
“Een van de presentaties was van Thomas Nowak van de EHPA, die zich concentreerde op de warmtepompmarkt in Europa. Hij wees erop dat 2022 een recordjaar is geweest voor warmtepompen, met drie miljoen verkochte eenheden. Dat betekent dat er in Europa maar liefst 20 miljoen warmtepompen zijn geïnstalleerd.”

Geluid
Marcel Rössler van ebm-papst concentreerde zich op geluidsclassificaties voor warmtepompen en de psychische ervaring van geluid. “Lucht/water-warmtepompen zijn niet geheel geruisloos, en hoe dichter een gebied bebouwd is, hoe meer het geluid van de machines de buren kan irriteren. Hier is het meetbare geluidsdrukniveau zeker niet de enige cruciale factor – ook de menselijke geluidsperceptie is belangrijk. Ebm-papst heeft daarom een gespecialiseerd psychoakoestisch laboratorium voor proefpersonen ingericht. De resultaten van onderzoeken worden verwerkt in de eigen ventilatorontwikkeling van het bedrijf en geven ook informatie over welke ventilatoren het meest geschikt zijn voor een bepaalde situatie.”

IoT
Dr. Veronika Wilk, van het Oostenrijkse Instituut voor Technologie, rapporteerde over casestudy's en marktkansen voor IoT-compatibele warmtepompen. “Warmtepompen worden steeds vaker netwerkapparaten die kunnen worden aangesloten op het Internet of Things (IoT). Met de vergaarde data wordt het mogelijk om de werking te optimaliseren en het comfort te verbeteren.”

AI
In diezelfde lijn vertelde Ran Roth van Sensibo over hoe kunstmatige intelligentie en data-analyses het energiegebruik van warmtepompen kunnen optimaliseren. Hij liet zien hoe AI-algoritmen leren door een continue analyse van omgevingsgegevens en zich aanpassen aan de individuele voorkeuren van gebruikers door verwarmings- en koelprocessen op hen af te stemmen, terwijl tegelijkertijd het energiegebruik wordt geminimaliseerd.”

In de komende editie van Vakblad InstallateursZaken verschijnt een terugblik op de EHPS met relevante highlights voor onze installatiebranche.

Ruim 60% meer warmtepompen verkocht in derde kwartaal

Gepubliceerd op

In het derde kwartaal van dit jaar werden er ruim 38 duizend warmtepompen verkocht in het woningsegment. Dit betreft zowel de nieuwbouw als de bestaande bouw. Dat is ruim 15 duizend meer dan in het derde kwartaal van vorig jaar. Vereniging Warmtepompen handhaaft de prognose van in totaal 170 duizend warmtepompen in de woningbouw voor heel 2023, waarvan 120 duizend in de bestaande bouw en 50 duizend in de nieuwbouw.

Op basis van deze prognose zou de groei, zoals ook berekend in het bericht na het eerste half jaar, uitkomen op 60% ten opzichte van 2022. Dit betekent ook dat Nederland op koers ligt voor het beleidsdoel van in totaal 1 miljoen warmtepompen in bestaande woningen, bovenop het aandeel in de nieuwbouw, in het jaar 2030.

Stabilisering van de groei
Vereniging Warmtepompen baseert deze voorspelling op de verkoop van warmtepompen voor individuele woningen in het derde kwartaal van 2023 door fabrikanten en importeurs. Analoog aan ontwikkelingen elders in Europa daalt de groei enigszins als er op kwartaalbasis wordt gekeken. Waar het eerste halfjaar een groei van 80% liet zien, is de groei in het afgelopen kwartaal ‘slechts’ ruim 60%, hetgeen niet alleen aan de zomervakantieperiode is toe te schrijven.

Oorzaken
Vereniging Warmtepompen ziet in Nederland wel ándere oorzaken voor stabilisering van de totale groei dan elders in Europa, waar bijvoorbeeld beleid en (subsidie-)instrumenten worden gewijzigd. In Nederland is dit een combinatie van markteffecten, macro-economische en politieke factoren. Er is sprake van lagere opbouw of zelfs afbouw van eerder wegens schaarste opgebouwde voorraden bij groothandels. Voorts staat het volume van nieuwbouw en daarmee van warmtepompen in dit segment onder druk. Hogere kosten voor levensonderhoud door inflatie en hogere rentes op leningen leiden tot meer voorzichtigheid bij potentiële klanten. De momenteel relatief lage gasprijzen verlagen de prikkel die er was tijdens de energieprijzen-crisis van 2022. Tot slot dragen de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen en daarmee enige onzekerheid over het doorpakken met stimulerende maatregelen zoals de renovatie-norm in 2026, bij aan een meer afwachtende markt. Vereniging Warmtepompen ziet echter een stabiele, structurele en dus blijvende, marktvraag in de komende jaren. Ook in het utiliteitsegment, dat zich in iets minder belangstelling mag verheugen.

Hybride en all-electric
De verhouding tussen het aantal geïnstalleerde all-electric versus hybride systemen in de woningbouw is fifty-fifty. Binnen het all-electric segment is de groei van lucht-water warmtepompen nog altijd groter dan die van bodem- en PVT-gekoppelde water-water systemen. Samen met collega-brancheverenigingen Holland Solar en Branchevereniging Bodemenergie worden de bijdragen van gesloten en open bodemenergie en zonnewarmte (o.a. PVT) als bronnen van warmte verder geanalyseerd.
Kwantificering van het aandeel hybride warmtepompen blijft lastig, onder andere omdat ‘add-ons’ van warmtepompen aan een bestaande gasketel of aan een losse nieuwe ketel niet als zodanig worden geïnventariseerd. Exacte cijfers blijken ook niet te kunnen worden afgeleid uit ISDE-data van RVO. Het hier genoemde aandeel van 50% is het minimum waarvan de branche zeker weet dat deze als hybride worden geïnstalleerd. In de praktijk betekent dit een lichte onderschatting.

Verwachtingen
Voor 2024 verwacht Vereniging Warmtepompen voor de gehele branche een afvlakking van de groei, waarbij tussen de diverse marktsegmenten en de verschillende typen warmtepomp-configuraties verschillen worden verwacht. De beleidsdoelen voor de bestaande bouw blijven echter goed in beeld, waarbij wij in de toekomst een stijging van het relatieve aandeel hybride warmtepompen verwachten. Deze past bij de aangekondigde renovatie-normering en bij de verschuiving van de klandizie van de ambitieuze en meer vermogende woningeigenaren naar huishoudens met minder financiële mogelijkheden. De branche heeft er hoop op en vertrouwen in, dat de nieuwbouw ook weer op peil komt.

Trainingscentrum voor installateurs die overschakelen op warmtepompen

Gepubliceerd op

Met de opening van een trainings- en belevingscentrum in Lichtenvoorde wil ATAG Verwarming de komende jaren bestaande en nieuwe installateurs opleiden die overschakelen van cv-ketels op elektrische en hybride warmtepompen. Afgelopen vrijdag werd het centrum geopend toen de onderneming op feestelijke wijze stilstond bij het 75-jarige bestaan.

Driekwart eeuw geleden besloten de oprichters Antoon Tijdink en Antoon van Goor samen te werken aan het maken van verwarmingsproducten. Begonnen in Ulft met kookstellen maakte ATAG na enige tijd ook gashaarden, waarnaar - na het ontdekken van de gasbel in Slochteren - grote vraag was. “We kijken terug op een rijke en mooie geschiedenis waarin vakmanschap, innovatie en Achterhoekse nuchterheid centraal staan”, zegt Rob Maassen, Country Manager Nederland van ATAG Verwarming. Al is het bedrijf inmiddels in handen van de Italiaanse Ariston Group, ATAG Verwarming is zijn roots altijd trouw gebleven. Tijdens de feestelijke opening waren vele installateurs en ATAG-partners naar Lichtenvoorde gekomen om het bijzondere jubileum te vieren en de ATAG ComfortHub, zoals het trainingscentrum wordt genoemd, met eigen ogen te aanschouwen en te ervaren.

Klaar voor de toekomst
ATAG Verwarming speelt met het nieuwe opleidingscentrum in op de toekomst en de rol die het bedrijf wil spelen in de energietransitie. “Met de opening van de ATAG ComtfortHub als springplank naar het nieuwe verwarmen laten we zien dat we onze rol als een van de vooraanstaande spelers op de Nederlandse verwarmingsmarkt serieus nemen”, zegt Maassen. “We hebben te maken met talloze uitdagingen. Denk aan tekorten in materiaal, schaarste als het gaat om installateurs en andere goede vakmensen, en het feit dat mensen te maken krijgen met relatief nieuwe technologie. Neem de warmtepomp. Die moet worden ingeregeld op de specifieke omstandigheden van een woning. Dat is precisiewerk. Wij hebben de afgelopen jaren gemerkt dat veel installateurs en consumenten het fijn vinden over een expert te beschikken die eventueel meekijkt. Met het nieuwe trainingscentrum hebben we nu een moderne en toekomstbestendige locatie om een nieuwe generatie installateurs op te leiden en te ondersteunen.”
In de ATAG ComfortHub wordt ook stilgestaan bij de oprichters van ATAG Verwarming. Zo heet de belevingruimte ‘Antoon’ en de trainingsruimte ‘Aristide’, genoemd naar Aristide Merlone, de man die in 1930 aan de wieg stond van de Ariston Group.

Nieuw dealermodel
Bij een nieuwe generatie installateurs past ook een nieuw dealermodel. Om installateurs die voorop willen lopen in de energietransitie een steun in de rug te bieden, introduceert ATAG Verwarming ‘ATAG GreenDealer’. Installateurs die zich GreenDealer mogen noemen, kunnen rekenen op extra support bij het installeren, afstellen en onderhouden van warmtepompinstallaties.
“Wij merken dat sommige installateurs in een spagaat terecht dreigen te komen”, licht Maassen toe. “Door tijdgebrek kunnen ze te weinig aandacht besteden aan het opdoen van kennis over de technisch vaak gecompliceerde warmtepompinstallaties. Terwijl ze zich maar al te goed realiseren dat de vraag naar duurzame verwarmingsoplossingen steeds groter wordt. Met dit nieuwe dealermodel willen we installateurs ontlasten en tegelijkertijd helpen hun service op het gebied van duurzaamheid een impuls te geven.”
Daarom heeft ATAG de zogeheten ATAG Comfortdiensten opgezet. Dit is een uitgebreid pakket aan ondersteunende diensten dat aansluit bij de behoeften van installateurs die willen overschakelen van cv-ketels naar hybride en elektrische warmtepompen. De ondersteuning richt zich op het optimaal installeren, inregelen en monitoren van de warmtepomp. Met het eigen digitale platform ATAG ProZone kunnen storingen aan de warmtepomp op afstand worden geconstateerd en worden opgelost.

