De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) krijgt per 1 oktober een vervolg. Het kabinet verlengt de regeling met drie periodes van drie maanden. Vanaf 2021 wordt de regeling soberder. Bovendien komen er minder bedrijven voor in aanmerking. Techniek Nederland is kritisch over de versobering na 1 januari. Voorzitter Doekle Terpstra: “De technieksector zit laat in de cyclus. Onze leden zullen pas begin volgend jaar de klappen krijgen van deze crisis. Juist dan wordt het moeilijker om in aanmerking te komen voor NOW én de vergoeding gaat omlaag.”

Tot het eind van dit jaar komen bedrijven in aanmerking voor steun als hun omzet met minstens 20% is gedaald. Vanaf 1 januari 2021 ligt die grens bij een omzetdaling van 30%. De maximale vergoeding van de loonkosten is eerst nog 80%. Vanaf 1 januari 2021 gaat de vergoeding eerst omlaag naar 70% en drie maanden later naar 60%.

“Uitgeklede NOW komt precies op het verkeerde moment”
Het kabinet bouwt de tegemoetkoming voor loondoorbetaling in stappen af. Die aanpak moet bedrijven aansporen om zich aan te passen aan de nieuwe economische realiteit. Terpstra heeft daar begrip voor, maar wijst op het bijzondere karakter van de technieksector. “Wij zijn geen krimp- maar een groeisector. Onze langetermijnvooruitzichten zijn nog altijd positief. Wij hebben een regeling nodig die bedrijven door de storm heen helpt én ervoor zorgt dat wij onze technische vakmensen kunnen behouden. Een uitgeklede NOW komt voor ons begin volgend jaar precies op het verkeerde moment. Juist dan hebben wij een volwaardige regeling nodig”’ Volgens de voorzitter zou het kabinet maatwerk moeten leveren. De NOW moet vanaf januari 2021 extra ruimte bieden voor laat-cyclische sectoren zoals de installatiebranche.

Deel- en Omscholings-NOW
Techniek Nederland heeft de afgelopen maanden samen met andere organisaties gepleit voor een Deel- en Omscholings-NOW. De voorman van de installatiebranche is blij dat het kabinet die oproep voor een belangrijk deel heeft overgenomen. Terpstra: “Om- en bijscholing zijn cruciaal in deze crisis. Zo kunnen we werknemers behouden voor de techniek. En dankzij omscholing kunnen vakmensen instromen vanuit branches waar de vooruitzichten op de arbeidsmarkt minder goed zijn.”

Sterker en groener uit de crisis
De technieksector heeft veel behoefte aan werknemers met green skills. De energietransitie vraagt om zulke vakmensen. Terpstra: “Als we nu mensen bijscholen en werknemers uit krimpsectoren klaarstomen voor de groene installatiebranche, komen we sterker uit de crisis tevoorschijn. Ons opleidingsfonds en onze scholingsbedrijven hebben daar de kennis en de organisatie voor in huis. Onze opleidingsinfrastructuur staat als een huis.” Voor het begeleiden naar nieuw werk en voor (om)scholing stelt het kabinet meer dan 1 miljard euro beschikbaar.

De belangrijkste wijzigingen in de NOW 3
NOW 3 geldt tot 1 juli 2021 (3 periodes van 3 maanden).
Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling is vanaf 1 oktober 20% en gaat vanaf 1 januari 2021 naar 30%.
De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80% naar 70% naar 60%.
Tegenover de afbouw van de vergoeding staat de mogelijkheid om de lonen te laten dalen. De loonsom mag eerst met 10% en daarna met 15% en 20% omlaag zonder verlies van de subsidie.
De korting die in de NOW 2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag vervalt.

Overige maatregelen
Het kabinet verlengt ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) en de mogelijkheid van belastinguitstel. Daarnaast maakt het kabinet op Prinsjesdag de details bekend van een Groeifonds om investeringen aan te jagen.