Tag Archives: warmtepomp

Hybride in de warmtetransitie

Gepubliceerd op

De hybride warmtepomp is de minimale norm vanaf 2026. Welke bijdrage kan deze hybride leveren aan de duurzaamheidsamibities van gemeentes en woningcorporaties? Hoe zit het precies met de capaciteit bij producenten en installateurs en wat zijn verwachte toekomstige ontwikkelingen? Deze vragen staan centraal op het congres ‘Hybride in de warmtetransitie; de vragen beantwoord’ op 21 juni as. in TivoliVredenburg Utrecht.

Tijdens het congres worden de resultaten bekend gemaakt van het demonstratieproject Hybride warmtepompen in de gebouwde omgeving (www.demoprojecthybride.nl). Dit project is een samenwerking van de Nederlandse Verwarmingsindustrie (NVI), Techniek Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Universiteit Utrecht en Universiteit Twente.

Versnelling in de warmtetransitie
In dit project zijn 200 hybride warmtepompen in verschillende woningen een jaar lang gemonitord om hun energieprestaties te meten (energetisch, financieel en CO2-reductie). De conclusie is dat de hybride warmtepomp op korte termijn een grote bijdrage kan leveren aan het reduceren van het gasverbruik in de gebouwde omgeving. En in combinatie met (groen)gas zowel voor de korte als de lange termijn een goede oplossing kan zijn voor een versnelling in de warmtetransitie.
Het congres is kosteloos toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij de energie- en warmtetransitie, waaronder professionals bij gemeentes en woningcorporaties.
Het volledige programma staat op https://hybrideverwarmd.nl/programma/

Hybride warmtepomp

Gepubliceerd op

JUISTE OF OVERBODIGE VERPLICHTING?

In 2022 maakte de overheid bekent dat iedere Nederlander vanaf 2026 bij de noodzakelijke vervanging van zijn cv-ketel, verplicht wordt naast de nieuwe cv-ketel een hybride warmtepomp te plaatsen. Techniek Nederland en de Nederlandse ketelfabrikanten stonden te juichen, maar hoe kijkt de Hollandse installateur naar deze ontwikkeling. Is hij ook zo blij?

Wanneer we er wat nuchterder naar kijken, zijn er aantal zaken die opvallen. De overheid zal zeggen ‘we nemen deze maatregel, omdat we daarmee noodzakelijke CO2 reduceren’. De branche of beter gezegd de fabrikanten van hr-ketels zijn blij, omdat hiermee hun aantallen cv-ketels nog jaren op een hoog niveau verkocht kunnen blijven worden. En mogelijk zijn de netwerkbeheerders blij, omdat hiermee in tijden van echte kou er minder aanspraak gemaakt wordt op hun dan overbelaste weerafhankelijke elektriciteitsnetwerk.

Technische noodzaak?
De gemiddelde installateur krijgt er opnieuw gespecialiseerd werk bij. Zij zullen daardoor meer en beter geschoold personeel moeten zien te vinden. Maar waar? De belangrijkste vragen zijn echter: Wordt hybride technisch een succes en is deze tussenstap technisch wel noodzakelijk? En dan de Nederlandse consument; die er op te wachten?

Het waarom
Om op deze vraag antwoord te geven, zouden we dit vanuit de posities van verschillende partijen moeten doen. Allereerst de consumenten. Zij zijn het vanaf 2026 eenvoudigweg verplicht. Waar nog weinigen over praten, is het feit dat dit soort installaties relatief duur zijn voor de consument. Hij weet al vanaf dag één dat hij na pakweg 15 jaar opnieuw een forse investering moet plegen en dan in installaties zonder aardgas.

Netcongestie
Onze overheid als andere belanghebbende wil de burger om twee redenen aan de hybride warmtepomp hebben. Natuurlijk vanuit het oogpunt van CO2-reductie en een lagere gasconsumptie. Maar tevens in deze eerste fase van verduurzaming vanwege de balans op ons elektriciteitsnetwerk. Als in de winter tijdens koude dagen velen volledig elektrisch (met warmtepompen en infraroodpanelen) hun huis willen verwarmen en wind- en zonne-energie tekort schieten, kan een netinfarct snel ontstaan. Tijdens deze momenten de hr-ketel laten werken, zou dan kunnen schelen.

Fabrikanten
Als voorlaatste partij in de rij zijn daar de verschillende fabrikanten van cv-ketels. Sinds jaar en dag verhandelen deze partijen ruim 400.000 cv-ketels per jaar. De aardgasloze toekomst zal deze partijen zeker benauwen. Daarom lijkt hun invloed onderbouwd met waarheidsgevoelige argumenten richting de overheid, te hebben geholpen. Met het verplichten van hybride hebben ze blessuretijd verkregen voor de handel van hun gasgestookte producten.

Installateurs
De laatste in de rij zijn de installatiebedrijven. Voor de installateur is een hybride installatie hydraulisch gezien aanzienlijk complexer. En mochten de warmtepomp en hr-ketel van verschillende merken zijn, dan moet hij ook nog eens een noodzakelijke en hopelijk slimme schakeling aanbrengen. Maar behalve regeltechniek en hydrauliek zal het in vele woningen stoeien worden met de ruimte. En dan hebben we nog niet eens gehad over voldoende en goed opgeleid personeel.

Werking
Hybride installaties bestaan uit een traditionele hr-combiketel, die hydraulisch vrijwel altijd gekoppeld is aan een lucht/water warmtepomp met een gering vermogen. In deze combinatie neemt de warmtepomp voor een deel de warmteproductie van de hr-combiketel over. Tijdens koudere winterse omstandigheden laat de warmtepomp de warmteproductie dan over aan de hr-combiketel. In voor- en najaar is de warmtepomp verantwoordelijk voor de productie van warmte. Wanneer de warmtepomp en ketel elkaar afwisselen verschilt van merk tot merk. Sommigen laten bij 4 °C buitentemperatuur de opwekking overschakelen naar de cv-combiketel, een ander laat dit over aan de vraag van de kamerthermostaat of kijkt naar het beste rendement.

Koppelingen
Wellicht niet altijd de beste maar zeker wel de betrouwbaarste zijn hybride combinaties waarvan de hydrauliek en regeltechniek op elkaar zijn afgestemd. In Nederland zijn nog zo’n 6 of 7 ketelfabrikanten actief tegenover misschien wel 30 tot 40 leveranciers van warmtepompen. Dat iedere combinatie goed werkend en energiebesparend zal zijn, lijkt dan ook een utopie. Soms zijn er twee pompen aanwezig, hoe wordt dan de afstemming geregeld en wie bepaalt regeltechnisch de afstemming tussen cv-ketel en warmtepomp? Ketelfabrikanten hebben na lang aarzelen de warmtepomp uit noodzaak omarmd en zijn met hun combinaties op dit front wellicht beter voorbereid op de gezamenlijke werking dan leveranciers uit de warmtepomphoek.

Geluid
Bij plaatsing zal rekening moeten worden gehouden met de plek van het buitendeel. Relatief eenvoudig moeten de leidingen van buitenunit naar binnenunit te realiseren zijn. Daarnaast dient men te letten op eventuele geluidsoverlast voor de bewoner zelf of voor één van zijn buren. Er wordt volop gewerkt aan geluidsreductie van deze units, maar ga er daarmee niet vanuit dat geluidsklachten niet meer voorkomen. Gelukkig hebben niet alle lucht/water warmtepompen een buitenunit nodig. Bij sommigen is het buitendeel in de binnenunit opgenomen. Dat is fijn voor de buren, maar daarmee is een eventuele geluidsklacht wel naar binnen gehaald. Anderen laten hun warmtepompen werken op afgezogen warme ventilatielucht. Daarmee is de kans op geluidsklachten minimaal.

Plaatsingsruimte
Voor een complexere installatie is simpelweg meer ruimte nodig. Voor hen die in één keer een all-electric warmtepomp willen, betekent dat nog meer installatieruimte. Bij all-electric komt er onder andere een groot boilervat en een flink buffervat bij. Daar moet wel ruimte voor zijn. Hybride vraagt dan minder ruimte, omdat de hr-combiketel zorgt voor de warmtapwaterproductie, waardoor boilervat en ook vaak het buffervat ontbreken. Toch zal in vele woningen waar al nauwelijks plaats is voor de hr-combiketel een hybride installatie lastig worden. We mogen hopen op het vernunft van de techneut. Want naast de installatie moet er ook bij service en onderhoud fatsoenlijk te werken zijn aan deze duidelijk complexere installaties.

Afgiftesystemen
Door het brede scala aan aanbieders is het moeilijk om eenduidige informatie te geven over dé hybride installatie. Wat we zeker niet mogen onderschatten, is welke invloed het afgiftesysteem kan hebben op het comfort en de mogelijke financiële besparing. Wanneer consumenten verplicht dit soort installaties moeten aanschaffen, zal voor hen de gereduceerde hoeveelheid CO2 bijzaak zijn. Zij zullen vooral blij zijn als het comfort minimaal gelijk blijft en zij daarnaast nog flink besparen op hun energiekosten. Natuurlijk zal het rendement van de warmtepomp gunstig worden beïnvloed, wanneer de woning is voorzien van vloerverwarming. Toch is dit lang niet altijd noodzakelijk en kunnen radiatoren en convectoren zeker ook goede resultaten geven. Moderne radiatoren kunnen vrijwel bij iedere temperatuurafgifte nuttig verwarmen met hoge rendementen. Convectoren zijn goed in te zetten wanneer het om nieuwe convectoren gaat, die zijn voorzien van kleine ventilatoren. Normale convectie is met een lage temperatuurvoeding nauwelijks gegarandeerd, waardoor er geforceerde convectie nodig is. Door deze aanschaf worden de totale kosten voor de consument natuurlijk wel weer hoger. Het gaan voor de laagste investering of voor het beste resultaat zal altijd een moeilijke afweging blijven. We mogen hopen dat leveranciers van hybride combinaties ook het juiste advies geven over de eisen waaraan afgiftesystemen dienen te voldoen. Dat geeft een grotere garantie op het behalen van prestaties.

Vragen
Installateurs moeten zich realiseren dat de consument bij de aanschaf van deze dure installaties een aantal vragen heeft. Als eerste wil hij natuurlijk weten welke financiële besparing er gerealiseerd gaat worden. Oftewel, is de terugverdientijd interessant? Daarnaast zit men zeker niet te wachten op meer problemen en storingen. De systemen zijn echter zonder meer ingewikkelder en kwetsbaarder geworden. Wanneer we kijken naar de beloften die diverse hybride leveranciers doen, dan zien we gasreducties tussen de 40% en 70%. Men lijkt echter minder transparant te zijn over de hoeveelheid noodzakelijke kilowatturen elektriciteit. Dat gasreductie in deze tijden essentieel is, mag duidelijk zijn, maar in de financiële winst voor klanten moet de aardgasreductie wel worden verrekend met het meer gebruiken van elektriciteit. De werkelijk besparing voor consumenten zal dan ook garant staan voor een lange terugverdientijd. Daar kijken milieu- en klimaatgelovigen minder naar dan de gemiddelde consument die straks verplicht is tot deze stap.

Bestaande woningbouw?
Natuurlijk wordt hybride binnen de branche breed gedragen. Met partijen als de overheid, ketelfabrikanten, Techniek Nederland lijkt er ook voldoende daadkracht te zijn. Maar hoe staan de fabrikanten en leveranciers van warmtepompen tegenover het hybride tijdperk? Behalve uit de warmtepomphoek van ketelfabrikanten blijft het voor de rest relatief stil. Geloven zij eigenlijk wel in hybride of zien ze meer in een directe overgang naar volledig elektrisch?

Milieu-impact
De ontwikkelingen staan in warmtepompland in ieder geval niet stil. Zo bleek recentelijk dat de milieu-impact van veel warmtepompen groter is dan werd aangenomen. Feitelijk gezien zouden ze zelfs verboden moeten worden, maar via een sluw geitenpaadje worden ze vooralsnog gedoogd. Echter, hoe zit het straks met de milieu-impact bij hybride installaties, met cv-ketel en warmtepomp?

HT-warmtepompen
Daarnaast zien we de doorontwikkeling van HT-warmtepompen. Vanuit die hoek valt te vernemen dat nageïsoleerde woningen vanaf de jaren ’80 relatief eenvoudig op een all-electric warmtepomp kunnen overstappen. Hun stelling is eenvoudig. Als de woning nu al met een hr-ketel 24 uur lang met maximaal 50 graden warm te houden én te krijgen is, dan kan een moderne HT-warmtepomp dat ook prima realiseren. Dat betekent dus in één keer van het aardgas af. Bovendien kan men het extra gebruik aan elektra deels compenseren met de eigen zonnepanelen. Wordt deze trend ingezet door warmtepomppartijen die niet actief zijn in de ketelproductie en verkoop dan kan in vele gevallen hybride een onnodige tussenstap zijn. De kans bestaat echter dat deze strijd beslecht wordt via lobbyisme, marketingkracht en regelgeving.

Advies
Hybride kan een goede oplossing zijn. Maar de kans op foute installaties, onvoldoende besparing en hoge storingspercentages doemt wel op aan de horizon. Mijn advies aan het consortium Team Duurzaam Installeren, dat momenteel onderzoekt hoe hybride slimmer en sneller geïnstalleerd zou kunnen worden, luidt dan ook: laat uitsluitend combinaties toe die gezamenlijk goede oplossingen hebben bedacht voor hydrauliek en regeltechniek. Blijft dit achterwege, dan staat hybride garant voor veel problemen en weinig besparing. Wat verder kan helpen, is als marktpartijen met hybride systemen hun serviceniveau en ondersteuning zouden verbeteren. Mijn contacten in de installatiebranche klagen hier steen en been over. De klachten gelden over de gehele linie; van marktleiders tot kleine nieuwe partijen. Blijkbaar denken directies nog altijd dat goede service geld kost, terwijl het tegenovergestelde vaak waar is 
Auteur: Rob Verbrugge, Verbrugge Klimaat Advies

Dit is een artikel uit de print-editie van het vakblad IZ. De digitale edities van IZ zijn gratis te raadplegen via www.installateurszaken.nl. Liever een print-editie op uw deurmat? Maak dan gebruik van onze tijdelijke actie en meld u nu aan voor een gratis abonnement op IZ via www.installateurszaken.nl

Sportclubs winnen premium warmtepomp tijdens Groene Clubweken

Bijna 400 clubs namen deel aan de Groene Clubweken van KNVB-duurzaamheidspartner Mitsubishi Electric en de KNVB Groene Club. Op basis ...
Verder Lezen

Hybride warmtepomp vanaf 2026: een haalbare ambitie

Het kabinet stelt vanaf 2026 nieuwe eisen aan de efficiëntie van verwarmingsinstallaties. De (hybride) warmtepomp wordt de norm voor het ...
Verder Lezen

Bosch bouwt nieuwe warmtepomp fabriek

Vanwege de sterk toegenomen vraag investeert de Bosch Home Comfort Group, de nieuwe naam van Bosch Thermotechnology, sinds 2018 fors ...
Verder Lezen

Extreme aandacht voor warmtepompen

Het was weer traditioneel druk op de internationale vakbeurs ISH, waar ruim tweeduizend exposanten afkomstig uit 54 landen hun producten ...
Verder Lezen

Sportclubs winnen premium warmtepomp tijdens Groene Clubweken

Gepubliceerd op

Bijna 400 clubs namen deel aan de Groene Clubweken van KNVB-duurzaamheidspartner Mitsubishi Electric en de KNVB Groene Club. Op basis van de beste motivatie hebben drie clubs een premium warmtepomp t.w.v. € 30.000 gewonnen. Energietrainer John Williams deelde de prijzen uit.

“Steeds meer verenigingen willen verduurzamen maar weten niet hoe te beginnen. Wij adviseren graag zowel met de technische mogelijkheden als op het gebied van subsidies”, vertelt clubexpert Martijn van Leerdam van Mitsubishi Electric. “Dat honderden clubs meegedaan hebben aan de Groene Clubweken bewijst dat het thema verduurzamen leeft. Ik ben supertrots dat ik samen met Energietrainer John Williams de prijzen heb mogen overhandigen aan drie prachtige voetbalverenigingen.”

Clubadvies blijft ook na Groene Clubweken mogelijk
Het doel van de Groene Clubweken was om voetbalverengingen te informeren, inspireren en motiveren aan de slag te gaan met het verduurzamen van het sportcomplex. Daarom organiseerden Mitsubishi Electric en de KNVB onder andere een Webinar met energiebesparende tips en informatie over de diverse subsidiemogelijkheden. Daarnaast ontvingen clubs wekelijks een informatieve nieuwsbrief. Ook stonden de KNVB-verengingsadviseurs en experts van Mitsubishi Electric klaar om clubs persoonlijk te adviseren. Iets wat Mitsubishi Electric blijft doen gezien de vele verzoeken voor een afspraak.

4 miljoen subsidie voor opleiders in de techniek

Er komt minimaal 4 miljoen beschikbaar voor opleiders in de techniek. De subsidieregeling is een initiatief vanuit de overheid voor ...
Verder Lezen

Branche kiest beste leerling- en praktijkbegeleiders

Ruim 700 praktijkbegeleiders maken kans TopCoach van dit jaar te worden. Ontwikkelingsfonds Wij Techniek (voorheen OTIB) organiseert op woensdag 4 ...
Verder Lezen

Winnaars beste praktijkbegeleiders in installatiebranche bekend

De praktijkbegeleiders Daan van den Berg (Daan Installatietechniek), Sanjay Bhoendie (Lomans) en Theo van den Elzen (InstallatieWerk Zuid-Oost) zijn uitgeroepen ...
Verder Lezen

Officieel diploma voor praktijkopleiders voor het eerst uitgereikt

Het Pedagogisch Didactisch Diploma (PDD) is voor het eerst uitgereikt aan nu officieel gediplomeerde praktijkopleiders. De PDD-opleiding leidt vakmensen in ...
Verder Lezen

Instapoplossing voor hybride systemen

Gepubliceerd op

Vaillant introduceert de aroTHERM pure, een lichte en compacte lucht/water-warmtepomp die geschikt is voor hybride systemen. De warmtepomp is voorzien van R32 split technologie en beschikbaar in vermogens van 4, 6, 8 of 10 kW. De aroTHERM pure is vanaf najaar 2023 beschikbaar bij de groothandel.

De nieuwe aroTHERM is een instapoplossing voor hybride systemen die qua prijsstelling onder de aroTHERM plus monobloc lucht-waterwarmtepomp is gepositioneerd. Door het compacte formaat en vermogens van 4 tot 10 kW kan voor ieder woningtype een passend hybride warmtepompsysteem worden ontworpen. Het nieuw vormgegeven binnendeel van het aroTHERM pure hybridesysteem kan bovendien met of zonder back-up heater worden geïnstalleerd. Mét backup heater is men optimaal voorbereid op een toekomstige all-electric situatie, indien men nu kiest voor een zogenaamde all-electric ready hybride opstelling.
De aroTHERM pure kan als add-on bij ieder type bestaande cv-ketel worden geplaatst of als onderdeel van een compleet nieuw verwarmingssysteem worden geïnstalleerd. In het laatste geval kan gelijktijdig een nieuwe Vaillant cv-ketel worden geplaatst. Naast hybride kan de aroTHERM pure tevens als all-electric oplossing worden toegepast in combinatie met een uniTOWER pure hydraulische toren voor warm tapwater.

Energiezuinig
De aroTHERM pure werkt tot -25°C buitentemperatuur voor verwarming. Met het energielabel A+++ voor verwarming en een COP van maximaal 5,3 (A7/W35) komt de warmtepomp in aanmerking voor geldende subsidies. Het koudemiddel R32 heeft een GWP (Global Warming Potential) van 675. De triVAI hybridemanager van Vaillant biedt gebruikers de mogelijkheid om zowel de actuele gas- als elektraprijs op te geven. Aan de hand van de buitentemperatuur berekent de regelaar vervolgens wat economisch gezien de meest voordelige optie is: de warmtepomp aanzetten of de cv-ketel gebruiken voor ruimteverwarming.

Bosch bouwt nieuwe warmtepomp fabriek

Gepubliceerd op

Vanwege de sterk toegenomen vraag investeert de Bosch Home Comfort Group, de nieuwe naam van Bosch Thermotechnology, sinds 2018 fors in de uitbreiding van zijn Europese ontwikkelings- en productienetwerk voor warmtepompen. De investeringen worden de komende jaren verder opgevoerd.  "Warmtepomptechnologie is een Europees succesverhaal dat we willen voortzetten om een bijdrage te leveren aan het CO2-vrij maken van de meer dan 200 miljoen gebouwen in Europa. Daarom investeren we de komende jaren meer dan een miljard euro", aldus Jan Brockmann, voorzitter van de Bosch Home Comfort Group.  Hiervan zal tegen eind 2027 ongeveer 255 miljoen euro gaan naar een nieuwe fabriek voor warmtepompen in Dobromierz in Polen, op ongeveer 70 kilometer van Wrocław. De bouw start in 2024, de productie eind 2025. Uiteindelijk zal dit ongeveer 500 nieuwe banen opleveren.

Tegelijkertijd worden ook de bestaande vestigingen in Europa versterkt: zo is de productie voor binnenunits van een bijzonder stille en milieuvriendelijke warmtepomp met het natuurlijke koelmiddel R290 (propaan) begin dit jaar gestart in de oudste vestiging van de Bosch Groep in Eibelshausen, Duitsland. Bosch Home Comfort heeft sinds 2019 ook zijn ontwikkelingscapaciteit aanzienlijk uitgebreid. Het warmtepompportfolio is verdubbeld qua aantal modellen en bestaande modellen hebben een update gekregen. Naast Eibelshausen ontwikkelt of produceert de Bosch Home Comfort Group ook warmtepompen in Aveiro, Portugal en Tranås, Zweden en in Wernau, Duitsland. Ook in Nederland, bij Nefit Bosch in Deventer worden later dit jaar warmtepompen geproduceerd, in eerste instantie voor de Nederlandse markt. Bovendien heeft Bosch voor omkeerbare warmtepompen een joint venture met Electra Industries in Israël.

30 Miljoen nieuwe warmtepompen
Warmtepompen zijn een belangrijke groeimotor voor de Bosch Home Comfort Group, met een omzetstijging van 54 procent in 2022. De totale Europese warmtepompmarkt zal tot 2025 naar verwachting jaarlijks met ongeveer 20 procent groeien. In het huidige decennium zullen naar verwachting 30 miljoen nieuwe warmtepompen worden geïnstalleerd in de Europese Unie. "Wij hebben ons ten doel gesteld flink sneller te groeien dan de markt. Zowel de nieuwe fabriek, als de uitbreiding van onze bestaande productiefaciliteiten zullen bijdragen aan het bereiken van deze groeidoelstellingen", aldus Jan Brockmann.

Hybride oplossingen
Stand-alone warmtepompen zijn vooral geschikt voor nieuwe gebouwen. "Het gaat in Europa echter vooral om bestaande gebouwen. Daarom is een gediversifieerde portfoliostrategie nodig om de klimaatdoelstellingen te halen", aldus Brockmann. Naast all-electric warmtepompen, zijn hybride systemen, bestaande uit een warmtepomp en een gasketel voor piekbelastingen, oplossingen op weg naar een klimaatneutraal gebouwenbestand. Hybride oplossingen zijn met name geschikt voor oudere gebouwen, bijvoorbeeld wanneer een volledige renovatie van de gebouwschil niet mogelijk is. In een hybride systeem is de warmtepomp kleiner en dus voordeliger in aanschaf dan een stand-alone warmtepomp. "Met zo’n breed aanbod kunnen we een snellere overgang mogelijk en betaalbaar maken", voegt Brockmann toe.

Daikin start fabriek voor warmtepompen in Polen

Daikin Europe gaat 300 miljoen euro investeren in een nieuwe fabriek in het Poolse Łódź. In juli 2024 gaat de ...
Verder Lezen

Laatste cv-ketel Itho Daalderop krijgt plaatsje in fabriek

Op 19 november heeft Itho Daalderop haar laatste cv-ketel geproduceerd. Itho Daalderop zet hiermee een volgende stap naar verduurzaming. Itho ...
Verder Lezen

Fabriek Bosch Deventer geleidelijk over van gasketels op systeemoplossingen en waterstof

De overheidsdoelen voor de energietransitie zijn ambitieus en als gevolg hiervan zal de Nederlandse markt voor verwarmingsoplossingen de komende jaren ...
Verder Lezen

Toshiba opent fabriek in Polen voor airco en warmtepomp

De Toshiba Carrier Corporation (TCC) kondigt de komst van een nieuwe productiefaciliteit aan in Europa. Voor het bedrijf is het ...
Verder Lezen

Vaillant verdubbelt capaciteit productie warmtepompen

Gepubliceerd op

Vaillant Group opent een nieuwe fabriek voor elektrische warmtepompen in Senica (Slowakije). De fabriek heeft een oppervlakte van 100.000 vierkante meter en produceert vanaf mei 2023 uitsluitend warmtepompen. De fabriek is ontworpen voor een jaarlijkse productie van 300.000 warmtepompen. “Met de opening van de nieuwe fabriek zijn we in staat om onze productiecapaciteit te verdubbelen tot ruim een half miljoen warmtepompen per jaar. Hierdoor kunnen we nog beter bijdragen aan het succesvol vormgeven van de verwarmingstransitie in Europa en het bereiken van de EU-doelstelling van tien miljoen nieuw geïnstalleerde warmtepompen tegen 2027,” zegt CEO van Vaillant Group Dr.-Ing. Norbert Schiedeck.

De fabriek in Senica, Slowakije, maakt deel uit van het internationale productienetwerk van de Vaillant Group. Naast de productielijnen beschikt de fabriek ook over een opleidingscentrum voor partners, een bezoekerscentrum en een logistiek centrum. De nieuwe productiefaciliteit is gecertificeerd volgens de hoogste internationale norm BREEAM voor duurzaam, milieuvriendelijk bouwen. De nieuwe fabriek gebruikt elektriciteit uit 100 procent hernieuwbare bronnen en wordt verwarmd met warmtepompen.

Miljardeninvesteringen
Sinds 2016 legt de Vaillant Group de strategische focus op milieuvriendelijke warmtepomptechnologie. Inclusief de lopende projecten bedragen de investeringen in de uitbreiding van de continu groeiende warmtepompinitiatieven bijna een miljard euro. De nadruk werd gelegd op de uitbreiding van de productiecapaciteit bij het hoofdkantoor in Remscheid en de productievestigingen in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Slowakije. In dezelfde periode heeft het bedrijf ook zijn onderzoeks- en ontwikkelingsmiddelen aanzienlijk verhoogd en zijn productportefeuille in het warmtepompsegment uitgebreid. Afhankelijk van de toekomstige marktgroei zijn voor de komende jaren extra investeringen tot nog eens een miljard euro gepland voor de verdere groei van productie- en ontwikkelingscapaciteiten.

