Category Archives: Branche

Collectieve hoog temperatuur warmtepomp nu ook te waarderen in BENG

Gepubliceerd op

Het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG) heeft de SWP warmtepomp een gelijkwaardigheidsverklaring toegekend voor tapwater en ruimteverwarming. Woningbouwcorporaties en VVE’s die bestaande woningen willen verduurzamen, kunnen hun collectieve cv-ketels nu – zonder grote aanpassingen aan het aangiftesysteem – vervangen door een hoog temperatuur lucht/water-warmtepomp.

Woningcorporaties spelen een belangrijke rol in het verduurzamen van de woningvoorraad in Nederland. De grootste uitdaging vormt het verduurzamen van de bestaande woningen. Na een succesvolle pilot bij Wonen Limburg, waar acht wooncomplexen gasloos zijn gemaakt, is het consortium er in geslaagd om een gelijkwaardigheidsverklaring op de warmtepomp te krijgen.

Geen waardering voor warmtepompen van meer dan 70 kW
Voor het beproeven van warmtepompen tot 70 kW zijn Europese normen en energielabels beschikbaar. Voor grotere warmtepompen ontbreken deze. De norm gaat slechts tot een uitgaande watertemperatuur van 65 °C; voor hogere temperaturen wordt een warmtepomp gelijk gesteld aan elektrische verwarming. Voor warm tapwater speelt hetzelfde, er zijn voor grotere apparaten geen normatieve methode beschikbaar. Bijkomende uitdaging is het ontbreken van onafhankelijke testfaciliteiten die warmtepompen met een vermogen > 70 kW goed kunnen testen. Kortom: het was onmogelijk de collectieve hoog temperatuur warmtepomp te waarderen in een BENG berekening voor het Energielabel.
Door een onafhankelijk onderzoeker en in afstemming met BCRG is een test- en beoordelingsmethodiek ontwikkeld die aansluit bij de EN14511/EN14825 testnormen. De voor warmtepompen opgezette Bijlage Q van de NTA 8800 methodiek is uitgebreid naar hoge afgifte temperaturen. De SWP warmtepomp is onder toezicht getest.
Met de publicatie van de gelijkwaardigheidsverklaring is een vergelijking mogelijk met collectieve verwarmingssystemen op basis van cv-ketels met behoud van het afgiftesysteem.

Voorbeeld berekening
Een appartement van 70 m2, gebouwd in 1970 met een collectief gasgestookt verwarmingssysteem voor ruimteverwarming & tapwater, matig (na)geïsoleerd, dubbelglas. Het bestaande label is Energielabel D met een gasverbruik van 1.750 m3/jaar . In totaal 258 kWh/m2 primaire energie.

De cv-ketel wordt vervangen door de SWP warmtepomp, verder geen wijzigingen. Het energiegebruik voor ruimteverwarming & tapwater samen wordt 5.541 kWh/jaar overeenkomend met 127 kWh/m2 primaire energie. Het nieuwe energielabel wordt A. Het primair energiegebruik halveert.

Prestaties van de warmtepomp
De SWP-DT-U281 lucht/water warmtepomp gebruikt buitenlucht als warmtebron en geeft zijn nuttige warmte af aan cv- en tapwater. Bij de metingen is aangetoond dat zelfs bij een buitentemperatuur van -20°C de cv-temperatuur van +80°C graden behaald wordt. De SWP zorgt ervoor dat bestaande wooncomplexen er altijd warmpjes bij zitten.

Innovatie door samenwerking
Om deze innovatie mogelijk te maken en te zorgen voor een succesvolle inpassing in de markt hebben de partijen Servex (bedenker, productontwikkelaar en producent), installatiebedrijven Kemkens & Feenstra, groothandel Gafco (Rensa groep) en ingenieursbureau Sparkling Projects de handen inééngeslagen. Binnen dit consortium wordt expertise uit de keten bij elkaar gebracht voor een goede inpassing in de gebouwde omgeving. Vanuit Topsector Energie van RVO kreeg dit project MOOI subsidie. De demonstratie bij Wonen Limburg is mogelijk gemaakt door Subsidie van DEI programma. Meer informatie en een factsheet zijn te vinden op de website van het consortium: www.natuurlijkgasloos.nl.

 

Verduurzamen van collectieve installaties

Gepubliceerd op

Verduurzamen van collectieve installaties Energy Bridge verduurzaamt collectieve installaties van wooncomplexen en kantoren. Een gat in de markt. Vandaar dat het bedrijf flink doorgroeit. Directeur Jan-Maarten Elias legt aan de hand van een project in Spijkenisse uit hoe Energy Bridge te werk gaat. Volgens Elias zijn er drie trends die nu een belangrijke stempel drukken op de bouwkolom. Ten eerste de prijsstijgingen die voortvloeien uit de schaarste aan materialen. Daarnaast is efficiency een belangrijk thema om zo goed mogelijk met bestaande arbeid en grondstoffen om te gaan en verspilling te voorkomen. Tot slot wordt er steeds meer gestuurd op CO2-uitstoot, onder andere vanuit de EPBD III. Adviseur en installateur Energy Bridge is zowel een adviseur als installateur. Elias: “In principe pakken we het gehele traject. Van consultancy tot realisatie. Maar de klant kan ook beslissen om ons slechts in te schakelen voor één van beide.” Nichespeler Het bedrijf richt zich op een niche: het verduurzamen van collectieve installaties. “Vaak gaat het om lange besluitvormingstrajecten voordat er tot realisatie wordt overgegaan”, vertelt Elias. “Energy Bridge wil een toonaangevende speler worden die op termijn ook steeds meer gestandaardiseerde producten en prefaboplossingen kan aanbieden. Project Het bedrijf schakelt het liefst zoveel mogelijk over op all-electric installaties bij verduurzamingsopgaven. Maar dat is niet altijd haalbaar. In Spijkenisse werd er daarom gekozen voor een hybride installatie met twee HT-warmtepompen van ieder 55 kW. Hiermee kan het aardgasgebruik met bijna 80 % worden teruggebracht. Uitdagingen “We werden ingeschakeld om de collectieve ketelinstallatie van een galerijflat van woningcorporatie Woonbron met 10 verdiepingen en 90 woningen te verduurzamen”, legt Elias uit. Hij kreeg daarbij te maken met twee grote uitdagingen. Ten eerste was de aansluiting op het elektriciteitsnet ontoereikend voor de nieuwe installatie. Ten tweede moesten de nieuwe warmtepompen op het dak worden gekoppeld aan de ketels en het buffervat beneden op de begane grond. Oplossingen Het project ging afgelopen mei van start en heeft een doorlooptijd van circa 6 maanden. “We hebben de aansluiting op het net verzwaard”, vertelt Elias. “De nieuwe aanvoer- en retourleidingen van de warmtepompen naar de buffervaten laten we via een aparte schacht naast de lift lopen. Om het transportverlies zoveel mogelijk te beperken worden de leidingen geïsoleerd.” Op het dak komen 140 PV-panelen te liggen, daarmee is het complex nog niet zelfvoorzienend. Bovendien blijft gelijktijdigheid een issue. De warmtepompen draaien vooral als de PV-panelen weinig opbrengen. Met een buffervat ondervangt Energy Bridge dit probleem grotendeels. “As a service” Na oplevering wordt de installatie via remote access continu gemonitord. Mocht er onderhoud en service nodig zijn dan kan de servicemonteur overal bij, mede dankzij nieuwe plateaus bij de leidingen in de lange schacht. Energy Bridge blijft verantwoordelijk voor de thermische en energetische prestaties, want de warmte wordt “as a service” aangeboden. Dit is een verkorte versie van een artikel dat binnenkort verschijnt in het praktijkblad InstallateursZaken, novemberuitgave 2022.

