Tag Archives: veiligheid

Alle informatie over veilig en gezond werken in één app

Gepubliceerd op

ArboTechniek heeft een app gelanceerd met daarin alle informatie over veilig en gezond werken Deze veiligheidsapp is gratis te gebruiken en wordt voortdurend geactualiseerd op basis van nieuwe ontwikkelingen in de branche en feedback van eindgebruikers. ArboTechniek is een initiatief van de sociale partners en Wij Techniek gericht op veilig en gezond werken in de technische installatie- en isolatiebranches.

De app is ontwikkeld door een ontwerpgroep bestaande uit – naast inhoudsdeskundigen en app-bouwers – een aantal vakmensen uit de techniek. Dankzij hun input is de app volledig toepasbaar voor technici die op het punt staan aan de slag te gaan in situaties die wellicht nieuw voor hen zijn. De app kan bovendien gebruikt worden in verschillende techniekopleidingen.

Bondig en overzichtelijk
In de app staat informatie over veilig en gezond werken op een bondige en overzichtelijke manier weergegeven. Deze informatie is daarnaast voorzien van stappenplannen en afbeeldingen, waardoor gebruikers niet voor verrassingen komen te staan als zij voor hen ongebruikelijke werkzaamheden gaan uitvoeren.

Gratis te downloaden
De app is gratis te gebruiken. Meer informatie over de ArboTechniek App en de app zelf is te vinden via www.arbotechniek.nl/app.

Energietransitie vergt meer aandacht voor groepenkasten in woningen

Gepubliceerd op

In het kader van de energietransitie vervangen we steeds meer fossiele brandstoffen door duurzame energiebronnen. In de praktijk leidt dit tot toenemende elektrificatie van de woonhuisinstallatie. Energie wordt opgewekt met zonnepanelen, de woning wordt verwarmd met een warmtepomp, er wordt elektrisch gekookt en ook elektrisch rijden (en daarmee het aan huis elektrisch laden van auto’s) is sterk in opkomst.

Om handvatten te bieden over hoe de veiligheid kan worden gewaarborgd, start Eaton daarom met een bewustwordingscampagne. Wendy van der Aa, Segment Manager Residential bij Eaton: “De toenemende elektrificatie van de woonhuisinstallatie zorgt voor een toenemende belasting van de groepenkast. Het ontwerp van de groepenkast, de documentatie en naleving van wettelijke voorschriften is een niet te onderschatten proces en niet zonder risico’s. Het is als installateur bijvoorbeeld goed om te beseffen dat een zelf samengestelde groepenkast niet voorzien is van een KEMA-KEUR, ook als alle onderdelen dat wél zijn. Om installateurs te ontzorgen, bieden we hen middels deze campagne daarom de nodige handvatten, zodat zij veilige oplossingen kunnen leveren aan hun klanten.”

Langdurige piekbelastingen
Elektrificatie vindt zijn weerslag in de groepenkast. Meer aansluitingen en de toevoeging van zonnepanelen als extra energiebron, maar vooral ook een hogere en continue belasting op specifieke eindgroepen. In traditionele woonhuisinstallaties zijn piekbelastingen vaak van korte duur (bijvoorbeeld wanneer de wasmachine het water verwarmt). Maar wanneer duurzame installaties zoals zonnepanelen worden toegepast, kan in de zomer de groepenkast langdurig en constant met de geleverde PV-stroom worden belast. Daarom dient de groepenkast geschikt te zijn voor het veilig distribueren van de extra PV-stroom die met de aansluiting van zonnepanelen aan de installatie wordt toegevoegd. Hetzelfde geldt voor situaties wanneer een warmtepomp is aangesloten en de accu van een elektrische auto wordt opgeladen. Installateurs moeten voor deze specifieke groepen dan ook rekening houden met gelijktijdigheid van 1, in plaats van een gelijktijdigheid van bijvoorbeeld 0,6. Gebeurt dit niet, dan kunnen de temperaturen in de groepenkast gevaarlijk hoog oplopen, met als gevolg ongewenst afschakelen van groepen of zelfs brand.

Ontwikkelaar van warmtepomp-systemen met PVT-panelen haalt €1,2 miljoen op

Dankzij een financiering van PDENH, DOEN Participaties, Enfuro Ventures en de Rabobank heeft Triple Solar 1.200.000 euro aan werkkapitaal opgehaald ...
Verder Lezen

De Waterrevolutie

De EPC ging ten onder aan zijn eigen succes. Op meer hadden we niet kunnen hopen als sector. Maar nu ...
Verder Lezen

De energietransitie: waterstof

De energietransitie gaat niet over één oplossing. Waterstof is één van de oplossingen. Jan Wijbenga van het bedrijf Feenstra is ...
Verder Lezen

Consortium wil energietransitie gebouwen versnellen

Een consortium van tien Nederlandse bedrijven en instellingen start een samenwerking die met de toepassing van ‘Internet of Energy’ de ...
Verder Lezen

Online escaperoom op digitale Bewust Veilig-dag

Gepubliceerd op

Op woensdag 24 maart wordt voor de vijfde keer de Bewust Veilig-dag georganiseerd. Op die dag staan aannemers, installateurs, onderhoudsbedrijven, grondverzetbedrijven en andere gespecialiseerde onderaannemers extra stil bij veiligheid op de bouwplaats. Dit jaar is er een online escaperoom. Hier kan worden ‘ontsnapt' uit onveilige situaties.

De bouw en infra staat nog steeds in de top drie van onveilige sectoren. Om veilig werken onder de aandacht te brengen organiseren de vier organisaties jaarlijks de Bewust Veilig-dag. Werkgevers bepalen zelf hoe ze meedoen, bijvoorbeeld door posters op te hangen, of een toolboxmeeting te organiseren. Dit jaar is er, naast de online escaperoom, ook een digitale krant. Hierin wordt stilgestaan bij thema's zoals werken op hoogte, werken langs de weg, werken met gevaarlijke stoffen en werken met elektriciteit.

Breed initiatief
Initiatiefnemers van de Bewust Veilig-dag zijn Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, Koninklijke OnderhoudNL, Techniek Nederland en Koninklijke Bouwend Nederland. De vier werkgeversorganisaties organiseren de dag om iedereen extra goed te laten nadenken over veiligheid tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van de hele sector waarbij iedereen aan het einde van de dag weer gezond naar huis gaat.

Aanmelden voor de dag kan hier: www.bewustveilig.com.

Gezond en veilig aan het werk na de coronacrisis

Carrier introduceert een pakket oplossingen voor het helpen realiseren van een gezonde, veilige, efficiënte en productieve binnenomgeving voor gebouwen. Via ...
Verder Lezen

Betuwse camping voorzien van veilig en duurzaam watergebruik

Sinds Rob en Sophie de camping De Betuwe Hoeve in Ommeren zo’n 5 jaar gelden hebben overgenomen, hebben ze er ...
Verder Lezen

Veilig en gezond een duurzame toekomst in

Een jong bedrijf met een duurzame ambitie. WARP Systems in Nieuwkoop heeft groen bloed. Door de dunste watergedragen vloer-, wand ...
Verder Lezen

Veilig werken aan installaties voor gasverbranding

Om het aantal ongelukken door koolmonoxide terug te dringen, mogen werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties vanaf 2022 alleen nog worden uitgevoerd door ...
Verder Lezen

Bouwplaatsen tijdens lockdown vaker doelwit van materiaaldieven

Gepubliceerd op

Inbrekers wijken tijdens de lockdown steeds vaker uit naar bouwplaatsen. Ze worden bovendien slimmer en professioneler. Vanwege de minder goede bewaking zijn ook kleine bouwplaatsen inmiddels een populair doelwit van het dievengilde. Dat concludeert specialist in camerabewaking Kooi na het analyseren van interne data. De vraag naar camera’s waarmee daders kunnen worden gesignaleerd en geïdentificeerd groeit sterk.

Losliggende materiaal op bouwplaatsen, zoals kleine apparaten en waardevol gereedschap, is sinds de lockdown vaker het doelwit van professionele dieven. Nu het rustiger is op straat en minder personeel aanwezig is op bouwplaatsen zien dieven hun kans schoon. Ten opzichte van de jaren hiervoor worden ze steeds professioneler.

