Op de lange termijn zal de bouw last krijgen van een dalende vraag, doordat zowel het producenten- als consumentenvertrouwen sterk is gedaald. Dit zal veel effect hebben op de woningmarkt en bouw van nieuwe woningen. Dit blijkt uit de meest recente bouwprognose van ABN AMRO. De bank verwacht dat de woningbouw met 5 procent daalt in 2020 en met 1 procent in 2021. Daarnaast zullen bedrijven naar verwachting dit jaar 8 procent en volgend jaar 1 procent minder investeren, waardoor onder andere de utiliteitsbouw wordt geraakt. De utiliteitsbouw krimpt in 2020 naar verwachting met 4,5 procent en in 2021 met 4 procent.

Op de lange termijn gaan de lagere consumptie, minder investeringen en besteedbaar inkomen de bouw naar verwachting parten spelen. De overheid heeft volgens ABN AMRO de sleutel in handen om de schade voor de bouw te beperken. Dit is onder meer mogelijk door het naar voren halen van overheidsprojecten. “De overheid is een belangrijke opdrachtgever van de bouwsector en heeft ook tijdens de crisis de mogelijkheid om te investeren. De utiliteitsbouw kan profiteren van het Rijksvastgoedbedrijf als zij onderhoud aan hun gebouwen naar voren halen. Sinds begin april krijgen leveranciers die onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen uitvoeren al sneller betaald van het Rijksvastgoedbedrijf”, vertelt Madeline Buijs, Sector Econoom Bouw en Vastgoed van ABN AMRO. “Ook woningcorporaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het in stand houden van de woningbouw. Doordat zij geen winstbejag hebben, is het eenvoudiger om tijdens een crisis woningen te blijven bouwen en zo de bouwsector een steun in de rug te geven.”

Op onze nieuwsbrief abonneren