Energy Bridge verduurzaamt collectieve installaties van wooncomplexen en kantoren. Een gat in de markt. Vandaar dat het bedrijf flink doorgroeit. Directeur Jan-Maarten Elias legt aan de hand van een project in Spijkenisse uit hoe Energy Bridge te werk gaat.

Volgens Elias zijn er drie trends die nu een belangrijke stempel drukken op de bouwkolom. Ten eerste de prijsstijgingen die voortvloeien uit de schaarste aan materialen. Daarnaast is efficiency een belangrijk thema om zo goed mogelijk met bestaande arbeid en grondstoffen om te gaan en verspilling te voorkomen. Tot slot wordt er steeds meer gestuurd op CO2-uitstoot, onder andere vanuit de EPBD III.

Adviseur en installateur
Energy Bridge is zowel een adviseur als installateur. Elias: “In principe pakken we het gehele traject. Van consultancy tot realisatie. Maar de klant kan ook beslissen om ons slechts in te schakelen voor één van beide.”

Nichespeler
Het bedrijf richt zich op een niche: het verduurzamen van collectieve installaties. “Vaak gaat het om lange besluitvormingstrajecten voordat er tot realisatie wordt overgegaan”, vertelt Elias. “Energy Bridge wil een toonaangevende speler worden die op termijn ook steeds meer gestandaardiseerde producten en prefaboplossingen kan aanbieden.

Project
Het bedrijf schakelt het liefst zoveel mogelijk over op all-electric installaties bij verduurzamingsopgaven. Maar dat is niet altijd haalbaar. In Spijkenisse werd er daarom gekozen voor een hybride installatie met twee HT-warmtepompen van ieder 55 kW. Hiermee kan het aardgasgebruik met bijna 80 % worden teruggebracht.

Uitdagingen
“We werden ingeschakeld om de collectieve ketelinstallatie van een galerijflat van woningcorporatie Woonbron met 10 verdiepingen en 90 woningen te verduurzamen”, legt Elias uit. Hij kreeg daarbij te maken met twee grote uitdagingen. Ten eerste was de aansluiting op het elektriciteitsnet ontoereikend voor de nieuwe installatie. Ten tweede moesten de nieuwe warmtepompen op het dak worden gekoppeld aan de ketels en het buffervat beneden op de begane grond.

Oplossingen
Het project ging afgelopen mei van start en heeft een doorlooptijd van circa 6 maanden. “We hebben de aansluiting op het net verzwaard”, vertelt Elias. “De nieuwe aanvoer- en retourleidingen van de warmtepompen naar de buffervaten laten we via een aparte schacht naast de lift lopen. Om het transportverlies zoveel mogelijk te beperken worden de leidingen geïsoleerd.” Op het dak komen 140 PV-panelen te liggen, daarmee is het complex nog niet zelfvoorzienend. Bovendien blijft gelijktijdigheid een issue. De warmtepompen draaien vooral als de PV-panelen weinig opbrengen. Met een buffervat ondervangt Energy Bridge dit probleem grotendeels.

“As a service”

Na oplevering wordt de installatie via remote access continu gemonitord. Mocht er onderhoud en service nodig zijn dan kan de servicemonteur overal bij, mede dankzij nieuwe plateaus bij de leidingen in de lange schacht. Energy Bridge blijft verantwoordelijk voor de thermische en energetische prestaties, want de warmte wordt “as a service” aangeboden.

Dit is een verkorte versie van een artikel dat binnenkort verschijnt in het praktijkblad InstallateursZaken, novemberuitgave 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuivere waterstofketel voor commerciële toepassingen klaar voor veldtesten

Gepubliceerd op

BDR Thermea Group, een fabrikant van binnenklimaatoplossingen, bereidt zich voor op de eerste real-life proeven van ketels op zuivere waterstof voor commerciële toepassingen. Deze stap volgt op succesvolle proeven met 100% waterstofketels voor residentieel gebruik die het bedrijf sinds 2019 in Europa uitvoert. “Groene waterstof is een handige manier om grotere gebouwen CO2-vrij te maken”, zegt Business Director Emilia Cabral. Dit komt omdat we hiermee hernieuwbare energie over langere perioden kunnen opslaan en zware piekbelastingen op het elektriciteitsnet kunnen helpen voorkomen. Omdat commerciële gebouwen aanzienlijk bijdragen aan de CO2-emissies in Europa, is hun overstap naar koolstofneutrale oplossingen cruciaal.”    

Na uitgebreide tests van de waterstoftechnologie in het R&D-centrum in Apeldoorn, bereidt BDR Thermea Group prototypes voor op real-life demonstraties in heel Europa. De eerste daarvan kunnen tegen het einde van dit jaar live zijn. Daarbij zullen de verschillende gebruikerscases van de waterstofketel te zien zijn. Denk dan aan toepassingen op locaties van lokale waterstofopwekking met opslagoplossingen, en/of in een hybride opstelling met een warmtepomp, waarbij de waterstofketel de piekbelastingen op het elektriciteitsnet zal dekken. Deze proeffase biedt ook een kans voor alle belanghebbenden - van nutsbedrijven tot leveranciers van energienetten, overheden en gebouweigenaren. Zij kunnen hierdoor meer te weten komen over het potentieel van waterstof voor verwarming.

