Ondernemers in de techniek hebben veel last van prijsstijgingen en leveringsproblemen. Per marktsegment gaan verschillende partijen waaronder Techniek Nederland nu het gesprek aan. Daarvoor worden de risico’s in kaart gebracht. Met die inventarisatie wil Techniek Nederland informatie verzamelen die kan bijdragen aan oplossingen voor de voortgang van projecten en aan een eerlijke verdeling van de risico’s. De intentieverklaring ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden’ was vorige maand al een eerste, belangrijke stap op die weg.

De leveringsproblemen en prijsstijgingen hebben verschillende oorzaken. Zo zijn wereldwijd de naweeën van de coronacrisis nog voelbaar. Sinds het dieptepunt van de crisis is de vraag sterk gestegen en vervolgens kregen we te maken met de oorlog in Oekraïne. Zowel in de woningbouw en utiliteitsbouw als in infra en industrie hebben de leden van Techniek Nederland veel last van haperende leveringen en hogere prijzen. Omdat de problemen niet in ieder marktsegment hetzelfde zijn, wordt voor elk marktsegment een afzonderlijke risico-inventarisatie gemaakt.

Knelpunten
Techniek Nederland verzamelt zoveel mogelijk informatie over de knelpunten die de leden ervaren en de mogelijke oplossingsrichtingen. Op basis van de informatie die de brancheorganisatie verzamelt, ontwikkelt ze ideeën om projecten soepel te kunnen blijven uitvoeren. Dit wordt de komende periode weer besproken met opdrachtgevers.

Onzekerheid over continuïteit van projecten
De prijsstijgingen en leveringsproblemen zijn niet het enige probleem waarmee de sector kampt. De technieksector heeft ook te maken met een tekort aan technische vakmensen. Bovendien zorgt de stikstofproblematiek ervoor dat infra- en woningbouwprojecten niet van start gaan. De leden van Techniek Nederland maken zich dan ook zorgen over de continuïteit. In onze gesprekken met overheid en opdrachtgevers pleit de brancheorganisatie dan ook voor prioritering en spreiding van projecten.

‘Ga in gesprek met de opdrachtgever’
Door tekorten aan materialen en een sterke stijging van prijzen, kunnen grote problemen ontstaan bij de uitvoering van projecten. Zeker aangezien met zulke ontwikkelingen geen rekening kan worden gehouden bij het afsluiten van een contract. Techniek Nederland adviseert de leden om in zo’n situatie altijd in gesprek te gaan met de opdrachtgever. In veel gevallen is het mogelijk om samen tot een passende oplossing en risicoverdeling te komen.

Nieuwe contracten
Bij het afsluiten van nieuwe contracten is het verstandig om afspraken te maken over hoe om te gaan met onzekere omstandigheden. Het advies van Techniek Nederland is om duidelijke afspraken te maken over het verdelen van de risico’s, indexering van de kosten en onvoorziene of kostenverhogende omstandigheden.

Stijgende energieprijzen

Met de oorlog in Oekraïne en de daardoor stijgende energieprijzen realiseert de westerse wereld zich meer dan ooit hoe belangrijk ...

Winstgevendheid installateurs onder druk door prijsstijgingen en haperende leveringen

Door aantrekkende economieën, waaronder die van de bouw en duurzame energiesector, is de wereldwijde vraag naar grondstoffen inmiddels aanzienlijk. De ...

Klimaatakkoord: ‘kosten fors hoger, besparingen bescheidener’

Realisatie van de klimaatdoelen zal tot aanzienlijk hogere kosten leiden dan waar tot nu toe van is uitgegaan. Bij solide ...