Tag Archives: BIM

Foutloos uitwisselen BIM 3D-modellen nu voor ieder installatiebedrijf mogelijk

Gepubliceerd op

De eerste versie van de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB) is verschenen. Dit open platform maakt de uitwisseling van BIM 3D-modellen mogelijk voor alle partijen in de bouwketen. De UOB is te gebruiken tijdens alle fasen van het ontwerp- en bouwproces. Techniek Nederland, FME, Fedet, Ketenstandaard en 2BA hebben het platform in samenwerking met een aantal grote technisch dienstverleners en fabrikanten tot stand gebracht.

“De UOB zorgt ervoor dat de uitwisseling van informatie kan plaatsvinden zonder dat daarbij fouten ontstaan”, aldus Remco van der Linden, directeur Techniek & Markt van Techniek Nederland. “Dit maakt sneller en efficiënter werken mogelijk en vermindert bouwfouten en faalkosten. De oplevering van de UOB is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het Bouwwerk Informatie Model 3D (BIM 3D). De bibliotheek zorgt voor standaardisatie, die nodig is om datagestuurd te kunnen ontwerpen, bouwen, installeren en beheren.”

Onafhankelijk van softwareleveranciers
Alle fabrikanten kunnen straks hun producten toevoegen op basis van de open internationale ETIM-MC standaard. Ze hoeven niet langer voor individuele softwareleveranciers specifieke productdata te produceren en te onderhouden. Ieder installatiebedrijf kan, onafhankelijk van de eigen software, de objecten uit de bibliotheek gebruiken voor het ontwerpen en beheren van gebouwinstallaties.

Meer dan 350 template-objecten
Bij de start van versie 1.0 van de UOB kunnen 80% van de meest toegepaste productsoorten worden getekend. Gebruikers van het platform kunnen ruim 350 template-objecten toepassen in de generieke vorm. Op dit moment bieden tien fabrikanten in totaal zo’n 13.000 van hun producten aan, waarmee nu ook al specifieke objecten kunnen worden gemaakt. In Nederland gebruikt ongeveer 80% van de marktpartijen Revit. Versie 1.0 van de UOB gaat daarom van start met template-objecten voor Revit. Om de mogelijkheden van het platform te demonstreren aan installatiebedrijven, fabrikanten en ontwikkelaars is een demo-app beschikbaar. Installateurs (modelleurs/engineers) kunnen daarnaast kennismaken met de UOB via speciaal georganiseerde kliksessies in de maanden juni en juli.

Kennismakingsfase
Voor het succes van een open standaard is draagvlak cruciaal.  De initiatiefnemers en de technieksector als geheel zetten daarom in op een brede deelname aan de UOB. Zij nodigen fabrikanten en softwareleveranciers uit om hun productdata aan te leveren en hun applicaties geschikt te maken voor de UOB. 2BA en haar CAD-partner voor de UOB (CIC) zullen de fabrikanten en softwareleveranciers ondersteunen met infosessies en ‘hackathons’ die eveneens in juni en juli worden gehouden. De eerste commerciële Revit-apps zullen in september worden opgeleverd. Daarna kunnen installateurs de UOB ook in projecten in gaan zetten.

DigiDeal Gebouwde Omgeving
De open Uniforme Objecten Bibliotheek is één van de versnellingsprojecten van de DigiDeal Gebouwde Omgeving. Met dit initiatief willen de overheid, Techniek Nederland en Bouwend Nederland de digitalisering in de bouw een impuls geven. Martin Kreijenbroek, directeur van 2BA: “Als sector willen we de verantwoordelijkheid nemen in de uitdagingen waar Nederland voor staat. We zullen onze kwaliteit, innovatiekracht en productiviteit sterk moeten vergroten. Open digitaal samenwerken is daarin cruciaal.”

Meer informatie over de UOB is te vinden op www.openuob.nl.

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

Nieuwe BIM-software

Gepubliceerd op

Met DDS-CAD 15 biedt Data Design System nu de volgende ontwikkelingsfase van haar BIM-oplossing voor gebouwgebonden installaties. Verschillende innovaties en verdere verbeteringen voor meer precisie en efficiëntie bij het ontwerpen kenmerken de nieuwe versie van de multidisciplinaire softwareapplicatie.

DDS-CAD 15 biedt bijvoorbeeld een koellast-simulatie en een warmteverliesberekening conform de nieuwe NEN-EN 12831 norm. Binnen de elektrotechnische discipline zorgen een nieuwe verdeler-manager en een verbeterde leidingfunctie voor een sneller ontwerpproces en meer flexibiliteit. Verdere optimalisaties zijn te vinden in het algemene gebruik van de software. Nieuw is het technisch spiegelen, waarmee structureel identieke systemen snel en professioneel gespiegeld kunnen worden. Tegelijkertijd worden correcte posities van aansluitpunten voor sanitaire objecten en normconforme weergave van elektrotechnische symbolen behouden.

Sneller werken
Om het werken verder te versnellen, biedt de nieuwste versie van DDS-CAD een direct toegankelijk eigenschappenvenster. Hier vind je de belangrijkste kenmerken van geselecteerde objecten, die je direct kan bewerken. Via een visueel aantrekkelijke startpagina met projectpreviews en zoekfunctie bereiken gebruikers ook het gewenste project met een enkele muisklik.

Koellastberekening
De module voor de berekening van de koellast is gebaseerd op een softwareoplossing van de gerenommeerde simulatiespecialist EQUA. De berekening kan worden uitgevoerd volgens de standaard of op basis van een ruimte- of gebouwsimulatie. De functie voldoet evenzeer aan de internationale ASHRAE-norm als aan de meer complexe VDI 2078. De volledig herziende warmteverliesberekening houdt niet alleen rekening met wijzigingen in de norm, maar biedt ook de mogelijkheid om alle vereiste instellingen in een enkel compact dialoog te bewerken.

Cloudplatform
Naast de functies voor de afzonderlijke technische disciplines zijn ook de BIM-functies van de software verrijkt. DDS-CAD-gebruikers hebben nu rechtstreeks toegang tot het cloudplatform BIMobject om de hoogwaardige BIM-objecten van verschillende fabrikanten in hun ontwerp te integreren. Bovendien heeft de Noorse softwareontwikkelaar zijn positie als een van de innovatieve leiders in Open BIM verder versterkt met een geoptimaliseerde gegevensuitwisseling via IFC.

 

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

Huidige BIM-LOD voor bouwsector niet werkbaar

Gepubliceerd op

Een groep van circa dertig BIM specialisten uit de bouwsector heeft afgelopen voorjaar gesproken over het Level of Detail (LOD) in een BIM. Het belangrijkste probleem met het huidige LOD is dat deze niet smart en niet specifiek (genoeg) is. Een oplossing zien de BIM specialisten in de mogelijkheid om het detailniveau en de gegevensbehoefte per discipline aan het specifieke beslissingsmoment te koppelen, los van de fasen volgens de DNR.

Het BIM-LOD is bedoeld om de informatieoverdracht binnen de BIM werkmethodiek te verbeteren. Toch leidt deze in de praktijk vaker dan men lief is tot verwarring en discussie. Kennisvereniging TVVL startte daarom het project BIM-LOD, geïnitieerd door de Triple BIM Community, waarmee ze een verbetering tot stand wilde brengen. Tijdens vier gestructureerde sessies zochten de vakmensen naar werkbare oplossingen voor het belangrijkste probleem in het huidige BIM proces: het formuleren van een duidelijke en uniforme definitie van een LOD. De conclusie na de vier sessies is dat het huidige systeem met LOD in de Nederlandse praktijk niet werkbaar is. In plaats daarvan moet er een nieuwe, sectorbrede systematiek komen.

