Tag Archives: sanitair

Warmtepompboilers gebruiken lucht vanuit WTW

Gepubliceerd op

In Leiden worden de komende maanden honderden woningen voor studenten en ‘young professionals’ opgeleverd. Er worden ruim 550 warmtepompboilers geïnstalleerd. De betrokken adviseur en installateur gaven deze boilers een hele nieuwe functie.

De projectontwikkelaar van Leiden is Yours kwam in een vroeg stadium van de bouw voor een uitdaging te staan. Het opwarmen van het tapwater voor de complexen bleek lastiger dan gedacht. Kortom: de vraag veranderde, daarom nam de opdrachtgever een gespecialiseerd adviesbureau in de arm. Dat was VIAC. Zij gingen op zoek naar een installateur en een fabrikant die snel de juiste oplossing konden ontwikkelen die aan de specifieke vraag voor ‘Leiden is Yours’ voldeed.

Kleine kamers, op grote hoogte
“Als wij ergens komen, weten mensen dat we niet meteen zomaar gaan implementeren”, zegt Paul Vink, directeur bij VIAC. “Wij bekijken wat de uitdaging is en met wie wij die aangaan.” De technische uitdagingen die het Leiden is Yours-project zo interessant maken, hebben volgens hem te maken met de implementatie in kleine kamers, op grote hoogte.
In de complexen van het Leiden is Yours-project wonen straks meer dan 2000 studenten en young professionals. “Die moeten individueel van warm water worden voorzien, en het is onwenselijk om alle appartementen een grote installatie te geven”, zegt Vink. “Grotere installaties hebben namelijk méér energie nodig en kosten logischerwijs meer ruimte: ruimte die in de Leiden is Yours-appartementen spaarzaam is. Vaillant bleek te beschikken over warmtepompboilers die genoeg vermogen leveren om twee éénkamerappartementen van warm water te voorzien, maar klein genoeg zijn om tactvol weggewerkt te worden. De studentenkamers maken per twee appartementen gebruik van één boiler. Young professionals krijgen er één per appartement, omdat die groter zijn.

Niet voor de klus ontworpen
VIAC en Breman bedachten een manier om gebruikte lucht vanuit een warmteterugwinning (WTW) te gebruiken voor het verwarmen van het water. De boilers van Vaillant hebben een dermate hoog rendement dat ook relatief koude lucht, al vanaf -7 graden Celsius, gebruikt kan worden voor de verwarming. Er loopt namelijk een vorstvrije vloeistof door de boiler, die ‘warmte’ (ook bij lichte tot matige vriestemperaturen) aan de lucht onttrekt en later weer afgeeft. De technici van Breman bedachten samen met Vaillant een constructie waarin een WTW afvoerlucht (die al is afgekoeld) gebruikt voor de verwarming van water. De WTW koelt lucht en ventileert die naar de warmtepompboiler. Deze gebruikt die lucht vervolgens om het tapwater naar behoefte te verwarmen. Feitelijk gebruik je dus lucht die normaal gewoon naar buiten zou worden geblazen (opnieuw) als warmtebron.
Zo kan de energielevering voor Leiden is Yours volledig onafhankelijk van een stroomnet of leverancier gerealiseerd worden. De daken van de appartementen liggen vol zonnepanelen en ook de cv en warmwatervoorziening zijn duurzaam gemaakt. “Dat gaan we in de toekomst natuurlijk steeds meer zien”, zegt Vink. “De wetgeving is daar heel duidelijk over en met dit soort projecten laten we zien dat het kan.”

Opstelling bedenken
De praktische oplossing voor het grote Yours-project is grotendeels bedacht door Breman Zuid-Holland, de installateur van alle WTW installaties in ‘Yours’. Breman heeft de constructie die voor warm water zorgt ook geplaatst Zij namen de producten van Vaillant op in een geheelontwerp, omdat zij zagen dat het product zou werken voor de toepassing die VIAC en zij voor ogen hadden.
Het enige probleem: Breman moest aantonen dat het ontwerp werkte, met factoren die niet zomaar theoretisch berekend konden worden. Bij installatie in grote gebouwen, met lange leidingen en op grote hoogte, komen drukfactoren kijken die niet gemakkelijk zijn te berekenen of in te schatten. “Daarom bouwden we de volledige constructie in onze werkplaats alvast een keer op”, zegt Mark Dam van Breman, “Zo konden we direct meten of de theoretische berekeningen klopten. Daar zijn VIAC en Vaillant ook bij geweest. We konden meten dat de boiler zijn beloofde rendement behield, monitoren dat alles naar behoren werkte. Begin oktober 2020 plaatsten we de eerste opstellingen, die prefab uit de fabriek komen, ook op de bouwlocatie. Alles klopte. Daar ga je natuurlijk al vanuit, maar omdat het een nieuw concept is wil je toch in de praktijk zien dat het werkt!”

Volledig nieuw concept
VIAC, Breman en Vaillant kwamen in het Yours-project samen tot een geheel nieuw concept. Geen van de partijen was eerder betrokken bij een project waarbij deze bijzondere eisen (compact, hoogbouw, op individuele basis en kostenefficiënt) tot deze specifieke oplossing leidde. “Dat is een compliment waard naar alle partijen”, zegt Harry Lips, accountmanager bij Vaillant. “We stonden voor een uitdaging toen de vraag van de opdrachtgever eigenlijk ineens veranderde. De lucht die de warmtepompboiler moest gebruiken kwam niet van de corridor in de gebouwen, zoals in een eerdere fase van het project, maar vanuit de luchtafvoer van de WTW. Dat we daar met z’n allen dit nieuwe concept voor hebben ontwikkeld is uniek, en de kans is groot dat we deze oplossing in de toekomst vaker gaan zien.”
Ook Mark Dam, projectleider bij Breman, ziet kansen om de ontworpen constructie vaker toe te passen. “Dat ligt natuurlijk grotendeels bij de opdrachtgever. Maar er worden zoveel studentenwoningen gebouwd. Wij hebben met dit concept laten zien het mogelijk is om kleine appartementen met aparte warmtepompboilers van warmwater te voorzien. En ook nog op een duurzame manier.”

Vaillant Group zet in op forse vermindering van CO2-uitstoot

De Vaillant Group heeft een klimaatstrategie voor de lange termijn ontwikkeld om volledig klimaatneutraal te worden. De groep wil de ...
Verder Lezen

Warmtepompboiler met inverter compressor

LG Electronics kondigt een warmtepompboiler aan, aangedreven door een inverter compressor. Deze compressor bevordert snelle en effectieve verwarming van sanitair ...
Verder Lezen

Vaillant gaat installateurs certificeren met ‘Bewijs van Vakmanschap’

Vaillant gaat installateurs van cv-ketels certificeren met een ‘Bewijs van Vakmanschap’. Sinds 1 oktober 2020 is de Gasketelwet van kracht ...
Verder Lezen

Klachten warmtepompboiler: ‘Geen goede afstemming op bouwkundige situatie’

Het programma Radar behandelde de toepassing van warmtepompboilers in een oud kantoorpand. Het pand is op de begane grond is ...
Verder Lezen

Mag het een graadje lager?

Gepubliceerd op

Om legionellagroei te voorkomen is een minimumtemperatuur van het warme water vereist van 60 oC in collectieve installaties en van 55 oC in woningen. Om het energiegebruik te beperken wil men deze temperatuur verlagen. Oscar Nuijten (Edu4Install) beantwoordt de vraag: “Tot hoever kunnen we daarmee gaan zonder risico op legionella?”

Zo’n 95% van de sterfgevallen door legionellose wordt veroorzaakt door de soort legionella pneumophila. Pneumophila groeit vooral bij temperaturen die langdurig boven 30 oC liggen. Boven 50 oC kan legionella niet vermeerderen en boven 60 oC wordt de bacterie gedood. Lukt het om de temperatuur overal in de installatie continu boven 60 oC te houden, dan is er geen kans op legionella in warmwater. Dit is geen eenvoudige opgave, vooral in complexe systemen met lange circulatieleidingen. De afkoeling is meestal groter dan berekend en de inregeling voldoet vaak niet.

Beperken energiegebruik
Een nadeel van hoge warmwatertemperaturen is het lagere rendement van de warmteopwekking. Dit speelt vooral bij stadsverwarming en warmtepompen. Bovendien hebben veel van de geïnstalleerde warmtepompen moeite om 60 oC te halen, volgens adviesbureau Hydroscope. Een ander nadeel is het grotere warmteverlies naar de omgeving. Dit is vooral aan de orde bij installaties met een uitgebreid circulatiesysteem. Vandaar dat ontwerpers zoeken naar oplossingen waarbij de temperatuur op een verantwoorde wijze kan worden verlaagd.

NEN 1006
In de Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties staat kort samengevat:
-In collectieve installaties moet de warmwatertemperatuur op de tappunten en op de retour van een circulatiesysteem minimaal 60 oC zijn.
-In woningen geldt een functionele eis van 55 oC op het tappunt.
-Warmwatervoorraadtoestellen waarin niet continu op alle plaatsen 60 oC (in woningen 55 oC) heerst, moeten wekelijks thermisch worden gedesinfecteerd op minimaal 60 oC.
Het Bouwbesluit en het Drinkwaterbesluit wijzen NEN 1006 aan, maar de wetgever geeft tegelijk ook ruimte voor gelijkwaardige oplossingen.

Regeling Legionellapreventie
In de ‘Regeling Legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater’ wordt aangegeven dat installaties voor warm tapwater zoveel mogelijk boven een temperatuur van 50 oC moeten worden bedreven. De Regeling biedt zelfs de mogelijkheid om een leidingnet op lagere temperaturen dan 50 oC te bedrijven. Het leidingnet moet dan wekelijks kort thermisch worden gedesinfecteerd (hitteshock). De Regeling is dus minder streng dan NEN 1006. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om installaties te bedrijven op 50 oC als een alternatieve techniek wordt toegepast, zoals koper-zilver-dosering. Je moet dan de installatie eerst legionella-technisch saneren, reinigen en desinfecteren en je moet extra monsternames doen, waardoor de kosten van de installatie en het beheer flink zullen stijgen.

Praktische consequenties
Hoe dichter de temperatuur bij 40 oC komt te liggen, des meer warm water en des te minder koud water er toegevoerd moet worden. Niet alle thermostatische mengkranen kunnen deze scheve verhouding aan. Bovendien zijn er grotere leidingdiameters voor de warmwaterleiding en grotere boilervolumes noodzakelijk, wat weer grotere warmteverliezen veroorzaakt. Een lagere warmwatertemperatuur leidt wel tot een betere prestatie van een warmtepomp met boiler. Ook wordt de toepassing van laagtemperatuur-warmtenetten mogelijk. Volgens de huidige voorschriften moet een boiler dan wel automatisch wekelijks kort thermisch worden gedesinfecteerd op minimaal 60 oC (hitteshock). Daarvoor moet dan een controleerbare voorziening zijn aangebracht.

Recente onderzoek
In 2019 heeft Van Wolferen Research een rapport geschreven over de mogelijkheden van verlaging van de temperatuur van warmwater in woningen. Van Wolferen stelt dat in veel situaties verlaging tot zelfs 40 oC mogelijk is zonder risico op legionellagroei, mits dit gecombineerd wordt met een wekelijkse hitteshock.

KWR
Het KWR Water Research Institute is het niet eens met Van Wolferen. Het instituut geeft aan dat het verlagen van de warmtapwatertemperatuur gecombineerd met een wekelijkse hitteshock, zeer waarschijnlijk averechts zal werken en juist kan leiden tot groei van ziekteverwekkende pneumophila. Zeker als de temperatuur daarbij komt te liggen rond de 40 °C. KWR stelt dat de temperatuur in de warmwaterinstallatie continu minimaal 55 oC of nog beter 60 oC moet zijn.

Continu
Een recent onderzoek van het Belgische onderzoeksinstituut WTCB bevestigt dit. Pas bij langdurige wekelijkse thermische desinfecties (24 uur) van het warmwatersysteem op 65 oC, werden redelijke resultaten behaald. En bij een constante aanvoertemperatuur van 60 oC en retourtemperatuur van 55 oC traden geen normoverschrijdingen meer op.

Voorverwarming
Steeds meer installaties worden uitgevoerd met voorverwarming op een lage temperatuur, gevolgd door naverwarming. In figuur 1 staat een voorbeeld. Het onderste deel van de boiler wordt verwarmd met een warmtewisselaar die is aangesloten op een laagtemperatuursysteem. Daar heersen zeer gunstige omstandigheden voor groei van biofilm met legionella, vooral op de bodem. Zolang het naverwarmingselement de temperatuur continu verhoogt tot boven 60 oC zullen de legionellabacteriën in het bovenste deel worden gedood.

Piekgebruik
Als bij een hoog piekgebruik de bovenste helft van de boiler is leeg getrokken, zal er warmwater met een lagere temperatuur vanuit het onderste deel worden geleverd. Dat kan dan de gevaarlijke legionella pneumophila in hoge concentraties bevatten. Als je op dat moment toevallig onder de douche staat, kan je hiermee worden besmet. Bij de reguliere halfjaarlijkse monsternames op de douches wordt dit niet waargenomen, omdat het een situatie is die alleen voorkomt tijdens een bijzonder hoog piekgebruik. Soms komt die situatie zelfs voor tijdens thermische desinfectie van het leidingsysteem waarvoor veel warmwater nodig is. Het is dus zaak dat het volume van het bovenste deel van de boiler te allen tijde voldoende groot is om de maximale piek op te vangen.

ISSO-publicatie 55.1 noemt ook de mogelijkheid om de onderste helft van de boiler automatisch wekelijks kort thermisch te desinfecteren. Dat zou kunnen door een bypass en ‘desinfectiepomp’ aan te brengen en deze wekelijks minimaal 20 minuten te laten draaien.

Alternatieve technieken
Daaronder wordt verstaan: Apparaten die bacteriën verwijderen of doden uit drinkwater op een fysische of elektrochemische wijze, zoals een ultrafiltratie- of een koper-zilver-unit. De huidige regelgeving geeft aan dat bij toepassing van een alternatieve techniek onder strenge voorwaarden een warmwatertemperatuur van minimaal 50 oC op de retour mag worden toegepast.

Studie
In de bovengenoemde brief van KWR wordt verwezen naar een studie in een Zwitsers ziekenhuis naar het effect van verlaging van de warmtapwatertemperatuur naar 50 °C in combinatie met een koper-zilver-dosering. Het continu handhaven van een temperatuur boven 60 °C zonder koper-zilver-dosering liet de beste resultaten zien. Navraag bij adviesbureau Hydroscope leverde op dat zij in Nederland slechts een tweetal projecten onderhanden hebben waarbij een koper-zilver-techniek is gecombineerd met lage warmwatertemperaturen.

Dit is een artikel uit de print-editie van het vakblad IZ. De digitale edities van IZ zijn gratis te raadplegen via www.installateurszaken.nl. Liever een print-editie op uw deurmat? Maak dan gebruik van onze tijdelijke actie en meld u nu aan voor een gratis abonnement op IZ via www.installateurszaken.nl.

 

Grohe komt met digitaal platform als alternatief voor ISH

Gepubliceerd op

Op 16 maart gaat het digitaal platform Grohe X van Grohe van start. Het sanitairmerk ziet dit als alternatief voor de tweejaarlijkse vakbeurs ISH, waarvoor het zich terugtrok vanwege de covid-19 pandemie. Het platform zal multimedia-content bevatten die is afgestemd op de behoeften van zowel zakelijke klanten als consumenten. Zakelijke klanten kunnen er terecht voor wereldwijde trends die de sanitaire markt beïnvloeden en installateurs voor instructievideo’s. Bezoekers van kunnen online contact opnemen met experts voor antwoord op hun vragen en ondersteuning.

De content op het platform zal continu worden vernieuwd en uitgebreid. Na de lancering worden op Grohe X ook specifieke events voor business partners georganiseerd.

Vooruitstrevend
“Grohe X is het resultaat van onze vooruitstrevende manier van denken. We omarmen het nieuwe normaal en zien uitdagingen als nieuwe kansen”, aldus Jonas Brennwald, Leader LIXIL EMENA en Co-CEO Grohe AG. Hij legt uit dat het platform een belangrijke rol speelt voor het wereldwijde merk. “Voor mij bewijst het dat je, vooral in tijden als deze, ‘ja maar’ moet vervangen voor ‘wat als’. Ik ben er trots op dat iedereen bij Grohe zo out of the box heeft gedacht om dit mogelijk te maken. Met dit platform bieden we onze klanten een centrale, altijd beschikbare plek voor inspiratie. Ze hebben er de mogelijkheid om met ons in contact te treden, waar en wanneer dat nodig is. Het digitale platform is het begin van een eigen experience ecosysteem die de betrokkenheid met onze klanten de komende jaren verder zal verhogen. Zodra het weer mogelijk is, wordt GROHE X aangevuld met hybride evenementen”, voegt hij eraan toe.

Kijkje achter de schermen
“Hoewel fysieke afstand tegenwoordig heel belangrijk is, willen we onze klanten toch een unieke omgeving bieden om onze innovaties te ervaren en om direct interactie met ons aan te gaan”, zegt Thomas Fuhr, Leader Fittings LIXIL International en Co-CEO Grohe AG. “Dankzij Grohe X kunnen klanten zich onderdompelen in onze wereld en een persoonlijke merkervaring beleven. Bezoekers krijgen een kijkje achter de schermen van onze fabrieken en zien hoe onze klantgerichte supply chain hen verbindt met de rest van de wereld. Het platform geeft inzicht in de nieuwste technologieën die zijn ontwikkeld door ons R&D team in Duitsland, en neemt bezoekers ook mee op onze duurzaamheidsreis waar we weer een mijlpaal zullen toevoegen.”

Nieuwe commerciële strategie
Grohe X komt voort uit de nieuwe commerciële strategie van de sanitairfabrikant die juli 2020 is geïntroduceerd. Grohe ontwikkelde een go to market aanpak die een gedifferentieerd productportfolio biedt en diensten die toegespitst zijn op de verschillende doelgroepen: groothandelaren en installateurs, architecten, ontwerpers en planners, evenals eindgebruikers.

Grohe sluit zich aan bij initiatief voor betere hygiënische voorzieningen

Grohe, producent van sanitaire producten, sluit aan bij het partnership Make a Splash! tussen Unicef en LIXIL. Laatstgenoemde is het ...
Verder Lezen

Grohe introduceert kranen voor veilig en efficiënt douchen

Grohe introduceert twee nieuwe thermostaatkranen: de Grohtherm 1000 Performance en de Grohtherm 800 Cosmopolitan. De Cosmopolitan is een slanke en ...
Verder Lezen

Grohe schakelt over op plasticvrije verpakkingen

In 2018 lanceerde sanitairfabrikant Grohe een initiatief om plastic in productverpakkingen te vervangen door duurzamere alternatieven. Resultaat is dat tot ...
Verder Lezen

Grohe realiseert CO2-neutrale productie

Fabrikant van badkameroplossingen en keukenkranen Grohe heeft een CO2-neutrale productie gerealiseerd. Thomas Fuhr, CEO van Grohe AG. "We mikken nu ...
Verder Lezen

Betuwse camping voorzien van veilig en duurzaam watergebruik

Gepubliceerd op

Sinds Rob en Sophie de camping De Betuwe Hoeve in Ommeren zo’n 5 jaar gelden hebben overgenomen, hebben ze er veel aan gedaan om de camping te verduurzamen. Dankzij modernisering en uitbreiding van de sanitaire voorzieningen, hebben ze hun groene camping nog groener weten te maken.

