Tag Archives: Opleiding

Eerste deelcertificaten voor warmtepompmonteurs

Gepubliceerd op

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft vandaag de eerste deelcertificaten ‘Installeren en in bedrijf stellen van hybride warmtepompen’ uitgereikt. Het is de eerste mijlpaal in een omvangrijke operatie: de komende jaren worden duizenden monteurs klaargestoomd om in de Nederlandse woningen warmtepompen te installeren. De uitreiking van de certificaten vond plaats bij opleidingsbedrijf Installatiewerk in Hoofddorp. Minister De Jonge: “2026 is het moment waarop we bij vervanging van de cv-ketel op zijn minst gaan kiezen voor de hybride warmtepomp. Daar houden we aan vast. Dat geeft duidelijkheid aan de installatiebedrijven, die weten dat ze hun monteurs richting 2026 moeten opleiden om die warmtepompen te kunnen ophangen.”

Het deelcertificaat is één van de manieren waarop de technieksector eraan werkt zo snel mogelijk voldoende monteurs op te leiden en bij te scholen voor het installeren van hybride warmtepompen. Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland: “Dankzij het deelcertificaat kunnen we veel sneller opleiden. Zo kunnen zij-instromers, maar óók jongeren al binnen korte tijd in de praktijk aan de slag. Dat is hard nodig want de vraag naar hybride warmtepompen neemt explosief toe.”

400.000 warmtepompen per jaar
Steeds meer consumenten kiezen voor een warmtepomp. Vier jaar geleden plaatsten installateurs 25.000 toestellen, dit jaar gaat het al om 100.000 warmtepompen. Terpstra: ‘Vanaf 2026 is de hybride warmtepomp de norm bij vervanging van de cv-ketel. Vanaf dat moment gaan we zo’n 400.000 warmtepompen per jaar plaatsen.’

Deelcertificaat in zes maanden
Opleidingsbedrijf Installatiewerk (IW) leidt jongeren en zij-instromers op om hybride warmtepompen te installeren. De vestiging van IW in Hoofddorp is de eerste locatie waar de opleiding plaatsvindt. Binnen zes maanden (420 uur) kunnen deelnemers hier het mbo-certificaat ‘Installeren en in bedrijf stellen van hybride warmtepompen’ behalen.

Warmtepomp vanaf 2026 de norm
Tijdens de VSK-beurs in mei van dit jaar heeft minister De Jonge aangekondigd dat de hybride warmtepomp vanaf 2026 de norm wordt voor het verwarmen van woningen. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2030 ten minste 1,3 miljoen warmtepompen moeten zijn geïnstalleerd.

Vakbekwame monteurs
Om de technologische transitie naar hybride warmtepompen mogelijk te maken moeten veel vakbekwame monteurs worden opgeleid, weet de minister ook. Het kabinet wil daarom met onderwijsinstellingen, overheden en sociale partners samenwerken om meer vakmensen op te leiden. Ook om- en bijscholing moet voor nieuwe instromers zorgen in de installatiebranche.

Probleem is dat in de techniekbranche een grote vraag is naar vakmensen. Het is volgens Terpstra één van de grote uitdagingen van de energietransitie om voldoende jonge mensen te interesseren voor een loopbaan in de techniek.

Adequaat opleiden
Opleidingsbedrijf IW Nederland zegt, bij monde van voorzitter Ronald Olij, klaar te zijn voor de uitdaging die voorligt om de energietransitie mogelijk te maken. “Wij kunnen mensen snel en adequaat opleiden. Onze grootste uitdaging is het om te werken aan onze zichtbaarheid zodat we bij mensen die voor een loopbaankeuze staan in beeld komen. We hebben een sterk verhaal over baanzekerheid, loopbaanperspectieven, goede arbeidsvoorwaarden en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. Daar zal het niet aan liggen.”

Opleidingsplekken
IW Noord-Holland, waar de minister gisteren op werkbezoek is geweest, werkt in het scholingsproject voor de installatie van warmtepompen onder andere samen met MBO opleiders als het Amsterdamse ROCvA en een aantal Noord-Hollandse installatiebedrijven. Deelnemende bedrijven, waaronder Feenstra, Breman, Eneco en Bonarius, bieden studenten opleidingsplekken aan waar ze hun kennis van de warmtepomptechnologie in de praktijk kunnen brengen.

Regionale bedrijven
IW richt zich op opleidingen voor elektro- en installatietechniek. Het opleidingsbedrijf bestaat uit zeven regionale bedrijven met in totaal 42 locaties door het hele land. Sinds 2016 werken de zeven bedrijven samen onder de vlag van Stichting IW Nederland.

In bouwbesluit
De kabinetsbesluiten over de hybride warmtepomp als nieuwe norm voor woningverwarming zijn inmiddels vastgelegd in het bouwbesluit. Dat betekent dat vanaf 2026 alle nieuwe woningen en bestaande woningen die hun cv-installatie vervangen, moeten overstappen op een warmtepomp. Het kabinet trekt tot aan 2030 900 miljoen euro uit voor het promoten van de hybride warmtepomp. Daarnaast heeft de staatssecretaris besloten om het subsidiepercentage op de aanschafprijs te verhogen van 20 procent naar 30 procent.

 

 

 

 

Cv-monteur bundelt zijn ervaringen

Wat maak je allemaal mee, wanneer je service en onderhoud pleegt aan cv-ketels? Servicemonteur Theo van der Himst heeft zijn ...
Verder Lezen

Zij-instromers na twee weken inzetbaar als monteur luchtkanalen

Technisch opleider ROVC lanceert samen met LPD Techniek, Maintec en IW Nederland een opleiding waarmee deelnemers na twee weken praktisch ...
Verder Lezen

Vakcentrum voor erkend ventilatiemonteur van start

Op donderdag 24 september zijn de deuren geopend van het allereerste Vakcentrum Binnenklimaattechniek in Amersfoort. Aankomende en ervaren ventilatiemonteurs krijgen ...
Verder Lezen

Vakcentrum Binnenklimaat officieel geopend

Gepubliceerd op

Het nieuwe Vakcentrum Binnenklimaattechniek in het ROVC TechCenter in Ede is nu officieel geopend. Technisch opleider ROVC en branchevereniging Binnenklimaat Nederland sloegen de handen inéén, samen met diverse partners waaronder Rosenberg, Orange Climate, SystemAir, Vink Systemen, Kerssens Luchtbehandeling, Belimo, LPD Techniek en Maintec. Het vakcentrum is een innovatief praktijkcentrum op het gebied van luchtbehandeling en -distributie. Installateurs, fabrikanten, partners, professionals uit het onderwijs en overheidsmedewerkers kwamen medio september bijeen voor het officiële openingsmoment.

Dagvoorzitter Joop Vos opende de middag met een welkomstwoord. Hierna volgde er een presentatie over het belang van een gezond binnenklimaat gegeven door Dorien Terpstra, vicevoorzitter van Binnenklimaat Nederland en Directeur Zehnder Group Nederland en België. Ze benadrukte dat een goed ingeregeld klimaatsysteem tegenwoordig een must is. Om dit te realiseren, is het volgens Terpstra noodzakelijk dat dit vakwerk wordt uitgevoerd door goed geschoolde specialisten. Ze noemt het Vakcentrum dé plek waar monteurs en zij-instromers door middel van praktijkgericht onderwijs leren over alle aspecten die van belang zijn voor het realiseren van een gezond binnenklimaat.

Ondertekening
Aansluitend vond de ondertekening en daarmee het officiële openingsmoment plaats, gevolgd door diverse praktijkdemonstraties in het vakcentrum onder leiding van onder andere Nico van Leeuwen, Richard Pape en Rudi Tenkink. Zij lieten de aanwezigen door middel van demonstraties kennismaken met de vakgebieden luchtbehandeling, luchtdistributie, ventilatietechniek, B(uilding) I(nformation) M(odelling), airco- en VRF, elektrotechniek, meet- en regeltechniek en gebouwbeheersystemen.

Gezamenlijke toekomstplannen
In het nieuwe Vakcentrum Binnenklimaattechniek staat het opleiden van monteurs op het gebied van klimaattechniek centraal. De doelstelling is om in het eerste jaar 200 cursisten op te leiden. In het tweede jaar moeten dit er 650 zijn en vanaf het derde jaar is het doel om jaarlijks 1.300 cursisten op te leiden, waarvan 300 zij-instromers. Tijdens de opleiding wordt theoretische kennis, in samenwerking met het bedrijfsleven, direct gekoppeld aan werkzaamheden uit de praktijk. Zo leren de cursisten werken met systemen en componenten die beschikbaar worden gesteld door een aantal lidbedrijven van Binnenklimaat Nederland.

Plezier staat voorop
Nico van Leeuwen, Business Developer bij ROVC: “We zijn enorm trots op het Vakcentrum Binnenklimaat dat we gerealiseerd hebben en kijken ernaar uit om hier aankomende en ervaren klimaattechnici op te leiden. Voor onze opleiding hanteren wij ’de drie p’s’: plezier, praktijk en perspectief. Dit is onze kracht! We vinden het belangrijk dat nieuwkomers in de techniek ontdekken hoe leuk techniek is. Hierbij staat plezier voorop. Daarnaast focussen we ons op praktijkgericht onderwijs zodat iemand snel aan de slag kan. Tot slot kijken we naar het perspectief van de deelnemer. Wat zijn de ambities en talenten en waar voel je je het meeste in thuis. De komende periode gaan we ons samen met Binnenklimaat Nederland focussen op het overdragen van alle relevante kennis over klimaattechniek, luchtbehandeling, elektrotechniek, gebouwbeheersystemen en waterzijdige regelingen op de cursisten.”

Vraag naar binnenklimaatoplossingen neemt toe
Dorien Terpstra, vicevoorzitter van Binnenklimaat Nederland en Directeur Zehnder Group Nederland en België: “We zien een enorme toename in de fundamentele vraag naar binnenklimaatoplossingen. Dit benadrukt dat de wereld van de monteur continu aan verandering onderhevig is. Met de opening van het Vakcentrum Binnenklimaattechniek spelen we hierop in. In dit vakcentrum bieden we een totaalaanbod van praktijktrainingen aan op het gebied van klimaattechniek. Zo zetten we samen met ROVC een stap in de richting van een gezond binnenklimaat voor iedereen. Hier zijn we enorm trots op.”

Optimaal binnenklimaat voor cliënten in langdurige zorg

Aan welke eisen moeten zorginstellingen voldoen om het optimale binnenklimaat te bieden aan cliënten en medewerkers? Via het programma Expertisecentrum ...
Verder Lezen

Eerste cursus van start in nieuw vakcentrum voor binnenklimaat

Technisch opleider ROVC wordt in samenwerking met brancheorganisatie Binnenklimaat Nederland een vakcentrum voor binnenklimaattechniek voor de utiliteit. Hiermee is voor ...
Verder Lezen

Gezond binnenklimaat: het kwartje is gevallen

Ventilatie en het belang van een gezond binnenklimaat beginnen eindelijk écht te landen. Te langzaam en te laat? Zeker, maar ...
Verder Lezen

‘De overheid moet meer maatregelen nemen voor een gezond binnenklimaat’

Binnenklimaattechniek, het platform voor professionals die te maken hebben met binnenklimaatinstallaties, heeft op dinsdag 26 oktober de petitie ‘Meten is ...
Verder Lezen

Online-training Comfort installateur van start

Gepubliceerd op

Installateurs kunnen voortaan via e-learning de training Comfortinstallateur volgen. In 40 tot 48 uur tijd leren installateurs online hoe ze klanten en prospects adviseren over levensloopbestendige woningen, zorg op afstand en huisautomatisering. De training kost € 295.

Deelnemers kunnen ‘Comfortinstallateur’ in hun eigen tempo en op ieder moment volgen. De training bestaat uit drie onderdelen: kennismaken met de verschillende doelgroepen, verschillende communicatietechnieken en uitbrengen van een goed advies en uitvoering. De training wordt afgerond met een praktijkopdracht.

Centraal Register Techniek
Cursisten die de training succesvol afronden krijgen een vermelding in het online Centraal Register Techniek.  Ze ontvangen bovendien een bewijs van vakmanschap in hun Vakpaspoort. De training Comfortinstallateur is een initiatief van Techniek Nederland, Wij Techniek en een aantal andere samenwerkende partijen.

Technische trainingen
Installateurs die de training Comfortinstallateur succesvol afronden, kunnen daarna deelnemen aan de technische trainingen W voor E óf E voor W. Deze trainingen helpen om een goede inventarisatie te maken van de elektrotechnische en de verwarmingsinstallatie in woningen. Ook de aanpassingen die nodig zijn om woningen levensloopbestendig te maken komen aan de orde. Na het afsluiten van deze training kunnen deelnemers de Erkenning Langer Zelfstandig Thuis Wonen aanvragen. Installateurs die voldoen aan alle criteria komen in een register waarmee consumenten snel en makkelijk een deskundige Comfortinstallateur kunnen vinden.

Steeds meer ouderen
Het aantal 65-plussers in ons land neemt de komende twintig jaar toe tot bijna vijf miljoen. Door de vergrijzing zal de behoefte aan levensloopbestendige woningen sterk groeien. De meeste ouderen willen zo lang mogelijk veilig en comfortabel in hun eigen woning blijven wonen. Om dat mogelijk te maken, zijn technische aanpassingen nodig. De online-training Comfortinstallateur en de Erkenningsregeling Langer Zelfstandig Thuis Wonen spelen hierop in.

Technische bedrijven kampen komende vijf jaar met flink personeelstekort

Ruim acht op de tien technische bedrijven (82%) verwacht de komende vijf jaar een tekort aan technici binnen hun organisatie ...
Verder Lezen

“Gemakzucht speelt ons ook parten”

Al jarenlang kampen we met een structureel gebrek aan vakmensen. Experts wijten dat voornamelijk aan de vergrijzing en het beroerde ...
Verder Lezen

Onderwijs sluit niet goed aan op technisch bedrijfsleven

Slechte aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven is de belangrijkste oorzaak voor het tekort aan technici. Hierdoor past het ...
Verder Lezen

Speciale installateurs gaan meehelpen woningen levensbestendig te maken

Uneto-VNI en zorgartikelen-leverancier Vegro gaan samenwerken om ouderen te helpen hun huis levensloopbestendig te maken. Hiervoor hebben beide organisaties een ...
Verder Lezen

Stimuleren vaktalenten speerpunt voor Remeha

Gepubliceerd op

Remeha heeft zich als partner verbonden aan WorldSkills Netherlands, de Nederlandse organisator van vakwedstrijden voor het beroepsonderwijs. Op 2 februari tekenden Mark Vellinga, directeur Sales Unit Nederland en Erik van der Zwan, algemeen directeur WorldSkills Netherlands, hiervoor een sponsorcontract. Remeha geeft hiermee invulling aan de wens om nauwer betrokken te zijn bij het onderwijs en vaktalenten van de toekomst. Mark Vellinga: “Het opleiden van de installateur van morgen is cruciaal in het daadwerkelijk laten slagen van de energietransitie. We zijn blij dat we door de samenwerking met WorldSkills Netherlands kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van jong vaktalent.”

Binnen het project Skills Heroes organiseert WorldSkills Netherlands vakwedstrijden voor mbo-studenten. In voorronden, kwalificatiewedstrijden en een nationale finale strijden vaktalenten om het Nederlands Kampioenschap binnen hun vakgebied. Bijna alle mbo-instellingen doen aan de wedstrijden mee. Remeha is als partner hoofdsponsor van de wedstrijd sanitaire- en verwarmingstechnicus. Het bedrijf levert onder andere de installaties die studenten nodig hebben voor het uitvoeren van hun opdracht. Het gaat om de nieuwste duurzame installaties, waarmee studenten de mogelijkheid hebben om met de meest innovatieve duurzame producten te werken.
Vellinga: “Het is belangrijk dat de jonge vaktalenten zich ontwikkelen in de volledige breedte van het vak. Dus naast de traditionele cv-ketel ook bekend raken met duurzame producten, zoals de (hybride) warmtepomp.“

Jongeren uitdagen
Ook Erik van der Zwan juicht de samenwerking toe. Van der Zwan: “In een markt waarin krapte ontstaat en innovatie snel gaat, is het steeds lastiger om goed geschoold personeel te vinden. Daarom is samenwerken met vooraanstaande partijen uit het bedrijfsleven alsmaar belangrijker. Het partnerschap met Remeha biedt onze deelnemers een unieke kans om kennis op te doen van innovatieve technieken en te werken met hoogstaande materialen. Hiermee zijn wij in staat om de kwaliteit van vakwedstrijden naar een nog hoger niveau te brengen en jongeren te blijven stimuleren en uitdagen.”

De finale van de wedstrijd Sanitaire- en verwarmingstechnicus vindt plaats tijdens Skills The Finals. Dit is het grootste beroepenevenement van Nederland, dit jaar op 31 maart en 1 april in Jaarbeurs Utrecht. Kijk voor meer informatie op skillsthefinals.nl.

Zij-instromers na twee weken inzetbaar als monteur luchtkanalen

Gepubliceerd op

Technisch opleider ROVC lanceert samen met LPD Techniek, Maintec en IW Nederland een opleiding waarmee deelnemers na twee weken praktisch inzetbaar zijn als monteur luchtkanalen. De opleiding is speciaal opgezet voor zij-instromers in de techniek of technici die een andere uitdaging zoeken. Snelle functionele inzetbaarheid is hierbij het uitgangspunt. De eerste groep van tien zij-instromers start in februari. De totstandkoming van de opleiding, die in een half jaar is afgerond, is mede mogelijk gemaakt door een SLIM-subsidie uitgegeven door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De opleiding wordt erkend door het Vakcentrum Binnenklimaattechniek van branchevereniging Binnenklimaat Nederland. Leden daarvan hebben meegedacht over de opzet en inhoud van de leerlijn. Deze is zo ingericht dat deelnemers direct aan het werk kunnen na het volgen van de tweeweekse training. In de eerste week van de training krijgen deelnemers een introductie in luchtbehandeling- en distributie, gevolgd door een VCA veiligheidstraining. Ook oefenen ze met werken op hoogte. Vervolgens ontwikkelen ze in vijf dagen de basisvaardigheden van het werken met gereedschap en materialen. De cursus wordt afgesloten met het herkennen en ervaren van luchtdistributiesystemen.

