Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 119 seconden

Het opleidingscentrum GOº voor de koudetechniek en het opleidingsbedrijf InstallatieWerk voor de installatietechniek gaan hun opleidingen beter op elkaar laten aansluiten. Deze samenwerking brengt voor individuele werknemers en bedrijven in de sectoren meer ontwikkelkansen en flexibiliteit.

Beide opleiders richten zich op technische beroepsopleidingen op mbo-niveau. Als gevolg van vergrijzing en aantrekkende economie hebben deze sectoren behoefte aan instroom van nieuw vakbekwaam personeel. Daarbij mikken ze op zowel starters op de arbeidsmarkt (schoolverlaters van het vmbo en de havo) als op ‘zij-instromers’: mensen die vanuit andere technische beroepen een carrière ambiëren in de koudetechniek of in de installatietechniek.

Ofschoon koudetechniek en installatietechniek elkaar op heel veel terreinen raken, opereerden GOº en InstallatieWerk tot voor kort ieder apart. GOº is het opleidingscentrum verbonden aan de branchevereniging Nederlandse Vereniging van ondernemers in de Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL). InstallatieWerk Nederland is een organisatie met zeven regionale opleidingsbedrijven verspreid over het land; bedrijven zijn hun participanten. De opleiders nemen leerling-werknemers in dienst, om die vervolgens te plaatsen in een bedrijf. De leerling-werknemer werkt vier dagen en gaat één dag naar school (BBL). Na het behalen van het diploma neemt het bedrijf doorgaans het dienstverband over.

GOº en InstallatieWerk hebben besloten om samen vmbo-schoolverlaters te gaan werven en hen te interesseren in een loopbaan in de technische beroepen. InstallatieWerk zet zijn landelijk dekkend netwerk in om tijdens open dagen bij onderwijsinstellingen ook de loopbaankansen in de koudetechniek onder de aandacht te brengen. “We gaan samen reclame maken voor onze opleidingen. Daar hebben we allemaal baat bij: er is immers geen koelmonteur die zonder kennis van installatietechniek zijn vak kan uitoefenen”, zegt directeur Jan Willem van Bruggen van InstallatieWerk Nederland.

Directeur Jenny van den Bovenkamp van Opleidingscentrum GOº wijst op de uitstekende toekomstperspectieven van jonge mensen die kiezen voor een loopbaan in de koudetechniek: “Koel- en klimaatinstallaties worden steeds geavanceerder en aangestuurd met elektronica en regeltechniek. Lassen en solderen zijn basisvaardigheden. Logischer kan ik onze samenwerking eigenlijk niet verklaren.”

In het voorjaar gaan InstallatieWerk Nederland en GOº de loopbaanperspectieven en opleidingen vertalen naar nieuwe of aangepaste opleidingstrajecten, niet alleen voor de BBL maar ook voor contractonderwijs. Veel trainingen zullen plaatsvinden in de 40 werkplaatsen van InstallatieWerk verspreid over het land. Specifieke trainingen koudetechniek vinden plaats in het Expertisecentrum Koudetechniek van PTC+ in Ede, waar installaties zijn gebouwd die speciaal geschikt zijn voor trainingsdoeleinden.

Voor meer informatie: www.iwnederland.nl en www.opleidingscentrum-go.nl