Mede door de oorlog in Oekraïne kampt de installatiebranche met duurdere materialen en apparatuur en met leveringsvertragingen. Sommige ondernemers zijn daarom terughoudend bij het aangaan van nieuwe contracten of doen niet mee aan aanbestedingen. Koepelorganisatie Techniek Nederland vindt dat uitzonderlijke prijsstijgingen niet volledig voor rekening van installateurs kunnen komen. Voorzitter Doekle Terpstra: “We vinden dat publieke en particuliere opdrachtgevers ook een verantwoordelijkheid hebben. Als we de pijn delen komen we als sector beter uit deze crisis. Bovendien voorkomen we zo dat de verduurzaming en de energietransitie vertraging oplopen.”

Door de hogere inkoopkosten kunnen de marges op (langlopende) projecten kleiner worden of zelfs negatief worden. Ook vertraagde leveringen kunnen een ongunstige invloed hebben op de projectmarges. Daarnaast is door de onzekerheid over de Russische leveringen de gasprijs flink gestegen. Maar dat heeft ook een positief effect. Volgens ondernemers in de installatiebranche willen zowel zakelijke als particuliere klanten sneller verduurzamen en dat kan nieuwe projecten opleveren.

In gesprek
Een aantal ondernemers bespreekt de problematiek met opdrachtgevers of beperkt de geldigheidsduur van offertes, zo blijkt uit een Quickscan van Techniek Nederland. Er zijn installateurs die verwachten dat de oorlog schadelijk zal zijn voor de omzet, maar veel andere ondernemers zien nog altijd ruimte voor omzetstijging. Techniek Nederland denkt zelf dat haar leden de hogere inkoopkosten in veel gevallen niet kunnen doorberekenen. Uitzonderlijke prijsstijgingen mogen echter niet volledig voor rekening van installateurs komen.

Heldere afspraken
Techniek Nederland voert samen met onder andere Bouwend Nederland overleg met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat over deze problematiek. Terpstra: “We willen zo snel mogelijk heldere afspraken maken met overheidsopdrachtgevers over prijsstijgingen en leveringsvertraging in contracten. Zo voorkomen we dat onze installatieleden hard worden getroffen.” Techniek Nederland is verder in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de economische gevolgen van de oorlog voor de sector.

Techniek Nederland houdt de leden zo goed mogelijk op de hoogte van de situatie en de gevolgen voor de sector. Alle actuele informatie is te vinden in het Oekraïne-dossier op haar website.