Erkend diploma
Na twee weken gaat de deelnemer direct aan de slag bij een van de aangesloten bedrijven. In de tien maanden daarna komt de deelnemer twaalf keer terug voor een extra praktijkdag. Na elke praktijkdag krijgt de deelnemer een aantal werkplekopdrachten mee. Na afloop van de twaalfde praktijkdag vindt een eindbeoordeling plaats op basis van tussentijdse beoordelingen. Bij een voldoende ontvangt de deelnemer het diploma Monteur Luchtkanalen, erkend door het Vakcentrum Binnenklimaattechniek.

Vraag naar monteurs neemt toe

John Huizing, directeur bij ROVC: “Werken in luchtkanalen en luchtdistributie is nog steeds behoorlijk onbekend. Dat is zonde, want luchtkanalen zijn essentieel voor het toevoeren van verse buitenlucht en het afvoeren van vervuilde binnenlucht. Door de coronapandemie ziet men het belang hiervan steeds meer in, waardoor de vraag naar monteurs toeneemt. Ook moet het vak vanwege de energietransitie de komende jaren een groot aantal nieuwe mensen verwelkomen én opleiden. Daar spelen we met deze opleiding op in. Met de snelle inzetbaarheid van de deelnemers helpen we werkgevers die staan te springen om nieuwe mensen. Het snel aan de slag gaan is ook goed voor de deelnemers, want in de praktijk leer je een vak natuurlijk het best. Op deze manier ontdekken mensen tevens hoe veelzijdig het vak is en welke diverse ontwikkelingsmogelijkheden werken in de klimaattechniek brengt.”

Eerste groep van start
Begin februari start de eerste groep met de opleiding. Dankzij de inspanningen van detacheerders van LPD Techniek en Maintec zijn de volgende twee groepen ook al gevuld. Op korte termijn volgen nog meer nieuwe groepen. Het succes van de aanmeldingen schrijven de partijen toe aan de relatief snel te leren techniek. Hierdoor hoeven deelnemers weinig in de schoolbanken te zitten en kunnen ze direct in de praktijk aan het werk.

 

Brede oproep aan politiek: ‘Pak tekort aan technisch personeel aan

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) schaart zich achter de oproep aan een nieuw kabinet van ondernemersorganisatie FME en vakbond ...
Verder Lezen

Technische bedrijven kampen komende vijf jaar met flink personeelstekort

Ruim acht op de tien technische bedrijven (82%) verwacht de komende vijf jaar een tekort aan technici binnen hun organisatie ...
Verder Lezen

Vraag naar bekwaam technisch personeel blijft onverminderd groot

Uit recent onderzoek blijkt dat voor ruim vier op de tien (43%) technische werkgevers het tekort aan nieuwe aanwas de ...
Verder Lezen

Installateur populair bij eigen personeel en werkzoekers

Hoppenbrouwers Techniek mag zich voor de tweede keer de Beste Werkgever noemen. De ruim 1250 medewerkers beoordeelden de organisatie op ...
Verder Lezen

Gift van drie ton voor elektro- en installatieonderwijs

Gepubliceerd op

Het elektro- en installatieonderwijs van het ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland ontvangt vanuit Stichting Aandelen Remeha een bedrag van €300.000,-. Stichting Aandelen Remeha is de aandeelhouder van BDR Thermea Group waarvan Remeha, producent van onder andere cv-ketels en warmtepompen, onderdeel uitmaakt. Met het geld wordt de komende vier jaar flink geïnvesteerd in up-to-date onderwijsmateriaal voor mbo-studenten, een online educatieplatform voor scholieren, bijscholing voor mbo-docenten en speciale lesmethoden voor statushouders die instromen in de elektro- en installatiebranche.

Het personeelstekort in de technische sector is groot. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, waarschuwde onlangs dat over vier jaar 20.000 technische vacatures niet kunnen worden ingevuld. Deze enorme uitdaging vraagt om nieuwe en duurzame samenwerkingen tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. De samenwerking tussen het ROCvA/F en Stichting Aandelen Remeha is zo’n vernieuwende samenwerking waarbij het mes aan twee kanten snijdt. “Wij vinden onderwijs heel belangrijk, met name onderwijs op het gebied van techniek. We zijn daarom ontzettend blij dat we kunnen bijdragen aan de praktische opleiding van de installateurs van de toekomst. Zij zijn hard nodig om de energietransitie daadwerkelijk te kunnen realiseren”, aldus Mariëtte Doornekamp van Stichting Aandelen Remeha. Martin de Haan, programmadirecteur Vakschool Technische Installaties Amsterdam: “Het is geweldig dat we de aantrekkelijkheid van het onderwijs en de aansluiting daarvan op de arbeidsmarkt echt kunnen gaan verbeteren dankzij de ondersteuning van Stichting Aandelen Remeha!”

Investeren in up-to-date onderwijsfaciliteiten en kennis
Voor zowel mbo als vmbo-scholen is het lastig om bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen uit het werkveld. Dit komt vooral door de snelheid waarmee nieuwe technologieën en toepassingen zich aandienen en de beperkte mogelijkheid om hierin te investeren met publieke middelen. Zo beschikt het ROCvA/F momenteel niet over een warmtepomp, waarmee studenten kunnen leren hoe deze aan te sluiten en te repareren. Met de toegewezen gelden gaat hier verandering in komen en dat brengt voor beide partijen een grote meerwaarde met zich mee. Studenten en docenten van het ROC worden door te leren met up-to-date materiaal goed voorbereid om te snel veranderende arbeidsmarkt. Voor Remeha geldt dat hierdoor jongeren, werkenden in de branche en zij-instromers in aanraking komen met hun producten en op de juiste manier geschoold worden tot complete installateurs die klaar zijn voor de energietransitie.

Inzetten op voorlichting bij scholieren
Binnen de samenwerking wordt er ook geïnvesteerd om het bewustzijn van installatietechniek te vergroten, zeker met de oog op de klimaatambities en de energietransitie die volop gaande is. Het boek Wonderwel huis van de toekomst wordt gedigitaliseerd en omgebouwd tot een game dat gratis ter beschikking wordt gesteld aan kinderen, ouders en scholen in Nederland. Vervolgens wordt de digitale omgeving van het boek gekoppeld aan het platform Hoewerktmijnstad.nl. Hoewerktmijnstad is de visualisatie van de stad als klaslokaal vanuit het idee dat je het mooie van techniek niet vanuit een boek of achter de computer kunt lezen. Je moet het zien, voelen en ervaren. Leraren en docenten kunnen hier direct informatie vinden over bedrijven die werkzaam zijn in de elektro- en installatiebranche en een bezoek of gastles boeken.

Nieuwe mbo-opleiding ‘Urban Technician’
Verduurzaming van de gebouwde omgeving, de complexe regio Amsterdam en hoge klimaatambities vragen om andere onderwijsconcepten en snellere aanpassing aan bestaande curricula. Met de verkregen gelden wordt op dit moment onderzocht of de nieuwe opleiding ‘Urban Technician’ ontwikkeld kan worden. In deze opleiding verloopt de carrière van een student of werknemer niet meer langs de as van de beroepskolom (bijv. monteur of werkvoorbereider), maar langs de as van de realisatie van de klimaatambities. Ook wordt het bestaande onderwijs onder de loep genomen.

Statushouders een toekomst bieden
Een deel van het geld is bestemd voor een specifieke en kwetsbare groep, namelijk de statushouders van de Entree-opleiding. Deze groep studenten zijn zeer gemotiveerd en loyaal maar ondervinden studievertraging door een taalbarrière of het niet kunnen aanschaffen van een laptop. Een goede kennis van de Nederlandse taal is een belangrijke voorwaarde om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt en in vervolgopleidingen. Om statushouders succesvol te laten doorstromen naar een opleiding Elektro- of Installatietechniek niveau 2, is het nodig om aandacht te blijven geven aan het ontwikkelen van het taalniveau. Met de gelden worden video’s ontwikkeld die ingesproken worden door tolken om de lesstof begrijpelijk te maken. Daarnaast worden laptops aangekocht voor de studenten die niet over de financiële middelen beschikken om deze zelf aan te schaffen.

Remeha in documentaire National Geographic over waterstof

Remeha is betrokken bij de National Geographic documentaire ‘Waterstof, onze nieuwe energie? Hierin onderzoekt presentatrice Anic van Damme de mogelijkheden ...
Verder Lezen

NIEUW – Remeha Avanta Ace.

Op zoek naar een cv-ketel waarmee je kosten en tijd bespaart? Kies dan voor de Avanta Ace. Veel onderdelen worden ...
Verder Lezen

Topvrouw bij moederbedrijf Remeha

BDR Thermea Group, een wereldwijde fabrikant van thermische comfortoplossingen, heeft Lúcia Veiga Moretti aangesteld als Chief Commercial Officer. Het Nederlandse ...
Verder Lezen

Remeha komt nu ook met een airco-lijn

Remeha introduceert nu ook een airco-lijn. De Diva is gericht op particulieren en bestaat uit een assortiment voor koelen en ...
Verder Lezen

Subsidie voor de F-Gassen opleiding

Gepubliceerd op

Voor de opleiding F-Gassen Categorie 2/warmtepompen geldt bij WasCollege vanaf het nieuwe jaar een subsidieregeling van 1.000,- euro. Het gaat om een landelijke subsidie van de overheid voor de Agro-, Groen en Koudetechniek. De subsidie geldt tot de subsidiepot leeg is.

Installateurs worden steeds meer uitgedaagd in het uitvoeren van hun vak. De ontwikkelingen in de markt gaan vliegensvlug én er komen steeds meer verplichte certificeringen. “De installateur vraagt hier niet om, maar moet wel met deze veranderingen en eisen dealen", aldus Robin Waarsenburg, Business Manager Duurzaam.
Niet iedereen mag zomaar een warmtepomp of airco installeren. Als monteur moet je hier een geschikt F-Gassen certificaat voor hebben. Daarnaast moet je als bedrijf een bedrijfscertificaat hebben. Wasco’s trainingsinstituut WasCollege biedt, in samenwerking met het opleidingscentrum voor de koudetechniek GO°, een speciale F-Gassen opleiding aan. De opleiding gaat uit van certificering in Categorie 2 en is gericht op airconditioning- en warmtepompsystemen.

Drempel verlagen
“Met deze subsidie en een breed aanbod van opleidingsgroepen willen we de drempel voor installateurs verlagen. Hierdoor kunnen installateurs de juiste kennis in huis halen en kunnen we gezamenlijk de markt voorzien van gekwalificeerd personeel”, aldus Waarsenburg. “De tijdelijke subsidieregeling ‘Nederland Leert Door’ van de Nederlandse overheid maakt het mogelijk om voor een gereduceerd bedrag de F-Gassen opleiding te volgen. Onze opleiding F-Gassen is met een slagingspercentage van 80% een groot succes. Meer dan 1.000 deelnemers hebben de opleiding met goed gevolg afgerond en het certificaat F-Gassen Categorie 2/Warmtepompen behaald.”

Warmtepompen met een update

Remeha heeft de Mercuria Ace en Eria Tower Ace van een update voorzien. Deze warmtepompen en de volledig nieuwe Eria ...
Verder Lezen

Imago-risico warmtepomp

De warmtepomp is aan een gestage opmars bezig, maar loopt een flink imagorisico. Dat zegt Michel van Bronkhorst van het ...
Verder Lezen

1.000e cursist gestart met F-gassen opleiding bij WasCollege

Bij het opleidingscentrum WasCollege van Groothandel Wasco is de 1.000e cursist gestart met de F-gassen opleiding. Deze opleiding is nodig ...
Verder Lezen

Eigen medewerkers Alklima gaan volledige opleiding F-gassen II verzorgen

Met ingang van het nieuwe opleidingsseizoen verzorgt Alklima, leverancier van klimaatconcepten, zelfstandig de opleiding F-gassen Categorie II. Theorie én practicum ...
Verder Lezen

Mbo-certificaat voor 2D tekenen installaties

Gepubliceerd op

De basis van een elektro- of installatietechnisch ontwerp binnen de utiliteit is een principeschema of tekening. Het is van belang dat een (startende) monteur of onderhoudsmonteur algemene kennis heeft van de diverse soorten schema’s en/of tekeningen en dat men beschikt over symbolenkennis. Hoewel vanuit het beroepenveld wordt verondersteld dat deze kennis en vaardigheden al worden beheerst door de monteur, wordt deze momenteel minimaal behandeld in het mbo-onderwijs. Verschillende opleidingsbedrijven hebben hiervoor gezamenlijk diverse technische mbo-keuzedelen ontwikkeld. Het mbo-keuzedeel ‘Tekenen 2D’ levert vanaf het najaar 2021 een mbo-certificaat op. Het keuzedeel is van toepassing op elektro- en installatietechniek en werktuigbouwkunde.

Binnen het mbo komen steeds meer keuzedelen beschikbaar. Al dan niet samengesteld in samenwerking met het bedrijfsleven, maken keuzedelen het mogelijk voor mbo-studenten om hun eigen kleur aan de opleiding te geven. Goflex, Vakwijs en KW1C hebben gezamenlijk een aantal keuzedelen ontwikkeld, die praktisch uitgevoerd en geëxamineerd kunnen worden in het technisch trainingscentrum bij Vakwijs. Deze ‘hands on’ vorm van het aanbieden van keuzedelen sluit aan op de dagelijkse werkzaamheden op de leerwerkplek van mbo-leerlingen.

Nieuwe leerroutes
Met deze certificering van keuzedelen worden er ook nieuwe leerroutes ontsloten voor meer ervaren monteurs die zich willen verbreden of verdiepen. Het volgen van een keuzedeel leidt tot deze verdieping en tot het behalen van een landelijk erkend mbo-certificaat, een nieuw en krachtig instrument in de ontwikkeling van een leven lang leren.

Tekenen, tekening lezen en symbolenkennis 2D
Dit keuzedeel is geschikt voor (onderhouds)monteurs in de elektro- en of installatietechnische utiliteit. Zij leren eenvoudige tekeningen maken (bijvoorbeeld revisietekening) in 2D en ontwikkelen schetsvaardigheid om (bijvoorbeeld een collega) iets te kunnen verklaren. De monteurs krijgen kennis en vaardigheden aangeleerd om installatie- en elektrotechnische schema’s/tekeningen te herkennen, lezen binnen een bouwkundig kader én doen symbolenkennis op. Door deze kennis en vaardigheden wordt het kennisniveau verbreed/verdiept en zal dit faalkosten reduceren in het installatie- en montageproces.
Alleen al binnen Goflex Young Professionals zijn er landelijk 200 medewerkers in opleiding die dit keuzedeel kunnen kiezen als onderdeel van hun mbo leerwerktraject. Deze ontwikkeling speelt ook binnen andere organisaties. Technisch dienstverlener, Croonwolter&dros, onderschrijft dit initiatief eveneens en heeft meegetekend in de certificeringsaanvraag.

Technische bedrijven kampen komende vijf jaar met flink personeelstekort

Ruim acht op de tien technische bedrijven (82%) verwacht de komende vijf jaar een tekort aan technici binnen hun organisatie ...
Verder Lezen

Partijen slaan handen ineen voor opleiden vakmensen

Technisch opleider ROVC en technisch dienstverlener Van Dorp zijn per 1 november een preferred partnership aangegaan voor onbepaalde tijd. Dit ...
Verder Lezen

Nieuwe vakdiscipline: Verduurzamer

Tijdens Building Holland is de oprichting van het Gilde van Verduurzamers aangekondigd. Initiatiefnemers Wietse Walinga (Smart Workplace/Duurzaam Gebouwd), John Lens ...
Verder Lezen

Vernieuwde tekensoftware voor E- en W-installaties

Data Design System (DDS) brengt nieuwe tekensoftware voor E- en W-installaties op de markt, DDS-CAD 17. Intuïtief ontworpen dialogen bieden ...
Verder Lezen

Partijen slaan handen ineen voor opleiden vakmensen

Gepubliceerd op

Technisch opleider ROVC en technisch dienstverlener Van Dorp zijn per 1 november een preferred partnership aangegaan voor onbepaalde tijd. Dit houdt in dat ROVC de vaste partner wordt op het gebied van technische trainingen en opleidingen voor Van Dorp. De technisch dienstverlener maakt gebruik van een groot deel van het portfolio van ROVC, van elektrotechniek tot koel- en klimaattechniek.

Het doel van de samenwerking is om elkaar te versterken in de ontwikkeling van technici van morgen en daarmee de verdere verduurzaming van Nederland te stimuleren. ROVC en Van Dorp bundelen hun krachten en denken samen na over waar de technische branche de komende jaren heen beweegt. Zo kunnen ze technici toekomstgericht en vooral betekenisvol opleiden.

Aanbesteding
Het voortraject voor het preferred partnership is formeel aanbesteed. Verschillende partijen zijn aangeschreven om een plan van aanpak in te dienen dat beoordeeld werd op verschillende onderdelen, waaronder deskundigheid en creativiteit. ROVC kwam als winnaar uit de bus, onder andere vanwege de toewijding en waardevolle toevoeging aan de bestaande processen binnen Van Dorp.

Opleiden voor de toekomst
Jeroen Janssen, accountmanager bij ROVC: “We werken al jaren prettig samen met Van Dorp. Ik ben dan ook erg blij dat we de volgende stap in onze samenwerking kunnen zetten. Dit gaat verder dan opleiden alleen. Van Dorp zet zich in om vooruit te kijken en continu na te denken over verbeteringen. Dat sluit mooi aan op wat wij als ROVC willen uitdragen. We willen allebei vakmensen van morgen opleiden, rekening houdend met de energietransitie die nu vaart krijgt. Daarom kijken we samen waar de technische branche de komende jaren naartoe beweegt en wat dit vraagt van bedrijven en individuen binnen de branche.”

Verduurzaming sneller aanjagen
Anouchka Bonnes, HR Development manager Academie bij Van Dorp: “Dankzij het preferred partnership met ROVC zijn we in staat om onze dienstverleningen nog beter op elkaar aan te laten sluiten. Tijdens de gesprekken kwam nadrukkelijk naar voren dat we hetzelfde gedachtegoed en dezelfde bevlogenheid hebben. We willen samen nadenken over hoe we de ontwikkeling van medewerkers kunnen stimuleren en daarmee verduurzaming sneller kunnen aanjagen. Daarnaast is ROVC onderwijskundig zeer sterk. Met een partner als ROVC zijn we nog beter in staat om ons doel te realiseren: meer allround en specialistisch vakmanschap binnen de context van de markt die continu verandert.”

