Tag Archives: solar

Alles over systemen voor zonnewarmte in één uitgave

Gepubliceerd op

Met het verschijnen van het ISSO-Kleintje Zonnewarmte is alle kennis voor deze specifieke duurzame-energiesystemen gebundeld. Tot op heden maakten zonnewarmtesystemen deel uit van het Kleintje Zonne-energie. Deze uitgave is inmiddels vervangen door een Kleintje Zonnestroom en nu dus ook het Kleintje Zonnewarmte.

Met het ISSO-Kleintje Zonnewarmte heeft de professional alle kennis over de montage van deze installaties. Naast de montage en in bedrijfstelling komen ook de bouwkundige aspecten aan bod die betrekking hebben op het kwalitatief goed monteren van zonnewarmtetoepassingen. Zo begint het Kleintje met een uiteenzetting van de soorten zonnewarmtesystemen en toepassingen. Ook is er een uitleg over de verschillen tussen vlakkeplaatcollectoren, vacuümbuizen en heatpipes, en wat onafgedekte collectoren doen.

Veel aandacht voor veiligheid
Verder is er informatie over de voorbereiding van een installatieklus. Hoe maak je een werkomschrijving en welk gereedschap heb je nodig? Een ander, aspect dat veel aandacht krijgt, is veiligheid op het werk. Het Kleintje biedt veel informatie over werken op hoogte en verticaal transport. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de randvoorwaarden en het gebruik van valbeveiliging, ladders, steigers, hijskranen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Plaatsbepaling op het dak
Vervolgens behandelt het Kleintje de plaatsbepaling op het dak. Hoe weet de installateur welke belasting een dak aan kan en hoe houdt hij of zij rekening met bouwvoorschriften, vergunningseisen en windbelasting? De wijze waarop de professional de systemen moet plaatsen ten opzichte van obstakels op het dak, zoals ramen, schoorstenen en dakkapellen is ook opgenomen in deze uitgave. Zaken als de schaduwval op een dak en het beoordelen van de plaatsing op verschillende type daken spelen daarin een rol.

Montage en in bedrijf stellen
Daarna beschrijft het Kleintje de daadwerkelijke plaatsing van de thermische collectoren, de bevestiging daarvan op verschillende daken, het aanbrengen van de dakdoorvoer en de aansluitingen naar binnen toe. Het plaatsen van de zonneboiler in de woning of het gebouw komt ook aan de orde. Daarbij gaat het om de opstellingsruimte, het leidingwerk, de pomp, de regeling, de warmtewisselaar, de afsluiter en nog vele andere onderdelen. Ook bevat deze uitgave een checklist die de professional kan gebruiken bij de oplevering van zonnewarmtesystemen.

Het nieuwe ISSO Kleintje Zonnewarmte is verkrijgbaar via https://open.isso.nl

655dca3ccd41d (2)

Nieuwe ISSO 51

HERZIENE WARMTEVERLIESBEREKENINGEN WONINGBOUW In juni werd de nieuwe editie van ISSO 51 gepubliceerd, deze zal de huidige versie nog dit ...

ISSO Kleintje Ventilatie legt focus op woningbouw

Na een periode waarin ventilatie en binnenklimaat door de coronapandemie dagelijks in het nieuws waren, is het nu een stuk ...

ISSO-kleintje Riolering vernieuwd

De afgelopen maanden is het ISSO-kleintje Riolering volledig geactualiseerd. Vooral mensen in de praktijk vinden in dit document de meest ...

ISSO-publicatie 3216 ‘NTR 3216 Riolering van bouwwerken’ herzien

ISSO heeft de publicatie NTR 3216 Riolering van bouwwerken herzien. De kennis in deze nieuwe versie is geactualiseerd op basis ...

‘Zonnepanelen verdienen zichzelf nog steeds terug’

Gepubliceerd op

Brancheorganisatie Techniek Nederland vindt dat het interessant blijft om te investeren in zonnepanelen, ook zonder salderingsregeling. ‘Op dit moment verdienen zonnepanelen zichzelf nog binnen zeven jaar terug. Na een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling wordt de terugverdientijd van een zonnestroominstallatie één tot twee jaar langer. De gemiddelde levensduur van kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen is 25 jaar; er blijft dus ruim voldoende tijd over om te profiteren van de lagere energierekening.’

Voorzitter Doekle Terpstra vindt wel dat er snel duidelijkheid moet komen over de salderingsregeling: “De discussie duurt al veel te lang en brengt onzekerheid met zich mee. Consumenten stellen nu totaal onnodig de aanschaf van zonnepanelen uit. Dat helpt ons niet de klimaatdoelen te behalen.”

Zonnepanelen worden beter en goedkoper
Het is volgens Techniek Nederland nóg interessanter dan een jaar geleden om in zonnepanelen te investeren. De panelen worden steeds betaalbaarder, terwijl het rendement toeneemt. Kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen gaan gemiddeld 25 jaar mee en zorgen dus heel lang voor een lager elektriciteitsverbruik. In combinatie met een hybride warmtepomp is een investering in zonnepanelen nog aantrekkelijker.”

Opgewekte stroom zelf gebruiken
Techniek Nederland adviseert om het aantal zonnepanelen zo goed mogelijk af te stemmen op het eigen verbruik. Daarnaast benadrukt de brancheorganisatie dat het na het afbouwen van de salderingsregeling belangrijker zal zijn om opgewekte stroom zoveel mogelijk zelf te gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld door de wasmachine of de droger midden op de dag aan te zetten, wanneer de zonnepanelen de hoogste opbrengst hebben.

Thuisbatterijen en netcongestie
Een energiemanagementsysteem kan ervoor zorgen dat apparatuur automatisch wordt ingeschakeld en de elektrische auto wordt opgeladen wanneer de zon schijnt. Ook een thuisbatterij kan helpen om méér opgewekte stroom zelf te verbruiken. Techniek Nederland vindt dat de overheid innovatie en toepassing van thuisbatterijen zou moeten stimuleren. Als meer zonnestroom in de eigen woning wordt gebruikt of opgeslagen, draagt dat namelijk ook bij aan het verminderen van netcongestie.

Salderingsregeling tijdens het Grote Techniek Debat
Op 8 november organiseert Techniek Nederland in Woerden het Grote Techniek Debat met een aantal kandidaten voor de Tweede Kamer. De salderingsregeling is in het debat een belangrijk thema.

Productie zonnepanelen staat CO2-reductie in de weg

Bij de productie van zonnepanelen voor de bouwsector komt te veel CO2 vrij om de klimaatdoelen van 2030 te halen ...

‘PVT-panelen scoren beter dan een standaard zonnepaneel’

Triple Solar heeft een levenscyclusanalyse (LCA) laten uitvoeren om de milieu-impact van haar PVT-warmtepomppanelen in kaart te brengen. De PVT-panelen ...

Zonnepanelen nemen in populariteit toe door hogere energieprijzen

Nu energie steeds duurder wordt, zien veel Nederlanders dit als het moment om hun eigen stroom op te gaan wekken ...

Wasco breidt zonnepanelen op distributiecentrum flink uit

Technische groothandel Wasco heeft op zijn distributiecentrum op bedrijventerrein aan de Ecofactorij in Apeldoorn 1100 extra zonnepanelen geplaatst. Deze uitbreiding ...

Nog eens 10 miljoen groeikapitaal voor PVT-warmtepomp

Gepubliceerd op

Triple Solar, uitvinder van de PVT-warmtepomp en bijbehorende PVT-warmtepomppanelen, heeft met pensioenfonds ABP een belangrijke nieuwe aandeelhouder aangetrokken om ook de komende jaren voorop te kunnen blijven lopen in de energietransitie.
ABP investeert via haar vermogensbeheerder APG samen met de huidige aandeelhouders - het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH), DOEN Participaties, Enfuro Ventures en de beide founders - in het verder vergroten van de impact van Triple Solar op de energietransitie. Het kapitaal wordt aangewend om het warmtepompsysteem internationaal verder uit te rollen, de productiecapaciteit uit te breiden en nieuwe energiezuinige producten en diensten te ontwikkelen.

Verschil maken
Cees Mager, CEO en founder van Triple Solar: “ABP had vanaf het begin onze voorkeur bij de zoektocht naar een nieuwe partner. Zo krijgen wij de mogelijkheid om via het pensioenspaargeld van een grote groep Nederlanders ons land verder te verduurzamen met producten die zowel in de nieuwbouw als in de bestaande bouw het verschil gaan maken.”

Duurzaam beleggen
Dominique Dijkhuis, uitvoerend bestuurder van pensioenfonds ABP: “Met deze belegging kan ABP bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland en zorgen voor een goed rendement voor onze deelnemers.  De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor bijna 40 procent van de totale CO2-uitstoot wereldwijd. Vermindering van het verbruik van fossiele brandstoffen is daarom ook hier cruciaal voor de energietransitie. Door deze investering kan dit Nederlandse bedrijf groeien en kunnen we gezamenlijk onze impact op de energietransitie vergroten.”

“Winnende product-marktcombinatie”
ABP investeert in Triple Solar via het ABP Nederlands Energie Transitiefonds (ANET), dat speciaal is opgericht voor investeringen in veelbelovende bedrijven die zich richten op (technologische) oplossingen voor de Nederlandse energietransitie. Anthony Viellevoije, Investment Director PDENH: “PDENH investeerde in 2018 voor het eerst in Triple Solar, omdat we sterk geloofden in de visie en het uitvoerend vermogen van het team. In de tussentijd, na een influx van talent in de organisatie en de recente ontwikkelingen in de energiemarkten, is onze overtuiging nog verder gesterkt dat Triple Solar een winnende product-marktcombinatie in handen heeft, waarmee significante impact gemaakt kan worden in onze strijd tegen klimaatverandering.”

NTA 8800 en haar rol binnen de energietransitie

Gepubliceerd op

Op 13 oktober organiseert de Federatie van energieconsultants (FedEC) een lezingenprogramma op de Nationale dag van de Energieadviseur. Het programma maakt deel uit van de Vakbeurs Energie, die onder de vlag van de Nationale Energie Week van 12 tot en met 14 oktober plaatsvindt in de Brabanthallen in Den Bosch. Deze beurs focust zich op alle facetten van het gebruik van energie in de gebouwde omgeving.

