Tag Archives: Branchenieuws

Een op vijf Nederlanders weet niet waarvoor waterontharders dienen

Gepubliceerd op

Maar negentien procent van de Nederlanders is zich niet bewust van het nut van waterontharders. Dit blijkt uit onderzoek van kosten-waterontharder.nl onder 1.061 Nederlanders, uitgevoerd door Panelwizard. Ondanks die beperkte kennis, zegt ruim een kwart van de respondenten dat hij of zij thuis wel een waterontharder kan gebruiken.

Vooral jonge Nederlanders staan verschillend tegenover waterontharders. Zo weet maar liefst 31 procent van de respondenten jonger dan dertig jaar niet waarvoor het product dient, terwijl 37 procent van hen er thuis wel behoefte aan heeft. Onder zestigplussers bedragen beide percentages twintig procent. “Gebrekkige waterontharding gaat ten koste van de waterzuiverheid bij mensen thuis en kan de levensduur van was-en vaatwasmachines ernstig aantasten”, zegt Ibrahim Agdere van Kosten-waterontharder.nl. “Het is dan ook zonde dat veel mensen niet goed op de hoogte zijn van het nut van waterontharders.”

Werking
De gebrekkige kennis van waterontharders onder Nederlanders wil niet zeggen dat mensen niet overtuigd zijn van het nut ervan. Zo heeft zestig procent van hen alle vertrouwen in de werking. Ook is een derde van alle respondenten bekend met de verschillen tussen magneet- en filterwaterontharders. Deze kennis is niet gelijk verdeeld: zowel mannen (59 procent) als vrouwen (61 procent) geloven in het functioneren van waterontharders, maar het zijn vooral mannelijke respondenten die bekend zijn met de verschillen tussen beide varianten (39 procent). Met 24 procent lijken vrouwen net iets minder expert op dat vlak. Agdere: “Er zitten wezenlijke verschillen tussen magneet- en filterwaterontharders. Men claimt dat bij magnetische waterontharding calcium en magnesium niet kunnen kristalliseren, maar hier is geen hard wetenschappelijk bewijs voor.”

Investeren
Het geloof in de werking van waterontharders vertaalt zich in bereidheid om te investeren in het product. Zo wil maar liefst 34 procent van de Nederlanders in de toekomst investeren in waterontharding, terwijl achttien procent dit komend jaar al van plan is. Overijsselaren zien zichzelf het meest investeren in een waterontharder (47 procent) en Flevolanders lijken het minst geïnteresseerd in een daadwerkelijke aankoop (14 procent). Agdere: “Men verdient de investering in waterontharding terug doordat het water in huis verzacht wordt. De opbrengst zit hem vooral in een besparing op de kosten van elektrische en huishoudelijke apparaten en schoonmaakmiddel. In regio’s met een hoge waterhardheid als Amsterdam en Noord-Limburg, kan dit extra interessant zijn.”

https://kosten-waterontharder.nl/

https://kosten-waterontharder.nl/een-op-vijf-nederlanders-weet-niet-waarvoor-waterontharders-dienen/

Circulatieleidingen voor tapwater en warmtepompen

In nieuwe, hogere smalle woonhuizen, die populair zijn in de stedelijke omgeving, komt het relatief vaak voor dat er een ...
Verder Lezen

Hulpmiddelen voor een schone cv-installatie

Voor de waterkwaliteit en waterbehandeling van verwarmingssystemen wordt rekening gehouden met de Europese norm EN1717. Deze norm behandelt de middelen ...
Verder Lezen

Kwaliteit systeemwater meten

Kwaliteit systeemwater meten Bij een cv-installatie speelt het water dat wordt rondgepompt in het systeem een belangrijke rol. De kwaliteit ...
Verder Lezen

‘Kalkafzetting zorgt binnen 4 jaar voor slecht werkende cv-installatie’

Het Amerikaanse Water Quality Association (WQA) publiceerde in de afgelopen jaren een aantal onderzoeken over het effect van zacht en ...
Verder Lezen

Beoogde energietransitie onhaalbaar door tekort aan technici

Gepubliceerd op

Als er niets gebeurt om het technicitekort op te lossen, is het volgens de meerderheid van de technici (56%) en HR-beslissers (52%) onmogelijk om de energietransitie binnen de gestelde tijd van het Klimaatakkoord te verwezenlijken. Dit blijkt uit een onderzoek van technisch opleider ROVC onder ruim 1.000 HR-beslissers in de technische branche, 2.500 technici en 1.000 potentiële zij-instromers. Zo vindt bijna de helft van de technici (44%) en HR-beslissers (46%) het onhaalbaar dat in 2030 27 procent van de energie uit duurzame bronnen komt. Ditzelfde geldt voor de doelstelling dat energie in 2050 bijna helemaal duurzaam moet zijn.

De vertraging van de noodzakelijke verduurzaming in Nederland (39%) is volgens de respondenten een belangrijk maatschappelijk gevolg van het technicitekort. Ook komen er economische gevolgen naar voren uit de TechBarometer. Zo zegt driekwart (73%) van de HR-beslissers dat het de concurrentiepositie van Nederland negatief beïnvloedt. Daarnaast remt het technicitekort innovatie (45%) en maakt het Nederland minder aantrekkelijk als vestigingsplaats voor productiebedrijven (38%).

Energietransitie biedt ook kansen
Toch biedt de energietransitie ook mogelijkheden. Zo vinden zes op de tien (58%) HR-beslissers dat het stoppen met fossiele projecten, waardoor personeel uit steenkool-, olie en gasprojecten beschikbaar komt, kansen biedt voor omscholing naar de techniek. Ook heeft de energietransitie een positief effect op potentiële zij-instromers. De helft vindt dat de energietransitie de techniek een aantrekkelijk vak maakt. Bovendien maakt het groeiende belang van duurzaamheid de technieksector voor twee derde van de potentiële zij-instromers aantrekkelijker.

Inspelen op trend
John Huizing, directeur bij ROVC: “De energietransitie biedt zowel kansen als uitdagingen voor de technische sector en het terugdringen van het personeelstekort. Het heeft positieve effecten op het personeelstekort in termen van omscholingskansen en aantrekkelijkheid van de sector. Tegelijkertijd vraagt het om andere kennis en vaardigheden van technici. Wat echter als een paal boven water staat, is dat technische organisaties moeten inspelen op deze trend. Zorg dat je de juiste kennis en vaardigheden in huis hebt en communiceer met personeel en potentiële zij-instromers over wat de energietransitie betekent voor de branche en hun eigen ontwikkeling. Alleen met voldoende én gekwalificeerd personeel kan de energietransitie plaatsvinden. Dat vraagt niet alleen om ontwikkeling van huidige technici, maar ook om het zo snel mogelijk functioneel inzetbaar maken van zij-instromers.”

NTA 8800 en haar rol binnen de energietransitie

Op 13 oktober organiseert de Federatie van energieconsultants (FedEC) een lezingenprogramma op de Nationale dag van de Energieadviseur. Het programma ...
Verder Lezen

Tastbare energietransitie

De energietransitie stelt het vakgebied voor interessante uitdagingen, zowel technisch als operationeel. Aalberts hydronic flow control participeert in DreamHûs op ...
Verder Lezen

Energietransitie vergt meer aandacht voor groepenkasten in woningen

In het kader van de energietransitie vervangen we steeds meer fossiele brandstoffen door duurzame energiebronnen. In de praktijk leidt dit ...
Verder Lezen

De energietransitie: waterstof

De energietransitie gaat niet over één oplossing. Waterstof is één van de oplossingen. Jan Wijbenga van het bedrijf Feenstra is ...
Verder Lezen

“Méér instroom in het techniekonderwijs nu echt nodig”

Gepubliceerd op

De instroom in technische mbo- en hbo-opleidingen daalt in absolute aantallen. Dat blijkt uit cijfers die Techniekpact deze week naar buiten bracht. Ook op havo en vwo kiezen steeds minder leerlingen voor een technisch profiel. In het schooljaar 2016-2017 kozen 53.743 leerlingen voor een natuurprofiel, dit jaar waren dat er nog maar 47.342. Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland benadrukt naar aanleiding van de nieuwe cijfers dat het nu écht tijd is voor daden. “We hebben geen behoefte meer aan beleidsnotities, maar aan investeringen in het techniekonderwijs. Als deze dalende trend doorzet lopen de technieksector én de maatschappij vast.”

Terpstra wil met het kabinet concrete afspraken maken over méér instroom in het techniekonderwijs. Techniek Nederland heeft vorig jaar al een 10-puntenplan gepresenteerd met voorstellen die de instroom de komende jaren moeten stimuleren. Het plan voorziet in overheidsmaatregelen, maar ook in initiatieven vanuit de technieksector en het onderwijs. Terpstra ziet de tien punten als een basis voor de besprekingen.

10-puntenplan van Techniek Nederland voor het technisch beroepsonderwijs
1. Onderwijsinstellingen die opleiden voor beroepen waar tekorten op de arbeidsmarkt zijn, moeten kunnen rekenen op extra middelen. En de studenten ook.
2. Mbo’ers in de techniek krijgen een bonus na het behalen van hun diploma.
3. De overheid geeft werkgevers die investeren in zij-instromers extra financiële ondersteuning.
4. Er komen flexibele, intensieve en toegankelijke opleidingen voor zij-instromers.
5. Breng leren en innoveren bij elkaar. Daarmee sluiten opleidingen beter aan op de behoeften van het bedrijfsleven en wordt het onderwijs aantrekkelijker. Een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs in publiek-private samenwerking maakt dit mogelijk.
6. De overheid creëert een stimuleringsfonds voor het technisch beroepsonderwijs (vmbo, mbo, hbo).
7. Techniekstudenten aan het hoger onderwijs betalen geen collegegeld meer. Bij het aflossen van hun studiefinanciering betalen ze een lagere rente.
8. Alle leerlingen op de basisschool maken kennis met techniek. Werkgevers in de techniek zoeken het onderwijs in de regio op en werken ermee samen. Werknemers in de techniek krijgen de mogelijkheid om hybride docent te worden, mee te doen aan projecten en leerlingen te begeleiden.
9. De technische sector gaat zich méér richten op het werven van meisjes en vrouwen en van jongens én meisjes met een niet-westerse achtergrond.
10. Hybride opleidingen krijgen in het voortgezet onderwijs meer ruimte. Denk aan de vak-havo, waar de leerlingen 80% theorievakken krijgen en 20% technische, beroepsgerichte vakken.

Brede oproep aan politiek: ‘Pak tekort aan technisch personeel aan

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) schaart zich achter de oproep aan een nieuw kabinet van ondernemersorganisatie FME en vakbond ...
Verder Lezen

Technische bedrijven kampen komende vijf jaar met flink personeelstekort

Ruim acht op de tien technische bedrijven (82%) verwacht de komende vijf jaar een tekort aan technici binnen hun organisatie ...
Verder Lezen

Vraag naar bekwaam technisch personeel blijft onverminderd groot

Uit recent onderzoek blijkt dat voor ruim vier op de tien (43%) technische werkgevers het tekort aan nieuwe aanwas de ...
Verder Lezen

Installateur populair bij eigen personeel en werkzoekers

Hoppenbrouwers Techniek mag zich voor de tweede keer de Beste Werkgever noemen. De ruim 1250 medewerkers beoordeelden de organisatie op ...
Verder Lezen

Hoppenbrouwers versterkt positie in het zuidwesten van het land

Gepubliceerd op

Installatiebedrijf Kievit Warmte uit Middelharnis gaat verder onder de vlag van Hoppenbrouwers Techniek. Het familiebedrijf met meer dan 60 jaar ervaring in de installatietechniek wil op deze manier haar klanten een bredere dienstverlening aan kunnen bieden en de continuïteit van haar bedrijf waarborgen. Met de integratie van Kievit Warmte verstevigt Hoppenbrouwers haar positie in het zuidwesten van het land en groeit het bedrijf met deze 19e vestiging verder naar landelijke dekking.

De broers Leo en Cees Kievit staan als derde generatie aan het roer van Kievit Warmte en zijn enthousiast over deze ontwikkeling. Cees geeft aan: “Wij willen de voortgang, groei en toekomst van ons bedrijf en onze medewerkers waarborgen. In de waan van de dag als je druk bent met projecten, is het lastig om daar stappen in te zetten. De integratie met Hoppenbrouwers geeft ons daadkracht. Het is fijn om aan te sluiten bij een landelijk opererend installatiebedrijf dat alle technische disciplines in huis heeft en zowel de particuliere- als zakelijke markt bedient. Bovendien is alles goed geregeld. Onze medewerkers krijgen meer opleidingsmogelijkheden, maar ook allerhande andere zaken zoals HR, financiën, inkoop, marketing, ICT en bijvoorbeeld de realisatie van certificeringen zijn centraal geregeld en daarmee gewaarborgd. ”

Versterking zuidwestelijke regio
Henny de Haas, algemeen directeur van Hoppenbrouwers is ook blij met de aansluiting. Hij zegt: “Kievit Warmte is net als wij een familiebedrijf met hetzelfde DNA  en zet ook haar medewerkers op één. Hun expertise is een mooie aanwinst en versterking op onze huidige disciplines. Bovendien versterken wij met de integratie onze positie in de zuidwestelijke regio van het land. Dat sluit naadloos aan bij onze ambitie om te groeien naar landelijke dekking. We vinden het daarbij belangrijk om zowel voor klanten als voor medewerkers lokaal geworteld te zijn. Met de overname van Kievit Warmte in Middelharnis kunnen we groeien en toch dichtbij blijven.”

Klimaatpartner in nieuwbouw
Kievit Warmte is een familiebedrijf dat feitelijk actief is sinds 1886, maar dat zich vanaf 1956 focust op installatietechniek. Al 60 jaar houdt het bedrijf zich bezig met klimaatsystemen, duurzame installaties, sanitaire installaties en service en onderhoud op zowel de particuliere- als zakelijke markt. Kievit Warmte is met name een complete klimaatpartner bij nieuwbouw: van kantoorpanden en bedrijfsverzamelgebouwen tot nieuwbouwwoningen. Als ketenpartner zijn ze betrokken bij de verwarming, koeling en ventilatie van tientallen nieuwbouwprojecten op Goeree-Overflakkee en ver daarbuiten. Het bedrijf heeft een omzet van 7 miljoen euro en een personeelsbestand van 33 vaste medewerkers. De beide broers Kievit blijven met de overname het gezicht van de vestiging en medewerkers kunnen vanuit dezelfde locatie hun huidige klanten blijven bedienen waardoor hun reisafstand gelijk blijft. Cees zegt: “Het is voor ons een grote plus dat we met de aansluiting bij Hoppenbrouwers de voordelen hebben van een landelijk opererend bedrijf en toch autonoom kunnen blijven werken. Met dezelfde mensen, dezelfde klanten, dezelfde omgeving en met dezelfde leiding.” Door de integratie heeft het bedrijf de mogelijkheid om ook aansluiting te zoeken met andere vestigingen van Hoppenbrouwers Techniek in de regio. De naamswijziging zal naar verwachting in juli van dit jaar plaatsvinden.

Steeds meer jonge vrouwen in de installatiebranche

Gepubliceerd op

Het is vandaag Girls’ Day. Bedrijven in het hele land laten meisjes kennismaken met de carrièrekansen in de techniek. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland is ervan overtuigd dat in de technieksector vrouwen het verschil kunnen maken. “Techniek is onmisbaar als we de klimaatverandering willen aanpakken. Meisjes die maatschappelijk relevant werk willen doen, vinden in de technieksector precies wat ze zoeken.”

In de installatiebranche grijpen steeds meer jonge vrouwen hun kans. Dat is onder meer te merken aan de cultuur binnen de bedrijven, die volgens Terpstra snel verandert. “Ondernemers realiseren zich dat diversiteit op de werkvloer niet alleen goed is voor de sfeer en de creativiteit, maar ook voor de productiviteit. Sociale innovatie is belangrijk om techniekbedrijven aantrekkelijker te maken voor iedereen. Een grotere inbreng van vrouwen is goed voor de branche en goed voor de samenleving.”

Volop kansen
In de technieksector zijn al lang niet meer alleen ‘typische mannenberoepen’ te vinden. In de branche worden communicatieve vaardigheden, creativiteit en het vermogen om mensen te verbinden steeds belangrijker. En dat zijn stuk voor stuk kwaliteiten waarop vrouwen gemiddeld genomen hoog scoren, legt de Techniek Nderland voorman uit. “Daar komt bij dat materialen steeds lichter en technieken steeds verfijnder worden, waardoor ook de fysieke kant van het werk toegankelijker wordt. Het is dan ook logisch dat de instroom van meisjes in het technisch beroepsonderwijs langzaam maar zeker groeit.” Maar als het aan Doekle Terpstra ligt, gaat het sneller. “Voor jonge vrouwen liggen er volop kansen als adviseur, ontwerper of data-analist, maar ook als monteur. Bovendien biedt onze branche geweldige mogelijkheden om door te groeien. Als we het aandeel van meisjes in de techniek kunnen vergroten, zetten we een enorme stap. Zij kunnen het verschil maken.”

Van kleding naar techniek
Elayne Besselsen (24) werkte in een kledingwinkel maar voelde na verloop van tijd dat ze meer op haar plek zou zijn in een technisch beroep. Ze stapte over naar Breman Installatiegroep, waar ze nu werkt als servicemedewerker gebouwen. “Het leuke aan mijn werk is dat ik mijn creativiteit er helemaal in kwijt kan. Een probleem opzoeken, brainstormen, mogelijke oorzaken wegstrepen en verder zoeken naar de oplossing vind ik fantastisch.” Ze raadt andere vrouwen aan óók in de techniek te komen werken. “Hoe meer vrouwen dit doen, hoe makkelijker de stap wordt voor andere vrouwen.”

Geen dag hetzelfde
Ook Denise Buysman (24) heeft het enorm naar haar zin in de techniek. Ze werkte bij de politie en in de zorg, maar ze vond pas écht haar draai als elektromonteur bij Engberts Elektrotechniek. “Geen dag is hetzelfde, elke dag leer ik nieuwe dingen. En het geeft me een kick om dagelijks het resultaat te zien van m’n werk. Dat maakt dit werk zo leuk.” Denise vindt het geen probleem dat ze vooral met mannen samenwerkt. “Ze zijn nuchter en makkelijk in de omgang. Daar word ik echt blij van.”

Warmtepompen installeren
Soeshma Ganpat (38) werkte als postbode en schoonmaakster voordat ze servicemonteur installatietechniek werd bij Breman Installatiegroep. “Ik ben superblij en gelukkig met het werk dat ik nu doe. Ik ben altijd onder de mensen en ik werk zelfstandig. Bovendien geeft het werk veel voldoening, mensen zijn blij wanneer ik een storing aan de cv-ketel heb verholpen. Vrouwen denken misschien dat ze dit werk niet kunnen, maar je moet gewoon de stap durven zetten. Als je ervoor openstaat, dan lukt het.” Soeshma blijft zich ontwikkelen. Binnenkort gaat ze een training volgen om warmtepompen te installeren.

Girls’ Day
Girls’ Day is bedoeld om meisjes tussen de 10 en 15 jaar enthousiast te maken voor technische opleidingen en beroepen. De dag is een initiatief van VHTO, het expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT.

Kampioen ‘sanitair- en verwarmingstechniek’

Gepubliceerd op

Na twee jaar gedwongen pauze vanwege Covid-19 is er weer een Nederlands kampioen ‘sanitair- en verwarmingstechniek’. Sam Strijbis uit Dirkshorn ging er afgelopen vrijdag in de Utrechtse Jaarbeurs met de titel vandoor. Hij deelde het podium met Joep Stamer uit Ottersum en Jordy de Blaeij uit Axel. Tijdens de finales nam de installateur in opleiding het op tegen zeven vakgenoten die zich in de voorrondes hadden gekwalificeerd. Strijbis is in opleiding bij IW Noord-Holland en het Horizon College in Alkmaar.

De categorie ‘sanitair- en verwarmingstechniek’ is een vakgebied waarin installatiemonteurs woningen en bedrijfsgebouwen voorzien van geavanceerde klimaattechniek, verwarmingsinstallaties en sanitaire voorzieningen. Het beroep is de voorzetting van wat ooit bekend stond als het ‘loodgietersvak’.

Complexer
Die term is in onbruik geraakt door de technische ontwikkelingen in de installatietechniek. “Een installatiemonteur sanitair- en verwarmingstechniek legt tegenwoordig complexe systemen aan waarbij steeds meer elektronische en digitale aansturing wordt gebruikt”, zegt bestuursvoorzitter Ronald Olij van IW Nederland daarover. IW is marktleider in het Nederlands vakonderwijs voor installatietechniek. “Ook werken de installatiemonteurs tegenwoordig met veel meer innovatieve gereedschappen en materialen dan de loodgieter van weleer. Dat heeft het vak en de opleiding erg interessant gemaakt voor mensen die affiniteit hebben met techniek.”

Verduurzaming en energietransitie
Door de toenemende woningbehoefte en daaruit voorvloeiende bouwactiviteit in Nederland is in de installatietechniek grote vraag naar goed geschoold personeel. “Het vak biedt zowel voor nieuwkomers als voor zij-instromers goede baangaranties en arbeidsvoorwaarden”, aldus Olij. Maar ook door de energietransitie en het verduurzamingsbeleid neemt de vraag naar goede installatiemonteurs toe. “De ontwikkelingen in onze sector gaan razendsnel. Er is grote vraag naar personeel. Wie voor dit vak kiest, weet zich niet alleen verzekerd van werk in overvloed; het is ook een vak dat garant staat voor een leven lang professionele en persoonlijke ontwikkeling. Er wordt door de sector veel geïnvesteerd in opleiding, zowel voor nieuwkomers als voor medewerkers die al langer in het vak zitten.”