Drie varianten
Uit onderzoek is gebleken dat er bij installateurs verschillende behoeften bestaan als het gaat om ondersteuning. Daarom zijn de Comfortdiensten ingedeeld in drie varianten. ATAG Inbedrijfstelling (IBS) richt zich op het optimaal installeren en inregelen van de warmtepomp. Het tweede servicepakket, ATAG OHC, focust op onderhoud en is er ook in verschillende varianten, van een eenmalige check een jaar na installatie inclusief het optimaliseren van de parameters, tot een tweejaarlijkse visuele en digitale inspectie en tenslotte tot inspectie en onderhoud door een gespecialiseerde ATAG-servicemonteur. Bij de derde servicevariant, ATAG ComfortConnect, worden door middel van monitoring en beheer op afstand storingen snel opgemerkt, vaak nog voordat de installatie dit zelf aangeeft. De installateur kan op deze manier al actief actie ondernemen en indien nodig nog vóór klantbezoek nieuwe onderdelen bestellen zodat het toestel snel weer optimaal functioneert en hij één rit bespaart. Daarnaast ontvangt zowel de eindgebruiker als de installateur één keer per kwartaal een digitaal rapport over de werking van de warmtepomp. Voor de ATAG GreenDealer is er exclusief de service ComfortConnect+, waarbij ComfortConnect en inbedrijfstelling worden samengevoegd.
Nieuwe GreenDealers komen ook in aanmerking voor producttrainingen, worden voorzien van door ATAG gekwalificeerde leads en krijgen individuele ondersteuning. Het bestaande dealermodel onder de noemer ATAG SelectDealer blijft gewoon bestaan, maar richt zich minder nadrukkelijk op duurzame verwarmingsoplossingen.
Maassen: “Vanwege de energietransitie liggen er enorme kansen die tegelijkertijd voor installateurs ook een bedreiging kunnen vormen als ze niet meegaan in die transitie. ATAG GreenDealers krijgen alle ondersteuning die ze nodig hebben om met vol vertrouwen naar de toekomst te kijken.”

Fotobijschrift: Rob Maassen, Country Manager ATAG Verwarming (l) en Jan Henk van der Wijk Marketing en Communicatie Manager

Kennis over kleine individuele warmtepompen geactualiseerd

Gepubliceerd op

 

ISSO heeft het instructieboek voor het toepassen van kleine individuele warmtepompen in woningen geactualiseerd. Het biedt ontwerpers, projectleiders en adviseurs een naslagwerk met alle informatie die ze nodig hebben. De kennis in het boek focust zich op het toepassen van kleine individuele warmtepompen in woningen met een individueel gesloten bronsysteem.

Het instructieboek sluit aan bij de informatie die in ISSO-publicatie 72 te vinden is. Dat wil zeggen dat het instructieboek de gebruiker op een toegankelijke wijze, stap voor stap meeneemt in het ontwerpen, selecteren en inpassen van warmtepompen voor de individuele woningbouw. De inhoud van dit instructieboek kwam vooral tot stand op basis van ervaringen uit gerealiseerde warmtepompprojecten, beschikbare normen en ISSO-publicaties. De uitgave is geschikt voor gebruik bij opleidingen.

Voorwaarden voor succes
Uiteindelijk hangt een succesvolle installatie en werking van een warmtepompsysteem in hoge mate af van het ontwerp dat de uitvoerders krijgen aangeleverd. Of de installatie echt voor een substantiële energiebesparing zorgt, ligt zeker ook aan de inpassing van een warmtepompsysteem in een woning en de aansluiting op het afgiftesysteem. Juist al die cruciale voorwaarden komen in het PDT-instructieboek naar voren. Ook zaken als het benutten van passieve koeling van een warmtepomp met een bodembron en de mogelijkheden en randvoorwaarden om met een warmtepomp warmtapwater op te wekken, komen aan bod.

Triple Solar verlengt garantie PVT-warmtepomp tot zeven jaar

Triple Solar wijzigt per direct de garantievoorwaarden voor nieuwe en bestaande klanten. De PVT-warmtepomp 3.5 wordt geleverd met zeven jaar ...

“Hybride warmtepomp verdient zich wél op tijd terug”

De investering in een hybride warmtepomp is voor de meeste woningeigenaren binnen zeven jaar terug te verdienen, schrijft het AD ...

1,4 miljoen warmtepompen geïnstalleerd in de komende vijf jaar

Na maanden van schaarste viel er deze week positief nieuws te lezen over de warmtepomp: installateurs verwachten er dit jaar ...

Remeha opent ’s lands grootste fabriek voor warmtepompen

Remeha, specialist op het gebied van warmtepompen en cv-ketels, heeft officieel haar nieuwste warmtepompfabriek in Apeldoorn geopend. Demissionair ministers Hugo ...

Testcentrum voor verwarming op waterstof

Gepubliceerd op

Dit najaar start Nefit Bosch in Deventer met de realisatie van een testcentrum voor verwarmingstoestellen die op waterstof werken. De verwarmingsproducent ontwikkelde enkele jaren geleden al een cv-ketel die geschikt is voor waterstof. Naast waterstofketels werkt Bosch in Nederland ook aan componenten voor elektrolyzers, waarmee groene waterstof kan worden geproduceerd.

Nefit Bosch is sinds 2004 onderdeel van de internationale Bosch groep. Naast warmtepompen en andere elektrische oplossingen, richt Bosch zijn R&D activiteiten ook op waterstof. Waterstof wordt gezien als een veelbelovend alternatief voor aardgas in de gebouwde omgeving, met name omdat de bestaande gasinfrastructuur zonder grootschalige aanpassingen kan worden gebruikt voor de distributie van waterstof.

Waterstof en warmtepompen
Om het waterstoftestcentrum op de locatie van Nefit Bosch in Deventer te huisvesten, zal een bestaande productiehal worden heringericht en verbouwd. “Dit is mogelijk omdat de productie van cv-ketels grotendeels wordt geclusterd in Bosch-fabrieken in het buitenland”, aldus Markus Baumeister, directeur engineering bij Nefit Bosch. “Hierdoor komt er bijna 4000 m2 vrij in de productiehal.” Een derde deel van de productiehal wordt ingericht als testcentrum, inclusief een goed uitgeruste werkplaats voor het bouwen van prototypes. Twee derde van deze ruimte zal worden gebruikt voor andere activiteiten, zoals een configuratiecentrum voor prefab oplossingen en de productie van (dak)warmtepompen. “Oost NL, de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland, en de gemeente Deventer ondersteunden ons bij de uitbreiding en brachten ons testcentrum onder de aandacht bij partijen in de regio en daar buiten”, aldus Baumeister.

Groene waterstof
Voor waterstoftests gelden andere regels en ze vereisen andere voorzieningen, met name op het gebied van veiligheid. “We deden altijd al veel onderzoek naar de verbrandingseigenschappen van aardgas en propaan. We breiden nu de laboratoriumcapaciteit aanzienlijk uit en voegen waterstof toe aan ons onderzoek”, legt Baumeister uit. Voor de tests zal overwegend groene waterstof worden gebruikt. Aan de voorzijde van de huidige productiehal wordt hiertoe een waterstofstation gerealiseerd met tube trailers voor de aanvoer van waterstof. Mogelijk gaat Nefit Bosch in een later stadium zelf groene waterstof opwekken met een eigen elektrolyzer, die mede door een ander onderdeel van Bosch in Tilburg wordt ontwikkeld.

H2 Ready cv-ketel
Hoewel installateurs niet direct met waterstof aan de slag hoeven, benadrukt Baumeister dat groene waterstof op termijn een component van de energiemix voor de gebouwde omgeving kan worden. “Nu hybride warmtepompen steeds populairder worden, kan de combinatie met een waterstofketel interessant zijn als CO2-vrije oplossing, omdat je dan profiteert van de voordelen van beide bronnen”, zegt Baumeister. “Onze H2 Ready cv-ketel kan binnen een uur worden omgezet van aardgas naar waterstof. Met de investeringen die we nu doen in het testcentrum zijn we klaar voor het moment dat de Nederlandse of Europese politiek besluit dat waterstof een onderdeel van de energiemix zal zijn. Certificering zal daar ook bij horen.”

Monoblock met natuurlijk koudemiddel

Gepubliceerd op

De Bosch Compress 5800i AW van Nefit Bosch, is nu leverbaar. Deze nieuwe generatie lucht/waterwarmtepompen zijn mede door de hoge aanvoertemperaturen geschikt voor bijna iedere toepassing, in zowel nieuwbouw, als renovatie. De drie meest gangbare vermogens zijn vanaf nu leverbaar via de groothandel.

De Compress 5800i AW is de eerste van een reeks nieuwe warmtepompen van Nefit Bosch die gebruikmaken van propaan (R290). Dit natuurlijke, PFAS-vrije koudemiddel, waarvan het gesloten circuit van de warmtepomp minder dan een kilogram bevat, kent een broeikasgaspotentieel (Global Warming Potential) van 3. Dat is vele malen lager dan dat van de tot nu toe gangbare koudemiddelen. Deze natuurlijke grondstof valt daarom ook niet onder de F-gassenverordening.

Stiller dan de stilste
De Compress 5800i AW is nog stiller dan de Nefit Bosch warmtepomp die als stilste naar voren komt in de meest recente warmtepomptest van de Consumentenbond. Op een afstand van drie meter bedraagt het geluidsdrukniveau van de 4 kW-variant in Nachtmodus slechts 26 dB(A). Dat is zo goed als onhoorbaar.

Hoge temperatuur
De Compress 5800i AW kan warm tapwater leveren tot 75°C en de maximale aanvoertemperatuur voor verwarming is eveneens 75°C. De warmtepomp is daarmee niet alleen geschikt voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande verwarmingssystemen met conventionele radiatoren.

Installatievriendelijk
Installateurs hebben geen F-gassencertificering nodig om de warmtepomp te installeren. De buitenunit is vrij te plaatsen tot 30 meter afstand van de binnenunit. De binnenunit zelf, waarin alle belangrijke componenten zijn geïntegreerd, is plug-and-play te installeren. De ingebruikname is eenvoudig via een kort opstartmenu op het intuïtieve kleuren-touchscreen.

