Tag Archives: zon

Is de kwaliteit en veiligheid van zonnesystemen in België echt beter?

Gepubliceerd op

De markt voor zonnestroom groeit onstuimig terwijl er ondertussen een overspannen vraag is naar installateurs. Dat levert de nodige problemen op. Zo vatte vorig jaar 28 zonnesystemen vlam en vertelde een inspecteur van zonnesystemen in april van dit jaar aan RTL Nieuws dat er met de helft van de door hem gecontroleerde systemen iets mis is. Vorige week meldde NRC dat ‘de slechte kwaliteit van installaties van zonnesystemen in Nederland ontegenzeggelijk een tikkende tijdbom is onder de groei van zonnestroom. Daar moet iets aan gedaan worden en dat kan, simpelweg door van onze zuiderburen te leren.’

In België zijn er namelijk nauwelijks problemen met zonnesystemen. De Belgen doen drie dingen goed, meldt NRC. ‘Ten eerste voorziet hun Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties (AREI) in kristalheldere, wettelijke eisen voor de aanleg of uitbreiding van zonnepanelen en bekabeling. Ook is uitgebreide documentatie verplicht. Ten tweede gaat geen Belgisch zonnesysteem ‘live’ voordat een onafhankelijke keuringsinstantie de aanleg heeft doorgelicht en alle documentatie heeft gecontroleerd. Broddelwerk wordt vooraf opgemerkt. Ten derde dwingt de AREI keuring Belgische installateurs hun kennis over zonnepanelen bij te houden. Bijna 800 installateurs in België hebben een Certificaat van Bekwaamheid, een keurmerk met zware eisen op basis van Europese richtlijnen.’

Vergelijking gaat mank
Gevraagd naar een reactie laat Techniek Nederland weten dat een vergelijking met onze zuiderburen enigszins mank gaat. Woordvoerder Dick Reijman: “Het overgrote deel van de incidenten in ons land doet zich voor bij zogenoemde in-daksystemen. Dit zijn daken waarbij de zonepanelen niet op het dak liggen, maar zijn geïntegreerd in het dakwerk. In België zijn dergelijke in-daksystemen niet aanwezig. Ook zal het overnemen van de eisen uit de AREI geen verbetering opleveren. Dit regelement is vergelijkbaar en gebaseerd op dezelfde Europese regels als de Nederlandse NEN1010, waaraan iedere Nederlandse installateur zich heeft te houden.”

Vakbekwame zonne-energie installateurs
Het échte probleem is volgens Techniek Nederland dat de installatie van in-daksystemen veelal niet het werk van installateurs is. Reijman: “Wij vinden het wenselijk dat alleen bedrijven die beschikken over kennis van elektrotechniek deze installaties plaatsen. Er is al jaren een breed gedragen erkennings- en een certificeringsregeling voor vakbekwame zonne-energie installateurs. Alleen bedrijven die een erkende opleiding voor het plaatsen en inspecteren van zonne-energie-installaties hebben gevolgd, komen in aanmerking voor de erkenning of de certificering Zonnekeur. Deze installateurs kennen de normen en eisen die aan zonne-energie-installaties worden gesteld, óók (en vooral) op het gebied van veiligheid. Vooralsnog zien wij daarom niet de noodzaak om een controlesysteem naar Belgisch model in te voeren.”

Kwaliteits- en veiligheidsniveau
“De groeiende belangstelling voor zonnepanelen heeft veel nieuwe aanbieders aangetrokken”, vervolgt Reijman. “Niet alle nieuwkomers zijn lid van Techniek Nederland waardoor we geen invloed hebben op hun vakbekwaamheid. Techniek Nederland ondersteunt haar leden in het behalen van een erkenning of certificering en werkt daarbij nauw samen met Holland Solar. Daarmee leveren beide organisaties een bijdrage aan een hoog kwaliteits- en veiligheidsniveau van zonne-energie-installaties in ons land.”

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

We keep your data private and share your data only with third parties that make this service possible. See our Privacy Policy for more information.

Drie jaar langer salderen

Gepubliceerd op

Techniek Nederland is enthousiast over de verlenging van de salderingsregeling voor zonnepanelen. Doekle Terpstra, voorzitter van de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, denkt dat het besluit van minister Wiebes een stimulans zal zijn voor consumenten en bedrijven om méér daken te voorzien van zonnepanelen. “Consumenten en ondernemers hebben nu de zekerheid dat ze hun investering zullen terugverdienen. Dat is belangrijk, want zonne-energie speelt een cruciale rol in de energietransitie.”

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en staatssecretaris Snel van Financiën maakten gisteren bekend dat eigenaren van zonnepanelen de stroom die ze opwekken tot 2023 volledig kunnen aftrekken van hun eigen verbruik. Dat is drie jaar langer dan aanvankelijk in het regeerakkoord was afgesproken. Ook na 2023 zullen eigenaren van zonnepanelen nog een vergoeding krijgen voor de terug geleverde stroom, maar het belastingvoordeel wordt dan geleidelijk afgebouwd. De regering besluit op een later moment hoe die afbouw in zijn werk zal gaan. Naar verwachting zal het fiscale voordeel in 2030 tot nul zijn teruggebracht.

