Tag Archives: zonne-energie

Nieuwe voorzitter Holland Solar

Gepubliceerd op

Vanaf 1 juli treedt Peter Molengraaf toe als voorzitter van Holland Solar. Hij neemt daarmee het stokje over van Jaap Baarsma, die 3 jaar het voorzitterschap op zich heeft genomen.

Molengraaf: “Ik verwacht dat Holland Solar heel belangrijk gaat worden als vertegenwoordiger van deze snel groeiende sector. Met haar toenemende omvang zal de solar sector ook verantwoordelijkheid moeten nemen voor haar impact op het grotere energiesysteem. Ik hoop dat nog meer partijen in de branche lid worden en dat we zodoende met meer mensen en partijen aan de oplossingen voor de snelle groene groei kunnen werken zodat deze ook de komende jaren door kan gaan.”

Nevenfuncties
Naast zijn voorzitterschap bij Holland Solar is Peter onder meer voorzitter van de RvC van Greenflux en Ecovat, voorzitter van de Raad van Toezicht van Natuur en Milieu, en investeerder groene energie start-ups and scale-ups. De afgelopen jaren was Peter CEO van Alliander, en voorzitter van branchevereniging Netbeheer Nederland. Daarvoor werkte hij in directiefuncties bij Nuon en Shell.

Zonnesystemen A.O. Smith

Gepubliceerd op

Onze renewables worden met recht als ‘extreem groen’ gepresenteerd omdat ze gebruik maken van een duurzame energiebron, de zonnewarmte, in combinatie met condenserende hoogrendementtechniek. Beide technieken zijn geïntegreerd in één systeemoplossing die het gasverbruik tot een minimum beperkt waardoor de installatie zeer energiezuinig is. Bovendien leveren de zonnesystemen van A.O. Smith een aanzienlijk hoger (systeem)rendement dan vergelijkbare installaties in de markt, zonder in te leveren op comfort. Energiepakketlabels van A+ tot A+++ kunnen worden behaald.

Omvormerspecialist lanceert nieuwe zonne-energie oplossingen

Gepubliceerd op

ABB zet in op de opwekking van veilige, schone en duurzame energie en presenteert nieuwe oplossingen die het resultaat zijn van de voortdurende investeringen in innovatieve omvormertechnologie voor zonne-energie. Een aantal innovaties maakt deel uit van het ABB Ability™-productaanbod, dat bestaat uit ‘connected’ software-gebaseerde oplossingen.

Het jaarlijkse Nationaal Solar Trendrapport is verschenen. Wat vooral opvalt is de hoop en wens van de zonne-energiemarkt om de salderingsregeling ook na 2020 voort te zetten. Paradoxaal wordt de overheid gezien als grootste bedreiging voor verdere groei en ontwikkeling aan de ene kant en aan de andere kant verwacht dezelfde markt een hele actieve rol van de overheid. Cindy van de Velde, directeur van Vereniging Eigen Huis (VEH) stelt over de rol van de overheid: “… zonne-energie biedt volop mogelijkheden en heeft de interesse van de consument. Politiek Den Haag doet er goed aan deze ontwikkelingen verder aan te zwengelen in plaats van af te remmen.”