Tag Archives: onderzoek

Online zoekgedrag naar warmtepompen blijft toenemen

Gepubliceerd op

Marktdata.nl heeft een analyse uitgevoerd naar de online oriëntatie en interesse van de Nederlandse consumenten met betrekking tot verwarmingssystemen en woningverduurzaming. Steeds vaker wordt gezocht naar warmtepompen. Ook neemt, na een sterke afname in 2018, het zoekvolume van gasgestookte apparatuur sinds december 2019 weer bovengemiddeld toe. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in de onlangs verschenen Verwarmingssystemen Trendmonitor 2021.

Middels een analyse van Google big data over de afgelopen vier jaar (2017 t/m 2020) is de online interesse en afweging in beeld gebracht. Waar zoekt men naar op het gebied van verwarmingssystemen? Welke trends zijn er in het zoekvolume en wanneer zoekt men? Naar welke soorten verwarmingssystemen wordt er gezocht? In de analyse is tevens het zoekvolume naar merken en leveranciers in kaart gebracht, van zowel verwarmingssystemen in het algemeen als specifiek van warmtepompen. De ontwikkelingen en trends worden zowel over de periode 2017-2019 inzichtelijk gemaakt als ook specifiek in het jaar 2020, sinds het uitbreken van de coronapandemie.

Warmtepomp het meest gezocht
Uit de Verwarmingssystemen Trendmonitor 2021 blijkt onder andere dat in de afgelopen vier jaar ruim een kwart van het online zoekvolume van verwarmingssystemen betrekking heeft op de warmtepomp. Sinds de coronapandemie heeft de tuinhaard flink aan populariteit gewonnen en sinds het najaar van 2020 neemt de belangstelling voor bio-ethanol haarden sterk toe. De belangstelling in pelletkachels is sinds het jaar 2020 juist fors afgenomen.
Ruim een kwart van het zoekvolume van verwarmingssystemen heeft betrekking op een warmtepomp. In de afgelopen vier jaar werd er maandelijks gemiddeld bijna 120.000 keer gezocht naar een warmtepomp in Nederland via de Google zoekmachine. Op de tweede plaats staat de houtkachel met een aandeel van 15,1 procent in het zoekvolume. Op de derde plaats vinden we de pelletkachel.

Het zoekvolume van de pelletkachel ontwikkelt zich sinds begin 2020 structureel naar beneden ten opzichte van het geheel aan zoekopdrachten op het gebied van verwarmingssystemen. Ook de gelhaard, oliekachel en speksteenkachel kenden in het jaar 2020 een beneden gemiddelde groei van het zoekvolume.

Verschuiving energiebronnen
De verandering van interesse van de consument op het gebied van verwarmingsapparaten zien we ook goed terug bij de analyse van de verschillende energiebronnen. Het zoekvolume van elektrische apparatuur ontwikkelt zich steeds sterker bovengemiddeld ten opzichte van het geheel aan zoekopdrachten op het gebied van verwarmingssystemen. Na een sterke afname van het zoekvolume van gasgestookte apparatuur – in het jaar 2018 nam het zoekvolume nog af met 20% – ontwikkelt zich dit sinds december 2019 ook sterk bovengemiddeld. In het laatste kwartaal van 2020 neemt het zoekvolume van ethanol een grote vlucht. De sterkste daling zien we in 2020 bij pelletkorrels.

PVT-warmtepomp met propaan als koudemiddel

Tijdens de beurs Duurzaam Verwarmd introduceert Triple Solar een warmtepomp met propaan als koudemiddel. De warmtepomp werd specifiek ontwikkeld voor ...

Slimme warmtepomp concepten tijdens Vakbeurs Energie

Van dinsdag 12 tot en met donderdag 14 oktober a.s. vindt de 16de editie van Vakbeurs Energie plaats in de ...

Topinstrumenten voor de koeltechnische en warmtepomp-installateur

Fieldpiece is marktleider in de VS met koeltechnisch gereedschap en meetinstrumenten. EURO-INDEX en Fieldpiece zijn een samenwerking aangegaan, waarbij niet ...

Duurzame keuzes met een knipoog

Nefit Bosch wil met video’s en andere uitingen consumenten en installateurs met een knipoog verleiden tot het maken van duurzame ...

TU Delft gaat vijf jaar lang ontwikkelingen in de branche onderzoeken

Gepubliceerd op

De stichting Wetenschappelijk Onderwijs Installatietechniek (WOI) en de faculteit Bouwkunde van de TU Delft hebben een overeenkomst getekend voor een vijfjarig onderzoeksprogramma dat zich richt op de toekomstige ontwikkelingen in de installatiebranche. Een nieuwe praktijkleerstoel Installatietechniek van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft maakt onderdeel uit van het programma. Het praktijkonderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met een aantal HBO-scholen en onderzoeksinstellingen.