Camping De Betuwe Hoeve ligt in de parel van de Betuwe in het groen naast het Ommerense bos. Het oude parkbos dat op het Landgoed Den Eng ligt, nodigt uit voor rustige wandelingen. “We zijn een groene camping en dat niet alleen omdat we onze klanten de kans geven om in het groen te ontspannen”, aldus Rob, de eigenaar van de camping. “We zijn op veel vlakken bezig onze camping zo duurzaam mogelijk te maken. Zo wekken we onze eigen groene stroom op met zonnepanelen, werken onze lantarenpaaltjes met solarlampjes en hebben we recent onze oprit met een lavasteen- en bomenzandlaag en panelen van gerecycled huishoudplastic verduurzaamd. Nu is er ook een energiezuinige warmwatervoorziening die in de toekomst zelf nog met een zonneboiler zal worden uitgebreid.

Vernieuwing en uitbreiding
Twee jaar geleden werd onder andere door feedback van klanten duidelijk dat het oude toilethuisje gedateerd en te klein was voor de camping met 25 ruime standplaatsen en één camperplaats. Vernieuwing en uitbreiding was aan de orde. De installateur van de camping ging op zoek naar een systeem voor legionellapreventie en kwam op een beurs in aanraking met het nieuwe watermanagementsysteem SWS van Schell.

Veilig en duurzaam
Schell heeft de badkamers van de camping met drie Xeris E wastafelkranen en drie Linus CVD douches uitgerust. Het keukengedeelte waar gasten hun vaat kunnen wassen, werden met twee elektronische Grandis-keukenkranen vernieuwd. Bijzonder aan de Grandis E is dat hij zowel met een infrarood-sensor contactloos bediend kan worden maar ook met een ééngreepsbediening voor als een continue waterstroom nodig is. De sensor reageert bij een afstand van ongeveer 3 centimeter op handbewegingen. Op deze manier wordt voorkomen dat de waterstraal per ongeluk aangaat als de gebruiker in de gootsteen aan het werk is. Alle ingebouwde armaturen worden centraal via de Schell SWS Server beheerd en aangestuurd. Schell’s watermanagementsysteem SWS stelt de campingeigenaar in staat om niet alleen alle spoelingen en temperatuurmetingen te loggen maar ook om het waterverbruik te monitoren.

Legionellabeheersplan
Door de seizoensgebonden exploitatie van de camping is in eerste instantie met Immo-lab samengewerkt om een legionellabeheersplan op te stellen. Het bleek dat het handmatige waarborgen van de waterkwaliteit door de installatie te spoelen, veel tijd en water vergde. Het viel ook op dat er geen mogelijkheid was om de temperaturen in de leidingen bij te houden waardoor er vaker gespoeld moest worden. Rob: “Met het nieuwe systeem, dat voorzien is van een thermostaat en een logboekfunctie, kunnen wij nu ook de temperaturen bijhouden. De automatische spoelingen voorkomen dat we te veel water verspillen. Zo zijn we verzekerd van een veilige en duurzame waarborging van de waterkwaliteit.”

Warmtepompboiler met inverter compressor

Gepubliceerd op

LG Electronics kondigt een warmtepompboiler aan, aangedreven door een inverter compressor. Deze compressor bevordert snelle en effectieve verwarming van sanitair water, en zorgt tegelijkertijd voor een lager elektriciteitsverbruik, aldus de fabrikant. De warmtepompboiler kan ook koude lucht verspreiden om een ruimte te verkoelen.

De waterpompboiler is beschikbaar in een variant met een capaciteit van 200 en 270 liter, beschikt over energielabel A+ en A++2 en is compact. Voor zowel de compressor als de watertank geldt een garantie van 10 jaar. Hij kan worden aangesloten op zonnepanelen.

Slimme waterverwarmer
De warmtepompboiler kan verbonden worden met Wi-Fi, waardoor het apparaat te besturen is met LG's mobiele ThinQ app3. Met deze app kunnen gebruikers het systeem op afstand bedienen en monitoren én kunnen ze regelmatige onderhoudsherinneringen ontvangen. Met behulp van de planningsfunctie kunnen gebruikers ook de watertemperatuur te controleren.

Milieuverantwoorde oplossingen
“De nieuwe LG warmtepompboiler weerspiegelt onze toewijding aan het aanbieden van hoogwaardige producten die minder invloed hebben op de energiekosten van huishoudens”, aldus Richard de Waal, Directeur bij LG Air Solution. “LG blijft continu milieuverantwoorde oplossingen ontwikkelen die het dagelijks leven van de consument wereldwijd comfortabeler maken.”

De toekomst van de warmtepomp

Opleidingscentrum GO0 organiseerde in samenwerking met brancheorganisatie NVKL onlangs een online variant van de Dag van de Warmtepomp. In twee ...
Verder Lezen

Warmtepompen en zoneregeling

Zoneregeling, het afzonderlijk regelen van de temperatuur per ruimte, is een steeds populairdere manier om de verwarming in woonhuizen te ...
Verder Lezen

Airco met luchtreiniger

Bij Centercon is de nieuwe LG Dualcool met luchtreiniger verkrijgbaar. Deze kan een ruimte koelen en verwarmen en tegelijkertijd de ...
Verder Lezen

‘BENG-ready’ bodemwarmtepomp

De nieuwe Compress 7001i LWMF is het eerste model van een serie bodemwarmtepompen die Nefit Bosch op de Nederlandse markt ...
Verder Lezen

Thermische laadstations vervangen boilers in flatgebouw

Gepubliceerd op

Solide Vastgoed Beheer vervangt in de Groningse Vondelflat 164 grote boilers door de compacte FlexTherm Eco toestellen van Flamco. De upgrade levert een hoger rendement op en bespaart naast ruimte en energie ook montagetijd.

“Wij zochten een beter rendement en wilden van de elektrische boilers af om een hoger energielabel te realiseren”, licht Mark Hooghuis van Solide Vastgoed Beheer toe. De vastgoedmanager is tevreden over de investering in FlexTherm Eco: “Dit toestel is energiezuiniger en door zijn kleine formaat ideaal om in de gangkast weg te werken. Bovendien zit er tien jaar garantie op.” Eind 2020 was de upgrade van de stookinstallatie van de Vondelflat (1970) met zijn 12 verdiepingen gereed. Volgens Hooghuis draagt de FlexTherm Eco er aan bij om op de 164 huurappartementen een hoger energielabel te krijgen.

Duurzame prestaties
De FlexTherm Eco is een oplossing voor eigenaren en beheerders van woningen, appartementen en bedrijven om energie efficiënt op te slaan. Het thermisch laadstation presteert als een grote boiler, maar is tweederde kleiner. Het biedt een hoog rendement, is efficiënt, energiezuinig (energielabel A+ voor stilstandverliezen) én, door het ontbreken van bewegende delen, onderhoudsarm, aldus de fabrikant. Alle appartementen in de Vondelflat worden uitgerust met FlexTherm Eco 3E, die voldoende afgiftecapaciteit heeft voor huishoudens van 2 of 3 personen. Het toestel warmt in 2,5 uur volledig op tot warm water van 65 ºC. De gemiddelde temperatuur van het douchewater (teruggemengd aan de douchekraan) is circa 40 ºC.

Installatievoordelen
Installatiebedrijf Hoekstra B.V. te Heerenveen is verantwoordelijk voor de grote vervangingsoperatie. Bedrijfsleider Piet Doorn is blij dat de monteurs van zusterbedrijf Van Vilsteren Installatietechniek B.V. uit Zwolle, dat de FlexTherm Eco toestellen plaatst en aansluit, geen nieuwe, grote boilers hoeven te monteren. “De toestellen van Flamco zijn minder zwaar dan de 90 kilo zware boilers en ze zijn makkelijk en snel te installeren. Per aansluiting besparen wij 30 minuten montagetijd. Bovendien past het toestel door zijn geringe nominaal vermogen van 2,8 kW, in tegenstelling tot 3-fasen boilers met een warmtewisselaar van 10-12 kW, op een bestaande groep.”

Alternatief voor boilers
Naast de montage wint de FlexTherm Eco het volgens de installateur ook qua energiegebruik van boilers. “Door zijn compacte formaat verliest het toestel minder warmte en qua energiekosten is het veel voordeliger dan een boiler. Je gebruikt namelijk alleen elektriciteit bij een warmwatervraag”, zegt Doorn. “Met de kennis van nu had ik bij een ander project, met een centraal boilersysteem, ook voor FlexTherm Eco gekozen. Het is een echte aanrader.”

Appendage om snel ketel bij te vullen beschermt tegen overdruk

Flamco introduceert een inlaat-vulcombinatie die het warmtapwatertoestel tijdens de verwarmingscyclus tegen overdruk beschermt. Tegelijkertijd is het een hulpmiddel om een ...
Verder Lezen

Hoofdkantoor Flamco/Comap bij top duurzame gebouwen in Nederland

Het nieuwe hoofdkantoor van Aalberts hydronic flow control heeft het Breeam ‘Outstanding’ ontwerpcertificaat gekregen voor het nieuwe kantoorgebouw in Almere ...
Verder Lezen

Lucht en vuil afscheiden met lagere weerstand en drukval

Flamco introduceert XStream lucht- en vuilafscheiders met een ECO/MAX-stand. Deze stand verbetert de prestaties van het systeem en zorgt voor ...
Verder Lezen

Slimme digitale dataservice voor water- en warmtemeters

Flamco lanceert een nieuwe dienst die actuele verbruikscijfers van water- en warmtemeters levert: Flamconnect Metering. De service geldt voor alle ...
Verder Lezen

Intelligente kranen voor drinkwater en sanitair winnen aan populariteit

Gepubliceerd op

Digitalisering maakt sanitaire kranen steeds intelligenter. Smartphone-apps verhogen niet alleen de productfunctionaliteit maar maken de kranen ook gebruiksvriendelijker. Tegelijkertijd zijn de afzonderlijke armaturen meer dan de som van hun componenten. Door digitalisering en connectiviteit worden de verschillende onderdelen gecombineerd tot intelligente drinkwatersystemen, die zorgen voor meer comfort, efficiëntie en hygiëne.

Toepassingen voor het slimme huis worden steeds populairder. Hoewel ze nog voornamelijk te vinden zijn op het gebied van entertainment, communicatie, energiebeheer en veiligheid, bieden drinkwaterinstallaties inmiddels ook meer mogelijkheden op dit gebied.

Innovatiekracht
“Tegenwoordig kunnen armaturen veel meer leveren dan alleen water”, vertelt Wolfgang Burchard, algemeen directeur van de Duitse branchevereniging VDMA Fittings, in aanloop naar de digitale editie van de internationale vakbeurs ISH (22 tot 26 maart a.s.). “Het zijn digitale, hoogtechnologische producten die de innovatiekracht van de sector laten zien. Producenten van merkproducten richten zich steeds meer op mensen en hun behoeften. Hun doel is om echte toegevoegde waarde te creëren, meer gemak te bieden en zowel gezondheid als vitaliteit te vergroten.”

Centraal regelen
Fabrikanten verbinden kranen met elkaar en maken ze bestuurbaar via smartphones, waardoor de gebruiker centraal kan regelen. Dit gaat op voor bijvoorbeeld de debieten en temperaturen van douche-, wastafel- en keukenkranen. Zo kunnen badkuipen met een muisklik worden gevuld met water van de gewenste temperatuur, terwijl slimme bedieningsoplossingen in de keuken ervoor zorgen dat daar direct warm water uit de kraan beschikbaar is. Dankzij intelligente sanitaire concepten kunnen huiseigenaren bovendien automatisch een melding naar hun smartphone krijgen zodra het systeem een ongewoon hoog waterverbruik of een verstopte leiding detecteert. Op die manier kunnen tijdig maatregelen worden genomen om een storing te verhelpen nog voordat deze zich voordoet.

Hygiëne in corona-tijden
Digitalisering is ook de sleutel voor optimaal waterbeheer. Juist tijdens de huidige coronacrisis biedt dit extra voordelen. De coronapandemie heeft de circulatie van drinkwater aanzienlijk vertraagd. Veel voorzieningen zijn namelijk gesloten en het aantal mensen op kantoor is aanzienlijk afgenomen. Hierdoor stroomt in veel gebouwen geen of nauwelijks water de leidingen en dat is een probleem. Want als water stagneert, kunnen biofilms ontstaan die een potentiële broedplaats vormen voor schadelijke pathogenen en bacteriën. Water moet stromen.
Regelmatig of spontaan door te spoelen
Ook hier biedt digitalisering uitkomst. Zo maken hygiënesystemen het mogelijk om drinkwaterinstallaties regelmatig of spontaan door te spoelen, waardoor ziekteverwekkers en bacteriën geen kans krijgen. Een klik op de app van de fabrikant is voldoende om pompen te starten, kleppen te activeren en kranen te openen. De temperatuur kan ook worden geregeld, waardoor de installatie indien nodig kan worden doorgespoeld met warm water. Dankzij deze maatregelen is het bijvoorbeeld mogelijk om het gevaar van Legionella, dat zich het snelst vermenigvuldigt bij een watertemperatuur tussen de 25 en 55 °C, te verkleinen.

Drinkwaterinstallatie als geheel
Belangrijk is in dit verband dat alle afzonderlijke armaturen op elkaar zijn afgestemd. Fabrikanten ontwikkelen daarom steeds vaker producten met als focus de drinkwaterinstallatie als geheel. Ze combineren hardware en software en bieden oplossingen die drinkwaterkwaliteit garanderen, zelfs in tijden van een internationale pandemie.

Foto: ISH

Loodgieter is populairste vakman

Gepubliceerd op

In 2020 werden 31% meer klussen geklaard dan in 2019. De populairste vakmannen waren loodgieters, klusjesmannen, elektriciens, cv monteurs en timmermannen. Deze top 5 pakten meer dan 77.000 klussen op van Nederlandse huishoudens.

Arthur de Leeuw, oprichter van Zoofy, dat het onderzoek uitvoerde, hierover: “Loodgieters waren weliswaar de populairste vakmannen in 2020. Maar ondanks die populariteit is er toch een daling van 12% te zien ten opzichte van 2019. Op de tweede plek staat de klusjesman waarvoor 35% meer klussen binnenkwamen. Dit manusje-van-alles wordt ingehuurd voor verschillende klussen in en rondom het huis, van het ophangen van een nieuwe lamp tot het plaatsen van een kattenluik. Dit verklaart waarschijnlijk ook de daling binnen de loodgieterscategorie. Mensen hadden mogelijk meer aandacht voor het verfraaien van het huis dan het verhelpen van ongemakken.”

Loodgietersklussen vormen top 3
De drie meest opgepakte klussen van 2020 waren ook loodgietersklussen. Op 1 staat het plaatsen van een kraan, op 2 het verhelpen van een cv-storing en op 3 het opsporen van een lekkage. Maar ze worden op de hielen gezeten door niet-loodgietersklussen. De Leeuw: “Mede door de coronacrisis is er een verschuiving te zien in het aantal geklaarde klussen. Grote klussen zoals stucwerk, behangen en tegelzetten zijn ineens flink gestegen. Waarschijnlijk vallen gebreken aan de woning meer op nu mensen thuis zitten en is dit de tijd geweest om grotere klussen aan te pakken.”

Meeste klussen in de Randstad
Hoewel bijna elke Nederlander bezig was met het verbouwen en verbeteren van het huis, zijn er een paar steden die er bovenuit staken. De steden waar in 2020 de meeste klussen werden uitgevoerd zijn Amsterdam (+18%), Rotterdam (+20%), Utrecht (+38%), Den Haag (+4%) en Almere (+44%).

Nederlander ziet zichzelf niet snel in de techniek werken

Hoewel Nederlanders de kansen kennen van het technische vakgebied, laten ze werken in de technische branche liever aan een ander ...
Verder Lezen

Koeling neemt vlucht door coronavaccins en trekt zij-instromers aan

De grootschalige vaccinatieprogramma’s die momenteel wereldwijd opgezet worden, hebben grote gevolgen voor de koeltechnische branche. Henk Komin, verantwoordelijk voor strategie ...
Verder Lezen

Topcoaches installatiebranche 2020 bekend

De technische installatiebranche heeft de beste praktijk- en leerlingbegeleiders van 2020 gekozen. Engin Kuruahmet (Engie Infra & Mobility), Kornee van ...
Verder Lezen

Branche kiest beste leerling- en praktijkbegeleiders

Ruim 700 praktijkbegeleiders maken kans TopCoach van dit jaar te worden. Ontwikkelingsfonds Wij Techniek (voorheen OTIB) organiseert op woensdag 4 ...
Verder Lezen

Hoe creëer je een veilige en comfortabele badkamer?

Gepubliceerd op

Catherine Keyl heeft het eerste exemplaar in ontvangst genomen van de whitepaper ‘De levensloopbestendige badkamer’. De co-productie van Viega en de Bouwhulpgroep zet de mogelijkheden op rij om een veilige en comfortabele badkamer voor de toekomst te creëren. Ook wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van de badkamer gedurende de afgelopen decennia.

Catherine Keyl was bij de verhuizing naar haar huidige woning ze nauw betrokken bij het ontwerp, de inrichting en het levensloopbestendig maken van haar badkamer. “Een badkamer moet in alle levensfasen veilig en comfortabel zijn, ongeacht leeftijd of fysieke toestand. Voor zo’n levensloopbestendige badkamer geldt een aantal spelregels. De meest voor de hand liggende is uiteraard het voorkomen van barrières om zo het valgevaar te verminderen. Een veilige badkamer is immers een badkamer waar men tot ontspanning kan komen en zorgeloos kan douchen zonder na te hoeven denken over eventuele risico’s.”

Samenwerking
De whitepaper ‘De levensloopbestendige badkamer’ is een uitgave van de Bouwhulpgroep en Viega. Beide partijen werkten al eerder samen, onder meer aan concepten waarmee een badkamer in één dag kan worden gerenoveerd. De kennis die hierbij is opgedaan, komt ook terug in deze whitepaper. De whitepaper neemt de lezer verder mee langs de ontwikkelingen die in de badkamer hebben plaatsgevonden en geeft zo een overzicht hoe het wonen, werken en zorgen zich hebben ontwikkeld. De whitepaper, die  wordt afgesloten met een concept voor een badkamer voor een comfortabele en veilige toekomst, kan hier worden gedownload.