Hybride nieuwe standaard
De urgentie van verduurzaming is groot. Daarom wil het kabinet dat vanaf 2026 de hybride warmtepomp de standaard wordt voor het verwarmen van woningen. Met de opening van deze nieuwe fabriek en verhoogde productiecapaciteit wil Vaillant bijdragen aan de groeiende vraag naar warmtepompen in Nederland

Nieuwe publicatie over bodemgebonden warmtepompen verschenen

De herziene ISSO-publicatie 72 biedt de professional actuele kennis voor het ontwerpen, realiseren en onderhouden van bodemgebonden warmtepompsystemen. Deze recent ...
Verder Lezen

‘Warmtepompen dragen wel degelijk positief bij aan CO2-reductie’

ITHO Daalderop reageert ontstemd op alle negatieve berichtgeving over de milieubelasting van warmtepompen. De fabrikant is overtuigd van de positieve ...
Verder Lezen

ATAG warmtepompen verwarmen Tiny+ Houses in Olst

In Olst worden meerdere klimaatneutrale ‘Tiny+ Houses’ gebouwd door Van Nature duurzaam, verwarmd met ATAG Energion warmtepompen ...
Verder Lezen

‘Warmtepomp milieubelastender dan gedacht’

De warmtepomp is ’ongelofelijk veel’ vervuilender dan werd gedacht, meldt De Telegraaf op haar website. Uit nieuw onderzoek blijkt dat ...
Verder Lezen

Nieuwe publicatie over bodemgebonden warmtepompen verschenen

Gepubliceerd op

De herziene ISSO-publicatie 72 biedt de professional actuele kennis voor het ontwerpen, realiseren en onderhouden van bodemgebonden warmtepompsystemen. Deze recent verschenen publicatie gaat specifiek over elektrische water/water-warmtepompsystemen met bodemenergie voor toepassing in individuele woningen.

De nieuwe publicatie 72 is bruikbaar bij het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van grondgebonden warmtepompinstallaties. Daarmee is hij enerzijds geschikt voor fabrikanten, leveranciers en opleiders, die mogelijk meer de theorie willen kennen, maar anderzijds voor de toepassers, zoals adviseurs, installateurs en beheer- en onderhoudsbedrijven.

Wettelijk deel en kwaliteitsdeel
Om de toepasbaarheid zo groot mogelijk te maken, is de publicatie opgesplitst in een wettelijk en een niet-wettelijk onderdeel. Het wettelijk deel behandelt de eisen die de BRL 6000-21 en andere wetgeving stellen aan het ontwerp- en realisatieproces van bodemgebonden warmtepompen. Het niet-wettelijke deel is te raadplegen voor de op kwaliteit gerichte zaken van een warmtepompsysteem. Denk dan aan alle uitgangspunten voor het ontwerp, de uitvoering en diverse praktijkvoorbeelden.

Beter overzicht
Door de wet- en regelgeving los te koppelen van het kwalitatieve deel - met achtergrondinformatie en adviezen – behoudt de gebruiker van de publicatie een beter overzicht. Naast die indeling komen in deze publicatie nog diverse andere aandachtspunten aan bod. Denk daarbij aan een warmtapwaterberekening en het kiezen van de opstelling van de warmtepomp met betrekking tot geluid en trillingen. De capaciteitsbepaling van de warmtepomp en de energiebehoefte van de woning worden ook uitgewerkt, evenals het ontwerp van de warmtepompinstallatie in relatie tot het afgiftesysteem. Daarnaast is er aandacht voor het regelen van het afgiftesysteem per verblijfsruimte, maar ook zoiets als rekening houden met piekbelasting van het elektriciteitsnet, wat bijvoorbeeld een rol speelt bij tijdelijke opwarming voor legionellabestrijding.

De herziene ISSO-publicatie 72 is beschikbaar via www.isso.nl 

Nieuwbouw met bodemwarmte

Een oude boerderij in Vaassen heeft plaatsgemaakt voor een vrijstaande nieuwbouwwoning, voorzien van een bodemwarmtepomp. Samen met een 178 meter ...
Verder Lezen

Adviseur bodemenergie nu ook ondergronds actief

Techniplan Adviseurs heeft de certificering behaald voor het ontwerp van het ondergrondse deel van open bodemenergiesystemen. Hiermee ontwikkelt het adviesbureau ...
Verder Lezen

Bodemwarmtepomp geschikt voor conventionele radiatoren

 Deze zomer komt Nefit Bosch met een nieuwe bodemwarmte-pomp voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw: de Compress 7800i LW(M)F. Deze ...
Verder Lezen

‘Betere uitvoering energiesystemen in bodem noodzakelijk’

Op 10 mei jl. heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een signaalrapportage ‘Risico’s bij de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen’ ...
Verder Lezen

Dubbele omzetcijfers voor fabrikant Bosch

Gepubliceerd op

In het boekjaar 2022 steeg de omzet van de divisie Bosch Thermotechnology nominaal met ongeveer 12 procent en gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten met ongeveer 13 procent tot 4,5 miljard euro. "Hoewel de macro-economische situatie zeer uitdagend was, bereikten onze verkoopopbrengsten opnieuw een recordniveau, waardoor 2022 over het geheel genomen een positief jaar werd", zegt Jan Brockmann, voorzitter van de divisie Bosch Thermotechnology. Wat de producten betreft, waren energie-efficiënte warmtepompen de belangrijkste groeiers, met een internationale omzetstijging van 54 procent. In Duitsland steeg de verkoop van warmtepompen met 75 procent, wat duidelijk beter is dan de markt. In de Europese Unie verwacht Bosch een onevenredige groei in deze zeer dynamische omgeving en heeft zich tot doel gesteld sneller te groeien dan de markt.

De activiteiten van Bosch Thermotechnology groeiden aanzienlijk met dubbele cijfers op tal van markten, waaronder 68 procent in Amerika en 28 procent in Azië. Airconditioners waren de belangrijkste motor achter de sterke omzetgroei in de VS. Daar beschikt Bosch Thermotechnology over een zeer concurrerend productportfolio van continu variabele en dus zeer energie-efficiënte inverterapparaten. De belangrijkste markt in Azië is China, waar de vraag naar wandgasketels voor huishoudens groot was.

Naamswijziging
Samen met de recordcijfers kondigde Bosch ook aan dat Bosch Thermotechnology met ingang van 1 april 2023 wordt omgedoopt tot Bosch Home Comfort Group. "De nieuwe naam is de volgende stap na de formulering van het bedrijfsdoel 'Make. Home. Comfort. Green.", benadrukt Jan Brockmann. "De nieuwe naam onderstreept onze innovatieve productportefeuille en ons doel om de wereldwijde megatrend naar elektrificatie te stimuleren door onze warmtepomp-, hybride en airconditioningactiviteiten sterk uit te breiden. Met de uitgebreide elektrificatie van alle energiestromen en de intelligente en efficiënte interactie tussen alle verbruiksapparaten in het gebouw combineren we een duurzame levensstijl met een hoog comfortniveau."

Investeringen
In 2022 stegen de totale wereldwijde investeringen van Bosch Thermotechnology in onderzoek en ontwikkeling met 13 procent ten opzichte van het voorgaande jaar tot 216 miljoen euro. Het wereldwijde personeelsbestand steeg met 1,4 procent tot ongeveer 14.400 medewerkers, in Duitsland met ongeveer 3 procent.
Bosch Thermotechnology verwacht dat de verwarmings- en airconditioningindustrie zich in 2023 positief zal ontwikkelen. Voorwaarde hiervoor zijn stabiele randvoorwaarden voor materiaal en logistiek. Ook moet de financiële ondersteuning van eindklanten in de warmtetransitie worden voortgezet.

Klimaatdoelstellingen te halen
Bosch Thermotechnology is een van een aantal warmtepompfabrikanten die samen met de Duitse federale overheid een gezamenlijke intentieverklaring hebben ondertekend om vanaf 2025 500.000 warmtepompen per jaar te produceren. "Om de energietransitie in goede banen te leiden, moeten we de toename van klimaatvriendelijke oplossingen krachtig doorzetten. Tegen 2025 zullen we in totaal 700 miljoen euro investeren in onder meer elektrificatie en in de versterking van ons Europese vestigingennetwerk", aldus Jan Brockmann. Begin 2023 werd een nieuwe productievestiging voor warmtepompen geopend in Eibelshausen in Midden-Hessen, Duitsland, waar Bosch binnenunits produceert voor de nieuwe generatie stille warmtepompen die werken op het natuurlijke koelmiddel R290 (propaan). In de Duitse vestiging in Wernau worden de laboratorium- en testfaciliteiten voor warmtepompen en hybride oplossingen momenteel aanzienlijk uitgebreid. Sinds 2020 zijn de onderzoeks- en ontwikkelingsmiddelen van de vestiging aanzienlijk uitgebreid.

Uitbreiding productie en onderzoek
In Tranås, Zweden, is de capaciteit van de bestaande productielijnen uitgebreid en in februari 2023 is een extra productielijn voor warmtepompen in gebruik genomen. De laboratoriumfaciliteiten worden momenteel volledig gerenoveerd en uitgebreid. Bosch breidt zijn productiecapaciteit voor warmtepompen ook uit in Aveiro, Portugal, waar de bestaande productielijn voor binnenunits voor lucht/water-warmtepompen in 2023 wordt aangevuld met een nieuwe productielijn voor buitenunits. In Deventer, Nederland, zullen vanaf medio 2023 innovatieve dakwarmtepompen worden geproduceerd. Om de bestaande productie van omkeerbare lucht/water-warmtepompen in de joint venture met Electra Industries uit te breiden is in februari 2023 de eerste steen gelegd voor een nieuwe warmtepompenfabriek in de Israëlische stad Ashkelon. Vanaf 2024 zal de nieuwe fabriek niet alleen airconditioningproducten voor de Israëlische markt produceren, maar ook warmtepompen voor de Europese markt.

Hybride warmtepompen
Met het oog op het bijzonder hoge aandeel niet-vernieuwde oude gebouwen in Duitsland schat Bosch Thermotechnology dat slechts een derde van deze bestaande gebouwen efficiënt kan worden verwarmd met warmtepompen, terwijl ongeveer tweederde van de gebouwen soms aanzienlijke renovatie-investeringen vereisen om ze geschikt te maken voor efficiënte warmtepompwerking. "Wij volgen daarom een gediversifieerde portfoliostrategie. Naast warmtepompen omvat zo'n portefeuille ook warmtepomphybrides die bestaan uit een warmtepomp en een extra hr-ketel voor piekbelastingen. Dit is de enige manier om snel een transformatie van de energiesystemen te realiseren die voor iedereen betaalbaar is - en om de doelstelling van de Duitse regering te bereiken om 65 procent hernieuwbare energie te gebruiken in nieuwe verwarmingssystemen", zegt Birte Lübbert, lid van het Bosch Thermotechnology Executive Management dat verantwoordelijk is voor technologie, ontwikkeling, productie, logistiek en kwaliteitsmanagement. "Als onderdeel van een hybride systeem kunnen warmtepompen veel kleiner zijn, waardoor ze goedkoper zijn dan stand-alone warmtepompen. Deze laatste vereisen meestal een uitgebreide en kostbare aanpassing van het verwarmingssysteem of renovatie van de gebouwschil", legt Lübbert uit.

Welzijns- en Smart Home-producten
In 2022 betrad Bosch Thermotechnology de aantrekkelijke nieuwe markt voor welzijnsproducten. Op de ISH-beurs presenteren de merken Bosch en Buderus oplossingen uit dit nieuwe vakgebied. Hiertoe behoren producten die consumenten thuis meer comfort en welzijn bieden, zoals krachtige luchtreinigers, energie-efficiënte infrarood paneelverwarmers en mobiele airconditioners.
Bosch Smart Home-oplossingen, zoals de intelligente radiatorkranen, besparen tot 36 procent op de verwarmingskosten dankzij flexibele regelmogelijkheden en vraagafhankelijk verbruik. Een efficiënte energievoorziening voor alle energieverbruikende apparaten wordt gegarandeerd door de Bosch Energy Manager: de app is het ‘controlecentrum’ dat van een smart home een groen huis maakt. Intern opgewekte zonne-energie wordt intelligent en automatisch verdeeld, waardoor de elektriciteitskosten tot 60 procent dalen. De Energy Manager bepaalt welke systeemcomponenten worden voorzien van kostenefficiënte elektriciteit die op het dak is opgewekt: de nieuwste generatie warmtepomp, de nieuwe  Power Charge wallbox (introductie in het derde kwartaal van 2023) of de energiebesparende HomeConnect huishoudelijke apparaten van BSH.

Sociaal plan voor 70 mensen Bosch Thermotechniek Deventer

Bij Bosch Thermotechniek in Deventer verdwijnen ongeveer 70 van de 500 arbeidsplaatsen. De eerste verdwijnen in 2023 en de tweede ...
Verder Lezen

Nefit Bosch zoekt groei met warmtepompen voor nieuwbouw

Nefit Bosch is als verwarmingsproducent al jaren een speler op de renovatiemarkt en heeft sterke ambities om te groeien op ...
Verder Lezen

Nefit Bosch introduceert universele adapter voor rookgasafvoer

Als eerste cv-producent introduceert Nefit Bosch een universele rookgasafvoer/luchttoevoer adapter voor zijn HR-toestellen. Met de nieuwe, gepatenteerde adapter zijn de ...
Verder Lezen

Fabriek Bosch Deventer geleidelijk over van gasketels op systeemoplossingen en waterstof

De overheidsdoelen voor de energietransitie zijn ambitieus en als gevolg hiervan zal de Nederlandse markt voor verwarmingsoplossingen de komende jaren ...
Verder Lezen

‘Warmtepompen dragen wel degelijk positief bij aan CO2-reductie’

Gepubliceerd op

ITHO Daalderop reageert ontstemd op alle negatieve berichtgeving over de milieubelasting van warmtepompen. De fabrikant is overtuigd van de positieve bijdrage van warmtepompen aan de CO2-reductie en daarmee aan de klimaatdoelen. “In een warmtepomp zitten inderdaad meer en hoogwaardigere materialen dan bijvoorbeeld in een cv-ketel, maar juist de bewering dat de printplaat en het koudemiddel relatief zwaar bijdragen aan de MKI-waarde (Milieu Kosten Indicator) strookt niet met onze eigen metingen.”

ITHO Daalderop vindt het belangrijk dat er goed wordt nagedacht over het gebruik van het soort en de hoeveelheid materiaal, de omstandigheid waaronder dit wordt verwerkt, de impact daarvan op het milieu en ook de verwachte levensduur van de producten. De huidige rekenmethodiek van de NMD gaat volgens de fabrikant enerzijds uit van het principe “hoe minder materiaal, hoe minder het milieu belast wordt” en anderzijds wordt naar effectieve gebruiksduur gekeken.

Op tijd klaar
‘Wij betwisten de impact van het koudemiddel binnen de NMD rekenmethodiek omdat er in monoblock oplossingen (waaronder de WPU, Vincent en Amber) überhaupt al relatief weinig koudemiddel zit’, laat ITHO Daalderop in een persbericht weten. ‘Daarnaast zijn wij in onze nieuwe generatie warmtepompen al gestart met het natuurlijke en milieuvriendelijke koudemiddel R290 (GWP van 3). Kortom, wij en vooral onze klanten zullen ruim op tijd klaar zijn voor de toekomstige aangescherpte EU-wetgeving rondom koudemiddelen. Een ander voordeel van (met name binnen opgestelde) monoblock warmtepompen is dat deze een langere levensduur hebben. Ook hierbij is het voor ons onduidelijk in hoeverre dit meegewogen is binnen de NMD rekenmethodiek. Wij zijn al langere tijd bezig met LCA (Life Cycle Analysis) en daarom verwachten wij dat wij het merendeel van onze warmtepompen in de loop van dit jaar via de NMD kunnen aanbieden in categorie 1.’

Openbare database

ITHO Daalderop laat verder weten voorstander te zijn van een openbare database zoals de NMD zodat de totale bouw- en installatiebranche (van fabrikant tot installateur) zich steeds meer bewust wordt van de milieu-impact. ‘Echter, hiertoe moeten installaties (waaronder de warmtepomp) op een juiste manier worden gewaardeerd. Zo is het ons, nog steeds in detail niet duidelijk hoe de referentie tot stand is gekomen, en welke elementen er in de (forfaitaire) categorie 3 waarden zijn meegenomen, net zoals de in onze ogen belangrijke duurzaamheidsaspecten als (energieneutrale) productie in Nederland, etc. Verder betreuren wij het ten zeerste dat er vooral gekeken wordt naar de hoeveelheid materiaal die in een warmtepomp gebruikt wordt en niet naar het totale energiegebruik c.q. CO2-uitstoot ten behoeve van de primaire functie (= verwarmen) in vergelijking met de traditionele (fossiele) opwekkers (= cv-ketel) over de totale levensduur.’

ATAG warmtepompen verwarmen Tiny+ Houses in Olst

In Olst worden meerdere klimaatneutrale ‘Tiny+ Houses’ gebouwd door Van Nature duurzaam, verwarmd met ATAG Energion warmtepompen ...
Verder Lezen

‘Warmtepomp milieubelastender dan gedacht’

De warmtepomp is ’ongelofelijk veel’ vervuilender dan werd gedacht, meldt De Telegraaf op haar website. Uit nieuw onderzoek blijkt dat ...
Verder Lezen

‘Lucht/water-warmtepomp kent eigenlijk geen nadelen’

Zo’n 7 miljoen woningen moeten voor 2050 verduurzaamd worden om zo CO2– en energieneutraal te zijn. De eenvoudigste oplossing om ...
Verder Lezen

Geruisloze warmtepompen op propaan voor zowel nieuwbouw als renovatie

De Compress 5800i AW wordt het nieuwe paradepaardje van Nefit Bosch. Een compleet nieuwe range monoblock warmtepompen voor verwarming, koeling ...
Verder Lezen

‘Warmtepomp milieubelastender dan gedacht’

Gepubliceerd op

De warmtepomp is ’ongelofelijk veel’ vervuilender dan werd gedacht, meldt De Telegraaf op haar website. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de milieubelasting zelfs zo zwaar is dat een huis met warmtepomp niet of nauwelijks binnen de regels van het Bouwbesluit gebouwd mag worden. Alleen dankzij een tijdelijke noodmaatregel is dit nog mogelijk, citeert de krant de onafhankelijke rekenmeester Nationale Milieudatabase (NMD).

NMD stelt de rekenmethode vast die bouwbedrijven hanteren om binnen de milieuregels van het Bouwbesluit te vallen. Voor alle onderdelen van een woning wordt de druk op het milieu bepaald, van CO2-uitstoot tot het effect op de ozonlaag.

In de knel
Naar de warmtepomp zou nooit goed onderzoek zijn gedaan. Het koudemiddel en de elektronica waren nog niet in de milieudata verwerkt, legt NMD in De Telegraaf uit. Ook was de milieubelasting berekend met een type warmtepomp dat inmiddels niet meer representatief is voor de markt. NMD betoogt dat de warmtepomp eigenlijk veel zwaarder zou moeten meetellen in de berekening van de milieubelasting van een huis maar zegt niet precies hoeveel zwaarder. Wel zouden bouwers in de knel komen met milieuvoorschriften. Op basis van de geactualiseerde data is het voor de markt lastiger om een warmtepomp in een project toe te passen, aldus NMD.

Onvolledig beeld
Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland benadrukt dat er geen enkele reden is om te twijfelen over de toepassing van warmtepompen. “De milieuscore geeft een onvolledig beeld. We moeten óók rekening houden met de energieprestatie van de warmtepomp over de gehele levensduur. Doe je dat, dan is en blijft de warmtepomp onomstreden.”

Integrale milieu- en energieprestatienorm nodig
“De milieuscore geeft alleen de milieubelasting van materialen aan en laat de energieprestatie volledig buiten beschouwing”, aldus Terpstra. “Dankzij de warmtepomp verbruiken nieuwbouwwoningen helemaal geen aardgas meer en daalt de CO2-uitstoot met de helft. Daarmee leveren warmtepompen een onmisbare bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.” Wat betreft Techniek Nederland moet er een integrale milieu- en energieprestatienorm komen voor de gehele technische levensduur van apparaten en materialen. Op basis van zo’n norm is er volstrekt geen twijfel over de toepassing van warmtepompen.

Hergebruik materialen
De milieuscore van warmtepompen houdt ook geen rekening met een aantal andere aspecten. Terpstra: “Veel materialen uit een warmtepomp worden al hergebruikt. Ze krijgen een tweede leven in een nieuwe warmtepomp of in een andere toepassing. Techniek Nederland intensiveert de komende tijd de inspanningen om samen met de fabrikanten grote stappen te maken naar circulariteit. Daarnaast is de innovatie van warmtepompen in volle gang. Apparaten worden steeds kleiner waardoor minder materialen nodig zijn om het apparaat te produceren. Wanneer een deskundige warmtepompinstallateur het systeem plaatst is de kans op weglekken van koudemiddelen vrijwel nihil. Bovendien passen steeds meer fabrikanten natuurlijke koudemiddelen toe.”

Schokkend
John Mak, directeur bij stichting W/E adviseurs vindt het schokkend dat de recente levenscyclusanalyse (LCA) van een warmtepomp een ruim tien keer slechter resultaat geeft dan eerdere berekeningen. Hij vindt het wel goed dat inzicht is verkregen in de oorzaken van deze grotere milieubelasting, omdat dit fabrikanten zal aanzetten tot het verbeteren van hun producten door het veranderen van toegepaste materialen, een langere levensduur en mogelijk maken dat materialen te hergebruiken zijn. “Overigens zorgen veel installatiecomponenten die we in gebouwen gebruiken voor een relatief grote milieubelasting ten opzichte van veel andere bouwmaterialen en -producten”, zegt Mak. “Het ontwerpen van installatie-arme gebouwen is daarom een zinvolle strategie om de milieubelasting te beperken.”

Integrale benadering nodig
Toch kunnen we warmtepompen niet zo maar slecht voor het milieu te noemen, denkt Mak. “In het gebruik zorgen ze voor het zeer efficiënt opwekken van warmte (en koude) die nodig is voor het verwarmen (en koelen) van gebouwen. Om een warmtepomp vanuit milieuoogpunt te beoordelen, is een integrale benadering nodig van zowel het energiegebruik in de gebruiksfase van een gebouw, als het materiaalgebruik in de levensduur van het gebouw.”

Parallel met zonnepanelen
“Ik zie een duidelijke parallel met zonnepanelen, die ook voor een forse milieu-impact zorgen als alleen naar de effecten van het materiaalgebruik wordt gekeken”, vervolgt Mak. “Uit LCA’s van circa vijftien jaar geleden bleek zelfs meer dan de winst door opgewekte energie. Inmiddels is dat door verbeteringen van productieprocessen in het voordeel van zonnepanelen veranderd; ze leveren een grote positieve bijdrage aan het milieu als we energie- en materiaalgebruik samen beschouwen.”

Bereiken milieudoelen
“Uiteindelijk gaat het om het bereiken van milieudoelen zoals die in het klimaat- en grondstoffenbeleid zijn gesteld”, besluit Mak. “Om daar beter dan nu op te sturen in het beleid, en het gemakkelijker te maken om goede keuzes te maken in de praktijk, is een integrale benadering van energie- en materiaalgebruik de oplossing.”

‘Lucht/water-warmtepomp kent eigenlijk geen nadelen’

Zo’n 7 miljoen woningen moeten voor 2050 verduurzaamd worden om zo CO2– en energieneutraal te zijn. De eenvoudigste oplossing om ...
Verder Lezen

Geruisloze warmtepompen op propaan voor zowel nieuwbouw als renovatie

De Compress 5800i AW wordt het nieuwe paradepaardje van Nefit Bosch. Een compleet nieuwe range monoblock warmtepompen voor verwarming, koeling ...
Verder Lezen

Eerste warmtepompen met categorie 1 materialenpaspoort

Vaillant is sinds kort de eerste fabrikant die in Nederland warmtepompen aanbiedt met een categorie 1 materialenpaspoort. Het materialenpaspoort is ...
Verder Lezen

Steeds meer hybride warmtepompen

Over drie jaar, vanaf 2026, zijn huiseigenaren bij vervanging van hun cv-ketel verplicht om een duurzamere optie te kiezen. Dat ...
Verder Lezen

‘Lucht/water-warmtepomp kent eigenlijk geen nadelen’

Gepubliceerd op

Zo’n 7 miljoen woningen moeten voor 2050 verduurzaamd worden om zo CO2– en energieneutraal te zijn. De eenvoudigste oplossing om geheel of gedeeltelijk van het gas af te gaan, is de cv-gasketel te vervangen. Voor de meeste woningbezitters is de lucht/water-warmtepomp het beste, zo concludeert Nico de Boer van ingenieurs- en adviesbureau DGMR.

De lucht/water-warmtepomp kent eigenlijk geen nadelen. Dit type is goed te combineren met andere installaties en is toepasbaar op vrijwel alle afgiftesystemen. Het rendement voor de woningbezitter is relatief hoog. En deze warmtepomp is (betaalbaarder) dan een bodem-water- of water-waterwarmtepomp. Deze conclusie trekt de huidige technisch specialist bij DGMR, nadat hij voor zijn afstudeeronderzoek vijf opties naast elkaar zette. Hij brengt zijn bevindingen nu samen in de whitepaper ‘Een warmtepomp voor iedereen’.

Koudemiddel
Omdat een warmtepomp gebruik maakt van een koudemiddel vergelijkt Nico ook drie verschillende typen koudemiddelen. Het zogenoemde Global Warming Potential (GWP) bepaalt de hoogte van het broeikaseffect en heeft invloed op de CO2-kosten. De meest duurzame keuze die installateurs en gebruikers kunnen toepassen, is het koudemiddel R-290. Het heeft een hoog rendement en een laag GWP, waardoor de CO2-kosten ook laag uitvallen. Dit middel heeft de minste impact op het milieu.

De whitepaper is te downloaden via de website van DGMR.

Geruisloze warmtepompen op propaan voor zowel nieuwbouw als renovatie

Gepubliceerd op

De Compress 5800i AW wordt het nieuwe paradepaardje van Nefit Bosch. Een compleet nieuwe range monoblock warmtepompen voor verwarming, koeling en warmwaterbereiding, voor zowel nieuwbouw als renovatie. De warmtepomp draait op het natuurlijke koudemiddel R290, oftewel propaan. Volgens de fabikant is de nieuwe lijn nog stiller dan haar stilste warmtepomp tot nu toe. De nieuwe warmtepompen zullen voor aanvang van het komende stookseizoen worden geïntroduceerd maar zijn al te zien op de Bouwbeurs.

De Compress 5800i AW is de eerste van een reeks nieuwe warmtepompen van Nefit Bosch die gebruikmaken van propaan (R290). Dit natuurlijke koudemiddel, waarvan het circuit van de warmtepomp minder dan een kilogram bevat, kent een aardopwarmingsvermogen (Global Warming Potential) van 6, wat vele malen lager is dan dat van de tot nu toe gangbare koudemiddelen.

Hoge temperatuur
De nieuwe warmtepomp maakt hoge aanvoertemperaturen mogelijk. Voor de Compress 5800i AW is de maximale aanvoertemperatuur 75°C. De warmtepomp is dan ook geschikt is voor zowel nieuwbouw als bestaande verwarmingssystemen met conventionele radiatoren. De Compress 5800i AW kan warm tapwater leveren tot 75°C.

Geruisloos
De Compress 5800i AW wordt ook meteen de stilste warmtepomp van Nefit Bosch. Op een afstand van drie meter bedraagt het geluidsdrukniveau van de 5 kW-variant 28,5 dB(A), zo goed als onhoorbaar. Daarmee is de nieuwe lijn nog stiller dan de tot nu toe stilste warmtepomp van Nefit Bosch, de Compress 7400i. Deze kwam in de meest recente warmtepomptesten van de Consumentenbond (2020 en 2021) als ‘stilste hybride’ naar voren en is ook leverbaar als all-electric variant.

BENG/NTA8800-proof
De Compress 5800i AW-serie omvat twee typen buitenunits in vijf vermogensklassen van 4 tot 12 kW. Alle varianten hebben een energielabel A+++ en een hoge COP, tot 4,85 bij A7/W35. Qua binnenunit kan worden gekozen voor een compacte wandhangende uitvoering of een Tower-variant met onder andere een geïntegreerde warmwatervoorraad.