Nieuwe vakdiscipline: Verduurzamer

Tijdens Building Holland is de oprichting van het Gilde van Verduurzamers aangekondigd. Initiatiefnemers Wietse Walinga (Smart Workplace/Duurzaam Gebouwd), John Lens ...
Verder Lezen

NTA 8800 en haar rol binnen de energietransitie

Op 13 oktober organiseert de Federatie van energieconsultants (FedEC) een lezingenprogramma op de Nationale dag van de Energieadviseur. Het programma ...
Verder Lezen

Alle informatie over veilig en gezond werken in één app

ArboTechniek heeft een app gelanceerd met daarin alle informatie over veilig en gezond werken Deze veiligheidsapp is gratis te gebruiken ...
Verder Lezen

Koeltechnische branche luidt noodklok tekort vakmensen

Vanwege de coronacrisis en het vele thuiswerken kiezen steeds meer huishoudens ervoor om te investeren in koeling om het woon- ...
Verder Lezen

Subsidie voor leren en ontwikkelen in koudetechniek en luchtbehandeling

Gepubliceerd op

Bedrijven die lid zijn van NVKL en Fedecom kunnen via de subsidieregeling ‘NL Leert Door’ medewerkers ontwikkeladvies en begeleiding aanbieden én een opleiding of training laten volgen die grotendeels wordt gesubsidieerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door €4,9 mln. subsidie die aan Fedecom, FNV en NVKL is toegekend door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een gezamenlijk ‘NL Leert Door’ project.

Samen bieden Fedecom (de vereniging van fabrikanten, importeurs en dealerbedrijven van agro-, groen- en logistieke techniek) , FNV en NVKL (de vereniging van koeltechnische bedrijven) een begeleidings- en leerprogramma aan voor zij-instromers en medewerkers uit de Agro- en Groentechniek, Koudetechniek, Luchtbehandeling en Bedrijfslogistiek. Binnenkort stellen de organisaties een programma met 5.500 trajecten beschikbaar ter bevordering van leren en ontwikkelen.

Programma
Het programma van Fedecom, FNV en NVKL bestaat uit:
• Ontwikkeladvies
Met behulp van een loopbaanadviseur wordt er in kaart gebracht welke competenties de medewerker heeft, waar zijn/haar kansen liggen in de Agro- en Groentechniek, Koudetechniek, Luchtbehandeling en Bedrijfslogistiek en waar er een match is met toekomstig gewenste competenties. Op basis hiervan wordt er een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld.
• Begeleiding
Op basis van het ontwikkelplan krijgt de medewerker advies van een loopbaanbegeleider over welke (praktische) stappen er nodig zijn om een toekomstbestendige functie uit te kunnen voeren. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de opleidings- en ontwikkelbehoefte(n).
• Scholing
Door middel van de juiste bijscholing richt de medewerker zich op het verkrijgen van duurzaam werk in de Agro- en Groentechniek, Koudetechniek, Luchtbehandeling en bedrijfslogistiek. Fedecom, FNV en NVKL stellen samen met opleiders een divers en relevant opleidingsaanbod samen, speciaal gericht op voornoemde branches.

Binnenkort wordt het begeleidings- en opleidingsprogramma gestart en zal een volledig overzicht van de diverse opleidings-, trainings- en adviesactiviteiten en aanmeldingsmogelijkheden worden gepubliceerd.

NVKL ondertekent intentieverklaring ‘Koeling van Gebouwen’

De standaarden voor het ontwerp van gebouwen moeten rekening gaan houden met warmere zomers en de groeiende behoefte aan koeling ...
Verder Lezen

NVKL en Techniek Nederland gaan samenwerken in federatie

De branchevereniging voor ondernemingen op het gebied van Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) en Techniek Nederland gaan samenwerken in een federatief ...
Verder Lezen

NVKL 70 jaar: koeling in alle sectoren van belang

De Nederlandse Vereniging voor ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) bestaat zeventig jaar. Een uitgebreide viering ...
Verder Lezen

Techniek Nederland en NVKL gaan nauw samenwerken

Gezien de snelle groei van de toepassing van warmtepompen en andere duurzame koudetechnieken gaan Techniek Nederland en NVKL, de brancheorganisatie ...
Verder Lezen

Vraag naar bekwaam technisch personeel blijft onverminderd groot

Gepubliceerd op

Uit recent onderzoek blijkt dat voor ruim vier op de tien (43%) technische werkgevers het tekort aan nieuwe aanwas de grootste uitdaging is op personeelsgebied. Het grote aantal onbekwame mensen dat op vacatures afkomt, staat met 39 procent op een tweede plaats. Dit lijkt haaks te staan op een ruime meerderheid (56%) die aangeeft dat zijn bedrijf bij de werving van technici meer moet letten op motivatie dan op het voldoen aan alle technische kwalificaties.

Voor ruim driekwart (76%) van de technische bedrijven geldt dat het aantal openstaande vacatures niet is veranderd door de coronacrisis. Bij 7 procent is het aantal vacatures zelfs toegenomen. In 2020 had een ruime meerderheid (57%) van de bedrijven gemiddeld nul tot twee vacatures open staan. Bij een kwart (26%) was dit drie tot vijf vacatures en 17 procent gaf aan jaarlijks gemiddeld meer dan zes vacatures uit te hebben staan. Maar liefst een op de tien technische vacatures (11%) staat gemiddeld langer dan een jaar open. Bij de helft (49%) van de vacatures duurt het gemiddeld één tot zes maanden voordat hij gevuld is en voor een derde (32%) is dit een half jaar tot een jaar.

Technisch personeel moet snel functioneel inzetbaar zijn
John Huizing, directeur ROVC, partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland, dat het onderzoek uitvoerde onder ruim 700 respondenten in de technische branche: “Een tekort aan nieuwe aanwas is een probleem waar technisch Nederland al erg lang mee te maken heeft. Er is enorm veel vraag naar geschoolde technische vakmensen en de technische branche staat te springen om snel functioneel inzetbaar personeel. Door middel van korte trainingen kunnen mensen met allerlei verschillende beroepsachtergronden al heel snel de techniek in. Goede om- of bijscholing is hier dan ook een belangrijke oplossing voor. Daarnaast is het van belang om huidig personeel uit te blijven dagen en doorgroeimogelijkheden te blijven bieden. Ook daar spelen cursussen en trainingen een belangrijke rol in.”

Grote vraag naar bekwaam personeel
Technici zelf merken ook dat er grote vraag is naar bekwaam personeel, zo blijkt uit onderzoek van ROVC onder bijna 1.400 cursisten. Meer dan de helft (52%) zegt het afgelopen jaar wel eens een aanbod te hebben gekregen voor een andere functie. Een kwart (26%) werd hiervoor benaderd door een andere werkgever en tevens 26 procent is benaderd door een recruiter.
Zelf sluiten technici de ogen ook niet voor de kansen die de arbeidsmarkt biedt. Een op de vijf (19%) heeft zelf gesolliciteerd naar een nieuwe functie, waarvan ruim twee derde (68%) bij een nieuwe werkgever. De voornaamste redenen hiervoor waren persoonlijke ontwikkeling (56%), doorstromen naar een hogere functie (44%) en een gebrek aan uitdaging (34%).

Prefab installatie-unit ontzorgt installateur bij grootschalige renovatie

Onder de noemer ‘Fit to Fit’ ontwikkelt Nefit Bosch, samen met ketenpartners, oplossingen om op installatiegebied snelheid en efficiëntie te ...
Verder Lezen

Door corona getroffen werknemers hebben weinig interesse in omscholing naar techniek

Een vijfde van de Nederlanders heeft serieuze interesse in technische omscholing. Mannen (29%) overwegen omscholing naar de techniek vaker dan ...
Verder Lezen

Loodgieter: specialistische duizendpoot waar er steeds minder van zijn

Gisteren was het de Dag van de Loodgieter. Deze beroepsgroep heeft nog werk genoeg, zo blijkt uit onderzoek van Zoofy ...
Verder Lezen

Installateur populair bij eigen personeel en werkzoekers

Hoppenbrouwers Techniek mag zich voor de tweede keer de Beste Werkgever noemen. De ruim 1250 medewerkers beoordeelden de organisatie op ...
Verder Lezen

Online training bij Watts

Gepubliceerd op

Watts heeft in de Benelux een online trainingsportaal gelanceerd onder de naam ‘Watts Works’. Het protaal omvat een aantal trainingsmodules met betrekking tot de verschillende Watts producten. Installateurs kunnen zich gratis registreren om deze trainingen te volgen. Daarnaast is er het ‘Learn & Earn’ spaarprogramma: na iedere training die met succes is voltooid, ontvangt de gebruiker tokens die hij kan inwisselen voor een geschenk.

Installateur laat zich online trainen maar wil toch liever fysiek contact

De wereldwijde pandemie heeft veel invloed op ons dagelijks leven, maar ook specifiek op de bouw- en installatiemarkt. Naast de ...
Verder Lezen

E-Learning: met de juiste kennis aan de slag bij je klant

Als installateur wil je klanten zo goed mogelijk adviseren. Om dat waar te maken, moet je wel goed op de ...
Verder Lezen

1.000e cursist gestart met F-gassen opleiding bij WasCollege

Bij het opleidingscentrum WasCollege van Groothandel Wasco is de 1.000e cursist gestart met de F-gassen opleiding. Deze opleiding is nodig ...
Verder Lezen

“Er zijn méér technici nodig op alle opleidingsniveaus”

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen wijst Techniek Nederland voorzitter Doekle Terpstra de politiek op het belang van het ...
Verder Lezen

Door corona getroffen werknemers hebben weinig interesse in omscholing naar techniek

Gepubliceerd op

Een vijfde van de Nederlanders heeft serieuze interesse in technische omscholing. Mannen (29%) overwegen omscholing naar de techniek vaker dan vrouwen (11%), zo blijkt uit onderzoek door TechniekOpleiding.nl onder ruim 1.500 werkende Nederlanders. Het animo in verschillende sectoren die bovengemiddeld onder druk staan door de coronacrisis is opvallend genoeg laag. Van de Nederlanders die actief zijn in de sector toerisme & luchtvaart zegt slechts 17 procent omscholing naar de techniek serieus te overwegen. Ook in de horeca en de cultuur-, sport- en recreatiesector is er weinig interesse in omscholing naar een technisch beroep (respectievelijk 21% en 3%).

Mensen werkzaam in sectoren die minder hard geraakt zijn door de coronacrisis lijken wel bovengemiddeld geïnteresseerd in omscholing naar de techniek. Van de mensen werkzaam in de financiële dienstverlening, landbouw, bos en visserij, telecommunicatie en industrie- en nutsbedrijven overweegt 30 tot 33 procent serieus om zich om te scholen naar de techniek.

Omscholing: waar te beginnen?
Het zijn met name praktische drempels die Nederlanders lijken te weerhouden van een omscholing naar de techniek. Zo weet vier op de tien (39%) niet waar ze zouden moeten beginnen bij een omscholing en zegt de helft (49%) niet te weten waar ze terecht kunnen voor een omscholingssubsidie. Een kwart (26%) denkt dat omscholen te lang duurt.

Gebrek aan nieuwe aanwas
John Huizing, directeur bij TechniekOpleiding.nl: “Een van de problemen van het personeelstekort binnen de techniek is het gebrek aan nieuwe aanwas. Uit dit onderzoek blijkt dat er praktische drempels zijn voor veel Nederlanders om omscholing naar de techniek te overwegen. Het is daarom zaak deze drempels te verlagen. Met TechniekOpleiding.nl voorzien we mensen met interesse voor technische omscholing van belangrijke informatie én inspiratie. We geven mensen met allerlei beroepsachtergronden gericht advies over hun loopbaanperspectief en subsidiemogelijkheden hiervoor. Vaak blijkt dat je veel sneller aan de slag kan in een aantrekkelijke technische functie dan je zou verwachten.”

Online platform wil werkzoekenden aan baan in techniek helpen

Opleidingscentrum Aeres heeft een online platform in het leven geroepen waarop bedrijven en werkzoekenden elkaar kunnen vinden. Op Aeres Tech ...
Verder Lezen

Koeling neemt vlucht door coronavaccins en trekt zij-instromers aan

De grootschalige vaccinatieprogramma’s die momenteel wereldwijd opgezet worden, hebben grote gevolgen voor de koeltechnische branche. Henk Komin, verantwoordelijk voor strategie ...
Verder Lezen

“Overheid pakt omscholing ‘coronawerklozen’ naar technische baan niet goed aan”

De manier waarop de overheid mensen van sectoren met een overschot aan werknemers nu begeleidt naar sectoren met een tekort, ...
Verder Lezen

Brancheorganisaties vragen overheid om subsidie voor bij- en omscholing technische vakmensen

Een grote coalitie van brancheorganisaties pleit voor de invoering van een ‘Deel- en Omscholings-NOW’. Onder meer Techniek Nederland, Bouwend Nederland, ...
Verder Lezen

“Er zijn méér technici nodig op alle opleidingsniveaus”

Gepubliceerd op

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen wijst Techniek Nederland voorzitter Doekle Terpstra de politiek op het belang van het technisch beroepsonderwijs. “De energietransitie vraagt om veel technische vakmensen, maar de instroom van gekwalificeerde technici loopt terug. Als we nú geen maatregelen nemen, lopen we onherroepelijk vast.” De voorzitter heeft een tien-puntenplan gepresenteerd om het technisch beroepsonderwijs erbovenop te helpen. Het Onderwijsplan Techniek voor de Toekomst zou volgens Terpstra een belangrijk verkiezingsitem moeten zijn.

Onderzoeksbureau Ecorys becijferde in een recent onderzoek dat de belangstelling voor techniek in het mbo afneemt. De komende tien jaar daalt het aantal studenten naar verwachting met 24.000. Op het hbo neemt de instroom wél toe, met gemiddeld 5%. Maar ook die groei blijft aanzienlijk achter bij de toename van het totale aantal hbo-studenten.

De ambities zijn groot
Het tekort aan vakmensen in de techniek is met name zorgwekkend omdat voor de energietransitie juist steeds méér technici nodig zijn, betoogt Terpstra. “Vóór 2030 moeten in Nederland 1,5 miljoen woningen verduurzaamd worden. Daarnaast moeten er zo'n 6.500 windmolens en 1,7 miljoen laadpalen voor elektrische auto's komen. Al over een kleine twee jaar moet elk kantoorgebouw in Nederland minimaal label C moet hebben. Bovendien moeten tot 2030 jaarlijks 100.000 nieuwe woningen zonder aardgas, maar mét installaties voor duurzame energieopwekking, worden opgeleverd.

Loopbaankansen zijn groot
Te weinig jongeren in mbo, hbo en wo kiezen voor een technische opleiding, maar de loopbaankansen zijn nergens zo goed als in de techniek. Terpstra: “De plotselinge vorstperiode, eerder deze maand, drukte veel Nederlanders weer eens met de neus op de feiten. We kunnen niet zonder technici. We hebben ze nodig om ons uit de kou te redden, maar óók om de energietransitie voor elkaar te krijgen.”

Techniek voor de Toekomst
Er zijn méér technici nodig op alle opleidingsniveaus. Dat is de achtergrond van het Onderwijsplan Techniek voor de Toekomst. Terpstra: “We willen dat het plan zo snel mogelijk wordt omarmd door de politiek. Liefst nog vóór de verkiezingen, maar in ieder geval tijdens de formatie. Wij zullen het in ieder geval onophoudelijk onder de aandacht brengen van politiek én media.”

Het tien-puntenplan van Terpstra:

 1. De financiering van het beroepsonderwijs wordt afgestemd op de arbeidsmarkt. Onderwijsinstellingen die opleiden voor beroepen waar tekorten op de arbeidsmarkt zijn, moeten kunnen rekenen op extra financiering. En de studenten ook.
 2. Mbo’ers in de techniek krijgen een bonus na het behalen van hun diploma.
 3. De overheid geeft werkgevers die investeren in zij-instromers extra financiële ondersteuning.
 4. Er komen flexibele, intensieve en toegankelijke opleidingen voor zij-instromers.
 5. Breng leren en innoveren bij elkaar. Daarmee sluiten opleidingen beter aan op de behoeften van het bedrijfsleven en wordt het onderwijs aantrekkelijker. Een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs in publiek-private samenwerking maakt dit mogelijk.
 6. De overheid creëert een stimuleringsfonds voor het technisch beroepsonderwijs (vmbo, mbo, hbo).
 7. Techniekstudenten aan het hoger onderwijs betalen geen collegegeld meer. Bij het aflossen van hun studiefinanciering betalen ze een lagere rente.
 8. Alle leerlingen op de basisschool maken kennis met techniek. Werkgevers in de techniek zoeken het onderwijs in de regio op en werken ermee samen. Werknemers in de techniek krijgen de mogelijkheid om hybride docent te worden, mee te doen aan projecten en leerlingen te begeleiden.
 9. De technische sector gaat zich méér richten op het werven van meisjes en vrouwen en van jongens én meisjes met een niet-westerse achtergrond.
 10. Hybride opleidingen krijgen in het voortgezet onderwijs meer ruimte. Denk aan de vak-havo, waar de leerlingen 80% theorievakken krijgen en 20% technische, beroepsgerichte vakken.

Rico Verhoeven als boegbeeld
Ondertussen maakt ook kickbokser Rico Verhoeven zich sterk voor techniek. Dat doet hij voor mensen die een opleiding in de techniek willen volgen. “Ik ben zelf absoluut geen arbeidsmarktdeskundige,” vertelt hij aan De Telegraaf, “maar ik heb wel een groot netwerk dat ik kan inschakelen en ik verbind mijn gezicht eraan.” Hij lanceerde onlangs het platform heelnederlandwerkt.nl, dat werkzoekenden en werkgevers bij elkaar brengt. “Het is echt bizar hoeveel dit al heeft losgemaakt.”

Miljoen euro aan vouchers
“Werkgevers weten ons te vinden met vacatures, al meer dan vierduizend werkzoekenden hebben een persoonlijkheidstest gedaan en we mogen nu voor een miljoen euro aan vouchers voor cursussen van techniekopleiding.nl weggeven. Daarmee kunnen 750 mensen gratis een opleiding volgen voor bijvoorbeeld airco-, koel- en klimaattechniek of operator. Ze hoeven zich alleen maar aan te melden op het platform.”