Schade van duizenden euro’s
Pieter Kooi, directeur van het bedrijf dat zaken doet in verschillende Europese landen: “Kruimeldieven die over een hek klimmen om een beetje rond te kijken zien we steeds minder. Criminelen komen tegenwoordig in een al dan niet gestolen voertuig aanrijden en weten precies wat ze willen meenemen. Dat gaat dan vaak om (koperen) kabels, rijplaten en isolatiemateriaal. De schade kan al gauw in de duizenden euro’s lopen en dan hebben we het nog niet eens over de schade die ontstaat doordat het bouwproces vertraging oploopt.”

Efficiënt bedrijfswagens beheren

TomTom Telematics voegt een nieuwe functie toe aan zijn Webfleet fleet management oplossing. Trailer en Asset Tracking geeft bedrijven inzage ...
Verder Lezen

Politie zet beelden cv-keteldieven online

In het Friese Feanwâlden werden eind juli ‘s nachts 30 cv-ketels uit een container gestolen. Gisteren heeft de politie besloten ...
Verder Lezen

‘Scholen weer open? Let ook op ventilatie, riolering en drinkwater’

Gepubliceerd op

Op 11 mei gaan de basisscholen, peuterspeelzalen en kinderopvang weer open. ISSO en TVVL wijzen erop dat goed ventileren, een goed functionerende riolering, veilig drinkwater en legionellapreventie in deze gebouwen net zo belangrijk is als een 1,5 meter beleid. Onderhoudsinstallateurs en gebouwbeheerders moeten scholen en kinderopvang hierover adviseren.

De REHVA-richtlijn stelt dat in slecht geventileerde ruimten het besmettingsgevaar voor Covid-19 niet uit te sluiten valt. Om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan zijn de volgende adviezen voor goede ventilatie erg belangrijk, aldus ISSO en TVVL:
- Controleer voordat de scholen open gaan of de ventilatie van klaslokalen in orde is. Laat mechanische systemen controleren op hun werking en inwendige hygiëne.
- Zorg ervoor dat natuurlijke ventilatievoorzieningen (te openen ramen, gevelroosters) optimaal gebruikt worden.
- Voorzie de lokalen bij voorkeur van een CO2-meter met stoplichtindicator, zodat duidelijk is wanneer extra ramen geopend moeten worden voor een goede luchtkwaliteit. Stel de instellingen hiervan tijdelijk zo in dat bij 700 ppm het oranje licht gaat branden en vanaf 800 pm het rode lichtje.
- Adviseer de scholen om elk uur even te luchten. In scholen met natuurlijke luchttoevoer moeten sowieso de ramen en roosters zo veel mogelijk worden geopend.
- Controleer de bedrijfstijden: zorg ervoor dat er continu enige ventilatie is in het gebouw (ook ‘s nachts) en stel systemen in op maximum ventileren overdag. Laat toiletafzuiging 24 uur per dag draaien. Pas de regelinstellingen van eventueel aanwezige CO2-gestuurde ventilatiesystemen aan, zodanig dat ook als maar de helft van de leerlingen aanwezig is, voluit wordt geventileerd.
- Verhelp storingen, waardoor ventilatie uitvalt, zo snel mogelijk.
Zodra de scholen weer in rustiger vaarwater komen kan weer worden geadviseerd over verbetering van de ventilatieprestaties en zo nodig intensivering van het onderhoud. Want dat de ventilatie in veel scholen voor verbetering vatbaar is, is geen onbekend probleem.

Legionellagevaar
Een ander aandachtspunt is legionellagevaar. Tappunten zijn mogelijk enkele weken niet gebruikt, waardoor de drinkwaterkwaliteit achteruit is gegaan en er zelfs een mogelijk legionellarisico is ontstaan. Ook kunnen de watersloten van onder andere wastafels en schrobputjes droog staan, waardoor een open verbinding met het riool ontstaat. Hierdoor kunnen bacteriën en virussen uit het riool zich in het gebouw verspreiden. Het advies aan de scholen is de tappunten goed te spoelen en watersloten te vullen met water, eventueel met een beetje slaolie bij watersloten waar nauwelijks water doorheen stroomt, om de verdamping te verminderen.
Een goede toilethygiëne helpt om overdracht van infecties te beperken. Dat beperkt zich niet alleen tot handenwassen (met zeep!) na toiletgebruik in de toiletruimte, maar ook het doorspoelen met gesloten toiletdeksels, indien aanwezig.

Vraagbaak voor leegstand en installaties
Gebouwbeheerders, installateurs of adviseurs die tegen praktijkproblemen aanlopen op genoemde gebieden, kunnen vragen stellen via: helpdesk@corona-techniek.nl. Een expertteam, bestaande uit specialisten van Techniek Nederland, VLA, TVVL, ISSO, bba binnenmilieu, Franchimon ICM, GGD, Arbo-techniek, TNO, Universiteit Gent, TU Eindhoven en VCCN, staat klaar om advies te geven.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Protocol ‘Samen veilig doorwerken’ aangepast voor rijden naar werk

Gepubliceerd op

Het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ voor de sectoren Bouw en Techniek is op 17 april jl. aangepast. Aanleiding hiertoe is het onderdeel samen reizen waarover veel vragen werden gesteld aan de Helpdesk Corona Bouw & Techniek. Hierop hebben cao-partijen waaronder Bouwend Nederland, Techniek Nederland, FNV en CNV geanticipeerd en intensief overleg gevoerd met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Het advies is: rijd zoveel mogelijk apart, samen rijden naar een project of klant mag alleen als er geen andere opties zijn.

Het advies is en blijft om zoveel mogelijk alleen te reizen. Zijn er geen andere mogelijkheden als eigen of openbaar vervoer of een andere planning, dan kan men met 2 personen in een vervoersmiddel samen reizen, mits hierbij de nodige extra hygiënemaatregelen in acht worden genomen. Bij meer dan 2 personen in één vervoersmiddel moet minimaal 1,5 meter afstand tussen alle personen aanwezig zijn. Als je met 3 of meer personen in een vervoersmiddel zit en dichter dan 1,5 meter van elkaar bent, kun je worden beboet (tenzij je een gezin vormt of huisgenoten bent).

In onderstaande checklist vind je de complete routing om te bepalen of samen reizen een optie is.

Samen werken en lunchen
Voor samen werken binnen 1,5 meter blijft het uitgangspunt dat dit zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Als het onvermijdbaar is, mag met twee of meer personen gewerkt worden met minder dan 1,5 meter afstand. Wees hierbij extra alert, maak afspraken over hoe veilig gewerkt kan worden, raak voor zover mogelijk niet dezelfde oppervlakken aan, gebruik afscherming als dit mogelijk is en volg de hygiëneregels (was handen zeer regelmatig, hoest en nies in de elleboog, raak het gezicht niet aan). Ook samen lunchen met meer dan 2 personen mag wanneer er voldoende afstand, minimaal 1,5 meter, wordt gehouden.

Scherm in de bus
Een veelgehoord initiatief is het aanbrengen van een scherm of schot in de bus/auto. Een scherm of schot in de bus plaatsen is niet nodig als je de regels van het RIVM opvolgt. Een dergelijk scherm kan de verkeersveiligheid in gevaar brengen en is niet acceptabel als vervanging van de regels uit het protocol. Als je alle regels uit het protocol opvolgt en je tóch veiliger voelt met een scherm, dan kun je dit uiteraard aan laten brengen. Let er dan goed op dat deze het zicht niet belemmert en maak het schot of scherm na elke rit schoon met een ontvettend sopje of 70% isopropylalcoholdoekjes.

Op onze nieuwsbrief abonneren

‘Samen veilig doorwerken’ in gratis video vervat

Gepubliceerd op

VCA-cursus.com heeft het protocol ‘samen veilig doorwerken’ in een video gegoten. Dit onder het motto: Visueel onthoud je alles beter. In de video worden de belangrijkste maatregelen uit het protocol uitgelegd. Deze film wordt ter beschikking gesteld aan alle bedrijven en andere organisaties zodat zij op een heldere en consistente wijze kennis kunnen nemen van hoe iedereen tijdens deze coronacrisis toch samen veilig kan blijven doorwerken.

