Tag Archives: nieuw personeel

Technische bedrijven kampen komende vijf jaar met flink personeelstekort

Gepubliceerd op

Ruim acht op de tien technische bedrijven (82%) verwacht de komende vijf jaar een tekort aan technici binnen hun organisatie. Een flinke stijging ten opzichte van 2015, toen 60 procent dit aangaf. De installatiesector is één van de koplopers. Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd onder ruim 700 respondenten uit de technische branche.

Uit cijfers blijkt dat het tekort aan technici alsmaar oploopt. In de periode 2015-2020 had driekwart van de bedrijven (74%) te maken met een kwalitatief en/of kwantitatief tekort. In 2010-2015 was dit nog 63 procent van de technische bedrijven. Hoewel er vraag is naar technici op alle ervaringsniveaus, is het gebrek aan mediors (2-5 jaar werkervaring) het grootst. Twee derde (65%) van de bedrijven verwacht hier de komende vijf jaar een tekort aan, tegenover 31 procent die een tekort verwacht aan starters (0-2 jaar werkervaring) en 43 procent aan seniors (5+ jaar werkervaring).
Dat het personeelstekort alle ervaringsniveaus binnen de technische branche raakt, is niet nieuw. In de periode 2015-2020 had 61 procent van de bedrijven te maken met een tekort aan mediors, de helft (49%) met een tekort aan seniors en ruim een kwart (28%) had last van een tekort aan starters.

Oorzaken
De oorzaak voor het tekort aan technici is volgens technische bedrijven te wijten aan het feit dat jongeren steeds minder vaak kiezen voor een technische opleiding (43%). Vergrijzing (14%) en slechte aansluiting van het regulier onderwijs op het bedrijfsleven (14%) staan op een gedeelde tweede plaats. Initiatieven vanuit het bedrijfsleven (38%) en initiatieven vanuit het onderwijs (23%) worden dan ook gezien als de meest efficiënte aanjagers voor het terugdringen van dit tekort.

Enthousiasmeren
John Huizing, directeur ROVC, het technisch opleidingsinstituut dat het onderzoek liet uitvoeren: “Het tekort aan technici speelt al jaren, maar lijkt steeds groter te worden. Er is onvoldoende nieuwe aanwas. Daarom moet er geïnvesteerd worden in het onder de aandacht brengen van technische beroepen. Mensen schrijven de branche als geheel vaak in één keer af, terwijl het een heel breed vakgebied is dat diverse mogelijkheden biedt en bovendien continu in ontwikkeling is. Het is daarom van essentieel belang dat starters en zij-instromers worden geïnformeerd over en geënthousiasmeerd voor een baan in de techniek en hier ook het juiste, persoonlijke advies over krijgen. Gelukkig zijn er verschillende initiatieven in de vorm van subsidies om aanwas te stimuleren. Om uitstroom te beperken is het tegelijkertijd belangrijk om als ervaren technici de kans te krijgen om je te blijven ontwikkelen en zo mee te bewegen met de branche.”

Koeltechnische branche luidt noodklok tekort vakmensen

Gepubliceerd op

Vanwege de coronacrisis en het vele thuiswerken kiezen steeds meer huishoudens ervoor om te investeren in koeling om het woon- en werkklimaat aangenaam te houden. NVKL, de vereniging van koeltechnische bedrijven, signaleert een recordstijging van het aantal verkopen in airconditioning met als gevolg toenemende wachtlijsten bij leveranciers en installateurs. Zo ligt er door de enorme run op airco’s steeds meer werk bij de koelmonteurs om nieuwe installaties te plaatsen en te onderhouden. Aangezien de branche al langer met een tekort aan koeltechnici kampt, luidt NVKL de noodklok.

De vereniging vraagt samen met knvvk & young cool, Opleidingscentrum GO˚, Stichting Post HBO Koudetechniek en STEK aandacht voor de koeltechniek middels een reeks webinars die gratis en voor iedereen toegankelijk zijn.

Koelmonteurs werven en behouden
Ondanks dat de banen in de koeltechniek voor het grijpen liggen, kiezen nog steeds weinig jongeren voor een baan in deze sector. Slechts enkele tientallen beginnend koelmonteurs behalen een mbo-diploma in de koeltechniek. Om dit tekort aan te pakken, organiseerde NVKL afgelopen vrijdag het webinar ‘Later word ik: koelmonteur’ om bedrijven en opleiders te informeren over hoe zij jongeren en/of zij-instromers kunnen interesseren voor het vak. Vandaag vindt het webinar ‘Leren en blijven leren in de koeltechniek’ plaats. Hierin horen deelnemers onder andere welke trainings- en opleidingsmogelijkheden er zijn en wordt ingegaan op de subsidieregeling “NL Leert Door”, waarbij bedrijven hun (nieuwe) medewerkers ontwikkeladvies, begeleiding én een opleiding of training kunnen aanbieden die grotendeels gesubsidieerd wordt.

NVKL ondertekent intentieverklaring ‘Koeling van Gebouwen’

De standaarden voor het ontwerp van gebouwen moeten rekening gaan houden met warmere zomers en de groeiende behoefte aan koeling ...
Verder Lezen

Ventileren, koelen en verwarmen van scholen

Ned Air introduceert de EduComfort 1000, een nieuwe decentrale schoolventilatie-unit met warmteterugwinning die bovendien kan koelen én verwarmen. Met de ...
Verder Lezen

Koeling neemt vlucht door coronavaccins en trekt zij-instromers aan

De grootschalige vaccinatieprogramma’s die momenteel wereldwijd opgezet worden, hebben grote gevolgen voor de koeltechnische branche. Henk Komin, verantwoordelijk voor strategie ...
Verder Lezen

NVKL 70 jaar: koeling in alle sectoren van belang

De Nederlandse Vereniging voor ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) bestaat zeventig jaar. Een uitgebreide viering ...
Verder Lezen

‘Véél technische vakmensen nodig voor One Planet plan van Eneco’

Gepubliceerd op

Er moet snel een Deltaplan komen voor de instroom van technische vakmensen met green skills. Alleen dan zijn de plannen haalbaar om Nederland klimaatneutraal te maken. Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland: ‘Eneco wil in 2035 klimaatneutraal zijn. Dat is een prachtige ambitie, die wij van harte ondersteunen. Maar daar hebben we véél technische vakmensen voor nodig. De techniek is het probleem niet, maar de beschikbaarheid van technici wel. Er zijn nú stevige maatregelen nodig.’ Techniek Nederland vindt dat de instroom in de techniek een speerpunt moet zijn voor het volgende kabinet.

De instroom in het technisch beroepsonderwijs daalt al jaren. Binnen enkele jaren dreigt daardoor een tekort te ontstaan van 40.000 technische vakmensen. De verduurzaming van woningen en gebouwen komt daardoor in het gedrang. Terpstra: ‘Het technisch beroepsonderwijs heeft op álle niveaus een serieuze impuls nodig. Als het klimaat en de energietransitie belangrijke onderwerpen zijn bij de kabinetsformatie, is het vanzelfsprekend dat de instroom in het technisch beroepsonderwijs óók bovenaan de agenda staat.’

Zij-instromers
Het plan van Eneco zal ten koste gaan van banen in de fossiele energiesector. Techniek Nederland ziet dat niet als een sombere ontwikkeling, maar als een kans. Technici die nu nog werkzaam zijn in bijvoorbeeld olie en gas worden in de duurzame technieksector met open armen ontvangen. Terpstra: ‘In de groene installatiebranche kunnen we zij-instromers uit de fossiele energiesector een garantie op werk bieden. Dat geldt trouwens ook voor werknemers uit andere krimpsectoren en uit sectoren die hard getroffen zijn door de coronacrisis.’ Ook hier ziet Techniek Nederland een taak voor het nieuwe kabinet. De overheid zou ondernemers in de techniek extra moeten ondersteunen bij het opleiden en begeleiden van zij-instromers.

Hybride warmtepompen
In de plannen van Eneco hebben (hybride) warmtepompen een belangrijke rol op weg naar een klimaatneutrale toekomst. De ideeën sluiten grotendeels aan bij het plan dat Techniek Nederland eerder dit jaar samen met Natuur & Milieu en Netbeheer Nederland presenteerde. Terpstra: ‘Als we op koers willen blijven voor de klimaatdoelen, zijn hybride warmtepompen onmisbaar. Dat geldt overigens ook voor andere duurzame verwarmingsopties zoals warmtenetten, groen gas, groene waterstof, aquathermie (energie uit water) en geothermie (bodemenergie). We hebben alle duurzame energieopties nodig.’

Energietransitie betaalbaar maken
Techniek Nederland wijst erop dat investeringen in een nieuwe energie-infrastructuur nodig zijn voor de overgang op aardgasvrije alternatieven. Dat is één van de redenen dat de brancheorganisatie om krachtig overheidsbeleid vraagt. Terpstra: ‘Een nieuw kabinet moet scherpe keuzes maken om de energietransitie voor iedereen betaalbaar te maken. Geef woningbezitters extra financiële ondersteuning voor de overstap naar duurzame warmte. En zorg ervoor dat duurzame oplossingen fiscaal aantrekkelijker worden dan het gebruik van fossiele energie.’

‘Overheid moet fors investeren om tekort aan technici op te lossen’

Gepubliceerd op

Ruim 83 procent van de technische bedrijven vindt dat de overheid fors moet investeren om het tekort aan technici op te lossen. Dit blijkt uit de TechBarometer, een onderzoek uitgevoerd door ROVC, partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland. Ruim 700 respondenten uit de technische branche geven in het rapport antwoord op vragen over markt-, HR- en opleidingstrends binnen de techniek.

Volgens de technische branche is er een rol voor de overheid weggelegd om techniek terug te laten komen als vast onderdeel in het basisonderwijs. Ze zijn van mening dat jongeren minder vaak kiezen voor een technische opleiding (43%) en dat het regulier onderwijs onvoldoende aansluit op het bedrijfsleven (14%). Bijna negen op de tien (86%) stelt dan ook dat techniek een vast onderdeel van basisschoollessen moet worden. Daarnaast zegt ruim 80 procent het eens te zijn met de stelling dat er over vijf jaar op alle middelbare scholen verplicht technieklessen moeten worden aangeboden.

Bedrijfsinitiatieven voor terugdringen tekort
Zelf steken de technische bedrijven ook de handen uit de mouwen om het tekort aan technici op te lossen. Een kwart (26%) leidt hun personeel breder op in de hoop het personeelstekort terug te dringen. Ook zetten zij zich in om technici te werven, vooral door het eigen bedrijf te promoten als een aantrekkelijke werkgever onder technici (28%).
John Huizing, directeur ROVC: “De technische branche kampt al jaren met nijpende tekorten en staat te springen om snel functioneel inzetbaar personeel. Het is dan ook begrijpelijk dat men voor het oplossen van dit probleem een rol ziet weggelegd voor de overheid. De techniek zet de motor van de Nederlandse economie in een hogere versnelling. Om nieuwe aanwas te stimuleren, moet geïnvesteerd worden in onderwijs zodat mensen in én voor de technische arbeidsmarkt kunnen worden opgeleid. Door middel van korte technische trainingen of cursussen kunnen mensen al snel functioneel inzetbaar zijn, ook als ze nog geen eerdere technische ervaring hebben verworven. Dit verlaagt de drempel voor mensen om een carrièreswitch naar de techniek te maken en dringt tegelijkertijd het tekort aan technici terug.”

 

Slimmer en efficiënter werken

Gepubliceerd op

Ruim een jaar na het uitbreken van de coronacrisis zien we langzaam wat licht aan het einde van de tunnel. Dat geldt zeker voor de technische branche, waar de vooruitzichten voor 2021 goed zijn. Problematisch blijft echter het hoge aantal vacatures dat in de branche ingevuld moet worden. 3 tips om hier creatief mee om te gaan.

Had de coronacrisis gevolgen voor het al jaren hoge aantal vacatures in de technische branche? Dat niet. Van de ondervraagde technische bedrijven voor de ROVC TechBarometer, gaf driekwart aan dat het aantal openstaande vacatures niet is veranderd door de coronacrisis. 26 procent heeft gemiddeld drie tot vijf technische vacatures per jaar; 17 procent heeft er zelfs zes of meer. Bij 32 procent van de openstaande technische vacatures duurt het bovendien minimaal een halfjaar tot een jaar voor de vacature is ingevuld; bij 11 procent van de vacatures duurt dat zelfs meer dan een jaar.

Je zult iets anders moeten verzinnen
Als technisch bedrijf zul je dus iets anders moeten verzinnen om je vacatures op een goede manier in te vullen. Zo zetten steeds meer bedrijven in op functionele inzetbaarheid. Oftewel: wat moet een medewerker kunnen om zijn dagelijkse werkzaamheden uit te voeren? En: is het wel voor elke handeling nodig om volledig gecertificeerd te zijn? Ook digitalisering en kant-en-klare productie bieden kansen om het werk slimmer en efficiënter in te richten.
Om technische bedrijven op weg te helpen, geef ik drie tips voor werkgevers in de techniekbranche die iets willen doen aan het hoge aantal vacatures.

Tip 1: Hak werkprocessen in stukjes
Functionele inzetbaarheid gaat uit van het principe dat niet iedereen alles hoeft te kunnen. Het eerste advies zou daarom zijn: breng je werkprocessen eens in kaart en ga na in hoeverre je ze kunt opknippen in basishandelingen én meer gespecialiseerde onderdelen. De onderdelen waarvoor een certificering nodig is, zou je kunnen laten uitvoeren door een gespecialiseerde medewerker. En de delen van het werkproces die vooral bestaan uit basishandelingen, zou je kunnen laten uitvoeren door een medewerker die zich alleen de betreffende handeling(en) eigen heeft gemaakt.