Met de samenwerking willen onderwijs, kennisinstellingen en de installatiesector de innovatiekracht en het kennisniveau in de installatiesector versterken. Het belang van opleiding en kennis delen groeit in de installatiebranche, die steeds kennisintensiever wordt en waarin de technische ontwikkelingen razendsnel gaan.

Het onderzoeksprogramma richt zich op thema’s zoals de energietransitie, digitalisering, circulariteit, zorginnovatie en smart buildings, waarbij de vertaling naar praktisch toepasbare kennis centraal staat. Het project wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van installatiebedrijven, adviesbureaus en de organisaties PIT en TVVL.

Stichting WOI heeft als doel het bevorderen van het wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs en onderzoek op het gebied van installatietechniek. Participanten in de stichting WOI zijn TVVL, ISSO, Koninklijke NLingenieurs en het opleidingsfonds OTIB.

Op de foto (v.l.n.r.): Piet van Staalduinen (bestuurslid WOI), Aart van Gelder (voorzitter WOI), Ulrich Knaack  (Hoogleraar Design en Construction afdeling Archirectal Engineering en Technology, TU Delft), Peter Luscuere (Hoogleraar Building Physics and Services Afdeling Artitectural Engineering en Technology, TU Delft)

Orderportefeuille bouw blijft stijgen

Gepubliceerd op

De werkvoorraad in de totale bouw is in juni 2017 uitgekomen op 8,8 maanden, een toename van drie tiende maand. De orderportefeuille in de woningbouw bleef ten opzichte van mei stabiel op 9,9 maanden, terwijl de werkvoorraad in de utiliteitsbouw met vier tiende maand steeg naar 9,1 maanden. De totale orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw kwam hiermee uit op een niveau van 9,6 maanden, een stijging van twee tiende maand.

Proeftuin voor Smart Cities

Gepubliceerd op

Duurzaam energiebedrijf Eneco gaat met haar partners Sustainder, Huawei, Bouwfonds en Luminext de eerste Smart City Hubs testen in The Green Village, een proeftuin voor duurzame innovaties op de campus van de TU Delft. Hiertoe hebben betrokken partijen onlangs een overeenkomst gesloten. De eerste toepassingen zullen vanaf juni 2017 operationeel zijn.

Publieke investeringen in energieonderzoek weer op niveau

Gepubliceerd op

In 2015 investeerde de Rijksoverheid €181 miljoen in energieonderzoek en demonstratie. Een totale stijging van 18% ten opzichte van 2014. Hiermee zijn de publieke investeringen weer terug op het gemiddelde niveau van de periode 2011- 2013. Dit staat in de jaarlijkse ‘Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Deze monitor laat zien hoeveel geld er naar de verschillende typen onderzoek gaat en naar welke energiethema’s.

Nederlandse bouw- en installatie sector moet slimmer en beter bouwen

Gepubliceerd op

Een veel gehoord credo is ´smarter, faster, cheaper, better’. Maar hoe kijkt de Nederlandse bouw- en installatiesector zelf aan tegen deze ontwikkelingen? De sector is van mening dat Nederland met name slimmer en beter moet bouwen. De focus ligt minder bij sneller en goedkoper. Met name de architecten en handelaren zijn groot voorstander van deze ontwikkelingen. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy onder 700 bouwprofessionals.

Lichte daling orderportefeuille bouw

Gepubliceerd op

De totale werkvoorraad in de bouw is in juni met één tiende maand afgenomen naar 8,1 maanden. Tegenover een daling van de werkvoorraad in de burgerlijke en utiliteitsbouw stond een stijging van de werkvoorraad in de grond-, water- en wegenbouw.

Slechte imago technische sector grootste bron van ergernis

Gepubliceerd op

Bijna een derde (31%) van de technische organisaties ervaart het slechte imago van hun sector als grootste bron van ergernis. Dit imago belemmert het vinden van geschikt personeel. De tweede grote ergernis, genoemd door 30 procent, is de benadering door commerciële acquisitiebureaus. Met name in de machinebouw is dit de grootste irritatiebron. Op plek nummer drie staat met 13 procent: vakmensen die zonder de benodigde kwalificaties op vacatures afkomen. De gegevens zijn afkomstig uit de ROVC TechBarometer, een onderzoek uitgevoerd onder 1.231 respondenten uit de technische branche. Het rapport beoogt inzicht te geven in de markt-, HR- en opleidingstrends binnen de techniek.

