Tag Archives: nul op de meter

“Toekomstbestendig bouwen moet daadkrachtig worden opgepakt”

Gepubliceerd op

Bernard Wientjes, voorzitter van ‘De Bouwagenda’ heeft opdrachtgevers en opdrachtnemers opgeroepen toekomstbestendig bouwen daadkrachtig op te pakken. “De Bouwagenda bevat ambitieuze plannen voor de aanpak van grote maatschappelijke opgaven. Het toekomstbestendig maken van onze infrastructuur, de vernieuwing en verduurzaming van huizen en gebouwen en het gezond maken van scholen heeft topprioriteit. Er is een revolutie in de bouw nodig; als we nu niet anders gaan bouwen zijn we te laat.”

“Meer dan honderdduizend Nul-op-de-Meter woningen in 2020 gaat niet lukken”

Gepubliceerd op

Wim van den Bogerd, CEO bij Klimaatgarant en Itho Daalderop én lid van de Stroomversnelling, meldt in Cobouw dat het niet gaat lukken om in 2020 meer dan honderdduizend Nul-op-de-Meter woningen te realiseren. Redenen: te weinig samenwerking, te hoge kosten en targets die niet worden gehaald. Tien corporaties en bouwbedrijven ondertekenden op 20 juni 2013 het initiatief ‘de Stroomversnelling’. Voor 2017 zouden er 11000 woningen onder handen worden genomen, de teller staat nu op ongeveer 700.

Nul op de Meter in de praktijk

Gepubliceerd op

Eind 2013 is één van de eerste grootschalige Nul op de Meter renovatieprojecten in Nederland gestart in Heerhugowaard. BAM en woningbouwcorporatie Woonwaard zijn 55 na-oorlogse rijwoningen gaan renoveren. Zijn de bewoners tevreden? Wat kan beter? Er wordt al geruime tijd gemeten aan installaties. Wat leveren de zonnepanelen op? Hoeveel elektriciteit gebruikt de duurzame verwarmingsinstallatie (warmtepomp)? En … , worden de verwachtingen en gegarandeerde prestaties waargemaakt? Energiesprong heeft nu in samenwerking met TNO, Rigo, van Beek en BAM hierover een publicatie samengesteld. Lees verder voor enkele conclusies en de belangrijkste tips en geleerde lessen.

Vier bouwconsortia werpen zich op als koplopers ‘Nul op de Meter schoolrenovatie’

Gepubliceerd op

De Green Deal Scholen biedt tien scholen de kans om mee te doen in de eerste Nul op de Meter pilot van het project School vol Energie. Tegelijkertijd is dit initiatief op zoek naar de juiste bouwconsortia om deze transformaties uit te voeren. Vier consortia hebben zich begin april positief onderscheiden met hun plan voor de initiële uitvraag op basis van een representatieve fictieve casus. Met de consortia BIBA, Scholenbouwkracht 7, Het schoolvoorbeeld en RRNext word nu de intensieve dialoogfase opgestart waarin de concepten zullen worden verbeterd. Met een proeve van bekwaamheid worden ze vervolgens uitgedaagd om hun koploperspositie te claimen en maximaal voorbereid te zijn op de Nul op de Meter pilotscholen die gaan meedoen.

“Huurwoningen moeten veel sneller energiezuinig worden gemaakt”

Gepubliceerd op

Maxime Verhagen waarschuwt in de nieuwsbrief van NEN dat huurwoningen veel sneller energiezuinig moeten worden gemaakt. “Nog 1,8 miljoen huurwoningen moet voor eind 2020 gemiddeld op energielabel B komen, volgens de afspraken in 2012. In september 2013 kwam daar het Energieakkoord overheen. Toen werd ook 400 miljoen euro vrijgemaakt voor verduurzaming. Maar bijna al dat geld ligt nu nog steeds op de plank! Er gebeurt veel te weinig”, vindt de voorzitter van Bouwend Nederland.

Itho Daalderop volgt belangrijke markttrends als energieprestatiegarantie en Nul‐op‐de‐Meter op de voet en deze vormen onder andere de basis voor al haar innovaties. In de nieuwbouwmarkt wordt al geruime tijd samengewerkt met Klimaatgarant, die zich volledig richt op prestatiegaranties. Deze samenwerking is steeds intensiever geworden om producten en diensten aan te laten sluiten op de veranderende marktvraag. Het management van beide bedrijven heeft dan ook besloten tot de vorming van een nieuwe groep, financieel ondersteund door investeringsmaatschappij Gimv. In deze groep opereren de twee bedrijven als afzonderlijke entiteiten. Wim van den Bogerd gaat leiding geven aan de nieuwe groep, maar verder zijn er geen wijzigingen in het directie‐ en managementteam van Itho Daalderop.