Installatievriendelijk
Installateurs hebben geen F-gassencertificering nodig om Compress 5800i AW units te installeren. De buitenunits zijn vrij te plaatsen tot 25 meter afstand van de binnenunit. Middels een optionele internetmodule kan de binnenunit worden verbonden met het Internet. Bediening en beheer op afstand zijn mogelijk via het installateursplatform van Nefit Bosch, HomeCom Pro.

Bijzondere variant
Een bijzondere variant van de nieuwe monoblock-lijn is de specifiek voor de Nederlands markt ontwikkelde all-electric dakwarmtepomp, de Compress 5800i AWR, waarbij de R staat voor ‘roof’. Bij uitstek geschikt voor grote renovatieprojecten met alle voordelen van de 5800i-serie. De productie van deze variant start later dit jaar in Deventer.

Marktintroductie
De marktintroductie van de nieuwe serie monoblock luchtwarmtepompen staat gepland voor het derde kwartaal van 2023. Naast de Bosch Compress 5800i AW blijven de Nefit EnviLine Monoblock warmtepompen in het leveringsprogramma van Nefit Bosch.

Daarnaast introduceert Nefit Bosch een omvangrijke serie nieuwe warmtepompen voor de utiliteit met maar liefst 80 varianten in 10 vermogensklassen: de Compress 3000 AWP. Deze lucht/water warmtepomp is geschikt voor zowel nieuwbouw, als voor verduurzaming van bijvoorbeeld gestapelde woningbouw, kantoren, winkel- en bedrijfsruimtes en zorginstellingen. De serie maakt zowel all-electric, als hybride oplossingen mogelijk en wordt in het tweede kwartaal van 2023 geïntroduceerd. 

In uiteenlopende vermogens van 16 tot en met 89 kW in tal van configuraties biedt de Compress 3000 AWP een oplossing op maat voor de meest uiteenlopende situaties in het zakelijke segment voor kleine en middelgrote vermogens. In totaal zijn 80 varianten leverbaar in 10 vermogensklassen. Er zijn drie verschillende chassis, steeds gebaseerd op hetzelfde basisconcept. Voor de (zeer) grote vermogensvraag biedt de nieuwe serie een schaalbare oplossing. Tot 16 units kunnen in cascade worden opgesteld, goed voor een maximaal vermogen van maar liefst 1.440 kW.

Full Inverter technologie
De inverter-aangedreven compressor draagt bij aan de prestaties van de Compress 3000 AWP. De warmtepomp heeft een SCOP tot 4,41 en energie-efficiëntieklasse A++. De hoge aanvoertemperatuur tot 60°C biedt flexibiliteit bij verduurzamingsprojecten, zowel gasloos, als hybride.

Installatiegemak
De Compress 3000 AWP kent geen binnenunit en is eenvoudig te installeren en in te regelen. Het ontwerp voorziet in goede toegankelijkheid bij onderhoudswerkzaamheden. De garantietermijn is vijf jaar wanneer de warmtepomp door een servicetechnicus van Nefit Bosch in bedrijf gesteld wordt.

Marktintroductie
De marktintroductie van de Compress 3000 AWP is voorzien voor het tweede  kwartaal van 2023. Naast de Compress 3000 AWP, heeft Nefit Bosch Compress 5000 AW warmtepompen voor de grote vermogensvraag tot 150 kW.

Nog eens 10 miljoen groeikapitaal voor PVT-warmtepomp

Gepubliceerd op

Triple Solar, uitvinder van de PVT-warmtepomp en bijbehorende PVT-warmtepomppanelen, heeft met pensioenfonds ABP een belangrijke nieuwe aandeelhouder aangetrokken om ook de komende jaren voorop te kunnen blijven lopen in de energietransitie.
ABP investeert via haar vermogensbeheerder APG samen met de huidige aandeelhouders - het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH), DOEN Participaties, Enfuro Ventures en de beide founders - in het verder vergroten van de impact van Triple Solar op de energietransitie. Het kapitaal wordt aangewend om het warmtepompsysteem internationaal verder uit te rollen, de productiecapaciteit uit te breiden en nieuwe energiezuinige producten en diensten te ontwikkelen.

Verschil maken
Cees Mager, CEO en founder van Triple Solar: “ABP had vanaf het begin onze voorkeur bij de zoektocht naar een nieuwe partner. Zo krijgen wij de mogelijkheid om via het pensioenspaargeld van een grote groep Nederlanders ons land verder te verduurzamen met producten die zowel in de nieuwbouw als in de bestaande bouw het verschil gaan maken.”

Duurzaam beleggen
Dominique Dijkhuis, uitvoerend bestuurder van pensioenfonds ABP: “Met deze belegging kan ABP bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland en zorgen voor een goed rendement voor onze deelnemers.  De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor bijna 40 procent van de totale CO2-uitstoot wereldwijd. Vermindering van het verbruik van fossiele brandstoffen is daarom ook hier cruciaal voor de energietransitie. Door deze investering kan dit Nederlandse bedrijf groeien en kunnen we gezamenlijk onze impact op de energietransitie vergroten.”

“Winnende product-marktcombinatie”
ABP investeert in Triple Solar via het ABP Nederlands Energie Transitiefonds (ANET), dat speciaal is opgericht voor investeringen in veelbelovende bedrijven die zich richten op (technologische) oplossingen voor de Nederlandse energietransitie. Anthony Viellevoije, Investment Director PDENH: “PDENH investeerde in 2018 voor het eerst in Triple Solar, omdat we sterk geloofden in de visie en het uitvoerend vermogen van het team. In de tussentijd, na een influx van talent in de organisatie en de recente ontwikkelingen in de energiemarkten, is onze overtuiging nog verder gesterkt dat Triple Solar een winnende product-marktcombinatie in handen heeft, waarmee significante impact gemaakt kan worden in onze strijd tegen klimaatverandering.”

€3 miljoen voor marktklaar maken SuperHybrid warmtepomp

Gepubliceerd op

Cooll heeft een financieringsronde van ruim €3 miljoen gesloten. Hiermee kan het bedrijf zich verder richten op het marktklaar maken van haar thermisch aangedreven hybride warmtepomp. Cooll Sustainable Energy Solutions is een spin-off bedrijf van de Universiteit Twente. Het bedrijf is voortgekomen uit de ontwikkeling van koel- en warmtepompsystemen, onder andere in projecten voor de ESA (European Space Agency). Cooll ontwikkelt compacte warmtepomptechnologie. Het team bestaat inmiddels uit 30 medewerkers.

Onder begeleiding van No Five Trees te Utrecht heeft een aantal informal investors met bedrijven in de installatie- en bouwketen in totaal ruim €3 miljoen geïnvesteerd middels een equity ronde. Met dit geld, in combinatie met ontwikkelsubsidies, rondt Cooll de productontwikkeling af van haar eerste product, de SuperHybrid. In eerste instantie worden 30 SuperHybrids in het veld getest. Tegelijkertijd worden voorbereidingen getroffen voor de verdere productie en wordt zowel de efficiënte tapwaterfunctie als de waterstof-aandrijving ontwikkeld.

Versnellen van de energietransitie voor bestaande woningen
Zeker in de huidige periode is er een snelgroeiende vraag naar betaalbare en duurzame vervangingsoplossingen voor de bestaande hr-ketels in de bebouwde omgeving. De technologie van Cooll is met name geschikt voor bestaande bouw met radiatoren die met hoge temperaturen werken. “Onze SuperHybrid bespaart minimaal 30% aan aardgas ten opzichte van bestaande aardgastoestellen zónder een verhoogd elektriciteitsverbruik en zónder luidruchtige buitenunit”, vertelt Stefan van Uffelen, CEO en co-founder van Cooll Sustainable Energy Solutions B.V. “De SuperHybrid is de één-op-één vervanging van een hr-ketel in één dag. Betaalbaarheid, comfort, minder energie, lagere CO2-uitstoot, eenvoudige installatie en toekomstbestendigheid zijn de sterke punten van ons product . Met deze kapitaalinjectie kunnen we ons gaan richten op de ontwikkeling van de eerste modellen voor de markt.”

Thermisch in plaats van elektrisch aangedreven
“De SuperHybrid is een fundamenteel nieuwe technologie op basis van ruimtevaarttechnologie. De warmtepomp is thermisch in plaats van elektrisch aangedreven. Onze thermische warmtepomp kan aangedreven worden door aardgas, groen gas en waterstofgas en gebruikt buitenlucht als hernieuwbare energiebron. Hij maakt bij dit alles gebruik van de bestaande infrastructuur in het huis. Wij verwachten dat de meervoudig gepatenteerde SuperHybrid technologie een belangrijke rol in de energietransitie voor de bebouwde omgeving zal gaan spelen”, aldus Johannes Burger, CTO en co-founder van Cooll Sustainable Energy Solutions B.V.

Nieuwbouw met bodemwarmte

Gepubliceerd op

Een oude boerderij in Vaassen heeft plaatsgemaakt voor een vrijstaande nieuwbouwwoning, voorzien van een bodemwarmtepomp. Samen met een 178 meter diepe bron zijn daarmee warmte en warm tapwater gegarandeerd. Bovendien zorgt het systeem voor topkoeling op warme zomerdagen.

De oorspronkelijke boerderij werd rond 1900 gebouwd en rond 1960 uitgebreid. Renoveren en verduurzamen was geen optie en dus werd het nieuwbouw. Van meet af aan stond naast pv-panelen op het dak de aanleg van een bodemwarmtepompsysteem in de plannen Allereerst werd er naast de woning een bron van 178 meter diep geboord door een hiervoor gecertificeerd bedrijf. In de woning is op alle verdiepingen lagetemperatuur-vloerverwarming aangelegd en draait een bodemwarmtepomp.

Drie dagen installeren
Monteur Jorn Simmers van Welldone Installatietechniek verzorgde de installatie ervan. “Het werd een Bosch 7800i LWMF met een vermogen van 8 kW, modulerend tot 2 kW en voorzien van een geïntegreerde warmwaterboiler (180 liter). Het installatiegemak ervan is groot. Ook omdat je de warmtepomp in twee afzonderlijke delen kunt transporteren. In totaal zijn we drie dagen bezig geweest met het installatiewerk.”

BRL-certificatie
Voor de inbedrijfstelling maakte Welldone gebruik van de BRL-dienstverlening van Nefit Bosch. “Als je als installateur niet zelf BRL-gecertificeerd bent, verzorgen wij de inbedrijfstelling”, vertelt Johan Lijzenga, BRL 6000-21 gecertificeerde specialist bodemenergie van Nefit Bosch. Hij nam de inbedrijfstelling voor zijn rekening en was beschikbaar voor alle overige ondersteuning en advies.

Stabiele bron
De warmtepomp onttrekt in koude perioden warmte uit de bodembron via twee gesloten lussen. Hiermee wordt via een lagetemperatuur-afgiftesysteem de woning verwarmd. In de zomer wordt de woning op dezelfde wijze passief gekoeld met uit de bron afkomstige koude. Warmte wordt dan naar de bron gevoerd. Breken er weer koudere perioden aan, dan is de bron weer op temperatuur om te gaan verwarmen. Dit zogenoemde regenereren door ook de koelingsfunctie te gebruiken, zorgt dat de kwaliteit en stabiliteit van de bron jarenlang

HR-toestel voor de projectenmarkt

Nefit Bosch introduceert de Nefit 2300i, een nieuw cv-toestel dat specifiek voor de projectenmarkt beschikbaar komt. Het toestel vormt een ...
Verder Lezen

Bodemwarmtepomp geschikt voor conventionele radiatoren

 Deze zomer komt Nefit Bosch met een nieuwe bodemwarmte-pomp voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw: de Compress 7800i LW(M)F. Deze ...
Verder Lezen

Van veldverwarming tot airco op hotelboot

Installatietechniek is vaak maatwerk. Bijna geen project is hetzelfde. Een goed voorbeeld hiervan zijn de installatieprojecten in dit artikel. Stuk ...
Verder Lezen

‘BENG-ready’ bodemwarmtepomp

De nieuwe Compress 7001i LWMF is het eerste model van een serie bodemwarmtepompen die Nefit Bosch op de Nederlandse markt ...
Verder Lezen

Subsidie op warmtepomp voor PVT-systemen

Gepubliceerd op

Ook voor de Triple Solar PVT-warmtepomp 3.5 geldt nu de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE). Woningeigenaren met een woning in Nederland waarvoor de omgevingsvergunning vóór 30 juni 2018 is aangevraagd, komen hiervoor in aanmerking. De ISDE-meldcode van de Triple Solar PVT-warmtepomp 3.5 is KA21932. Bij de eerstvolgende update door het @RVO van de ISDE-apparatenlijst zal deze meldcode zichtbaar zijn. De subsidie bedraagt €4200.

De Triple Solar® PVT-warmtepomp is een water/water-warmtepomp die speciaal voor PVT-systemen is ontwikkeld en propaan als koudemiddel gebruikt. Propaan is milieuvriendelijk (GWP=3) en maakt het mogelijk een aanvoertemperatuur van +70 ˚C te maken. Dat maakt deze warmtepomp geschikt voor toepassing in de bestaande bouw, waar vaak nog radiatoren gebruikt worden en niet elke woning van vloerverwarming is voorzien. De PVT-warmtepomp kan zowel all-electric als hybride worden toegepast.
Als hybride toepassing naast de bestaande cv-ketel kan met het vermogen van 3,5 kW al 60-80% gas worden bespaard op verwarmen en het maken van warm tapwater, aldus de fabrikant. Zodra het huis geschikt is om gasloos te verwarmen, kan de Triple Solar® PVT-warmtepomp uitgebreid worden via het koppelen van een tweede PVT-warmtepomp.

Kampioen ‘sanitair- en verwarmingstechniek’

Na twee jaar gedwongen pauze vanwege Covid-19 is er weer een Nederlands kampioen ‘sanitair- en verwarmingstechniek’. Sam Strijbis uit Dirkshorn ...
Verder Lezen

Wedstrijdje circulair bouwen, renoveren en installeren

Het team Kuijpers/HvA//ROC Tilburg mag zich de winnaar noemen van de Techathon 2021, een prestigieuze wedstrijd voor installatiebedrijven en technische ...
Verder Lezen

Wedstrijden voor fitters tijdens beurs waterbehandeling

Tijdens de Aqua Nederland Vakbeurs zullen voor het eerst demonstraties van fitterijteams van Waternet en Waterbedrijf Groningenworden gehouden. De KNW ...
Verder Lezen

Medewerkers De Groot Installatiegroep doen het goed tijdens WorldSkills Netherlands

Vier medewerkers van De Groot Installatiegroep zijn vorige week tijdens de finale van WorldSkills Netherlands in Den Bosch in de ...
Verder Lezen

Remeha start volgend jaar productie hybride warmtepomp in Apeldoorn

Gepubliceerd op

Vanaf uiterlijk 1 juli 2023 start Remeha met de productie van de hybride warmtepomp Elga Ace op een moderne productielijn in Apeldoorn. Als deze tweede productielocatie volledig operationeel is, kan de fabrikant hier jaarlijks 140.000 binnenunits voor dit warmtepompsysteem produceren. In mei volgend jaar, zo is de verwachting, zal Remeha gaan proefdraaien op de nieuwe productielijn.

Om de productie van de Elga Ace naar Nederland te halen, heeft Remeha in Apeldoorn-Noord een pand gehuurd waar het vanaf 1 januari terecht kan om voorbereidingen te treffen. De huidige productielocatie voor hr-ketels blijft volledig intact. Op dit moment vindt de productie van de binnenunits van de Elga Ace in Frankrijk plaats. De verplaatsing hiervan naar Nederland is onderdeel van de eerder aangekondigde productieverruiming binnen de BDR Thermea Group. Voor Remeha houdt dit in dat het bedrijf de belangrijkste locatie wordt voor het fabriceren van de Elga Ace. Als straks de totale assemblagelijnen gereed zijn en het bedrijf met twee ploegen kan werken, dan heeft de nieuwe fabriek een capaciteit van 140.000 binnenunits per jaar.

Prominente productielocatie
“Iedereen weet dat de markt voor hybride warmtepompen ‘booming’ is. Op dit moment is het al een uitdaging om aan de sterk groeiende vraag te voldoen. En die vraag zal de komende jaren, ook vanuit andere Europese landen, verder toenemen. Binnen BDR Thermea Group is daarom besloten om de productie van de Elga Ace in Apeldoorn fors op te schalen. Voor Remeha is dit een mooie en zeer toekomstbestendige ontwikkeling. Door de nieuwe fabriek worden wij de meest prominente productielocatie in Europa voor dit type toestel”, zegt Edu Veldhuis. directeur Operations bij Remeha.

Projectteam
Om de nieuwe productie op efficiënte wijze te kunnen opstarten, heeft Remeha een projectteam van ongeveer 15 mensen geformeerd. Dit team bestaat uit specialisten op het gebied van onder andere productie, logistiek, kwaliteit en IT. Samen met externe toeleveranciers bereiden zij de volledige inrichting en lay-out van de nieuwe productielocatie voor. Daarbij krijgen ze hulp van Franse collega’s, die momenteel de productie van de huidige Elga Ace verzorgen. In het eerste half jaar zullen enkele medewerkers, die nu nog bij de productie van hr-ketels betrokken zijn, tijdelijk voor training naar Frankrijk gaan. Zij kunnen straks de productie in Apeldoorn opstarten en andere, nieuwe collega’s opleiden en instrueren. Uiteindelijk zullen er voor deze nieuwe productielocatie, wanneer Remeha op volle capaciteit in twee ploegen gaat produceren, circa 50 nieuwe medewerkers nodig zijn.

Geautomatiseerde productielijnen
Waar dat mogelijk is, zal Remeha de productie automatiseren. Er zullen bijvoorbeeld cobots worden gebruikt voor het testen van de elektronica en robots voor het verpakken en palletiseren. “Het eerste half jaar van 2023 zullen we hard nodig hebben om de nieuwe productielijn te installeren. Toch willen we al in mei volgend jaar, en als het noodzakelijk is met relatief veel handwerk, de productie van Elga Ace opstarten. Vanaf 1 juli moeten dan de geautomatiseerde productielijnen grotendeels in werking treden. Uiteindelijk is ons streven om in 2023 al 50.000 units van de Elga Ace te produceren; een aantal dat in 2024 hopelijk naar 140.000 stuks kan worden opgevoerd”, aldus Veldhuis.

Airconditioners kunnen winters gasverbruik aanzienlijk verlagen

Gepubliceerd op

De Europese lidstaten zoeken naar manieren om hun gasvraag de komende winter met 15% te verminderen. Een deel van de oplossing ligt volgens warmtepompfabrikant Daikin bij alternatieve verwarmingsbronnen, waarvan airconditioning er één is die vaak al aanwezig is. In feite is een airconditioningsysteem een lucht/lucht-warmtepomp die gebouwen op een efficiënte en effectieve manier kan verwarmen. In het geval van een gebouw van 600 m2 kan het gebruik van het airconditioningsysteem als een lucht/lucht-warmtepomp om te verwarmen tot 112.880 kWh aan aardgas besparen en de verwarmingskosten met 25% verlagen, rekent de fabrikant voor.

De Europese Commissie heeft het European Gas Demand Reduction Plan opgesteld, waarin de lidstaten wordt aanbevolen om het gasverbruik tussen nu en maart 2023 vrijwillig met 15% te verminderen. Volgens de EU kunnen grote besparingen worden bereikt door de manier waarop we onze gebouwen verwarmen en koelen. Naar schatting wordt bijna 30% van de commerciële gebouwen in de EU nog steeds met gas verwarmd, terwijl sommige ook zijn uitgerust met een airconditioningsysteem. Gebouwen kunnen hun gasvraag aanzienlijk en onmiddellijk verminderen door hun airconditioningsysteem in de verwarmingsmodus te gebruiken en zo tegelijkertijd de totale kosten te verlagen.

Verlaging van de gasrekening
Berekeningen van de warmtepompfabrikant laten zien dat het gebruik van een airconditioningsysteem voor verwarming de vraag naar aardgas aanzienlijk vermindert. In het voorbeeld van een kantoorgebouw van 600 m2 bespaart een VRV lucht/lucht-warmtepomp tot 112.880 kWh aardgasverbruik in vergelijking met traditionele ruimteverwarming. Bovendien kunnen bedrijven hun energiekosten met bijna 30% verlagen dankzij een warmtepomp.

Waarom is een warmtepomp zo efficiënt?
Een lucht/lucht-warmtepomp heeft zowel een binnen- als een buitenunit. Bij gebruik in de koelmodus onttrekt de binnenunit warmte van de binnenuit en geeft hij deze door aan de buitenunit, die de warmte naar buiten afstoot. De werking kan echter worden omgekeerd om binnen te verwarmen met behulp van warmte die door de buitenunit aan de buitenlucht wordt onttrokken. Zelfs bij buitentemperaturen ver onder de 0°C zal een lucht/lucht-warmtepomp nog steeds efficiënt voor verwarming zorgen.
Een warmtepomp is tot vier keer efficiënter dan een gassysteem, aangezien driekwart van de energie die wordt gebruikt voor verwarming gratis uit de buitenlucht komt en slechts een kwart aan elektriciteit verbruikt.

Het energiegebruik verder verminderen
Als in een gebouw al een warmtepomp is geïnstalleerd, kan deze worden geoptimaliseerd door het gebruik van energiebesparende systemen die de energierekening verder verlagen. Intelligente cloudsystemen bieden klanten toegang tot tools die niet alleen overmatig energiegebruik in delen van hun gebouw detecteren, maar ze ook in staat stellen om snel te handelen en in te grijpen waar nodig.

Collectieve hoog temperatuur warmtepomp nu ook te waarderen in BENG

Het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG) heeft de SWP warmtepomp een gelijkwaardigheidsverklaring toegekend voor tapwater en ruimteverwarming. Woningbouwcorporaties en ...
Verder Lezen

Zuivere waterstofketel voor commerciële toepassingen klaar voor veldtesten

BDR Thermea Group, een fabrikant van binnenklimaatoplossingen, bereidt zich voor op de eerste real-life proeven van ketels op zuivere waterstof ...
Verder Lezen

‘Terugverdientijd warmtepomp iets meer dan 5 jaar’

Een op de zes Nederlanders overweegt de aanschaf van een warmtepomp wanneer de terugverdientijd hooguit vijf jaar bedraagt. Een even ...
Verder Lezen

Voor 500 euro de thermostaat 2 graden lager

Er moet wel wat tegenover staan, wil de gemiddelde Nederlander de thermostaat twee graden lager zetten. Dit blijkt uit onderzoek ...
Verder Lezen

Eerste deelcertificaten voor warmtepompmonteurs

Gepubliceerd op

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft vandaag de eerste deelcertificaten ‘Installeren en in bedrijf stellen van hybride warmtepompen’ uitgereikt. Het is de eerste mijlpaal in een omvangrijke operatie: de komende jaren worden duizenden monteurs klaargestoomd om in de Nederlandse woningen warmtepompen te installeren. De uitreiking van de certificaten vond plaats bij opleidingsbedrijf Installatiewerk in Hoofddorp. Minister De Jonge: “2026 is het moment waarop we bij vervanging van de cv-ketel op zijn minst gaan kiezen voor de hybride warmtepomp. Daar houden we aan vast. Dat geeft duidelijkheid aan de installatiebedrijven, die weten dat ze hun monteurs richting 2026 moeten opleiden om die warmtepompen te kunnen ophangen.”

Het deelcertificaat is één van de manieren waarop de technieksector eraan werkt zo snel mogelijk voldoende monteurs op te leiden en bij te scholen voor het installeren van hybride warmtepompen. Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland: “Dankzij het deelcertificaat kunnen we veel sneller opleiden. Zo kunnen zij-instromers, maar óók jongeren al binnen korte tijd in de praktijk aan de slag. Dat is hard nodig want de vraag naar hybride warmtepompen neemt explosief toe.”

400.000 warmtepompen per jaar
Steeds meer consumenten kiezen voor een warmtepomp. Vier jaar geleden plaatsten installateurs 25.000 toestellen, dit jaar gaat het al om 100.000 warmtepompen. Terpstra: ‘Vanaf 2026 is de hybride warmtepomp de norm bij vervanging van de cv-ketel. Vanaf dat moment gaan we zo’n 400.000 warmtepompen per jaar plaatsen.’

Deelcertificaat in zes maanden
Opleidingsbedrijf Installatiewerk (IW) leidt jongeren en zij-instromers op om hybride warmtepompen te installeren. De vestiging van IW in Hoofddorp is de eerste locatie waar de opleiding plaatsvindt. Binnen zes maanden (420 uur) kunnen deelnemers hier het mbo-certificaat ‘Installeren en in bedrijf stellen van hybride warmtepompen’ behalen.

Warmtepomp vanaf 2026 de norm
Tijdens de VSK-beurs in mei van dit jaar heeft minister De Jonge aangekondigd dat de hybride warmtepomp vanaf 2026 de norm wordt voor het verwarmen van woningen. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 ten minste 1,3 miljoen warmtepompen moeten zijn geïnstalleerd.

Vakbekwame monteurs
Om de technologische transitie naar hybride warmtepompen mogelijk te maken moeten veel vakbekwame monteurs worden opgeleid, weet de minister ook. Het kabinet wil daarom met onderwijsinstellingen, overheden en sociale partners samenwerken om meer vakmensen op te leiden. Ook om- en bijscholing moet voor nieuwe instromers zorgen in de installatiebranche.

Probleem is dat in de techniekbranche een grote vraag is naar vakmensen. Het is volgens Terpstra één van de grote uitdagingen van de energietransitie om voldoende jonge mensen te interesseren voor een loopbaan in de techniek.

Adequaat opleiden
Opleidingsbedrijf IW Nederland zegt, bij monde van voorzitter Ronald Olij, klaar te zijn voor de uitdaging die voorligt om de energietransitie mogelijk te maken. “Wij kunnen mensen snel en adequaat opleiden. Onze grootste uitdaging is het om te werken aan onze zichtbaarheid zodat we bij mensen die voor een loopbaankeuze staan in beeld komen. We hebben een sterk verhaal over baanzekerheid, loopbaanperspectieven, goede arbeidsvoorwaarden en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. Daar zal het niet aan liggen.”

Opleidingsplekken
IW Noord-Holland, waar de minister gisteren op werkbezoek is geweest, werkt in het scholingsproject voor de installatie van warmtepompen onder andere samen met MBO opleiders als het Amsterdamse ROCvA en een aantal Noord-Hollandse installatiebedrijven. Deelnemende bedrijven, waaronder Feenstra, Breman, Eneco en Bonarius, bieden studenten opleidingsplekken aan waar ze hun kennis van de warmtepomptechnologie in de praktijk kunnen brengen.

Regionale bedrijven
IW richt zich op opleidingen voor elektro- en installatietechniek. Het opleidingsbedrijf bestaat uit zeven regionale bedrijven met in totaal 42 locaties door het hele land. Sinds 2016 werken de zeven bedrijven samen onder de vlag van Stichting IW Nederland.

In bouwbesluit
De kabinetsbesluiten over de hybride warmtepomp als nieuwe norm voor woningverwarming zijn inmiddels vastgelegd in het bouwbesluit. Dat betekent dat vanaf 2026 alle nieuwe woningen en bestaande woningen die hun cv-installatie vervangen, moeten overstappen op een warmtepomp. Het kabinet trekt tot aan 2030 900 miljoen euro uit voor het promoten van de hybride warmtepomp. Daarnaast heeft de staatssecretaris besloten om het subsidiepercentage op de aanschafprijs te verhogen van 20 procent naar 30 procent.