Vakwedstrijden
De Skills competities, georganiseerd door van World Skills Netherlands, zijn vakwedstrijden voor (v)mbo-studenten in verschillende beroepsgroepen. De meeste deelnemers volgen een leerwerktraject. Ze werken bij een leerbedrijf en gaan daarnaast naar school. Elk jaar worden er wedstrijden georganiseerd; dit jaar in maar liefst 52 vakrichtingen, van verpleegkundigen en automonteurs tot ICT-beheerders en schoonheidsspecialisten. Via voorrondes op school en kwalificatiewedstrijden kunnen (v)mbo-studenten in de nationale finales komen. Daar strijden ze om de titel beste vakman of -vrouw van Nederland.

Wedstrijdje circulair bouwen, renoveren en installeren

Het team Kuijpers/HvA//ROC Tilburg mag zich de winnaar noemen van de Techathon 2021, een prestigieuze wedstrijd voor installatiebedrijven en technische ...
Verder Lezen

Branche kiest beste leerling- en praktijkbegeleiders

Ruim 700 praktijkbegeleiders maken kans TopCoach van dit jaar te worden. Ontwikkelingsfonds Wij Techniek (voorheen OTIB) organiseert op woensdag 4 ...
Verder Lezen

Winnaars beste praktijkbegeleiders in installatiebranche bekend

De praktijkbegeleiders Daan van den Berg (Daan Installatietechniek), Sanjay Bhoendie (Lomans) en Theo van den Elzen (InstallatieWerk Zuid-Oost) zijn uitgeroepen ...
Verder Lezen

Wedstrijden voor fitters tijdens beurs waterbehandeling

Tijdens de Aqua Nederland Vakbeurs zullen voor het eerst demonstraties van fitterijteams van Waternet en Waterbedrijf Groningenworden gehouden. De KNW ...
Verder Lezen

Oorlog in Oekraïne raakt ook branche

Gepubliceerd op

Mede door de oorlog in Oekraïne kampt de installatiebranche met duurdere materialen en apparatuur en met leveringsvertragingen. Sommige ondernemers zijn daarom terughoudend bij het aangaan van nieuwe contracten of doen niet mee aan aanbestedingen. Koepelorganisatie Techniek Nederland vindt dat uitzonderlijke prijsstijgingen niet volledig voor rekening van installateurs kunnen komen. Voorzitter Doekle Terpstra: “We vinden dat publieke en particuliere opdrachtgevers ook een verantwoordelijkheid hebben. Als we de pijn delen komen we als sector beter uit deze crisis. Bovendien voorkomen we zo dat de verduurzaming en de energietransitie vertraging oplopen.”

Door de hogere inkoopkosten kunnen de marges op (langlopende) projecten kleiner worden of zelfs negatief worden. Ook vertraagde leveringen kunnen een ongunstige invloed hebben op de projectmarges. Daarnaast is door de onzekerheid over de Russische leveringen de gasprijs flink gestegen. Maar dat heeft ook een positief effect. Volgens ondernemers in de installatiebranche willen zowel zakelijke als particuliere klanten sneller verduurzamen en dat kan nieuwe projecten opleveren.

In gesprek
Een aantal ondernemers bespreekt de problematiek met opdrachtgevers of beperkt de geldigheidsduur van offertes, zo blijkt uit een Quickscan van Techniek Nederland. Er zijn installateurs die verwachten dat de oorlog schadelijk zal zijn voor de omzet, maar veel andere ondernemers zien nog altijd ruimte voor omzetstijging. Techniek Nederland denkt zelf dat haar leden de hogere inkoopkosten in veel gevallen niet kunnen doorberekenen. Uitzonderlijke prijsstijgingen mogen echter niet volledig voor rekening van installateurs komen.

Heldere afspraken
Techniek Nederland voert samen met onder andere Bouwend Nederland overleg met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat over deze problematiek. Terpstra: “We willen zo snel mogelijk heldere afspraken maken met overheidsopdrachtgevers over prijsstijgingen en leveringsvertraging in contracten. Zo voorkomen we dat onze installatieleden hard worden getroffen.” Techniek Nederland is verder in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de economische gevolgen van de oorlog voor de sector.

Techniek Nederland houdt de leden zo goed mogelijk op de hoogte van de situatie en de gevolgen voor de sector. Alle actuele informatie is te vinden in het Oekraïne-dossier op haar website.

Brancheorganisaties en bedrijven hameren op bewust veilig en gezond werken

Gepubliceerd op

Morgen, 30 maart, hameren zeker 375 bedrijven in de techniek, bouw en onderhoud extra op bewust veilig en gezond werken. Brancheorganisaties Techniek Nederland, Bouwend Nederland, OnderhoudNL en Aannemersfederatie Nederland organiseren de zesde Bewust Veilig-dag. De animo is groot, zowel onder grote als kleine bedrijven in alle sectoren. En ook daarbuiten: zo doen bijvoorbeeld de provincie Noord-Holland, het ingenieursbureau van de Gemeente Rotterdam en de RET mee. 

“Het hele jaar door werken we met onze collega’s aan producten, diensten en trainingen die veilig en gezond werken onder de aandacht brengen. Op de Bewust Veilig-dag hameren we daar extra op. Want niemand moet gevaar hoeven lopen tijdens zijn of haar werk”, aldus een gezamenlijk statement van Maxime Verhagen (Bouwend Nederland), Doekle Terpstra (Techniek Nederland), Henk den Boer (OnderhoudNL) en Riek Siertsema (Aannemersfederatie Nederland).

Ondersteunende materialen
Ook dit jaar zijn er weer diverse initiatieven op en rond de dag zelf om medewerkers op een ludieke én unieke manier bewust te maken van het belang van veilig en gezond werken. Op bewustveilig.com is de Bewust Veilig-krant kosteloos te downloaden. In 6 talen wordt informatie gegeven over onder andere de nieuwe regels rond rol- en kamersteigers, brand- en explosiegevaar, gevaarlijke stoffen en tools & gadgets voor veilig en gezond werken.

Vier online games over gezond en veilig werken
De Bewust Veilig-organisatie verzorgt dit jaar bovendien vier online games. Spelers kunnen hun persoonlijkheid en de effecten daarvan op veilig en gezond werken ontdekken, maar er is ook een video quiz, een inschattingsspel en een behendigheidsspel. Ze zijn te vinden op bewustveilig.com/games.

Spelenderwijs veiligheidsbewustzijn vergroten
In de video quiz wordt via video’s en vragen informatie gegeven over de ‘onzichtbare gevaren’ van asbest, kwartsstof en stress. In het swipe-spel “Veilig of niet” moeten spelers de veiligheid van een situatie juist inschatten. Uiteraard wordt het juiste antwoord toegelicht. Via de persoonlijkheidstest ontdek je wat voor type je bent en wat dat betekent voor de manier waarop je met veiligheid omgaat. En in het spel Hameren gaat het om snelheid én kennis van waarschuwings- en gebodsborden.

Creatieve invulling deelnemende bedrijven
De honderden deelnemende bedrijven hameren ieder op hun eigen wijze op veilig en gezond werken. Zo trakteert de Combinatie Herepoort op een gebakje met een QR code naar de Bewust Veilig-games. TBI organiseert toolboxen en diverse online sessies, met onder andere Ben Tiggelaar. BINX heeft een interactief programma met o.a. een Virtual Reality-bril, workshop, casus en een pubquiz. Bouwmensen en Inframensen Zuid zetten voor leerlingen op verschillende vestigingen de hele week in het teken van Bewust Veilig.Klomp Technisch Beheer uit Amsterdam heeft – in samenwerking met Techniek Nederland – een fotowedstrijd georganiseerd. Ook de divisie industriebouw van Ballast Nedam daagt medewerkers uit om veiligheid te visualiseren in een leuke en originele foto. Barendrecht Elektra organiseert een veiligheidsquiz voor al haar medewerkers. De Boer en De Groot onthult op 30 maart de veiligheidsborden en het karakter van de interne veiligheidscampagne. De Bedrijfskring Heerhugowaard organiseert een interactieve na-middag/avond met voorlichting en demonstraties voor ondernemers uit de Gemeente Dijk en Waard. Diverse leveranciers van veiligheidsmiddelen en -diensten komen met speciale aanbiedingen.

Van Walraven treedt toe als ISSO-partner

Gepubliceerd op

De internationale groothandel in infra- en installatieproducten Van Walraven heeft zich aangesloten bij het netwerk van ISSO-Partners. Dit netwerk van onafhankelijke bedrijven werkt samen om de kennis van professionals op een hoger niveau te brengen. Het netwerk bestaat nu uit 15 bedrijven.

Van Walraven is een familiebedrijf met 13 vestigingen in Nederland. De meer dan 60.000 producten die de groothandel biedt zijn toepasbaar in de bouw- en installatietechniek, sanitair en industrie. Daarnaast heeft het bedrijf een winkel voor werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen en geeft het bedrijf technisch advies.

Vraagbaak
Van Walraven heeft zich aangesloten als ISSO-Partner omdat zij vinden dat kennis een groot goed is binnen de gebouwde omgeving. Femke Aafjes: “We organiseren regelmatig kennisavonden voor onze klanten over technische ontwikkelingen die zich afspelen in de markt. Voor onszelf geldt óók dat we onze kennis up-to-date moeten houden. We willen klanten bijstaan met de meest actuele kennis en kunde. De technieken ontwikkelen zich zo snel dat wij de kennis niet meer volledig zelf in huis kunnen hebben. Daarom besloten we onze armen langer te maken, en het ISSO-Partner netwerk leent zich daar uitstekend voor. We hopen dat het netwerk voor ons als vraagbaak kan fungeren.”

Kleine update voor ISSO-kleintje Riolering

ISSO-kleintje Riolering is laatst weer op kleine punten herzien. installateurs en servicemonteurs kunnen hierin de meest gebruikte richtlijnen voor het ...
Verder Lezen

Ook dynamisch inregelen nu opgenomen in ISSO-publicatie 65

De kennis in ISSO-publicatie 65 ‘Inregelen van ontwerpvolumestromen in klimaatinstallaties’ is herzien. De inregelmethoden die de publicatie beschrijft, zijn een ...
Verder Lezen

ISSO komt met vernieuwde publicatie voor leidingisolatie

ISSO-publicatie 64 ‘Kwaliteitseisen isoleren voor de utiliteitsbouw' is herzien. De publicatie is een referentie voor materiaalkeuze en montage van leidingisolatie ...
Verder Lezen

ISSO-publicatie 30 ‘Leidingwater-installaties in woningen’ geactualiseerd

Aan de hand van de nieuwste inzichten helpt ISSO-publicatie 30 bij het ontwerpen, aanleggen, onderhouden en beheren van leidingwaterinstallaties in ...
Verder Lezen

Hoge ambities rond nieuwbouw en verduurzaming zijn realiseerbaar

Gepubliceerd op

De ambitie van het kabinet is om tot en met 2030 900.00 nieuwbouwwoningen te realiseren en 1.500.000 bestaande woningen aardgasvrij te maken. Vanuit de structurele groei van de bouwcapaciteit is dit realiseerbaar, meldt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). In de periode 2022-2030 is dan een groei van de werkgelegenheid nodig van 1,8% per jaar en een groei van de arbeidsproductiviteit van 1,6% per jaar. Dit zijn stevige groeicijfers, maar het vergt geen grote opschaling of technologische doorbraken om dit te realiseren. Op korte termijn kunnen zeer hoge ambities wel knelpunten opleveren. Om in 2024 al direct op te schalen naar 100.000 woningen en tegelijkertijd een grote sprong bij verduurzaming te maken, zijn in de periode 2022 tot en met 2024 50.000 extra arbeidskrachten nodig.

Hoewel een dergelijke groei eerder is gerealiseerd in de periode 2017-2019, is de arbeidsmarkt in de uitgangssituatie nu duidelijk krapper. Hier rijst de vraag of een evenwichtigere fasering niet wenselijk is, ook al omdat andere factoren buiten de bouwcapaciteit een dermate snelle opschaling niet aannemelijk maken.

Realiseerbaar
Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen studie 'Analyse bouwcapaciteit'. Structureel

zijn de hoge productieniveaus haalbaar De centrale conclusie uit de analyse is dat een nieuwbouwproductie van 900.000 woningen in de periode 2022-2030 in combinatie met de hoge duurzaamheidsambities realiseerbaar moet zijn vanuit de bouwcapaciteit. Over de gehele periode bezien vereist dit een groei van de werkgelegenheid van 1,8% per jaar, terwijl de arbeidsproductiviteit met gemiddeld 1,6% per jaar moet toenemen. Een dergelijke groei van de arbeidsproductiviteit is bij de hoge productiegroei haalbaar en past bij een technologisch beeld van incrementele vooruitgang. Bij de werkgelegenheid kan instroom vanuit de opleidingen en structurele groei van buitenlandse arbeidskrachten het leeuwendeel van de vereiste structurele arbeidscapaciteit leveren in de periode 2022-2030.

Extra arbeidskrachten
Fasering van de beleidsambities vergt aandacht door snelle groei in korte tijd Wel verdient de fasering van de beleidsambities aandacht, omdat deze in korte tijd een onevenredig snelle groei van de bouwproductie vereist. Om in 2024 al 100.000 woningen te bouwen en tegelijk een grote sprong bij de verduurzaming te realiseren, zijn in de periode 2022-2024 cumulatief 50.000 extra arbeidskrachten nodig. Dit zijn zeer forse aantallen, waarbij al is gerekend met een sterke arbeidsproductiviteits- stijging. Een werkgelegenheidsgroei van 50.000 arbeidsjaren is weliswaar ook vertoond in de periode 2017-2019, maar toen was de uitgangssituatie op de bouwarbeidsmarkt duidelijk ruimer dan nu het geval is.

Vanzelf
Hier rijst de vraag of het niet wenselijk is om tot een wat evenwichtiger fasering te komen. De doelstellingen op middellange en lange termijn hoeven niet in gevaar te komen als wat meer tijd wordt genomen om in te groeien naar de hoge niveaus die moeten worden gerealiseerd. Ook rijst de vraag of het- geheel buiten de bouwcapaciteit om - wel mogelijk is om zo snel op te schalen bij met name de woningnieuwbouw. De kans lijkt met andere woorden groot dat een meer evenwichtige fasering vanzelf tot stand komt doordat het nu eenmaal tijd kost om zaken sterk in beweging te brengen.

Grote flexibiliteit
De capaciteit van de bouwsector is geen boekhoudsom. Er kunnen relatief grotere knelpunten bestaan bij specifieke beroepen, maar de knelpunten zelf roepen ook weer reacties op vanuit de bedrijven. Zo kunnen hulpkrachten vakmensen werk uit handen nemen, wordt gekeken of het werk zo kan worden ingericht dat er wat minder beroep hoeft te worden gedaan op de meest schaarse krachten en wordt geïnvesteerd in arbeidsbesparende technieken. Ook moet worden bedacht dat er heel veel bouwbedrijven zijn die in verschillende situaties verkeren. Zo blijkt uit de maandelijkse conjunctuur-enquêtes van EIB dat 20% van de bedrijven productiebelemmeringen ervaren door schaarste aan personeel, maar dit geldt dus lang niet voor alle bedrijven. Een belangrijke bron van flexibiliteit is voorts de instroom van buitenlandse arbeidskrachten. Dit aanbod kent een sterke structurele groei en naarmate de vraag toeneemt kan dit arbeidsaanbod extra toenemen door aantrekkelijker voorwaarden te bieden. Bij de berekeningen is hiermee overigens nog geen rekening gehouden.

Kritisch kijken
Ten slotte wordt in de studie aandacht gevraagd voor de relatie tussen overheidsbeleid en het beslag op bouwcapaciteit. De capaciteit van de bouw kan effectiever worden benut door kritisch te kijken naar het locatiebeleid - in het bijzonder de sterke nadruk op complexe, grootschalige binnenstedelijke woningbouw- en de stapeling van regelgeving.

Geen planning bij woningcorporaties om woningen te verduurzamen

Woningcorporaties worstelen met de vraag hoe ze hun bestaande woningvoorraad moeten verduurzamen. Met name de onzekerheid over technische oplossingen en ...
Verder Lezen

Nefit Bosch zoekt groei met warmtepompen voor nieuwbouw

Nefit Bosch is als verwarmingsproducent al jaren een speler op de renovatiemarkt en heeft sterke ambities om te groeien op ...
Verder Lezen

Vooral jongeren hebben ambitie om hun woning te verduurzamen

Ondanks dat het energielabel verplicht is sinds 2008, weten vier van de tien Nederlanders niet welk energielabel hun woning heeft ...
Verder Lezen

Installaties in circulaire (ver)nieuwbouw

Is het wel mogelijk om circulaire installaties te ontwerpen? Met die vraag in het achterhoofd wordt nu geëxperimenteerd in een ...
Verder Lezen

Verpakkingen in installatiebranche moeten fors minder en recyclebaar

Gepubliceerd op

In 2025 wil de installatiebranche 20% minder plastic en kartonnen verpakkingen gebruiken. Bovendien zullen de verpakkingen die de branche over drie jaar nog gebruikt volledig recyclebaar zijn. Die doelen staan in het Brancheplan Verpakkingen. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, overhandigde het plan op woensdag 23 maart aan staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat.

De installatiebranche gebruikt veel verpakkingen voor apparatuur, installatiecomponenten en materialen. Het Brancheplan Verpakkingen moet die hoeveelheid verkleinen, verduurzamen en hergebruiken. Doekle Terpstra: “De sector wil de milieu-impact verlagen en levert tegelijkertijd een bijdrage aan de circulaire ambities van de Rijksoverheid. Dit baanbrekende initiatief nemen we niet alleen, maar met de hele keten.”

Grondstoffen besparen
Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat is verheugd over het initiatief: “Van badkuip tot bliksemafleider, het zijn allemaal producten die in plastic en karton verpakt zitten. Dit initiatief laat zien dat we door samen te werken, van fabrikant en groothandel tot installatiebedrijf, een boel vervuiling kunnen voorkomen en grondstoffen kunnen besparen.” De staatssecretaris roept bedrijven en organisaties in de installatiebranche op om het initiatief te omarmen. “Het is belangrijk dat we minder materialen en verpakkingen gaan gebruiken. Niet alleen voor een schoner milieu en voor ons klimaat, maar ook omdat we minder afhankelijk willen zijn van het buitenland.”

Jaarlijks actieplan
De deelnemers aan het Brancheplan zullen jaarlijks een actieplan vaststellen met onder meer kennissessies en pilots voor duurzame verpakkingsalternatieven. Als de pilots succesvol zijn, nemen alle deelnemende bedrijven (en liefst de hele branche) de alternatieven over. De deelnemers zullen zoveel mogelijk best practices delen om zo snel mogelijk resultaat te boeken.

Onderzoek
Er is nog veel onderzoek nodig naar de mogelijkheden om minder verpakkingen te gebruiken, verpakkingsmateriaal te verduurzamen én verpakkingen opnieuw te gebruiken. De partijen van het Brancheplan zoeken daarom samenwerking met het onderwijs en met onderzoeksinstellingen voor de verpakkingsindustrie.

Tien deelnemende bedrijven
Bij het Brancheplan Verpakkingen hebben zich inmiddels tien bedrijven aangesloten: Aalberts, Croonwolter&dros, EQUANS, Kuijpers, Rensa, Schneider Electric, SPIE, Technische Unie, Unica en Wasco. Deze bedrijven nemen de doelstellingen voor 2025 op in hun strategisch plan. Daarnaast gaan ze een inspanningsverplichting aan en zullen ze jaarlijks deelnemen aan een enquête om de resultaten in kaart te brengen. Techniek Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vervullen een coördinerende en faciliterende rol.

Nieuwe deelnemers welkom
Techniek Nederland vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk bedrijven zich aansluiten. Bedrijven die achter de doelstellingen van het plan staan én willen helpen om het gebruik van verpakkingen terug te dringen, kunnen het plan ondertekenen op technieknederland.nl/verpakkingen. Hier is ook alle informatie over het Brancheplan te vinden.

“Loodgieters zijn minstens zo belangrijk als artsen”

Gepubliceerd op

Schoon en veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen zijn van levensbelang. Voor onze gezondheid is de loodgieter minstens zo belangrijk als de dokter. Op 11 maart, Wereld Loodgieters Dag, staat het maatschappelijk belang van de loodgieter centraal. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, wijst op deze dag nog maar eens extra op het belang van de loodgieter: “Waterbesparing, een designbadkamer of langer zelfstandig thuis wonen, voor oplossingen moet je bij de loodgieter zijn. Een prachtig vak met enorme carrièrekansen, net als andere beroepen in de techniek.”

De sanitair-installateur (zoals we de loodgieter tegenwoordig noemen) is volgens Terpsra Nederland nog altijd onmisbaar voor een gezonde samenleving. “De moderne loodgieter houdt zich bijvoorbeeld bezig met legionellapreventie. Met aanpassingen in badkamers en toiletten zorgt de sanitair-installateur ervoor dat ouderen langer veilig en comfortabel zelfstandig kunnen blijven wonen. Loden leidingen kunnen gezondheidsschade veroorzaken, met name bij zuigelingen, kleine kinderen en zwangere vrouwen; ook dat probleem kan de loodgieter verhelpen.”

Meer loodgietsters
Terpstra ziet de loodgieter als een vak met een grote toekomst. “De vraag naar vakbekwame loodgieters is groter dan ooit, want we doen steeds vaker een beroep op hem. Of op háár, want gelukkig zien we dat ook steeds meer meiden kiezen voor een technische opleiding. Logisch, want het is interessant en praktisch werk en de banen liggen voor het oprapen.”

Innovatieve techniek
Het loodgietersvak is in de loop van de tijd sterk veranderd. Het ontwerpen van badkamers gebeurt tegenwoordig digitaal en de techniek achter bad, douche en toilet wordt steeds innovatiever. Terpstra: “Loodgieters zijn ook belangrijk bij het energiezuinig maken van onze woningen, bijvoorbeeld door de aanleg van een douche-warmteterugwinning. Dat levert meteen een lagere energierekening op.”