Met een speciale verordening wil het college van B&W in Zaanstad 100 Nul-op-de-Meterwoningen realiseren. Met de combinatie van een stimuleringslening en een subsidieregeling wordt het voor veel particulieren aantrekkelijk om hun woning energieneutraal te maken. Deze klimaatvriendelijke investering leidt uiteindelijk tot lagere woonlasten, verbeterd comfort en een huis met een hogere marktwaarde. Mede door intensieve samenwerking met duurzaamheidsorganisatie Urgenda is deze verordening tot stand gekomen. Het voorstel wordt begin volgend jaar voor akkoord voorgelegd aan de gemeenteraad.

Itho Daalderop was een van de weinigen in de klimaatbranche die heeft mee ondertekend aan de deal ‘Stroomversnelling Koop’, en nu, ruim een jaar later werd op woensdag 14 oktober 2015 om 16.00 uur de eerste particuliere nul-op-de-Meter woning door Stef Blok, minister voor Wonen, officieel geopend aan de Graaf Janstraat 219 te Zoetermeer. Deze woning is binnen tien werkdagen voorzien van een nieuwe goed geïsoleerde gevel, nieuwe installaties en een dak met zonnepanelen, en dat allemaal terwijl de huiseigenaar gewoon thuis kon blijven wonen. Itho Daalderop heeft de klimaatinstallatie voor deze woning geleverd. Deze installatie bestaat uit een grondgebonden water/water warmtepomp, monitoring, PV-panelen en een QualityFlow vraaggestuurd ventilatiesysteem met warmteterugwinning.

Het op grotere schaal vervangen van oudere huizen door duurzame energieneutrale woningen kan een substantiële bijdrage leveren aan de doelstellingen in het Energieakkoord. Dankzij innovatie in de bouwindustrie kunnen oude woningen nu binnen 1-6 weken worden vervangen door comfortabele, energiezuinige nieuwe huizen. Als gedateerde woningen met een EFG-label worden vervangen door nieuwe energiezuinige huizen kan de CO2-uitstoot uit de gebouwde omgeving fors worden teruggebracht. Tot 2050 kan 206 miljoen ton CO2-uitstoot worden vermeden en 240 petajoule aan energie worden bespaard. Dat is bijna de helft van het jaarlijks energiegebruik in de bestaande woningbouw. Dit blijkt uit onderzoek van TNO uitgevoerd in opdracht van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB).

Provincie, gemeenten, bouwbedrijven, industrie, woningcorporaties, energiecoöperaties, banken en onderwijsinstellingen tekenen donderdag 9 juli een deal om in de komende drie jaar 1.000 bestaande woningen in Noord-Brabant Nul-op-de-Meter te maken. Deze 1.000 renovaties zijn niet het einddoel maar slechts het begin om de innovatie en verduurzaming op gang te brengen. In 2050 moeten alle bestaande 800.000 woningen in Noord-Brabant energieneutraal zijn gemaakt.

De Vereniging De BredeStroomversnelling (op 11 maart opgericht), biedt ruimte aan een breed scala van veel spelers (bouwbedrijven, toeleverende industrie, corporaties, overheden, netwerkbedrijven) die inzien dat het realiseren van energieneutrale, toekomstbestendige en comfortabele nul-op-de-meterwoningen alleen in nauwe onderlinge samenwerking gerealiseerd kunnen worden. De BredeStroomversnelling bundelt kennis- en innovatiekracht om via een geïndustrialiseerde aanpak te komen tot nul-op-de-meter-woningen die als vanzelfsprekend zijn voor corporaties en woningeigenaren; te beginnen met 111.000 woningen in 2020 tot uiteindelijk 4,5 miljoen naoorlogse (hoog- en laagbouw)woningen in 2050.

Eneco en Stroomversnelling (een samenwerkingsverband van vier bouwers en zes woningcorporaties die de komende jaren 11.000 huurwoningen duurzaam gaan renoveren) gaan samenwerken. Hiervoor is een overeenkomst getekend. Belangrijkste reden voor deze samenwerking is om de voorschotnota’s van de desbetreffende klanten aan te passen aan de nieuwe situatie na de overgang van hun huizen naar zogeheten Nul-op-de-Meter woningen.