Tag Archives: verwarming

Recycle-bonus voor oude cv-ketel

Gepubliceerd op

Wie dit najaar zijn oude cv-ketel inruilt voor een duurzamere oplossing, ontvangt van Nefit Bosch een recycle-bonus die kan oplopen tot 375 euro. De fabrikant komt daarnaast met een recycle-service voor installateurs. De oude cv-ketels worden opgehaald en kunnen voor 95% worden gerecycled en hergebruikt.

Bij aanschaf van een Nefit warmtepomp of zonneboiler kan de consument een voordeel tegemoet zien van 75 euro of meer, oplopend tot 375 euro bij een duurzame installatie. Wie geen oude ketel heeft om in te ruilen, kan aanspraak maken op een tijdelijk actievoordeel. De consument kan na aankoop zelf de recycle-bonus aanvragen op www.nefit-bosch.nl.

Recycling-service
Jaarlijks worden in Nederland een kleine 400.000 cv-ketels afgedankt. Na installatie van een nieuw toestel, zorgt de installateur doorgaans voor het afvoeren van de oude ketel. Dit najaar kunnen installatiebedrijven kiezen voor de recycle-service van Nefit Bosch. Na aanmelding wordt het toestel op het gewenste tijdstip opgehaald. De installateur ontvangt per ketel een vergoeding van 25 euro of 30 euro aan spaarpunten in het Nefit Bosch Partner Programma.

95% Hergebruik
De oude ketels worden ingezameld en professioneel gedemonteerd. De verschillende materialen, zoals RVS, koper en aluminium, worden machinaal gescheiden. Uit de printplaat van de ketel worden onder andere goud, zilver en koper teruggewonnen. Deze materialen gaan naar smelterijen en komen uiteindelijk terecht in uiteenlopende nieuwe producten. De kunststoffen worden gesorteerd. Het bruikbare deel wordt als tweedehands grondstof ingezet bij de productie van kunststof producten, zoals auto-onderdelen en straatmeubilair. Zo wordt tot 95% van het materiaal teruggewonnen en hergebruikt.

Certificering
Voor de recycle-service werkt Nefit Bosch samen met een gecertificeerde partner: Riwald Recycling BV. Dit bedrijf komt in aanmerking voor het Waste Electric and Electronic Equipment Label of Excellence (WEEElabex). Daarmee is een hoog kwaliteitsniveau verzekerd voor inzameling, opslag, transport, recycling en hergebruik. De verwerkte volumes en bereikte recyclingresultaten worden gerapporteerd en ook moeten de bedrijven in de hele keten aangeven wat er precies met de materialen gebeurt. Gecertificeerde bedrijven als Riwald worden gecontroleerd door onafhankelijke instanties.

CO2-neutraal in 2020

Bosch wil vanaf volgend jaar volledig klimaatneutraal zijn. Op de korte termijn betekent dit dat Bosch meer groene stroom zal gebruiken en alle onvermijdelijke CO2-emissies compenseert. De meer dan 400 vestigingen van Bosch overal ter wereld zullen vanaf 2020 geen CO2-voetafdruk meer achterlaten. Tot 2030 zal de onderneming gaandeweg het aandeel hernieuwbare energiebronnen verhogen, zowel in de eigen productie als bij de inkoop van energie. Daarnaast investeert Bosch een miljard euro in de energie-efficiëntie van zijn locaties. Het concern steekt bovendien de komende jaren ook miljoenen extra in duurzame technologieën, zoals warmtepompen, waterstoftechnologie en Internet of Things.

Realtime monitoren van warmte-units

Gepubliceerd op

Het is nu mogelijk om de AquaHeat warmte-units, geleverd door Fortes Import, realtime te monitoren. Bijna elke diagnose kan gesteld worden, zonder op de locatie aanwezig te zijn. Er kan servicegericht aangestuurd worden, waardoor onderdelen niet langer onnodig uitgewisseld worden. De AquaHeat Mercurius kan eventueel achteraf geïnstalleerd worden, in reeds opgeleverde projecten. Met informatie van de meetwaarden over de bedrijfssituaties, kunnen diagnoses worden gesteld over storingen en/of foutmeldingen.

De AquaHeat Mercurius Remote Control communiceert via het NB-IoT netwerk en wordt aangesloten op de Modbus aansluiting van de regelaar. Parameters kunnen via de Cloud, individueel, per project of per type warmte-unit aangepast worden.

Energiemeter uitlezen
Het is mogelijk om de energiestanden realtime uit te lezen. Dit kan wanneer de energiemeter middels de M-bus is aangesloten op de TR-03 regelaar. De volgende waarden kunnen hieruit worden gelezen: serienummer van de energie meter, fabrikant, online status, primaire flow, vermogen, aanvoertemperatuur, retourtemperatuur en het totale energiegebruik.
Pre-payment
Bij pre-payment kunnen gebruikers, vooraf voor een bepaalde hoeveelheid energie aankopen ter waarde van een zelf te kiezen geldbedrag. Via de Mercurius wordt dan een energielimiet ingesteld. Wanneer het pre-payment ingeschakeld is en er is geen krediet beschikbaar, wordt de status van pre-payment in de TR-03 regelaar ingesteld op ‘geen krediet’. De TR-03 regelaar gaat dan terug naar een minimaal setpoint. In deze modus ondersteunt de regelaar bijvoorbeeld alleen vorstbescherming en anti-legionella, indien dit zo wordt geconfigureerd. Wordt het saldo weer opgewaardeerd, dan wordt de status van pre-payment bijgewerkt naar ‘voldoende krediet’. Vervolgens gaat de TR-03 regelaar terug naar de project instellingen.
Commisioning (hydraulisch inregelen)
Een heel project ka hydraulisch worden ingeregeld. Dit is mogelijk wanneer de energiemeter via de M-bus is aangesloten op de TR-03 regelaar. Er kan hydraulisch worden ingeregeld op basis van: vermogen (kW), primaire flow (l/h) en retourtemperatuur (°C), voor elke bedrijfssituatie afzonderlijk.
Gebouwbeheersysteem
Het is ook mogelijk om de TR-03 regelaar parallel met een gebouwbeheersysteem te koppelen. Met een tweede Modbus uitgang op de regelaar kan er tegelijkertijd een Mercurius worden aangesloten om online 24/7 realtime te monitoren.
Bluetooth Low Energy
Met een bluetooth verbinding, kan middels een app op een smart device, ook offline service verleend worden. Alle online functies zijn ook offline te gebruiken.
Toegankelijkheid
Het Mercurius platform is overal ter wereld te benaderen middels een web portal. Om het dataverbruik te beperken is gebruik gemaakt van tabbladen.
Dataverkeer
De Mercurius maakt gebruik van data. Er is landelijke dekking met het Vodafone NB-loT netwerk in Nederland. Alle landen in de EU worden bovendien ondersteund en hebben toegang tot het Mercurius platform.

Grootschalige toepassing zelflerende boilers in België

Gepubliceerd op

In de Belgische regio Gent worden 138 smartboilers geïnstalleerd. Het betreft zelflerende elektrische boilers die zich aanpassen aan het verbruikerspatroon. “Via een algoritme onthoudt de Green Energy Smartboiler exact wanneer warm water nodig is”, legt algemeen directeur Messiaen van fabrikant Itho Daalderop uit. “De boiler weet na een week precies wanneer het gezin in de woning warm water nodig heeft. Dat is voornamelijk in de ochtend en wanneer iedereen na het werk of school terug thuiskomt. In tussentijd hoeft de boiler dus geen water op 60°C te houden.”

De Green Energy Smartboiler zorgt met dit algoritme voor een besparing tot 12% per jaar ten opzichte van een klassieke elektrische boiler, claimt de fabrikant. De gebruiker kan via een online platform en de bijhorende app het energiegebruik van de boiler volgen.

Benutten overcapaciteit
De smartboilers van Itho Daalderop worden ook gebruikt om de balans op het elektriciteitsnet te verzekeren. Hiervoor werkt Itho Daalderop samen met zogenaamde aggregatoren. Dat zijn bedrijven die fungeren als tussenpersoon tussen de elektriciteitsnetbeheerder en de afnemers. Zodra er overcapaciteit optreedt, sturen zij een signaal door naar de smartboilers, die het teveel aan elektriciteit gebruiken om het water in de boiler kortstondig bij te warmen.

Weer subsidie voor kaswarmte uit zonlicht

Gepubliceerd op

Vanaf 2020 gaat de overheid een investering in de DaglichtKas weer subsidiëren. Dat is althans het advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. In het algemeen worden de adviezen van het PBL door het ministerie overgenomen. In het advies stelt het PBL voor om de investering gedurende 15 jaar te stimuleren met een maximum tarief van 0,084 euro per kWh.

De DaglichtKas, een innovatie die Technokas ontwikkelde, biedt de glastuinbouw een zonvolgend thermisch systeem in het dek van de kas waarmee telers warmte uit zonlicht kunnen oogsten. Daarvoor worden in het (dubbel)glas van het kasdek lenzen geplaatst. Deze lenzen zorgen voor het focussen van de zonlichtbundel op een vrijhangende buis onder het kasdek. In de buizen stroomt water dat door het zonlicht wordt opgewarmd. Deze warmte wordt via deze buizen afgevoerd naar een seizoensopslag in de bodem of dagopslag in bovengrondse tanks.

Vooral voor sierteelt
De DaglichtKas is met name geschikt voor de sierteelt, omdat in veel van die teelten geen direct zonlicht nodig is. Het kasdek van een DaglichtKas zorgt namelijk - mede door de lenzen in de ruiten - voor diffuus licht in de kas. In 2018 heeft Technokas een grote DaglichtKas van 5 hectare bij Ter Laak Orchids gerealiseerd. Deze kas ontving al subsidie, maar toen vanuit de SDE+-regeling. In 2018 en 2019 is de subsidiemogelijkheid voor de DaglichtKas door de overheid uit de SDE+-regeling geschrapt. Zij vond dat de innovatie te veel afweek van de standaard systemen die binnen de categorie zonthermie van de SDE+-regeling werden gesubsidieerd. Desondanks beloonde het ministerie van EZK Ter Laak Orchids eind 2018 met de EZK Energy Award, voor hun investering in de DaglichtKas.

Bijdrage aan verduurzaming
Het PBL adviseert de minister nu om in de nieuwe SDE++-regeling, die in 2020 van kracht wordt, de DaglichtKas opnieuw op te nemen. Het PBL heeft hiervoor het concept van de DaglichtKas nader onderzocht en alle meerkosten berekend, maar ook de energetische voordelen in kaart gebracht. De onderzoekers zijn van mening dat deze technische innovatie sterk bijdraagt aan de verduurzaming van de glastuinbouw en dat subsidie daarom is gerechtvaardigd om de meerinvestering ten opzichte van een conventionele kas deels te vergoeden.

Vergoeding voor meerinvestering
Naast het speciale kasdek met dubbelglas en lenzen, en de collector met de buizen boven in de kas, moet de ondernemer ook investeren in een warmtepomp, warmte- en koudeopslag en gerelateerde systemen. Ook moet de constructie van de kas iets steviger worden uitgevoerd. De subsidie die het PBL voorstelt, heeft echter betrekking op de meerinvestering voor de directe kosten van het innovatieve systeem, namelijk de lenzen, de collectorbuizen en het zonvolgsysteem. In die berekening komt het PBL bij haar voorstel voor een basisbedrag van 0,097 €/kWh. Met de DaglichtKas zou een ondernemer op basis van de huidige gasprijs op dit moment een maximale subsidie kunnen ontvangen van circa 12 euro per m2 per jaar. Om zijn kansen ten opzichte van andere duurzame energieproducenten te vergroten, kan hij echter ook besluiten om voor een lager bedrag in te schrijven.

Ventilatorconvector die zowel verwarmt als koelt

Gepubliceerd op

Jaga brengt een klimaattoestel op de markt dat actief verwarmt én koelt. De ventilatorconvector is qua vermogen en koelcapaciteit te vergelijken met airconditioning, maar kan een ruimte ook verwarmen zoals een reguliere radiator. De Briza 22 is verkrijgbaar als wand- of plafondinbouw in verschillende afmetingen.

Een warmtewisselaar maakt dat het apparaat zowel kan verwarmen als koelen. In de winter stroomt er warm water door het toestel en wordt er warme lucht via een ingebouwde ventilator de ruimte in gebracht. In de zomer gebeurt hetzelfde alleen dan met koud water en koude lucht. Het apparaat kan verwarmen tot 2.1162 W (75/65/20°C) en koelen tot 1.0042 W (7/12/27°C). Door de kleine waterinhoud en het grote vermogen reageert de ventilatorconvector snel op elke temperatuurschommeling, aldus de producent. Hierdoor is Briza 22 geschikt voor aansluiting op lagetemperatuursystemen, zoals warmtepompen, zonne-energiesystemen en condensatieketels.