Nederlandse installateurs voorop in duurzaamheid

Gepubliceerd op

Nederlandse installateurs lijken voorop te lopen met het werken aan projecten waarbij rekening wordt gehouden met duurzaamheid. Dit komt naar voren uit een onderzoek van USP Marketing Consultancy onder Europese installateurs. In 54% van de Nederlandse projecten speelt duurzaamheid een rol. De Britse collega’s scoren het laagst met een percentage van 31%. Een andere uitkomst van dit onderzoek is dat warmtepompen door installateurs het meest worden toegepast als duurzame installatieoplossing.

Het onderzoek is uitgevoerd in zeven landen en gebaseerd op 700 succesvolle interviews met installateurs. Het rapport geeft onder andere inzicht in het vraagniveau naar duurzame installatieoplossingen, naar producten die het meest worden gebruikt, naar wanneer duurzaamheid wordt gevraagd, naar de uitdagingen van de installateurs bij het werken met duurzame oplossingen en naar producten die het meest bijdragen aan het bouwen van duurzame gebouwen.

Recht-toe-recht-aan duurzaam

Karel volgde tijdens zijn zomerverlof het nieuws op de voet. Dat het IPCC (het internationale klimaatpaneel van VN) haar nieuwe ...
Verder Lezen

Duurzaam warmte- en koudesysteem voor drie deelgebieden in Amsterdam

Energieleverancier Eneco gaat zorgen voor het collectief warmte- en koudenet voor verwarming, koeling en warm kraanwater in drie deelgebieden in ...
Verder Lezen

Duurzaamheid en de waarde van commercieel vastgoed

De duurzaamheidsparagraaf onder beheer van de Dutch Green Building Council (DGBC) voor commercieel (kantoren)vastgoed is geactualiseerd. De update betreft een ...
Verder Lezen

Analyse programma’s politieke partijen op duurzaamheid en gebouwde omgeving

In de programma’s van de politieke partijen voor de komende Tweede Kamerverkiezingen wordt vooral aandacht gevraagd voor het transformeren van ...
Verder Lezen

Site om installatiebedrijven te kopen of verkopen

Gepubliceerd op

Techniek Nederland lanceert vandaag de website installatiebedrijfkopen.nl. Het online platform is bedoeld om kopers en verkopers van installatiebedrijven bij elkaar te brengen. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van veel leden van de koepelorganisatie in vervulling. Veel bedrijven waarvan de eigenaar hoopt dat het bedrijf wordt voortgezet na zijn vertrek hebben geen directe opvolger in het vizier. Aan de andere kant zijn veel bedrijven op zoek naar uitbreiding of zijn ambitieuze ondernemers op zoek naar een bedrijf om over te nemen.

Laurens de Vrijer, Teamleider Techniek Nederland Advies, verwacht dat installatiebedrijfkopen.nl dé marktplaats wordt voor matchmaking in de technieksector. “Niet iedere ondernemer die wil stoppen heeft in zijn of haar directe omgeving een overnamekandidaat. In zo’n geval is deze website een uitkomst. Bovendien kunnen ondernemers die op zoek zijn naar groeikansen zich hiermee oriënteren. Ze zien voortaan in één oogopslag of er overnamemogelijkheden zijn.”

Gegarandeerd anoniem
Het voornemen om een bedrijf te gaan verkopen of kopen ligt vaak gevoelig. Het is daarom belangrijk dat de plannen niet voortijdig op straat komen te liggen. Op het nieuwe online-platform blijven de gegevens daarom 100% anoniem. De Vrijer: “Het systeem gaat vertrouwelijk om met de informatie. In de advertentie zijn de bedrijfsnaam en de adresgegevens niet te zien.”

Geen kosten
Leden van Techniek Nederland kunnen op installatiebedrijfkopen.nl gratis een advertentie plaatsen. Niet-leden kunnen ook tegen betaling een advertentie voor te koop gevraagd plaatsen. De brancheorganisatie faciliteert het nieuwe platform, maar is niet inhoudelijk betrokken bij de onderhandelingen of het sluiten van een deal.
Op Installatiebedrijfkopen.nl staat exact beschreven hoe ondernemers zich kunnen aanmelden en gebruik kunnen maken van het platform.

 

Claudia Reiner erelid Techniek Nederland

Claudia Reiner is benoemd tot Erelid van Techniek Nederland. Zij nam eind vorig jaar afscheid als vicevoorzitter van de branchekoepel ...
Verder Lezen

Nieuw platform Techniek Nederland

Techniek Nederland heeft een nieuw platform geïntroduceerd: De Makers van Morgen. Het platform toont naast technische hoogstandjes, inspirerende verhalen van ...
Verder Lezen

Directeur Techniek Nederland treedt toe tot Raad van Advies NEN

Erik van Engelen, algemeen directeur van Techniek Nederland, neemt zitting in de Raad van Advies van het Nederlands Normalisatie Instituut ...
Verder Lezen

Techniek Nederland pleit voor meer vrouwen in techniek op Girls day

De carrièrekansen voor meisjes en vrouwen in de techniek zijn groter dan ooit. Toch is op dit moment nog maar ...
Verder Lezen

Wasco speelt met nieuw distributiecentrum in op verwachte groei

Gepubliceerd op

Wasco groeit verder met een nieuw distributiecentrum van 37.000m2 in Deventer. “We groeien mee met de markt. Op het moment is er een gebrek aan ruimte en dit lossen we op door een nieuw distributiecentrum te huren dat twee keer zo groot is als wat we nu hebben in Twello”, aldus Herold van den Belt, algemeen directeur van Wasco.

Het distributiecentrum, dat naar verwachting medio 2023 opgeleverd zal worden, gaat bijdragen aan een verdere optimalisatie van de logistieke- en bedrijfsprocessen. Daarnaast kan Wasco het assortiment verder uitbreiden dankzij de extra vierkante meters die erbij komen. Het distributiecentrum zal duurzaam gebouwd worden volgens de BREEAM Very Good norm.

Limiet opslag- en expeditiecapaciteit
Wasco is de afgelopen jaren snel gegroeid. “In 2016 zaten we nog volledig in Twello. Zes jaar geleden zijn we deels verhuisd naar een groot nieuw distributiecentrum in Apeldoorn en deze hebben we alweer moeten uitbreiden”, vertelt Roy Grob, directeur IT en Logistiek bij Wasco. “En ook nu loopt het bedrijf weer regelmatig tegen de limiet van de opslag- en expeditiecapaciteit aan. Door de stijgende vraag, mede in verband met de verdergaande verduurzaming in Nederland, moet het assortiment en de opslagcapaciteit wel toereikend blijven en dus is de volgende logische stap in de ontwikkeling van Wasco een nieuw, groter en moderner distributiecentrum.”

Aansluiting met arbeidsmarkt
Het nieuwe distributiecentrum gaat de huidige locatie in Twello volledig vervangen. Een deel van het assortiment uit Apeldoorn verhuist ook naar de nieuwe locatie. “We zijn extra blij met Deventer als nieuwe plek voor Wasco. We hebben altijd een goede aansluiting gehad met de arbeidsmarkt in de stad en omstreken. Een groot deel van de collega’s die in Twello werkt komt namelijk al uit Deventer en gezien de groei van Wasco denken we ook in de toekomst een verdere bijdrage te kunnen leveren aan de werkgelegenheid in de regio.”
De markt vraagt vaak om maatwerk logistiek. Gecombineerde leveringen van zowel grootgoed als kleingoed op het gebied van sanitair, verwarming, airco, ventilatie en installatiematerialen is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Door de nieuwe logistieke setup, die mogelijk wordt gemaakt door de uitbreiding, kan deze gerealiseerd worden.

Uitbreiding faciliteert verwachte groei
Roy: “We staan nu al voor een logistieke uitdaging door de groei van de huidige markt. Om voor te sorteren op de verwachte groei is het belangrijk dat we aan de slag gaan met de uitbreiding van Wasco. Dat doen we om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.” Klanten van Wasco zijn zelfstandige professionals, installatiebedrijven en grote technische servicebedrijven. Miljoenen producten en logistieke diensten worden jaarlijks door Wasco geleverd via haar 35 vestigingen.

Daikin neemt Experience Center in gebruik

Gepubliceerd op

Daikin Nederland heeft onlangs haar eerste Daikin Experience Center geopend, waar geïnteresseerden innovaties op het gebied van airconditioning, warmtepompen en luchtventilatie kunnen zien, horen en ervaren. Ook vindt vanuit dit multifunctionele gebouw kennisoverdracht en praktijktraining plaats. Sinds september vorig jaar zijn er al 800 monteurs getraind. Het Experience Center is gelegen in Breukelen, langs de A2 tussen Utrecht en Amsterdam.

Bezoekers kunnen in de stijlkamers ontdekken hoe de producten thuis, in een hotel of winkel eruit kunnen zien. Ze kunnen luisteren naar het geluid van een buitendeel en vinden er de complete portfolio voor comfort, verduurzaming en ventilatie van woningen, kantoren, winkels en grote gebouwen.

Bijna ieder kwartaal een noviteit
“Helaas ging de VSK afgelopen februari niet door, zegt Edwin Hoogerwerf, directeur van Daikin Nederland. Wij hadden graag onze officiële opening gecombineerd met onze aanwezigheid op de beurs, maar we waren blij dat wij onze relaties konden verwelkomen in ons nieuwe centrum. Daikin is namelijk continu in ontwikkeling en we hebben bijna ieder kwartaal wel een noviteit om aan de markt te presenteren. Dat willen we niet alleen maar één keer in de twee jaar doen. Wij zien een VSK meer en meer veranderen in een netwerkevent en niet meer als de plek waar wij onze innovaties kunnen en zullen tonen.”

Duurzaam bewustzijn onder consument
“Op de residentiële markt is de vraag naar airconditioning en naar (hybride) warmtepompen groter dan ooit”, vervolgt Hoogerwerf. “De stimuleringsmaatregelen vanuit de overheid, de stijgende energieprijzen en het duurzaam bewustzijn onder consument dragen hier onder meer aan bij. Onze naamsbekendheid onder consumenten is de afgelopen jaren bovendien sterk toegenomen, waaraan onze hoofdsponsoring van de KNSB heeft bijgedragen. Consumenten weten ons steeds vaker te vinden en willen de producten zelf komen bekijken.”

Plek om samen te komen
Ook in de commerciële en industriële marktsegmenten neemt Hoogerwerf een duidelijke groei waar. “Scholen, zorgcentra en kantoren hebben veel vragen over de mogelijkheden van Daikin klimaat- en ventilatieoplossingen. Het Experience Center moet de plek worden waar iedereen samenkomt. We zien bijvoorbeeld voor ons dat onze installatiepartners op eigen initiatief met hun eindklanten hier zelf een rondleiding doen. De faciliteiten zijn hier prima voor geschikt.”

Plannen voor tweede locatie
Het nieuwe Daikin Experience Center is nog maar net officieel geopend of de plannen voor het volgende Experience Center zijn al in volle gang. Hoogerwerf: “Als hoofdsponsor van Schaatsend Nederland hebben we een iconische locatie gevonden voor een nieuwe vestiging in het noorden van Nederland. In de loop van 2022 zal hier het tweede Daikin Experience Center worden geopend”.

Drukte bij installateurs door stormweer

Gepubliceerd op

Eunice heeft flink huisgehouden in ons land. De storm richtte aan woningen en gebouwen aanzienlijke schade aan. Loodgieters en dakdekkers krijgen sinds vrijdag veel meldingen van kapotte daken, dakgoten en regenpijpen, meldt brancheorganisatie Techniek Nederland. Ook zijn er veel lekkages door afgewaaide of verschoven dakpannen.

Vooral in de kustgebieden zijn er veel meldingen van schade. ‘Installateurs doen er alles aan om reparaties zo snel mogelijk uit te voeren’, zegt voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland. “We willen de overlast voor de getroffen bewoners zoveel mogelijk beperken.”

Exacte schade nog niet bekend
Techniek Nederland verwacht dat de exacte omvang van de schade door Eunice en Franklin vandaag en morgen bekend wordt. Dakdekkers en loodgieters zullen volgens de installateurskoepel nog wel enkele dagen bezig zijn met reparaties.

Weinig problemen met zonnepanelen en warmtepompen
Buiten-units van warmtepompen en airco’s op daken en aan muren hebben de storm goed doorstaan. Dat geldt ook voor zonnepanelen op daken. De verankering van zonnepanelen is berekend op stormen van orkaanniveau.

Grote drukte bij installatiebedrijven voor airco’s

Na dit weekend krijgen we mogelijk lokaal te maken met de eerste hittegolf van dit jaar. De vraag naar airco’s ...
Verder Lezen

Drukte bij installateurs: veel kleumende bewoners en kapotte cv-ketels

Nederland is in de greep van de winter en dat is te merken bij de verwarmingsbedrijven. Veel oudere cv-ketels en ...
Verder Lezen

Druk neemt al toe onder bedrijven MKB-metaal vanwege coronacrisis

86% van de mkb-metaalbedrijven verwacht nu of op korte termijn door de gevolgen van het coronavirus problemen in de bedrijfsvoering ...
Verder Lezen

Stijgende werkdruk remt vermindering aantal opleveringsgebreken

Uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis blijkt dat er evenals in 2017 ook afgelopen jaar gemiddeld 21 opleveringsgebreken per ...
Verder Lezen

Technieksector vraagt de minister om planmatige verduurzaming

Gepubliceerd op

Gisteren stond Hugo de Jonge voor het eerst oog in oog met de technieksector. De nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voerde een uitgebreid gesprek met Doekle Terpstra en Erik van Engelen, voorzitter en directeur van Techniek Nederland. Bij hen aan tafel zaten vier ondernemers uit de installatiebranche. De ontmoeting vond plaats te midden van de werkzaamheden in het provinciehuis van Zuid-Holland. Dit gebouw ondergaat momenteel een ingrijpende renovatie en zal straks volledig energieneutraal zijn.

De klimaatambities van het nieuwe kabinet komen voor een belangrijk deel terecht bij het ministerie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Als het aan het kabinet ligt komen er tot 2030 jaarlijks 100.000 duurzame nieuwbouwwoningen bij. Daarnaast moeten 1,5 miljoen bestaande woningen worden verduurzaamd. Minister De Jonge maakte duidelijk dat hij veel vertrouwen heeft in de technieksector bij het realiseren van de plannen. “Er zit zoveel kennis en creativiteit in deze branche. Op alle fronten moet de lat omhoog: eisen, tempo en regie. We hebben een enorme klus te klaren en dat gaan we met elkaar doen.”

Op basis van gelijkwaardigheid samenwerken
De aanwezige leden vertelden de minister dat de verduurzamingsopgave alléén mogelijk is wanneer partijen in op basis van gelijkwaardigheid samenwerken. Erik van Heuveln van Breman Installatiegroep voegde daaraan toe dat het essentieel is om projecten goed te kunnen plannen. “Als de overheid duurzaamheidsprojecten aanwijst en er vervolgens afblijft, kunnen wij de werkzaamheden goed organiseren en realiseren.” Volgens Aukje Kuypers (algemeen directeur van Kuijpers) zijn installateurs bij uitstek geschikt om de beleidsuitgangspunten van het kabinet in de praktijk uit te voeren. “Wij hebben duidelijkheid nodig op het gebied van eisen en doelstellingen. Vervolgens kunnen wij daar als marktpartijen op inspelen. Daar ligt onze kracht. Wij zijn doeners.”

Hybride warmtepompen
Martin Hoekstra (ST/Warmte) wees de minister erop dat we met de hybride warmtepomp binnen relatief korte tijd de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving fors kunnen terugdringen. “We willen in Nederland allemaal graag zonnepanelen op ons dak, maar in de meeste gevallen reduceer je met een hybride warmtepomp de CO2-uitstoot sneller. Bovendien breng je met zo’n installatie bij de huidige gasprijs de energiekosten meteen flink naar beneden. De overheid kan met goede voorlichting een duwtje in de rug geven om de komende jaren op grote schaal hybride warmtepompen te plaatsen.”
Tanja Loeff-Hageman (Tibo-Veen), sinds 1 januari vicevoorzitter van Techniek Nederland, vertelde de minister dat verduurzaming voor de technieksector inmiddels vanzelfsprekend is. “Van de overheid hebben we vooral standvastigheid in beleid nodig. Daar moeten we van op aan kunnen.”

Productief partnership
Voorzitter Doekle Terpstra maakte met name duidelijk dat de sector samen met de overheid wil optrekken om de klimaatambities waar te maken. “Het was een héél goede bijeenkomst met een minister die gretig is om kennis af te tappen van onze leden. Hugo de Jonge zoekt ook duidelijk de verbinding en dat is een voorwaarde voor een productief partnership.”

Rondleiding
Na het tafelgesprek leidde Alex Hesling, directeur van Kuijpers LifeCycle Partners en projectdirecteur van de renovatie van het provinciehuis, het gezelschap rond door het provinciehuis. Daarbij was ook gedeputeerde Willy de Zoete van de provincie Zuid-Holland aanwezig. De renovatie en verduurzaming van het gebouw wordt dit voorjaar afgerond.

Duurzame woonwijk als geheugensteuntje
Algemeen directeur Erik van Engelen overhandigde minister De Jonge aan het eind van het werkbezoek een foto van een duurzame woonwijk. “Techniek Nederland deelt de ambities van dit kabinet. Deze foto herinnert de minister er dagelijks aan dat hij kan rekenen op de technieksector.”

Forse groei voor Koninklijke Hoppenbrouwers Techniek

Gepubliceerd op

Koninklijke Hoppenbrouwers Techniek sloot 2021 af met een omzet van 254 miljoen. In dit tweede corona-jaar groeide de technisch dienstverlener met 16%. Ook wist de technisch dienstverlener in raptempo te herstellen van de wereldwijde cyberaanval in juli vorig jaar. Dit blijkt uit het jaarverslag dat Hoppenbrouwers vandaag publiceerde. 

Hoppenbrouwers Techniek is actief in verschillende marktsegmenten met een breed pakket aan technische disciplines. In de ontwikkeling naar landelijke dekking nam de technisch dienstverlener afgelopen jaar een installatiebedrijf over in Goedereede en recent in Haarlem. Ook groeide het bedrijf autonoom met de opening van een vierde locatie in Udenhout en een nieuwe vestiging met 40 werknemers in Arnhem. Verder investeerde Hoppenbrouwers in een nieuw pand van een overgenomen bedrijf in Sittard en in professionalisering van de ICT. Hierbij is vooral veel geld geïnvesteerd in informatiebeveiliging met het oog op privacybescherming van medewerkers, klanten en andere partners.

Uitdagingen in de markt
Ondanks haar groei had Hoppenbrouwers in 2021 ook te maken met uitdagingen in de markt zoals krapte op de arbeidsmarkt, lange levertijden van materialen en gestegen prijzen. Deze indirecte gevolgen van corona zorgden onder meer voor vertraging en extra kosten in projecten. Bovendien was de uitstroom van medewerkers groter dan vorig jaar door de overspannen arbeidsmarkt en een hoger natuurlijk verloop.

Wereldwijde cyberaanval
Henny de Haas, algemeen directeur van Hoppenbrouwers, is trots op alle medewerkers in zijn familiebedrijf: “We wisten inmiddels hoe we moesten omgaan met de (zakelijke) gevolgen van corona, maar afgelopen jaar werden we ook opgeschrikt door een wereldwijde cyberaanval. Dankzij onze uitstekende informatiebeveiliging konden we deze snel opmerken en door de inspanning en adequate aanpak van onze medewerkers hielden we de schade ervan beperkt. Normaal gesproken staat er ongeveer drie weken voor om een dergelijke hack eronder te krijgen; wij wisten de aanval in drie dagen te beslechten. Dit laat zien dat we een geweldig fundament hebben om samen door te kunnen bouwen aan ons mooie en financieel gezonde bedrijf.”

Rol bij verduurzaming en digitalisering
De Haas realiseert zich dat het bedrijf in een grote transitie zit: “Niet alleen ons bedrijf verandert, ook de wereld om ons heen. De maatschappij staat voor omvangrijke uitdagingen zoals klimaatverandering, energietransitie, CO2-reductie, grondstoffentekort, krapte op de arbeidsmarkt, maar ook voor thema’s als diversiteit en inclusiviteit, duurzame mobiliteit, circulair ondernemen en grote woningnood. Tegelijkertijd volgen technologische ontwikkelingen elkaar heel snel op. Met name over digitalisering en verduurzaming hebben klanten behoefte aan onze kennis en advies. We adviseren ze over het digitaliseren van hun processen en hoe deze data gedreven en predictive in te richten. En we helpen ze hun duurzaamheidsambities waar te maken.”
Om te kunnen anticiperen op deze maatschappelijke ontwikkelingen heeft Hoppenbrouwers haar visie en ambities richting 2030 uiteengezet en wil het bedrijf een waardevolle bijdrage leveren aan deze ontwikkelingen. Ook heeft Hoppenbrouwers richting 2030 een groeiambitie naar 5.000 medewerkers en 40 vestigingen verspreid over het land.

Meer focus op consumentenmarkt in 2022
Dit jaar lanceert Hoppenbrouwers een online platform voor consumenten. Via dit platform kunnen klanten producten afnemen op basis van een all-in service abonnement voor een vaste prijs per maand. Het bedrijf start met het aanbieden van cv-ketels en breidt dit in enkele jaren uit naar andere technische consumentenproducten zoals (hybride) warmtepompen, zonnepanelen, airco’s en laadpalen. “We bedienen consumenten al vanuit diverse vestigingen (4% van de omzet), maar gaan er met dit platform meer focus op leggen. Mede door subsidies voor verduurzaming van huizen merken we een groeiende behoefte aan technische installaties in de particuliere sfeer. Wij hebben alle kennis en kunde in huis om consumenten hiervan te laten profiteren”, geeft Henny de Haas aan.