Om het coronavirus in te dammen, zijn maatregelen nodig. Bouwend Nederland, Techniek Nederland, de vakbonden, ministeries en andere vertegenwoordigers hebben daarom de handen ineen geslagen en het protocol ‘samen veilig doorwerken’ opgesteld. In dit protocol staan concrete maatregelen benoemd om samen veilig te kunnen doorwerken in de bouw en aanverwante sectoren.

Visueel leren
“VCA-cursus.com staat voor pro-visueel leren”, vertelt Paul Bongenaar van het trainingscentrum: “Ook wij werden getroffen; onze trainingen en examens kunnen niet doorgaan. Met deze extra tijd wilden wij iets terugdoen voor andere bedrijven. Wij werken bij onze cursussen altijd met praktijkgerichte films; visueel onthouden cursisten immers meer dan als ze alles moeten lezen. Om andere bedrijven in de bouwsector te helpen, hebben we het protocol visueel gemaakt.”

Bekijk de video via deze link: https://www.vca-cursus.com/pers

Op onze nieuwsbrief abonneren

Binnen week protocol veilig doorwerken voor Bouw en Installatietechniek

Gepubliceerd op

Techniek Nederland en Bouwend Nederland hebben een voorstel voor het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit protocol wordt de komende dagen getoetst op inhoud en werkbaarheid door onder andere het RIVM en de Inspectie SZW. Een definitief protocol, dat antwoord geeft op de vraag hoe veilig kan worden doorgewerkt in de bouw- en technieksector, wordt binnen een week gepresenteerd. Tot die tijd gelden de richtlijnen van het RIVM, die Techniek Nederland en Bouwend Nederland al hebben toegespitst op hun sectoren.

Techniek Nederland, Bouwend Nederland en de Rijksoverheid hebben input voor het protocol geleverd. Zodra het protocol definitief is, komen er onder meer posters en flyers om werknemers en opdrachtgevers duidelijkheid te geven over de gewenste richtlijnen. Het protocol komt overeen met richtlijnen die nu al te vinden zijn op de websites van Techniek Nederland en Bouwend Nederland.

Toetsing door RIVM en Inspectie SZW
Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland: “De kracht van dit protocol is dat het een gezamenlijk product is van werkgeversorganisaties en de rijksoverheid. Dit vraagt, ondanks dat de urgentie groot is, om afstemming. De toetsing door onder andere RIVM en de Inspectie SZW is van essentieel belang. Het goede nieuws is dat installateurs en bouwers in de tussentijd gebruik kunnen maken van de duidelijke richtlijnen die nu al op onze websites staan.”

Zorgvuldigheid van belang
Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland: “We zijn ons bewust van de noodzaak om zo snel mogelijk met een duidelijk protocol te komen over werken in de bouw- en technieksector, maar behalve snelheid is ook zorgvuldigheid hier van belang. Het protocol zou geen ruimte moeten bieden voor interpretatie en heldere richtlijnen moeten geven voor werkgevers, werknemers, opdrachtgevers en particulieren.”

Overleg met ministers
Het protocol is een van de resultaten van het overleg tussen minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen met voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland en voorzitter Maxime Verhagen (Bouwend Nederland). Doel van dit overleg is om duidelijke afspraken te maken waardoor de sector, zoveel mogelijk, veilig kan blijven doorwerken. De bouw- en technieksector is immers een essentiële motor voor de Nederlandse economie.

Veilig werken bij mensen thuis
Het protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, opdrachtgevers, klanten en werknemers over de mogelijkheden om veilig door te werken in deze lastige tijd. Ook de manier waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig door kunnen komen aan bod. Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM.

1,5 meter afstand
Totdat het protocol van kracht is, blijven de huidige richtlijnen gelden. Ook op de werkvloer moet zoveel mogelijk de RIVM-richtlijn van 1,5 meter afstand tot elkaar nageleefd worden, zowel bij het vervoer naar en van de bouwplaats als op de bouwplaats zelf.

Op onze nieuwsbrief abonneren

“Onderzoek eerst wat certificering de cv-installateur gaat kosten”

Gepubliceerd op

De beheerder van kwaliteitsregelingen in de installatiebranche, InstallQ, wil dat er een MKB-toets komt voordat de certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties een feit is. Hieruit moet blijken of de kosten en de regeldruk door de certificering niet te hoog worden voor met name het MKB en ZZP’ers. De Tweede Kamer heeft op 28 mei 2019 ingestemd met de wettelijke certificering voor verwarmingsbedrijven, die vanaf januari 2021 zal ingaan.

Ed Nijpels, voorzitter InstallQ: “De aanpassing van de Woningwet bevordert de veiligheid van installaties in Nederland en brengt de kwaliteit van de branche op een hoger niveau. Samen met diverse andere organisaties is InstallQ voorstander van een wettelijke regeling voor cv-bedrijven. De keus voor een certificeringsregeling in plaats van een erkenningsregeling brengt echter aanzienlijk extra kosten voor de installateurs met zich mee.”

Capaciteit
“Voor alle werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties vraagt de markt de inzet van veel bedrijven, waaronder ook MKB-bedrijven en ZZP’ers. Door de kosten van de regeling dreigen deze bedrijven af te haken”, aldus Nijpels. Hij vervolgt dat InstallQ wel op de ontwikkelingen vooruit is gelopen: “InstallQ heeft al een nieuwe certificeringsregeling uitgewerkt. Daarnaast draagt de stichting bij aan het opstellen van de vakbekwaamheidseisen, het invullen van het opleidingstraject en de examens.”

Evaluatie
Op basis van een amendement wordt de wet na drie jaar geëvalueerd. Die evaluatie gaat dan, naast de veiligheid van cv-ketels, over de regeldruk en de kosten voor bedrijven en consumenten. Maar de hoge kosten hebben installatiebedrijven dan al moeten maken, vindt InstallQ. De beheerder heeft er daarom in een eerder stadium van de discussie rond de nieuwe wetgeving op aangedrongen om nadrukkelijker naar de kosten te kijken.

Opleidingen
Mede op initiatief van het onderwijsfonds OTIB is recentelijk een online-zelftoets, een theorietoets en een praktijkexamen ontwikkeld. Deze komen binnenkort beschikbaar. Op basis hiervan kunnen cv-monteurs aan de technische eisen van de nieuwe regeling voldoen. Zo kunnen zij zich goed voorbereiden op de wijziging van de Woningwet, die per januari 2020 van kracht wordt. Voor de wet geldt een overgangstermijn van een jaar.

Bij InstallQ zijn circa 7.300 installatiebedrijven erkend. Daarnaast treedt InstallQ op als schemabeheerder voor certificeringsregelingen. In totaal kent InstallQ rond de 1.000 gecertificeerde bedrijven. InstallQ is in januari 2019 ontstaan uit een fusie tussen KvINL en Sterkin.

Wettelijke certificering cv-bedrijven moet kaf van koren scheiden

Gepubliceerd op

Zoals verwacht heeft de Tweede Kamer gisteren ingestemd met de wettelijke certificering voor verwarmingsbedrijven. Vanaf januari 2021 mogen alleen gecertificeerde bedrijven met vakbekwame monteurs nog werkzaamheden verrichten aan cv-ketels, geisers en gashaarden. De wetswijziging gaat januari 2020 in. Tijdens de overgangstermijn van een jaar, die dan begint, helpt Techniek Nederland monteurs om te voldoen aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen. Daarvoor zijn binnenkort een online-zelftoets en een theorie- en praktijkexamen beschikbaar. De installatie- en servicebedrijven krijgen ondersteuning van Techniek Nederland bij het certificeringsproces.