Energiezuinig
De Briza 22 beschikt over de Low-H2O-techniek om energiezuinig te verwarmen. Door de hoge efficiëntie is het energiegebruik van de Briza 22 zeer laag en door de lage temperaturen hebben de motoren een langere levensduur, meldt de producent. De nieuwste EC-motoren van EBM-PAPST zorgen bovendien voor een verlaging van de bedrijfskosten, een verminderde impact op het milieu en een stille werking.

Elke ruimte een andere temperatuur
De Briza 22 is verkrijgbaar als wand- of plafondinbouw in verschillende afmetingen. Daarnaast zijn er twee modellen: een 2-pijpsuitvoering en een 4-pijpsuitvoering. De 2-pijpsuitvoering beschikt over één warmtewisselaar waardoor deze kan verwarmen óf koelen. De 4-pijpsuitvoering maakt het mogelijk om te verwarmen én tegelijkertijd te koelen in verschillende ruimtes van een gebouw, doordat het apparaat beschikt over twee warmtewisselaars.

Stil en onopvallend
Briza 22 heeft, ondanks het hoge vermogen, een stille werking en voldoet aan strenge geluidseisen. Dit maakt dit toestel geschikt voor utiliteitsbouw, zoals winkelruimtes, kantoorpanden, schoolgebouwen, hotels en meer. Vooral in publieke gebouwen met meerdere ruimtes is het handig als verschillende ruimtes andere temperaturen kunnen hebben. Dit is eenvoudig te regelen via de nieuwste domoticasystemen en thermostaten.

Waterstof voor verwarming in elk huishouden

Gepubliceerd op

Flamco en HSF gaan participeren in The Green Village in Delft. Dit platform biedt mogelijkheden om de toepassing van waterstof als duurzame energiedrager in een gecontroleerde en reële omgeving verder te onderzoeken en testen. Doel hiervan is dat elk huishouden in de toekomst veilig gebruik kan maken van waterstoftechnologie voor verwarming.

Beide tot het Aalberts concern behorende bedrijven zien waterstof als een veelbelovende, alternatieve energiebron voor het verwarmen van woningen. Ze willen grenzen verleggen om de energietransitie mogelijk te maken. ‘Waterstof kan de energiebehoeften van huishoudens op een duurzame manier en zonder schadelijke uitstoot invullen. Om waterstoftechnologie op een veilige en toegankelijke manier toe te passen, is verder onderzoek en ontwikkeling nodig’, stellen beide bedrijven.

Stichting Green Village beschikt over een platform met praktijklocatie om duurzame innovaties in bestaande woningen te onderzoeken en testen. Naast de TU Delft participeren diverse bedrijven, overheden en onder andere netbeheerders in het platform.

Fotobijschrift: Ondertekening samenwerking door de heer Jaron Weishut, Managing Director The Green Village (l) en de heer Maarten van de Veen, Executive Director HFC Aalberts.

Radiator voor retroliefhebbers

Gepubliceerd op

Vasco brengt een radiator op de markt voor retroliefhebbers. De radiator biedt uiteraard wel een hedendaags warmtecomfort. De strakke, ritmische lijnen en zachte rondingen herinneren aan de gietijzeren kolomradiatoren van vroeger. De radiatoren misstaan niet in bijvoorbeeld klassieke herenhuizen en moderne lofts met een industriële uitstraling.

De uitvoering in staal garandeert een hoog warmtecomfort. Dankzij zijn forse afmetingen vormen grote en hoge ruimtes geen enkel probleem. Maar ook verwarmen op een lage, energiezuinige verwarmingstemperatuur is perfect mogelijk, aldus de fabrikant. De Ritmo is daarom zowel geschikt voor bestaande woningen als energetische renovaties en nieuwbouw.

Verticaal en horizontaal
De kolomradiatoren zijn beschikbaar in uitvoeringen met twee, drie of vier kolommen voor extra warmteafgiftecapaciteit. De verticale variant is beschikbaar in de hoogtes 1500, 1800, 2000 en 2200 millimeter, met zes tot zestien elementen. In deze versie heeft de Ritmo ook altijd een universele middenaansluiting. De horizontale Ritmo is verkrijgbaar in de hoogtes 300, 400, 500, 600 en 900 millimeter, met tien tot veertig elementen en een breedte van 450 millimeter of 1800 millimeter. De relatief brede openingen die gemakkelijk te reinigen zijn, maakt deze uitvoering geschikt voor toepassing in openbare ruimtes. De horizontale versie kan vrijstaand opgesteld worden met een vrijstaande standvoet.

Onzichtbare lasnaden
De radiatoren zijn zonder zichtbare lasnaden uitgevoerd. Ze zijn in twee kleuren beschikbaar: puur wit of trendy zwart. De aanvoer- en retourleiding kan naar keuze links of rechts worden geplaatst. Ook is er een versie met geïntegreerd ventiel. Voor bevestiging tegen de wand zijn er verschillende oplossingen mogelijk. Er is een ophangsysteem (wandconsoleset) in dezelfde kleur als de radiator met een vaste wandafstand, of een telescopische montageset voor een variabele wandafstand. De Ritmo-collectie is verder verkrijgbaar met een handdoekbeugel in chroom. Voor onvoldoende draagkrachtige wanden biedt Vasco een ondersteunvoet om het gewicht van de radiator op de grond te laten rusten. Daarbij zijn verschillende rozetten verkrijgbaar waarmee de ondersteunvoet in de vloerplaat of bovenop de vloer geplaatst kan worden.

 

Industrie voor verwarming bundelt krachten

Gepubliceerd op

De oprichting van de Nederlandse Verwarmingsindustrie is nu officieel een feit. Tijdens een bijzondere ledenvergadering plaatsten de voorzitters van de deelnemende secties en/of verenigingen hiervoor hun handtekening. Het betrof Henk Sijbring van VFK, Bart Looman van VLS, Roger Lippertz van Rogafa en Jan Verdonk van de sectie warmte- & distributieafgiftesystemen. Er is zo een krachtenbundeling ontstaan op het gebied van warmte-opwekking, warmtedistributie en -afgifte, lucht- en stralingsverwarmingssystemen, regelapparatuur en rookgasafvoersystemen.

De gezamenlijke bundeling van kennis en kunde moet leiden tot een marktgerichte benadering waarbij duurzaam en comfortabel verwarmen van de gebouwde omgeving centraal staan. Naast het ontwikkelen van producten wil de Nederlandse Verwarmingsindustrie met het productportfolio een bijdrage leveren aan circulariteit en CO2 reductie.

Onder leiding van een interim bestuur, bestaande uit bestuursleden van de voormalige verenigingen, zal De Nederlandse Verwarmingsindustrie verder vorm krijgen. De secties behouden hun huidige bestuursleden en Henk Sijbring zal vooralsnog de rol van voorzitter op zich nemen. Coen van de Sande zal als directeur van De Nederlandse Verarmingsindustrie het aanspreekpunt zijn.

De Nederlandse Verwarmingsindustrie is aangesloten bij FME en de European Heating Industry Association (EHI).

Foto: Onder toeziend oog van Coen van de Sande, directeur van De Nederlandse Verwarmingsindustrie is de oprichtingsnotitie getekend door Henk Sijbring, Roger Lippertz, Jan Verdonck en Bart Looman.

“Bioketels zijn beste optie voor duurzame warmte”

Gepubliceerd op

“Bioketels zijn nodig om van het gas af te gaan waar warmtenetten en -pompen niet passen. Er is meer subsidie voor bioketels nodig om Nederland te helpen van het gas af te komen.” Dit zegt Theo de Groot, vice-voorzitter van de vereniging voor bioketelleveranciers, die vanmiddag het CE Delft-rapport ‘Bioketels voor warmte in de toekomst’ zal overhandigen aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken & Klimaat. 

“Warmtenetten en warmtepompen vormen straks de ruggengraat van de warmtevoorziening. Deze voorzieningen zijn echter niet overal mogelijk of betaalbaar. Dit is het geval waar het elektriciteitsnet niet of slechts tegen hoge kosten verzwaard kan worden en warmtenetten te ver weg liggen. In een deel van die gevallen zijn bioketels de beste optie voor duurzame warmte”, aldus De Groot. “In 2050 zouden bioketels tot zo’n 7% van de woningen, bedrijven en andere gebouwen verwarming en warm water kunnen leveren. Dit zijn zo’n 600.000 gebouwen, oftewel grofweg alle huishoudens in de provincie Utrecht. Dit gegeven past bij het Klimaatakkkoord, dat stelt dat ‘een forse opschaling van het aanbod van duurzame warmte’ nodig is met ‘een combinatie van alle warmtetechnieken en -bronnen’. Om dit te bereiken is wel meer subsidie nodig om het prijsverschil tussen een bioketel en een cv-ketel af te dekken.”

Wat zijn bioketels?
Bioketels werken ongeveer hetzelfde als cv-ketels, maar dan op snoei- en houtafval in plaats van gas: ze zetten dit om in warmte en soms ook elektriciteit. Daarnaast lopen er nu proeven om voedselafval en bermgras om te zetten naar brandstof voor bioketels. Deze brandstof komt vaak uit de regio. Het Klimaatakkoord stelt ook dat hier nog veel onbenut potentieel ligt. De Groot: “De nieuwste generatie bioketels kent rendementen die oplopen tot ver boven de 90% en heeft een hele lage uitstoot van fijnstof. Bioketels gaan bovendien wel tot twee keer zo lang mee als cv-ketels.”

Subsidie nodig
“De studie van CE Delft laat zien dat bioketels op veel plekken maatschappelijk het best betaalbaar zijn”, vindt Eppo Bolhuis, voorzitter van de vereniging voor bioketelleveranciers NBKL. “Maar voor het individuele huishouden of midden- en kleinbedrijf is nog wel subsidie nodig om bioketels even betaalbaar te maken als gasgestookte cv-ketels. Het Klimaatakkoord zegt jaarlijks 100 miljoen euro toe aan zogenaamde ISDE-subsidie voor zonneboilers, warmtepompen, bioketels en alle andere oplossingen. Volgens CE Delft zou echter alleen al voor bioketels tot 45 miljoen euro per jaar nodig zijn als we alle potentieel benutten. Het zou toch zonde zijn als mensen niet van het gas af kunnen omdat de subsidiepot op is?”

“Belang van verwarming en koeling steeds essentiëler”

Gepubliceerd op

Het warme weer van de afgelopen tijd benadrukt nog eens het belang van de cruciale rol die koeling in ons dagelijks leven speelt. Andrea Voigt, directeur-generaal van EPEE – een organisatie die de koel-, klimaat- en warmtepompindustrie in Europa vertegenwoordigt – legt uit dat verwarmings-, ventilatie-, klimaatregelings- en koelsystemen (HVAC-R) de komende decennia alleen nog maar meer zullen groeien.

“Europeanen brengen 90% van hun tijd binnenshuis door en tegen het jaar 2050 zal 80% van de Europese bevolking in stedelijke gebieden wonen. Daarom zullen verwarming, airconditioning en koeling worden steeds belangrijker om burgers te verzekeren van gezonde, productieve en comfortabele woon- en werkruimtes maar ook van vers en veilig voedsel en de beste gezondheidszorg.”

Enorme verantwoordelijkheid
“Voor onze industrie betekent dit kansen,” vervolgt Voigt, “maar het brengt ook een enorme verantwoordelijkheid met zich mee. Het is van essentieel belang om emissies te verminderen en klimaatmaatregelen te bevorderen.”

Strenger toezicht
Daarvoor moeten nationale regeringen en EU-beleidsmakers niet het HVAC-R-potentieel aanpakken, vindt de EPEE directeur-generaal. “Maak juist gebruik van het volledige potentieel van technische producten en systemen maar zorg wel voor beter en strenger markttoezicht. Dwing bovendien de F-gassenverordening effectief af en gebruik de ontwikkeling van slimme apparaten voor flexibiliteit in de elektriciteitsmarkt. Promoot ten slotte het concept van terugwinning van thermische energie. Op die manier kan en zal de HVAC-R-sector bijdragen ​​aan een verbetering van de kwaliteit van het moderne leven.”

Wettelijke certificering cv-bedrijven moet kaf van koren scheiden

Gepubliceerd op

Zoals verwacht heeft de Tweede Kamer gisteren ingestemd met de wettelijke certificering voor verwarmingsbedrijven. Vanaf januari 2021 mogen alleen gecertificeerde bedrijven met vakbekwame monteurs nog werkzaamheden verrichten aan cv-ketels, geisers en gashaarden. De wetswijziging gaat januari 2020 in. Tijdens de overgangstermijn van een jaar, die dan begint, helpt Techniek Nederland monteurs om te voldoen aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen. Daarvoor zijn binnenkort een online-zelftoets en een theorie- en praktijkexamen beschikbaar. De installatie- en servicebedrijven krijgen ondersteuning van Techniek Nederland bij het certificeringsproces.

Na drie jaar evalueert de overheid wat het effect van de wet is op de veiligheid van cv-ketels, de regeldruk en kosten voor bedrijven en consumenten. De nieuwe regels worden opgenomen in een wijziging van de Woningwet. Later dit jaar volgt de concrete uitwerking in een Algemene Maatregel van Bestuur die wordt aangewezen in het Bouwbesluit. De Eerste Kamer spreekt zich dit najaar nog uit over de wetswijziging.