 

 

 

 

Cv-monteur bundelt zijn ervaringen

Wat maak je allemaal mee, wanneer je service en onderhoud pleegt aan cv-ketels? Servicemonteur Theo van der Himst heeft zijn ...
Verder Lezen

Zij-instromers na twee weken inzetbaar als monteur luchtkanalen

Technisch opleider ROVC lanceert samen met LPD Techniek, Maintec en IW Nederland een opleiding waarmee deelnemers na twee weken praktisch ...
Verder Lezen

Vakcentrum voor erkend ventilatiemonteur van start

Op donderdag 24 september zijn de deuren geopend van het allereerste Vakcentrum Binnenklimaattechniek in Amersfoort. Aankomende en ervaren ventilatiemonteurs krijgen ...
Verder Lezen

Minister De Jonge enthousiast over opschaling productie warmtepompen Itho Daalderop

Gepubliceerd op

Op 31 oktober jl. bezocht minister Hugo de Jonge samen met een aantal senior beleidsmakers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Economische zaken en Klimaat de fabriek van Itho Daalderop in Tiel. Ook Doekle Terpstra was met twee collega’s namens Techniek Nederland aanwezig. De minister wilde zich laten informeren over de plannen die Itho Daalderop op dit moment uitvoert om uiteindelijk 100.000 warmtepompen per jaar in Nederland te produceren.

Minister De Jonge was enthousiast over de opschaling van de productie in Tiel. “Om onze doelstelling van één miljoen warmtepompen in 2030 te halen, hebben we alle productiecapaciteit heel hard nodig. Een productiecapaciteit van 100.000 per jaar is fantastisch en precies wat we nodig hebben.”
Peter van Gameren, directeur Itho Daalderop Nederland: “Wat we hebben afgesproken is dat we in 2050 volledig aardgasvrij zijn in Nederland. Het aandeel van de warmtepomp in dit geheel is aanzienlijk. Een groot deel van de Nederlandse huishoudens is nu al geschikt voor een warmtepomp. We zijn blij met de ondersteuning vanuit het Rijk en de samenwerking en urgentie die ook gezien wordt. Dat sluit uitstekend aan bij onze doelstellingen voor de toekomst.”

Nieuwste warmtepompen in productie bij Itho

De eerste 25 Vincent warmtepompen van Itho zijn geproduceerd. De producten uit deze nul-serie zullen de komende weken geplaatst worden ...
Verder Lezen

Boilers van Itho Daalderop. Bewezen de beste!

Boilers van Itho Daalderop zorgen overal in een woning voor royaal warm water. Al sinds 1930 hebben wij ervaring met ...
Verder Lezen

Laatste cv-ketel Itho Daalderop krijgt plaatsje in fabriek

Op 19 november heeft Itho Daalderop haar laatste cv-ketel geproduceerd. Itho Daalderop zet hiermee een volgende stap naar verduurzaming. Itho ...
Verder Lezen

Itho Daalderop stopt productie cv-ketels

Half november produceert Itho Daalderop zijn allerlaatste cv-ketel. Daarmee wordt het bedrijf de eerste cv-ketelfabrikant ter wereld die stopt met ...
Verder Lezen

“Pas over ruim jaar productie warmtepompen weer op niveau van vraag”

Gepubliceerd op

Er komt dit jaar 62 miljoen euro extra beschikbaar voor wie zijn koophuis wil verduurzamen. Het gaat om uitbreiding van de zogeheten ISDE-regeling, waarbij geld beschikbaar is als je bijvoorbeeld een warmtepomp of zonneboiler wilt aanschaffen. Ook is er geld voor het isoleren van huizen of een aansluiting op het warmtenet. “Logisch dat de subsidiepot wordt aangevuld”, zegt Jan Bosch, manager Marketing Communications bij Nefit-Bosch. “Er zijn immers overheidsdoelen te halen. Maar subsidie-uitbreiding zal niets veranderen aan de al stijgende vraag naar warmtepompen en de problemen met de toelevering ervan vanwege het ontbreken van onderdelen.”

Ook Rudy Grevers, manager woningbouw van Alklima, juicht de extra subsidie toe, maar vindt dat het overstappen op warmtepompsystemen bij bestaande bouw enkel nut heeft als er ook geïsoleerd wordt. Hierdoor zal de pot weer sneller leeg gaan, wat het aantal subsidieverstrekkingen per huishouden zal verminderen.

Gigantische vraagtoename warmtepompen
“Maar subsidie of niet, het echte probleem is dat de vraag naar warmtepompen het afgelopen jaar wereldwijd maar liefst is verzeventienvoudigd”, stelt Grevers. “Dit heeft ervoor gezorgd dat er niet alleen een tekort is aan grondstoffen maar ook aan productiecapaciteit, omdat de huidige capaciteit nu eenmaal niet 1-2-3 is ingericht op zo’n enorme vraagtoename. Onze toeleverende fabrikant, Mitshibushi, probeert de grootste pieken momenteel af te vangen door een aantal productiefaciliciteiten van aircosystemen steeds meer te gaan inzetten voor warmtpompsystemen. Daarmee is echter de bottleneck nog niet ondervangen. Het is een veelkoppig monster dat in de complete keten moet worden bestreden. Je bent als fabrikant natuurlijk net zo afhankelijk van je leveranciers verderop in de supply chain. Als je in een fabriek 98% van de product zelf af kunt maken, maar je mist nog 2% door die ene ontbrekende component dan heb je als leverancier feitelijk geen product.”
Grevers spreekt de verwachting uit dat pas eind 2023 begin 2024 de productieketen weer op het niveau van de vraag zou moeten zitten. Hij stelt daarbij wel dat ook de aanbestedende partijen transparanter naar hun opdrachtgevers moeten zijn. “De tijd dat je kon zeggen dat je volgende maand tachtig systemen nodig hebt, bestaat gewoon niet meer. De aanbesteder moet veel realistischer in samenspraak met zijn leverancier plannen.”

Maatregelen om levertijden te verkorten
Ook Nefit-Bosch denkt bij monde van Jan Bosch dat de extra ronde aan subsidie niets zal veranderen aan de huidige situatie. De vraag naar warmtepompen blijft stijgen en de toelevering van onderdelen blijft een knelpunt. “Maar ondanks alle onzekerheden, zien we ook lichtpuntjes. In de loop van volgend jaar is een verbetering van de situatie te verwachten. Andere producten, zoals onze hr-toestellen, zijn bovendien op dit moment uit voorraad leverbaar.”
Wat doet Nefit-Bosch momenteel om levertijden te verkorten? Jan Bosch legt uit: “We hebben in Europa ruim voldoende productiecapaciteit om aan de marktvraag te voldoen. De productie wordt echter geremd door het wereldwijde tekort aan halffabricaten en onderdelen, zoals chips, elektronica en pompen. Bosch werkt actief samen met de leveranciers van die onderdelen bij het uitbreiden van hun productiecapaciteit en het opvoeren van de toeleveringen. Daarnaast zetten we extra middelen in, zoals luchtvracht- en express-transporten, om de onderdelen sneller op onze productielocaties te krijgen. Onderdelen voor producten die in Europa worden geproduceerd, halen we bovendien steeds meer uit Europa in plaats van uit Azië of Amerika. Verder zoeken onze logistieke experts dagelijks naar alternatieve oplossingen en kopen deze, als het nodig is, tegen hoge prijzen in.”
Om in de nabije toekomst minder afhankelijk te zijn van de wereldwijde markt investeert Bosch ook in de eigen productie van kritische onderdelen. Jan Bosch: “En omdat de markt voor warmtepompen in heel Europa de komende jaren zeer fors blijft groeien, verviervoudigen we in 2023 nog eens onze eigen productiecapaciteit. Met al deze maatregelen werken we hard aan een verbetering van de huidige problematische situatie. Dat neemt niet weg dat we zeker het komend half jaar nog met lange levertijden te maken blijven houden.”

BDR Thermea Group verhoogt productie van warmtepompen

Gepubliceerd op

BDR Thermea Group, fabrikant van binnenklimaatoplossingen, breidt zijn warmtepompproductie uit om aan de snelgroeiende vraag van consumenten te voldoen naar duurzame en energiezuinige verwarmingsoplossingen. Stijgende gasprijzen en zorgen over energiezekerheid versnellen de Europese vraag naar warmtepompen en hybride oplossingen.

BDR Thermea Group zal daarom nieuwe productielijnen voor warmtepompen openen op haar productielocaties in Apeldoorn, Nederland en Bassano del Grappa, Italië. Vanaf juli 2023 gaan de productielocaties naast de cv-ketels ook warmtepompen produceren. Het bedrijf vergroot ook de capaciteit met 50% op zijn bestaande productielocaties voor warmtepompen in Mertzwiller, Frankrijk en Vilafranca del Penedès, Spanje. Bovendien intensiveert het concern de productie van warmwaterboilers – een belangrijk onderdeel van warmtepompsystemen – in Istanboel, Turkije. BDR Thermea Group streeft ernaar de jaarlijkse productie van warmtepompen te verhogen tot 800.000 in 2026.

Anticiperen op verdere uitbreiding
Peter Snel, CTO bij BDR Thermea Group, zegt: “Warmtepompen en hybride oplossingen spelen een sleutelrol in de energietransitie. Ze zijn zeer efficiënt en bieden de mogelijkheid om de opwekking van warmte op de plek waar je deze nodig hebt koolstofarm te maken. De huidige stijgende gasprijzen en zorgen over energiezekerheid stuwen de vraag naar ongekende hoogten. De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in het uitbreiden van ons assortiment warmtepompen en het opleiden van installateurs om deze oplossingen te onderhouden. Nu is het tijd om op te schalen om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. En aangezien de vraag blijft stijgen, anticiperen we nu al op verdere uitbreiding."

Vooroplopen in energietransitie
Als een van 's werelds grootste fabrikanten van verwarmings- en koelingsproducten, variërend van hr-ketels tot innovatieve warmtepomptechnologie en aangesloten diensten, wil BDR Thermea Group vooroplopen in de energietransitie met zijn assortiment producten en oplossingen voor het koolstofarm maken van verwarming. In 2021 breidde BDR Thermea Group zijn productassortiment uit met 24 nieuwe warmtepompoplossingen. Het bedrijf voert sinds 2019 succesvolle tests uit met 100% waterstofketels voor residentieel gebruik. Vorige maand kondigde ze al aan dat de allereerste pure waterstofketel voor commerciële toepassingen klaar is voor tests.

Internationale speler
BDR Thermea Group, opgericht in 2009, is een fabrikant van thermische comfortoplossingen voor huishoudelijk en commercieel gebruik. Het bedrijf heeft meer dan 6.200 mensen in dienst en is actief in meer dan 100 landen wereldwijd. BDR Thermea Group, dat in 2021 een omzet van EUR 2,1 miljard realiseerde, bedient klanten onder merken zoals BAXI, De Dietrich, Remeha, Brötje, Chappée en Baymak. Het hoofdkantoor van BDR Thermea Group bevindt zich in Apeldoorn, Nederland.

Ruim kwart voetbalclubs bezig met aanschaf warmtepomp

Door de gestegen energieprijzen is een gemiddelde sportvereniging dit jaar €15.000 extra kwijt aan de energierekening. Dit is een stijging ...
Verder Lezen

Prefab warmtepompen voor op het dak

Nefit Bosch en iBuild hebben een contract getekend waarin een meerjarige samenwerking wordt vastgelegd. Nefit Bosch gaat iBuild honderden prefab-installaties ...
Verder Lezen

Ook verhoogd prijsplafond maakt warmtepomp duur

Ook het verhoogde prijsplafond biedt geen soelaas voor wie een warmtepomp heeft of van plan was deze aan te schaffen ...
Verder Lezen

Nieuw bedrijfspand voor fabrikant warmtepompen

Binnenkort zal in opdracht van projectontwikkelaar Prohuis op bedrijventerrein Bagven Park in Breda worden gestart met de bouw van een ...
Verder Lezen

Prefab warmtepompen voor op het dak

Gepubliceerd op

Nefit Bosch en iBuild hebben een contract getekend waarin een meerjarige samenwerking wordt vastgelegd. Nefit Bosch gaat iBuild honderden prefab-installaties leveren op basis van de all-electric dakwarmtepomp die Nefit Bosch volgend jaar op de markt brengt.

Als ambitieuze start-up komt iBuild met een nieuw woningbouwconcept dat het bouwproces versnelt. Woningen worden gebouwd vanuit een vaste bodemplaat met volledig in de fabrieken van partners voorgeproduceerde elementen. Voor de duurzame verwarming en warmwatervoorziening kiest iBuild voor de nieuwe lucht-water dakwarmtepompen van Nefit Bosch, de Compress 5800i AWR ('Air Water Rooftop'). Deze specifiek voor schuine daken ontwikkelde, volledige geïntegreerde monoblockoplossing wordt in zijn geheel op het dak geplaatst. Alleen de aansluitingen, waarvoor geen specifieke certificering vereist is, gaan door het dak.

Prefab installatie
Het binnendeel, bestaande uit de compacte binnenunit, een 200 of 300 liter warmwaterboiler en een buffervat, wordt samen met een WTW-unit voorgemonteerd in het prefab configuratiecentrum van Nefit Bosch in Deventer. De complete unit wordt aangeleverd als prefab skid, zodat de installatiewerkzaamheden op locatie tot een minimum worden beperkt.

Dingen slimmer doen
“Deze werkwijze bespaart niet alleen veel tijd en schaarse menskracht, hij verlaagt ook faalkosten en minimaliseert de impact op het milieu. Als iBuild willen we een bijdrage leveren aan het oplossen van de woningnood, door dingen slimmer te doen. Maar wel met oog voor de prijs én op een zo duurzaam mogelijke wijze”, zegt William van Rijn, één van de oprichters van iBuild.
Mark Dekker, key accountmanager nieuwbouw bij Nefit Bosch, vult aan: “Als Nefit Bosch hebben we sterke ambities om te groeien op de nieuwbouwmarkt met de nieuwste warmtepomptechnologie, maar ook met prefab oplossingen. Voor ons is de samenwerking met iBuild een perfecte match.”
“Door jarenlange ervaring in de bouwwereld en het ontwerpen van gebouwen met diverse functies te combineren, hebben we een samenwerking gevonden die baanbrekend kan zijn voor de toekomstige huizenmarkt”, stelt William van Rijn.

Onderhoudsarm
“Dat iBuild kiest voor deze oplossing is eigenlijk heel logisch. Een dakopstelling kent minder beperkingen ten aanzien van geluid en ruimte”, licht Mark Dekker toe. “Onze nieuwe dakwarmtepomp is uniek in de markt. Superstil en geen risico op trillingen in de dakconstructie. Het ontwerp is gebaseerd op Nederlandse woningen en windbelastingen. Er wordt gebruikgemaakt van een natuurlijk koudemiddel (Propaan) waardoor hoge aanvoertemperaturen worden gehaald. De unit kent een lange levensduur en is onderhoudsarm.”
De nieuwe dakwarmtepomp rolt vanaf medio 2023 van de band bij Nefit Bosch in Deventer.

Ook verhoogd prijsplafond maakt warmtepomp duur

Ook het verhoogde prijsplafond biedt geen soelaas voor wie een warmtepomp heeft of van plan was deze aan te schaffen ...
Verder Lezen

Nieuw bedrijfspand voor fabrikant warmtepompen

Binnenkort zal in opdracht van projectontwikkelaar Prohuis op bedrijventerrein Bagven Park in Breda worden gestart met de bouw van een ...
Verder Lezen

Collectieve hoog temperatuur warmtepomp nu ook te waarderen in BENG

Het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG) heeft de SWP warmtepomp een gelijkwaardigheidsverklaring toegekend voor tapwater en ruimteverwarming. Woningbouwcorporaties en ...
Verder Lezen

Warmtepomp door prijsplafond bijna 900 euro duurder dan cv-ketel

Het prijsplafond op energie dat het kabinet op Prinsjesdag aankondigde maakt dat veel Nederlanders de aanschaf van een warmtepomp voorlopig ...
Verder Lezen

Ook verhoogd prijsplafond maakt warmtepomp duur

Gepubliceerd op

Ook het verhoogde prijsplafond biedt geen soelaas voor wie een warmtepomp heeft of van plan was deze aan te schaffen. In de meeste gevallen speel je quitte ten opzichte van verwarmen met een cv-ketel. Huishoudens die onlangs een nieuw energiecontract afsloten zijn zelfs ruim 700 euro meer kwijt wanneer zij de warmtepomp prefereren boven verwarmen op gas. Dat concludeert vergelijkingswebsite Slimster, nadat het twee weken geleden al berekende dat de eerste variant van het prijsplafond voor warmtepompeigenaren een klap in het gezicht was.

Nadat er de nodige ophef ontstond over het vorige prijsplafond - het bedrag van 70 cent per kWh was te hoog en het verbruiksplafond van 2400 kWh per jaar juist te laag - besloot het kabinet dit aan te passen naar 40 cent en 2900 kWh. Slimster berekende wat deze aanpassingen voor verschillende soorten huishoudens betekenen. Een huishouden met een gemiddeld verbruik ziet de energiekosten door de aanschaf van een al dan niet hybride warmtepomp met 100 tot 120 euro per jaar dalen. “Een minieme besparing die niet opweegt tegen de hoge aanschafkosten van een warmtepomp, zeker niet in een periode waarin veel gezinnen het spaargeld ook goed voor andere zaken kunnen gebruiken”, aldus Marco Schuurman, eigenaar van Slimster.

Nieuw contract
Huishoudens die onlangs overstapten naar een andere energieleverancier zijn nog veel duurder uit. Sterker, voor hen is het gunstiger om op gas te blijven verwarmen dan de stap naar elektrisch te zetten, concludeert Slimster. Dat komt omdat je met een warmtepomp gegarandeerd ruim over het verbruiksplafond van 2900 kWh heengaat. Heb je daarbij net een nieuw contract afgesloten, dan betaal je de torenhoge prijzen die leveranciers momenteel hanteren in hun modelcontracten. Bij Vattenfall, Eneco en Essent gaat het om gemiddeld 92 cent per kWh. Die prijs geldt dan voor bijna de helft van je elektriciteitsverbruik, wat dus niet onder het prijsplafond valt. In de praktijk komt het erop neer dat huishoudens in deze situatie met een volledig elektrische warmtepomp ruim 700 euro per jaar meer kwijt zijn aan energiekosten dan met een ouderwetse cv-ketel. Bij de keuze voor een hybride warmtepomp komt het neer op een nadeel van ruim 300 euro, blijkt uit de berekeningen van Slimster.

Elektrisch bijverwarmen
Wat nog wel uitkomst kan bieden is gebruikmaken van een airco of infraroodpaneel als elektrische bijverwarming. De thermostaat kan dan lager worden gezet, waardoor flink wordt bespaard op gaskosten en alleen de ruimte op stroom wordt verwarmd waar iemand op dat moment verblijft. Dat kan gunstig zijn wanneer iemand bijvoorbeeld overdag thuiswerkt.

Collectieve hoog temperatuur warmtepomp nu ook te waarderen in BENG

Gepubliceerd op

Het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG) heeft de SWP warmtepomp een gelijkwaardigheidsverklaring toegekend voor tapwater en ruimteverwarming. Woningbouwcorporaties en VVE’s die bestaande woningen willen verduurzamen, kunnen hun collectieve cv-ketels nu – zonder grote aanpassingen aan het aangiftesysteem – vervangen door een hoog temperatuur lucht/water-warmtepomp.

Woningcorporaties spelen een belangrijke rol in het verduurzamen van de woningvoorraad in Nederland. De grootste uitdaging vormt het verduurzamen van de bestaande woningen. Na een succesvolle pilot bij Wonen Limburg, waar acht wooncomplexen gasloos zijn gemaakt, is het consortium er in geslaagd om een gelijkwaardigheidsverklaring op de warmtepomp te krijgen.

Geen waardering voor warmtepompen van meer dan 70 kW
Voor het beproeven van warmtepompen tot 70 kW zijn Europese normen en energielabels beschikbaar. Voor grotere warmtepompen ontbreken deze. De norm gaat slechts tot een uitgaande watertemperatuur van 65 °C; voor hogere temperaturen wordt een warmtepomp gelijk gesteld aan elektrische verwarming. Voor warm tapwater speelt hetzelfde, er zijn voor grotere apparaten geen normatieve methode beschikbaar. Bijkomende uitdaging is het ontbreken van onafhankelijke testfaciliteiten die warmtepompen met een vermogen > 70 kW goed kunnen testen. Kortom: het was onmogelijk de collectieve hoog temperatuur warmtepomp te waarderen in een BENG berekening voor het Energielabel.
Door een onafhankelijk onderzoeker en in afstemming met BCRG is een test- en beoordelingsmethodiek ontwikkeld die aansluit bij de EN14511/EN14825 testnormen. De voor warmtepompen opgezette Bijlage Q van de NTA 8800 methodiek is uitgebreid naar hoge afgifte temperaturen. De SWP warmtepomp is onder toezicht getest.
Met de publicatie van de gelijkwaardigheidsverklaring is een vergelijking mogelijk met collectieve verwarmingssystemen op basis van cv-ketels met behoud van het afgiftesysteem.

Voorbeeld berekening
Een appartement van 70 m2, gebouwd in 1970 met een collectief gasgestookt verwarmingssysteem voor ruimteverwarming & tapwater, matig (na)geïsoleerd, dubbelglas. Het bestaande label is Energielabel D met een gasverbruik van 1.750 m3/jaar . In totaal 258 kWh/m2 primaire energie.

De cv-ketel wordt vervangen door de SWP warmtepomp, verder geen wijzigingen. Het energiegebruik voor ruimteverwarming & tapwater samen wordt 5.541 kWh/jaar overeenkomend met 127 kWh/m2 primaire energie. Het nieuwe energielabel wordt A. Het primair energiegebruik halveert.

Prestaties van de warmtepomp
De SWP-DT-U281 lucht/water warmtepomp gebruikt buitenlucht als warmtebron en geeft zijn nuttige warmte af aan cv- en tapwater. Bij de metingen is aangetoond dat zelfs bij een buitentemperatuur van -20°C de cv-temperatuur van +80°C graden behaald wordt. De SWP zorgt ervoor dat bestaande wooncomplexen er altijd warmpjes bij zitten.

Innovatie door samenwerking
Om deze innovatie mogelijk te maken en te zorgen voor een succesvolle inpassing in de markt hebben de partijen Servex (bedenker, productontwikkelaar en producent), installatiebedrijven Kemkens & Feenstra, groothandel Gafco (Rensa groep) en ingenieursbureau Sparkling Projects de handen inééngeslagen. Binnen dit consortium wordt expertise uit de keten bij elkaar gebracht voor een goede inpassing in de gebouwde omgeving. Vanuit Topsector Energie van RVO kreeg dit project MOOI subsidie. De demonstratie bij Wonen Limburg is mogelijk gemaakt door Subsidie van DEI programma. Meer informatie en een factsheet zijn te vinden op de website van het consortium: www.natuurlijkgasloos.nl.

 

Zuivere waterstofketel voor commerciële toepassingen klaar voor veldtesten

Gepubliceerd op

BDR Thermea Group, een fabrikant van binnenklimaatoplossingen, bereidt zich voor op de eerste real-life proeven van ketels op zuivere waterstof voor commerciële toepassingen. Deze stap volgt op succesvolle proeven met 100% waterstofketels voor residentieel gebruik die het bedrijf sinds 2019 in Europa uitvoert. “Groene waterstof is een handige manier om grotere gebouwen CO2-vrij te maken”, zegt Business Director Emilia Cabral. Dit komt omdat we hiermee hernieuwbare energie over langere perioden kunnen opslaan en zware piekbelastingen op het elektriciteitsnet kunnen helpen voorkomen. Omdat commerciële gebouwen aanzienlijk bijdragen aan de CO2-emissies in Europa, is hun overstap naar koolstofneutrale oplossingen cruciaal.”    

Na uitgebreide tests van de waterstoftechnologie in het R&D-centrum in Apeldoorn, bereidt BDR Thermea Group prototypes voor op real-life demonstraties in heel Europa. De eerste daarvan kunnen tegen het einde van dit jaar live zijn. Daarbij zullen de verschillende gebruikerscases van de waterstofketel te zien zijn. Denk dan aan toepassingen op locaties van lokale waterstofopwekking met opslagoplossingen, en/of in een hybride opstelling met een warmtepomp, waarbij de waterstofketel de piekbelastingen op het elektriciteitsnet zal dekken. Deze proeffase biedt ook een kans voor alle belanghebbenden - van nutsbedrijven tot leveranciers van energienetten, overheden en gebouweigenaren. Zij kunnen hierdoor meer te weten komen over het potentieel van waterstof voor verwarming.

Een flexibele oplossing
“Terwijl we de weg naar een fossielvrije samenleving bewandelen, willen we onze klanten flexibiliteit bieden. Met dit in gedachten werken we momenteel aan het 100% waterstof-ready maken van ons volledige assortiment commerciële ketels in Europa. De meeste ketels in ons huidige portfolio zijn 20% waterstof-ready. Maar we zullen ook een conversiekit lanceren voor toekomstige ketels, waarmee zij kunnen overschakelen van aardgas naar 100% waterstof”, zegt Cabral. “Hierdoor kunnen commerciële gebruikers zich voorbereiden op de brandstofwissel en hen volledige flexibiliteit bieden.”
Een andere technologie in de waardepropositie van BDR Thermea is de warmtepomp, die zijn eigen rol speelt bij het CO2-vrij maken van alle soorten gebouwen. “Een hybride opstelling die de pure waterstofketel en de warmtepomp combineert, biedt gebruikers de kans om de vruchten van beide apparaten te plukken. Gezien het vermogen van waterstof om als opslag voor elektriciteit te dienen, kan de waterstofketel de rol van de warmtepomp overnemen op momenten van piekvraag naar elektriciteit”, aldus Cabral.

De rol van schone gassen in de energietransitie
Er zijn meerdere scenario's voor de samenleving om warmte koolstofvrij te maken, variërend van volledige elektrificatie tot het toepassen van hybrides en groene gassen. Recent onderzoek, gepubliceerd door Guidehouse, geeft aan dat een scenario waarin biogas en groene waterstof worden toegepast samen met een hoog niveau van elektrificatie, de snelste, soepelste en meest betaalbare overgang naar hernieuwbare energiebronnen biedt. Het gebruik van schone gassen, zoals waterstof en biomethaan naast een hoog niveau van elektrificatie, biedt voordelen in termen van totale kosten voor de samenleving, bruikbaarheid en sociale acceptatie. Bovendien vermindert dit de piekbelasting van verwarming met meer dan 50% - beoordeeld tijdens een windstille en donkere winterweek. Voor deze momenten, waarop de opwekking van hernieuwbare energie uit natuurlijke bronnen laag is, kunnen groene gassen het overnemen en voldoen aan de energievraag.

Over de zuivere waterstofketel
Voor het concept van de 100% waterstofketel geldt dat zij net zo goed presteren als aardgasketels. Cabral: “Met een modulatiediepte van 1:5 en vergelijkbare output, efficiëntie, responsiviteit, digitale interfaces en afmetingen, hebben servicemonteurs slechts beperkt extra opleiding nodig. Gebruikers kunnen dan ook dezelfde, hoge prestaties verwachten. Zo zijn verschillende interne componenten, zoals de brander en sensoren, opnieuw ontworpen voor het specifieke gebruik van waterstof.”
De zuivere waterstofketels Remeha Quinta ACE/De Dietrich Evodens Pro AMC 45kW kunnen in een cascade-opstelling worden gebruikt. De toestellen maken deel uit van een ketelbereik met een maximaal vermogen van 115kW per ketel. De oplossing is schaalbaar tot acht ketels in één installatie. De ketel is ook hybride-ready, wat betekent dat hij kan worden toegepast in een geoptimaliseerde opstelling met een warmtepomp. Deze toepassing resulteert in een lager gasverbruik en een hoger rendement, aldus de fabrikant.