Een flexibele oplossing
“Terwijl we de weg naar een fossielvrije samenleving bewandelen, willen we onze klanten flexibiliteit bieden. Met dit in gedachten werken we momenteel aan het 100% waterstof-ready maken van ons volledige assortiment commerciële ketels in Europa. De meeste ketels in ons huidige portfolio zijn 20% waterstof-ready. Maar we zullen ook een conversiekit lanceren voor toekomstige ketels, waarmee zij kunnen overschakelen van aardgas naar 100% waterstof”, zegt Cabral. “Hierdoor kunnen commerciële gebruikers zich voorbereiden op de brandstofwissel en hen volledige flexibiliteit bieden.”
Een andere technologie in de waardepropositie van BDR Thermea is de warmtepomp, die zijn eigen rol speelt bij het CO2-vrij maken van alle soorten gebouwen. “Een hybride opstelling die de pure waterstofketel en de warmtepomp combineert, biedt gebruikers de kans om de vruchten van beide apparaten te plukken. Gezien het vermogen van waterstof om als opslag voor elektriciteit te dienen, kan de waterstofketel de rol van de warmtepomp overnemen op momenten van piekvraag naar elektriciteit”, aldus Cabral.

De rol van schone gassen in de energietransitie
Er zijn meerdere scenario's voor de samenleving om warmte koolstofvrij te maken, variërend van volledige elektrificatie tot het toepassen van hybrides en groene gassen. Recent onderzoek, gepubliceerd door Guidehouse, geeft aan dat een scenario waarin biogas en groene waterstof worden toegepast samen met een hoog niveau van elektrificatie, de snelste, soepelste en meest betaalbare overgang naar hernieuwbare energiebronnen biedt. Het gebruik van schone gassen, zoals waterstof en biomethaan naast een hoog niveau van elektrificatie, biedt voordelen in termen van totale kosten voor de samenleving, bruikbaarheid en sociale acceptatie. Bovendien vermindert dit de piekbelasting van verwarming met meer dan 50% - beoordeeld tijdens een windstille en donkere winterweek. Voor deze momenten, waarop de opwekking van hernieuwbare energie uit natuurlijke bronnen laag is, kunnen groene gassen het overnemen en voldoen aan de energievraag.

Over de zuivere waterstofketel
Voor het concept van de 100% waterstofketel geldt dat zij net zo goed presteren als aardgasketels. Cabral: “Met een modulatiediepte van 1:5 en vergelijkbare output, efficiëntie, responsiviteit, digitale interfaces en afmetingen, hebben servicemonteurs slechts beperkt extra opleiding nodig. Gebruikers kunnen dan ook dezelfde, hoge prestaties verwachten. Zo zijn verschillende interne componenten, zoals de brander en sensoren, opnieuw ontworpen voor het specifieke gebruik van waterstof.”
De zuivere waterstofketels Remeha Quinta ACE/De Dietrich Evodens Pro AMC 45kW kunnen in een cascade-opstelling worden gebruikt. De toestellen maken deel uit van een ketelbereik met een maximaal vermogen van 115kW per ketel. De oplossing is schaalbaar tot acht ketels in één installatie. De ketel is ook hybride-ready, wat betekent dat hij kan worden toegepast in een geoptimaliseerde opstelling met een warmtepomp. Deze toepassing resulteert in een lager gasverbruik en een hoger rendement, aldus de fabrikant.

Warmtepomp door prijsplafond bijna 900 euro duurder dan cv-ketel

Gepubliceerd op

Het prijsplafond op energie dat het kabinet op Prinsjesdag aankondigde maakt dat veel Nederlanders de aanschaf van een warmtepomp voorlopig zullen uitstellen. Dat vermoedt vergelijkingssite Slimster, na berekend te hebben wat de maatregel betekent voor huishoudens met enerzijds een cv-ketel of anderzijds een (hybride) warmtepomp. Waar zo’n warmtepomp tot meer dan 2000 euro per jaar kon besparen, zijn huishoudens met een cv-ketel in de nieuwe situatie juist tot bijna 900 euro goedkoper uit.

Slimster rekende uit wat de energiekosten voor een gemiddeld huishouden met een cv-ketel, hybride warmtepomp of all-electric warmtepomp zijn in de huidige en in de nieuwe situatie. Het gebruikte daarvoor de gemiddelde tarieven die de drie grootste energieleveranciers in hun modelcontracten hanteren als uitgangspunt en ging uit van het gemiddelde verbruik dat Milieu Centraal noemt. Daaruit blijkt dat huishoudens met een cv-ketel hun energierekening ruimschoots gehalveerd zien worden. Met een hybride warmtepomp bespaar je zo’n 31 procent, terwijl de rekening met een volledig elektrische warmtepomp met slechts 10 procent afneemt.

Elektrisch verwarmen duurder
In de huidige situatie bespaart een gezin met een hybride warmtepomp tot 1417 euro per jaar ten opzichte van een cv-ketel. Wie een all-electric warmtepomp heeft en dus volledig ‘van het gas af’ is, ziet de kosten met 2361 euro per jaar afnemen. Maar wanneer straks het prijsplafond is ingevoerd zijn een hybride en volledig elektrische warmtepomp juist respectievelijk 524 tot 871 euro per jaar duurder dan een gasgestookte cv-ketel.

Verhouding tussen gas- en stroomprijs zoek
De reden voor deze opmerkelijke verschillen is het feit dat het plafond op de gasprijs veel lager ligt dan de ‘cap’ op de stroomprijs. Waar het verschil tussen een modelcontract en het plafondtarief van de overheid wat betreft stroom slechts 24 procent bedraagt, gaat het bij gas om een afname van liefst 65 procent. Voorheen lag de prijs voor een kilowattuur stroom zo’n vier keer lager dan de prijs voor een kuub gas. Nu is dat verschil nog maar een factor twee. Ook bijvoorbeeld elektrisch koken wordt om deze reden oninteressant zolang het prijsplafond geldt.

Bijverwarmen met airco
De uitzondering geldt uiteraard voor huishoudens met zonnepanelen, die het gros van hun huidige elektriciteitsverbruik kunnen wegstrepen. Volgens Slimster tonen zonnepaneleneigenaren de laatste tijd bovendien veel interesse in airco’s. Niet alleen om ‘s zomers te kunnen koelen, maar ook om ‘s winters te kunnen bijverwarmen. De thermostaat kan dan omlaag en de airco verwarmt bijvoorbeeld de woonkamer - de ruimte waar je doorgaans het meest bent - bij tot een aangename temperatuur. Zolang je dit niet de hele dag doet, kan de combi van zonnepanelen en een airco aanzienlijk schelen in de energiekosten.