Tip 2: Zoek de juiste kandidaat
Heb je goed zicht op de verschillende onderdelen van je werkproces en in hoeverre deze handelingen certificering vereisen? Zoek dan de juiste mensen bij het juiste werk. Zoals we al zagen, moet je voor sommige handelingen gecertificeerd zijn. Voor het toevoegen van koudemiddel in een airco bijvoorbeeld. Logisch ook: vaak gaat het om specialistische handelingen die – als ze niet goed worden uitgevoerd – voor problemen kunnen zorgen. Voor deze onderdelen zoek je kandidaten die beschikken over de juiste papieren. Maar alle handelingen daarvóór, zoals het monteren en in de beugels hangen van de airco, zijn basishandelingen waarvoor geen certificering nodig is en die je mensen doorgaans makkelijk en snel kunt aanleren. Voor deze basishandelingen kun je vissen in een veel grotere vijver. Daardoor vind je wellicht sneller een geschikte kandidaat, bijvoorbeeld een zij-instromer.

Tip 3: Zet in op automatisering en kant-en-klare productie
Automatisering en digitalisering in de techniek? Veel mensen denken al snel aan geavanceerde robots en andere innovatieve digitale toepassingen. Maar ook op andere manieren kunnen laagdrempelige automatiseringsoplossingen ervoor zorgen dat processen efficiënter worden en dat medewerkers hun werk slimmer en beter kunnen doen. Denk maar aan een slim ingerichte digitale (cloud)werkplek. Als medewerkers minder tijd kwijt zijn aan projectadministratie en het invullen en versturen van formulieren en documenten, houden ze meer tijd over voor het ‘echte’ werk. Zeker in combinatie met functionele inzetbaarheid kan dat behoorlijk wat extra capaciteit opleveren.
Hetzelfde geldt voor kant-en-klare productie. Steeds vaker kiezen bouw- en installatiebedrijven ervoor om bij nieuwbouwprojecten te werken met zogenoemde skids. Dat zijn bijvoorbeeld warmtepompen of andere installaties die compleet worden aangeleverd op een frame, inclusief alle regel- en meettechniek. Zo’n skid kan vervolgens eenvoudig in één keer worden gemonteerd. Daardoor is er veel minder specialistisch installatiewerk nodig op de plek zélf.

Snel de werkvloer op
Al met al biedt functionele inzetbaarheid, in combinatie met automatsering en – waar mogelijk – kant-en-klare productie, allerlei mogelijkheden om het werkproces laagdrempeliger en efficiënter te maken. Met doelgerichte scholing kun je er vervolgens voor zorgen dat medewerkers snel in staat zijn om specifieke basishandelingen uit te voeren, zoals het monteren van een airco-unit, en dat ze snel de werkvloer op kunnen. Dat biedt dan weer mogelijkheden voor werving onder een bredere doelgroep dan de klassieke vakman of -vrouw. Bijvoorbeeld voor zij-instromers vanuit sectoren die hard geraakt werden door corona, waaronder de horeca, evenementensector en reisbranche.
Passie, vakmanschap en motivatie: op het snijvlak van die drie zaken ontstaan er voor de technische branche tal van kansen om slimmer en efficiënter te werken en om – ondanks het hoge aantal vacatures – vooruit te kijken.

Door: John Huizing, directeur bij ROVC

Vraag naar bekwaam technisch personeel blijft onverminderd groot

Uit recent onderzoek blijkt dat voor ruim vier op de tien (43%) technische werkgevers het tekort aan nieuwe aanwas de ...
Verder Lezen

4 miljoen subsidie voor opleiders in de techniek

Er komt minimaal 4 miljoen beschikbaar voor opleiders in de techniek. De subsidieregeling is een initiatief vanuit de overheid voor ...
Verder Lezen

Vakcentrum voor erkend ventilatiemonteur van start

Op donderdag 24 september zijn de deuren geopend van het allereerste Vakcentrum Binnenklimaattechniek in Amersfoort. Aankomende en ervaren ventilatiemonteurs krijgen ...
Verder Lezen

Gratis Competentie Quickscan en online introductielessen voor technici

Technisch opleider ROVC biedt gratis een Competentie Quickscan aan, waarin een persoonlijk ontwikkelplan voor technici wordt opgesteld. Daarnaast stelt de ...
Verder Lezen

Vraag naar bekwaam technisch personeel blijft onverminderd groot

Gepubliceerd op

Uit recent onderzoek blijkt dat voor ruim vier op de tien (43%) technische werkgevers het tekort aan nieuwe aanwas de grootste uitdaging is op personeelsgebied. Het grote aantal onbekwame mensen dat op vacatures afkomt, staat met 39 procent op een tweede plaats. Dit lijkt haaks te staan op een ruime meerderheid (56%) die aangeeft dat zijn bedrijf bij de werving van technici meer moet letten op motivatie dan op het voldoen aan alle technische kwalificaties.

Voor ruim driekwart (76%) van de technische bedrijven geldt dat het aantal openstaande vacatures niet is veranderd door de coronacrisis. Bij 7 procent is het aantal vacatures zelfs toegenomen. In 2020 had een ruime meerderheid (57%) van de bedrijven gemiddeld nul tot twee vacatures open staan. Bij een kwart (26%) was dit drie tot vijf vacatures en 17 procent gaf aan jaarlijks gemiddeld meer dan zes vacatures uit te hebben staan. Maar liefst een op de tien technische vacatures (11%) staat gemiddeld langer dan een jaar open. Bij de helft (49%) van de vacatures duurt het gemiddeld één tot zes maanden voordat hij gevuld is en voor een derde (32%) is dit een half jaar tot een jaar.

Technisch personeel moet snel functioneel inzetbaar zijn
John Huizing, directeur ROVC, partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland, dat het onderzoek uitvoerde onder ruim 700 respondenten in de technische branche: “Een tekort aan nieuwe aanwas is een probleem waar technisch Nederland al erg lang mee te maken heeft. Er is enorm veel vraag naar geschoolde technische vakmensen en de technische branche staat te springen om snel functioneel inzetbaar personeel. Door middel van korte trainingen kunnen mensen met allerlei verschillende beroepsachtergronden al heel snel de techniek in. Goede om- of bijscholing is hier dan ook een belangrijke oplossing voor. Daarnaast is het van belang om huidig personeel uit te blijven dagen en doorgroeimogelijkheden te blijven bieden. Ook daar spelen cursussen en trainingen een belangrijke rol in.”

Grote vraag naar bekwaam personeel
Technici zelf merken ook dat er grote vraag is naar bekwaam personeel, zo blijkt uit onderzoek van ROVC onder bijna 1.400 cursisten. Meer dan de helft (52%) zegt het afgelopen jaar wel eens een aanbod te hebben gekregen voor een andere functie. Een kwart (26%) werd hiervoor benaderd door een andere werkgever en tevens 26 procent is benaderd door een recruiter.
Zelf sluiten technici de ogen ook niet voor de kansen die de arbeidsmarkt biedt. Een op de vijf (19%) heeft zelf gesolliciteerd naar een nieuwe functie, waarvan ruim twee derde (68%) bij een nieuwe werkgever. De voornaamste redenen hiervoor waren persoonlijke ontwikkeling (56%), doorstromen naar een hogere functie (44%) en een gebrek aan uitdaging (34%).

Prefab installatie-unit ontzorgt installateur bij grootschalige renovatie

Onder de noemer ‘Fit to Fit’ ontwikkelt Nefit Bosch, samen met ketenpartners, oplossingen om op installatiegebied snelheid en efficiëntie te ...
Verder Lezen

Door corona getroffen werknemers hebben weinig interesse in omscholing naar techniek

Een vijfde van de Nederlanders heeft serieuze interesse in technische omscholing. Mannen (29%) overwegen omscholing naar de techniek vaker dan ...
Verder Lezen

Loodgieter: specialistische duizendpoot waar er steeds minder van zijn

Gisteren was het de Dag van de Loodgieter. Deze beroepsgroep heeft nog werk genoeg, zo blijkt uit onderzoek van Zoofy ...
Verder Lezen

Installateur populair bij eigen personeel en werkzoekers

Hoppenbrouwers Techniek mag zich voor de tweede keer de Beste Werkgever noemen. De ruim 1250 medewerkers beoordeelden de organisatie op ...
Verder Lezen

Door corona getroffen werknemers hebben weinig interesse in omscholing naar techniek

Gepubliceerd op

Een vijfde van de Nederlanders heeft serieuze interesse in technische omscholing. Mannen (29%) overwegen omscholing naar de techniek vaker dan vrouwen (11%), zo blijkt uit onderzoek door TechniekOpleiding.nl onder ruim 1.500 werkende Nederlanders. Het animo in verschillende sectoren die bovengemiddeld onder druk staan door de coronacrisis is opvallend genoeg laag. Van de Nederlanders die actief zijn in de sector toerisme & luchtvaart zegt slechts 17 procent omscholing naar de techniek serieus te overwegen. Ook in de horeca en de cultuur-, sport- en recreatiesector is er weinig interesse in omscholing naar een technisch beroep (respectievelijk 21% en 3%).

Mensen werkzaam in sectoren die minder hard geraakt zijn door de coronacrisis lijken wel bovengemiddeld geïnteresseerd in omscholing naar de techniek. Van de mensen werkzaam in de financiële dienstverlening, landbouw, bos en visserij, telecommunicatie en industrie- en nutsbedrijven overweegt 30 tot 33 procent serieus om zich om te scholen naar de techniek.

Omscholing: waar te beginnen?
Het zijn met name praktische drempels die Nederlanders lijken te weerhouden van een omscholing naar de techniek. Zo weet vier op de tien (39%) niet waar ze zouden moeten beginnen bij een omscholing en zegt de helft (49%) niet te weten waar ze terecht kunnen voor een omscholingssubsidie. Een kwart (26%) denkt dat omscholen te lang duurt.

Gebrek aan nieuwe aanwas
John Huizing, directeur bij TechniekOpleiding.nl: “Een van de problemen van het personeelstekort binnen de techniek is het gebrek aan nieuwe aanwas. Uit dit onderzoek blijkt dat er praktische drempels zijn voor veel Nederlanders om omscholing naar de techniek te overwegen. Het is daarom zaak deze drempels te verlagen. Met TechniekOpleiding.nl voorzien we mensen met interesse voor technische omscholing van belangrijke informatie én inspiratie. We geven mensen met allerlei beroepsachtergronden gericht advies over hun loopbaanperspectief en subsidiemogelijkheden hiervoor. Vaak blijkt dat je veel sneller aan de slag kan in een aantrekkelijke technische functie dan je zou verwachten.”

Online platform wil werkzoekenden aan baan in techniek helpen

Opleidingscentrum Aeres heeft een online platform in het leven geroepen waarop bedrijven en werkzoekenden elkaar kunnen vinden. Op Aeres Tech ...
Verder Lezen

Koeling neemt vlucht door coronavaccins en trekt zij-instromers aan

De grootschalige vaccinatieprogramma’s die momenteel wereldwijd opgezet worden, hebben grote gevolgen voor de koeltechnische branche. Henk Komin, verantwoordelijk voor strategie ...
Verder Lezen

“Overheid pakt omscholing ‘coronawerklozen’ naar technische baan niet goed aan”

De manier waarop de overheid mensen van sectoren met een overschot aan werknemers nu begeleidt naar sectoren met een tekort, ...
Verder Lezen

Brancheorganisaties vragen overheid om subsidie voor bij- en omscholing technische vakmensen

Een grote coalitie van brancheorganisaties pleit voor de invoering van een ‘Deel- en Omscholings-NOW’. Onder meer Techniek Nederland, Bouwend Nederland, ...
Verder Lezen

Topvrouw bij moederbedrijf Remeha

Gepubliceerd op

BDR Thermea Group, een wereldwijde fabrikant van thermische comfortoplossingen, heeft Lúcia Veiga Moretti aangesteld als Chief Commercial Officer. Het Nederlandse Remeha behoort onder andere tot de groep. Lúcia is afkomstig uit de beveiligingsindustrie. Daarvoor werkte ze bijna 25 jaar in de auto-industrie

"Ik ben verheugd Lúcia te verwelkomen bij BDR Thermea", zegt Bertrand Schmitt, CEO van de Groep. "Ze past perfect, met precies de juiste ervaring en expertise om ons te helpen onze missie te verwezenlijken om een koolstofvrije toekomst dichterbij te brengen door slimme verwarmingstechnologie te ontwikkelen en te leveren aan onze klanten over de hele wereld."

Blijven ontwikkelen

Voor veel vakmensen in de technische installatiebranche heeft corona gezorgd voor een veelbewogen jaar. De vakmensen in de techniek komen ...
Verder Lezen

We moeten ermee leren leven

Corona blijft ons werk beïnvloeden. Dat staat vast. Of zoals we in de media lezen: we moeten met Corona leren ...
Verder Lezen

Techniek Nederland pleit voor meer vrouwen in techniek op Girls day

De carrièrekansen voor meisjes en vrouwen in de techniek zijn groter dan ooit. Toch is op dit moment nog maar ...
Verder Lezen

“Er zijn méér technici nodig op alle opleidingsniveaus”

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen wijst Techniek Nederland voorzitter Doekle Terpstra de politiek op het belang van het ...
Verder Lezen

Ventilatiespecialist breidt uit

Gepubliceerd op

Het jubilerende Duco Ventilation & Sun Control maakte de voorbije jaren een sterke groei door. Dit heeft geleid in een stijgende vraag naar werknemers. Ter ere van zijn dertigste verjaardag zet het bedrijf 30 nieuwe vacatures in de etalage.

In het Belgische Veurne beschikt de ventilatiespecialist over een totale bedrijfsoppervlakte van 101.000 m2. Deze zomer verhuizen de medewerkers naar een nieuw, duurzaam kantoorgebouw, waarvoor het bedrijf op zoek is naar nieuwe werkkrachten die het team van 240 medewerkers moet versterken.

Naast een nieuw kantorencomplex bouwde Duco recent ook een volledig nieuw logistiek centrum met volautomatische poederlakkerij.

Loodgieter: specialistische duizendpoot waar er steeds minder van zijn

Gepubliceerd op

Gisteren was het de Dag van de Loodgieter. Deze beroepsgroep heeft nog werk genoeg, zo blijkt uit onderzoek van Zoofy. Het klusplatform, waarbij landelijk meer dan 7.000 vakmensen zijn aangesloten, zag loodgietersklussen ruimschoots op nummer 1 uitkomen in 2020. Toch daalt de populariteit van de loodgietersopleidingen al jaren.