R-32 Monobloc systemen voor kleinere vermogens

Gepubliceerd op

Daikin Europe introduceert de Altherma 3 M lucht/water warmtepompen voor lage temperaturen en kleine capaciteiten. Deze warmtepomp werd eerder geïntroduceerd in de bouwgrootten 9 tot 16 kW, maar is vanaf nu ook verkrijgbaar in drie kleinere vermogens (4, 6 en 8 kW). Dankzij het compacte ontwerp, het functionele design en de verbeterde prestaties is dit systeem vooral geschikt voor kleinere nieuwbouw- en renovatiewoningen.

De Altherma 3 M is een R-32 lucht/water warmtepomp in Monobloc-uitvoering voor verwarming, (eventueel) koeling en warm tapwater. Het Monobloc-systeem werd in 2020 geïntroduceerd in de bouwgrootten 9 tot 16 kW voor grootschalige verwarming en koeling.

Compact, functioneel en verbeterde prestaties
Dankzij de compacte afmetingen en het Monobloc alles-in--één design is deze oplossing ideaal voor kleine woningen. Alle bedrading, de 3 kW back-upverwarming én alle hydraulische componenten zijn geïntegreerd in één systeem, dat onder een raam kan worden geïnstalleerd. En omdat er geen binnendeel nodig is voor dit systeem, is deze oplossing vooral geschikt voor woningen met beperkte ruimte. Ook het design van de Daikin Altherma 3 M is opgefrist met een nieuw wit frontrooster met horizontale lijnen, waardoor de ventilator aan het zicht wordt onttrokken. Bovendien is de installatie en inbedrijfstelling vereenvoudigd doordat de schakelkast scharnierend in de behuizing is gemonteerd.

Hernieuwbaar en energiezuinige
De nieuwe Daikin Altherma 3 M vervangt het huidige model dat beschikbaar is in de bouwgrootten 5 en 7 kW en gebruikmaakt van het koudemiddel R-410A. Het nieuwe Monobloc-systeem maakt gebruik van R-32 en draagt daarmee bij aan de hoognodige transitie naar hernieuwbare en energiezuinige verwarmingsoplossingen. Bovendien is de milieu-impact van de nieuwe warmtepomp 70% lager ten opzichte van het vorige model met R-410A.

Monoblock warmtepompen met aanvoer tot 75 °C

Onlangs is NIBE gestart met de levering van de NIBE S2125-serie. Deze modulerende lucht/water monoblock warmtepompen kunnen breed worden toegepast ...
Verder Lezen

VRV heat recovery systeem. met koudemiddel R32

Daikin, uitvinder van VRV-systemen, introduceert het nieuwe VRV 5 heat recovery systeem. VRV 5 gebruikt het koudemiddel R32 met een ...
Verder Lezen

Stijlvolle split-unit of monoblock behuizing op maat

Cox Geelen produceert maatwerk ECONEXT® warmtepompkappen voor nieuwbouw en renovatieprojecten. Een kap voor elk merk/type warmtepomp, dakhelling en RAL-kleur ...
Verder Lezen

Hybride VRF-systeem met R32

Mitsubishi Electric heeft het City Multi Hybride VRF-systeem (HVRF) uitgebreid met de Y-serie. Deze is geschikt voor verwarmen of koelen ...
Verder Lezen

Daikin start fabriek voor warmtepompen in Polen

Gepubliceerd op

Daikin Europe gaat 300 miljoen euro investeren in een nieuwe fabriek in het Poolse Łódź. In juli 2024 gaat de nieuwe fabriek van start met het produceren van residentiële warmtepompen, als vierde locatie naast Daikin’s bestaande Europese productiesites in België, Tsjechië en Duitsland. Deze investeringen komen bovenop de vorig jaar aangekondigde 840 miljoen euro in bestaande fabrieken en het nieuwe Daikin R&D center.

Edwin Hoogerwerf, Managing Director van Daikin Nederland over de nieuwe ontwikkelingen: “Onze warmtepompen worden in onze Europese R&D centra ontwikkeld en in onze Europese fabrieken geproduceerd. Hierbij zijn onze Nederlandse specialisten betrokken, wat maakt dat de warmtepompen naadloos aansluiten op de behoefte van de Nederlandse markt. Met uitbreiding van onze capaciteit in Europa zetten wij onze huidige inspanningen om de door het kabinet gestelde doelstellingen voor een duurzaam Nederland te behalen.”

Topprioriteit
Binnen het global 5 jarenplan van Daikin wordt Europa beschouwd als een regio met topprioriteit voor het uitbreiden van Daikin’s bedrijfsonderdeel voor verwarming middels warmtepompen. Toshitaka Tsubouchi, President van Daikin Europe hierover: “Daikin gaat de uitdaging aan om de  transitie van cv-ketels op fossiele brandstof naar warmtepompen mogelijk te maken. Om dat te realiseren, hebben we onze productontwikkeling en servicemogelijkheden versterkt, en kondigen we aan een nieuwe fabriek in Polen op te richten. Deze fabriek zal de grootste productiecapaciteit warmtepompen voor verwarming binnen de Daikin Europe Group hebben.”

Krachtig antwoord
Hiromitsu Iwasaki, Vice President van Daikin Europe voegt toe: “Door kapitaalinvesteringen en het creëren van meer  werkgelegenheid in onze bestaande warmtepompfabrieken in Europa breiden we onze productiecapaciteit uit. Het besluit om deze gloednieuwe fabriek te openen, toont dat Daikin een krachtig antwoord biedt op de stijgende vraag in Europa. Tegen 2025 zullen in de nieuwe fabriek 1.000 werknemers aan het werk zijn. Dankzij onze inspanningen kunnen we tegen 2025 vier keer ons huidige volume produceren en een productiesysteem creëren dat op een stabiele manier aan een snelgroeiende markt weet te leveren. Met deze nieuwe fabriek zetten we onze nabijheidsstrategie voort, wat betekent dat alle verwarmingsproducten die in Europa worden verkocht ook in Europa worden gemaakt.”

Daikin Europe behaalt beste resultaat ooit

Daikin Europe heeft zijn financiële groepsresultaten bekendgemaakt voor het boekjaar 2021, dat liep van 1 april 2021 tot 31 maart ...
Verder Lezen

Daikin breidt circulaire koudemiddel strategie uit

Daikin Applied Europe heeft onlangs zijn L∞P programma uitgebreid en gaat gecertificeerd, gerecycled R-134a-koudemiddel gebruiken voor koudwatermachines/warmtepompen. De doelen van ...
Verder Lezen

Daikin neemt Experience Center in gebruik

Daikin Nederland heeft onlangs haar eerste Daikin Experience Center geopend, waar geïnteresseerden innovaties op het gebied van airconditioning, warmtepompen en ...
Verder Lezen

Daikin Europe breidt uit in opslag, trainingen en leveringen

Daikin Europe ziet een versnelde groei van warmtepompen in Europa. Het jaarlijks aantal geïnstalleerde warmtepompen zal in 2030 gegroeid zijn ...
Verder Lezen

Bouw grootste warmtepomp van Nederland van start

Gepubliceerd op

Op dinsdag 5 juli is het startsein gegeven voor de bouw van de grootste warmtepomp van Nederland. De pomp maakt onderdeel uit van een aquathermie-installatie van Eneco waarmee straks duurzame warmte wordt geproduceerd voor circa 20.000 huishoudens in gemeente Utrecht en Nieuwegein. De warmtepomp komt te staan op het terrein van de rioolwaterzuivering Utrecht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Daar gaven dagelijks bestuursleden Constantijn Jansen op de Haar en Els Otterman van De Stichtse Rijnlanden samen met Cees de Haan en Manja Thiry van Eneco het officiële startsein voor de bouw. Bij een voorspoedig verloop van de bouw vormt de installatie eind 2023 een nieuwe duurzame warmtebron.

Op het terrein van de rioolwaterzuivering Utrecht wordt dagelijks zo’n 65 miljoen liter afvalwater gezuiverd. Het afvalwater dat de zuivering binnenkomt is relatief warm. Met de komst van de aquathermie-installatie vloeit de warmte niet meer weg, maar wordt de temperatuur van het gezuiverde water gebruikt voor het warmtenet. Met een warmtewisselaar en de warmtepomp wordt het water van het warmtenet op een hoge temperatuur van 75 graden gebracht. Daarna wordt dit water aan het warmtenet geleverd. Om continu te kunnen beschikken over voldoende warmte realiseert Eneco ook een buffervat van ongeveer 18 meter hoog en 18 meter breed.

583.000 GJ aan warmte
Om de warmtepomp aan te sluiten op het bestaande warmtenet, legt Eneco een nieuwe warmteleiding van 600 meter lang aan. Jaarlijks levert de installatie dan 583.000 GJ aan warmte aan het stadswarmtenet. Dit is voldoende om circa 20.000 woningen te voorzien van duurzame warmte. Dat is zo’n 15% van de totale warmtevraag van het stadswarmtenet van Utrecht en Nieuwegein. Het warmtepompgebouw zelf gaat ook energie opwekken doordat het wordt voorzien van 177 zonnepanelen die samen jaarlijks 40.000 kWh aan energie opleveren. Dat is vergelijkbaar met het energieverbruik van 13 huishoudens.

Klimaatneutraal
Zowel Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden als Eneco hebben de ambitie klimaatneutraal te worden. Door de nauwe samenwerking van beide partners in het combineren van rioolwaterzuivering met het opwekken van warmte ontstaat een nieuwe duurzame warmtebron. Hiermee investeren zij direct in het verduurzamen van de stadswarmte van gemeente Utrecht en Nieuwegein. Gemeenten die eveneens de ambitie hebben om klimaatneutraal te functioneren.
Els Otterman, dagelijks bestuurder HSDR: “Aquathermie is een duurzame warmtebron met veel potentie, zonder de bezwaren van wind- en zonne-energie. Maar liefst 40% van de woningen en bedrijfsgebouwen in onze regio kunnen  we verwarmen met warmte uit afvalwater en oppervlaktewater. De bouw van deze warmtepomp is dan ook een prachtig inspirerend en concreet voorbeeld voor gemeenten, energiebedrijven en andere samenwerkingspartners.”
Cees de Haan, Directeur Asset Development Eneco: “Samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zetten wij in op het versnellen van de energietransitie. Met de installatie die we nu bouwen, zijn we in staat om aanwezige restwarmte in het rioolwater te benutten voor ons warmtenet in Utrecht en Nieuwegein. Hiermee voorzien we vanaf eind 2023 circa 20.000 huishoudens van duurzame warmte. Een prachtig voorbeeld van een volledig duurzame energievoorziening.”

In jaar tijd 17 keer zoveel aanvragen voor warmtepompen

Dinsdag 17 mei werd bekend dat de (hybride) warmtepomp vanaf 2026 de standaard wordt. Uit cijfers van de Nederlandse offertevergelijker ...
Verder Lezen

‘Terugverdientijd warmtepomp iets meer dan 5 jaar’

Een op de zes Nederlanders overweegt de aanschaf van een warmtepomp wanneer de terugverdientijd hooguit vijf jaar bedraagt. Een even ...
Verder Lezen

Monoblock warmtepompen met aanvoer tot 75 °C

Onlangs is NIBE gestart met de levering van de NIBE S2125-serie. Deze modulerende lucht/water monoblock warmtepompen kunnen breed worden toegepast ...
Verder Lezen

Nederlandse startup introduceert AI gedreven hybride warmtepomp

De Nederlandse startup Quatt heeft de ambitie om de komende tien jaar één miljoen Nederlandse woningen te verduurzamen met een ...
Verder Lezen

Nauwelijks nog installateurs om klussen aan te nemen

Gepubliceerd op

Tijdens de opening van de VSK vakbeurs kondigde minister Hugo de Jonge aan dat de (hybride) warmtepomp vanaf 2026 de standaard wordt. Offertevergelijker Slimster.nl kreeg vervolgens ruim vijf keer zoveel offerte-aanvragen op een dag te verwerken als normaal. Eigenaar Marco Schuurman vertelde dat er echter nauwelijks installateurs zijn die nog klussen kunnen aannemen: “Op dit moment heeft zeker tachtig procent aangegeven dat zij voor het komende halfjaar of langer vol zitten.” Eén van die installateurs is eenpitter Lino Noya Mahn van Noya Installatietechniek. Ook hij neemt geen aanvragen meer in behandeling voor (hybride) warmtepompen.

“Ik krijg dagelijks ongeveer 5 aanvragen binnen, naast nog eens 20 aanvragen voor airco’s per week”, vertelt Noya Mahn. “Dat is voor mij al praktisch niet meer te doen. Bovendien is de huidige marktsituatie rampzalig. Het duurt minimaal een half jaar voordat ik daadwerkelijk een warmtepomp krijg aangeleverd. De tussentijdse prijsverhogingen zorgen daarnaast voor veel onzekerheid. Als ik hierover in gesprek ga met klanten, nemen ze uiteindelijk liever toch geen risico omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn. Je neemt dan veel moeite voor niets als installateur.”

Linkedin-mededeling
Noya Mahn plaatste daarom de volgende mededeling op zijn Linkedin-pagina: ‘Helaas heb ik een keuze moeten maken om tijdelijk geen (hybride) warmtepomp-aanvragen in behandeling te nemen.

Het kost mij ontzettend veel moeite om dit te communiceren richting klanten. Je hebt toch het gevoel altijd iemand teleur te stellen. Aan de andere kant scheelt deze beslissing mij tijd, omdat ik zo enorm veel inspanning kan besparen en hierdoor heel veel lopende klussen en spoedaanvragen wel kan uitvoeren. De hoeveelheid aanvragen die ik dagelijks ontvang en in behandeling probeer te nemen is gewoonweg niet meer te behappen. De warmtepompaanvragen zijn in de afgelopen maanden explosief gestegen, net als de airco aanvragen. Beschikbaarheid van de producten speelt een belangrijke rol in het geheel. We hebben te maken met zeer beperkte leveringen door grondstofproblemen, fabricageachterstanden, met als resultaat (deelleveringen) die de processen en planning van mijn agenda van uitvoering nog meer vertragen. Een warmtepompaanbieding maken is geen aankoop van een broodje bij de bakker. Het is een maatwerkoplossing, het kost meer voorbereiding, uitwerking en daarmee dus ook veel tijd. Ook zijn er steeds prijsverhogingen tussendoor en kunnen groothandels en fabrikanten mij geen prijsvastheid beloven! Waardoor een uitgebrachte offerte ineens duurder wordt en ik als installateur erop wordt aangekeken. Helaas is dit nu al aan de orde en ben ik de Sjaak, want de particulier zegt gewoon: voor dit bedrag heb ik getekend! En terecht. Alleen denkt niet iedereen hier zo over helaas.’

Geen eenvoudige opgave
Een rondgang op de VSK langs verschillende fabrikanten van warmtepompen leerde al dat het tijdig plaatsen van de door Hugo de Jonge gewenste (hybride) warmtepompen geen eenvoudige opgave zal zijn. Alle fabrikanten wezen, net als Noya Mahn, op de lange levertijden vanwege het tekort aan grondstoffen/materialen en transportvertragingen. ‘Een ontbrekend onderdeeltje van slechts 3 euro alleen al kan vertragingen opleveren van ruim een jaar; voorraden zijn er maar in beperkte hoeveelheden. Hoe gaan straks al die noodzakelijke hybride systemen er komen, ook al omdat er onvoldoende ‘handjes’ zijn?’

Overstappen naar hybride: gaat dat wel lukken?

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft gisteren de 25e editie van VSK geopend. Door een warmtepomp ...
Verder Lezen

Nederlandse startup introduceert AI gedreven hybride warmtepomp

De Nederlandse startup Quatt heeft de ambitie om de komende tien jaar één miljoen Nederlandse woningen te verduurzamen met een ...
Verder Lezen

Juiste keuze en ontwerp hybride warmtepompen

ISSO heeft een nieuw kennisproduct uitgegeven: het ISSO-kleintje Hybride warmtepompen. De kennis richt zich op de keuze, het ontwerp, de ...
Verder Lezen

Hybride oplossing heeft voorkeur bij verduurzaming

Van de duurzame verwarmingsoplossingen lijkt een hybride oplossing de voorkeur te hebben ter vervanging van de cv-ketel. Zo wil 27 ...
Verder Lezen

 

Afgiftesystemen

Gepubliceerd op

HT-warmtepompen zijn duidelijk in opmars. Er wordt gezegd dat ze eenvoudig zijn te combineren met bestaande afgiftesystemen. Maar klopt dat wel? Volgens Jan Verdonck zijn daar de nodige vraagtekens bij te plaatsen. IZ sprak erover met de Specialist New Business van JAGA.

Verdonck volgt met grote belangstelling de ontwikkelingen in de warmtepompmarkt. JAGA verkoopt ze weliswaar zelf niet, maar wel de afgiftesystemen die eraan worden gekoppeld.

Toekomst warmtepompen
Volgens de Specialist New Business zal de warmtepomp zich op termijn stevig nestelen in de buitenstedelijke gebieden, kleine steden en dorpen. Voor de grote steden voorziet hij eerder een toekomst met warmtenetten, al dan niet gevoed met restwarmte of geothermie. Het is een geluid dat wel vaker te horen valt in de branche. Warmtepompen brengen een aantal praktische uitdagingen met zich mee, die slecht samengaan met grootstedelijke gebieden.

Uitdagingen
Denk bijvoorbeeld aan de beperkte mogelijkheden om bodemgebonden systemen aan te leggen in een historische binnenstad, of het ruimtebeslag en de geluidsproductie van buitenunits van lucht/water warmtepompen. Komt nog bij dat er een chronisch gebrek is aan vakmensen om alle systemen te installeren. Zeker aan monteurs die ook een F-gassencertificaat op zak hebben.

HT-warmtepomp
Inmiddels is er een breed scala aan warmtepompoplossingen beschikbaar. Binnen dat spectrum zal de HT-warmtepomp zich steeds meer ontwikkelen als een aparte markt denkt Verdonck. Een hoog temperatuur (HT) warmtepomp is een lucht/water warmtepomp die uit twee delen bestaat, een binnendeel die op de plek van de cv-ketel wordt gezet en een buitendeel. Het buitendeel haalt warmte uit de buitenlucht en het binnendeel maakt warm cv-water tot wel 80˚C. Een standaard lucht/water warmtepomp maakt water cv-warm tot 55˚C.

Hoge temperaturen
Met een HT-warmtepomp wordt het mogelijk om via radiatoren de woning te verwarmen met water dat een temperatuur heeft tussen de 60 en 80˚C. Deze vorm van verwarming wordt normaliter toegepast voor de cv-ketel op gas, maar kan dus zo ook met een warmtepomp.
Bestaande radiatoren
“In feite boots je de werking na van een hr-ketel”, verduidelijkt Verdonck. Dat klinkt als een ideale oplossing voor de bestaande bouw, want je ‘kan de bestaande radiatoren laten hangen’, zoals een aantal marktpartijen beweren. Maar daar blijken de nodige haken en ogen aan vast te zitten.

Innovaties
“Ja, je maakt het de consument gemakkelijk, de vraag is alleen hoe het zit met het energetisch rendement van deze oplossing”, zegt Verdonck. “Radiatoren hangen al snel een jaar of 30 in een bestaande woning. In de tussentijd hebben er tal van ontwikkelingen plaatsgevonden, waardoor het rendement en de kwaliteit van afgiftesystemen drastisch zijn verbeterd.”

Technische verbeteringen
“Denk bijvoorbeeld aan de toepassing van gelijkstroommotoren en de komst van ventilator gedreven radiatoren én convectoren. Ook ander materiaalgebruik heeft een steentje bijgedragen. Aluminium en combinaties van aluminium en koper hebben een betere geleidbaarheid dan staal dat vroeger in zwang was. Tot slot is het inregelen makkelijker geworden. Waar je vroeger handmatig ventielen moest inregelen, met alle risico’s op fouten die daarmee gepaard gaan, gebeurt dat nu automatisch.”

Isoleren
“Waar je ook rekening mee moet houden is dat bestaande afgiftesystemen zijn afgestemd op de woning ‘van toen’. “In de tussentijd kan de eigenaar maatregelen hebben genomen, waardoor de warmtebehoefte is gedaald. Denk aan isolatie, Triple glas en naad- en kierdichting.” Wordt de consument dan geen dief van zijn eigen portemonnee als hij de oude radiatoren laat hangen en bereikt hij nog wel eenvoudig het juiste comfortniveau? Verdonck: “We weten uit gedegen onderzoek dat een nieuw afgiftesysteem zo een rendementsverschil van 20% of meer kan betekenen.”

Vloerverwarming
Tot dusverre hebben we het vooral gehad over bestaande radiatoren. Maar hoe zit het met de vervanging van een cv-ketel door een HT-warmtepomp als er een vloerverwarmingssysteem in de woning ligt? Er gelden voor beide gevallen eigenlijk dezelfde randvoorwaarden. “Je moet er rekening mee houden dat het water maximaal 55°C mag zijn, anders wordt de vloer te heet en beschadig je de buizen. Je hebt een verdeler nodig die de vloerverwarming aansluit op de HT-warmtepomp, zodat het temperatuurniveau automatisch wordt aangepast”, ligt Verdonck toe. Zo op het oog is die vervangingsslag dus eenvoudig te maken, maar zeker in het laatste decennium is men echter anders gaan denken over de toepasbaarheid van trage afgiftesystemen.

Installatieconcept
Want vloerverwarming staat bekend als een systeem dat woningen voorziet van het gewenste comfort, maar wel in een traag tempo. En daar zit de bottleneck. Want waarom zou je ruimtes die slechts korte tijd verwarmd hoeven worden, voorzien van vloerverwarming? Dat brengt A ontevreden klanten met zich mee die niet het gewenste comfort ervaren en B hun energierekening wordt er niet beter op. “Vandaar dat andere installatieconcepten nu in opmars zijn. Installatieconcepten waarin ruimtes die veelvuldig worden gebruikt vloerverwarming krijgen, denk bijvoorbeeld aan de woonkamer. En ruimtes die maar een beperkte en korte warmtevraag hebben, zoals slaapkamers, radiatoren.”, verduidelijkt Verdonck. Kortom, het is dus zinvol om bij de overstap op een HT-warmtepomp ook na te gaan of het loont om in ruimtes met een beperkte warmtevraag eventueel over te stappen op radiatoren.

Alternatieve warmtepompen
Blijft over de vraag of het sowieso wel zinvol is om in bestaande woningen de cv-ketel in te wisselen voor een HT-warmtepomp. “Wij volgen het liefst de Trias Energetica. Dat betekent eerst de energiebehoefte zoveel mogelijk terugbrengen, vervolgens de aanwezige energievraag maximaal proberen in te vullen met duurzame energie en het eventuele restant zo efficiënt mogelijk met fossiele energie. De achterliggende gedachte bij de HT-warmtepomp en trouwens ook hybride warmtepomp is vaak dat een totale energetische renovatie te duur is voor de klant om in één keer door te voeren. Dus gaat hij stapsgewijs te werk. Hij vervangt eerst de cv-ketel of maakt er een hybride installatie van en gaat daarna op een natuurlijk moment (bijvoorbeeld bij een uitbouw) isoleren en het afgiftesysteem vervangen. De volgordelijkheid is eigenlijk niet in lijn met de principes van de Trias Energetica. Daar worstel ik al mee. Bovendien is het nog maar de vraag of de consument na de aanpak van de cv-ketel wel de volgende stappen zal nemen. Stel hij zit met economische tegenwind of het loont niet meer omdat hij na verloop van tijd besluit te gaan verhuizen?” 

Dit is een artikel uit de print-editie van het vakblad IZ. De digitale edities van IZ zijn gratis te raadplegen via www.installateurszaken.nl. Liever een print-editie op uw deurmat? Maak dan gebruik van onze tijdelijke actie en meld u nu aan voor een gratis abonnement op IZ via www.installateurszaken.nl

Installatiegemak

De warmtepompmarkt ontwikkelt zich stormachtig. Met name de vraag naar hybride systemen met een luchtgebonden component neemt snel toe. Hoewel ...
Verder Lezen

IR verwarming

Er zitten diverse tools in de gereedschapskist om gebouwen aardgasvrij te verwarmen. De meest bekende zijn warmtepompen en stadswarmte. Er ...
Verder Lezen

Optimale afstemming distributie én afgifte is essentieel

Ontwerpers van werktuigkundige installaties in en rondom gebouwen kunnen in deze tijd de mouwen opstropen (of deden dat al). Immers ...
Verder Lezen

Warmtepomp met hoge afgiftetemperatuur in testfase

Vattenfall en Feenstra testen een nieuw hogetemperatuur-warmtepompsysteem dat de traditionele cv-ketel vervangt zonder noodzaak voor aanvullende maatregelen aan afgiftesysteem en ...
Verder Lezen

In jaar tijd 17 keer zoveel aanvragen voor warmtepompen

Gepubliceerd op

Dinsdag 17 mei werd bekend dat de (hybride) warmtepomp vanaf 2026 de standaard wordt. Uit cijfers van de Nederlandse offertevergelijker Slimster blijkt dat de interesse in warmtepompen de laatste maanden al sterk is toegenomen. Zo lag het aantal aanvragen voor een warmtepomp in het eerste kwartaal van 2022 zeventien keer hoger dan in de eerste drie maanden van 2021. Installateurs die vorig jaar één warmtepomp per maand plaatsten, installeren er nu vier per week. En waar de voorlopige piek in maart bereikt werd, lijkt de boodschap van minister De Jonge de vraag opnieuw flink aangewakkerd te hebben.

Nadat dinsdag bekend werd dat de (hybride) warmtepomp over vier jaar de standaard is, kreeg Slimster.nl ruim vijf keer zoveel offerte-aanvragen op een dag te verwerken als normaal. Eigenaar Marco Schuurman vertelt dat er echter nauwelijks installateurs zijn die klussen kunnen aannemen: “Op dit moment heeft zeker tachtig procent van deze bedrijven aangegeven dat zij voor het komende halfjaar of langer vol zitten.” Schuurman zegt dat wie momenteel een offerte aanvraagt dan ook aanzienlijk minder te kiezen heeft dan normaal gesproken. In diverse regio’s kan Slimster momenteel zelfs geen enkele offerte aanbieden, omdat alle aangesloten installateurs omkomen in het werk.

Grootste vraag naar hybride warmtepompen
Van alle aanvragen voor warmtepompen die Slimster ontvangt, betreft het in 54 procent van de gevallen een hybride warmtepomp. Dat is dus het type warmtepomp dat vanaf 2026 verplicht wordt bij vervanging van de huidige cv-ketel. Met een kostenplaatje voor een hybride warmtepomp van gemiddeld 6500 euro en de huidige energieprijzen is de terugverdientijd in veel gevallen zo’n vijf à zes jaar. De gestegen gasprijs, onder meer als gevolg van de oorlog in Oekraïne, is volgens Slimster de voornaamste reden voor de sterk toegenomen interesse in warmtepompen.

Combinatie met isolatie in trek
Naast warmtepompen is er momenteel ook opvallend veel vraag naar isolatie. Met name de combinatie van woningisolatie en een hybride warmtepomp is gewild, zo zegt Schuurman, die wel begrijpt waarom. “Met goede isolatie haal je veel meer uit een warmtepomp. Het rendement van elektriciteit ligt namelijk aanzienlijk lager dan dat van gas.” Oftewel: als je woning slecht geïsoleerd is kan een warmtepomp onvoldoende elektrisch vermogen leveren om het lekker warm te krijgen in huis. Dan moet de cv-ketel vaak alsnog bijspringen.
Waar de vraag naar warmtepompen zich momenteel op het hoogtepunt bevindt, is de vraag naar isolatie toch juist weer wat afgenomen. Schuurman adviseert woningeigenaren echter juist komende zomer hierin te investeren. “De komende maanden hebben isolatiebedrijven weer meer tijd, terwijl de kans groot is dat ze tegen de winter weer overspoeld worden met aanvragen, met opnieuw lange wachttijden tot gevolg. Wie zijn woning deze zomer dus vast beter laat isoleren, zit er komende winter warmpjes bij.”