Belgische woningbezitters overwegen warmtepomp om geld te besparen

Ook onze zuiderburen maken zich druk om de energietransitie, juist nu de energieprijzen de pan uitrijzen. Eén derde van de ...
Verder Lezen

Daikin start fabriek voor warmtepompen in Polen

Daikin Europe gaat 300 miljoen euro investeren in een nieuwe fabriek in het Poolse Łódź. In juli 2024 gaat de ...
Verder Lezen

Bouw grootste warmtepomp van Nederland van start

Op dinsdag 5 juli is het startsein gegeven voor de bouw van de grootste warmtepomp van Nederland. De pomp maakt ...
Verder Lezen

In jaar tijd 17 keer zoveel aanvragen voor warmtepompen

Dinsdag 17 mei werd bekend dat de (hybride) warmtepomp vanaf 2026 de standaard wordt. Uit cijfers van de Nederlandse offertevergelijker ...
Verder Lezen

Miljoenennota: “Energietransitie urgenter dan ooit”

Gepubliceerd op

Het verduurzamen van woningen en gebouwen in Nederland is volgens ondernemersorganisatie Techniek Nederland belangrijker dan ooit. Voorzitter Doekle Terpstra vindt het een belangrijk signaal dat het kabinet blijft investeren in verduurzaming. “De hoge uitgaven om de koopkrachtdaling te dempen zijn logisch en terecht,” zegt Terpstra, “maar het mag de aandacht niet afleiden van de noodzaak om steeds meer vaart te maken met de energietransitie.”

Zowel in de Miljoenennota als in de samenleving is volop aandacht voor verduurzaming van woningen en gebouwen. Techniek Nederland waarschuwt dat het tekort aan technische vakmensen met ‘green skills’ een groot risico is voor de energietransitie. Terpstra: “We hebben een veel grotere instroom van ambitieuze technici nodig. De branche biedt starters op de arbeidsmarkt én ervaren werknemers enorme kansen. Op de langere termijn is er nergens zóveel werkgelegenheidsperspectief als in de techniek. We zijn daarom blij met het Actieplan Groene en Digitale banen van het kabinet. Ook het stimuleren van bbl-opleidingen voor zij-instromers in de techniek is een goed streven.”

Verhoging minimumloon slecht idee
De voorzitter van Techniek Nederland vindt de verhoging van het minimumloon met 10%, een slecht idee. Terpstra: “Er zijn veel ondernemers voor wie zo’n verhoging heel slecht uitpakt. Met name onze elektronica-retailers zijn nog aan het herstellen van de coronacrisis. Voor hen kan deze verhoging van het minimumloon de genadeklap betekenen.” Techniek Nederland is teleurgesteld over het uitblijven van compenserende maatregelen, die het kabinet in het vooruitzicht stelde.

Hogere vennootschapsbelasting zet bedrijven onder druk
In het algemeen is Techniek Nederland niet te spreken over de lastenverzwaring voor werkgevers, in de vorm van hogere premies en een verhoging van de vennootschapsbelasting. In een tijd waarin alle kosten sterk toenemen, zetten hogere belastingtarieven de winstgevendheid van bedrijven nog verder onder druk.

Ook ondernemers krijgen een hoge energierekening
De torenhoge energierekeningen vallen niet alleen bij huishoudens op de mat. Ook veel ondernemers dreigen in financiële problemen te komen door de stijgende prijzen van gas, elektriciteit en brandstof. Volgens Terpstra betalen veel bedrijven nu onevenredig veel voor hun energie. Hij vindt het dan ook belangrijk dat het kabinet extra geld uittrekt voor financiering en ondersteuning van de verduurzaming en bedrijven tegemoetkomt in de energiekosten.

Publieke investeringen op peil houden
De Nederlandse infrastructuur is dringend aan modernisering toe. Techniek Nederland dringt er daarom bij het kabinet op aan om de opdrachtenstroom vanuit de overheid op peil te houden.

 

Energietransitie en duurzaam sanitair centraal op SHK Essen

Van 6 tot en met 9 september a.s. wordt in het Duitse Essen de vakbeurs SHK georganiseerd. Ongeveer 400 exposanten ...
Verder Lezen

Beoogde energietransitie onhaalbaar door tekort aan technici

Als er niets gebeurt om het technicitekort op te lossen, is het volgens de meerderheid van de technici (56%) en ...
Verder Lezen

NTA 8800 en haar rol binnen de energietransitie

Op 13 oktober organiseert de Federatie van energieconsultants (FedEC) een lezingenprogramma op de Nationale dag van de Energieadviseur. Het programma ...
Verder Lezen

Tastbare energietransitie

De energietransitie stelt het vakgebied voor interessante uitdagingen, zowel technisch als operationeel. Aalberts hydronic flow control participeert in DreamHûs op ...
Verder Lezen

Italiaanse fabrikant neemt Ned Air over

Gepubliceerd op

De Italiaanse verwarmingsfabrikant Ariston lijft Ned Air in. Dat doet zij door de divisie Centrotec Climate Systems over te nemen, waarvan onder andere ook Wolf en Brink onderdeel uitmaken,. De overname past binnen de wereldwijde groeiambities van het bedrijf. Met de overname van Centrotec Climate Systems ontstaat een groep met meer dan 8.000 medewerkers, met een directe aanwezigheid in 43 landen en met activiteiten in 150 landen. De totale omzet bedraagt jaarlijks meer dan €2 miljard.

Voor de relaties van Ned Air heeft de overname géén gevolgen. Ned Air blijft zich focussen op luchtbehandelingssystemen, schoolventilatie, warmteterugwinunits en dakventilatoren. Directeur Wouter Wijma: “Voor Ned Air brengt deze overname zuiver kansen met zich mee. Door de krachtenbundeling krijgen we toegang tot het wereldwijde distributienetwerk van Ariston. Ook geeft het ons de mogelijkheid om te blijven investeren in innovatieve oplossingen voor het verbeteren van het binnenklimaat.”

Zweedse holding neemt Catec over

Indutrade Benelux heeft alle aandelen van CaTec overgenomen. Met de acquisitie van deze specialist in klimaatmeettechniek realiseert de technische bedrijvengroep ...
Verder Lezen

Acquisitie van Fries installatiebedrijf is grootste overname ooit van Unica

Technisch dienstverlener Unica heeft een overeenkomst getekend voor de acquisitie van de Friese Pranger-Rosier Groep. Dit is het grootste zelfstandige ...
Verder Lezen

Smart infra sector sluit aan bij Techniek Nederland

De brancheorganisaties Techniek Nederland en Astrin fuseren op 1 januari 2021. Astrin vertegenwoordigt bedrijven in de smart infra, de sector ...
Verder Lezen

Atal overgenomen door Hitma

Hitma Groep heeft instrumentatieleverancier Atal overgenomen. Atal werd opgericht in 1994 door Marcel Dix en Perry van Helvoort. Onder de ...
Verder Lezen

Belgische woningbezitters overwegen warmtepomp om geld te besparen

Gepubliceerd op

Ook onze zuiderburen maken zich druk om de energietransitie, juist nu de energieprijzen de pan uitrijzen. Eén derde van de woningbezitters in België overweegt om van verwarmingsinstallatie te veranderen vanwege de stijgende energiefactuur. Daarvan denkt 41% over te schakelen op een warmtepomp. Twee op drie woningbezitters ziet het zelfs als noodzaak om over te stappen op hernieuwbare energie om de energiefactuur laag te houden. 70% denkt bovendien dat de stijgende prijzen de energietransitie zullen versnellen. Dit blijkt uit een grootschalige enquête die Daikin onlangs afnam.