Altijd dichtbij, Warmteservice blijft groeien

Het aantal Warmteservice vestigingen in Nederland blijft groeien. Het Warmteservice motto “altijd dichtbij” is met de recente openingen in Gouda, ...
Verder Lezen

Nefit Bosch zoekt groei met warmtepompen voor nieuwbouw

Nefit Bosch is als verwarmingsproducent al jaren een speler op de renovatiemarkt en heeft sterke ambities om te groeien op ...
Verder Lezen

Hoppenbrouwers Techniek blijft groeien

Technisch dienstverlener Hoppenbrouwers Techniek breidt uit met twee technisch bedrijven en komt hiermee op 18 vestigingen verspreid over het land ...
Verder Lezen

Daikin blijft groeien, met name in Nederland

Daikin Europe Group bereikte in het boekjaar (april-maart) 2020 met een omzet van 3,45 miljard euro een groei van 2,2% ...
Verder Lezen

Ontbijt-to-go voor installateurs een succes

Gepubliceerd op

Op Valentijnsdag heeft Wasco 1.250 klanten blij gemaakt met een ontbijt-to-go. Op elke vestiging kon een ontbijt worden afgehaald. Klanten konden dus voorzien van ontbijt én benodigde materialen al vroeg op weg naar de eerste klus van de dag. Om het makkelijk te maken waren de ontbijtjes ingepakt in een handige tas om mee te nemen.

De Wasco-vestigingen waren al voor 6.45 uur bevoorraad en de geur van versgebakken broodjes hing verleidelijk in en om de vestigingen. Het onbijt-to-go bestond uit een vers belegd broodje, een croissantje met jam, een muffin en een verse jus d’orange.

De ontbijtjes werden mede mogelijk gemaakt door de Wasco-partners Haier, Remeha, Ideal Standard, Nefit Bosch en Aalberts Aalberts integrated piping systems.

Claudia Reiner erelid Techniek Nederland

Gepubliceerd op

Claudia Reiner is benoemd tot Erelid van Techniek Nederland. Zij nam eind vorig jaar afscheid als vicevoorzitter van de branchekoepel. Voorzitter Doekle Terpstra en algemeen directeur Erik van Engelen reisden af naar Sittard om haar te onderscheiden. Terpstra: “Claudia heeft met veel inzet en betrokkenheid Techniek Nederland én de sector een enorme impuls gegeven.”

Algemeen directeur Erik van Engelen benadrukte dat Claudia Reiner een grote rol heeft gespeeld bij de vernieuwing en professionalisering van de vereniging. “Techniek Nederland is een stevige, zelfbewuste vereniging geworden. In dat proces was Claudia een onmisbare bestuurder.”

Pal voor mkb’ers
Volgens Terpstra stond Reiner “pal voor de belangen van onze mkb-leden. Ze vertegenwoordigde Techniek Nederland bij belangrijke stakeholders en wist de vereniging in de media stevig te positioneren. Techniek Nederland behoort tot de grootste en belangrijkste brancheorganisaties van het land. Dat is mede te danken aan Claudia.”

Limburg
Voor de vereniging, die toen nog Uneto-VNI heette, werd Claudia Reiner in 2003 voorzitter van de afdeling Limburg-Zuid. Daarnaast werd ze voorzitter van het Regionaal Platform Afdelingen Zuid. In 2013 trad ze aan als landelijk voorzitter van de Groep Kleine Bedrijven. In het bestuur van Uneto-VNI en vervolgens Techniek Nederland nam ze plaats als vicevoorzitter. Ze was ook bestuurslid van MKB-Nederland.

Voorzitter van de SBB
Sinds 1 januari van dit jaar is Claudia Reiner voorzitter van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Daarnaast blijft ze actief betrokken bij Techniek Nederland. In diverse commissies zal ze ook in de toekomst een bijdrage leveren aan het werk van de vereniging.

Foto: Doekle Terpstra en Erik van Engelen reiken het erelidmaatschap uit aan Claudia Reiner

Van waterpomp tot warmtepomp: familiebedrijven in de techniek in beeld

Gepubliceerd op

Vorige week overhandigde directeur van Wij Techniek Sven Asijee het boek ‘Van waterpomp tot warmtepomp’ aan de voorzitter van de SER Mariëtte Hamer. Het boek – geschreven door Wilfried Scholten – schetst een beeld van de familiebedrijven in de techniek. In het boek komen ondernemers aan het woord  met hart voor de zaak en randvoorwaardelijk voor de energietransitie. Het boek verschijnt ter gelegenheid van 50 jaar Wij Techniek, het ontwikkelingsfonds voor de technische installatiebranche.

Van oudsher zijn familiebedrijven toonaangevend in de techniek. Naast winst maken staan ook andere waarden centraal, zoals maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid. Het boek schetst  tien portretten van familiebedrijven met aandacht  voor hun historie, drijfveren, innovatiekracht en maatschappelijke relevantie. Terwijl de politiek worstelt met  de klimaatdoelstellingen, wordt in veel familiebedrijven al veel langer creatief gewerkt aan technische oplossingen. Asijee: “Het is daarom logisch dat we met ons vijftig jaar bestaan juist deze bedrijven in de spotlight willen zetten. Omdat zij de techniek tot een mooie sector maken om te werken. Omdat zij innovatie, techniek en passie weten te verenigen met de menselijke maat.”

Ruggengraat
Mariëtte Hamer is blij met dit nieuwe boek:  “Wat we soms vergeten is dat 60% van de bedrijven in Nederland een familiebedrijf is. En familiebedrijven laten in tijden van crisis zien flexibel en betrouwbaar te zijn. Zij vormen de ruggengraat van de Nederlandse economie, maar in dit geval ook van de noodzakelijke energietransitie waar we voor staan. Vaak hebben familiebedrijven een lange geschiedenis met een maatschappelijk belang voor de regio. Generaties hebben er gewerkt en die verantwoordelijkheid naar de mensen toe voelt zo’n bedrijf ook sterk. Het vertelt een verhaal dat gehoord mag worden. En dat is wat in dit boek gebeurt.”

Onderschat
De familiebedrijven spelen ook in de gemeente en de regio een cruciale rol. Als werkgever én in het maatschappelijk leven. Het zijn bedrijven met loyale medewerkers die veelal lange dienstverbanden hebben.  Die  kracht en maatschappelijke relevantie worden echter nog te vaak onderschat. Sven Asijee:  “In familiebedrijven spreekt niemand over winst en bonussen voor de top.  Het gaat om de continuïteit en om het welzijn van medewerkers. Het team voelt als een familie en dat betekent medewerkers zich erkend voelen en zich kunnen blijven ontwikkelen. Dat is de kracht van het familiebedrijf.”

Bescheiden
Bescheidenheid en no-nonsense instelling maakt dat de ondernemers ‘gewoon’ hun werk doen. Niet teveel gedoe, gewoon recht door zee. Asijee vindt dat jammer: “Het zijn topbedrijven met een enorme technische kennis en innovatieve projecten. Ik ben verrast wat familiebedrijven  voor elkaar krijgen maar ook wat hun rol lokaal is. Maar het zijn vooral vaak bescheiden ondernemers die doen en niet praten. Dat is jammer. Het is de hoogste tijd om de bescheidenheid van zich af te schudden. Het boek Van waterpomp naar warmtepomp slaagt hierin.”

Hoppenbrouwers Techniek blijft groeien

Technisch dienstverlener Hoppenbrouwers Techniek breidt uit met twee technisch bedrijven en komt hiermee op 18 vestigingen verspreid over het land ...
Verder Lezen

Leertouwer 90 jaar: “Een familiebedrijf waar je geen nummer bent”

Leertouwer uit Barneveld bestaat 90 jaar. Met de twee broers Kampman, die al 20 jaar opvallend aanwezig zijn op de ...
Verder Lezen

Noord-Limburgse familiebedrijven fuseren

Elektro Martens Installatie en Keijsers Manders Installatietechniek gaan samen verder onder de naam Keijsers Martens elektro- en installatietechniek. De directeuren ...
Verder Lezen

‘Groene ambities coalitieakkoord zijn stap in goede richting’

Gepubliceerd op

Techniek Nederland ziet perspectief in de groene ambities van het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben gepresenteerd. Doekle Terpstra, voorzitter van de brancheorganisatie: “Het nieuwe kabinet maakt het klimaat topprioriteit. Dat betekent dat de technieksector zijn mouwen kan opstropen.”

Het nieuwe kabinet streeft naar een CO2-reductie in 2030 van 55%. Techniek Nederland staat achter die duurzame ambitie in het coalitieakkoord. Terpstra: “Wij zijn de sector die het moet gaan waarmaken. We gaan de bestaande woningvoorraad verduurzamen en nieuwbouw aardgasvrij maken. We maken kantoren energieneutraal en waar nodig transformeren we ze naar woningen. We breiden de infrastructuur voor elektrisch rijden in hoog tempo uit en we vergroenen de industrie.”

Technische vakmensen
Terpstra wijst er wel op dat er een verschil is tussen beleid en uitvoering. “Kiezen voor de energietransitie is mooi. Maar zonder technische vakmensen kun je geen warmtepompen en zonnepanelen aansluiten. En dan loopt de energietransitie vast. Het is dan ook belangrijk dat het regeerakkoord expliciet aandacht besteedt aan het opleiden van technische vakmensen.” Volgens Techniek Nederland vormen de kabinetsplannen een goede basis om te komen tot een concreet actieplan voor het technisch beroepsonderwijs. De installateurskoepel wil daar graag actief aan bijdragen. “Het niveau, de toegankelijkheid en het aanzien van de technische opleidingen zijn beslissend voor de toekomst van ons land”, aldus Terpstra.

Tevreden over klimaatplannen
Techniek Nederland is tevreden over de klimaatplannen in het regeerakkoord. Het nieuwe kabinet noemt de hybride warmtepomp ‘op korte termijn voor de meeste woningen een goede warmteoplossing’. Ook over de voorgenomen aanstelling van een Klimaatminister en de vorming van een Klimaatfonds is Terpstra positief. “Het kabinet trekt geld uit om verduurzaming aantrekkelijk te maken voor woningbezitters en bedrijven. Dat is een stap in de goede richting.”

Stikstofprobleem oplossen
Techniek Nederland is ook tevreden over het voornemen van het nieuwe kabinet om het stikstofprobleem snel op te lossen. Die oplossing is nodig om de investeringsagenda op het gebied van de infrastructuur uit te kunnen voeren én om de komende jaren honderdduizenden duurzame woningen te bouwen.

Circulariteit
De manier waarop we met grondstoffen en materialen omgaan is op de lange termijn niet houdbaar. Techniek Nederland vindt het daarom belangrijk dat de coalitiepartijen in het regeerakkoord veel nadruk leggen op de noodzaak van circulair bouwen, installeren en produceren.

‘De overheid moet meer maatregelen nemen voor een gezond binnenklimaat’

Binnenklimaattechniek, het platform voor professionals die te maken hebben met binnenklimaatinstallaties, heeft op dinsdag 26 oktober de petitie ‘Meten is ...
Verder Lezen

‘Overheid moet fors investeren om tekort aan technici op te lossen’

Ruim 83 procent van de technische bedrijven vindt dat de overheid fors moet investeren om het tekort aan technici op ...
Verder Lezen

“Overheid pakt omscholing ‘coronawerklozen’ naar technische baan niet goed aan”

De manier waarop de overheid mensen van sectoren met een overschot aan werknemers nu begeleidt naar sectoren met een tekort, ...
Verder Lezen

Overheid speelt sleutelrol om schade bouw te beperken

Op de lange termijn zal de bouw last krijgen van een dalende vraag, doordat zowel het producenten- als consumentenvertrouwen sterk ...
Verder Lezen

VSK verschoven naar medio mei 2022

Gepubliceerd op

De Jaarbeurs heeft besloten dat de VSK, de vakbeurs voor de installatiebranche, verschuift naar 17 t/m 20 mei 2022. Als reden geeft de beursorganisatie aan dat op dit moment voor exposanten en bezoekers onzekerheden bestaan over de duur van de coronamaatregelen van de rijksoverheid en de impact daarvan op de beurs. Maar ook schaarste aan materialen, levertijden en de onzekerheid voor internationale exposanten spelen volgens de beurs een rol. De VSK zou eigenlijk plaatsvinden van 8 tot en met 11 februari.

Albert Arp, CEO van de Koninklijke Jaarbeurs: “We hebben veel overleg gehad met de branche en de uitkomst daarvan is dat we de VSK een paar maanden verplaatsen. Deze sector speelt een ongelooflijk belangrijke rol in de energietransitie, dus de behoefte om elkaar te zien en spreken is heel groot. We hebben er alle vertrouwen in dat we dat in mei ongedwongen kunnen doen.”

Veiligheid en gezondheid van groot belang
De sector zelf is groot voorstander van verschuiven. Remi Hompe, directeur van Binnenklimaat Nederland: “Binnenklimaat Nederland is blij met het besluit om de VSK uit te stellen naar mei. Vanuit Binnenklimaat Nederland hechten we net als onze partners groot belang aan de veiligheid en gezondheid van exposanten en bezoekers, maar ook de kwantiteit en kwaliteit van het beursbezoek hadden onze aandacht. Met het uitstellen van de beurs gaan we gezamenlijk met de VSK-organisatie, deelnemers en branchepartners werken aan een veilige en succesvolle beurs in mei!”

Inspireren en duurzaamheid aanjagen
“Als NVKL wilden we natuurlijk niets liever dan de branche inspireren en duurzaamheid aanjagen.”, aldus Coen van de Sande, directeur van de NVKL. “Wij willen ons als branchevereniging voor Koudetechniek en Luchtbehandeling op de VSK goed kunnen presenteren als kennis- en ontmoetingscentrum. We zijn daarom bijzonder verheugd met het verplaatsen van de 25ste editie van de VSK naar mei 2022.”

Serieus dilemma
En Henk Sijbring, voorzitter van de Nederlandse Verwarmingsindustrie: "Corona plaatste ons allen voor een serieus dilemma. Als partners hebben we bijzonder constructief overlegd. Wat is het fantastisch dat de Jaarbeurs deze oplossing heeft gevonden. De vakbeurs VSK is een hoogtepunt voor de branche, de nieuwe datum in mei zal vast en zeker bijdragen aan een extra succesvolle editie."

‘Onze toekomst, jouw wereld’
Joyce van de Hoef van de beursorganisatie kijkt met vertrouwen uit naar de komende editie in mei: “Er zijn veel ontwikkelingen en mooie initiatieven binnen de installatiebranche en die willen we natuurlijk goed laten zien op de VSK. De behoefte van de branche om elkaar weer live te ontmoeten en te inspireren is groot. In mei hebben we zeker meer garantie dat we weer een heel mooie editie van de VSK neer kunnen zetten met elkaar. Wij kunnen in ieder geval niet wachten.”

“VSK wellicht naar later tijdstip”

Het lijkt er inderdaad op dat de VSK volgend jaar februari niet door zal gaan. Vanmorgen meldden wij al dat ...
Verder Lezen

Onzekerheid over jubileumeditie VSK

Van 8 tot en met 11 februari 2022 vindt in de Jaarbeurs in Utrecht de 25ste editie plaats van de ...
Verder Lezen

“VSK wellicht naar later tijdstip”

Gepubliceerd op

Het lijkt er inderdaad op dat de VSK volgend jaar februari niet door zal gaan. Vanmorgen meldden wij al dat er steeds meer onzekerheid was over het doorgaan van de beurs vanwege de opnieuw opspelende coronapandemie. Een aantal prominente exposanten bleek zich voor het evenement te hebben afgemeld. In de wandelgangen gaat inmiddels het gerucht dat de VSK heeft besloten om de beurs definitief af te blazen. Een belletje naar sales & projectmanager Joyce van de Hoef van de Jaarbeurs schept nog geen volledige duidelijkheid: “We kijken inmiddels naar eventuele alternatieven, zoals een hybride vorm of uitstel naar een later tijdstip. Maandag verwachten wij hierover een statement te kunnen uitbrengen.”

De nieuwe coronagolf heeft geleid tot aangescherpte maatregelen van de demissionaire regering en de vraag is of die maatregelen op korte termijn wel versoepeld gaan worden. Verschillende prominente exposanten wilden daar niet op wachten en maakten gebruik van een zogenaamde ‘corona-clausule’ in het contract met de VSK om zich te kunnen terugtrekken. De onzekerheid is te groot en ze willen niet tot het laatste moment wachten om een beslissing te nemen, omdat nu al veel tijd en geld in de voorbereiding moet worden gestoken terwijl onduidelijk is of de beurs wel doorgang kan vinden dan wel dat er speciale, kostbare, maatregelen moeten worden genomen om de bezoekersaantallen corona-proof te kunnen reguleren. Daar komt nog bij de verwachting dat er een sterk gereduceerd aantal bezoekers op VSK 2022 zal afkomen, hetzij door bezoekers beperkende maatregelen, hetzij door de vrees van potentiële bezoekers om zich in een grote menigte te begeven.

Onzekerheid over jubileumeditie VSK

Van 8 tot en met 11 februari 2022 vindt in de Jaarbeurs in Utrecht de 25ste editie plaats van de ...
Verder Lezen

Jubileumeditie VSK in teken van duurzame toekomst

Van 8 tot en met 11 februari 2022 vindt in de Jaarbeurs in Utrecht de 25ste editie plaats van de ...
Verder Lezen

Heeft een vakbeurs nog bestaansrecht?

‘Hardenberg’ is al jarenlang een begrip in onze branche. Zo ergens in de tweede week van september reizen we en ...
Verder Lezen

Nog steeds 30 duizend bezoekers vakbeurs VSK ‘kwijt’

VSK 2020 was – uiteraard – weer een doorslaand succes. Althans, als we de beursorganisatie mogen geloven. ‘Met ruim 5% ...
Verder Lezen

Sociaal plan voor 70 mensen Bosch Thermotechniek Deventer

Gepubliceerd op

Bij Bosch Thermotechniek in Deventer verdwijnen ongeveer 70 van de 500 arbeidsplaatsen. De eerste verdwijnen in 2023 en de tweede in 2025. Een en ander is het gevolg van de verplaatsing van de productie naar Turkije en Portugal.

In juni 2021 kondigde Bosch Thermotechniek in Deventer aan te gaan reorganiseren. Hoewel de aankondiging van de reorganisatie niet helemaal onverwacht kwam voor de medewerkers, leidde het tot veel onrust. FNV Metaal en CNV Vakmensen, hebben daarop in meerdere onderhandelingsrondes met de directie onderhandeld om te komen tot een goed sociaal plan.

Leden stemden in met sociaal plan
Van der Schuur van FNV Metaal: “Het blijft moeilijk voor medewerkers dat ze mogelijk op termijn hun baan verliezen. Maar we hebben met dit sociaal plan gelukkig goede afspraken weten te maken om de gevolgen van de reorganisatie voor de betrokken medewerkers adequaat op te vangen.” Het akkoord met de directie kwam in november 2021 tot stand. De vakbondsleden hebben begin december met het sociaal plan ingestemd.

Werk naar werk begeleiding
Er zijn verschillende afspraken gemaakt. Zo wordt ingezet op het begeleiden van werk naar werk door middel van scholings- en outplacementtrajecten. Ook voor medewerkers die eerder willen vertrekken, zijn goede afspraken gemaakt in de vorm van een vrijwillige vertrekregeling waarbij medewerkers die zelf een andere baan vinden of om een andere reden vertrekken voordat ze boventallig zijn toch een ontslagvergoeding ontvangen.

Scholingsbudget uitzendkrachten
Ook uitzendkrachten die langere tijd werkzaam zijn voor Bosch kunnen rekenen op een scholingsbudget. Van der Schuur: “Voor medewerkers die zo’n twee jaar voor hun pensioen zitten, is maatwerk mogelijk. Denk dan aan in dienst blijven en/of vervangend werk aangeboden krijgen. Mogelijk vindt niet iedereen tijdig een andere baan. De medewerkers die tot het laatst blijven, kunnen rekenen op een goede fatsoenlijke beëindigingsvergoeding.’”

Nefit Bosch zoekt groei met warmtepompen voor nieuwbouw

Nefit Bosch is als verwarmingsproducent al jaren een speler op de renovatiemarkt en heeft sterke ambities om te groeien op ...
Verder Lezen

Nefit Bosch introduceert universele adapter voor rookgasafvoer

Als eerste cv-producent introduceert Nefit Bosch een universele rookgasafvoer/luchttoevoer adapter voor zijn HR-toestellen. Met de nieuwe, gepatenteerde adapter zijn de ...
Verder Lezen

Fabriek Bosch Deventer geleidelijk over van gasketels op systeemoplossingen en waterstof

De overheidsdoelen voor de energietransitie zijn ambitieus en als gevolg hiervan zal de Nederlandse markt voor verwarmingsoplossingen de komende jaren ...
Verder Lezen

Doe-het-lekker-zelf verzekeringen

Gepubliceerd op

Ruim 10.000 nieuwe bouw- en klusbedrijven, waaronder loodgieters, zagen in 2021 het licht. Speciaal voor deze doelgroep ontwikkelde Insify doe-het-lekker-zelf verzekeringen. Zo geeft Insify dekking voor herstelwerkzaamheden bij het afleveren van gebrekkig werk. Ondernemers in de bouw kunnen in 2 minuten een op maat gemaakte verzekering afsluiten.

