Gisteren stond Hugo de Jonge voor het eerst oog in oog met de technieksector. De nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voerde een uitgebreid gesprek met Doekle Terpstra en Erik van Engelen, voorzitter en directeur van Techniek Nederland. Bij hen aan tafel zaten vier ondernemers uit de installatiebranche. De ontmoeting vond plaats te midden van de werkzaamheden in het provinciehuis van Zuid-Holland. Dit gebouw ondergaat momenteel een ingrijpende renovatie en zal straks volledig energieneutraal zijn.

De klimaatambities van het nieuwe kabinet komen voor een belangrijk deel terecht bij het ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Als het aan het kabinet ligt komen er tot 2030 jaarlijks 100.000 duurzame nieuwbouwwoningen bij. Daarnaast moeten 1,5 miljoen bestaande woningen worden verduurzaamd. Minister De Jonge maakte duidelijk dat hij veel vertrouwen heeft in de technieksector bij het realiseren van de plannen. “Er zit zoveel kennis en creativiteit in deze branche. Op alle fronten moet de lat omhoog: eisen, tempo en regie. We hebben een enorme klus te klaren en dat gaan we met elkaar doen.”

Op basis van gelijkwaardigheid samenwerken
De aanwezige leden vertelden de minister dat de verduurzamingsopgave alléén mogelijk is wanneer partijen in op basis van gelijkwaardigheid samenwerken. Erik van Heuveln van Breman Installatiegroep voegde daaraan toe dat het essentieel is om projecten goed te kunnen plannen. “Als de overheid duurzaamheidsprojecten aanwijst en er vervolgens afblijft, kunnen wij de werkzaamheden goed organiseren en realiseren.” Volgens Aukje Kuypers (algemeen directeur van Kuijpers) zijn installateurs bij uitstek geschikt om de beleidsuitgangspunten van het kabinet in de praktijk uit te voeren. “Wij hebben duidelijkheid nodig op het gebied van eisen en doelstellingen. Vervolgens kunnen wij daar als marktpartijen op inspelen. Daar ligt onze kracht. Wij zijn doeners.”

Hybride warmtepompen
Martin Hoekstra (ST/Warmte) wees de minister erop dat we met de hybride warmtepomp binnen relatief korte tijd de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving fors kunnen terugdringen. “We willen in Nederland allemaal graag zonnepanelen op ons dak, maar in de meeste gevallen reduceer je met een hybride warmtepomp de CO2-uitstoot sneller. Bovendien breng je met zo’n installatie bij de huidige gasprijs de energiekosten meteen flink naar beneden. De overheid kan met goede voorlichting een duwtje in de rug geven om de komende jaren op grote schaal hybride warmtepompen te plaatsen.”
Tanja Loeff-Hageman (Tibo-Veen), sinds 1 januari vicevoorzitter van Techniek Nederland, vertelde de minister dat verduurzaming voor de technieksector inmiddels vanzelfsprekend is. “Van de overheid hebben we vooral standvastigheid in beleid nodig. Daar moeten we van op aan kunnen.”

Productief partnership
Voorzitter Doekle Terpstra maakte met name duidelijk dat de sector samen met de overheid wil optrekken om de klimaatambities waar te maken. “Het was een héél goede bijeenkomst met een minister die gretig is om kennis af te tappen van onze leden. Hugo de Jonge zoekt ook duidelijk de verbinding en dat is een voorwaarde voor een productief partnership.”

Rondleiding
Na het tafelgesprek leidde Alex Hesling, directeur van Kuijpers LifeCycle Partners en projectdirecteur van de renovatie van het provinciehuis, het gezelschap rond door het provinciehuis. Daarbij was ook gedeputeerde Willy de Zoete van de provincie Zuid-Holland aanwezig. De renovatie en verduurzaming van het gebouw wordt dit voorjaar afgerond.

Duurzame woonwijk als geheugensteuntje
Algemeen directeur Erik van Engelen overhandigde minister De Jonge aan het eind van het werkbezoek een foto van een duurzame woonwijk. “Techniek Nederland deelt de ambities van dit kabinet. Deze foto herinnert de minister er dagelijks aan dat hij kan rekenen op de technieksector.”