Varianten
In eerste instantie zijn drie verschillende buitenunits leverbaar: 4, 5 en 7 kW (A-7/W35). Hier komen begin 2024 nog twee grotere modellen bij van 9 en 12 kW. Alle varianten hebben een energielabel A+++ en een COP tot 4,85 (bij A7/W35). Qua binnenunit kan worden gekozen uit twee varianten. In de Tower-variant met een vloeroppervlak van 0,36 m2 zijn een warmwaterboiler van 170 liter en een buffervat van 16 liter geïntegreerd. Bij de compacte wandhangende variant is de 3-wegklep ingebouwd.

Standaard Wifi-module
Een draadloze internetmodule is standaard geïntegreerd in de binnenunit. Eenmaal aangesloten op het internet, kan de installateur het systeem op afstand monitoren en beheren met behulp van Bosch HomeCom Pro. Gebruikers kunnen de warmtepomp instellen via het intuïtieve kleuren-touchscreen of de HomeCom Easy app.

R-32 Monobloc systemen voor kleinere vermogens

Daikin Europe introduceert de Altherma 3 M lucht/water warmtepompen voor lage temperaturen en kleine capaciteiten. Deze warmtepomp werd eerder geïntroduceerd ...

Monoblock warmtepompen met aanvoer tot 75 °C

Onlangs is NIBE gestart met de levering van de NIBE S2125-serie. Deze modulerende lucht/water monoblock warmtepompen kunnen breed worden toegepast ...

Assortiment Plieger en Thermonoord uitgebreid met producten van ADEY

De producten van ADEY zijn nu exclusief verkrijgbaar bij Plieger en Thermonoord. “Met de toevoeging van deze producten aan ons ...

Stijlvolle split-unit of monoblock behuizing op maat

Cox Geelen produceert maatwerk ECONEXT® warmtepompkappen voor nieuwbouw en renovatieprojecten. Een kap voor elk merk/type warmtepomp, dakhelling en RAL-kleur ...

1,4 miljoen warmtepompen geïnstalleerd in de komende vijf jaar

Gepubliceerd op

Na maanden van schaarste viel er deze week positief nieuws te lezen over de warmtepomp: installateurs verwachten er dit jaar een recordaantal te plaatsen. De wachttijden zijn dan ook flink teruggelopen. Ook de komende jaren zal de vraag naar warmtepompen onverminderd groot blijven, zo verwacht Slimster.nl. Uit onderzoek van deze vergelijkingssite blijkt dat over vijf jaar 28 procent van de huishoudens over een warmtepomp beschikt. Daarentegen verwacht bijna de helft van de 2000 ondervraagden nooit een warmtepomp aan te schaffen.

Slimster vroeg aan 2000 Nederlanders of zij van plan zijn in de toekomst een warmtepomp te kopen. Ruim een op de tien gaf aan dit reeds gedaan te hebben, terwijl ruim vier procent verwacht dit het komende jaar te doen. 6,6 procent wacht hier nog maximaal drie jaar mee, 6,4 procent wil binnen vijf jaar de gasgestookte cv-ketel de deur uit doen.

120 duizend extra warmtepompen per jaar
In de komende vijf jaar moeten er dus ruim 1,4 miljoen warmtepompen geïnstalleerd worden, oftewel bijna 290 duizend per jaar. Techniek Nederland verwacht dat de branche dit jaar uitkomt op 170 duizend. Dat moeten er de komende vijf jaar dus gemiddeld genomen 120 duizend per jaar extra worden. Marco Schuurman, eigenaar van Slimster.nl, heeft grote twijfels of dit in de praktijk haalbaar is. Want waar de voorraden inmiddels op peil lijken, is er nog een ander probleem: we komen handen tekort.
“De installatie van een warmtepomp is, enigszins afhankelijk van het type warmtepomp, vrij complex. En dat terwijl we al jaren horen dat er grote personeelstekorten zijn in de techniek. Stel dat de installatie zo’n anderhalve dag kost, waarbij twee man personeel nodig is, dan heb je het de komende vijf jaar dus al over 3800 vakmensen die zich enkel en alleen bezighouden met de installatie van warmtepompen”, zo rekent Schuurman voor. “Die kunnen dan bijvoorbeeld dus niet ingezet worden voor de installatie van zonnepanelen, laadpalen, thuisaccu’s en andere zaken die Nederland duurzamer maken.”

Vooral jongeren willen warmtepomp
Een opvallende uitkomst van het onderzoek van Slimster is dat met name de jongere generatie warm loopt voor elektrisch verwarmen. Zo verwacht liefst 52 procent van de twintigers binnen vijf jaar een warmtepomp te hebben. Onder dertigers is dit nog 35 procent, maar daarna loopt het per leeftijdscategorie gauw af. Ook op geografisch niveau zijn er verschillen. Inwoners van Flevoland, Groningen en Drenthe hebben het meeste oren naar een warmtepomp, Zeeuwen staan er juist het minst om te springen.
Tot slot blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden (47 procent) niet van plan is een warmtepomp aan te schaffen in de toekomst. Dat is opmerkelijk, aangezien het de bedoeling is dat het vanaf 2026 verplicht wordt een al dan niet hybride warmtepomp te laten installeren wanneer de huidige cv-ketel aan vervanging toe is. Daarvan lijkt een groot deel van Nederland zich dus nog niet bewust, of men verwacht dat er nog betere alternatieven voor de warmtepomp op de markt zullen verschijnen.

Remeha opent ’s lands grootste fabriek voor warmtepompen

Remeha, specialist op het gebied van warmtepompen en cv-ketels, heeft officieel haar nieuwste warmtepompfabriek in Apeldoorn geopend. Demissionair ministers Hugo ...

Examens voor Vakmanschap Warmtepomp geaccrediteerd

WasCollege, het opleidingsinstituut van groothandel Wasco, is geaccrediteerd om examens voor Vakmanschap Warmtepomp af te nemen. Installateurs kunnen zich hier ...

Recordaantal warmtepompen verwacht in 2023

Op dit moment staat het aantal dit jaar geplaatste warmtepompen in Nederland op circa 110.000. Daarmee heeft de techniekbranche nu ...

Warmtepomp voor binnen staat nu klaar

De nieuwe lucht/water warmtepomp Vincent van Itho Daalderop staat klaar om in grote aantallen geleverd te worden. De technische groothandels ...

Remeha opent ’s lands grootste fabriek voor warmtepompen

Gepubliceerd op

Remeha, specialist op het gebied van warmtepompen en cv-ketels, heeft officieel haar nieuwste warmtepompfabriek in Apeldoorn geopend. Demissionair ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Rob Jetten (Klimaat en Energie) waren bij de opening aanwezig. In deze grootste warmtepompfabriek van Nederland lopen dit jaar nog 50.000 hybride warmtepompen van de band. Vanaf volgend jaar kan de productiecapaciteit worden opgeschaald naar 140.000 exemplaren. Het realiseren van productiecapaciteit is een belangrijke voorwaarde voor het versnellen van de energietransitie.

De fabriek in Apeldoorn richt zich voornamelijk op de Nederlandse markt, waarna België en Duitsland volgen. Hybride warmtepompen worden internationaal steeds meer toegepast, met name in de bestaande bouw. Cv-ketel en warmtepomp werken hierbij samen om zo efficiënt mogelijk te voorzien in warmte en warm water. Uit recent praktijkonderzoek in ons land, in 120 uiteenlopende type woningen, bleek een gemiddelde reductie van het gasverbruik van 75% en een totale jaarlijkse besparing van bijna €1000 per woning mogelijk (uitgaande van energietarieven volgens het prijsplafond).

Leveringsachterstanden ingelopen
In Apeldoorn wordt met een totale productiestaf van 100 werknemers de hybride warmtepomp Elga Ace geproduceerd, die een verkoopprijs heeft vanaf ca. €3.900 (incl. installatie, na aftrek van ISDE-subsidie). Arthur van Schayk, algemeen directeur van Remeha: “De opening van deze fabriek zal de beschikbaarheid van hybride warmtepompen in de Nederlandse markt aanzienlijk gaan helpen. Volgende maand verwachten wij de leveringsachterstanden helemaal te hebben ingelopen. De woningmarkt is erg belangrijk maar ook in de utiliteitsbouw, zoals kantoren en andere gebouwen zonder woonfunctie, willen wij onze sterke positie verder gaan uitbouwen als marktleider op het gebied van duurzame verwarmingsoplossingen.”

Samenwerking overheid en industrie
Substantiële opschaling van de productiecapaciteit van warmtepompen is onderdeel van het ‘Actieplan Hybride Warmtepompen 2022-2024’. Hierbij spannen overheid en industrie zich in om de productiecapaciteit op te schalen en tegelijkertijd de productiekosten te verlagen, de gemiddelde installatietijd te verkorten en een groei van het aantal installateurs te realiseren. Ook worden publiekscampagnes ingezet om de informatievoorziening aan consumenten te verbeteren. Per 1 januari 2026 worden eisen gesteld aan de efficiëntie van de verwarmingsinstallatie. Dat betekent dat bij vervanging van een cv-ketel gekozen dient te worden voor een duurzamer alternatief, bijvoorbeeld de combinatie van cv-ketel met een hybride warmtepomp.

Grotere installatiecapaciteit noodzakelijk
Nu de beschikbaarheid van warmtepompen op orde is vormt de installatiecapaciteit een bepalende factor in de versnelling van de energietransitie. Remeha traint jaarlijks meer dan 5000 installateurs om hen te helpen de warmtepompen zo efficiënt mogelijk te kunnen installeren. Bij de ontwikkeling van nieuwe warmtepompen speelt een hoge mate van efficiency en gemak tijdens installatie en inbedrijfstelling een steeds belangrijkere rol. Zo zijn de warmtepompen van Remeha, zoals de Elga Ace, uitgerust met slimme tools om eenvoudig en snel een warmtepomp in bedrijf te kunnen stellen.
In Nederland verwacht Vereniging Warmtepompen over 2023 een groei van 60% tot 170.000 exemplaren in de woningbouw. Warmtepompen spelen een belangrijke en groeiende rol in de energietransitie van de gebouwde omgeving.

Centrale R&D
In het Franse Mertzwiller is een Competence Center op het gebied van warmtepompen van BDR Thermea Group gevestigd, waar Remeha onderdeel van is. Die concentratie levert voordelen op voor de merken van BDR Thermea, waaronder Remeha. Het leidt onder meer tot aantrekkelijke consumentenprijzen waardoor duurzame verwarmingsoplossingen voor een zo breed mogelijk publiek beschikbaar zijn, aldus de fabrikant.