IZ-columnist promoveert in de installatietechniek

Gepubliceerd op

Op 8 september, om 14.00 uur, zal onze columnist ir. Atze Boerstra promoveren aan de TU Eindhoven. En wel op het onderwerp ‘persoonlijke beïnvloeding van het binnenklimaat in kantoren’. De plechtigheid zal plaatsvinden in het auditorium van de TU in aanwezigheid van onder  andere de promotoren Prof. Jan Hensen  (TU/e) en Prof. Bjarne Olesen uit Denemarken.

Adviseur organiseert kennisbijeenkomsten

Gepubliceerd op

Willen we stappen vooruit maken in het verduurzamen van de gebouwde omgeving, dan moeten we beter, goedkoper en sneller beschikken over de kennis die elders is opgedaan. Bij Merosch delen we onze kennis onder andere door al onze rapporten via internet beschikbaar te stellen (bij goedkeuring van de opdrachtgever). Daarnaast volgen en monitoren we nadrukkelijk projecten na oplevering en tijdens de exploitatiefase.

Aantal ongevallen in de bouw sterk toegenomen

Gepubliceerd op

In vergelijking met het eerste half jaar in 2015 is het aantal ernstige ongevallen in de eerste helft van 2016 met 14 % toegenomen en het aantal dodelijke ongevallen met 56 %. Het aantal in onderzoek genomen klachten en signalen is 16% hoger.  Dat meldt de Inspectie SZW. Zowel het aantal ernstige ongevallen (42%) als het aantal dodelijke ongevallen (50%)  in de bouw heeft plaatsgevonden binnen de algemene burgerlijke en utiliteitsbouw. Daarna zijn de subsectoren binnen de bouw met de meeste ongevallen het grondverzet, de elektrotechnische bouwinstallatie, het slopen, de loodgieters en het schilderen, met 4-7% van de ernstige ongevallen en 10-20% van de dodelijke ongevallen in de bouw.  De bouw behoort daardoor tot de tot de top drie van de gevaarlijkste bedrijfstakken.

Hoe efficiënt zijn zonnepanelen op de lange termijn?

Gepubliceerd op

Het online informatieplatform over zonnepanelen Fritts introduceert een review-methode om zonnepanelen te testen. Deze review beoordeelt zonnepanelen op dertig punten met een focus op de lange termijn. “De meeste testen die nu beschikbaar zijn, beoordelen zonnepanelen op basis van hun vermogen en opbrengst”, leggen de initiatiefnemers uit. “Dergelijke testen resulteren in ranglijsten van zonnepaneelmerken, die bovendien veelal gebaseerd zijn op testperiodes van slechts twee à drie jaar. Deze factoren zijn te kort door de bocht om hier een advies op te baseren. Voor de lange termijn is het belangrijk degeneratie – hoezeer en hoe snel neemt het vermogen en dus de opbrengst af? – en de bouwkwaliteit mee te nemen in de test. Daarnaast zeggen huidige testen niets over service en onderhoud, terwijl ook dit een cruciaal onderdeel is voor het rendement bij de consument van zonnepanelen op de lange termijn.”

Vernieuwd bestuur KIEN wil plannen concreet maken

Gepubliceerd op

Door nieuwe leden te verwelkomen met een bewezen staat van dienst op gebied van innovatie, wil Stichting KIEN eraan bijdragen dat concepten vanuit wetenschap en praktijk niet alleen tastbaar, maar ook toepasbaar zijn. De stichting zet zich in voor innovatie-onderzoek en projecten die relevant zijn voor de e-installateur. Plannen voor 0-energie en langer zelfstandig thuis wonen zullen nu concreet worden gemaakt. “De komende tijd gaat het bestuur extra stappen zetten om het gedachtengoed van KIEN meer duurzaam te maken”, zegt de nieuwe voorzitter Sven Asijee, die tevens verantwoordelijk is voor de portefeuille Innovatieontwikkeling. “Mijn nauwe betrokkenheid bij de stichting maakt dat ik al een sterke relatie heb opgebouwd met de initiatieven die ervoor zorgen dat de installatiebranche een stap vooruit wordt geholpen. Met name technische innovaties van de Technische Universiteit Eindhoven hopen we zo snel mogelijk te valideren en te kanaliseren om mee te nemen in de praktijk.”

