De coronacrisis heeft vooralsnog veel minder impact op de bouw gehad dan op andere sectoren, blijkt uit de Sectorprognoses Bouw 2021/2022 van ABN AMRO. Zo heeft de bouw niet stilgelegen, waardoor de sector in zijn geheel in 2020 nauwelijks is gekrompen. De bouwproductie liep licht terug en naar verwachting zal dit in 2021 uiteindelijk oplopen tot een krimp van -3,5 procent. Voor 2022 wordt een groei van 3 procent verwacht.

Dat neemt volgens ABN AMRO niet weg dat de bouwsector in rustiger vaarwater komt. Zo zullen er in de komende jaren – vooral als gevolg van de stikstofcrisis – minder nieuwe opdrachten komen. Een belangrijk signaal is het aantal afgegeven vergunningen. Die daalden lange tijd voor zowel de woning- als utiliteitsbouw. Terwijl de vergunningen voor de woningbouw zich in 2020 herstelden, is hiervan in de utiliteitsbouw nauwelijks sprake. In deze branche zijn over het hele jaar 7,6 procent minder vergunningen afgegeven dan in 2019.

Meer last van stikstofcrisis dan van coronacrisis
Hoewel de vooruitzichten in 2022 verbeteren, zijn er grote verschillen tussen bouwbranches. In 2021 wordt voor alle branches in de bouw nog krimp verwacht, met uitzondering van producenten van hout- en bouwmaterialen (+1 procent) en ingenieurs (+2 procent). De producenten zijn bovenin de bouwketen actief en profiteren als eerste van het economisch herstel. De ingenieurs hebben internationale activiteiten, kunnen werkzaamheden spreiden, geven adviezen op het gebied van PFAS en stikstof en blijven hierdoor relatief goed presteren. De vooruitzichten van architecten (-1,5 procent) zijn minder positief, deels omdat zij minder opdrachten krijgen in de woningbouw. Zo wordt de woningbouw (-3 procent) geconfronteerd met minder projecten door de stikstofproblematiek. ABN AMRO verwacht wel dat de woningbouw in 2022 weer met 5 procent zal groeien. De grond-, weg-, en waterbouw (-3,5 procent) ondervindt de meeste last van de stikstofproblematiek. Hierdoor neemt het aantal opdrachten af en treden vertragingen op bij infrastructurele werken.

Dalende bouwkosten zorgen voor betere marges
De verwachting dat er minder bouwprojecten op de markt komen, kan volgens ABN AMRO juist positief uitpakken. Zo zullen de bouwkosten als gevolg van een dalende vraag minder hard stijgen, wat gunstig is voor de marges. “De marges van bouwbedrijven stonden in de afgelopen jaren sterk onder druk, toen er sprake was van een hoogconjunctuur. Het aantal bouwprojecten nam sterk toe, maar de capaciteit bleef achter. Daardoor moesten bedrijven tegen hoge tarieven extern personeel inhuren om aan de vraag te kunnen voldoen”, vertelt Madeline Buijs, Sector Econoom Bouw van ABN AMRO. “De rust in de bouw biedt in de komende jaren kansen voor ondernemers. Zo worden de tarieven gedrukt doordat er minder vraag is naar personeel en zullen ook de materiaalkosten dalen door de minder grote vraag. Dit zal uiteindelijk ten goede komende van de resultaten in de sector.”

Het hele rapport is hier te downloaden.

 

Bouwplaatsen tijdens lockdown vaker doelwit van materiaaldieven

Inbrekers wijken tijdens de lockdown steeds vaker uit naar bouwplaatsen. Ze worden bovendien slimmer en professioneler. Vanwege de minder goede ...
Verder Lezen

Duurzame woningen onderdeel van grootschalige aanpak woningtekort

In tien jaar tijd wil een coalitie van 34 organisaties een miljoen huizen bouwen. Ook is het de bedoeling om ...
Verder Lezen

Het registreren van duurzame gebouwen blijft toenemen

In 2020 is het aantal vierkante meter gebouwen dat is voorzien van een GPR Gebouw Certificaat met bijna 20% toegenomen ...
Verder Lezen

Nu ook Breeam-NL speciaal voor woningen

Ook voor het verduurzamen van bestaande woningen is er nu ook een speciale Breeam-NL beoordelingsrichtlijn beschikbaar. Breeam-NL In-Use Woningen is ...
Verder Lezen