Na drie jaar evalueert de overheid wat het effect van de wet is op de veiligheid van cv-ketels, de regeldruk en kosten voor bedrijven en consumenten. De nieuwe regels worden opgenomen in een wijziging van de Woningwet. Later dit jaar volgt de concrete uitwerking in een Algemene Maatregel van Bestuur die wordt aangewezen in het Bouwbesluit. De Eerste Kamer spreekt zich dit najaar nog uit over de wetswijziging.

Belangrijke stap
Techniek Nederland zegt tevreden te zijn met het besluit, omdat het een belangrijke stap is naar minder ongevallen met cv-ketels. In 2015 bleek uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat koolmonoxide bij cv-ketels onnodig veel slachtoffers eist. Voorzitter Doekle Terpstra: “Elk jaar is er een aantal ongevallen met cv-ketels te betreuren als gevolg van koolmonoxide. Techniek Nederland heeft in 2015, na de publicatie van het rapport van de Onderzoeksraad, meteen haar maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen. Wij pleiten al jaren voor een wettelijk verplichte certificering voor cv-bedrijven. We zijn blij dat de Tweede Kamer daar nu mee heeft ingestemd. Ieder slachtoffer is er één te veel.”

Kaf van het koren scheiden
Terpstra: “Vanaf januari 2021 ben je als bedrijf in overtreding wanneer je niet over het vereiste certificaat beschikt en tóch werkzaamheden aan cv-ketels uitvoert. Consumenten kunnen op een website van de overheid vinden welke bedrijven gecertificeerd zijn. Zo scheiden we het kaf van het koren en weet de consument zeker dat hij met een vakbekwame cv-installateur te maken heeft.”

MKB-toets
Voor Techniek Nederland staat veiligheid voorop. Maar tegelijkertijd vindt de brancheorganisatie dat de wettelijke certificering óók haalbaar en betaalbaar moet zijn voor mkb’ers en zzp’ers in de installatiebranche. Terpstra: “Die verzekering hebben we niet gekregen van de minister. Mede op ons aandringen hebben VVD en CDA gevraagd om een MKB-toets. Die moet onafhankelijk vaststellen of de kosten en de regeldruk niet disproportioneel hoog zijn.” De MKB-toets zorgt er naar verwachting wel voor dat de invoering van de wetswijziging enige vertraging oploopt.

Certificering cv-monteurs op zijn vroegst op 1 juli 2021 verplicht

Gepubliceerd op

Het nieuwe certificaat voor monteurs die werken met gasverbrandingsinstallaties wordt op zijn vroegst op 1 juli 2021 verplicht. Gisteren werd hierover gedebatteerd in de Tweede Kamer. Kamer en minister lijken het eens over de invoering van de certificering. De laatste details moeten nog worden gladgestreken, waarvan de belangrijkste lijkt de startdatum van de evaluatie van de certificering. De minister vraagt hiervoor een half jaar langer de tijd dan de kamer wenselijk acht.

Volgende week krijgt dit debat een vervolg. Zowel oppositie- als regeringspartijen in de Tweede Kamer zijn, zoals was voorzien, voorstander van een snelle invoering van de certificering, die tot gevolg zal hebben dat het ongediplomeerd sleutelen aan cv-ketels voor bedrijven én woningeigenaren strafbaar zal zijn. Installatiebedrijven zullen op basis van de nieuwe wetgeving hun bedrijfsvoering zo nodig moeten aanpassen en personeel eventueel laten bijscholen om te voldoen aan de eisen. Naar schatting van de installatiesector zelf, hebben tussen de 1.400 en 2.300 monteurs aanvullende scholing nodig.

Totaal verbod op gasverbrandingsinstallaties
Groen Links had de invoering van deze wetgeving graag gekoppeld gezien aan een verbod op het plaatsen van gasverbrandingsinstallaties, maar stond daarin alleen. Zorgen waren er vanuit de Kamer vooral over de kosten die de invoering van de certificering mee zou brengen voor, uiteindelijk, de consument. De minister wist te vertellen dat onderzoek uitwijst dat de bijscholing van installateurs de tweejaarlijkse onderhoudsbeurt ongeveer 15 euro duurder zou maken. Dat zou geen onoverkomelijke problemen moeten opleveren. De vraag vanuit de Kamer was nog wel wat de kosten van handhaving zouden zijn en of deze uiteindelijk ook bij de burger terecht zouden komen.

0800-nummer
Daarnaast werd de minister nog gevraagd de meldplicht voor koolmonoxide ook voor het vrijkomen van rookgassen te verplichten. De minister antwoorde hierop dit niet zinvol te achten omdat het vrijkomen van rookgassen op zichzelf geen levensgevaar zal opleveren. Verder werd de minister nog aangespoord maatregelen te nemen tegen fabrikanten die onveilige toestellen in de markt hebben gebracht, zoals verplichte terugroepacties en het instellen van een 0800-nummer voor bezorgde eigenaren en huurders. De minister vond dit op de muziek vooruit lopen en wacht eerst de resultaten van onderzoek van de warenautoriteit naar deze toestellen af.

De roep om een wettelijke basis voor werk aan gasinstallaties komt voort uit het Koolmonoxide-rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2015. Die concludeerde dat bestaande kwaliteitsregelingen de veiligheid van woningbezitters niet kon borgen. Belangrijkste struikelblokken zullen de kosten en handhaving zijn, meldt Techniek Nederland op haar site. Zo is de angst dat de regeling te duur gaat worden voor installatiebedrijven. Ook zoeken de instanties nog naar de juiste wijze om effectief te kunnen handhaven. Wel is de verwachting dat er een Tweede Kamer-meerderheid voor de stap is.

Brancheorganisatie Techniek Nederland heeft een dossier in pdf gemaakt over de huidige stand van zaken. Die is hier te downloaden.

Rook- en warmteafvoer bijspijkeren

Gepubliceerd op

Rook- en warmteafvoersystemen (RWA-systemen), overdrukinstallaties, parkeergarageventilatiesystemen en tunnelventilatiesystemen zijn voorbeelden van rookbeheersingssystemen (RBS) die zorgen voor een effectieve afvoer van schadelijke gassen, rook en hitte die bij brand vrijkomen. De normen en uitgangspunten voor deze systemen veranderen. Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) komt daarom met opleidingen die zorgen dat RBS doelmatig en effectief blijven functioneren.

Door het volgen van de opleidingen doen de cursisten theoretische en praktische kennis op van het verschijnsel brand, RBS in de breedste zin, beheer en onderhoud. De onderwerpen worden functiegericht behandeld en ondersteund met berekeningen en casussen. BBN biedt de opleidingen ‘Ontwerpdeskundige RBS’, ‘Installatie-/onderhoudsdeskundige RBS’ en ‘Beoordelingsdeskundige RBS’ aan. BBN komt ook met een herhalingsopleiding voor diegene die al eens voor het bovenstaande zijn opgeleid.

De opleiding ‘Ontwerpdeskundige RBS’ is bedoeld voor medewerkers van rookbeheersingsbedrijven, inspectie-instellingen, adviesbureaus, medewerkers van brandweer die zich willen specialiseren op dit gebied. De opleiding ‘Installatie-/onderhoudskundige RBS’ is bedoeld voor medewerkers van rookbeheersingsbedrijven en onderhoudsbedrijven betrokken bij de aanleg van RBS en het beheren en onderhouden ervan. De opleiding ‘Beoordelingsdeskundige RBS’ is bedoeld voor architecten, medewerkers van de brandweer of Bouw- en Woningtoezicht betrokken bij de beoordeling/toetsing van PvE’s/UPD’s/Ontwerprapportage RBS.

De opleidingen starten komend najaar en worden gehouden bij Koninklijke Metaalunie in Nieuwegein. De lesdagen bestaan uit 2 blokken van 3 uur en worden verzorgd door deskundigen met jarenlange ervaring. De opleiding Ontwerpdeskundige, Installatie- en onderhoudsdeskundige kan worden afgesloten met een erkend examen afgenomen door Certoplan. Men dient zich hiervoor zelf aan te melden.