Onze zuiderburen verwarmen nog heel klassiek. Maar liefst 58% bezit nog een gasketel. Een deel van de verklaring hiervoor ligt bij het verouderd woningbestand. Vier op de vijf Belgische woningbezitters woont namelijk in een woning die ouder is dan 15 jaar. Toch zien veel Belgen het belang in van de overstap naar hernieuwbare energie. 65% vindt het zelfs een noodzaak, gezien de huidige economische situatie.

Hernieuwbare energie
De Belg denkt toekomstgericht en wil bijdragen aan een beter klimaat. Drie kwart van de ondervraagde Belgische woningbezitters vindt dit belangrijk. Twee op de vijf verwarmt zelfs hun woning liever niet met fossiele brandstoffen. Ook al omdat het een manier is om de energiekosten te drukken.
Van degenen die van verwarmingsinstallatie willen veranderen, overweegt 41% over te schakelen op een warmtepomp. Desondanks denkt de helft van de Belgische woningbezitters dat warmtepompen alleen interessant zijn voor nieuwbouw. Roderik Desiere, Managing Director bij Daikin Belgium, is het daar niet mee eens: “Er bestaan duurzame alternatieve verwarmingsoplossingen voor ieder bouwproject of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie. Bij een renovatie zijn er wellicht nog bijkomende werkzaamheden nodig om de staat van de woning te verbeteren en zo het hoogst mogelijke rendement uit de warmtepomp te halen.”

Werk aan de winkel
Uit de enquête blijkt dat slechts 5% van de ondervraagden over een warmtepomp beschikt om de woning te verwarmen en koelen. Als voornaamste reden om een warmtepomp te hebben of te overwegen, geven de woningbezitters aan dat ze hiermee geld willen besparen. Eén op de vijf wil vooral zekerheid over de energietoevoer in de toekomst. Iets waar de Belg duidelijk van wakker ligt. Hij/zij is zich bewust van de veranderingen en investeringen die er nodig zijn om futureproof te verwarmen en het hoofd te bieden aan de huidige en toekomstige uitdagingen. Drie op de vijf woningbezitters zijn ervan overtuigd dat dankzij technologische innovaties de huidige energieproblemen in de toekomst opgelost kunnen worden. De keerzijde? Vier op de vijf denkt dat alleen wie veel geld heeft erin zal slagen om de energietransitie te volgen en dat de kloof tussen arm en rijk hierdoor groter zal worden.

Nederlandse huishoudens beperken energieverbruik

Uit een onderzoek van tado°, actief op het gebied van intelligent klimaatbeheer voor woningen, blijkt dat 61,1% van de huishoudens ...
Verder Lezen

Stijgende energieprijzen

Met de oorlog in Oekraïne en de daardoor stijgende energieprijzen realiseert de westerse wereld zich meer dan ooit hoe belangrijk ...
Verder Lezen

Is de kwaliteit en veiligheid van zonnesystemen in België echt beter?

De markt voor zonnestroom groeit onstuimig terwijl er ondertussen een overspannen vraag is naar installateurs. Dat levert de nodige problemen ...
Verder Lezen

Weinig animo bij Belgen om data slimme verwarming te delen

Volgens een onderzoek dat Remeha België heeft laten uitvoeren wil driekwart van de Belgen de informatie van zijn slim verwarmingstoestel ...
Verder Lezen

Zweedse holding neemt Catec over

Gepubliceerd op

Indutrade Benelux heeft alle aandelen van CaTec overgenomen. Met de acquisitie van deze specialist in klimaatmeettechniek realiseert de technische bedrijvengroep de derde overname van dit jaar. CaTec levert als importeur een breed scala aan meetinstrumenten en sensoren in de Benelux. Het bedrijf is opgericht in 1995, heeft 14 medewerkers in dienst en is gevestigd in Wateringen.

Het CaTec-assortiment bevat naast sensoren en transmitters, dataloggers en wetenschappelijke meetapparatuur. De kern van de instrumentatie is gericht op het meten van klimaatparameters en het registreren en analyseren van meetsignalen binnen toepassingen op het gebied van meteorologie, tuinbouw, HVAC, klimaatonderzoek en de proces- en farmaceutische industrie. Het productaanbod wordt aangevuld met aftermarket-services waarbij het bedrijf kalibratie, reparatie en onderhoud biedt, evenals systeemintegratie en technische ondersteuning op locatie.

Groei
Onder de Indutrade Benelux-holding vallen de in de Benelux gevestigde bedrijven van het Zweedse, beursgenoteerde, Indutrade AB. Indutrade richt zich op technologieën voor industriële nichetoepassingen. De aangesloten bedrijven brengen technische componenten en systemen op de markt en verzorgen service-activiteiten.
Indutrade heeft als doel te groeien met bedrijven waarin technische expertise, klantgerichtheid en een lokale infrastructuur centraal staan. De decentrale structuur vormt het hart van de bedrijfscultuur en -strategie. Hierdoor behouden de aangesloten bedrijven hun identiteit en autonomie.

Nauwkeurige meting van vochtigheid en temperatuur

Catec heeft een digitaal sensor-element voor uiterst nauwkeurige vochtigheids- en temperatuurmeting in haar assortiment. Het sensor-element HTE501 van E+E Elektronik ...
Verder Lezen

EE1950 relatieve vochtigheid module

De EE1950 relatieve vochtigheid module is geoptimaliseerd voor het zeer nauwkeurig meten van het dauwpunt klimaatkamers en andere besloten ruimten ...
Verder Lezen

Draadloos platform voor luchtsnelheid en verschil drukmetingen

De AirPro instrumenten zijn revolutionaire “draadloze” meetoplossingen voor het meten van luchtsnelheid en druk in combinatie met Smartphone en App! ...
Verder Lezen

Verschildrikmeters voor lucht en agressieve gassen

Catec brengt een nieuwe EE600 serie op de markt voor het meten van verschildruk in HVAC toepassingen. De opnemers zijn ...
Verder Lezen

“Eerst lucht en vuil verwijderen”

Gepubliceerd op

John Visser uit Vianen is een installateur die zich volledig heeft gespecialiseerd in het waterzijdig inregelen van verwarmingsinstallaties. Hij wordt tegenwoordig vaak benaderd door mensen die energie willen besparen of een probleem met een radiator of vloerverwarming die niet goed warm wordt. “Dan ga ik de installatie eerst analyseren op mogelijke oorzaken en als dat nodig is beter waterzijdig inregelen. Ik verbaas mij nog elke week over standaard ingestelde cv-ketels en warmtepompen en verkeerd aangesloten radiatoren, terwijl goed waterzijdig inregelen al twee jaar verplicht is. Verder presteren veel installaties na enkele jaren slechter door de aanwezigheid van lucht en vuil in het systeemwater.”