Nog veel daken onbenut
De salderingsregeling heeft sterk bijgedragen aan het grote succes van zonne-energie in Nederland. Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland denkt dat de verlengde salderingsregeling voor nieuwe groei zal zorgen: “Al meer dan een miljoen huishoudens hebben zonnepanelen op hun dak, maar de potentie is nog veel groter. Er zijn nog veel daken zonder zonnepanelen en ik denk dat daar de komende tijd snel verandering in komt.”

Terugverdientijd blijft zeven jaar
De gemiddelde terugverdientijd van zeven jaar op de investering in zonnepanelen blijft overeind, óók voor panelen die de komende tijd worden geplaatst. Woningeigenaren, verhuurders, scholen, sportverenigingen en bedrijven weten daardoor waar ze aan toe zijn. Techniek Nederland kan zich ook vinden in de stapsgewijze afbouw van de salderingsregeling die daarna zal plaatsvinden.

Opslag van zonnestroom
Omdat de overheidssubsidies na 2023 afnemen, kan de zonne-energiesector uiteindelijk zelfstandig verder. Tegelijkertijd wordt het voor eigenaren van zonnepanelen interessant om de opgewekte zonnestroom zoveel mogelijk zelf te gebruiken. Bijvoorbeeld door apparaten in te schakelen en de elektrische auto op te laden op momenten dat de zon veel elektriciteit levert. Daarnaast zal de opslag van zonnestroom meer aandacht krijgen. Techniek Nederland vindt dan ook dat de overheid op termijn energieopslag via thuisbatterijen aantrekkelijk zou moeten maken.

Huidige salderingsregeling voor zonnepanelen tot 2023 geldig

Gepubliceerd op

De huidige salderingsregeling voor zonnepanelen blijft tot 1 januari 2023 geldig. Dit meldt het ministerie van Financiën. De regeling maakt het voor particulieren financieel aantrekkelijk te investeren in zonnepanelen. Bij het salderen wordt de stroom die particulieren met hun panelen opwekken verrekend met de stroom die wordt verbruikt. De regeling zou eigenlijk al veel eerder verdwijnen.

Het ministerie wil nu het voordeel dat huishoudens ontvangen op hun energiebelasting elk jaar verlagen vanaf 2023. Dit voordeel wordt uiteindelijk nihil. De particulier ontvangt alleen nog een vergoeding van de energieleverancier voor de terug geleverde zonnestroom. Het ministerie geeft aan dat dit in 2031 het geval zal zijn.

‘Geen brandende zonnepanelen als vakbekwaam wordt geïnstalleerd’

Gepubliceerd op

Techniek Nederland en Holland Solar wijzen hun leden nogmaals op de regels voor het correct en veilig installeren van zonnepanelen. Dit naar aanleiding van het TNO rapport dat vandaag is verschenen over brandincidenten met zonnepanelen. Het gaat met name om de correcte installatie van connectoren en de eisen van brandwerendheid bij zogenoemde in-daksystemen. Beide organisaties kunnen zich vinden in een aantal aanbevelingen die TNO doet om brandincidenten in de toekomst te voorkomen, maar plaatsen ook enkele kanttekeningen.

Techniek Nederland en Holland Solar signaleren dat een aantal van de incidenten zich voordoet bij zogenoemde in-daksystemen. Dit zijn daken waarbij de zonepanelen niet op het dak liggen, maar zijn geïntegreerd in het dakwerk. De installatie van in-daksystemen is veelal het werk van bouwers. Techniek Nederland en Holland Solar wijzen erop dat het niet wenselijk is dat bouwbedrijven die niet beschikken over kennis van elektrotechniek deze installaties plaatsen. De brancheorganisaties missen deze constatering in het rapport van TNO.

Normering
TNO stelt voor om richtlijnen of normen op te stellen voor correcte aansluiting van connectoren. Techniek Nederland en Holland Solar zien daarvoor geen directe reden. De eisen voor de elektrische aansluiting zijn genormeerd en staan in de NEN 1010. De norm is opgenomen in het Bouwbesluit en dus een wettelijke veiligheidseis. Techniek Nederland en Holland Solar wijzen hun leden nogmaals nadrukkelijk op uitvoering van de werkzaamheden volgens deze norm.

Erkende zonne-energie-installateurs
Techniek Nederland en Holland Solar benadrukken dat er al jaren een breed gedragen erkennings- en een certificeringsregeling is voor vakbekwame zonne-energie installateurs. Alleen bedrijven die een speciale opleiding voor het plaatsen en inspecteren van zonne-energie-installaties hebben gevolgd, komen in aanmerking voor de erkenning of de certificering Zonnekeur. Deze installateurs kennen de normen en eisen die aan zonne-energie-installaties worden gesteld, óók (en vooral) op het gebied van veiligheid. Vakbekwame installateurs zijn te vinden op de websites www.qbisnl.nl en www.zonnekeur.nl. Beide organisaties zijn mede-initiatiefnemers van deze kwalificatiestructuur.

