Tag Archives: water

Water recyclen

Gepubliceerd op

Met de Hydraloop is Nederland een interessante innovatie rijker. Het systeem recyclet douche- en badwater en daar profiteren zowel het milieu als de consument van. Bovendien heeft het bedrijf van Arthur Valkieser de grijswaterinstallatie in een aantrekkelijke verpakking gegoten en neemt het systeem nauwelijks ruimte in.

Iedere dag gebruiken we gemiddeld 133 liter drinkwater per persoon, voor douche en toilet, wasmachine, tuin en keuken. De komende 10 jaar zal de Nederlandse bevolking met één miljoen mensen groeien. Dan hebben we dus nog eens 133 miljoen liter water extra nodig – per dag.

Hete zomers

Ondertussen kampen we al met waterschaarste. En dat heeft alles te maken met het feit dat we steeds vaker te maken krijgen met hete zomers. Zo zal iedereen zich nog wel de warme maanden van 2019 herinneren. Er waren drie extreem warme perioden: eind juni, eind juli en eind augustus. Tijdens de hitte in juli werd de hoogste temperatuur sinds het begin van de metingen in Nederland waargenomen: 40,7 °C in Gilze Rijen op 25 juli. Met een gemiddelde temperatuur van 18,4 °C was ook augustus ruim warmer dan normaal (17,5 °C), waarbij het in de laatste week extreem warm was met een record-late landelijke Hittegolf.

Watervoorraad

Het KNMI was niet verbaasd. Onderzoeker Sybren Drijfhout schreef in 2018 al in het vaktijdschrift Nature Communications dat ons waarschijnlijk vier extra hete zomers stonden te wachten. Met de opwarming van de aarde zullen we daar vaker mee te maken krijgen. En dan komt natuurlijk de vraag aan de orde: hoe stellen we onze watervoorraad veilig?

Frisse blik

De Hydraloop zou, bij massaal gebruik, een belangrijke bijdrage kunnen leveren, aldus CEO Valkieser. De enthousiaste uitvinder was in zijn vorige leven actief in de mediawereld en dat heeft hem geen windeieren gelegd. Valkieser kon naar eigen zeggen met een frisse blik kijken naar het probleem, waarbij hij niet alleen oog had voor de technische uitdagingen, maar ook voor het esthetische element. “Ik vroeg me af waarom oplossingen om water te recyclen nauwelijks aansloegen. Volgens mij zijn er verschillende redenen aan te wijzen.”

Onpraktisch

Hij somt ze op: “Ten eerste hadden de bestaande oplossingen een groot vloeroppervlak nodig, wat in veel woningen problemen opleverde. Ten tweede maakten ze veelal gebruik van filters en membranen om het water te zuiveren. Die raken verstopt, in de praktijk hebben dergelijke systemen veel onderhoud nodig. Ten derde liep je al snel tegen de hoge kosten aan. Ten vierde was de vormgeving vaak onaantrekkelijk, ook niet echt een stimulans en tot slot was er geen gevoel van urgentie.”

Weloverwogen keuzes

Valkieser ontwikkelde een systeem dat in zijn behuizing slechts 0,27 m2 aan vloeroppervlakte inneemt. “Met de Hydraloop vangen we alleen het douche- en badwater op en niet water dat gebruikt wordt in de keuken en voor de toiletspoeling.” De reden ligt voor de hand: “keuken- en toiletwater zijn zwaarder verontreinigd. Als je dat wilt gaan recyclen heb je fors meer techniek nodig, dat werkt prijsopdrijvend.”

Procedé

Het opgevangen water wordt ontdaan van alle verontreiniging. Dat gaat in zes stappen. Door Sedimentation zinken de zwaardere deeltjes naar de bodem, waar ze worden verwijderd en door Floatation zweven de lichtere deeltjes naar boven, en worden afgeskimmed.
Met Dissolved Air Floatation worden luchtbelletjes geïnjecteerd in het vuile water, waar zich vuildeeltjes aan gaan hechten. Die stijgen naar de oppervlakte en worden weggespoeld. Via Foam Fractionation schuimen de zeepresten maar ook al het overige vuil er uit. De Aerobic Bioreactor breekt in een zuurstofrijke omgeving de vuildeeltjes af. Tot slot wordt met behulp van een UV-lamp het gereinigde water gedesinfecteerd, waarna het klaar is voor gebruik en wordt opgeslagen. Het gehele procedé neemt ongeveer 5 uur in beslag.

