Tag Archives: wko

Gebouw provincie verduurzaamd

Gepubliceerd op

Het hoofdgebouw van de Provincie Zuid-Holland in Den Haag wordt de komende jaren gerenoveerd en verduurzaamd. De verduurzaming en renovatie van techniek en bouw, inclusief 15 jaar onderhoud, is gegund aan hoofdaannemer Kuijpers, die met Kraaijvanger Architects, DGMR en Valstar Simonis een team heeft gevormd. Vandaag tekenden gedeputeerde Jeannette Baljeu en Aukje Kuypers (algemeen directeur Kuijpers) hiervoor de benodigde contracten.

“Vandaag hebben we samen met de hoofdaannemer Kuijpers de gunning van de renovatie en verduurzaming van ons hoofdgebouw officieel ondertekend. Als provincie staan we voor het behoud van dingen die goed zijn en geven we met deze renovatie het goede voorbeeld. Ik heb het vertrouwen dat we na de renovatie een mooi gebouw voor Provinciale Staten en medewerkers terug krijgen, waar we onze inwoners en partners weer mogen ontvangen”, aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Duurzaam en energieneutraal gebouw
Het gebouw vraagt om modernisering en de renovatie moet leiden tot een energieneutraal gebouw. Daarmee geeft het project invulling aan de ambitie van de provincie om al haar gebouwen klimaatneutraal te maken. Het nieuwe ontwerp beoogt een meer logische indeling van het gebouw en een visuele verbinding van de Statenzaal met de stad Den Haag, middels een glazen gevel richting het Malieveld.

Breed pakket aan maatregelen
De duurzame renovatie van het provinciehuis sluit aan bij bestaande beleidsdoelen rondom klimaat, zoals de Green Citydeal EnergieRijk Den Haag. Zo wordt de derde verdieping vervangen door een duurzame dakopbouw, welke natuurlijk licht het gebouw in filtert, maar direct zonlicht buiten houdt. Isolatie van de bestaande gevels en drievoudige beglazing helpen opwarming tegen te gaan en dragen bij aan vermindering van de koellast. Daarnaast zorgen zonnepanelen op het dak, in combinatie met energieopslag in de bodem (WKO) ervoor dat de gebouwgebonden energie duurzaam en lokaal wordt opgewekt. Verder worden materialen zo veel als mogelijk hergebruikt en eventuele nieuwe materialen hebben een verantwoorde (circulaire) herkomst.

Planning
Het casco ontwerp wordt het komende jaar uitgewerkt, waarbij ook het interieurontwerp wordt geïntegreerd. De renovatie zal na de zomer 2019 starten en wordt begin 2022 afgerond. Naast het ontwerp voor het hoofdgebouw van het provinciehuis stelt Kuijpers de komende periode ook een Masterplan voor de verduurzaming van de overige vier panden van het complex op en voert zij minimaal vier jaar lang het onderhoud aan deze panden uit.

Integrale aanpak verduurzamen vastgoed
Ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en de sterke behoefte vanuit de markt om te verduurzamen, vragen om een integrale aanpak. Met zijn technische kennis en kunde speelt Kuijpers vandaag al een grote rol bij het bieden van een oplossing voor deze verduurzamingsvraagstukken. Door het in huis halen van bouwkundige kennis en het integraal ontwikkelen van zijn duurzaamheidspropositie, maakt Kuijpers zijn dienstverlening compleet. Het bedrijf zet hiermee actief in op het integraal verduurzamen van bestaand vastgoed door techniek en ook bouw voortaan integraal aan te bieden. Hierbij is Kuijpers als contractpartner het aanspreekpunt voor de totale verduurzaming. Deze keuze is een logische stap voor opdrachtgevers om vanuit de energieprestatie en omgevingsbeleving, de benodigde versnelling in de energietransitie mogelijk te maken.

Warmtepompen en WKO-installatie voor wooncomplex

Gepubliceerd op

In het Rotterdamse woon- en kantorencomplex De Zalmhaven komt een warmte-/koudeopslag installatie die in verbinding staat met twee krachtige warmtepompen. Om beide warmtepompen efficiënter en duurzamer te laten werken, wordt teruggewonnen warmte uit de afzuiging van de parkeerventilatie benut. Voor piekmomenten in de energievraag wordt aansluiting op de Rotterdamse stadsverwarming gerealiseerd.

De betrokken ontwikkelingscombinatie Zalmhaven CV koos voor het integrale energieconcept van BAM Energy Systems, waarbij een 24/7 serviceverlening en een exploitatieperiode van dertig jaar is inbegrepen. De werking van de energie-installaties wordt geoptimaliseerd door continue monitoring met een energiemanagementsysteem. Dit leidt tot een tot efficiënt en voorspelbaar beheer en onderhoud. BAM richt een Energy Service Company (ESCo) op die eigenaar wordt van alle energie-installaties.