Geen uniforme LOD-definitie
Een efficiënte BIM valt of staat met goede afspraken en betrouwbare informatie. Daar moet BIM-LOD aan bijdragen. Maar de term zelf geeft vaak meer verwarring dan houvast. LOD kan staan voor ‘Level of Development’ (American Institute of Architects), ‘Level of Detail’ of ‘Level of Definition’. Welke naam dan ook, BIM-LOD bepaalt welke informatie in de fases van ontwerp, bouw en beheer moet vastliggen. Tijdens de eerste workshops zijn de drie meest prominente problemen geïdentificeerd, die vervolgens in de sessies verder zijn uitgewerkt. Deze drie zijn:
- Via LOD proberen we LOG (geometrie) en LOI (informatie) in één format te duwen.
- Partijen hebben verschillende informatiebehoeften per discipline, per component en per fase.
- De opdrachtgever weet niet goed wat hij vraagt.

LOD koppelen aan beslismomenten
Omdat het huidige LOD niet smart en niet specifiek (genoeg) is, ontstaat veel onduidelijkheid. Of, zoals veel deelnemers opmerkten, de huidige wijze waarop we nu het LOD, de mate van detaillering gebruiken, past niet in ons bouwproces met de fases die wij volgens de DNR hanteren. Volgens de BIM specialisten moet het mogelijk zijn om het detailniveau en de gegevensbehoefte per discipline aan het specifieke beslissingsmoment te koppelen, los van de fasen volgens de DNR.

Alternatieve structuur uitgewerkt
Om te laten zien hoe dit in de praktijk kan werken, is er tijdens de laatste sessie een alternatieve structuur uitgewerkt voor een LOD op basis van de discipline Brandveiligheid tijdens het beslismoment Vergunningsaanvraag (WABO/DO). Daaruit kwam een duidelijk bewijs naar voren dat je Geometrie en Informatie (LOG en LOI) moet splitsen. Voor een heldere en goed werkbare LOD is het noodzakelijk om op beslismomenten (bouwaanvraag, aanbesteding, enz.) te sturen. Dit zal een onlosmakelijk onderdeel moeten zijn van de methode die we in Nederland willen hanteren. En dat geldt ook voor de conclusie dat we LOD niet op model maar op objecten moeten toepassen.

Draagvlak creëren
Om te zorgen dat de uitwerking, de conclusie en het voorstel van de BIM-specialisten uiteindelijk hun weg naar de markt vinden, gaat een afvaardiging van de Triple BIM Community hier draagvlak voor creëren. Daarvoor presenteren zij de conclusies bij de Bouw Informatie Raad (BIR) en het DSGO-team van de DiGiDeal, waarbij zij ook een plan voorleggen over de voortzetting van het traject. In die nieuwe uitwerking voor de Nederlandse markt is geen plaats voor de term LOD; uitkomst van de vier sessies is dat de term LOD inmiddels ‘besmet’ is geraakt, wat de effectiviteit van de uitwerking en implementatie negatief beïnvloedt.

Eerste Nederlandse adviesbureau met BIM certificaat

Gepubliceerd op

Ingenieursadviesbureau Sweco Nederland heeft het ISO 19650 certificaat verkregen. Dit certificaat is de internationale norm voor het beheer van informatie over de gehele levenscyclus van een bouwwerk met behulp van Building Information Modelling (BIM).

Het ISO-certificaat toont aan dat Sweco de processen voor het communiceren, produceren en controleren van digitale informatie en informatie-eisen door de gehele leverings-en operationele fase volledig beheerst. Sinds de introductie van het certificaat in december 2018 is het de eerste keer dat deze wordt toegekend aan een ingenieursadviesbureau in Nederland.

Effectief
Tomas de Loo, die namens BSI de audit verzorgde: “De energie, passie en het mensenwerk van de BIM werkgroep bij Sweco is effectief gebleken om de processen en BIM-strategie te implementeren. Er is in het bijzonder goede invulling gegeven aan de processtappen voor afstemming met opdrachtgevers en toetsing van toeleveranciers.”

Steeds complexer
Het ISO- certificaat werd toegekend aan de afdeling Techniek. John Jansson, afdelingshoofd Techniek bij Sweco: “De projecten waaraan wij werken worden steeds complexer. De hoeveelheid informatie over het project is zo groot en waardevol dat het noodzakelijk is om deze uniform en integraal te delen vanuit één centraal informatiemodel: BIM. Hierin worden ontwerpen en contracten volledig digitaal opgezet, integraal uitgevoerd en uniform opgeleverd. Zo werken wij met alle relevante disciplines in een virtuele projectomgeving aan de uitdagingen van onze klanten. Dit certificaat toont aan dat wij dit proces volledig beheersen.

Post-hbo opleiding BIM Coördinator in najaar van start

Gepubliceerd op

TVVL heeft een post-hbo opleiding tot BIM Coördinator ontwikkeld. Op 11 oktober gaan de eerste cursisten van start. Met het volgen van deze opleiding ontwikkelen de deelnemers zich tot degenen die, samen met een BIM-team, een BIM-model opleveren. Naast praktijkkennis en -opdrachten besteedt de opleiding aandacht aan coaching, management en persoonlijke ontwikkeling.

De basis van de opleiding tot BIM Coördinator is de dagelijkse praktijk, waarbij de cursisten leren door te doen. De opleiders zelf zijn ervaren BIM-experts die zelf ook dagelijks met BIM in de praktijk bezig zijn.

Persoonlijk
Om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen, kiest TVVL voor een opzet met relatief kleine groepen van maximaal 10 personen. Gedurende de cursus heeft elke deelnemer 3 persoonlijke coachingsmomenten. Tijdens deze gesprekken gaan de deelnemers met een eigen coach in gesprek over hun leerdoelen.

Primeur
De cursus BIM Coördinator is de eerste opleiding tot BIM Coördinator in Nederland waarvoor de post-hbo registratie is aangevraagd. TVVL ontwikkelde samen met een aantal partners de opleiding vanwege het toenemende belang van BIM binnen bouwprojecten en heeft alle belangrijke onderdelen van het ‘gedigitaliseerde bouwproces’ in de lesstof verwerkt. Naast deze opleiding tot BIM Coördinator biedt TVVL ook de praktijkcursus ‘Startend BIM-modelleur’.

Persoonlijkheidstest
De opleiding BIM Coördinator bestaat uit 15 hele lesdagen. Om de leerdoelen te realiseren die de deelnemers zichzelf stellen, vullen de cursisten aan het begin van de opleiding eerst de DISC-persoonlijkheidstest in. Aan de hand van de uitkomsten kunnen zij samen met een gediplomeerde coach hun persoonlijke leerdoelen formuleren. De opleiding behandelt verder de benodigde software (Navisworks en Solibri) en gaat dieper in op wat BIM voor een installatie- of bouwbedrijf inhoudt.

Aanmelden
De eerste cursus BIM Coördinator van TVVL start op 11 oktober. Inschrijven kan via de website www.tvvl.nl/bimcoordinator. Als de deelnemers de verplichte werkopdrachten met een voldoende afsluiten en een succesvolle eindpresentatie houden, ontvangen de cursisten hun post-hbo diploma.

Groen licht voor Uniforme Objecten Bibliotheek

Gepubliceerd op

Het bestuur van Techniek Nederland en de grootste technisch dienstverleners binnen de ondernemersorganisatie hebben groen licht gegeven voor het bouwen van een Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB). Installatiebedrijven en hun projectpartners kunnen daarmee vanaf mei 2020 data uitwisselen. Omdat de UOB toegankelijk is voor alle betrokkenen, onafhankelijk van de gebruikte software, wordt het werken in Bouw Informatie Modellen (BIM) eenvoudiger en efficiënter. De bouw van de objectenbibliotheek is mogelijk dankzij een financiële bijdrage van Techniek Nederland, een aantal leden, een groep fabrikanten en 2BA.