Stress-test
Techniek Nederland en Holland Solar zeggen blij te zijn met de aanbeveling van TNO om een multidisciplinaire werkgroep in te stellen die met aanbevelingen komt voor constructie van en materiaal-brandbaarheidseisen aan in-dak-PV-installaties. Ook roepen zij fabrikanten en leveranciers op mee te werken aan stress-test onderzoek van PV-systemen.

Hoog kwaliteitsniveau
De brancheorganisaties benadrukken verder dat de belangstelling voor zonnepanelen snel groeit. Dat heeft veel nieuwe aanbieders aangetrokken. Niet alle nieuwkomers zijn lid van Techniek Nederland of Holland Solar, waardoor ze geen invloed hebben op hun vakbekwaamheid. De brancheorganisaties ondersteunen hun leden in het behalen van een erkenning of certificering. Daarmee leveren zij een bijdrage aan een hoog kwaliteits- en veiligheidsniveau van zonne-energie-installaties in ons land, aldus beide organisaties.

Het TNO-rapport is terug te vinden op: Brandincidenten met fotovoltaïsche systemen in Nederland

 

Wie monteert het snelst en vakkundigst zonnepanelen?

Gepubliceerd op

Binnenkort wordt het allereerste ‘Nederlandse Kampioenschap Panelen Plaatsen’ georganiseerd. De wedstrijd vindt medio maart a.s. plaats tijdens de vakbeurs Solar Solutions. Het team dat als snelste zes zonnepanelen volgens de eisen installeert op een schuin dak, wordt uitgeroepen tot ‘Beste montageteam 2019’. Er doen 12 teams mee.

De teams worden beoordeeld op het juist plaatsen/monteren van haken, rails, kabels, zonnepanelen en optimizers. Ook het vastzetten volgens de voorschriften, het doorverbinden van connectoren en het veilig (valbeveiliging) en netjes werken wordt meegenomen in de beoordeling. Voor alles wat niet goed/fout is gemonteerd, deelt de jury strafseconden uit.

De wedstrijd vindt plaats op 19, 20 en 21 maart a.s. in de Expo Haarlemmermeer en is een initiatief van de beursorganisator in samenspraak met elektrotechnische groothandel Rexel die onder andere pv-dakmontagesystemen levert.

De vakbeurs Solar Solutions wordt gelijktijdig met de vakbeurs Duurzaam Verwarmd georganiseerd.

Wetenschappers ontwikkelen zonnepaneel op groene waterstof

Gepubliceerd op

Onderzoekers van de KU Leuven hebben een zonnepaneel ontwikkeld dat waterstofgas maakt uit vocht in de lucht. Dit meldt VRT Nieuws. Twintig van deze zonnepanelen zouden een gezin een heel jaar lang van stroom en warmte kunnen voorzien. Er wordt nu eerst een veldproef uitgevoerd.

Een klassiek zonnepaneel zet 18 tot 20 procent van de zonne-energie om in stroom. Als je met die stroom achteraf ook nog water moet splitsen in waterstof en zuurstof, gaat er heel wat energie verloren. De Leuvense ingenieurs hebben dat opgelost door een zonnepaneel te ontwerpen dat rechtstreeks waterstof maakt. Met hun paneel wordt 15 procent van het zonlicht rechtstreeks omgezet in waterstofgas.

Waterstof uit hernieuwbare energie (groene waterstof) is al jaren een belofte op de energiemarkt. Maar tot een echte doorbraak is het nog niet gekomen. Waterstof is nog steeds duur en omslachtig om te maken en op te slaan. Het merendeel van de waterstof wordt nu geproduceerd met behulp van olie en gas en is dus niet echt milieuvriendelijk.

De waterstof die in de zomer geproduceerd wordt, kan volgens de onderzoekers gebufferd worden in een ondergronds drukvat tot de winter. Een gezin zou ongeveer 4 kubieke meter opslag nodig hebben. Dat is de grootte van een klassieke stookolietank.

Wat de waterstofpanelen uiteindelijk gaan kosten, is overigens nog niet bekend.

NEN geeft technische uitleg over zonnepanelen

Gepubliceerd op

Op dinsdagmiddag 4 december a.s. organiseert NEN een informatiebijeenkomst over zonnepanelen en de norm NEN 7250. Deze norm voorziet in technische eisen en bepalingsmethoden voor de bouwkundige aspecten van de montage van zonne-energiesystemen in de gebouwschil van een bouwwerk. Dit geldt voor zowel inbouw- als opbouwsystemen.

Wiebes: “Incidenten met brandende zonnepanelen zorgelijk maar zeer beperkt in aantal”

Gepubliceerd op

Minister Wiebes heeft de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat een reactie gestuurd op haar verzoek informatie te verschaffen over onderzoek naar branden met zonnepanelen. In de afgelopen warme zomerperiode brak diverse keren brand uit op daken van woningen met zonnepanelen. De minister vindt dit in meerdere opzichten zorgelijk. “Uiteraard in de eerste plaats voor de desbetreffende huiseigenaren, maar ook voor het vertrouwen van burgers in (de installatie van) zonnepanelen. Ik merk hierbij overigens op dat het aantal branden bij daken met zonnepanelen zeer beperkt is.”

