Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 84 seconden

De huidige energievoorziening staat aan de vooravond van revolutionaire veranderingen. Centraal in die veranderingen staat de ‘herontdekking’ van gelijkspanning. Dat dat grote effecten gaat hebben op wonen en werken is duidelijk. Maar ook op de gehele bouw- en renovatieketen zullen de effecten groot zijn. Momenteel zien we een verschuiving van fossiele brandstoffen naar lokaal opgewekte, schone en duurzame elektriciteit. De dagen dat iedere nieuwbouwwoning standaard aangesloten wordt op het aardgasnet zullen eerder achter ons komen te liggen dan veel mensen zich nu realiseren. Duurzame energie-opwekkers als zonnepanelen en windmolens enerzijds en elektrische auto’s en ruim 80 procent van alle overige elektrische apparaten en machines hebben één ding met elkaar gemeen: ze produceren- of werken op gelijkspanning (DC). Maar uit het stopcontact komt al meer dan honderd jaar wisselspanning (AC). Bij de omzetting van AC naar DC gaat veel energie verloren en het kost onnodig veel componenten en grondstoffen. Met gelijkspanning gaat het rendement van duurzame energiebronnen als zon en fuel cells aanzienlijk omhoog, zijn minder elektrische componenten nodig in het net en wordt fors bespaard op kostbare koperen kabels. En tenslotte levert Gelijkstroom een ‘intelligent netwerk’: over een gelijkstroomnetwerk kan ook informatie worden verzonden, wat aparte datanetwerken overbodig kan maken..

Tijdens het congres ‘De Gelijkspanningsrevolutie’, dat op 25 mei a.s. plaatsvindt in Ede, geven een groot aantal innovators en experts u inzicht in de meest recente onderzoeksresultaten en – belangrijker: – de resultaten van de eerste experimenten en initiatieven met DC. Zo zijn er presentaties over onder meer pilots en projecten met gelijkstroom, randvoorwaarden en standaardisatie, economische haalbaarheid, praktijkcases, de opslag van lokaal opgewekte elektriciteit en toepassing van DC in Smart Homes.

Voor meer informatie: http://www.i-br.nl/index.php?eId=143