De bouw van de UOB zorgt voor een productiviteitssprong, een drastische reductie van faalkosten en een optimalisering van beheer en onderhoud van gebouwen, verwacht Techniek Nederland. Voorzitter Doekle Terpstra: “Gebouwen worden technisch steeds complexer. Dat komt door de energietransitie, maar ook door de ontwikkeling van smart buildings. Om snel en kwalitatief te kunnen bouwen en onderhoud en beheer optimaal te kunnen uitvoeren, hebben we een feilloze informatie-uitwisseling nodig. De digitalisering binnen de keten gaat hard en de Uniforme Objecten Bibliotheek is daar een cruciale schakel in.”

“Groot draagvlak”
Techniek Nederland en de grote technisch dienstverleners hebben het fundament gelegd voor de bouw van de UOB. Terpstra: “Ook de industrie heeft een cruciale rol in het project. Het enthousiasme en het draagvlak bij fabrikanten en leveranciers zijn groot. Ik reken daarom op krachtige ondersteuning vanuit de industrie. We moeten het écht samen doen! Ook fabrikanten hebben veel profijt van de UOB, want zij hoeven straks niet langer specifieke productdata te produceren en te onderhouden voor individuele softwareleveranciers. Dat scheelt ze veel tijd en geld.”

Open standaard
Het ontwerp voor de objectenbibliotheek is gebaseerd op twaalf use-cases van BIM-gebruikers en een onafhankelijk dataplatform tussen productdata en BIM- en CAD-content. De UOB gaat van start met het meest gebruikte CAD-platform voor installateurs en bouwers. Omdat de objectenbibliotheek een open standaard is, is het eenvoudig om er ook in andere CAD-omgevingen gebruik van te maken.

Projectuitvoering
2BA voert het project uit en neemt straks de exploitatie van de Objectenbibliotheek op zich. Deze uitvoeringsinstantie levert nu al gestandaardiseerde en gevalideerde productdata voor de installatiebranche. Ook Ketenstandaard Bouw en Installatie, Cadac Group en Itannex zijn nauw betrokken bij het project. Daarnaast is de Federatie Elektrotechniek (Fedet) -als vertegenwoordiger van alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige leveranciers- een belangrijke partner. De leden van Fedet gaan de data leveren om de UOB te vullen. De objectenbibliotheek draagt bij aan de doelstellingen van de DigiDealGo, het nationaal Digitaliseringsprogramma Gebouwde Omgeving van de overheid en de bouwketen. Het is om die reden ingediend als versnellingsproject.

Eén uniform informatiemodel
De Uniforme Objectenbibliotheek voorziet in een behoefte van installateurs en fabrikanten. Alle fabrikanten kunnen producten toevoegen aan de openbare, niet-merkgebonden bibliotheek. Vervolgens kan ieder installatiebedrijf onafhankelijk van de eigen software de objecten uit de bibliotheek gebruiken voor het ontwerpen van gebouwinstallaties. Met één uniform informatiemodel wisselen de CAD-systemen productinformatie snel en nauwkeurig uit in elke fase van het bouw- en BIM-proces.

BIM online gebouwdossier vernieuwd

Gepubliceerd op

BIMlink lanceert deze week de geheel vernieuwde versie van zijn online gebouwdossier. Na de ingrijpende update van het cloudplatform van BIMlink sluit de complexe werkelijkheid van BIM nog beter aan bij de behoefte van bedrijven aan informatie over hun gebouwen. BIMlink is een tool voor alle betrokkenen bij het ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen.

BIMlink stroomlijnt de samenwerking en communicatie tussen alle partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen. Al deze projectpartners kunnen via het platform van BIMlink optimaal samenwerken in het gemeenschappelijke gebouwdossier. Ze kunnen documenten en informatie over het gebouw vanuit hun eigen rol bekijken, bewerken en controleren. BIMlink is modulair opgebouwd en dus gebruiken teamleden alleen de modules met de informatie die voor hen relevant is en die hen ondersteunen bij hun taken in het bouwproces.

Het online platform BIMlink is een initiatief van directeur Roy van der Velden en wordt al sinds december 2015 intensief gebruikt door uiteenlopende grote klanten. BIMlink is ontwikkeld op basis van vele jaren ervaring met de dagelijkse praktijk in de bouwsector. Met de ervaringen en terugkoppeling van klanten en partners is de afgelopen tijd hard gewerkt aan een ingrijpende upgrade van het platform. “De hoeveelheid en complexiteit van informatie over gebouwen groeit razendsnel en dat maakt het opbouwen en structureren van één centrale bron van informatie over het gebouw onontbeerlijk”, zegt Van der Velden. “BIMlink is dit centrale informatiepunt waarmee alle betrokkenen gedurende de hele levensduur van het gebouw snel, makkelijk en laagdrempelig toegang tot de juiste informatie over een gebouw.”

BIMlink verbindt alle projectpartners die betrokken zijn in de keten van het ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen. De belangrijkste gebruikersgroepen van BIMlink zijn:

Projectontwikkeling: opdrachtgevers, projectontwikkelaars en overheden

Ontwerp: architecten, constructeurs en adviseurs

Bouw: bouwbedrijven en installatiebureaus

Gebouwbeheer: overheden, woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen

Medewerkers en teamleden van BIMlink-klanten krijgen uitsluitend toegang tot de informatie die voor hen relevant is en waar ze direct op moeten kunnen acteren. Dit houdt de kosten overzichtelijk en garandeert gestroomlijnde processen.

BIMlink is opgebouwd uit modules. De functionaliteit in elke module is afgestemd op een deel van de levenscyclus van een gebouw: vanaf ontwikkeling en ontwerp tot het gebruik en beheer. Klanten kiezen per gebruikersgroep of teamlid voor de modules met de functionaliteit die deze gebruikers nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken in het project. Door de modulaire opbouw van BIMlink betalen klanten dus alleen voor de specifieke functies die deze teamleden nodig hebben. Bij omvangrijke projecten kunnen klanten een persoonlijke prijsindicatie krijgen op basis van specifieke wensen, modules en functies.

BIMlink werkt samen met diverse partijen in de bouwsector en aangrenzende disciplines. Die samenwerking maakt het platform een veelzijdig instrument voor alle partijen die betrokken zijn bij een gebouw, stelt Van der Velden. “Een voorbeeld is de API die we hebben ontwikkeld zodat de FMIS-software van gebouwbeheerders makkelijk informatie uit ons platform kan ophalen en delen.”

 

De weg naar de juiste BIM-strategie

Gepubliceerd op

Building Information Modelling (BIM) ligt op ieders lippen in de bouwsector. Maar bij nader inzien is deze term enigszins misleidend. Gaat het hier echt alleen maar om ’modelleren’? Eigenlijk bestrijkt het modelling-onderdeel van de afkorting niet alle aspecten van BIM. Vooral bij de ontwikkeling van een BIM-strategie is het belangrijk om dit te beseffen. Een alomvattende implementatiestrategie ontwikkelen is alleen mogelijk op basis van een juiste definitie van de term BIM.

Auteur: MSc. Sven-Eric Schapke, Directeur BIM/PLM bij think project!

BIM wordt steeds meer de standaard voor internationale en nationale bouwprojecten. De omschakeling naar de BIM-werkwijze is dan ook een belangrijke stap om de concurrentie voor te blijven. De voordelen liggen voor de hand: bouwbedrijven profiteren van een verbeterde planningskwaliteit en het naleven van kosten en deadlines. Maar hoe implementeren bedrijven op een succesvolle manier een BIM-strategie om deze voordelen daadwerkelijk te benutten?