PVT warmtepomppaneel wint innovatieprijs

Gepubliceerd op

Het PVT warmtepomppaneel van Triple Solar heeft de Innovative Energy Solution Award 2018 gewonnen. Dit paneel wekt niet alleen stroom op, maar wint ook duurzame warmte terug uit daglicht, zonlicht én buitenlucht. Directeur Cees Mager: “Ons product biedt een duurzame en 100% geluidloze energieoplossing die een uitstekende bijdrage kan leveren aan de energietransitie.”

“Zonnepanelen op huis koning wel rendabele investering”

Gepubliceerd op

Koning Willem-Alexander wil zonnepanelen op zijn huis. Maar gisteren kreeg hij in de Tweede Kamer opnieuw nul op het rekest van premier Rutte. Waar eerst de monumentstatus van Huis ten Bosch in de weg stond, blijkt nu de business case niet overtuigend genoeg. “Onzin”, stelt CEO Roebyem Anders van zonnepanelenaanbieder Sungevity. “Ook voor Paleis Huis ten Bosch zijn zonnepanelen een zeer rendabele investering.”

PVT warmtepomppaneel genomineerd voor beursprijs

Gepubliceerd op

Tijdens de vakbeurs Energie 2018 toont NIBE het PVT warmtepomppaneel van Triple Solar. Dit paneel is toepasbaar als energiebron voor een water/water warmtepomp, in plaats van een grondgebonden bron. Samen met twee andere inzendingen is het paneel genomineerd voor de Innovative Energy Solutions Award die deze week tijdens de beurs zal worden uitgereikt.

Opnieuw pleidooi voor APK-keuring na incidenten met brandende zonnepanelen

Gepubliceerd op

TNO doet op korte termijn onderzoek naar incidenten met zonnepanelen die brand veroorzaakten. Dit gebeurt mede op initiatief van Uneto-VNI, die er bij haar leden nogmaals op aandringt om de regels te volgen voor het correct en veilig installeren van zonnepanelen. Het is overigens (nog) niet bekend of leden van de installateurskoepel bij deze incidenten betrokken waren.

“Verlengen salderingsregeling frustrerend voor doorbraak thuisbatterij”

Gepubliceerd op

“Hoera, we kunnen één jaartje langer het openbare net misbruiken voor teruglevering van PV-stroom tegen 100% vergoeding…. Fijn voor de particuliere PV-opwekker, maar frustrerend voor de finale doorbraak van de thuisbatterij, zoals in andere Europese landen die geen saldering kennen. Aan de andere kant een wijs besluit van Wiebes om de tijd te nemen om een degelijke vervolgregeling te maken en de planning hiervoor niet heilig te verklaren.”

Salderingsregeling zonnepanelen mogelijk toch met één jaar verlengd

Gepubliceerd op

Minister Wiebes van Economische Zaken heeft toegezegd de salderingsregeling met één jaar te willen verlengen. “Het moet niet minder aantrekkelijk worden om zelf kleinschalig te gaan investeren in zonne-energie. Maar het is ook niet nodig om het meer aantrekkelijk te maken. Bij het voorbereiden van die terugleversubsidie begin ik er in alle eerlijkheid een hard hoofd in te krijgen dat 2020 haalbaar is. Ik heb daar grote zorgen over en begin steeds meer te denken dat we de bestaande salderingsregeling nog een jaar lang moeten doorzetten.”

Eindhoven roept bedrijven in de stad op om zonnepanelen te plaatsen

Gepubliceerd op

De gemeente Eindhoven roept eigenaren met een groot dakoppervlakte op deze vol te leggen met zonnepanelen. “Als we zonne-energie een belangrijke plek willen geven in onze energievoorziening dan moeten grote lege daken daarvoor wel worden ingezet. We hebben daarom gekeken naar de grootste meest geschikte daken voor zonne-energie en schrijven we de eigenaren aan”, aldus wethouder duurzaamheid Jan van der Meer.

Nauwelijks nog subsidieaanvragen voor duurzame sportaccommodaties

Gepubliceerd op

Er zit nog 1,1 miljoen euro in de subsidiepot ‘Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’ (EDS). In de afgelopen periode is in vier weken tijd voor slechts 100.00 euro subsidie aangevraagd. Tot begin augustus deden 714 sportclubs een aanvraag, die goed was voor 6,9 miljoen euro. Eigenlijk was de subsidiepot eind januari al nagenoeg uitgeput was, maar werd er onverwachts 2 miljoen euro extra budget beschikbaar gesteld. Mogelijk denken sportverenigingen dat de pot al leeg is en komen er nu nauwelijks nog aanvragen binnen.

Luchtkanaalsysteem onder zonnepanelen zorgt voor hoger rendement

Gepubliceerd op

Zonnepanelen hebben zonlicht nodig om te kunnen functioneren, maar naarmate ze warmer worden, presteren ze naar verhouding een stuk slechter. Het Alphense bedrijf DK Prototyping for Automotive Glass komt nu met zonnepanelen waaronder een luchtkanaalsysteem is geplaatst. Door dit systeem wordt geforceerd lucht geblazen die de panelen koelt. Hierdoor gaat het rendement van de panelen omhoog, aldus het bedrijf. De warme lucht wordt (afhankelijk van het seizoen) opgeslagen, maar kan ook direct worden gebruikt om het gebouw te verwarmen.