Standaard

Na de reinigingsbeurt is het water te gebruiken voor de wasmachine, toiletspoeling, zwembad of om de tuin te irrigeren. Het oogt helder. “We voldoen aan de nieuwe Europese standaard, die binnenkort gepubliceerd wordt, en zijn in het allerlaatste stadium van de Amerikaanse NSF 350 certificering.” Niet geheel toevallig, de ondernemer ziet grote mogelijkheden in de VS.

Warmte

De Hydraloop maakt daarnaast ook slim gebruik van de aanwezige warmte in het vuile water. “Het douchewater heeft een temperatuur rond de 31°C. Die warmte wordt deels via radiatie afgegeven aan de omgeving door de Hydraloop. Daarnaast gebruikt de wasmachine gerecycled water van 21 graden. Normaliter moet dat worden opgekrikt van een temperatuur tussen de 8 en 14°C tot bijvoorbeeld 40°C. Met de voorverwarming hoef je maar een kleinere afstand te overbruggen.”

Energiebesparing

Met de Hydraloop bespaart een doorsnee gezin op zijn energiekosten, rekent Valkieser voor. “Een gemiddeld gezin gebruikt ongeveer 6700 kWh op jaarbasis aan primaire energie. Door de Hydraloop gaat dat met 600 kWh omlaag. Het systeem zelf gebruikt ongeveer 200 kWh, dus op jaarbasis bespaar je ongeveer 400 kWh.”

Terugverdientijd

Met goed en deskundig onderhoud kan een gemiddelde Hydraloop zeker 20 jaar mee, zegt Valkieser. De terugverdientijd bedraagt ongeveer 15 jaar. “Maar dat is met de huidige watertarieven in Nederland. Je kan je natuurlijk voorstellen dat die omhoog zullen gaan, naarmate er vaker schaarste dreigt.” 

Lijngoot langs terras vangt water op voor gebruik in tuin

Gepubliceerd op

Een gemiddeld tuinterras voert bij een zware regenbui al gauw zo’n 1600 liter water per uur af. In plaats van dit water weg te laten stromen naar het riool of andere minder gewenste plekken kan gekozen worden voor een ACO RainBloxx 200 lijngoot langs het terras. Per lijngoot wordt 36 liter water gebufferd en in de tuin opgenomen.

Ook het water dat van het dak van bijvoorbeeld een veranda of tuinhuis stroomt kan via een hemelwaterbuis worden afgevoerd naar een vlak onder het oppervlak in de tuin geplaatste ACO RainBloxx 60. Deze buffert per element 36 liter per meter water en kan op vele manieren worden afgedekt; met gravel, grint, boomschors, perzikpitten en zelfs met substraat en een sedummat. Het regenwater wordt weer afgegeven aan de grond.

Voor het afkoppelen van de woning kan de hemelwaterafvoer gekoppeld worden aan de RainBloxx 600 Line, met een capaciteit van 115 liter water. Vanuit de RainBloxx wordt het water geïnfiltreerd langs een boom of langs een haag. Naast het voorkomen van wateroverlast in de tuin krijgen de bomen of struiken zo extra water aangeboden op momenten dat dit nodig is.

Trends in sanitairland

Gepubliceerd op

Nieuwe trends doen hun intrede in sanitairland. Fabrikant Grohe liet gisteren tijdens een Event voor vakjournalisten en in haar Innovatie Truck op de Volvo Ocean Race een aantal producten zien waarmee het bedrijf inspeelt op deze veranderingen.

Topdrukte bij loodgieters; Uneto-VNI: bewoners voorkom schade wateroverlast!

Gepubliceerd op

‘Loodgieters in de Randstad hebben de handen vol’, kopte de landelijke media gisteren rond het middaguur. “Ze hebben het razend druk met lekkages, ondergelopen kelders en wc’s waaruit het water omhoog borrelt”, werd een woordvoerder van brancheorganisatie Uneto-VNI geciteerd. Ook bleken veel tuinen onder water te staan doordat deze zijn betegeld. Topdrukte dus voor de installatiebranche, en ook wij van Installatienet.nl konden dat merken. De gebruikelijke pieken in bezoekersaantallen naar onze site – ’s morgens vroeg, tussen de middag en aan het einde van de werkdag – waren behoorlijk afgevlakt, terwijl er juist later op de avond sprake was van een duidelijke inhaalslag. De gevolgen van klimaatverandering dringen inmiddels dus tot in alle gelederen van onze samenleving door. Dat zal in de nabije toekomst niet minder worden. De verwachting van het KNMI is dat het aantal zware regenbuien de komende decennia met een kwart zal toenemen.