Kwart van alle bewoners heeft last van vocht en onvoldoende frisse lucht in woning

Gepubliceerd op

Bewoners van huizen met een slecht binnenklimaat hebben meer last van gezondheidsproblemen zoals concentratiestoornissen, griepverschijnselen en vermoeidheid. Nederlanders ervaren vooral hinder van vocht en onvoldoende frisse lucht in hun woning, hebben regelmatig last van keel en neus en ervaren hun eigen gezondheid als ondermaats. Dit blijkt uit een grootschalig Europees bewonersonderzoek van de Duitse Humboldt Universiteit in opdracht van de Velux Groep. Volgens Velux besteden wij in Nederland bij renovatie en nieuwbouw onvoldoende aandacht aan binnenklimaat. Politiek en de bouwsector moeten meer samenwerken om de gezondheid van bewoners te verbeteren en productiviteitsverlies tegen te gaan.
De Healthy Homes Barometer is een bewonersonderzoek onder 14.000 Europeanen naar de gezondheidseffecten van het binnenklimaat van woningen. Uit het onderzoek blijkt dat 27 procent van alle Nederlanders zijn/haar eigen gezondheid onder ‘gemiddeld’ beschouwt. Maar liefst 49 procent heeft last van verminderde energie en lusteloosheid. Ook heeft 66 procent van de Nederlanders regelmatig last van een zere keel of loopneus. Deze klachten zijn mede te wijten aan een slecht binnenklimaat van woningen en gebouwen, veroorzaakt door onvoldoende natuurlijke ventilatie en natuurlijk daglicht.
Philomena Bluyssen, professor ‘indoor environment’ aan de TU Delft: “In de westerse wereld leven we circa 90 procent van onze tijd binnen, zoals op school, werk en thuis. Velen realiseren zich niet dat er nogal wat ziekten en aandoeningen worden veroorzaakt door binnen verblijf, waardoor dit onderwerp onvoldoende aandacht krijgt van zowel de politiek als maatschappij.”
Om het binnenklimaat van woningen te verbeteren, moet volgens de onderzoekers gelet worden op een vijftal factoren: goede slaapomstandigheden, voldoende natuurlijk licht, frisse lucht, comfortabele binnentemperatuur en een gezonde vochtigheidsgraad. In Nederland is vooral vocht (22 procent) en onvoldoende frisse lucht (24 procent) een probleem. Dat zorgt er mede voor dat 66 procent van alle Nederlanders geen goede slaapomstandigheden heeft. Hierdoor zijn mensen minder productief en gaan vaker naar de dokter. Wanneer Nederlanders meer aandacht zouden besteden aan het verbeteren van het binnenklimaat in hun slaapkamer verkleinen ze het risico op vermoeidheid en een futloos gevoel met circa 50 procent.
Volgens Michel Sombroek, algemeen directeur van Velux Nederland toont dit onderzoek aan dat de politiek en de (woning)bouwsector meer moeten samenwerken om gebouwen en woningen gezonder en leefbaarder te maken. “De komende decennia moet een groot aantal woningen en gebouwen worden verduurzaamd om de uitstoot van CO2 te verminderen. Bestaande bouwregelgeving is daarom vooral gericht op energiebesparing en daarbij zijn maatregelen voor een gezond en comfortabel binnenklimaat ondergeschikt. Nu is dan ook het moment om wetgeving aan te passen zodat er ruimte komt voor een integrale aanpak waarbij woningen en gebouwen zowel energiezuinig, milieuvriendelijk als gezond en comfortabel worden gemaakt”.
De resultaten van de Healthy Homes Barometer 2016 worden gepresenteerd tijdens de Healthy Buildings Day in Brussel. Een internationaal congres georganiseerd door de Velux Groep voor beleidsmakers, politici, wetenschappers en industrie. Tijdens dit congres wordt uitgebreid aandacht besteed aan het belang van een gezond binnenklimaat in gebouwen en besproken hoe dit thema hoger op de politieke en maatschappelijke agenda kan worden gezet.

DWA gaat luchtkwaliteit van 355 Amsterdamse scholen monitoren

Gepubliceerd op

DWA heeft eind 2015 in Amsterdam een onderzoek uitgevoerd naar de luchtkwaliteitsklasse van alle scholen. In totaal zijn 355 scholen onderzocht. Door inspecteurs van DWA is de theoretische luchtkwaliteitsklasse per school op basis van visuele opnamen vastgesteld. Dit voorjaar vervolgt DWA het onderzoek met het in beeld brengen van de luchtkwaliteitsklasse van deze scholen op basis van daadwerkelijke monitoringgegevens. In een periode van zes weken tijd wordt de monitoring uitgevoerd. De gemeente Amsterdam kan vervolgens aan de hand van deze inzichten bepalen welke scholen als eerste aangepakt zullen worden.