Gratis
Verhoevens initiatief onderscheidt zich van andere vacatureplatformen doordat alles gratis is, voor zowel werkgevers met vacatures als werkzoekenden die er ook testen en trainingen kunnen volgen. Advocatenbureau CKH verbindt zich eraan door gratis juridisch advies aan te bieden over werkgerelateerde onderwerpen.

 

Wat vinden de politieke partijen van de installatiebranche?

Hoe denken de politieke partijen over sociale zekerheid en WW, mobiliteit, pensioen en AOW, onderwijs en duurzaamheid? Techniek Nederland heeft ...
Verder Lezen

4 miljoen subsidie voor opleiders in de techniek

Er komt minimaal 4 miljoen beschikbaar voor opleiders in de techniek. De subsidieregeling is een initiatief vanuit de overheid voor ...
Verder Lezen

Nederlander ziet zichzelf niet snel in de techniek werken

Hoewel Nederlanders de kansen kennen van het technische vakgebied, laten ze werken in de technische branche liever aan een ander ...
Verder Lezen

4 miljoen subsidie voor opleiders in de techniek

Gepubliceerd op

Er komt minimaal 4 miljoen beschikbaar voor opleiders in de techniek. De subsidieregeling is een initiatief vanuit de overheid voor deelnemers die een band met de Nederlandse arbeidsmarkt hebben, om de kansen op de arbeidsmarkt of op het weer vinden van werk te vergroten. Met behulp van deze subsidie kunnen 4.000 technici worden opgeleid in het eerste halfjaar van 2021

John Huizing, directeur bij TechniekOpleiding.nl is blij met de subsidie: “Het mooie is dat het mes aan twee kanten snijdt. Door de coronacrisis liggen bepaalde sectoren nog steeds stil, waardoor er sprake is van stijgende werkloosheid. Met behulp van deze subsidie leiden we mensen in én voor de technische arbeidsmarkt op. De technische branche kampt al jaren met nijpende tekorten en staat te springen om snel functioneel inzetbaar personeel. Opleiden helpt dus enerzijds mensen die bijvoorbeeld door de coronacrisis in een lastig arbeidsparket zitten om weer aan het werk te kunnen of mensen die een carrièreswitch naar de techniek willen maken. Anderzijds dringt dit het tekort aan technici terug. We zetten er dan ook op in om in de tweede helft van het jaar opnieuw duizenden technici te helpen om zich op te leiden met behulp van de NL Leert Door 2-subsidie.”

One-stop-shop
TechniekOpleiding.nl is een one-stop-shop voor technici, bedrijven, intermediairs, starters en zij-instromers. Op het platform vinden zij hulp en ondersteuning bij opleidings- en ontwikkelvraagstukken in de techniek. Het is een initiatief van ROVC, partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland. ROVC is een van de opleiders die gesubsidieerde trainingen aanbiedt.

 

4 miljoen subsidie voor opleiders in de techniek

Er komt minimaal 4 miljoen beschikbaar voor opleiders in de techniek. De subsidieregeling is een initiatief vanuit de overheid voor ...
Verder Lezen

Duurzame waterkrachtprojecten profiteren van verkochte afscheiders

Flamco doneert voor elke XStream afscheider die het bedrijf in het eerste kwartaal van 2021 verkoopt, een bedrag aan twee ...
Verder Lezen

Online platform wil werkzoekenden aan baan in techniek helpen

Opleidingscentrum Aeres heeft een online platform in het leven geroepen waarop bedrijven en werkzoekenden elkaar kunnen vinden. Op Aeres Tech ...
Verder Lezen

Leidse installateurs en mbo’ers gaan samen waterzijdig inregelen

Leidse installateurs brengen studenten van mboRijnland in de praktijk de kneepjes van het waterzijdig inregelen bij. Dat is het resultaat ...
Verder Lezen

“Bevorder technisch vakmanschap”

Gepubliceerd op

Metaalunie roept de overheid op om slim produceren te stimuleren, te zorgen voor eenduidige regels en minder regeldruk, de rekening van de energietransitie eerlijk te verdelen en ondernemerschap te belonen en te stimuleren. Voorzitter Fried Kaanen, vraagt, vooruitkijkend naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart a.s., ook aandacht voor het bevorderen van technisch vakmanschap. “Dat moet bijvoorbeeld beter geborgd en gewaardeerd worden in ons onderwijs.”

De bedrijven in de maakindustrie staan voor grote uitdagingen volgens de Metaalunievoorzitter. “Zij moeten flexibel produceren, kleine series in korte levertijden, tegen lage kosten, terwijl ze geconfronteerd worden met een gebrek aan vakmensen. Dat kan alleen als ze erin slagen om de productiviteit te verhogen, zonder eigen R&D-afdeling toch weten te innoveren en vooroplopen op het gebied van digitalisering. En tegelijkertijd nog een oplossing vinden voor het duurzaam gebruik van energie en grondstoffen.”

Slimmer te produceren
Deze uitdagingen, gecombineerd met het relatief hoge niveau van arbeidskosten in Nederland, maken dat het voor een gezonde Nederlandse maakindustrie van essentieel belang is, dat de overheid een gedegen industriebeleid voert, gebaseerd op een stimulerend ondernemersklimaat. “Dit beleid kan de Nederlandse maakindustrie ondersteunen en stimuleren om slimmer te produceren, zodat we in Nederland waarde blijven creëren en werkgelegenheid behouden. Dit vraagt om een actieve, op deze sector toegespitste ondersteuning. Daar maakt Metaalunie zich sterk voor”, meent Kaanen.

Duurzame economie
2021 wordt het jaar waarin we volgens Kaanen het coronavirus definitief van ons afschudden en de rug rechten. “We moeten forse stappen zetten richting een duurzame economie met als basis een sterke, innovatie mkb-maakindustrie. Daarbij kunnen we niet zonder steun van de overheid. Je moet beleid daarvoor ontwikkelen vanuit de langetermijnvisie. Maak vooral geen ridicule speerpunten. Als heel Nederland van het gas af moet, dan duurt dat 40 jaar. Vertel dat aan de mensen. Daarop gericht beleid moet je dus op gepaste wijze doorzetten. En dat vooral niet laten afhangen van korte termijn politiek en daarmee stemgedrag laten prevaleren”.

Online platform wil werkzoekenden aan baan in techniek helpen

Opleidingscentrum Aeres heeft een online platform in het leven geroepen waarop bedrijven en werkzoekenden elkaar kunnen vinden. Op Aeres Tech ...
Verder Lezen

Leidse installateurs en mbo’ers gaan samen waterzijdig inregelen

Leidse installateurs brengen studenten van mboRijnland in de praktijk de kneepjes van het waterzijdig inregelen bij. Dat is het resultaat ...
Verder Lezen

Nederlander ziet zichzelf niet snel in de techniek werken

Hoewel Nederlanders de kansen kennen van het technische vakgebied, laten ze werken in de technische branche liever aan een ander ...
Verder Lezen

Koeling neemt vlucht door coronavaccins en trekt zij-instromers aan

De grootschalige vaccinatieprogramma’s die momenteel wereldwijd opgezet worden, hebben grote gevolgen voor de koeltechnische branche. Henk Komin, verantwoordelijk voor strategie ...
Verder Lezen

Online platform wil werkzoekenden aan baan in techniek helpen

Gepubliceerd op

Opleidingscentrum Aeres heeft een online platform in het leven geroepen waarop bedrijven en werkzoekenden elkaar kunnen vinden. Op Aeres Tech Talent staan technische vacatures en kunnen geïnteresseerden informatie inwinnen over het instromen in de technische branche. Het initiatief biedt daarmee een mogelijkheid om over te stappen vanuit een andere branche, bijvoorbeeld voor mensen die door de coronacrisis hun baan zijn kwijtgeraakt.

“Door de samenwerking met zes grote brancheverenigingen kunnen wij een compleet en divers aanbod aan technische vacatures aanbieden”, vertelt Jenny van den Bovenkamp, directeur Aeres Tech. “Zo kunnen werkzoekenden terecht om technische vacatures te bekijken en kunnen bedrijven vacatures plaatsen. Door de samenwerking met de branche weten wij als geen ander waar vraag en aanbod elkaar raken. Naast onze jarenlange ervaring als technisch expertise- en opleidingscentrum hebben wij toegang tot de scholingsfondsen en kunnen wij helpen met bij- en omscholingstrajecten.’’ Ze hoopt dat nog meer technische brancheorganisaties aansluiten bij dit initiatief.

Naast het aanbod aan technische vacatures kunnen werkzoekenden en bedrijven ook terecht voor outplacement, coaching, persoonlijke assessments, uitzenden en detacheren. Het platform is actief in de sectoren: mobiele techniek, koudetechniek, verbrandingsmotoren, infra en werktuigentechnologie, gasturbines, jachtbouw en watersport. Alle bedrijven die aangesloten zijn bij de betrokken brancheverenigingen kunnen eenmalig tot 28 februari gratis hun vacature plaatsen voor 60 dagen.

Leidse installateurs en mbo’ers gaan samen waterzijdig inregelen

Leidse installateurs brengen studenten van mboRijnland in de praktijk de kneepjes van het waterzijdig inregelen bij. Dat is het resultaat ...
Verder Lezen

Webinar vervangt ‘Dag van de warmtepomp’

Na 'De dag van de Warmtepomp', 'Het jaar van de Warmtepomp' en ‘De week van de Warmtepomp’, is dit jaar, ...
Verder Lezen

Kennisclip: koudetechniek voor niet koudetechnici

Op een normale werkdag volgen zo’n tweehonderd monteurs en mbo-studenten praktijk- en theorielessen bij Opleidingscentrum GO. Nu ligt de parkeerplaats ...
Verder Lezen

Warmtepompen: feiten en fabels

Warmtepompen hebben te maken met een nieuwe beeldvorming: ze zijn vooral duur, maken teveel lawaai en slurpen stroom. Klopt die ...
Verder Lezen

Leidse installateurs en mbo’ers gaan samen waterzijdig inregelen

Gepubliceerd op

Leidse installateurs brengen studenten van mboRijnland in de praktijk de kneepjes van het waterzijdig inregelen bij. Dat is het resultaat van een samenwerking tussen de gemeente Leiden, CIV Smart Technology, mboRijnland en lokale installatiebedrijven. De installateurs krijgen eerst een opleiding van een dag, waarna ze gecertificeerd zijn voor het waterzijdig inregelen. Vervolgens gaan ze samen met de studenten van de opleiding Technicus Engineering Installatietechniek aan de slag in Leidse woningen.

Waterzijdig inregelen is een techniek waarmee cv-installaties energiezuinig en efficiënt kunnen worden ingesteld. Iets wat in veel woningen op dit moment niet het geval is. Door de mbo-studenten mee te laten lopen met installateurs, krijgen zij het inregelen onder de knie. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten: én Leidse woningen worden energiezuiniger én in de toekomst zijn er voldoende installateurs in de regio Leiden.

Pilotproject
Wijkambassadeurs Anton de Gruyl en Marius Ballieux hebben zich de afgelopen maanden ingezet om lokale installateurs te interesseren mee te doen aan een pilotproject. Marius Ballieux: “Dit is een unieke samenwerking voor zowel het mbo, de gemeente als de installateurs. mboRijnland heeft speciaal voor dit project de opleiding inhoudelijk aangepast. Het is echt geweldig dat zij daartoe bereid waren.”

Technisch personeel is schaars
Wethouder Fleur Spijker (energietransitie) is blij met dit initiatief: “Goed opgeleid technisch personeel is schaars. Tegelijkertijd is kennis over verwarmingsinstallaties in woningen en bedrijfspanden essentieel om de energietransitie goed vorm te geven. Hartstikke mooi dat deze samenwerking van de grond is gekomen.”

Foto: leerlingen mboRijnland, wijkambassadeur Marius Ballieux en wethouder Fleur Spijker (duurzame verstedelijking)

Meer informatie over het waterzijdig inregelen, de wijkambassadeurs duurzaamheid en de samenwerking met de installateurs is te vinden op www.gagoed.nl.

Kundig inregelen vereist

Het inzetten van duurzame warmte stopt niet bij de leveringsgrens. Er is een ware zoektocht gaande naar de meest geschikte ...
Verder Lezen

Slimme maatregelen om efficiënter te verwarmen

Het duurzaam verwarmen van de bestaande gebouwde omgeving en daarmee de CO2-uitstoot verlagen is een enorme uitdaging. Het energiegebruik moet ...
Verder Lezen

“Den Haag had waterzijdig inregelen al lang verplicht moeten stellen”

Minister Wiebes maakte afgelopen week bekend dat waterzijdig inregelen niet geplaatst wordt op de lijst met erkende maatregelen. Volgens de ...
Verder Lezen

87 miljoen euro voor energieadvies en kleine besparende maatregelen

Om eigenaren van koopwoningen te helpen minder energie te gebruiken, stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken 87 miljoen euro beschikbaar ...
Verder Lezen

Eerste Friese monteurs op praktijkexamen Vakmanschap CO

Gepubliceerd op

Zeven installatiemonteurs leggen vandaag het nieuwe, verplichte praktijkexamen Vakmanschap CO af. Dat gebeurt voor het eerst bij ROC De Friese Poort in Leeuwarden. Het examen is een wettelijke certificering waar alle installateurs vanaf 1 april 2022 aan moeten voldoen. ROC De Friese Poort en IW Contract Onderwijs werken samen om in de noordelijke provincies alle installatiemonteurs tijdig voor te bereiden op de nieuwe certificeringseisen.

De certificering waar de opleidingspartners de monteurs op voorbereiden, komt voort uit wetgeving die in oktober van kracht is geworden. Daarin is geregeld dat vanaf april 2022 alleen gecertificeerde monteurs bepaalde werkzaamheden mogen verrichten aan cv-installaties.

Veiligheidswaarborgen
Het nieuwe wettelijk stelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties beoogt zo de gebruikers van die installaties extra veiligheidswaarborgen te garanderen. Het Rijk en de installatiebranche willen zo vooral ongelukken met koolmonoxidevergiftiging voorkomen.
De installatiemonteurs kunnen voor hun theorie- en praktijktraining terecht bij De Friese Poort in Leeuwarden. Daar wordt ook het theorie-examen Vakmanschap CO afgenomen. De theorie- en praktijkinstructie en het afnemen van het theorie-examen gebeurt in de regel op dezelfde dag. Deelnemers die het theorie-examen hebben gehaald, kunnen bij IW Contract Onderwijs vervolgens het praktijkexamen aanvragen. Ook dat wordt op locatie De Friese Poort in Leeuwarden afgenomen.

Maatwerk
Opleidingspartners IW Contract Onderwijs en De Friese Poort werken samen in maatwerktrajecten waarin monteurs snel en efficiënt op de nieuwe wettelijke eisen worden voorbereid. “We willen installatiebedrijven zo goed mogelijk faciliteren”, zegt Misel Sicic, opleidingsadviseur contractonderwijs van IW Noord, Oost en Flevoland.  “Er moeten veel vakmensen gecertificeerd worden. Om dat efficiënt te kunnen doen, moeten soms per bedrijf of per individu maatwerktrajecten aangeboden worden. In de samenwerking met De Friese Poort hebben we de randvoorwaarden geschapen om, heel flexibel, passende maatwerktrajecten te leveren.”

Cruciale veiligheidsaspecten
Het Vakmanschap CO examen omvat alle cruciale veiligheidsaspecten van het werk aan gasinstallaties. Het bereidt voor op het veilig installeren, repareren, onderhouden en in bedrijf stellen van cv-ketels en warmwatertoestellen. Ook de kanalen voor luchttoevoer en rookgasafvoer komen aan bod in de nieuwe wettelijke certificering van de monteurs.

(foto: ©IWnederland)

Vaillant gaat installateurs certificeren met ‘Bewijs van Vakmanschap’

Vaillant gaat installateurs van cv-ketels certificeren met een ‘Bewijs van Vakmanschap’. Sinds 1 oktober 2020 is de Gasketelwet van kracht ...
Verder Lezen

Update CO-certificering: “Doe het goed of doe het niet”

Op 28 mei 2019 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen om het werken aan gasverbrandingsinstallaties te reguleren, de wettelijke ...
Verder Lezen

Honderd Feenstra monteurs hebben inmiddels certificaat CO-preventie

Gisteren mocht de 100e Feenstra-monteur het erkende certificaat CO-preventie in ontvangst nemen. Sinds juni 2019 voeren de Feenstra-opleidingscentra in Amsterdam ...
Verder Lezen

Certificering ‘werken aan gasketels’ loopt vertraging op

De wettelijke regeling voor gasverbrandingsinstallaties zal niet per 1 januari a.s. worden ingevoerd. Met de invoering had de Tweede Kamer ...
Verder Lezen

Branche kiest beste leerling- en praktijkbegeleiders

Gepubliceerd op

Ruim 700 praktijkbegeleiders maken kans TopCoach van dit jaar te worden. Ontwikkelingsfonds Wij Techniek (voorheen OTIB) organiseert op woensdag 4 november de finale vanuit de Utrechtse Jaarbeurs. Er worden in totaal drie winnaars bekendgemaakt in drie categorieën. De finalisten zijn dit jaar voor het eerst niet fysiek aanwezig bij de prijsuitreiking. In verband met het coronavirus vindt het jaarlijkse evenement grotendeels online plaats.

Het ontwikkelingsfonds voor de technische installatiebranche organiseert de TopCoach van het Jaar-verkiezing dit jaar voor de vijfde keer. De eerste editie oogstte meteen al veel belangstelling vanuit de studenten, collega's en werkgevers die dat jaar samen 350 leerlingbegeleiders voor hebben gedragen. Dit jaar zijn dat er ruim tweemaal zoveel.