Minder waterverbruik, toch royaal douchen

Grohe voegt een nieuwe hoofddouche toe aan haar assortiment. De Tempesta 250, geproduceerd in Lahr, Duitsland, is een royale hoofddouche ...
Verder Lezen

Stille toilet- / badkamer-ventilator

De Vent-Axia Mute N is een zeer stille badkamerventilator / toiletventilator die geschikt is voor wand en plafond. De Mute ...
Verder Lezen

Slimme badkamers

De badkamer wordt steeds slimmer, de kleuren- en vormentaal rijker en de aandacht voor duurzaamheid groeit. Zo maar een greep ...
Verder Lezen

Badkamer anno nu

Vroeger had de badkamer voornamelijk één functie: je waste je er. Tegenwoordig kom je er ook tot jezelf, je ontspant ...
Verder Lezen

Minder waterverbruik, toch royaal douchen

Gepubliceerd op

Grohe voegt een nieuwe hoofddouche toe aan haar assortiment. De Tempesta 250, geproduceerd in Lahr, Duitsland, is een royale hoofddouche met een diameter van 250 mm. Dankzij de waterbesparende Ecojoy-technologie wordt het waterverbruik duurzaam verminderd.

De Tempesta 250 heeft een slanke, minimalistische vorm in chromen afwerking en past hierdoor in elke badkamer. De hoofddouche is verkrijgbaar in een ronde of vierkante uitvoering, als enkele hoofddouche, in een set met douchearm of als compleet douchesysteem.

Waterbesparing, zonder concessies
Uitgerust met de waterbesparende EcoJoy-technologie, zorgt deze douchekop voor waterbesparing, zonder concessies te doen aan douchecomfort, aldus de fabrikant. Een doorstroombegrenzer vermindert het waterverbruik tot een duurzame 9,5 liter per minuut. Tegelijkertijd zorgt de afstemming en plaatsing van de sproeiers ervoor dat de straal krachtig blijft.

Handdouche met drie straalsoorten

Grohe introduceert de nieuwe Rainshower SmartActive handdouche. Deze douche bevat slimme functies en intuïtieve bediening. De bijpassende glijstang kan door ...
Verder Lezen

Sanitair op VSK 2020

Het is heel wat edities geleden dat VSK een volwaardig programma sanitaire producten liet zien. De beurs was ooit zelfs ...
Verder Lezen

Slimme badkamers

De badkamer wordt steeds slimmer, de kleuren- en vormentaal rijker en de aandacht voor duurzaamheid groeit. Zo maar een greep ...
Verder Lezen

Inbouw sanitair

Maximale installatie-efficiëntie en planningsvrijheid. Het zijn de belangrijkste voordelen van de sanitaire inbouwbox, die iedere zichzelf respecterende sanitairfabrikant inmiddels op ...
Verder Lezen

“Malafide loodgieters, geef ze aan!”

Gepubliceerd op

Techniek Nederland trok eerder dit jaar al aan de noodrem. Uit een reportage van Opgelicht?! bleek namelijk dat oplichters complete websites nabouwen van loodgietersbedrijven en klanten voor forse bedragen het schip in laten gaan. Expert Sanitaire Technieken Eric van der Blom: “Ze worden steeds geraffineerder.” Hij geeft wat adviezen aan installateurs die deze malafide praktijken tegenkomen.

Als installateur wil je graag gevonden worden via Google. Maar als potentiële klanten op internet zoeken naar een geschikte loodgieter om een verstopping te verhelpen, is de kans groot dat ze eerst terecht komen bij tussenpersonen. Waarom? Simpelweg omdat die hun zaakjes zodanig hebben geregeld, dat ze vaak bovenaan de pagina met zoekresultaten staan.

“Bemiddelingskosten”
Die tussenpersonen geven vervolgens de opdrachten weg. Uiteraard worden hun “bemiddelingskosten” doorgerekend, zodat de consument meer betaalt. Hoewel dit wettelijk gezien niet strafbaar is, levert het dus wel verwarring op en extra kosten. Bovendien ben je als consument aan de goden overgeleverd; voor hetzelfde geld gaat de opdracht namelijk naar een prutser, waardoor je dubbel de klos bent.

Nepwebsites
Voor nog meer verwarring zorgen nepwebsites. Waar de consument denkt een betrouwbare, lokale loodgieter te hebben gevonden, blijkt hij dan te maken te krijgen met een oplichter. “En we zien dit steeds vaker voorkomen”, vertelt Van der Blom. De websites lijken sprekend op de originele websites van loodgieters, alleen het telefoonnummer is anders.

2.400 euro voor een ontstopping
“De consument belt voor een ontstopping en krijgt vervolgens alleen de voorrijkosten te horen. Daarna komen er mannetjes langs in busjes zonder opdruk, die een prijs berekenen per meter dat de veer de riolering ingaat. Een pechvogel is zo 600 tot 2.400 euro kwijt voor een klusje waar hij normaliter slechts enkele honderden euro’s voor zou moeten neertellen. Het gaat hier om ronduit criminele praktijken.”

Aangifte doen
In veel gevallen is de verstopping zelf niet eens verholpen, wat het extra zuur maakt voor de klant. Aangifte doen bij de politie, zodat de daders strafrechtelijk kunnen worden vervolgd, moeten gedupeerde consumenten altijd doen. “Al zijn de oplichters wel zo sluw, dat ze de klanten eerst voor de werkzaamheden akkoord laten tekenen.”

Adviezen aan installateurs
Stel je merkt als installateur dat een oplichter jouw website heeft gekopieerd, wat moet je dan doen? “Doe aangifte bij de politie en meld het aan Techniek Nederland”, adviseert Van der Blom. Daarnaast is het belangrijk dat jouw bedrijf herkenbaar is. Zorg er dus voor dat je bestelbusjes altijd zijn voorzien van een opdruk, “liefst nog met het logo van Techniek Nederland erbij vermeld natuurlijk”. Tot slot, raadt Van der Blom aan om altijd helder te communiceren met de klant over het probleem dat je hebt geconstateerd en de prijs.

 

 

 

 

Kunststof buishouders voor voorwandsysteem

Gepubliceerd op

Viega Nederland heeft het programma toebehoren voor het Prevista Dry Plus voorwandsysteem uitgebreid met kunststof buishouders. Met de buishouders zijn leidingen langs de staanders en liggers van het voorwandsysteem te voeren.

Viega rationaliseerde het voorwandprogramma vorig jaar met de introductie van het Viega Prevista voorwandsysteem. Met de komst van dit modulaire voorwandsysteem werd het aantal systeemonderdelen teruggebracht en de opslag en montage op locatie vereenvoudigd. Op basis van een nieuw inbouwreservoir en verschillende identieke onderdelen kan het systeem zowel voor wand-, staanderconstructie- als railmontage worden ingezet. Met de uitvoeringen Prevista Dry, Prevista Dry Plus en Prevista Pure leent het systeem zich bovendien voor respectievelijk droogbouw en natbouw.

Railmontage
Viega Prevista Dry Plus is bedoeld voor railmontage. Het railsysteem biedt vrijheid in de vormgeving en kan snel worden geïnstalleerd dankzij de rail en verbinders. Een kwestie van de rail plaatsen en vergrendelen. De indelingsflexibiliteit maakt ook het leidingwerk diverser. De ene zijde van de buishouder wordt op de montagerail van Prevista Dry Plus geschroefd. Een geelkleurig blokkeerelement zorgt er daarbij voor dat de buishouder zowel op de open als op de gesloten kant van de hoekverbinders past. Aan de andere zijde is de buishouder halfrond gebogen en uitgevoerd met metalen kabelbinder, waarmee de leiding in een handomdraai wordt vastgezet.
De nieuwe buishouder van Viega leent zich voor kunststofleidingen met een diameter van 16 tot 20 mm al dan niet voorzien van isolatie (max. rondom 13 mm). De buishouder wordt geleverd als set van vijf stuks.

Contactloos spoelende urinoirs voor openbare ruimten

Viega biedt twee technologieën voor urinoirs in openbare sanitaire ruimten die hygiënisch zijn maar ook vrijheid bieden bij de inrichting ...
Verder Lezen

Matzwarte wc-bedieningsplaten

Viega brengt de wc-bedieningsplaten uit het Visign for Style-programma nu ook in matzwarte uitvoering op de markt. Visign for Style ...
Verder Lezen

Flensovergangen voor installaties industrie en drinkwater

Viega heeft het programma bronzen Sanpress XL-flensovergangen uitgebreid met een 2½ inch-uitvoering. Met de nieuwe flensovergang wordt een demonteerbare oplossing ...
Verder Lezen

Verlengde muurplaat vereenvoudigt afmontage leidingsysteem

Viega heeft het leveringsprogramma uitgebreid met een verlengde muurplaat voor het Viega Smartpress leidingsysteem. De muurplaat vereenvoudigt niet alleen de ...
Verder Lezen

Contactloos spoelende urinoirs voor openbare ruimten

Gepubliceerd op

Viega biedt twee technologieën voor urinoirs in openbare sanitaire ruimten die hygiënisch zijn maar ook vrijheid bieden bij de inrichting. Bovendien bieden ze bescherming tegen vandalisme, individuele spoelprogramma’s en reinigingsgemak.

Bij de variant met onzichtbare spoeling ontbreken bedieningsplaten of afdekplaten. In plaats daarvan registreert een sensor in de urinoirsifon de stromings- en temperatuursverandering die optreden bij het urinoirgebruik. Wordt dit geconstateerd, dan start vervolgens automatisch de spoeling. De techniek hierachter blijft volledig verborgen, zodat hygiëne en reinigingsgemak worden gecombineerd met vandalismebeveiliging.

Drie spoelhoeveelheden
Er is keuze uit drie spoelhoeveelheden die op het gebruik zijn afgestemd. Tot de mogelijkheid behoren een spoeling met 1 of 3 liter dan wel een dynamische spoeling. Bij deze laatste variant worden de gebruiksintervallen herkend en de spoelhoeveelheid hierop automatisch afgestemd. Zo kan ongezien en ongemerkt worden ingespeeld op een intensief gebruik van het urinoir, bijvoorbeeld tijdens de pauze van een voetbalwedstrijd of een concert. De spoelfrequentie is dan begrensd tot één spoeling per minuut. Bovendien wordt na 24 uur automatisch een hygiënespoeling uitgevoerd.
Een praktische diagnosefunctie herkent fouten en reageert hier op. Zo wordt bij een verstopping van het sifon de spoeling geblokkeerd of bij een geringe waterstand in het sifon automatisch een spoeling uitgevoerd.
De onzichtbare spoeling van Viega is compatibel met de verschillende varianten van het Viega Prevista Dry urinoirelement.

Spoeling met infraroodtechniek
Dankzij een infrarood-sensor in de bedieningsplaat wordt ook deze spoelvariant contactloos en daarmee uiterst hygiënisch gestart. Dit gebeurt pas wanneer een persoon tenminste acht seconden binnen het bereik van de infraroodsensor is gebleven. Het sensorbereik en de spoelhoeveelheid en -duur zijn variabel op het verwachte gebruik en de individuele eisen af te stemmen.

Instelbare hygiënefunctie
Om stagnatie in drinkwaterleidingen en kiemvorming tegen te gaan, is de infrarood-spoeling uitgevoerd met een instelbare hygiënefunctie. Hiermee kunnen spoelbeurten worden geprogrammeerd en tijd-gestuurd worden uitgevoerd. Zo blijft bij gebruiksonderbrekingen, die bijvoorbeeld in scholen en hotels regelmatig voorkomen, de drinkwaterkwaliteit behouden.

Achter de wand
De infraroodtechniek wordt samen met een bijbehorend Viega Prevista Dry urinoir-element achter de wand weggewerkt. Het enige dat zichtbaar blijft, is een bedieningsplaat met geïntegreerde sensor, die in twee verschillende designs wordt geleverd.

Keukenkraan spoelt automatisch indien langdurig niet gebruikt

 De Duitse specialist voor sanitaire oplossingen Schell heeft voor het eerst een elektronische keukenkraan ontwikkeld. De ‘Grandis E’ kan worden ...
Verder Lezen

Sensorkranen voor openbare sanitaire ruimtes

De Duitse specialist voor sanitaire armaturen Schell, heeft de nieuwe elektronische, contactloze sensorkranenserie ‘Modus E’ ontwikkeld om aan de, sinds ...
Verder Lezen

Matzwarte wc-bedieningsplaten

Viega brengt de wc-bedieningsplaten uit het Visign for Style-programma nu ook in matzwarte uitvoering op de markt. Visign for Style ...
Verder Lezen

Flensovergangen voor installaties industrie en drinkwater

Viega heeft het programma bronzen Sanpress XL-flensovergangen uitgebreid met een 2½ inch-uitvoering. Met de nieuwe flensovergang wordt een demonteerbare oplossing ...
Verder Lezen

Boiler valt op vrouw: schadevergoeding 11.000 euro

Gepubliceerd op

Tijdens de afwas thuis zwaargewond raken. Het overkwam een nu 25-jarige vrouw uit Amsterdam, toen plotseling de boiler losraakte en op haar viel. Woningcorporatie Ymere betaalde ruim 11.000 euro uit aan het slachtoffer.

De grote, zware boiler, goed voor 80 liter warm water, kwam tijdens de afwas zonder enige waarschuwing los van de muur boven de gootsteen en stortte op het hoofd, een schouder en het bovenlichaam van de vrouw. Zij verloor het bewustzijn en liep onder meer een hersenschudding, gekneusde ribben en een gekneusde schouder op.

Succesvolle claim
Samen met letselschadebureau JBL&G uit Amsterdam stelde ze verhuurder Ymere aansprakelijk voor het ongeluk in haar huurwoning in Osdorp. En met succes. Ymeres verzekeraar Liberty Specialty Markets keerde onlangs een bedrag van 11.300 euro uit aan schadevergoeding en smartengeld. Of de corporatie na het ongeluk in 2018 alle soortgelijke boilers in haar sociale huurwoningen extra is gaan controleren, is onduidelijk. Er hebben zich nog geen andere boiler-slachtoffers gemeld.

Veilig werken aan installaties voor gasverbranding

Om het aantal ongelukken door koolmonoxide terug te dringen, mogen werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties vanaf 2022 alleen nog worden uitgevoerd door ...
Verder Lezen

“Risico’s legionella uitbraken worden onderschat”

Holland Water en Normec vrezen dat Nederland na het beëindigen van de ‘intelligente lockdown’ wordt geconfronteerd met grootschalige legionellabesmettingen in ...
Verder Lezen

“We willen CO-vergiftiging door cv-ketels uitbannen”

In de afgelopen zes weken zijn in totaal 40 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege koolmonoxidevergiftiging, meldde Installatienet gisteren. Meestal ...
Verder Lezen

Opnieuw pleidooi voor APK-keuring na incidenten met brandende zonnepanelen

TNO doet op korte termijn onderzoek naar incidenten met zonnepanelen die brand veroorzaakten. Dit gebeurt mede op initiatief van Uneto-VNI, ...
Verder Lezen

Keukenkraan spoelt automatisch indien langdurig niet gebruikt

Gepubliceerd op

 De Duitse specialist voor sanitaire oplossingen Schell heeft voor het eerst een elektronische keukenkraan ontwikkeld. De ‘Grandis E’ kan worden gekoppeld en geprogrammeerd met het Schell watermanagementsysteem SWS om een hygiënische waterkwaliteit te garanderen. Met de nieuwe keukenkraan en het bestaande productportfolio kunnen alle essentiële watertappunten in openbare gebouwen met Schell worden voorzien en beheerd.

De elektronische keukenkraan kan automatisch voor de benodigde stagnatiespoelingen zorgen; bijvoorbeeld wanneer een kraan lang niet gebruik wordt. Hij draagt daardoor bij aan het behoud van de vereiste waterkwaliteit. De warm- en koudwaterleiding worden onafhankelijk van de stand van de mengkraan doorgespoeld.

Twee bedienopties
Volgens wetenschappelijke inzichten wordt 80% van de ziekteverwekkers via de handen overgedragen (bron: Wereldgezondheidsorganisatie WHO). Vooral in de omgang met levensmiddelen is handhygiëne extra belangrijk. Door de infrarood-sensor met vooraf ingestelde watertemperatuur kan de keukenkraan contactloos bediend worden. Zo wordt het risico op contactinfecties vermeden. De sensor reageert bij een afstand van ongeveer 3 centimeter op handbewegingen. Op deze manier wordt voorkomen dat de waterstraal per ongeluk aan gaat als de gebruiker in de gootsteen aan het werk is. ‘Grandis E’ is ook uitgerust met een ééngreepsbediening voor het geval een continue waterstroom nodig is.

Montagevriendelijk
De keukenkraan is te monteren en inbedrijf te nemen middels een meegeleverde bevestigingsset voor de installatie. De maximale draaihoek van de roterende uitloop is instelbaar, zodat de gebruiker hem niet over de rand van de enkele- of dubbele wasbak kan bewegen. Zo wordt er ook voor gezorgd dat de waterstroom bij hygiënespoelingen steeds op de wasbak gericht is en geen overstroming in de keuken kan veroorzaken.

Automatische stagnatiespoeling
De geïntegreerde automatische stagnatiespoeling treedt op vastgestelde spoelintervallen in werking en ondersteunt daarmee het behoud van de drinkwaterkwaliteit. Tijdbesparend en comfortabel is het instellen van de kraan met het Schell Watermanagement-Systeem SWS voor onder andere de looptijd, de spoelhoeveelheid en de manuele afstelling van de sensor. Zo kunnen via het SWS-systeem bijvoorbeeld ook de weekdagen en tijden voor de spoelingen ingesteld worden. Met het Smart.SWS-systeem is het mogelijk om de programmering en het monitoren van zowel individuele kranen als de hele drinkwaterinstallatie ongeacht de locatie van de gebruiker uit te voeren. Dit kan via een smartphone, tablet of pc met internettoegang.

Lood- en nikkelvrij
De keukenkraan heeft lood- en nikkelvrije materialen, een zorgvuldige afwerking, geavanceerde technologie en een glad, reinigingsvriendelijk oppervlakte van chroom. Dat maakt hem betrouwbaar, robuust en duurzaam. Hij is beschikbaar voor 230V-netspanning, batterijvoeding of zonder eigen voeding voor integratie in het Schell Watermanagement-Systeem SWS.