Remeha en Rabobank gaan MKB’ers helpen bij verduurzaming warmtevraag

Remeha en Rabobank gaan een samenwerking aan om de komende zes maanden MKB-ondernemers actief te helpen bij het verduurzamen van ...

Remeha start volgend jaar productie hybride warmtepomp in Apeldoorn

Vanaf uiterlijk 1 juli 2023 start Remeha met de productie van de hybride warmtepomp Elga Ace op een moderne productielijn ...

Stimuleren vaktalenten speerpunt voor Remeha

Remeha heeft zich als partner verbonden aan WorldSkills Netherlands, de Nederlandse organisator van vakwedstrijden voor het beroepsonderwijs. Op 2 februari ...

Remeha in documentaire National Geographic over waterstof

Remeha is betrokken bij de National Geographic documentaire ‘Waterstof, onze nieuwe energie? Hierin onderzoekt presentatrice Anic van Damme de mogelijkheden ...

Recordaantal warmtepompen verwacht in 2023

Gepubliceerd op

Op dit moment staat het aantal dit jaar geplaatste warmtepompen in Nederland op circa 110.000. Daarmee heeft de techniekbranche nu al evenveel warmtepompen geïnstalleerd als in heel 2022. Uiteindelijk denkt de branche dit jaar in totaal 170.000 warmtepompen te plaatsen blijkt uit een prognose van Vereniging Warmtepompen. Daarvan komen er naar verwachting 120.000 in bestaande woningen. Daarmee overtreft de plaatsing van warmtepompen in de bestaande bouw die in de nieuwbouw voor het eerst ruimschoots. Hybride warmtepompen zijn bezig aan een razendsnelle opmars.

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland ziet dat de interesse voor duurzame verwarming snel toeneemt. ‘Sinds de inval van Rusland in Oekraïne en de stijging van de gasprijzen is er vooral veel vraag naar hybride warmtepompen. En de subsidie die de overheid geeft op de aanschaf van een warmtepomp helpt natuurlijk ook.’ Een hybride warmtepomp is bij uitstek geschikt voor de bestaande bouw. Het systeem werkt in combinatie met een cv-ketel en bespaart zo’n zestig procent op het gasverbruik.

Levertijden worden korter
Het afgelopen jaar waren warmtepompen moeilijk leverbaar. Dat kwam onder meer door het wereldwijde tekort aan microchips en door corona-lockdowns in Azië. Volgens directeur Martin Hoekstra van installatiebedrijf ST/Warmte uit Nieuwkoop gaat het momenteel beter met de beschikbaarheid van warmtepompen en aansluitmaterialen, maar de problemen zijn nog niet helemaal opgelost. ‘We hebben nog altijd levertijden van zo’n drie maanden. We proberen zo goed mogelijk in te spelen op de groeiende vraag door een grotere voorraad aan te houden.’

Prijsplafond, oplopende rente, stikstof
Of installateurs dit jaar inderdaad 170.000 warmtepompen gaan plaatsen is afhankelijk van diverse factoren. Zo is nog niet duidelijk welk effect het prijsplafond voor gas zal hebben dat het kabinet heeft ingesteld. Hetzelfde geldt voor de gevolgen van de oplopende rente. Ook de stikstofcrisis speelt een rol. Als er minder nieuwbouwwoningen worden gebouwd, zal met name het aantal geïnstalleerde all-electric warmtepompen achterblijven bij de verwachtingen.

Duizenden warmtepompmonteurs opleiden
De technieksector is volop bezig om warmtepompmonteurs op te leiden om aan de snel toenemende vraag te kunnen voldoen. Zowel cv-monteurs als zij-instromers worden opgeleid. Ze kunnen nu binnen zes maanden het mbo-deelcertificaat ‘Installeren en in bedrijf stellen van hybride warmtepompen’ behalen, maar er zijn ook andere opleidingsmogelijkheden. Inmiddels zijn al honderden warmtepompmonteurs opgeleid. Vanaf 2026 wordt het verplicht om een hybride warmtepomp te plaatsen bij vervanging van de cv-ketel. Dat betekent dat er nog duizenden warmtepompmonteurs extra nodig zijn. Terpstra: ‘Dat is een grote uitdaging, maar we gaan het redden.’

Fabrikanten voeren de productie op
Sinds de snelle vraagtoename afgelopen jaar hebben fabrikanten geïnvesteerd in de uitbreiding van hun productielijnen. Alle klassieke cv-ketelfabrikanten hebben inmiddels hybride warmtepompen in hun assortiment opgenomen. Ze nemen daarmee ook een voorschot op de normering van hybride warmtepompen in 2026. Vanaf dat moment zullen er alleen al in de bestaande bouw meer dan 200.000 hybride warmtepompen per jaar geplaatst worden.

Warmtepomp voor binnen staat nu klaar

De nieuwe lucht/water warmtepomp Vincent van Itho Daalderop staat klaar om in grote aantallen geleverd te worden. De technische groothandels ...

Warmtepomp voor nieuwe hoogbouw

Met de introductie van de WPU 5G 1,8kW brengt Itho Daalderop een warmtepomp op de markt die bij uitstek geschikt ...

All-electric of hybride? Met de Dynamis warmtepompen van Masterwatt is het mogelijk.

Met de Dynamis warmtepompen van Masterwatt plaatst u een All-electric -of hybride oplossing in zowel kleine woonhuizen als grote panden ...

Hybride warmtepomp

JUISTE OF OVERBODIGE VERPLICHTING? In 2022 maakte de overheid bekent dat iedere Nederlander vanaf 2026 bij de noodzakelijke vervanging van ...

Warmtepomp voor binnen staat nu klaar

Gepubliceerd op

De nieuwe lucht/water warmtepomp Vincent van Itho Daalderop staat klaar om in grote aantallen geleverd te worden. De technische groothandels TU, Wasco en Rensa worden momenteel bevoorraad met deze toestellen inclusief alle benodigde accessoires. De fabrikant heeft voor de installateur bovendien een online training ontwikkeld, waarna hij of zij binnen een uur alle kennis heeft om de warmtepomp goed te installeren.

De nieuwe lucht/water warmtepomp is geschikt voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Dankzij het ontbreken van een buitendeel wordt Vincent volledig binnen in de woning opgesteld. Hierdoor is de warmtepomp snel en gemakkelijk te plaatsen en te onderhouden. Bovendien is hij klein van stuk en daardoor makkelijk inpasbaar, ook op kleine zolders en onder schuine daken. Vincent kan hybride worden opgesteld met elk merk- en type cv-ketel, of - mits de woning daar geschikt voor is – volledig elektrisch met voorraadvaten van Itho Daalderop.

Online training
Voor de installateur is een online training ontwikkeld waarna hij binnen een uur alle kennis heeft om Vincent goed te kunnen installeren. Ook is er een naast de Installatiehandleiding voor de hybride en all-electric uitvoering een technische brochure gemaakt waarin de belangrijkste technische informatie en het installatievoorschrift worden vermeld.

Kennistoets
Na het volgen van de online training wordt de installateur gevraagd een kennistoets te maken. Bij het behalen van een voldoende resultaat wordt hij via de Itho Daalderop Service-app geautoriseerd om Vincent in bedrijf te stellen. Hierbij is het belangrijk dat hij voorafgaand aan het maken van deze kennistoets over een Itho Daalderop account beschikt (via de website of in de Service-app aan te vragen) en de Service-app heeft gedownload. Dit kan zowel in de Appstore als de Playstore.

Warmtepomp voor nieuwe hoogbouw

Met de introductie van de WPU 5G 1,8kW brengt Itho Daalderop een warmtepomp op de markt die bij uitstek geschikt ...

All-electric of hybride? Met de Dynamis warmtepompen van Masterwatt is het mogelijk.

Met de Dynamis warmtepompen van Masterwatt plaatst u een All-electric -of hybride oplossing in zowel kleine woonhuizen als grote panden ...

Hybride warmtepomp

JUISTE OF OVERBODIGE VERPLICHTING? In 2022 maakte de overheid bekent dat iedere Nederlander vanaf 2026 bij de noodzakelijke vervanging van ...

Sportclubs winnen premium warmtepomp tijdens Groene Clubweken

Bijna 400 clubs namen deel aan de Groene Clubweken van KNVB-duurzaamheidspartner Mitsubishi Electric en de KNVB Groene Club. Op basis ...

Waterstofhybrides in Groningse waterstofwijk

Gepubliceerd op

In de Groningse waterstofwijk Wagenborgen worden deze week de eerste bewoners aangesloten op waterstofhybrides. 33 woningen worden binnenkort verwarmd met een hybride warmtepomp in combinatie met een cv-ketel op 100% waterstof – een primeur. De installatie is het sluitstuk van de zogeheten hybride route, waarbij de woningen worden geïsoleerd, een hybride warmtepomp wordt geïnstalleerd, en de restvraag wordt ingevuld met duurzaam gas – in dit geval waterstof.

Wagenborgen is één van de eerste wijken in Nederland die wordt aangesloten op een waterstofnetwerk. Samen met Groninger Huis, Enexis, Energiewacht, Eelshuis, Essent, Baas B.V. en de dertig bewoners, werkt Intergas aan het aardgasvrij maken van de wijk. Op 5 juli wordt de Waterstofwijk Wagenborgen feestelijk geopend.

Hybride route
De 33 jaren 70-woningen van Groninger Huis zijn eerst allemaal verduurzaamd tot energielabel B. Ondertussen heeft netbeheerder Enexis ervoor gezorgd dat waterstof getransporteerd kan worden door de bestaande gasleidingen. De laatste stap in de realisatie van het project is het aansluiten van de waterstofhybrides van Intergas. “Het is een mooi voorbeeld van hoe de hybride route er in de praktijk uitziet”, zegt Gerrit Zijlstra, projectleider vanuit Intergas. Het is de eerste keer dat de waterstofhybride op wijkschaal wordt geïnstalleerd. Intergas heeft installateurs van Energiewacht opgeleid om deze hybrides te kunnen installeren en te onderhouden. “De waterstof cv-ketel is zo ontworpen dat hij straks in de massaproductie meekan”, zegt Zijlstra.

Lokale groene waterstof
De groene waterstof waarmee de huizen worden verwarmd, wordt op termijn opgewekt bij een agrarisch bedrijf net buiten het dorp. Daar komt straks een elektrolyser te staan, die de lokaal opgewekte zonne- en windenergie direct om kan zetten in groene waterstof. Een belangrijk doel van het project is dan ook om te kijken hoe de bestaande gasinfrastructuur zo goed mogelijk hergebruikt kan worden voor het transport van waterstof. Voor de bewoners die niet mee wilden doen, is een nieuwe gasleiding aangelegd. Door nu ervaring op te doen met waterstofleidingen en toepassingen, kunnen we als de inzet van groene waterstof op grotere schaal beschikbaar is, snel opschalen.