Finalisten
Uit die longlist zijn 21 finalisten gekozen in drie categorieën: Opleidingsbedrijf, MKB en Grootbedrijf. De leerlingenbegeleiders geven praktijkbegeleiding aan leerlingen die van het installatievak hun beroep willen maken. Ze werken met aspirant-installatiemonteurs in de leeftijd van circa 16 tot 20 jaar. Veel van de jongeren onder hun vleugels worden in een beroepsbegeleidend leerwerktraject (BBL) opgeleid tot monteur in het installatiewerk. De meesten van hen werken tijdens hun opleiding vier dagen in de week bij een installatiebedrijf en gaan één dag in de week naar school.
Nieuw talent
Wij Techniek-directeur Sven Asijee over de verkiezing: “De sector kampt met een krappe arbeidsmarkt, weinig instroom en veel vraag. Die vraag komt voort uit tal van maatschappelijke ontwikkelingen zoals verduurzaming en energietransitie. Dat zijn ontwikkelingen waarin techniek een cruciale rol speelt. Om de branche aantrekkelijk te maken voor nieuw talent is een goede begeleiding van de nieuwkomers onmisbaar. Een goede begeleider of coach kan het verschil uitmaken tussen het behoud of het verlies van een werknemer voor de branche.”

Jury
De jury van de TopCoach van het Jaar verkiezing 2020 bestaat uit een vijftal juryleden die elk een sterke verbondenheid hebben met talentontwikkeling. Topsporter Dennis van der Geest is ambassadeur van de TopTalentlijn en werd wereldkampioen judo in 2005. Bernard Zijlstra kent het beroepsonderwijs uit zijn werk als bestuurder voor CNV Vakmensen en als bestuurslid van Wij Techniek. Claudia Reiner is de vice-voorzitter van Wij Techniek en bestiert, samen met haar echtgenoot, installatiebedrijf Caris & Reiner Installatietechniek in Sittard. Gerrit Veneboer is bestuurder bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en Alexander van der Doorn heeft vorig jaar de brancheoverkoepelende titel Beste Praktijkbegeleider van Nederland op zijn naam gezet.

Online prijsuitreiking
De juryleden komen samen in de Utrechtse Jaarbeurs. In verband met de RIVM-richtlijnen rondom het coronavirus vindt het programma voor de finalisten voornamelijk in een interactieve, online omgeving plaats. De finalisten en belangstellenden kunnen het programma via een live-stream volgen. De drie winnaars van de TopCoach van het Jaar verkiezing 2020 krijgen een beker en een geldprijs van elk 2.500 euro die ze mogen inzetten voor hun begeleidingswerk.

Techniek Nederland: “Houd techniekopleidingen Druten open”

Namens Techniek Nederland heeft voorzitter Doekle Terpstra een brandbrief geschreven om opheffing van de techniekopleidingen aan het Pax Christi College ...
Verder Lezen

Opleidingsbedrijf wil nieuwe leerling monteurs werven voor na coronacrisis

Opleidingsbedrijf IW Nederland zet extra in op de werving van studenten voor installatietechniek en elektrotechniek. “De vraag naar leerlingen zal ...
Verder Lezen

Winnaars beste praktijkbegeleiders in installatiebranche bekend

De praktijkbegeleiders Daan van den Berg (Daan Installatietechniek), Sanjay Bhoendie (Lomans) en Theo van den Elzen (InstallatieWerk Zuid-Oost) zijn uitgeroepen ...
Verder Lezen

Branchehelden

In november riep een deskundige jury drie praktijkbegeleiders in de technische installatiebranche uit tot Topcoaches van het jaar 2018. Als ...
Verder Lezen

Gratis e-learning voor installateurs

Gepubliceerd op

Resideo, leverancier van oplossingen voor comfort in huis en woningbeveiliging, introduceert een e-learningplatform. Professionele installateurs hebben hier toegang tot een uiteenlopend aanbod van gratis te volgen, compacte digitale leermodules. Arnold Bakker, trainer bij het bedrijf: “Voor professionals is het niet altijd makkelijk om tijd te vinden om up-to-date te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de branche. Daarom willen we lesmateriaal bieden dat 24/7 toegankelijk is en wordt aangeboden in compacte, overzichtelijke delen.”

Het nieuwe e-learningplatform is zo ontwikkeld dat het aansluit op de eigen behoeften van een professional in de installatiebranche:
- Losse modules over water- en verwarmingstechnologie, die ofwel apart van elkaar te volgen zijn – om kennis op specifieke gebieden te updaten – ofwel als geheel voor als de behoefte aan kennis breder is of als een solide basis in algemeen installatiewerk nodig is.
- Leerdoelen zijn duidelijk gedefinieerd aan het begin van elke module.
- Eenvoudig te verwerken informatie dankzij slim gebruik van animaties en afbeeldingen.
- Het geleerde komt aan het eind van een training samen in een korte toets.

“De introductie van dit e-learningplatform markeert een nieuwe digitale stap in hoe we onze professionele installateurs in Nederland ondersteunen”, aldus Arnold Bakker. “En de feedback die we hierop ontvangen, helpt ons toekomstige ontwikkelingen vorm te geven.”

Vakcentrum voor erkend ventilatiemonteur van start

Gepubliceerd op

Op donderdag 24 september zijn de deuren geopend van het allereerste Vakcentrum Binnenklimaattechniek in Amersfoort. Aankomende en ervaren ventilatiemonteurs krijgen hier praktijkgericht onderwijs over alle aspecten van een gezond binnenklimaat in gebouwen en huizen. De officiële opening werd verricht door Wouter Wijma (voorzitter VLA), Doekle Terpstra (voorzitter Techniek Nederland), John Huizing (Directeur ROVC) en Ronald Olij (bestuursvoorzitter IW Nederland).

De drie samenwerkende partijen - Vereniging Leveranciers Luchttechnische Apparaten (VLA), IW Nederland en ROVC - hebben de ambitie dat alle ventilatiemonteurs in Nederland deze opleiding binnen 5 jaar gevolgd hebben. Deze ambitie wordt ondersteund door Techniek Nederland.

Gezonde ventilatie begint bij de vakman
In huizen en gebouwen die steeds beter geïsoleerd worden, is goede ventilatie een must. Het installeren, inregelen, onderhouden en vervangen van ventilatiesystemen is vakwerk dat door een goed geschoolde specialist uitgevoerd moet worden. Het nieuwe Vakcentrum Binnenklimaattechniek leidt deze mensen op. Theoretische kennis wordt - in samenwerking met het bedrijfsleven - direct gekoppeld aan werkzaamheden uit de praktijk. Zo leren de cursisten werken met systemen en componenten die beschikbaar worden gesteld door een aantal lid-bedrijven van de VLA.

Meer ventilatiespecialisten nodig
Er is dringend behoefte aan nieuwe monteurs. Daarnaast moet er ook meer aandacht komen voor het bijscholen van ervaren monteurs. De praktijkgerichte opleiding bij het Vakcentrum Binnenklimaattechniek voorziet in beide behoeftes. Na de opening in Amersfoort is het de bedoeling dat er op meer plaatsen in Nederland vakcentra worden geopend.

Erkend ventilatiemonteur
De deelnemers ontvangen na het afronden van de verschillende leermodules een certificaat waarmee zij zich erkend ventilatiemonteur mogen noemen. De opleiding biedt naast training in algemene ventilatiewerkzaamheden ook mogelijkheden om je als monteur te specialiseren, bijvoorbeeld op het gebied van storingen verhelpen of het beheer van apparaten.

Ventilatiekeur
De Focusgroep Ventilatiekeur van de VLA nam het initiatief voor deze opleiding. Deze groep bestaat uit erkende ventilatiespecialisten die samen het Ventilatiekeur hebben ontwikkeld; een onderhoudsnorm voor ventilatiesystemen in woningen.

Het cursusaanbod van de opleiding is hier te vinden.

Techniek Nederland: “Houd techniekopleidingen Druten open”

Gepubliceerd op

Namens Techniek Nederland heeft voorzitter Doekle Terpstra een brandbrief geschreven om opheffing van de techniekopleidingen aan het Pax Christi College in Druten te voorkomen. In zijn schrijven wijst Terpstra op het belang van de installatiebranche om de energietransitie op een goede manier te doorlopen en het grote tekort aan vakmensen waar we als sector al mee kampen. Hieronder de belangrijkste passages.

“U zou voornemens zijn met ingang van het studiejaar 2021-2022 de technische vmbo-profielen Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) en Produceren, Installeren en Energie (PIE) op het Pax Christie College te vervangen door het bredere profiel Diensten en Producten (D&P).”

Tekort aan vakmensen

“Techniek Nederland vindt het onbegrijpelijk dat de twee technische profielen op het Pax Christie College geschrapt dreigen te worden. Dit zou betekenen dat er in de regio Maas en Waal straks geen pure techniekopleiding meer wordt aangeboden. Het resultaat laat zich raden: minder studenten kiezen voor de techniek en het tekort aan technische vakmensen neemt alleen maar toe.

De leden van Techniek Nederland zijn onmisbaar voor het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd zoals de energietransitie, een betaalbare zorg en innovaties in mobiliteit. Om die rol te kunnen vervullen hebben onze leden wél (steeds meer) gekwalificeerde technische vakmensen nodig.”

Snelgroeiende branche

“Het Pax Christie College heeft altijd een belangrijk aandeel gehad in het opleiden van jongeren voor een toekomst in de snelgroeiende installatiebranche. Het is voor de potentiële studenten én voor het technisch bedrijfsleven in de regio cruciaal dat de techniekopleidingen openblijven.”

Geldstroom

“Sluiting van de techniekopleidingen op het Pax Christie College in Druten is niet alleen onverstandig, maar ook onnodig. Ik heb mij de afgelopen tijd persoonlijk ingespannen voor een financiële bijdrage van het ministerie van Onderwijs voor aantrekkelijk, innovatief en sterk techniek onderwijs. Ook uw regio profiteert daarvan; Sterk Techniek Onderwijs regio Nijmegen mag rekenen op een bijdrage van meer dan 5 miljoen euro. Een deel van dat geld is bestemd voor de ontwikkeling van het techniekonderwijs in Druten. Ik doe daarom een klemmend beroep op u om deze middelen aan te wenden voor het in stand houden en versterken van de techniekopleidingen op het Pax Christie College.”

 

 

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

OTIB heet nu Wij Techniek

Gepubliceerd op

De naam van het ontwikkelingsfonds voor de technische installatiebranche OTIB verandert vandaag naar Wij Techniek. Wij Techniek is een samenwerkingsverband van de werknemersorganisaties CNV Vakmensen, De Unie en FNV-Metaal en de werkgeversorganisaties NVKL en Techniek Nederland. In opdracht van en samen met deze sociale partners werkt Wij Techniek aan de ontwikkeling van de installatiebranche. “Gezamenlijk pakken we de uitdagingen die ons vak kent op en ondersteunen we vakmensen met een mooi en actueel aanbod om hun talent optimaal te ontwikkelen”, zegt directeur Sven Asijee.

Wij Techniek zet zich in voor ruim 130.000 medewerkers en bijna 10.000 werkgevers in de technische installatiebranche. Wij Techniek stelt hen in staat hun talent te ontwikkelen. Helpt hen in beweging te komen en te blijven. Dit doet Wij Techniek met een gevarieerd aanbod aan bijeenkomsten, coaching, advies en subsidies. Het doel is dat vakmensen duurzaam inzetbaar blijven. Bedrijven worden ondersteund bij het versterken van hun ontwikkelcultuur. En door de instroom van nieuwe technici, jong en oud, te bevorderen.

Spin in het web
Bestuursvoorzitter John Dijkman over de nieuwe naam: “Wij Techniek staat voor expertise op het gebied van scholing en ontwikkeling. We signaleren ontwikkelingen nationaal en in de regio. We verzamelen informatie en stimuleren anderen om deze om te zetten naar een gericht aanbod of doen dat zelf. We verbinden de vragen van vakmensen met een concreet antwoord. We zijn proactief en blijven meedenken over vandaag maar vooral ook over morgen. We zijn de spin in het web.”

Blijven bewegen
Zwanny Naber (vicevoorzitter Wij Techniek) looft de onderlinge samenwerking waar Wij Techniek voor staat. “Wij Techniek onderschrijft de richting die we als sociale partners gezamenlijk hebben gekozen voor de toekomst. We richten ons op de vakman en vrouw met de vraag: wat heb jij nodig om jezelf verder te ontwikkelen? En de vakmens, dat is iedereen: de monteur, de leidinggevende, de DGA. We moeten allen blijven bewegen in een snel veranderende omgeving.”

Nieuwe website
Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuwe website. Vanaf maandagmiddag 15 juni verandert www.otib.nl in www.wij-techniek.nl.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Brancheorganisaties vragen overheid om subsidie voor bij- en omscholing technische vakmensen

Gepubliceerd op

Een grote coalitie van brancheorganisaties pleit voor de invoering van een ‘Deel- en Omscholings-NOW’. Onder meer Techniek Nederland, Bouwend Nederland, FME en Aannemersfederatie Nederland (AFNL) schrijven vandaag een brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarin vragen zij om aangepaste NOW-regelingen vanaf 1 september voor bedrijven in de techniek, bouw, infra, industrie en ontwerpbranche. De nieuwe regelingen moeten werknemers in staat stellen om de tijd die ze niet kunnen werken te besteden aan bijscholing (Deel-NOW) of omscholing (Omscholings-NOW). 

De huidige NOW-regelingen zorgen ervoor dat werkgevers een deel van de loonkosten vergoed krijgen voor werknemers waarvoor nu minder of geen werk is. Met de Deel- en Omscholings-NOW willen de werkgevers ervoor zorgen dat zij met behulp van bijscholing en omscholing technische vakmensen kunnen behouden en nieuwe vakmensen uit krimpsectoren kunnen aantrekken.

Sterke vraaguitval na de zomer
De brancheorganisaties voor de techniek, bouw, infra, industrie en ontwerpbranche verwachten de echte klap van de crisis pas na de zomervakantie. Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland voorziet een aanzienlijke vraaguitval: “In het derde en vierde kwartaal van dit jaar en in de eerste helft van 2021 zullen bedrijven minder bereid zijn om te investeren. Bovendien neemt het consumentenvertrouwen af. Daarom is het belangrijk dat er ook straks nog steun van de overheid beschikbaar is.”

Werknemer staat voorop
De Deel- en Omscholings-NOW is bedoeld om werknemers te behouden voor de techniek, bouw, infra, industrie en ontwerpbranche. Daarnaast willen de werkgevers de instroom bevorderen vanuit branches met een minder gunstig arbeidsmarktperspectief. De brancheorganisaties willen bijvoorbeeld mensen opleiden voor het ontwerpen en toepassen van duurzame energietechnieken en voor digitale en technologische innovaties. Doekle Terpstra: “De komende jaren moeten tienduizenden vakmensen met green skills de energietransitie in ons land mogelijk maken. De talenten die daarvoor nodig zijn, moeten niet verloren gaan door de coronacrisis.”

Deel-NOW
Bedrijven die te maken krijgen met forse vraaguitval ontvangen in deze periode een gedeeltelijke loonkostenvergoeding voor werknemers voor wie zij minder werk hebben. Deze werknemers benutten de tijd die zij niet werken voor bijscholing of een vakopleiding. Die bijscholing wordt voor een deel gefaciliteerd vanuit een bedrijfstakplan of andere scholingstrajecten. De deel-NOW zou moeten regelen dat ook de overheid bijdraagt aan de bijscholing.

Omscholings-NOW
Een Omscholings-NOW kan werknemers in bedrijfstakken met een minder gunstig toekomstperspectief de mogelijkheid bieden om zich te kwalificeren voor een baan in een meer kansrijke sector. In de techniek, bouw, infra, industrie en ontwerpbranche zijn de vooruitzichten voor ná de coronacrisis onverminderd positief. Bedrijven in deze sectoren zijn onmisbaar om de gebouwde omgeving en de infra te verduurzamen, de woningnood te verminderen, waterveiligheid te borgen, innovatieve apparatuur te ontwikkelen en de digitalisering te bevorderen. Naar verwachting zal hier binnen afzienbare tijd opnieuw een tekort ontstaan aan (technische) vakmensen. De Omscholings-NOW kan daarin voorzien. Overigens kan de regeling ook worden ingezet voor omscholing binnen een bedrijfstak.

Brede steun voor de voorstellen
Een groot aantal brancheorganisaties ondersteunt het voorstel aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Behalve Techniek Nederland, Bouwend Nederland, FME en Aannemersfederatie Nederland zijn dat Nederlandse Vereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), Koninklijke OnderhoudNL, Cumela, Vereniging van Waterbouwers, GeoBusiness Nederland, Federatie Technologiebranches (FHI), NVKL en Branchevereniging Nederlandse architectenbureaus (BNA). Deze branches vertegenwoordigen in totaal ruim 23.000 bedrijven met 775.000 werknemers en meer dan 200 miljard euro omzet.

Opleidingsbedrijf wil nieuwe leerling monteurs werven voor na coronacrisis

Gepubliceerd op

Opleidingsbedrijf IW Nederland zet extra in op de werving van studenten voor installatietechniek en elektrotechniek. “De vraag naar leerlingen zal komende maanden mogelijk afnemen maar de vraag naar vakbekwame installatie- en elektromonteurs neemt na de crisis alleen maar toe”, stelt Ronald Olij, voorzitter van IW Nederland en directeur van IW Noord-Holland. “We zetten daarom alles op alles om veel nieuwe leerling-monteurs te werven en - bij tijdelijk afnemende vraag – kunnen er duobanen worden gecreëerd met twee leerling-monteurs op één plek bij een bedrijf.

Het opleidingsbedrijf werkt momenteel aan plannen om intensief nieuwe studenten te werven voor Beroeps Begeleidende Leerwegtrajecten (BBL) in de installatiebranche. Dit gebeurt middels online instrumenten om jongeren kennis te laten maken met het technisch vakonderwijs. Ook zijn er plannen in de maak om open dagen te organiseren waarin jongeren, op gepaste afstand, toch kennis kunnen maken met het techniekonderwijs en de vakdocenten. “We kunnen door de coronamaatregelen weliswaar minder in groepen doen, maar dat maakt de kennismaking misschien wel persoonlijker en meer tastbaar. We zoeken het ook meer in beleving en zelf dingen doen.”

Baangarantie
IW Nederland zet ook alle zeilen bij om ervoor te zorgen dat zittende BBL’ers door de coronacrisis niet gehinderd worden hun opleiding af te ronden. “Ook willen we dat ze hun baangarantie behouden. Na elke crisis is er namelijk weer grote vraag naar installatie- en elektromonteurs.” Het bedrijf leidt jongeren op in Beroeps Begeleidende Leerwegtrajecten. De MBO-studenten gaan een dag in de week naar school, krijgen een dag in de week praktijkopleiding  en werken drie dagen bij een leerbedrijf.
Door de coronamaatregelen van de overheid hebben veel leerbedrijven moeite om de BBL’ers aan het werk te houden. IW Nederland constateert niettemin dat de leerbedrijven de MBO-ers, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften van het RIVM, zoveel mogelijk blijven inzetten.