Hitte benadeelt rendement zonnepanelen

Gepubliceerd op

Met zonnepanelen zit je goed deze zomer. Zo berichten althans diverse media naar aanleiding van de vele zonuren die ons land momenteel telt. ‘Maar niet te vroeg gejuicht, de hitte van de afgelopen weken is niet alleen maar positief’, zegt het Eindhovense Autarco, zelf producent van complete systemen voor zonne-energie. Hitte blijkt ook een nadelig effect op de efficiëntie van zonnepanelen te hebben.

“Installateur pv-panelen gaat periode van grote onzekerheid tegemoet”

Gepubliceerd op

“Het Klimaatakkoord in de huidige vorm is gebaseerd op aannames die niet de toetsing der waarheid kunnen doorstaan”, betoogt Roland van der Klauw. De directeur van verduurzamingsspecialist Wocozon waarschuwt voor de gevolgen. “Met name de installateur van pv-panelengaat een periode van grote onzekerheid tegemoet en zal passende maatregelen moeten nemen om zijn bedrijfsvoering op peil te houden.”

Klimaatakkoord: “Weg vrij voor vertienvoudiging zonne-energie”

Gepubliceerd op

Holland Solar is blij met de erkenning van zonne-energie in de van het Klimaatakkoord. Ed Nijpels presenteert de hoofdlijnen van dit akkoord momenteel aan minister Wiebes van Economische Zaken. In een eerste reactie zegt voorzitter Jaap Baarsma van de branchevereniging: “Met het ambitieus en stabiel beleid zoals voorgesteld in het concepthoofdlijnenakkoord wordt het mogelijk gemaakt om de bijdrage van zonne-energie in Nederland meer dan te vertienvoudigen.”

Uneto-VNI wil af van importheffing op zonnepanelen

Gepubliceerd op

Uneto-VNI wil dat de Europese Commissie de importheffing op zonnepanelen uiterlijk op 3 september beëindigt. Daarmee wil ze de groei van het aantal zonnepanelen op de Europese daken verder stimuleren. De importheffing op zonnepanelen uit onder meer China levert de Europese solar-industrie volgens Uneto-VNI niets op. Ondanks de maatregel is de productie van zonnepanelen in Europa de afgelopen vijf jaar afgenomen.

Gasloos verwarmen met een warmtepomppaneel

Gepubliceerd op

DOEN Participaties en PDENH participeren in Triple Solar, de Nederlandse uitvinder van het wereldwijd gepatenteerde geluidloze warmtepomppaneel. Een warmtepomppaneel combineert een zonnepaneel (elektra) met een thermisch systeem waardoor het systeem het hele jaar door geluidloos warm water kan leveren voor verwarming en tapwater. Het warmtepomppaneel wordt gemonteerd in plaats van een gewoon zonnepaneel. Het door TNO geteste paneel is inmiddels in meer dan 100 gebouwen in binnen- en buitenland toegepast. De projecten zijn intussen uitgebreid naar appartementencomplexen en woonwijken. Nieuwste klant is dierentuin Artis in Amsterdam, waar Triple Solar het restaurantgebouw de Twee Cheetahs verduurzaamt.

Steeds meer huurdaken met zonnepanelen

Gepubliceerd op

De uitrol van zonnepanelen op huurdaken in Nederland groeit snel. Inmiddels wekken 80.000 huurwoningen in bezit van woningcorporaties zonnestroom op. Dit is een stijging van ruim 60% ten opzichte van 2017. 3,5% van alle Nederlandse corporatiewoningen heeft nu zonnestroom. De woningcorporaties willen het aantal huurwoningen met zonnestroom verdrievoudigen voor 2021.

“Zonnepanelen zijn nog lang niet uitontwikkeld”

Gepubliceerd op

De verkoop van zonnepanelen is de afgelopen jaren explosief toegenomen. De reden is bekend: de weg naar een duurzame, energieneutrale samenleving is nu echt volop ingezet. “Niet in 2030, maar al in 2023, zal door de groei aan zonnepanelen een kwart van de totale doelen van het nationaal Klimaat- en Energieakkoord gerealiseerd zijn”, voorspelt Rolf Heynen, directeur van de deze week gehouden vakbeurs Solar Solutions. “De groei van zonnepanelen gaat de laatste tien jaar al veel sneller dan gedacht, maar de techniek en toepassingen zijn nog lang niet uitontwikkeld.”

PVT warmtepomppaneel als gasloos alternatief

Gepubliceerd op

Tijdens de vakbeurs Duurzaam Verwarmd presenteren Triple Solar en NIBE samen een PVT warmtepomppaneel. Dit paneel combineert acht warmtepomppanelen van in totaal 16 m2 met een modulerende water/water-warmtepomp. Voor ruimteverwarming is hiermee een SPF van 5,6 haalbaar, voor tapwater een SPF van 3,8. Ook combinaties met andere NIBE water/water-warmtepompen zijn mogelijk. Een pakket PVT warmtepomppanelen kan modulair worden opgebouwdn voor warmtepompen van 4 tot en met 60 kW.