Verwarming- en koelinstallaties verliezen na verloop van tijd rendement door het dagelijks gebruik. Uit onderzoek daarnaar blijkt dat lucht- en vuilophoping in de installatie belangrijke veroorzakers zijn. Zonder zich van dit probleem bewust te zijn compenseren veel mensen rendementsverliezen met langer verwarmen op een hogere temperatuur, waardoor ze teveel energiekosten betalen.

Oplossing
“Als er lucht en vuil in de installatie zit, moet dat eerst worden verwijderd met aparte lucht- en vuilafscheiders”, zegt Visser. “Lucht verwijder je namelijk het meest effectief in de aanvoerleiding en vuil in de retourleiding. Vervolgens ga ik ketel- of warmtepompafhankelijk de hele installatie optimaal waterzijdig inregelen. Daarbij meet ik het temperatuursverloop in de installatie en zijn wellicht nieuwe instelbare ventielen nodig. Uiteraard worden verkeerd aangesloten radiatoren ook verbeterd. Omdat er een groot aantal merken en typen cv-ketels en warmtepompen wordt geleverd met allerlei instellingen, is dat specialistisch werk dat je vaak moet doen voor het beste resultaat.”

Voordelen
Waterzijdig inregelen levert tussen de 5 en 10% besparing aan energiekosten op, waardoor het werk dat er in bestaande installaties voor nodig is al in 3 tot 4 jaar wordt terugverdiend. Hoewel het bij nieuwe of te renoveren installaties verplicht is, gebeurt het in de praktijk amper of onvoldoende. Een ander belangrijk voordeel is minder slijtage en storingen van de cv-ketel of warmtepomp, wat de levensduur verlengt. “Waterzijdig inregelen is in mijn visie een nog onbekende basis voor de energietransitie waar iedereen de komende jaren mee te maken krijgt”, concludeert Visser. “Consumenten en bedrijven die energie willen besparen kunnen beter eerst de huidige installatie optimaal laten inregelen, voordat ze gaan investeren in isolatieverbeteringen en zonnepanelen

SHK Essen in teken van warmtetransitie en slim sanitair

Gepubliceerd op

Deze week is de SHK Essen gehouden. De internationale vakbeurs op het gebied van sanitair-, verwarmings- en klimaattechniek telde 400 exposanten uit 15 landen. Ze presenteerden in Messe Essen hun aanbod op het gebied van sanitair, verwarming, klimaatregeling en digitaal gebouwenbeheer. Tot de hoofdthema's behoorden technische oplossingen op het gebied van de warmtetransitie, hygiëne in binnenruimten en drinkwater en digitale badkamers.

Ook op deze beurs stond klimaatbescherming centraal. Hans Peter Sproten, hoofdbestuurder van de branchevereniging SHK NRW, hierover: “Zonder een sterke installatiebranche kunnen de klimaatsbeschermingsdoelstellingen in geen enkele fase worden behaald. De sector vindt hiervoor pragmatische oplossingen, ondanks het huidige tekort aan materialen. Daarnaast neemt door de hoge energieprijzen de vraag toe naar verwarmingssystemen die niet alleen het milieu ontzien, maar ook kostenefficiënt en blijvend voorzienend zijn. Dat zien we ook terug in de orderboeken van de gespecialiseerde bedrijven op dit gebied, waarvan de planning volgens het Zentralverband SHK momenteel tot 17,9 weken in de toekomst ligt, een record.”

Focus op warmtepompen
De verwarmingsbranche geldt als centrale sector voor het bereiken van de doelen op het gebied van klimaatbescherming. De focus ligt daarbij op warmtepompen. In de eerste helft van 2022 was dit met 25 procent het meest gekozen verwarmingsmiddel, ook al omdat warmtepompen inmiddels efficiënt kunnen worden toegepast in zowel nieuwe als bestaande gebouwen. Een ander onderwerp dat op de beurs veel aandacht kreeg was het verwarmen met waterstof via brandstofcelverwarmingssystemen of H2-ready hoogrendementsketels (condensatieketels). Daarnaast presenteerden verschillende producenten energiebeheersystemen voor eindgebruikers om in gebouwen een maximale efficiëntie mogelijk te maken.

Barrièrevrije badkamers
De sanitairbranche was in Essen breed vertegenwoordigd met onder andere armaturen, douchewanden, badkamersmeubels, accessoires, drinkwatersystemen en ontwateringsoplossingen. De belangrijke trends in deze sector zijn onder andere comfort en design in de badkamer en barrièrevrije badkamers. Daarnaast waren er slimme oplossingen te zien, zoals digitale en touch-free bediening van watertoepassingen en duurzame producten van natuurlijke materialen.

Vakfora
SHK Essen organiseerde deze editie voor het eerst ook meerdere vakfora. Onder de titels ‘Perspectief voor elektriciteit, zonne-energie en zelfvoorzienende verwarming’ en ‘Waterstof in de praktijk’ stonden de twee energiedragers van de toekomst centraal. Tevens werden verschillende lezingen gehouden over industriële oplossingen voor de energietransitie. Verder behandelde de branchevereniging SHK NRW verschillende thema's op het gebied van hygiëne en leven binnenshuis. Er konden zo'n dertig lezingen worden bijgewoond over onder andere luchthygiëne, drinkwaterhygiëne en schadelijke stoffen. Bovendien was er een bijbehorende tentoonstelling, waar onder andere het ‘Trefpunt Drinkwater’ deel van uit maakte, met oplossingen en producten voor een gewaarborgde drinkwaterhygiëne.

Duurzaam warmte- en koudesysteem voor nieuwbouw

Gepubliceerd op

De gemeente Amsterdam en Eneco hebben een overeenkomst gesloten voor de aanleg van een van de grootste duurzame warmte- en koudeprojecten voor nieuwbouwwoningen in Nederland. Het systeem wordt gebouwd op het Amsterdamse Strandeiland. Bij de ontwikkeling van het nieuwste eiland van IJburg wordt een energieneutrale woonomgeving gemaakt, waarin dit duurzame warmte- en koudesysteem een belangrijk element vormt.

De woningen en voorzieningen die op Strandeiland komen, worden aangesloten op een lokale warmte- en koeling-voorziening. Eneco gaat hiervoor de warmte onttrekken uit het oppervlaktewater van het IJmeer, waarna het wordt opgewaardeerd naar warmte geschikt voor het warmtenet of opgeslagen in bodembronnen. Hiermee kunnen de toekomstige bewoners en gebruikers rekenen op een duurzaam systeem voor een comfortabele temperatuurbeheersing van het pand.