Het beroep van loodgieter is populariteit aan het verliezen in Nederland. Er wordt vaak op het beroep neergekeken en hoewel we eigenlijk niet zonder ze kunnen, lijkt het maatschappelijke belang van loodgieters sterk naar de achtergrond te verdwijnen. Als er niets gebeurt, verdubbelt het tekort aan vakmensen in de installatiebranche de komende drie tot vijf jaar mogelijk tot 40.000 mensen, aldus voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland. Er zijn zo’n 150.000 vakmensen werkzaam in de installatiebranche en nieuw personeel is zeer welkom. Volgens het UWV is loodgieter dan ook absoluut een kansrijk beroep. Want, ondanks de coronacrisis valt het nog steeds onder de beroepen met moeilijk vervulbare vacatures.

Maatschappelijk belang
Volgens cijfers van het CBS zijn er steeds minder mbo'ers die de sector techniek volgen. Dit schooljaar waren dat er 136.544. De sectoren economie en zorg en welzijn zijn populairder. Het maatschappelijk belang van loodgieters is enorm, aldus Arthur de Leeuw, oprichter van Zoofy: “Ieder Nederlands huishouden heeft op een bepaald moment behoefte aan een loodgieter. Het is zulk ongelooflijk specialistisch werk, dat je bovendien écht goed voor elkaar wilt hebben. Als doe-het-zelver begin je er niet zo snel aan. Daarom vinden we het zo jammer dat er steeds minder jongeren kiezen voor dit mooie beroep.”

Verscheidenheid aan klussen
In 2020 werd de loodgieter per uur maar liefst 18% vaker ingeschakeld dan een jaar eerder. De vijf meest opgepakte werkzaamheden bestaan uit kraan plaatsen, lekkage opsporen, sanitair plaatsen, afvoer aansluiten en het verhelpen van een gootsteenverstopping. “Het beeld van een loodgieter die alleen wc’s ontstopt is niet meer van deze tijd. Een loodgieter is bij ons inzetbaar voor veel verschillende klussen en daarmee een specialistische duizendpoot,” zegt de Leeuw.

“Er zijn méér technici nodig op alle opleidingsniveaus”

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen wijst Techniek Nederland voorzitter Doekle Terpstra de politiek op het belang van het ...
Verder Lezen

4 miljoen subsidie voor opleiders in de techniek

Er komt minimaal 4 miljoen beschikbaar voor opleiders in de techniek. De subsidieregeling is een initiatief vanuit de overheid voor ...
Verder Lezen

Nederlander ziet zichzelf niet snel in de techniek werken

Hoewel Nederlanders de kansen kennen van het technische vakgebied, laten ze werken in de technische branche liever aan een ander ...
Verder Lezen

Bedrijven die gebouwen verduurzamen herstellen goed van coronacrisis

Ondernemers die huizen verduurzamen, hebben zich in november goed hersteld van de coronacrisis. Zo is de omzet van twee op ...
Verder Lezen

“Klimaatadaptatie lukt niet zonder de loodgieter”

Gepubliceerd op

Vandaag is het Wereld Loodgieters Dag. Reden voor Techniek Nederland de politiek op te roepen veel meer aandacht te besteden voor het technisch beroepsonderwijs. De carrièrekansen voor loodgieters en andere technische vakmensen zijn groter dan ooit, vindt brancheorganisatie. Voor de energietransitie zijn de komende jaren tienduizenden extra technici nodig.

Volgens voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland is er steeds meer waardering voor het loodgietersvak. “In februari was de loodgieter voor veel mensen in Nederland een held. De vorst veroorzaakte heel wat lekkages en de loodgieter bleek de redder in de nood. Zoiets drukt ons weer eens met de neus op de feiten: technische vakmensen zijn onmisbaar in onze maatschappij.” Techniek Nederland wijst op de carrièrekansen die er liggen voor loodgieters en andere technische vakmensen. Omdat de vraag naar technici sterk groeit, richt de installatiekoepel zich ook op de politiek. Terpstra: “Technisch beroepsonderwijs is zo belangrijk dat het volgende kabinet het véél aantrekkelijker zou moeten maken. Bijvoorbeeld met financiële voordelen.”

Legionella en loden waterleidingen
Loodgieters zijn vaak letterlijk van levensbelang, benadrukt Techniek Nederland. Als voorbeeld noemt de brancheorganisatie legionellapreventie en het vervangen van loden waterleidingen. Maar ook het levensloopbestendig maken van badkamers en toiletten, waardoor ouderen langer veilig en zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Een innovatief vak
Terpstra ziet dat het vak snel verandert. “Het vakgebied wordt breder, innovatiever en digitaler. Denk aan een energiezuinig huis, waterbesparing en -hergebruik of een speciaal systeem dat de riolen controleert. De moderne loodgieter is een ambachtelijke vakman of vakvrouw, maar heeft óók verstand van ict. Je zult hem of haar steeds vaker met een laptop in de weer zien. Loodgieters zorgen er ook voor dat we droge voeten houden. Met goede hemelwaterafvoer en riolering komen tuinen en woningen bij hevige regenbuiten niet blank te staan en blijven straten en wegen begaanbaar. Dat onderdeel van het werk wordt alleen maar belangrijker. Klimaatadaptatie krijgen we niet voor elkaar zonder de loodgieter.”

Word loodgieter!
Ondanks de groeiende waardering vindt Terpstra dat de loodgieter nog wel wat meer erkenning verdient. “Praktische probleemoplossers met verstand van zaken hebben we altijd nodig. Vandaar dat we de loodgieter vandaag in het zonnetje zetten.” Hij adviseert praktisch ingestelde jongeren juist nu om een technisch vak te kiezen. “Dus waarom geen loodgieter? De banen liggen voor het oprapen. En loodgieter klinkt misschien wat ouderwets -eigenlijk: moet je sanitair-installateur zeggen- maar het is ook wel weer een mooie geuzennaam.”

(foto Hans Hordijk)

Voor het eerst een jaren 70 woonwijk op waterstof

In het Groningse Wagenborgen wordt een jaren 70 woonwijk aangesloten op een waterstofnetwerk. Van de 40 aangeschreven bewoners heeft bijna ...
Verder Lezen

Prognose: woningbouw groeit in 2022 met 5 procent na sterke daling in 2021

De coronacrisis heeft vooralsnog veel minder impact op de bouw gehad dan op andere sectoren, blijkt uit de Sectorprognoses Bouw ...
Verder Lezen

4 miljoen subsidie voor opleiders in de techniek

Er komt minimaal 4 miljoen beschikbaar voor opleiders in de techniek. De subsidieregeling is een initiatief vanuit de overheid voor ...
Verder Lezen

Installateur populair bij eigen personeel en werkzoekers

Hoppenbrouwers Techniek mag zich voor de tweede keer de Beste Werkgever noemen. De ruim 1250 medewerkers beoordeelden de organisatie op ...
Verder Lezen

Voormalig ijsmeester Thialf stapt over naar Daikin

Gepubliceerd op

De voormalig ijsmeester van Thialf Beert Boomsma treedt per 1 april a.s. aan als Sales Enigineer Applied bij Daikin Nederland. Mede door Boomsma's inspanningen is de ijsbaan in Heerenveen uitgegroeid tot de snelste laaglandbaan van de wereld. Zijn kennis van koudetechniek én schaatsen maakt hem interessant voor de hoofdsponsor van de KNSB.

Binnen Thialf was Boomsma verantwoordelijk voor de hele techniek van het stadion. Toen de ijstempel vier jaar geleden werd verbouwd naar het nieuwe moderne ijsstadion van nu, zijn er ook technisch veel zaken veranderd en werden er belangrijke stappen gezet in het verduurzamen van de accommodatie.

Duurzaamheid
Het team waarvan Boomsma binnen Daikin gaat uitmaken richt zich op de grotere systemen, de koudwatermachines, luchtbehandelingskasten en koudetechnische oplossingen. Met name dat laatste is waar zijn kennis van pas gaat komen in het verduurzamen van andere ijsbanen in Nederland.

Niet onopgemerkt
Edwin Hoogerwerf, directeur van Daikin Nederland: “We kennen Beert al een aantal jaar, via onze activiteiten in Thialf als partner van schaatsend Nederland. Zijn kennis over ijsbanen en koudetechniek is ook bij ons niet onopgemerkt gebleven en daarom zijn wij blij dat wij Beert hebben kunnen toevoegen aan ons team van experts.”

Go to the start
Beert Boomsma is zelf ook blij met zijn baanwissel en kijkt er naar uit. “Ik heb mijn status op sociale media alvast aangepast naar ‘go to the start’, om in schaatstermen te blijven en met een knipoog naar mijn oude baan. Ik ben er ‘ready’ voor en zie er naar uit om te starten per 1 april.”

Alle Daikin VRV-systemen in Europa nu beschikbaar met gerecycled koudemiddel

Daikin Europe breidt zijn circulaire economie-programma verder uit naar alle VRV-units die in heel Europa worden geproduceerd en verkocht. Dit ...
Verder Lezen

Technologie in airco’s en luchtreiniger inactiveert Covid-19

Een technologie uit 2004 kan 99.9% van het Covid-19 virus inactiveren, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Daikin bevestigt de werking ...
Verder Lezen

Nieuw VRV-systeem op weg naar CO2-neutraliteit in 2050

Daikin Nederland introduceert een nieuw VRV-systeem. De VRV 5 S-serie is de laatste van een reeks productinnovaties om de doelstellingen ...
Verder Lezen

Europese locatie Daikin in Zaltbommel

Daikin Europe bouwt haar logistieke infrastructuur in Nederland. In Zaltbommel is een logistiek centrum in gebruik genomen. Voor de Nederlandse ...
Verder Lezen

WOLF versterkt zich met technisch adviseur duurzame systemen

Gepubliceerd op

Dennis Meijerink is in dienst getreden bij WOLF Energietechniek. Hij heeft ruim 17 jaar ervaring in de installatiebranche. Zijn carrière begon hij bij een cv-ketel-fabrikant, waarna hij in dienst trad bij een landelijk opererende groothandel, gespecialiseerd in verwarming en ventilatie. De laatste jaren is Meijerink werkzaam geweest bij een internationaal opererende speler op het gebied van kunststof leidingsystemen.

Als technisch adviseur/accountmanager duurzame systeemoplossingen is Meijerink verantwoordelijk voor het assortiment op het gebied van verwarming, woonhuisventilatie en voorraadsystemen. Hij voorziet daarbij aannemers, architecten, woningbouwcoöperaties, adviseurs en installateurs van een passend advies over de WOLF warmtepompen, zonnecollectoren met voorraadvaten en toebehoren.

Meijerink zal zich met name richten op de provincies Noord-Holland , Zuid- Holland, Zeeland en een deel van Utrecht.

Vellinga nieuwe commercieel directeur Remeha

Gepubliceerd op

Mark Vellinga is de nieuwe commercieel directeur voor de Sales Unit van Remeha in Nederland. Vellinga volgt interim commercieel directeur Eric Vuurstaek op en is verantwoordelijk voor de Nederlandse sales-organisatie. Daarnaast maakt hij deel uit van de Remeha Benelux directie.

Vellinga heeft ruime internationale ervaring met de B2B- en B2C-markt. Een groot deel van zijn carrière heeft hij bij Sonos doorgebracht. Tijdens die jaren groeide het bedrijf van een start-up met 20 medewerkers tot een internationaal merk met ruim 1.500 medewerkers. Hij was medeverantwoordelijk voor het succes in de Benelux. Verder heeft hij ervaring met productontwikkeling en (wereldwijde) samenwerking binnen de installatiewereld op het gebied van Smart Home. Bij Remeha ziet Mark veel kansen door de energietransitie in combinatie met technologische innovaties die bijdragen aan de verduurzaming van Nederland.

Leidse installateurs en mbo’ers gaan samen waterzijdig inregelen

Leidse installateurs brengen studenten van mboRijnland in de praktijk de kneepjes van het waterzijdig inregelen bij. Dat is het resultaat ...
Verder Lezen

Webinar vervangt ‘Dag van de warmtepomp’

Na 'De dag van de Warmtepomp', 'Het jaar van de Warmtepomp' en ‘De week van de Warmtepomp’, is dit jaar, ...
Verder Lezen

Kennisclip: koudetechniek voor niet koudetechnici

Op een normale werkdag volgen zo’n tweehonderd monteurs en mbo-studenten praktijk- en theorielessen bij Opleidingscentrum GO. Nu ligt de parkeerplaats ...
Verder Lezen

Warmtepompen: feiten en fabels

Warmtepompen hebben te maken met een nieuwe beeldvorming: ze zijn vooral duur, maken teveel lawaai en slurpen stroom. Klopt die ...
Verder Lezen

Online platform wil werkzoekenden aan baan in techniek helpen

Gepubliceerd op

Opleidingscentrum Aeres heeft een online platform in het leven geroepen waarop bedrijven en werkzoekenden elkaar kunnen vinden. Op Aeres Tech Talent staan technische vacatures en kunnen geïnteresseerden informatie inwinnen over het instromen in de technische branche. Het initiatief biedt daarmee een mogelijkheid om over te stappen vanuit een andere branche, bijvoorbeeld voor mensen die door de coronacrisis hun baan zijn kwijtgeraakt.

“Door de samenwerking met zes grote brancheverenigingen kunnen wij een compleet en divers aanbod aan technische vacatures aanbieden”, vertelt Jenny van den Bovenkamp, directeur Aeres Tech. “Zo kunnen werkzoekenden terecht om technische vacatures te bekijken en kunnen bedrijven vacatures plaatsen. Door de samenwerking met de branche weten wij als geen ander waar vraag en aanbod elkaar raken. Naast onze jarenlange ervaring als technisch expertise- en opleidingscentrum hebben wij toegang tot de scholingsfondsen en kunnen wij helpen met bij- en omscholingstrajecten.’’ Ze hoopt dat nog meer technische brancheorganisaties aansluiten bij dit initiatief.