Overstappen naar hybride: gaat dat wel lukken?

Gepubliceerd op

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft gisteren de 25e editie van VSK geopend. Door een warmtepomp in te schakelen, werd het startsein gegeven voor deze populaire vakbeurs voor de installatiesector. Hij kondigde vervolgens aan dat het vanaf 2026 verplicht is om een hybride warmtepomp te installeren als een cv-ketel aan vervanging toe is. Ook alternatieven zoals een volledig elektrische warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet zijn mogelijk. De vraag is nu: gaat dit allemaal ook lukken?

Maar een eerste rondje over de beursvloer leert dat aan de huidige vraag naar warmtepompen vanuit de markt nu al moeilijk te voldoen is. ‘Warmtepompen die vandaag worden besteld, kunnen pas volgend jaar uitgeleverd worden vanwege de druk op de grondstoffenmarkt’, zeggen verschillende aanbieders.

Meer uitdagingen
Daarnaast is er het gebrek aan handjes. Het schort met name aan gecertificeerde F-gassen installateurs en ook PV-collega's. Hun orderportefeuille is nu al vaak tot het einde van het jaar gevuld. De derde uitdaging is de energieleveringszekerheid. Zo lag recent nog de regio Eindhoven plat. De spanningen in het net liepen dusdanig op dat het net de teruglevering van stroom van 70.000 PV-panelen blokkeerde. En dan de burger zelf. De vraag is nog maar of hij wel, zelfs met subsidies, voldoende middelen heeft om die verduurzamingsslag te maken.

Urgentie van verduurzaming is groot
Voor minister De Jonge lijkt dit allemaal geen probleem: “De urgentie van verduurzaming is groot en het tempo moet omhoog. Ook voor ieders portemonnee is het beter als we minder aardgas gebruiken. Daarom wil het kabinet dat vanaf 2026 de hybride warmtepomp de standaard wordt als de cv-ketel aan vervanging toe is. Samen met installateurs en leveranciers wil het kabinet een omslag maken. Voor woningen die niet geschikt zijn, of als een woning op korte termijn op een alternatief voor aardgas wordt aangesloten, is er uiteraard een uitzonderingsmogelijkheid.”

Normering verwarmingsinstallaties vanaf 2026
Het kabinet bereidt normering voor zodat deze in 2026 in kan gaan. Met de normering worden eisen gesteld aan de efficiëntie van de verwarmingsinstallatie. Dat betekent dat bij vervanging van de huidige cv-ketel mensen moeten overstappen op een duurzamer alternatief. Voor woningen die niet geschikt zijn, of op korte termijn op een ander alternatief voor aardgas worden aangesloten (bijvoorbeeld een warmtenet), is er een uitzonderingsmogelijkheid. Om de ontwikkeling van deze techniek te ondersteunen, biedt het rijk subsidie op de aanschaf van een (hybride) warmtepomp. Deze subsidie is vanaf dit jaar verhoogd naar gemiddeld 30%. Tot en met 2030 heeft het kabinet €150 mln. per jaar gereserveerd om woningeigenaren te blijven ondersteunen bij de aanschaf van een (hybride) warmtepomp. Daarnaast is er financiering via het Nationaal Warmtefonds, met een rentetarief van 0 procent voor lage- en middeninkomens, beschikbaar.

Kabinet trekt samen op met installateurs en fabrikanten
Het kabinet trekt hierin samen op met de installatiebranche (vertegenwoordigd door Techniek Nederland) en de fabrikanten (vertegenwoordigd door de Nederlandse Verwarmingsindustrie en de Vereniging Warmtepompen). Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland: “Wij zijn blij met de normering. Hybride wordt de standaard bij vervanging van de cv-ketel. Dat is goed nieuws voor het klimaat en goed nieuws voor de energietransitie. Voor woningbezitters en corporaties is de hybride warmtepomp een logische keuze. Die zorgt voor een directe besparing op de energierekening en vermindert onze afhankelijkheid van Russisch gas. Techniek Nederland zet alles op alles om voldoende warmtepompmonteurs op te leiden: opleidingslocaties in elke regio en een mbo-deelcertificaat voor hybride warmtepompen. Daardoor kunnen zij-instromers sneller aan de slag. Techniek Nederland zet ook in op betere werkprocessen, een kortere montagetijd én kwaliteitseisen voor producten, installaties en vakmanschap.”

Nederlandse startup introduceert AI gedreven hybride warmtepomp

De Nederlandse startup Quatt heeft de ambitie om de komende tien jaar één miljoen Nederlandse woningen te verduurzamen met een ...
Verder Lezen

Juiste keuze en ontwerp hybride warmtepompen

ISSO heeft een nieuw kennisproduct uitgegeven: het ISSO-kleintje Hybride warmtepompen. De kennis richt zich op de keuze, het ontwerp, de ...
Verder Lezen

Hybride oplossing heeft voorkeur bij verduurzaming

Van de duurzame verwarmingsoplossingen lijkt een hybride oplossing de voorkeur te hebben ter vervanging van de cv-ketel. Zo wil 27 ...
Verder Lezen

Brede coalitie: vóór 2030 minstens 1 miljoen hybride warmtepompen

Vanaf 2024 moeten ieder jaar minimaal 100.000 hybride warmtepompen worden geplaatst in woningen en gebouwen. Een brede coalitie van maatschappelijke ...
Verder Lezen

‘Terugverdientijd warmtepomp iets meer dan 5 jaar’

Gepubliceerd op

Een op de zes Nederlanders overweegt de aanschaf van een warmtepomp wanneer de terugverdientijd hooguit vijf jaar bedraagt. Een even grote groep neemt ook genoegen met een terugverdientijd van zes tot tien jaar. Dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Zonneplan, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht. Aan het onderzoek deden 2000 Nederlanders mee. Zonneplan berekende dat een volledig elektrische warmtepomp met de huidige energietarieven binnen vijfenhalf jaar terug te verdienen is.

Een groot deel van de ondervraagden - 29 procent - gaf aan nog niet te weten bij welke terugverdientijd zij een warmtepomp interessant achten. Een kleine groep van vier procent vindt een terugverdientijd van elf tot vijftien jaar al acceptabel. Voor minder dan twee procent van de Nederlanders geldt dat zij er zelfs langer dan vijftien over zouden willen doen. De gemiddelde levensduur van een warmtepomp wordt momenteel op vijftien à twintig jaar geschat.

Huidige terugverdientijd 5,3 jaar
Om de terugverdientijd te berekenen is het belangrijk te weten hoezeer het gasverbruik door de komst van een warmtepomp gereduceerd wordt en hoeveel extra stroomverbruik daartegenover staat. Uitgangspunt daarbij is dat een kuub gas gelijk staat aan ongeveer tien kilowattuur stroom. Hedendaagse warmtepompen hebben vaak een rendement van zo’n 500 procent, wat inhoudt dat met een kilowattuur stroom voor vijf kilowattuur aan warmte (gelijk aan een halve kuub gas dus) geproduceerd kan worden.
Uitgaande van de huidige energietarieven die het CBS hanteert - 2,39 per m3 gas en 0,56 per kWh stroom - een gemiddeld verbruik van 1500 m3 per jaar en een aankoopprijs van 10.000 euro, bedraagt de terugverdientijd van een volledig elektrische warmtepomp momenteel een kleine vijfenhalf jaar. Bij een hybride warmtepomp van 5.000 euro, waarbij ongeveer 40 procent van de warmwaterbehoefte nog door een cv-ketel verzorgd wordt, komt het neer op minder dan vier jaar, zo berekende Zonneplan. In de berekening zijn de subsidies die momenteel beschikbaar zijn niet meegenomen. Verder zijn dit gemiddelden: in de praktijk zijn er aanzienlijke prijsverschillen tussen verschillende merken en typen warmtepompen.

Monoblock warmtepompen met aanvoer tot 75 °C

Onlangs is NIBE gestart met de levering van de NIBE S2125-serie. Deze modulerende lucht/water monoblock warmtepompen kunnen breed worden toegepast ...
Verder Lezen

Nederlandse startup introduceert AI gedreven hybride warmtepomp

De Nederlandse startup Quatt heeft de ambitie om de komende tien jaar één miljoen Nederlandse woningen te verduurzamen met een ...
Verder Lezen

Circulatieleidingen voor tapwater en warmtepompen

In nieuwe, hogere smalle woonhuizen, die populair zijn in de stedelijke omgeving, komt het relatief vaak voor dat er een ...
Verder Lezen

Warmtepomp met prefab installatieframe

De nieuwe warmtepomp Eria Tower Ace S van Remeha is een combitoestel dat vergezeld gaat van een installatieframe om de ...
Verder Lezen

Nieuwe eisen voor installaties nauwelijks bekend

Gepubliceerd op

Sinds begin 2020 gelden er nieuwe wettelijke eisen voor onderhoud, verbouw en de nieuwe aanleg van installaties voor onder andere verwarming, koeling, tapwater en ventilatie. Deze blijken echter nog nauwelijks bekend, vertellen Loe Daems en Harm Valk, beiden werkzaam bij Nieman Raadgevende Ingenieurs. Wat er wel bekend is, berust regelmatig op misverstanden en foutieve interpretaties. In de mei-uitgave van praktijkblad InstallateursZaken zoomen ze in op de eisen voor individuele warmtepompen. Hier alvast een verkorte versie.

Vanaf 10 maart 2020 staan in het Bouwbesluit - artikel 6.55 en 6.55a om precies te zijn - nieuwe wettelijke eisen voor veel voorkomende installaties. De eisen komen uit de Europese richtlijn EPBD-III, waarin bijvoorbeeld ook de keuringsverplichting voor grote installaties is geregeld. Deze nieuwe eisen gelden ook voor woningbouw en kleine utiliteit waarop de keuringseisen niet van toepassing zijn. Bijzonder is dat de eisen ook van toepassing zijn op bestaande installaties.

Technische bouwsystemen
Dat de eisen nog weinig bekend zijn in de sector, komt waarschijnlijk omdat de term ‘installatie’ in de tekst ontbreekt. Het Bouwbesluit spreekt over ‘technische bouwsystemen’. Dat lijkt een kwestie van definitie, maar er zijn verschillen. Een technisch bouwsysteem is opgebouwd uit verschillende componenten: warmtepomp, leidingsysteem en afgiftesysteem. Bij een toestel zijn alle functies verenigd en is het zelfstandig toepasbaar, zoals bij infraroodpanelen of elektrische radiatoren het geval is. Dan zijn de eisen niet van toepassing. Daarvoor gelden wel de Ecodesign-eisen, maar dat is een zaak van de fabrikant.

Eisen
De eisen voor technische bouwsystemen betreffen:
-eisen aan het systeemrendement (‘waarde van de energieprestatie’);
-eisen voor het dimensioneren, installeren en inregelen;
-eisen aan het door de gebruiker kunnen regelen van temperatuur per kamer/zone.

Systeemrendement
De eis aan het systeemrendement wordt uitgedrukt in het nieuwe begrip ‘waarde van de energieprestatie’. De rekenregels staan in de bouwregelgeving en er is een digitale rekentool beschikbaar op de site van RVO. Voor warmtepompen speelt de eis geen rol in de praktijk; er wordt altijd ruimschoots voldaan bij zowel verwarming, koeling als tapwaterbereiding. Dat is anders voor elektrische verwarming met een COP van 1. Dat is met deze eis praktisch verboden, behalve voor toestellen met een eigen aansluiting en thermostaat, zoals infrarood-panelen.

Deugdelijk werk
Met de eisen aan ‘adequaat’ ontwerpen en installeren is er een wettelijke basis voor goed en deugdelijk werk. Op de site van RVO staat een rapport met verschillende uitgewerkte voorbeelden en beslisschema’s. Met hulp daarvan kan de installateur eenvoudig bepalen wat van toepassing is. Voor nieuwbouw ligt het voor de hand: de installatie moet instelbaar zijn en ingesteld en geregeld worden, gericht op een zo laag mogelijk energiegebruik. Voor verwarming betekent het bijvoorbeeld een zo laag mogelijke aanvoertemperatuur, passend bij het afgiftesysteem in die specifieke situatie. Het betekent ook dat inregelvoorzieningen verplicht zijn voor verwarming en koeling.

Onderhoud
Bij onderhoud en vervanging ligt het minder eenvoudig. De eisen zijn in elk geval van toepassing bij de plaatsing van een warmtepomp als vervanger voor de gasketel of als hybride. Dan geldt dat ook de bestaande afgifte-installatie ingeregeld moet worden, dat de warmtepomp ingesteld wordt voor de laagst mogelijke gebruikstemperatuur en dat koeling en verwarming per ruimte instelbaar is voor de gebruiker. Maar bij een bestaande installatie spelen ook de meerkosten een rol, bijvoorbeeld als er nog geen inregelvoorzieningen zijn. Zijn de meerkosten meer dan 20% van de oorspronkelijke ingreep, dan is aanpassing niet verplicht. Bij de plaatsing van een warmtepomp zal het vaak verplicht zijn om de bestaande binneninstallatie aan te passen om inregelen en regelen per ruimte mogelijk te maken.

Het volledige artikel verschijnt in InstallateursZaken mei. Neem een gratis abonnement.

Eisen aan cv-systemen

Warmtepompsystemen, lagetemperatuurverwarming, zoneregelingen, testen van de luchtdoorlatendheid. Stuk voor stuk nieuwe onderwerpen die de afgelopen 15 jaar belangrijker zijn geworden ...
Verder Lezen

Nieuw Programma van Eisen woningventilatie

Problemen met ventilatiesystemen in woningen kunnen leiden tot gezondheidsklachten van bewoners, bijvoorbeeld door het ontstaan van schimmel. Daarom heeft Aedes ...
Verder Lezen

Checklist Bouwbesluit is geactualiseerd

Het Bouwbesluit 2012 en de ministeriële regeling Bouwbesluit 2012 zijn meerdere malen aangepast. Dit heeft te maken met de toepassing ...
Verder Lezen

Installatiegemak

Gepubliceerd op

De warmtepompmarkt ontwikkelt zich stormachtig. Met name de vraag naar hybride systemen met een luchtgebonden component neemt snel toe. Hoewel warmtepompen steeds eenvoudiger zijn te installeren en gebruiksvriendelijker worden, zijn er nog slagen te maken. IZ sprak erover met Nefit Bosch in de aanloop naar de VSK.

De grote Game Changer kwam uit Den Haag. De regeringspartijen hebben sinds vorig jaar massaal de hybride warmtepomp omarmd. Daarnaast doen ook de regelgeving die gasloze nieuwbouw afdwingt, subsidies en de hogere gasprijzen een duit in het zakje. Dat van alle kanten vooral de overstap op hybride systemen wordt gepropageerd in de bestaande bouw en de installatie van luchtgebonden All-Electric oplossingen in de nieuwbouw, verbaast Nefit Bosch niet.

Grondgebonden oplossingen
Een andere grote kanshebber, grondgebonden systemen, vereist meer expertise. Nefit Bosch brengt zelf sinds bijna 2 jaar grondgebonden systemen op de mark en merkt dat de drempel hoger ligt dan bij luchtgebonden oplossingen. Zo leent niet iedere locatie zich voor een grondboring, zeker niet bij de bestaande bouw. Daarnaast vereist de aanleg van een grondgebonden warmtepomp een BRL-certificering. Niet iedere installateur beschikt daarover. Vandaar dat Nefit Bosch zelf de installateur de BRL-service aanbiedt Last but not least: het kostenplaatje van een grondgebonden oplossing pakt anders (lees: duurder) uit. Ook dat kan een belemmering vormen.

Monoblocks
Binnen het scala aan luchtgebonden oplossingen, doen niet alleen de splitsystemen goede zaken, maar ook Monoblock-oplossingen en HT-warmtepompen. Dat is eenvoudig te verklaren, legt Nefit Bosch uit. Ook installateurs zonder F-gassencertificaat kunnen Monoblock-systemen aanleggen. Met name traditionele installateurs werken er graag mee. Punt van aandacht blijft wel de hogere totaalprijs.

HT-warmtepompen
Het grote voordeel van HT-warmtepompen is dat het afgiftesysteem en het leidingwerk bij een overstap vaak niet hoeven te worden vervangen. HT-warmtepompen leveren een aanvoertemperatuur van 60 – 80 graden. Met dergelijke temperaturen blijft de consument ook gevrijwaard van flankerende maatregelen, zoals dure aanpassingen aan het warmteafgiftesysteem. Alleen de productie van warm tapwater verloopt anders dan voorheen, daarvoor is een warmtapwater boiler nodig.

Harder werken
Maar er kleven ook nadelen aan een HT-warmtepomp. Doordat de HT-warmtepomp het water naar een hogere temperatuur verwarmt dan een standaard warmtepomp, moet deze harder werken. Dat heeft twee consequenties. Ten eerste is het apparaat complexer en daarmee duurder. Bovendien is het elektriciteitsgebruik iets hoger.

Splitsystemen
Zo heeft iedere oplossing zijn voor- en nadelen. Inzoomend op de bekende luchtgebonden splitsystemen noemt Nefit Bosch een aantal pointers. Zo vraagt de installatie van het buitendeel om de nodige aandacht. Niet alleen vanwege de geluidsproductie, maar ook het wegblazen van lucht met zo min mogelijk hinder vereist de nodige inspanning. Ook is het belangrijk om te letten op de juiste Delta T. Voor een goed rendement houdt je die het liefst zo klein mogelijk. Daardoor wordt de volumestroom echter groter. Soms is dan een extra pomp met openverdeler of een buffervat nodig.

Ruimtebeslag en apps
De afgelopen jaren zijn fabrikanten volop bezig geweest om het de installateur makkelijker te maken. Bijvoorbeeld door Apps te ontwikkelen, waarmee je de warmtepomp via een smartphone kan configureren. Er wordt ook volop nagedacht over het ruimtebeslag en geluidsprobleem. Dat heeft er onder andere toe geleid, dat er dakoplossingen voor het buitendeel op de markt zijn gekomen. Een andere vernieuwing die op veel enthousiasme kan rekenen heeft betrekking op de leidingdiameters. Inmiddels zijn kleinere diameters tot een kwart-en-een-half-duims al gangbaar bij splitsystemen. Wel zo prettig als je leidingen moet buigen.

Interface
De volgende stap wordt nu al gezet, vertelt Nefit Bosch. De interface is rijp voor een face-lift. Zowel voor de installateur, zodat hij makkelijker remote beheerswerkzaamheden kan uitvoeren, als de consument die eenvoudig inzicht wil krijgen in zijn energiedata.

Plug & Play
Kijken we iets verder in de toekomst dan verwacht Nefit Bosch een toename van het aantal Plug & Play oplossingen. Niet alleen vanwege het gebrek aan mankracht, maar ook om de uitholling aan vakkennis het hoofd te bieden. Ook zal er meer aandacht zijn voor prefab, modulariteit en de demontabiliteit van systemen, om zo tegemoet te komen aan eisen op het gebied van circulariteit.

Onderhoudsgemak
Bij het onderhoud van warmtepompen denken we al snel aan reinigingswerkzaamheden, het checken op lekkages en het uitlezen van data om inzicht te krijgen in de daadwerkelijke energieprestaties. Nefit Bosch verwacht dat de voortgaande digitalisering ook het onderhoud eenvoudiger zal maken. Bijvoorbeeld omdat warmtepompen bij problemen al zelf op basis van hun datastroom diagnoses uitvoeren of tijdig waarschuwen dat er vervangingswerkzaamheden nodig zijn (Predictive Maintenance).

Natuurlijke koudemiddelen
Tot slot: natuurlijke koudemiddelen zijn duidelijk in opmars. Wat zijn de grote kanshebbers en welke impact heeft deze ontwikkeling op het installatiegemak? Zowel lucht- als bodemgebonden warmtepompen als warmtepompboilers zullen steeds vaker met propaan als koudemiddel worden uitgevoerd, verwacht Nefit Bosch. Als tussenstap zal het koudemiddel R32 gebruikt gaan worden. Dat is al aanzienlijk minder belastend voor het milieu dan de huidige traditionele koudemiddelen, zoals R410A. Voor CO2 liggen de kaarten minder gunstig, omdat je met hogere drukken moet werken en de systemen bij lagere drukken minder presteren. Ammoniak, ook wel genoemd als kanshebber, heeft relatief veel nadelen. Vanwege het agressieve karakter valt het niet te combineren met koper en messing, bovendien moet je veel beter opletten bij laswerkzaamheden.

Certificering
Sluiten we af met een waarschuwing. Een installateur moet beschikken over een F-gassencertificering om te werken met chemische koudemiddelen. Maar dat betekent niet dat hij zomaar aan de slag kan met natuurlijke koudemiddelen. Voor het werken met een natuurlijk koudemiddel moet een monteur namelijk een vakbekwaamheidscertificaat in bezit hebben. In concreto: PGS13 voor ammoniak, NPR7600 voor brandbare koudemiddelen en NPR 7601 voor kooldioxide 

Update

Recentelijk bracht Remeha de vernieuwde warmtepompen Mercuria Ace en Eria Tower op de markt. Nu ook in een uitvoering met Monoblock-buitenunit. Deze specifieke buitenunits zijn verkrijgbaar in de capaciteiten 6, 8 en 11 kW en passen zowel bij de Mercuria Ace als ook bij de uitvoeringen van de Erica Tower Ace. Zowel de Monoblocks als de gewone buitenunits zijn praktisch allemaal enkele dB’s stiller dan de nu gebruikte buitenunits.

 

Ventilatiewarmtepomp

Bij een klassieke ventilatiewarmtepomp wordt alle lucht uit de woning gehaald wanneer er een warmtevraag of warmtapwatervraag is. Dat kan leiden tot overventilatie met onnodig warmteverlies en extra kosten, zegt DUCO. Bij koude buitentemperaturen en beperkt vermogen draait zo’n warmtepomp soms zelfs louter om zijn eigen verliezen te compenseren. Van overventilatie is bij de nieuwe DucoBox Eco geen sprake. In basis werkt de DucoBox Eco 100% op buitenlucht. Om echter geen energie verloren te laten gaan wordt de beschikbare ventilatielucht ook over de warmtewisselaar gezogen. Hierdoor zijn de luchttemperatuur én het rendement hoger, waardoor maximale energieterugwinning mogelijk is.

Dit is een artikel uit de print-editie van het vakblad IZ. De digitale edities van IZ zijn gratis te raadplegen via www.installateurszaken.nl. Liever een print-editie op uw deurmat? Maak dan gebruik van onze tijdelijke actie en meld u nu aan voor een gratis abonnement op IZ via www.installateurszaken.nl

Monoblock warmtepompen met aanvoer tot 75 °C

Onlangs is NIBE gestart met de levering van de NIBE S2125-serie. Deze modulerende lucht/water monoblock warmtepompen kunnen breed worden toegepast ...
Verder Lezen

Nederlandse startup introduceert AI gedreven hybride warmtepomp

De Nederlandse startup Quatt heeft de ambitie om de komende tien jaar één miljoen Nederlandse woningen te verduurzamen met een ...
Verder Lezen

Warmtepomp met prefab installatieframe

De nieuwe warmtepomp Eria Tower Ace S van Remeha is een combitoestel dat vergezeld gaat van een installatieframe om de ...
Verder Lezen

Installatiegemak en veiligheid

Een goed werkende installatie, of die nu ondersteund wordt met een elektrische warmtepomp of met een gas-hybride installatie, heeft een ...
Verder Lezen

Monoblock warmtepompen met aanvoer tot 75 °C

Gepubliceerd op

Onlangs is NIBE gestart met de levering van de NIBE S2125-serie. Deze modulerende lucht/water monoblock warmtepompen kunnen breed worden toegepast in zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Doordat ze een aanvoertemperatuur tot 75 °C kunnen leveren, zijn ze– mét behoud van het bestaande afgiftesysteem met radiatoren – toepasbaar in bestaande woningen.

Bij de ontwikkeling van de NIBE S2125-serie is veel aandacht besteed aan geluidsreductie. De buitenunits kunnen daardoor conform de actuele geluidsnormen in veel gevallen zonder geluidsbeperkende maatregelen op 2 meter (type 8) of 3 meter (type 12) van de erfgrens worden geplaatst. De warmtepompen zijn bovendien voorzien van de keuzemogelijkheid voor silent mode, waardoor ze ’s avonds en ’s nachts op een lager toerental kunnen draaien.
Het jaarrendement (SCOP) bij een cv-aanvoertemperatuur van 35 °C bedraagt maar 5,0. In combinatie met de stille werking en de mogelijkheid om met de warmtepomp te koelen, biedt de S2125-serie voor veel nieuwbouwwoningen een lucht/water-warmtepompoplossing.

Aanvoertemperatuur tot 75 °C
Een ander kenmerk van de serie is de aanvoertemperatuur. Deze ligt hoger dan bij de meeste andere warmtepompen, aldus de fabrikant: 70 °C bij een buitentemperatuur van -7 °C en tot 75 °C bij een buitentemperatuur van 15 °C. Dat is in de meeste bestaande woningen ruim voldoende om met een bestaande installatie met radiatoren voldoende comfort te leveren.

Keuze uit twee vermogens
De NIBE S2125 is beschikbaar in twee vermogensranges: type 8 en type 12. De S2125-8 heeft een modulerend vermogen van 2,4 tot 6,7 kW bij 7/35 °C en levert bij een buitentemperatuur van -7 °C een vermogen van 5,6 kW. Bij de S2125-12 bedragen deze vermogenswaarden respectievelijk 2,5 tot 9,9 kW en 8,2 kW. Beide uitvoeringen kunnen worden gecombineerd met diverse complete NIBE VVM (S) binnenunits en NIBE SMO (S) regelunits. Sommige binnenunits zijn voorzien van een ingebouwde boiler van 180 liter, andere kunnen worden gekoppeld aan een separaat op te stellen boiler van bijvoorbeeld 300 of 500 liter.

Onderdeel van een Smart Home
De warmtepompen bieden, via de bijpassende binnenunit of regelunit met behulp van de myUplink-app, uitgebreide mogelijkheden op gebied van draadloze connectiviteit, bediening en monitoring. Ook kunnen alle binnenunits en regelunits uit de NIBE S-serie draadloos communiceren met een brede range draadloze Smart Home accessoires.

 

Nederlandse startup introduceert AI gedreven hybride warmtepomp

Gepubliceerd op

De Nederlandse startup Quatt heeft de ambitie om de komende tien jaar één miljoen Nederlandse woningen te verduurzamen met een door kunstmatige intelligentie (AI) gedreven hybride warmtepomp. Hiervoor heeft het bedrijf €265.000 aan financiering opgehaald. Opvallend is dat Quatt de hybride warmtepomp direct online aan de consument gaat aanbieden.

De benodigde hoge investering voor de installatie van warmtepompen in bestaande woningen weerhoudt dit segment van de beoogde energietransitie. Deze woningen zijn onvoldoende geïsoleerd om over te stappen op een volledig elektrische warmtepomp. Daarnaast heb je hiervoor aangepaste radiatoren of vloerverwarming nodig. Voor startup Quatt reden om in te zetten op hybride warmtepompen, waarbij de cv-ketel in gebruik blijft en er geen additionele aanpassingen nodig zijn in de woning. Hiermee kunnen de naar schatting 7.5 miljoen bestaande woningen in Nederland zonder warmtepomp, voor minder dan een kwart van de kosten, zonder additionele investering in de woning tot 80% van het gas af, aldus de startup.