Sensorkranen voor openbare sanitaire ruimtes

De Duitse specialist voor sanitaire armaturen Schell, heeft de nieuwe elektronische, contactloze sensorkranenserie ‘Modus E’ ontwikkeld om aan de, sinds ...
Verder Lezen

Duurzaam wellnesscenter

In het Gelderse Wijchen staat sinds anderhalf jaar een indrukwekkend Wellnesscomplex. Thermen Berendonck is het geesteskind van de familie Dolman, ...
Verder Lezen

Nieuw: SMART.SWS voor waterbeheer op afstand

De Duitse armaturenspecialist Schell heeft een uitbreiding geïntroduceerd voor zijn bekroonde watermanagementbeheersysteem SWS, dat elektronische Schell-armaturen met elkaar verbindt en ...
Verder Lezen

Configureren en beheren van kranen via Bluetooth

Sanitairfabrikant Schell introduceert een module met Bluetooth Smart Technology, waarmee de installateur of gebouwbeheerder de instellingen en het beheer van ...
Verder Lezen

Sensorkranen voor openbare sanitaire ruimtes

Gepubliceerd op

De Duitse specialist voor sanitaire armaturen Schell, heeft de nieuwe elektronische, contactloze sensorkranenserie ‘Modus E’ ontwikkeld om aan de, sinds kort, strengere hygiëne-eisen in openbare sanitaire ruimtes te voldoen. Tegelijkertijd zijn de kranen beschermd tegen vandalisme.

Tot de nieuwe productlijn behoren de wastafel- en wandkranen ‘Modus E’ en de wastafelkranen ‘Modus Trend E’. Alle kranen kunnen dankzij infraroodsturing contactloos bediend worden. De robuuste metalen kranen bevatten bovendien een bescherming tegen bewuste blokkade van de infraroodsensor (bijvoorbeeld door kauwgum). Na 60 seconden van ononderbroken aanraking stopt het water automatisch, waardoor waterverspilling en overstromingen vermeden worden. Bovendien is de elektronica van de ‘Modus E’ beschermd tegen verkeerde aansluiting.

Drinkwaterhygiëne
Ook op het gebied van drinkwaterhygiëne is voor veiligheid gezorgd: alle ‘Modus E’-kranen garanderen drinkwaterhygiëne wanneer de stagnatiespoeling, die de beoogde werking van het drinkwatersysteem ondersteunt, regelmatig wordt uitgevoerd. Maximaal 24 uur na het laatste gebruik wordt de kraan automatisch gespoeld. Bij ‘Modus Trend E’ zijn echter geen stagnatiespoelingen mogelijk. De ‘Modus Trend E’ is daarom vooral bedoeld voor sanitaire voorzieningen die dagelijks meerdere keren worden gebruikt.

Varianten voor elke toepassing
De ‘Modus E’ wastafelmengkranen beschikken over een geïntegreerde warmwateraanslag, die door de monteur kan worden geactiveerd. Bijkomstigheid: er wordt energie bespaard. Alle varianten van de wastafelkraan zijn zowel voor gebruik met netspanning als ook voor batterij verkrijgbaar. De wandkranen zijn er in twee verschillende lengtes (187 mm en 230 mm). Alle kranen van de nieuwe wastafelkranenserie voldoen aan de eisen voor geluidsklasse I.

Duurzaam
Omdat de elektronische wastafelkranen ‘Modus E’ veel water en energie besparen, zijn ze geschikt voor de duurzame gebouwencertificering van Breaam en LEED. Speciaal voor de LEED-certificering biedt Schell een luchtpomp aan die in vergelijking tot de zuinige 3 l luchtpomp zorgt voor een doorstroom van 1,33 liter, met behoud van de waterbeleving.

 

Toilet met ingebouwde geurafzuiging

Het DuraSystem premium plus biedt naast een hygiënische spoeling een bijzondere functie: een geïntegreerde geurafzuiging waardoor onaangename luchtjes direct bij ...
Verder Lezen

Draadloze ventilatiesensor

IT-bedrijf Iotta heeft een draadloze ventilatiesensor ontwikkeld die continu het binnenklimaat meet van scholen, kantoren en andere gebouwen en waarschuwt ...
Verder Lezen

Slimme badkamers

De badkamer wordt steeds slimmer, de kleuren- en vormentaal rijker en de aandacht voor duurzaamheid groeit. Zo maar een greep ...
Verder Lezen

Inbouw sanitair

Maximale installatie-efficiëntie en planningsvrijheid. Het zijn de belangrijkste voordelen van de sanitaire inbouwbox, die iedere zichzelf respecterende sanitairfabrikant inmiddels op ...
Verder Lezen

ISSO-publicatie 30 ‘Leidingwater-installaties in woningen’ geactualiseerd

Gepubliceerd op

Aan de hand van de nieuwste inzichten helpt ISSO-publicatie 30 bij het ontwerpen, aanleggen, onderhouden en beheren van leidingwaterinstallaties in woningen. De publicatie was begin oktober 2018 voor de laatste keer herzien. Onlangs is ISSO-publicatie 30 ‘Leidingwaterinstallaties in woningen’ op enkele punten opnieuw aangepast aan de meeste recente Waterwerkbladen en NEN 1006. Dat geldt voor zowel de online versie, als voor de papieren uitgave.

Toshihiro Takada, kennisontwikkelaar bij ISSO, heeft ISSO-publicatie 30 grondig vergeleken met de meest recente Waterwerkbladen en NEN 1006 ‘Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties’. Daar zijn enkele verbeterpunten uit naar voren gekomen. Allereerst zijn er wat kleine aanpassingen gedaan in de begrippenlijst. Zo stond ‘statische leveringsdruk’ in NEN 1006 iets anders gedefinieerd dan in ISSO-publicatie 30. Ook is de aanbeveling in Waterwerkblad 1.4 E verwerkt, namelijk om een maximale stroomsnelheid van 1,5 m/s aan te houden om geluidhinder te voorkomen. In de 2018 editie van ISSO-publicatie 30 was dit 2 m/s, en bij leidingen met vernauwende fittingen 1,5 m/s.

Verschil spoelen en reinigen
Verder zijn de paragrafen over spoelen en reinigen verduidelijkt. “Spoelen is bedoeld om loszittend vuil uit te spoelen, en reinigen om hardnekkigere vervuiling te verwijderen”, zegt Takada. “Over deze termen kwamen soms wat vragen, en in de meest recente Waterwerkbladen staan die definities ook op deze manier omschreven. Spoelen moet gebeuren met een stroomsnelheid van tenminste 1,5 m/s, en reinigen met minstens 2 m/s.”

Actuele kennis
Adviseurs, ontwerpers, projectleiders, werkvoorbereiders of andere gebruikers van de ISSO-publicatie 30 uit 2018 kunnen die versie na deze aanpassing van september 2020 nog steeds gebruiken. Maar al zijn de recente wijzigingen klein, ze zijn wel relevant. ISSO-publicatie 30 ‘Leidingwaterinstallaties in woningen’ is hier te vinden in ISSO Open.

Corona en legionella; alertheid blijft geboden

De coronacrisis brengt ook een ander gevaar met zich mee. Door de leegstand van gebouwen neemt het gevaar op legionella ...
Verder Lezen

Jaarlijkse controle van keerkleppen is een must

Regelmatig valt het Ron Bosch op dat installateurs moeite hebben om keerkleppen op de juiste manier te plaatsen in drinkwaterinstallaties ...
Verder Lezen

NEN test norm voor installaties leidingwater in digitale vorm

NEN wil haar normen in een digitale vorm aanleveren, zodat de gebruiker deze makkelijker kan toepassen. Als experiment wordt de ...
Verder Lezen

Viega verbetert afpersstop voor haar kunststof leidingsystemen

Jaarlijks worden er nog tienduizenden lekkages gemeld in de installatiebranche. Om dat aantal terug te brengen, wordt in artikel 2.3 ...
Verder Lezen

Corona en legionella; alertheid blijft geboden

Gepubliceerd op

De coronacrisis brengt ook een ander gevaar met zich mee. Door de leegstand van gebouwen neemt het gevaar op legionella toe. Dat blijkt ook uit cijfers van de branchevereniging voor water- en milieutechnologiebedrijven. Bij de leden van Envaqua was er het afgelopen halfjaar in 30 procent van de drinkwatermonsters legionella aanwezig. Dat is een toename van 3 procent ten opzichte van 2019. Kunnen we met een tweede lockdown in zicht een soortgelijke ontwikkeling verwachten?

Eric van der Blom is werkzaam als Vakspecialist Sanitaire Technieken bij Techniek Nederland. Hij trekt niet gelijk aan de noodrem vanwege de toename. “De stijging die de cijfers van Envaqua laten zien in de met legionella besmette watermonsters is van 26,4 naar 29,4 %. Dat is heel beperkt. Deze waarden kunnen sowieso jaarlijks fluctueren. Daarom ben ik ook wel geïnteresseerd in de Enquava-data van 2018, 2017, 2016 enzovoorts. Je kunt namelijk pas uitspraken doen op basis van een meerjarige vergelijking.”

Ziekenhuis
In juli dit jaar was er sprake van een piek van bijna 100 legionellapatiënten in het ziekenhuis. Volgens Van der Blom staat dit los van de piek in het aantal met legionella besmette watermonsters. Mogelijk hebben de weersomstandigheden wel een rol gespeeld. “Dat geeft het RIVM ook aan. Door veranderende weersomstandigheden: een flinke warme periode gevolgd door plensbuien, blijkt het aantal besmette personen toe te nemen. Over de bron van de besmettingen is onvoldoende bekend. De leidingwaterinstallatie lijkt hier in elk geval geen rol in te spelen. Daarnaast is er natuurlijk ook een verschil tussen het aantreffen van legionella in een installatie en het ziek worden van mensen. Die relatie kun je niet één op één leggen. Het is mij overigens niet bekend welk deel van de 20.000 met legionella besmette watermonsters die Envaqua heeft genomen betrekking had op koud water, warm water en mengwater. Er is aangegeven dat er meer Legionella Pneumophila is aangetoond. Deze komt meer voor bij temperaturen boven de 30 °C. Is de watertemperatuur in de zomer (langdurig) zo hoog geworden of is het warme water echt veel te laag geweest”, vraagt Van der Blom zich af.

Speculeren
Het blijft dus speculeren wat de precieze impact is van de leegstand in de utiliteit op het aantal legionellagevallen. Hoe zit dat met de woningbouw? “Over legionellabesmettingen in woningen is met de beschikbare informatie niets concreet te zeggen. Het is mogelijk dat de groeiomstandigheden voor legionella beperkt zijn gebleven, omdat we deze zomer massaal thuis bleven of slechts korte tripjes maakten,” zegt Van der Blom.

Tweede golf
Inmiddels is er sprake van een tweede coronagolf: verwacht Van der Blom een soortgelijke toename van het aantal besmette watermonsters als eerder dit jaar? “Het zou me, gezien de mindere bezetting van gebouwen en wellicht wat minder adequaat legionellabeheer bij een tweede coronagolf, niet verbazen als we weer een toename van enkele procenten zien. Maar het zal niet significant zijn”, voorspelt hij. En hoe zit het met het aantal legionellapatiënten? “Bij een tweede coronagolf dit najaar en eventueel in de winter zijn de weersomstandigheden veel minder gunstig voor het ontstaan van legionella en een toename van het aantal besmettingen. Een dergelijke piek is daarom niet te verwachten.”

Advies
Desalniettemin is alertheid geboden. “Het blijft in alle omstandigheden van belang om de leidingwaterinstallatie goed te gebruiken en te beheren. Dat is een taak van de gebouwbeheerder én de installateur. De beheersmaatregelen moeten voor 100 % worden uitgevoerd”, drukt Van der Blom de lezer nog maar eens op het hart.

Hotel Oud Londen in Zeist kiest voor steunpakket om legionella te voorkomen

Hotel en restaurant Oud London in Zeist maakt als eerste horecabedrijf in Nederland gebruik van het Steunpakket Veilig Drinkwater dat ...
Verder Lezen

Corona vraagt om ander legionellabeheer

Je kent ze wel, de borden langs de snelweg met het dringende verzoek om na de zomervakantie eerst de kranen ...
Verder Lezen

“Risico’s legionella uitbraken worden onderschat”

Holland Water en Normec vrezen dat Nederland na het beëindigen van de ‘intelligente lockdown’ wordt geconfronteerd met grootschalige legionellabesmettingen in ...
Verder Lezen

Kennis over legionellapreventie is ondermaats

Het algemene kennisniveau over legionellapreventie bij prioritaire installaties laat te wensen over. Expert Sanitaire Technieken Eric van der Blom vindt ...
Verder Lezen

Toilet met ingebouwde geurafzuiging

Gepubliceerd op

Het DuraSystem premium plus biedt naast een hygiënische spoeling een bijzondere functie: een geïntegreerde geurafzuiging waardoor onaangename luchtjes direct bij het doorspoelen worden afgezogen. Het toilet is hiervoor uitgerust met een geïntegreerde geurafzuiging. Zonder geluid worden onaangename geuren afgezogen in de WC voordat ze zich kunnen verspreiden.

De afzuiging verloopt zonder filter via de WC-afvoer, zodat geen extra afvoerkanaal nodig is. De geurafzuiging kan worden geactiveerd door automatische persoonsregistratie of door middel van de DuraSystem bedieningsplaat, uitgevoerd in glas en met een sensortechnologie voor touchfree-bediening.

Stille ventilatie in badkamer en toilet

Vent-Axia introduceert een moderne badkamer- en toiletventilator. De vernieuwde Mute is met slechts 12dB(A) bij een debiet van 35m3/h nauwelijks ...
Verder Lezen

Wat te doen om verspreiding van het coronavirus via de riolering te voorkomen?

We kunnen op verschillende manieren een coronabesmetting oplopen. Uit onderzoek blijkt dat ook het rioleringsstelsel hierin een rol kan spelen ...
Verder Lezen

Grohe sluit zich aan bij initiatief voor betere hygiënische voorzieningen

Grohe, producent van sanitaire producten, sluit aan bij het partnership Make a Splash! tussen Unicef en LIXIL. Laatstgenoemde is het ...
Verder Lezen

Aanraakvrije wc-bediening

De wc-bedieningsplaat TECElux Mini en wc-module TECElux heeft een aanraakvrije bediening. Besmetting en overdracht van bacteriën en virussen via de ...
Verder Lezen

Stille ventilatie in badkamer en toilet

Gepubliceerd op

Vent-Axia introduceert een moderne badkamer- en toiletventilator. De vernieuwde Mute is met slechts 12dB(A) bij een debiet van 35m3/h nauwelijks hoorbaar. Hij is voorzien van twee standen en heeft een debiet van 35m3/h op de lage stand en 75m3/h op de hoge stand. Bij 20Pa weerstand heeft de ventilator nog een debiet van 50m3/h.

De IPX5 classificatie zorgt ervoor dat de ventilator te installeren is vanaf zone 2. Verder maakt de ingebouwde waterpas een snelle en eenvoudige installatie mogelijk. De Mute N is voorzien van een lage druk terugslagklep die ook geschikt is voor plafondmontage. De ventilator heeft een stijlvol en discreet ontwerp en bovendien een energiegebruik van 2,7 Watt op de lage stand.

Verschillende uitvoeringen
De Mute N is de stilste ventilator van Vent-Axia tot nu toe en verkrijgbaar in drie uitvoeringen. De Mute 100 BN is de basisuitvoering zonder sensoren. De Mute 100 TN heeft een instelbare timer en de Mute 100 HTN heeft vochtsensor en vaste timer.

In Nederland levert Vent-Axia haar producten exclusief via de groothandel.

Slimme badkamers

De badkamer wordt steeds slimmer, de kleuren- en vormentaal rijker en de aandacht voor duurzaamheid groeit. Zo maar een greep ...
Verder Lezen

Ventilatie met WTW zonder toevoerkanalen

Excellente lucht in huis zonder toevoerkanalen? Brink Climate Systems presenteert een nieuw ventilatiesysteem dat ventilatie met WTW nu in elke ...
Verder Lezen

Stille ventilatie oplossing

Vasco introduceert de ventilatie D-unit DX. In het hart van deze units is een nieuw ontwikkelde warmtewisselaar geplaatst. Deze ‘Octogon’ ...
Verder Lezen

Ventilatoren voor badkamers met zelflerende hygrostaat

Soler & Palau brengt een nieuwe serie Silent Dual badkamerventilatoren op de markt. Nieuw is de adaptieve hygrostaat. Deze is ...
Verder Lezen

Handdouche met drie straalsoorten

Gepubliceerd op

Grohe introduceert de nieuwe Rainshower SmartActive handdouche. Deze douche bevat slimme functies en intuïtieve bediening. De bijpassende glijstang kan door middel van de verstelbare wandhouder op bestaande boorgaten worden gemonteerd. In geval er een diepte verschil is tussen beide wandhouders dan compenseert de wandhouder dit diepteverschil.

De Grohe SmartTip-bediening op de ergonomisch ontworpen handdouche maakt het makkelijk om te schakelen tussen drie straalsoorten. Ronde en stervormige ‘jets’ zorgen voor een krachtige ActiveMassage straal. De Jet straal geeft het lichaam nieuwe energie en spoelt bijvoorbeeld shampoo snel uit. Als een lagere waterdruk de voorkeur heeft, zorgen de rond geplaatste sproeiers voor een zachte regenbui, de Rain straal. Daarnaast speelt Grohe in op de 71 procent van de Nederlanders die het belangrijk vindt dat een douche niet nadruppelt. Met de Grohe DripStop-functie in de Rain en Jet modes wordt hinderlijk nadruppelen geminimaliseerd.

Verschillende uitvoeringen
De Grohe Rainshower SmartActive handdouche is verkrijgbaar in twee maten (130 mm en 150 mm), in 11 kleuren (Grohe Colors-collectie, met verchroomde of witte sproeiplaat) en in twee verschillende designs (rond of vierkant). Dit kan gecombineerd worden met hoofddouches zoals de Grohe Rainshower 310 SmartActive of Rainshower 310 Mono en thermostaten of de Grohe SmartControl douchebediening. De bijpassende glijstang met een diameter van 22 mm past bij het slanke Rainshower SmartActive-design.

Diepte compensatie
Het meegeleverde glijstuk is verstelbaar en het Grohe EasyReach-plankje kan worden gebruikt voor douchegels en shampoos. Door het QuickFix-systeem kunnen de bovenste en onderste wandhouders worden aangepast aan bestaande boorgaten. Dankzij TileFix (diepte compensatie in de bovenste wandhouder) behoren diepte compensatieblokjes tot het verleden. Al deze functies verminderen de tijd die nodig is voor de montage.

Wat te doen om verspreiding van het coronavirus via de riolering te voorkomen?

We kunnen op verschillende manieren een coronabesmetting oplopen. Uit onderzoek blijkt dat ook het rioleringsstelsel hierin een rol kan spelen ...
Verder Lezen

Sanitair op VSK 2020

Het is heel wat edities geleden dat VSK een volwaardig programma sanitaire producten liet zien. De beurs was ooit zelfs ...
Verder Lezen

Slimme badkamers

De badkamer wordt steeds slimmer, de kleuren- en vormentaal rijker en de aandacht voor duurzaamheid groeit. Zo maar een greep ...
Verder Lezen

Matzwarte wc-bedieningsplaten

Gepubliceerd op

Viega brengt de wc-bedieningsplaten uit het Visign for Style-programma nu ook in matzwarte uitvoering op de markt. Visign for Style 20 is een designklassieker uit het Visign bedieningsplaten-programma.