Naast het aanbod aan technische vacatures kunnen werkzoekenden en bedrijven ook terecht voor outplacement, coaching, persoonlijke assessments, uitzenden en detacheren. Het platform is actief in de sectoren: mobiele techniek, koudetechniek, verbrandingsmotoren, infra en werktuigentechnologie, gasturbines, jachtbouw en watersport. Alle bedrijven die aangesloten zijn bij de betrokken brancheverenigingen kunnen eenmalig tot 28 februari gratis hun vacature plaatsen voor 60 dagen.

Leidse installateurs en mbo’ers gaan samen waterzijdig inregelen

Leidse installateurs brengen studenten van mboRijnland in de praktijk de kneepjes van het waterzijdig inregelen bij. Dat is het resultaat ...
Verder Lezen

Webinar vervangt ‘Dag van de warmtepomp’

Na 'De dag van de Warmtepomp', 'Het jaar van de Warmtepomp' en ‘De week van de Warmtepomp’, is dit jaar, ...
Verder Lezen

Kennisclip: koudetechniek voor niet koudetechnici

Op een normale werkdag volgen zo’n tweehonderd monteurs en mbo-studenten praktijk- en theorielessen bij Opleidingscentrum GO. Nu ligt de parkeerplaats ...
Verder Lezen

Warmtepompen: feiten en fabels

Warmtepompen hebben te maken met een nieuwe beeldvorming: ze zijn vooral duur, maken teveel lawaai en slurpen stroom. Klopt die ...
Verder Lezen

Nederlander ziet zichzelf niet snel in de techniek werken

Gepubliceerd op

Hoewel Nederlanders de kansen kennen van het technische vakgebied, laten ze werken in de technische branche liever aan een ander over. Zo geeft 49 procent aan dat een baan in de techniek niet bij hem/haar past, tegenover slechts 30 procent die zichzelf wel in de techniek ziet werken. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 1500 Nederlanders, uitgevoerd in opdracht van Techniekopleiding.nl. Dat techniek een cruciaal vakgebied is, ziet Nederland overduidelijk in. 85 procent geeft aan dat zonder technici het Nederlandse bedrijfsleven niet zou draaien.

Er zijn verschillende oorzaken waardoor men zichzelf niet in de techniek ziet werken. Zo heeft 20 procent de indruk dat een baan in de techniek lichamelijk te zwaar voor hen is en denkt 16 procent dat technici weinig verdienen. Ook heerst het beeld dat je voor technische beroepen handig moet zijn, wat mensen kan weerhouden om de stap naar de techniek te zetten. Uit het onderzoek blijkt dat ruim vier op de tien Nederlanders graag handig genoeg zou willen zijn voor een technisch beroep, tegenover 22 procent die deze behoefte niet heeft.

Gebrek aan nieuwe aanwas
John Huizing, directeur van Techniekopleiding.nl: “Het is opvallend dat veel Nederlanders zichzelf niet in de techniek zien werken, ondanks dat zij wel inzien dat het een mooi en kansrijk vakgebied is. Bovendien zet techniek de motor van de Nederlandse economie in een hogere versnelling. We kampen al jaren met een tekort aan technici; wat te verklaren is door een gebrek aan nieuwe aanwas. Er is enorm veel vraag naar veel en goed opgeleide technische vakmensen. Hiervoor is het enthousiasmeren van starters, zij-instromers en technici essentieel. Het is van belang dat mensen inzien hoeveel verschillende kanten je op kunt binnen de techniek. Ik durf mijn hand er voor in het vuur te steken dat er voor 9 op de 10 mensen een passende baan in de techniek te vinden is. Wij hebben met ons platform Techniekopleiding.nl een plek gecreëerd waar mensen met allerlei beroepsachtergronden gericht advies over loopbaanperspectief snel en overzichtelijk gepresenteerd krijgen.”

Positief beeld van techniek
Nederlanders hebben positieve associaties met techniek. De meest voorkomende associaties zijn ‘IT’ (32%), ‘uitdagend’ (31%) en op een gedeelde derde plaats staan ‘essentieel’ en ‘creatief’ (29%). Opvallend is dat vrouwen vaker de associatie ‘moeilijk’ hebben dan mannen, respectievelijk 26 en 11 procent. Mannen associëren techniek juist veel vaker met ‘interessant’ (31%) en ‘afwisselend’ (29%), tegenover slechts 17 en 18 procent van de vrouwen.

Eerste Friese monteurs op praktijkexamen Vakmanschap CO

Zeven installatiemonteurs leggen vandaag het nieuwe, verplichte praktijkexamen Vakmanschap CO af. Dat gebeurt voor het eerst bij ROC De Friese ...
Verder Lezen

Digitaal kennismaken met de toekomst van de branche

“Ik ben Sarah, ik ben zwanger en ik zet dus een kind op de wereld die in 2040 net volwassen ...
Verder Lezen

Hoe werf je vakmensen én houd je ze binnenboord?

Het tekort aan (technische) vakspecialisten in de branche is nijpend. Er moet de komende jaren ontzettend veel verduurzaamd, gebouwd en ...
Verder Lezen

Vakmensen voor de klas

De uitdaging is duidelijk: er moeten meer mensen de techniek in. Vakmensen – jong en oud – geven de energietransitie, ...
Verder Lezen

Hoe werf je vakmensen én houd je ze binnenboord?

Gepubliceerd op

Het tekort aan (technische) vakspecialisten in de branche is nijpend. Er moet de komende jaren ontzettend veel verduurzaamd, gebouwd en onderhouden worden. Door andere bouwwijzen en technologische ontwikkelingen zijn bovendien steeds meer nieuwe specialismen nodig en door vergrijzing is er veel vraag naar jong talent dat de branche niet altijd weet te vinden. Bedrijven in de bouw-, vastgoed- en installatiebranche staan daardoor voor een enorme wervingsopgave én de opgave om vakmensen binnenboord te houden. Hoe doe je dat?

Het nieuwe boek Bouwen aan een sterk werkgeversmerk wil hier antwoord op geven. Het is een praktisch boek over hoe je de juiste medewerkers voor je bedrijf vindt en aan je bindt. Het boek richt zich specifiek op organisaties in de bouw-, installatie- en vastgoedbranche en bevat 42 voorbeelden uit de sector. Schrijvers zijn Inge Sijpkens en Sascha Murk. Samen hebben zij bijna 30 jaar marketing- en communicatie-ervaring in de branche.

Een mooi salaris is niet genoeg
Inge Sijpkens: “We schreven dit boek omdat we in de praktijk merken hoeveel moeite bedrijven hebben om medewerkers te vinden en ze vervolgens ook voor hun bedrijf te behouden. Enkel een vacature delen als je een nieuwe medewerker zoekt, zelfs al doe je dat via alle denkbare kanalen, voldoet bij lange na niet meer om talentvolle medewerkers te vinden. En een mooi salaris bieden is allang niet meer genoeg om goede medewerkers aan je te binden.”
Sterk werkgeversmerk
“Het gaat om een geheel van waar je voor gaat en staat als bedrijf, je cultuur, je werksfeer, je arbeidsomstandigheden, de autonomie en doorontwikkelingsmogelijkheden die je medewerkers biedt. De mate waarin je medewerkers betrekt bij je bedrijf én hoe je dat alles continu intern en extern laadt met een heldere, onderscheidende boodschap. Kortom: een sterk werkgeversmerk bouwen, daar gaat het om.”
Meer business en meer winst
Sascha Murk: “Bouwen aan je werkgeversmerk is zakelijk gezien ook een zeer logische investering. Een goede reputatie en tevreden en loyale klanten, dat begin allemaal binnen, bij en met je medewerkers. Zij maken voor jouw klanten het verschil. Blije medewerkers = blije klanten en andersom. Een sterk werkgeversmerk levert je bedrijf op de langere termijn dus niet alleen betrokken en productieve medewerkers op, het levert je ook meer business en meer winst op.”

Praktische voorbeelden
In totaal staan in het boek 42 voorbeelden uit de branche. Bouwers, installateurs, vastgoedonderhoudsbedrijven, leveranciers, adviesbureaus, woningcorporaties, een gemeente en nog veel meer organisaties vertellen hoe zíj dat doen: medewerkers vinden, binden en boeien. Ze vertellen onder andere over onderzoek doen, kernwaarden, cultuur, campagnes, eigen academies, hun samenwerking met opleiders, vitaliteit, welke middelen ze inzetten en hoe ze meten wat het effect is van alles wat ze doen.

Bouwen aan een sterk werkgeversmerk kost €39. Het boek is te bestellen via www.bouwenaaneensterkwerkgeversmerk.nl. Op deze website staat ook een deel van het boek ter inzage online.

 

 

 

 

Vakmensen voor de klas

De uitdaging is duidelijk: er moeten meer mensen de techniek in. Vakmensen – jong en oud – geven de energietransitie, ...
Verder Lezen

Plannen kabinet vallen in goede aarde bij Techniek Nederland

Techniek Nederland is positief over de plannen van het kabinet om uit de coronacrisis te komen. De ondernemersorganisatie steunt de ...
Verder Lezen

Techniek Nederland: “Houd techniekopleidingen Druten open”

Namens Techniek Nederland heeft voorzitter Doekle Terpstra een brandbrief geschreven om opheffing van de techniekopleidingen aan het Pax Christi College ...
Verder Lezen

Tekort aan handjes?… Hou daar eens over op!

Een tekort aan handjes. Hoe vaak hebben we dit al niet gehoord? Alsof we het hebben over een blikje mais ...
Verder Lezen

Rogier van den Brink benoemd tot CEO Holland Water

Gepubliceerd op

Holland Water, specialist in legionellabestrijding, heeft Rogier van den Brink benoemd tot CEO. Hij volgt in die functie Leo de Zeeuw op, oprichter en DGA van het bedrijf uit Driebergen.

Van den Brink (42) heeft een brede leiderschapservaring in onder meer telecom, vastgoed en zorg. Zo bekleedde hij verschillende commerciële managementfuncties bij Tele2 Zakelijk en was hij oprichter en CEO van het Britse particuliere zorgbedrijf Halcyon Doctors.

De nieuwe CEO gaat de komende jaren de verdere (internationale) groei van Holland Water in goede banen leiden. Leo de Zeeuw (53) gaat zich als DGA primair richten op het verkennen en realiseren van strategische samenwerkingsverbanden, fusies en overnames.

Opleidingsbedrijf wil nieuwe leerling monteurs werven voor na coronacrisis

Gepubliceerd op

Opleidingsbedrijf IW Nederland zet extra in op de werving van studenten voor installatietechniek en elektrotechniek. “De vraag naar leerlingen zal komende maanden mogelijk afnemen maar de vraag naar vakbekwame installatie- en elektromonteurs neemt na de crisis alleen maar toe”, stelt Ronald Olij, voorzitter van IW Nederland en directeur van IW Noord-Holland. “We zetten daarom alles op alles om veel nieuwe leerling-monteurs te werven en - bij tijdelijk afnemende vraag – kunnen er duobanen worden gecreëerd met twee leerling-monteurs op één plek bij een bedrijf.

Het opleidingsbedrijf werkt momenteel aan plannen om intensief nieuwe studenten te werven voor Beroeps Begeleidende Leerwegtrajecten (BBL) in de installatiebranche. Dit gebeurt middels online instrumenten om jongeren kennis te laten maken met het technisch vakonderwijs. Ook zijn er plannen in de maak om open dagen te organiseren waarin jongeren, op gepaste afstand, toch kennis kunnen maken met het techniekonderwijs en de vakdocenten. “We kunnen door de coronamaatregelen weliswaar minder in groepen doen, maar dat maakt de kennismaking misschien wel persoonlijker en meer tastbaar. We zoeken het ook meer in beleving en zelf dingen doen.”

Baangarantie
IW Nederland zet ook alle zeilen bij om ervoor te zorgen dat zittende BBL’ers door de coronacrisis niet gehinderd worden hun opleiding af te ronden. “Ook willen we dat ze hun baangarantie behouden. Na elke crisis is er namelijk weer grote vraag naar installatie- en elektromonteurs.” Het bedrijf leidt jongeren op in Beroeps Begeleidende Leerwegtrajecten. De MBO-studenten gaan een dag in de week naar school, krijgen een dag in de week praktijkopleiding  en werken drie dagen bij een leerbedrijf.
Door de coronamaatregelen van de overheid hebben veel leerbedrijven moeite om de BBL’ers aan het werk te houden. IW Nederland constateert niettemin dat de leerbedrijven de MBO-ers, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften van het RIVM, zoveel mogelijk blijven inzetten.

Investeringen
Leerbedrijven investeren veel in de studenten. De vraag naar vakbekwaam personeel in de installatiebranche is groot. In de meeste gevallen komen de jongeren, na hun studie, dan ook bij het leerbedrijf in dienst. “We zien niet graag dat een leerbedrijf de investeringen in een student in rook op ziet gaan doordat die door de coronacrisis thuis komt te zitten en zijn studie niet afrondt. Dat is slecht voor de werkgever, de student en de installatiebranche. Voortijdige uitstroom moet daarom beslist voorkomen worden.”
Het opleidingsbedrijf zoekt daarom met alle stakeholders ook naar manieren om de jongeren optimaal aan het werk te houden. “Dat gebeurt onder meer door ons goed voor te bereiden op de 'anderhalve-meter-economie' waarin we nu terecht gaan komen. We kijken, samen met de ROC’s, leerbedrijven en andere stakeholders hoe we straks veilig de draad weer kunnen oppakken. We maken plannen en protocollen om snel en veilig weer aan de slag te gaan.”