Meer informatie op www.BBN.nu

Eerst toets halen dan pas de bouwplaats op

Gepubliceerd op

Vanaf 1 april a.s. is de Generieke Poortinstructie verplicht voor toegang op alle grote bouwplaatsen in Nederland. Deze GPI vervangt alle algemene veiligheidsinstructies. Om toegang te krijgen tot de bouwplaatsen voor werkzaamheden moet de GPI-toets zijn behaald. Dit geldt voor alle eigen medewerkers van bouw- en installatiebedrijven die zijn aangesloten bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw, onderaannemers en toeleveranciers maar ook voor vertegenwoordigers van opdrachtgevers en ingenieursbureaus.

Eén uniforme poortinstructie voor alle bouwplaatsen moet verwarring voorkomen, de bewustwording rond veilig werken vergroten en tijd besparen. Het initiatief voor de GPI werd eind 2017 gestart door de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB). Deze richt zich op het verhogen en stimuleren van veiligheid en veilig gedrag in de bouw.

Wat gaat er veranderen?
Vanaf 1 april 2019 moeten álle medewerkers die werkzaamheden verrichten op een bouwplaats kunnen aantonen dat zij de GPI-toets hebben behaald om toegang te krijgen tot de bouwplaats. Het gaat daarbij om medewerkers van hoofdaannemers, onderaannemers, toeleveranciers, transporteurs, ingehuurde krachten tot aan vertegenwoordigers van opdrachtgevers en ingenieursbureaus. Ook als men al in het bezit is van een (VOL) VCA-certificaat of Digitaal Veiligheids Paspoort (DVP) moet men de GPI behalen. Diegenen die alleen op bezoek komt (altijd onder begeleiding) hoeft geen GPI te volgen. Zij dienen de veiligheidsaanwijzingen van hun begeleider op te volgen en worden geadviseerd de veiligheidsinstructie en film voor bezoekers vooraf te bekijken.

Hoe volg je de GPI?
Voor de GPI moet een lesmodule worden gevolgd en toets worden gemaakt op de website www.gpi.nu. Dit duurt ongeveer 25 minuten. Afhankelijk van de werkzaamheden en bouwlocatie waar men het eerst of het meeste komt, wordt een module gekozen. Het gaat erom dat er 'een' GPI wordt gehaald.

Over de GPI
De GPI kent drie verschillende modules: Infra, Bouw & Utiliteit en Installatie. De modules zijn in zes talen te volgen en de toets is in 17 talen te maken. Wanneer de GPI is gevolgd en de toets is behaald, ontvangt men een certificaat. Dit is één jaar geldig. Medewerkers kunnen met het certificaat op alle bouwplaatsen van bij de Governance Code aangesloten bedrijven terecht en hoeven daarmee niet bij elk project opnieuw de algemene veiligheidsinstructie te volgen. Op de bouwplaatsen zal waar nodig nog wel lokaal aanvullende bouwplaats specifieke informatie worden gegeven.

Ondertekenaars
Tot de ondertekenaars van de Governance Code behoren de bouw- en installatiebedrijven Ballast Nedam, BAM, Dura Vermeer, Heijmans, Strukton, TBI, Van den Herik, VolkerWessels, Unica en alle werkmaatschappijen die hieronder vallen. Daarnaast hebben ook ProRail, Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat de Code ondertekend, evenals acta Safety Professionals, AKD, KIVI en Witteveen+Bos.

“Er moet snel duidelijkheid komen over de ‘levensgevaarlijke’ Agpo Ferroli cv-ketels”

Gepubliceerd op

Techniek Nederland roept Kiwa en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de veiligheid van de Agpo-Ferroli cv-ketels die in het tv-programma Kassa als ‘levensgevaarlijk’ werden bestempeld. Het gaat daarbij om cv-ketels van de typen Econpact, Ultima, Megadens en Megalux met een productiedatum van voor 2011. Voorzitter Doekle Terpstra: “Woningeigenaren en huurders moeten zo snel mogelijk weten of cv-ketels van Agpo-Ferroli kunnen leiden tot onveilige situaties. Daarbij moet vertrouwd kunnen worden op het oordeel van Kiwa en de NVWA. Tot nu toe hebben beide instanties geen aanleiding gezien om toestellen van Agpo-Ferroli van de markt te weren.”

Ook de leden van Techniek Nederland willen weten waar zij aan toe zijn, aldus de voorman van de ondernemersorganisatie. “Installateurs krijgen straks vragen van klanten die dit type cv-ketel in huis hebben. Die moeten zij kunnen beantwoorden. Ook voor hen is het dus belangrijk om te weten wat het standpunt is van Kiwa en de NVWA.’

Onderhoudsrichtlijn
Agpo-Ferroli wijst er in een reactie op dat brandincidenten alleen kunnen voorkomen bij slecht onderhoud. Terpstra hierover: “De leden van Techniek Nederland onderhouden de toestellen volgens de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant. Maar zelfs het ontbreken van goed onderhoud mag nooit leiden tot brandincidenten.” Terpstra benadrukt dat Techniek Nederland haar verantwoordelijkheid heeft genomen om veiligheidsrisico’s te voorkomen. Naar aanleiding van een incident in 2018 heeft de ondernemersorganisatie Agpo verzocht om voortaan hittebestendige kit mee te leveren bij vervangende brandersets. Ondanks een herhaalde oproep, mede vanuit de grote servicebedrijven, bleek Agpo Ferroli hiertoe niet bereid.

Openheid van zaken
Agpo-Ferroli meldt op haar website volledig openheid van zaken te hebben gegeven en de NVWA volledig op de hoogte en betrokken te hebbengehouden. 'In 2009 hebben wij zelf via de landelijke pers, nieuwsbrieven aan adviesbureaus, installateurs, cursusaanbod, onderhoudsinstructies iedereen op het probleem gewezen. Er is er altijd openheid van zaken geweest naar de NVWA inzake de aantallen schade gevallen en we doen inspecties. Verder is op verzoek van de NVWA een risicoanalyse gemaakt waarin naar voren kwam dat de overeengekomen maatregelen risico’s minimaliseren en afdoende zijn. Een voorbeeld is dat wij de onderhoudsets preventief hebben aangepast in overleg met de NVWA. Ook hebben we aan onze homepage een speciale link met informatie toegevoegd, met uitleg voor consument en professional. Vanuit de afdeling service, ten slotte, wordt ieder jaar middels een brief uitvoerig gewezen op de officiële onderhoudsinstructies. Intern zijn er procedures en richtlijnen die er moeten zorgen voor een goed veiligheidsbeleid.'

'Alleen bij zwaar vervuilde wisselaars'
Het probleem treedt volgens Agpo-Ferroli alleen op bij zwaar vervuilde wisselaars. Corrosie in de wisselaar treedt alleen op bij aluminium wisselaars in combinatie met lagerookgastemperaturen (condenserende ketels), (90% van de ketels in de markt hebben een aluminium wisselaar). Deze dienen elke twee jaar gecontroleerd en schoongemaakt te worden volgens het onderhoudsvoorschrift. Indien de eigenaar langere tijd geen onderhoud heeft laten uitvoeren, adviseert Agpo-Ferroli dit alsnog te laten uitvoeren door een erkend installateur/service en onderhoudsbedrijf. Mocht er recent onderhoud zijn uitgevoerd door een installateur, dan vraagt Agpo-Ferroli opnieuw contact op te nemen en te vragen of bij het laatste onderhoud ook de wisselaar is gereinigd.
Over de huidige serie hr-etels, de BlueSense, die sinds 2011 op de markt zijn, meldt Agpo-Ferroli: 'Deze heefteen RVS-wisselaar. RVS corrodeert niet. Hier zal ook bij slecht uitgevoerd onderhoud het probleem waar het nu om gaat niet optreden.'