‘Klant betaalt het liefst cash voor duurzame maatregelen’

Gepubliceerd op

Energie coöperatie ZummerePower presenteerde recentelijk de resultaten van een onderzoek naar energiebesparing. Een conclusie was op z’n zachtst gezegd opmerkelijk. Uit de interviews met respondenten kwam naar voren dat de grote meerderheid het liefst maatregelen wil financieren door contant te betalen. Voor lenen was slechts een kleine groep te porren. De ervaren verkoper en adviseur Gerard Kolkman van installatiebedrijf WKZ zet grote vraagtekens bij deze uitkomst. “Ik draai nu al 30 jaar mee en heb nog nooit een klant meegemaakt die cash wilde afrekenen.”
ZummerePower voerde het onderzoek uit om te achterhalen welke motieven mensen hebben om wel of niet bezig te zijn met energiebesparing. Financiële voordelen en zorg om het milieu kwamen als belangrijkste redenen uit de bus. Verder maakte het onderzoek duidelijk dat het energielabel weinig bekendheid geniet en de kennis erover beperkt is. Ook weet niet iedereen wat de belangrijkste veroorzakers zijn van gas- en elektriciteitsgebruik. Maar de meest opvallende conclusie was zonder meer de voorkeur van de respondenten om cash af te rekenen voor duurzame maatregelen.

Zo’n 59% van alle gekeurde woningen in de pilot ‘Veilige Gezonde Woning’ voldoet niet aan de keuringseisen. Dat is alarmerend omdat de bewoners van woningen met dit soort gebreken in veel gevallen grote veiligheids- en gezondheidsrisico’s lopen. De gemeente en Uneto-VNI trekken gezamenlijk de conclusie dat een periodieke, vierjaarlijkse APK voor woninginstallaties wenselijk is. Uiteraard is dat primair een verantwoordelijkheid van de eigenaar, maar het bewustzijn bij de eigenaar over de risico’s die hij – of eventuele huurders – loopt, blijkt in de praktijk zeer beperkt. Om die reden is er een vandaag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin pleiten wethouder Wonen Paulus Jansen en Titia Siertsema, voorzitter van Uneto-VNI om de conclusies van de Utrechtse pilot te betrekken bij de parlementaire behandeling van het rapport ‘Koolmonoxide – onderschat en onbegrepen gevaar’ van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

Tortelduiven douchen graag samen

Gepubliceerd op

Met Valentijnsdag in het vooruitzicht, heeft badkamerspecialist Hansgrohe onderzoek laten doen naar de gewoontes van de Nederlanders in hun badkamer. Wat blijkt: maar liefst 50% van de Nederlanders verdubbelt graag zijn of haar doucheplezier door de douche samen te delen met hun partner. Ruim 64% van de liefdeskoppels gebruikt de douche voor een romantisch samenzijn, waar 20% van de singles doucht met een nieuwe partner en de ander het hof maakt tijdens het wassen. Koppels die niet samenwonen genieten meer van dit plezier (71%) dan koppels die samenwonen (61%). De enquête toont ook aan dat meer dan twee derde van de 25-35 jarigen vaker doucht met iemand anders (67%), terwijl slechts 32% van de 45-55 jarigen hier ook zin in heeft.