Hybride als eindoplossing
Naast ervaring opdoen met het gebruik van waterstofleidingen, is een belangrijk doel van het project om aan te tonen dat gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving technisch haalbaar is. Op deze manier kunnen relatief oudere huizen toch volledig duurzaam verwarmd worden zonder dat daar een verzwaring van het elektriciteitsnetwerk voor nodig is.
De hybride warmtepomp draait zoveel mogelijk op duurzaam opgewekte stroom en op koude momenten schakelt hij over naar waterstof. Door die restvraag in te vullen met duurzaam gas, wordt met dit project aangetoond dat de hybride route een eindoplossing voor aardgasvrij wonen is.

Warmtepomp voor nieuwe hoogbouw

Gepubliceerd op

Met de introductie van de WPU 5G 1,8kW brengt Itho Daalderop een warmtepomp op de markt die bij uitstek geschikt is voor nieuwe hoogbouw, waar door uitstekende isolatie en compacte appartementen de warmtevraag zeer bescheiden is. Met een opgenomen elektrisch vermogen van  500 W is dit de kleinste warmtepomp in zijn soort, verkrijgbaar in vier varianten.

De WPU 5G 1,8kW kan worden gecombineerd met het 90L WPV 2G vat of met het 120L WPV 3G vat. Deze laatste, met een vloeroppervlak van 50x50cm, wordt in het vierde kwartaal van dit jaar geïntroduceerd op de Nederlandse markt. De warmtepomp-voorraadvaten produceert Itho Daalderop zelf in Tiel.

Het eerste project dat uitgevoerd wordt met deze warmtepomp is het 18 verdiepingen en 243 appartementen tellende ‘Fibonacci’ van VORM. Dit project wordt in Amsterdam gerealiseerd.

Van de WPU zijn de volgende vier varianten zijn beschikbaar:
-W/W Warmtepomp WPU 5G - 1,8 kW klein collectief
-W/W Warmtepomp WPU 5G - 1,8 kW klein collectief/Individueel + elektrisch element
-W/W Warmtepomp WPU 5G - 1,8 kW collectieve bron
-W/W Warmtepomp WPU 5G - 1,8 kW collectief open bron + elektrisch element

Hybride warmtepomp

JUISTE OF OVERBODIGE VERPLICHTING? In 2022 maakte de overheid bekent dat iedere Nederlander vanaf 2026 bij de noodzakelijke vervanging van ...

Norm voor gebouwriolering en buitenriolering binnen perceel gewijzigd

NEN 3215 stelt eisen aan de riolering voor een goede afvoer van zowel hemelwater als huishoudelijk afvalwater. Een belangrijke wijziging ...

Afvoersysteem voor hoogbouw zonder extra omloopleiding

Geberit introduceert met SuperTube een nieuw afvoersysteem voor hoogbouw. Drie gepatenteerde  fittingen zorgen bij verdiepingsaansluitingen en bij de richtingverandering in ...

Nul op de Meter met stadswarmte voor hoogbouw

Woningcorporatie Portaal en energiebedrijf Eneco tekenen een intentieovereenkomst om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie van Nul op de ...

Forse besparingen met hybride cv-installaties

Gepubliceerd op

Door het installeren van een hybride cv-installatie daalt het gemiddeld gasgebruik in een woning met 75%. Om deze besparing te behalen, gebruikten de woningen gemiddeld 2360 kWh aan extra elektriciteit per woning. Afgezet tegen elkaar resulteert dit in een jaarlijkse besparing op energiekosten van bijna 1000 euro per woning. Dit zijn enkele van de resultaten uit het 'Demonstratieproject Hybride Warmtepompen in de gebouwde omgeving’, een uitgebreid onderzoek dat op 21 juni tijdens Het congres ‘Hybride in de warmtetransitie’ in Utrecht wordt gepresenteerd.

Het onderzoek gebeurde op initiatief van de Nederlandse Verduurzamingsindustrie Gebouwde Omgeving (NVI-GO), Techniek Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland reageert enthousiast op de uitkomsten: “Die laten zien dat hybride warmtepompen onmisbaar zijn in de energietransitie. Ik verwacht dan ook dat de groei van hybride warmtepompen de komende jaren net zo hard zal gaan als we de afgelopen jaren hebben gezien bij zonnepanelen. Zo komen de klimaatdoelen snel dichterbij.” De uitkomsten onderstrepen volgens Terpstra nog eens dat dat minister De Jonge van Binnenlandse Zaken terecht heeft gekozen voor normering van cv-installaties vanaf 2026. “Hybride warmtepompen worden de standaard voor het verwarmen van woningen. Dat gaat veel klimaatwinst opleveren.”

Eerste conclusies mogelijk
In het demonstratieproject worden hybride installaties in circa 200 woningen, die qua bouwjaar en type uiteenlopen, gedurende minimaal één stookseizoen gemonitord. Op dit moment zijn de resultaten van 120 woningen met toestellen van diverse merken geanalyseerd. Daarmee is voldoende data verzameld om de eerste conclusies te trekken. Uitgebreide metingen tonen een verlaging van het energiegebruik die de hybride installatie realiseert. Zo is het nu mogelijk om zonder aannamen of fictieve berekeningen vast te stellen wat de gevolgen zijn voor het gasgebruik, de CO2-uitstoot en de energiekosten.

Forse besparingen
Het project levert nu al enkele belangrijke conclusies op:
•             De deelnemende woningen hadden over de twee jaar voorafgaand aan het project een gemiddeld gasgebruik van 1850 m3.
•             Door plaatsing van het hybride systeem is het gemiddeld gasgebruik 75% verminderd tot 475 m3.
•             Om deze besparing te behalen, gebruikten de woningen gemiddeld 2360 kWh aan extra elektriciteit per woning.
•             Dit resulteert in een jaarlijkse besparing van bijna 1000 euro per woning. Daarbij werden de energietarieven volgens het prijsplafond gehanteerd: 1,45 euro voor een m3 gas en 0,40 euro voor een kWh. Gerekend met de huidige (mei 2023) marktgemiddelde tarieven is deze besparing 1250 euro per jaar. Met de verwachting dat de energieprijzen in de toekomst zullen stijgen, wordt de besparing voor de bewoners groter en neemt de terugverdientijd verder af.
•             Veel deelnemers aan het project hebben zonnepanelen, voor hen zal de besparing nog groter zijn.

Geen bouwkundige aanpassingen
De woningen in het project zijn bouwkundig niet aangepast. Van 120 deelnemers is inmiddels voldoende data van goede kwaliteit beschikbaar om de prestatie van het hybride warmtepompsysteem definitief te kunnen bepalen. Daarmee is een vergelijk gemaakt van het jaarlijks energiegebruik van de deelnemende woning vóór plaatsing van de hybride warmtepomp met het energiegebruik na plaatsing. Deze bepaling komt het dichtst bij de beleving van de bewoner die zijn energiegebruik (de energierekening) voor en na plaatsing van het hybride systeem met elkaar zal vergelijken. Voor dit project is een app ontwikkeld die de bewoner uitgebreid inzage geeft in de prestaties van zijn hybride installatie en het effect op zijn energiegebruik.

Alle woningen hebben besparingspotentieel
In de resultaten is een spreiding zichtbaar: hoewel elke bewoner aanzienlijk op energiekosten bespaart, zijn er deelnemers met meer dan 90% gasbesparing maar ook deelnemers met minder dan 40%. Die spreiding zien we ook bij het elektriciteitsgebruik van de hybride warmtepomp. Een goede gasbesparing gaat in enkele gevallen toch gepaard met een relatief hoog elektriciteitsgebruik. De resultaten van het demonstratieproject laten dan ook zien dat met relatief kleine verbeteringen al snel een verhoging van de besparing te realiseren is. Zo blijken de kwaliteit van het afgiftesysteem en de regeltechniek van cruciaal belang om in elke situatie tot goede prestaties te komen. Deelnemers met een duidelijk minder dan gemiddelde gasbesparing of een sterk hoger elektriciteitsgebruik, is één van die onderdelen vaak niet optimaal en dat vermindert het financiële resultaat.

Gemiddeld 75% gasbesparing
Hoofdconclusie is dat de installatie van een hybride warmtepomp, zonder verdere maatregelen, gemiddeld 75% gasbesparing en een lagere energierekening met bijna 1000 euro per jaar kan opleveren. Om de spreiding van de resultaten verder te kunnen onderzoeken en daarmee aanbevelingen te kunnen doen voor het optimaliseren van de prestaties, is besloten om de termijn van het project met een jaar te verlengen.

Gasloze herstelstraat voor autoschade

Gepubliceerd op

In Waalwijk is het nieuwe hoofdkantoor van Van Mossel Automotive Group verrezen. In het pand werken zo’n 450 mensen, waarvan 25 in de autoschadeherstelstraat. De werkwijze in het pand is duurzaam, efficiënt en netjes. Daar hoorde ook een gasloze uitvoering van de installaties bij.

Zo zijn er twee spuitcabines met elektrische verwarming en twee zonder verwarming gerealiseerd. “Ook hebben we twee bedrijfsverwarmingsinstallaties met warmtepompaansluiting en warmte-terugwininstallatie verwezenlijkt”, licht Martin Hofland van Wiltec toe, het bedrijf dat de installaties verzorgde. “De perfecte oplossing voor een gasloos pand. We hebben een speciaal systeem ontwikkeld, zodat alle aan- en afvoerkanalen op één plek samenkomen. Alle installaties en cabines zijn door ons klantspecifiek ontworpen, getekend, geproduceerd en geïnstalleerd.”

Gasloos renoveren met warmtepomp en convectoren

NIBE en Jaga organiseren op donderdag 15 april samen een gratis webinar waarin de mogelijkheden worden besproken om bestaande woningen ...

Luxe appartementen nu gasloos dankzij luchtwarmtepompen

Op de Koemarkt in Purmerend staat een compleet nieuwe, multifunctionele evenementenlocatie: De Markthal. De naam en de uitstraling van het ...

Flexibel gasloos

Op de radio hoort Karel steevast een reclame van een bekend ketelmerk voorbij komen. De fabrikant biedt bij aanschaf van ...

Warmtepomp mét waterkoeler maakt kaasfabriek bijna gasloos

Voor een nagenoeg gasloos en duurzaam productieproces van verschillende kaassoorten is in een nieuw gebouw van kaasfabriek Rouveen Kaasspecialiteiten in ...