Meer dan 3D en software
Alvorens in te gaan op de concrete planning van een BIM-implementatie, is het belangrijk dat dit proces gebaseerd is op het juiste begrip van BIM. Building Information Modelling wordt vaak gelijkgesteld met 3D-planning. Maar dit alleen dekt niet alles. Bedrijven kunnen BIM ook inzetten om aanvullende informatie, zoals productie-informatie voor bouwelementen of materiaaleigenschappen, toe te wijzen aan een 3D-model. Als tijd en kosten worden meegerekend, worden modellen gemaakt met een veel grotere diepgang van informatie over de gehele levenscyclus van het project. Daarnaast is BIM een methodologie die gebruikt kan worden om verschillende soorten informatie in een bouwproject te organiseren. Het doel is om al deze relevante informatie gemakkelijk toegankelijk en verspreidbaar te maken voor alle projectleden in alle bedrijven. Dit aspect van transparantie en digitaal informatiebeheer is de echte toegevoegde waarde van BIM. Bovendien kunnen al deze geregistreerde gegevens automatisch worden geïnterpreteerd. Dit maakt het mogelijk om sneller, beter en eerder beslissingen te nemen tijdens het bouwproces of al in de planningsfase.

BIM = infrastructuur en processen
BIM is vooral gericht op de omgang met gewijzigde informatie. Daarom is ’Building Information Management’ een bijzonder geschikte definitie. BIM heeft invloed op de structurele en procedurele organisatie van het bouwproject. Maar ook op de toekenning van plannings- en constructiediensten en op de inhoud van de contractuele voorschriften. Er valt dus al in de eerste fasen van een project veel te winnen met BIM. In de voorbereidende fasen leg je namelijk al de basis voor een succesvolle verwerking van BIM-projecten. Dit heeft gevolgen voor de ontwikkeling van een BIM-strategie. Werken met BIM betekent namelijk dat bedrijven gebruik moeten maken van  noodzakelijke digitale infrastructuur en een proces op gang moeten brengen dat samenwerking in projecten mogelijk maakt. Dit omvat het definiëren van de doelstellingen, organisatiestructuren, verantwoordelijkheden en technische afspraken voor een specifiek project.

De dimensies van een BIM-strategie
Wat hebben bedrijven precies nodig als ze voor BIM kiezen? Waarop moeten ze letten, wat moeten ze vooraf definiëren? Allereerst zijn een duidelijke strategie en definitie van de eisen absoluut noodzakelijk. Daarnaast vereist een dergelijke ingrijpende digitale transformatie niet alleen technologische maar ook veranderingen in de bedrijfscultuur. De veranderingen moeten plaatsvinden op verschillende bedrijfsniveaus: op procesniveau (de diensten en workflows), op data- en technologisch niveau en op menselijk niveau. Dat laatste wil zeggen in de sociale structuur van het bedrijf en in het persoonlijke werkgedrag.

Mensen en regels
Digitalisering en de invoering van BIM leiden niet alleen tot de introductie van nieuwe tools, maar ook tot nieuwe vormen van samenwerken. Dit betekent dat er bijbehorende nieuwe regels moeten komen, die gezamenlijk moeten worden opgesteld. Communicatie en directe participatie van werknemers in de besluitvorming zijn belangrijke managementtaken om wantrouwen en angst te verminderen en enthousiasme voor verandering op te wekken. Even belangrijk is de kwalificatie van werknemers. Om Building Information Management succesvol toe te passen, moeten onder andere de volgende vragen worden beantwoord:
•             Wie is verantwoordelijk voor de informatiesoevereiniteit?
•             Wie is de eigenaar van de auteursrechten op de gecreëerde projectinformatie en wie is er verantwoordelijk voor?
•             Hoe kan de medewerking van alle projectleden worden gewaarborgd?
•             Beschikken alle projectleden over de benodigde kennis en hebben ze voldoende informatie voor succesvol BIM-projectwerk?
•             Heeft het bedrijf een BIM-coördinator of een volledige personeelsafdeling nodig voor de implementatie en realisatie?

Processen
Een ander belangrijk niveau voor een BIM-strategie is de organisatie van bedrijfs- en projectprocessen. Dit komt omdat ongestructureerde processen niet automatisch door digitalisering een doelgerichte structuur krijgen. Daarom is het noodzakelijk om in de eerste fase de processen van het bedrijf te verwerken. Zo worden tekortkomingen, maar ook mogelijk nieuwe problemen die zijn veroorzaakt door ongestructureerde of ongedefinieerde processen, geïdentificeerd.

Op basis hiervan is het mogelijk om de noodzakelijke processen voor het werken met BIM vast te leggen. Dit moet een vlotte doorstroming van informatie en een gecoördineerde samenwerking tussen alle projectleden garanderen. De volgende vragen helpen om deze noodzakelijke processen te definiëren:
•             Hoe worden de (deel)bouwmodellen van de verschillende vakgebieden gecoördineerd?
•             Wie controleert de kwaliteit van de inhoud van het model en hoe kunnen deze worden vrijgegeven?
•             Wie is betrokken bij de creatie van gegevens en hoe? Waar bevindt zich de gegevensoverdracht – en naar wie gaan welke gegevens, en in welke stap?
•             Is voldaan aan de normen voor informatiebeheerprocessen (ISO 19650)?

Data
Het bouwen van informatiemodellering leidt tot een enorme hoeveelheid  aan data. Deze gegevens, vooral wanneer bedrijven de kosten en tijd (4D- of 5D-modellen) meenemen, moeten allemaal op dezelfde manier worden beheerd. Bij het werken met verschillende soorten informatie en gegevens uit verschillende bronnen zijn er een aantal punten waarmee bedrijven rekening moeten houden om zo effectief mogelijk gebruik te kunnen maken van Building Information Management:
•             De informatie- en gegevensvereisten moeten nauwkeurig worden gedefinieerd, zodat alle projectleden weten wat ze moeten aanleveren. Deze zogenoemde klantinformatie-eisen (AIA) kunnen zowel functionele als gedetailleerde eisen voor individuele modelelementen (Model View Definition, MVD) omvatten.
•             Om Building Information Management goed te laten werken, moeten alle gebruikers kunnen vertrouwen op open uitwisselingsformaten (zoals IFC of BCF). Dit is de enige manier om te zorgen dat alle betrokkenen alle gegevens kunnen gebruiken.

Technologie
Investeringen in een veilige en flexibele IT-infrastructuur vormen de basis van alle digitaliseringsinspanningen, waaronder  BIM. Omdat er echter meer is dan één soort BIM-software, moet er een fundamenteel onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen software:
•             Software om BIM-informatie (authoring tools) te ontwikkelen
•             Software om BIM-informatie te coördineren en te testen (BIM-testtools)
•             Software om BIM-informatie te hergebruikenin verschillende toepassingsgebieden (analyse- en simulatiesoftware)
•             Software voor het beheer van BIM-informatie en projectsamenwerking
Het laatste type software heeft betrekking op een BIM-gebaseerde Common Data Environment (CDE). Een CDE is een digitaal projectplatform waarop alle projectinformatie wordt verzameld, beheerd en verspreid. Een CDE zorgt ervoor dat elke stakeholder altijd de nieuwste BIM-modellen en -documenten bij de hand heeft tijdens het project en toegang heeft tot alle belangrijke, aanvullende informatie. Met behulp van een CDE wordt alle informatie centraal verzameld en georganiseerd. Hierdoor kunnen bedrijven gestandaardiseerde processen definiëren en kunnen ze fouten in het informatiebeheer of communicatieproblemen tussen projectleden aanzienlijk verminderen.