De asymmetrische verdeling van de vlakken in twee bedienvlakken doet denken aan het design van hoogwaardige lichtschakelaars. Het grote bedienvlak is voor de grote, het kleine bedienvlak voor de kleine spoelhoeveelheid.

Vorm van een smartphone
Een vormgevingsdetail bij deze bedieningsplaat zijn de bedienvlakken die tot de rand van de bedieningsplaat doorlopen. De afgeronde hoeken van de bedieningsplaat doen denken aan de vorm van een smartphone. Waar normaal gesproken de knoppen van de bedieningsplaat horizontaal naast elkaar staan, staan ze nu verticaal onder elkaar.

Matzwart gecoat
De Visign for Style WC-bedieningsplaten wordt vervaardigd uit hoogwaardig kunststof en zijn matzwart gecoat. De kleurtoon harmonieert met talrijke zwarte armaturen van uiteenlopende producenten. Tot slot is de krasbestendigheid van het gecoate oppervlak in een test succesvol aangetoond.

Wat te doen om verspreiding van het coronavirus via de riolering te voorkomen?

Gepubliceerd op

We kunnen op verschillende manieren een coronabesmetting oplopen. Uit onderzoek blijkt dat ook het rioleringsstelsel hierin een rol kan spelen. Eric van der Blom, vakspecialist Sanitaire Technieken bij Techniek Nederland sprak met Installatienet over de laatste inzichten op dit gebied. Daarnaast geeft hij tips aan de installateur hoe die het beste kan omgaan met dit risico.

Ons rioleringsstelsel zorgt voor de afvoer van afvalwater en hemelwater. “Als mensen toiletteren komen er allerlei pathogene micro-organismen terecht in het afvalwater. Dat stroomt via de wand van de afvoerleidingen naar beneden. Tegelijkertijd stijgt er van onderaf een luchtkolom door het centrum van de buizen naar boven. In een aantal gevallen kan dit risico’s opleveren voor de verspreiding van aerosolen met mogelijke virusdeeltjes”, vertelt Van der Blom.

Sifons
“Stel je woont in een appartementencomplex en hebt een zieke onderbuurman. Als die naar het toilet gaat en jouw sifon staat droog, dan is dat een potentieel gevaarlijke situatie. Via die stijgende luchtkolom in de afvoerleiding kunnen namelijk aerosolen met virusdeeltjes door jouw sifon naar binnenkomen.”

Lekkages en uitmonding
“Ook lekkages in het rioleringsstelsel zijn risicovol, omdat dan eveneens aerosolen met virusdeeltjes verspreid kunnen worden”, vervolgt Van der Blom. Hetzelfde geldt voor de uitmonding van de ontspanningsleiding in het dak of de gevel. Als deze te dicht bij de toevoeropeningen van het ventilatiesysteem zit (open ramen, roosters en dergelijke), loop je wederom het risico op de ongewenste verspreiding van aerosolen.”

Leegstand en hoogbouw
“Veel gebouwen zijn of worden niet of nauwelijks gebruikt door de coronacrisis. Mede vanwege de hittegolf deze zomer, verdampt het water dan veel sneller uit de sifons. Daarnaast gaan we steeds hoger bouwen. Wind en veelvuldig simultaan gebruik van toiletten zorgen vaker voor drukverschillen in het rioleringsstelsel, waardoor sifons leeggeperst of leeggezogen kunnen worden. Deze factoren dragen bij aan een hoger risico.”

Adviezen
-
Bewoners en installateurs dienen goed in de gaten te houden of de sifon (waterslot) gevuld is met water (basiseis is 5 cm);
-Als een gebouw leeg staat, doe dan een laagje slaolie op het waterslot om verdamping van het water te voorkomen;
-Adviseer bewoners om altijd door te trekken met een dichte wc-bril om verspreiding van aerosolen te voorkomen;
-Is er sprake van stank, zoek dan direct uit of er sprake is van een lekkage;
-Controleer of er voldoende afstand is tussen de uitmonding van de ontspanningsleiding en de toevoeropeningen van het ventilatiesysteem (3 tot 6 meter, zie NEN 3215));
-Laat Covid19-patienten in een zorggebouw zoveel mogelijk gebruik maken van een eigen toilet.

Urinoirs
Tot slot wil Van der Blom nog wijzen op het risico van verspreiding van aerosolen via urinoirs in openbare gelegenheden. “Uit een Chinees onderzoek is gebleken dat bij het doortrekken binnen 5,5 seconden de aerosolen 85 cm opstijgen. De onderzoekers adviseren om beschermende maskers te gebruiken in dergelijke gevallen, vanwege de hoge concentratie aerosolen. Een dergelijke maatregel zal in Nederland niet snel worden afgekondigd, maar het onderwerp wordt wel nader bestudeerd.”

Een optisch grotere badkamer realiseren

Gepubliceerd op

Een minimalistische vormgeving en hoge transparantie zijn nog steeds de trend in de badkamer maar mogen niet ten koste van de functionaliteit gaan. Met de juiste doucheoplossing is dat onder alle omstandigheden te realiseren. De Aperto-serie van HSK Duschkabinenbau biedt voor elke badkamer en elke inbouwsituatie nieuwe oplossingen.

Alle elementen van de Aperto-serie van HSK Duschkabinenbau zijn minimalistisch vormgegeven, waardoor de badkamer optisch groter lijkt. Het scharnier maakt een deuropening naar buiten en binnen mogelijk. Het is aan de binnenkant vlak met het glas en vergemakkelijkt daarmee het onderhoud van de glazen oppervlakken. De nieuwe oppervlakcoating minimaliseert het opdrogen van waterdruppels en het vasthechten van vuil en kalk. De productserie is met verschillende glassoorten en -decors verkrijgbaar. Zo zijn er de varianten: echt glas helder, matglas in het midden, geheel matglas, grijs glas en spiegelglas.

Douche en badkuip naast elkaar
Bij een combinatie met een badkuip biedt de Aperto met verkorte zijwand uitkomst. Ook in kleine badkamers is dankzij de zwenkbare douchedeur een comfortabele instap in de douche gegarandeerd.

Soms is er alleen in het vensterbereik van een badkamer voldoende ruimte voor een douche. HSK Duschkabinenbau heeft hiervoor de Aperto-vensteroplossing. Bij niet-gebruik worden de glazen elementen tegen de wand gevouwen, waardoor de badkamer direct optisch groter wordt. Verder kan het raam na het douchen worden geopend.

U-cabine
Een andere nieuwigheid van de Aperto-serie is de U-cabine. Dankzij deze doucheoplossing kunnen douches vrij aan de wand worden geplaatst, voor het geval hoeken van de ruimte al zijn geblokkeerd door een deur, een spoelbak of andere voorwerpen. Hierbij is een voordeel, dat de volledig echt glazen douchecabine in het douchebereik kan worden gevouwen.

De nieuwe walk in Aperto draaivouwdeur kan ook in kleine badkamers extra ruimte creëren. Het 3-delige glazen element kan om de kraan worden gevouwen, zonder ertegenaan te stoten. De vouwbare deurelementen laten zich gemakkelijk in de juiste positie brengen.

Praktische badkuipopzet
Ook gebruikers van de Aperto-badkuipopzet kunnen profiteren van de functies van de Aperto-serie. De badkuipopzet is identiek aan de walk in Aperto opgebouwd. De opzet kan naar binnen en buiten worden gezwenkt. Met de breedtes van 90 tot 120 cm en een hoogte van 100 tot 150 cm is de opzet geschikt voor alle badkuipen.

previous arrow
next arrow
Slider

Flensovergangen voor installaties industrie en drinkwater

Gepubliceerd op

Viega heeft het programma bronzen Sanpress XL-flensovergangen uitgebreid met een 2½ inch-uitvoering. Met de nieuwe flensovergang wordt een demonteerbare oplossing geboden voor overgangen van draad- naar persverbinding.

Voor het snel, comfortabel en demonteerbaar aanbrengen van appendages in industriële en grote waterleidingsinstallaties, wordt veel gebruik gemaakt van flensovergangen. Om een zo breed mogelijk aantal toepassingen te ondersteunen, biedt Viega daarbij de flensaansluitingen met persverbinding én draadverbinding en in standaard- en XL-uitvoering. Zo kan voor nagenoeg elke omgeving een passende oplossing worden geboden.

Uitbreiding
Voor overgangen van draad- naar perstechniek biedt Viega flensovergangen. Het bronzen Sanpress XL-programma omvatte daarbij uitvoeringen in 3 inch en 4 inch. Met de nieuwe flensovergang is dit programma verder uitgebreid met een 2½ inch-uitvoering. Appendages met 2½ inch-draadverbinding kunnen daarmee nu worden aangesloten op buisleidingsystemen met geperste flensaansluiting.
Het Sanpress en Sanpress XL leidingsysteem wordt met name ingezet in industriële en drinkwaterinstallaties. Het systeem bestaat uit zeer sterke, duurzame bronzen fittingen, bochten, overgangstukken en andere hulpstukken die gecombineerd worden met roestvaststalen Sanpress- of Sanpress XL- dan wel koperen buizen.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Grohe sluit zich aan bij initiatief voor betere hygiënische voorzieningen

Gepubliceerd op

Grohe, producent van sanitaire producten, sluit aan bij het partnership Make a Splash! tussen Unicef en LIXIL. Laatstgenoemde is het Japanse moederbedrijf van Grohe. In het partnership werken de organisaties gezamenlijk aan projecten in Kenia, Ethiopië en Tanzania. Focus ligt op het vergroten van het aantal voorzieningen, zoals toiletten en handwasfaciliteiten, maar ook op educatie op het gebied van hygiëne. Daarnaast werken de partijen samen als het gaat om belangenbehartiging en het wereldwijd promoten van hygiëneprogramma’s om gedragsverandering te bewerkstelligen.

Een kwart van de mensen wereldwijd heeft geen toegang tot een toilet en dagelijks sterven 1.300 kinderen onder de vijf jaar aan diarree als gevolg van onhygiënische omstandigheden, waarvan minstens 800 door gebrek aan sanitaire voorzieningen. Volgens Unicef heeft daarnaast 40% van de wereldbevolking thuis geen toegang tot elementaire handwasfaciliteiten. Juist de COVID-19 situatie heeft de enorme ongelijkheid in toegang tot water, sanitaire voorzieningen en hygiëne benadrukt.

Al sinds het begin van het partnership in 2018 werkt LIXIL via haar SATO-merk aan de ontwikkeling van betaalbare en makkelijk te installeren sanitaire oplossingen, zoals toiletten. Tot op heden zijn meer dan 18 miljoen mensen in 38 landen bereikt met verbeterde sanitaire voorzieningen door middel van SATO-producten.

SATO Tap voor handhygiëne
Naar aanleiding van de COVID-19 situatie ontstond de behoefte aan een nieuwe oplossing voor handhygiëne. De afgelopen maanden werd daarom gewerkt aan de ontwikkeling van de SATO Tap, een zelfvoorzienende oplossing om handen te wassen. De innovatie is speciaal ontwikkeld voor huishoudens met een laag inkomen en zo ontworpen dat het overal in huis kan worden gebruikt, zelfs zonder toegang tot stromend water. De eerste SATO Taps worden in India vervaardigd en zijn in september 2020 beschikbaar voor Make a Splash! partners. Om een snelle uitrol van de SATO Tap mogelijk te maken, doneren LIXIL en Grohe daarnaast gezamenlijk 1 miljoen dollar. Hiermee worden de partners in staat gesteld om zo snel mogelijk tot 5 miljoen mensen te bereiken.

Luxepositie
Rogier van Dis, algemeen directeur Grohe Nederland: “Met dit partnership willen we elementaire sanitaire voorzieningen voor iedereen, overal ter wereld, toegankelijk maken. We verkeren in Nederland in een enorme luxepositie en hoewel we dat mogen omarmen, is het ook belangrijk om stil te staan bij het gebrek aan sanitaire voorzieningen elders in de wereld. Door aan te sluiten bij Make a Splash! komt de reeds bestaande kennis en expertise samen en kan het netwerk van zowel Grohe, LIXIL als Unicef worden ingezet om maximale impact te bereiken.”

Donatie
Van 1 augustus t/m 31 oktober 2020 doneert Grohe voor elk verkochte SmartControl douchesyteem €20,- aan Make a Splash! Daarnaast wordt voor iedere andere verkochte douche, handdouche, hoofddouche, doucheset en douchethermostaatkraan €1,- gedoneerd.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Uitbreiding assortiment douchevloergoten

Gepubliceerd op

Een hedendaagse badkamer toont een variatie aan materialen, kleuren, structuren en afwerkingen. Glanzend chroom wordt steeds vaker vervangen door nieuwe - vaak metallic - kleuren in een glanzende of matte afwerking. Inspelend op deze ontwikkeling breidt Geberit haar assortiment CleanLine douchevloergoten uit met de nieuwe CleanLine80. Dit model is zowel qua design als techniek verbeterd en het kleurenpalet valt direct op: er kan nu - naast rvs - ook gekozen worden uit de nieuwe metallic kleuren champagne en zwartchroom.

In 2015 introduceerde Geberit de douchevloergoot CleanLine in roestvaststaal. De platte sifon heeft een hoge water afvoercapaciteit, is eenvoudig op maat te zagen om zo te voldoen aan de afmetingen van de douchevloer, is in een handomdraai schoon te maken en heeft een unieke - in de fabriek aangebrachte - afdichtingsfolie om het risico op lekkage tot een minimum te beperken. In 2018 is het assortiment uitgebreid met de betegelbare CleanLine. De afdekplaat van deze vloergoot is in te leggen met de vloertegel, waardoor de waterafvoer opgaat in de tegelvloer en het water vrijwel onzichtbaar verdwijnt. De nieuw geintroduceerde CleanLine80 is een waardevolle toevoeging aan dit bestaande CleanLine assortiment: verbetering in design en techniek en de uitbreiding in trendy kleuren.

Kleurenpalet

Direct in het oogspringend is het kleurenpalet van de douchevloergoot: zwartchroom, champagne en geborsteld rvs. Het oppervlak is deels gepolijst en deels geborsteld. Deze nuance zorgt voor een chique uitstraling. Naast het kleurenpalet is het profiel van de CleanLine80 opvallend. Het profiel heeft een geïntegreerd afschot, waardoor het tegelwerk rondom de douchegoot maar aan één zijde van een afschot hoeft te worden voorzien. De afvoer beschikt vanzelfsprekend over de bekende pluspunten van de CleanLine serie, zoals de in de fabriek voorgemonteerde afdichtingsfolie en de eenvoudig verwijderbare kamvormige haarzeef.

Inbouw

De Geberit CleanLine80 kan zowel tegen de wand als in het midden van de douchevloer ingebouwd worden en is verkrijgbaar in de standaardlengtes 90 cm en 130 cm. Desgewenst kan deze ingekort worden voor een perfecte afwerking. Dit vergroot de ontwerpvrijheid in de badkamer.

 

 

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

Grohe introduceert kranen voor veilig en efficiënt douchen

Gepubliceerd op

Grohe introduceert twee nieuwe thermostaatkranen: de Grohtherm 1000 Performance en de Grohtherm 800 Cosmopolitan. De Cosmopolitan is een slanke en compacte thermostaatkraan met ergonomische metalen grepen.

De Grohtherm 1000 Performance is voorzien van de ProGrip, die precieze controle op waterstroom en temperatuur geeft, zelfs met zeep op je handen. Dankzij de CoolTouch behuizing wordt het kraanoppervlak niet warm tijdens het douchen. Het hete water in de kraan wordt omspoeld door koud water en een speciale verbinding bij de warmwateringang van de thermostaat zorgt ervoor dat het hete water niet direct in contact komt met het kraanoppervlak.

Gemakkelijke bediening
De Grohtherm 800 Cosmopolitan heeft een slank design, dat is opgebouwd uit een aantal cilinders. De metalen handgrepen met rand aan de zijkant geven de gebruiker een gemakkelijke bediening zelfs met natte handen. De Grohtherm 800 Cosmopolitan is net als de Grohtherm 1000 Performance voorzien van GROHE’s laatste veiligheidstechnologieën. Beide thermostaatkranen zijn tevens beschikbaar als zowel douche- en badthermostaatkraan.

Geen temperatuurschommelingen
De TurboStat technologie in de nieuwe Grohtherm 1000 Performance en 800 Cosmopolitan zorgt dat je douche snel op de juiste watertemperatuur is en deze ook tijdens de gehele douchebeurt constant blijft, dus geen warme of koude verrassingen tijdens het douchen.

Temperatuurbegrenzing
De Grohe Safestop zorgt ervoor dat de watertemperatuur niet hoger dan 38°C komt. Daarnaast is de SafeStop Plus een temperatuurbegrenzer die optioneel tijdens de installatie in de temperatuurgreep kan worden gemonteerd om te zorgen dat de maximale watertemperatuur niet hoger dan 43°C kan worden gezet.

Minder waterverbruik
De AquaDimmer Eco - op de 1000 Performance - is een volumeregeling met geïntegreerde omstellingsfunctie en de EcoButton (op beide thermostaatkranen) kunnen het waterverbruik van de douche tot 50% reduceren.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Ook wtw douchewater nu onderdeel Nederlandse Verwarmingsindustrie

Gepubliceerd op

De Nederlandse Verwarmingsindustrie heeft een nieuwe sectie toegevoegd: Douchewater & warmteterugwinning [D-wtw]. Q-Blue, Technea Duurzaam en Dutch Solar Systems hebben ambitieuze plannen om de sectie te laten groeien én douchewater warmteterugwinning op de kaart te zetten. “Uiteindelijk is douchewater warmteterugwinning een energiebesparende maatregel die direct bijdraagt aan het duurzaam verwarmen van tapwater binnen de gebouwde omgeving”, aldus Luuk Dijkhuis namens de nieuwe sectie.

“Verwarming en tapwater zijn nauw met elkaar verbonden, het is daarom een logische stap aan te sluiten bij de Nederlandse Verwarmingsindustrie. We onderschrijven de duurzaam verwarmen visie en leveren met de toepassing van ons product een bijdrage aan energiebesparing.”
Tapwateraandeel wordt steeds dominanter
Henk Sijbring, Voorzitter van de Nederlandse Verwarmingsindustrie is verheugd met deze uitbreiding: “De vraag naar warm water wordt steeds groter en voor warm tapwater geldt: hoe groter de vraag, des te groter de energievraag en daarmee de CO2-uitstoot. Het tapwateraandeel wordt steeds dominanter binnen het energieverbruik, door een energiebesparende maatregel zoals douchewater warmteterugwinning toe te passen, gaat het energiegebruik omlaag. Deze nieuwe sectie is daarom een hele mooie aanvulling op de producten die wij als vereniging leveren om de warmtetransitie haalbaar en betaalbaar te maken”.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Volumestroombegrenzer

Gepubliceerd op

Een hotel heeft problemen met wisselingen in douchewatertemperatuur. Tijdens het douchen fluctueert de watertemperatuur voortdurend. Gasten klagen over een oncomfortabele en zelfs gevaarlijke situatie. Die situatie moet verbeterd worden. Welke aanpak werkt het beste?