De Zalmhaven omvat een hoge toren van 215 meter, geflankeerd door twee middelhoge torens van 70 meter hoog. In de eerste toren komen 256 appartementen. In beide andere torens worden 196 appartementen en 33 eengezinswoningen gerealiseerd.

De verkoop van de eerste koopwoningen is in december gestart en zullen in 2022 worden opgeleverd.

WKO Duurzaamheid Award voor Thijs Meulen

Gepubliceerd op

De WKO Duurzaamheid Award 2018 is gewonnen door Thijs Meulen, energiecoördinator en beleidsmedewerker duurzaamheid bij de TU Eindhoven. Meulen kreeg de prijs voor zijn inspanningen om de bodembronnen en Europa’s grootste ringleidingsysteem voor warmte en koude bij de TU/e verder te optimaliseren. Vanuit zijn rol als energiecoördinator en beleidsmedewerker duurzaamheid zorgde hij ervoor dat duurzaam gebouwbeheer onderdeel werd van het huisvestings- en energiebeleid op de TU/e.

Meulen ontving de prijs uit handen van Richard Tieskens, directeur vastgoedbeheer bij het Rijksvastgoedbedrijf, tijdens het Nationaal Symposium Gebruikersplatform Bodemenergie. De jury zegt in haar toelichting dat “het wko-systeem van de TU/e dankzij de ambitieuze visie van Thijs Meulen kon uitgroeien tot een collectief ‘gebieds-wko’ waarop 32 bronnen en 19 panden zijn aangesloten”. In het juryrapport loven zij de voortvarende aanpak van Meulen op het gebied van energiebesparing via energieprestatiecontracten. “Hij staat open voor nieuwe ideeën om de wko-prestatie te verbeteren en deelt zijn kennis graag op bescheiden wijze met interne en externe collega’s.”

Nog vier genomineerden
De jury bestond dit jaar uit Rinske de Jong, Wouter Wienk en Roger Ravelli van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Dick Westgeest, voorzitter van het Gebruikersplatform Bodemenergie. Uit de vijftien kandidaten die marktpartijen eerder dit jaar voordroegen, nomineerden zij vijf eindgebruikers voor de jaarlijkse WKO Duurzaamheid Award. Naast Thijs Meulen waren de andere genomineerden: Wim Verdonk, hoofd technische dienst bij NIOO-KNAW, Fred Ekhart & Nardie Kemp, gebouwbeheerder en technisch projectspecialist bij de Rabobank, Bart van Meurs en Leen van Leeuwen, productontwikkelaar en beheerder bij Koppert-Cress en Henk van der Steen, coördinator technische zaken bij de Hogeschool Leiden.

Rijksvastgoedbedrijf richting EnergieNeutraal
De uitreiking van de WKO Duurzaamheid Award vond plaats tijdens het Nationaal Symposium Gebruikersplatform Bodemenergie. Dit jaar was de organisatie in handen van het Gebruikersplatform Bodemenergie en de NVDO. Samen willen zij het belang van duurzame en goed presterende bodemenergiesystemen onder de aandacht brengen. Het evenement vond plaats in het duurzame hoofdkantoor van verzekeraar a.s.r. in Utrecht. Tijdens de bijeenkomst gaven experts als Nicole Hardon van Rijkswaterstaat en Jan Mimpen van het Rijksvastgoedbedrijf hun visie op het beschermen en benutten van de bodem. Ook kwam de belangrijke rol van bodemenergie bij de verduurzaming van de panden van het Rijksvastgoedbedrijf aan de orde. Verder was er aandacht voor enkele ervaringsdeskundigen die de laatste innovaties en ontwikkelingen op het gebied van bodemenergie presenteerden.

Eerste Ambassadeurs van Bodemenergie
Omdat het Gebruikersplatform Bodemenergie dit jaar haar eerste lustrum viert, pakte zij ook de gelegenheid aan om twee mensen officieel tot Ambassadeur van Bodemenergie te benoemen.

Jan Mimpen van het Rijksvastgoedbedrijf en Björn Kouwenhoven van NS Stations hebben de afgelopen jaren het Gebruikersplatform vertegenwoordigt in verschillende organisaties en op uiteenlopende bijeenkomsten. Bovendien zijn het sterk, drijvende krachten achter de implementatie van bodemenergie in hun organisaties.

Advies over WKO-optimalisatie tijdens voorjaars-workshops

Gepubliceerd op

Gebruikersplatform Bodemenergie organiseert dit voorjaar twee workshops. Tijdens de eerste workshop vertellen specialisten over het belang van samenwerking voor WKO-optimalisatie. De tweede workshop laat deelnemers kennismaken met de kansen die datacenters bieden voor een duurzame energievoorziening met WKO’s. De workshops vinden respectievelijk plaats op 10 mei bij het Radboudumc in Nijmegen en op 17 mei bij ICT-bedrijf Schuberg Philis in Schiphol-Rijk.