Conclusie
Het is duidelijk: BIM is méér dan alleen maar modelleren. Het gaat om een nieuwe manier van samenwerken. BIM zorgt voor gestructureerd en transparant data- en informatiebeheer wat betere en effectievere samenwerking tussen projecten stimuleert – zelfs over de bedrijfsgrenzen heen. Vandaar mijn aanbeveling: laten we het hebben over Building Information Management en dit gebruiken als basis voor de ontwikkeling van een passende en alomvattende BIM-strategie.

ISSO gaat gratis proefcursus BIM organiseren

Gepubliceerd op

ISSO gaat komend voorjaar een kosteloze proefcursus organiseren in het kader van het Europese project net-UBIEP. Net-UBIEP is een Europees netwerk voor het uitwisselen van kennis en ervaring over het toepassen van BIM bij het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen Deze cursus is bedoeld voor zowel opleiders als professionals.

De volgende modulen komen in de cursus aan bod:
Introductie module - Basis BIM kennis en kunde
Module 1: Return on Investment met BIM
Module 2: Toepassing informatiemanagement
Module 3: Green procurement met BIM
Module 4: Gebruik van BIM technologie
Module 5: Analyse van het BIM model

De opgedane ervaringen uit de proefcursus versterkt het onderwijsmateriaal wat in net-UBIEP is ontwikkeld alsmede de competentieprofielen. Opleiders verkrijgen hiermee onderwijsmateriaal van een hoog kwalitatief niveau dat door marktpartijen in Nederland en Europa is gevalideerd.

Wie geïnteresseerd is in deelname kan zich melden bij: a.schrauwen@isso.nl

CAD/BIM-software vernieuwd

Gepubliceerd op

Data Design System (DDS) heeft DDS-CAD 14 uitgebracht, een nieuwe versie CAD/BIM-software voor het ontwerpen, berekenen en documenteren van gebouwinstallaties. Speciaal voor het ontwerpen van werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties zijn nieuwe en verbeterde functionaliteiten geïntroduceerd. Ook op het gebied van BIM is de software uitgebreid. De software is als 64-bit toepassing beschikbaar.

‘BIM is een middel, geen doel op zich’

Gepubliceerd op

In Zaandam is een rechttoe-rechtaan kantoorgebouw omgebouwd tot hotelgebouw. Om de transformatie naar dit ZaanHotel mogelijk te maken, is het kantoorgebouw tot op het casco gestript, inclusief alle installaties. Bovendien is het pand uitgebreid met een extra verdieping. Het in BIM ontworpen hotel is all-electric en geklimatiseerd middels een lucht/lucht-warmtepomp.

Europese installateurs en loodgieters nog vrij onbekend met BIM

Gepubliceerd op

Bijna de helft van de Europese HVAC-installateurs en loodgieters die bekend zijn met BIM heeft onvoldoende kennis van BIM. BIM is duidelijk nog niet geïntegreerd in het werk van de gemiddelde HVAC-installateurs. Dit heeft invloed op het kennisniveau en de noodzaak om in BIM te werken, zo blijkt uit een kwartaalstudie van USP Marketing Consultancy gebaseerd op ruim duizend interviews met HVAC-installateurs en loodgieters in zes Europese landen.

Nederland koploper in bekendheid met BIM onder Europese HVAC-installateurs

Gepubliceerd op

Vergeleken met drie jaar geleden zijn nu meer HVAC-installateurs in Europa bekend met BIM. De toename is het hoogst in België, Frankrijk en Duitsland. Het bewustzijn en gebruik van BIM is het hoogste in Nederland. BIM wordt voornamelijk toegepast in grotere niet-residentiële projecten. De bekendheid en de toepassing is het grootst bij grote installatiebedrijven. Voor de kleinere installatiebedrijven zijn de hoge kosten en complexiteit belangrijke obstakels.

Plannings- en werkmethodiek BIM op website Viega

Gepubliceerd op

Met de plannings- en werkmethodiek Building Information Modelling (BIM) wordt bouwoverstijgend en digitaal gewerkt aan een virtueel gebouwmodel. De gegevens die daarvoor nodig zijn, kunnen worden aangevraagd via de website van Viega.

Duurzame villa uitgevoerd als BIM-project

Gepubliceerd op

In Ridderkerk verzorgt Jefko Installatietechniek de nieuwbouw van een luxe, particuliere villa. De bouw wordt als BIM-project opgepakt en met duurzame installatietechnieken uitgevoerd, zoals een bodemwarmtepomp en zonneboilersysteem. Mede dankzij deze maatregelen wordt een EPC van 0,12 bereikt. In november moet de particuliere villa worden opgeleverd.

Sparingen voor leidingen en kanalen maken in Revit

Gepubliceerd op

Stabiplan introduceert een app voor het creëren van sparingen voor MEP-elementen zoals leidingen, kanalen, kabelgoten en mantelbuizen. Deze sparingen worden automatisch gegenereerd op basis van uw invoer, inclusief de juiste afmetingen. De gegenereerde sparingen bevatten informatie over onder andere de host, brandbeveiligingsklasse, afwerking en het element dat de wand of vloer doorkruist.

Hoe gaat de branche zich verder digitaliseren?

Gepubliceerd op

Stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie organiseert op 7 juni a.s. het congres: de Roadmap voor Digitalisering. Bezoekers krijgen een overzicht van actuele digitale ontwikkelingen en praktijktoepassingen. Er zijn kennissessies waarin actuele ontwikkelingen worden toegelicht, breakout sessies met klantcases, talkshows en een informatiemarkt waaraan de hele bouwketen deelneemt.

Leidingsystemen via een app ontwerpen

Gepubliceerd op

Henco leidingsystemen kunnen nu worden beheerd binnen een BIM-project. Het is niet langer nodig om elk component in een systeem los te plaatsen. Tijdens het tekenen worden de juiste fittings door ze aan te klikken direct toegevoegd aan het leidingsysteem. Vanuit het BIM-project kunt u direct artikelen vanaf uw materiaallijst bestellen, zoals leidingen, koppelingen of persfittingen.  Momenteel zijn de Henco PVDF Press en Henco PVDF Press Gas series beschikbaar.

Binnen een BIM-project klimaatsystemen selecteren

Gepubliceerd op

Met de nieuwste MEPcontent App ‘Mitsubishi Electric System Designer’ voor Revit en AutoCAD kunnen MEP engineers, ontwerpers en modelleurs Mitsubishi Electric klimaatsystemen vinden, selecteren en configureren binnen een BIM-project. Eenmaal geplaatst in uw model kunnen product specifieke gegevens zoals gelokaliseerde artikelnummers, GTIN of URL’s worden gedeeld met inkoop- of management stakeholders. Bestellen kan direct vanuit het BIM-project via een actuele materiaallijst.

Nieuwe versie SystemairCAD

Gepubliceerd op

Het kiezen van de juiste luchtbehandelingsunit kan ingewikkeld zijn, zeker voor complexe klimaattechnische installaties. Met de ontwerpsoftware SystemairCAD kan de luchtbehandelingsunit moeiteloos worden samengesteld. De vernieuwde versie SystemairCAD 2.0 bevat meer dan 600 nieuwe functies en 12.000 nieuwe items en prijzen.

BAM verzorgt installatietechnische engineering van Hanzehogeschool campus

Gepubliceerd op

Hanzehogeschool en BAM Bouw en Techniek hebben een overeenkomst getekend voor de bestekfase van de nieuw- en verbouw van het campuscomplex in Groningen. Deze ondertekening is de eerste stap naar het realiseren van een vernieuwd campusgebouw met een oppervlakte van bijna 31.000 m2. In de eerste fase, tot de zomer van 2018, zal BAM onderdeel uitmaken van het ontwerpteam. Tevens verzorgt BAM de installatietechnische engineering en -modellering in BIM.