De sprekers zullen zich in de verschillende programmaonderdelen zowel op de gebouwde omgeving als ook op de industrie richten. Dit betekent dat de NTA 8800 aan de orde komt, maar ook de wijze waarop energieadviseurs industriële klanten kunnen helpen in de energietransitie.

Gebouwde omgeving

In de ochtend is er op het hoofdpodium van de beurs een paneldiscussie over de NTA 8800 en haar rol binnen de energietransitie. Gespreksleider Harmen Weijers bespreekt aan de hand van stellingen en vragen uit het publiek met de panelleden het effect van de NTA 8800 en hoe de markt daarop reageert. Tijdens deze discussie, van 11.30 tot 12.30 uur, komen de belangrijkste veranderingen van de NTA 8800 aan bod. Maar het gaat ook over de veranderingen die nog aanstaande zijn. Aan de discussie werken panelleden mee van onder meer FedEC, ISSO en Kego.

De NTA 8800 stand van zaken en evaluatie
In de middag, om 14.00 uur, start in de Boschzaal een congres met als titel ‘NTA 8800: stand van zaken en evaluatie!’. Onder leiding van dagvoorzitter Isabelle Sternheim bespreken verschillende deskundigen wat er goed gaat, welke verbeterpunten er nog zijn en hoe de stand van zaken is omtrent de examens en opleidingen. Verder is er ruimte voor vragen uit het publiek en discussies over de NTA 8800. Meer informatie over het volledige programma en alle sprekers is te vinden op de website van FedEC

Energietransitie vergt meer aandacht voor groepenkasten in woningen

In het kader van de energietransitie vervangen we steeds meer fossiele brandstoffen door duurzame energiebronnen. In de praktijk leidt dit ...

De energietransitie: waterstof

De energietransitie gaat niet over één oplossing. Waterstof is één van de oplossingen. Jan Wijbenga van het bedrijf Feenstra is ...

Consortium wil energietransitie gebouwen versnellen

Een consortium van tien Nederlandse bedrijven en instellingen start een samenwerking die met de toepassing van ‘Internet of Energy’ de ...

Kabinet versterkt onderzoek naar energietransitie

Het kabinet maakt €18,3 miljoen vrij voor versterking van de onderzoeksfaciliteiten gericht op de energietransitie. Deze middelen worden verleend aan ...

Interesse in thuisbatterij met 60% gestegen

Gepubliceerd op

Er is een toenemende interesse in de thuisbatterij. Doordat we steeds meer energie op een duurzame manier opwekken, moeten we in de toekomst op een andere manier leren omgaan met vraag en aanbod van stroom. Nederlanders met zonnepanelen zien een grote rol weggelegd voor de thuisbatterij, zegt David van der Burg, algemeen directeur Zonnefabriek: “De vraag naar de thuisbatterij krijgen wij steeds vaker.”
Zonnefabriek, aanbieder van zonnepanelen, heeft al bijna 10.000 zonnepanelen systemen geïnstalleerd door heel Nederland. Het CBS meldt dat het geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen in 2020 in Nederland is gegroeid tot 10.213 megawattpiek zonnepanelen.
Toch blijkt dat de aanhoudende populariteit van zonnepanelen ook problemen met zich meebrengt. Van der Burg: "Zonne-energie is een mooi duurzaam alternatief, maar de drukte op het stroomnet neemt toe. Naast netverzwaring zijn er ook innovatieve oplossingen nodig om te zorgen dat vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd kunnen worden.”

Stijging in vraag naar thuisbatterijen
Naast de beperkingen op het Nederlandse stroomnet, verandert ook de manier waarop teruglevering wordt vergoed. Door de afbouw van de salderingsregeling wordt het financieel interessanter om zelf opgewekte stroom direct in huis te gebruiken, of op te slaan voor later gebruik. Een oplossing hiervoor is de thuisbatterij. Dat hier veel interesse in is blijkt uit het zoekgedrag van Nederlanders. Zo is er een stijging van 60% naar zoekwoorden omtrent thuisbatterij en de interesse naar ‘thuisbatterij zonnepanelen’ is ten opzichte van vorig jaar verzevenvoudigd.
De klantenservice van Zonnefabriek ontvangt ook steeds meer vragen over thuisbatterijen. Vanaf 2019 is er een duidelijke stijging te zien in het aantal tickets over thuisbatterijen, hoogstwaarschijnlijk doordat het wetsvoorstel omtrent de afbouw salderingsregeling toentertijd naar de Tweede Kamer werd gestuurd. Toch blijkt uit onderzoek dat de thuisbatterij slechts mondjesmaat wordt verkocht. Van der Burg: "Op dit moment zijn het echt de innovators die het leuk vinden om een batterij te hebben, ondanks het gebrek aan economisch nut. Maar de huidige vraag toont aan dat de markt voor thuisbatterijen er zeker zal zijn zodra dit financieel ook voordelig is.”

Toekomst van zonnepanelen
Toch houden toekomstige uitdagingen in de energiemarkt de populariteit van zonnepanelen niet tegen. Van der Burg: “Ik geloof dat in de toekomst batterijen en zonnepanelen steeds vaker samen als een totaaloplossing zullen worden gezien waarmee je je eigen stroom opwekt en kunt gebruiken wanneer je dat nodig hebt.” Volgens de directeur is dat niet alleen financieel interessant, de totaaloplossing zorgt er ook voor dat aanbod en verbruik van zonne-energie beter op elkaar kan worden afgestemd.
“Je zelf opgewekte zonnestroom wordt in de toekomst minder waard op momenten dat er veel aanbod van zonne-energie is, en dus meer als je het dan even kunt opslaan om het op een later moment zelf te gebruiken of aan het net te leveren,” aldus Van der Burg. De verwachting is dan ook dat de thuisbatterij een belangrijke rol gaat spelen in de toekomst.

Innovatie

De pandemie en klimaatverandering fungeren op veel fronten als een katalysator. Zowel in de sanitaire technieken als in de klimaattechniek ...

Energietransitie vergt meer aandacht voor groepenkasten in woningen

In het kader van de energietransitie vervangen we steeds meer fossiele brandstoffen door duurzame energiebronnen. In de praktijk leidt dit ...

All-electric of waterstof?

All-electric of waterstof? Beide routes naar verduurzaming hebben felle voor- en tegenstanders. Maar is er ook een tussenweg mogelijk? Professor ...

Visie All-Electric

Is All-Electric de heilige graal? LG en Alklima-Mitsubishi Electric, twee toonaangevende spelers, geven hun visie op de ‘Road to All-Electric’ ...

Nederlandse zonnesector doorbreekt grens van 10 Gigawatt

Gepubliceerd op

Ondanks de coronacrisis groeide de Nederlandse zonnesector vorig jaar met 41%. Volgens het Nationaal Solar Trendrapport 2021 van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research werd er voor 2,9 Gigawatt aan zonnepanelen geïnstalleerd, waardoor Nederland de symbolische grens van 10 Gigawatt aan geïnstalleerd vermogen doorbrak.

Nederland staat in de Europese top-5 van landen met de meeste zonnepanelen. Op Duitsland na is er zelfs geen enkel ander land met zoveel panelen per inwoner. Vorig jaar hebben we dan ook de mijlpaal bereikt van 1 miljoen woningen met panelen op het dak. Inmiddels zorgt de sector ook voor 25.000 voltijdsbanen.

Eigen woning verbeteren
In 2020 waren consumenten meer thuis en groeide de bereidheid om de eigen woning te verbeteren. Mede hierdoor werd er voor het eerst meer dan 1 Gigawatt aan zonnepanelen geïnstalleerd in de residentiële sector, met een totaal nieuw geïnstalleerd vermogen van 1,1 Gigawatt. De commerciële sector had vorig jaar last van leveringsproblemen en lockdowns, maar werd gesteund door ruimere subsidiedeadlines. Zo werd hier toch nog voor 1,8 Gigawatt aan nieuw geïnstalleerd vermogen gerealiseerd.

Groei zal doorzetten
De verwachting is dat de groei dit jaar doorzet, mede doordat projecten die door de coronacrisis werden uitgesteld, dit jaar alsnog zullen worden gerealiseerd. Nederland ligt dan ook op koers om de huidige ambitie voor zonnestroomcapaciteit uit het klimaatakkoord ruim voor 2030 te bereiken.

Lees hier het Nationaal Solar Trendrapport 2021

 

 

 

 

Opschalen: van BENG naar BELG

Het idee voor ChargeFreeHome ontstond bij grondlegger Henk van Houten toen hij zag wat een BENG-woning inhoudt en dat vergeleek ...

Zonnewarmtenet kan bestaande wijken energieneutraal maken

Een zonnewarmtenet blijkt technisch en financieel haalbaar om bestaande wijken te verduurzamen en aardgasvrij te maken, zo heeft een consortium ...

Kabinet versterkt onderzoek naar energietransitie

Het kabinet maakt €18,3 miljoen vrij voor versterking van de onderzoeksfaciliteiten gericht op de energietransitie. Deze middelen worden verleend aan ...

‘Kiwa keurmerk voor zonne-energie is onnodig en onwenselijk’

Kiwa heeft gisteren een kwaliteitsregeling voor zonne-energie geïntroduceerd. De brancheorganisaties Techniek Nederland en Holland Solar vinden dit onnodig en zelfs ...

Gratis webinar over warmtepomp én PVT

Gepubliceerd op

Bij woningbouw en het gasloos renoveren van bestaande gebouwen is een warmpomp al snel de eerste keuze. Het komt echter regelmatig voor dat het niet mogelijk is om een bodembron aan te leggen, een buitenunit te plaatsen of ventilatielucht als bron toe te passen. Voor dit soort situaties is er een relatief nieuw bronsysteem beschikbaar dat functioneert in combinatie met een water/water-warmtepomp van NIBE: PVT warmtepomppanelen van Triple Solar. Op donderdagmiddag 12 november a.s. verzorgen NIBE en Triple Solar samen een gratis webinar over deze combinatie.