Het betreft twee verzekeringen speciaal voor ondernemers in de bouw; de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de spullen-in-je-bedrijfswagenverzekering. Met die laatste verzekeren bouwbedrijven het gereedschap en materiaal in hun bus tegen schade bij een ongeval of inbraak. Ook het combineren van verschillende activiteiten als vakman of -vrouw is bij Insify mogelijk. Voer je als tegelzetter bijvoorbeeld ook schilderwerkzaamheden uit, dan worden deze activiteiten automatisch meeverzekerd. Daarnaast krijgen ondernemers met een relevant MBO-diploma (of hoger) of minimaal drie jaar ervaring een extra korting op hun premie.

Voor ondernemers, door ondernemers
Insify is opgericht in 2020, met als missie om zakelijke verzekeringen simpeler, eerlijker en transparanter te maken. Geen eindeloze (papieren) aanmeldingsformulieren en onbegrijpelijke voorwaarden. Niet maanden wachten op goedkeuring van een aanvraag en vervolgens hoge premies betalen. Bij Insify vraag je je verzekering volledig online aan, kies je zelf de verzekering die bij je past en ontvang je binnen 2 minuten de polis in je inbox.
Koen Thijssen (oprichter en CEO Insify): “Als ondernemer heb ik de uitdagingen van het verzekeren van een bedrijf van dichtbij meegemaakt. Zo was het niet mogelijk om online een verzekering af te sluiten, voor het verkrijgen van een polis moest ik een tussenpersoon gebruiken en het hele proces duurde enkele maanden. Daarom zijn wij de verzekeraar begonnen die ikzelf had willen hebben: een die ondernemers laat ondernemen.”

 

Nieuw platform Techniek Nederland

Techniek Nederland heeft een nieuw platform geïntroduceerd: De Makers van Morgen. Het platform toont naast technische hoogstandjes, inspirerende verhalen van ...
Verder Lezen

Brede oproep aan politiek: ‘Pak tekort aan technisch personeel aan

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) schaart zich achter de oproep aan een nieuw kabinet van ondernemersorganisatie FME en vakbond ...
Verder Lezen

Technische bedrijven kampen komende vijf jaar met flink personeelstekort

Ruim acht op de tien technische bedrijven (82%) verwacht de komende vijf jaar een tekort aan technici binnen hun organisatie ...
Verder Lezen

Daikin Europe breidt uit in opslag, trainingen en leveringen

Gepubliceerd op

Daikin Europe ziet een versnelde groei van warmtepompen in Europa. Het jaarlijks aantal geïnstalleerde warmtepompen zal in 2030 gegroeid zijn naar 4 miljoen tegenover 1 miljoen in 2021. De fabrikant speelt hierop in door te investeren in productie- en innovatiecapaciteit, opslag en logistiek en opleidingen voor installateurs en servicetechnici. Patrick Crombez, General Manager Heating and Renewables bij Daikin hierover: “De overgang van cv-ketels naar warmtepompen betekent een historische transformatie naar uiteindelijk emissievrije verwarming, met alle bijbehorende voordelen voor het klimaat en een gezondere leefomgeving.”

De businessunit 'Heating & Renewables' van Daikin Europe groeit snel. “Voor ons was 2021 een keerpunt voor warmtepompen”, zegt Patrick Crombez. "Consumenten en beleidsmakers waren nog nooit zo gemotiveerd als nu om verwarmingssystemen emissie-neutraal te maken." Met een jaarlijkse groei van 10% (CAGR) van 2011 tot 2020, is de Europese markt voor warmtepompen in de afgelopen tien jaar flink toegenomen. In 2021 worden naar verwachting 1 miljoen warmtepompen geïnstalleerd.

Keerpunt
In de komende jaren verwacht Daikin een verdere sterke toename in de installatie van warmtepompen. Men verwacht dat er tegen 2030 elk jaar 4 miljoen warmtepompen worden geïnstalleerd. Dat komt neer op een jaarlijkse groei van 20% (CAGR). Tegen die tijd zal één op de drie geïnstalleerde verwarmingssystemen een warmtepomp zijn. Dat is een stijging van één op tien ten opzichte van 2020. Daikin Europe stelt dat deze forse groei minimaal nodig is om de transitie naar een toekomstige residentiële verwarmingsmarkt zonder CO2-uitstoot in Europa te garanderen. Patrick Crombez: "Uit alle beschikbare gegevens blijkt duidelijk dat de overgang naar warmtepompen dit jaar een keerpunt bereikt en dat de toch al stevige groei ervan alleen maar zal versnellen."

Nieuwe wetgeving
Een belangrijke impuls voor de groei van warmtepompen is de introductie van nieuwe wetgeving voor nieuwbouwwoningen in veel Europese landen. De nieuwe wetgeving varieert van algemene regelgeving in Frankrijk (zoals RT2012: een nieuwe minimumnorm voor isolatie van woningen), tot gasloos bouwen in Nederland. Maatregelen om het installeren van warmtepompen in de vervangings- en renovatiemarkt te stimuleren, hebben positief gewerkt in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Italië. Bovendien is de warmtepomptechnologie inmiddels zo doorontwikkeld, dat warmtepompen een steeds aantrekkelijkere optie zijn ten opzichte van bestaande installaties. De komst van 'hoge temperatuur'-warmtepompen maakt het mogelijk cv-ketels te vervangen, zonder dat daarvoor de bestaande afgiftesystemen aangepast hoeven worden.

Investeren in productiecapaciteit en innovatie
Daikin is van plan om in de komende jaren haar Europese productiecapaciteit meer dan te verdrievoudigen. Tegen 2025 zullen de verwarmingsactiviteiten een van de belangrijkste pijlers van de omzet van Daikin zijn, zo is de verwachting. Op dit moment produceren 5 van de 14 Daikin-fabrieken in de EMEA-regio warmtepompen. Alle Daikin-warmtepompen die in Europa worden verkocht, worden ook in Europa ontwikkeld en geproduceerd, voornamelijk in Duitsland, België en Tsjechië. Een recent aangekondigd investeringsplan voor de komende 5 jaar omvat een omvangrijke investering in het warmtepompsegment.

Uitbreiding productiecapaciteit
Patrick Crombez, Daikin Europe: “Zonder in details te treden over onze investeringen, mogen we zeggen dat een aanzienlijk deel van de geplande investering van € 840 miljoen van Daikin EMEA de komende vijf jaar zal worden toegewezen aan de productie van warmtepompen. Een deel van de investering is bestemd voor uitbreiding van de productiecapaciteit om aan de vraag uit de markt te kunnen blijven voldoen. Een ander deel van de investering is gereserveerd voor de bouw van een geavanceerd ontwikkelingscomplex, het 'European Development Centre (EDC)' in Gent, België.” Vanuit dit centrum versterkt Daikin haar leiderschap op het gebied van innovatie en werkt het bedrijf aan snellere en bredere ontwikkeling van warmtepompen. Het EDC-complex vertegenwoordigt een investering van € 140 miljoen, biedt lokaal 380 banen en zal het wereldwijde centrum worden voor de ontwikkeling van verwarmingsproducten van Daikin.

Opschalen
In 2021 produceert Daikin Europe in de EU 1,5 miljoen residentiële, commerciële en industriële lucht/water warmtepompen. Op dit moment verwerkt Daikin zo'n 71.000 leveringen per dag vanuit dertig magazijnen in heel Europa. En de organisatie is klaar om dit op te schalen om aan de vraag te voldoen. Patrick Crombez: “In de komende jaren breiden we ons aantal magazijnen uit om de leveringsafstand tot onze klanten te verkleinen. Dankzij onze geïntegreerde aanpak van voorraad- en magazijnbeheer kunnen we de voorraad sneller verplaatsen, een betere service bieden en de logistieke kosten verlagen.”
Daarnaast biedt Daikin Europe ondersteuning en training aan installateurs in 54 opleidingscentra in heel Europa. De trainingen variëren van beginnerscursussen voor de installatie van warmtepompen en directe expansietechnologie tot geavanceerde trainingen voor probleemoplossing en servicecontroles voor nieuwe producten. Patrick Crombez legt uit: "Ondanks de moeilijke omstandigheden als gevolg van COVID-19 zijn we trots te kunnen melden dat het aantal deelnemers - zowel online als fysiek aanwezig - in 2020 is verdubbeld. Onze investeringen versterken ons bestaande productie- en distributienetwerk en stellen ons in staat met vertrouwen en enthousiasme uit te kijken naar het volgende decennium.”

Ondersteuning van een "historische transitie"
De investeringen en groeiplannen van Heating & Renewables passen in de missie van Daikin Europe om de verwarming van woningen in heel Europa emissievrij te maken. Omdat fossiele brandstoffen voor de verwarming van woningen de uitstoot van broeikasgassen verhogen, helpt deze transitie Europa om de ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. Patrick Crombez zegt daarover: “De komende jaren zijn cruciaal voor het emissievrij maken van de verwarming van woningen en commerciële gebouwen. Het is een werkelijk historische transitie die zal bijdragen aan een beter klimaat, veiligere en gezondere woningen en een beter betaalbare energierekening. Met trots en enthousiasme nemen wij het voortouw in deze transitie in Europa.”

Daikin verlengt samenwerking met de KNSB

Het sponsorcontract van Daikin met de schaatsbond, dat in 2018 begon en medio 2022 zou aflopen, wordt verlengd tot en ...
Verder Lezen

Daikin en Duco gaan partnership aan

Daikin Europe gaat een samenwerking aan met de Belgische fabrikant van ventilatiesystemen Duco in het segment van woonhuisventilatie. Daikin zal ...
Verder Lezen

Daikin blijft groeien, met name in Nederland

Daikin Europe Group bereikte in het boekjaar (april-maart) 2020 met een omzet van 3,45 miljard euro een groei van 2,2% ...
Verder Lezen

Voormalig ijsmeester Thialf stapt over naar Daikin

De voormalig ijsmeester van Thialf Beert Boomsma treedt per 1 april a.s. aan als Sales Enigineer Applied bij Daikin Nederland ...
Verder Lezen

Nieuw platform Techniek Nederland

Gepubliceerd op

Techniek Nederland heeft een nieuw platform geïntroduceerd: De Makers van Morgen. Het platform toont naast technische hoogstandjes, inspirerende verhalen van ondernemers en technische vakmensen. Het is een vervolg op De Techniek Achter Nederland, waarop spraakmakende technische projecten centraal stonden. Het nieuwe platform vertelt de verhalen vanuit het perspectief vanuit de sector zelf.

De Makers van Morgen (demakersvanmorgen.com) gaat over gedreven mensen die bedenken, installeren en verbinden. Ondernemers en vakmensen die ervoor zorgen dat alles werkt. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland: “Zij hebben oplossingen voor de grote maatschappelijke vraagstukken waar ons land voor staat. Want alleen met handige handen, knappe koppen en slimme innovaties kunnen we de energietransitie vaart geven en onze infrastructuur moderniseren.”

Voor het grote publiek
Het platform richt zich niet alleen op de technieksector zelf. De Makers van Morgen is óók bedoeld voor het grote publiek. Terpstra: “Waar zouden we zijn zonder verwarming, koeling, elektriciteit en water? De technieksector is onmisbaar voor de maatschappij. De helden van de technieksector staan centraal op De Makers van Morgen. Samen met onze leden, die hier hun verhalen kunnen delen, maken we van het platform het kloppend hart van onze sector.”

Potentiële werknemers
De Makers van Morgen gaat ook een rol spelen bij het werven van jong technisch talent en het enthousiast maken van zij-instromers voor een carrière in de techniek. Op het platform zijn inspirerende verhalen te vinden van mensen die in de sector carrière hebben gemaakt. Daarnaast zijn er op De Makers van Morgen reportages over uitdagende technische projecten, prikkelende opinies, verhalen van pioniers en informatie over marktontwikkelingen te vinden.

Promotie
Techniek Nederland brengt het nieuwe platform onder de aandacht bij een breed publiek. De komende weken zijn er commercials te horen op Radio 1. Daarnaast is een De Makers van Morgen-video vanaf vandaag te zien op alle social mediakanalen.

Schaalvergroting op het gebied van drukbehoud in HVAC-installaties

Gepubliceerd op

Spirotech neemt het Oostenrijkse familiebedrijf EDER over, voor de technologie, kennis en ervaring op het gebied van drukbehoud in HVAC-installaties. Drukbehoud in installaties is van belang om de kwaliteit van het systeemwater te kunnen beheersen en als gevolg daarvan de prestaties en levensduur te optimaliseren. De beide familiebedrijven werken al meer dan tien jaar samen. Vanaf 1 januari 2022 worden alle drukbehoudactiviteiten en circa 90 medewerkers van EDER Heizung (serviceverlening) en Anton EDER (productie en verkoop) onderdeel van Spirotech.

Met de overname van EDER’s technologie, kennis en serviceverlening voor drukbehoud, versterkt Spirotech het aanbod van oplossingen om de systeemwaterkwaliteit te verbeteren. Verder leveren het complementaire productportfolio, de schaalvergroting en integratie van beide organisaties synergievoordelen en groeikansen op. Voor EDER levert deze overname een betere toegang tot de wereldmarkt op en continuering van de bedrijfsactiviteiten.

Bedrijfscultuur en waarden
“Wij hebben voor Spirotech gekozen op basis van onze ervaringen tijdens ruim tien jaar samenwerken”, zegt Alfred Eder, Sales Director van Eder. “Net als EDER is Spirotech een familiebedrijf waarin al ruim 65 jaar het leveren van kwaliteit voorop staat en de kennis en ervaring van alle medewerkers belangrijke onderscheidende waarde is. Daardoor worden onze medewerkers onderdeel van een bedrijf met dezelfde cultuur en waarden als dat zij altijd al gewend zijn”. Spirotech Operations is voortaan verantwoordelijk voor de ontwikkeling, productie en supply chain van de drukbehoudproducten, terwijl EDER sales en service een onderdeel wordt van het Spirotech DACH-salesteam, binnen Spirotech Commercial.

Investeren in groeikansen
“Omdat HVAC-installaties een steeds belangrijker onderdeel worden van duurzame woningen, kantoren en industriecomplexen, blijven wij ook de komende jaren investeren in groeikansen”, zegt Paul de Bruin, Chief Commercial Officer van Spirotech. Hans Jacobs, Chief Operating Officer van Spirotech vult aan: “Door het bundelen van de kennis en ervaring van Spirotech en EDER met innoveren en het leveren van kwaliteitsproducten en diensten, kunnen wij oplossingen beter en sneller toekomstbestendig maken. De productie van het Spirotech-assortiment is en blijft gehuisvest in Helmond en wordt hier de komende jaren uitgebreid om te kunnen blijven voldoen aan de verwachte marktgroei. Verder hebben wij in Oostenrijk alvast extra grond gekocht in Leisach, voor het eveneens kunnen uitbreiden van onze productiecapaciteit voor de verwachte toenemende vraag naar drukbehoudproducten.”

“Een klant belde en daarna ben ik nooit meer thuis geweest”

Gepubliceerd op

Bob van der Loo is een ervaren loodgieter. Ruim vier jaar geleden begon hij voor zichzelf. Sindsdien is het “een gekkenhuis". Hij wordt overspoeld met aanvragen. Wil je het werk leuk houden, dan moet je je grenzen aangeven, waarschuwt de 46-jarige. En uiteraard de leuke klussen eruit pikken. Zoals Van der Loo ook laatst deed in thuisbasis Vlijmen.

Van der Loo doorliep de LTS, volgde aansluitend technische vakopleidingen en werkte bij verschillende installatiebedrijven. In 2017 begon hij voor zichzelf, op zoek naar meer vrijheid. Dat pakte goed uit. “Een klant belde en daarna ben ik nooit meer thuis geweest.”

Topdagen
Maandag en vrijdag zijn topdagen, “dan krijg ik gemiddeld 10-15 belletjes.” De éénpitter hoeft geen cent te investeren in marketing, “want ik krijg al mijn nieuwe klanten binnen via mond-tot-mond reclame”.

Samenwerking
Van meet af aan al ligt het zwaartepunt van zijn werkzaamheden bij de kleine particuliere sector. “Een verstopping verhelpen, nieuwe keukenkraan installeren of een complete badkamer renoveren.” Daarbij werkt de loodgieter graag samen met vaste bouwpartners. Zoals een kleine bouwkundige aannemer en een sanitairshowroom in een nabijgelegen dorp.

Warmtepompen
De laatste tijd neemt de vraag naar verduurzamingswerkzaamheden toe. Van der Loo schuift aanvragen voor all-electric warmtepompen of hybride installaties eigenlijk altijd door naar een bevriend installatiebedrijf. “Voor mij als eenmanszaak wordt het allemaal te complex. En mocht ik me wel op die markt willen begeven, dan zou ik eerst aanvullende opleidingen moeten volgen. Daar heb ik helemaal geen tijd voor en eerlijk gezegd ook geen zin in. Ik heb plezier in wat ik doe als loodgieter. Zeker in de kleine particuliere sector, waar klanten dankbaar zijn, omdat je een probleem voor ze oplost.”

Prijsstijgingen
Zelfs prijsstijgingen brengen daar geen verandering in, merkt Van der Loo. “Klanten zijn al lang blij dat je langskomt. Bovendien hebben ze geld overgehouden tijdens de pandemie, geld dat ze nu graag steken in een opknapbeurt van hun woning.”

Ontspannen
Van der Loo zou gemakkelijk zes dagen per week tot laat in de avond aan de slag kunnen. “Toen ik net begon, deed ik dat ook. Maar je moet wel letten op het thuisfront en je eigen grenzen. Ik zorg er tegenwoordig voor dat ik tijdig stop en voldoende ontspanning heb, bijvoorbeeld door een balletje te trappen of de hond uit te laten.”

Dit is een verkorte weergave van een artikel uit het maandelijks verschijnend praktijkblad Installateurszaken. Liever de printuitgave met volledige artikelen op de deurmat, vraag een gratis abonnement aan.

Jubileumeditie VSK in teken van duurzame toekomst

Gepubliceerd op

Van 8 tot en met 11 februari 2022 vindt in de Jaarbeurs in Utrecht de 25ste editie plaats van de installatievakbeurs VSK. Duurzaamheid, digitalisering en een gezond binnenklimaat zijn op deze jubileumeditie de belangrijkste thema’s. “De installatiebranche staat voor nogal wat uitdagingen”, zegt Joyce van de Hoef van de beursorganisatie. “Samenwerking wordt erg belangrijk, want zonder partnerschappen gaan we de energietransitie niet voor elkaar krijgen en de klimaatdoelen niet halen. Dat ga je terugzien op de beursvloer.”

Centraal thema van de grootste en oudste Nederlandse installatievakbeurs is ‘Onze toekomst, jouw wereld’. “Waarbij ‘onze toekomst’ de onderlinge verbinding en de ambitie van de branche aangeeft”, legt Van de Hoef uit. “En ‘jouw wereld’ speelt in op de trots en verantwoordelijkheid die vakmensen persoonlijk nemen om hun bijdrage te leveren aan het halen van de klimaatdoelen.”

Woningbouw en utiliteit
Samen met partners, zoals Techniek Nederland, ISSO, Binnenklimaat Nederland, NVKL, KNX en Amwittools, wordt op dit moment invulling gegeven aan een kennisprogramma en verschillende innovatieroutes. En daar waar VSK in het verleden het vizier vooral op de woningbouw richtte, zal de aankomende editie zich ook focussen op de utiliteit. “Daarvoor tuigen we een inhoudelijk programma op, waarbij je moeten denken aan de rol die we als sector hebben bij het realiseren van slimme en duurzame gebouwen”, zegt Van de Hoef.

Heroes of the Future
Tijdens VSK 2022 is er ook speciale aandacht voor de ‘Heroes of the Future’. Daarmee wil de vakbeurs de aandacht vestigen op de tekorten aan goede vakmensen. Van de Hoef: “Hoe kunnen we samen zorgen voor voldoende instroom en zij-instromers? En hoe zorgen we ervoor dat we de mensen die we al hebben vasthouden? Hoe blijft het werk uitdagend? En hoe kunnen ze zich voorbereiden op hun eigen toekomst in de sector? Digitalisering en duurzaamheid spelen daar een grote rol in. Samen met opleiders en kennisinstituten onderzoeken we nu al hoe we het vak aantrekkelijk houden. Installatie is zo’n belangrijke sector voor de toekomst, dat we daar fors in zullen moeten investeren. Op de beurs komt een Loopbaanstraat, waar de bezoeker terecht kan voor advies over zijn kennisontwikkeling en loopbaanmogelijkheden.”

Jubileum
De editie van 2022 krijgt bovendien een feestelijk tintje. “Dit is de 25e editie van VSK, maar omdat we een tweejaarlijkse beurs zijn bestaan we eigenlijk al 50 jaar”, zegt Van de Hoef. “En dat willen we vieren met de hele branche natuurlijk. Er is in die halve eeuw zo ongelofelijk veel gebeurd. We willen op de VSK laten zien hoe de techniek zich heeft ontwikkeld en waar we samen naar toe gaan.”
De animo voor VSK 2022 is al groot, merkt Van de Hoef. “In 2020 waren we de laatste grote vakbeurs voor de lockdown. Ik hoor van heel veel bedrijven dat de behoefte om elkaar weer live te zien en te spreken heel groot is. Dat merken we ook in het aantal boekingen. Het enthousiasme voor VSK 2022 is groot en ik verwacht dat onze standhouders flink gaan uitpakken.”

Heeft een vakbeurs nog bestaansrecht?