Amerikaanse international neemt Stabiplan over

Gepubliceerd op

Trimble heeft Stabiplan in Bodegraven overgenomen. Stabiplan is een aanbieder van content voor 3D CAD/CAE-software en building information modeling (BIM) voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatietechniek (MEP) in Europa. De overname verbreedt Trimble’s huidige aanbod van bouwoplossingen voor MEP-aannemers en engineers die automatische kostencalculatie, projectmanagement, modellering, detaillering, layout en constructie mogelijk maken.

Distributeur koppelt assortiment aan Revit-software

Gepubliceerd op

Rexel Nederland en MEPcontent hebben samen een plugin ontwikkeld die het elektrotechnische assortiment van Rexel koppelt aan de Revit-software die gebruikt wordt voor BIM ontwerptekeningen. “Het is nu mogelijk om de Rexel artikelnummers, voorraad en brutoprijs in het model te importeren. Hiermee kan er vanuit de tekening besteld worden, is alle relevante productinformatie benaderbaar en kan de klant realtime zien wat de voorraad status is”, aldus Merijn Ingelse, Manager Product en Datamanagement, Rexel Nederland.

Installatiebranche nog weinig bekend met BIM

Gepubliceerd op

In de installatiebranche is de bekendheid en ervaring met BIM zeer beperkt, zo blijkt uit onderzoek van Jaarbeurs. 44% zegt te weten wat BIM inhoudt, maar slechts 28% heeft ervaring met het werken in BIM. Veruit de belangrijkste reden om niet met BIM te werken is dat de opdrachtgever hier niet om vraagt. De meeste installatiebedrijven hebben op dit moment voldoende werk waar geen BIM wordt vereist.

Geactualiseerde CAD/BIM-software voor gebouwgebonden installaties

Gepubliceerd op

Het softwarebedrijf Data Design System (DDS) heeft een nieuwe versie van haar CAD/BIM-software DDS-CAD uitgebracht. Naast nieuwe en verbeterde functies voor elke installatietechnische discipline, zijn ook innovaties geïntroduceerd op algemeen vlak en gebruik van de software. Zo heeft het bedrijf op het gebied van sanitaire- en verwarmingsinstallaties onder meer de rioleringsberekening verder ontwikkeld. Door middel van nieuwe opties kan de gebruiker nu rekening houden met speciale gebouwsituaties en deze afzonderlijk in acht nemen.

Welke BIM-trends kan de installatiebranche verwachten?

Gepubliceerd op

BIMmen raakt steeds meer ingeburgerd in de installatiesector. BIM staat voor Building Information Model. Het is een digitaal model van een constructie, dat is opgebouwd uit objecten waaraan informatie is gekoppeld. Welke trends zijn er op dit gebied te verwachten? Softwareontwikkelaar Stabiplan waagt zich aan een voorspelling. Trends zoals Virtual Reality envijf-dimensionale weergave van projecten gaan de werkzaamheden van installateurs, modelleurs en adviseurs beïnvloeden. De softwareontwikkelaar legt uit hoe? Maar houdt een slag om de arm, want niets is zeker in deze digitale wereld.

Gratis te downloaden BIM-softwareoplossing

Gepubliceerd op

Data Design System (DDS) heeft een nieuwe versie vrijgegeven van de DDS-CAD Viewer. Deze BIM-softwareoplossing is gratis te downloaden via de DDS-website. De software dient als hulpmiddel voor het inzien en analyseren van informatie, in het bijzonder voor bestanden in het open uitwisselingsformaat IFC. Daarnaast ondersteunt de DDS-CAD Viewer ook andere bestandsformaten, zoals BCF, gbXML, DWG en DXF. Dit maakt de DDS-CAD Viewer compatibel met de meest gebruikte bestandsformaten binnen de bouw.

ETIM- productclassificatie wereldwijd erkend

Gepubliceerd op

BuildingSmart International erkent voortaan de ETIM-productclassificatie als wereldwijde standaard. De verwachting is dat dit de verdere digitalisering van de bouw- en installatiesector én de toepassing van de productdata van ETIM zal bevorderen. Uiteindelijk moet deze ontwikkeling een productiviteitsverbetering opleveren in de hele bouwketen. Directeur Erik van Engelen van Uneto-VNI bevestigt dat beide onafhankelijke standaarden goed op elkaar aansluiten en de strategische ontwikkelingen in de bouwketen ondersteunen. “Vooral bij de uitbreiding van het standaard ETIM-datamodel naar ETIM Modelling Classes hebben we een groot gemeenschappelijk belang. Daarmee wordt het mogelijk om producten als 3D-objecten te modelleren. Daarnaast zal ETIM een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de buildingSmartDataDictionary.”

Hoe laat BIM je goed werken in de praktijk?

Gepubliceerd op

Op 14 maart a.s. organiseert Stabiplan BIM LIVE Experience in samenwerking met Ingenieursbureau ABT en Installatiebedrijf Otte in het Groninger Forum. Centraal staat de nieuwbouw van dit Groninger Forum, dat in 2018 opgeleverd wordt. De directeur van het Groninger Forum, Dirk Nijdam, zal vertellen over de nieuwbouw. Ook Ingenieursbureau ABT geeft een presentatie over hun rol als adviseur bij dit project. Na de pauze legt Installatiebedrijf Otte uit hoe je BIM goed laat werken in de praktijk en sluit Stabiplan af met o.a. een demo.

Vernieuwde richtlijn ondersteunt implementatie van BIM

Gepubliceerd op

De vernieuwde ISSO-publicatie 109 ‘Starten met een BIM’ biedt inzicht in wat een Bouwwerk-informatiemodel (BIM) betekent en wat de randvoorwaarden zijn voor gebruik en implementatie in de organisatie. Volgens de samenstellers moeten marktpartijen, om met een Bouwwerk Informatie Model (BIM) te kunnen werken, over harde formules én softe skills beschikken. Deze ISSO-publicatie reikt het management en de medewerkers de informatie en de tools aan om zich deze manier van werken eigen te maken.

Mitsubishi Electric BIM-ready

Gepubliceerd op

MEPcontent heeft content ontwikkeld en gepubliceerd voor verschillende airconditioning- en ventilatieproductlijnen van Mitsubishi. De Revit families, 3D-dwg’s en IFC-bestanden zijn nu beschikbaar voor de Mr. Slim, Ecodan en de City Multi serie. Mitsubishi Electric heeft gekozen voor MEPcontent omdat dit bedrijf haar basis heeft in de installatiesector.

Sanitairfabrikant stapt in BIM

Gepubliceerd op

Delabie stapt mee in de BIM werkmethodiek en biedt vandaag de meest gevraagde referenties aan als intelligent 3D-model. De bestanden zijn vrij te downloaden op onze website: www.delabiebenelux.com op de betreffende productpagina’s.
Twee formaten zijn beschikbaar: REVIT en IFC. Een lijst van de beschikbare BIM-objecten is te raadplegen op: www.delabiebenelux.com/nl/onze-diensten/bim-bestanden
Naast een grafische 3D voorstelling, integreren de « slimme » objecten belangrijke technische gegevens van het product.
BIM (Building Information Model) is een werkmethodiek die volop in ontwikkeling is, en die vanaf de ontwerpfase van het gebouw, toelaat alle belanghebbenden te raadplegen, de risico’s op fouten te beperken en de kosten te verlagen. Met een virtueel model van het project laat BIM toe het gebouw op te trekken en te beheren gedurende de volledige levensduur.
Dit proces is reeds wijd verspreid in de Verenigde Staten en de Angelsaksische landen, en zal geleidelijk verplicht worden gesteld inzake overheidsopdrachten.