In het gratis webinar zullen onder meer de volgende onderwerpen aan bod komen:
-Typen warmtepompen: kort overzicht
-Werking en specificaties van PVT warmtepomppanelen
-Dit maakt de NIBE/Triple Solar combinatie uniek
-Ontwerpen, calculeren en dimensioneren van een installatie
-Voordelen van NIBE/Triple Solar in verschillende exploitatievormen
-Investeringen, financieringsmogelijkheden en subsidies
-Montage: werk voor specialisten?
Ook zal nader worden ingegaan op enkele referentieprojecten waarin PVT panelen zijn toegepast in combinatie met een NIBE water/water-warmtepomp. Deelnemers hebben tijdens het webinar ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen. Vragen die niet tijdens het webinar kunnen worden behandeld, worden na afloop per mail beantwoord.

Aanmelden
Aanmelden voor dit gratis webinar kan hier.

Organisch zonnefolie, radiatorventilator en warmtepomppanelen in de prijzen

The Green Quest Award is toegekend aan Heliatek, producent van organisch zonnefolie. Dit product wordt na 14 jaar ontwikkelen deze ...

Nieuwe regio-indeling bij NIBE

Vanwege de toegenomen salesactiviteiten heeft NIBE eind vorig jaar de ‘oude’ regio Oost opgesplitst in twee delen. Alfred Klomp is ...

Unica installeert regeneratiedak met PVT solar in combinatie met WKO

In Woudenberg realiseert Unica Energy Solutions in opdracht van energie-exploitant Eteck een regeneratiedak met PVT-panelen van Triple Solar. Hiermee wordt ...

PVT warmtepomppaneel wint innovatieprijs

Het PVT warmtepomppaneel van Triple Solar heeft de Innovative Energy Solution Award 2018 gewonnen. Dit paneel wekt niet alleen stroom ...

Veiliger verduurzamen van appartementen

Gepubliceerd op

Steeds meer appartementseigenaren en VvE’s overwegen om zonnepanelen met een eigen opslagbatterij te plaatsen. Er is echter nog geen passende wet- en regelgeving op dit gebied, waardoor het niet duidelijk is aan welke minimale veiligheidseisen een installatie moet voldoen en welke maatregelen VvE’s moeten nemen. Om ernstige ongevallen, zoals brand, te voorkomen, is nu een handreiking verschenen die alle maatregelen en adviezen op bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch gebied omschrijft.

Volgens het CBS werd vorig jaar 40% meer stroom door zonnepanelen opgewekt in Nederland. Het grootste deel van deze toename (70%) is toe te schrijven aan grotere installaties op daken van gebouwen en op de grond. Er was echter ook sprake van een aantal grote branden, die vaak het gevolg bleken van constructie- en installatiefouten. De handreiking zorgt ervoor dat alle betrokken partijen, zoals de VvE, installateurs en de brandweer, vanaf het begin weten waar zij op moeten letten en wat zij kunnen doen om veiligheidsrisico’s te minimaliseren.

Relatief nieuwe ontwikkeling
De plaatsing van zonnepanelen, steeds vaker in combinatie met een opslagsysteem, is een relatief nieuwe ontwikkeling. In de eerste plaats is het belangrijk dat men op de hoogte is van de minimale kwaliteits- en veiligheidseisen waar het zonnepaneelsysteem moet voldoen. Vervolgens zijn er de te nemen maatregelen voor de installatie. Het dak wordt bijvoorbeeld opeens met veel extra gewicht belast en moet dit op de lange termijn kunnen dragen. Bovendien moeten de zonnepanelen ook goed bereikbaar zijn voor zowel onderhoudswerkzaamheden als hulpverlening. Tevens is het van belang dat de Veiligheidsregio en de brandweer tijdig op de hoogte worden gesteld van de installatie, ook als de betreffende VvE of woningcorporatie geen vergunningaanvraag voor de installatie hoeft te doen.

Van regionaal naar digitaal
De handreiking is een initiatief van het Instituut voor Fysieke Veiligheid, Voor de VVE en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het document zal op 13 oktober gepresenteerd worden in een live webinar. Hierbij zijn, naast de betrokken partijen, ook het Nationaal Warmtefonds en de BNG Bank aanwezig om maatregelen toe te lichten en vragen te beantwoorden. Het oorspronkelijke plan was om op regionaal niveau bijeenkomsten te organiseren, echter vanwege de COVID-19 situatie is gekozen voor een live webinar van 60 minuten.

Foto: In Maassluis is op 29 september het eerste verduurzamingsproject opgeleverd waarbij aan alle maatregelen uit  de handreiking is voldaan.

‘Lening voor verduurzamen huis is hard nodig’

Het kabinet liet onlangs weten een plan uit het Klimaatakkoord te schrappen, dat een speciale lening mogelijk moet maken voor ...

‘Verduurzamen woning voor vrijwel niemand rendabel’

Zonder aanvullend beleid zal de bijdrage van huiseigenaren aan het halen van het Klimaatakkoord fors minder zijn dan waar de ...

Honderden miljoenen voor verduurzamen woningen en gebouwen

 Minister Wiebes trekt honderden miljoenen euro uit voor het verduurzamen van woningen en gebouwen. Daarmee wil hij de vaart houden ...

‘Kiwa keurmerk voor zonne-energie is onnodig en onwenselijk’

Gepubliceerd op

Kiwa heeft gisteren een kwaliteitsregeling voor zonne-energie geïntroduceerd. De brancheorganisaties Techniek Nederland en Holland Solar vinden dit onnodig en zelfs onwenselijk. De organisaties roepen installateurs op om zich te laten erkennen op basis van de InstallQ-regeling of zich te laten certificeren op basis van het Zonnekeur of een uitbreiding op de bestaande BRL-6000 certificering. Tegelijkertijd worden opdrachtgevers opgeroepen om alléén erkende of gecertificeerde zonne-energie-installateurs in te schakelen.

Beide organisaties vinden de door Kiwa geïntroduceerde kwaliteitsregeling voor zonne-energie onnodig aangezien er al jaren een breedgedragen erkennings- en een certificeringsregeling is voor vakbekwame zonne-energie-installateurs. ‘Alleen bedrijven die een speciale opleiding voor het plaatsen en inspecteren van zonne-energie-installaties hebben gevolgd, komen in aanmerking voor de erkenning of de certificering Zonnekeur. Deze installateurs kennen de normen en eisen die aan zonne-energie-installaties worden gesteld. Wanneer opdrachtgevers vakbekwame installateurs -dus met erkenning of Zonnekeur- inschakelen is de kwaliteit gewaarborgd.’
De onwenselijk schuilt ‘m volgens de brancheorganisaties in het feit dat de Kiwa-kwaliteitsregeling transparantie en duidelijkheid naar zowel opdrachtgevers als installateurs verkleint in plaats van vergroot.

‘Kiwa keurmerk levert geen bijdrage’
Zowel Techniek Nederland als Holland Solar roepen de installateurs op om zich te laten erkennen (op basis van de InstallQ-regeling) of zich te laten certificeren (op basis van het Zonnekeur of een uitbreiding op de bestaande BRL-6000 certificering). Tegelijkertijd roepen zij opdrachtgevers op om alléén erkende of gecertificeerde zonne-energie-installateurs in te schakelen. Deze aanpak is wat betreft Techniek Nederland en Holland Solar de enige manier om kwalitatieve zonne-energiesystemen te garanderen en ondeskundige installateurs van de markt te weren. Een keurmerk van Kiwa levert daar geen enkele bijdrage aan.

 

Markt zonnepanelen herstelt zich al

Gepubliceerd op

De markt van zonnepanelen lijkt vooralsnog weinig last te ondervinden van de coronacrisis. Leveringsproblemen zijn bijna opgelost en installateurs hebben zelfs hogere verwachtingen voor de markt. In de residentiële sector is het aantal verwachte installaties in mei en juni maar 8% lager dan normaal, zo blijkt uit de tweede white paper van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research over de impact van de crisis op de Nederlandse zon-pv-sector.


“Mensen zijn meer thuis en hebben tijd om hun huis te verbeteren,” vertelt Rolf Heynen, directeur van Dutch New Energy Research, op de site van Solar Solutions. “Nu veel vakanties niet door gaan, merken installateurs dat consumenten hun vakantiegeld inzetten om zonnepanelen aan te schaffen. Dat zorgt immers voor een directe kostenbesparing die de komende jaren goed van pas kan komen.”


Fabrikanten ook positiever
Ook fabrikanten zijn optimistischer gestemd. Dacht twee maanden geleden nog 78% van de fabrikanten dat zij minder zouden leveren als gevolg van de coronacrisis, inmiddels is dat percentage gedaald tot onder de helft. 38% van de fabrikanten denkt inmiddels zelfs méér te leveren dan voorheen.


Zakelijke sector nog wel een zorg
Rolf Heynen: “De sector drijft op een sterker dan verwachte residentiële sector. De huidige financiële onzekerheid zorgt er wel voor dat de zakelijke sector nog steeds een afname tot 31% minder installaties in juni laat zien. Positief is wel dat zakelijke klanten aan installateurs vertellen dat het om uitstel en niet om afstel van investeringen gaat.”


Dutch New Energy Research is een onderzoeksbureau voor de Nederlandse zonne-energiemarkt. De tweede white paper over de gevolgen van de coronacrisis op de Nederlandse zon-pv-sector is gebaseerd op onderzoek onder 97 bedrijven

Brede coalitie roept minister op budget voor SDE+-subsidie te verhogen

Gepubliceerd op

Ruim 6.000 projecten voor zonne-energie op daken dreigen niet door te gaan doordat de subsidiepot leeg is. Dit brengt het behalen van de klimaatdoelen voor dit jaar – 14% hernieuwbare energie en 25% CO2-emissie-reductie – in gevaar. Daarom roept een brede coalitie van onder meer Techniek Nederland, Holland Solar, FME, VNG, Urgenda en de milieuorganisaties in een brief minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op om het budget voor SDE+-subsidie te verhogen en de projecten alsnog te honoreren. Dit levert naar schatting dit jaar nog een halve Mton CO2-reductie en 1,5 TWh extra duurzame energie op.

De coalitie wijst erop dat het geld voor de verhoging van de SDE+-subsidie al beschikbaar is via de Opslag Duurzame Energie. Door de 6.000 projecten uit te voeren, is de kans groot dat ons land alsnog het klimaatdoel voor dit jaar behaalt en daarmee het risico op een boete van de Europese Commissie kan voorkomen of beperken. Volgens Europese afspraken over de opwekking van duurzame energie moet dit jaar minimaal 14 procent uit een duurzame bron komen.