Nieuwe kansen
Dat de installatiebranche ook na de crisis weer ernstig verlegen zit om gekwalificeerd personeel staat volgens Olij vast. Hij wijst in dit verband onder meer op het grote tekort aan betaalbare woningen dat nog weggewerkt moet worden. “En voor de bestaande woningvoorraad geldt bovendien dat ze de komende jaren snel verduurzaamd gaat worden.”
Ook zal de post-corona economie nieuwe kansen bieden voor bestaande technologie en innovaties, verwacht Olij. “Denk bijvoorbeeld aan geavanceerde klimaattechnologie die het binnenklimaat in gebouwen schoon en veilig houdt. Zo gauw de coronacrisis voorbij is, zal de vraag naar gekwalificeerde installatiemonteurs weer razendsnel toenemen, is onze stellige overtuiging. Daar zijn we nu op aan het voorsorteren.”

Nieuwe account manager bij S&P Holland

Gepubliceerd op

Arjan van Rijnen is gestart bij S&P Holland. Hij zal als account manager in Nederland de groothandelaren en installatiebedrijven gaan bezoeken en adviseren op het gebied van residentiële ventilatie. Van Rijnen: “Na een uitstapje van 5 jaar buiten de branche maak ik zeer bewust mijn terugkeer in de HVAC. In mijn vorige functie in de sanitairbranche miste ik de techniek van de producten toch teveel. Nu krijg ik bij S&P de kans om met een technisch product onder de arm klanten te bezoeken.”

Soler & Palau Ventilation Group is opgericht in Barcelona-Spanje in 1951. Al sinds de oprichting ontwikkelt S&P ventilatoren en luchtbehandelingssystemen voor woningbouw, utiliteit en industrie. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot zo’n 4.000 medewerkers wereldwijd en aanwezigheid in 90 landen. Met 40 ingenieurs in 5 R&D&i centra in de wereld wordt continu aan innovatie en ontwikkeling gewerkt.

Op onze nieuwsbrief abonneren

4 miljoen euro om jong talent te behouden voor de branche

Gepubliceerd op

OTIB, Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de Technische Installatiebranche, heeft zes maatregelen gepresenteerd om medewerkers, waaronder BBL-studenten, te behouden voor de branche door in te zetten op hun persoonlijke ontwikkeling. Deze maatregelen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de sociale partners en goed voor zo’n 4 miljoen euro. Sven Asijee, directeur van OTIB: “Juist nu is het zo belangrijk om te investeren in ontwikkeling en werkbehoud. Dat is goed voor de medewerker, de werkgever en voor de branche.”

De maatregelen zijn bedoeld om ontwikkeling te stimuleren en het behoudvan leer-werkplekken en intersectorale mobiliteit te ondersteunen. Ze zijn erop gericht om van de potentieel rustige tijd een periode te maken waarin mensen (financieel) de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Ook kunnen met behulp van deze regelingen medewerkers gemakkelijker, tijdelijk of definitief, worden ingezet bij andere werkgevers.

In beweging blijven
Asijee: “We moeten voorkomen dat veel mensen nu zonder perspectief thuis komen te zitten. Het is goed om in beweging te blijven. En dat kan door het leren van nieuwe skills, maar ook door aan het werk te gaan bij een collega. Zo behouden deze mensen hun energie voor het vak en verliezen we als branche niet het talent dat we straks weer hard nodig hebben.”

Toekomst van de techniek
OTIB biedt maatregelen voor alle medewerkers, jong en oud. Zo zijn er verschillende mogelijkheden voor extra budget voor ontwikkeling, zoals dewaardebon online leren en op-maat-trajecten. Voor BBL-student is het vooral van belang dat hun opleiding doorgaat. Wanneer zij namelijk niet demogelijkheid krijgen om daadwerkelijk te leren in de praktijk, kan de opleiding niet worden vervolgd. Daarom heeft OTIB enkele maatregelen specifiek voor hen. “Deze jonge talenten zijn de toekomst van de techniek en voor de verduurzaming van Nederland. Die moeten we dus echt alle kansen bieden,” aldus Asijee.
Alle bij OTIB aangesloten bedrijven kunnen aanspraak maken op de maatregelen. Deze zijn na te lezen op www.otibincoronatijd.nl

Op onze nieuwsbrief abonneren

Nieuwe regio-indeling bij NIBE

Gepubliceerd op

Vanwege de toegenomen salesactiviteiten heeft NIBE eind vorig jaar de ‘oude’ regio Oost opgesplitst in twee delen. Alfred Klomp is aangesteld als sales engineer voor een van de nieuw gevormde regio’s. Gerben van Veller, voorheen werkzaam in de gehele regio Oost, is in de nieuwe situatie verantwoordelijk voor de andere nieuwe regio en vervult daarnaast de functie van regio manager Zuid-Oost Nederland.

Klomp (41) werkte onder meer jarenlang als servicemonteur bij een installatiebedrijf en was vervolgens 12 jaar werkzaam in de binnendienst en als accountmanager bij een landelijke groothandel. Binnen zijn werkgebied houdt hij zich vooral bezig met het bezoeken en adviseren van installateurs, adviesbureaus, architecten, groothandels en woningbouwverenigingen.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Viega breidt verder uit

Gepubliceerd op

Viega Nederland heeft zijn personeelsbestand uitgebreid. Nieuw bij de fabrikant en leverancier van buisleidingsystemen, voorwand- en afvoertechniek zijn Wiard Olivier en Birgit van den Berg.

Olivier trad op 1 januari in dienst van Viega als Accountmanager Installatietechniek en was tot voor kort actief als accountmanager bij een landelijke groothandel in badkamers, keukens, verwarming, elektra en installatiemateriaal. Hij wordt contactpersoon voor  installatiebedrijven voor de regio Oost-Nederland.

Van den Berg trad op 10 februari bij Viega Nederland in dienst als Accountmanager Installatietechniek. Hiervoor werkte ze als Accountmanager bij een multinational van woningproducten en een Europese groothandel op het gebied van elektrotechniek, sanitair, verwarming en ventilatietechniek. Binnen Viega wordt zij verantwoordelijk voor de regio Noord-West Nederland.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Nieuwe technisch adviseur bij Herz Nederland

Gepubliceerd op

Frank Laumen is in dienst getreden als technisch adviseur bij Herz Nederland voor de regio Zuid-Nederland. Hij is al 25 jaar werkzaam als technisch- en commercieel adviseur binnen de installatiebranche waarvan de laatste 5,5 jaar als TCA bij Delabie Benelux.

Voor Herz Nederland gaat Laumen technische adviesbureaus, coöperaties, installateurs en groothandelaren bezoeken om te informeren over de toepassingsmogelijkheden van de Herz appendages voor duurzame installaties. Ook advies over waterzijdig inregelen van installaties voor de publieke- en private sector behoort tot zijn disciplines.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Functie van installateur is zeer kansrijk maar ook populair?

Gepubliceerd op

Randstad Groep Nederland heeft een lijst met de 27 kansrijkste functies voor 2020 samengesteld. Zoals te verwachten scoort ‘monteur installatietechniek’ hoog in de bouwsector. De functie vormt samen met ‘monteur zonnepanelen’ en ‘elektromonteur’ de top 3. Leuk zo’n lijstje, maar zal de installatiebranche nu eindelijk aan populariteit winnen bij jongeren en zij-instromers? We vroegen het Lisje Schellen, teammanager CIVIL Installatie- en elektrotechniek bij Gilde Opleidingen.

Zien jullie al een kentering optreden in de beeldvorming over de branche, oftewel wordt het vak populairder en is dat ook merkbaar in de aanwas van nieuwe leerlingen bij vakopleidingen?

“Op dit moment is het nog te vroeg om hier iets over te zeggen, helaas. De eerste studenten hebben zich nu aangemeld voor komend studiejaar, maar de meeste studenten schrijven zich in het voorjaar in. Op basis van de huidige aanmeldingen kunnen we geen trend concluderen.”

Welke nieuwe initiatieven gaan jullie dit jaar ontplooien (al dan niet in samenwerking met andere stakeholders) om jongeren en zij-instromers te werven voor de vakopleidingen?

“Wij hebben onze Installatie-opleidingen geherstructureerd in nauw overleg en samenspraak met de grote en kleine installatiebedrijven uit de regio. Vanaf 2020-2021 bieden wij een 3-jarige opleiding aan waarbij de eerste 2 jaar een brede basis vormt, in het 3e jaar kiest de leerling voor een uitstroomrichting. De 3 uitstroomrichtingen zijn de eerste monteur werktuigkundige installaties, de servicemonteur koude-en klimaatsystemen en de servicemonteur woning.
Voor zij-instromers wordt bekeken op welk punt ze in de opleiding kunnen instromen. Daarnaast bieden we een flexibele instroom aan, waarbij er per periode met de opleiding gestart kan worden.
Ook zullen wij in september 2020 een AD-traject aanbieden in samenwerking met Fontys Hogescholen en Hogeschool Zuyd.
Naast de reguliere diplomatrajecten investeren we binnen het CIVIL, samen met IWZO, in het aanbieden van cursorisch onderwijs, bijvoorbeeld de CO-certificering, F-gassen, etc. Met behulp van deelcertificaten zou het in de toekomst daarnaast mogelijk moeten zijn om een diplomatraject af te ronden.”

Heeft de stikstofcrisis nog een dempend effect op de vraag naar nieuw personeel; wat horen jullie daarover?

“Binnen de installatiebranche hoor ik hier (nog) niet veel over. De vraag naar personeel overstijgt nog altijd het aanbod. In andere branches, zoals de Infra, zien wij wel een kleine terugloop in de personeelsvraag.”

Wanneer zal de installateur niet meer op dergelijke lijstjes vermeld staan?

“Ik ben ervan overtuigd dat wanneer de branche een verbeterd imago heeft met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, de installateur niet meer op dergelijke lijstjes voorkomt. Daarnaast is het van belang om jongeren in een vroeg stadium in aanraking te laten komen met het vak en de charmes ervan te laten zien (het is immers niet alleen pijpen buigen…). Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor het VO. Wij zien in de regio dat veel VO-scholen binnen de vakrichting PIE weinig aandacht besteden aan het installatievak. Dikwijls zijn docenten geschoold in de elektrotechniek, waardoor deze richting meer aandacht krijgt. Dit zien wij ook terug in onze instroom vanuit het VO.”

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

Tekort aan handjes?… Hou daar eens over op!

Gepubliceerd op

Een tekort aan handjes. Hoe vaak hebben we dit al niet gehoord? Alsof we het hebben over een blikje mais. Je gaat naar de supermarkt, kijkt om je heen, loopt het goede gangpad in, koopt een blik met handjes, trekt deze open en het probleem is opgelost. Laatst was ik aanwezig tijdens een paneldiscussie en kwam dit opnieuw ter sprake. Eén van de panelleden reageerde als door een wesp gestoken.

In een tijd waar de discussie aangegaan wordt over blauwe en roze speelgoed, onderscheid tussen jongens en meisjes speelgoed kan niet meer, maken we nog wel onderscheid tussen ‘handjes’ en overige werknemers. Vaak wordt het woord zelfs uitgesproken alsof het een beetje vies is om met je handen te werken.

Vakmensen
Of je nu timmerman, loodgieter, installateur, stratenmaker, advocaat of boekhouder bent, al deze mensen hebben een vak geleerd. Vakmensen dus. Mensen die hun vak verstaan, elke dag weer hun best doen om hun vak op de juiste manier uit te voeren. Mensen die veel met hun handen werken maak je in de meeste gevallen niet gelukkig door ze achter een computer te zetten, cijfers te laten bekijken, wetboeken uit hun hoofd te leren, nee deze mensen genieten ervan wanneer ze terugkijken op het vakwerk dat ze hebben opgeleverd. En voor dat werk mogen we best wat meer waardering hebben.

Voldoening
Het is dus niet zo gemakkelijk als het klinkt en je kan niet zomaar ‘een blik met handjes opentrekken’. In heel veel gevallen zit hier jaren aan ervaring bij die ervoor zorgt dat zij hun vakwerk kunnen afleveren. Pas wanneer je weet hoeveel tijd het iemand gekost heeft om te komen waar hij of zij nu is, zal je het werk gaan waarderen wat hij of zij oplevert.
En dat gaat ook doorwerken naar volgende generaties. Want het wordt ook leuker om te kiezen voor een opleiding waar jij het vak leert waar je echt voldoening uit haalt en waar positief naar wordt gekeken.

Trots
Zelf haal ik ook de meeste voldoening uit een goed inhoudelijk gesprek, het meekijken bij een project en praten met de vakmensen die dat project gerealiseerd hebben of een bezoek aan een fabriek waar je al deze vakmensen trots ziet zijn op het door hen geleverde werk. Wellicht dat die interesse komt omdat ik zelf ook de opleiding elektrotechniek gevolgd heb, hier stonden de praktijklessen centraal, de opleiding stond destijds vooral in het teken van het leveren van vakwerk. Uiteindelijk ben ik na mijn studie bij ABB terecht gekomen, hierdoor heb ik de mogelijkheid om dagelijks in contact te zijn met al deze gepassioneerde vakmensen! Oude liefde roest niet.
Geen ‘blikken met handjes’ meer maar vakmensen dus… we hebben ze nog hard nodig om dagelijks te kunnen leveren wat nodig is in de huidige energietransitie.

Kees Jan ’t Mannetje, ABB Business Development specialist

Duurzaamheid en bewustwording worden steeds belangrijker. De energietransitie is in volle gang. Kees Jan ’t Mannetje werkt sinds 2004 bij ABB. In zijn rol als Business Development volgt hij de ontwikkelingen op het gebied van energietransitie op de voet. Zijn expertise: digitalisering in combinatie met sociale innovatie waarbij zijn interesse ligt bij nieuwe technologieën.
In de praktijk betekent dit dat hij werkt aan nieuwe businessmodellen en -concepten rondom Smart Energy Management. Daarnaast was hij betrokken bij het ontwikkelen van de energieprestatie monitoringnorm en een proeftuin voor het opzetten van een lokale energiemarkt waarbij techniek, digitalisering en sociale innovatie samenkomen.
Als spreker weet hij de mensen te inspireren over onderwerpen als het nieuwe energielandschap, de rol van digitalisering hierin en welke impact sociale innovatie heeft. Meer weten over ABB en de energietransitie, kijk dan hier.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Technische branche ergert zich aan onbekwame sollicitanten

Gepubliceerd op

Technische organisaties vinden onbekwame mensen die op vacatures afkomen hun grootste ergernis in de branche. Ook ergeren ze zich aan het imago dat de technische sector heeft en de onderlinge concurrentie bij het werven van personeel. Aan het imago dat de technische sector heeft moet gewerkt worden, vindt een groot deel van de respondenten. Als dat meer in de smaak valt bij jongeren kan dit een oplossing zijn voor het personeelstekort

Dit alles blijkt uit de ROVC TechBarometer, een onderzoek uitgevoerd door ROVC, partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland. Ruim 1200 respondenten uit de technische branche geven in het rapport antwoord op vragen over markt-, HR- en opleidingstrends binnen de techniek.

