Solid Air Climate Solutions en WOLF Energiesystemen hebben een concept opgestart dat zich inzet voor goede schoolventilatie. Uit een door beide samengesteld projectteam is Wij willen VentiLEREN ontstaan. Het concept zet zich in voor een gezond binnenklimaat voor leerlingen en leraren op scholen.

Wij willen ventiLEREN biedt een totaaloplossing voor scholen die stappen willen maken in het verbeteren van het binnenklimaat. Er meegedacht met de wensen van schoolbesturen of gemeentes om uiteindelijk de juiste techniek te leveren en installeren. Voorheen waren daar meerdere partijen voor nodig. WOLF en Solid Air Climate Solutions denken dat het heel belangrijk is om binnen de branche samenwerking op te zoeken. Er kan dan veel meer gebruik worden gemaakt van elkaars krachten.

Totaaloplossing
Wij willen ventiLEREN is in het leven geroepen om scholen een totaaloplossing te bieden. Daarnaast is het een informatiepunt waar schoolbesturen terecht kunnen met vragen. Voor het concept hebben beide partijen een projectteam opgezet, bestaande uit techneuten en een marketing team. De bedoeling is dat er meer aandacht komt voor gezonde scholen. Uiteindelijk gaat het om de bewustwording dat ventilatie voor leerlingen en leraren ontzettend belangrijk is, aldus de initiatiefnemers.

Masterclass ‘Ventilatie in Scholen’

Het ventileren van klaslokalen is integraal onderdeel geworden van de strijd tegen corona. Met de masterclass ‘Ventilatie in Scholen’ speelt ...

Ventileren, koelen en verwarmen van scholen

Ned Air introduceert de EduComfort 1000, een nieuwe decentrale schoolventilatie-unit met warmteterugwinning die bovendien kan koelen én verwarmen. Met de ...

Quickscan ventilatie in scholen is beschikbaar

De Quickscan ventilatie in scholen is beschikbaar gekomen. Het is de tweede tool van Masterplan Ventilatie. Met deze quickscan kunnen ...

Subsidie ventilatie scholen later beschikbaar

De Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) wordt uiterlijk op 30 november a.s. gepubliceerd door de minister van BZK. Het ...