Slim beheren van de waterketen in een slimme stad

Gepubliceerd op

Voor studenten van universiteiten heeft de TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken een competitie uitgeschreven met als titel ‘Verbindend water: welke stappen voor slimme steden? We zijn in de waterketen nu al niet in staat om wat we realiseren goed te beheren en te onderhouden, stelt de expertgroep. Veel innovaties zijn gedoemd te mislukken. De geschiedenis heeft ons geleerd dat innovaties in de waterketen moeten zijn gericht op eenvoud of robuuste slimme oplossingen. Daarom nu dus de vraag: Welke stappen kunnen bijdragen aan een slimme en een eenvoudig te beheren waterketen in een slimme stad en wat betekenen die stappen voor de sanitaire installaties in gebouwen? Deze studentencompetitie is uitgeschreven ter gelegenheid van het mondiale symposium 2017 ‘Water Supply and Drainage for Buildings dat in augustus 2017 in Haarlem wordt gehouden.

Duurzame woontorens met parkeergarage deels klaar

Gepubliceerd op

J.P. van Eesteren heeft de laatste hand gelegd aan de ondergrondse, openbare parkeergarage onder de woontorens Boston & Seattle op de Wilhelminapier in Rotterdam. Het totale project met appartementen, commerciële voorzieningen en privé parkeerplaatsen is nog volop in aanbouw. De woontorens voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld aan duurzaamheid en comfort. Dit is terug te zien in het gebruik van natuurlijk ogende materialen en een laag energiegebruik. Alle appartementen worden gekoeld door koud Maaswater door de vloerverwarmingsleidingen te laten lopen. De parkeergarage, uitgerust met meer dan 200 parkeerplaatsen, is voorzien van goede verlichting en geavanceerde parkeerapparatuur.

Circulariteit moet waterproblemen oplossen

Gepubliceerd op

‘In Nederland verbruiken we jaarlijks 1,2 biljoen liter drinkwater, waarvan minder dan 1% gebruikt wordt voor consumptie. Daarmee worden onze natuurlijke hulpbronnen veel te zwaar belast’, zo betoogt Mijn Waterfabriek, dat zich bezighoudt met het circulair maken van water bij gebouwen. ‘Tegelijkertijd verwerken onze zuiveringsinstallaties 1,8 biljoen liter afvalwater, waarvan 1/3 schoon regenwater is. Ons huidige watersysteem is betrouwbaar, maar leidt tot verspilling en is daardoor niet houdbaar. Water wordt niet alleen in Nederland een probleem, wereldwijd zal er naar verwachting een tekort van 40% aan drinkwater zijn in 2050. De enorme verspilling is op te lossen door water circulair te maken op gebouwniveau. Dat kan zowel bij huishoudens als bij bedrijven en organisaties. Aan de hand van de Trias Aqua kunnen prioriteiten worden gesteld aan het circulair maken van water bij gebouwen.’

Envaqua en FME spannen zich samen in voor water en milieu

Gepubliceerd op

Met het ondertekenen van een driejarig secretariaatscontract hebben Envaqua-voorzitter Erwin Dirkse en FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming bekrachtigd zich meerjarig samen in te spannen om de strategie van de water- en milieutechnologiebranche tot een succes te maken. Belangrijke speerpunten zijn het bevorderen van de circulaire economie, het samenwerken in afval- en watercoalities, het drinkwaterdossier en de internationale positionering van de Nederlandse water- en milieutechnologiebedrijven. Envaqua – ontstaan uit de fusie tussen Aqua Nederland en de Vereniging van Leveranciers van Milieutechnologieën (VLM) – behartigt de belangen van ruim 150 bedrijven in de water- en milieutechnologiesector.

Idee voor watergebruik kan 17.000 euro opleveren

Gepubliceerd op

Hansgrohe SE komt met een ideeënwedstrijd: Water op het web. Met deze internationale ideeënwedstrijd zoekt de sanitairspecialist uit het Zwarte Woud naar revolutionaire ideeën over hoe big data, het internet en netwerken gebruikt kunnen worden om nieuwe oplossingen op het gebied van water en de bescherming ervan te vinden. Inzendingen mogen zich focussen op het gebruik in privéwoningen en bedrijven. Er kunnen suggesties worden gedaan voor compleet nieuwe methodes op het gebied van marketing en communicatie gewijd aan het gebruik van water. Innovatieve oplossingen die gerelateerd zijn aan de manier waarop water gebruikt wordt, de bescherming van bronnen en ongebruikelijke toepassingen zijn ook welkom. Hansgrohe nodigt studenten, start-ups, bedrijven en enthousiastelingen van over de hele wereld uit om hun ideeën in te sturen via www.hansgrohe.nl/wedstrijd. Inzenden kan tot en met 21 april 2016. De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens het Hansgrohe Wassersymposium op 8 juni 2016. In totaal wacht er 17.000 euro aan prijzengeld op de winnaars.