Lees het artikel op installateursZaken.nl of in IZapp

Op onze nieuwsbrief abonneren

Noodzaak om loden leidingen te vervangen wordt breed gedragen

Gepubliceerd op

Volgens de 5 grootste steden van Nederland verloopt de vrijwillige vervanging van loden waterleidingen niet zoals gewenst. In een brief aan Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken pleiten ze daarom op een wettelijk verbod op loden leidingen in bestaande gebouwen. Techniek Nederland deelt het gevoel van urgentie.

In Nederland zijn tot 1960 nog op grote schaal loden drinkwaterleidingen in gebouwen geplaatst, daarna werd het gebruik ervan in nieuwbouw verboden vanwege de gezondheidsrisico's. Uit een schatting van de Gezondheidsraad blijkt echter dat momenteel nog zo'n 100.000 tot 200.000 oude woningen deze leidingen bevatten.

Snel vervangen
Vorig jaar riep de raad al op tot een snelle vervanging van de loden waterleidingen. Die zou dan voor rekening komen van pandeigenaren. De vijf grootste Nederlandse gemeenten concluderen echter dat inmiddels duidelijk is geworden dat in "veel woningen, zowel bij corporaties als particuliere eigenaren, nog loden leidingen aanwezig zijn."

Onverantwoorde situatie
Het is onverantwoord, zo schrijven zij in de brief aan Ollongren, “om de vervanging geheel te verlaten op de eigen verantwoordelijkheid en vrijwilligheid van gebouweigenaren.” Middels een verbod op loden leidingen in bestaande gebouwen willen ze nu vooralsnog een snelle vervanging stimuleren. Daarbij zouden ze ook handhavend kunnen optreden. Installatienet legde naar aanleiding van de brief enkele vragen voor aan Techniek Nederland.

Is handhaving van een verbod op loden leidingen realistisch?
‘Details van de plannen zijn nog niet bekend. We kunnen ons echter voorstellen dat een realistische en haalbare aanpak mogelijk is. Vanzelfsprekend denkt Techniek Nederland graag mee met de gemeenten en de Rijksoverheid om de plannen te concretiseren.’

Binnen welke termijn zouden de leidingen moeten worden vervangen?
‘Vanuit het oogpunt van volksgezondheid is het belangrijk dat de loden leidingen zo snel mogelijk worden vervangen. Techniek Nederland heeft dit al vaker benadrukt. Uit de brief van de grote gemeenten blijkt nu dat de urgentie breed gedeeld wordt.’

Staan andere gemeenten er ook zo in?
‘De aanwezigheid van loden leidingen beperkt zich niet tot de vijf grote gemeenten. Wij denken daarom dat ook veel kleinere gemeenten voorstander zullen zijn van een wettelijk verbod.’

Hoe wil Techniek Nederland de druk opvoeren, zodat het Rijk dit gaat oppakken?
‘De urgentie is groot. Met de brief aan minister Ollongren voeren de vijf gemeenten de druk al op om het probleem van loden leidingen aan te pakken. Loden leidingen zijn rond 1960 voor het laatst toegepast. De kans is aanwezig dat deze leidingen inmiddels slijtage vertonen waardoor de kans op lekkages groter wordt. Ook vanuit dat oogpunt is vervanging van loden leidingen van belang.’

Op onze nieuwsbrief abonneren

Verlengde muurplaat vereenvoudigt afmontage leidingsysteem

Gepubliceerd op

Viega heeft het leveringsprogramma uitgebreid met een verlengde muurplaat voor het Viega Smartpress leidingsysteem. De muurplaat vereenvoudigt niet alleen de afmontage van douche- en mengkranen maar zorgt ook voor een nettere afwerking met minder verbindingen in de muur. De plaat heeft aan de leidingzijde een persaansluiting met SC-Contur. De aansluiting voor de douche- of mengkraan is uitgevoerd in 16 mm x Rp ½.

Het komt regelmatig voor dat de aansluiting voor een douche- of mengkraan op de muur afgewerkt wordt met een muurplaat terwijl later pas de tegels worden gezet. Uit oogpunt van hygiëne wordt de muurkraan dan tijdelijk afgedopt met een stop die na het tegelen moet worden verwijderd. Als dan blijkt dat de uitsparing in de tegel voor de muurplaataansluiting net niet voldoende is, zijn extra werkzaamheden of het bijwerken van de tegel onvermijdelijk.

Er niet meer om heen
Dit kan worden voorkomen met de nieuwe verlengde muurplaat. Het onderdeel zorgt ervoor dat de tegelzetter letterlijk en figuurlijk niet om de aansluiting heen kan en voorkomt dat de stukadoor of tegelzetter de aansluiting onbedoeld wegwerken. Het aanhouden van kraanverlengstukken in verschillende maatuitvoeringen wordt hiermee overbodig.

Inkortfrees
Voor het afmonteren van de kraan wordt het deel van de muurplaat dat buiten de tegels steekt, afgekort met een speciale inkortfrees van Viega. Deze wordt op een boormachine gezet, waarna een spanenvanger op de inkortfrees wordt geplaatst. Deze frees voorkomt daarbij beschadiging van de binnendraad terwijl de spanenvanger een schone werkplek garandeert. Voor een torsievaste bevestiging van de muurplaat is deze voorzien van een driepuntsaansluiting. De lengte van de muurplaat bedraagt 70 mm.

Smartpress
De verlengde muurplaat is te combineren met het kunststof buisleidingsysteem Smartpress dat zich leent voor het installeren van onder meer drinkwaterinstallaties. De persaansluiting met het gecertificeerde SC-Contur zorgt ervoor dat abusievelijk niet vastgeperste fittingen onmiddellijk en betrouwbaar zichtbaar zijn.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Jaarlijkse controle van keerkleppen is een must

Gepubliceerd op

Regelmatig valt het Ron Bosch op dat installateurs moeite hebben om keerkleppen op de juiste manier te plaatsen in drinkwaterinstallaties. De adviseur en HBO-docent Installatietechniek legt uit wat er zoal misgaat en op welke manieren je als installateur de jaarlijkse controle van keerkleppen correct kan uitvoeren.

Drinkwaterinstallaties moeten zodanig periodiek worden onderhouden en beheerd dat de kwaliteit van het drinkwater gewaarborgd blijft. Het jaarlijks controleren van keerkleppen maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Keerkleppen kunnen op een aantal manieren worden gecontroleerd.

Voorschriften
De controle dient te geschieden conform de geldende voorschriften en werkbladen. Volgens Waterwerkblad 1.4 G moet een EA-terugstroombeveiligingseenheid periodiek, ten minste één keer per jaar, gecontroleerd worden op de functionaliteit. Voorwaarde is wel dat ze op de juiste manier zijn aangebracht. De waterwerkbladen bieden hierover voldoende info. Kijk als installateur eens op: www.infodwi.nl.

Methodes
Er zijn drie methodes om een keerklep te controleren:
- standaardmethode
- vacuümmethode
- overdruk methode
Let op: in het laatste geval moeten er wel beproevingskraantjes op de keerkleppen zitten om de controle te kunnen uitvoeren.
Op basis van deze methodes wordt bepaald of een keerklep wel of niet functioneert oftewel lekdicht is en bij onverwijld terugstromen de veiligheid kan garanderen.

Legionella Beheersplan
Als een hogere controlefrequentie wenselijk is, bijvoorbeeld als onderdeel van een Legionella Beheersplan, wordt geadviseerd om standaard een manometer en controlekraan (aftapper) te monteren. Dit om de controle te vereenvoudigen en tijd te besparen. Een in de leidingwater -installatie geplaatste beveiligingseenheid moet namelijk zo zijn aangebracht dat deze gemakkelijk kan worden gecontroleerd, onderhouden en vervangen.

Standaardmethode
Controleer je de keerkleppen volgens de standaardmethode, dan heb je een manometer en beproevingskraantjes nodig. In het Vewin-werkblad WB3.8 wordt er gesproken van boven- en benedenstrooms. Als de body van de keerklep zich bevindt voor de stopkraan, spreken we van het bovenstrooms gedeelte. Kijken we naar de andere kant van de keerklep, dan hebben we het over het benedenstrooms gedeelte. Ook hier dient zich een aftapaansluiting te bevinden.
Controle van de keerklep:
- Men dient geen tappunten meer te gebruiken en de bewuste stopkraan van de controlerende leiding te sluiten;
- Middels een tappunt na de keerklep maakt men de leiding drukloos en draait men de tapkraan weer dicht;
- In de benedenstrooms gelegen aftapbeproevingsgelegenheid wordt een manometer geplaatst voorzien van een goed meetbereik in kPa met een maximum bereik van 0-600 kPa [0-6 bar];
- Bewuste stopkraan weer openen en leiding ontluchten;
- Zodra de manometer de leveringsdruk aangeeft de hoofdkraan weer sluiten;
- Vervolgens het beproevingskraantje opendraaien;
- Gedurende 30 seconden mag de manometer niet teruglopen;
- Is dit het geval dan kan de keerklep als lekdicht beschouwd worden.

Vacuüm methode
De keerklep dient te beschikken over een beproevingsaansluiting. Daarnaast moet de monteur een vacuümmeter paraat hebben. Deze methode is ideaal als men geen zicht heeft op de benedenstroomse installatie.
Controle van de keerklep:
-
Men dient geen tappunten meer te gebruiken en de bewuste stopkraan van de controlerende leiding te sluiten;
- Middels de benedenstrooms gelegen aftapbeproevingsgelegenheid beproevingskraan voor de keerklep maakt men de leiding drukloos;
- In de bovenstrooms gelegen aftapbeproevingsgelegenheid wordt een vacuümmeter geplaatst voorzien van een goed meetbereik in kPa met een maximum bereik van 0-600 kPa [0-6 bar];
- Alle aansluitingen moeten lekdicht zijn voor een goede meetsessie;
- Vacuümpomp aanzetten middels een te verzorgen negatieve druk van -50 kpa [0,5 bar]
- Daarna de afsluiter van het vacuümsysteem dicht zetten;
- Gedurende 30 seconden mag de manometer niet teruglopen;
-Is dit het geval dan kan de keerklep als lekdicht beschouwd worden.

Overdruk methode
Deze methode is ooit beproefd door de Rijksgebouwendienst en ideaal voor moeilijk bereikbare keerkleppen. De monteur dient een jerrycan met vers getapt drinkwater, opvanggelegenheid en handperspomp tot zijn beschikking te hebben. Om de controle uit te kunnen voeren moet er benedenstrooms in het bestaande leidingwerk waar een keerklep wordt geacht aanwezig te zijn, een aansluitstuk met nippel/aftappunt aangebracht te worden en een stopkraan.
Controle van de keerklep:
- Men dient geen tappunten meer te gebruiken en de bewuste stopkraan van de controlerende leiding te sluiten;
- Middels de benedenstrooms aangebrachte aftapbeproevingsgelegenheid beproevingskraan voor de keerklep maakt men de leiding drukloos, alsmede de hoofdkraan 1 van deze sectie;
- In de benedenstrooms gelegen aftapbeproevingsgelegenheid wordt een handperspomp aangesloten, voorzien van een goed meetbereik in kPa met een maximum bereik van 0-600 kPa [0-6 bar];
- Hoofdstopkraan 1 en nieuw geplaatste kraan 2 en kraan 3 worden geopend en de installatie wordt ontlucht;
- Daarna stopkraan 2 dichtzetten;
- En de druk op de manometerbekijken en vastleggen in het meetverslag;
- Met de handpomp de druk plusminus 50 KPa verhogen;
- Is de druk stabiel, stopkraan 3 dichtzetten;
- Gedurende 30 seconden mag de manometer niet teruglopen;
- Is dit het geval dan kan de keerklep als lekdicht beschouwd worden.
- Vang het gechloreerde water weer op in de jerrycan;
- Open de stopkranen 1 en 2 en ontlucht de installaties op een nader tappunt.

Hygiëne
Niet controleerbare keerkleppen [EB en ED] moeten om de 10 jaar worden vervangen. Elke keer dienen de vacuümpomp, handpomp en de te gebruiken slangen ontsmet te worden met een hoge chloorconcentratie [VBC 500 mg/l chloor] voor de ontsmetting van de gebruikte temperatuur. Gebruik checklists en een isometrische schets van de installatie waar u de controles heeft uitgevoerd.

Normen en richtlijnen
Belangrijke aan te houden normen en richtlijnen:
- NEN 1006
- Water- en Werkbladen
- ISSO-publicatie 30 ‘Leidingwaterinstallaties in woningen’

Bronnen: TIAB – Oliver Strecker Seton bv/ Intech K&S 2004/ RGD 10-5-2004

Op onze nieuwsbrief abonneren

Aanraakvrije wc-bediening

Gepubliceerd op

De wc-bedieningsplaat TECElux Mini en wc-module TECElux heeft een aanraakvrije bediening. Besmetting en overdracht van bacteriën en virussen via de bedieningsplaat wordt zo voorkomen. Het aanraakvrij spoelen geschiedt met de sen-Touch. Als een persoon in de buurt van het toilet komt lichten de contouren van de bedieningstoetsen op. Men activeert de spoeling door een hand voor de toetsen te bewegen.

Het front van de TECElux en TECElux Mini is van glas en heeft geen naden waar vuil en bacteriën in gaan zitten. De TECElux Mini kan met een speciaal inbouwraam volledig vlak in een wand worden ingebouwd. Bij de TECElux functioneert het glazen front ook als hygiënische spatbescherming. Om vieze geuren te voorkomen is een luchtfiltersysteem met keramisch geurfilter geïntegreerd. Voor extra hygiëne en fris water kunnen beide optioneel met een inworpschacht voor reinigingstabletten worden uitgerust.

De kleine spoeling is altijd 3 liter, de volspoeling is op de spoelklok instelbaar op 4,5/6/7,5 of 9 liter.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Geberit komt met een vloerstaande douchewc

Gepubliceerd op

Oudere wc’s en badkamers zijn vaak nog voorzien van een vloerstaand closet. Voor wie niet de hele toiletruimte wil vervangen, maar wel graag wil reinigen met water, komt Geberit met een vloerstaande douchewc oplossing. Deze douchewc kan worden toegepast in bestaande situaties. Hij is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: de AquaClean Tuma Classic en de uitgebreidere AquaClean Tuma Comfort.

Naast de wandhangende en vloerstaande Tuma douchewc’s biedt Geberit binnen dit model ook een losse toiletzitting met ingebouwde douchefunctie aan. Deze kan op vrijwel alle closetpotten bevestigd worden.

Klassiek versus comfort
De AquaClean Tuma Classic biedt alle basiseigenschappen van een douchewc, namelijk de douchefunctie inclusief WhirlSpray-douchetechnologie en de spoelrandloze Rimfree® toiletpot. De uitvoering Comfort heeft extra comfortfuncties. Dit zijn een aparte ladydouche, een verwarmde toiletzitting, een warmeluchtföhn en geïntegreerde geurafzuiging. AquaClean Tuma Comfort wordt geleverd met een bijbehorende afstandsbediening en beide modellen zijn in te stellen en te bedienen met de AquaClean-app.

Opbouwreservoir
AquaClean Tuma kan gecombineerd worden met een Monolith designelement. Dit is een modern ontworpen wc-stortbak, compact van afmeting en eenvoudig te ïnstalleren zonder hak- of breekwerk in muren en vloeren. Het reservoir is geschikt voor iedere bouwsituatie en praktisch elke afvoer, of deze nu in de vloer of in de wand verwerkt zit. De slanke stortbak zit achter een glasplaat wordt verborgen. Geberit Monolith is verkrijgbaar in de glaskleuren zwart, wit, zand en umbra.

 

 

 

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

Corona vraagt om ander legionellabeheer

Gepubliceerd op

Je kent ze wel, de borden langs de snelweg met het dringende verzoek om na de zomervakantie eerst de kranen door te spoelen voor gebruik. Dit, om een legionella-infectie te voorkomen. Na pakweg 3 maanden afgesloten te zijn geweest, worden binnenkort weer allerlei gebouwen in gebruik genomen. Ook nu adviseert de overheid om passende maatregelen te nemen tegen legionella. Opvallend genoeg gaan die verder dan gewoonlijk het geval is. Waarom?

In maart kwam onze economie tot stilstand. Met de ‘intelligente lockdown’ sloten tal van gebouwen hun deuren. Van scholen tot horeca-instellingen, kantoorgebouwen en sportcomplexen. Binnenkort gaan er weer een aantal open. Dat levert fikse risico’s op. Voor installateurs is het daarom opletten geblazen.

Prioritair en niet-prioritair
Voor het beheer en onderhoud van prioritaire installaties gelden strenge voorschriften. Denk maar aan het pakket aan maatregelen dat in acht moet worden genomen om legionella te voorkomen en te bestrijden bij onder andere zorginstellingen, ziekenhuizen, truckstops en sauna’s. Bij niet prioritaire installaties daarentegen blijft het advies na een vakantie meestal beperkt tot het doorspoelen van leidingen. Nu dringt de overheid aan op een stringentere benadering, waarom?

Verklaring
“Collectieve leidingwaterinstallaties hebben geen of slechts een beperkte stilstand gedurende het jaar”, legt Eric van der Blom, expert Sanitaire Technieken bij Techniek Nederland, uit. “Nu is de ongebruikelijke situatie ontstaan dat er geen sprake is van een doorsnee zomerstilstand van een paar weken, maar dat veel van deze gebouwen 3 maanden (deels) niet of nauwelijks zijn gebruikt en dat de omgevingstemperatuur bij de waterleiding vrij hoog kan zijn. Kortom omstandigheden waar de legionellabacterie uitstekend bij gedijt”,

Maatregelen
Hij verduidelijkt wat het maatregelenpakket zoal inhoudt. “Er wordt aangedrongen op actief beheer en onderhoud, waarbij voor de belangrijkste onderdelen van beheer wordt verwezen naar de grondslagen van NEN 1006, WB 1.4 G, WB 2.4 en ISSO 55.2. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan het 20 x doorspoelen van leidingen met een snelheid van 1,5 meter per seconde. Dit houdt praktisch in dat per meter leidinglengte 10 seconden lang moet worden doorgespoeld. Ook kan je bij grotere diameters dan 100 inwendig en microbiologische vervuiling te maken krijgen met reinigen en desinfecteren. Daarnaast is het van belang dat de koudwatertemperatuur niet boven de 25 °C uitkomt en de warmwater temperatuur op minimaal 60°C zit bij de tappunten.”