‘Hardenberg’ is al jarenlang een begrip in onze branche. Zo ergens in de tweede week van september reizen we en ...
Verder Lezen

Installatie Vakbeurs Hardenberg pakt draad weer op

Op 14, 15 en 16 september 2021 organiseert Easyfairs weer de Installatie Vakbeurs Hardenberg. Eline Kuijsters, Marketing Coördinator bij de ...
Verder Lezen

Geen BouwBeurs dit jaar

De tweejaarlijkse BouwBeurs, die van 18 tot en met 22 oktober zou plaatsvinden in de Jaarbeurs in Utrecht, gaat niet ...
Verder Lezen

Nabeursfase digitale ISH levert extra deelnemers op

De internationale vakbeurs ISH werd dit jaar vanwege de coronapandemie digitaal gehouden. Van 22 tot 26 maart jl. is ongeveer ...
Verder Lezen

Nieuwe vakdiscipline: Verduurzamer

Gepubliceerd op

Tijdens Building Holland is de oprichting van het Gilde van Verduurzamers aangekondigd. Initiatiefnemers Wietse Walinga (Smart Workplace/Duurzaam Gebouwd), John Lens (TVVL) en Harm Valk (Nieman Raadgevende Ingenieurs) presenteerden het Gilde van Verduurzamers en haar eerste voorzitter: Suze Gehem (foto, Groene Grachten). Het gilde wil zich ontwikkelen tot de beroepsvereniging van alle professionals in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het zet zich in voor kennisdeling en kennisontwikkeling dwars door alle branches in de sector heen: van bouwers en installateurs tot beleidsmakers en adviseurs.

De aankondiging van het Gilde van Verduurzamers viel samen met de afsluiting van de vijfde editie van de cursus Basiscertificaat Energietransitie Gebouw Omgeving, waarin de initiatiefnemers intensief samenwerken met de transitiemakers van Squarewise. De deelnemers horen bij de eerste Verduurzamers, net als hun voorgangers van de afgelopen jaren. Daarmee maken de Verduurzamers een vliegende start. Vanaf begin 2022 kunnen ook andere professionals zich aanmelden.

Het verschil maken
Voorzitter Suze Gehem: “Onze maatschappij heeft een schreeuwend tekort aan goede vakmensen om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te realiseren. Van duurzame planvorming tot aan de uitvoering. Het gilde gaat daarom samen met talentvolle vakmensen aan de slag om het verschil te maken, want alleen samen kunnen we grenzen verleggen en de ambitieuze doelstellingen behalen.”

Gedreven professionals
Daarmee benadrukt ze dat de Verduurzamers een groeiende groep is van gedreven professionals, die samenwerking en kennisuitwisseling in hun DNA hebben. Het Gilde van Verduurzamers faciliteert het onderlinge contact, schoolt bij, geeft een podium, maakt herkenbaar. Het gilde wil Verduurzamer als vak op de kaart zetten, zodat iedereen kan antwoorden op de vraag ‘Wat wil je worden?’ Verduurzamer! Hiervoor gaan de Verduurzamers intensieve gesprekken voeren met onderwijs, kennisinstellingen, overheden en brancheverenigingen. Het gilde heeft de ambitie te groeien naar een omvang van 3000 leden in drie jaar, zodat het een betekenisvolle speler is in kennisontwikkeling en opleiding.

Nieuwe discipline
Gideon Jan Willem van de Groep herkent de noodzaak van professionals met een brede blik: “Het verduurzamen van de gebouwde omgeving is niet iets wat aannemers en installateurs ‘er bij’ kunnen en moeten doen. Verduurzamen is een vak en het verduurzamingsbedrijf een nieuwe discipline. De vakmensen zijn kennisrijke generalisten die worden opgeleid om van alles wat te kunnen, ze hoeven immers niet een heel gebouw te kunnen maken. Wellicht gespecialiseerd in specifieke woningtypes en technieken. De vertegenwoordiging van deze nieuwe vakdiscipline bestond nog niet, nu wel!”

Vers bloed

Uit onderzoek van TechniekOpleiding.nl blijkt dat het animo voor omscholing naar een technisch beroep laag is. Opleider ROVC is niet ...
Verder Lezen

Knvvk & young cool en TVVL intensiveren samenwerking

Knvvk & young cool heeft haar verenigingsbureau gehuisvest bij dat van TVVL, kennisplatform voor gebouwgebonden installatietechniek. De knvvk & young ...
Verder Lezen

‘Véél technische vakmensen nodig voor One Planet plan van Eneco’

Er moet snel een Deltaplan komen voor de instroom van technische vakmensen met green skills. Alleen dan zijn de plannen ...
Verder Lezen

Vraag naar bekwaam technisch personeel blijft onverminderd groot

Uit recent onderzoek blijkt dat voor ruim vier op de tien (43%) technische werkgevers het tekort aan nieuwe aanwas de ...
Verder Lezen

Goudse vestiging Warmteservice geopend

Gepubliceerd op

Warmteservice heeft zijn 71e vestiging geopend op een nieuw bedrijventerrein in Gouda. Ook Sani-Dump, Toolstation en Woninginrichting-Aanhuis zijn hierin ondergebracht. Warmteservice streeft naar een reistijd van maximaal 20 minuten om bij een vestiging te zijn en groeit gestaag richting de 100 vestigingen. Vestiging 72 en 73 waren reeds geopend in Oss en Zeist.

Warmteservice heeft meer dan 150.000 artikelen in huis op het gebied van verwarming, sanitair, dakbedekking en de benodigde installatiematerialen. Naast de traditionele cv-ketel heeft de groothandel ook hybride en elektrische systemen in het assortiment.

Te groot en gedateerd
Stef van der Hoorn, operationeel directeur bij Warmteservice, over de nieuwe vestiging: “In 2018 zijn we gaan zoeken naar een geschikte locatie. We hebben veel locaties en panden bezocht, maar het was het allemaal nét niet. Eind oktober 2018 kwam het pand van GoStores op de markt. Het was voor ons de beste locatie, maar met een oppervlakte van ruim 4500 vierkante meter veel te groot. Daarnaast was het pand erg gedateerd en was er behoorlijk achterstallig onderhoud.

Herontwikkeling
In maart 2019 zijn we, via de gemeente, in gesprek gekomen met Houweling Architecten voor een herontwikkeling. Dit architectenbureau, in het bijzonder Marco Moretti, heeft het eerste ontwerp van het pand (grotendeels hoe het nu is) gemaakt. Ivo Batenbrug van Batenburg Bouw & Ontwikkeling werd aangetrokken om dit ontwerp te realiseren.
Het bestaande bedrijfsgebouw is herontwikkeld naar een modern, duurzaam en energiezuinig bedrijfsgebouw, waarin vijf grote aparte bedrijfsruimtes zijn gerealiseerd. Door de splitsing in verschillende units ontstond de mogelijkheid voor andere bedrijven om zich ook op deze locatie te vestigen. Dat zijn Toolstation, Sanidump en Woninginrichting-Aanhuis geworden. Hiermee is een groot aanbod voor de woning nu ‘onder één dak’ beschikbaar is.

De nieuwe vestiging is te vinden aan de Hanzeweg 4 in Gouda.

Warmteservice opent in Almelo haar 70e vestiging

Warmteservice opent een nieuwe vestiging in Almelo. Het is de 70e vestiging van het bedrijf in Nederland en de 5e ...
Verder Lezen

Warmteservice opent 68e vestiging in Goes

Het Zeeuwse Goes wordt verrijkt met een nieuwe vestiging van Warmteservice. Het is voor de landelijke keten de tweede vestiging ...
Verder Lezen

Warmteservice opent vierde vestiging in Amsterdam

Warmteservice opent op 1 februari een nieuwe vestiging in Amsterdam Nieuw West. Het is voor de landelijke keten de 69e ...
Verder Lezen

Warmteservice optimaliseert logistieke service

Door de toenemende vraag naar bezorgingen heeft Warmteservice zijn logistieke service geoptimaliseerd en wordt er nu per regio gewerkt. Vestigingen ...
Verder Lezen

Daikin verlengt samenwerking met de KNSB

Gepubliceerd op

Het sponsorcontract van Daikin met de schaatsbond, dat in 2018 begon en medio 2022 zou aflopen, wordt verlengd tot en met de Olympische Spelen van 2026. “De samenwerking met de KNSB heeft ons precies gebracht wat we gehoopt hadden. De consument weet ons steeds beter te vinden voor een airco of warmtepomp en ook op de B2B-markt heeft het onze positie verstevigd”, zegt Edwin Hoogerwerf, directeur van Daikin Nederland.

“Daikin is een sponsor die op alle fronten bij ons past”, zegt Jeroen Kraaij, commercieel directeur van de KNSB. “Het bedrijf is een A-merk, ambitieus, met een sterke focus op de consument, wat ons helpt om nog meer mensen te bereiken. Het is een fantastische partner, waarmee we echt samen optrekken voor het schaatsen en inlineskaten.”

Nadrukkelijke positionering
Daikin, wereldwijd actief op het gebied van airconditioning, positioneert zich nadrukkelijk op de Nederlandse verwarmingsmarkt. Huishoudens moeten hun traditionele verwarming met gasaansluiting laten vervangen en warmtepompen zijn hiervoor een alternatief. Het bedrijf omarmt de schaatssport in zijn volle omvang: van breedte- tot en met topsport en in alle vijf disciplines (langebaan, shorttrack, marathon, kunstrijden en inlineskaten). De afgelopen jaren was het bijvoorbeeld naamgever van de NK’s langebaan en inlineskaten. Daikin vergrootte zijn naamsbekendheid via de schaatssponsoring onder meer dankzij campagnes met Rintje Ritsma en Erben Wennemars.

Eerste vernieuwde contract
Naast Daikin zijn bij de schaatsbond ook Lynk&Co en Nederlandse Loterij actief als hoofdsponsor. Van deze partijen is Daikin de eerste die de samenwerking na 2022 voortzet in de volgende olympische cyclus, dus tot medio 2026. Het vernieuwde contract is ondertekend door Daikin-directeur Edwin Hoogerwerf en Herman de Haan, directeur-bestuurder van de KNSB. “Deze overeenkomst geeft de KNSB een steviger financieel fundament op weg naar de Olympische Spelen van 2026”, aldus De Haan. “Dit helpt om onze grote ambities voor het schaatsen en inlineskaten waar te maken.”

Juiste keuze en ontwerp hybride warmtepompen

ISSO heeft een nieuw kennisproduct uitgegeven: het ISSO-kleintje Hybride warmtepompen. De kennis richt zich op de keuze, het ontwerp, de ...
Verder Lezen

Winkelketen Action zet grootschalig in op hergebruik koudemiddel

De discountwinkelketen Action wint koudemiddel terug uit zijn gerenoveerde winkels voor hergebruik in vijftien nieuwe panden verspreid over Europa. Hiermee ...
Verder Lezen

Effectiviteit luchtreinigers tegen virussen vastgesteld

Daikin Europe heeft zijn luchtreinigers door het Franse laboratorium Institut Pasteur de Lille laten testen en certificeren. Daaruit bleek dat ...
Verder Lezen

Daikin en Duco gaan partnership aan

Daikin Europe gaat een samenwerking aan met de Belgische fabrikant van ventilatiesystemen Duco in het segment van woonhuisventilatie. Daikin zal ...
Verder Lezen

Serviceniveau in de branche steeds beter op peil

Gepubliceerd op

De branche bouw en installatie kent met +10 in 2021 de hoogste stijging van de NPS (Net Promoter Score) in vergelijking met alle andere branches. Het aantal enthousiaste klanten (promoters) is toegenomen (+5%). Tegelijkertijd is er nog steeds een grote groep passives (73%) die bouw- en installatiebedrijven niet actief aanbevelen bij anderen. Wel lukt het organisaties in de branche steeds beter het serviceniveau op peil te houden en verwachtingen te overtreffen. Dit blijkt uit het benchmarkrapport ‘ Customer Experience binnen de bouw en installatie in Nederland 2021 – B2B, NPS en customer journey’ van onderzoeks- en adviesbureau Integron.

Volgens Kay Sijbrandij, Consultant Customer Experience bij Integron, zijn vakmanschap en servicegerichtheid de redenen om organisaties binnen de branche bouw en installatie actief aan te bevelen. “Dat is prijzenswaardig als je bedenkt dat de branche het bijzonder moeilijk had door de COVID-19-crisis. Veel bouwprojecten lagen stil en feitelijk gingen alleen verbouwprojecten door. Nu zien we dat de branche langzaam maar zeker opkrabbelt na deze moeilijke periode. De vooruitzichten zijn gunstig. De komende jaren is er genoeg werk voor de branche door een groeiende bouw- en installatiebehoefte. Zeker als we kijken naar de hoge woningnood. Er is een woningtekort van zo’n 300.000 woningen. Talloze nieuwbouwprojecten zijn dan ook in aantocht bovenop de inhaalslag die gemaakt moet worden als het gaat om bestaande en afgebroken projecten.”

Gemiddelde tevredenheid laagst van alle branches: 7,3
De NPS mag dan de hoogste stijging vertonen, echter scoort de branche bouw en installatie wat betreft de gemiddelde tevredenheid (7,3) het laagst van alle branches in Nederland. “Klantmanagers gooien hoge ogen, maar in de uitvoering van de projecten laat de branche steken vallen. Dat zit ‘m vooral in het onvoldoende bewaken van de projectplanning en het niet tijdig communiceren over meer- of minderwerk tijdens een project. Daar ligt dus een basis om tot structurele verbetering te komen. Kijkend naar de customer journey kent de klachtafhandeling binnen de branche de afgelopen jaren een positieve toename qua klanttevredenheid: een 7,1. Dat was in onderzoeksjaar 2019 een 6,7. Klanten geven aan dat vooral de oplossingssnelheid en tussentijdse communicatie sterk zijn verbeterd. Het is zaak voor de branche om hier continu aandacht aan te blijven besteden”, aldus Sijbrandij.

Stijgende werkdruk een van de grootste uitdagingen
De toenemende behoefte aan bouw- en installatieprojecten kan leiden tot een stijging van de werkdruk, ook gezien de personeelstekorten in de branche. Sijbrandij: “De stijgende werkdruk zou ten koste kunnen gaan van de medewerkertevredenheid, omdat er meer projecten onder een toenemende tijdsdruk – het moet allemaal snel snel - afgerond moeten worden. En dat kan weer gevolgen hebben voor de klanttevredenheid als de uitvoering van de projecten door de werkdruk niet helemaal naar wens is. Wat de medewerkertevredenheid betreft, zit het momenteel wel goed. In 2021 is er een stijging van +19 in de eNPS (employee Net Promoter Score) vergeleken met 2020. Van -3 naar +16. Vooral het gevoel van veiligheid op de werkplek en de beschikbare middelen worden het meest positief ervaren door de medewerkers. Verbeterpunten zijn de voldoening die uit het werk wordt gehaald en de samenwerking tussen afdelingen. Daar liggen zeker kansen, maar met de toenemende werkdruk in het vooruitzicht liggen daar ook flinke uitdagingen voor de branche de komende tijd.”

Blijven investeren in fun factor
Verder heeft de branche te maken met steeds hogere energie- en duurzaamheidseisen. Zo moeten sinds januari 2021 de vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw, zowel woning- als utiliteitsbouw, voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG)*. Ook de personeelstekorten en het op peil houden van het kennisniveau kunnen zowel bouw- als installatiebedrijven parten gaan spelen. “Nu corona steeds meer onder controle lijkt, is het zaak voor bouw- en installatiebedrijven om te blijven investeren in aandacht voor hun medewerkers en het creëren van optimale werkomstandigheden. De onderlinge sfeer, saamhorigheid en de fun factor op de werkplek zijn zeker in deze branche van cruciaal belang. Ook als je nieuwe medewerkers wilt aantrekken, kun je daarmee onderscheidend zijn”.

*Bron: BENG-eisen treden van 1 januari 2021 in werking | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

 

Innovatie

De pandemie en klimaatverandering fungeren op veel fronten als een katalysator. Zowel in de sanitaire technieken als in de klimaattechniek ...
Verder Lezen

‘Overheid moet fors investeren om tekort aan technici op te lossen’

Ruim 83 procent van de technische bedrijven vindt dat de overheid fors moet investeren om het tekort aan technici op ...
Verder Lezen

Door corona getroffen werknemers hebben weinig interesse in omscholing naar techniek

Een vijfde van de Nederlanders heeft serieuze interesse in technische omscholing. Mannen (29%) overwegen omscholing naar de techniek vaker dan ...
Verder Lezen

NEN-norm

Met de verduurzaming van onze energievoorziening lijkt het erop dat we ook afscheid gaan nemen van de traditionele meterkast of ...
Verder Lezen

Hoppenbrouwers Techniek blijft groeien

Gepubliceerd op

Technisch dienstverlener Hoppenbrouwers Techniek breidt uit met twee technisch bedrijven en komt hiermee op 18 vestigingen verspreid over het land. Het gaat om Van Wijk Installaties & Constructies uit Goedereede en Vroegh & Hobbel uit Oostvoorne. Deze integratie sluit aan op de ambitie van de technisch dienstverlener om te groeien naar landelijke dekking.

Henny de Haas, algemeen directeur Hoppenbrouwers Techniek: “Met de aansluiting van beide bedrijven breiden we onze aanwezigheid in de regio Zuid-Holland verder uit. Hierdoor kunnen we klanten in deze regio optimaal bedienen en beperken we de reisafstand van onze medewerkers. We vinden het belangrijk om zowel voor klanten als medewerkers lokaal geworteld te zijn.”

Bundeling van krachten
Van Wijk Installaties en Constructies B.V. is een familiebedrijf dat sinds 1900 bestaat. Het is gespecialiseerd in installatiewerkzaamheden, constructies en duurzame energie in de luxe villabouw, nieuwbouw en renovatie projecten. De werkzaamheden lopen uiteen van het installeren en onderhouden van cv’s, warmtepomp installaties tot zonne-energie systemen, rioleringen en sanitair. In 2018 is het installatiebedrijf Vroegh & Hobbel in Oostvoorne aangesloten bij Van Wijk. De bedrijven hebben een gezamenlijke omzet van 11 miljoen en een personeelsbestand van 50 vaste medewerkers. Martin van Wijk, eigenaar en directeur: “Van Wijk Installaties & Constructies en Vroegh & Hobbel zijn klaar voor de volgende fase. De vraag neemt toe om een compleet dienstenpakket aan te bieden. We hebben daarom aansluiting gezocht bij een landelijk opererend installatiebedrijf met alle technische disciplines onder één dak. We kunnen nu naast werktuigbouwkunde ook elektrotechniek aanbieden. Bovendien helpt deze stap om verder te kunnen professionaliseren en digitaliseren om groei en de toekomst van onze medewerkers en ons bedrijf te kunnen waarborgen.”

Groeiambitie naar landelijke dekking
De technieksector verandert momenteel in sneltreinvaart. Er vinden veel overnames plaats door installatiebedrijven die zijn gericht op verbreding van de portefeuille (product-, service en kennisaanbod) met als doel om een bredere basis te creëren voor de rol van ‘system integrator’. Dit betekent dat technische dienstverleners verschillende systemen kunnen ontwerpen, onderhouden en integreren. Hoppenbrouwers neemt regelmatig andere installateurs over om de portefeuille aan disciplines uit te breiden en bovendien landelijke dekking te krijgen. Het bedrijf wil van 1500 medewerkers groeien naar 2500 medewerkers, verspreid over 25 vestigingen in heel Nederland.

Aalberts bundelt bedrijfsactiviteiten

Gepubliceerd op

Aalberts hydronic flow control, met haar twee hoofdmerken Flamco en Comap, heeft intrek genomen in een nieuw hoofdkantoor in Almere. De verhuizing maakt een uitbreiding en bundeling van bedrijfsactiviteiten mogelijk. Het multifunctionele gebouw, dat voldoet aan de BREEAM ‘Outstanding’ rating, huisvest faciliteiten voor productie, logistiek en kantoren. Bovendien is er een nieuwe R&D-afdeling en een hightech opleidingscentrum gevestigd.

“Door verschillende locaties onder één dak te verenigen, verhogen we de algehele efficiëntie”, zegt Maarten van de Veen, Executive Director bij Aalberts hydronic flow control. “Onze productie- en magazijnruimtes zijn nu veel groter, waardoor we voortaan een nog breder assortiment direct uit voorraad kunnen leveren. De centrale ligging in Europa zorgt ervoor dat de logistieke routes kort blijven.”

Duurzaam gebouw
Het nieuwe hoofdkantoor is voorzien van een moderne koel- en verwarmingsinstallatie, die fossielvrije energie gebruikt en energie-efficiëntie biedt. Mede hierdoor kreeg het gebouw het predicaat ‘Outstanding’ van Breeam. “Net zoals ons nieuwe hoofdkantoor duurzaam is gebouwd, zo ontwikkelen en produceren wij duurzame producten en systemen voor projecten van onze klanten. Daarmee kunnen zij op hun beurt duurzame doelen realiseren en het energiegebruik en schadelijke CO2-uitstoot verminderen”, aldus Van de Veen.
Het hoofdkantoor herbergt ook een nieuwe hightech trainingsfaciliteit om installateurs, gebouweigenaren en andere belanghebbenden op te leiden en bij te scholen over het gebruik van producten en over het upgraden van de duurzaamheid van verwarmings- en koelinstallaties.

Unica Building haalt grootste opdracht ooit binnen

Gepubliceerd op

Technisch dienstverlener Unica heeft opdracht gekregen om de klimaatinstallaties van 1.250 Defensiegebouwen in Noord- en Zuid-Nederland te inspecteren, keuren en onderhouden. Tevens bestaat de opdracht uit het invullen van de circulaire en duurzaamheidsambitie van deze defensiegebouwen die het Rijksvastgoedbedrijf beheert. De overeenkomst start op 1 januari 2022 met een maximale looptijd van 8 jaar en heeft een contractwaarde van enkele tientallen miljoenen euro’s per jaar. De opdracht is daarmee de grootste in de historie van Unica Building Services.

De gunning betreft een grote verscheidenheid aan gebouwen en percelen zoals kazerneterreinen, legerplaatsen, kantoren, werkplaatsen, magazijnen, keukens, kantines, medische centra, wacht- en lesgebouwen, garages, sportzalen, brandweerkazernes, hangaars en bunkers. Het betreft 400 gebouwen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel en 870 gebouwen in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.