Breed draagvlak
Volgens de coalitie is er een breed draagvlak bij ondernemers, gemeenten en maatschappelijke organisaties voor uitvoering van de projecten. Belangrijk voordeel is dat installateurs nieuwe zonne-energieprojecten snel kunnen realiseren waardoor ze dit jaar nog bijdragen aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

Energietransitie vaart geven
De ondertekenaars van de brief roepen minister Wiebes en de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat op de mogelijkheden voor subsidiëring van zonne-energie op daken de komende jaren te verruimen en daarmee de energietransitie extra vaart te geven. Zij willen daarover op korte termijn een gesprek met minister Wiebes.
Behalve Techniek Nederland, Holland Solar, FME, VNG, Urgenda en de milieuorganisaties hebben ook NVDE, gemeente Amsterdam, gemeente Utrecht, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, Energie Samen en MVO-Nederland de brief aan minister ondertekend.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Krappe netcapaciteit brengt stevige groei zonne-energie in gevaar

Gepubliceerd op

In 2019 werden er 8,1 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd in Nederland, waardoor het totaal opgestelde vermogen met 53% steeg tot bijna 7 gigawatt. Dit blijkt uit het Nationaal Solar Trendrapport 2020 van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research. De sterke groei zorgt wel voor capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet. Een forse upgrade van het Nederlandse stroomnet is daarom noodzakelijk.

“Nederland is bezig aan een serieuze inhaalrace,” aldus Rolf Heynen, directeur van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research. “In vergelijking met de rest van Europa halen we nog steeds maar een klein deel van onze energie uit duurzame bronnen. We horen nu echter wel tot de wereldwijde top wat betreft het aantal zonnepanelen dat we jaarlijks installeren.”

Capaciteitsproblemen
Dankzij de 8,1 miljoen nieuwe panelen is de zon inmiddels goed voor ruim 5% van de totale Nederlandse elektriciteitsproductie. De overheid heeft al subsidies toegekend voor genoeg projecten om dit aandeel in de komende jaren te verdubbelen. Maar deze sterke groei zorgt wel voor capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet.

Netcapaciteit tijdig vergroten
Rolf Heynen: “Vooral in de noordelijke provincies lopen de netbeheerders tegen hun grenzen aan. Hierdoor staat er nu voor 750 MWp aan projecten stil: net zo veel als nodig is om alle huishoudens in een stad als Breda van stroom te voorzien. Om de Nederlandse klimaatdoelen te halen is het dan ook van essentieel belang om de netcapaciteit tijdig te vergroten.”

Het onderzoek voor het Nationaal Solar Trendrapport 2020 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Dutch New Energy Research in samenwerking met Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, en Solar Solutions International, de grootste vakbeurs voor zonne-energie in Noordwest-Europa. Het volledige rapport (à €175 excl. BTW) en de gratis samenvatting zijn te downloaden op www.solarsolutions.nl/trendrapport.

Op onze nieuwsbrief abonneren

‘Brandrisico zonnepanelen wordt overdreven’

Gepubliceerd op

Techniek Nederland en Holland Solar ontvangen signalen dat verzekeraars de premies voor zonne-energie-installaties sinds deze zomer soms wel verdubbelen in verband met een mogelijk brandrisico. Beide brancheorganisaties maken zich zorgen over deze ontwikkeling die ertoe kan leiden dat zakelijke opdrachtgevers en consumenten de aanschaf van zonnepanelen gaan heroverwegen. Zij willen zo snel mogelijk in gesprek met het Verbond van Verzekeraars om tot een oplossing te komen.

Er zijn in ons land circa 1 miljoen daken met zonnepanelen; dit jaar zijn er 23 brandincidenten geregistreerd, ofwel 0,0023%. Het verzekeringsrisico van zonnepanelen op daken is dus klein, aldus Techniek Nederland. De branchekoepel stelt dat zonne-energie-installaties onmisbaar zijn als we de klimaatdoelstellingen willen halen. ‘Dat kan alleen als verzekeraars reële premies en eisen hanteren die passen bij het beperkte risico van zonnepanelen op bedrijfsdaken (en op daken van woningen).’ Techniek Nederland en Holland Solar willen het Verbond van Verzekeraars ondersteunen bij het inschatten van de risico’s op brandincidenten.

Erkenning en certificering
Wat betreft beide brancheorganisaties is elk brandincident er een teveel. Veiligheid staat altijd voorop. Daarom is er al jaren een breed gedragen erkennings- en een certificeringsregeling voor vakbekwame zonne-energie installateurs. Alleen bedrijven die een speciale opleiding voor het plaatsen en inspecteren van zonne-energie-installaties hebben gevolgd, komen in aanmerking voor de erkenning of de certificering Zonnekeur. Deze installateurs kennen de normen en eisen die aan zonne-energie-installaties worden gesteld, óók (en vooral) op het gebied van veiligheid. De brancheorganisaties vinden dat álle zonne-energie installateurs in ons land aan deze eisen moeten voldoen.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Is de kwaliteit en veiligheid van zonnesystemen in België echt beter?

Gepubliceerd op

De markt voor zonnestroom groeit onstuimig terwijl er ondertussen een overspannen vraag is naar installateurs. Dat levert de nodige problemen op. Zo vatte vorig jaar 28 zonnesystemen vlam en vertelde een inspecteur van zonnesystemen in april van dit jaar aan RTL Nieuws dat er met de helft van de door hem gecontroleerde systemen iets mis is. Vorige week meldde NRC dat ‘de slechte kwaliteit van installaties van zonnesystemen in Nederland ontegenzeggelijk een tikkende tijdbom is onder de groei van zonnestroom. Daar moet iets aan gedaan worden en dat kan, simpelweg door van onze zuiderburen te leren.’

In België zijn er namelijk nauwelijks problemen met zonnesystemen. De Belgen doen drie dingen goed, meldt NRC. ‘Ten eerste voorziet hun Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties (AREI) in kristalheldere, wettelijke eisen voor de aanleg of uitbreiding van zonnepanelen en bekabeling. Ook is uitgebreide documentatie verplicht. Ten tweede gaat geen Belgisch zonnesysteem ‘live’ voordat een onafhankelijke keuringsinstantie de aanleg heeft doorgelicht en alle documentatie heeft gecontroleerd. Broddelwerk wordt vooraf opgemerkt. Ten derde dwingt de AREI keuring Belgische installateurs hun kennis over zonnepanelen bij te houden. Bijna 800 installateurs in België hebben een Certificaat van Bekwaamheid, een keurmerk met zware eisen op basis van Europese richtlijnen.’

Vergelijking gaat mank
Gevraagd naar een reactie laat Techniek Nederland weten dat een vergelijking met onze zuiderburen enigszins mank gaat. Woordvoerder Dick Reijman: “Het overgrote deel van de incidenten in ons land doet zich voor bij zogenoemde in-daksystemen. Dit zijn daken waarbij de zonepanelen niet op het dak liggen, maar zijn geïntegreerd in het dakwerk. In België zijn dergelijke in-daksystemen niet aanwezig. Ook zal het overnemen van de eisen uit de AREI geen verbetering opleveren. Dit regelement is vergelijkbaar en gebaseerd op dezelfde Europese regels als de Nederlandse NEN1010, waaraan iedere Nederlandse installateur zich heeft te houden.”

Vakbekwame zonne-energie installateurs
Het échte probleem is volgens Techniek Nederland dat de installatie van in-daksystemen veelal niet het werk van installateurs is. Reijman: “Wij vinden het wenselijk dat alleen bedrijven die beschikken over kennis van elektrotechniek deze installaties plaatsen. Er is al jaren een breed gedragen erkennings- en een certificeringsregeling voor vakbekwame zonne-energie installateurs. Alleen bedrijven die een erkende opleiding voor het plaatsen en inspecteren van zonne-energie-installaties hebben gevolgd, komen in aanmerking voor de erkenning of de certificering Zonnekeur. Deze installateurs kennen de normen en eisen die aan zonne-energie-installaties worden gesteld, óók (en vooral) op het gebied van veiligheid. Vooralsnog zien wij daarom niet de noodzaak om een controlesysteem naar Belgisch model in te voeren.”

Kwaliteits- en veiligheidsniveau
“De groeiende belangstelling voor zonnepanelen heeft veel nieuwe aanbieders aangetrokken”, vervolgt Reijman. “Niet alle nieuwkomers zijn lid van Techniek Nederland waardoor we geen invloed hebben op hun vakbekwaamheid. Techniek Nederland ondersteunt haar leden in het behalen van een erkenning of certificering en werkt daarbij nauw samen met Holland Solar. Daarmee leveren beide organisaties een bijdrage aan een hoog kwaliteits- en veiligheidsniveau van zonne-energie-installaties in ons land.”

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

Realistisch duurzaam

Gepubliceerd op

In de april editie beschreven we al de nieuwe Flextherm Eco van Flamco: een thermisch laadstation dat elektriciteit omzet in warmte en opslaat voor warmwatervoorziening. Er lopen momenteel diverse pilots met deze batterij. Eén daarvan bij Keukenstudio Kruize in Bergschenhoek. IZ ging langs en vroeg aan eigenaar Lood Kruize waarom hij voor dit systeem koos en wat tot nu zijn bevindingen zijn.

Kruize begon 25 jaar geleden zijn keukenstudio en zit sinds een aantal jaren op een nieuwe locatie. Zijn zoons runnen vanuit hetzelfde gebouw een webwinkel en aannemersbedrijf. De familie Kruize probeert bewust om te gaan met energiegebruik. Het pand is daarom overal voorzien van ledverlichting en op het bedrijfspand liggen 96 zonnepanelen die een gezamenlijk opwekvermogen van 26.000 kW op jaarbasis leveren.

Lees het artikel verder op installateursZaken.nl

Karel voor duurzame installatietechniek

Gepubliceerd op

Ook bij Karel kloppen steeds meer mensen aan voor een duurzame oplossing. Natuurlijk is hij de laatste persoon op aarde om te zeggen dat hij daar eigenlijk weinig kaas van heeft gegeten. ‘Hoe moeilijk kan het tenslotte zijn, zo’n warmtepompje, zonnepaneeltje of PCM paneeltje monteren’. Dus op de vraag enkele weken  geleden of hij een zonneboilersysteem wilde aanleggen, had Karel natuurlijk direct instemmend geantwoord.