Wie zoekt naar duurzame verwarming (en koeling) voor woningen en utiliteit kan kiezen uit vele alternatieven. Wordt het een warmtenet? Of een (al dan niet hybride) warmtepomp? Een WKO? Dat al die alternatieven evenveel voor- als tegenstanders hebben maakt keuze voor één van die alternatieven er niet gemakkelijker op. En wat is het effect van betere isolatie op die businesscases? Welke rol kan zonne-energie spelen? Het seminar Warmtenet, warmtepomp of WKO? zet een aantal warmtesystemen naast elkaar en vergelijkt die op de economische aspecten, duurzaamheid, comfort en kosten. Het seminar vindt plaats op 4 oktober a.s. in De Reehorst in Ede.

Op 25 november organiseert het Gebruikersplatform Bodemenergie een bijeenkomst voor eindgebruikers van WKO-systemen. Diverse sprekers gaan daar in op uiteenlopende aspecten die voor een eigenaar of beheerder van een dergelijk systeem van groot belang zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de mogelijkheden om risico’s die kunnen ontstaan bij het toepassen van WKO-installaties via prestatiecontracten, niet alleen bij de eindgebruiker te leggen. Ook gaan enkele eindgebruikers in op het flexibel ontwerpen van de WKO-installatie. Gebouwen kunnen namelijk een andere functie of een ander gebruik krijgen.

Werking WKO-systemen naar hoger niveau door bundeling expertise

Gepubliceerd op


Xylem Water Solutions en Cla-Val hebben na meer dan 100 gerealiseerde projecten in WKO-systemen besloten hun krachten en expertise te bundelen en verder te intensiveren. De samenwerking is bezegeld met een overeenkomst. Xylem is met directe ingang de exclusieve importeur van Cla-Val, marktleider van regelkleppen.

Met wat aanpassingen, zoals het verlagen van de 100 kW-grens, biedt de Warmtewet volop mogelijkheden voor bodemenergiesystemen. De ins en outs van WKO moeten dan wel goed gecommuniceerd worden. Betere voorlichting is gewenst, luidde de conclusie tijdens een goedbezochte bijeenkomst van BodemenergieNL.
“De mensen begrijpen het niet. Op een zonnige dag als vandaag is een woning met WKO op temperatuur, maar de bewoners kunnen het toch koud hebben.” Ing. Jos van den Bedem neemt vanuit de zaal het woord. Met warmte- en koudeopslag zelf is niks mis, betoogt hij, maar de gebruikers weten niet goed wat je er allemaal mee kunt, hoe het werkt en wat de voordelen zijn. “Ik heb ook zo’n systeem maar ik krijg het thuis niet uitgelegd”, grapt de senior projectmanager klimaattechniek. “En eigenlijk heeft mijn vrouw gewoon gelijk. Zij ervaart het als koud en ik kan die ervaring niet wegnemen.”
Van den Bedem is één van de negentig deelnemers aan de themabijeenkomst van BodemenergieNL, dinsdag 14 april in Houten. Aan de orde is de Warmtewet, of beter: de (on)mogelijkheden van die wet in relatie tot bodemenergiesystemen. In zijn openingswoord stelt dagvoorzitter Teun Bokhoven: “Hoe kunnen we aanbevelingen realiseren om een Warmtewet 2.0 van input te voorzien, zodat deze beter aansluit en goede kansen biedt voor een sterke positionering van bodemenergie?”
Vijf sprekers houden een presentatie, ieder vanuit een andere invalshoek. Adviseur Bas de Zwart van IF Technology vertelt over de uitgangspunten, randvoorwaarden en het toepassingsgebied van de Warmtewet. “De wet is ontstaan vanuit ontevredenheid bij consumenten, die vonden dat ze teveel betaalden. In 2003 was er een initiatiefwet en op 1 januari 2014 werd hij van kracht. Sindsdien zijn enkele aanpassingen doorgevoerd; zo werd de reikwijdte veranderd van 1.000 kW in 100 kW.”

Het nieuwe schoolgebouw voor de basisschool St. Michaëlschool in Hillegersberg is fraai ontworpen, comfortabel en duurzaam gebouwd. Het heeft een frisse scholen-classificatie B en GPR gebouw-score van 8,4. Hiermee is een einde gekomen aan klachten over tocht, kou en ventilatie, die in de oude, naoorlogse gebouwen aan de orde van de dag waren. Opdrachtgever van de nieuwbouw was de RVKO. Zij werden ondersteund door gebouwverduurzamer Innax en architectenbureau De Zwarte Hond.