Belangrijke stap
Techniek Nederland zegt tevreden te zijn met het besluit, omdat het een belangrijke stap is naar minder ongevallen met cv-ketels. In 2015 bleek uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat koolmonoxide bij cv-ketels onnodig veel slachtoffers eist. Voorzitter Doekle Terpstra: “Elk jaar is er een aantal ongevallen met cv-ketels te betreuren als gevolg van koolmonoxide. Techniek Nederland heeft in 2015, na de publicatie van het rapport van de Onderzoeksraad, meteen haar maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen. Wij pleiten al jaren voor een wettelijk verplichte certificering voor cv-bedrijven. We zijn blij dat de Tweede Kamer daar nu mee heeft ingestemd. Ieder slachtoffer is er één te veel.”

Kaf van het koren scheiden
Terpstra: “Vanaf januari 2021 ben je als bedrijf in overtreding wanneer je niet over het vereiste certificaat beschikt en tóch werkzaamheden aan cv-ketels uitvoert. Consumenten kunnen op een website van de overheid vinden welke bedrijven gecertificeerd zijn. Zo scheiden we het kaf van het koren en weet de consument zeker dat hij met een vakbekwame cv-installateur te maken heeft.”

MKB-toets
Voor Techniek Nederland staat veiligheid voorop. Maar tegelijkertijd vindt de brancheorganisatie dat de wettelijke certificering óók haalbaar en betaalbaar moet zijn voor mkb’ers en zzp’ers in de installatiebranche. Terpstra: “Die verzekering hebben we niet gekregen van de minister. Mede op ons aandringen hebben VVD en CDA gevraagd om een MKB-toets. Die moet onafhankelijk vaststellen of de kosten en de regeldruk niet disproportioneel hoog zijn.” De MKB-toets zorgt er naar verwachting wel voor dat de invoering van de wetswijziging enige vertraging oploopt.

De alleskunner

Gepubliceerd op

Er is een trendverschuiving gaande in warmtepompland. Waar de klant eerst vooral bezig was met energiebesparing en zijn portemonnee, krijgt hij nu meer aandacht voor comfort. Tegelijkertijd worden warmtepompen ook steeds beter geïntegreerd in de Smart Home infrastructuur. Specialist Ambrava legt uit waarom.

Lees het artikel op installateursZaken.nl

Certificering cv-monteurs op zijn vroegst op 1 juli 2021 verplicht

Gepubliceerd op

Het nieuwe certificaat voor monteurs die werken met gasverbrandingsinstallaties wordt op zijn vroegst op 1 juli 2021 verplicht. Gisteren werd hierover gedebatteerd in de Tweede Kamer. Kamer en minister lijken het eens over de invoering van de certificering. De laatste details moeten nog worden gladgestreken, waarvan de belangrijkste lijkt de startdatum van de evaluatie van de certificering. De minister vraagt hiervoor een half jaar langer de tijd dan de kamer wenselijk acht.

Volgende week krijgt dit debat een vervolg. Zowel oppositie- als regeringspartijen in de Tweede Kamer zijn, zoals was voorzien, voorstander van een snelle invoering van de certificering, die tot gevolg zal hebben dat het ongediplomeerd sleutelen aan cv-ketels voor bedrijven én woningeigenaren strafbaar zal zijn. Installatiebedrijven zullen op basis van de nieuwe wetgeving hun bedrijfsvoering zo nodig moeten aanpassen en personeel eventueel laten bijscholen om te voldoen aan de eisen. Naar schatting van de installatiesector zelf, hebben tussen de 1.400 en 2.300 monteurs aanvullende scholing nodig.

Totaal verbod op gasverbrandingsinstallaties
Groen Links had de invoering van deze wetgeving graag gekoppeld gezien aan een verbod op het plaatsen van gasverbrandingsinstallaties, maar stond daarin alleen. Zorgen waren er vanuit de Kamer vooral over de kosten die de invoering van de certificering mee zou brengen voor, uiteindelijk, de consument. De minister wist te vertellen dat onderzoek uitwijst dat de bijscholing van installateurs de tweejaarlijkse onderhoudsbeurt ongeveer 15 euro duurder zou maken. Dat zou geen onoverkomelijke problemen moeten opleveren. De vraag vanuit de Kamer was nog wel wat de kosten van handhaving zouden zijn en of deze uiteindelijk ook bij de burger terecht zouden komen.

0800-nummer
Daarnaast werd de minister nog gevraagd de meldplicht voor koolmonoxide ook voor het vrijkomen van rookgassen te verplichten. De minister antwoorde hierop dit niet zinvol te achten omdat het vrijkomen van rookgassen op zichzelf geen levensgevaar zal opleveren. Verder werd de minister nog aangespoord maatregelen te nemen tegen fabrikanten die onveilige toestellen in de markt hebben gebracht, zoals verplichte terugroepacties en het instellen van een 0800-nummer voor bezorgde eigenaren en huurders. De minister vond dit op de muziek vooruit lopen en wacht eerst de resultaten van onderzoek van de warenautoriteit naar deze toestellen af.

De roep om een wettelijke basis voor werk aan gasinstallaties komt voort uit het Koolmonoxide-rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2015. Die concludeerde dat bestaande kwaliteitsregelingen de veiligheid van woningbezitters niet kon borgen. Belangrijkste struikelblokken zullen de kosten en handhaving zijn, meldt Techniek Nederland op haar site. Zo is de angst dat de regeling te duur gaat worden voor installatiebedrijven. Ook zoeken de instanties nog naar de juiste wijze om effectief te kunnen handhaven. Wel is de verwachting dat er een Tweede Kamer-meerderheid voor de stap is.

Brancheorganisatie Techniek Nederland heeft een dossier in pdf gemaakt over de huidige stand van zaken. Die is hier te downloaden.

Komt de certificering er nu echt?

Gepubliceerd op

De Tweede Kamer vergadert komende week over de wettelijke regeling voor gasverbrandingsinstallaties. Dan wordt duidelijk of de certificeringsregeling voor installatiebedrijven en monteurs er echt komt. In dat geval zou vanaf 2021 het ongediplomeerd sleutelen aan cv-ketels voor bedrijven én woningeigenaren strafbaar zijn. Installatiebedrijven zullen op basis van de nieuwe wetgeving hun bedrijfsvoering zo nodig moeten aanpassen en personeel eventueel laten bijscholen om te voldoen aan de eisen. Naar schatting van de installatiesector zelf, hebben tussen de 1.400 en 2.300 monteurs aanvullende scholing nodig.

De roep om een wettelijke basis voor werk aan gasinstallaties komt voort uit het Koolmonoxide-rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2015. Die concludeerde dat bestaande kwaliteitsregelingen de veiligheid van woningbezitters niet kon borgen. Belangrijkste struikelblokken zullen de kosten en handhaving zijn, meldt Techniek Nederland op haar site. Zo is de angst dat de regeling te duur gaat worden voor installatiebedrijven. Ook zoeken de instanties nog naar de juiste wijze om effectief te kunnen handhaven. Wel is de verwachting dat er een Tweede Kamer-meerderheid voor de stap is.

Brancheorganisatie Techniek Nederland heeft een dossier in pdf gemaakt over de huidige stand van zaken. Die is hier te downloaden.

 

Panasonic introduceert stand alone boiler

Gepubliceerd op

Panasonic Heating & Cooling Solutions introduceert een stand alone boiler als alternatief voor conventionele elektrische boilers. Hij verwarmt warm water met behulp van lucht. De boiler kan aan de muur worden bevestigd. De DHW Stand Alone kan daardoor in onder meer krappe ruimtes en locaties met een laag plafond en hoeken geplaatst worden.

Het bedieningspaneel van de boiler bevat verschillende functies die helpen het energiegebruik van de unit te optimaliseren. Zo is de boiler voorzien van een digitaal bedieningspaneel waarmee onder meer de dagelijkse werking van de boiler kan worden ingepland, verschillende modi kunnen worden geselecteerd en het energiegebruik kan worden gemonitord. Een afstandsbediening - die in meerdere talen kan worden ingesteld - maakt het mogelijk de boiler vanaf iedere locatie in de woning aan te sturen.

De DHW Stand Alone produceert warm water met energie-efficiëntieklasse A+. Om de efficiëntie te vergroten is de boiler voorzien van chloorfluorkoolstof (CFC)-vrije isolatie. Daarnaast is de boiler compatibel met fotovoltaïsche panelen.

Lange levensduur
De boiler is verder voorzien van bescherming tegen corrosie en een speciale pakking die roestvorming tegengaat en de levensduur van de unit verlengt. Een nieuw drukventiel zorgt voor extra veiligheid indien de werking van de boiler wordt verstoord of de druk onverwachts oploopt.

De boiler is beschikbaar in twee modellen met een capaciteit van 100 (PAW-DHW100W) en 150 liter (PAW-DHW150W). Voor beide modellen is een ISDE-subsidie van €1.250,- beschikbaar. De units zijn per direct leverbaar.

 

 

Adviesbureau pleit voor één open warmtenet met meerdere warmteleveranciers

Gepubliceerd op

Adviesbureau HermanDeGroot Ingenieurs pleit voor open warmtenetten, waarbij meerdere leveranciers met elkaar concurreren op zowel prijs als duurzaamheid en kwaliteit van de geleverde warmte. ‘Warmtenetten zijn een belangrijke schakel in de omschakeling naar duurzame energiebronnen als biomassa, geothermie en restwarmte’, stelt het bureau in een persbericht. ‘Doordat huidige warmtenetten kleinschalig zijn, is er geen sprake van concurrentie tussen leveranciers en wordt het warmtetarief gebaseerd op de gasprijs.’

Vrije hoek

Gepubliceerd op

Ook Karel had, net als de rest van Nederland, afgelopen woensdag naar de thriller in de Johan Cruyff Arena zitten kijken. Op het puntje van zijn stoel had hij de wedstrijd gevolgd, ondanks het feit dat hij eigenlijk nooit naar voetbal kijkt. Maar dit keer liet hij zich helemaal in het spel zuigen.

Ook Karel was dus zwaar teleurgesteld toen de Engelsen in de laatste minuut alsnog de winst naar zich toe trokken. Even daarvoor had hij juist nog staan schreeuwen voor de tv dat er een speler van Ajax helemaal vrij stond in de hoek van het strafschopgebied van Tottenham. Het pleit had zomaar voor de Amsterdammers beslecht kunnen zijn, maar uiteraard had niemand hem gehoord behalve zijn vrouw die zich al de hele avond behoorlijk irriteerde aan zijn getier.

Met de telleurstelling van het ontbreken van een Nederlandse club in de finale was hij direct na afloop van de wedstrijd maar naar bed gegaan. Hij moest tenslotte de volgende dag gewoon weer naar een volgende klus. De slaap kon hij echter niet onmiddellijk vatten. Hij had nog flink wat uurtjes liggen mijmeren over die vrijstaande aanvaller van Ajax.

De volgende morgen meldde hij zich toch keurig op tijd bij de klant, die graag een nieuwe radiator gemonteerd wilde hebben. Diezelfde klant kwam er later die dag achter dat Karel zijn werk vaak door zijn gedachtenspinsels laat beïnvloeden. De ‘vrije hoek in het strafschopgebied’ kwam fraai terug in zijn verder natuurlijk perfect afgeleverde werk. De klant – zelf een verstokte Ajax-fan – begreep het allemaal wel.

Aansturing voor rookwarmteafvoer én ventilatie

Gepubliceerd op

Colt International introduceert een gecertificeerde technologie voor de aansturing van natuurlijke rookwarmteafvoerinstallaties in utiliteitsgebouwen: Flex4con. De aansturing kan tevens gebruikt worden voor de ventilatie van gebouwen. Tot 900 aparte (brand)ventilatie-eenheden kunnen individueel worden aangestuurd.

Erik Peeters, commercieel manager brandveiligheid, service en onderhoud bij Colt International: “Met de komst van Flex4con is er een vervanger op de markt van het huidige OPV systeem. Het nieuwe systeem combineert een flexibele sturing van de installatie met een minimum aan bekabeling.”

Met de nieuwe techniek kunnen zowel bestaande als nieuwe RWA-installaties worden aangestuurd. De primaire functie van het nieuwe controle- en besturingssysteem is de aansturing van (brand)ventilatie-eenheden in geval van brand, maar het is ook mogelijk om gericht te ventileren met deze techniek.

Bediening via smartphone of tablet

De Flex4con-aansturing, masterboxen en motorboxen zijn met elkaar verbonden door één datakabel, waarbij alle ventilatie-eenheden een eigen IP-adres hebben. Bediening en het instellen van voorkeuren voor het (ventilatie)systeem kan via een tablet of smartphone. Het systeem is naar wens uit te rusten met regen-, temperatuur- en/of windsensoren die de ventilatie-eenheden automatisch (deels) sluiten bij overmatige temperatuur, regen of wind.