Grootste kennistekort
De onbekwaamheid van nieuwe sollicitanten zorgt voor een tekort aan kennis binnen de technische branche. Dit is niet in alle technische takken even duidelijk merkbaar. Vooral in de industriële automatisering zien veel bedrijven (24%) een gebrek aan kennis. Ook in de industriële elektrotechniek (20%) en in de installatietechniek (18%) is het kennisniveau lang niet bij alle bedrijven optimaal. De vakgebieden gebouwautomatisering (1%) en veiligheid, gezondheid & milieu (2%) lijken hier voorlopig geen last van te hebben.

“Kwaliteit ontbreekt”
John Huizing, directeur bij ROVC: “Niet alleen is er een kwantitatief tekort, maar het wordt ook steeds duidelijker dat kwaliteit ontbreekt. Hierin zien we dat er in de praktijk vaak andere vaardigheden worden verwacht, dan die in opleidingen aan bod komen. Het streven moet dus zijn om het onderwijs en de praktijk meer op elkaar aan te laten sluiten. Daarnaast kan het raadzaam zijn om werknemers bij te scholen. Zo blijven ze op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en blijft de kennis in organisaties up-to-date.”

Versterking bij Viega

Gepubliceerd op

Viega Nederland heeft zich versterkt met Daniël de Man, Lorenzo de Groot en Paul van de Moosdijk. De drie nieuwe medewerkers zijn in dienst getreden als accountmanager.

Daniël de Man trad al op 1 mei bij Viega Nederland in dienst. Als accountmanager is hij binnen het verkoopteam Groothandel en Installatiebedrijven verantwoordelijk voor de regio West. Groothandels- en installatiebedrijven in de regio Zuid-West hebben met ingang van 1 juli 2019 kennis kunnen maken met collega accountmanager Lorenzo de Groot. De regio Zuid werd versterkt met collega accountmanager Paul van de Moosdijk die eveneens per 1 juli in dienst is getreden binnen het verkoopteam Groothandel en Installatiebedrijven.

Een op de vijf arbeidskrachten in de bouw afkomstig uit buitenland

Gepubliceerd op

Buitenlandse arbeidskrachten spelen een steeds grotere rol op de bouwplaats. In de periode 2015-2017 is het aantal buitenlandse arbeidskrachten met ongeveer 20% gestegen naar een niveau van ruim 40.000. Daarmee is naar schatting ruim een op de vijf arbeidskrachten op de bouwplaats inmiddels een buitenlandse arbeidskracht. 40% van de groei van de arbeidscapaciteit kwam in de periode 2015-2017 bovendien van buitenlandse arbeidskrachten. Indien dit groeitempo aanhoudt zullen er ongeveer 53.000 buitenlandse arbeidskrachten actief zijn in 2020.

Deze krachtige groei verhoogt de complexiteit op de bouwplaats en vergt extra inspanning van de bouwsector rond communicatie en veiligheid. Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen studie ‘Buitenlandse arbeidskrachten in de bouw’. Dit is de eerste keer dat het Economisch Instituut voor de Bouw een totaaloverzicht heeft gemaakt van buitenlandse arbeidskrachten in de bouw.

Met name polen en Bulgaren
Waar er in 2015 naar schatting 34.000 buitenlandse arbeidskrachten werkzaam waren op de bouwplaats, bedroeg het aantal in 2017 naar schatting 41.000. Dit betreft een stijging van ruim 20% in twee jaar tijd. Hiermee zorgden buitenlandse arbeidskrachten voor 40% van de uitbreiding in de arbeidscapaciteit in deze jaren. Het gaat hierbij om werknemers, zzp´ers, gedetacheerden en uitzendkrachten. Belangrijk hierbij was met name de stijging van het aantal Poolse en Bulgaarse werknemers en zzp´ers. Het (veruit) belangrijkste motief voor bedrijven om buitenlandse arbeidskrachten in te schakelen ligt bij het verkrijgen van extra arbeidscapaciteit.

Aantal buitenlandse arbeidskrachten kan groeien tot 53.000 in 2020
Buitenlandse arbeidskrachten hebben een belangrijke rol hebben gespeeld bij de sterke groei van de arbeidscapaciteit in de afgelopen jaren. Indien de groei de komende jaren in hetzelfde tempo doorzet, dan zal het aantal buitenlandse arbeidskrachten doorgroeien naar 53.000 in 2020. Hiermee zullen dan een op de vier arbeidskrachten op de bouwplaats in dat jaar dan een buitenlandse arbeidskracht zijn. De verwachting is dat vanaf 2020 de bouwarbeidsmarkt in een wat rustiger vaarwater komt, waardoor de groei van het aantal buitenlandse arbeidskrachten in latere jaren wat kan afvlakken.

Communicatie belangrijkste aandachtspunt bij buitenlandse arbeidskrachten
Uit het onderzoek komt naar voren dat communicatie en veiligheid de belangrijkste aandachtspunten zijn als het gaat om het werken met buitenlandse arbeidskrachten. Hierbij kan gesteld worden dat problemen rond veiligheid ook vaak met communicatie te maken hebben en dat op het moment dat de communicatie verbeterd wordt, veiligheid ook zal verbeteren. Problemen rond vakkennis van buitenlandse arbeidskrachten doen zich volgens betrokkenen minder sterk voor. Met de sterke stijging van het aantal buitenlandse arbeidskrachten ligt er voor de communicatie een belangrijke opgave bij zowel de bedrijven als de paritaire organisaties.

Tjerk van der Meer toegetreden tot Raad van Bestuur Deerns

Gepubliceerd op

Tjerk van der Meer is met ingang van 1 juni jl. toegetreden tot de Raad van Bestuur van Deerns Groep. Bestuurder Sjoerd Hora Siccama treedt per 1 september a.s. terug als lid van de RvB. Van der Meer zal als nieuw lid nauw samenwerken met bestuursvoorzitter Jan Karel Mak en financieel bestuurder Roel Rooskens.

Deerns is een internationaal ingenieursbureau gespecialiseerd in installatietechniek, energie en bouwfysica met een omzet van €55 miljoen en 500 medewerkers in kantoren wereldwijd. Deerns verzorgt advies en ontwerp van installaties, bouwfysica, duurzame energievoorziening en inrichting van luchthavens, cleanrooms, laboratoria, datacentra, ziekenhuizen, kantoren, hotels en musea.

Van der Meer komt van Arcadis waar hij wereldwijd verantwoordelijk was voor commercie en strategie in de industriesector Manufacturing & Technology. Eerder werkte hij in diverse internationale leidinggevende posities bij onder meer Royal HaskoningDHV.

Jan Karel Mak, voorzitter van de Raad van Bestuur van Deerns Groep, licht de benoeming van Tjerk van der Meer toe: “Gedreven door wereldwijde trends rond digitalisering, urbanisatie, mobiliteit en duurzaamheid blijft de vraag naar duurzame technische oplossingen in onze marktsegmenten sterk groeien. Voor Deerns biedt dit als hoogwaardige internationaal opererende technologiepartner grote kansen. Om in deze tijden de verdere ontwikkeling van de onderneming te leiden verwelkomen we met veel genoegen Tjerk van der Meer als nieuw lid van de Raad van Bestuur. Tjerk heeft een veelomvattende ervaring op genoemde terreinen. Hij combineert een sterke internationale oriëntatie en klantfocus met een gedegen kennis van de inhoud en heeft ruimschoots zijn sporen verdiend in deze markt.”

Onderwijs sluit niet goed aan op technisch bedrijfsleven

Gepubliceerd op

Slechte aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven is de belangrijkste oorzaak voor het tekort aan technici. Hierdoor past het profiel van potentiële werknemers niet bij de uitstaande vacatures. Dit vindt de technische sector zelf, zo blijkt uit recent onderzoek. Andere oorzaken zijn de vergrijzing en het imago van de branche. 

Het tekort aan goede technici is op allerlei niveaus merkbaar. Het grootste gemis aan technici wordt ervaren op mbo-4 niveau (46%). Maar ook op mbo-3- (23%) en hbo-niveau (21%) is er onvoldoende technisch opgeleid personeel. Technische organisaties zijn het hardst op zoek naar mediors met twee tot vijf jaar ervaring. Op dit niveau verwacht bijna de helft (47%) van de technische organisaties een tekort in de komende 5 jaar.

John Huizing, directeur bij ROVC, training- en opleidingsinstituut dat het onderzoek liet uitvoeren: “Dat er te weinig technisch geschoolde medewerkers in Nederland zijn, zorgt ervoor dat bedrijven naar andere opties gaan kijken. Het aandeel buitenlandse technici in Nederlandse bedrijven is bijvoorbeeld nog nooit zo hoog geweest. Een creatieve oplossing, maar het kan ook wat dichter bij huis gezocht worden. Technische bedrijven kunnen werknemers aannemen die op het eerste oog misschien niet aan de gestelde eisen voldoen. Dit omdat ze een andere opleiding hebben genoten of omdat het kennisniveau niet geheel bij de praktijk aansluit. Deze werknemers kunnen bijgeschoold of opgeleid worden. De technische branche krijgt er hierdoor werknemers bij en lost zo het tekort zelf op. Een win-win situatie.”

Aan het onderzoek deden ruim 1200 respondenten uit de technische branche mee. Ze geven in het rapport antwoord op vragen over markt-, HR- en opleidingstrends binnen de techniek. De ROVC TechBarometer is gratis aan te vragen via de volgende link: www.rovc.nl/techbarometer.

Grootscheepse werving vakkrachten voor verduurzaming woonwijken

Gepubliceerd op

Meer dan twintig landelijke partijen uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en vakbonden gaan samenwerken om te zorgen dat er genoeg vakkrachten zijn voor de verduurzaming van woonwijken. Deze samenwerking moet ook leiden tot technologische vernieuwing, een steeds slimmere aanpak en duurzaam werk. Hiervoor tekenen zij woensdag 17 april de intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’.

Nu al hebben bedrijven grote moeite om het werk gedaan te krijgen. De samenwerking is nodig om veel meer mensen aan te trekken, met goed werk en vooruitzicht op een mooie loopbaan. Tegelijk moet schaars personeel slim worden ingezet, waarbij projectpartijen leren van ervaringen in andere wijken. Die slimme inzet kan door de verduurzaming van woonwijken meer geïndustrialiseerd aan te pakken. Technologische en sociale innovatie zijn beide nodig om de uitdaging van de verduurzaming aan te kunnen.

Tempo omhoog
Het kabinet streeft ernaar jaarlijks 50 duizend woningen te verduurzamen. Dat tempo moet omhoog naar 200 duizend per jaar om in 2050 alle woningen duurzaam te hebben. Nu al dreigt krapte op de arbeidsmarkt deze ambitie in de weg te zitten.

Mariëtte Hamer voorzitter SER: “Arbeidsmarkt en scholing bepalen het tempo van de verduurzaming. Met deze samenwerking houden we de vaart erin. Het biedt volop kansen voor een duurzame toekomst, betaalbare transitie en een innovatieve economie waar iedereen in meedoet.”

Ontwikkelen, samenwerken, mobiliteit
De samenwerking richt zich op een aantal punten. Werkgeverspartijen willen nieuwe vakkrachten aantrekken, onder meer via baan- en werkgaranties voor mbo-studenten, stageplekken, onderwijs op maat en het betrekken van mensen met een afstand naar werk. Partijen kijken bovendien samen hoe ze het werk in wijken goed kunnen organiseren en wat dat betekent voor innovatie, werkprocessen en vaardigheden van mensen.

Ervaringen delen
De partijen gaan zorgen dat niet elke wijk die verduurzaamt het wiel opnieuw uitvindt. Zij gaan ervaringen delen op technologisch, organisatorisch en sociaal vlak. Onderwijs en onderzoek worden nauw betrokken en krijgen een actieve rol bij praktische projecten in de wijken. Dit moet leiden tot de zogenoemde lerende wijkgerichte aanpak.

Pilots van start
Een kernteam van zeven ondertekenende partijen (Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Netbeheer Nederland, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, 4TU, FNV) gaat in de vier pilotgebieden concreet aan de slag. Het kan snel verder groeien in samenwerking met de lopende 27 gemeentelijke proeftuinen voor verduurzaming van wijken. Ook woningbouwverenigingen kunnen een belangrijke rol spelen. De andere ondertekenaars sporen hun leden aan bij te dragen in de wijken en denken mee over kansen en belemmeringen.

De volgende partijen ondertekenen de intentieverklaring:
Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Netbeheer Nederland, FME, Werkgeversvereniging WENB, Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Aannemersfederatie Nederland, FNV, FNV Bouwen en wonen, CNV, VNO-NCW, Sociaal Economische Raad, MBO Raad, SBB, Vereniging Hogescholen, 4TU, NRTO, Topsector Energie, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, UWV, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Essent zoekt 1.500 monteurs voor verduurzamen woningen en gebouwen

Gepubliceerd op

De servicebedrijven van Essent zien een sterke groei in de vraag naar zonnepanelen, isolatie en warmtepompen. Om aan die vraag te voldoen, hebben zij in de aankomende drie jaar zeker 1.500 vakmensen nodig. De invulling van het klimaatakkoord zal leiden tot een nog grotere vraag naar verduurzamingsmaatregelen. Om haar servicebedrijven aan voldoende personeel te helpen, start Essent een wervingscampagne voor monteurs.