Investeringen
Leerbedrijven investeren veel in de studenten. De vraag naar vakbekwaam personeel in de installatiebranche is groot. In de meeste gevallen komen de jongeren, na hun studie, dan ook bij het leerbedrijf in dienst. “We zien niet graag dat een leerbedrijf de investeringen in een student in rook op ziet gaan doordat die door de coronacrisis thuis komt te zitten en zijn studie niet afrondt. Dat is slecht voor de werkgever, de student en de installatiebranche. Voortijdige uitstroom moet daarom beslist voorkomen worden.”
Het opleidingsbedrijf zoekt daarom met alle stakeholders ook naar manieren om de jongeren optimaal aan het werk te houden. “Dat gebeurt onder meer door ons goed voor te bereiden op de 'anderhalve-meter-economie' waarin we nu terecht gaan komen. We kijken, samen met de ROC’s, leerbedrijven en andere stakeholders hoe we straks veilig de draad weer kunnen oppakken. We maken plannen en protocollen om snel en veilig weer aan de slag te gaan.”

Nieuwe kansen
Dat de installatiebranche ook na de crisis weer ernstig verlegen zit om gekwalificeerd personeel staat volgens Olij vast. Hij wijst in dit verband onder meer op het grote tekort aan betaalbare woningen dat nog weggewerkt moet worden. “En voor de bestaande woningvoorraad geldt bovendien dat ze de komende jaren snel verduurzaamd gaat worden.”
Ook zal de post-corona economie nieuwe kansen bieden voor bestaande technologie en innovaties, verwacht Olij. “Denk bijvoorbeeld aan geavanceerde klimaattechnologie die het binnenklimaat in gebouwen schoon en veilig houdt. Zo gauw de coronacrisis voorbij is, zal de vraag naar gekwalificeerde installatiemonteurs weer razendsnel toenemen, is onze stellige overtuiging. Daar zijn we nu op aan het voorsorteren.”

Via e-learning een betaalbare BENG

Gepubliceerd op

Voor opdrachtgevers en professionals in de bouw- en installatiesector is er nu een online platform, AZEB Learn, waarmee via e-learning een betaalbare BENG ontwikkeld kan worden. Geïnteresseerden kunnen starten met een gratis cursus in de Engelse taal die de AZEB-routekaart, bijbehorende hulpmiddelen en aanvullende kennis behandelt. AZEB Learn is het resultaat van het EU-project AZEB (Affordable Zero Energy Buildings), in Nederland uitgevoerd door DNA in de Bouw.

Het huidige gebrek aan kennis in de markt maakt het ontwikkelen van betaalbare en kwalitatief goede bijna energieneutrale gebouwen (BENG) lastig. Verwacht wordt dat de nieuwe Europese wetgeving voor energieneutraal bouwen en de Wet kwaliteitsborging, beide van kracht vanaf 2021, het opdoen van nieuwe kennis stimuleert. De huidige tijden van sociale afstand vergroten de kansen voor e-learning ook. AZEB Learn speelt erop in. Het platform is het resultaat van de intensieve samenwerking tussen 8 kennisorganisaties uit 6 Europese landen gedurende 3 jaar. De AZEB-methode bespaart de markt miljoenen euro’s doordat zij een grote hoeveelheid beschikbare oplossingen in Europa voor kosteneffectieve BENG’s hebben gescand, geanalyseerd en getest en de beste hebben geïntegreerd in de AZEB-routekaart. Dit stimuleert – met hulp van de EU – BENG-projecten die hoge prestaties voor energie, comfort en financiën kunnen garanderen en meer waarde leveren voor minder geld.

Structuur en inhoud van AZEB Learn
AZEB Learn behandelt alle relevante onderwerpen voor een (bijna) energieneutraal gebouw met duidelijke en praktische suggesties voor implementaties, aangevuld met informatiebronnen van ervaren en bekende AZEB-partnerorganisaties. Kennis is geïntegreerd over ontwerp, gebouwdiensten, hernieuwbare energiebronnen, inbedrijfstelling, contractering, lean-praktijken, projectbeheer, projectontwikkeling, alles met focus op een BENG.
Het lesmateriaal heeft specifieke aandacht voor de kosten van een BENG-project en de optimalisatie ervan. Ook worden voorbeelden gegeven vanuit gevalideerde cases met significante effecten voor de financiële, sociale en milieuprestaties van gebouwen.
In de kennis op AZEB Learn is gemakkelijk te navigeren van helicopterview naar specifieke details en terug. Met korte toetsen kan de cursist zijn eigen kennis testen. Op termijn is een online community beschikbaar van collega's en experts om online aangepaste antwoorden op specifieke vragen te krijgen. Ook wordt meer lesmateriaal toegevoegd, in meer talen, betaald en gratis. Een account is gratis aan te maken op https://azeb.eu/learn/.

EU-project stopt, AZEB gaat door
Het EU-project is per mei 2020 afgerond, maar AZEB gaat door. DNA in de Bouw is eigenaar van het e-learning platform en Kennisinstituut KERN beheert het (Kennisinstituut Energetische Renovatie en Nieuwbouw). KERN is als stichting gelieerd aan DNA en gericht op onderzoek, onderwijs en certificering. KERN coördineert de ontwikkeling van gratis online trainingen en betaalde online certificaatprogramma's, evenals de marketing en verkoop ervan. Andere AZEB-partners werken mogelijk samen met DNA bij het ontwikkelen en verzorgen van cursussen. In 2021 wordt de lancering van een eerste betaald AZEB online certificaatprogramma verwacht. AZEB gaat ook internationale consultancy bieden voor betaalbaar BENG-bouwen.
Doe-boek voor opdrachtgevers
Nog een resultaat van het EU-project is het Doe-boek voor opdrachtgevers die een energieneutraal project laten uitvoeren: 'Gids voor een betaalbare BENG'. Het boek introduceert de AZEB-methode vanuit het perspectief van de opdrachtgever en met de nadruk op zijn rol. Met de kennis uit het praktische boek houdt hij overzicht in de turbulentie van een bouwproject. Het boek bevat tekst en praktische uitleg aangevuld met schema’s en opdrachten om concreet aan de slag te gaan, samen met het projectteam. 128 pagina’s en uitvoering full colour. Het boek kan bij KERN worden besteld: https://kennisinstituutkern.nl/product/azeb-doeboek-voor-opdrachtgevers/

Horizon 2020, AZEB en DNA
AZEB heeft financiering ontvangen uit het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder nummer 754174. Vereniging De Nieuwe Aanpak in de Bouw (DNA) is niet alleen deelnemer, maar ook coördinator van het project. Acht partijen uit zes EU-landen hebben aan de methode gewerkt die alle bouwdisciplines voor energieneutraal bouwen integreert, van ontwerpfase tot en met oplevering. Het project duurde van juni 2017 tot 1 mei 2020.
Het AZEB slotcongres dat DNA in de Bouw organiseert tijdens Building Holland 2020 is verplaatst naar 27 oktober 2020. Aanmelden kan al via: https://www.duurzaamgebouwd.nl/agenda/20201027-azeb-slotcongres

Op onze nieuwsbrief abonneren

Gratis Competentie Quickscan en online introductielessen voor technici

Gepubliceerd op

Technisch opleider ROVC biedt gratis een Competentie Quickscan aan, waarin een persoonlijk ontwikkelplan voor technici wordt opgesteld. Daarnaast stelt de opleider gratis online introductielessen beschikbaar. ROVC biedt dit aan binnen zeven vakgebieden: Elektrotechniek, Warmtepompinstallaties, Meet- en regeltechniek, Koeltechniek, Hydrauliek, Pneumatiek en NEN 3140.

John Huizing, directeur van ROVC: “In de huidige situatie, waarin we door het coronavirus verkeren, is het belangrijk dat de kennisontwikkeling binnen de technische branche niet stilvalt. Dat ondersteunen wij graag en daarom stellen we de Competentie Quickscan tijdelijk gratis beschikbaar. Daarnaast is er voor technici de mogelijkheid om een introductieles te ontvangen van de cursussen die hen te wachten staan. De techneut krijgt een kijkje in het lesmateriaal, zoals video’s en animaties.”

Competentie Quickscan
De Competentie Quickscan begint met een digitale kennistest. De uitkomst hiervan vormt het vertrekpunt van het ontwikkelplan voor de technicus. Aanvragen kan via: https://www.rovc.nl/competentie-quickscan/

Online introductielessen
Technici krijgen in de introductielessen toegang tot een gedeelte van het lesmateriaal van de volledige cursus. Deze zijn aan te vragen op: https://www.rovc.nl/online-introductieles/

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

Meer examens ‘Vakmanschap koolmonoxide’ in kleinere groepen

Gepubliceerd op

IW Midden gaat meer examens inplannen voor het leerprogramma Vakmanschap koolmonoxide. Deze examens zullen in kleine groepen van maximaal 6 personen worden afgenomen zodat aan de richtlijnen van het RIVM kan worden voldaan. Hiermee speelt deze opleider in op de omstandigheden rondom het coronavirus.

Vanaf 1 juli 2020 mogen installatiemonteurs, als onderdeel van de wettelijke certificeringsregeling voor bedrijven, uitsluitend werkzaamheden verrichten aan gasverbrandingsinstallaties wanneer zij ook daadwerkelijk beschikken over het Bewijs van Vakmanschap!

Op onze nieuwsbrief abonneren

Vele klimaattechniek in nieuwbouw ROVC fungeert ook als lesmateriaal

Gepubliceerd op

In het nieuwe TechCenter van ROVC, partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland, worden zeven klimaattechnologieën geïntegreerd. Dit zijn bijvoorbeeld een WKO-systeem, een lucht-water warmtepomp en een VRF-systeem. De systemen zelf en de informatie uit deze systemen maken onderdeel uit van het praktijkgedeelte van de cursussen op het gebied van installatie.

John Huizing, directeur bij ROVC: “Vanaf de start hebben we de wens gehad om een pand neer te zetten waarin cursisten worden geïnspireerd en uitgedaagd op het gebied van techniek. Cursisten komen overal in het pand in aanraking met de technieken. Er is bijvoorbeeld een route over het dak waar het VRF-systeem staat en cursisten kunnen het WKO-systeem bewonderen. Met dit systeem slaan we, op honderden meter onder de grond, warmte en koude op.”
Bart Wopereis, directeur bij installatiebedrijf WSi techniek: “Zeven klimaatconcepten in één gebouw kom je zelden tegen. De nevenfunctie van de technieken als lesmateriaal, maakt het een uniek concept.”

Koppeling BIM-data en GBS-systeem
Naast dat alle technieken in het pand zichtbaar zijn voor cursisten, vormt het pand ook input voor de cursussen van ROVC. BIM, het 3D Bouw Informatie Model, biedt virtueel inzicht in het gebouw met al haar techniek, tot in de fijnste details. Dit model heeft ROVC gekoppeld aan het gebouwbeheersysteem (GBS). Zo wordt het mogelijk gemaakt om bijvoorbeeld de energieprestatie of de luchtbehandeling van het pand virtueel na te bootsen, maar ook het werkelijke verbruik op dat specifieke moment te tonen. In de praktijklessen gaan technici hiermee aan de slag.
Hugo Lenselink, architect bij ARX Architecten: “Het gebouw is volledig afgestemd op de onderwijsvisie. Bij het ontwerp hebben we continu de vraag in ons achterhoofd gehouden: ‘Hoe ervaart de cursist het gebouw en wat heeft hij nodig om optimaal te studeren?’. Door technieken achter glas te tonen, in plaats van te verstoppen in een aparte technische ruimte, komen theorie en techniek in dit pand bij elkaar.”
Egbert-Jan Rots, directeur bij bouwbedrijf Rots Bouw: “Het is een efficiënt bedrijfsgebouw, waarin duurzaamheid een grote rol speelt. Van de klimaatconcepten tot aan de keuze van bepaalde bouwmaterialen.”

Op onze nieuwsbrief abonneren

Groothandel Wasco breidt aanbod opleidingen uit

Gepubliceerd op

Wasco biedt een opleiding aan de installateur om CO-gecertificeerd te worden. Het WasCollege, het opleidingsinstituut van de groothandel, biedt een praktijkopleiding Vakmanschap CO en een opleiding Vakmanschap CO waarbij theorie en praktijk behandeld worden. Daarnaast zijn er twee opleidingen toegevoegd aan het opleidingsaanbod.

Installateurs kunnen de volgende nieuwe opleidingen in het Wasco Energie Centrum volgen:
- Vakmanschap CO-certificering
- Gestructureerd Storing Zoeken in Ketels
-Airco-installatie in de Praktijk

Wasco is officieel geaccrediteerd voor de opleiding én het examen Vakmanschap CO-certificering.

Installateurs kunnen via WasCollege het F-gassen categorie 2/Warmtepompen certificaat halen. Rim 500 deelnemers hebben deze opleiding inmiddels met succes afgerond. Wasco is daarnaast erkend opleider voor ISSO 72 en ISSO 98 en via de groothandel het hiervoor landelijk erkende ISSO-certificaat halen.

Op www.wasco.nl/wascollege is meer informatie over alle opleidingen terug te vinden. Hier kunnen installateurs zich ook direct aanmelden voor een gewenste opleiding.

Op onze nieuwsbrief abonneren

NEN training bij Technische Unie

Gepubliceerd op

NEN verzorgt sinds kort trainingen voor klanten van Technische Unie. De trainingen zijn bedoeld voor installateurs in de kleinzakelijke markt. De samenwerking begon met een succesvolle pilot, waarna het aanbod verder is uitgerold. Dit jaar zijn zo'n 500 vakmensen getraind.

NEN is gestart bij Technische Unie Alkmaar op de volgende vakgebieden:
-NEN 1010: de norm voor ontwerp en realisatie van veilige en goed functionerende elektrische installaties.
-NEN-NEN-IEC 60204-1: 'Elektrische uitrusting van machines'.
-NEN 3140: Vakbekwaam Persoon 'Veilig werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties (laagspanning)'.

Voor 2020 staan nieuwe trainingen op de planning.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Alklima biedt opleiding ISSO-publicatie 98: lucht-/water warmtepompen in woningbouw

Gepubliceerd op

Alklima biedt een nieuwe opleiding: ISSO-publicatie 98 lucht-/water warmtepompen in woningen. Deze ISSO-publicatie gaat in op lucht-/water warmtepompen die geschikt zijn voor ruimteverwarming en -koeling en voor tapwaterbereiding. De opleiding is bedoeld voor professionals die hun kennis willen verbreden met betrekking tot de toepassing van lucht-/water warmtepompsystemen, en voor iedereen die voornemens is om het CITO examen met betrekking tot dit onderwerp af te leggen.

Winnaars beste praktijkbegeleiders in installatiebranche bekend

Gepubliceerd op

De praktijkbegeleiders Daan van den Berg (Daan Installatietechniek), Sanjay Bhoendie (Lomans) en Theo van den Elzen (InstallatieWerk Zuid-Oost) zijn uitgeroepen tot TopCoach van het Jaar 2019. De drie mogen zich een jaar lang de beste praktijkbegeleiders in de technische installatiebranche noemen. Naast een bokaal ontvingen zij elk een geldprijs van €2.500,-.

OTIB, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf, organiseert elk jaar de TopCoach van het Jaar-verkiezing. “Deze mensen zijn niet alleen ontzettend belangrijk voor hun leerlingen, maar ook essentieel voor de branche. Dankzij hun betrokkenheid en aandacht blijven veel jongeren lang werkzaam in de branche. En dat hebben we hard nodig”, aldus OTIB-projectleider Joep Hendriks.
Leerlingen nomineerden dit jaar maar 750 praktijkbegeleiders. Na selectie bleven voor de titelstrijd in de categorieën Grootbedrijf, MKB en Opleidingsbedrijf uiteindelijk twintig finalisten over. Tijdens een feestelijke uitreikingsmiddag, waarin het thema ‘Energie’ centraal stond, maakte de vakjury de winnaars bekend.

“Je staat nooit alleen”
Alle genomineerde praktijkbegeleiders worden door hun leerlingen gewaardeerd om het feit dat ze uiterst betrokken zijn. Zoals één van de leerlingen stelt: “Mijn begeleider zal altijd achter je staan, je staat nooit alleen.” De praktijkbegeleiders zelf geven aan dat de begeleiding van hun leerlingen meer is dan alleen technische coaching. Zo is het gesprek over hoe het gaat, op het werk maar ook thuis, ontzettend belangrijk. Winnaar Sanjay Bhoendie: “Als de sfeer goed is, gaat het op de werkvloer ook goed.”

Categorie MKB
In de categorie MKB werd Daan van den Berg uitgeroepen tot TopCoach van het Jaar. De jury roemt hem om het feit dat hij een ‘open en vertrouwde sfeer creëert waarin leerlingen zich gewaardeerd en plezierig voelen. Hij waardeert ieders inbreng en laat iedereen erbij horen, met een mooie balans tussen serieus werk en gezelligheid.’ Van den Berg: “Ik ben heel trots. Het geeft mij gewoon heel veel plezier om mooie dingen te maken en blije mensen te zien.”

Categorie Grootbedrijf
Sanjay Bhoendie won in de categorie Grootbedrijf omdat de jury Bhoendie een erg enthousiaste, positieve en motiverende coach vindt. Ook waarderen de juryleden hoe hij zelf ook nog steeds bijleert. Dat is ook Bhoendie’s advies aan andere coaches: “Sta als coach open om te leren. Blijf jezelf ontwikkelen naar de nieuwe tijd!”

Categorie Opleidingsbedrijf
Onder luid gejoel  - zeker 30 leerlingen waren mee als supporter -  won Theo van den Elzen de titel in de categorie Opleidingsbedrijf. De jury stelt dat hij “door innoveren, doorleren en evalueren het beste uit zijn leerlingen en uit zichzelf haalt. Zijn ‘practice what you preach’ is een voorbeeld voor elke aankomende vakman.” Van den Elzen: “Ontzettend gaaf dat de leerlingen dit voor mij hebben gedaan. Het was een complete verrassing. Ik kom door de praktijkbegeleiding regelmatig laat thuis, maar het is het helemaal waard!”