Het energiegebruik van huishoudens daalt door energiebesparende maatregelen, maar door de lagere energienota gaan consumenten ook weer meer energie gebruiken. Het effect van besparingen wordt zo gemiddeld voor ruwweg een derde tenietgedaan. Die conclusie trekt econoom Erdal Aydin in zijn proefschrift dat hij 13 januari aan Tilburg University zal verdedigen. Aydin kwam tot die conclusie op grond van uitvoerig kwantitatief onderzoek naar de effecten van twee belangrijke energiebesparende maatregelen: het verplichte energielabel voor huishoudelijke apparaten en de strengere isolatievoorschriften voor nieuwbouwwoningen. Hij analyseerde gegevens uit dertien EU-landen over een periode van drie decennia.
Rebound-effect
Energiebesparende maatregelen zijn niet altijd zo effectief als van tevoren bedacht wordt, zo blijkt in de praktijk. Consumenten wisselen niet zonder meer oude technologie in voor nieuwe technologie. Zo kiezen consumenten nog geregeld voor goedkope apparaten die energie slurpen, ten koste van zuinige apparaten die weliswaar iets duurder zijn in de aanschaf, maar (veel) goedkoper in het gebruik. Bovendien kan hun consumptiegedrag door de kenmerken van de nieuwe technologie ook veranderen. Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat in een beter geïsoleerd huis de verwarming vaak een graadje hoger gezet wordt. Het gegeven dat de vraag naar energie toeneemt als de energienota lager uitvalt, staat bekend als het rebound-effect. Hoe groot dat effect kan zijn, was tot nu toe nauwelijks onderzocht, in ieder geval niet op grote schaal.
Huurders
Aydin heeft ten eerste onderzocht óf energiebesparende maatregelen wel effect hebben. “Daarvoor maakten wij gebruik van gegevens over energiegebruik en energiebesparende maatregelen op de woningmarkt in Europa tussen 1980 en 2009. We konden op grond daarvan duidelijk vaststellen dat zowel de verplichte energielabels voor apparaten als de strengere bouwvoorschriften hebben geleid tot een lager energiegebruik.” Om vervolgens het rebound-effect te kunnen kwantificeren, maakte de econoom gebruik van gegevens van 563 duizend Nederlandse woningen en hun bewoners. Daaruit bleek dat gemiddeld een derde van de aanvankelijk gerealiseerde besparing tenietgedaan wordt. De verschillen tussen categorieën bewoners zijn echter behoorlijk. Aydin: “Huiseigenaren zijn zuiniger dan huurders. Huiseigenaren hebben een rebound-effect van 26,7 procent, huurders van 41,3 procent.”
Lage inkomens
Ook inkomensverschillen doen ertoe. “Het rebound-effect is bij lage inkomens groter dan bij hoge inkomens. Dit effect is bovendien groter bij huishoudens die om te beginnen al meer energie verbruikten dan gemiddeld.”
Aydins onderzoeksresultaten kunnen worden gebruikt om de effectiviteit te bepalen van het beleid dat gericht is op energiebesparing.
Erdal Aydin (Sivas, Turkije, 1982) verkreeg in 2007 zijn bachelordiploma in Industrial Engineering aan de Technische Universiteit van Istanbul. Aan dezelfde universiteit studeerde hij in 2009 af in een economische master. Aan Tilburg University rondde hij in 2011 zijn Research Master in Economics af, en aansluitend begon hij daar aan zijn PhD-traject. Momenteel werkt hij als onderzoeker aan Maastricht University.

Besparing op energiekosten is volgens Nederlanders dé belangrijkste reden om voor duurzaam (ver)bouwen te kiezen. Ze vinden dit een stuk belangrijker dan het milieu of een beter leefklimaat in huis.

De nieuwbouw van woningen is de motor achter herstel in de gehele bouwketen. Het herstel in de utiliteitsbouw en de grond-, weg- en waterbouw (gww) is gematigder. Dit blijkt uit de Monitor Bouwketen najaar 2015. De orderportefeuille is in vergelijking met de conjunctuurmeting van een halfjaar geleden met gemiddeld een tiende maand toegenomen tot 6,1 maanden. Ondernemers zijn ook positief over de ontwikkeling van de omzet en het prijsniveau.  Het herstel vertaalt zich naar verwachting voor het eerst sinds lange tijd in een  groei van de werkgelegenheid.

Voor engineers stijgt voldoening in werk wanneer zij het gevoel hebben waarde te kunnen toevoegen aan het vakgebied. Verder vinden zij bewondering van collega’s belangrijker dan van naasten. Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO onder hoogopgeleide professionals in opdracht van Yacht. Het onderzoek geeft zicht op factoren die hoogopgeleide professionals voldoening geven in werk.

Het overgrote deel van de leerkrachten vindt dat er in het basisonderwijs onvoldoende aandacht wordt besteed aan wetenschap & techniek. En dat terwijl 89% van de leerkrachten vindt dat onderwijs over wetenschap & techniek bijdraagt aan de talentontwikkeling van kinderen, en 85% meent dat het belangrijk is om kinderen hier al vroeg kennis mee te laten maken. Ze zijn dan ook blij met dit thema tijdens de Kinderboekenweek 2015.

Professionals hebben vaak een heel ander idee waarom consumenten al dan niet energiebesparende maatregelen nemen of een zeer energiezuinige nieuwe woning kopen. In veel gevallen zijn consumenten nauwelijks bekend met de mogelijkheden. Bovendien hebben ze veelvuldig behoefte aan heel andere informatie dan professionals denken. Dat blijkt uit een enquête-onderzoek van BPD over consumenten en energiebesparing.

W-installateur het meest tevreden met …

Gepubliceerd op

Fabrikant van cv-ketels Vaillant heeft de hoogste klanttevredenheid onder W-installateurs. Zij worden op de voet gevolgd door een andere fabrikant van cv-ketels: Nefit. Onder adviseurs in de werktuigbouwkundige sector scoort koeltechniekfabrikant Ambrava met het merk Samsung het hoogste tevredenheidscijfer. Dit blijkt uit de Marketing Score Card Klanttevredenheid Installatie, het jaarlijks terugkerende klanttevredenheidsonderzoek van BouwKennis.