Innovatie is kind van de rekening
Dit maakt de positieve milieu-impact van de hybride warmtepomp op nationale schaal vele malen groter dan die van all-electric warmtepompen, zo bedachten de broers, Bas en Marijn Flipse, oprichters van de startup. “De hybride warmtepomp bestaat al enige tijd, maar is de afgelopen jaren nauwelijks doorontwikkeld. En dat heeft alles te maken met de markt en de leveringsketen, die innovatie in de weg staat,” aldus Bas. “Wanneer niemand een substantieel deel van de leveringsketen beheerst en de productontwikkeling ver van de eindgebruiker staat, is innovatie het kind van de rekening. Traditionele partijen blijven dan gewoon doen waar ze goed in zijn: importeren, verkopen of installeren.”
En dus namen de broers met startup Quatt het heft in eigen handen door het concept van de hybride warmtepomp verder te ontwikkelen, te innoveren en deze direct online aan de consument aan te bieden. Met €265.000 aan opgehaalde financiering staat de startup in de startblokken om de adoptie van warmtepompen te accelereren en duurzame impact te maken. De stip op de horizon is om de hybride warmtepompen van Quatt te installeren in tot 1.000.000 Nederlandse woningen.

Complex aansturingsprobleem
De belangrijkste innovatie bij de nieuwe hybride warmtepomp van Quatt zit in de regeltechniek voor efficiënte inzet en lagere energiekosten voor de consument. Marijn legt uit: “Bij het toepassen van een hybride warmtepomp ontstaat een complex aansturingsprobleem. Ieder huis is verschillend, qua volume, isolatie en verwarmingstype. Daarnaast heb je te maken met twee verwarmingsbronnen: de warmtepomp en de cv-ketel. In principe wil je de warmtepomp zoveel mogelijk gebruiken, maar de efficiëntie van de warmtepomp is niet constant en wordt lager naarmate de buitentemperatuur daalt. Ook werkt een warmtepomp op relatief lage temperaturen. Er zijn dus momenten waarop het voordeliger of noodzakelijk wordt om de cv-ketel toch even aan te zetten. Tot slot heb je ook nog eens te maken met externe factoren, zoals fluctuerende elektriciteitsprijzen en natuurlijk het weer. Je wilt dus dat jouw warmtepomp hier allemaal rekening mee houdt, zodat deze vaker en efficiënter wordt ingezet, bijvoorbeeld wanneer de elektriciteitsprijzen laag zijn.”

Artificial Intelligence
Quatt denkt een adequate oplossing te bieden voor dit regelprobleem met een op Artificial Intelligence en Machine Learning gebaseerd aansturingssysteem. Hierdoor wordt de inzet van de hybride warmtepomp verhoogd, wat kan leiden tot een additionele kostenbesparing van tot ongeveer 20% ten opzichte van traditionele hybride warmtepompen, denken de mannen van Quatt. Ten slotte worden de hybride warmtepompen van Quatt direct aan de consument geleverd, waardoor de huidige lange leveringsketens via fabrikant naar installateur naar de woning achterwege blijft. Dit resulteert in een prijs die gemiddeld 30-50% lager ligt dan die van traditionele hybride warmtepompen, aldus de startup.

‘All-electric ready’
Het argument dat Nederland met hybride warmtepompen niet écht van het gas af gaat leggen oprichters Marijn en Bas naast zich neer: “Natuurlijk wil je uiteindelijk helemaal van het gas af. Daarom maken we onze warmtepomp ‘all-electric ready’. De hardware en software is voorbereid op het aansluiten van een hoge-temperatuur warmtepomp die we in de toekomst op de markt zullen brengen. Hiermee kunnen de Nederlandse woningen stapsgewijs, makkelijk en betaalbaar helemaal van het gas af.”
Inmiddels zijn er bij Quatt in de afgelopen maand ruim 100 pre-orders voor de hybride warmtepompen geplaatst, die naar verwachting in de herfst van 2022 worden geïnstalleerd.

 

 

Nieuwste warmtepompen in productie bij Itho

Gepubliceerd op

De eerste 25 Vincent warmtepompen van Itho zijn geproduceerd. De producten uit deze nul-serie zullen de komende weken geplaatst worden bij bewoners van woningcorporaties, zakelijke klanten en Itho Daalderop collega’s.

In de eerste woningen zal Vincent zowel hybride (naast de al aanwezige cv-ketel) als all-electric (inclusief bijbehorend voorraadvat) opgesteld worden. In beide type opstellingen wordt de bijpassende dakkap gemonteerd. Daarbij ontbreekt het buitendeel, aangezien Vincent een warmtepomp is met alleen een binnendeel. Tijdens deze plaatsingen zal beoordeeld worden of de plaatsing gemakkelijk en snel verloopt en of er eventueel nog aanpassingen nodig zijn of extra informatie benodigd is om de plaatsing verder te vergemakkelijken. Daarbij zijn de eerste installateurservaringen belangrijk.

Klein van stuk
Vincent is klein van stuk en zowel geschikt voor nieuwbouw als bestaande bouw. Het feit dat hij geen buitendeel heeft, maakt hem geschikt voor plaatsing in typische Nederlandse rijtjeswoningen en appartementen met maximaal drie verdiepingen. “Vincent is ontwikkeld voor de Nederlandse woning en wordt geproduceerd in onze vestiging in Tiel. Dit is een hele bewuste keuze. Wij vinden het erg belangrijk om de CO2-footprint van onze producten zo laag mogelijk te houden én om maximale grip op onze productie te hebben”, aldus Kerst Algera, Directeur Operations.

Van waterpomp tot warmtepomp: familiebedrijven in de techniek in beeld

Vorige week overhandigde directeur van Wij Techniek Sven Asijee het boek ‘Van waterpomp tot warmtepomp’ aan de voorzitter van de ...
Verder Lezen

Warmtepomp zonder buitendeel

Itho Daalderop brengt vanaf april 2022 een nieuwe warmtepomp op de markt: Vincent. Deze heeft alleen een binnendeel en is ...
Verder Lezen

Hoe kun je het geluid van warmtepompen reduceren?

Het is al menig keren in het nieuws geweest, geluidsoverlast van de buitenunit van een lucht/water-warmtepomp. Het is een dermate ...
Verder Lezen

HT-warmtepomp doorstaat test en komt medio 2022 op de markt

Vattenfall en Feenstra zijn medio vorig jaar gestart met het testen van een zelf ontwikkeld hogetemperatuur-warmtepompsysteem dat de traditionele cv-ketel ...
Verder Lezen

Warmtepomp zonder buitendeel

Gepubliceerd op

Itho Daalderop brengt vanaf april 2022 een nieuwe warmtepomp op de markt: Vincent. Deze heeft alleen een binnendeel en is daardoor geschikt voor typisch Nederlandse (rijtjes)woningen, zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw. Afhankelijk van het type kan de warmtepomp verwarmen, koelen en warm tapwater maken.

Doordat de warmtepomp volledig binnen wordt opgesteld, is er geen ruimtebeslag in de tuin en is er geen sprake van geluidsoverlast voor omwonenden. Vincent benut primair energie uit de buitenlucht en vult deze, indien beschikbaar, aan met energie uit de ventilatie-retourlucht. Doordat de ventilatie zelfstandig blijft werken, worden overventilatie en bijbehorende tochtklachten voorkomen. Optioneel is een dakdoorvoer verkrijgbaar.

Kleinste warmtepomp in zijn soort
Door het ontbreken van een buitendeel speelt Vincent in op de Nederlandse bouw, waarin veel woningen dicht op elkaar zijn gebouwd. Dit maakt deze warmtepomp geschikt voor grootschalige verduurzaming. Nederlandse woningen zijn bovendien compact van formaat. Gerelateerd aan zijn vermogen is dit de kleinste warmtepomp in zijn soort. Met 4,5 kW biedt Vincent het juiste vermogen voor de bestaande bouw in een hybride opstelling. Hierbij werkt Vincent samen met elk merk en type cv-ketel en afgiftesysteem. Wanneer de woning voldoende wordt verbeterd qua isolatie en/of glas is – met de toevoeging van een voorraadvat – bovendien met type V45 Combi een all-electric opstelling mogelijk. Voor nieuwbouw heeft de warmtepomp samen met het voorraadvat een vloeroppervlak van 60x60 cm, waarmee een grote hoeveelheid warm tapwater op een klein vloeroppervlak wordt gerealiseerd.

HT-warmtepomp doorstaat test en komt medio 2022 op de markt

Vattenfall en Feenstra zijn medio vorig jaar gestart met het testen van een zelf ontwikkeld hogetemperatuur-warmtepompsysteem dat de traditionele cv-ketel ...
Verder Lezen

Warmtepomp voor compacte laagbouw

Nijhuis Renovatie, ketenpartner van woningbouwcoöperatie De Alliantie, gaat de nieuwe HP-M25i warmtepomp toepassen bij de verduurzaming van woningen van deze ...
Verder Lezen

“Warmtepomp maakt geluid, geen lawaai”

Een wetsvoorstel van minister Kajsa Ollongren, als onderdeel van het nieuwe bouwbesluit, moet het geluid van buitendelen van warmtepompen aan ...
Verder Lezen

“Geluidseis op buitenunits is kortzichtige maatregel”

Buiten de woning geplaatste warmtepompen en airco’s mogen straks niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken bij de buren. Dit ...
Verder Lezen

Daikin Europe breidt uit in opslag, trainingen en leveringen

Gepubliceerd op

Daikin Europe ziet een versnelde groei van warmtepompen in Europa. Het jaarlijks aantal geïnstalleerde warmtepompen zal in 2030 gegroeid zijn naar 4 miljoen tegenover 1 miljoen in 2021. De fabrikant speelt hierop in door te investeren in productie- en innovatiecapaciteit, opslag en logistiek en opleidingen voor installateurs en servicetechnici. Patrick Crombez, General Manager Heating and Renewables bij Daikin hierover: “De overgang van cv-ketels naar warmtepompen betekent een historische transformatie naar uiteindelijk emissievrije verwarming, met alle bijbehorende voordelen voor het klimaat en een gezondere leefomgeving.”

De businessunit 'Heating & Renewables' van Daikin Europe groeit snel. “Voor ons was 2021 een keerpunt voor warmtepompen”, zegt Patrick Crombez. "Consumenten en beleidsmakers waren nog nooit zo gemotiveerd als nu om verwarmingssystemen emissie-neutraal te maken." Met een jaarlijkse groei van 10% (CAGR) van 2011 tot 2020, is de Europese markt voor warmtepompen in de afgelopen tien jaar flink toegenomen. In 2021 worden naar verwachting 1 miljoen warmtepompen geïnstalleerd.

Keerpunt
In de komende jaren verwacht Daikin een verdere sterke toename in de installatie van warmtepompen. Men verwacht dat er tegen 2030 elk jaar 4 miljoen warmtepompen worden geïnstalleerd. Dat komt neer op een jaarlijkse groei van 20% (CAGR). Tegen die tijd zal één op de drie geïnstalleerde verwarmingssystemen een warmtepomp zijn. Dat is een stijging van één op tien ten opzichte van 2020. Daikin Europe stelt dat deze forse groei minimaal nodig is om de transitie naar een toekomstige residentiële verwarmingsmarkt zonder CO2-uitstoot in Europa te garanderen. Patrick Crombez: "Uit alle beschikbare gegevens blijkt duidelijk dat de overgang naar warmtepompen dit jaar een keerpunt bereikt en dat de toch al stevige groei ervan alleen maar zal versnellen."

Nieuwe wetgeving
Een belangrijke impuls voor de groei van warmtepompen is de introductie van nieuwe wetgeving voor nieuwbouwwoningen in veel Europese landen. De nieuwe wetgeving varieert van algemene regelgeving in Frankrijk (zoals RT2012: een nieuwe minimumnorm voor isolatie van woningen), tot gasloos bouwen in Nederland. Maatregelen om het installeren van warmtepompen in de vervangings- en renovatiemarkt te stimuleren, hebben positief gewerkt in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Italië. Bovendien is de warmtepomptechnologie inmiddels zo doorontwikkeld, dat warmtepompen een steeds aantrekkelijkere optie zijn ten opzichte van bestaande installaties. De komst van 'hoge temperatuur'-warmtepompen maakt het mogelijk cv-ketels te vervangen, zonder dat daarvoor de bestaande afgiftesystemen aangepast hoeven worden.

Investeren in productiecapaciteit en innovatie
Daikin is van plan om in de komende jaren haar Europese productiecapaciteit meer dan te verdrievoudigen. Tegen 2025 zullen de verwarmingsactiviteiten een van de belangrijkste pijlers van de omzet van Daikin zijn, zo is de verwachting. Op dit moment produceren 5 van de 14 Daikin-fabrieken in de EMEA-regio warmtepompen. Alle Daikin-warmtepompen die in Europa worden verkocht, worden ook in Europa ontwikkeld en geproduceerd, voornamelijk in Duitsland, België en Tsjechië. Een recent aangekondigd investeringsplan voor de komende 5 jaar omvat een omvangrijke investering in het warmtepompsegment.

Uitbreiding productiecapaciteit
Patrick Crombez, Daikin Europe: “Zonder in details te treden over onze investeringen, mogen we zeggen dat een aanzienlijk deel van de geplande investering van € 840 miljoen van Daikin EMEA de komende vijf jaar zal worden toegewezen aan de productie van warmtepompen. Een deel van de investering is bestemd voor uitbreiding van de productiecapaciteit om aan de vraag uit de markt te kunnen blijven voldoen. Een ander deel van de investering is gereserveerd voor de bouw van een geavanceerd ontwikkelingscomplex, het 'European Development Centre (EDC)' in Gent, België.” Vanuit dit centrum versterkt Daikin haar leiderschap op het gebied van innovatie en werkt het bedrijf aan snellere en bredere ontwikkeling van warmtepompen. Het EDC-complex vertegenwoordigt een investering van € 140 miljoen, biedt lokaal 380 banen en zal het wereldwijde centrum worden voor de ontwikkeling van verwarmingsproducten van Daikin.

Opschalen
In 2021 produceert Daikin Europe in de EU 1,5 miljoen residentiële, commerciële en industriële lucht/water warmtepompen. Op dit moment verwerkt Daikin zo'n 71.000 leveringen per dag vanuit dertig magazijnen in heel Europa. En de organisatie is klaar om dit op te schalen om aan de vraag te voldoen. Patrick Crombez: “In de komende jaren breiden we ons aantal magazijnen uit om de leveringsafstand tot onze klanten te verkleinen. Dankzij onze geïntegreerde aanpak van voorraad- en magazijnbeheer kunnen we de voorraad sneller verplaatsen, een betere service bieden en de logistieke kosten verlagen.”
Daarnaast biedt Daikin Europe ondersteuning en training aan installateurs in 54 opleidingscentra in heel Europa. De trainingen variëren van beginnerscursussen voor de installatie van warmtepompen en directe expansietechnologie tot geavanceerde trainingen voor probleemoplossing en servicecontroles voor nieuwe producten. Patrick Crombez legt uit: "Ondanks de moeilijke omstandigheden als gevolg van COVID-19 zijn we trots te kunnen melden dat het aantal deelnemers - zowel online als fysiek aanwezig - in 2020 is verdubbeld. Onze investeringen versterken ons bestaande productie- en distributienetwerk en stellen ons in staat met vertrouwen en enthousiasme uit te kijken naar het volgende decennium.”

Ondersteuning van een "historische transitie"
De investeringen en groeiplannen van Heating & Renewables passen in de missie van Daikin Europe om de verwarming van woningen in heel Europa emissievrij te maken. Omdat fossiele brandstoffen voor de verwarming van woningen de uitstoot van broeikasgassen verhogen, helpt deze transitie Europa om de ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. Patrick Crombez zegt daarover: “De komende jaren zijn cruciaal voor het emissievrij maken van de verwarming van woningen en commerciële gebouwen. Het is een werkelijk historische transitie die zal bijdragen aan een beter klimaat, veiligere en gezondere woningen en een beter betaalbare energierekening. Met trots en enthousiasme nemen wij het voortouw in deze transitie in Europa.”

Daikin verlengt samenwerking met de KNSB

Het sponsorcontract van Daikin met de schaatsbond, dat in 2018 begon en medio 2022 zou aflopen, wordt verlengd tot en ...
Verder Lezen

Daikin en Duco gaan partnership aan

Daikin Europe gaat een samenwerking aan met de Belgische fabrikant van ventilatiesystemen Duco in het segment van woonhuisventilatie. Daikin zal ...
Verder Lezen

Daikin blijft groeien, met name in Nederland

Daikin Europe Group bereikte in het boekjaar (april-maart) 2020 met een omzet van 3,45 miljard euro een groei van 2,2% ...
Verder Lezen

Voormalig ijsmeester Thialf stapt over naar Daikin

De voormalig ijsmeester van Thialf Beert Boomsma treedt per 1 april a.s. aan als Sales Enigineer Applied bij Daikin Nederland ...
Verder Lezen

Van Dorp investeert in ketelvervanger met superrendement

Gepubliceerd op

De Van Dorp Groep investeert in een compacte adsorptiewarmtepomp die de huidige hr-ketel kan vervangen zonder dat daar grote aanpassingen voor nodig zijn. De investering is onderdeel van een financieringsronde die moet leiden tot opschaling en een grootschalige wereldwijde marktintroductie. Van Dorp gaat hiervoor een langetermijnsamenwerking aan met de producent van deze warmtepomp, Cooll. De eerste serie warmtepompen zal bij 50 woningen worden geïnstalleerd.

De uit de Universiteit Twente voortgekomen onderneming Cooll Sustainable Energy Solutions heeft warmtepomptechnologie ontwikkeld die de huidige hr-ketel één op één kan vervangen en tot 50% gas bespaart. Deze uitvinding, ook wel ‘superrendementsketel’ genoemd, is bij uitstek geschikt voor bestaande woningen. De adsorptiewarmtepomp van Cooll verwarmt nu nog met aardgas, maar kan ook verwarmen met andere groene gassen zoals waterstofgas.

Toekomstbestendig alternatief
Van Dorp is al 10 jaar betrokken bij de ontwikkeling en maakt met deze investering nu ook de opschaling mogelijk. Henk Willem van Dorp: “Vanuit onze intrinsieke motivatie om de wereld beter achter te laten, besteden wij veel aandacht aan de verduurzaming van installaties en gebouwen. We zetten hierbij in op duurzame technieken en kiezen voor all-electric waar het kan, maar geloven we ook in de technologie van Cooll omdat het een toekomstbestendig alternatief is voor gebouwen waarvoor een elektrisch of hybride warmtepompsysteem nog niet haalbaar is. Daarnaast is het systeem geschikt gemaakt om te verwarmen met waterstofgas, een ontwikkeling waar wij veel vertrouwen in hebben en graag in mee pionieren.”

Mooie eerste stap
CEO Stefan van Uffelen van Cooll: “Na meer dan tien jaar ontwikkeling van onze gepatenteerde thermische warmtepomptechnologie gaan wij nu de markt op. De eerste series zijn al volledig toegekend aan woningbeleggers en woningcorporaties, maar we zijn al gestart met de voorbereidingen voor grootschalige productie, die wij met onze productiepartners realiseren. Wij zijn dan ook enorm blij met het vertrouwen dat Van Dorp in ons uitspreekt. Om onze technologie en het productieproces op te schalen is een grote financiering nodig, in totaal 16 miljoen euro. Hiervoor benaderen wij in samenwerking met No Five Trees momenteel verschillende partijen die net als Van Dorp in de energietransitie willen investeren. Met de investering van Van Dorp hebben wij een mooie eerste stap gezet, wat vertrouwen geeft voor een duurzame toekomst.”

Laatste cv-ketel Itho Daalderop krijgt plaatsje in fabriek

Op 19 november heeft Itho Daalderop haar laatste cv-ketel geproduceerd. Itho Daalderop zet hiermee een volgende stap naar verduurzaming. Itho ...
Verder Lezen

Vaillant introduceert nieuwe hr-ketels

De nieuwe ecoTEC plus en ecoTEC exclusive hr-ketels combineren een hoge efficiëntie en comfort met de betrouwbare en stille werking ...
Verder Lezen

Fabriek Bosch Deventer geleidelijk over van gasketels op systeemoplossingen en waterstof

De overheidsdoelen voor de energietransitie zijn ambitieus en als gevolg hiervan zal de Nederlandse markt voor verwarmingsoplossingen de komende jaren ...
Verder Lezen

Hr-ketels met hoog modulatiebereik

Vaillant presenteert nieuwe modellen van de hr-ketels ecoTEC plus en ecoTEC exclusive. Dankzij de intuïtieve bediening van het nieuwe touchscreen ...
Verder Lezen

HT-warmtepomp doorstaat test en komt medio 2022 op de markt

Gepubliceerd op

Vattenfall en Feenstra zijn medio vorig jaar gestart met het testen van een zelf ontwikkeld hogetemperatuur-warmtepompsysteem dat de traditionele cv-ketel vervangt zonder noodzaak voor aanvullende maatregelen aan afgiftesysteem en isolatie. In een pilot is het systeem gedurende een jaar in 20 verschillende huurwoningen getest. Als de tussentijdse resultaten van de pilot positief zouden zijn, zou rond deze tijd het systeem beschikbaar komen voor particuliere woningeigenaren. Wij vroegen Melanie Poort, woordvoerder van Vattenfall, naar de laatste stand van zaken.

Jullie hebben de warmtepomp inmiddels getest in praktijksituaties. Wat zijn jullie bevindingen tot dusverre?
“Het systeem is inderdaad getest in een diversiteit aan woningen. Het gaat te ver om alle bevindingen op te sommen en het is zeker niet allemaal vlekkeloos gegaan. Maar conclusie is dat we nu een systeem hebben dat eenvoudig en energiekostenneutraal een eengezinswoning aardgasvrij kan maken.”
Wanneer wordt de Pilotfase definitief afgerond?
De pilot loopt door tot voorjaar 2022. Parallel daaraan wordt de productie van het systeem opgebouwd.”
Wanneer komt de HT-warmtepomp precies op de markt?
“Dat zal medio volgend jaar zijn, in 2022 dus.”
Uit eerdere berichtgeving blijkt dat er geen flankerende maatregelen nodig zijn, zoals isolatie of de installatie van een nieuw afgiftesysteem. Daardoor is het systeem mogelijkerwijze aantrekkelijk voor de renovatiemarkt. Klopt dit?
“Ja dat klopt, het systeem is specifiek ontwikkeld voor de bestaande bouw en vergt geen kostbare voorbereidende maatregelen aan schil en afgiftesysteem. Basis isolatie is voldoende en de bestaande radiatoren blijven gehandhaafd.”
Hoe duur wordt deze warmtepomp?
“De prijs zal vergelijkbaar zijn met de bestaande all-electric warmtepompen.”
De HT-warmtepomp valt groter uit dan de conventionele cv-ketel. Wat zijn de exacte afmetingen en hoeveel weegt de warmtepomp?
“Strikt genomen is het binnendeel kleiner dan een cv-ketel. Dit is echter geïntegreerd met het buffervat, dat het in zijn geheel groter maakt. De maten zijn als volgt: binnendeel 146x114x64 (hxdxb) en buitendeel 69x37x90 (hxdxb).”
Hoeveel tijd is de installateur kwijt met de installatie en waar moet hij op letten?
Wij installeren het systeem in twee dagen. De pilot heeft waardevolle inzichten gebracht die zijn verwerkt in het productiemodel en de installatie eenvoudig maken. Zoals bij alle warmtepompsystemen is installatiekwaliteit zeer belangrijk. Met name het volledig en juist inregelen van het afgiftesysteem is van groot belang. Élk afgifte element moet correct zijn ingeregeld met een instelbaar voetventiel.”
In hoeverre kunnen ruimtebeslag en gewicht een beletsel vormen voor de consument en voor de installatie?
“Wanneer de warmtebuffer boven wordt geplaatst zal de vloer deze moeten kunnen dragen. Daarnaast neemt de buffer meer ruimte in beslag dan een moderne cv-ketel, maar uit de pilot blijkt dat daar meestal wel plek voor te vinden is. Onder de meeste cv-ketels kan nu ook niets worden geplaatst i.v.m. leidingwerk, maar dat wordt niet gezien als in beslag genomen ruimte.”
Wat zijn de voordelen van deze oplossing vergeleken met een hybride warmtepompoplossing die nu vaak wordt gepromoot voor de renovatiemarkt?
“De hybride warmtepomp is een interessante (tijdelijke) oplossing om relatief eenvoudig een grote CO2-reductie te realiseren. In de projecties van het PBL zien we echter dat in 2050 zo’n 2 tot 3 miljoen bestaande woningen op een all-electric wijze zullen moeten worden verwarmd. Zeker voor deze woningen is de stap naar gasloos onvermijdelijk en die kan nu met het hogetemperatuur-warmtepompsysteem in één keer worden gezet. Wij zien de hybride warmtepomp vooral als een oplossing voor woningen waarvan duidelijk is dat de gasaansluiting ook na 2050 aanwezig blijft.”

foto:Vattenfall/Jorrit Lousberg

De energietransitie: waterstof

De energietransitie gaat niet over één oplossing. Waterstof is één van de oplossingen. Jan Wijbenga van het bedrijf Feenstra is ...
Verder Lezen

Stedin start proef met verwarmen van woningen op waterstof

In Uithoorn stroomt vanaf vandaag waterstof door het bestaande aardgasnet. Veertien sloopwoningen zijn gereed gemaakt voor tijdelijke verwarming met waterstof ...
Verder Lezen

Warmtepomp met hoge afgiftetemperatuur in testfase

Vattenfall en Feenstra testen een nieuw hogetemperatuur-warmtepompsysteem dat de traditionele cv-ketel vervangt zonder noodzaak voor aanvullende maatregelen aan afgiftesysteem en ...
Verder Lezen

Honderd Feenstra monteurs hebben inmiddels certificaat CO-preventie

Gisteren mocht de 100e Feenstra-monteur het erkende certificaat CO-preventie in ontvangst nemen. Sinds juni 2019 voeren de Feenstra-opleidingscentra in Amsterdam ...
Verder Lezen

Lichtgewicht PVT-warmtepomp in de prijzen

Gepubliceerd op

Met haar nieuwe lichtgewicht PVT-warmtepomp heeft Triple Solar de Cobouw Award gewonnen in de categorie Innovatie. De jury loofde de compactheid die veel ruimte scheelt en een buitenunit overbodig maakt. Producent Triple Solar introduceerde de PVT-warmtepomp onlangs op de beurs Duurzaam Verwarmd. De PVT-warmtepomp meet 83 x 48 x 45 centimeter en weegt minder dan 50 kilo. Nog lichter kan ook, want de warmtepomp laat zich splitsen in twee delen van 25 kilo.

“Onze PVT-warmtepomp is zo compact dat hij past in een kast, een aparte technische ruimte is niet nodig”, vertelt Cees Mager, CEO en founder van Triple Solar. “De tweede innovatie is dat door het gebruik van propaan als koudemiddel een aanvoertemperatuur van meer dan 70˚ C kan worden gemaakt.”

Alleen gas voor piekverwarming
Triple Solar ziet voor haar warmtepomp kansen in de nieuwbouw, maar vooral ook in de bestaande bouw. Vaak hangt daar al een combiketel, waar een installateur eenvoudig de compacte warmtepomp naast kan monteren. “Zo kun je stapsgewijs gas besparen”, aldus Mager. “Een doorzonwoning uit de jaren tachtig in één keer volledig gasloos maken is erg duur. Met onze warmtepomp kun je tegen een bescheiden investering al 80 procent gas besparen. Er is alleen wat gas nodig voor de piekverwarming.”

