Naslagwerk voor de installatiebranche

TVVL Magazine is het officiële orgaan van de Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen, TVVL. Het is al decennialang een zeer gewaardeerd vaktijdschrift/naslagwerk voor de installatiebranche. De volgende sectoren komen aan bod: klimaattechniek, elektrotechniek, gebouwbeheer en sanitaire technieken. De oplage wordt bijna in zijn geheel op persoonlijke titel verstuurd naar eindverantwoordelijken in de sector gebouwgebonden technische installaties.

TVVL Magazine wordt zeer doelgericht verspreid onder functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het adviseren, ontwerpen, aanschaffen en onderhouden van technische installaties in gebouwen.
Deze doelgroep kenmerkt zich door de grote beslissingsbevoegdheid bij het selecteren/aanschaffen van producten en/of diensten. Hiertoe behoren: installatieadviseurs, installateurs en projectleiders van middelgrote t/m grote installatiebedrijven alsmede architecten, eindgebruikers, hoofden technische dienst en beslissingsbevoegden van woningbouwcorporaties en vastgoedondernemingen.

Kennisverspreiding
TVVL is een personenvereniging die ruim 1.100 leden en 400 begunstigers telt. De vereniging is één van de belangrijkste kennisplatforms op het gebied van utiliteitsbouw en installatietechniek.
TVVL is onderverdeeld in vier vakafdelingen die zich bezighouden met specifieke ontwikkelingen in de branche: Elektrotechniek, Klimaattechniek, Sanitaire Technieken en Gebouwautomatisering & Beheer.

Meer informatie over de vereniging TVVL: www.tvvl.nl

Thema´s 2017

Editie Thema Verschijningsdatum Deadline materiaal
Nr.01 – Januari Drinkwatervoorziening 28-01-2017 06-01-2017
Nr.02 – Feb   25-02-2017 03-02-2017
Nr.03 – Maart Waterafvoersystemen 25-03-2017 03-03-2017
Nr.04 – April   22-04-2017 31-03-2017
Nr.05 – Mei Energiebronnen voor warmtapwaterbereiding 27-05-2017 05-05-2017
Nr.06 – Juni   24-06-2017 02-06-2017
Nr.07/08 – Juli/Aug Besturingssystemen leidingwaterinstallaties en sanitair 26-08-2017 04-08-2017
Nr.09 – September Sanitaire Technieken 23-09-2017 01-09-2017
Nr.10 – Oktober   21-10-2017 29-09-2017
Nr.11 – November   25-11-2017 03-11-2017
Nr.12 – December International Symposium on Water Supply and Drainage for Buildings (in Haarlem) 23-12-2017 01-12-2017
tm0916

De installatiebranche is verschoven van componenten naar systeemintegratie. Lezers van TVVL Magazine schrijven deze systemen voor.
Duurzaamheid speelt al jarenlang een grote rol binnen de TVVL en vormt een belangrijk onderdeel van veel artikelen in TVVL Magazine
TVVL werkt samen met andere belangrijke kennisinstituten en belangenbehartigers, zoals Uneto-VNI, ISSO, Ashrae, Rehva, TU Delft en Eindhoven, Platform Binnenmilieu, NVvK etc.

Technische specificaties

Drukprocédé :         offset
Papier omslag :      170 grams hv gesat. mc
Papier binnenwerk :  100 grams hv mat mc
Raster fc en z/w :       60
Steunkleur :               in fc-opbouw
Materiaal :                  vlgs. Certified PDF Tijdschriften Nederland:
                                   www.certifiedpdf.net. Het is verplicht bij de
                                   advertentie een laserprint aan te leveren op
                                   100%, voorzien van snijtekens en
                                   paskruizen.
Afwerking :                 garenloos gebrocheerd

Tarieven

1/1 pagina €3.285
1/2 pagina €2.230
1/4 pagina €1.830

Kortingen bij meerdere plaatsingen per jaar:
3 t/m 5 plaatsingen : 5%
6 t/m 10 plaatsingen : 15%
11 plaatsingen : 25%

Let op!
5% combinatiekorting met onze andere branchemedia:
InstallateursZaken (IZ), hét vakblad voor de ondernemende installateur
Installatienet, dé internetportal voor de installatiebranche

Bijsluiters en Meehechters

Formaat: 1 t/m 4 pagina’s, maximaal A4
papiergewicht bijsluiter/meehechter
120 grams         €2.105
120-150 grams   €3.025
Andere formaten in overleg

Vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW
Vermelde kortingen zijn inclusief evt. bureaukorting

Diverse kosten

Voor het aanpassen van niet correct aangeleverd materiaal brengen wij (maximaal) onderstaande zetkosten in rekening. Wij berichten u hierover voorafgaand aan plaatsing.
1/1 pagina €160
1/2 pagina €140
1/4 pagina €110

Kostprijs voor het nieuw maken van advertenties in overleg.
Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw plaatsingswensen. Voor gegarandeerde voorkeursplaatsingen geldt echter een toeslag van 10%.

Formaten

Bladspiegel (b x h)
1/1 pagina 210 x 297 + 3 mm rondom indien aflopend

Zetspiegel (b x h)   staand            liggend
1/1 pagina             185 x 268             n.v.t.
1/2 pagina              90 x 268            185 x 132
1/4 pagina              90 x 132            185 x 64

Het bekendste TVVL-‘product’ is TVVL Magazine, blijkt uit een (2014) door Integron uitgevoerd ledenonderzoek. Met 94% bekendheid scoort het tijdschrift hoger dan alle andere TVVL-producten, waaronder Regiobijeenkomsten (71%), Dé TVVL-Techniekdag (52%) en de TVVL-website (57%).

Oplage

Betaald 800
Lidmaatschap 1.500
Gericht gratis 350
Incidenteel 250
Totaal 2.900

Naar type organisatie
Adviesbureau/installatiebedrijf 54%
Fabrikant/handel                     22%
Gebouwbeheerder/-eigenaar     6%
Onderwijs/wetenschap               3%
Anders/meerdere typen            15%