Risicovolle situaties
Van der Blom adviseert installateurs om dit onderwerp onder de aandacht te brengen bij klanten. En niet alleen voor de directe ingebruikname, maar ook de periode erna. “Er zullen ongetwijfeld veel legionellabacteriën worden aangetroffen als er watermonsters worden genomen. Tegelijkertijd kan de toevoer van vers zuurstof- en voedselrijk water bij het doorspoelen ook de groei van de bacterie bevorderen. Vandaar dus dat er alertheid is geboden, ook in de weken na de ingebruikname van een drinkwaterinstallatie.”

Voor meer informatie over de geldende voorschriften, klik hier.

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

Startup komt met aanraakvrij, op spoeling gestuurd toilet

Gepubliceerd op

De Belgische Startup IPEE brengt een aanraakvrij, op spoeling gestuurd toilet op de markt. Een sensor meet continu het gebruik van het toilet. Is het gebruikt, dan wordt er pas gespoeld. Het toilet kan in zowel publieke ruimten als privé worden toegepast.

Jan Schoeters, mede-oprichter van IPEE: “Volgens de strenge coronarichtlijnen moeten we minstens anderhalve meter afstand houden van vrienden en collega’s, maar we gebruiken wél allemaal hetzelfde toilet. Je handen was je pas nàdat je de duwplaat van dat toilet hebt ingedrukt om door te spoelen. Met een automatisch gespoeld toilet is het aanraken van die duwplaat niet langer nodig.”

Alleen spoelen na gebruik
Klassieke spoelsystemen spoelen op basis van de aanwezigheid van personen die zij detecteren met een infraroodoog. De aanwezigheid van mensen volstaat om een spoeling te activeren, ook wanneer het toilet niet wordt gebruikt. Schoeters: “Daardoor verspillen deze systemen veel water en in geval van verstopping lopen ze over. Juist hiervoor bieden wij een oplossing.”

Sensor meet gebruik toilet
Het ei van Columbus zit ‘m in een stukje elektronica dat onzichtbaar in de keramiek verwerkt zit. De IPEE-sensor meet continu het gebruik van het toilet. Is het gebruikt, dan wordt er pas gespoeld. Niet gebruikt? Dan volgt er ook geen spoeling. Zo zorgt dit systeem voor een minimum aan waterverbruik – tot 50% minder in vergelijking met klassiek automatisch gespoelde toiletten, aldus Schoeters. “Bovendien waakt de sensor er ook over dat het toilet in geval van verstopping niet meer gespoeld  wordt.”

Overal toepasbaar
Bart Geraets, medeoprichter van IPEE: “De IPEE-toiletten kunnen overal worden toegepast: in luchthavens en publieke gebouwen, in scholen en in de horeca, in badkamers van ziekenhuizen, woonzorgcentra en hotels. En niet te vergeten: thuis. Het toilet zal niet beginnen te spoelen wanneer je je tanden staat te poetsen, maar wel wanneer je kinderen het hebben gebruikt.”

Aanraakvrij de nieuwe norm
Geraets: “Nu aanraakvrij de nieuwe norm wordt, groeit de behoefte om dit ook in de toiletomgeving te realiseren. Waar dit vroeger geen absolute prioriteit was, zien we ons vandaag de dag genoodzaakt om te streven naar een optimale hygiënische ervaring voor patienten, leerlingen of gasten. En dat is ook wat we zelf als toiletbezoeker steeds meer kunnen appreciëren.”

Op onze nieuwsbrief abonneren

Nieuw douchebakken Kinemoon

Gepubliceerd op

Kinemoon is de nieuwe serie douchebakken van Kinedo®. Deze zijn gemaakt van mineraalcomposiet en hebben een verfijnd oppervlak in steenstructuur. Dit geeft een natuurlijke look aan je douche. Met een dikte van slechts 2,6 cm en dus lage instap, is deze douchebak ideaal voor een trendy inloopdouche. Makkelijk te plaatsen en zaagbaar op de 4 hoeken. Voor een veilig gevoel heeft Kinemoon bijzonder hoogwaardige antislip eigenschappen (klasse PN24). Er is een keuze uit 5 natuurlijke kleuren: wit, zwart, antraciet, steengrijs en zandkleur. De afvoerroosters zijn beschikbaar in 3 design en zijn uitgevoerd in dezelfde kleur als de douchebak.

Grohe schakelt over op plasticvrije verpakkingen

Gepubliceerd op

In 2018 lanceerde sanitairfabrikant Grohe een initiatief om plastic in productverpakkingen te vervangen door duurzamere alternatieven. Resultaat is dat tot op heden zo’n 10 miljoen stuks plastic productverpakkingen verwijderd werden; tegen 2021 moet dit aantal aanzienlijk worden verhoogd tot 35 miljoen stuks.

De overgang naar plasticvrije verpakkingen is een proces waarbij alle Grohe-productielocaties worden betrokken. Naast het identificeren van de meest gebruikte plastic verpakkingen, moeten nieuwe, duurzamere alternatieven worden onderzocht, getest en vervolgens geïmplementeerd. “Het aanbieden van plasticvrije verpakkingen maakt deel uit van onze uitgebreide 360-graden duurzaamheidsstrategie, die ook werknemers, leveranciers, klanten, processen, producten en onze bijdrage aan de samenleving omvat. Voor ons als merk is het belangrijk om bestaande processen voortdurend opnieuw te bekijken vanuit een duurzaamheidsperspectief ”, zegt Thomas Fuhr (foto), COO Fittings LIXIL International en CEO van Grohe AG. "De missie om tegen 2021 volledig plasticvrije productverpakkingen te realiseren, is een belangrijke stap in onze bijdrage aan de strijd tegen het wereldwijde probleem van plastic afval."

Warmte naar wens in de badkamer

Gepubliceerd op

Om ervoor te zorgen dat de badkamer bij het ontwaken al aangenaam verwarmd is, biedt HSK Duschkabinenbau het verwarmingselement 4 met afstandsbediening. Het is een elektrische aanvulling op de klassieke centrale verwarming en kan in combinatie met een designradiator achteraf worden aangebracht. Het verwarmingselement zorgt voor een snelle en selectieve warmte in de ruimte en is eenvoudig te bedienen. Besturing gebeurt via een afstandsbediening.

De programmering van de afstandsbediening is eenvoudig. Er kan bijvoorbeeld worden ingesteld, wanneer de badkamer tot welke temperatuur moet worden verwarmd. Daarvoor zijn er verschillende modi. Aangepast aan het eigen dagritme stelt men de comfortmodus in. Zo wordt de badkamer – bijvoorbeeld van 6 tot 8 uur 's morgens evenals 's avonds van 18 tot 22 uur – verwarmd tot de individuele comforttemperatuur. Als de temperatuur een basisniveau heeft bereikt, gaat het verwarmingselement alleen noch selectief aan, om de temperatuur vast te houden. Buiten de comfortmodus wordt de ecomodus geactiveerd, die eveneens kan worden vastgelegd op een bepaalde temperatuur. Bij langere afwezigheid is de energiebesparende afwezigheidsmodus een optie. Daarbij wordt de temperatuur in de badkamer naar behoefte op 5 °C tot 15 °C gehouden. Daarnaast beschikt de afstandsbediening over een zogenaamde ‘Open Window’-herkenning. Bij een plotselinge temperatuurdaling, bijvoorbeeld door een open raam, reageert het verwarmingselement door onmiddellijk uit te schakelen.

In één set

Het verwarmingselement 4 en de op batterijen werkende afstandsbediening moeten zich in dezelfde ruimte bevinden, op een maximale afstand van 10 meter. De afstandsbediening kan aan de wand worden gemonteerd of kan als staand model worden gebruikt. Veel HSK-designradiatoren kunnen worden gecombineerd met het verwarmingselement 4, zoals bijvoorbeeld de series Atelier Highline, Yenga, Juke, Premium, Lavida, Softcube Plus, Line Aero, Line, Line Round en Line Plus.

“Risico’s legionella uitbraken worden onderschat”

Gepubliceerd op

Holland Water en Normec vrezen dat Nederland na het beëindigen van de ‘intelligente lockdown’ wordt geconfronteerd met grootschalige legionellabesmettingen in drinkwaterinstallaties en koeltorens doordat de kans op dergelijke uitbraken veelal wordt onderschat. Ondernemers blijken in veel gevallen te weinig aandacht aan preventieve maatregelen te besteden. Dat komt deels door onwetendheid omtrent de risico’s van legionella voor de volksgezondheid, maar veel ondernemers kampen door de lockdown ook met zware financiële tegenvallers. Daardoor krijgen preventieve maatregelen tegen legionella vaak geen prioriteit.

De verslapte aandacht voor preventie leidt, aldus Holland Water, tot een ‘ongekende legionellaontwikkeling’. “Door de Covid-19-crisis worden veel gebouwen, zoals hotels, kantoren, sportscholen, campings, fitnesscentra, onderwijsinstellingen en accommodaties van sportverenigingen, op het ogenblik niet of nauwelijks gebruikt. Hierdoor komt het water in de leidingen vaak stil te staan”, zegt Leo de Zeeuw, oprichter en DGA van Holland Water. “Door de stijgende buitentemperaturen in de lente en de zomer loopt de temperatuur van het water op en ontstaat bio-film in de leidingen. Daarin nestelt de legionellabacterie zich graag en vermenigvuldigt zich snel”, legt hij uit. “De legionellakolonies die dan in het drinkwater ontstaan, leiden vroeg of laat tot besmettingen van de gebruikers van gebouwen.”
Maar die besmettingen zijn te voorkomen door adequate preventiemaatregelen te treffen, aldus De Zeeuw. “Dat betekent: de drinkwaterkwaliteit continu monitoren door het nemen van monsters om eventuele legionellavorming vast te stellen en het consequent periodiek doorspoelen van de drinkwaterinstallaties.”

Preventie en controle op laag pitje
Ric de Jong, managing director van Normec AquaServa, onafhankelijk adviesbureau voor gebouwveiligheid, legionellabestrijding en beheer van waterinstallaties, vindt de verminderde aandacht van ondernemers en gebouweigenaren voor legionellabestrijding wel verklaarbaar. “Zij hebben in het algemeen weinig kennis van legionellavorming en de daaruit voortvloeiende risico’s”, zegt hij. “Daar komt nog bij dat het proces zich afspeelt in leidingen en dus onzichtbaar is. Bovendien: veel ondernemers hebben wel wat anders aan hun hoofd en moeten na de gedwongen sluiting van hun accommodaties de bedrijven weer opbouwen en dat vergt vaak al veel investeringen.”

Beleid moet weer worden aangescherpt
De Zeeuw en De Jong hebben dus wel begrip voor de ondernemers, ook al omdat bij het begin van de coronacrisis de prioriteit bij de overheid lag bij het beteugelen van het virus en ze liet weten dat het beleid rond legionella wel even wat soepeler kon. “Maar dat maakt de situatie niet minder ernstig. Integendeel, juist nu moet dat beleid weer worden aangescherpt om tot meer en structurele preventie te komen”, aldus de oprichter van Holland Water. “Want wat blijkt nu al? Monitoringsdata tonen niet alleen aan dat veel gebouwen inderdaad minder worden gebruikt, maar ook dat een deel van de gebouwbeheerders preventieve spoelregimes en controle door middel van monsternames op een laag pitje heeft gezet. In sommige gebouwen is zelfs helemaal geen sprake van een spoelbeleid. Daarmee onderschatten ze de werking van het natuurlijk proces van legionella en het nut van preventieve maatregelen schromelijk.”
Holland Water en Normec maken zich daarom zorgen dat de ongelukkige combinatie van factoren (weinig gebruikte gebouwen, stijgende temperaturen, beperkte financiële middelen en minder aandacht voor controle, preventie en/of bestrijding) gaat leiden tot grootschalige legionellabesmettingen wanneer gebouwen weer (volledig) in gebruik worden genomen. Hier en daar gaan accommodaties op het ogenblik alweer open. Deze zorgen worden gedeeld door ISSO, kennisinstituut voor bouw- en installatietechniek.

‘Nu carnaval voor legionellabacterie’
De Zeeuw noemt de legionellabacterie een ‘sluipmoordenaar’. “In februari heeft het coronavirus tijdens carnaval in Noord-Brabant in stilte om zich heen gegrepen, met alle ellendige gevolgen van dien”, zegt hij. “Voor een vergelijkbare sluipmoordenaar is het nu eigenlijk carnaval, namelijk voor de legionellabacterie. En waart de legionella eenmaal structureel rond in de drinkwaterinstallaties, dan helpen preventiemaatregelen zoals het spoelen van tappunten niet of nauwelijks meer.”
Ondernemers en gebouweigenaren kunnen dus voor vervelende verrassingen komen te staan als sprake is van legionella-ontwikkeling. “Er volgen mogelijk hoge kosten voor reiniging en de situatie kan ook betekenen dat ze nog later dan ze al graag willen weer kunnen open gaan”, waarschuwt De Zeeuw. “Zoals zo vaak in de coronacrisis geldt ook hier dat het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is om alert te zijn, goed op elkaar te letten en voor elkaar te zorgen”, stelt hij.

‘Straks weer onbezorgd naar de camping’
“Ik hoop dat ondernemers en gebouwbeheerders, maar ook de overheden, onze waarschuwing serieus nemen en ons initiatief op waarde weten te schatten”, zegt Leo de Zeeuw. En Ric de Jong voegt daar aan toe: “Als we nu de handen ineen slaan en maatregelen treffen, kan iedereen straks weer onbezorgd naar de camping, het zwembad, de sportschool, een hotel en kantoor. Dat hebben we met zijn allen toch wel verdiend.”

Op onze nieuwsbrief abonneren

‘Scholen weer open? Let ook op ventilatie, riolering en drinkwater’

Gepubliceerd op

Op 11 mei gaan de basisscholen, peuterspeelzalen en kinderopvang weer open. ISSO en TVVL wijzen erop dat goed ventileren, een goed functionerende riolering, veilig drinkwater en legionellapreventie in deze gebouwen net zo belangrijk is als een 1,5 meter beleid. Onderhoudsinstallateurs en gebouwbeheerders moeten scholen en kinderopvang hierover adviseren.

De REHVA-richtlijn stelt dat in slecht geventileerde ruimten het besmettingsgevaar voor Covid-19 niet uit te sluiten valt. Om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan zijn de volgende adviezen voor goede ventilatie erg belangrijk, aldus ISSO en TVVL:
- Controleer voordat de scholen open gaan of de ventilatie van klaslokalen in orde is. Laat mechanische systemen controleren op hun werking en inwendige hygiëne.
- Zorg ervoor dat natuurlijke ventilatievoorzieningen (te openen ramen, gevelroosters) optimaal gebruikt worden.
- Voorzie de lokalen bij voorkeur van een CO2-meter met stoplichtindicator, zodat duidelijk is wanneer extra ramen geopend moeten worden voor een goede luchtkwaliteit. Stel de instellingen hiervan tijdelijk zo in dat bij 700 ppm het oranje licht gaat branden en vanaf 800 pm het rode lichtje.
- Adviseer de scholen om elk uur even te luchten. In scholen met natuurlijke luchttoevoer moeten sowieso de ramen en roosters zo veel mogelijk worden geopend.
- Controleer de bedrijfstijden: zorg ervoor dat er continu enige ventilatie is in het gebouw (ook ‘s nachts) en stel systemen in op maximum ventileren overdag. Laat toiletafzuiging 24 uur per dag draaien. Pas de regelinstellingen van eventueel aanwezige CO2-gestuurde ventilatiesystemen aan, zodanig dat ook als maar de helft van de leerlingen aanwezig is, voluit wordt geventileerd.
- Verhelp storingen, waardoor ventilatie uitvalt, zo snel mogelijk.
Zodra de scholen weer in rustiger vaarwater komen kan weer worden geadviseerd over verbetering van de ventilatieprestaties en zo nodig intensivering van het onderhoud. Want dat de ventilatie in veel scholen voor verbetering vatbaar is, is geen onbekend probleem.

Legionellagevaar
Een ander aandachtspunt is legionellagevaar. Tappunten zijn mogelijk enkele weken niet gebruikt, waardoor de drinkwaterkwaliteit achteruit is gegaan en er zelfs een mogelijk legionellarisico is ontstaan. Ook kunnen de watersloten van onder andere wastafels en schrobputjes droog staan, waardoor een open verbinding met het riool ontstaat. Hierdoor kunnen bacteriën en virussen uit het riool zich in het gebouw verspreiden. Het advies aan de scholen is de tappunten goed te spoelen en watersloten te vullen met water, eventueel met een beetje slaolie bij watersloten waar nauwelijks water doorheen stroomt, om de verdamping te verminderen.
Een goede toilethygiëne helpt om overdracht van infecties te beperken. Dat beperkt zich niet alleen tot handenwassen (met zeep!) na toiletgebruik in de toiletruimte, maar ook het doorspoelen met gesloten toiletdeksels, indien aanwezig.

Vraagbaak voor leegstand en installaties
Gebouwbeheerders, installateurs of adviseurs die tegen praktijkproblemen aanlopen op genoemde gebieden, kunnen vragen stellen via: helpdesk@corona-techniek.nl. Een expertteam, bestaande uit specialisten van Techniek Nederland, VLA, TVVL, ISSO, bba binnenmilieu, Franchimon ICM, GGD, Arbo-techniek, TNO, Universiteit Gent, TU Eindhoven en VCCN, staat klaar om advies te geven.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Bedieningsplaat in matzwart

Gepubliceerd op

De kleur zwart heeft de afgelopen jaren veel terrein gewonnen op het gebied van interieurdesign en badkamerinrichting. Steeds vaker wordt daarbij gekozen voor een matte uitvoering die de badkamer of toilet een luxe en tegelijkertijd ingetogen en elegante uitstraling geeft. De nieuwe matzwarte uitvoering van de Visign for Style 20 bedieningsplaat sluit op deze trend aan.

De rechthoekige vorm van deze bedieningsplaat wordt speels onderbroken door ronde bedieningsknoppen. De gewenste spoelhoeveelheid (2 - 4 liter of 3½ - 7½ liter) is herkenbaar aan de omvang van de bedieningsknoppen. De bolle en holle uitvoering van de afzonderlijke bedieningsknoppen geeft de bedieningsplaat letterlijk en figuurlijk een extra dimensie geeft. De plaat heeft een hoogte van 8 mm. Een zeer strak en elegant beeld ontstaat door de bedieningsplaat tegelvlak te installeren. Een speciaal inbouwframe wordt meegeleverd. Het frame is eenvoudig aan te passen aan uiteenlopende tegeldikten. Visign for Style 20 kan worden gecombineerd met alle Viega Prevista inbouwreservoirs en kan daarbij zowel aan de voor- als bovenzijde worden gemonteerd.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Grohe realiseert CO2-neutrale productie

Gepubliceerd op

Fabrikant van badkameroplossingen en keukenkranen Grohe heeft een CO2-neutrale productie gerealiseerd. Thomas Fuhr, CEO van Grohe AG. "We mikken nu op de volgende stap: eind 2021 willen we al onze verkoopkantoren wereldwijd klimaatneutraal maken." Om het zelfopgelegde doel van  CO2-vrije productie te bereiken, gebruikt Grohe sinds juli 2019 groene stroom in de Duitse logistieke centra en op vijf productielocaties die uitsluitend produceren voor het merk Grohe.