Ook bij regen en bewolking energie uit zonnepanelen

Gepubliceerd op

Zonnepanelen die energie opwekken als de zon niet schijnt en zelfs als het regent. De Chinese universiteit van Soochow heeft hiervoor een nieuwe technologie ontwikkeld. Wanneer regendruppels op twee transparante polymeerlagen bovenop een fotovoltaïsche zonnecel vallen en er dan afrollen, ontstaat door wrijving statische elektriciteit. Dit soort hybride zonnepanelen zouden juist in regenachtige en bewolkte landen goed van pas kunnen komen. Maar de vraag is nog wel of er voldoende energie uit regendruppels kan worden gehaald.

Aantal zonnepanelen in ons land blijft fors toenemen

Gepubliceerd op

Vorig jaar zijn in Nederland drie miljoen zonnepanelen geplaatst. Dat is bijna 60 procent meer dan het jaar ervoor, blijkt uit het Nationaal Solar Trendrapport 2018, dat mede op verzoek van Uneto-VNI tot stand is gekomen. De marktgroei van zonnepanelen is vooral te danken aan de zakelijke markt. Zo plaatsen installatiebedrijven steeds meer zonnepanelen op daken van logistieke centra, winkelcentra en bij agrarische bedrijven. Bij zowel consumenten als bedrijven is de toename onder meer het gevolg van prijsdalingen en groeiende bewustwording. Voor bedrijven is het succes mede te danken aan de SDE+-maatregel.

Succesvolle collectieve inkoop van zonnepanelen afgerond

Gepubliceerd op

Vanaf eind september 2017 konden alle inwoners van Noord-Holland en Utrecht zich vrijblijvend inschrijven voor de collectieve inkoop. Meer dan 13.500 mensen hebben dit gedaan. Leveranciers Tautus en SolarNRG wonnen op 1 november de veiling. Zij boden een scherpe prijs voor een compleet systeem, dat 27,5% lager ligt dan de actuele marktprijs (bron: Milieu Centraal).

Duitse fabrikant tekent voor recordomzet zonnepanelen en energiesystemen

Gepubliceerd op

Solarwatt, leverancier van zonnepanelen en energiesystemen, kijkt terug op een succesvol 2017. In de Benelux was sprake van een recordomzetstijging voor wat betreft zonnepanelen. Die groei betrof zowel de consumentenmarkt als het professionele segment. Niet alleen particulieren, maar ook bedrijven, woningbouwverenigingen, scholen en vastgoedeigenaren blijken steeds vaker voor zonne-energie te kiezen. De Duitse fabrikant ziet dat de voorkeur daarbij steeds meer uitgaat naar glas-glas-panelen.

Te weinig dakoppervlak om met zonne-energie energiedoelstellingen te halen

Gepubliceerd op

“Nederland kan niet zonder de aanleg van grootschalige zonneparken als we de toekomstige energiedoelstellingen willen realiseren”, zegt Mark Straver, business development manager bij Lightsource Renewable Energy Nederland. “Als we conform de doelstellingen in 2050 zo’n 20 procent van de totale energiebehoefte uit zonne-energie wil halen, moet er zo’n 200 GW aan zonnepanelen worden geplaatst. Op dit moment ligt er in ons land zo’n 3 GW aan zonnepanelen. Op de totale, voor zonnepanelen geschikte dakoppervlakte in ons land kan zo’n 80 GW worden geïnstalleerd.”

Nog steeds subsidie verkrijgbaar voor zonnepanelen en led-verlichting sportclubs

Gepubliceerd op

Sportaccommodaties kunnen nog altijd subsidie krijgen voor het toepassen van duurzame energie. Half november was er nog 75.000 euro beschikbaar. De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op de uitrol van onder meer zonnepanelen en led bij sportclubs. Afgelopen juni kwam hiervoor onverwachts 350.000 euro extra budget beschikbaar.

Leveranciers zonnepanelen pleiten voor strengere regelgeving

Gepubliceerd op

Door de groeiende import van budgetzonnepanelen uit met name Azië, mede veroorzaakt door lagere importtarieven, dreigt een tweedeling van de markt met aan de ene kant kwaliteitspanelen van premiumleveranciers en aan de andere kant budgetoplossingen van prijsvechters. Bij de laatste groep aanbieders blijft de consument achter met veel vragen over kwaliteitsnormen en -garanties, aldus de premiumaanbieders, die daarom pleiten voor strengere regelgeving en meer transparantie.

‘Woningcorporaties moeten massaal over op zonnestroom’

Gepubliceerd op

Morgen wordt de Huurdakrevolutie gelanceerd: een samenwerkingsverband dat ernaar streeft om 10% van alle huurdaken in Nederland in 2020 te voorzien van zonnepanelen en zo bij te dragen aan de verduurzaming van de woningvoorraad. Tijdens het inspiratie-event in Amsterdam committeren landelijke woningcorporaties zich aan deze doelstelling en ondertekent Rob Haans, directievoorzitter De Alliantie en bestuurslid van Aedes, een ‘zonne-belofte’ namens de Alliantie. Ook Stichting Urgenda onderschrijft het streven van de Huurdakrevolutie.