Criteria
Onder andere duurzaamheid en klanttevredenheid, voor zowel projectontwikkelaars als toekomstige bewoners, zijn belangrijke criteria in de ontwikkeling van het warmtenet. Eneco voldoet aan deze criteria, wat resulteert in een overeenkomst om 30 jaar lang warmte en koeling te leveren aan de bewoners en commerciële en maatschappelijke voorzieningen. In 2023 starten de eerste werkzaamheden, zodat in 2025 de eerste bewoners van Strandeiland direct gebruik kunnen maken van het nieuwe warmte- en koudesysteem.

Investeren in een duurzame stad
De aanleg van het warmte- en koudesysteem op Strandeiland draagt in belangrijke mate bij aan de ambitie van Amsterdam om in 2040 aardgasvrij te zijn als stad. In Amsterdam zijn meerdere vergelijkbare warmtevoorzieningen al in gebruik, bijvoorbeeld op het naastgelegen Centrumeiland en rond de kantoren van de Zuidas. De WKO voorziening op Strandeiland is straks het grootste duurzame warmtesysteem van Nederland voor 8.000 huizen, waarvan circa 40% sociale huur is, en 120.000 m2 aan voorzieningen zoals scholen, winkels en horeca.

Duurzame stadswijk
Door de ligging aan de IJburgbaai, het lange stadsstrand en de relatie met het water, wordt Strandeiland een ontspannen woonomgeving, uniek in Amsterdam. Duurzaamheid is hier enorm belangrijk. De woningen worden met duurzame materialen gebouwd op een natuur inclusieve wijze, dat wil zeggen met bijvoorbeeld ingebouwde vogelnestkastjes en groene daken. Zonnepanelen op de woningen wekken evenveel energie op als de bewoners nodig hebben. De ambitie is om Strandeiland zelfs energieleverend te maken; het levert meer energie op dan het verbruikt.

Hoge ambities rond nieuwbouw en verduurzaming zijn realiseerbaar

De ambitie van het kabinet is om tot en met 2030 900.00 nieuwbouwwoningen te realiseren en 1.500.000 bestaande woningen aardgasvrij ...
Verder Lezen

Duurzaam warmte- en koudesysteem voor drie deelgebieden in Amsterdam

Energieleverancier Eneco gaat zorgen voor het collectief warmte- en koudenet voor verwarming, koeling en warm kraanwater in drie deelgebieden in ...
Verder Lezen

Installaties in circulaire (ver)nieuwbouw

Is het wel mogelijk om circulaire installaties te ontwerpen? Met die vraag in het achterhoofd wordt nu geëxperimenteerd in een ...
Verder Lezen

Kennisclip: koudetechniek voor niet koudetechnici

Op een normale werkdag volgen zo’n tweehonderd monteurs en mbo-studenten praktijk- en theorielessen bij Opleidingscentrum GO. Nu ligt de parkeerplaats ...
Verder Lezen

De techniek achter Pinterest-badkamers testen

Gepubliceerd op

Veel mensen baseren hun keuzes voor de badkamer op basis van plaatjes, prijzen en moodboards op Pinterest. Als installateur kijk jij verder dan het mooie plaatje, want uiteindelijk wil je niet alleen een mooie badkamer afleveren, maar ook eentje waar mensen nog lang plezier van hebben en die bij de leefstijl van je klanten past. Maar dan wil je wél weten welke technieken er achter die perfecte Pinterest-plaatjes schuilgaan. En hoe kan dat beter dan door de producten zelf te testen?

Anno 2022 valt er waanzinnig veel te kiezen als het om de badkamer gaat. Van toiletkraantje tot inbouw regendouche en van brede watervalstraal tot waterbesparende douchekop in verschillende kleurafwerkingen. Hiermee is er altijd wel iets voor iedere smaak te vinden, maar dat maakt de keuze niet gemakkelijker op. En dit geldt zowel voor consumenten als voor installateurs. Waar een klant vaak blijft steken op de vraag of die gouden kraan wel past bij de betonlook waskom die ze hebben uitgekozen, denk jij als installateur natuurlijk al een paar stappen verder: hoe hoog moet de kraan zijn om het water goed in de kom te laten landen, is de doucheslang bij het bad lang genoeg en welk bedieningspaneel is er nodig om de grote regendouche te bedienen? En dan hebben we het nog niet gehad over het toepassen van energie- en waterbesparende kranen en douches.

Al met al sta ook jij als installateur voor veel keuzes als jij de droombadkamer van jouw klant wilt verwezenlijken. Toch is er vaak meer mogelijk dan je denkt. In The Water Studio in Amsterdam kun je sparren met experts over de te maken keuzes en kun je verschillen zelf ervaren aan de hand van werkende kranen en douches. Je kunt zelf testen wat waterdruk met de prestaties van een douche doet, voelt de verschillen tussen ‘normale’ en waterbesparende douchekoppen en merkt hoe soepel een kraangreep beweegt.

Wist je bijvoorbeeld dat bijna alle waterbesparende douchekoppen maximaal 9 liter per minuut verbruiken? Dit geldt zowel voor kleine handdouches als voor de grotere regendouches. Dankzij een aangepaste watervoering (EcoSmart) en doordat het water dankzij de Airpower-technologie met water wordt verrijkt, merk je hier nauwelijks iets van. Wie de proef op de som wil nemen, kan in The Water Studio een waterbesparende- en een reguliere douchekop naast elkaar aanzetten om ze te vergelijken met elkaar of met één van de meer dan 15 andere straalsoorten.

In de technische ruimte van The Water Studio kun je je  helemaal uitleven met alles wat het loodgietershart begeert: met werkende douches op een douchebron, heel veel leidingen en meetapparatuur kun je verschillende installaties simuleren om bijvoorbeeld te zien welk effect waterdruk op bepaalde douchekoppen kan hebben en hoe verschillende technologieën werken. De technische ruimte is alleen beschikbaar op afspraak. Hier kun je samen met experts de nieuwste kraan- en douchetechniek leren kennen. En die kennis komt natuurlijk perfect van pas als jij jouw klant van advies wilt voorzien.

Dus of het nu je klant is die niet kan kiezen tussen mat zwart en Brushed Black Chrome PVD, of dat je zelf even meer wilt weten over verschillende inbouwsituaties bij een bepaalde douche, soms moet je het gewoon even zien, voelen en ervaren om tot de juiste keuzes te komen. Je ervaart het verschil in The Water Studio Amsterdam. Dit Experience Center van de merken hansgrohe en AXOR design bevindt zich op de Naritaweg 126 in Amsterdam. Voor meer informatie kun je kijken op waterstudio-amsterdam.nl of contact opnemen met waterstudio@hansgrohe.nl. Langskomen op werkdagen tussen 8 en 17 uur kan natuurlijk ook!

