Werkgevers en vakbonden hebben onderhandelingsresultaten bereikt voor de nieuwe cao’s in de sector Metaal & Techniek. De cao’s houden een beter loon in voor alle medewerkers en jongeren krijgen een extra loonsverhoging van minimaal 5%. De nieuwe cao’s hebben looptijden van dertig maanden en lopen af per 1 april 2024. De lonen stijgen per 1 juli met 42,50 euro, per 1 september 2022 met 2,75%, per 1 maart 2023 met 3,25% en per 1 januari 2024 met 0,6%. Per 1 juli 2022 is er een eenmalige uitkering van 382,50 euro.

Ron Follon, hoofdonderhandelaar van de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek: ‘De lange looptijd van 30 maanden geeft rust en duidelijkheid. Dat is goed voor werkgevers én werknemers. De nieuwe cao’s zijn extra aantrekkelijk voor jongeren, omdat de sector zit te springen om jong technisch talent.’

Verbetering voor jongeren
Jongeren tot 21 jaar krijgen per 1 januari 2023 een extra loonsverhoging, zodat zij in totaal minimaal 5% loonsverhoging krijgen, onder andere door de loonsverhoging van 42,50 euro. Verder gaat een werkgroep nieuwe jeugdschalen opstellen.
De cao-partijen hebben verder afspraken gemaakt over een zware-beroepenregeling voor oudere medewerkers. Ouderen met een maandloon tot 3.750 euro kunnen hieraan vanaf 1 januari 2023 deelnemen. Zij krijgen de mogelijkheid maximaal 3 jaar vóór de AOW-leeftijd te stoppen met werken en een uitkering te ontvangen van maximaal 1.874 euro bruto per maand. Daarvoor komt een collectief fonds. Financiering daarvan vindt plaats via een heffing van 0,25%. Cao-partijen hebben daarnaast afgesproken om het Generatiepact voor onbepaalde tijd voort te zetten.

Onderhandelingsresultaten
De onderhandelingsresultaten worden van kracht na akkoord van de afzonderlijke werkgevers- en werknemersorganisaties in de Metaal & Techniek. De betrokken werkgeversorganisaties zijn Techniek Nederland, FOCWA, RAI CarrosserieNL, de Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB), de Nederlandse Vereniging Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) en Federatie Goud en Zilver.

Akkoord over nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek

Werkgevers en vakbonden hebben een akkoord bereikt over de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek. Om technische vakmensen voor ...

Geen CAO overeenkomst FNV metaal

De werkgevers uit de metaal en techniek zijn niet ingegaan op de eisen uit het ultimatum van FNV Metaal voor ...

CAO-onderhandelingen van start

Morgen beginnen de cao-onderhandelingen voor de sector Metaal en Techniek. Na een aantal moeizame jaren zijn de vooruitzichten weer wat ...

Cao Metaal en Techniek definitief akkoord voor FNV-leden

Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 36 secondenDe leden van de FNV hebben ingestemd met de cao Metaal & Techniek ...