Robuuste behuizing en extra brandbeveiliging
Het controle- en besturingssysteem wordt geleverd in een compacte, robuuste aluminium behuizing van 259x128x90mm (bxhxl). Het systeem heeft twee onafhankelijke energiebronnen – 230 Volt voeding voor de Masterbox en 12 Volt accu’s voor de motorboxen – die zorgen voor een betrouwbare stroomvoorziening, zelfs als de stroom uitvalt. Een speciale noodvoorziening garandeert de aansturing van de brandventilatie-eenheden voor minstens 72 uur na stroomuitval.

Daarbij kent het systeem een extra brandbeveiliging in de vorm van noodschakelaars, die per motorbox worden geplaatst. Deze noodschakelaars zorgen ervoor dat bij een bepaalde temperatuur (externe temperatuur van 75 graden Celcius) of rookbelasting de (brand)ventilatie-eenheden automatisch worden geopend.

Flex4con is gecertificeerd door KIWA op basis van EN12101.

Nederlandse producent van nano warmtepanelen haalt 2 miljoen op

Gepubliceerd op

Degree-n heeft een investering opgehaald van 2 miljoen euro. Het Hilversumse bedrijf maakt een alternatief voor verwarming in de vorm van warmtepanelen. Op basis van nanotechnologie kunnen ruimtes efficiënt verwarmd worden.

De investering moet ervoor zorgen dat deze manier van verwarmen in heel Europa beschikbaar komt. Het product is al verkrijgbaar in Nederland en België. Degree-n gaat de verdere uitrol nu versnellen naar Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Daarnaast zet het bedrijf een distributiekanaal op met installateurs van bestaande installatiebedrijven in water- en elektrotechniek.

Verwarmen via infraroodstralen
De verwarmingspanelen van Degree-n verwarmen, net als de zon, via infraroodstralen. Zo ervaar je een constante comfortabele temperatuur in een ruimte. Door het gebruik van zogenaamde Carbon Nano Tubes leveren de panelen veel warmte met weinig elektrisch vermogen en zijn ze niet aan slijtage onderhevig, aldus de ontwerpers. De verwarmingspanelen zijn op het bestaande stroomnet aan te sluiten waardoor ze gemakkelijk te installeren zijn. Een stopcontact is genoeg, een gasaansluiting voor deze verwarming is niet nodig. Ook hoeft de stoppenkast niet uitgebreid te worden met extra groepen. Door het platte ontwerp passen de onderhoudsvrije panelen in vrijwel elke ruimte. Vergeleken met conventionele cv's verbruiken de panelen flink minder energie, aldus de fabrikant.

Pilot bij grote woningbouwverenigingen
Degree-n draait momenteel een pilot met drie grote woningbouwverenigingen. Een van deze organisaties is Ymere in Amsterdam. Zodra de pilot succesvol is afgesloten, kan in één keer een groot aantal huurwoningen voorzien worden van elektrische infraroodverwarming waardoor de noodzaak voor een gasaansluiting verdwijnt.

Warm water als ‘simpel product’ bij warmtenetten”

Gepubliceerd op

Marnix Norder, voorzitter van Aedes, landelijke vereniging van woningcorporaties, wil dat woningcorporaties bij aansluiting op een warmtenet simpelweg een product kunnen afnemen. “Gewoon warm water met daarbij een prijs. Het zou erg helpen als er voor iedere wijk die aangesloten wordt op het warmtenet niet drie jaar lang onderhandeld hoeft te worden, maar er modelcontracten komen. Een afvinklijstje waardoor het eenduidig wordt. Dat kan echt helpen om te versnellen en om kosten te besparen voor zowel corporaties als voor eigenaren van warmtenetten.”

Norder onderstreept dat woningcorporaties een grote rol spelen bij de energietransitie. Echter geeft hij ook aan dat het voor hen steeds moeilijker wordt gemaakt om daarin te investeren vanwege de toenemende heffingen die het Rijk hen oplegt. Hieruit kan geconcludeerd worden dat tot de overheid dit spanningsveld voor woningcorporaties wegneemt, de markt op deze realiteit zal moeten inspelen om de energietransitie te versnellen. Hoe? Door oplossingen aan te bieden welke aansluiten op de behoeftes van woningcorporaties. Versimpeling staat hierbij centraal, kijkend naar de suggesties van Norder om warmte af te nemen als product en te werken met modelcontracten voor aansluitingen.

Norder: “Ik vind het niet logisch dat risico's van de aanleg van warmtenetten bij woningcorporaties gelegd worden. Eigenaren van warmtenetten zijn de leverancier, leg daar dan ook de financiële risico's, of vanwege het grote belang om snel te verduurzamen, desnoods bij het Rijk. En bovendien denk ik dat warmtenetten gebaat zijn bij meer marktwerking.”

Het volledige interview met Marnix Norder is hier te lezen

“Opschalen verduurzaming huurwoningen komt niet van de grond”

Gepubliceerd op

 Zo’n 200.000 huurwoningen van woningcorporaties kunnen binnen drie jaar worden aangesloten op een bestaand warmtenet, blijkt uit een inventarisatie van Aedes. Dat is financieel haalbaar bij een aanpak op grote schaal. Dan kan het tarief van warmtebedrijven namelijk dalen, zo is afgesproken. “Maar voorlopig maken ze dat niet waar”, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder.

Het project de Startmotor is opgezet om de verduurzaming van Nederlandse huizen op te schalen en te versnellen. Aanpak is om telkens tegelijkertijd een groot aantal huizen in een wijk aan te sluiten op een warmtenet. Warmteaanbieders hebben toegezegd dat de prijs aanzienlijk kan zakken als dat planmatig gebeurt. Door een lager tarief worden de projecten financieel haalbaar, waarbij ook de overheid een bijdrage levert. Uitgangspunt is dat de woonlasten voor huurders niet hoger worden zodat de verduurzaming niet op kosten gaat van mensen met de laagste inkomens.

“Aanbod prijsdaling onvoldoende”
Inmiddels heeft Aedes met corporaties en warmtebedrijven een landelijke inventarisatie gemaakt van 200.000 kansrijke sociale huurwoningen. Dat is een verdubbeling van de ambitie van 100.000 in de komende drie jaar. Marnix Norder is echter niet te spreken over het aanbod van de warmtebedrijven: “Voorlopig is het absoluut onvoldoende voor de overstap van gas naar warmte. Er komen allerlei extra randvoorwaarden op tafel.” Hij verbaast zich over het gebrek aan transparantie: “Wat wordt verrekend in de aansluitkosten, hoe komt het tarief tot stand? Ik snap het dat warmtenetten rendementen moeten maken, maar de afspraak was prijsdaling op basis van grote aantallen en een slimme bundeling van de vraag.”

“Landelijke afspraken nodig”
Norder: “Woningcorporaties zitten al lang aan tafel zonder resultaat. De lokale situatie en de rol van de gemeente speelt natuurlijk mee. Maar er moet een landelijk kader komen voor de bijdrage van warmtebedrijven. Zowel voor de aansluitkosten en de gebruikerstarieven als voor de dienstverlening en de verduurzaming van de warmtebron.”
“We zijn een commitment aangegaan: corporaties investeren, de overheid betaalt mee. Ik doe een beroep op warmtebedrijven om hun bijdrage te leveren. De Startmotor is meer dan een project op zich, het moet de verduurzaming van alle Nederlandse woningen aanjagen. Die kans mogen we niet missen.”

Stadsverwarming aanzienlijk populairder dan warmtepomp

Gepubliceerd op

Bijna de helft van de Nederlanders (44,2 procent) is nu bewuster bezig met de verschillende mogelijkheden voor aardgasvrije warmte dan vijf jaar geleden. En er is breed maatschappelijk draagvlak voor de warmtetransitie. Slechts 14,2% staat negatief tegenover aardgasvrij wonen. Dat blijkt uit onderzoek dat Direct Research in opdracht van Vattenfall uitvoerde onder een representatieve groep Nederlanders. Vooral de media-aandacht voor het thema is hierbij een drijvende kracht: bijna een derde van de respondenten zegt bewuster met warmte bezig te zijn als gevolg van mediaberichtgeving.

Van de toekomstige warmtevoorziening vragen Nederlanders vooral dat deze betaalbaar, betrouwbaar, duurzaam en veilig is. Vrouwen vinden de veiligheid van de warmte in huis belangrijker dan mannen. Jongeren hechten meer aan duurzaamheid dan ouderen: 55,6 procent van de 18- tot 30-jarigen verwacht dat warmte in huis in de toekomst duurzaam is. Bij 55-plussers is dit 42,1 procent.

Stadsverwarming populairder dan warmtepomp
Op dit moment maakt tachtig procent van de Nederlandse huishoudens voor verwarming en warm water gebruik van een gasgestookte cv-ketel. Sinds 1 juli 2018 verlenen gemeenten geen vergunningen meer voor nieuwbouwprojecten met een gasaansluiting. Alternatieven zoals stadsverwarming en warmtepompen zijn dan ook in opmars.

Volgens het onderzoek vindt bijna de helft van de Nederlanders stadsverwarming milieuvriendelijker dan gas. Ruim een derde van de respondenten (35,9 procent) zou voor een aansluiting op een warmtenet kiezen als alternatief voor aardgas. Hiermee is stadsverwarming aanzienlijk populairder dan de warmtepomp (die de voorkeur heeft van 14,8 procent) en groen gas (de favoriet bij 9,4 procent van de Nederlanders).

Vooral inwoners van steden positief over stadsverwarming
Een kleine minderheid (12,5 procent) van de Nederlanders staat negatief tegenover stadsverwarming. Als grootste nadeel wordt genoemd dat niet kan worden gekozen voor energieleverancier. Daarnaast denken consumenten dat de temperatuur in huis moeilijker te regelen is. Bijna de helft van de respondenten (44,2 procent) is daarentegen positief tot zeer positief over stadsverwarming. In de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en gemeenten met meer dan 100.000 inwoners zijn bewoners significant positiever over warmtenetten dan in kleine gemeenten.

Onbekend maakt onbemind
Onbekend maakt onbemind, denkt Arno van Gestel, commercieel directeur van Vattenfall Warmte. “In de steden kennen bewoners doorgaans al jarenlang stadsverwarming. Gebruikers zijn over het algemeen ook heel tevreden over de werking en het comfort. Daarnaast is de waardering voor de milieuvriendelijkheid van stadsverwarming duidelijk aan het toenemen.” De meeste respondenten in het onderzoek van Vattenfall noemen als positieve aspecten van stadsverwarming dat een woning met een aansluiting op een warmtenet geen cv-ketel meer nodig heeft en onafhankelijk is van aardgas.

Inductie-unit voor hotels en ziekenhuizen

Gepubliceerd op

Swegon introduceert de Paragon Comfort module. Het betreft een inductie-unit voor toepassing in hotels en ziekenhuizen. De module is leverbaar in verschillende breedtematen en levert hoge koel- en verwarmingscapaciteiten.

De afwezigheid van een ventilator zorgt ervoor dat er een laag geluidsniveau wordt gerealiseerd. Ook filters en condensafvoer ontbreken. Dit maakt dat de service- en onderhoudskosten laag zullen zijn en de levensduur langer dan van bijvoorbeeld een fancoil-unit, aldus leverancier Auerhaan Klimaattechniek. De module is in verschillende uitvoeringen leverbaar. Optioneel kunnen deze worden geleverd met verschillende toebehoren, zoals regelaars, kleppen en geluiddempers.

Nog dit jaar eerste luchtverwarmers op waterstofgas

Gepubliceerd op

Waterstofgas zal een waardevolle bijdrage leveren aan het aardgasloos maken van honderdduizenden gebouwen. Met die verwachting richt Mark Climate Technology zich nu op de ontwikkeling van luchtverwarmers die werken met dit gas. Recent is het Veendamse bedrijf begonnen met de eerste testen. Het bedrijf verwacht dit jaar de eerste luchtverwarmers op waterstofgas te kunnen uitleveren.

‘Uit onderzoek is gebleken dat het Nederlandse gasnetwerk ook geschikt is voor waterstof. Met een ongekend dicht Nederlands netwerk biedt dit enorme mogelijkheden voor de toekomst’, zo redeneert het bedrijf. ‘Luchtverwarmers op waterstofgas staan echter nog in de kinderschoenen. De verbrandingseigenschappen van waterstof verschillen enorm met dat van het bekende aardgas. Zo is o.a. de verbrandingssnelheid van waterstof veel hoger. De R&D afdeling onderzoekt dit en zorgt nu voor de benodigde aanpassingen, zodat de eerste luchtverwarmers nog dit jaar op de markt kunnen verschijnen.’

Buis voor prefab cv-installaties

Gepubliceerd op

Modulair bouwen wint aan populariteit. Steeds kleinere of complexere bouwlocaties en de toenemende belangstelling voor BIM, maken prefab ook in de installatietechniek steeds interessanter. Viega speelt hierop in met de introductie van een nieuwe Prestabo-buis waarvan de lengte aansluit bij de prefab-trend.