Daarnaast investeert het merk in zonnetechnologie, warmtekrachtkoppelingscentrales en productieprocessen zoals het 3D printen van metalen die materialen besparen om een waardeketen te garanderen die grondstoffen bespaart. Ook het moderne testlaboratorium in Hemer en een verhoogde recycling van materialen dragen bij aan de gestage vermindering van de CO2-voetafdruk. Als gevolg hiervan heeft Grohe zijn uitstoot van broeikasgassen met ongeveer 40 procent kunnen verminderen sinds de invoering van het duurzaamheidsprogramma in 2014, terwijl tegelijkertijd de energie-efficiëntie met 24 procent is verhoogd. Als gevolg hiervan zijn de oorspronkelijke geplande doelen aanzienlijk sneller behaald en zelfs verbeterd.

Compensatie
Grohe ondersteunt twee projecten ter compensatie van CO2-emissies die nog niet konden worden verminderd: het merk ondersteunt de exploitatie van een waterkrachtcentrale in India, dat de noodzaak van kolencentrales elimineert, en een project in Malawi, dat de reparatie en het onderhoud van boorgaten omvat die worden gebruikt voor de onttrekking van drinkwater. Als onderdeel van zijn koolstofstrategie is het sanitair merk van plan om de beproefde drieledige aanpak van ‘vermijden, verminderen en compenseren’ en zijn energie-efficiëntie elk jaar met eigen middelen te verhogen, waardoor het aandeel van de compensatie wordt verminderd.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Nieuwe maten Geberit buisschaaf voor schroefmachine

Gepubliceerd op

Drie jaar geleden introduceerde Geberit een buisschaaf voor op een schroefmachine voor de installatie van Geberit PE en Geberit Silent-db20 afvoersystemen met diameter d110. Deze buisschaaf is nu ook verkrijgbaar in de diameters d56, d63, d75 en d90. Hierdoor kan nu elke buis en elk aansluitstuk grondig geschraapt worden.

De bestaande buisschaaf met diameter d110, als ook de nieuwe buisschaven met diameters d56, d63, d75 en d90, passen op elke reguliere schroefmachine. Hierdoor kunnen leidingen en aansluitstukken ten behoeve van lasaansluitingen binnen tien seconden worden voorbereid met een Geberit elektrolasmof. De buisschaaf is met name geschikt voor werkzaamheden op krappe en moeilijk toegankelijke locaties. Het schaafmes van de buisschaaf kan eenvoudig worden vervangen.

De Geberit buisschaaf - inclusief de reeds bestaande diameter d110 - is afzonderlijk verkrijgbaar of als set in een praktische koffer.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Closet en zitting in één doos

Gepubliceerd op

Geberit lanceert de Geberit WC Pack. Waar normaal het closet en de zitting apart besteld worden, zitten deze nu beide in één doos. De volgende Packs zijn verkrijgbaar: Geberit 280 Basic, 280 Basic Rimfree®, 300 Rimfree®, Renova Compact Rimfree® en iCon Rimfree®.

Vanaf 1 april is Geberit een spaarprogramma gestart waarbij de installateur met elke Geberit Pack spaart voor sportieve & lifestyle cadeaus, variërend van een BBQ en draadloze earpods tot aan een dumbbell en een AB buiktrainer. Bij elk aangekocht Pack ontvangt de installateur spaarpunten, die op de site www.spaarvooreensixpack.nl verzilverd kunnen worden. Hoe meer spaarpunten, hoe meer of hoe duurder de cadeaus die uitgezocht kunnen worden.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Waarom handen wassen als de kraanhendel vol bacteriën zit?

Gepubliceerd op

Een belangrijke veiligheidsmaatregel tegen het coronavirus is het goed wassen van de handen. 80% van infecties ontstaat door niet of gebrekkig handen wassen. Maar wat is het nut van handen wassen als de hendel waarmee de kraan dicht wordt gezet, vol bacteriën zit?

Het coronavirus kan in de lucht een paar uur ‘overleven’, maar nog langer op sommige oppervlaktes. Zo kan het op staal 72 uur, dus 2 tot 3 dagen, overleven. Het wassen van de handen is een van de meest effectieve manieren om besmetting en overdracht van bacteriën te voorkomen maar met vuile handen wordt de kraan geactiveerd om de handen te kunnen wassen. Daarna moet men met de schone handen de kraan weer dicht zetten. Zo kunnen kranen een besmettingsbron worden.

Contactloze kranen
Vanuit hygiënisch oogpunt zijn contactloze kranen daarom de beste keuze. Als oppervlakten niet aangeraakt worden, kan er ook geen overdracht van bacteriën of andere ziekteverwekkers plaatsvinden. Dankzij contactloze bediening wordt de overdracht tussen personen tot 80% verminderd ten opzichte van een handmatige bediening. Dat is vooral belangrijk in gebouwen met strenge hygiëne-eisen zoals ziekenhuizen, zorginstellingen, kinderdagverblijven en voedselverwerkende bedrijven.

Zelfsluitende kranen
Een andere optie zijn zelfsluitende kranen. De kraan wordt handmatig opengezet maar stopt de waterstroom automatisch. Met zelfsluitende kranen hoeft de kraan na het wassen van de handen niet meer aangeraakt worden om de waterstroom te stoppen. De kraan regelt dit automatisch dankzij een vooraf ingestelde timer. Hendelkranen moeten na het wassen van de handen opnieuw worden aangeraakt om de kraan te sluiten en dat kan leiden tot het herbesmetten van de handen.

Ook zuiniger
Tijdens het handenwassen staat de kraan meestal even open. Hierdoor wordt er gemiddeld tijdens het wassen van de handen rond de 4 liter drinkwater gebruikt. Met een contactloze kraan worden handen grondig gewassen, waarna de kraan vanzelf stopt middels een sensor. Dit kan voor een waterbesparing tot 70% zorgen.

Andere contactloze sanitairoplossingen
Niet alleen kranen van wastafels zijn een risico voor de overdracht van ziekteverwekkers maar ook andere armaturen en oppervlaktes in sanitaire ruimtes, die aangeraakt worden. Denk bijvoorbeeld aan de spoelknoppen van wc’s en urinoirs. Naast een uitgebreid assortiment elektronische contactloze kranen zijn er ook contactloze oplossingen voor wc- en urinoirspoelsystemen leverbaar, waarbij verschillende soorten sensoren ingezet kunnen worden.

Sensoren
Een infraroodsensor detecteert de aanwezigheid van een gebruiker en geeft het ingestelde spoelvolume contactloos vrij zodra de gebruiker het registratiebereik van de sensor heeft verlaten (zonebewaking). Een sifonsensor is in de sifon geïntegreerd en activeert de spoeling bij beweging en temperatuurverandering in de urinoirsifon. Hij herkent betrouwbaar de door de gebruiker gegenereerde spoelbehoefte - zelfs bij aanzienlijke afzetting van urinesteen of verkorsting. Indien de sifoninhoud uitdroogt of door onderdruk in het afvalwatersysteem wordt gezogen, wordt het vloeistofpeil in de sifon automatisch aangevuld.
De activering van een keramieksensor vindt plaats bij het detecteren van een urinestraal in het closet. De kleine sensor die op de achterkant van het keramiek wordt geïnstalleerd, bewaakt de binnenruimte. Als deze een vloeistofstraal detecteert, wordt de spoeling automatisch geactiveerd. Indien de sifon of de afvoerleiding verstopt raakt, verhindert de sensor met een spoelstop dat het bekken overloopt. Bij veelvuldig gebruik van de sanitaire ruimte schakelt de elektronica automatisch op waterspaarmodus (»stadiongebruik«). De spoeling gebeurt dan slechts één keer per minuut - net zo lang tot de gebruiksfrequentie weer daalt.

Ombouwen i.p.v. vervangen
Elektronische sensoren bieden een hygiënische (en bovendien waterbesparende) mogelijkheid voor gebouwbeheerders. Een verbouwing is helaas niet altijd mogelijk aangezien deze veel tijd en geld kost. Met opbouwoplossingen zoals de Schelltronic kan zonder verdere verbouwingshandelingen een oude, manuele urinoir-spoelkraan door een infraroodgestuurde kraan worden vervangen. De infraroodsensortechniek zorgt ervoor dat de spoeling contactloos geactiveerd wordt. Alle componenten zijn eenvoudig toegankelijk en via stekkers met elkaar verbonden. En indien een batterij vervangen moet worden, dan knippert een LED goed zichtbaar in het sensorvenster. Een batterijwissel duurt slechts 2 minuten.

Dit artikel is geschreven door Schell, armaturenspecialist uit Duitsland, producent van intelligente kraantechnologie en gebouwbeheersystemen voor sanitaire installaties.

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

“Juist nu loden waterleidingen vervangen”

Gepubliceerd op

In Nederland hebben tussen de 100.000 en 200.000 woningen nog loden waterleidingen. Daar bovenop komt een fors aantal publieke gebouwen, zoals scholen en peuterspeelzalen. Deze gebouwen zijn nu grotendeels gesloten vanwege de coronacrisis. Een ideaal moment dus om de loden waterleidingen te vervangen, aldus Eric van der Blom, expert Sanitaire Technieken van Techniek Nederland.

In november 2019 drong de Gezondheidsraad nog aan bij de overheid om tempo te zetten achter de sanering van loden waterleidingen. Zoals bekend brengen die ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee.

Schadelijke hoeveelheden
“In Nederland geldt een bovengrens van 10 microgram lood per liter drinkwater. Normaliter bereik je die hoeveelheid niet in het hedendaagse leidingwerk, maar voor oude loden waterleidingen liggen de zaken anders.” Van der Blom heeft meetresultaten gezien waarbij hoeveelheden van 35 tot 70 microgram per liter werd aangetroffen.

Risico’s
“Te veel lood in het water levert risico’s op voor de volksgezondheid. Zo krijgen zuigelingen al snel relatief veel lood per lichaamsgewicht binnen via flesvoeding in een gebouw met loden waterleidingen. Lood beïnvloedt de ontwikkeling van hersenen negatief. Daarnaast lopen mensen meer risico op hart- en vaatziekten, evenals nieraandoeningen.”

Verbazingwekkend
De woningen en publieke gebouwen met loden waterleidingen dateren van voor 1960. Eigenlijk is het verbazingwekkend dat dit probleem nog speelt, terwijl de gezondheidsrisico’s al decennialang bekend zijn. Van der Blom: “In 1999-20040 is een grootscheepse actie geweest. Particulieren konden destijds met overheidssubsidie hun leidingen laten vervangen. Daar is toen maar beperkt gebruik van gemaakt. Daarnaast was er toentertijd weliswaar al veel kennis aanwezig over de gezondheidsrisico’s, maar niet van de negatieve invloed op de hersenontwikkeling tot 7 jaar. Zeker met de kennis van nu is het belangrijk dat wij woningeigenaren een steuntje in de rug geven om loden leidingen zo snel mogelijk te laten vervangen. Daar ligt óók een verantwoordelijkheid bij de overheid. Daarom pleiten wij voor een robuuste, substantiële overheidssubsidie. ”

Doorpakken
Inmiddels is een aantal woningcorporaties al aan de slag gegaan, Van der Blom zou ze graag zien doorpakken, evenals dus eigenaren van publieke gebouwen. “Deze crisis biedt een uitgelezen kans om in een hoog tempo de loden waterleidingen te vervangen in scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en dergelijke. De klanten hebben geen last van geluidsoverlast, stof, afsluiten watertoevoer en/of installateurs die overal rondlopen met leidingmateriaal en gereedschap. En menig installateur heeft nu tijd over door de coronacrisis. In een leeg gebouw is het ook eenvoudiger om je aan het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ te houden.”

Extra werk
Vaak leidt het ene werk bovendien tot de volgende klus. “Als klanten eenmaal de leidingen gaan vervangen, kunnen ze ook om nieuwe kranen en andere aanpassingen vragen. Overigens moet daar eveneens rekening worden gehouden met gezondheidsaspecten. Kranen zijn van messing, een legering waarin ook wat lood in zit. Bij nieuwe kranen is het advies om de eerste twee maanden altijd eerst 2 minuten te spoelen, voordat je het water gaat gebruiken.”

Particuliere huizenbezitters
Je kunt particuliere huizenbezitters niet over één kam scheren met woningcorporaties en eigenaren van publieke gebouwen. De zaken liggen toch wat anders. Zij zitten nu veelal thuis en zullen zelf de stap moeten zetten. Van der Blom maakt zich ook zorgen om deze groep. “We zien in steeds meer huishoudens waterontharders verschijnen. Als je een loden waterleiding hebt, verwijderen die de harde kalklaag die aan de binnenkant zit, waardoor het drinkwater rechtstreeks in contact komt met lood. Ook daar zou een snelle vervanging dus raadzaam zijn.”

Lobby
Inmiddels heeft Techniek Nederland al afspraken gemaakt met onder meer Rijkwaterstaat om infrastructurele werken naar voren te halen en overheidsaanbestedingen door te laten gaan om zo de effecten van de coronacrisis te dempen voor de sector. Techniek Nederland wil er zich hard voor maken om de overheid te overtuigen ook het vervangen van loden waterleidingen tot een speerpunt te maken. “En uiteraard kan je ook zelf als installateur proactief gebouweigenaren, particulieren of gemeenten benaderen met een aanbod.”

Op onze nieuwsbrief abonneren

Tegen verstoppingen beschermde dompelpomp

Gepubliceerd op

KSB introduceert een nieuwe reeks dompelpompen van de pompserie Amarex. De toepassingsgebieden van de nieuwe pompen zijn afvalwater- en slibbehandeling alsmede het transport van regenwater. De pompen kunnen media met langvezelige of vaste bestanddelen, gashoudende media, slib, tapwater maar ook vuilwater verpompen. Als waaiers worden vrijstroomwaaiers (Fmax) of de nieuwe open tweekanaalwaaier D-max toegepast.

De klant heeft daarmee de keuze of hij een kleine hoeveelheid afvalwater met een grote(re) opvoerhoogte of een grote(re) hoeveelheid met een geringe(re) opvoerhoogte wil verpompen. Bij de Dmax-uitvoering is optioneel een zogenoemde D-flector leverbaar, die nog beter beschermt tegen verstopping door vochtige doekjes. Verschillende materiaalvarianten en varianten aan mechanische asafdichtingen garanderen dat de gebruiker een breed spectrum aan corrosieve en abrasieve media kan verpompen.

Dankzij de verstoppingsbestendige constructie van de waaiers worden de onderhoudskosten ten opzichte van gebruikelijke uitvoeringen aanmerkelijk verlaagd, aldus de fabrikant. Het hoge hydraulische rendement van de pompen in combinatie met de hoog efficiënte elektromotoren (IE3) zorgt voor lage stroomkosten tijdens bedrijf. De maximale opvoerhoogte van de pompserie ligt bij 42 meter en de maximale capaciteit bedraagt 320 m3/h. De ontwikkelaars zijn bij het ontwerp nadrukkelijk uitgegaan van een lange levensduur. Daarvoor zorgen een royaal gedimensioneerde aandrijfmotor, de robuuste rollagers en een as van corrosiebestendig roestvrijstaal.

Een milieuvriendelijke, niet toxische olievulling verzekert een duurzame smering van de mechanische asafdichting. Zoals bij dit type pompen gebruikelijk is, wordt de inbouw in de pompput uitgevoerd via een voetbocht. Een ruime keuze aan adapterklauwen laat ook het gebruik van voetbochten van andere producenten toe, zodat verandering van fabricaat zonder grote montagekosten mogelijk is. De afdichting tussen voetbocht en persflenzen van de pomp wordt gerealiseerd via een nieuw ontwikkelde U-profielring, die waterdicht en duurzaam is. Voor het plaatsen van de pomp op de voetbocht, kan de gebruiker kiezen tussen een beugel- of draadgeleiding dan wel geleiding met een of twee geleiderails.

De pompen zijn zodanig geconstrueerd, dat ze gemakkelijk kunnen worden gerepareerd. Aan het eind van hun levenscyclus zijn nagenoeg alle verwerkte onderdelen te scheiden en te recyclen.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Lucht en vuil afscheiden met lagere weerstand en drukval

Gepubliceerd op

Flamco introduceert XStream lucht- en vuilafscheiders met een ECO/MAX-stand. Deze stand verbetert de prestaties van het systeem en zorgt voor een tot 15 procent lager energiegebruik, aldus de fabrikant. De afscheiders zijn eenvoudig te installeren.

Maarten van de Veen, CEO van de Flamco Groep: “De ECO-stand heeft een lagere weerstand en drukval. Slechts een gedeelte van het water gaat door de afscheider, zodat de systeempomp minder vermogen hoeft te leveren. Hierdoor kan het afscheidingsproces efficiënt worden uitgevoerd. De MAX-stand wordt vooral gebruikt bij het opstarten van het systeem. Al het systeemwater wordt door de XStream geleid. Dit heeft als voordeel dat de lucht-, vuil- en magnetietdeeltjes zeer snel worden opgevangen. Zo kan de installatie snel werken op een comfortabele en energie-efficiënte wijze.

Flamco biedt het nieuwe product aan in drie versies: De XStream Vent luchtafscheider verwijdert luchtbellen snel en effectief. De XStream Clean vuilafscheider vangt de kleinste vuil- en magnetietdeeltjes op dankzij een krachtige magneet. De gecombineerde lucht- en vuilafscheider XStream Vent-Clean biedt uitkomst in situaties waar het installeren van een afzonderlijke luchtafscheider en vuilafscheider problematisch is. Alle drie de versies beschikken over ingebouwde isolatie, waardoor warmteverlies verder wordt beperkt.

De Flamco XStream is voorzien van een 360 graden draaibare aansluiting, waardoor hij zowel in verticale, horizontale als diagonale leidingen kan worden geïnstalleerd. De doorstroomrichting van het systeem speelt geen rol, hetgeen installatiefouten voorkomt. De afscheiders zijn verkrijgbaar met drie verschillende aansluitingen: met binnendraad, met compressiefitting en met vlakdichtende buitendraad voor compacte en snelle installatie in bestaande systemen. Een geïntegreerde service-indicator vervangt afzonderlijke stickers. Deze geeft aan wanneer de XStream Clean het laatst is doorgespoeld of wanneer XStream Vent het laatst is geventileerd in de MAX-modus.

Op onze nieuwsbrief abonneren