De Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) wordt uiterlijk op 30 november a.s. gepubliceerd door de minister van BZK. Het betreft een wijziging op een bestaande regeling, om gerichter te werken aan de ventilatie in schoolgebouwen. Deze wijziging kostte meer tijd dan aanvankelijk voorzien, liet minister Arie Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen deze week aan de Tweede Kamer weten. Hij treedt nu in werking op 1 januari 2021 in plaats van eind dit jaar. Ook komt dan pas de eerste €100 miljoen beschikbaar vanuit het Rijk.

Door de coronacrisis kreeg de luchtkwaliteit van scholen extra aandacht. Minister Slob wil dat alle Nederlandse schoolgebouwen minimaal voldoen aan de wettelijke eisen voor een gezond binnenklimaat.

Wel al aan de slag
Schoolbesturen kunnen via de gemeente aanspraak maken op subsidie voor de verbetering van ventilatie. Voordat de subsidie in werking treedt kunnen ze al wel aan de slag: de minimale wettelijke eisen en aanvullende richtlijnen zijn bekend. Bovendien staat de regeling toe dat projecten met een start vanaf 1 oktober 2020 al in aanmerking kunnen komen voor deze subsidie. De regeling gaat uit van 30% subsidie door het Rijk, en 70% cofinanciering door gemeenten en schoolbesturen. De overige toegezegde €260 miljoen wordt beschikbaar gesteld na afronding van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Onderwijshuisvesting.

Snel binnenklimaat in scholen en verpleeghuizen meten

Technisch dienstverlener Unica komt met ‘Air Insight’ op de markt, waarmee inzicht wordt verkregen in de kwaliteit van het binnenklimaat ...
Verder Lezen

Wat betekent het rapport ‘Ventilatie op scholen’ voor installateurs?

Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) heeft scholen gevraagd naar de staat van de ventilatiesystemen. De resultaten zijn vorige ...
Verder Lezen

Scholen gezond maken

De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen jaren circa 35 miljoen geïnvesteerd in de verbetering van het binnenklimaat van 110 scholen ...
Verder Lezen

Scholen zorgen voor run op CO2-meters

Sinds het einde van de zomervakantie stijgt de vraag naar CO2-meters flink, melden verschillende leveranciers. Vooral scholen schaffen het apparaatje ...
Verder Lezen