Zonnepanelen koploper bij verstrekking subsidie voor duurzame energie

Gepubliceerd op

Aan een recordaantal van 4.530 projecten is in het voorjaar 2017 ondersteuning vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) toegezegd. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de vorige ronde afgelopen najaar (2.197) en een verviervoudiging ten opzichte van de voorjaarsronde 2016 (986). Voor het eerst zijn projecten met opgewekte elektriciteit uit zonnepanelen qua verstrekt budget (2,8 miljard euro) koploper. Het Ministerie van Economische Zaken ondersteunt duurzaam opgewekte energie uit zon, wind, water, geothermie en biomassa in Nederland via deze SDE+ ronde met maximaal 5,8 miljard euro.

Omvormerspecialist lanceert nieuwe zonne-energie oplossingen

Gepubliceerd op

ABB zet in op de opwekking van veilige, schone en duurzame energie en presenteert nieuwe oplossingen die het resultaat zijn van de voortdurende investeringen in innovatieve omvormertechnologie voor zonne-energie. Een aantal innovaties maakt deel uit van het ABB Ability™-productaanbod, dat bestaat uit ‘connected’ software-gebaseerde oplossingen.

Zonnedak van glazen panelen

Gepubliceerd op

Twee maanden geleden lanceerde de Amerikaanse startup Forward Labs een zonnedak dat binnen enkele dagen op locatie geïnstalleerd kan worden. De startup levert deze zonnedaken voor zo’n 90 dollar per vierkante meter. De kwaliteit doet volgens het bedrijf niet onder voor die van Tesla, die 230 dollar per vierkante meter kosten. Forward Labs gebruikt overigens glazen panelen, waar Tesla met dakpannen werkt.

Duurzame dakoplossing

Gepubliceerd op

Solarwatt, gespecialiseerd in zonne-energieopwekking en -opslag, en Stafier Solar Systems, producent van zonne-energiesystemen voor hellende daken, werken samen bij de introductie van het Plusdak. Het betreft een totaaldak waarbij de verschillende bouwelementen zowel esthetisch als bouwkundig op elkaar aansluiten. Glas-glaszonnepanelen van Solarwatt doen dienst als dakpannen, waarbij de panelen verzinken in de dakbedekking en de belijning van het dak behouden blijft.

Verbeterd rendement zonnepanelen

Gepubliceerd op

Panasonic Eco Solutions Europe heeft de temperatuurcoëfficiënt van zijn HIT® zonnepanelen verbeterd en tegelijkertijd de productgarantie op deze panelen verlengd naar 25 jaar. De temperatuurcoëfficiënt van een fotovoltaïsch zonnepaneel geeft een indicatie van veranderingen in vermogen, voltage en stroomsterkte bij stijging van de buitentemperatuur.

Logistiek dienstverlener laat ruim 15.000 zonnepanelen installeren

Gepubliceerd op

KiesZon is eind mei gestart met de plaatsing van in totaal 15.318 zonnepanelen op het distributiecentrum van Rhenus Contract Logistics in Eindhoven. De logistiek dienstverlener gaat jaarlijks ruim 4.000.000 kWh zelf opwekken. Daarmee wordt het systeem qua opwekvermogen, het grootste single roof zonnestroomproject van Nederland op basis van de meest actuele gegevens en kennis van Polder PV.

Zonnesystemen A.O. Smith

Gepubliceerd op

Onze renewables worden met recht als ‘extreem groen’ gepresenteerd omdat ze gebruik maken van een duurzame energiebron, de zonnewarmte, in combinatie met condenserende hoogrendementtechniek. Beide technieken zijn geïntegreerd in één systeemoplossing die het gasverbruik tot een minimum beperkt waardoor de installatie zeer energiezuinig is. Bovendien leveren de zonnesystemen van A.O. Smith een aanzienlijk hoger (systeem)rendement dan vergelijkbare installaties in de markt, zonder in te leveren op comfort. Energiepakketlabels van A+ tot A+++ kunnen worden behaald.

Expertise in zonne-energie samengebracht

Gepubliceerd op

Energiewacht heeft een organisatie gespecialiseerd in zonne-energie overgenomen. Deze organisatie is toegevoegd aan de eigen kennis en ondergebracht in het nieuwe Energiewacht Solar, dat inhoud gaat geven aan het totaalproduct zonne-energie. Inmiddels is energiewachtsolar.nl online. De website geeft informatie over zonne-energie en er kan een ‘zonnepanelen check’ worden uitgevoerd. Online kan zo gratis en vrijblijvend een persoonlijke offerte worden aangevraagd. Energiewacht is in Noord- en West-Nederland actief met energiescans. Deze scan leidt tot een overzicht van maatregelen die het energiegebruik verlagen, zoals het toepassen van warmtepompen, zonnepanelen en zonneboilers, isolatie, ventilatie en HR++ glas, inclusief de terugverdientijd en opbrengst. De dienstverlening van het bedrijf strekt zich uit van advies en offerte tot het plaatsen van producten en nazorg om de kwaliteit te waarborgen.