De nieuwe 3 meter lange Prestabo-buis (model 1103.3) vormt een aanvulling op het bestaande buisprogramma. De kortere lengte maakt deze buis geschikt voor prefab-verwarmingsinstallaties waar veel wordt gewerkt met compacte, kant-en-klare modules. Deze worden in de werkplaats volledig voorbereid en op locatie samengesteld tot één verwarmingssysteem.

De Prestabo-buizen maken deel uit van het Prestabo-systeem dat daarnaast ook persfittingen omvat. Het systeem wordt geleverd in verschillende maten tot en met 108 mm. De nieuwe buis van ongelegeerd staal is uitwendig thermisch verzinkt voor optimale corrosiebestendigheid.

De buisverbindingen kunnen snel en betrouwbaar worden vastgeperst. Voor alle systemen en leidingdiameters kan gebruik worden gemaakt van dezelfde persmachine. Dankzij de draaibare perskop zijn op de bouwplaats persingen onder een hoek van 90 graden en in kleine ruimten te maken.

Het Prestabo-systeem is uitgevoerd met de SC-Contur veiligheidsfunctie van Viega. Hiermee worden abusievelijk niet-geperste buisverbindingen onmiddellijk herkend. Door het speciale Viega V-contour kunnen alle fittingen bovendien in één arbeidsgang worden geperst. De cilindrische buisgeleiding zorgt er bovendien voor dat de O-ring veilig is opgesloten, vrij van vuil is en niet kan worden aangestoten bij het monteren op de buis.

Monobloc die automatisch schakelt tussen warmtepomp en cv-ketel

Gepubliceerd op

Daikin introduceert de R-32 Daikin Intergas Monobloc hybride / add-on warmtepomp. De introductie gaat gepaard met sessies in het land, waarin de warmtepomp wordt voorgesteld aan zakelijke relaties en installatiepartijen. De lucht/water-warmtepomp wordt gepresenteerd als een hybride- of add-on oplossing. De warmtapwatervoorziening kan dus via de gasketel blijven verlopen.

Het 4 kW buitendeel in monobloc-uitvoering is ontwikkeld voor de Nederlandse renovatiemarkt en werkt met het koudemiddel R32. De hybride uitvoering werkt in combinatie met een nieuwe meegeleverde CW4 (28 kW) of CW5 (32 kW) cv-ketel van Intergas. De add-on warmtepomp maakt het juist mogelijk ‘aan te haken’ bij een bestaande cv-ketel, ongeacht het merk. De hydromudule is bovenop het stille buitendeel geïntegreerd, waardoor dit weinig ruimte in beslag neemt, en geschikt is voor plaatsing op bijvoorbeeld balkons. Het betreft een 'plug & play' installatie. Het koudemiddelcircuit is volledig geïntegreerd in het buitendeel, waardoor alleen waterafsluitingen hoeven te worden gerealiseerd.

Oplossing voor de vervangingsmarkt
Manager Heating bij Daikin, Jeroen Peeters, licht toe: “Het is een ideale oplossing voor de vervangingsmarkt van de cv-ketel, waarbij die laatste nog een belangrijke rol kan behouden en er toch al tot 50% op gasverbruik kan worden bespaard. Daarnaast vergt het een lage investering, wordt gebruik gemaakt van bestaande afgiftesystemen en is de installatie erg eenvoudig. Een gat in de verduurzamingsmarkt als je het mij vraagt. Zeer interessant ook voor woningbouwverenigingen, woningcorporaties en VVE's.”

Kostenefficiënt
De Daikin Intergas Monobloc Hybride warmtepomp, die geïntegreerd is met een cv-ketel, is een mix van de warmtepomp- en de hr-technologie. Het systeem schakelt automatisch tussen de warmtepomp, de cv-ketel of een combinatie daarvan en kiest altijd voor de efficiëntste verwarmingsmodus om de juiste balans te creëren tussen het verbruik van gas en elektriciteit.

Lagere CO2-uitstoot
De Daikin Intergas Monobloc Hybride warmtepomp selecteert automatisch de beste technologie (cv-ketel of warmtepomp) op basis van de actuele energieprijzen en warmtevraag. Hierdoor wordt een significant lagere CO2-uitstoot bewerkstelligd in vergelijking met standaard cv-ketels, aldus de fabrikant. Als het systeem in de warmtepompmodus staat, wordt de CO2-uitstoot teruggebracht tot nul.

Milieuvriendelijk koudemiddel
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van koudemiddel R32 om de impact op het milieu verder te verkleinen. Het koudemiddel R32 heeft een zeer laag Global Warming Potential (GWP:675) ten opzichte van andere koudemiddelen. Het bevindt zich in een afgesloten circuit in het buitendeel. En omdat al het koudemiddel buitenshuis wordt opgeslagen, bestaat er geen risico op lekkages in de woning.

Geen F-gaslicentie vereist
Dankzij de wateraansluitingen tussen de buiten- en binnendelen kan de verwarmingsinstallateur deze systemen installeren zonder een F-gascertificering. Bestaande radiatoren en leidingen hoeven niet noodzakelijkerwijs vervangen te worden waardoor de investeringskosten ook laag zijn. Er kan worden gewerkt met de bestaande cv-ketel of met de nieuwe hybride-ketel van Intergas die optimaal samenwerkt met de Daikin warmtepomp. Het 4 KW buitendeel in monobloc-uitvoering is geschikt voor gebruik bij buitentemperaturen tot -15 ◦C en is voorzien van meerdere antibevriezingsvoorzieningen.

Klapschaats en topprestaties
Tijdens de introductiesessies in Assen en Ridderkerk legde Daikin de link tussen de prestaties van dit warmtepompsysteem en de topprestaties van oud-schaatser, en huidig schaatscoach Gerard van Velden, die hierbij ook zelf aanwezig was. Van Velden: “De introductie van de klapschaats was een innovatie die mij in eerste instantie problemen opleverde, omdat ik moest wennen aan een andere manier van schaatsen. Met de warmtepomp wordt op een andere manier een huis verwarmd. Maar ik denk dat deze innovatie snel went en je niet eens merkt dat die naast je gasketel draait. Dat zie je dan alleen nog terug in je energierekening.”

Investeringssubsidie
De Daikin Intergas Monobloc Hybride / Add-on warmtepompen (A++) komen in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) van € 1.600 met referentiecode: KA14853.

Batterij voor warm tapwater wint Duurzaam Verwarmd onderscheiding

Gepubliceerd op

Flamco heeft de Best Innovation Award 2019 gewonnen voor de FlexTherm Eco, een thermisch laadstation voor warm tapwater. De jury noemt het toestel niet alleen zeer innovatief maar ook ultracompact en met ontwikkelingspotentieel voor de toekomst. De prijs werd gisteren uitgereikt op de eerste beursdag van Duurzaam Verwarmd.

De branche-onderscheiding is vorig jaar ingesteld om oplossingen voor de energietransitie te stimuleren. Flamco introduceerde het thermisch laadstation deze maand als oplossing om met name woningen zonder gasaansluiting van voldoende warm tapwater te voorzien. Het toestel zet elektriciteit direct om in warmte en slaat die op voor warmwatervoorziening.

Innovatief en veelbelovend
Deze jury, bestaande uit Paul Smorenburg (Techniek Nederland), Henry Kruiper (NVKL) en Jaap de Knegt (DHPA), koos de winnaar uit 14 inzendingen. Het oordeel was als volgt: ‘De FlexThermo Eco is een zeer innovatieve thermische batterij, die oneindig vaak kan op- en ontladen zonder dat dit ten koste gaat van het rendement. In zijn voordeel sprekend is de ultracompacte uitvoering van de FlexTerm Eco die wordt geleverd in drie modellen met eenzelfde vermogen van CW5. De batterij is bovendien eenvoudig te installeren en onderhoudsarm. De jury ziet ook nog doorontwikkelingspotentieel als deze batterij in de toekomst kan worden opgeladen door watergevoerde opwekkers zoals warmtepompen.’

Fotobijschrift: Robbert Schimmel (Flamco) ontvangt de award van de jury. V.l.n.r.: Jaap de Knegt, Paul Smorenburg, Henry Kruiper, Robbert Schimmel en Rolf Heijnen (beursorganisatie Good)

Vloerverwarming en ventilatie in één

Gepubliceerd op

Riho Climate Systems introduceert vloerverwarming en ventilatie in één, geïntegreerd in de vloer. Het hart van de ventilatie-vloerverwarming bestaat uit een ventilatie basisplaat. De verwarmingsleidingen worden hierop gemonteerd. Onder de ventilatieplaat wordt de lucht mechanisch ingeblazen. De lucht wordt verwarmd of gekoeld door de vloerverwarming/vloerkoeling en verlaat de vloer via lijnroosters.

De ventilatievloer kan op vrijwel iedere installatie worden toegepast. Het klimaatsysteem is geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie. Bij gebouwen met een groot glasoppervlak realiseert de ventilatievloer een structureel beter binnenklimaat, aldus de fabrikant, terwijl in gebouwen waar standaard WTW-kanalen niet in bestaande plafonds kunnen worden aangebracht, forse energiebesparingen haalbaar zijn ten opzichte van traditionele systemen. Daarnaast is de ventilatievloer geschikt voor projecten met WTW. Het resulteert in een hoger rendement op de inblaaslucht en verhoogt het comfort.

Kunststof membraan maakt expansievat duurzamer met behoud van kwaliteit

Gepubliceerd op

Flamco heeft een kunststof membraan ontwikkeld voor expansievaten van 2 tot 80 liter, waardoor ze duurzamer zijn met behoud van kwaliteit. De vaten, Flexcon Premium geheten, besparen op grondstoffen en energie, aldus de fabrikant. Flamco garandeert nu een levensduur van 15 jaar. Dat is het drievoudige van Flexcon (5 jaar) en ruim het dubbele van Flexcon Top (7 jaar).

Flamco past het nieuwe membraan vooralsnog alleen toe in haar expansievaten van 2 tot 80 liter voor verwarming en koeling. Zij zal daarmee de bestaande expansievaten (Flexcon en Flexcon Top) gefaseerd vervangen door Flexcon Premium. Medio 2019 zullen de eerste, middelgrote modellen (12 tot 35 liter) over een kunststof membraan beschikken. In een later stadium volgen de kleinere en grotere modellen.

Schonere kwaliteit
De fabrikant liet een onafhankelijke LCA (Life Cycle Assessment) maken om de milieu-impact van haar expansievaten te bepalen en te beperken. De LCA toonde aan dat er ondanks de al goede milieuscores nog significante milieuwinst en extra levensduur mogelijk waren. Na onderzoek besloot Flamco het rubber membraan te vervangen door een kunststof membraan van thermoplast polyolefin (TPO). Testen toonden aan dat Flamco ook met het nieuwe membraan geen concessies hoeft te doen aan de belangrijkste kwaliteitseisen: hoge flexibiliteit en lage doorlaatbaarheid. Bovendien bleken de milieuprestaties beter te zijn dan van het bestaande membraan en is TPO schoner te verbranden of te recyclen tot gelijkwaardige producten dan rubber.

Milieubesparingen
Ook in andere opzichten scoort de innovatie hoger qua duurzaamheid. Het nieuwe membraan is lichter doordat er tot 50 procent minder materiaal nodig is. Dat scheelt grondstoffen, energie en brandstof (transport) en levert een grote reductie van CO2-uitstoot op. Zo bespaart Flamco op één transport Flexcon Premium 25 liter expansievaten 997 kilo gewicht en dus veel brandstof. Ook bespaart Flamco veel energie bij de productie van de expansievaten. Het nieuwe design wijkt namelijk nauwelijks af van het bestaande membraan, zodat Flamco haar productie kan optimaliseren, sneller kan produceren en meer kan leveren.

Circulaire aanpak
Flamco heeft de levenscyclus van deze expansievaten zo duurzaam mogelijk gemaakt, tot aan de verpakkingen en gebruikershandleidingen toe. Met deze circulaire aanpak zet zij een stap naar een kleine ecologische voetafdruk.

“Er moet snel duidelijkheid komen over de ‘levensgevaarlijke’ Agpo Ferroli cv-ketels”

Gepubliceerd op

Techniek Nederland roept Kiwa en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de veiligheid van de Agpo-Ferroli cv-ketels die in het tv-programma Kassa als ‘levensgevaarlijk’ werden bestempeld. Het gaat daarbij om cv-ketels van de typen Econpact, Ultima, Megadens en Megalux met een productiedatum van voor 2011. Voorzitter Doekle Terpstra: “Woningeigenaren en huurders moeten zo snel mogelijk weten of cv-ketels van Agpo-Ferroli kunnen leiden tot onveilige situaties. Daarbij moet vertrouwd kunnen worden op het oordeel van Kiwa en de NVWA. Tot nu toe hebben beide instanties geen aanleiding gezien om toestellen van Agpo-Ferroli van de markt te weren.”

Ook de leden van Techniek Nederland willen weten waar zij aan toe zijn, aldus de voorman van de ondernemersorganisatie. “Installateurs krijgen straks vragen van klanten die dit type cv-ketel in huis hebben. Die moeten zij kunnen beantwoorden. Ook voor hen is het dus belangrijk om te weten wat het standpunt is van Kiwa en de NVWA.’

