Klimaatverandering zorgt voor steeds warmere Nederlandse zomers, waardoor koeling van huizen aan belang toe neemt. Dat blijkt wel uit de verwachtingen van de airco-industrie voor dit jaar: een stijging van ongeveer 50%. Dit terwijl vorig jaar al 30% meer airconditioners werd verkocht. Airconditioning is echter niet de enige oplossing om een gebouw te koelen. TKI Urban Energy verzamelde relevante gegevens van 16 verschillende technieken om te koelen. Per techniek is aangegeven hoe duurzaam deze is, hoe deze gebruikt wordt, wat de stand van de techniek is, wat de kosten zijn, welke rol gebruikers spelen en waar de techniek het beste kan worden toegepast.

De verwachting is dat de koudevraag in de gebouwde omgeving gaat toenemen. Dat komt door:
- Klimaatverandering en daarmee een toename van het aantal zomerse dagen. De temperatuur in de zomer zal daardoor stijgen.
- Het toenemend aantal ouderen die minder goed tegen hogere temperaturen kunnen.
- De gewenning aan comfort van airconditioners in bijvoorbeeld de auto, trein en werkplek.
Om grip te krijgen op de verwachte koudevraag, is het nodig geschikte technologische oplossingen te vinden voor de Nederlands markt. Daarom verzamelde TKI Urban Energy met hulp van adviesbureau W/E adviseurs 16 verschillende technieken om te koelen: van bekende oplossingen als zonnewering tot koudenetten en dauwpuntkoeling.

Combinatie van passieve en actieve maatregelen
Het blijkt dat 'passieve maatregelen' vaak al voldoende zijn om de kans op oververhitting te beperken. Dat zijn maatregelen als de grootte en oriëntatie van de ramen, zonwering, zomernachtventilatie, overstek op het zuiden en bouwmassa. Actieve maatregelen (door middel van elektrische systemen) kunnen aan een gebouw worden toegevoegd als passieve maatregelen niet mogelijk zijn of te weinig effect hebben. Dit sluit aan bij de nieuwste duurzaamheidseisen voor nieuwbouwwoningen, waarin de kans op oververhitting (in jargon ‘TOjuli’) expliciet is opgenomen.
De lijst met alle vergeleken technieken kan hier worden bekeken. De verschillende (koude)technieken worden in aparte factsheets onder de loep genomen en onder meer beoordeeld op prestaties, duurzaamheid, beschikbaarheid, grootte en kosten.

‘Dag van de Koeling’
Om het belang van koeling te benadrukken wordt vandaag de tweede editie van de Internationale Dag van de Koeling georganiseerd. Internationale brancheorganisaties uit de HVAC-sector (heating, ventilation en air conditioning) staan op deze dag stil bij het belang van koeling, airconditioning en warmtepompen. NVKL, de Nederlandse brancheorganisatie van ruim 400 leveranciers en erkende installateurs in koudetechniek en klimaatbeheersing, besteedt ook aandacht aan deze dag. De brancheorganisatie ziet dat dit jaar veel huishoudens kiezen voor de aanschaf van een airconditioning. Waar vorig jaar al 30% stijging in de verkoopcijfers van kwaliteitsairconditioners waar te nemen was – het totaal aantal verkochte airconditioners lag rond de 123.000 – verwachten de bij de NVKL aangesloten leveranciers dat de verkopen dit jaar met circa 50% zullen stijgen naar 185.000. De NVKL erkende installateurs merken dit ook. Zij zien in deze periode een sterk groeiende vraag naar airconditioners onder consumenten.

Op onze nieuwsbrief abonneren