Vorige week kwamen de spullen binnen en ging hij direct aan de slag. De collector lag natuurlijk binnen no-time op het dak. Montagebeugeltjes waren erbij geleverd dus het vast maken leverde geen enkel probleem op. Maar omdat Karel toch meer verstand heeft van keteltjes (vind hij zelf) mocht een ontluchter op het dak van hem zeker niet ontbreken. Een beetje ontluchting is nooit verkeerd, was Karel zijn winderige filosofie daarbij.

Het buffervat kwam in de garage te staan, wat betekende dat Karel de benodigde aan- en afvoerleidingen twee verdiepingen omlaag moest brengen. Om die via de slaapkamer en woonkamer te laten lopen, vond Karel echter net een stap te ver gaan. Gelukkig bood het rookkanaal uitkomst. Door hier een simpel gaatje in te tikken, was alles zo voor elkaar. Het zonneboilersysteem zou er bovendien voor zorgen dat de bewoners hun ketel veel minder gaan gebruiken. De aanvoer van lucht hiervoor kon dus prima via de zolderetage verlopen. Die was toch niet geïsoleerd, dus frisse lucht genoeg. Zo zie je maar weer, iedereen kan duurzaam installeren, zelfs uw duurzame installateur Karel.

Drie jaar langer salderen

Gepubliceerd op

Techniek Nederland is enthousiast over de verlenging van de salderingsregeling voor zonnepanelen. Doekle Terpstra, voorzitter van de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, denkt dat het besluit van minister Wiebes een stimulans zal zijn voor consumenten en bedrijven om méér daken te voorzien van zonnepanelen. “Consumenten en ondernemers hebben nu de zekerheid dat ze hun investering zullen terugverdienen. Dat is belangrijk, want zonne-energie speelt een cruciale rol in de energietransitie.”

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en staatssecretaris Snel van Financiën maakten gisteren bekend dat eigenaren van zonnepanelen de stroom die ze opwekken tot 2023 volledig kunnen aftrekken van hun eigen verbruik. Dat is drie jaar langer dan aanvankelijk in het regeerakkoord was afgesproken. Ook na 2023 zullen eigenaren van zonnepanelen nog een vergoeding krijgen voor de terug geleverde stroom, maar het belastingvoordeel wordt dan geleidelijk afgebouwd. De regering besluit op een later moment hoe die afbouw in zijn werk zal gaan. Naar verwachting zal het fiscale voordeel in 2030 tot nul zijn teruggebracht.

Nog veel daken onbenut
De salderingsregeling heeft sterk bijgedragen aan het grote succes van zonne-energie in Nederland. Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland denkt dat de verlengde salderingsregeling voor nieuwe groei zal zorgen: “Al meer dan een miljoen huishoudens hebben zonnepanelen op hun dak, maar de potentie is nog veel groter. Er zijn nog veel daken zonder zonnepanelen en ik denk dat daar de komende tijd snel verandering in komt.”

Terugverdientijd blijft zeven jaar
De gemiddelde terugverdientijd van zeven jaar op de investering in zonnepanelen blijft overeind, óók voor panelen die de komende tijd worden geplaatst. Woningeigenaren, verhuurders, scholen, sportverenigingen en bedrijven weten daardoor waar ze aan toe zijn. Techniek Nederland kan zich ook vinden in de stapsgewijze afbouw van de salderingsregeling die daarna zal plaatsvinden.

Opslag van zonnestroom
Omdat de overheidssubsidies na 2023 afnemen, kan de zonne-energiesector uiteindelijk zelfstandig verder. Tegelijkertijd wordt het voor eigenaren van zonnepanelen interessant om de opgewekte zonnestroom zoveel mogelijk zelf te gebruiken. Bijvoorbeeld door apparaten in te schakelen en de elektrische auto op te laden op momenten dat de zon veel elektriciteit levert. Daarnaast zal de opslag van zonnestroom meer aandacht krijgen. Techniek Nederland vindt dan ook dat de overheid op termijn energieopslag via thuisbatterijen aantrekkelijk zou moeten maken.

Huidige salderingsregeling voor zonnepanelen tot 2023 geldig

Gepubliceerd op

De huidige salderingsregeling voor zonnepanelen blijft tot 1 januari 2023 geldig. Dit meldt het ministerie van Financiën. De regeling maakt het voor particulieren financieel aantrekkelijk te investeren in zonnepanelen. Bij het salderen wordt de stroom die particulieren met hun panelen opwekken verrekend met de stroom die wordt verbruikt. De regeling zou eigenlijk al veel eerder verdwijnen.

Het ministerie wil nu het voordeel dat huishoudens ontvangen op hun energiebelasting elk jaar verlagen vanaf 2023. Dit voordeel wordt uiteindelijk nihil. De particulier ontvangt alleen nog een vergoeding van de energieleverancier voor de terug geleverde zonnestroom. Het ministerie geeft aan dat dit in 2031 het geval zal zijn.

Pomp op zonne-energie voor drinkwater en irrigatie

Gepubliceerd op

Wilo heeft een pomp ontworpen die wordt aangedreven door zonne-energie. Behalve voor het verpompen van drinkwater is de pomp geschikt voor de toepassing van irrigatie in de landbouw en veeteelt. Met de geïntegreerde frequentieomvormer is zowel het gebruik van zonne-energie als aansluiting op een wisselstroomnet mogelijk. Dit laatste kan als back-up worden gezien, als er ’s nachts geen zonne-energie meer beschikbaar is, maar er gedurende beperkte tijd wel water moet worden verpompt.

Roman Zielinski, productmanager bij Wilo, over de ontwikkeling: “In afgelegen gebieden is een stabiele energievoorziening vaak problematisch, omdat er dikwijls geen of een instabiel stroomnet beschikbaar is. Met een pomp die van stroom wordt voorzien via zonne-energie hebben wij een alternatieve methode ontwikkeld. Hiermee kunnen we op zulke plaatsen zelf energie opwekken en de watervoorziening verzorgen.”

Optimaal functioneren
Een in de pomp, Actun OPTI-MS genoemd, geïntegreerde microprocessor berekent door middel van een algoritme de optimale verhouding tussen stroomsterkte en spanning om het grootst mogelijke vermogen te vragen. Deze wordt dan in een hoger toerental en dus in een grotere verpompte waterhoeveelheid omgezet.

Exacte voorspellingen
Met behulp van web-gebaseerde ontwerpsoftware kan het vereiste pompsysteem inclusief de zonnepaneelconfiguratie worden bepaald. Op basis van een aantal gegevens, levert de software exacte voorspellingen met betrekking tot de gemiddeld te verwachten wateropbrengsthoeveelheid. Deze helpen overdimensionering te voorkomen. De pomp kan op afstand worden gemonitord via een app.

Lange levensduur
Alle relevante componenten, zoals motormantel, waaiers en leiwielen van de pompen zijn geheel van roestvrijstaal vervaardigd. De ingekapselde uitvoering van de motor en de met hars aangegoten frequentieomvormer zorgen voor een lange levensduur, aldus de fabrikant. De pomp biedt geïntegreerde beveiligingsfuncties tegen drooglopen, temperatuuroverschrijding en afwijkingen in de elektrische parameters.

‘Geen brandende zonnepanelen als vakbekwaam wordt geïnstalleerd’

Gepubliceerd op

Techniek Nederland en Holland Solar wijzen hun leden nogmaals op de regels voor het correct en veilig installeren van zonnepanelen. Dit naar aanleiding van het TNO rapport dat vandaag is verschenen over brandincidenten met zonnepanelen. Het gaat met name om de correcte installatie van connectoren en de eisen van brandwerendheid bij zogenoemde in-daksystemen. Beide organisaties kunnen zich vinden in een aantal aanbevelingen die TNO doet om brandincidenten in de toekomst te voorkomen, maar plaatsen ook enkele kanttekeningen.

Techniek Nederland en Holland Solar signaleren dat een aantal van de incidenten zich voordoet bij zogenoemde in-daksystemen. Dit zijn daken waarbij de zonepanelen niet op het dak liggen, maar zijn geïntegreerd in het dakwerk. De installatie van in-daksystemen is veelal het werk van bouwers. Techniek Nederland en Holland Solar wijzen erop dat het niet wenselijk is dat bouwbedrijven die niet beschikken over kennis van elektrotechniek deze installaties plaatsen. De brancheorganisaties missen deze constatering in het rapport van TNO.

Normering
TNO stelt voor om richtlijnen of normen op te stellen voor correcte aansluiting van connectoren. Techniek Nederland en Holland Solar zien daarvoor geen directe reden. De eisen voor de elektrische aansluiting zijn genormeerd en staan in de NEN 1010. De norm is opgenomen in het Bouwbesluit en dus een wettelijke veiligheidseis. Techniek Nederland en Holland Solar wijzen hun leden nogmaals nadrukkelijk op uitvoering van de werkzaamheden volgens deze norm.

Erkende zonne-energie-installateurs
Techniek Nederland en Holland Solar benadrukken dat er al jaren een breed gedragen erkennings- en een certificeringsregeling is voor vakbekwame zonne-energie installateurs. Alleen bedrijven die een speciale opleiding voor het plaatsen en inspecteren van zonne-energie-installaties hebben gevolgd, komen in aanmerking voor de erkenning of de certificering Zonnekeur. Deze installateurs kennen de normen en eisen die aan zonne-energie-installaties worden gesteld, óók (en vooral) op het gebied van veiligheid. Vakbekwame installateurs zijn te vinden op de websites www.qbisnl.nl en www.zonnekeur.nl. Beide organisaties zijn mede-initiatiefnemers van deze kwalificatiestructuur.

Stress-test
Techniek Nederland en Holland Solar zeggen blij te zijn met de aanbeveling van TNO om een multidisciplinaire werkgroep in te stellen die met aanbevelingen komt voor constructie van en materiaal-brandbaarheidseisen aan in-dak-PV-installaties. Ook roepen zij fabrikanten en leveranciers op mee te werken aan stress-test onderzoek van PV-systemen.

Hoog kwaliteitsniveau
De brancheorganisaties benadrukken verder dat de belangstelling voor zonnepanelen snel groeit. Dat heeft veel nieuwe aanbieders aangetrokken. Niet alle nieuwkomers zijn lid van Techniek Nederland of Holland Solar, waardoor ze geen invloed hebben op hun vakbekwaamheid. De brancheorganisaties ondersteunen hun leden in het behalen van een erkenning of certificering. Daarmee leveren zij een bijdrage aan een hoog kwaliteits- en veiligheidsniveau van zonne-energie-installaties in ons land, aldus beide organisaties.