Technische groothandel met de hoogste klanttevredenheid

Gepubliceerd op

De BouwKennis Marketing Score Card Klanttevredenheid peilt jaarlijks de klanttevredenheid van installateurs en adviseurs met fabrikanten en handelaren. Een specifiek onderdeel van dit onderzoek is de tevredenheid over groothandelaren onder de W-installateurs. Een daaruit blijkt dat de W-installateur ook dit jaar weer het meest tevreden is met Rensa.

Huishoudens zijn in staat hun energiegedrag te veranderen en hun stroomverbruik te verschuiven naar gunstige momenten op de dag. Huishoudens wennen snel aan de veranderde situatie zodat de gedragsverandering blijvend is, ook als het nieuwe eraf is. En de positieve bijdrage aan de energietransitie die van huishoudens werd verwacht, wil men ook graag leveren. Voorwaarde is wel dat de markt toegankelijke technologische producten en diensten ontwikkelt, die intuïtief zijn in gebruik én die beantwoorden aan de behoefte aan regie van huishoudens.

Plieger heeft € 7000,- gedoneerd aan de Maag Lever Darm Stichting voor wetenschappelijk onderzoek. Dit bedrag komt voort uit de in 2014 verkochte vlakspoeltoiletten. In samenwerking met MLDS stimuleert Plieger de verkoop van vlakspoeltoiletten, om de simpele reden dat daardoor achterom kijken eenvoudiger wordt en daarmee spijsverteringsproblemen sneller gesignaleerd kunnen worden.

FLIR Systems introduceert de FLIR C2, de eerste volledig uitgeruste warmtebeeldcamera in zakformaat die professionals in de bouw helpt bij het traceren van verborgen warmtepatronen die duiden op energieverspilling, constructiefouten, problemen met leidingen en nog veel meer.

Momenteel heeft iets meer dan een kwart van de fabrikanten in de bouw- en installatiesector een webshop of een online module. De verwachting is dat dit percentage de komende jaren sterk toe zal nemen. Vooral onder fabrikanten in de bouwsector wordt het komende jaar al een stijging verwacht. Van de fabrikanten in de bouwsector die nu nog geen webshop of online module hebben, verwacht namelijk een kwart dat dit binnen een jaar wel het geval zal zijn. Dit blijkt uit het rapport ‘Rol van de Handel’ van BouwKennis.

Nee zeggen tegen je opdrachtgever kan wel eens heel veel ellende en kosten besparen. Professionals zijn echter vaak bang om de relatie te schaden of de opdracht te verliezen als ze eerlijk zijn. “Toch is dit nu juist de manier om je te onderscheiden”, aldus Jan Willem van den Brink en Maarten van Os, in hun nieuwe boek ‘Opdrachtgever tevreden’.

Warmtebeeldcamera’s met 1800 draaibare lenzen

Gepubliceerd op

Euro-Index introduceert met de Fluke TiX520 en TiX560 een tweetal hoogwaardige warmtebeeldcamera’s met uitstekende specificaties en uitgebreide functionaliteit. Met de 180° draaibare lens kunt u gemakkelijk navigeren boven, onder en rond objecten.

Op 17 en 18 april 2015 wordt de Internationale Passiefhuis Conferentie gehouden in Leipzig. Centraal staan de voordelen die elke woningeigenaar heeft als hij bouwt of verbouwt volgens de Passiefhuis methode. Voorbeeldprojecten uit de gehele wereld en concrete oplossingen worden gepresenteerd in ruim 100 lezingen en getoond op de vakbeurs. Nederland is driedubbel vertegenwoordigd: met twee lezingen en een workshop, georganiseerd door vereniging DNA in de Bouw.

Eriks bv heeft wederom de Top Employer Nederland 2015 certificering behaald. Het Top Employer Institute erkent hiermee dat Eriks uitstekende arbeidsvoorwaarden biedt, ontwikkeling van personeel ondersteunt en er constant naar streeft de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Praktijkonderzoek geeft nieuwe kijk op prestaties woningventilatiesystemen

Gepubliceerd op

In de Week van de Bouw presenteert het consortium Monicair de resultaten en conclusies van het eerste gedetailleerde 12-maanden-durende praktijkonderzoek naar de luchtkwaliteit en energieprestatie van woningventilatiesystemen in Nederland. Belangrijkste conclusie is dat de huidige eisen en normen in de praktijk onvoldoende garantie bieden voor een goede luchtkwaliteit.