Onderhoudsrichtlijn
Agpo-Ferroli wijst er in een reactie op dat brandincidenten alleen kunnen voorkomen bij slecht onderhoud. Terpstra hierover: “De leden van Techniek Nederland onderhouden de toestellen volgens de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant. Maar zelfs het ontbreken van goed onderhoud mag nooit leiden tot brandincidenten.” Terpstra benadrukt dat Techniek Nederland haar verantwoordelijkheid heeft genomen om veiligheidsrisico’s te voorkomen. Naar aanleiding van een incident in 2018 heeft de ondernemersorganisatie Agpo verzocht om voortaan hittebestendige kit mee te leveren bij vervangende brandersets. Ondanks een herhaalde oproep, mede vanuit de grote servicebedrijven, bleek Agpo Ferroli hiertoe niet bereid.

Openheid van zaken
Agpo-Ferroli meldt op haar website volledig openheid van zaken te hebben gegeven en de NVWA volledig op de hoogte en betrokken te hebbengehouden. 'In 2009 hebben wij zelf via de landelijke pers, nieuwsbrieven aan adviesbureaus, installateurs, cursusaanbod, onderhoudsinstructies iedereen op het probleem gewezen. Er is er altijd openheid van zaken geweest naar de NVWA inzake de aantallen schade gevallen en we doen inspecties. Verder is op verzoek van de NVWA een risicoanalyse gemaakt waarin naar voren kwam dat de overeengekomen maatregelen risico’s minimaliseren en afdoende zijn. Een voorbeeld is dat wij de onderhoudsets preventief hebben aangepast in overleg met de NVWA. Ook hebben we aan onze homepage een speciale link met informatie toegevoegd, met uitleg voor consument en professional. Vanuit de afdeling service, ten slotte, wordt ieder jaar middels een brief uitvoerig gewezen op de officiële onderhoudsinstructies. Intern zijn er procedures en richtlijnen die er moeten zorgen voor een goed veiligheidsbeleid.'

'Alleen bij zwaar vervuilde wisselaars'
Het probleem treedt volgens Agpo-Ferroli alleen op bij zwaar vervuilde wisselaars. Corrosie in de wisselaar treedt alleen op bij aluminium wisselaars in combinatie met lagerookgastemperaturen (condenserende ketels), (90% van de ketels in de markt hebben een aluminium wisselaar). Deze dienen elke twee jaar gecontroleerd en schoongemaakt te worden volgens het onderhoudsvoorschrift. Indien de eigenaar langere tijd geen onderhoud heeft laten uitvoeren, adviseert Agpo-Ferroli dit alsnog te laten uitvoeren door een erkend installateur/service en onderhoudsbedrijf. Mocht er recent onderhoud zijn uitgevoerd door een installateur, dan vraagt Agpo-Ferroli opnieuw contact op te nemen en te vragen of bij het laatste onderhoud ook de wisselaar is gereinigd.
Over de huidige serie hr-etels, de BlueSense, die sinds 2011 op de markt zijn, meldt Agpo-Ferroli: 'Deze heefteen RVS-wisselaar. RVS corrodeert niet. Hier zal ook bij slecht uitgevoerd onderhoud het probleem waar het nu om gaat niet optreden.'

‘150.000 levensgevaarlijke cv-ketels van Agpo Ferroli’, meldt Kassa

Gepubliceerd op

Het consumentenprogramma Kassa besteedt in haar tv-uitzending vanavond aandacht aan ongeveer 150.000 ‘levensgevaarlijke’ cv-ketels van het merk Agpo Ferroli die tot woningbranden kunnen leiden. Het zou gaan om de typen Econpact, Ultima, Megadens en Megalux, met een productiedatum van voor 2011. Installatiebedrijf Breman vertelt in de uitzending dat inmiddels duizenden toestellen dusdanig oververhit zijn geraakt dat ze zijn gesmolten. Hierbij was de kans op een woningbrand groot.

“De veiligheid van dit toestel is onbeheersbaar, goed onderhoud kan deze problemen niet voorkomen”, stelt Breman. Emeritus hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding Ben Ale deelt deze conclusie. “Dit is de brandgevaarlijkste ketel die ik tot nog toe heb onderzocht”, vertelt Ale in het consumentenprogramma.

De problemen zouden ontstaan wanneer de warmtewisselaar verstopt raakt doordat mensen zuinig stoken. Hierdoor ontstaat warmtestuwing in de verbrandingskamer van de ketel en smelt het aluminium eromheen. “Goed onderhoud kan deze problemen niet voorkomen, omdat monteurs er niet goed bij kunnen”, concludeert Ale.

In een eerste reactie laat Agpo Ferroli weten zich niet te herkennen in de problemen. De door Kassa genoemde problemen doen zich volgens het bedrijf alleen voor bij slecht onderhoud.

Buis voor ruw installatiewerk

Gepubliceerd op

TECE heeft haar assortiment buizen uitgebreid met een nieuwe 5-laagse PE-RT-buis. Hierbij bevindt de diffusiedichte laag zich in het midden van de buis, tussen de binnenste en buitenste laag. Dit heeft als voordeel, dat deze laag niet wordt aangetast wanneer de buitenste laag beschadigd raakt. De buis is 100% zuurstofdicht volgens de norm DIN 4726. Dat alles maakt de buis geschikt voor ruwe installatieomstandigheden.

Om in elke ruimte de gewenste ruimtetemperatuur afzonderlijk te regelen levert TECE een draadloos regelsysteem. Dit regelsysteem is universeel inzetbaar voor zowel elektrische als watervoerende vloerverwarmingssystemen en radiatoren. De gewenste temperatuur wordt ingesteld via een digitale ruimtethermostaat of met de programmeerbare bedieningseenheid. Omdat sleuven frezen en kabels trekken niet nodig zijn, is de draadloze regeling snel aan te sluiten en ideaal voor zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten.

De complete regeling is via een app te bedienen. Hiermee kan de consument eenvoudig de temperatuur regelen in elke afzonderlijke ruimte. Wanneer uitsluitend gebruik wordt gemaakt van radiatoren, is een ruimtethermostaat overbodig en kan de temperatuur volledig via de app geregeld worden. Met behulp van de app kan men standaardprogramma’s instellen om de temperatuur op vaste tijden te verhogen en/of verlagen. Denk bijvoorbeeld aan het standaard verlagen van de temperatuur wanneer men ’s avonds naar bed gaat. De app is geschikt voor bediening op afstand.

Bosch investeert 100 miljoen euro in warmtepompen

Gepubliceerd op

Bosch Thermotechnology boekte vorig jaar een recordomzet van 3,5 miljard euro wereldwijd. In een moeilijke markt groeide de thermotechniek-divisie nominaal procent ten opzichte van het voorgaande jaar en met 4,6 procent als rekening wordt gehouden met wisselkoersschommelingen. De groei werd vooral gerealiseerd in de belangrijkste markten - Duitsland en Groot-Brittannië - en in Turkije. De business unit Residential Heating was opnieuw de belangrijkste groeimotor, waarbij warmtepompen de grootste bijdrage leverden aan het succes.

Op de ISH Energy-beurs in Frankfurt am Main presenteert Bosch Thermotechnology zich met een stand van 4.000 vierkante meter. “Met merken en producten voor digitalisering, decentralisatie en elektrificatie - de drie megatrends in onze industrie – heeft Bosch een uitstekende uitgangspositie”, aldus Uwe Glock, voorzitter van de Bosch Thermotechnology Division (foto).

Investeringen in technologieën van de toekomst
Elektrificatie speelt een steeds belangrijkere rol in de verwarmings- en klimaattechniek, waarbij elektrische oplossingen minstens zo belangrijk worden als gas- en oliegestookte apparaten. “We zullen ons assortiment warmtepompen, elektrische warmwateroplossingen en binnenklimaatsystemen uitbreiden. En we willen doorgroeien naar nieuwe marktsegmenten, zoals energiebeheer en brandstofceloplossingen”, zei Glock. De komende jaren zal Bosch Thermotechnology alleen al ongeveer 100 miljoen euro investeren in zijn warmtepompactiviteiten, waarbij de nadruk ligt op eenvoudig te installeren systeemoplossingen met digitale ondersteuning. Met 850.000 geïnstalleerde warmtepompen en ontwikkel- en productiecentra in Zweden, Portugal, Duitsland en Nederland is Bosch goed vertegenwoordigd in de Europese markt voor warmtepompen die 95 procent van de wereldmarkt uitmaakt.

Verdere ontwikkeling van brandstofceltechnologie
Bosch werkt ook aan de ontwikkeling van brandstofcellen voor kansrijke, nieuwe energiesystemen. Samen met technologie-specialist Ceres Power uit Groot-Brittannië, wil het bedrijf de solid-oxide brandstofcel (SOFC)-technologie verder ontwikkelen. Het doel is massaproductie voor centrale en decentrale energieopwekking voor steden en industrie, maar bijvoorbeeld ook laadstations voor elektrische voertuigen. In een steeds meer verstedelijkte wereld is brandstofceltechnologie onmisbaar voor de leverzekerheid: in 2050 wonen meer dan zes miljard mensen in steden, dat is 70 procent van de wereldbevolking. Op dit moment zijn stedelijke gebieden goed voor 75 procent van het wereldwijde energiegebruik. Tegen 2035 zal het energiegebruik met 30 procent zijn toegenomen. In de toekomst zullen grote energiecentrales niet langer volstaan om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen. Bosch en Ceres Power werken daarom aan een nieuwe industriestandaard voor gedecentraliseerde energievoorziening met SOFC-technologie.

Systeemintegratie in woningen: de Bosch Energy Manager
Energiesystemen worden steeds meer elektrisch en steeds complexer. De Energy Manager van Bosch is een systeemregelaar die gebruikscomfort en energiekosten optimaliseert. Het helpt eigenaren van smart homes om ‘energieonafhankelijk’ te worden en maakt efficiënt beheer mogelijk van verschillende componenten, zoals warmtepompen, fotovoltaïsche systemen en elektrische voertuigen, in relatie tot energiegebruik, -opwekking en -opslag. De Energy Manager is geïntegreerd in Bosch Smart Home. Efficiënt management met de app stelt smart home-gebruikers in staat tot 70 procent op hun elektriciteitskosten besparen met zonne-energie en een batterijopslagsysteem. Aldus de fabrikant.

Systeemintegratie in woonwijken: elektrische opslagsystemen en laadinfrastructuur
Het beheer van decentrale elektriciteitssystemen vindt steeds meer plaats in steden en woonwijken. Intelligente integratie is nodig om te voldoen aan de wensen en eisen van bewoners. “Als je de energietransitie aan wilt kunnen, moet je op elk afzonderlijk vlak gelijktijdig besparingen realiseren”, aldus Glock op de Bosch Thermotechnology persconferentie ter gelegenheid van ISH. Afzonderlijke componenten, zoals elektrische opslagsystemen, snellaadstations, brandstofceltechnologie en beheersoftware, moeten worden geïntegreerd in een slim totaalsysteem. Door het verwerven van een belang van 39 procent in ads-tec Energy GmbH heeft het bedrijf zijn activiteiten op het gebied van elektrische opslagsystemen versterkt. “We kunnen complete systemen aanbieden voor decentraal energiebeheer in gebouwen en woonwijken, en zo een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie”, aldus Glock.

Hydraulische module ter grootte van een A4 papiertje

Gepubliceerd op

Watts introduceert een nieuwe generatie kant-en-klare, compacte hydraulische modules. Deze modules worden gebruikt voor de distributie van het verwarmingswater van een warmtebron (ketel, warmtepomp, e.d.) naar de verbruikscircuits of naar een opslagtank. Een module heeft ongeveer de grootte van een blad A4 papier. Alle componenten zijn voorgemonteerd en voorbedraad en. Alle aansluitingen (1”) zijn voorzien van vlakke afdichtingen.

Het programma bestaat uit een standaard module (voor radiatoren, warmtepompen en boilers), een mengmodule (voorzien van een 3-weg mengkraan en bijhorende motor) voor vloerverwarmingssystemen en een verdeler voor 2 of 3 kringen. Deze modules zijn geschikt voor een warmteafgiftevermogen tot 30 kW per kring.

Iedere module is uitgerust met een gepatenteerde driedelige isolatiebox: deze isoleert enerzijds de watervoerende leidingonderdelen, zoals kleppen, mengkranen, pompen en leidingdelen, en zorgt anderzijds voor een optimale ventilatie van de temperatuurgevoelige pompelektronica. Ook de muurbevestiging is standaard inbegrepen.

De Flowbox modules beschikken standaard over een Wilo hoogrendementspomp die voldoet aan de eisen van de ErP-richtlijn. Deze toestellen zijn ook verkrijgbaar zonder pomp.