Dagelijks meerdere meldingen van koolmonoxide

Gepubliceerd op

Uit een enquête van de Nederlandse Brandwonden Stichting blijkt dat 85% van de mensen denkt géén risico te lopen op een koolmonoxidevergiftiging. Ook komt naar voren dat een derde niet weet hoe hij een koolmonoxidevergiftiging voorkomt. “Alleen al in de regio Rotterdam-Rijnmond komen dagelijks meerdere meldingen binnen over een mogelijke koolmonoxidevergiftiging”, zegt Peter Schuurmans, Officier van Dienst bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. “In bijna de helft van de gevallen blijkt het daadwerkelijk te gaan om een koolmonoxidevergiftiging.”
“Het feit dat er dagelijks meerdere meldingen van koolmonoxide bij de brandweer binnenkomen is zorgelijk. Wij brengen nu in kaart hoeveel incidenten er in alle 25 veiligheidsregio’s plaatsvinden”, vult Jet Vroege aan, Dossierhouder Koolmonoxide bij Brandweer Nederland. “Een koolmonoxidevergiftiging kan echt iedereen overkomen. Het maakt je ziek en leidt in het ernstigste geval tot de dood. Het is van levensbelang dat mensen zich wél bewust zijn van het risico op een vergiftiging én hoe je deze kunt voorkomen. Daarom starten we vandaag, samen met de Nederlandse Brandwonden Stichting, de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’.”

Koolmonoxidemelder redt levens
Koolmonoxide ontstaat bij een onvolledige ontbranding. Het is zeer giftig en je ruikt, ziet en proeft het niet. Het is daarom zo belangrijk dat iedereen een koolmonoxidemelder ophangt, op de juiste plaats. Niet alleen bij geisers en gaskachels, maar ook bij (moderne) cv-ketels. Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan geen koolmonoxidemelder in huis te hebben. Vroege: “Dat is zorgwekkend. Alleen een koolmonoxidemelder waarschuwt bij een te hoge hoeveelheid koolmonoxide. Een hardnekkig misverstand is dat koolmonoxide zwaarder is dan lucht. Dit klopt niet: koolmonoxide is iets lichter dan lucht en uit onderzoek blijkt dat koolmonoxide met de warme lucht uit het verbrandingstoestel stijgt. Plaats de koolmonoxidemelder daarom in de ruimte van het verbrandingstoestel hoog aan het plafond. In de overige ruimtes op ademhoogte. Naast het plaatsen van een koolmonoxidemelder is het verstandig om het verbrandingstoestel in huis jaarlijks te laten controleren door een erkend installateur en je huis 24 uur per dag en 7 dagen per week te ventileren.

Sociale partners verzorgen weer Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken

Gepubliceerd op

De ‘Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken’ komen er weer aan. Ze bieden een platform om actief met veilig en gezond werken in de installatiebranche aan de slag te gaan. Evenals voorgaande jaren zijn er zowel praktijkdagen voor monteurs en uitvoerend leidinggevenden als voor middenkader en management. De praktijkdagen gaan in maart van start en vinden verspreid over heel Nederland plaats.

Op de Praktijkdagen voor monteurs en uitvoerend leidinggevenden komen dit jaar onder meer het (alleen) werken bij risicovolle werkzaamheden, veilig gedrag op het project en branchespecifieke gevaarlijke stoffen aan bod. Ook kunnen de deelnemers een avondmodule over asbestherkenning volgen en een module waarin het certificaat hoogwerker kan worden behaald. De Praktijkdagen vinden vanaf 20 maart op acht verschillende locaties in Nederland plaats. De dagen beginnen om 8.30 uur en sluiten af om 16.30 uur.

De Praktijkdagen voor middenkader en management richten zich onder meer op veilig gedrag en veiligheidscultuur, ketenaansprakelijkheid in het bouwproject en de rol van de preventiemedewerker binnen de organisatie. Deze Praktijkdagen vinden vanaf 27 maart op vier verschillende locaties in Nederland plaats. De dagen beginnen om 9.30 uur en sluiten af om 17.00 uur.

II Mens en Werk, een samenwerkingsverband van de sociale partners in de technische installatiebranche, verzorgt de Praktijkdagen Veilig en Gezond Werken 2019.

Norm voor APK-keuring installaties vernieuwd

Gepubliceerd op

NEN heeft in samenwerking met Uneto-VNI en TVVL de norm voor de veiligheid van technische installaties in woningen vernieuwd. Met NEN 8025 kunnen installateurs eenduidig een algemene periodieke keuring (APK) voor installaties in woningen uitvoeren. Proeven met zo’n woning-APK in Amsterdam en Utrecht lieten zien dat meer dan de helft van de installaties in de gecontroleerde woningen niet veilig waren. Installatiekoepel Uneto-VNI vindt dat woningcorporaties en woningeigenaren de installaties in huis regelmaat moeten laten controleren.

Beperken van risico’s met schadelijk geluid op de werkvloer

Gepubliceerd op

Speciaal voor de technische installatie-branche is de toolbox ‘Schadelijk geluid’ ontwikkeld. Het digitale platform informeert over het beperken van risico’s met schadelijk geluid op de werkvloer. Adviezen hebben betrekking op individuele en collectieve voorzorgsmaatregelen.

‘Verwijder rotte appels in plaats van extra eisen aan installateurs te stellen’

Gepubliceerd op

‘Het beroep van installateur is een beroep met verantwoording voor andermans gezondheid en welzijn. Een ongeluk heet niet voor niets een ongeluk maar zo’n tien, meestal onnodige, doden per jaar is te veel. Uiteraard zou daar iets aan gedaan moeten worden maar het al maar meer eisen stellen aan de installateur is hiervoor niet de oplossing. Je moet de rotte appels er tussen uit zien te plukken in plaats van steeds meer eisen te stellen aan de reeds erkende en vakkundige installateurs.’

Struikelen of uitglijden komt nog vaak voor op de werkvloer

Gepubliceerd op

Struikelen of uitglijden staat bovenaan in de top 5 van meest voorkomende ongevallen op de werkvloer. Dit blijkt uit onderzoek onder 865 werknemers die betrokken zijn bij veiligheid in de kantooromgeving en op de werkvloer in fabrieken, werkplaatsen en op buitenlocaties in Nederland. “Het geeft aan dat lopen op de werkvloer nog steeds niet zonder risico is”, stelt Jan Piet van Dijk, Director Operations Benelux en Veiligheidscoördinator bij Manutan, het bedrijf dat het onderzoek liet uitvoeren.

Nieuwe ‘Woning-APK’ binnenkort ter commentaar

Gepubliceerd op

Komende maand zal de nieuwe norm NEN 8025 worden gepubliceerd voor een openbare commentaarronde. Dat is het streven van de werkgroep die is ingesteld om een inspectiemethode vast te leggen voor de elektrotechnische-, gas- en waterinstallatie, inclusief rookgasafvoer en ventilatie. Een dergelijke inspectie moet binnen gemiddeld 1,5 uur per woning kunnen worden uitgevoerd. Het gaat vooral om de visuele inspectie van zaken als gasleidingen en -aansluitingen, de aangesloten verbrandingstoestellen, de status van de meterkast, de wandcontactdozen en schakelaars, de aardklemmen, de afvoeren en riolering, en de ventilatiesystemen.

Ziekenhuis voorbeeld van veilig bouwen op Bewust Veilig-dag

Gepubliceerd op

Vandaag vond de tweede editie van de landelijke Bewust Veilig-dag plaats. Ruim 58.000 medewerkers in de bouw- en infrasector en de installatiebranche hebben op meer dan 4.300 bouwplaatsen stil gestaan bij veilig werken. In dit kader bezochten staatssecretaris Tamara van Ark (Ministerie van SZW) en Nicole Kroon (directeur Inspectie SZW) de nieuwbouwlocatie van het Amphia ziekenhuis in Breda. Doekle Terpstra (Uneto VNI) en Maxime Verhagen (Bouwend Nederland) waren namens de organisatoren van de Bewust Veilig-dag aanwezig.

Stilstaan bij veiligheid op de werkvloer

Gepubliceerd op

Vandaag wordt voor de tweede keer ‘Bewust Veilig’ gehouden. Ruim 58.000 medewerkers in de bouw- en infrasector en de installatiebranche staan stil bij veilig werken. Meer dan 250 bedrijven geven op ruim 4300 bouwplaatsen extra aandacht aan veiligheid op de werkplek. De voorzitters van Uneto-VNI  en Bouwend Nederland bezoeken deze ochtend samen met de Inspectie SZW de nieuwbouw van het Amphia ziekenhuis in Breda.