 

Over de jury
De jury van de TopCoach van het Jaar-verkiezing bestond in dit jaar uit oud-judoka en sportcoach Dennis van der Geest, Techniek Nederland-voorzitter Doekle Terpstra, landelijk FNV-bestuurder en OTIB-bestuurslid Zwanny Naber, SBB-directeur uitvoering Gerrit Veneboer en Yukio Motohashi van brasserie Dudok in Rotterdam (de beste praktijkopleider van Nederland in 2018).

Op onze nieuwsbrief abonneren

“Propaan in een warmtepomp vereist specifieke basiskennis”

Gepubliceerd op

Tijdens de Dag van de Warmtepomp verzorgde Michel van Bronkhorst een workshop over adviesverlening. Volgens de ervaren trainer van GO°, ontbeert het installateurs nog vaak aan de juiste kennis over propaan. En die kennis is essentieel om levensgevaarlijke situaties te voorkomen, nu steeds meer warmtepompen gaan draaien op R290.

Propaan is een natuurlijk koudemiddel, dat behoort tot de koolwaterstoffen. Propaan heeft een aantal gunstige eigenschappen, waardoor het uitermate geschikt is voor warmtepompen. “Qua energetische prestaties doet propaan zeker niet onder voor de synthetische koudemiddelen. Daarnaast is het relatief goedkoop in de aanschaf en heeft het een lage GWP-waarde (3. In de particuliere sector staat het gebruik van R290 nog in de kinderschoenen. Maar met de energietransitie in volle gang is de verwachting dat een significant deel van de warmtepompen op termijn op natuurlijke koudemiddelen zal draaien, waaronder propaan.

Tussen wal en schip
Helaas weet de gemiddelde installateur maar weinig over propaan. Van Bronkhorst legt uit waarom: “Je hebt sowieso geen F-gassendiploma nodig. En als je met propaan werkt, moet je pas boven de 5 kg beschikken over een vakbekwaamheidscertificering. Installateurs die cv-ketels vervangen voor een warmtepomp hebben maar kleine hoeveelheden nodig, waardoor ze vaak niet goed zijn ingevoerd in de finesses van het werken met propaan.”

Misverstanden
En dat brengt misverstanden met zich mee, die zelfs kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. “Het is sowieso al opletten geblazen, want propaan is reuk-, geur- en kleurloos, verdampt snel en is zeer brandbaar. Veel installateurs denken bijvoorbeeld dat ze evenveel liter propaan nodig hebben om een installatie af te vullen als synthetische koudemiddelen, zoals R410A. Een liter propaan weegt echter minder dan een liter R410A, dus de gevolgen laten zich makkelijk raden. De warmtepomp zal niet naar behoren functioneren.”

Gevaarlijke situatie
Van Bronkhorst mikte met zijn workshop vooral op monteurs die het onderhoud van warmtepompen met propaan voor hun rekening nemen. “Stel nu dat ze een onderdeel moeten vervangen, waardoor er lucht komt in de installatie, dan ontstaat er een gevaarlijke situatie. Bij een bepaalde mengverhouding kan er namelijk een explosie optreden. Dat voorkom je door tijdens de onderhoudswerkzaamheden voortdurend met stikstof te spoelen. Veel installateurs zijn hiervan niet op de hoogte.”

 Gas in de woning
Wordt de cv-ketel 1-op-1 vervangen door een warmtepomp: “verwijder dan de automatische ontluchters en controleer en verplaats het overstortventiel naar buiten”, waarschuwt Van Bronkhorst. “Wij hebben als Nederlanders vaak onze cv-ketel op de zolder hangen. Je wilt toch niet meemaken dat bij een defecte platenwisselaar, propaan in het water terecht komt, naar boven opstijgt en zich vervolgens verspreidt in de woning.”

Neutrale partij
Fabrikanten en leveranciers bieden al volop warmtepomptrainingen aan, “maar die zijn vaak te commercieel van aard en teveel gericht op hun eigen producten”, meent Van Bronkhorst. GO° is een opleidingscentrum voor de koude-, klimaat- en verwarmingstechniek en als zodanig niet gebonden aan een bepaald marktbelang, waardoor we een eerlijk en realistisch beeld kunnen schetsen.”

Meer weten? Lees het uitgebreide artikel in de december-uitgave van IZ!

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

Eigen medewerkers Alklima gaan volledige opleiding F-gassen II verzorgen

Gepubliceerd op

Met ingang van het nieuwe opleidingsseizoen verzorgt Alklima, leverancier van klimaatconcepten, zelfstandig de opleiding F-gassen Categorie II. Theorie én practicum worden dan door eigen medewerkers ingevuld. Tot voor kort werd voor het praktijkgedeelte gebruik gemaakt van externen.

Alklima ziet het als haar verantwoordelijkheid om partijen waar ze samenwerkt te ondersteunen met opleidingen. Om die reden beschikt het bedrijf over een eigen opleidingsinstituut onder de naam Alklima College. Onder deze paraplu worden trainingen, workshops en opleidingen georganiseerd.

In één hand
Eén van de opleidingen is F-gassen Categorie II, waarvan momenteel de tweede leergang loopt. Voor de invulling van het praktijkgedeelte werd tot voor kort gebruik gemaakt van externen. Sinds dit collegejaar wordt dit deel door eigen Alklima-medewerkers verzorgd. Daarmee is het opleidingsproces nu volledig in één hand. Naast de opleiding wordt ook het examen bij Alklima onder één dak aangeboden.

Afsluitend examen
De 10-daagse opleiding F-gassen Categorie II is een opleiding voor en door mensen uit de praktijk. Met de opleiding werkt Alklima aan het kennisniveau van installateurs die de voor de woningbouw gangbare warmtepompsystemen aansluiten en onderhouden. En goed geïnstalleerde en onderhouden systemen zorgen op hun beurt weer voor geringere faalkosten. Onderdeel van de opleiding is een officieel afsluitend examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het officiële F-Gassen certificaat categorie II. Alklima zal deze opleiding in het nieuwe jaar weer aanbieden. Bij interesse kunnen deelnemers worden aangemeld via
alklima-college.nl.

Meer opleidingen
Naast de opleiding F-gassen Categorie II biedt Alklima College onder meer ook de 34-daagse MBO-3 opleiding Servicemonteur koude- en klimaatsystemen. Verder worden binnen Alklima College workshops en trainingen aangeboden. De eendaagse trainingen worden het gehele jaar door verzorgd. Het standaard trainingsprogramma loopt van september tot april; trainingen op maat of op locatie worden met name in de tussenliggende periode gehouden.  Tot het programma behoren de trainingen ‘Aan de slag met RAC en Mr Slim’, ‘Leer optimaal regelen en bedienen’, ‘Installatie knowhow’, ‘Service volgens Mitsubishi Electric’, ‘Nul-op-de-meter: Lucht-water warmtepomp’, ‘Optimalisatie Lucht-water warmtepomp-systemen’ en ‘Centrale en decentrale ventilatiesystemen’.

Workshops
De workshops van Alklima duren een halve dag en behandelen thema’s waar de installateur in de dagelijks praktijk mee te maken krijgt. Op het programma staan de workshops ‘Realisatie Warmtepompsystemen binnen seriematige woningbouw’, ‘IBS en Service warmtepompsystemen voor seriematige woningbouw’ en ‘Programmeren PAR-33 MAA en PAR-U02 bedieningen’.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Digitaal initiatief om technisch installatievak te promoten

Gepubliceerd op

De Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim heeft het officiële startschot gegeven van www.hoewerktmijnstad.nl. Via deze website wordt de stad gepresenteerd als leslokaal. Het aanbod komt tot stand door deelnemende technische scholen en bedrijven. Zij vormen in de stad en de regio samen één grote techniekcampus. Met deze ontwikkeling wordt een bijdrage geleverd aan het promoten van het technisch installatievak.

Leerkrachten en leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs kunnen op de site ontdekken bij welke instanties in de metropoolregio Amsterdam zij een kijkje achter de schermen kunnen nemen. Het beroepsonderwijs krijgt inzichtelijk welke opleidingsfaciliteiten er in de regio zijn. De website maakt het voor leraren bovendien eenvoudiger om voor schoolklassen technische workshops te organiseren en rondleidingen te plannen op het gebied van techniek. Ook zijn op de website technische proefjes te vinden die in het eigen schoollokaal kunnen worden uitgevoerd.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Een leven lang leren

Gepubliceerd op

Onze maatschappij verandert in een rap tempo en dat heeft ook grote gevolgen voor de installatiebranche. Waar 10 jaar geleden nog in futuristische termen werd gesproken over VR, IoT en duurzame energiesystemen, zijn deze technieken nu al aardig ingeburgerd. Hoe blijf je bij als vakman?

Lees het artikel op InstallateursZaken.nl

Op onze nieuwsbrief abonneren

“Gemakzucht speelt ons ook parten”

Gepubliceerd op

Al jarenlang kampen we met een structureel gebrek aan vakmensen. Experts wijten dat voornamelijk aan de vergrijzing en het beroerde imago van ons vakgebied. Maar volgens Lisje Schellen speelt er meer. De Teammanager CIVIL Installatie- en elektrotechniek van Gilde Opleidingen wijst ook op ons gedrag als samenleving. “We worden steeds gemakzuchtiger”.

Het Limburgse Gilde Opleidingen heeft zo’n 300 leerlingen die een W- of E-installatietechnische MBO-opleiding volgen. “De installatiebedrijven waar wij mee contact mee onderhouden kunnen echter veel meer mensen plaatsen. Ze kampen met een structureel gebrek aan vakmensen. Wij verwachten dat daar, helaas, de komende vijf jaar geen verandering in zal komen.”

Oorzaken

Volgens Schellen zijn daar verschillende oorzaken debet aan. “Allereerst natuurlijk de vergrijzing, waardoor het aantal jongeren afneemt. En dan kampen we als sector ook nog met een slecht imago. Vuil werk, laag betaald, noem het maar op.”

Salaris omhoog

Als remedie pleit Schellen voor hogere salarissen en marketingcampagnes die bijdragen aan een positieve beeldvorming. “Campagnes waarbij we als sector laten zien trots te zijn op ons vakmanschap.”

Gemakzucht

Maar waar de meeste experts denken dat hiermee de kous is afgedaan, wijst Schellen nog op een andere oorzaak, die moeilijker is op te lossen. “We worden steeds gemakzuchtiger. We gaan niet meer naar de winkel, maar bestellen van alles online om maar een voorbeeld te geven. Jongeren ambiëren daardoor sneller een baan, waarbij ze achter een laptop kunnen zitten en niet de mouwen hoeven op te stropen.”

Meebewegen

“Jongeren gaan voor snel, fancy en uitstraling. De uitdaging voor de sector is om hiermee in mee te bewegen”, vervolgt Schellen. Naast en beter imago en een aantrekkelijk salaris met interessante secundaire arbeidsvoorwaarden, zal de verandering van het beroep zelf ook jongeren sneller over de streep kunnen trekken, denkt de Teammanager. “Denk bijvoorbeeld aan de werkzaamheden van een servicemonteur. Die worden steeds meer met een iPad of computer uitgevoerd, waarbij de kans om vies te worden gering is.”

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

“Installatiebedrijven doen veel meer dan installatiewerk”

Gepubliceerd op

Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, vindt dat er is behoefte aan een nieuw soort professional in de installatiebranche. "Je ziet dat de aard van het werk enorm verandert. In de bouwketen pakken wij een andere rol ten opzichte van het verleden, omdat techniek in de gebouwde omgeving steeds belangrijker wordt."

Terpstra zei dit tijdens een bezoek dat hij bracht aan Associate degree Gebouwgebonden Installatietechniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Hij gaf aan dat veel ondernemers de classificering 'installatiebedrijf' laten varen, omdat ze veel meer doen dan installatiewerk. "Het gaat niet om het plaatsen van alleen een cv-ketel, of iets dergelijks, het gaat om ontwerp, advies, plaatsen én onderhouden van vaak complexe systemen. Niet alleen in gebouwen en woningen, maar ook in de industrie en infra."

Multidisciplinair
"Vroeger koos je een vak en dat deed je tot in de lengte van dagen. Nu zie je dat techniek zo multidisciplinair is als die maar zijn kan. De techneut van nu is, los van het feit dat hij een techniek moet beheersen, de communicator over de grenzen van zijn vakgebied heen. Dat zorgt voor een stevige opgave voor het hoger onderwijs", aldus Gerrit Averesch, directeur Engineering van de HAN.

Nieuwe onderwijsprogramma’s
De HAN ontwikkelt nieuwe onderwijsprogramma’s die de moderne technicus klaarstoomt, in samenwerking met het bedrijfsleven. De Associate degree Gebouwgebonden Installatietechniek, die in september 2019 voor het eerst van start ging, is het meest recente voorbeeld. Deze opleiding brengt professionals voort die verstand hebben van nieuwe technologie en toepassingen, zoals duurzame energiesystemen in de gebouwde omgeving.

Deeltijdopleiding
Gebouwgebonden Installatietechniek is een deeltijdopleiding. Deelnemers hebben een baan die bij de opleiding past. Op de dag waarop Terpstra de opleiding bezocht, vertelden de studenten hoe de studie bijdraagt aan het werk dat ze doen. Ze vinden het fijn om theoretische kennis op te doen, die ze kunnen mixen met werkzaamheden in de praktijk. De opleiding bestaat uit verschillende modules, waarbinnen studenten casussen kiezen die aansluiten op hun werkzaamheden.

Samenwerking
De Associate degree Gebouwgebonden Installatietechniek is een van de eerste wapenfeiten van Human Capital for Building Technology (HUB). De samenwerking tussen HAN, Techniek Nederland, OTIB en drie andere hogescholen richt zich onder meer op het stimuleren van meer instroom in techniekstudies en het vormgeven van aantrekkelijke leerarrangementen en studiebanen.

Oplopend tekort
Terpstra: "We hebben in de sector een tekort van 20.000 mensen en de verwachting is dat dit de komende jaren oploopt tot 40.000. En je weet nu eigenlijk al, als je het hebt over de maatschappelijke transities, dat een van de grootste belemmerende factoren weleens het tekort aan mensen kan zijn." Hij doelt onder andere op de energietransitie. Om de klimaatdoelen te halen, moeten meer mensen worden opgeleid.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Terug naar de schoolbanken

Gepubliceerd op

Lang geleden begon de basisopleiding op de lagere school. Daarna kwam er een kleine splitsing: je ging naar de technische school, een hogere school of aan het werk. Vanaf de technische school startte je als 15-16 jarige met werken en in alle jaren daarna bekwaamde je jezelf verder in je vak tot een volwaardig vakman. Ging je verder met leren, dan belandde je na enkele jaren in het vakonderwijs. Je behaalde hier de nodige papieren en haalde vervolgens vaak met heel veel moeite het middenstandsdiploma. Dan mocht je eindelijk, na velen tienduizenden guldens opleidingskosten, een eigen bedrijf beginnen.
Je werk werd gecontroleerd door diverse instanties. Jij controleerde de mensen die bij je aan het werk waren. Ging je met werkzaamheden je boekje te buiten, dan werd je getrakteerd op een flinke boete van de economische controledienst.
Alles leek perfect, maar de boel werd gewijzigd: het zelfstandig ondernemer zijn werd gedevalueerd. Iedereen mocht zonder de nodige papieren een eigen bedrijf beginnen. En waar dat toe heeft geleid merken we nu alle dagen.
Tijd om dit aan te pakken dus. Monteurs en servicemonteurs moeten weer de schoolbanken in om ‘het vak’ te leren. Ondernemers die gewend zijn om bij te blijven, gaan dat dus ook weer doen. Je moet tenslotte de mannen kunnen controleren. Komt er een overtreffende trap van weleer?
Ik ben benieuwd wat mijn papieren op dit moment nog waard zijn. Heb ik wel zin om weer aan het leren te gaan. Verschillende oude en vakbekwame monteurs zullen niet meer de fut hebben om dit te doen, denk ik. Ze verlangen wellicht weer naar de VUT.
Maar bovenal zal de vraag zijn: wie betaalt dit allemaal? Een vraag die, zo vrees ik, nog lang onbeantwoord zal blijven.

Dick Visser
Installatiebedrijf Visser in Twisk

[Twee generaties installateurs, vader Dick en zoon Tim Visser, schrijven om beurten een column op persoonlijke titel]

Vrolijke klimaattechnicus

Gepubliceerd op

“Ik word gewoon heel vrolijk van mijn werk”, zegt Hans Markies, technisch specialist bij Strukton Worksphere in Utrecht. “Door mijn werk help ik mee aan oplossingen voor meer duurzaamheid en een beter milieu. Dat past bij mijn levensovertuiging: ik vind dat we goed voor ons klimaat en onze planeet moeten zorgen. In de klimaattechniek zie ik steeds meer technische mogelijkheden ontstaan die daaraan bijdragen

Lees het artikel op installateursZaken.nl

Virtueel warmtepompen in bedrijf stellen als lesmodule

Gepubliceerd op

Itho Daalderop is een samenwerking aangegaan met verschillende bedrijven om een lesmodule ‘Virtuele leermeesters’ te ontwikkelen. Met een Augmented Reality bril kunnen leerlingen videobellen met de leermeester, die op afstand kan meekijken en bijsturen. Deze kan zo meer leerlingen op afstand begeleiden.

De lesmodule in Augmented Reality dient als ‘skills set’ voor nieuwe leerlingen en is een aanvulling op de klassikale theorielessen. De lesmethode wordt financieel ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Toepassing van deze nieuwe lesmethode en technieken moet nieuwe leerlingen enthousiasmeren om te kiezen voor verduurzamingstechniek.

Eén van de deelnemende bedrijven, The Service Concept, heeft al de eerste stappen gezet om het installatieproces van de lucht/water-warmtepomp HP-S van Itho in kaart te brengen. Doel hiervan is dit proces te verwerken in augmented reality software zodat monteurs straks de echte wereld gecombineerd met de virtuele wereld kunnen zien in de Hololens-bril en zo geholpen kunnen worden tijdens de installatie en inbedrijfstelling van de HP-S.

De 3D-modellen zijn inmiddels bewerkt en de productie van de (3D) content is afgerond. Een sneakpreview van de bewerkte 3D modellen is hier te zien.