Hybride in de warmtetransitie

Gepubliceerd op

De hybride warmtepomp is de minimale norm vanaf 2026. Welke bijdrage kan deze hybride leveren aan de duurzaamheidsamibities van gemeentes en woningcorporaties? Hoe zit het precies met de capaciteit bij producenten en installateurs en wat zijn verwachte toekomstige ontwikkelingen? Deze vragen staan centraal op het congres ‘Hybride in de warmtetransitie; de vragen beantwoord’ op 21 juni as. in TivoliVredenburg Utrecht.

Tijdens het congres worden de resultaten bekend gemaakt van het demonstratieproject Hybride warmtepompen in de gebouwde omgeving (www.demoprojecthybride.nl). Dit project is een samenwerking van de Nederlandse Verwarmingsindustrie (NVI), Techniek Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Universiteit Utrecht en Universiteit Twente.

Versnelling in de warmtetransitie
In dit project zijn 200 hybride warmtepompen in verschillende woningen een jaar lang gemonitord om hun energieprestaties te meten (energetisch, financieel en CO2-reductie). De conclusie is dat de hybride warmtepomp op korte termijn een grote bijdrage kan leveren aan het reduceren van het gasverbruik in de gebouwde omgeving. En in combinatie met (groen)gas zowel voor de korte als de lange termijn een goede oplossing kan zijn voor een versnelling in de warmtetransitie.
Het congres is kosteloos toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij de energie- en warmtetransitie, waaronder professionals bij gemeentes en woningcorporaties.
Het volledige programma staat op https://hybrideverwarmd.nl/programma/

Hybride warmtepomp

Gepubliceerd op

JUISTE OF OVERBODIGE VERPLICHTING?

In 2022 maakte de overheid bekent dat iedere Nederlander vanaf 2026 bij de noodzakelijke vervanging van zijn cv-ketel, verplicht wordt naast de nieuwe cv-ketel een hybride warmtepomp te plaatsen. Techniek Nederland en de Nederlandse ketelfabrikanten stonden te juichen, maar hoe kijkt de Hollandse installateur naar deze ontwikkeling. Is hij ook zo blij?

Wanneer we er wat nuchterder naar kijken, zijn er aantal zaken die opvallen. De overheid zal zeggen ‘we nemen deze maatregel, omdat we daarmee noodzakelijke CO2 reduceren’. De branche of beter gezegd de fabrikanten van hr-ketels zijn blij, omdat hiermee hun aantallen cv-ketels nog jaren op een hoog niveau verkocht kunnen blijven worden. En mogelijk zijn de netwerkbeheerders blij, omdat hiermee in tijden van echte kou er minder aanspraak gemaakt wordt op hun dan overbelaste weerafhankelijke elektriciteitsnetwerk.

Technische noodzaak?
De gemiddelde installateur krijgt er opnieuw gespecialiseerd werk bij. Zij zullen daardoor meer en beter geschoold personeel moeten zien te vinden. Maar waar? De belangrijkste vragen zijn echter: Wordt hybride technisch een succes en is deze tussenstap technisch wel noodzakelijk? En dan de Nederlandse consument; die er op te wachten?

Het waarom
Om op deze vraag antwoord te geven, zouden we dit vanuit de posities van verschillende partijen moeten doen. Allereerst de consumenten. Zij zijn het vanaf 2026 eenvoudigweg verplicht. Waar nog weinigen over praten, is het feit dat dit soort installaties relatief duur zijn voor de consument. Hij weet al vanaf dag één dat hij na pakweg 15 jaar opnieuw een forse investering moet plegen en dan in installaties zonder aardgas.

Netcongestie
Onze overheid als andere belanghebbende wil de burger om twee redenen aan de hybride warmtepomp hebben. Natuurlijk vanuit het oogpunt van CO2-reductie en een lagere gasconsumptie. Maar tevens in deze eerste fase van verduurzaming vanwege de balans op ons elektriciteitsnetwerk. Als in de winter tijdens koude dagen velen volledig elektrisch (met warmtepompen en infraroodpanelen) hun huis willen verwarmen en wind- en zonne-energie tekort schieten, kan een netinfarct snel ontstaan. Tijdens deze momenten de hr-ketel laten werken, zou dan kunnen schelen.

Fabrikanten
Als voorlaatste partij in de rij zijn daar de verschillende fabrikanten van cv-ketels. Sinds jaar en dag verhandelen deze partijen ruim 400.000 cv-ketels per jaar. De aardgasloze toekomst zal deze partijen zeker benauwen. Daarom lijkt hun invloed onderbouwd met waarheidsgevoelige argumenten richting de overheid, te hebben geholpen. Met het verplichten van hybride hebben ze blessuretijd verkregen voor de handel van hun gasgestookte producten.

Installateurs
De laatste in de rij zijn de installatiebedrijven. Voor de installateur is een hybride installatie hydraulisch gezien aanzienlijk complexer. En mochten de warmtepomp en hr-ketel van verschillende merken zijn, dan moet hij ook nog eens een noodzakelijke en hopelijk slimme schakeling aanbrengen. Maar behalve regeltechniek en hydrauliek zal het in vele woningen stoeien worden met de ruimte. En dan hebben we nog niet eens gehad over voldoende en goed opgeleid personeel.

Werking
Hybride installaties bestaan uit een traditionele hr-combiketel, die hydraulisch vrijwel altijd gekoppeld is aan een lucht/water warmtepomp met een gering vermogen. In deze combinatie neemt de warmtepomp voor een deel de warmteproductie van de hr-combiketel over. Tijdens koudere winterse omstandigheden laat de warmtepomp de warmteproductie dan over aan de hr-combiketel. In voor- en najaar is de warmtepomp verantwoordelijk voor de productie van warmte. Wanneer de warmtepomp en ketel elkaar afwisselen verschilt van merk tot merk. Sommigen laten bij 4 °C buitentemperatuur de opwekking overschakelen naar de cv-combiketel, een ander laat dit over aan de vraag van de kamerthermostaat of kijkt naar het beste rendement.

Koppelingen
Wellicht niet altijd de beste maar zeker wel de betrouwbaarste zijn hybride combinaties waarvan de hydrauliek en regeltechniek op elkaar zijn afgestemd. In Nederland zijn nog zo’n 6 of 7 ketelfabrikanten actief tegenover misschien wel 30 tot 40 leveranciers van warmtepompen. Dat iedere combinatie goed werkend en energiebesparend zal zijn, lijkt dan ook een utopie. Soms zijn er twee pompen aanwezig, hoe wordt dan de afstemming geregeld en wie bepaalt regeltechnisch de afstemming tussen cv-ketel en warmtepomp? Ketelfabrikanten hebben na lang aarzelen de warmtepomp uit noodzaak omarmd en zijn met hun combinaties op dit front wellicht beter voorbereid op de gezamenlijke werking dan leveranciers uit de warmtepomphoek.

Geluid
Bij plaatsing zal rekening moeten worden gehouden met de plek van het buitendeel. Relatief eenvoudig moeten de leidingen van buitenunit naar binnenunit te realiseren zijn. Daarnaast dient men te letten op eventuele geluidsoverlast voor de bewoner zelf of voor één van zijn buren. Er wordt volop gewerkt aan geluidsreductie van deze units, maar ga er daarmee niet vanuit dat geluidsklachten niet meer voorkomen. Gelukkig hebben niet alle lucht/water warmtepompen een buitenunit nodig. Bij sommigen is het buitendeel in de binnenunit opgenomen. Dat is fijn voor de buren, maar daarmee is een eventuele geluidsklacht wel naar binnen gehaald. Anderen laten hun warmtepompen werken op afgezogen warme ventilatielucht. Daarmee is de kans op geluidsklachten minimaal.

Plaatsingsruimte
Voor een complexere installatie is simpelweg meer ruimte nodig. Voor hen die in één keer een all-electric warmtepomp willen, betekent dat nog meer installatieruimte. Bij all-electric komt er onder andere een groot boilervat en een flink buffervat bij. Daar moet wel ruimte voor zijn. Hybride vraagt dan minder ruimte, omdat de hr-combiketel zorgt voor de warmtapwaterproductie, waardoor boilervat en ook vaak het buffervat ontbreken. Toch zal in vele woningen waar al nauwelijks plaats is voor de hr-combiketel een hybride installatie lastig worden. We mogen hopen op het vernunft van de techneut. Want naast de installatie moet er ook bij service en onderhoud fatsoenlijk te werken zijn aan deze duidelijk complexere installaties.

Afgiftesystemen
Door het brede scala aan aanbieders is het moeilijk om eenduidige informatie te geven over dé hybride installatie. Wat we zeker niet mogen onderschatten, is welke invloed het afgiftesysteem kan hebben op het comfort en de mogelijke financiële besparing. Wanneer consumenten verplicht dit soort installaties moeten aanschaffen, zal voor hen de gereduceerde hoeveelheid CO2 bijzaak zijn. Zij zullen vooral blij zijn als het comfort minimaal gelijk blijft en zij daarnaast nog flink besparen op hun energiekosten. Natuurlijk zal het rendement van de warmtepomp gunstig worden beïnvloed, wanneer de woning is voorzien van vloerverwarming. Toch is dit lang niet altijd noodzakelijk en kunnen radiatoren en convectoren zeker ook goede resultaten geven. Moderne radiatoren kunnen vrijwel bij iedere temperatuurafgifte nuttig verwarmen met hoge rendementen. Convectoren zijn goed in te zetten wanneer het om nieuwe convectoren gaat, die zijn voorzien van kleine ventilatoren. Normale convectie is met een lage temperatuurvoeding nauwelijks gegarandeerd, waardoor er geforceerde convectie nodig is. Door deze aanschaf worden de totale kosten voor de consument natuurlijk wel weer hoger. Het gaan voor de laagste investering of voor het beste resultaat zal altijd een moeilijke afweging blijven. We mogen hopen dat leveranciers van hybride combinaties ook het juiste advies geven over de eisen waaraan afgiftesystemen dienen te voldoen. Dat geeft een grotere garantie op het behalen van prestaties.