Gelijktijdig meten van waterhoeveelheid en temperatuur

Gepubliceerd op

Voor controle en het afstellen van een warmwatertoestel dient u de tapwaterhoeveelheid en –temperatuur te meten bij een tappunt. De FlowTemp®ST maakt gebruik van unieke meettechnologie, waarmee deze handeling snel, gemakkelijk en nauwkeurig kan worden verricht en de meetresultaten digitaal worden geregistreerd. De compacte FlowTemp®ST wordt onder een kraan geplaatst, waardoor het water door het instrument stroomt. Het toestel maakt met de nieuwste Bluetooth® Smart technologie draadloos contact met een Blauwe Lijn instrument, of een smartphone of tablet. De meetwaarden en de berekende capaciteit worden hierop weergegeven. De EuroSoft mobile App maakt het tevens mogelijk een meetrapport te genereren en deze op te slaan of te delen met collega’s of uw opdrachtgever. De FlowTemp®ST is toepasbaar voor legionellapreventie door middel van thermische desinfectie, waarbij het drinkwatersysteem gedurende een bepaalde tijd wordt doorgespoeld met water van een bepaalde (hoge) temperatuur. De FlowTemp®ST is een ideaal instrument om dit proces te monitoren en de meetresultaten te rapporteren.

Fortes Import introduceert de Pacific FWC warmwaterunit, voor collectieve warmwaterbereiding. Met deze unit kan tot 50% bespaard worden op energie. Onbeperkt warm water tot 20 liter/min van 65 °C en in cascade opstelling tot 80 liter/min.
De AquaHeat Pacific FWC warmwaterunit is met name geschikt voor sportaccommodaties en scholen, waar op gezette tijden veel warmwater geleverd moet kunnen worden. De universele plug & play warmwaterunit kan in principe toegepast worden op elke warmtebron, in combinatie met elk type cv-buffervat.

Individuele bemetering en het daaropvolgende gedragsverandering is een effectieve manier om energie en water te besparen in bestaande woningen als in nieuwbouw. Ervaring van diverse woningcorporaties laat zien dat er een besparing haalbaar is van 20-30% gedurende de eerste paar jaar, waarna het niveau van de besparingen iets afneemt.
Het is echter van belang te kiezen voor een oplossing die schaalbaar is – zodat klein begonnen kan worden – en snel terugkoppeling geeft aan de gebruikers. Kamstrup heeft als marktleider op het gebied van slimme meters veel ervaring en kennis op dit vlak en helpt u graag verder, zodat u voorbereid bent voor de toekomst.
Lees verder: https://www.kamstrup.com/nl-nl/business-areas/individual-metering

Flamco komt vandaag met een nieuwe productlijn terugstroombeveiligers op de markt. Het bedrijf biedt nu een volwaardig beveiligingsprogramma voor ingenieursbureaus en installateurs die moeten voldoen aan vastgestelde eisen voor het waterleidingnet.
De kwalitatief hoogwaardige Prescor BFP terugstroombeveiligers beantwoorden aan de strikte Europese wet- en regelgeving en die van België en Nederland. Het risico op contaminatie van het drinkwaterleidingnet door terugheveling en terugpersing is met deze terugstroombeveiligers uitgesloten. Bacteriën zoals legionella, chemicaliën uit industriële processen of biochemische vervuiling zoals algen of virussen hebben zo geen schijn van kans meer om het drinkwaterleidingnet te vervuilen.

Door steeds modernere ontwerpen en constructies van verwarmingsinstallaties worden de warmtegeneratoren steeds gevoeliger voor hard en corrosief vulwater. Hogere vermogens en compactere warmtewisselaars leiden tot hogere oppervlaktetemperaturen en bouwen zo kalkafzetting op, die een goede warmteoverdracht reduceert en het goed functioneren kan belemmeren. Daarnaast zijn de materialen die bij deze constructies gebruikt worden, zoals aluminium of roestvrij staal, uiterst gevoelig voor sulfaten en chloriden wat corrosie teweeg brengt.