Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 126 seconden

Het jaarlijkse Nationaal Solar Trendrapport is verschenen. Wat vooral opvalt is de hoop en wens van de zonne-energiemarkt om de salderingsregeling ook na 2020 voort te zetten. Paradoxaal wordt de overheid gezien als grootste bedreiging voor verdere groei en ontwikkeling aan de ene kant en aan de andere kant verwacht dezelfde markt een hele actieve rol van de overheid. Cindy van de Velde, directeur van Vereniging Eigen Huis (VEH) stelt over de rol van de overheid: “… zonne-energie biedt volop mogelijkheden en heeft de interesse van de consument. Politiek Den Haag doet er goed aan deze ontwikkelingen verder aan te zwengelen in plaats van af te remmen.”

Ook Albert Jan Maat, voorzitter LTO Nederland ziet grote kansen voor zonne-energie in Nederland: “Stel: ieder agrarisch bedrijf in Nederland legt 2.500 vierkante meter zonnepanelen aan. Op 26.000 bedrijven zou dat 6.500 hectare aan zonnepanelen betekenen. Omgerekend zou dat 6.500 megawatt aan stroom opleveren. En daarom is het zo jammer dat onze overheid onduidelijkheid laat bestaan over het verdienmodel na 2020 (wanneer de salderingsregeling formeel ophoud te bestaan). Boeren en tuinders worden daardoor terughoudend om te investeren, terwijl ze kunnen uitgroeien tot regionale energieleveranciers.”

Enkele van de meest opmerkelijke uitkomsten voor 2016 zijn:

  • Een kleine 90% van de respondenten verwacht een (forse) marktgroei in 2016 t.o.v. 2015, een trend die ook na 2016 zal doorzetten;
  • In 2014 is 0,5% duurzame stroom aan het elektriciteitsnet toegevoegd (500 MW);
  • Het grootste gerealiseerde project in 2015 was 6 MW (Zonnepark Vliegveld Ballum, Ameland);
  • De zonne-energiesector genereert een omzet van 1,9 miljard euro (inclusief export 2,6 miljard euro);
  • De kostprijs van zonne-energie systemen, panelen en omvormers blijft verder dalen;
  • 600 fte aan werkgelegenheid is er in 2015 bijgekomen, uitkomende op een totaal van 9.000 fte;
  • De vraag naar kennis over elektrische opslag is groot, net als over subsidieregelingen, gebouw geïntegreerde pv-panelen (BIPV) en led-verlichting;
  • Een kleine 80% van de respondenten is voor het behoud van salderen na 2020.

Het rapport is een initiatief van Solar Solutions in samenwerking met Solar Magazine en TKI Urban Energy. Het trendrapport is mede mogelijk gemaakt door en kent bijdragen van Holland Solar, Uneto-VNI, Bouwend Nederland, KvINL, Dutch Heat Pump Association (DHPA), Sterkin, ODE Centraal, Stichting Monitoring Zonnestroom en PolderPV. De editie 2016 van het trendrapport kent aparte branche- en trendinformatie over zonnestroom, zonnewarmte, warmtepompen en elektrische vervoer. De toevoeging van deze markten aan het solar trendrapport heeft te maken met de snelle integratie van zonnestroom, zonnewarmte, warmtepompen en elektrische opslag van energie.

Het Nationaal Solar Trendrapport werd op 10 mei overhandigd aan TKI Urban Energy en is gratis digitaal te downloaden via de website van Solar Solutions, www.solarsolutions.nl.

[related_post themes=”text”]