Studenten renoveren eigen ROC Campus via een BIM-protocol

Gepubliceerd op

Een groep studenten van het Tech College in Amersfoort is gestart met een speciaal BIM-programma: ze gaan aan de slag met de renovatie van hun eigen locatie. Dit doen ze vanuit hun eigen ontworpen kantoor binnen de ROC Campus. BIM is een methodiek waarbij in een ‘3D Bouw Informatie Model’ (BIM) wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouwsector. Het gebruik van BIM-software vraagt om nieuwe kennis, vaardigheden en houding. Iets wat deze studenten via dit programma leren. Deskundigen uit het bedrijfsleven hebben actief meegedacht om het BIM-programma optimaal af te stemmen op de wensen uit de markt.

Samenwerking om corporaties te ondersteunen bij digitaliseren woningvoorraad

Gepubliceerd op

Tekenplus en Vabi gaan samenwerken om corporaties te ondersteunen in het toekomstbestendig en efficiënt digitaliseren van de woningvoorraad. Met de samenwerking worden de data, zoals digitale plattegronden en BIM-modellen, nu bruikbaar voor iedereen bij de corporatie. De samenwerking is gebaseerd op een groeimodel voor corporaties. Vabi levert automatisch gegenereerde 3D-modellen van de gehéle woningportefeuille. De 3D-modellen kunnen gaandeweg worden vervangen of verrijkt door BIM-modellen van Tekenplus. Hierdoor ontstaat geleidelijk een meer gedetailleerdere weergave van het bezit van de corporatie.

Grote belangstelling voor BIM praktijkdag

Gepubliceerd op

‘We are BIM live’ was het thema van SUM 2016, de BIM praktijkdag voor de installatiebranche, georganiseerd door Stabiplan en MEPcontent. Ruim 600 deelnemers waren aanwezig in de Van Nelle Fabriek: zowel adviseurs, E- en W-installateurs, groothandels, leveranciers als fabrikanten lieten zich inspireren. Een groot aantal projecten kwam aan de orde tijdens de subsessies van onder andere Deerns, Unica, Hoffman Elektro, DWT-groep, Van Aalst Elektro en ABT. Verder kwamen ook de nieuwste Stabiplan ontwikkelingen aan bod. Zo werd de nieuwe support portal gelanceerd en werd er een preview van Stabicad 11 gegeven.

Intelligent ontwerpen van installaties en leidingen met BIM

Gepubliceerd op

Het Nationaal BIM Platform en Wavin organiseren op 8 november een gratis seminar over het intelligent ontwerpen, bouwen en onderhouden van installaties en leidingen met BIM. De middag vindt plaats in het Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen te Rotterdam en is bedoeld voor zowel senior managers als directeuren werkzaam bij installatiebedrijven, installatieadviseurs en architectenbureaus maar ook bij waterleidingbedrijven, energiemaatschappijen, vastgoedbeheerders en overheden.

Praktijkdag voor installateurs om hun kennis over BIM te vergroten

Gepubliceerd op

Op 7 december a.s. vindt in de Jaarbeurs in Utrecht de BIM Praktijkdag Installatie 2016 plaats. Positieve voorbeelden van geslaagde BIM-toepassingen passeren hier de revue. De organisatoren hopen met deze dag installateurs warm te maken voor BIM, in de toepassing waarvan installateurs achterblijven bij architecten en aannemers. ‘BIM leidt tot betere samenwerking, maakt communicatie met opdrachtgevers eenvoudiger en voorkomt faalkosten. Je kunt zelfs stellen dat het de positie van de installateur in de keten versterkt.’ De BIM Praktijkdag staat in het teken van praktijkcases, strategie en innovatie. De dag is bedoeld voor iedereen in de installatiesector die zijn kennis over BIM wil vergroten en wil weten hoe het toegepast kan worden in de eigen bedrijfsvoering.

Ventilatiebibliotheek op MEPcontent gepresenteerd tijdens BIM evenement

Gepubliceerd op

Op 15 november wordt in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam de Stabicad User Meeting SUM 2016 georganiseerd. Op deze dag ontmoeten adviseurs, installateurs en fabrikanten elkaar en draait alles om het thema: ‘We are BIM LIVE’. Air Spiralo introduceert hier samen met Stabiplan de eerste complete ventilatiebibliotheek op MEPcontent. Te zien is hoe de ventilatiebibliotheek en BIM kunnen leiden tot effectiever ontwerp en realisatie van MEP-projecten. In een subsessie wordt de werking getoond met het assortiment ventilatieproducten van Air Spiralo: van tekening tot bestellen bij de groothandel.

BAM test voor het eerst Microsoft HoloLens op de bouwplaats

Gepubliceerd op

BAM Bouw en Techniek en het BIM Center van BAM Advies & Engineering werken aan de eerste test met de Microsoft HoloLens op de bouwplaats van gebouw Trappenburch in Utrecht. Dit project betreft een duurzame herontwikkeling die BAM realiseert. BAM testte eerder al Google Glass in de bouw. De HoloLens van Microsoft gaat een stap verder. Deze digitale bril stelt gebruikers in staat om hologrammen toe te voegen aan de omgeving die ze werkelijk zien. Met deze tweede generatie ‘wearables’ verwacht het BIM Center van BAM antwoord te kunnen geven op de veranderende informatiebehoefte op de bouwplaats.

Online softwareplatform voor het visualiseren van real-time gebouwinformatie

Gepubliceerd op

SlimLabs heeft SlimBuildings.nl gelanceerd, een online softwareplatform voor het visualiseren van real-time gebouwinformatie. Met dit platform wordt beheer mogelijk door gebouwen interactief te laten communiceren met haar gebruikers en vastgoedinformatie inzichtelijk te presenteren. DWG- en BIMgebouwmodellen (conform IFC-standaard) kunnen in respectievelijk 2D en 3D online worden bekeken, aangevuld en verrijkt. Daar bovenop kan gebruik worden gemaakt van functionele Apps voor onder andere het beheren van het binnenklimaat (gekoppeld aan sensoren), ruimtebeheer en het melden en verwerken van storingen en klachten (KWIS).

BIMmen in de cloud

Gepubliceerd op

Kubus heeft vandaag de Graphisoft BIMcloud® gelanceerd. BIMcloud is een cloudgebaseerde samenwerkingsomgeving voor BIM projecten waarmee teams van iedere grootte kunnen samenwerken in een real-time BIM model. Denise Bos, productmanager Archicad: “De ware potentie van BIM ligt in de samenwerking tussen verschillende partijen die BIM data delen. Met BIMcloud hebben samenwerkende teams, ongeacht de grootte of locatie, gelijktijdig toegang tot BIM projecten.” BIMcloud is een all-round BIM oplosing waarbij alle benodigde softwarelicenties verstrekt worden, in zowel een privé cloud als een publieke cloud.

Uneto-VNI en Bouwend Nederland willen ketenbrede standaard

Gepubliceerd op

Erik van Engelen, directeur van Uneto-VNI, en Fries Heinis, directeur van Bouwend Nederland, onderkennen het belang van een goede samenwerking in de keten. Op de website van Uneto-VNI leggen ze gezamenlijk uit dat tussen installateurs en bouwers al steeds meer wordt samengewerkt. “Onze grote uitdaging is nu digitalisering en BIM. Daar kunnen we belangrijke stappen zetten die een enorme sprong voorwaarts betekenen.”

De rol van content in het BIM proces

Gepubliceerd op

Hoe kunnen fabrikanten met hun producten het beste inspelen op de ontwerpfase en de aankoopbeslissing van de engineer? Charles Lekx en Maarten Sonneveld van Stabiplan gaan tijdens een webinar in op de rol van content in het BIM proces. Uit onderzoek blijkt dat engineers steeds meer BIM-content zoeken. Zo heeft 71% van de Britse tekenaars fabrikanten nodig om hen te voorzien van BIM objecten (NBS National BIM Report, 2016).