FNV Metaal heeft in samenwerking met GFK een onderzoek gehouden onder 4400 werknemers, leden en niet-leden, over werktijden in de Metaal en Techniek. Uit de resultaten blijkt dat er nog flink wat te verbeteren valt. Werknemers werken te veel, te vaak, te lang. Zij willen meer mogelijkheden om korter te gaan werken en meer invloed op hun eigen werktijden.

Ruim 900 ton aan verlichting komt er jaarlijks vrij uit sloopprojecten, zo blijkt uit onderzoek door Bureau Witteveen+Bos, in opdracht van Wecycle en LightRec. Dit is veel meer dan in eerdere onderzoeken werd geschat. In 99% van de gevallen bieden sloopbedrijven armaturen niet apart aan bij Wecycle, maar aan metaalrecyclingbedrijven. LightRec en Wecycle willen de hoeveelheid ingezamelde armaturen sterk verhogen.

Op Maandag 8 december jl. werd in Leuven de eerste IBPSA-NVL Best Thesis Award uitgereikt door prof. Jan Hensen (TU Eindhoven), voorzitter van IBPSA NVL. Ir. Arnout verdiende de eerste prijs voor zijn eindwerk ‘Demand side management of the thermal flexibility in a residential neighborhood using a hierarchical market-based multi-agent system’, dat hij indiende voor het behalen van de graad van Master in de ingenieurswetenschappen energie aan de KU Leuven.

Rotterdamse kantoren scoren 10% beter dan de Nederlandse benchmark voor duurzaamheid. Zij doen het vooral goed op het gebied van gezondheid en transport. Dat bleek uit De Groene Werkplek Rotterdam, gepresenteerd door bbn adviseurs op woensdag 3 december j.l. Directeur “Duurzaamheid en Stadsontwikkeling” van Rotterdam Paula Verhoeven was verheugd met het resultaat en grote bereik van het onderzoek. Een derde van de stad heeft geparticipeerd.

Quantified self: vier gedachtenspinsels

Gepubliceerd op

De aandacht op onze gezondheid en een verzorgd lichaam neemt hard toe. Naast ongelofelijk veel cosmetica en medische mogelijkheden neemt ook de technologie op dit gebied hand over hand toe. Slimme horloges, sensoren in je kleding, schoenen of op je huid. Wearables die het lichamelijk gestel en je gemoedstoestand wanneer je wilt 24/7 in de gaten houdt.

Milieu Centraal raad eenvoudig te gebruiken zoneregeling aan

Gepubliceerd op

Huishoudens kunnen gemiddeld 460 euro per jaar besparen op hun energierekening. Dit staat gelijk aan gemiddeld 37 procent besparing op gasverbruik per jaar. Dit is de belangrijkste conclusies uit een onderzoek door de TU Delft, in opdracht van Milieu Centraal. Alle onderzochte besparingsfuncties zitten standaard in het Honeywell evohome-systeem. Met deze zoneregeling van kunnen de besparingen automatisch gerealiseerd worden.  De investering in evohome is hierdoor gemiddeld binnen drie jaar terug te verdienen, bijna drie keer zo snel als zonnepanelen, aldus de leverancier.

Ruim een kwart van de partijen in de bouw ziet 3D-printen als kans voor de sector en voor de eigen organisatie. Het zijn vooral de architecten die deze mening zijn toegedaan. Prototypen en maquettes zijn de bouwspecifieke mogelijkheden van 3D-printen die momenteel als meest succesvol worden geschat. Het visualiseren van het eindresultaat richting klanten wordt dan ook als kans van 3D-printen genoemd. Bedreigingen worden onder andere gezien in een potentieel kleinere rol in het bouwproces. Dit blijkt uit de BouwKennis KwartaalVisie: 3D-printen.

Ook gedurende het, van nature kalme, derde kwartaal is de vraag naar hoog opgeleide technici gestegen met dubbele cijfers. Ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar steeg het aantal gestelde vacatures met ruim 12%. De vraag naar hoog opgeleide technici is het grootst bij de technische dienstverleners en binnen de high tech industrie. Dit blijkt uit de analyse Trends en Ontwikkelingen op de Technische Arbeidsmarkt over het derde kwartaal 2014 van Hilbrand van der Kooi, Competence Director Technology bij Yacht.

Iets meer dan een vijfde van de Nederlandse woningeigenaren is van plan om de komende twee jaar klussen uit te voeren aan de badkamer. Bijna een derde van de potentiële klussers loopt al meer dan een jaar met de plannen voor de badkamer rond. Een gebrek aan tijd en geld zijn de belangrijkste redenen dat de klus nog niet is uitgevoerd. Dit blijkt uit het WoonKennis Jaarrapport 2014/2015.