Namens Techniek Nederland heeft voorzitter Doekle Terpstra een brandbrief geschreven om opheffing van de techniekopleidingen aan het Pax Christi College in Druten te voorkomen. In zijn schrijven wijst Terpstra op het belang van de installatiebranche om de energietransitie op een goede manier te doorlopen en het grote tekort aan vakmensen waar we als sector al mee kampen. Hieronder de belangrijkste passages.

“U zou voornemens zijn met ingang van het studiejaar 2021-2022 de technische vmbo-profielen Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) en Produceren, Installeren en Energie (PIE) op het Pax Christie College te vervangen door het bredere profiel Diensten en Producten (D&P).”

Tekort aan vakmensen

“Techniek Nederland vindt het onbegrijpelijk dat de twee technische profielen op het Pax Christie College geschrapt dreigen te worden. Dit zou betekenen dat er in de regio Maas en Waal straks geen pure techniekopleiding meer wordt aangeboden. Het resultaat laat zich raden: minder studenten kiezen voor de techniek en het tekort aan technische vakmensen neemt alleen maar toe.

De leden van Techniek Nederland zijn onmisbaar voor het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd zoals de energietransitie, een betaalbare zorg en innovaties in mobiliteit. Om die rol te kunnen vervullen hebben onze leden wél (steeds meer) gekwalificeerde technische vakmensen nodig.”

Snelgroeiende branche

“Het Pax Christie College heeft altijd een belangrijk aandeel gehad in het opleiden van jongeren voor een toekomst in de snelgroeiende installatiebranche. Het is voor de potentiële studenten én voor het technisch bedrijfsleven in de regio cruciaal dat de techniekopleidingen openblijven.”

Geldstroom

“Sluiting van de techniekopleidingen op het Pax Christie College in Druten is niet alleen onverstandig, maar ook onnodig. Ik heb mij de afgelopen tijd persoonlijk ingespannen voor een financiële bijdrage van het ministerie van Onderwijs voor aantrekkelijk, innovatief en sterk techniek onderwijs. Ook uw regio profiteert daarvan; Sterk Techniek Onderwijs regio Nijmegen mag rekenen op een bijdrage van meer dan 5 miljoen euro. Een deel van dat geld is bestemd voor de ontwikkeling van het techniekonderwijs in Druten. Ik doe daarom een klemmend beroep op u om deze middelen aan te wenden voor het in stand houden en versterken van de techniekopleidingen op het Pax Christie College.”

 

 

 

Op onze nieuwsbrief abonneren