Vragen
Installateurs moeten zich realiseren dat de consument bij de aanschaf van deze dure installaties een aantal vragen heeft. Als eerste wil hij natuurlijk weten welke financiële besparing er gerealiseerd gaat worden. Oftewel, is de terugverdientijd interessant? Daarnaast zit men zeker niet te wachten op meer problemen en storingen. De systemen zijn echter zonder meer ingewikkelder en kwetsbaarder geworden. Wanneer we kijken naar de beloften die diverse hybride leveranciers doen, dan zien we gasreducties tussen de 40% en 70%. Men lijkt echter minder transparant te zijn over de hoeveelheid noodzakelijke kilowatturen elektriciteit. Dat gasreductie in deze tijden essentieel is, mag duidelijk zijn, maar in de financiële winst voor klanten moet de aardgasreductie wel worden verrekend met het meer gebruiken van elektriciteit. De werkelijk besparing voor consumenten zal dan ook garant staan voor een lange terugverdientijd. Daar kijken milieu- en klimaatgelovigen minder naar dan de gemiddelde consument die straks verplicht is tot deze stap.

Bestaande woningbouw?
Natuurlijk wordt hybride binnen de branche breed gedragen. Met partijen als de overheid, ketelfabrikanten, Techniek Nederland lijkt er ook voldoende daadkracht te zijn. Maar hoe staan de fabrikanten en leveranciers van warmtepompen tegenover het hybride tijdperk? Behalve uit de warmtepomphoek van ketelfabrikanten blijft het voor de rest relatief stil. Geloven zij eigenlijk wel in hybride of zien ze meer in een directe overgang naar volledig elektrisch?

Milieu-impact
De ontwikkelingen staan in warmtepompland in ieder geval niet stil. Zo bleek recentelijk dat de milieu-impact van veel warmtepompen groter is dan werd aangenomen. Feitelijk gezien zouden ze zelfs verboden moeten worden, maar via een sluw geitenpaadje worden ze vooralsnog gedoogd. Echter, hoe zit het straks met de milieu-impact bij hybride installaties, met cv-ketel en warmtepomp?

HT-warmtepompen
Daarnaast zien we de doorontwikkeling van HT-warmtepompen. Vanuit die hoek valt te vernemen dat nageïsoleerde woningen vanaf de jaren ’80 relatief eenvoudig op een all-electric warmtepomp kunnen overstappen. Hun stelling is eenvoudig. Als de woning nu al met een hr-ketel 24 uur lang met maximaal 50 graden warm te houden én te krijgen is, dan kan een moderne HT-warmtepomp dat ook prima realiseren. Dat betekent dus in één keer van het aardgas af. Bovendien kan men het extra gebruik aan elektra deels compenseren met de eigen zonnepanelen. Wordt deze trend ingezet door warmtepomppartijen die niet actief zijn in de ketelproductie en verkoop dan kan in vele gevallen hybride een onnodige tussenstap zijn. De kans bestaat echter dat deze strijd beslecht wordt via lobbyisme, marketingkracht en regelgeving.

Advies
Hybride kan een goede oplossing zijn. Maar de kans op foute installaties, onvoldoende besparing en hoge storingspercentages doemt wel op aan de horizon. Mijn advies aan het consortium Team Duurzaam Installeren, dat momenteel onderzoekt hoe hybride slimmer en sneller geïnstalleerd zou kunnen worden, luidt dan ook: laat uitsluitend combinaties toe die gezamenlijk goede oplossingen hebben bedacht voor hydrauliek en regeltechniek. Blijft dit achterwege, dan staat hybride garant voor veel problemen en weinig besparing. Wat verder kan helpen, is als marktpartijen met hybride systemen hun serviceniveau en ondersteuning zouden verbeteren. Mijn contacten in de installatiebranche klagen hier steen en been over. De klachten gelden over de gehele linie; van marktleiders tot kleine nieuwe partijen. Blijkbaar denken directies nog altijd dat goede service geld kost, terwijl het tegenovergestelde vaak waar is 
Auteur: Rob Verbrugge, Verbrugge Klimaat Advies

Dit is een artikel uit de print-editie van het vakblad IZ. De digitale edities van IZ zijn gratis te raadplegen via www.installateurszaken.nl. Liever een print-editie op uw deurmat? Maak dan gebruik van onze tijdelijke actie en meld u nu aan voor een gratis abonnement op IZ via www.installateurszaken.nl

Sportclubs winnen premium warmtepomp tijdens Groene Clubweken

Bijna 400 clubs namen deel aan de Groene Clubweken van KNVB-duurzaamheidspartner Mitsubishi Electric en de KNVB Groene Club. Op basis ...

Hybride warmtepomp vanaf 2026: een haalbare ambitie

Het kabinet stelt vanaf 2026 nieuwe eisen aan de efficiëntie van verwarmingsinstallaties. De (hybride) warmtepomp wordt de norm voor het ...

Bosch bouwt nieuwe warmtepomp fabriek

Vanwege de sterk toegenomen vraag investeert de Bosch Home Comfort Group, de nieuwe naam van Bosch Thermotechnology, sinds 2018 fors ...

Extreme aandacht voor warmtepompen

Het was weer traditioneel druk op de internationale vakbeurs ISH, waar ruim tweeduizend exposanten afkomstig uit 54 landen hun producten ...

Sportclubs winnen premium warmtepomp tijdens Groene Clubweken

Gepubliceerd op

Bijna 400 clubs namen deel aan de Groene Clubweken van KNVB-duurzaamheidspartner Mitsubishi Electric en de KNVB Groene Club. Op basis van de beste motivatie hebben drie clubs een premium warmtepomp t.w.v. € 30.000 gewonnen. Energietrainer John Williams deelde de prijzen uit.

“Steeds meer verenigingen willen verduurzamen maar weten niet hoe te beginnen. Wij adviseren graag zowel met de technische mogelijkheden als op het gebied van subsidies”, vertelt clubexpert Martijn van Leerdam van Mitsubishi Electric. “Dat honderden clubs meegedaan hebben aan de Groene Clubweken bewijst dat het thema verduurzamen leeft. Ik ben supertrots dat ik samen met Energietrainer John Williams de prijzen heb mogen overhandigen aan drie prachtige voetbalverenigingen.”

Clubadvies blijft ook na Groene Clubweken mogelijk
Het doel van de Groene Clubweken was om voetbalverengingen te informeren, inspireren en motiveren aan de slag te gaan met het verduurzamen van het sportcomplex. Daarom organiseerden Mitsubishi Electric en de KNVB onder andere een Webinar met energiebesparende tips en informatie over de diverse subsidiemogelijkheden. Daarnaast ontvingen clubs wekelijks een informatieve nieuwsbrief. Ook stonden de KNVB-verengingsadviseurs en experts van Mitsubishi Electric klaar om clubs persoonlijk te adviseren. Iets wat Mitsubishi Electric blijft doen gezien de vele verzoeken voor een afspraak.

4 miljoen subsidie voor opleiders in de techniek

Er komt minimaal 4 miljoen beschikbaar voor opleiders in de techniek. De subsidieregeling is een initiatief vanuit de overheid voor ...

Branche kiest beste leerling- en praktijkbegeleiders

Ruim 700 praktijkbegeleiders maken kans TopCoach van dit jaar te worden. Ontwikkelingsfonds Wij Techniek (voorheen OTIB) organiseert op woensdag 4 ...

Winnaars beste praktijkbegeleiders in installatiebranche bekend

De praktijkbegeleiders Daan van den Berg (Daan Installatietechniek), Sanjay Bhoendie (Lomans) en Theo van den Elzen (InstallatieWerk Zuid-Oost) zijn uitgeroepen ...

Officieel diploma voor praktijkopleiders voor het eerst uitgereikt

Het Pedagogisch Didactisch Diploma (PDD) is voor het eerst uitgereikt aan nu officieel gediplomeerde praktijkopleiders. De PDD-opleiding leidt vakmensen in ...

Instapoplossing voor hybride systemen

Gepubliceerd op

Vaillant introduceert de aroTHERM pure, een lichte en compacte lucht/water-warmtepomp die geschikt is voor hybride systemen. De warmtepomp is voorzien van R32 split technologie en beschikbaar in vermogens van 4, 6, 8 of 10 kW. De aroTHERM pure is vanaf najaar 2023 beschikbaar bij de groothandel.

De nieuwe aroTHERM is een instapoplossing voor hybride systemen die qua prijsstelling onder de aroTHERM plus monobloc lucht-waterwarmtepomp is gepositioneerd. Door het compacte formaat en vermogens van 4 tot 10 kW kan voor ieder woningtype een passend hybride warmtepompsysteem worden ontworpen. Het nieuw vormgegeven binnendeel van het aroTHERM pure hybridesysteem kan bovendien met of zonder back-up heater worden geïnstalleerd. Mét backup heater is men optimaal voorbereid op een toekomstige all-electric situatie, indien men nu kiest voor een zogenaamde all-electric ready hybride opstelling.
De aroTHERM pure kan als add-on bij ieder type bestaande cv-ketel worden geplaatst of als onderdeel van een compleet nieuw verwarmingssysteem worden geïnstalleerd. In het laatste geval kan gelijktijdig een nieuwe Vaillant cv-ketel worden geplaatst. Naast hybride kan de aroTHERM pure tevens als all-electric oplossing worden toegepast in combinatie met een uniTOWER pure hydraulische toren voor warm tapwater.

Energiezuinig
De aroTHERM pure werkt tot -25°C buitentemperatuur voor verwarming. Met het energielabel A+++ voor verwarming en een COP van maximaal 5,3 (A7/W35) komt de warmtepomp in aanmerking voor geldende subsidies. Het koudemiddel R32 heeft een GWP (Global Warming Potential) van 675. De triVAI hybridemanager van Vaillant biedt gebruikers de mogelijkheid om zowel de actuele gas- als elektraprijs op te geven. Aan de hand van de buitentemperatuur berekent de regelaar vervolgens wat economisch gezien de meest voordelige optie is: de warmtepomp aanzetten of de cv-ketel gebruiken voor ruimteverwarming.

Bosch bouwt nieuwe warmtepomp fabriek

Gepubliceerd op

Vanwege de sterk toegenomen vraag investeert de Bosch Home Comfort Group, de nieuwe naam van Bosch Thermotechnology, sinds 2018 fors in de uitbreiding van zijn Europese ontwikkelings- en productienetwerk voor warmtepompen. De investeringen worden de komende jaren verder opgevoerd.  "Warmtepomptechnologie is een Europees succesverhaal dat we willen voortzetten om een bijdrage te leveren aan het CO2-vrij maken van de meer dan 200 miljoen gebouwen in Europa. Daarom investeren we de komende jaren meer dan een miljard euro", aldus Jan Brockmann, voorzitter van de Bosch Home Comfort Group.  Hiervan zal tegen eind 2027 ongeveer 255 miljoen euro gaan naar een nieuwe fabriek voor warmtepompen in Dobromierz in Polen, op ongeveer 70 kilometer van Wrocław. De bouw start in 2024, de productie eind 2025. Uiteindelijk zal dit ongeveer 500 nieuwe banen opleveren.