De servicepartnerbedrijven van Essent merken dat hun klanten steeds vaker kiezen voor zonnepanelen, aanvullende isolerende maatregelen of warmtepompen. De groei wordt bevestigd door onderzoeksbureau GFK. Zij becijferde dat in 2018 140.000 huishoudens kozen voor zonnepanelen, bijna 600.000 huishoudens (aanvullende) isolerende maatregelen hadden genomen en 66.000 huishoudens kozen voor een warmte pomp. Honderdduizenden huishoudens zeggen te overwegen een van bovengenoemde producten aan te schaffen.

Sander Leenders, algemeen directeur servicepartnerbedrijven bij Essent: "Door het Klimaatakkoord neemt de nu al grote vraag naar het verduurzamen van woningen en gebouwen zeker toe. Dat is een fantastische ontwikkeling, maar alleen al onze servicebedrijven hebben 1.500 vakmensen in de aankomende drie jaar nodig. Zonder vakmensen gaat Nederland de doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 niet halen."
Essent wil aan het behalen van die klimaatdoelstellingen bijdragen door haar klanten te helpen hun CO2 uitstoot per 2025 met 20% terug te brengen. En daar heeft zij vakmensen voor nodig.

Eigen campagne
Om over voldoende, goed opgeleide vakmensen te beschikken, leiden de servicepartners van Essent zelf monteurs op en zoeken zij continu de aansluiting bij opleidingen. Maar ook zij-instromers en werkzoekenden zijn meer dan welkom. Om die broodnodige krachten te interesseren, starten Essent en haar servicebedrijven een campagne.

Vrouwen welkom
Leender: "Het zijn de monteurs die handen en voeten geven aan het verduurzamen van Nederland. Via deze weg roepen we de politiek, opleidingen en fabrikanten van energie-gerelateerde producten en diensten op om mee te blijven denken over een structurele oplossing voor de sector en de toekomst van dit mooie vak in Nederland."
Essent denkt aan het slimmer inrichten van opleidingstrajecten, het combineren van productontwikkeling in combinatie met training en het aantrekkelijker maken van het vakgebied. Ook voor vrouwen. Op dit moment is het aandeel vrouwen in het monteursvak slechts drie procent. Essent ziet dat aandeel graag toenemen als structurele oplossing voor deze uitdaging die de energietransitie met zich meebrengt.

 

Banen voor het oprapen in de installatiebranche dankzij Klimaatakkoord

Gepubliceerd op

Het Klimaatakkoord zorgt er volgens ECN voor dat er 42.000 tot 78.000 voltijdsbanen bijkomen in 2030. Voor elke verloren baan in fossiele sectoren (kolen, olie) komen er zeven klimaatbanen terug. “Het Klimaatakkoord creëert een bloeiende economie, met volop groene banen. Extra inzet is nodig voor (technische) opleidingen, werving en bij- en omscholing. Zo kunnen we de transitie uitvoeren en de werkgelegenheidskansen grijpen. Het is ook belangrijk om werknemers in de fossiele sector een goede toekomst te bieden”, zegt Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). De NVDE gaf ECN (part of TNO) opdracht voor het rapport ‘Verkenning werkgelegenheidseffecten van klimaatmaatregelen’.

“Het klimaatakkoord is een grote kans voor de Nederlandse economie en de werkgelegenheid. Tegelijkertijd hebben veel bedrijven in onze sector nu al grote moeite om voldoende mensen te vinden: installateurs van zonnepanelen en warmtepompen, energiebedrijven, netbeheerders, projectontwikkelaars en isolatiebedrijven. Daarom moeten we investeren in de invulling van die klimaatbanen en een goede toekomst bieden aan mensen die hun baan in de fossiele sector verliezen”, aldus Van der Gaag.

Installatiebranche groeit snelst
De werkgelegenheidsgroei is op de middellange termijn met 16% - circa 24.000 nieuwe banen - het grootst in de installatiesector. Om de klimaatplannen te kunnen uitvoeren, is het daarom cruciaal dat er voldoende technische vakmensen beschikbaar komen. Voorzitter Doekle Terpstra van ondernemersorganisatie Techniek Nederland: “We hebben véél meer technici nodig met green skills. Die kunnen we alleen opleiden als er meer aandacht en geld komt voor het technisch beroepsonderwijs.”

Werkgarantie
Tegenover de grote toename aan werkgelegenheid in de groene economie staat een verlies van 6.000 tot 11.000 banen in de olie- en kolensector. Terpstra: “Wij bieden mensen die hun baan kwijtraken graag een nieuwe start in de groene, duurzame economie. Als je de overstap maakt naar de technische sector, levert je dat gegarandeerd werk op. Met een vast contract, géén flexbaan.”

Nieuwe sales managers bij Viega Nederland

Gepubliceerd op

Ferdinand Wesselink en Rob Hersbach zijn benoemd tot sales manager bij Viega Nederland. Ze zijn respectievelijk verantwoordelijkheid voor de regio Noord-Oost en West. Daarnaast bieden ze organisatorische en praktische ondersteuning en sturen ze salesteams aan binnen de afdeling Groothandel, Installatiebedrijven en Showrooms Sanitair.

Viega telt wereldwijd meer dan 4.000 medewerkers Naast buisleidingsystemen behoren voorwand- en afvoertechniek tot het productenprogramma. Het assortiment omvat circa 17.000 artikelen die nagenoeg overal worden toegepast: in de gebouwentechniek, de utiliteit alsook in industriële installaties en de scheepsbouw.

Personeelstekort: “Alleen extra handjes is niet de oplossing”

Gepubliceerd op

De installatiebranche heeft behoefte aan duizenden nieuwe mensen, maar waar vind je ze? Volgens Adrie van Duijne, medeoprichter van de Barbapapafabriek moeten we ook op zoek naar andere manieren om het capaciteitstekort in de sector aan te pakken. Wat kan een installateur in de praktijk met zijn tips?

Menigeen zal hem nog kennen als voorzitter van stichting KIEN. Adrie van Duijne heeft een lange staat van dienst in de installatiebranche. Na zijn pensionering is hij niet achter de geraniums gaan zitten, maar heeft hij een nieuwe uitdaging opgepakt. Het resultaat begint langzaam maar zeker vorm te krijgen: de Barbapapafabriek. Een nieuwe benadering om het schreeuwend gebrek aan vakkrachten op te helpen lossen.

Vijver
Zijn extra handjes wel de oplossing voor het arbeidsvraagstuk in de sector, vroeg Van Duijne zich af. En, moet je daarvoor wel altijd in dezelfde vijver vissen? In een boeiend artikel dat in de maart-editie van IZ zal verschijnen, doet hij nog meer methoden van de hand om het capaciteitsprobleem in de branche aan te pakken.

Loon en droom
Allereerst is het natuurlijk belangrijk dat je onafhankelijk van de doelgroep die je op het oog hebt een fatsoenlijk loon en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden biedt als werkgever. “Maar”, zegt Van Duijne, “daar komt nog iets bij, als je jongeren wilt bereiken. De jeugd van nu kijkt naar ‘de droom’ van de onderneming en of ze zich daarmee kan vereenzelvigen. Heeft u een droom? En zo ja; staat die op de website?”

Revitaliseren
Van Duijne adviseert bovendien om ook eens naar andere groepen te kijken. Recruiters maken die slag al. “Zo worden 50+’ers gerevitaliseerd om nog een groot aantal jaren actief dienst te blijven doen in de sector. Daarnaast maakt de sector schoorvoetend gebruik van de mogelijkheden van statushouders en probeert men vrouwen te interesseren voor ons mooie vak. En groepen medewerkers die door maatschappelijke veranderingen overbodig zijn geworden, kunnen een omscholing krijgen. Denk bijvoorbeeld aan gevangenbewaarders. Maar dit is niet voldoende.”

Efficiencyslag
Er valt ook nog een fikse efficiëntie slag te maken in menig bedrijf, zegt Van Duijne. “Kijken we bijvoorbeeld naar de werkzaamheden van een opgeleide monteur, dan blijkt uit onderzoek dat hij nog maar 15% van de beschikbare tijd bezig is met werk waarvoor hij is opgeleid. De andere tijd spendeert hij noodgedwongen aan ‘niet technisch installatie werk’. Door heel nauwkeurig dit soort processen te analyseren en vervolgens de leerpunten in kaart te brengen kunnen we al iets doen aan het probleem van capaciteitstekort.”

Prefab
Van Duijne: “Een andere benadering is bijvoorbeeld de inzet van prefab. Door de diverse installatieconcepten goed in te passen in je installatieproces kun je veel besparen op de montagetijd.” De voormalige voorzitter van KIEN reikt een aantal methoden aan om het capaciteitsprobleem aan te pakken en ontwikkelt daarnaast nog in de Barbapapafabriek een nieuwe benadering, maar meer daarover in de maart-editie van IZ.

Groeiende installateur
Wat heeft de installateur aan de tips van Van Duijne? Installatienet sprak met Wilfred de Regt, een ervaren installateur, die zich de laatste jaren heeft gespecialiseerd in het reinigen en inregelen van vloerverwarmingssystemen. Zijn bedrijf Rekon Installatie Techniek heeft een stormachtige groei doorgemaakt. “Binnen vijf jaar is mijn business verviervoudigd. We zijn nu met 4 man, maar ik zou zo werk hebben voor 2 extra krachten.”

Sollicitanten
Sinds een half jaar is hij op zoek naar die ervaren en leerling monteur. Een hels karwei blijkt wel uit de woorden van De Regt. “Ik heb welbeschouwd nog maar twee sollicitanten over de vloer gehad, maar die voldeden niet aan mijn eisen. Op dit moment lopen er 2 BBL-leerlingen rond, binnenkort worden er dat 3. Die weten niets, ze zijn nog onder de 18. Je moet ze helemaal opleiden en je hoopt dan maar dat de juiste leerling na afloop van zijn traject wil blijven.”

Belang motivatie
Loon en secundair arbeidsvoorwaarden geven niet de doorslag, zegt De Regt, evenals Van Duijne. “Ik betaal volgens mij fatsoenlijk en ze kunnen ieder jaar nog een bonus verdienen. Maar daarmee ga je het niet redden. Ik heb gemerkt dat de juiste motivatie de doorslag geeft. Ze moeten het werk leuk vinden en zinvol. Daar let ik ook erg op tijdens de sollicitatie.” Ook wat dat betreft zit hij op één lijn met Van Duijne.

Taalproblemen en krachtoefeningen
Waar hij zich maar gedeeltelijk in kan vinden, is het aanboren van andere bronnen om aan personeel te vinden. “Met buitenlanders zit je al snel met een taalprobleem, bij 50-plussers is het maar de vraag hoe lang ze nog inzetbaar zijn en of zich dat wel verhoudt tot de tijd en moeite die je erin steekt om ze op te leiden. Wat vrouwen betreft: ik zou de komst van meer dames in onze sector toejuichen, maar ja, laat ze eens een pijpje 28 buigen, dat is niet voor iedere vrouw weggelegd.” Ook over het belang van prefabben verschilt hij van mening met Van Duijne. “Dat is nauwelijks te doen in mijn branche. We leveren allemaal maatwerk in voornamelijk bestaande situaties. Hoe moet je dan meer gaan prefabben?”

Digitaliseren
Die efficiencyslag daarentegen kan hij zich wel in vinden. “Er valt inderdaad veel te winnen door efficiënter te werken. Wij laten bijvoorbeeld klanten foto’s opsturen van de verdeler etc. en maken aan de hand daarvan een werkinschatting. Dat scheelt al behoorlijk wat tijd als je geen huisbezoeken meer hoeft af te leggen. Maar ja, verder valt er niets meer te winnen. Uiteindelijk moeten de monteurs het echte werk doen, het blijft handarbeid.”

Roeien met de riemen…
Hoe hij de toekomst ziet? “Ik ben het met Van Duijne eens dat je mensen aan je moet zien te binden. Ik doe dat door ze vrijheid en kansen te geven, dat vinden ze prettig. Als ik over de hele linie kijk, vrees ik dat het capaciteitsprobleem niet oplosbaar is. Ik denk dat we altijd met een gebrek aan mensen zullen zitten. Ik kan me ook niet anders herinneren trouwens. Uiteindelijk blijft het zwaar werk en vereist het een bepaalde motivatie en mentaliteit om in deze branche te stappen. Kortom, je moet dus maar zien te roeien met de riemen die je hebt.”

 

Eerste Nederlandse beoordelaars WELL-gebouwen in dienst bij DGMR

Gepubliceerd op

Ingenieurs- en adviesbureau DGMR heeft als eerste in Nederland twee WELL Performance Testing Agents (PTA’s) in huis. Zij beoordelen of een gebouw voldoet aan de WELL-eisen. Ze voeren metingen uit, analyseren de gebouwgegevens en sturen de resultaten door voor de uiteindelijke beoordeling. De Well richten zich puur op de gezondheid en het welzijn van mensen in gebouwen.

Met de certificering van Marjon van Harten en Coen van der Graaf als WELL Performance Testing Agents breidt DGMR haar dienstverlening voor WELL uit. Opdrachtgevers konden al de hulp in roepen van drie WELL Accredited Professionals voor advies en procesbegeleiding binnen DGMR. Nu voegt het hieraan de uitvoering toe van WELL-assessments namens de Green Business Certification Inc (GBCI).

Nederlandse PTA’s
Een WELL PTA onderzoekt of een gebouw presteert, zoals in de door WELL goedgekeurde documentatie is aangegeven. De PTA voert metingen uit, analyseert de gebouwgegevens en stuurt de resultaten door voor de uiteindelijke beoordeling.Door Nederlandse PTA’s in te schakelen hoeven opdrachtgevers geen Amerikaanse PTA’s meer te laten overkomen. De communicatie verloopt eenvoudiger en de WELL-certificatie vlotter.

GBCI is niet alleen de organisatie die de WELL-documentatie en -prestaties beoordeelt, maar is ook de certificeerder van de opgeleide WELL Performance Testing Agents. De gecertificeerde performance testers bij DGMR volgden de training van GBCI in Parijs en leerden hoe ze bepaalde tests kunnen uitvoeren en waarop ze moeten letten.