Het TNO-rapport is terug te vinden op: Brandincidenten met fotovoltaïsche systemen in Nederland

 

Techniek Nederland en Holland Solar tekenen intentie tot samenwerking

Gepubliceerd op

Techniek Nederland en Holland Solar hebben zojuist een intentie tot samenwerking getekend op de beurs Solar Solutions in Vijfhuizen. Dat gebeurde door de respectievelijke voorzitters van beide belangenverenigingen Doekle Terpstra en Jaap Baarsma. Holland Solar vertegenwoordigt de Nederlandse zonne-energiesector en bestaat al sinds 1983. “We waren altijd een nichemarkt”, zei Baars voorafgaand aan de ondertekening maar inmiddels zijn we een volwaardige markt die ook in de installatiesector een prominente rol speelt.”

Dat is voor beide verenigingen ook de belangrijkste reden om deze samenwerking aan te gaan. “We gaan de komende periode nog bekijken hoe we die samenwerking gestalte kunnen geven”, zei Terpstra. “De installatiebranche ontwikkelt zich momenteel zeer snel en we staan voor grote uitdagingen. Die zullen we met meerdere partijen in het veld op moeten pakken. Deze samenwerking is dus een logische. We zullen alle zeilen moeten bijzetten.”

Wie monteert het snelst en vakkundigst zonnepanelen?

Gepubliceerd op

Binnenkort wordt het allereerste ‘Nederlandse Kampioenschap Panelen Plaatsen’ georganiseerd. De wedstrijd vindt medio maart a.s. plaats tijdens de vakbeurs Solar Solutions. Het team dat als snelste zes zonnepanelen volgens de eisen installeert op een schuin dak, wordt uitgeroepen tot ‘Beste montageteam 2019’. Er doen 12 teams mee.

De teams worden beoordeeld op het juist plaatsen/monteren van haken, rails, kabels, zonnepanelen en optimizers. Ook het vastzetten volgens de voorschriften, het doorverbinden van connectoren en het veilig (valbeveiliging) en netjes werken wordt meegenomen in de beoordeling. Voor alles wat niet goed/fout is gemonteerd, deelt de jury strafseconden uit.

De wedstrijd vindt plaats op 19, 20 en 21 maart a.s. in de Expo Haarlemmermeer en is een initiatief van de beursorganisator in samenspraak met elektrotechnische groothandel Rexel die onder andere pv-dakmontagesystemen levert.

De vakbeurs Solar Solutions wordt gelijktijdig met de vakbeurs Duurzaam Verwarmd georganiseerd.

Wetenschappers ontwikkelen zonnepaneel op groene waterstof

Gepubliceerd op

Onderzoekers van de KU Leuven hebben een zonnepaneel ontwikkeld dat waterstofgas maakt uit vocht in de lucht. Dit meldt VRT Nieuws. Twintig van deze zonnepanelen zouden een gezin een heel jaar lang van stroom en warmte kunnen voorzien. Er wordt nu eerst een veldproef uitgevoerd.

Een klassiek zonnepaneel zet 18 tot 20 procent van de zonne-energie om in stroom. Als je met die stroom achteraf ook nog water moet splitsen in waterstof en zuurstof, gaat er heel wat energie verloren. De Leuvense ingenieurs hebben dat opgelost door een zonnepaneel te ontwerpen dat rechtstreeks waterstof maakt. Met hun paneel wordt 15 procent van het zonlicht rechtstreeks omgezet in waterstofgas.

Waterstof uit hernieuwbare energie (groene waterstof) is al jaren een belofte op de energiemarkt. Maar tot een echte doorbraak is het nog niet gekomen. Waterstof is nog steeds duur en omslachtig om te maken en op te slaan. Het merendeel van de waterstof wordt nu geproduceerd met behulp van olie en gas en is dus niet echt milieuvriendelijk.

De waterstof die in de zomer geproduceerd wordt, kan volgens de onderzoekers gebufferd worden in een ondergronds drukvat tot de winter. Een gezin zou ongeveer 4 kubieke meter opslag nodig hebben. Dat is de grootte van een klassieke stookolietank.

Wat de waterstofpanelen uiteindelijk gaan kosten, is overigens nog niet bekend.

PV-installaties voldoen vaak niet aan de eisen

Gepubliceerd op

Experts slaan alarm over de doorgaans slechte kwaliteit van PV-installaties, een belangrijke oorzaak van het toegenomen aantal (dak)branden. De installaties voldoen in veel gevallen niet aan de NEN 1010 eisen en worden na oplevering onvolledig of helemaal niet gekeurd. Argument: het inspecteren van PV-installaties is een ingewikkelde en tijdrovende klus.

Elke installateur is verplicht om visuele en (elektro)technische inspecties uit te voeren na het opleveren of aanpassen van een elektrische installatie. Bij zonnestroominstallaties hebben installateurs regelmatig vragen over de te volgen methodiek, de noodzakelijke metingen, voorbereiding, veiligheid en periodieke controle. Zij weten vaak niet hoe je met de opleverkeuring aan de NEN 1010 en de daaraan verbonden NEN-EN 62446 voldoet. Terwijl dit van essentieel belang is om de elektrische veiligheid en het rendement te waarborgen.
Juist bij PV-installaties is er behoefte aan een eerste en periodieke inspectie om de kostbare investering te bewaken. Door te meten, analyseren en documenteren krijg je inzicht in de conditie van de installaties. Zo worden rendementsverliezen en brandrisico’s inzichtelijk. Handig voor de eigen aansprakelijkheid, maar ook als uitgangspunt tijdens periodiek onderhoud.

PV-inspecties moeilijk en tijdrovend?
Mits de installateur beschikt over de juiste kennis over de geldende norm, de te volgen procedures en de juiste meetapparatuur is het inspecteren van een PV-installatie een formaliteit. De productspecialisten van KWx, kennispartner en leverancier van meetinstrumenten voor elektrotechnische inspecties, brengen deze kennis tijdens praktijkgerichte trainingen en workshops over aan de inspecteurs en installateurs.
De meetinstrumenten van KWx sluiten aan op het concept voor inspectie en oplevering van elektrische installaties en het keuren van elektrische arbeidsmiddelen. Installateurs gaan naar huis met voldoende kennis om snel en nauwkeurig inspecties uit te voeren conform de in Nederland geldende normen, waaronder de NEN 1010 en NEN 3140.

Solar Solutions 2019
Tijdens de Solar Solutions vakbeurs laat KWx de oplossingen zien uit het 'Zeker Meten' concept voor inspectie van zonnestroominstallaties. Aan de hand van een praktijkopstelling en de nieuwste meetinstrumenten neemt KWx je in vogelvlucht mee door alle stappen van de verplichte NEN 1010 inspectie. De vakbeurs vindt dit jaar plaats op 19, 20 en 21 maart in de Expo Haarlemmermeer.

De foto toont een defect zonnepaneel

Remeha neemt zonnecentrale van 1750 panelen in gebruik

Gepubliceerd op

Remeha heeft in Apeldoorn een zonnecentrale officieel in gebruik genomen. De installatie bestaat uit 1.750 pv-panelen met een opwekvermogen van 445 kWpiek. Hiermee verzorgt het systeem een substantieel deel van het stroomgebruik van de fabrikant van verwarmingssystemen. De panelen liggen grotendeels op de assemblagehallen, waarin ook het grootste elektriciteitsverbruik plaatsvindt.

Bij de officiële ingebruikname van de zonnecentrale vertelde algemeen directeur Arthur van Schayk van Remeha dat de installatie een belangrijk onderdeel vormt binnen het verduurzamingsprogramma van het bedrijf. Met de 1.750 zonnepanelen kan Remeha ongeveer een kwart van haar jaarlijkse elektriciteitsverbruik zelf opwekken. De panelen liggen op een drietal daken; twee grote daken van de assemblagehal, en een relatief klein, schuin dak van een aangrenzende loods. Bij de ceremonie op 11 februari is een digitaal display onthuld waarop medewerkers en bezoekers realtime de opbrengst van de pv-installatie kunnen zien.

Samenwerking met partners
Bij de opening van de zonnecentrale sprak de Apeldoornse wethouder Duurzaamheid, Mark Sandmann van een grootse prestatie. “Apeldoorn wil koploper zijn in Nederland op het gebied van zonnepanelen, en Remeha helpt met deze centrale daar fors aan mee.” De wethouder is blij dat Remeha een voortrekkersrol in de verduurzaming vervult en daarbij ook oog heeft voor samenwerking met andere bedrijven in de gemeente.
De zonnepanelen zijn geleverd en op het dak gelegd door het Apeldoornse bedrijf BonGo Solar. Dit bedrijf is een partner van Remeha, evenals het Apeldoornse installatiebedrijf Hollander Techniek, dat de elektrotechnische installatie en integratie van de panelen en de omvormers verzorgde. De opgewekte elektriciteit wordt grotendeels gebruikt voor het laten draaien van de productielijnen in de assemblagehallen. Daarnaast voedt de installatie ook de laadsystemen voor de vorkheftrucks, de servers van het IT-systeem en de laadpalen voor de elektrische auto’s. Mochten de panelen op een prachtige zonnige dag in een weekend meer elektriciteit produceren dan Remeha nodig heeft, dan kan de installatie de opbrengst ook terugleveren aan het elektriciteitsnet.

Zorgvuldig gekozen dimensionering
“De dimensionering van de installatie is zodanig gekozen dat we bijna altijd alle opgewekte elektriciteit zelf kunnen gebruiken”, zegt Raymon Kerkvliet, manager Production Support. “Het zal sporadisch voorkomen dat we meer energie opwekken dan we zelf verbruiken.” Kerkvliet begon in 2017 al met de voorbereiding van de installatie en verzorgde onder meer de subsidieaanvraag. Remeha ontvangt de komende jaren een SDE-subsidie, waardoor de pv-installatie, ook voor een grote energieverbruiker als Remeha, rendabel is. “Bij de realisatie van een van de grootste centrales van Apeldoorn komt best veel kijken. Gelukkig hebben wij met BonGo Solar en Hollander Techniek twee partners die met veel kennis en kunde voor een vlotte realisatie hebben gezorgd.”