Upgrade European MEPcontent Standard (EMCS)

Gepubliceerd op

Stabiplan lanceert de EMCS versie 3.0. Deze versie bevat inhoudelijke updates ten opzichte van versie 2.1. Zo sluit deze versie onder andere aan op de RVB norm, ETIM RT en zijn parameters opgenomen die de oorspronkelijke Revit rekenfunctionaliteit ondersteunen. De European MEPcontent Standard (EMCS) is opgesteld door Stabiplan met het doel om MEP engineers in heel Europa een uniforme standaard te bieden. Marnix Leune, business process manager, vertelt over de behoefte aan een standaard document wat tegelijk Stabiplans visie voor de toekomst is: “Wij willen helderheid scheppen binnen alle Europese normen die beschikbaar zijn. Door een uniforme standaard te maken, bieden wij duidelijkheid voor de Europese MEP engineers.”

Vereniging van luchtkanalen brengt BIM- bibliotheek uit

Gepubliceerd op

De Nederlandse vereniging van luchtkanalen Luka heeft een BIM-bibliotheek ontwikkeld. De bibliotheek is geschikt voor Revit en biedt Lukaleden de mogelijkheid om een basismodel op te zetten voor luchtkanalen. De bibliotheek is alleen voor Lukaleden te kopiëren naar eigen maatvoering en productieproces. Erin zijn alle specificaties opgenomen, zoals leverancier, materiaal, dikte, normen, die vermeld staan in het Luka Kwaliteitshandboek, volgens de Luka kwaliteitsnorm van luchtheidsklasse C. In deze speciale BIM-editie komen ook de specificaties en voordelen van de Luka BIM-bibliotheek aan de orde. Hiermee hoopt de Luka het gebruik van BIM en de BIM bibliotheek verder te stimuleren.

Mitsubishi Electric Europe kiest BIM-platform

Gepubliceerd op

Mitsubishi Electric Europe heeft MEPcontent.eu gekozen als het platform voor het creëren en distribueren van haar 3D-content naar Europese MEP-engineers. Mitsubishi Electric vervaardigt in HVAC oplossingen voor het koelen, verwarmen, ventileren en beheren van gebouwen. Als eerste publiceert de fabrikant de eerste Revit family voor de City Multi Air Conditioning serie, de standaard PUMY-P Heat Pump Outdoor Unit. In de komende weken zal het gehele Mitsubishi Electric productassortiment gepubliceerd worden op MEPcontent.eu.
“MEPcontent geeft ons meer zichtbaarheid onder MEP engineers in heel Europa. Dat maakt ze de beste partner voor Mitsubishi Electric op BIM gebied”, zegt Paul Sexton, Technical Marketing Manager voor Mitsubishi Electric Europe. “MEPcontent biedt ons de flexibiliteit die we zochten in een partner. Het team is zeer enthousiast, hun oog voor detail in het content creatieproces was uitstekend.”
“De Mitsubishi producten zijn een zeer goede aanvulling op de bestaande content op MEPcontent.eu”, aldus Wim Boogaard, Projectleider voor MEPcontent.eu. “We hebben de bestaande Mitsubishi Electric content aangepast, zodat deze voldoet aan de huidige behoeften van BIM-engineers. De content voldoet nu aan lokale normen en standaarden”.
MEPcontent.eu is de bibliotheek met content voor iedere MEP engineer. Op deze site vindt u up-to-date grafische en parametrische productinformatie die direct te gebruiken is in ieder BIM-proces. In nauwe samenwerking met alle bekende fabrikanten biedt MEPcontent.eu bestanden van veelgebruikte producten voor Revit en CAD. Deze bestanden zijn gratis en open: iedere engineer kan er gebruik van maken.

BIM modellen toetsbaar aan RVB BIM Norm

Gepubliceerd op

Kubus heeft een update uitgebracht van de Solibri KeyMember Editie. De belangrijkste nieuwe features zijn de mogelijkheden om een model te checken aan de RVB BIM Norm (Nederlands Rijksvastgoedbedrijf BIM Norm) en hoeveelhedenstaten uit te trekken op basis van de veel in België gebruikte BB/SfB. De RVB BIM Norm is opgesteld door het Rijksvastgoedbedrijf in samenwerking met diverse BIM adviseurs. Het beschrijft de specificaties van BIM-extracten en de bestanden die hierbij aangeleverd dienen te worden. De RVB BIM Norm is onder andere bedoeld als prikkel voor partijen in het bouw- en beheerproces om met BIM te gaan werken en daardoor de faalkosten terug te dringen. De eisen waaraan een model moet voldoen volgens deze norm zijn nu te toetsen met een voorgedefinieerde regelset.

Samenwerkings-overeenkomst Uniforme Objecten Bibliotheek ondertekend

Gepubliceerd op

Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter FME, Titia Siertsema, voorzitter Uneto-VNI, Martin Kreijenbroek, directeur 2BA, en Rien Wabeke, directeur Ketenstandaard Bouw en Installatie, hebben tijdens de bijeenkomst ‘Digitalisering in bouw: Fabrikanten aan zet’ een overeenkomst ondertekend om samenwerking en digitalisering in de bouwketen gezamenlijk vorm te geven. Dankzij een nauwe samenwerking tussen alle ketenpartners verwacht men de efficiency sterk te kunnen verbeteren en  forse kostenbesparingen te kunnen realiseren. Basis hiervoor is de Uniforme Objecten Bibliotheek die het mogelijk moet maken om uniforme en uitwisselbare objecten te genereren in CAD-systemen van installatiebedrijven. De toeleveranciers van de installatiebranche gaan nu de productdata aanleveren die hiervoor nodig zijn.

Building Information Modelling (BIM) packages voor leidingontwerp

Gepubliceerd op

Wavin kondigt de lancering aan van haar nieuwe Building Information Modelling (BIM) packages voor leidingontwerp. Gebouwd in Revit, bevatten deze packages intelligente hulp die de Revit modelleur helpt om te komen tot een volledig ‘as built’ leidingontwerp. Tot nu toe werden voornamelijk generieke leidingsystemen gebruikt in BIM projecten. De beperkte beschikbaarheid van Revit packages voor leidingsystemen en de complexiteit van het kiezen van de juiste hulpstukken in een leidingsysteem was de grootste hindernis tot op heden. Een voorbeeld van de intelligente hulp, waar Wavin patent op heeft aangevraagd, is de oplossing voor de verbindingen in een binnenrioleringssysteem. In een gemiddeld binnenrioleringssysteem zijn enkele honderden verschillende verbindingen te maken. Elke verbinding kan bestaan uit een enkel hulpstuk (bijvoorbeeld een verloop of T-stuk) tot een combinatie van zes verschillende hulpstukken. Wavin heeft dit meest complexe deel van het leidingontwerpen opgelost door vooraf alle beschikbare mogelijkheden te programmeren. Alle hulpstukken die nodig zijn voor een verbinding zijn automatisch in te voegen met één muisklik. Wavin maakt dit mogelijk zonder door catalogi te hoeven bladeren, of dat men gedetailleerde kennis van de product portfolio hoeft te hebben.

Projectteam voor Uniforme Objecten Bibliotheek van start

Gepubliceerd op

Een projectteam van installateurs, fabrikanten, CAD-leveranciers en BIM-specialisten is aan de slag gegaan om de Uniforme Objecten Bibliotheek(UOB) voor de installatiebranche te realiseren. Hierdoor kunnen installateurs vanaf volgend jaar BIM-objecten toepassen in hun CAD-systemen en probleemloos data uitwisselen. Het projectteam presenteerde zich op 21 april op de BIM-praktijkdag in Utrecht. Het team dat de UOB realiseert, bestaat uit Uneto-VNI, 2BA, Cadac, Itannex, Bimforce, Sysunite en Witas en krijgt ondersteuning van een aantal internationale IFC-specialisten.