De brancheorganisaties Techniek Nederland en Astrin fuseren op 1 januari 2021. Astrin vertegenwoordigt bedrijven in de smart infra, de sector die technische oplossingen levert voor mobiliteit, openbare verlichting, gemaaltechnologie, tunnels en sluizen. De 25 leden van Astrin (installatiebedrijven, adviesbureaus en leveranciers) worden lid van Techniek Nederland. De vakgroep Smart Infratechniek neemt binnen Techniek Nederland de activiteiten van Astrin over.

Voorzitter Willem Hartman van Astrin (links op foto) en algemeen directeur Erik van Engelen van Techniek Nederland (rechts) ondertekenden de fusieovereenkomst. Hartman: “Sinds vorig jaar hebben we de mogelijkheden voor een samenwerking onderzocht. Dat hebben we zorgvuldig en in nauw overleg met onze leden gedaan. De leden zijn enthousiast over de fusie. Binnen Techniek Nederland maken we de infrasector aantrekkelijker voor jong technisch talent en zij-instromers.”

Voorspoedig fusieproces
Ook Techniek Nederland ziet de fusie met Astrin als een belangrijke stap. Algemeen directeur Erik van Engelen: “Het fusieproces is voorspoedig verlopen. De besturen hebben elkaar snel weten te vinden, iedereen is overtuigd van de synergievoordelen. Infratechniek krijgt binnen Techniek Nederland een nog steviger positie. Dat is belangrijk voor de infra-lobby in Den Haag. Leden van Astrin kunnen vanaf 1 januari rekenen op optimale belangenbehartiging en dienstverlening vanuit het verenigingsbureau van Techniek Nederland.”

Stevige ambities
Astrin en de Vakgroep Infratechniek van Techniek Nederland hebben stevige ambities voor 2021. Smart infra moet eind volgend jaar een eigen identiteit hebben binnen de vakgroep én een duidelijk profiel krijgen bij landelijke, provinciale en gemeentelijke stakeholders. Om dat te bereiken, gaat de vakgroep inzetten op structureel overleg met een brede groep opdrachtgevers. Dergelijk overleg vindt al plaats met Rijkswaterstaat. De besturen van Astrin en Techniek Nederland hebben de doelstellingen en ambities voor 2021 goedgekeurd.

Astrin Academy gaat door tot 2023
Alle activiteiten van Astrin gaan vanaf 1 januari over naar de Vakgroep Smart Infratechniek van Techniek Nederland. Uitzondering is de ontwikkeling van een aantal vaktechnische opleidingen waarvoor de vereniging Astrin verplichtingen is aangegaan met een subsidieverstrekker. Dit project  -ASTRIN Academy- wordt naar verwachting in de loop van 2023 afgerond.

 

Doekle Terpstra nog vier jaar voorzitter van Techniek Nederland

Doekle Terpstra is ook de komende vier jaar het gezicht van Techniek Nederland. De Ledenraad van de techniekkoepel stemde unaniem ...

Plannen kabinet vallen in goede aarde bij Techniek Nederland

Techniek Nederland is positief over de plannen van het kabinet om uit de coronacrisis te komen. De ondernemersorganisatie steunt de ...

Stilzwijgend wijzigen ventilatierichtlijn door RIVM verrast Techniek Nederland

Het RIVM heeft vorige week stilzwijgend de ventilatierichtlijn aangepast. Het advies is om waar mogelijk zoveel mogelijk verse lucht toe ...

Techniek Nederland: “Houd techniekopleidingen Druten open”

Namens Techniek Nederland heeft voorzitter Doekle Terpstra een brandbrief geschreven om opheffing van de techniekopleidingen aan het Pax Christi College ...