Verduurzamingsoperatie
De installatie van de bijna 1.750 zonnepanelen vormt onderdeel van een verduurzamingsoperatie waaraan Remeha gestaag werkt. Om op het elektriciteitsgebruik te besparen, liet Remeha al in 2017 in de assemblagehal 650 led-armaturen installeren. Vorig jaar volgde de installatie van energie- en waterbesparende douches. Dit was onderdeel van een stimuleringsprogramma dat ervoor zorgt dat meer medewerkers op de fiets naar hun werk kunnen komen.

Walk of Energy
Met alle maatregelen die Remeha neemt en nog zal nemen, wil het bedrijf zijn klanten en medewerkers meenemen over de Walk of Energy. Deze wandeling leidt langs alle duurzame initiatieven in het bedrijf. Zo staan er bij het pand twee speciaal aangeschafte E-bikes die medewerkers kunnen gebruiken als zij naar een klant, de tandarts of gewoon naar huis gaan. Ook zijn er al meerdere laadpalen voor elektrische auto’s; een aantal dat Remeha op termijn kan uitbreiden tot twintig laadpunten. Ook stapt Remeha, zodra de huidige contracten aflopen, voor haar poolauto’s over op elektrische auto’s.

Werkzoekenden klaargestoomd voor monteur zonnepanelen

Gepubliceerd op

Een eerste groep mensen met afstand tot de arbeidsmarkt is vandaag gestart met een opleiding tot monteur zonnepanelen. Ze worden in drie maanden klaargestoomd voor deze functie. Het gaat om een initiatief van GroenLeven en Leerbouwen in samenwerking met Werk in Zicht. Nadat de opleiding is afgerond hebben de cursisten gegarandeerd een baan bij GroenLeven

Leerbouwen is een praktijkopleider in de bouw. Met de kennis en kunde van GroenLeven, marktleider in zonne-energie in Nederland, is daar nu ook een opleiding monteur zonnepanelen aan toegevoegd.

CEO Roland Pechtold van GroenLeven: “GroenLeven wil het goede doen. Wij werken buurzaam. We zijn ervan overtuigd dat betrokken buurmanschap en denken om naasten past bij het goede doen. Onze samenwerking met Leerbouwen is daar een prachtig voorbeeld van. Ik ben ontzettend trots dat we, in een markt waar een ernstig tekort is aan technici, zelf mensen die al langer werkzoekend zijn gaan helpen en opleiden om de energietransitie te versnellen. Alleen samen kunnen de opdracht die er voor ons ligt, de overgang naar duurzame energie, vervullen.“

Directeur Tjeerd van der Sluis van Leerbouwen: “De arbeidsmarkt trekt steeds meer aan. Leerbouwen ziet veel kansen om werkzoekenden middels een kortdurende praktijkopleiding aan betaald werk te helpen. Met ons uitgebreide opleidingspakket kunnen wij verschillende doelgroepen weer kansen bieden op economische zelfstandigheid. Wij zien de samenwerking met GroenLeven dan ook als een zeer waardevolle toevoeging aan ons pakket. Met de praktijkopleiding monteur zonnepanelen kunnen wij duurzame trajecten aanbieden aan onze kandidaten. Duurzaam op het gebied van energietransitie, enorm belangrijk in de provincie Groningen, en duurzaam op het gebied van werkgelegenheid voor de komende jaren. “

Nienke Homan, gedeputeerde provincie Groningen, was ook aanwezig bij de start van de opleiding: “Dit is echt geweldig. We weten dat er in de duurzame energie nu en in de toekomst veel vakmensen nodig zijn want de energietransitie zet door. Dit betekent dat het de kans is om iedereen aan het werk te krijgen. Er zijn hier ontzettend veel gemotiveerde mensen die in een paar maanden het vak van zonnepanelenmonteur willen leren. Dat is wat we nodig hebben en je ziet dat er hier bij GroenLeven en Leerbouwen met dit initiatief nieuwe energie vrij komt. We zetten zo alles in en doen het samen. Dat is wat je wilt.”

Via Werk in Zicht, het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en SW-bedrijven in Groningen en Noord-Drenthe, kunnen kandidaten zich aanmelden voor de opleiding. “Dit is één van de projecten waar we letterlijk energie van krijgen!“ zegt Michel Dammer, projectleider en accountmanager bij Werk in Zicht. “Via kansrijkberoep.nl werven we kandidaten voor de opleiding. De kandidaten die vandaag zijn gestart hebben zich via de website aangemeld en hebben nu allemaal gegarandeerd een baan voor langere tijd. De vraag naar nieuwe monteurs in de energietransitie blijft. Kandidaten kunnen zich dan ook nog steeds aanmelden.“

Zonnepanelen stadhuis Arnhem van fabrikant die ook clusterbommen maakt

Gepubliceerd op

Op het stadhuis van Arnhem en het gemeentehuis van Montferland liggen zonnepanelen van een fabrikant die tevens clusterbommen maakt. Dit meldt De Gelderlander. Het gaat om een Zuid-Koreaanse fabrikaat,

Nederland heeft in 2013 vaderlandse instellingen verboden om te investeren in bedrijven die clustermunitie maken. Daar ziet de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op toe. Die hanteert een zogeheten uitsluitingslijst waarop bedrijven staan die deze munitie produceren.

De gemeenten Montferland en Arnhem wisten niet dat de fabrikant behalve zonnepanelen ook clusterbommen maakt. Installateur Atama uit Elst, dat de panelen op het Arnhemse stadhuis heeft aangelegd, is naar eigen zeggen ook overdonderd door het nieuws en heeft de relatie met het Zuid-Koreaanse bedrijf per direct beëindigd.

Clusterbommen of -granaten hebben een vernietigende kracht omdat ze uit een groot aantal kleine projectielen bestaan. Eenmaal ontploft komen de bommetjes vrij en richten enorme schade aan. Ze zorgen voor veel slachtoffers.

Glas-glas zonnepanelen in opmars

Gepubliceerd op

Solarwatt, gespecialiseerd in glas-glas zonnepanelen, vierde dit jaar haar vijfentwintigjarig bestaan. Het bedrijf realiseerde een omzetstijging van 50% in de Benelux. Erik de Leeuw, directeur van in de Benelux, wijst voor die groei verschillende redenen aan.

Hij signaleert allereerst een omslag in de markt. Waar die voorheen zeer prijsgedreven was, kiezen de particuliere én de zakelijke klant tegenwoordig steeds vaker voor kwaliteit. De Leeuw: “Wij geloven 100% in onze glas-glas zonnepanelen, waarop we dertig jaar garantie kunnen bieden. Het rendement van onze panelen blijft bewezen hoger dan kunststof panelen en de goedkopere glas-glas alternatieven. Dat ziet de klant dus ook steeds vaker. Begin 2019 zijn we dan ook volledig overgestapt op de productie van deze zonnepanelen.

PERC-technologie

De Leeuw noemt nog een reden waarom steeds meer klanten kiezen voor glas-glas panelen. Ze gaan goed samen met de PERC-technologie (Passivated Emitter Rear Cell). Die zorgt voor een hoger vermogen en functioneert ook heel goed bij weinig licht. De Leeuw: “Dat past uitstekend bij het Nederlandse klimaat. Dit soort zonnecellen zijn wel gevoeliger voor vocht en zuurstof. Daardoor laten ze zich beter combineren met glas-glas panelen dan met glas-folie.”

NEN geeft technische uitleg over zonnepanelen

Gepubliceerd op

Op dinsdagmiddag 4 december a.s. organiseert NEN een informatiebijeenkomst over zonnepanelen en de norm NEN 7250. Deze norm voorziet in technische eisen en bepalingsmethoden voor de bouwkundige aspecten van de montage van zonne-energiesystemen in de gebouwschil van een bouwwerk. Dit geldt voor zowel inbouw- als opbouwsystemen.

Wiebes: “Incidenten met brandende zonnepanelen zorgelijk maar zeer beperkt in aantal”

Gepubliceerd op

Minister Wiebes heeft de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat een reactie gestuurd op haar verzoek informatie te verschaffen over onderzoek naar branden met zonnepanelen. In de afgelopen warme zomerperiode brak diverse keren brand uit op daken van woningen met zonnepanelen. De minister vindt dit in meerdere opzichten zorgelijk. “Uiteraard in de eerste plaats voor de desbetreffende huiseigenaren, maar ook voor het vertrouwen van burgers in (de installatie van) zonnepanelen. Ik merk hierbij overigens op dat het aantal branden bij daken met zonnepanelen zeer beperkt is.”

PVT warmtepomppaneel wint innovatieprijs

Gepubliceerd op

Het PVT warmtepomppaneel van Triple Solar heeft de Innovative Energy Solution Award 2018 gewonnen. Dit paneel wekt niet alleen stroom op, maar wint ook duurzame warmte terug uit daglicht, zonlicht én buitenlucht. Directeur Cees Mager: “Ons product biedt een duurzame en 100% geluidloze energieoplossing die een uitstekende bijdrage kan leveren aan de energietransitie.”

“Zonnepanelen op huis koning wel rendabele investering”

Gepubliceerd op

Koning Willem-Alexander wil zonnepanelen op zijn huis. Maar gisteren kreeg hij in de Tweede Kamer opnieuw nul op het rekest van premier Rutte. Waar eerst de monumentstatus van Huis ten Bosch in de weg stond, blijkt nu de business case niet overtuigend genoeg. “Onzin”, stelt CEO Roebyem Anders van zonnepanelenaanbieder Sungevity. “Ook voor Paleis Huis ten Bosch zijn zonnepanelen een zeer rendabele investering.”

PVT warmtepomppaneel genomineerd voor beursprijs

Gepubliceerd op

Tijdens de vakbeurs Energie 2018 toont NIBE het PVT warmtepomppaneel van Triple Solar. Dit paneel is toepasbaar als energiebron voor een water/water warmtepomp, in plaats van een grondgebonden bron. Samen met twee andere inzendingen is het paneel genomineerd voor de Innovative Energy Solutions Award die deze week tijdens de beurs zal worden uitgereikt.