Digitale toolbox ‘Asbest’ voor de installatiebranche

Gepubliceerd op

Speciaal voor de technische installatiebranche is de digitale toolbox ‘Asbest’ ontwikkeld. De toolbox geeft praktisch advies over wat u wel en niet moet doen als u met asbest te maken heeft. De adviezen in de toolbox richten zich zowel op voorzorgsmaatregelen als op maatregelen bij het werken met asbest en bieden de juiste bescherming tegen de gevaren van asbest.

Herziene norm voor sprinklerinstallaties gepubliceerd

Gepubliceerd op

NEN heeft de Nederlandse aanvulling op de Europese (in het Nederlands vertaalde) norm voor ontwerp, installatie en onderhoud van automatische sprinklerinstallaties herzien en gepubliceerd. Dit is gebeurd in samenwerking met het deskundigenpanel VBB-systemen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). NEN 1073:2018 vormt het eerste ‘tastbare’ resultaat van het convenant dat op 31 maart 2016 door beide partijen is gesloten om de wildgroei in normen en regels voor vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen (VBB-systemen) terug te dringen.

Praktijkdagen: veiligheid vergroten op de werkvloer

Gepubliceerd op

Speciaal voor vakmensen in de technische installatiebranche worden vanaf 14 maart op zeven verschillende locaties in Nederland de Praktijkdagen Veilig Werken georganiseerd. Vakmensen uit de branche kunnen hier hun Arbokennis vernieuwen en gaan in verschillende workshops aan de slag met het vergroten van hun veiligheid op de werkvloer. Er is een programma dat zich richt op monteurs en uitvoerend leidinggevenden. Een ander programma richt zich op middenkader en management.

KIWA-gecertificeerde beveiliging van drinkwater

Gepubliceerd op

Het FK-5 beveiligingstoestel voor de beveiliging van drinkwater tegen vloeistofklasse 5 is onlangs 2018 KIWA-gecertificeerd. Het certificaat is een bevestiging dat het toestel voldoet aan de Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K14030 ‘Terugstroombeveiligingen, Familie A, Type A, B, C, D, F en G conform NEN-EN1717’.

Voorkomen van schadelijk geluid op de werkvloer

Gepubliceerd op

De sociale partners van de installatie- en isolatiebranches hebben samen de Arbocatalogus ‘Schadelijk geluid’ opgesteld. Deze catalogus geeft inzicht in de risico’s van schadelijk geluid op de werkvloer én de mogelijkheden om deze risico’s te voorkomen of te beperken.

“Brandweer wil vaker cv-onderhoud dan fabrikanten en veel installateurs willen”

Gepubliceerd op

Volgens officiële cijfers sterven er in Nederland jaarlijks 10 -15 mensen ten gevolge van een koolmonoxide vergiftiging. Dat aantal ligt waarschijnlijk 3 tot 5 keer hoger, omdat niet altijd de symptomen worden herkend, vertelt Jet Vroege, van Brandweer Nederland. Met deze schrikbarende cijfers in het achterhoofd, adviseert de Brandweer consumenten om jaarlijks onderhoud te laten plegen aan de cv-ketel. Vroege: “Maar de cv-fabrikanten zeggen dat 1 keer in de 18 maanden al volstaat en veel installateurs gaan daarin mee. Het gevolg: de consument raakt in verwarring en gaat soms denken dat de installateur onbetrouwbaar is.”

Nieuwe beoordelingsmethodiek voor brandrisico’s bij elektra

Gepubliceerd op

De installatiebranche, verzekeraars en inspecteurs hebben gezamenlijk een nieuwe beoordelingsmethodiek opgesteld voor brandrisico’s bij elektra. De manier waarop inspecteurs de risico’s nu nog beoordelen, is niet helemaal sluitend en biedt ruimte voor onduidelijkheid. De nieuwe methodiek maakt hieraan een eind, aldus NEN.

Vlakke horizontale wandsprinkler

Gepubliceerd op

Johnson Controls kondigt de nieuwe RFIII horizontale wandsprinkler met dekking van Tyco® aan. Deze sprinkler met K-factor 8.0 is geschikt voor bezettingsgraden met lichte gevaren en bestrijkt een gebied van maximaal 4,9 x 7,3 meter en 5,9 x 6,7 meter.

Norm brandveiligheid rookgasafvoersystemen gepubliceerd

Gepubliceerd op

De norm NEN 6062 voor brandveiligheid rookgasafvoersystemen is gepubliceerd. Hierin wordt de bepalingsmethode beschreven waarmee de brandveiligheid van rookgasafvoersystemen (schoorstenen) wordt bepaald. Deze norm is van belang voor fabrikanten en leveranciers, installateurs, ontwerpers en inspecteurs van verbrandingstoestellen en rookgasafvoersystemen.

Amsterdamse wethouder woont keuring installaties bij

Gepubliceerd op

De gemeente Amsterdam wil dat woningen in Amsterdam veilig en gezond zijn voor de bewoners. Het is de verantwoordelijkheid van een woningeigenaar dat zijn woning voldoet aan de wettelijke vereisten. De gemeente kan daarop toezicht houden. Onder de noemer ‘verbeteren van de woningkwaliteit’ heeft de gemeente Amsterdam verschillende acties gestart om te zorgen dat Amsterdammers weten wat een veilige en gezonde woning is. En hoe Amsterdammers ervoor kunnen zorgen dat hun woning veilig en gezond wordt als dat nog niet het geval is.

Kwart Nederlanders controleert koolmonoxidemelder niet

Gepubliceerd op

Een kwart van de Nederlanders die een koolmonoxidemelder heeft, controleert niet of deze nog functioneert. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Winterklaar’ dat werd uitgevoerd in opdracht van installateur Feenstra. 20% van de ondervraagden kampte met lekkage omdat de dakgoten niet waren schoongemaakt. “Opvallend is dat bewoners boven de 65 jaar zorgvuldiger omgaan met het winterklaar maken van het huis”, vertelt Ernie van Dalen, directeur bij Feenstra.

Keukenbrand na inschattingsfout installateur

Gepubliceerd op

Een inschattingsfout van een installateur zorgde in het Limburgse Vlodrop voor een keukenbrand. De installateur had bij het plaatsen van een keuken ook een aantal gasleidingen omgelegd, meldt De Limburger. Bij het testen daarvan ging het mis. Een deel van de keuken vloog in brand. De brandweer meldde in eerste instantie dat de brand zou zijn ontstaan omdat iemand de gasleiding met een aansteker had gecontroleerd. Maar dat was volgens de bewoner niet waar.

Brand in elektrische installaties voorkomen met vlamboogdetectie

Gepubliceerd op

In de jongste editie van NEN 1010, over beveiliging in een elektrische installatie, wordt voor het eerst de term vlamboogbeveiliging genoemd. Deze ‘Arc Fault Detection’ (AFD) is een aanbeveling, maar geen voorschrift. “Terwijl dat wel zo zou moeten zijn”, vindt Servie Huybers van ABB. “In landen als de VS en Duitsland is vlamboogdetectie wél verplicht. 30% van de branden ontstaat in de elektrische installatie en een deel daarvan kan worden voorkomen met vlamboogdetectie. Het heeft al meerdere mensenlevens gered.”

Wat doet een brandveiligheidssysteem precies?

Gepubliceerd op

Unica en G4S bouwen in Ede een Firesafety Experience Center. Medewerkers in de zorg en veiligheid kunnen hier ervaren wat een brandveiligheidssysteem precies doet. De eerste training in het Experience Center vindt plaats op 22 november.

Brandveilig Bouwen Nederland start werkgroep voor rook- en warmteafvoer

Gepubliceerd op

Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is uitgebreid met een nieuwe productwerkgroep Rook- en WarmteAfvoer (RWA). Een rook- en warmteafvoerinstallatie wordt toegepast om in geval van een brand de vrijgekomen rook en hitte uit het gebouw te onttrekken en/of weg te ventileren. Hierdoor hebben aanwezige personen meer tijd het gebouw te ontvluchten en biedt het de brandweer zicht op de brandhaard. Ook wordt hierdoor het flashover moment uitgesteld of zelfs afgesteld, is een effectieve inzet mogelijk en wordt de schade beperkt.