Dagelijks meerdere meldingen van koolmonoxide

Gepubliceerd op

Uit een enquête van de Nederlandse Brandwonden Stichting blijkt dat 85% van de mensen denkt géén risico te lopen op een koolmonoxidevergiftiging. Ook komt naar voren dat een derde niet weet hoe hij een koolmonoxidevergiftiging voorkomt. “Alleen al in de regio Rotterdam-Rijnmond komen dagelijks meerdere meldingen binnen over een mogelijke koolmonoxidevergiftiging”, zegt Peter Schuurmans, Officier van Dienst bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. “In bijna de helft van de gevallen blijkt het daadwerkelijk te gaan om een koolmonoxidevergiftiging.”
“Het feit dat er dagelijks meerdere meldingen van koolmonoxide bij de brandweer binnenkomen is zorgelijk. Wij brengen nu in kaart hoeveel incidenten er in alle 25 veiligheidsregio’s plaatsvinden”, vult Jet Vroege aan, Dossierhouder Koolmonoxide bij Brandweer Nederland. “Een koolmonoxidevergiftiging kan echt iedereen overkomen. Het maakt je ziek en leidt in het ernstigste geval tot de dood. Het is van levensbelang dat mensen zich wél bewust zijn van het risico op een vergiftiging én hoe je deze kunt voorkomen. Daarom starten we vandaag, samen met de Nederlandse Brandwonden Stichting, de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’.”

Koolmonoxidemelder redt levens
Koolmonoxide ontstaat bij een onvolledige ontbranding. Het is zeer giftig en je ruikt, ziet en proeft het niet. Het is daarom zo belangrijk dat iedereen een koolmonoxidemelder ophangt, op de juiste plaats. Niet alleen bij geisers en gaskachels, maar ook bij (moderne) cv-ketels. Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan geen koolmonoxidemelder in huis te hebben. Vroege: “Dat is zorgwekkend. Alleen een koolmonoxidemelder waarschuwt bij een te hoge hoeveelheid koolmonoxide. Een hardnekkig misverstand is dat koolmonoxide zwaarder is dan lucht. Dit klopt niet: koolmonoxide is iets lichter dan lucht en uit onderzoek blijkt dat koolmonoxide met de warme lucht uit het verbrandingstoestel stijgt. Plaats de koolmonoxidemelder daarom in de ruimte van het verbrandingstoestel hoog aan het plafond. In de overige ruimtes op ademhoogte. Naast het plaatsen van een koolmonoxidemelder is het verstandig om het verbrandingstoestel in huis jaarlijks te laten controleren door een erkend installateur en je huis 24 uur per dag en 7 dagen per week te ventileren.

Nefit komt met verbeterde versie van populair hr-toestel

Gepubliceerd op

Nefit komt met een nieuwe variant van één van haar meest verkochte hr-toestellen: de ProLine Eco. Dit toestel is speciaal ontwikkeld als laagdrempelige oplossing voor woningcorporaties die tegen lage kosten woninglabels moeten verbeteren. Het toestel heeft een van de hoogste tapwaterrendementen in zijn prijsklasse, aldus de fabrikant. De adviesprijs voor dit CW4-toestel zal ongeveer 100 Euro hoger liggen dan die van de bestaande ProLine NxT-equivalent.

Het grootste verschil met de bestaande ProLine NxT-serie is het hogere jaargebruiksrendement. Met geoptimaliseerde componenten en aangepaste software is het rendement hoger dan dat van de meeste vergelijkbare toestellen, claimt Nefit.

Woninglabelverbetering
De minister van Wonen wil woningcorporaties verplichten om hun bestaande huurwoningen te renoveren. In het 'Convenant Energiebesparing Huursector' is afgesproken dat corporatiewoningen in 2020 gemiddeld Energielabel B moeten hebben. De energieprestaties van de toegepaste cv-ketel hebben een relatief grote invloed op het energielabel na renovatie. In veel gevallen is de cv-ketel de beslissende factor voor de Energie-indexberekening. Naast het rendement op cv en het elektrische energiegebruik, is het rendement op tapwater hierop van invloed. ‘De opgevoerde energieprestaties maken ProLine Eco tot de meest eenvoudige en kostenefficiënte optie voor het realiseren van Energielabel B in de bestaande bouw’, aldus Nefit.

Total Cost of Ownership
De ‘Total Cost of Ownership’ komt voor ProLine Eco lager uit dan dat van de ProLine NxT-toestellen. Bij een gasverbruik van 1.250 m3  bespaart ProLine Eco tot 210 euro op jaarbasis ten opzichte van een hr-toestel van de vorige generatie. Met het Safe & Sure-concept biedt Nefit bovendien de mogelijkheid om vooraf de totale exploitatiekosten voor 15 jaar te bepalen.

Accessoires
ProLine Eco komt in de zomer van 2019 beschikbaar als CW4-variant met 2-pijps rookgasafvoer/ luchttoevoer-aansluiting. Een concentrische adapter en de andere accessoires die bekend zijn van de ProLine NxT-serie kunnen ook worden toegepast op de Eco-variant.

Automatisch dynamisch inregelen vloerververwarming

Gepubliceerd op

Viega introduceert een ruimteregeling die vloerverwarmingssystemen automatisch inregelt voor kamertemperaturen van 5 tot 30 °C. Elke afzonderlijke verwarmingsgroep wordt dynamisch ingeregeld én afgestemd op het gebruik.

Waar verwarmingsgroepen normaal gesproken o.a. op basis van de lengte en verlegafstand van de verwarmingsbuis en het vereiste verwarmingsvermogen worden ingeregeld, werkt de Fonterra Smart Control volautomatisch. Uitgaande van volledig geopende regelventielen meet een actormodule voor iedere afzonderlijke verwarmingsgroep voortdurend de retour-, aanvoer- en ruimte-temperatuur. De regeling werkt daardoor niet op basis van vast ingestelde  inregelingen op de verdeler, die worden gecorrigeerd door een vaak traag werkende ruimtethermostaat. Met vijf beschikbare meetwaarden regelt Fonterra Smart Control continu en automatisch de juiste ruimtetemperatuur.

Ook externe factoren herkend
Door de metingen worden ook externe factoren herkend die de warmteafgifte beïnvloeden. Zo wordt bij de regeling automatisch rekening gehouden met alle bouwkundige randvoorwaarden en een groot aantal andere variabelen zoals legafstanden, lengte van de verwarmingsgroepen, hoogte van de afwerkvloer en type vloerafwerking. Daarmee leent de regeling zich voor nieuwbouw- én renovatieprojecten.

Met externe invloeden wordt rekening gehouden. Zo reageert de regeling automatisch op alle temperatuursinvloeden, bijvoorbeeld als gevolg van een tapijt onder een tafel, externe warmte of afkoeling door ventileren, voorzetkachels of zonne-instraling. Omdat de regeling deze invloeden herkent, wordt voorkomen dat deze hun uitwerking hebben op de verwarming en kan de verwarmingscurve worden geoptimaliseerd. Het resultaat voor de eindgebruiker is meer comfort én een besparing tot meer dan 20% op de energiekosten ofwel 100 euro per verdeler per jaar, aldus de leverancier.

Plug & play-installatie
Fonterra Smart Control is ontworpen voor plug & play-installatie in nieuwbouw en renovatieprojecten. De regeling bestaat uit een ruimtethermostaat, een basiseenheid en temperatuurmeters met zogenaamde actormodulen. De gegevensoverdracht tussen de actormodulen en de basiseenheid en de voeding van de ventielaandrijving wordt verzorgd via een meegeleverde breedbandkabel. De communicatie met de kamerthermometers verloopt draadloos. Door de draadloze uitvoering kan de kamerthermostaat overal in de ruimte functioneren.

De kamerthermostaat is eenvoudig te bedienen. Daarnaast is een optionele WIFI module leverbaar. Een dag- en weekprogramma alsmede alle extra functies worden  ingesteld en bediend door de gebruiker met smartphone, tablet of laptop in een browserachtige bedieningsstructuur.

De nieuwe regeling van Viega leent zich zowel voor verwarming als koeling.

Hoogeveen start proef met ketels op (groene) waterstof

Gepubliceerd op

In Hoogeveen worden volgend jaar tachtig woningen gebouwd die verwarmd zullen worden met een cv-ketel die op (groene) waterstof werkt. Het idee is om deze technologie daarna ook toe te gaan passen in bestaande woonwijken. Het pilotproject heeft 400.000 euro subsidie gekregen van het Rijk.

Er wordt onderzocht of ruim 1100 woningen in een aanpalende wijk via het bestaande aardgasnetwerk gefaseerd op waterstof kunnen gaan draaien, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat zou kunnen door de aanschaf van nieuwe waterstof cv-ketels, die naar verwachting over twee jaar op de markt komen, of het vervangen van onderdelen in de huidige gas cv-ketels.

Waterstof is geen energiebron maar een energiedrager. Het ontstaat door water met duurzaam opgewekte elektriciteit uit elkaar te trekken tot zuurstof en waterstof.

Eerder startte in de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg al een proef om woningen te verwarmen met 100% waterstof. Vanaf begin dit jaar wordt lokaal waterstof geproduceerd met groene stroom en via een separaat gasnet van Stedin getransporteerd naar het ketelhuis van een appartementencomplex.

Zonder groene waterstof is het niet mogelijk om een betaalbare CO2-neutrale gebouwde omgeving te creëren, concludeerden deskundigen onlangs nog op het Smart Cities Event. Een eenzijdige keuze voor all-electric zorgt voor een te zware belasting van netwerken, die alleen te voorkomen is met onevenredig hoge investeringen in de elektrische infrastructuur. Bovendien is waterstof de enige groene energiedrager die energieopslag langer dan een week op grote schaal mogelijk maakt.

Techneco ingelijfd door Remeha

Gepubliceerd op

Remeha heeft per 1 januari van dit jaar alle aandelen van Techneco overgenomen. Techneco is een Nederlandse specialist in warmtepompen. Beide bedrijven hebben de ambitie om verder te groeien in de warmtepompmarkt. Daarom is besloten de gezamenlijke krachten te bundelen om zo een leidende positie in Nederland op te bouwen. Techneco blijft voorlopig als zelfstandige dochteronderneming van Remeha actief in de markt.

Remeha verwarmt meer dan 2 miljoen huizen in Nederland. De organisatie wil duurzame binnen-klimaatoplossingen haalbaar en betaalbaar maken. Dit om zo belangrijke stappen te zetten naar een CO2-neutrale samenleving. Daarom wil Remeha verder groeien in warmtepompen.

Techneco is 23 jaar geleden opgericht en is de specialist op het gebied van warmtepompen in Nederland. Techneco heeft onder meer hybride, lucht/water- en bodemgebonden warmtepompsystemen in huis. Het bedrijf is onder meer bekend van de Elga, een modulerende hybride warmtepomp die samenwerkt met elk cv-toestel.

Uitbreiding portfolio
“De komende jaren zullen we het gebruik van fossiele brandstoffen steeds verder terugdringen”, zegt Arthur van Schayk, Algemeen Directeur van Remeha B.V. “Voor die verduurzamingsroute ontwikkelen wij passende oplossingen en daarvoor hebben we een uitgebreid productportfolio nodig. Met de producten en de kennis van Techneco voegen we een innovatief en zeer compleet pakket toe aan de duurzaamheidsconcepten van Remeha.”

Meer slagkracht
Voor Techneco betekent de overname door Remeha vooral meer slagkracht om de ontwikkeling van haar marktpositie en producten te versnellen. “Techneco is de afgelopen jaren bijzonder snel gegroeid. Een sterk merk als Remeha biedt de beste mogelijkheden om verder te bouwen aan onze visie van een Nederland met enkel duurzame energiesystemen”, aldus Pieter van Alphen, oprichter en Algemeen Directeur van Techneco.

Nerdalize failliet

Gepubliceerd op

Een briljant idee, maar helaas geen zakelijk succes. In 2013 richtten drie jonge ondernemers Boaz Leupe, Mathijs de Meijer en Florian Schneider de Yes!Delft-startup ‘Nerdalize’ op. Zij hadden een manier ontwikkeld waarbij de warmte van computerservers kan worden gebruikt voor de verwarming van huizen en de productie van warm tapwater. Omdat Nerdalize de servers plaatste bij particulieren en daardoor geen kostbare datacenters nodig had, kon het bovendien goedkoop opslagdiensten aanbieden aan bedrijven. In eerste instantie ging het Nerdalize voor de wind. Het bedrijf wist via Eneco, crowdfundingscampagnes en investeerders ongeveer 1,5 miljoen euro binnen te halen. Het personeelsbestand groeide uit tot 20 werknemers. Uit het jaarverslag van 2017 kwam een minder rooskleurig beeld naar voren. Het bedrijf leed in 2017 een verlies van 882.000 euro. Eind dat jaar was het eigen vermogen ruim 8 ton negatief. Uiterlijk eind 2019 zou het bedrijf een deel van de 2 miljoen euro aan leningen moeten aflossen of omruilen in aandelen. Op Oudejaarsdag 2018 viel het doek voor Nerdalize. Curator Annemiek te Kiefte heeft tegen RTL Z gezegd dat ze de op dit moment de mogelijkheden onderzoekt voor een eventuele doorstart.