Tegelijkertijd worden ook de bestaande vestigingen in Europa versterkt: zo is de productie voor binnenunits van een bijzonder stille en milieuvriendelijke warmtepomp met het natuurlijke koelmiddel R290 (propaan) begin dit jaar gestart in de oudste vestiging van de Bosch Groep in Eibelshausen, Duitsland. Bosch Home Comfort heeft sinds 2019 ook zijn ontwikkelingscapaciteit aanzienlijk uitgebreid. Het warmtepompportfolio is verdubbeld qua aantal modellen en bestaande modellen hebben een update gekregen. Naast Eibelshausen ontwikkelt of produceert de Bosch Home Comfort Group ook warmtepompen in Aveiro, Portugal en Tranås, Zweden en in Wernau, Duitsland. Ook in Nederland, bij Nefit Bosch in Deventer worden later dit jaar warmtepompen geproduceerd, in eerste instantie voor de Nederlandse markt. Bovendien heeft Bosch voor omkeerbare warmtepompen een joint venture met Electra Industries in Israël.

30 Miljoen nieuwe warmtepompen
Warmtepompen zijn een belangrijke groeimotor voor de Bosch Home Comfort Group, met een omzetstijging van 54 procent in 2022. De totale Europese warmtepompmarkt zal tot 2025 naar verwachting jaarlijks met ongeveer 20 procent groeien. In het huidige decennium zullen naar verwachting 30 miljoen nieuwe warmtepompen worden geïnstalleerd in de Europese Unie. "Wij hebben ons ten doel gesteld flink sneller te groeien dan de markt. Zowel de nieuwe fabriek, als de uitbreiding van onze bestaande productiefaciliteiten zullen bijdragen aan het bereiken van deze groeidoelstellingen", aldus Jan Brockmann.

Hybride oplossingen
Stand-alone warmtepompen zijn vooral geschikt voor nieuwe gebouwen. "Het gaat in Europa echter vooral om bestaande gebouwen. Daarom is een gediversifieerde portfoliostrategie nodig om de klimaatdoelstellingen te halen", aldus Brockmann. Naast all-electric warmtepompen, zijn hybride systemen, bestaande uit een warmtepomp en een gasketel voor piekbelastingen, oplossingen op weg naar een klimaatneutraal gebouwenbestand. Hybride oplossingen zijn met name geschikt voor oudere gebouwen, bijvoorbeeld wanneer een volledige renovatie van de gebouwschil niet mogelijk is. In een hybride systeem is de warmtepomp kleiner en dus voordeliger in aanschaf dan een stand-alone warmtepomp. "Met zo’n breed aanbod kunnen we een snellere overgang mogelijk en betaalbaar maken", voegt Brockmann toe.

Daikin start fabriek voor warmtepompen in Polen

Daikin Europe gaat 300 miljoen euro investeren in een nieuwe fabriek in het Poolse Łódź. In juli 2024 gaat de ...

Laatste cv-ketel Itho Daalderop krijgt plaatsje in fabriek

Op 19 november heeft Itho Daalderop haar laatste cv-ketel geproduceerd. Itho Daalderop zet hiermee een volgende stap naar verduurzaming. Itho ...

Fabriek Bosch Deventer geleidelijk over van gasketels op systeemoplossingen en waterstof

De overheidsdoelen voor de energietransitie zijn ambitieus en als gevolg hiervan zal de Nederlandse markt voor verwarmingsoplossingen de komende jaren ...

Toshiba opent fabriek in Polen voor airco en warmtepomp

De Toshiba Carrier Corporation (TCC) kondigt de komst van een nieuwe productiefaciliteit aan in Europa. Voor het bedrijf is het ...

Vaillant verdubbelt capaciteit productie warmtepompen

Gepubliceerd op

Vaillant Group opent een nieuwe fabriek voor elektrische warmtepompen in Senica (Slowakije). De fabriek heeft een oppervlakte van 100.000 vierkante meter en produceert vanaf mei 2023 uitsluitend warmtepompen. De fabriek is ontworpen voor een jaarlijkse productie van 300.000 warmtepompen. “Met de opening van de nieuwe fabriek zijn we in staat om onze productiecapaciteit te verdubbelen tot ruim een half miljoen warmtepompen per jaar. Hierdoor kunnen we nog beter bijdragen aan het succesvol vormgeven van de verwarmingstransitie in Europa en het bereiken van de EU-doelstelling van tien miljoen nieuw geïnstalleerde warmtepompen tegen 2027,” zegt CEO van Vaillant Group Dr.-Ing. Norbert Schiedeck.

De fabriek in Senica, Slowakije, maakt deel uit van het internationale productienetwerk van de Vaillant Group. Naast de productielijnen beschikt de fabriek ook over een opleidingscentrum voor partners, een bezoekerscentrum en een logistiek centrum. De nieuwe productiefaciliteit is gecertificeerd volgens de hoogste internationale norm BREEAM voor duurzaam, milieuvriendelijk bouwen. De nieuwe fabriek gebruikt elektriciteit uit 100 procent hernieuwbare bronnen en wordt verwarmd met warmtepompen.

Miljardeninvesteringen
Sinds 2016 legt de Vaillant Group de strategische focus op milieuvriendelijke warmtepomptechnologie. Inclusief de lopende projecten bedragen de investeringen in de uitbreiding van de continu groeiende warmtepompinitiatieven bijna een miljard euro. De nadruk werd gelegd op de uitbreiding van de productiecapaciteit bij het hoofdkantoor in Remscheid en de productievestigingen in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Slowakije. In dezelfde periode heeft het bedrijf ook zijn onderzoeks- en ontwikkelingsmiddelen aanzienlijk verhoogd en zijn productportefeuille in het warmtepompsegment uitgebreid. Afhankelijk van de toekomstige marktgroei zijn voor de komende jaren extra investeringen tot nog eens een miljard euro gepland voor de verdere groei van productie- en ontwikkelingscapaciteiten.

Hybride nieuwe standaard
De urgentie van verduurzaming is groot. Daarom wil het kabinet dat vanaf 2026 de hybride warmtepomp de standaard wordt voor het verwarmen van woningen. Met de opening van deze nieuwe fabriek en verhoogde productiecapaciteit wil Vaillant bijdragen aan de groeiende vraag naar warmtepompen in Nederland

Nieuwe publicatie over bodemgebonden warmtepompen verschenen

De herziene ISSO-publicatie 72 biedt de professional actuele kennis voor het ontwerpen, realiseren en onderhouden van bodemgebonden warmtepompsystemen. Deze recent ...

‘Warmtepompen dragen wel degelijk positief bij aan CO2-reductie’

ITHO Daalderop reageert ontstemd op alle negatieve berichtgeving over de milieubelasting van warmtepompen. De fabrikant is overtuigd van de positieve ...

ATAG warmtepompen verwarmen Tiny+ Houses in Olst

In Olst worden meerdere klimaatneutrale ‘Tiny+ Houses’ gebouwd door Van Nature duurzaam, verwarmd met ATAG Energion warmtepompen ...

‘Warmtepomp milieubelastender dan gedacht’

De warmtepomp is ’ongelofelijk veel’ vervuilender dan werd gedacht, meldt De Telegraaf op haar website. Uit nieuw onderzoek blijkt dat ...

Nieuwe publicatie over bodemgebonden warmtepompen verschenen

Gepubliceerd op

De herziene ISSO-publicatie 72 biedt de professional actuele kennis voor het ontwerpen, realiseren en onderhouden van bodemgebonden warmtepompsystemen. Deze recent verschenen publicatie gaat specifiek over elektrische water/water-warmtepompsystemen met bodemenergie voor toepassing in individuele woningen.

De nieuwe publicatie 72 is bruikbaar bij het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van grondgebonden warmtepompinstallaties. Daarmee is hij enerzijds geschikt voor fabrikanten, leveranciers en opleiders, die mogelijk meer de theorie willen kennen, maar anderzijds voor de toepassers, zoals adviseurs, installateurs en beheer- en onderhoudsbedrijven.

Wettelijk deel en kwaliteitsdeel
Om de toepasbaarheid zo groot mogelijk te maken, is de publicatie opgesplitst in een wettelijk en een niet-wettelijk onderdeel. Het wettelijk deel behandelt de eisen die de BRL 6000-21 en andere wetgeving stellen aan het ontwerp- en realisatieproces van bodemgebonden warmtepompen. Het niet-wettelijke deel is te raadplegen voor de op kwaliteit gerichte zaken van een warmtepompsysteem. Denk dan aan alle uitgangspunten voor het ontwerp, de uitvoering en diverse praktijkvoorbeelden.

Beter overzicht
Door de wet- en regelgeving los te koppelen van het kwalitatieve deel - met achtergrondinformatie en adviezen – behoudt de gebruiker van de publicatie een beter overzicht. Naast die indeling komen in deze publicatie nog diverse andere aandachtspunten aan bod. Denk daarbij aan een warmtapwaterberekening en het kiezen van de opstelling van de warmtepomp met betrekking tot geluid en trillingen. De capaciteitsbepaling van de warmtepomp en de energiebehoefte van de woning worden ook uitgewerkt, evenals het ontwerp van de warmtepompinstallatie in relatie tot het afgiftesysteem. Daarnaast is er aandacht voor het regelen van het afgiftesysteem per verblijfsruimte, maar ook zoiets als rekening houden met piekbelasting van het elektriciteitsnet, wat bijvoorbeeld een rol speelt bij tijdelijke opwarming voor legionellabestrijding.

De herziene ISSO-publicatie 72 is beschikbaar via www.isso.nl 

Nieuwbouw met bodemwarmte

Een oude boerderij in Vaassen heeft plaatsgemaakt voor een vrijstaande nieuwbouwwoning, voorzien van een bodemwarmtepomp. Samen met een 178 meter ...

Adviseur bodemenergie nu ook ondergronds actief

Techniplan Adviseurs heeft de certificering behaald voor het ontwerp van het ondergrondse deel van open bodemenergiesystemen. Hiermee ontwikkelt het adviesbureau ...

Bodemwarmtepomp geschikt voor conventionele radiatoren

 Deze zomer komt Nefit Bosch met een nieuwe bodemwarmte-pomp voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw: de Compress 7800i LW(M)F. Deze ...

‘Betere uitvoering energiesystemen in bodem noodzakelijk’

Op 10 mei jl. heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een signaalrapportage ‘Risico’s bij de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen’ ...