Hoogerwerf nieuwe directeur Daikin Nederland

Gepubliceerd op

Sinds 1 januari 2019 is Edwin Hoogerwerf (43) aangesteld als Managing Director van Daikin Nederland. Bij de HVAC fabrikant volgt hij daarmee Anthony Dimou op, die per 1 januari is aangesteld als Deputy General Manager Sales binnen Daikin Europe, dat vanuit België opereert.

Dimou, die vanaf 2015 als Managing Director was verbonden aan Daikin Nederland, zegt blij te zijn met zijn nieuwe uitdaging. “Daikin heeft hier nu een duidelijke richting gekozen en werkt hard aan haar naamsbekendheid onder consumenten. Niet alleen de markt, vanwege de energietransitie, is aan het veranderen, maar ook de Daikin organisatie.” Het team in de Nederlandse sales- en serviceorganisatie telt inmiddels 110 medewerkers en naar nieuwe collega’s wordt nog naarstig gezocht. “Het is aan mijn opvolger Edwin Hoogerwerf om met zijn jarenlange ervaring en enorme staat van dienst, dit team verder uit te bouwen en de groei de komende jaren vast te houden en te managen”, aldus de reeds naar België vertrokken Dimou.

De uit Rotterdam afkomstige Hoogerwerf bekleedde in de afgelopen jaren diverse functies binnen de organisatie, zowel in Nederland als bij Daikin Europe. Het afgelopen jaar heeft hij zich als Deputy Managing Director al kunnen voorbereiden op zijn nieuwe rol.

Hoogerwerf: “Ik denk dat ik onze organisatie goed kan begeleiden naar een volgende fase. Alle lichten staan daarvoor op groen. De komende tijd hebben we nog een aantal vacatures in te vullen en veel installateurs te trainen en voor te bereiden op installatie van de warmtepomp. De toekomst van Daikin Nederland zal als wereldwijd marktleider vooral gericht zijn op de zakelijke markten, alhoewel we nu al flink warm lopen op de markt voor consumenten.”

Unica benoemd nieuwe directeuren

Gepubliceerd op

Technisch dienstverlener Unica heeft directeuren benoemd voor drie verschillende divisies. Alle drie zijn ze per 1 januari jl. aangesteld in hun nieuwe functie.

Arjen Leenhouts (52) is directeur geworden van Unica Energy Solutions. Dit energiecluster van Unica bestaat uit Unica Energy Solutions en Hellemans Consultancy. In zijn nieuwe functie gaat hij de activiteiten van de twee bedrijven verder integreren en uitbouwen. Arjen blijft tevens directeur van Hellemans Consultancy. Dit energie-inkoop adviesbureau werd in 2015 overgenomen door Unica. Unica Energy Solutions is gespecialiseerd in ontwerp, realisatie, beheer en exploitatie van WKO’s, energieprestatiecontracten en energie- en duurzaamheidsadvies.

Laura Renirie (30) is aangesteld als nieuwe directeur van Unica Building Services Eindhoven. Zij is sinds 2014 werkzaam voor Unica en heeft als opdracht meegekregen om de activiteiten van Unica Building Services in de regio de komende jaren verder uit te breiden. Na haar bachelor Industrial Engineering startte ze haar carrière als technisch trainee en consultant bij HVL. In 2014 kwam zij in dienst bij Unica Oosterhout. Al enige tijd opereerde ze als rechterhand van de directie in Oosterhout, sinds begin 2018 in de functie van Commercieel Manager.

Tot slot is Maurice Peeters (42) de nieuwe directeur van Unica Building Services Venlo. Hij is al 15 jaar verbonden aan Unica en heeft gedurende zijn loopbaan diverse functies binnen verschillende bedrijfsonderdelen ingevuld. In 2009 werd hij bij Unica afdelingshoofd van de projectenafdeling in Venlo en vervolgens was hij werkzaam als Manager Projecten voor de regio Zuid. Met Peeters als directeur verwacht de Limburgse vestiging de stabiliteit en het groeiperspectief te versterken. Voor zijn carrière bij Unica was hij 5 jaar werkzaam bij Belden Wire & Cable in Venlo.


Vlnr. Arjen Leenhouts, Laura Renirie en Maurice Peeters

WOLF versterkt afdeling Verwarming met André Lenting

Gepubliceerd op

De afdeling Verwarming van WOLF is versterkt met André Lenting. Hij heeft 18 jaar ervaring met advisering en verkoop van HVAC installaties. Zes jaar geleden maakte hij de keuze om zich volledig te richten op de woningbouwsector. Hij heeft zich in deze jaren gespecialiseerd in het ontwerp en advies van ventilatiesystemen, warmtepompen, verwarming en koeling, specifiek bestemd voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Met de komst van Lenting wil WOLF haar positie versterken als aanbieder van duurzame systeemoplossingen voor de woningbouw. Als technisch adviseur/accountmanager duurzame systeemoplossingen adviseert hij de WOLF warmtepompen, zonnecollectoren met voorraadvaten en toebehoren aan woningbouwcoöperaties, aannemers, architecten,  adviseurs en installateurs.. Ook heeft hij contacten met de diverse groothandels.

Vanessa Breidel-Cratz nieuwe sales manager bij Armacell

Gepubliceerd op

Vanessa Breidel-Cratz volgt Rudi Beck op als Armacell Sales Manager Benelux. Armacell is fabrikant van flexibele isolatiematerialen voor installaties in de Benelux.

De 46-jarige Breidel-Cratz, studeerde bedrijfseconomie en was de afgelopen tien jaar op verschillende leidinggevende posities werkzaam. Voordat zij naar Armacell overstapte, was ze hoofd Verkoop, Marketing en Klantenservice voor Noord Europa bij Thermaflex Isolatie, een aanbieder van voorgeïsoleerde pijpsystemen en technische isolatiematerialen.

“Ik verheug me erop Vanessa Breidel-Cratz in het Armacell-team te mogen begroeten. Ze is zeer vertrouwd met de isolatiebranche in de Benelux en zal een frisse wind door het team laten waaien en nieuwe ideeën met zich meebrengen,” aldus Bernd van Husen, Armacell General Manager Europe Central.

Ook in België nauwelijks nieuwe installateurs te vinden

Gepubliceerd op

De vooruitzichten voor de installatiebranche in ons land zijn zelden zo rooskleurig geweest. Het werk is bijna niet bij te benen, zo ervaart menig installatiebedrijf. Dat komt dan vooral omdat er gewoonweg onvoldoende bekwaam personeel voorhanden is om al dit werk op te knappen. Is dit een typische Hollandse situatie of maken onze zuiderburen een zelfde ontwikkeling door? Een kijkje over de grens.

60% van de installateurs in België kunnen zowel elektrotechnisch als werktuigkundig werk verrichten; kortom, het zijn totaalinstallateurs. Dit komt naar voren uit een grootschalig onderzoek dat sectororganisatie Techlink uitvoerde bij 3000 installatiebedrijven. Uit dit onderzoek blijkt ook dat 90 procent van de installatiebedrijven geen nieuwe medewerkers kan vinden. Dit ondanks de aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden die de sector hanteert.

Behouden van huidige werknemers
De Belgische installatiebedrijven zetten daarom vooral in op het behouden van hun huidige werknemers. Uit het onderzoek blijkt dat met name de sfeer op het werk (69 procent) daarvoor een belangrijke factor te zijn, gevolgd door het imago van het bedrijf (68 procent), het salaris (56 procent), flexibele arbeidstijden (42 procent) en het geven van verantwoordelijkheid (30 procent). Wanneer één van de medewerkers toch vertrekt, blijkt dat overigens in 55 procent van de gevallen te zijn om een eigen bedrijf op te richten.

Bijscholing om werknemers aan zich te binden
Veel bedrijven uit de sector besteden bovendien veel tijd en middelen aan bijscholing om werknemers aan zich te binden. Dat heeft ook te maken met de innovaties in de sector, zoals de aandacht die er nu is voor warmtepompen. Bijna de helft van de installatiebedrijven is van plan om zich hierin de komende jaren te specialiseren.

Inzetten op sociale media
Steeds meer Belgische installatiebedrijven zetten sociale media in om hun producten en diensten te promoten. Het gaat om bijna de helft van de bedrijven die hiervoor onder andere Facebook en Twitter gebruiken. Motivatie is dat de kostprijs erg beperkt is en meteen de juiste doelgroep kan worden gevonden.

Geen vrees voor ‘bijklussers’
Een mogelijke concurrentie voor installatiebedrijven zijn de platforms waar kleine klussen worden aangeboden aan particulieren. Maar daar maken onze zuiderburen zich nauwelijks druk om. Slechts vreest 8 procent deze concurrentie, zo blijkt tot slot uit de gehouden steekproef door de sectororganisatie. Het ontbeert deze ‘bijklussers’ aan voldoende vakkennis en specialisatie hiervoor, zo is de argumentatie.

Bron: Bouwen & Wonen

Overijssel investeert €1,6 miljoen om technische vakmensen op te leiden

Gepubliceerd op

Werkgevers, werknemersvertegenwoordigers, netwerkorganisaties en overheidsvertegenwoordigers waren op uitnodiging van Techniekpact regio Zwolle aanwezig bij de aftrap van de ‘Overijsselse Techniekuitdaging’. Het betreft een project waarin middelen van de overheid en de sectoren worden samengebald om het probleem van het tekort aan technische vakmensen aan te pakken. Het resultaat: er komt €1,6 miljoen beschikbaar om een opleiding te bekostigen voor nieuwkomers, werkenden en aanstaande docenten. Tot de betrokken sectoren behoort ook de technische installatiebranche.

Serviceteam Trane onder nieuwe leiding

Gepubliceerd op

Per 1 augustus is André Notermanns begonnen als Service Operations Leader bij Trane Nederland — Ingersoll-Rand Netherlands B.V. Hij is tevens lid van het managementteam en vervangt de Country Leader bij diens afwezigheid.

Nieuwe sales manager Gebr. Kemper

Gepubliceerd op

Richard de Vries is aangesteld als sales manager Building Technology Nederland en België bij Gebr. Kemper GmbH. Het in Olpe (Duitsland) gevestigde bedrijf ontwikkelt en produceert appendages en systemen voor drinkwaterinstallaties. Deze worden gemaakt van hoogwaardig brons en rvs. Alle producten zijn ontworpen om het drinkwater hygiënisch en veilig te houden op een duurzame en kosteneffectieve manier.

Invulling technische vacature duurt bij helft organisaties een maand tot een halfjaar.

Gepubliceerd op

Technische kennis en vaardigheden wegen bij het werven van technisch personeel voor ruim een kwart van de organisaties het zwaarst mee (26%). Naast kennis en kunde staat motivatie hoog op de lijst (19%). De top drie wordt afgesloten met werkmentaliteit (15%). Representativiteit en veel werkervaring wegen het minst zwaar mee, respectievelijk met 2 en 1 procent. Vorig jaar zag 17 procent van de organisaties in de techniekbranche werving als de grootste uitdaging. Dit jaar is dat gestegen naar 22 procent. De invulling van een technische vacature duurt bij ruim de helft van de organisaties (52%) een maand tot een halfjaar. Bij 2 op de 10 organisaties duurt dit zelfs langer.  

“Wij installateurs worden straks onbetaalbaar”

Gepubliceerd op

Uneto-VNI, Bouwend Nederland en andere vakorganisaties lieten onlangs weten zich ernstig zorgen te maken over de financiering van het praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg (BBL). Het ministerie van OCW heeft al een bezuiniging van €7 miljoen aangekondigd. Dat mag geen opmaat zijn naar het verder uitkleden van de subsidieregeling praktijkleren, vinden de organisaties. Fors bezuinigen op de BBL kost tot 40.000 leer-werkbanen per jaar en met name in het MKB, zo waarschuwen zij. Het bericht veroorzaakte de nodige tumult op onze Social Mediakanalen. De reacties op Facebook en LinkedIn waren over het algemeen niet mals. Zo schrijft Erik De Ridder van installateur Elgro: “Kom eens uit de ivoren toren Arie Slob en kijk wat er aan de hand is. Investeer juist in praktijkleerlingen en minder in wetenschappelijk onderwijs. Anders kan je in de toekomst je eigen plee ontstoppen of lopend naar je werk als je geliefde trein het niet meer doet.”

Auerhaan breidt directie uit

Gepubliceerd op

Auerhaan heeft zijn directie uitgebreid. Roy Titulaer, voorheen salesmanager bij Carrier, is per 1 juni jl. overgestapt naar het bedrijf. Samen met Bert van Loenen vormt hij nu de nieuwe directie.

“Beginnend installateur verdient nu meer dan beginnend advocaat”

Gepubliceerd op

“Tijdens de crisis hadden we genoeg professionals beschikbaar voor alle openstaande vacatures, we deden niet aan ‘nee-verkoop’. Nu is het verschrikkelijk moeilijk om de juiste mensen te vinden. Bedrijven staan te trappelen om nieuwe monteurs, werkvoorbereiders, elektriciens, projectleiders en ga zo maar door, maar er is nauwelijks instroom. Wij hebben honderden vacatures openstaan. Wie nu in de installatiebranche stapt, is verzekerd van een baan.”

Schaarste aan technisch personeel drijft lonen in branche enorm op

Gepubliceerd op

Schaarste aan technisch personeel in het vakgebied zorgt inmiddels voor flinke prijsopdrijving van de lonen. Installatiemonteurs, lassers en loodgieters verdienen tot wel vierhonderd euro per maand meer dan in voorgaande jaren, meldt dagblad Trouw. ‘Een starter met een diploma mbo-4 in elektro- of installatietechniek verdiende in 2013 zo’n 1800 tot 2000 euro bruto per maand. Inmiddels gaat deze functie er volgens werkgevers uit voor 2300 tot 2600 euro bruto per maand, een stijging van ongeveer dertig procent. Dit loopt alleen maar verder op, waarschuwen werkgevers.’