Verduurzaming
De werkzaamheden omvatten het inspecteren, keuren en onderhouden van de klimaatinstallaties, warmteopwekking, bodemenergiesystemen en regel- en terreininstallaties. Daarnaast zal Unica het Rijksvastgoedbedrijf ondersteunen in haar circulariteitsdoelstelling om in 2030 50% minder grondstoffen te gebruiken en in 2050 volledig circulair te handelen. Ook is de gewenste groeiende energiezuinigheid van de installaties een belangrijk aandachtspunt, waarvoor verschillende verduurzamingsprojecten worden ingezet.

Integrale onderhoudsmethode
Unica heeft veel ervaring in de publieke sector met opdrachtgevers zoals het Ministerie van Defensie, tal van gemeenten en veiligheidsregio’s. Ook voor de omvangrijke portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf voert Unica al sinds 2014 naar opdrachten uit. De recente gunning stelt Unica in staat om de beheer- en onderhoudswerkzaamheden die het nu vaak als losse opdrachten bij Defensiegebouwen verzorgt, voort te zetten volgens een integrale onderhoudsmethode.

In samenhang onderhouden en beheren
“Dit geeft ons de gelegenheid om alle installaties nog meer in samenhang te onderhouden en beheren”, verduidelijkt Ronald Toonen, vestigingsdirecteur van Unica Oosterhout en tevens directievoerder over de aanbesteding en uitvoering van de opdracht. “Deze opdracht omvat niet alleen bijzondere gebouwen maar is ook de grootste opdracht uit de historie van Unica Building Services. Het is een fantastische klus die we mogen uitvoeren in met name Noord- en Zuid-Nederland. We zien er naar uit om opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf en Defensie als gebruiker een zo optimaal mogelijke omgeving te bieden voor haar medewerkers.”

Minder meldingen CO-vergiftiging dan verwacht

Gepubliceerd op

In Nederland werden in 2020 bijna 1800 meldingen gedaan van een koolmonoxideongeval. Dat blijkt uit onderzoek van Univé in samenwerking met Alarmeringen.nl. Hoewel het aantal huishoudens waar het giftige gas voor problemen zorgde lager lag dan in de twee jaren ervoor, waren de regionale verschillen aanzienlijk. Ten opzichte van 2019 daalde het aantal gevallen in Noord-Nederland met bijna driekwart, terwijl in het zuiden van het land ruim zes keer zoveel koolmonoxidemeldingen werden gedaan.

Jaarlijks overlijden gemiddeld 10 tot 15 Nederlanders aan de gevolgen van vrijgekomen koolmonoxide, terwijl daarnaast zo’n 200 slachtoffers door het gas in het ziekenhuis belanden.

Meeste incidenten in Zuid-Holland
Hoewel de provincie het aantal gevallen van koolstofmonoxidevergiftiging met ruim een kwart zag dalen ten opzichte van het jaar ervoor, werden vanuit Zuid-Holland veruit de meeste incidenten gemeld in 2020. Met bijna 900 meldingen bleef het de nummers 2 en 3 in het overzicht van Alarmeringen, Noord-Holland (383) en Noord-Brabant (163), ruimschoots voor. Drenten bleven het veiligst voor koolmonoxide. Met slechts negen gevallen kwam het aantal meldingen hier ruim vier keer lager uit dan in 2019. De opmerkelijkste stijger was Limburg, waar na slechts twee meldingen in 2019 koolmonoxide bijna 50 keer toesloeg in het jaar erop.

Onderschatting
Slechts een kwart van de Nederlanders heeft een koolmonoxidemelder in huis, aldus onderzoek van de Nederlandse Brandwonden Stichting in 2020. Volgens dezelfde peiling heeft 72 procent ook geen idee hoe zo’n CO-melder effectief geplaatst moet worden. Sowieso denkt de helft van de Nederlanders dat ze het risico op koolmonoxidevergiftiging niet lopen, terwijl het deel dat ten onrechte denkt dat alleen oudere cv-ketels en andere verwarmingstoestellen op leeftijd dit gevaar veroorzaken nog groter is.

‘Sluipmoordenaar’
“Zulke onderschatting is zorgelijk”, vindt Erik Dokter. “Niet voor niets wordt koolmonoxide een sluipmoordenaar genoemd, die evengoed vanuit nieuwere ketels en geisers weg kan lekken. Zonder dat je het ziet of ruikt.” Hoewel de manager Verzekeringsbedrijf bij Univé blij is te zien dat het totaal aantal meldingen is teruggelopen het afgelopen jaar, raadt hij huishoudens met een gashaard, geiser, boiler en/of cv-ketel sterk aan een CO-melder te plaatsen. “Voor zo’n €15 plaats je een melder die een dreiging detecteert, die je zelf niet kunt waarnemen. Wie daarnaast de woonruimte goed ventileert en minstens een keer per twee jaar zijn of haar cv-ketel laat onderhouden door een gecertificeerd installateur minimaliseert het risico al snel richting nul.”

De energietransitie: waterstof

De energietransitie gaat niet over één oplossing. Waterstof is één van de oplossingen. Jan Wijbenga van het bedrijf Feenstra is ...
Verder Lezen

Drukte bij installateurs: veel kleumende bewoners en kapotte cv-ketels

Nederland is in de greep van de winter en dat is te merken bij de verwarmingsbedrijven. Veel oudere cv-ketels en ...
Verder Lezen

“Waterstof zal Nederland veroveren”

De energietransitie gaat niet over één oplossing. Waterstof is één van de oplossingen. Jan Wijbenga (foto) van het bedrijf Feenstra ...
Verder Lezen

Stedin start proef met verwarmen van woningen op waterstof

In Uithoorn stroomt vanaf vandaag waterstof door het bestaande aardgasnet. Veertien sloopwoningen zijn gereed gemaakt voor tijdelijke verwarming met waterstof ...
Verder Lezen

Knvvk & young cool en TVVL intensiveren samenwerking

Gepubliceerd op

Knvvk & young cool heeft haar verenigingsbureau gehuisvest bij dat van TVVL, kennisplatform voor gebouwgebonden installatietechniek. De knvvk & young cool is een technische wetenschappelijke vereniging en vormt al meer dan 100 jaar een kennisnetwerk voor de koudetechnische professional. Sinds 2014 coördineert TVVL de post-HBO opleiding Koudetechniek voor de Stichting Post HBO Koudetechniek, een initiatief van de knvvk & young cool samen met 3 andere partijen uit de branche.

Joop Hoogkamer, secretaris/penningmeester van de knvvk & young cool: “De ambitie van de knvvk & young cool is hoog en om die ambitie te schragen moet de organisatie mee ontwikkelen. Daarom hebben wij na goed overleg met TVVL besloten ons verenigingsbureau bij hen te huisvesten. Enerzijds om de professionele ondersteuning die wij mogen verwachten van TVVL en anderzijds zodat wij onze onafhankelijke positie behouden en blijven uitdragen. Immers beide verenigingen zijn gelijkwaardig: we zijn beide een beroepsvereniging, hebben een onafhankelijke positie, we zijn een platform van professionals en we vullen elkaar aan. Een andere belangrijke overweging is dat op de locatie Woerden meerdere technisch georiënteerde verenigingen zijn gehuisvest, wat de onderlinge samenwerking vergemakkelijkt en versterkt.”
Een belangrijke activiteit van de knvvk & young cool is het verbinden van de wetenschap, het bedrijfsleven en overheden. Een focuspunt is kennisoverdracht een opleiding Post HBO Koudetechniek is opgericht. Daarnaast vormen het stimuleren van ontwikkeling en innovatie in de sector alsmede groei en verjonging van het ledental belangrijke pijlers.

PvE Gezonde Kantoren geactualiseerd

Er is een geactualiseerde versie beschikbaar van het Programma van Eisen Gezonde Kantoren. Dit PvE is ontwikkeld door Binnenklimaat Nederland, ...
Verder Lezen

Koeltechnische branche luidt noodklok tekort vakmensen

Vanwege de coronacrisis en het vele thuiswerken kiezen steeds meer huishoudens ervoor om te investeren in koeling om het woon- ...
Verder Lezen

Regelgeving legionellapreventie in leidingwater op de schop?

Sinds het Legionelladrama in Bovenkarspel (1999) en de kort daarna in werking getreden regelgeving voor Legionellapreventie in leidingwater is in ...
Verder Lezen

Aanbieders en eindgebruikers van koeltechniek bundelen krachten

Aanbieders en eindgebruikers van koeltechniek hebben recent de stichting Netwerk Koude- en Klimaattechniek opgericht. De stichting gaat toezien op veiligheid ...
Verder Lezen

Warmteservice opent in Almelo haar 70e vestiging

Gepubliceerd op

Warmteservice opent een nieuwe vestiging in Almelo. Het is de 70e vestiging van het bedrijf in Nederland en de 5e in Overijssel. Door in Almelo een nieuwe locatie te openen met een oppervlakte van bijna 450 m2, verwacht Warmteservice nog beter op de regionale behoeftes te kunnen inspelen.

De vestiging is gelegen aan de Frederik van Eedenstraat nummer 60. Richard van Rijsdam is de franchisenemer van deze vestiging. Soner Unsurorlu zal als bedrijfsleider in Almelo de dagelijkse leiding op zich nemen. U kunt bij Warmteservice terecht voor meer dan 150.000 artikelen op het gebied van verwarming, sanitair, dakbedekking én de benodigde installatiematerialen.

Warmteservice opent 68e vestiging in Goes

Het Zeeuwse Goes wordt verrijkt met een nieuwe vestiging van Warmteservice. Het is voor de landelijke keten de tweede vestiging ...
Verder Lezen

Warmteservice opent vierde vestiging in Amsterdam

Warmteservice opent op 1 februari een nieuwe vestiging in Amsterdam Nieuw West. Het is voor de landelijke keten de 69e ...
Verder Lezen

Warmteservice optimaliseert logistieke service

Door de toenemende vraag naar bezorgingen heeft Warmteservice zijn logistieke service geoptimaliseerd en wordt er nu per regio gewerkt. Vestigingen ...
Verder Lezen

Warmteservice opent 66e vestiging in Heemstede

Warmteservice blijft groeien. Met de komst van een vestiging in het Noord-Hollandse Heemstede heeft het bedrijf vijftien locaties in de ...
Verder Lezen

“Goede engineering is het halve werk”

Gepubliceerd op

Vlak na de oorlog was er volop werk. Nederland moest worden herbouwd en een handige vakman kon overal aan de slag. Zo ontstond ook Bos Installatietechniek. Inmiddels staat de tweede generatie aan het roer. Het bedrijf draait op volle toeren en komt over de vloer bij Nederlanders in alle lagen van de samenleving. Speerpunt is het verduurzamen van woningen en utiliteitsgebouwen.

Evert Bos deed vanaf zijn 16e al klusjes voor zijn vaders bedrijf, toen ontstond ook zijn liefde voor het vakgebied.

Fantastisch
“Het is een fantastisch om met je handen bezig te zijn en in een sector je brood te verdienen die voortdurend aan het vernieuwen is. Pa, ging door tot zijn 85e”, er klinkt bewondering in zijn stem. “Moeder nam tussen de bedrijven door de telefoon op.” Het harde werken heeft Bos dus niet van een vreemde, het heeft hem ook geen windeieren gelegd.

Zelf opleiden
Inmiddels telt Bos Installatietechniek meer dan 20 medewerkers en enkele inleenkrachten. “We hebben het zo druk, dat we werk moeten afzeggen”, vertelt Bos. Hij heeft van alles geprobeerd om aan nieuwe mensen te komen door de jaren heen, maar het blijft een uitdaging. “Uiteindelijk kan je maar het beste zelf zij-instromers gaan opleiden”, concludeert hij nu.

Nut showroom
Bos Installatietechniek heeft een eigen showroom. Ook in deze coronatijd, waarin de digitalisering van onze samenleving in een versnelling lijkt terecht te zijn gekomen, biedt dat meerwaarde. “Ik zie klanten juist terugkomen van het internetshoppen. Ze willen het liefst toch eerst alles zien, aanraken, ter plekke hun vragen kunnen stellen en advies krijgen en uiteindelijk één aanspreekpunt.”

Belang engineering
Goed klantencontact is heilig voor Bos. Vandaar ook dat hij zo efficiënt mogelijk probeert projecten uit te voeren. “Eigenlijk is een goede engineering het halve werk. Het scheelt handjes op de werkvloer, je hebt minder materiaalverlies en rompslomp voor de klant. Soms ben je zo 25% minder tijd kwijt dan met de traditionele werkmethode.”

Fraaie afwerking
Het bedrijf uit Putten heeft in de loop der jaren een goede naam opgebouwd. Ook bekende Nederlanders weten Bos steeds makkelijker te vinden. Dat levert de nodige opdrachten op voor renovatietrajecten van luxewoningen. “In dit segment zijn klanten erg gericht op een fraaie afwerking en service”, vertelt Bos.

Luxe villa
Zo ook bij een villa in Epe. De 15 jaar oude woning wordt grondig gerenoveerd. “De villa is eerst nageïsoleerd. Daarmee is het huis klaar voor een warmtepomp. Bos Installatietechniek heeft gekozen voor een grondgebonden systeem, omdat er naast verwarming ook een vraag lag naar passieve koeling. De warmtepomp is met het gebalanceerde ventilatiesysteem (deels) en de waterontharder ondergebracht in een aparte technische ruimte op de begane grond.

Afgifte
De afgifte van warmte en koude verloopt grotendeels via een vloersysteem en klimaatplafonds. Voor de aansturing is het pand opgedeeld in zones. De woonkamer en slaapkamers hebben nog extra convectoren om de ruimte snel op temperatuur te kunnen brengen.

Duurzaamheid
Voor Bos lag de keuze voor een gebalanceerd ventilatiesysteem voor de hand. “Zo heb je minder ventilatieverlies dan met een natuurlijke oplossing.” Hoewel er dus maximaal is ingezet op duurzame technieken, konden er helaas geen PV-panelen op het dak. De villa staat namelijk in een bos.

1500 L
Het huis heeft maar liefst 4 badkamers, vandaar dat de boiler een capaciteit heeft van 1500 liter. Daarnaast telt de woning 7 douchetoiletten. Al met al een project waar de eigenaren de nodige middelen voor hebben vrijgemaakt. Naar verwachting wordt het gerenoveerde huis eind juli opgeleverd.

Dit is een artikel uit de print-editie van het vakblad IZ. De digitale edities van IZ zijn gratis te raadplegen via www.installateurszaken.nl. Liever een print-editie op uw deurmat? Maak dan gebruik van onze tijdelijke actie en meld u nu aan voor een gratis abonnement op IZ via www.installateurszaken.nl

Daikin en Duco gaan partnership aan

Gepubliceerd op

Daikin Europe gaat een samenwerking aan met de Belgische fabrikant van ventilatiesystemen Duco in het segment van woonhuisventilatie. Daikin zal Duco-oplossingen gaan aanbieden in haar Europees netwerk.

“Deze samenwerking is voor Daikin de perfecte gelegenheid om haar residentiële ventilatie segment verder uit te bouwen. De ventilatiesector zal naar verwachting de komende jaren sterk groeien. Door de COVID-19-pandemie zijn mensen zich meer bewust van de noodzaak van goede ventilatie voor een gezond binnenmilieu. Bij het bouwen of renoveren van hun woning is ventilatie even belangrijk geworden als andere systemen zoals verwarming en koeling.” zegt Anthony Dimou, General Manager Sales bij Daikin Europe. “Het is voor Daikin steeds belangrijk om klanten een volledige oplossing te kunnen bieden. Door onze warmtepompen te combineren met Duco ventilatie-oplossingen die gebruik maken van warmterecuperatie, kunnen onze eindklanten nu genieten van een energiezuinig ecosysteem voor optimale verwarming en ventilatie“.

Mooi partnership
Ook Duco-CEO Luc Renson spreekt van een mooi partnership: “Als multinational die actief is over heel Europa is Daikin Europe voor ons een gedroomde partner om onze ventilatiesystemen op grotere schaal op de markt te brengen en daarbij onze Europese ambities kracht bij te zetten. We zijn dan ook verheugd dat Daikin voor Duco-producten heeft gekozen om zijn aanbod voor het residentiële segment van hun bedrijf uit te breiden. Beide bedrijven delen hetzelfde DNA wat betreft het bieden van kwaliteit aan hun klanten, en we kijken ernaar uit om onze baanbrekende vraag gestuurde ventilatie-oplossingen aan te kunnen bieden aan de klanten van Daikin in heel Europa.”

Daikin blijft groeien, met name in Nederland

Daikin Europe Group bereikte in het boekjaar (april-maart) 2020 met een omzet van 3,45 miljard euro een groei van 2,2% ...
Verder Lezen

Ventilatiespecialist breidt uit

Het jubilerende Duco Ventilation & Sun Control maakte de voorbije jaren een sterke groei door. Dit heeft geleid in een ...
Verder Lezen

Ventilatiespecialist lanceert nieuwe bedrijfsfilm

Ventilatiespecialist Duco heeft zijn nieuwe bedrijfsfilm gelanceerd. In navolging van ‘A story about Indoor Air Quality’, waarin de bedrijfsmissie en ...
Verder Lezen

Gezond binnenmilieu

Vanwege de huidige corona-crisis ligt de focus bij scholen veelal op CO2 gestuurde regelingen. Ook de overheid stelt dit als ...
Verder Lezen

Grip op meerwerk

Gepubliceerd op

Griptool en Technische Unie gaan samenwerken om meerwerk voor de installateur mogelijk te maken. Er komt hiermee een tool beschikbaar waarmee eenvoudig met de klant meerwerk kan worden afgestemd. Griptool helpt van offerte tot de eindafrekening: foto’s, offerte, bouwtekeningen, meerwerk, inkoop, alles op één plek en is benaderbaar op ieder device. Via de Griptool-app kunnen installateurs bovendien artikelen bestellen bij Technische Unie.

Installateurs kunnen met hun een eigen account de Griptool-offerte invullen. Hierover kunnen de eigen marges worden gerekend. Op deze manier wordt het benodigde materiaal opgenomen in de offerte en kan niets vergeten worden. Binnen twee minuten is het eerste project aangemaakt en kan de gebruiker aan de slag. Griptool is dertig dagen gratis te gebruiken. Daarna is de app beschikbaar vanaf €20,- per maand en maandelijks opzegbaar.

Winstgevendheid installateurs onder druk door prijsstijgingen en haperende leveringen

Door aantrekkende economieën, waaronder die van de bouw en duurzame energiesector, is de wereldwijde vraag naar grondstoffen inmiddels aanzienlijk. De ...
Verder Lezen

Duurzaam ondernemen

In dit artikel leg deskundige Gerd van ‘t Hul uit wat duurzaam ondernemen betekent voor de interne bedrijfsvoering van de ...
Verder Lezen

“Vakmanschap gaat zwaarder wegen”

Het begin van een nieuw decennium is een mooi moment om een blik vooruit te werpen. Wat heeft de koudetechniek ...
Verder Lezen

Online hulpmiddel voor selectie voorwandsystemen

Viega heeft een online hulpmiddel geïntroduceerd voor het selecteren en installeren van het Prevista Dry Plus voorwandsysteem. De configurator leidt ...
Verder Lezen

Caleffi 60 jaar

Gepubliceerd op

In 1961 richtte Francesco Caleffi een bedrijf op dat messing en stalen onderdelen leverde voor de kranen-, fittingen- en afsluitersbranche. Zestig jaar later is Caleffi S.p.A., met meer dan 1.300 medewerkers, 10 productievestigingen in Italië en ongeveer 20 verkoopkantoren wereldwijd, actief is in meer dan 90 landen. De fabrikant produceert vandaag de dag componenten voor hydraulische verwarmings- en huishoudelijke watersystemen. De groep wordt nu geleid door Marco Caleffi, zoon van de oprichter.

Zoneventielsets retour vanwege verkeerde toepassing

Fabrikant Caleffi merkt dat er steeds vaker zoneventielsets retour komen vanwege een verkeerde toepassing. Alle types hebben dezelfde werking, hetzelfde ...
Verder Lezen

Nederlandse toeleveranciers hebben vooralsnog voldoende installatieproducten in huis

Een aantal fabrikanten zou vanwege de coronacrisis de komende tijd minder installatieproducten en -materiaal kunnen leveren. Vooral vanuit Italië zouden ...
Verder Lezen

Servicekoffer met 58 koppelingen voor kunststof leidingen

Caleffi heeft een servicekoffer samengesteld met daarin een assortiment van de meest voorkomende Darcal-koppelingen. In totaal zitten er 58 koppelingen ...
Verder Lezen

Caleffi lanceert terugstroombeveiliger die horizontaal én verticaal goed functioneert

Voor heel wat huishoudelijke, industriële, commerciële en agrarische toepassingen is voor de beveiliging van het waterleidingnet volgens EN1717 een BA ...
Verder Lezen

Terpstra over SER-advies: “Dit biedt nieuw perspectief”

Gepubliceerd op

De organisaties van werkgevers en werknemers zijn het eens geworden over een ‘sociaal akkoord’. Het akkoord gaat met name over hervormingen op de arbeidsmarkt. De werkgevers en werknemers hebben het akkoord laten opnemen in een ontwerpadvies van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarmee vragen ze aandacht voor het onderwerp tijdens de formatie. Volgens de SER gaat het om een uitgekiende mix van maatregelen, waarmee het nieuwe kabinet moet gaan investeren in echte brede welvaart voor alle Nederlanders.