Steeds meer aandacht voor zonne-energieproducten

Gepubliceerd op

In de Expo Haarlemmermeer vond op 22 en 23 maart het jaarlijkse Solar Solutions Int. plaats. Gedurende dit evenement konden professionals zich laten informeren over zonne-energieproducten. Uit de bezoekersaantallen bleek duidelijk dat er steeds meer aandacht is voor deze producten. Kwamen in 2016 nog 4.824 professionals op het evenement af, dit jaar waren dat er 5.132, een toename van ruim 6%. De bezoekers zijn vooral afkomstig van installatiebedrijven, bouwbedrijven, bedrijven uit de energiesector, woning- en gebouwbeheerders, (semi)overheid, architecten en consultants.

Gevelbepalende zonwering als aanvulling op basisventilatie

Gepubliceerd op

Onder de noemer ‘Voor élk project een oplossing’ wil Duco met een totaalpakket van moderne en budgetvriendelijke oplossingen actief met de bouwkolom mee puzzelen. Om steeds een oplossing op maat te kunnen aanbieden, voegt het bedrijf architecturale zonwering toe aan haar programma. “Door steeds luchtdichter te bouwen en dikkere isolatiepakketten toe te passen, is het tegenwoordig niet langer de vraag hoe de warmte moet worden vastgehouden in een gebouw, maar hoe oververhitting tijdens de warmere (zomer)maanden kan worden voorkomen”, vertelt Hendrik Dejonghe, marketingmanager bij Duco. “Vaak voldoet basisventilatie niet om gebouwen voldoende af te koelen. Ook het toepassen van buitenzonwering is van essentieel belang. Externe zonweringsystemen houden op een natuurlijke en energiezuinige manier de opwarming van gebouwen tegen en verlagen zo de koellast tot 30%.”

Zonnepanelen kiezer

Gepubliceerd op

Sinds kort kan op warmteservice.nl gebruik gemaakt worden van een zonnepanelenkiezer. Een hulpmiddel waarmee uit alle losse producten het juiste pakket samengesteld kan worden. De kiezer is voornamelijk ontworpen voor standaardinstallaties bij woonhuizen met schuine of platte daken tot een eigen verbruik van 10.000 kWh per jaar of een maximale dakoppervlakte van 60 m2. Aan de hand van enkele vragen wordt een overzicht getoond van de verschillende pakketten die onderling goed vergelijkbaar zijn.

Installateur zonnepanelen moet letten op veiligheidsrisico’s omvormers

Gepubliceerd op

‘Installateurs van zonnepanelen moeten bij de installatie van omvormers meer aandacht besteden aan de veiligheidsrisico’s’, meldt Solar Magazine. Dit naar aanleiding van een recent geconstateerd datalek met een bepaald type omvormer. Deze heeft een wifi-module die continu een zogenaamd ‘accesspoint’ (AP) uitzendt. Ook na de installatie staat deze standaard open. Dat is een verschil met andere omvormers op de markt, waarbij het AP verdwijnt zodra er netwerkcontact is geweest met de router of modem van het (interne) thuisnetwerk. Via een openstaand AP kan een handige ICT-er inloggen in het internetwerk van de eigenaar en daar de controle over andere apparaten, zoals slimme thermostaten en webcams, overnemen.

Verplichte keuringen van zonne-energie installaties gewenst

Gepubliceerd op

Eind 2016 werd ruim 2% van de Nederlandse elektriciteit met zonnestroom opgewekt. Daar is in één jaar tijd 0,5% aan toegevoegd. Deze trend blijft doorzetten, zo voorspelt het Nationaal Solar Trendrapport 2017. De Tweede Kamer nam aan het einde van vorig jaar nog een motie aan voor behoud van de salderingsregeling. Dat moet zorgen voor een stabiel investeringsklimaat tot eind 2023. De sector verwacht daarom grote groei van zonnepanelen bij zowel de woningbouw (huur en koop) als industrie, maar heeft gelijktijdig zorgen over de kwaliteit ervan. Een voorzichtige meerderheid van de bevraagden is voorstander van verplichte keuringen van iedere zonne-energie installatie.

Integreren van zonnepanelen in gebouwen gebeurt nog niet op grote schaal

Gepubliceerd op

De opschaling van de productie en uitrol in de Nederlandse markt van zonnepanelen die in gebouwen geïntegreerd zijn (BIPV), is mogelijk maar ook uitdagend. Dit blijkt uit onderzoek door het Centre of Expertise NEBER [1] (New Energy, Built Environment and Renewables) en Zuyd Hogeschool in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Gebouwgeïntegreerde zonnepanelen worden gezien als de sleutel tot het vergroten van de toepassing van zonnepanelen in de gebouwde omgeving, vanwege de esthetische kenmerken en omdat deze bouwcomponenten zoals dakpannen en buitenmuren gedeeltelijk overbodig maken. Toch blijven de opschaling en uitrol achter, vergeleken met andere toepassingen van zonnepanelen.