Opnieuw pleidooi voor APK-keuring na incidenten met brandende zonnepanelen

Gepubliceerd op

TNO doet op korte termijn onderzoek naar incidenten met zonnepanelen die brand veroorzaakten. Dit gebeurt mede op initiatief van Uneto-VNI, die er bij haar leden nogmaals op aandringt om de regels te volgen voor het correct en veilig installeren van zonnepanelen. Het is overigens (nog) niet bekend of leden van de installateurskoepel bij deze incidenten betrokken waren.

“Verlengen salderingsregeling frustrerend voor doorbraak thuisbatterij”

Gepubliceerd op

“Hoera, we kunnen één jaartje langer het openbare net misbruiken voor teruglevering van PV-stroom tegen 100% vergoeding…. Fijn voor de particuliere PV-opwekker, maar frustrerend voor de finale doorbraak van de thuisbatterij, zoals in andere Europese landen die geen saldering kennen. Aan de andere kant een wijs besluit van Wiebes om de tijd te nemen om een degelijke vervolgregeling te maken en de planning hiervoor niet heilig te verklaren.”

Salderingsregeling zonnepanelen mogelijk toch met één jaar verlengd

Gepubliceerd op

Minister Wiebes van Economische Zaken heeft toegezegd de salderingsregeling met één jaar te willen verlengen. “Het moet niet minder aantrekkelijk worden om zelf kleinschalig te gaan investeren in zonne-energie. Maar het is ook niet nodig om het meer aantrekkelijk te maken. Bij het voorbereiden van die terugleversubsidie begin ik er in alle eerlijkheid een hard hoofd in te krijgen dat 2020 haalbaar is. Ik heb daar grote zorgen over en begin steeds meer te denken dat we de bestaande salderingsregeling nog een jaar lang moeten doorzetten.”

Eindhoven roept bedrijven in de stad op om zonnepanelen te plaatsen

Gepubliceerd op

De gemeente Eindhoven roept eigenaren met een groot dakoppervlakte op deze vol te leggen met zonnepanelen. “Als we zonne-energie een belangrijke plek willen geven in onze energievoorziening dan moeten grote lege daken daarvoor wel worden ingezet. We hebben daarom gekeken naar de grootste meest geschikte daken voor zonne-energie en schrijven we de eigenaren aan”, aldus wethouder duurzaamheid Jan van der Meer.

Nauwelijks nog subsidieaanvragen voor duurzame sportaccommodaties

Gepubliceerd op

Er zit nog 1,1 miljoen euro in de subsidiepot ‘Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’ (EDS). In de afgelopen periode is in vier weken tijd voor slechts 100.00 euro subsidie aangevraagd. Tot begin augustus deden 714 sportclubs een aanvraag, die goed was voor 6,9 miljoen euro. Eigenlijk was de subsidiepot eind januari al nagenoeg uitgeput was, maar werd er onverwachts 2 miljoen euro extra budget beschikbaar gesteld. Mogelijk denken sportverenigingen dat de pot al leeg is en komen er nu nauwelijks nog aanvragen binnen.

Luchtkanaalsysteem onder zonnepanelen zorgt voor hoger rendement

Gepubliceerd op

Zonnepanelen hebben zonlicht nodig om te kunnen functioneren, maar naarmate ze warmer worden, presteren ze naar verhouding een stuk slechter. Het Alphense bedrijf DK Prototyping for Automotive Glass komt nu met zonnepanelen waaronder een luchtkanaalsysteem is geplaatst. Door dit systeem wordt geforceerd lucht geblazen die de panelen koelt. Hierdoor gaat het rendement van de panelen omhoog, aldus het bedrijf. De warme lucht wordt (afhankelijk van het seizoen) opgeslagen, maar kan ook direct worden gebruikt om het gebouw te verwarmen.

Hitte benadeelt rendement zonnepanelen

Gepubliceerd op

Met zonnepanelen zit je goed deze zomer. Zo berichten althans diverse media naar aanleiding van de vele zonuren die ons land momenteel telt. ‘Maar niet te vroeg gejuicht, de hitte van de afgelopen weken is niet alleen maar positief’, zegt het Eindhovense Autarco, zelf producent van complete systemen voor zonne-energie. Hitte blijkt ook een nadelig effect op de efficiëntie van zonnepanelen te hebben.

“Installateur pv-panelen gaat periode van grote onzekerheid tegemoet”

Gepubliceerd op

“Het Klimaatakkoord in de huidige vorm is gebaseerd op aannames die niet de toetsing der waarheid kunnen doorstaan”, betoogt Roland van der Klauw. De directeur van verduurzamingsspecialist Wocozon waarschuwt voor de gevolgen. “Met name de installateur van pv-panelengaat een periode van grote onzekerheid tegemoet en zal passende maatregelen moeten nemen om zijn bedrijfsvoering op peil te houden.”

Klimaatakkoord: “Weg vrij voor vertienvoudiging zonne-energie”

Gepubliceerd op

Holland Solar is blij met de erkenning van zonne-energie in de van het Klimaatakkoord. Ed Nijpels presenteert de hoofdlijnen van dit akkoord momenteel aan minister Wiebes van Economische Zaken. In een eerste reactie zegt voorzitter Jaap Baarsma van de branchevereniging: “Met het ambitieus en stabiel beleid zoals voorgesteld in het concepthoofdlijnenakkoord wordt het mogelijk gemaakt om de bijdrage van zonne-energie in Nederland meer dan te vertienvoudigen.”

Uneto-VNI vindt subsidieplafond op zonne-energie niet wenselijk

Gepubliceerd op

Minister Wiebes heeft vrijdag aangekondigd dat hij de salderingsregeling voor zonnepanelen in 2020 vervangt door een terugleversubsidie. Uneto-VNI zegt blij te zijn met de duidelijkheid over de opvolging van de salderingsregeling. Tegelijkertijd waarschuwt de installatiekoepel voor het effect van een eventueel subsidieplafond. Bestuursvoorzitter Doekle Terpstra vindt het essentieel dat minister Wiebes een ruim budget beschikbaar stelt voor de terugleversubsidie. Terpstra: “Als je investeert in zonnepanelen, moet je erop kunnen rekenen dat de stroom die je produceert voldoende oplevert. Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen, moet zonne-energie aantrekkelijk blijven.”

Specialist in PV montagesystemen wil internationale rol spelen

Gepubliceerd op

PV systeemhuis IBC Solar breidt haar productportfolio in de Benelux uit met de montagesystemen van Van der Valk Solar Systems. De systemen zijn geschikt voor elk type dak of ondergrond. Ze worden in Nederland geproduceerd en onderscheiden zich door hun modulaire opbouw en snelle montage. Verschillende systemen zijn ook in kant en klare kits verkrijgbaar om het gebruiksgemak verder te verhogen.

Steeds meer huurdaken met zonnepanelen

Gepubliceerd op

De uitrol van zonnepanelen op huurdaken in Nederland groeit snel. Inmiddels wekken 80.000 huurwoningen in bezit van woningcorporaties zonnestroom op. Dit is een stijging van ruim 60% ten opzichte van 2017. 3,5% van alle Nederlandse corporatiewoningen heeft nu zonnestroom. De woningcorporaties willen het aantal huurwoningen met zonnestroom verdrievoudigen voor 2021.

Sterk in zonnepanelen

Gepubliceerd op

De solardivisie van LG Electronics, LG Solar, scoort in een groot deel van Europa het hoogst op het gebied van merkbekendheid en leiderschap. zo blijkt uit een onafhankelijk onderzoek van marktonderzoeksbureau EuPD Research. Het bedrijf ontvangt voor de vijfde keer op rij de prijs ‘Top Brand PV Europe’ in de categorie ‘Modules’.

Ook bij regen en bewolking energie uit zonnepanelen

Gepubliceerd op

Zonnepanelen die energie opwekken als de zon niet schijnt en zelfs als het regent. De Chinese universiteit van Soochow heeft hiervoor een nieuwe technologie ontwikkeld. Wanneer regendruppels op twee transparante polymeerlagen bovenop een fotovoltaïsche zonnecel vallen en er dan afrollen, ontstaat door wrijving statische elektriciteit. Dit soort hybride zonnepanelen zouden juist in regenachtige en bewolkte landen goed van pas kunnen komen. Maar de vraag is nog wel of er voldoende energie uit regendruppels kan worden gehaald.

Aantal zonnepanelen in ons land blijft fors toenemen

Gepubliceerd op

Vorig jaar zijn in Nederland drie miljoen zonnepanelen geplaatst. Dat is bijna 60 procent meer dan het jaar ervoor, blijkt uit het Nationaal Solar Trendrapport 2018, dat mede op verzoek van Uneto-VNI tot stand is gekomen. De marktgroei van zonnepanelen is vooral te danken aan de zakelijke markt. Zo plaatsen installatiebedrijven steeds meer zonnepanelen op daken van logistieke centra, winkelcentra en bij agrarische bedrijven. Bij zowel consumenten als bedrijven is de toename onder meer het gevolg van prijsdalingen en groeiende bewustwording. Voor bedrijven is het succes mede te danken aan de SDE+-maatregel.

Succesvolle collectieve inkoop van zonnepanelen afgerond

Gepubliceerd op

Vanaf eind september 2017 konden alle inwoners van Noord-Holland en Utrecht zich vrijblijvend inschrijven voor de collectieve inkoop. Meer dan 13.500 mensen hebben dit gedaan. Leveranciers Tautus en SolarNRG wonnen op 1 november de veiling. Zij boden een scherpe prijs voor een compleet systeem, dat 27,5% lager ligt dan de actuele marktprijs (bron: Milieu Centraal).

Onzekerheid over terugverdientijd zonnepanelen blijft boven markt hangen

Gepubliceerd op

Gisteren heeft De Tweede Kamer een motie verworpen om de salderingsregeling te verlengen tot 2023. Deze was ingediend als protest tegen een bepaling in het Regeerakkoord waarin staat dat de regeling al vanaf 2020 kan worden versoberd. Alles ligt nu volledig open. De regering zou theoretisch gezien de salderingsregeling in de huidige vorm kunnen opdoeken en vanaf 2020 een feed-in tarief kunnen invoeren, waarbij de eindklant wel het volle pond betaalt qua energiebelasting en opslag duurzame energie . Maar de regering zou ook kunnen besluiten om de regeling te continueren tot 2023 en pas daarna een versobering door te voeren. Salderen betekent dat huishoudens de energie die hun zonnepanelen overdag opwekken, mogen wegstrepen tegen de energie die ze ’s avonds pas gebruiken.