Het ontwerpadvies van de SER richt zich op de middellange termijn. De inhoud is tot stand gekomen in samenspraak met vakbonden, werkgeversorganisaties en onafhankelijke deskundigen (de kroonleden). De SER geeft een aantal concrete adviezen over het investeringsbeleid, het budgettair beleid en het arbeidsmarktbeleid. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, rekent erop dat het ontwerpadvies een belangrijke rol gaat spelen bij de formatie voor een nieuw kabinet: “De centrale werkgeversorganisaties en de vakbeweging geven samen een evenwichtig advies dat ons land nieuw perspectief geeft. Het poldermodel ligt wel eens onder vuur en in sommige opzichten is dat terecht. Maar dit laat zien dat de polder nog altijd belangrijk is voor een stabiele toekomst van ons land. Ik verwacht dat Mariëtte Hamer en de formerende partijen er hun voordeel mee gaan doen.”

Deltaplan voor technische vakmensen
Terpstra vindt het belangrijk dat het ontwerpadvies van de SER stevig inzet op investeringen, onder meer in de energietransitie: “Zo komen wij sterker en groener uit de crisis.” Terpstra benadrukt wel dat dat alleen lukt als er ook een oplossing komt voor het tekort aan technische vakmensen. “Dat is een probleem dat vraagt om onmiddellijke actie. Zonder voldoende technische vakmensen loopt de energietransitie vast. We hebben behoefte aan een Deltaplan voor instroom in de techniek.”

Perspectief voor zij-instromers
Het SER-advies bevat plannen om mensen van werk naar werk te helpen. Terpstra: “De technieksector verwelkomt zij-instromers met open armen. We kunnen duizenden mensen uit krimpsectoren perspectief bieden in de duurzame economie.” Volgens hem heeft de technieksector geen behoefte om het wiel opnieuw uit te vinden. “Maak gebruik van de bestaande infrastructuur die Techniek Nederland samen met het opleidingsfonds heeft opgezet.”

Sociale koers
Terpstra prijst de vernieuwende agenda die zichtbaar wordt in het ontwerpadvies van de SER. Hoewel in de technieksector vaste contracten de norm zijn, vindt hij het toch belangrijk dat werknemers met een flexibele arbeidsrelatie (zoals uitzendkrachten) met deze plannen meer zekerheid van werk en inkomen krijgen. “Werkgeversorganisaties laten zien dat ze kiezen voor een sociale koers.”

Hoofdpunten van het advies
Enkele hoofdpunten van het SER-advies:
- Realiseer een adequate infrastructuur van werk naar werk voor mensen die van baan moeten veranderen. Mensen die werkzaam zijn in sectoren die krimpen, krijgen zo uitzicht op een nieuwe baan in sectoren waar veel vraag naar vakmensen is.
Organiseer werk op basis van duurzame arbeidsrelaties. De SER werkt in het advies concreet uit hoe andere contractvormen (uitzendarbeid, oproepcontracten, tijdelijke contracten, ZZP) beter moeten worden gereguleerd. Dat moet zorgen voor meer werk- en inkomenszekerheid en een gelijk speelveld voor ondernemers zonder oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden.
- Investeer extra in bijvoorbeeld innovatie en de energietransitie. Dat zorgt ook voor een sterke publieke sector, die in staat is zijn taken goed uit te voeren.
- Verhoog het investeringsniveau in ons land substantieel, zowel publiek als privaat. De opgave is daarbij om dat hogere niveau van investeringen op peil te houden en minder afhankelijk te maken van de stand van de begroting of de conjunctuur. Nu we een herstelfase tegemoet gaan, zijn lastenverzwaringen en bezuinigingen onverstandig.
-Andere aanbevelingen gaan onder meer over het bevorderen van de doorgroei van ondernemingen, het terugdringen van administratieve lasten en het aanpakken van het woningtekort.

Lees hier wat de voorstellen voor werkgevers in de installatiebranche betekenen

Vraag naar bekwaam technisch personeel blijft onverminderd groot

Uit recent onderzoek blijkt dat voor ruim vier op de tien (43%) technische werkgevers het tekort aan nieuwe aanwas de ...
Verder Lezen

Prefab installatie-unit ontzorgt installateur bij grootschalige renovatie

Onder de noemer ‘Fit to Fit’ ontwikkelt Nefit Bosch, samen met ketenpartners, oplossingen om op installatiegebied snelheid en efficiëntie te ...
Verder Lezen

Door corona getroffen werknemers hebben weinig interesse in omscholing naar techniek

Een vijfde van de Nederlanders heeft serieuze interesse in technische omscholing. Mannen (29%) overwegen omscholing naar de techniek vaker dan ...
Verder Lezen

Robuuste maatregelen cruciaal om klimaatdoelen te halen

Maar liefst 88 procent van de ondernemers in de energietransitie vindt dat het nieuwe kabinet stevig aanvullend beleid moet ontwikkelen ...
Verder Lezen

Winstgevendheid installateurs onder druk door prijsstijgingen en haperende leveringen

Gepubliceerd op

Door aantrekkende economieën, waaronder die van de bouw en duurzame energiesector, is de wereldwijde vraag naar grondstoffen inmiddels aanzienlijk. De levertijden lopen hierdoor op en de prijzen gaan daarin mee. Zo ligt de prijs voor aluminium inmiddels anderhalf keer hoger dan vorig jaar rond deze tijd. De staalprijs is inmiddels verdubbeld en ook met de prijzen voor kunststoffen, koper en elektronicachips gaat het die kant op. Door hamstergedrag zal deze prijsontwikkeling alleen nog maar verder toenemen. Uit onderzoek van Techniek Nederland blijkt dat driekwart van de installateurs hier al de gevolgen van ondervindt. De winstgevendheid komt onder druk te staan.

De verwachting is dat dit effect ook volgend jaar nog merkbaar zal zijn, meldt Valk Solar Systems, dat zich genoodzaakt ziet de brutoprijzen van haar PV-systemen per 1 juni aanstaande te verhogen en verdere prijsstijgingen niet uitsluit. ‘Op offertes moet de geldigheidstermijn van een maand nauwkeurig worden gehanteerd’, waarschuwt het bedrijf. ‘In het verleden konden we de prijzen langer vasthouden, omdat de grondstofprijzen relatief stabiel waren. Op dit moment ziet de wereld er na een maand echter heel anders uit. Of het allemaal een remmend effect zal hebben op de snelheid van de energietransitie valt te betwijfelen. Naast het financiële aspect oogpunt, wordt de noodzaak van duurzame energie steeds groter. Dat zal steeds meer de besluitvorming voor een duurzame installatie bepalen.’

Voorraadproblemen
Ook Itho ziet de tekorten aan grondstoffen oplopen, waardoor prijsstijgingen onvermijdelijk zijn. Voor deze fabrikant betreft dit met name het tekort aan koper. De prijsstijgingen zullen overigens beperkt blijven, omdat een gedeelte zal worden opgevangen door zelf op marge in te leveren. Intergas maakt vooral melding van voorraadproblemen door een tekort aan aluminium, koper en chips. Terwijl sanitairfabrikant Grohe op dit vlak geen problemen ervaart maar wel last heeft van hogere transportkosten die nog zijn terug te leiden naar het Suez-debacle van een aantal weken geleden.

Dagkoersen
Ventilatie- en verwarmingsspecialist Vent-Axia ziet druk op de markt eveneens enorm oplopen, zowel wat de prijzen als levertijden betreft. ‘Levertijden zijn hier zelfs eerder een probleem dan de prijzen. Op dat laatste zit nu nog een vertragende factor. Na de zomer komt de piek, zo is de verwachting, die hopelijk van tijdelijke aard is. Voor sommige componenten gelden zelfs al dagkoersen. De toeleveranciers zijn (bijna) niet in staat is om de prijseffecten te dempen dan wel op te vangen. Wel probeert men uit alle macht voorraden op te hogen, maar dat lukt vaak ook al niet.’ Bij Vent-Axia gaat juist veel tijd en energie zitten in het beschikbaar houden van de lopende productconfiguraties, waarbij alternatieve leveranciers/componenten aangesproken en ge-engineerd moeten worden.

Bijeffect
Prijsverhogingen lijken overigens van tijdelijke aard, denken ze bij Vent-Axia, maar hoe lang dit duurt weet niemand. Bovendien, als de prijzen straks dalen is het niet duidelijk/zeker of we terugkeren naar het oude niveau. ‘Wat er nu gebeurt is vooral een corona-effect, maar stemt tegelijkertijd tot nadenken of het houdbaar is hoe de keten nu in elkaar zit. Een bijeffect van deze ontwikkeling kan dus zijn dat er sneller zal worden overgestapt op andere duurdere (duurzame/zuinigere/circulaire) componenten die minder gevoelig zijn voor de huidige problemen.’

Handen vol
Bij Nefit-Bosch hebben de afdelingen Inkoop en Materials management hun handen vol aan het tijdig beschikbaar krijgen van alle materialen die nodig zijn voor de productie, hetgeen overigens tot nu toe redelijk goed lukt. Wel ziet men de inkoopprijzen al een tijdje (sterk) stijgen. Aangezien dit niet snel de andere kant op zal gaan, is het onvermijdelijk dat die stijgingen worden doorberekend in de eindproducten.
Het tekort zit ‘m bij de fabrikant overigens met name in microprocessoren en staal. Staal is Covid-gerelateerd: staalfabrikanten draaien momenteel op 70-80% van hun capaciteit. Daarbovenop komen dan nog de transportproblemen veroorzaakt door Covid, die lastig blijken in te lopen. Het tekort aan microprocessoren is terug te leiden tot veel extra apparatuur die nodig is om bijvoorbeeld thuis te werken en online te communiceren.
De oplossing ligt voor een groot internationaal concern als Bosch in de termijncontracten die de fabrikant heeft met toeleveranciers, en voor kritische onderdelen bij double sourcing (dus het hebben van meerdere leveranciers). Meestal kan er wel één leveren maar uiteindelijk vissen de leveranciers natuurlijk ook in dezelfde vijver.

Driekwart van installateurs merkt het al
Ondertussen meldt branchevereniging Techniek Nederland dat bijna alle installateurs en technisch dienstverleners kampen met prijsstijgingen van de materialen en producten waarmee ze werken, én dat ze last hebben van vertraagde leveringen. De ondernemersorganisatie hield een onderzoek onder haar leden. Uit die ‘quick scan’ blijkt dat driekwart van de ondernemers verwacht dat de prijsstijgingen en leveringsproblemen consequenties hebben voor de winstgevendheid.

Prijzen blijven stijgen
Bijna 400 leden van Techniek Nederland deden mee aan het onderzoek. De resultaten laten een eenduidig beeld zien. Maar liefst 96% van de respondenten merkt dat installatiematerialen en producten duurder worden. Daarnaast heeft 86% van de ondervraagde installateurs te maken met leveringsvertragingen van meer dan twee weken. Twee van de drie ondernemers verwachten de komende maanden nog meer prijsstijgingen.

Winstgevendheid onder druk
De prijsstijgingen en haperende leveringen blijven voor de sector niet zonder gevolgen. Driekwart van de installateurs verwacht dat de ontwikkelingen een nadelig effect zullen hebben op de winstgevendheid. Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland: “Als we over een langere periode te maken krijgen met prijsstijgingen is dat natuurlijk slecht nieuws voor bedrijven. Zeker wanneer installateurs de prijsstijgingen niet kunnen doorberekenen aan de klant.” Uit de quick scan blijkt dat maar één op de drie ondernemers in de contracten heeft vastgelegd dat prijsstijgingen kunnen worden doorberekend.

Leidingen, sanitair, cv-ketels en airco’s
De prijsstijgingen doen zich voor bij alle soorten installatiematerialen en producten. Meer dan 60% van de respondenten noemt prijsverhogingen van basismaterialen zoals leidingen, bekabeling en schakelaars. Een derde van de ondervraagde installateurs meldt prijsverhogingen van sanitairproducten, cv-ketels en airco’s. Eén of de vijf heeft het over duurdere zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. Overigens werkt niet ieder installatiebedrijf met alle genoemde producten en materialen.

Leveringsproblemen zijn aanzienlijk
Ook vertragingen komen voor bij uiteenlopende producten. Circa een derde van de respondenten constateert vertraagde leveringen van leidingen en bekabeling en 25% van de installateurs kampt met langere levertijden van sanitairproducten, cv-ketels, warmtepompen en airco’s. Ongeveer een vijfde van de installateurs heeft last van vertraging bij de levering van verlichting en armaturen. Ook hier geldt dat veel installatiebedrijven niet op ieder deelgebied actief zijn.

Op korte termijn méér prijsstijgingen verwacht
De meeste installateurs verwachten dat het niet bij de huidige prijsstijgingen en leveringsproblemen blijft. Een meerderheid (61%) van de respondenten rekent op de korte termijn op nieuwe prijsstijgingen. Bijna een derde verwacht dat de hogere prijzen gepaard zullen gaan met (nog) langere levertijden.

Daikin blijft groeien, met name in Nederland

Gepubliceerd op

Daikin Europe Group bereikte in het boekjaar (april-maart) 2020 met een omzet van 3,45 miljard euro een groei van 2,2% in vergelijking met het jaar ervoor. Het bedrijf is actief op het gebied van airconditioning, verwarming, ventilatie en koeling in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Door de lockdowns ten gevolge van Covid ondervond Daikin moeilijkheden in de verschillende commerciële marktsegmenten, met name hotels en restaurants, winkels en kantoren. Er was echter een sterke vraag naar HVAC-oplossingen in residentiële toepassingen en warmtepompen in renovaties van groene huizen.

De Nederlandse vestiging maakt voor het vierde jaar op rij een groei door van meer dan 25% en is een van de grootste groeiers binnen de Daikin Europe Group. “2020 was met een groei van 35% wederom een recordjaar voor Daikin Nederland. We zijn trots dat we ondanks de beperkende maatregelen tot dit bedrijfsresultaat zijn gekomen”, aldus Edwin Hoogerwerf, Managing Director Daikin Nederland. “De vraag naar airconditioning en warmtepompen onder consumenten blijft groeien. Ook zien we groei in de vraag naar onze koudetechniek-, koudwater- en ventilatieoplossingen.”

Continuïteit in productie
Dankzij zijn grote lokale productiebasis - 85% van de verkoop voor Europa wordt in Europa geproduceerd - kon Daikin de productiecapaciteit tijdens de Covid-crisis verleggen en ervoor zorgen dat het aanbod aan de vraag kon voldoen. De werkplekken van fabrieken werden snel aangepast om de continuïteit van de productie op een veilige manier te garanderen. In Oostende betekende dit dat de productie nauwelijks twee dagen sloot, om vervolgens veilig weer op te starten. De fabriek van Daikin in de zwaar getroffen Lombardische regio in Italië hoefde alleen maar te sluiten gedurende de tien werkdagen verplichte sluiting die door de overheid werd opgelegd. Covid werd vervolgens volledig buiten de werkplaats gehouden.

Groei in residentiële sector
In 2020 werd ook het netwerk van installateurs van commerciële toestellen en systemen van Daikin snel geheroriënteerd naar activiteiten in de residentiële sector. Hierdoor werd in het residentiële segment meer installatiecapaciteit gecreëerd dan in normale jaren.

Stijgende verkoop van luchtreinigers
Door bezorgdheid over de kwaliteit van de binnenlucht bij het grote publiek, zag Daikin Europe een zeer sterke stijging van de verkoop van luchtreinigers. Twijfels over de corona-verspreiding van HVAC-systemen werden snel ontkracht en hadden geen invloed op de markt van de fabrikant. Vanuit het besef dat HVAC-systemen deel uitmaken van de oplossing om gezondere binnenluchtkwaliteit te creëren in openbare ruimtes, verwacht Daikin verdere marktgroei in dit segment.

Hoge ambities
Terwijl het residentiële segment naar verwachting sterk zal blijven, zelfs na de Covid-pandemie, zal Daikin ook zijn rol als leverancier van totale luchtoplossingen verder ontwikkelen. Dit geldt voor alle segmenten in de bouw, van individuele woningen tot stadsverwarmingsnetten. Daikin Europe zal aanzienlijk investeren in zijn R&D-centrum in België. Het doel is om het aantal R&D-ingenieurs te laten groeien van 220 nu tot 380 in 2025. Daikin Europe moet het wereldwijde expertisecentrum van Daikin Industries voor CO2-arme verwarmingsoplossingen worden, met een grote focus op warmtepomptechnologie. 2021 markeert de start van de bouwwerkzaamheden voor het nieuwe R&D-centrum van Daikin in Gent. Eind 2023 zal Gent het volledige R&D-centrum huisvesten.

Voormalig ijsmeester Thialf stapt over naar Daikin

De voormalig ijsmeester van Thialf Beert Boomsma treedt per 1 april a.s. aan als Sales Enigineer Applied bij Daikin Nederland ...
Verder Lezen

Alle Daikin VRV-systemen in Europa nu beschikbaar met gerecycled koudemiddel

Daikin Europe breidt zijn circulaire economie-programma verder uit naar alle VRV-units die in heel Europa worden geproduceerd en verkocht. Dit ...
Verder Lezen

Europese locatie Daikin in Zaltbommel

Daikin Europe bouwt haar logistieke infrastructuur in Nederland. In Zaltbommel is een logistiek centrum in gebruik genomen. Voor de Nederlandse ...
Verder Lezen

Wasco en Daikin gaan samenwerking aan

Wasco en Daikin zijn een samenwerking aangegaan. Naast het pakket van warmtepompen, levert Wasco nu ook het complete split- en ...
Verder Lezen

Acquisitie van Fries installatiebedrijf is grootste overname ooit van Unica

Gepubliceerd op

Technisch dienstverlener Unica heeft een overeenkomst getekend voor de acquisitie van de Friese Pranger-Rosier Groep. Dit is het grootste zelfstandige installatiebedrijf van Noord-Nederland met een omzet van circa €55 miljoen en 250 medewerkers. Pranger-Rosier is sinds 1967 actief en sindsdien uitgegroeid tot een allround installatiebedrijf met vestigingen in Dokkum, Leeuwarden en Sneek. De voorgenomen acquisitie van Pranger-Rosier is de grootste overname in de geschiedenis van Unica, dat met een gerealiseerde omzet van €539 miljoen in 2020 en circa 3.000 werknemers een van de grootste technisch dienstverleners van ons land is.

Met deze overname wil Unica zijn regionale positie in Noord-Nederland versterken, waar het met de vestigingen in Groningen en Emmen ook zelf al actief is. Dankzij de overname krijgt Unica toegang tot een nieuwe klantgroep in Friesland en andere delen van Noord-Nederland en bouwt Unica daar zijn activiteiten uit, met name op het gebied van technisch beheer en onderhoud. Pranger-Rosier wordt na de overname met zijn drie vestigingen opgenomen in het vestigingennetwerk van Unica Building Services, dat daarmee de landelijke dekking uitbreidt naar 17 locaties. De overname wordt definitief nadat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zijn goedkeuring heeft verleend.

Gewenste versterking in Noord-Nederland
John Quist, CEO van Unica: “Pranger-Rosier past qua dienstverlening en cultuur perfect bij Unica en geeft ons de gewenste versterking in Noord-Nederland. De samenvoeging kan beide bedrijven vele voordelen bieden. De acquisitie van Synto in Zeeland in 2019 was een vergelijkbare overname die gericht was op verdere regionale uitbreiding van onze dienstverlening. Regionale verankering blijft onderdeel van de acquisitiestrategie, in combinatie met versterking van onze gespecialiseerde bedrijvenclusters.”

Versnelling van groei onder eigen naam
De directie van Pranger-Rosier ziet op haar beurt de aansluiting bij Unica als een belangrijke stap om de groei te versnellen en het aantal specialismen uit te breiden. Het bestaande directieteam blijft verbonden aan het bedrijf. Pranger-Rosier heeft een sterke regionale naamsbekendheid en reputatie en blijft om de herkenbaarheid in de markt te behouden onder eigen naam opereren vanuit de bestaande vestigingen in Dokkum, Leeuwarden en Sneek.
“Als gevolg van de overname kunnen wij onze klanten een breder dienstenpakket aanbieden”, zegt Marc Mulder, algemeen directeur van Pranger-Rosier. “We nemen afscheid van de families Pranger en Rosier, maar worden onderdeel van een bedrijf met een vergelijkbaar familie-DNA. Wij zien ook veel voordelen in het decentrale bedrijfsmodel van Unica dat zijn bedrijven veel autonomie en ondernemingszin geeft. We zien er naar uit om onze dienstverlening als onderdeel van Unica verder uit te breiden in het Noorden van Nederland.”

Autonome groei en acquisities
Unica realiseert zijn groeistrategie enerzijds middels autonome groei, door vanuit de bestaande bedrijven nieuwe klantsegmenten aan te boren. Daarnaast versterkt Unica zijn organisatie met regionale of gespecialiseerde acquisities. Gerichte overnames zijn voor elk cluster onderdeel van de groeistrategie. Unica verwacht de komende jaren elk jaar meerdere overnames te kunnen doen. Voor dit jaar verwacht Unica een omzet te realiseren van minimaal €600 miljoen en een verdere groei van het rendement.

Unica passeert omzetgrens van een half miljard euro

Technisch dienstverlener Unica zag ook in coronajaar 2020 de bedrijfsomzet groeien met meer dan 11% tot €539 miljoen en het ...
Verder Lezen

Unica neemt opnieuw koudetechnisch bedrijf over

Unica neemt het bedrijf Van Kempen Koudetechniek uit Tiel over. Met de aansluiting van Van Kempen in Unica’s netwerk van ...
Verder Lezen

Unica gaat installatietechnisch onderhoud van 62 Rijksgebouwen verzorgen

Technisch dienstverlener Unica heeft een omvangrijke opdracht ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf. Het betreft het onderhoud van elektrotechnische en klimaattechnische installaties ...
Verder Lezen

Unica neemt PCT Koudetechniek over

Technisch dienstverlener Unica heeft PCT Koudetechniek overgenomen. PCT telt 35 medewerkers en is voornamelijk actief in de foodsector, zowel in ...
Verder Lezen