Installatiewereld heeft te weinig aandacht voor gevaar in koudwaterleidingen

Gepubliceerd op

Ondanks alle voorschriften die de laatste jaren zijn opgesteld, stijgt het aantal mensen dat jaarlijks in Nederland besmet raakt met Legionella. Steeds vaker vindt men de bron van de besmetting in de koudwaterleidingen. Door een verkeerd ontwerp kan koud drinkwater tot gevaarlijke temperaturen opwarmen. In veel gevallen ligt de oorzaak al bij het ontwerp of de bouw van een gebouw. Dit blijkt uit onderzoek van ISSO, kennisinstituut voor installatietechniek, uitgevoerd door Integron. Volgens het instituut zijn meer besmettingen te voorkomen, wanneer ontwerpers, bouwbedrijven, installateurs en beheerders van risicovolle installaties de bestaande wet- en regelgeving voor legionellapreventie naleven.

Herziene NEN 6090 voor bepaling vuurbelasting gepubliceerd

Gepubliceerd op

NEN heeft de herziene norm NEN 6090 ‘Bepaling van de vuurbelasting’ gepubliceerd. De norm is herzien omdat de vorige versie uit 2006 verouderd was en door nieuwe ontwikkelingen niet genoeg informatie meer bood. Belangrijkste wijziging is dat er nu onderscheid wordt gemaakt tussen permanente vuurbelasting en variabele vuurbelasting.

Handzame lekstroomtang

Gepubliceerd op

De Megger DCM305E is een handzame True RMS stroomtang die is ontwikkeld voor het meten van zeer kleine (lek)stromen. Het instrument is bijzonder handig bij het vaststellen van problemen met aardlekschakelaars die zonder duidelijk aanwijsbare reden worden aangesproken. De DCM305E is voorzien van een laagdoorlaatfilter (50/60 Hz). Het contrastrijke display is voorzien van verlichting die automatisch wordt geactiveerd in slecht verlichte omstandigheden. Deze lekstroomtang heeft een resolutie van 0,001 mA AC en een meetbereik tot 100 A AC. Het toestel biedt een alarmfunctie met vaste grenswaarden van 0,25 mA, 0,50 mA en 3,5 mA AC. Bij overschrijding van deze grenswaarden geeft de DCM305E een akoestisch signaal en indicatie in het display.

Aanstaande erkenningsregelingen kort toegelicht

Gepubliceerd op

Er verschijnt momenteel berichtgeving in verschillende media over de op handen zijnde erkenningsregeling voor de branche. Daar blijkt vervolgens nogal wat misverstand over te bestaan. Het gaat in feite om twee ontwikkelingen: een erkenningsregeling voor alle installatievakgebieden en een regeling die alleen betrekking heeft op gasverbrandingsinstallaties (wettelijke regeling). Lees hierna de uitleg bij beide regelingen.

Erkenningsregeling voor installateurs houdt branche in greep

Gepubliceerd op

Zoals gisteren gemeld op deze site hebben KvINL en Sterkin aan alle erkende installateurs een bericht gestuurd over een nieuwe erkenningsregeling voor alle installatievakgebieden. Komend najaar stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken de randvoorwaarden vast voor een wettelijke regeling, die alléén betrekking heeft op werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Het is mogelijk dat de conceptregeling die Sterkin en KvINL nu hebben gepubliceerd, nog aan die randvoorwaarden moet worden aangepast. Dit meldt branchevereniging Uneto-VNI vanmorgen in een persbericht.

KvINL en Sterkin leggen beoogde erkenningsregeling ter kritiek aan branche voor

Gepubliceerd op

KvINL en Sterkin gaan gezamenlijk een erkenningsregeling introduceren die beter moet voorzien in de eisen van opdrachtgevers. De conceptversie van deze zogeheten erkenningsregeling 2.0 is nu ter kritiek aan de branche aangeboden. Belanghebbenden en installatiebedrijven kunnen tot 8 september reageren op dit concept. Vanaf 1 januari 2019 moeten alle installatiebedrijven en monteurs die zich bezighouden met het installeren en onderhouden van cv-installaties voldoen aan een wettelijke erkenning en daarmee aan minimale eisen voor vakbekwaamheid en (bij)scholing.

Recordaantal legionellabesmettingen in 2016

Gepubliceerd op

In 2016 is een recordaantal legionellabesmettingen in ons land geconstateerd, meldt het RIVM in een rapport. Het ging om 342 mensen, tegen 273 in 2015 en 214 in 2014. Inclusief Nederlanders die in het buitenland besmet raakten, werden in 2016 464 mensen besmet met Legionella. In 2010 was het totaal aantal besmettingen met 473 iets hoger, maar toen liepen meer Nederlanders de bacterie in het buitenland op.

Invoering privatisering bouwtoezicht opgeschort

Gepubliceerd op

Het bedrijfsleven gaat vooralsnog niet het toezicht op de bouw van huizen en andere gebouwen voeren. De privatisering van dit toezicht stuitte gisteren op bezwaren van de Eerste Kamer. De minister stelt de maatregel een jaar uit. Verschillende partijen in de Eerste Kamer vroegen zich af of de gemeente straks nog wel in staat is om in te grijpen als het misgaat. Die taak blijft namelijk nog steeds voorbehouden aan de gemeente. De brand van vorige maand in een Londense woontoren heeft dit onderwerp extra in de belangstelling gezet. Minister Plasterk gaat vrijdag a.s. in de ministerraad bespreken of hij het wetsvoorstel kan aanpassen om de zorgen weg te nemen.

Grote gemeenten tegen ‘afgeslankt’ wetsvoorstel privatisering bouwtoezicht

Gepubliceerd op

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag roepen de Eerste Kamer op om het wetsvoorstel over de privatisering van het bouwtoezicht te verwerpen. Ze vrezen dat het toezicht op de bouw van kantoren, flats en huizen verslechtert als een private aanbieder de controle gaat overnemen. Nu zijn de gemeenten nog verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de bouw.

Rekening houden met hotspots voor legionella

Gepubliceerd op

Viega heeft de nieuwe CUR-Aanbeveling 120:2017, waarin wordt ingegaan op legionellaveilige gebouwen, verwelkomd. In de aanbeveling wordt gesproken over koude en warme zones in woningen alsmede over het door Viega aanbevolen doorstromend installeren. De aanbeveling is een instrument om ervoor te zorgen dat in de ontwerpfase rekening wordt gehouden met hotspots voor legionella en dient als handvat voor iedereen die met drinkwaterinstallaties in gebouwen te maken heeft.

ISSO gaat onderzoeken waarom er nog zo veel mis gaat met legionella

Gepubliceerd op

ISSO start een onderzoek naar legionellapreventie. Dit grootschalige onderzoek met de naam ‘Drinkwater veiligheid’, moet aantonen waar en waarom het nog steeds mis gaat in de praktijk. Het kennisinstituut wil daar met constructieve oplossingen paal en perk aan stellen. Het onderzoek wordt gehouden onder alle uitvoerders van richtlijnen en maatregelen om legionella te voorkomen, waaronder opdrachtgevers, architecten, ontwerpers, beheerders en installateurs.

Installateur krijgt meer mogelijkheden om kwaliteit aan te tonen

Gepubliceerd op

Volgend jaar wordt naar verwachting de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen van kracht. De bouwer is dan samen met contractpartners, waaronder de installateur, verantwoordelijk voor de woning en de installaties. Een kwaliteitsborger zal de bouw van een pand of huis nauwgezet in de gaten houden. Na afloop moet deze borger een gebouwdossier afleveren, waarin precies staat wat er in het pand zit. Een BRL6000 certificaat of een KvINL-erkenningsregeling nieuwe stijl kan hem daarbij helpen. Deze ontwikkeling, met in het bijzonder de vernieuwde KvINL-erkenningsregeling over woningventilatiesystemen, stond centraal tijdens een webinar van KvINL en ISSO.