Foto's: Virtuele Leermeesters

Opleiding werktuigbouw biedt volop baankansen

Gepubliceerd op

Technische opleidingen zijn een goede keuze als het gaat om baankansen. Dit geldt vooral voor de opleiding werktuigbouwkunde. Tot 2022 zijn er in deze sector 32.500 vacatures terwijl de instroom momenteel 9.800 is. Dit blijkt uit de rapportage ‘De Arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022’ van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Vooral meisjes zien zichzelf nog niet als bijvoorbeeld monteur, hoewel het aantal vrouwen dat een bètatechnisch mbo-diploma behaalde in de periode van 2006 tot 2017 wel licht is gestegen van 3.493 naar 5.179. In de hoop de tekorten in de technische sectoren aan te vullen, is hier sprake van een bovengemiddelde stijging van het cao-loon, aldus cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2017.

Post-hbo opleiding BIM Coördinator in najaar van start

Gepubliceerd op

TVVL heeft een post-hbo opleiding tot BIM Coördinator ontwikkeld. Op 11 oktober gaan de eerste cursisten van start. Met het volgen van deze opleiding ontwikkelen de deelnemers zich tot degenen die, samen met een BIM-team, een BIM-model opleveren. Naast praktijkkennis en -opdrachten besteedt de opleiding aandacht aan coaching, management en persoonlijke ontwikkeling.

De basis van de opleiding tot BIM Coördinator is de dagelijkse praktijk, waarbij de cursisten leren door te doen. De opleiders zelf zijn ervaren BIM-experts die zelf ook dagelijks met BIM in de praktijk bezig zijn.

Persoonlijk
Om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen, kiest TVVL voor een opzet met relatief kleine groepen van maximaal 10 personen. Gedurende de cursus heeft elke deelnemer 3 persoonlijke coachingsmomenten. Tijdens deze gesprekken gaan de deelnemers met een eigen coach in gesprek over hun leerdoelen.

Primeur
De cursus BIM Coördinator is de eerste opleiding tot BIM Coördinator in Nederland waarvoor de post-hbo registratie is aangevraagd. TVVL ontwikkelde samen met een aantal partners de opleiding vanwege het toenemende belang van BIM binnen bouwprojecten en heeft alle belangrijke onderdelen van het ‘gedigitaliseerde bouwproces’ in de lesstof verwerkt. Naast deze opleiding tot BIM Coördinator biedt TVVL ook de praktijkcursus ‘Startend BIM-modelleur’.

Persoonlijkheidstest
De opleiding BIM Coördinator bestaat uit 15 hele lesdagen. Om de leerdoelen te realiseren die de deelnemers zichzelf stellen, vullen de cursisten aan het begin van de opleiding eerst de DISC-persoonlijkheidstest in. Aan de hand van de uitkomsten kunnen zij samen met een gediplomeerde coach hun persoonlijke leerdoelen formuleren. De opleiding behandelt verder de benodigde software (Navisworks en Solibri) en gaat dieper in op wat BIM voor een installatie- of bouwbedrijf inhoudt.

Aanmelden
De eerste cursus BIM Coördinator van TVVL start op 11 oktober. Inschrijven kan via de website www.tvvl.nl/bimcoordinator. Als de deelnemers de verplichte werkopdrachten met een voldoende afsluiten en een succesvolle eindpresentatie houden, ontvangen de cursisten hun post-hbo diploma.

Leerlingen installatietechniek gaan calculeren met praktijkgerichte software

Gepubliceerd op

De leerlingen van het regionale opleidingscentrum (ROC) Gilde uit Roermond gaan in het nieuwe schooljaar calculeren met ActoCalculatie. Deze praktijkgerichte oplossing zal het tot nu toe gebruikte Excel vervangen.

“Dit voorjaar werden we vrijwel direct na de introductie van onze vernieuwde calculatiesoftware benaderd door Gilde Opleidingen. Zij zochten voor de opleidingen Elektrotechniek en Installatietechniek software ter ondersteuning van het vak Calculatie”, vertelt Martijn van Goch, salesmanager bij Acto Informatisering. “Het ROC zocht een praktijkgerichte oplossing die het tot nu toe gebruikte Excel zou kunnen vervangen.”

Prijs- en artikelinformatie altijd up-to-date
Na een korte selectie viel de keuze op ActoCalculatie. Daarbij was het niet alleen de aansluiting met de branche die de doorslag gaf. Ook de koppeling met de webshops van de leveranciers en 2BA bleek een voordeel. De leerlingen kunnen snel aan de slag en hoeven niet eerst de artikel- en prijsinformatie te updaten. “Dat was met Excel elke keer weer een lastige klus.”

Offertes voor kleine en grote projecten
Gedurende de laatste twee jaar van de opleidingen wordt het vak Calculatie gegeven. Gilde Opleidingen start met kleine projecten, zoals een kleine woning of utiliteit, om gedurende de periode het project groter en complexer te maken. “ActoCalculatie is dankzij de flexibele opzet geschikt voor zowel kleine, en ook de grote en complexe calculaties. Het sluit zodoende prima aan bij de opdrachten.”

Speciale studentlicentie
ActoCalculatie Start wordt in een studentlicentie op de boekenlijst van de leerlingen gezet. Acto traint de docenten, ondersteunt ze met opleidingsmateriaal en voor de leerlingen wordt een speciale workshop georganiseerd, waarin zij kennismaken met het calculatieproces in de praktijk. “Het is leuk om te merken dat niet alleen installatiebedrijven enthousiast zijn over onze software, maar dat ook beroepsopleidingen ons weten te vinden. Met het gebruik van onze moderne software dragen we graag een steentje bij aan het opleiden van een nieuwe generatie technici!”

Feenstra mag proeve van bekwaamheid afnemen voor alle 800 monteurs

Gepubliceerd op

Sinds juni 2019 mogen de Feenstra-opleidingscentra in Amsterdam en Capelle a/d IJssel  ‘het InstallQ-keurmerk geaccrediteerd’ voeren. Door deze accreditatie kan de organisatie al haar 800 monteurs intern een proeve van bekwaamheid afnemen, zodat zij aan de wettelijke bepalingen voldoen. Eerder certificeerde het bedrijf zich al voor het keurmerk ‘Zonnekeur’.

Vanaf 2020 mogen alleen gecertificeerde bedrijven met vakbekwame monteurs nog werkzaamheden verrichten aan cv-ketels, geisers en gashaarden (handhaving per januari 2021). “Deze certificering voor verwarmingsbedrijven vinden wij een prima ontwikkeling en ondersteunen wij van harte”, aldus Arian Lodder, operationeel directeur bij het bedrijf.

Lodder zit al jarenlang in het vak en heeft situaties meegemaakt “die we met zijn allen niet moeten willen”. Veelal installaties die met de beste bedoelingen zijn aangelegd maar, door gebrek aan gedegen kennis van degene die dit heeft gedaan of de installatie onderhoudt, niet veilig zijn. “Iedereen verdient een veilige en comfortabel woonomgeving. Laten wij daar als branche waar we kunnen aan meewerken. Ondanks dat het keurmerk ons bepaalde verplichtingen oplegt, zijn we er van overtuigd dat het de branche veel zal brengen. Ik vind het in ieder geval belangrijk dat onze vakmensen gediplomeerd zijn, hun vakinformatie bijhouden en veilig werken conform de wettelijke voorschriften. Hierbij helpen en begeleiden wij hen ook graag. Met opleidingen via onze eigen vakschool, presentaties van fabrikanten of anderen, en interne ‘buddy’s’ voor de collega’s die net het vak zijn ingestapt.”

In vier dagen basis aircomonteur

Gepubliceerd op

Vanaf september 2019 starten koeltechnisch bureau IJskoud en technisch opleider ROVC een nieuwe opleiding koeltechniek in Amsterdam: de IJskoud Academie. De twee partijen gaan de samenwerking aan omdat zij beiden een sterke behoefte signaleren aan praktijkgericht onderwijs in de koeltechniek. Het leerprogramma is modulair opgebouwd. Studenten kunnen in vier dagen al het diploma Basis Airco Monteur halen, waarna ze naar wens en behoefte hun profiel en kennis kunnen uitbreiden met aanvullende trainingen.

De behoefte aan meer praktijkgerichte opleidingen in de koeltechniek is er al een tijd volgens beide partijen. Niet alleen bij mensen die een technische baan willen, maar vooral ook bij mensen die al in de techniek werken en meer willen leren. IJskoud wil als koeltechnisch expert niet alleen kennis delen vanuit haar passie voor de koeltechniek, maar ook omdat er een dringende noodzaak is.

Praktijkervaring boven theorie
José Komin, algemeen directeur van IJskoud, vertelt: “Wij ondervinden hier dagelijks de mismatch tussen de skills die nieuwe medewerkers hebben en de skills die wij van ze vragen. Feitelijk lopen er teveel niet-gekwalificeerde werkzoekenden rond, terwijl de vraag naar talent en ervaring in de koeltechniek groter is dan ooit. Daarom hebben wij de handen ineen geslagen met ROVC en een praktijkgericht opleidingsprogramma ontwikkeld waarin studenten kunnen kiezen wat hen aanspreekt of wat hun carrière nodig heeft. Dus geen theoretisch goed, maar echt aan de slag onder leiding van ervaren mensen uit het vak. We hopen op een flinke stroom aanmeldingen. Techniek wordt ondergewaardeerd, geheel onterecht als je het mij vraagt, want techniek is de toekomst. Het wordt daarom tijd dat we dit met praktijkonderwijs naar een hoger niveau gaan tillen!”
Nico van Leeuwen van ROVC vult aan: “Veel mensen die de techniek in willen zien op tegen het starten met een opleiding via de bestaande onderwijsprogramma’s die er zijn. Dat is vaak gebaseerd op eerdere negatieve ervaringen, weinig vertrouwen in hun eigen talenten als het gaat om leren of een beperkt taalniveau. Vaak weten ze ook niet zeker of techniek wel iets voor ze is en daarom hikken ze aan tegen een lange opleiding. Juist door het volgen van korte praktische cursussen waarin je snel successen kunt behalen en dat wat je leert meteen gaat toepassen in de praktijk, hervinden ze hun zelfvertrouwen. Deze manier van leren maakt ze zelfs heel enthousiast, wat vaak leidt tot het volgen van meer cursussen en in veel gevallen op termijn ook een erkend mbo-diploma.”

Compleet programma
De IJskoud Academie start met een programma op het gebied van elektrotechniek en Airco-VRF techniek, voor iedereen met interesse in een technische baan. Trainingen worden gegeven bij IJskoud in Amsterdam-Noord, door trainers van zowel IJskoud als ROVC in speciaal daarvoor ingerichte praktijklokalen.

Vanaf de start in september 2019 bestaat het programma uit de volgende trainingen:

 • Aircotechniek basis
  ·       Airco en VRF installaties en F-gassen versneld
  ·       F-gassen categorie I
  ·       Elektrotechniek basis
  ·       NEN 3140 vakbekwaam persoon
  ·       Elektrisch schakelen
  ·       NEN 3140 voldoende onderricht persoon

Inschrijven kan via de websites van IJskoud en ROVC.

 

Onderwijs sluit niet goed aan op technisch bedrijfsleven

Gepubliceerd op

Slechte aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven is de belangrijkste oorzaak voor het tekort aan technici. Hierdoor past het profiel van potentiële werknemers niet bij de uitstaande vacatures. Dit vindt de technische sector zelf, zo blijkt uit recent onderzoek. Andere oorzaken zijn de vergrijzing en het imago van de branche. 

Het tekort aan goede technici is op allerlei niveaus merkbaar. Het grootste gemis aan technici wordt ervaren op mbo-4 niveau (46%). Maar ook op mbo-3- (23%) en hbo-niveau (21%) is er onvoldoende technisch opgeleid personeel. Technische organisaties zijn het hardst op zoek naar mediors met twee tot vijf jaar ervaring. Op dit niveau verwacht bijna de helft (47%) van de technische organisaties een tekort in de komende 5 jaar.

John Huizing, directeur bij ROVC, training- en opleidingsinstituut dat het onderzoek liet uitvoeren: “Dat er te weinig technisch geschoolde medewerkers in Nederland zijn, zorgt ervoor dat bedrijven naar andere opties gaan kijken. Het aandeel buitenlandse technici in Nederlandse bedrijven is bijvoorbeeld nog nooit zo hoog geweest. Een creatieve oplossing, maar het kan ook wat dichter bij huis gezocht worden. Technische bedrijven kunnen werknemers aannemen die op het eerste oog misschien niet aan de gestelde eisen voldoen. Dit omdat ze een andere opleiding hebben genoten of omdat het kennisniveau niet geheel bij de praktijk aansluit. Deze werknemers kunnen bijgeschoold of opgeleid worden. De technische branche krijgt er hierdoor werknemers bij en lost zo het tekort zelf op. Een win-win situatie.”

Aan het onderzoek deden ruim 1200 respondenten uit de technische branche mee. Ze geven in het rapport antwoord op vragen over markt-, HR- en opleidingstrends binnen de techniek. De ROVC TechBarometer is gratis aan te vragen via de volgende link: www.rovc.nl/techbarometer.

Vakspecialisten gaan via Instagram Live lesgeven

Gepubliceerd op

Vandaag vindt de eerste les plaats van een nieuwe lesmethode waarbij leerlingen via Instagram Live les krijgen van verschillende vakspecialisten. De focus van deze les ligt op duurzaam bouwen. Via een interactieve helm beantwoorden vakspecialisten vragen die de studenten via de chat stellen. Dit gebeurt real-time terwijl ze aan het werk zijn. Het initiatief is bedoeld als aanvulling op het huidige praktijkonderwijs, beoogt een oplossing te bieden voor de groeiende behoefte aan actuele kennis over innovatie en duurzaamheid in het mbo-onderwijs en het beroepsperspectief van studenten te verbeteren.

91 procent van de mbo-studenten lijkt het leerzaam om les te krijgen van vakspecialisten uit de praktijk. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd onder studenten van ROC Amsterdam en mboRijnland, die gaan deelnemen aan de pilot die de naam ‘Klassewerk’ heeft meegekregen. 86 procent van de studenten lijkt het leuk om een kijkje achter de schermen te nemen bij vakspecialisten. Daarnaast geeft de meerderheid (61%) aan dat ze – aanvullend op hun huidige lesprogramma – meer willen leren over de praktijkervaringen van professionals uit het werkveld.

Toegevoegde waarde
Marjolein van Kooten, Opleidingsmanager Bouw, Infrastructuur & Onderhoud ROC Amsterdam, ziet een toegevoegde waarde voor het mbo-onderwijs van deze nieuwe aanvullende werkvorm: “Klassewerk draagt bij aan de verbinding tussen theorie en praktijk. Het laat studenten kennismaken met (nieuwe) werkvormen, zonder dat ze daarvoor de school uit hoeven. Je haalt de buitenwereld naar binnen.” Badr Moustaïne, docent en coördinator bij ROC Amsterdam, beaamt dit en geeft aan dat Klassewerk dynamischer is dan zijn gebruikelijke lesmethode: “De studenten zien de lesstof voor hun ogen worden toegepast. Dat is vrij zeldzaam en gebeurt nergens binnen het technisch onderwijs.” Omdat studenten zich dagelijks op Instagram begeven, is dit een laagdrempelige manier van kennisvergaring. Meer dan de helft (55%) van de studenten geeft dan ook aan het leuk te lijken om les te krijgen via Instagram.

Duurzame wisselwerking
Ook Harry Buijs, specialist in wind- en zonne-energie en één van de professionals die de Klassewerk lessen verzorgt, vindt dat theorie- en praktijkkennis beter op elkaar afgestemd kunnen worden: “Het verbaast me dat leerlingen vaak theoretisch al best veel weten, maar dat de praktijkkennis wat mager is.” Daarom vindt hij het belangrijk dat zijn kennis wordt doorgegeven aan een nieuwe generatie. Deze nieuwe manier van lesgeven heeft niet alleen een toegevoegde waarde voor de deelnemende studenten, illustreert Moustaïne: “Vakspecialisten dragen een steentje bij aan de opleiding van hun toekomstige medewerkers. In ruil draagt hun kennis uit de praktijk bij aan de ontwikkeling van de docenten. Er is sprake van een duurzame wisselwerking.”

Duurzaamheid en innovatie
Van Kooten ziet dat er een groeiende behoefte is in het mbo om het curriculum aan te vullen met lessen over duurzaamheid en innovatie: “Specialisten uit de praktijk hebben actuele kennis die op een school nooit in die mate aanwezig kan zijn.” Ook Moustaïne is hier actief mee bezig in zijn lessen: “Ik probeer mijn studenten bewust te maken van het feit dat we een nieuwe fase in gaan, waar duurzaamheid niet meer een bijzonderheid is maar de standaard wordt. Een initiatief als Klassewerk kan de vertaalslag, die nog nodig is binnen het onderwijs, ondersteunen.”

Beter beroepsperspectief
66 procent van de leerlingen geeft aan dat ze denken dat de kennis die ze opdoen bij Klassewerk hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. 70 procent ziet Klassewerk dan ook als een toegevoegde waarde op het huidige lesprogramma. Ook Buijs ziet een meerwaarde: “We hebben weinig tijd om mensen op te leiden in het veld. Het zou fijn zijn als mensen meer praktijkkennis zouden hebben. Door Klassewerk krijgen ze toch wat meer inzicht.”

Vakmensen van de toekomst
Klassewerk is een initiatief van Volkswagen Bedrijfswagens. In de eerste vier lessen verzorgen specialisten in duurzaam bouwen die een Volkswagen Bedrijfswagen rijden de live lessen. Voor de vijfde les kunnen vakmensen uit heel Nederland uit verschillende disciplines zich aanmelden, ook vakmensen die niet in een Volkswagen rijden. Daarnaast kunnen mbo-docenten die een Instagram Live les in hun klas willen organiseren, zich aanmelden. Na de pilot worden de aanmeldingen aan elkaar gekoppeld, zodat er  meer Klassewerk live lessen gefaciliteerd kunnen worden – waarvan het aantal afhankelijk is van de hoeveelheid aanmeldingen.

Vakprofessionals en mbo-docenten kunnen zich aanmelden via: www.vwbedrijfswagens.nl/nl/klassewerk.html