Brugman paneelradiatoren voortaan ook bij Technische Unie verkrijbaar

Gepubliceerd op

Brugman paneelradiatoren zullen binnenkort ook leverbaar zijn via Technische Unie. De afgelopen jaren werden de radiatoren via één groothandel gedistribueerd, maar door de verdere groei en toenemende vraag, is besloten deze nu ook via Technische Unie op de markt te verdelen.

De officiële start van de samenwerking tussen Brugman en Technische Unie is 1 januari 2019. Voor die tijd zijn de voorraden Brugman paneelradiatoren binnen Technische Unie op het gewenste niveau gebracht en zijn de administratieve processen hierop verder afgestemd.

Het assortiment Brugman paneelradiatoren omvat radiatoren voor alle mogelijke toepassingen in de woon- en werkomgeving. Tot het assortiment behoren de collecties Casual, Centric, Mini, Classic, Bano en de paneelradiatoren uit de E-collectie voor bijna-energieneutrale woningen en passiefhuizen. De radiatoren lenen zich zowel voor toepassing in nieuwbouw- als renovatieprojecten. De radiatoren worden met een kwaliteitsgarantie van 10 jaar geleverd. Standaard worden montagebeugels meegeleverd.

Brugman (voornamelijk actief in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Polen) maakt deel uit van Vasco Group, een totaalaanbieder van verwarmings- en ventilatieoplossingen. Vasco is producent van designradiatoren, ventilatie, vloerverwarming en badkamerradiatoren.

Weinig animo bij Belgen om data slimme verwarming te delen

Gepubliceerd op

Volgens een onderzoek dat Remeha België heeft laten uitvoeren wil driekwart van de Belgen de informatie van zijn slim verwarmingstoestel niet delen met de installateur of fabrikant. Een rem op de innovatie aldus de Belgische poot van de verwarmingsfabrikant. Ook in Nederland onderzoekt Remeha hoe het gesteld is met het animo om data te delen. Naar verwachting worden de resultaten in januari bekend.

De Belgische bouwsite Livios sprak uitgebreid met Jan Deklerck, Product Manager van Remeha. Hij vindt het jammer dat slechts 25% van de Belgen data wil delen. Deklerck: “We ontwikkelen regelsystemen afgestemd op patronen van de gebruiker. Je zou bijvoorbeeld de combinatie van een thermostaat met een bewegingssensor kunnen onderzoeken. Of dat nuttig is, weten we momenteel niet. Maar via de informatie die we verkrijgen van slimme ketels zouden we dat wel kunnen testen en achterhalen. Of tal van nieuwe features bedenken. Maar daarvoor heb je reële situaties nodig om te achterhalen of dit minder gaat gebruiken. En zouden wij als fabrikant een beroep moeten kunnen doen op geanonimiseerde data van gebruikers.”

Begrip
In datzelfde interview met Livios geeft Deklerck aan wel te begrijpen dat Belgen huiverig zijn om persoonlijke gegevens te delen. Anderzijds posten we van alles op Social Media, zegt de Product Manager. Soms zelfs zodanige informatie dat inbrekers getriggerd zouden kunnen worden om een ongewenst bezoekje af te leggen aan onze woningen. De data die slimme verwarmingstoestellen doorgeven aan de fabrikant is alleen nuttig om gedragspatronen uit af te leiden. En daarmee stopt het, aldus Deklerck.

Nederlands onderzoek
Remeha Nederland voert op dit moment een consumentenonderzoek uit waarin ook de vraag is meegenomen of gebruikers hun data willen delen met de verwarmingsfabrikant. Product Manager Ferry Overweg verwacht dat de uitslag in januari bekend zal worden. Hoewel hij nog geen zinnige uitspraken kan doen over de resultaten van het onderzoek denkt hij dat de beide landen wel degelijk verschillend zijn. “Misschien dat Nederlanders over het algemeen iets positiever tegenover dit soort innovaties staan, maar dat is puur een gevoel. En het onderzoek zal dat moeten bevestigen.”

Goede uitleg
Evenals zijn Belgische collega onderstreept hij het belang van een goede uitleg richting de consument over het gebruik van de data en het waarborgen van de privacy. “Daarnaast zullen we moeten zorgen dat de gebruiker ook baat heeft bij het verstrekken van zijn data. Dit zou kunnen zijn in de vorm zijn van een financieel gewin (in welke vorm dan ook) of bijvoorbeeld een bepaald gevoel van zekerheid (mijn ketel gaat nooit op storing). Dat soort dingen, maar we zijn nog druk bezig met het testen van dit soort proposities naar de eindgebruiker.”

Verwarmings industrie is voornemens om krachten te bundelen

Gepubliceerd op

Fabrikanten op het gebied van warmte-opwekking, warmtedistributie, regelapparatuur en rookgasafvoersystemen hebben de intentie uitgesproken om hun krachten te gaan bundelen. Een woordvoerster van FME meldt dat de betrokken partijen dit eerst nog gaan voorleggen aan hun leden. Vanaf 1 januari volgend jaar zal men vervolgens onder de naam Nederlandse Verwarmingsindustrie naar buiten kunnen gaan treden. Naast verenigingen zullen ook afzonderlijke fabrikanten gaan deelnemen, zo is de verwachting.

Vooralsnog lijkt de warmtepompbranche, in de hoedanigheid van de Dutch Heat Pump Association (DHPA) zich niet aan te sluiten. Dat zou vooral te maken hebben met het feit dat er bij de DHPA veel handelaren en groothandels aangesloten zijn.

Houtrookfilter vermindert overlast houtkachels

Gepubliceerd op

Groothandel Havé Verwarming brengt een houtrookfilter op de markt die de uitstoot van koolstofmonoxide met 55 procent vermindert, aldus een onderzoek van het Duitse testinstituut RRF. De stofuitstoot daalt bij gebruik met 65 procent. Daarbij wordt de houtrook nagenoeg geurloos. Het opbouw houtrookfilter is een uitvinding van Ecolink Solutions en heeft de werking van een katalysator waarbij schadelijke stoffen worden naverbrand.

De onderzoeksresultaten komen op een moment dat verschillende Nederlandse partijen, zoals gemeentes, GGD’s, het Longfonds en het RIVM, vragen hebben over de schadelijke effecten van houtrook. De opbouw houtrookfilter kan voor houtkachels een oplossing zijn om overlast tegen te gaan. Harm-Jan van Veldhuizen, algemeen directeur: “Door de juiste stookwijze in combinatie met de plaatsing van een houtrookfilter gaan de uitstootcijfers omlaag. Zo wordt geuroverlast voorkomen en verbetert de luchtkwaliteit aanzienlijk.”

Werking
De edelmetaal katalysator in de houtrookfilter afrekent met onverbrande deeltjes in de houtkachel. Daarmee is de werking van de houtrookfilter vergelijkbaar met de katalysator in een auto. De houtrookfilter wordt direct op of achter de stookinstallatie geplaatst. Daar worden fijnstof, schadelijke stoffen en geurverbindingen afgebroken en omgezet in onschadelijke stoffen. De plaatsing en het onderhoud van het houtrookfilter zijn eenvoudig en het filter gaat zo’n twintig stookseizoenen.

“Soms krijg ik het idee dat het bouwvolume bewust niet hoog wordt opgeschroefd”

Gepubliceerd op

Wie nu in de installatiebranche aan de slag gaat, kan goud verdienen. Zo vertelden recruiters eerder dit jaar aan Installatienet dat een beginnend installateur al snel hetzelfde loon krijgt als een beginnend advocaat. Van alle kanten in de branche worden initiatieven op poten gezet om het probleem de wereld uit te helpen. Tegelijkertijd moet er ook meer gebouwd worden. Maar op dat gebied valt er soms een zekere dubbelzinnigheid te bespeuren, zegt Chris Heerius, directeur van Jaga Konvektco. “Soms krijg ik het idee dat het bouwvolume bewust niet wordt opgeschroefd.”

Chris Heerius staat bekend als een eigenzinnige directeur. Samen met mede directeur Bert Kriekels liet hij Jaga Konvecto uitgroeien tot een internationaal opererend bedrijf, dat onder andere betrokken is bij projecten in de VS, China en Canada. Waar Jaga vroeger vooral bekendheid genoot als specialist op het gebied van verwarmingstechniek, is het palet aan diensten de afgelopen jaren danig uitgebreid. Tegenwoordig levert Jaga ook oplossingen voor koeling en ventilatie. Zo werd recentelijk nog de Strada Hybrid gelanceerd (zie links), een radiator die zowel energiezuinig kan verwarmen, koelen als ventileren.

Oplossingen van Jaga zijn zowel in de woningbouw als utiliteit terug te vinden. Zo is onder andere het duurzaamste kantoor ter wereld, The Edge in Amsterdam, voorzien van hun radiatoren. Door zijn betrokkenheid bij de meest uiteenlopende projecten, heeft Heerius door de jaren heen een groot netwerk opgebouwd in de installatiebranche. De laatste tijd hoort hij keer op keer dezelfde geluiden: ‘We willen Nederland in rap tempo verduurzamen, maar waar halen we de vakmensen vandaan?’.

“Je hoort het van alle kanten; er is een schreeuwend gebrek aan goed opgeleid personeel. Ouders zijn terughoudend om hun kinderen naar het technisch onderwijs te sturen. Ik denk dat er meer grootscheepse campagnes nodig zijn om te laten zien dat er volop mogelijkheden zijn in de installatiebranche. Daarnaast moet het beroep beter gewaardeerd worden. Er zijn al initiatieven opgestart om de instroom weer op peil te krijgen, zoals het opleiden van vluchtelingen, prima idee, maar er is meer nodig.”

“En dan het bouwvolume, misschien is de markt ook wel gebaat bij een zekere schaarste, want dan gaan de prijzen omhoog. Ik ben ervan overtuigd dat als we het echt willen, we het bouwvolume wel kunnen opschroeven. Bijvoorbeeld door meer te gaan prefabben, Plug & Play oplossingen te leveren en uiteraard door robotisering.”  

Jaga zelf probeert in ieder geval al haar steentje bij te dragen aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen en het opvangen van het tekort aan vakmensen. Onder andere door duurzame systemen op de markt te brengen en continu aandacht te besteden aan installatiegemak. “We zetten vol in op Plug & Play oplossingen om de montagetijd te verkorten. Daarnaast laten we altijd een eigen specialist meegaan als een installateur voor de eerste keer een Jaga-systeem installeert. Zo voorkom je fouten en kostbaar tijdsverlies.”

Waterzijdig inregelen wordt verplichte energiebesparende maatregel

Gepubliceerd op

 Waterzijdig inregelen komt op de lijst van energiebesparende maatregelen die bedrijven vanaf volgend jaar moeten treffen. De lijst van verplichte maatregelen is onderdeel van de Wet milieubeheer. Het optimaal inregelen van de verwarmingsinstallatie kan in bedrijfspanden een besparing tot 25% op het gasverbruik opleveren. Ook in woningen kan dit leiden tot een enorme aardgasbesparing en een verminderde CO2-uitstoot.

Verdeelunit voor cv-ketel én warmtepomp

Gepubliceerd op

Robot Vloerverwarming introduceert de NEXT verdeelunit, een composiet verdeelunit die uit één geheel is vervaardigd. De unit is geschikt voor aansluiting op zowel hoge als lage temperatuur verwarmingsbronnen, dus cv-ketels én warmtepompen.

Nieuwe zelflerende Nest thermostaat is sneller te installeren

Gepubliceerd op

Enkele jaren geleden bracht Nest een zelflerende thermostaat op de markt. Het is een thermostaat die zijn schema automatisch aan veranderingen in het leven van de bewoner aanpast en de temperatuur lager zet als deze niet thuis is. Van deze thermostaat is nu een eenvoudigere versie verschenen met dezelfde energiebesparende functies maar met een neutraler ontwerp en een eenvoudigere installatie. Bovendien is spraakbediening via de Google Assistant nu mogelijk.

Draadloze regeling van ruimtetemperatuur

Gepubliceerd op

Kieback&Peter heeft de serie en:key uitgebreid met twee ruimtesensoren en twee ventielregelaars. De sensoren maken gebruik van de draadloze EnOcean® techniek. Dankzij nieuwe batterijen zijn zowel de sensor als de ventielregelaar geladen voor het leven. En:key regelt de gewenste ruimtetemperatuur.

Gasloos stoken met zelf bedacht verwarmingssysteem

Gepubliceerd op

Herman Fiselier heeft een elektrisch aangestuurd warmwater-systeem ontworpen en geïnstalleerd in zijn jaren 60-woning. Hij koppelde de ketel af, plaatste twee boilervaten voor de verwarming en een derde voor het warme water, een pomp, een paar kleppen en ‘wat elektronica’. Het warme water uit de boilers wordt rondgepompt in het cv-systeem. Het retourwater gaat vervolgens terug de boilers in. Feitelijk een heel ouderwetse manier van water rondpompen, maar wel gasloos.