Tag Archives: omzet

‘Omzetgroei technologische industrie zet door’

Gepubliceerd op

Ondernemers in de technologische industrie verwachten dat de omzet de komende jaren verder aantrekt, van 3½% afgelopen jaar naar 5% in 2018. In tegenstelling tot eerdere jaren groeit de export minder hard dan de binnenlandse omzet. In 2016 rekenen bedrijven in de technologische industrie op een omzetgroei van 4%. Volgens FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming is de verbetering van de Nederlandse economie terug te zien in de positievere verwachtingen van de technologische industrie. Wel waarschuwt zij dat een sterke industrie geen vanzelfsprekendheid is. “In de verkiezingsprogramma’s moet worden ingezet op versterking van de industriële basis”.
“De verbetering van de Nederlandse economie is terug te zien in de cijfers van onze bedrijven. Deze bedrijven uit de technologische industrie hebben de afgelopen jaren als exportkampioen een belangrijke bijdrage geleverd aan het herstel van ons economie. En nog steeds is deze sector de drijvende kracht van de Nederlandse economie.” Dat zegt Ineke Dezentjé Hamming bij de presentatie van de FME Conjunctuurenquête voorjaar 2016.
Maar een sterke technologische industrie in Nederland is volgens haar geen vanzelfsprekendheid. “De omgeving waarin de industrie opereert verandert razendsnel. Doorbraakinnovaties kennen steeds langere aanlooptijden en een steeds kortere terugverdientijd. De internationale concurrentie is fel en vraagt van bedrijven om snel op marktontwikkelingen in te spelen. Dit zien we bijvoorbeeld terug in de druk op de verkoopprijzen, dit wordt als grootste groeibelemmeraar ervaren. Uiteraard grijpen ondernemers iedere kans aan om hun marktpositie te verbeteren. De overheid moet ondernemers daarin ondersteunen en belemmeringen in wet- en regelgeving wegnemen en goede randvoorwaarden scheppen.”
FME roept de politiek op om in de volgende kabinetsperiode maatregelen te nemen om de industriële basis van ons land te versterken. Dezentjé: “In het volgende kabinet moet digitalisering de hoogste prioriteit hebben, daarom moet er een Ministerieel Topteam voor Digitalisering worden ingesteld onder leiding van de minister-president. Dit topteam moet optreden als aanjager van de digitale toekomst.” Daarnaast vindt de ondernemersorganisatie dat het volgende kabinet 200 miljoen per jaar moet uittrekken voor de verdere uitwerking van de versnellingsagenda Smart Industry. Dezentjé: “Verregaande digitalisering en vernetwerking van producten, machines en mensen en inzet van nieuwe productietechnologie biedt veel kansen voor bestaande en nieuwe bedrijven in alle sectoren. Het versterken en verbinden van R&D en business ontwikkeling, het inzetten op leren zonder onderbreking, het bevorderen van sociale innovatie en het realiseren van een excellente industrieel vestigingsklimaat brengen ons land naar het next level van een modern industrieland.”

Facilicom boekt in 2015 ruim 10% groei maar minder winst

Gepubliceerd op

In 2015 zag facilitaire dienstverlener Facilicom Services Group uit Schiedam de geconsolideerde concernomzet significant groeien. Daarmee behaalde het familiebedrijf een recordomzet. De geconsolideerde omzet bedroeg in 2015 1.150 miljoen euro, tegen 1.030 miljoen euro in 2014. De nettowinst van het concern daalde echter wel door onder meer incidentele verliezen in bouw- en installatieprojecten en het faillissement van een van de grote opdrachtgevers namelijk V&D.
De facilitaire markten blijven over het algemeen krimpen in volume. Facilicom ziet echter ook nieuwe kansen. “We zien dat in moderne kantoren hogere eisen worden gesteld aan facilitaire dienstverlening op het gebied van flexibiliteit, hospitality en beleving. Facilicom speelt op verschillende manieren in op deze marktontwikkelingen”, vertelt Hans Gennissen, president directeur Facilicom Services Group.
Het klantgerichtheidsprogramma dat door het hele concern is uitgerold heeft ertoe geleid dat klantgerichtheid veel sterker in de genen is verankerd, zegt Gennissen. “Daarmee zijn onze scores op gebied van klanttevredenheid fors gestegen, klanten ervaren bovendien echt een verandering bij ons management. Hiermee stijgt ook de retentie, en dat is cruciaal voor onze marktpositie.”
Facilicom heeft in 2015 haar positie verder uitgebouwd met de samenvoeging van Facilicom Facility Solutions en Breijer Bouw & Installatie tot één totaal integraal bedrijf: Facilicom Solutions. “In 2016 wordt deze fusie verder geïmplementeerd en gaan klanten profiteren van de voordelen die een integrale organisatie biedt: naadloze dienstverlening gericht op de klantorganisatie in plaats van op de interne structuur van de leverancier. Ook in België krijgt deze manier van werken steeds meer vorm”, vervolgt Hans Gennissen.

Sterke groei landelijk opererende installateur

Gepubliceerd op

Unica heeft over het jaar 2015 een sterke groei geboekt. De omzet steeg met 11% naar € 292 miljoen (2014: € 262 miljoen) en er werd een nettowinst gerealiseerd van € 5,2 miljoen (2014: € 2,4 miljoen). Dankzij autonome groei en twee overnames in 2015 kende Unica een sterk jaar. Unica voorziet voor 2016 een verdere groei in omzet en rendement en blijft daarnaast mogelijkheden onderzoeken om haar marktpositie te versterken via kleinschalige overnames op het gebied van industrie en het intelligenter maken van gebouwen.

MKB-metaal verwacht beter 2e kwartaal

Gepubliceerd op

Groei van de orderpositie, een positievere waardering en betere verwachtingen voor het 2e kwartaal. Dat zijn in een notendop de belangrijkste uitkomsten van de Economische Barometer van Koninklijke Metaalunie over de stand van het MKB-metaal in het 1e kwartaal van 2016. De groei van de binnenlandse orderpositie in het 4e kwartaal van 2015 heeft zich, conform verwachtingen, in het 1e kwartaal van 2016 niet doorgezet. De verwachtingen voor het 2e kwartaal zijn wel weer positiever. De groei van de orderpositie buitenland is wederom gering te noemen, ook dit werd in het 4e kwartaal al door de sector voorzien. Net als voor de binnenlandse orderpositie geldt ook dat voor de buitenlandse orderpositie een beter 2e kwartaal wordt verwacht.

Zzp’ers zijn positief over het komende jaar. De helft verwacht dat de omzet stabiel blijft in 2016 en nog eens een derde verwacht een stijging. Ook het enthousiasme om te ondernemen blijft groot; acht op de tien zzp’ers geven aan in de komende drie jaar zeker zzp’er te willen blijven.

De nieuwbouw van woningen is de motor achter herstel in de gehele bouwketen. Het herstel in de utiliteitsbouw en de grond-, weg- en waterbouw (gww) is gematigder. Dit blijkt uit de Monitor Bouwketen najaar 2015. De orderportefeuille is in vergelijking met de conjunctuurmeting van een halfjaar geleden met gemiddeld een tiende maand toegenomen tot 6,1 maanden. Ondernemers zijn ook positief over de ontwikkeling van de omzet en het prijsniveau.  Het herstel vertaalt zich naar verwachting voor het eerst sinds lange tijd in een  groei van de werkgelegenheid.