 

Ontwikkelaar van warmtepomp-systemen met PVT-panelen haalt €1,2 miljoen op

Dankzij een financiering van PDENH, DOEN Participaties, Enfuro Ventures en de Rabobank heeft Triple Solar 1.200.000 euro aan werkkapitaal opgehaald ...
Verder Lezen

Opschalen: van BENG naar BELG

Het idee voor ChargeFreeHome ontstond bij grondlegger Henk van Houten toen hij zag wat een BENG-woning inhoudt en dat vergeleek ...
Verder Lezen

Zonnewarmtenet kan bestaande wijken energieneutraal maken

Een zonnewarmtenet blijkt technisch en financieel haalbaar om bestaande wijken te verduurzamen en aardgasvrij te maken, zo heeft een consortium ...
Verder Lezen

Drijvend kantoor als uithangbord voor duurzaam bouwen

Het Floating Office Rotterdam (FOR) wordt het nieuwe hoofdkantoor van het Global Commission on Adaptation (GCA). Het drijvende kantoorgebouw, ontworpen ...
Verder Lezen

Een warmtepomp die koelt, verwarmt en warm tapwater levert

Gepubliceerd op

Daikin introduceert de Altherma 3 R, een R-32 split-warmtepomp die zowel koeling als verwarming en warm tapwater biedt. De derde generatie koudemiddelwarmtepomp R-32 vervangt de vorige generaties die op koudemiddel R410-A werken. Deze verandering betekent een reductie van 75% van de milieubelasting, aldus de fabrikant.

Het betreft 's werelds eerste split lucht/water-warmtepomp met R-32-koelmiddel die ook koeling biedt. Soortgelijke warmtepompen bestaan ​​wel al in een opstelling voor verwarming en warm tapwater. De warmtepomp werkt op R-32 dat een aardopwarmingsvermogen (GWP) heeft dat een derde lager is dan R410-A. Patrick Crombez, General Manager Heating and Renewables SBU bij Daikin Europe, specificeert: “Bij Daikin is innovatie, samen met duurzaamheid, een drijvende kracht in alles wat we doen. Daikin Altherma 3 R combineert beide factoren op een unieke manier: het is niet alleen een wereldprimeur, maar ook een duurzame belofte.“

Verbeterde compactheid, ontwerp en prestaties
De warmtepomp is geschikt voor nieuwe grote huizen, mede dankzij zijn verbeterde compactheid, ontwerp en prestaties. De buitenunit is kleiner en past onder een raam: hij is uitgerust met één grote ventilator in plaats van twee kleinere voor een unit met hoge capaciteit, waardoor de hoogte met 25% is verminderd. De warmtepomp onttrekt de ventilator aan het zicht dankzij een zwart frontrooster bestaande uit horizontale lijnen.

Warmtepompen met een update

Remeha heeft de Mercuria Ace en Eria Tower Ace van een update voorzien. Deze warmtepompen en de volledig nieuwe Eria ...
Verder Lezen

Nefit Bosch zoekt groei met warmtepompen voor nieuwbouw

Nefit Bosch is als verwarmingsproducent al jaren een speler op de renovatiemarkt en heeft sterke ambities om te groeien op ...
Verder Lezen

Twee dagen internationale aandacht voor warmtepompen

Deze week namen 260 experts uit 26 landen deel aan de zevende European Heat Pump Summit. Samen met 34 sprekers ...
Verder Lezen

Adsorptiewarmtepomp

Waar de cv-ketel al helemaal is uitontwikkeld, kan de warmtepomp nog grote slagen maken. In 2023 komt er een nieuw ...
Verder Lezen

Warmtepompen met een update

Gepubliceerd op

Remeha heeft de Mercuria Ace en Eria Tower Ace van een update voorzien. Deze warmtepompen en de volledig nieuwe Eria Tower Ace S zijn vanaf januari in de capaciteiten 4.5, 6 en 8 kW uitgerust met het koudemiddel R32. Dit koudemiddel vervangt R410A, dat nu nog in de buitenunits zit. Door gebruik van R32 neemt het potentiële opwarmingseffect van het koudemiddel bij een eventuele lekkage zeer sterk af. De warmtepompsystemen met buitenunits van 11 en 16 kW zullen in een later stadium worden geüpdatet.

Een andere innovatie is het nieuwe display en het gebruiksvriendelijke carrousel-menu, die al eerder bij de hybride warmtepomp Elga Ace zijn geïntroduceerd. Deze toevoegingen maken de bediening eenvoudiger. Bovendien zijn de toestellen via bluetooth koppelbaar aan de Smart Start App, waarmee installateurs de ingebruikname kunnen uitvoeren. Ook de buitenunits hebben een betere regeling, waardoor het eenvoudiger is om een eventuele storing te identificeren en te lokaliseren. In de loop van volgend jaar zal het ook mogelijk worden om de toestellen op afstand uit te lezen.

Best presterende warmtepompen
De Eria Tower Ace is 130 centimeter hoog en heeft een geïntegreerde boiler van 180 liter. De nieuwe Eria Tower Ace S is smaller en minder diep (58 x 58 centimeter) maar met 190 centimeter wel hoger. De boiler heeft een inhoud van 190 liter. In zeer korte tijd, circa anderhalf uur, kan een lege boiler bij beide toestellen weer op temperatuur zijn. Uit de testresultaten blijken de Eria Tower Ace, maar vooral de Eria Tower Ace S sterk te scoren in nieuwbouwprojecten. Voor taprendement tonen de prestatieberekeningen voor de BENG dat de Eria Tower Ace S in de top 3 staat van best presterende warmtepompconcepten in de markt.

Verkorte installatietijd
Een speciale innovatie voor de Eria Tower Ace S is het prefab installatieframe. Door dit frame tijdens de ruwbouw aan de muur te bevestigen kan de installateur al het leidingwerk voor cv en tapwater installeren. Via de ingebouwde afsluiters kan hij de installatie ook testen. In de afbouw, vlak voor de oplevering, kan hij dan de binnenunit via ingebouwde wieltjes over het frame rijden en vastzetten op het leidingwerk in het frame. Na het openzetten van de afsluiters wordt het systeem gevuld via de ingebouwde cv-vulkraan, manometer en automatische ontluchter. Andere technische vernieuwingen bij de Mercuria Ace en Eria Tower Ace zijn het ingebouwde expansievat van 8 liter en een expansievat van 12 liter bij de Eria Tower Ace S. Verder heeft de Eric Tower Ace S een geïntegreerde cv-vulkraan maar ook, net als de andere nieuwe toestellen, een magneetfilter en een overstortbeveiliging. Al deze verbeteringen zijn gericht op het verkorten van de installatietijd.

Monoblock uitvoering
Nog een uitbreiding voor deze vernieuwde warmtepompen is de beschikbaarheid van monoblock buitenunits. Deze specifieke buitenunits zijn verkrijgbaar in de capaciteiten 6, 8 en 11 kW en passen zowel bij de Mercuria Ace als bij de uitvoeringen van de Erica Tower Ace. Het voordeel is dat de installateur voor het installeren van deze buitenunits geen STEK-erkenning nodig heeft, omdat er geen F-gassen van de buitenunit naar de binnenunit lopen. Zowel de monoblocks als de gewone buitenunits zijn praktisch allemaal enkele dB’s stiller dan de nu gebruikte buitenunits.

Nefit Bosch zoekt groei met warmtepompen voor nieuwbouw

Nefit Bosch is als verwarmingsproducent al jaren een speler op de renovatiemarkt en heeft sterke ambities om te groeien op ...
Verder Lezen

Twee dagen internationale aandacht voor warmtepompen

Deze week namen 260 experts uit 26 landen deel aan de zevende European Heat Pump Summit. Samen met 34 sprekers ...
Verder Lezen

Adsorptiewarmtepomp

Waar de cv-ketel al helemaal is uitontwikkeld, kan de warmtepomp nog grote slagen maken. In 2023 komt er een nieuw ...
Verder Lezen

Online zoekgedrag naar warmtepompen blijft toenemen

Marktdata.nl heeft een analyse uitgevoerd naar de online oriëntatie en interesse van de Nederlandse consumenten met betrekking tot verwarmingssystemen en ...
Verder Lezen

Nefit Bosch zoekt groei met warmtepompen voor nieuwbouw

Gepubliceerd op

Nefit Bosch is als verwarmingsproducent al jaren een speler op de renovatiemarkt en heeft sterke ambities om te groeien op de nieuwbouwmarkt. Om deze groei te realiseren vormt Nefit Bosch een nieuw team van zes personen die zich specifiek met warmtepomptechnologie richten op de nieuwbouwsector in heel Nederland.

Wilfred Horst, Sales Director bij Nefit Bosch hierover: “Tot 2030 moeten er honderdduizenden woningen worden gebouwd. Bovendien zitten we in Nederland midden in de energietransitie. Vanuit onze expertise en ervaring willen wij hierin een belangrijke rol spelen door samen met de partners in de bouwketen innovatieve oplossingen te ontwikkelen en te realiseren. Denk hierbij onder andere aan geprefabriceerde installaties en nieuwe, innovatieve warmtepompoplossingen.”

Grote speler
Nefit en Bosch produceren al sinds de vorige eeuw warmtepompen. Inmiddels is het bedrijf met ruim een miljoen geplaatste warmtepompen één van de grootste internationale spelers. Onlangs meldde Bosch nog eens 100 miljoen euro te investeren in het ontwikkelen van nieuwe warmtepomptechnologie in eigen R&D- en productiecentra en het uitbreiden van het portfolio.
Met meer dan 130 jaar ervaring maakt Nefit Bosch onderdeel uit van een wereldwijde organisatie die op verschillende technologische fronten actief is. Voor het nieuwbouw team is Nefit Bosch nog op zoek naar ervaren commerciële en technische specialisten met een sterk netwerk in de nieuwbouwsector.

Twee dagen internationale aandacht voor warmtepompen

Gepubliceerd op

Deze week namen 260 experts uit 26 landen deel aan de zevende European Heat Pump Summit. Samen met 34 sprekers bespraken ze de actualiteit op het gebied van warmtepompen, variërend van innovatieve technologieën, toepassingen en koudemiddelen tot het gebruik van hybride systemen en hogetemperatuurwarmtepompen. Verder presenteerden 16 bedrijven en verenigingen hun diensten en productinnovaties aan het aanwezige vakpubliek. De conferentie werd aangevuld met digitale componenten, zoals een livestream en chatfuncties.

Bezoekers van over de hele wereld kregen 34 gevarieerde presentaties voorgeschoteld, verdeeld over de vier hoofdthema's: marktontwikkelingen, R&D, ontwikkeling van componenten en warmtepomptoepassingen. Hoogtepunten van het programma waren het rapport over de warmtepompconferentie in Zuid-Korea in april 2021; markt- en energiebeleidsontwikkelingen (Duits en internationaal); afgerond, lopend en gepland onderzoek naar technologie en toepassingen; de laatste ontwikkelingen van industriële bedrijven en onderzoekscentra; hybride systemen; hoge temperatuurwarmtepompen en speciale toepassingen in industrie en commercie met specifieke voorbeelden uit de praktijk. Alle presentaties werden ook als livestream online uitgezonden en blijven tot en met 5 november 2021 online beschikbaar voor deelnemers.

Kennisoverdracht op het hoogste niveau
Dr. Rainer Jakobs, technisch coördinator van de European Heat Pump Summit over het event: “De presentaties gingen over de nieuwste onderwerpen in de warmtepompindustrie, inclusief wetenschap, ontwikkeling in de industrie en technologie, en hun toepassing. Kennisoverdracht op het hoogste niveau in combinatie met intensieve netwerkmogelijkheden stonden opnieuw centraal en zorgden voor meerwaarde. Zo waren er de presentaties van Thomas Nowak, ehpa, over de ontwikkeling van warmtepompen in Europa gedurende het huidige decennium, en van James Beal, UK DIT, over de activiteiten van Britse bedrijven. Er was een duidelijke boodschap: warmtepompen nemen een vlucht in een- en meergezinswoningen, in het bedrijfsleven en in de stroomvoorziening. Dit werd bevestigd door de presentatie van Arianna Passamonti, Fraunhofer IGE, waarin ze beschreef hoe warmtepompen wetenschappelijk worden gepromoot met behulp van financiering van de overheid. De presentatie van Rüdiger Rudischhauser, SRM/TEC Group, ging over de mogelijkheid om koeling en verwarming effectief met elkaar te verbinden. Hij kwam met het voorbeeld van een vleesverwerkingsbedrijf dat zeer effectief gebruik maakte van beide aspecten van de warmtepomp. Het onderwerp meergezinswoningen kwam meerdere keren uitgebreid aan bod en er werden verschillende oplossingen geboden. Dr. Marek Miara, Fraunhofer ISE, die toezicht hield op de IEA-bijlage over dit onderwerp, presenteerde de algemene situatie en een breed scala aan voorbeelden. Bart Asperlagh van Daikin presenteerde specifieke oplossingen vanuit het oogpunt van de fabrikant.”

Praktische verbindingen
De bijbehorende Foyer Expo bood de aanwezigen de kans om de kloof met de praktijk te overbruggen. Ze konden uit de eerste hand nieuwe producten ontdekken van bekende fabrikanten van componenten en warmtepompen. De focus van exposanten, verenigingen en instellingen uit binnen- en buitenland lag op professionele dialoog en het vinden van antwoorden op individuele vragen.

Adsorptiewarmtepomp

Gepubliceerd op

Waar de cv-ketel al helemaal is uitontwikkeld, kan de warmtepomp nog grote slagen maken. In 2023 komt er een nieuw soort warmtepomp op de markt die werkt op basis van adsorptietechnologie. Fabrikant Cooll werkte meer dan tien jaar aan de ontwikkeling ervan. IZ sprak met CEO Stefan van Uffelen (zie foto).

Het begon allemaal in 2003. De universiteit Twente kreeg een aanvraag binnen van ruimtevaartorganisatie ESA om een trillingsvrije koeler voor -270 graden Celsius te ontwikkelen, die onderhoudsvrij zou zijn en geen bewegende delen zou bevatten. De technologie die hieruit voortkwam, vormt in feite de basis van de nieuwe warmtepomp. Daarom heet het bedrijf ook Cooll.

Marktkansen
In eerste instantie wilden de initiatiefnemers een systeem ontwikkelen voor duurzame verwarming en koeling op basis van de adsorptietechnologie. Uit onderzoek bleek dat de koelingstoepassing markttechnisch lgezien astig was, omdat het een toepassing is voor buitenlandse markten, maar dat de verwarmingstoepassing erg interessant is. In 2009 hebben Johannes Burger, Stefan van Uffelen en Robert Jan Meijer toen Cooll opgericht.

Testen
In 2018 is het eerste wandtoestel ontwikkeld. Deze opstelling heeft inmiddels twee winters het eigen hoofdkantoor verwarmd. In de winter van 2020- 2021 is voor het eerst een woning in Uden verwarmd met een stand alone opstelling inclusief meetapparatuur en veiligheidssystemen.
Momenteel bouwt het team van Cooll aan de versie van de warmtepomp zoals die in een eerste beperkte oplage in 2022 op de markt komt. Deze wordt komende winter in een aantal woningen getest.

Impact maken
De warmtepomp werkt op basis van gas. Dat klinkt als een anachronisme, nu we juist bezig zijn om massaal van het gas af te gaan. Van Uffelen: “Van het gas af is echt een hype. In feite draaien al die elektrische warmtepompen op de stroom die gemaakt wordt in traditionele energiecentrales. Op die manier verschuift in feite alleen maar het gebruik van fossiele brandstoffen. Wij willen echt impact maken en kunnen dat ook met onze adsorptiewarmtepomp.”

Warmtepomptechnologie
Hoe werkt de Cool warmtepomp dan precies? Daarvoor is het zinvol om eerst nog eens wat dieper te duiken in de warmtepomptechnologie in het algemeen. Zoals bekend haalt een warmtepomp warmte uit de lucht, de bodem of het grondwater. Hiervoor gebruikt hij stroom, maar veel minder dan bij elektrisch verwarmen zonder warmtepomp het geval is. In feite werkt een warmtepomp als een omgekeerde koelkast. Hij voert geen warmte af, maar haalt juist warmte van buiten naar binnen.

Varianten
Warmtepompen worden ingedeeld op basis van hun warmtebron. De lucht/water-warmtepomp haalt middels een buitenunit warmte uit de buitenlucht. De warmte wordt overgedragen aan een koudemiddel en in een binnenunit doorgegeven aan het verwarmingssysteem. De andere luchtgebonden variant, een ventilatiewarmtepomp, kan de vervuilde, warme lucht die wordt afgevoerd gebruiken. Zo’n model is echter alleen geschikt als er mechanische ventilatie aanwezig is in de woning.

Grondgebonden systemen
De water/water-warmtepomp haalt warmte uit het grondwater. Voor deze warmtepompen worden twee putten geboord. Uit de ene haalt de pomp warmte omhoog, het afgekoelde water gaat weer de bodem in via de andere put. Om de warmtebalans van de bron te herstellen, moet je de woning in de zomer koelen met de warmtepomp (hij werkt dan omgekeerd). De bodem/water-warmtepomp haalt warmte uit de bodem via buizen die gevuld zijn met een vloeistof. Meestal is het een verticale buis diep in de grond, maar ook soms met een stelsel van horizontale buizen niet heel diep onder de grond. De warmte die de vloeistof opneemt wordt via een warmtewisselaar afgegeven aan het verwarmingscircuit.

Hybride warmtepomp
Heel kort door de bocht kunnen we wel stellen dat de elektrische, luchtgebonden warmtepomp vooral opgang maakt in de nieuwbouw. In de bestaande bouw zien we vooral de hybride warmtepomp aan populariteit winnen. In dat geval komt er naast de reeds aanwezige Hr-ketel een luchtgebonden warmtepomp te staan. Alleen voor het verwarmen van tapwater en het verwarmen van de woning tijdens extreem koude dagen, springt de Hr-ketel bij.

Adsorptietechnologie
Cooll’s adsorptiewarmtepomp bevat een vergelijkbare continue cyclus als een normale elektrische warmtepomp. Compressie van het koudemiddel vindt nu echter plaats met een door warmte aangedreven adsorptiecompressor in plaats van een elektrisch-mechanische compressor. De benodigde warmte is hiervoor afkomstig uit een brander.

Werking
De adsorptiecompressor bestaat uit twee drukvaten gevuld met hoogwaardige actieve kool die cyclisch worden verwarmd en afgekoeld; een complete cyclus duurt ongeveer 10 minuten. Tijdens verwarming van zo’n drukvat (tot ongeveer 180 °C) wordt het koudemiddel onder hoge druk uit het adsorptiemateriaal geperst en via een passief ventiel naar de hogedrukzijde van de warmtepomp geleid. Het koudemiddel condenseert in de condensor en geeft daar zijn warmte af aan het verwarmingscircuit van de woning (op bijvoorbeeld 60 °C), waarna de druk van het koudemiddel wordt verlaagd via het expansieventiel. Het koudemiddel verdampt weer in de verdamper bij een lage temperatuur (bijvoorbeeld 0 °C van de buitenlucht) en neemt zo energie op uit de koude omgeving.

Volgende stap
Daarna stroomt het koudemiddel via een passief ventiel naar het andere drukvat dat op de begintemperatuur staat (60 °C in dit voorbeeld), waarbij het koudemiddel weer aan het adsorptiemateriaal adsorbeert. Na ongeveer 5 minuten draait de functie van de twee drukvaten om en zo ontstaat een continu proces. Ten opzichte van een standaard verbrandingsketel zit de winst in de extra warmte die via de verdamper en de condensor beschikbaar komt. Voor de productie van warm tapwater switcht de driewegklep, analoog aan een Hr-ketel, en wordt de cyclus versneld. “Daardoor gaat het vermogen omhoog en het rendement omlaag”, vertelt Van Uffelen. “Het beste resultaat behaal je met een compact buffervat erbij.”

Bestaande woningen
De adsorptiewarmtepomp is uitermate geschikt voor bestaande woningen, vertelt Van Uffelen. “Je kan de bestaande afgiftesystemen en thermostaat blijven gebruiken.” Bovendien hoeft de woning niet eerst extra te worden geïsoleerd om er zeker van te zijn dat het comfortniveau behouden blijft. “Met deze adsorptiewarmtepomp behalen we een 30% hoger rendement dan met een Hr-ketel. Dat kunnen we nog naar 50% tillen door ook gebruik te gaan maken van de binnenlucht of radiatoren te vervangen door een LT-vloerverwarmingssysteem.” En daar zit ‘m ook de impact die Cooll wil hebben met hun warmtepomp. Een hoger rendement impliceert immers minder gasgebruik.

Ruimtebeslag
De adsorptiewarmtepomp bestaat uit één unit van ongeveer 50 kg die 40 x 50 cm meet. Dat is vergelijkbaar met een Hr-ketel. “We willen een compactere versie ontwikkelen die 47 cm diep is, dan kan het systeem ook de kast in.” De doorvoer door het dak valt iets groter uit dan bij een Hr-ketel het geval is met 2 pijpen die elk een diameter hebben van 25 centimeter. Het geluidsniveau is vergelijkbaar met een Hr-ketel, zegt Van Uffelen. “Er zijn geen bewegende delen.” Ook het inregelen verloop op een vergelijkbare manier als bij een Hr-ketel. “Er is dus geen extra kennis nodig.”

Concurrentie
De voordelen ten opzichte van een Hr-ketel zijn dus duidelijk. Maar hoe zit het met de twee andere grote concurrenten in de bestaande woningbouw: de HT- en de hybride warmtepomp? “De Hoge Temperatuur warmtepomp bestaat uit twee units en heeft dus meer ruimte nodig. Bovendien is het maar de vraag of die dezelfde rendementen behaalt onder alle omstandigheden. Een HT-warmtepomp heeft ongeveer tweemaal zoveel warmte van buiten nodig vergeleken met de gaswarmtepomp. Dat is dus een fundamenteel lastige uitdaging. Wat betreft de hybride variant; ook die heeft meer ruimte nodig dan de adsorptiewarmtepomp, bovendien krijg je daar te maken met energie- en gasprijzen. Dat zijn twee variabelen die kunnen fluctueren. Tot slot gaat het om een complexe technologie die zeker de nodige kennis vereist van de installateur op het gebied van inregelen.”

Gas
De adsorptiewarmtepomp kan zowel op aardgas, biogas als waterstof draaien, vertelt Van Uffelen. “Voor biogas moet alleen de branderinstelling worden veranderd. Waterstof is ook geen issue, even de vlamdetectie en controls wijzigen en je kunt aan de slag. In principe willen we in 2023 een versie op de markt brengen die al ‘waterstof ready’ is.”

Servicen
Ook het onderhoud is eenvoudig en vergelijkbaar met een Hr-ketel, vertelt Van Uffelen. “Denk aan de driewegkleppen controleren en dergelijke. Alleen het elektrische deel zit wat dieper in het toestel vanwege de hoge temperatuur en de dakdoorvoeren zijn natuurlijk net iets anders.”

Belangstelling
Over gebrek aan belangstelling hoeft de gedreven ondernemer niet te klagen. Zowel de reguliere als vakmedia hebben al de nodige aandacht besteed aan de adsorptiewarmtepomp. En voordat Cooll daadwerkelijk de markt betreedt zijn er al 55 exemplaren verkocht. “Het gaat om uiteenlopende klanten, van woningcorporaties tot bij wijze van spreken eigenaren van monumenten. Wij verwachten stevig door te groeien. Temeer daar wij nog in tegenstelling tot de hr-ketel en bestaande warmtepompen een enorme potentie hebben om ons systeem door te ontwikkelen.” 

Online zoekgedrag naar warmtepompen blijft toenemen

Marktdata.nl heeft een analyse uitgevoerd naar de online oriëntatie en interesse van de Nederlandse consumenten met betrekking tot verwarmingssystemen en ...
Verder Lezen

PVT-warmtepomp met propaan als koudemiddel

Tijdens de beurs Duurzaam Verwarmd introduceert Triple Solar een warmtepomp met propaan als koudemiddel. De warmtepomp werd specifiek ontwikkeld voor ...
Verder Lezen

Slimme warmtepomp concepten tijdens Vakbeurs Energie

Van dinsdag 12 tot en met donderdag 14 oktober a.s. vindt de 16de editie van Vakbeurs Energie plaats in de ...
Verder Lezen

Topinstrumenten voor de koeltechnische en warmtepomp-installateur

Fieldpiece is marktleider in de VS met koeltechnisch gereedschap en meetinstrumenten. EURO-INDEX en Fieldpiece zijn een samenwerking aangegaan, waarbij niet ...
Verder Lezen

Daikin verlengt samenwerking met de KNSB

Gepubliceerd op

Het sponsorcontract van Daikin met de schaatsbond, dat in 2018 begon en medio 2022 zou aflopen, wordt verlengd tot en met de Olympische Spelen van 2026. “De samenwerking met de KNSB heeft ons precies gebracht wat we gehoopt hadden. De consument weet ons steeds beter te vinden voor een airco of warmtepomp en ook op de B2B-markt heeft het onze positie verstevigd”, zegt Edwin Hoogerwerf, directeur van Daikin Nederland.

“Daikin is een sponsor die op alle fronten bij ons past”, zegt Jeroen Kraaij, commercieel directeur van de KNSB. “Het bedrijf is een A-merk, ambitieus, met een sterke focus op de consument, wat ons helpt om nog meer mensen te bereiken. Het is een fantastische partner, waarmee we echt samen optrekken voor het schaatsen en inlineskaten.”

Nadrukkelijke positionering
Daikin, wereldwijd actief op het gebied van airconditioning, positioneert zich nadrukkelijk op de Nederlandse verwarmingsmarkt. Huishoudens moeten hun traditionele verwarming met gasaansluiting laten vervangen en warmtepompen zijn hiervoor een alternatief. Het bedrijf omarmt de schaatssport in zijn volle omvang: van breedte- tot en met topsport en in alle vijf disciplines (langebaan, shorttrack, marathon, kunstrijden en inlineskaten). De afgelopen jaren was het bijvoorbeeld naamgever van de NK’s langebaan en inlineskaten. Daikin vergrootte zijn naamsbekendheid via de schaatssponsoring onder meer dankzij campagnes met Rintje Ritsma en Erben Wennemars.

Eerste vernieuwde contract
Naast Daikin zijn bij de schaatsbond ook Lynk&Co en Nederlandse Loterij actief als hoofdsponsor. Van deze partijen is Daikin de eerste die de samenwerking na 2022 voortzet in de volgende olympische cyclus, dus tot medio 2026. Het vernieuwde contract is ondertekend door Daikin-directeur Edwin Hoogerwerf en Herman de Haan, directeur-bestuurder van de KNSB. “Deze overeenkomst geeft de KNSB een steviger financieel fundament op weg naar de Olympische Spelen van 2026”, aldus De Haan. “Dit helpt om onze grote ambities voor het schaatsen en inlineskaten waar te maken.”

Juiste keuze en ontwerp hybride warmtepompen

ISSO heeft een nieuw kennisproduct uitgegeven: het ISSO-kleintje Hybride warmtepompen. De kennis richt zich op de keuze, het ontwerp, de ...
Verder Lezen

Winkelketen Action zet grootschalig in op hergebruik koudemiddel

De discountwinkelketen Action wint koudemiddel terug uit zijn gerenoveerde winkels voor hergebruik in vijftien nieuwe panden verspreid over Europa. Hiermee ...
Verder Lezen

Effectiviteit luchtreinigers tegen virussen vastgesteld

Daikin Europe heeft zijn luchtreinigers door het Franse laboratorium Institut Pasteur de Lille laten testen en certificeren. Daaruit bleek dat ...
Verder Lezen

Daikin en Duco gaan partnership aan

Daikin Europe gaat een samenwerking aan met de Belgische fabrikant van ventilatiesystemen Duco in het segment van woonhuisventilatie. Daikin zal ...
Verder Lezen