 

Dit artikel is aangeleverd door hansgrohe als commerciële boodschap

 

Interesse voor airco’s haalt nog niet niveau van afgelopen jaren

Gepubliceerd op

De laatste jaren volgt de interesse in airco’s duidelijk het weer. Het moet eerst écht warm worden alvorens Nederlanders willen investeren in verkoeling. Voorgaande jaren gebeurde dat al in juni, terwijl 2020 in augustus nog een tweede piek kende. Dit jaar lijkt de animo echter pas eind juli toe te nemen, nu we enkele hete dagen achter de rug hebben. Desalniettemin ligt de mate van interesse aanzienlijk lager dan de topmaanden van 2020 en 2021.

Dit alles blijkt uit cijfers van vergelijkingswebsite Slimster en Google Trends zien. Marco Schuurman, eigenaar van Slimster, merkt dat de Nederlandse consument momenteel huiveriger is voor dergelijke grote uitgaven. “Bij de aanschaf van een airco praat je over meerdere duizenden euro’s. Daarbij komt nog dat zo’n airco veel stroom verbruikt, wat momenteel ook bepaald niet goedkoop is. Mensen houden in deze onzekere tijden liever de hand op de knip”, aldus Schuurman. Het beeld dat hij schetst wordt bevestigd door het CBS, dat vorige week berichtte dat het consumentenvertrouwen momenteel op een dieptepunt zit.

Juni kouder, juli warmer
Wie overigens het idee heeft dat het dit jaar gewoonweg niet zo warm is als voorgaande jaren, lijkt het mis te hebben. De maand juni was weliswaar een halve graad minder warm dan juni 2020 en een graad minder dan dezelfde maand vorig jaar, maar juli is daarentegen weer iets warmer. Deze relatief kleine verschillen kunnen de achterblijvende belangstelling voor airco’s dus niet verklaren. De verwachting van Weerplaza is overigens dat augustus uitkomt op een gemiddelde temperatuur van 18,2 graden. Dat is iets minder dan het juli-gemiddelde tot nu toe, waardoor de kans op een explosieve toename in vraag naar airco’s niet in de lijn der verwachting ligt.

Warmtepompen juist aanhoudend populair
Opvallend is volgens Schuurman dat de belangstelling voor met name hybride warmtepompen en isolatie de laatste maanden juist onverminderd groot blijft. Ook dat zijn ingrepen waar de nodige kosten mee gemoeid zijn. “Maar die verdienen zich juist weer terug”, legt Schuurman uit. “Door nu beter te isoleren, heb je komende winter minder energiekosten. Hetzelfde geldt voor de warmtepomp."

Een icoon van hedendaagse airconditioning

De derde generatie Daikin Emura is een combinatie van een aantrekkelijk design en de meest geavanceerde technologie, waarmee hét perfecte ...
Verder Lezen

Airconditioners met cashback

Climate Airconditioners van Nefit Bosch zijn sinds kort verkrijgbaar via de meeste groothandels. De airconditioners kenmerken zich door hun prijs-prestatieverhouding ...
Verder Lezen

Eén op de vijf huishoudens heeft inmiddels airco

Het wordt steeds vaker tropisch heet in Nederland en de airco wint terrein. In circa één op de vijf huishoudens ...
Verder Lezen

Grote drukte bij installatiebedrijven voor airco’s

Na dit weekend krijgen we mogelijk lokaal te maken met de eerste hittegolf van dit jaar. De vraag naar airco’s ...
Verder Lezen

Nieuwe versie BRL 6000-25 over gas

Gepubliceerd op

De nieuwe versie BRL6000-25 ‘Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas’ van InstallQ is verschenen. Deze versie van 15 juni 2022 is aangewezen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en is als toegelaten certificatieschema geregistreerd in het Register Gasverbrandingsinstallaties (CS-1001). Met de BRL voldoen bedrijven aan wettelijke eisen.

Ieder jaar vallen er doden en gewonden door koolmonoxide. Om die reden is op 1 oktober 2020 de wettelijke regeling CO-certificering (Gasketelwet) aangenomen. Die stelt dat vanaf 1 januari 2023 alleen gecertificeerde installatiebedrijven en monteurs met een Bewijs van Vakmanschap CO nog bepaalde werkzaamheden mogen uitvoeren aan gasinstallaties, rookgasafvoervoorzieningen of verbrandingsluchttoevoeren. Met een InstallQ-certificering voor BRL6000-25 voldoen bedrijven aantoonbaar aan de wettelijke eisen die worden gesteld in het Bouwbesluit (paragraaf 1.8).

Belangrijke wijzigingen
De betreffende installatiebedrijven behoren zich op de hoogte te stellen van de inhoud van de nieuwste versie van 15 juni 2022. Want als gevolg van de toetsingen door TloKB en de RvA zijn belangrijke verbeteringen en wijzigingen aangebracht in de voorlaatste versie van 3 december 2020 (ingetrokken per 15 juni). De digitale versie van BRL6000-25 en een daarin opgenomen interpretatiebesluit, zijn via Open.ISSO.nl gratis beschikbaar (na registratie met een profiel). De BRL is ook te bestellen in drukwerk.

Zorgvuldige beoordelingsprocedure
Aan de wettelijke goedkeuring van de door InstallQ opgestelde BRL6000-25 gaat een zorgvuldige procedure vooraf. Op 24 juni 2022 heeft de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TLoKB) de nieuwe versie van de BRL6000-25 positief beoordeeld. Het schema was al op 15 juni 2022 bindend verklaard door het bestuur van InstallQ en op 7 juni goedgekeurd door de Raad voor Accreditatie (RvA). Hiermee is de beoordelingsprocedure volledig doorlopen en is het certificatieschema definitief.

Nieuwe norm voor rook- en warmteafvoer

NEN en Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) hebben samengewerkt aan de nieuwe uitgave van NEN 6093 ‘Brandveiligheid van gebouwen - Beoordelingsmethode ...
Verder Lezen

Herziene norm voor verbrandingsinstallaties

NEN 3028 ‘Eisen voor verbrandingsinstallaties’ is herzien en gepubliceerd ter commentaar. Tot nu toe was de norm van toepassing op ...
Verder Lezen

Norm voor rookgasafvoer gepubliceerd

De norm voor grotere gebouwgebonden rookgasafvoersystemen, NEN 2757-2, is gepubliceerd. De norm wordt op termijn aangewezen door het Bouwbesluit 2012 ...
Verder Lezen

Bodem-warmtepomp én BRL-gecertificeerde ondersteuning voor installateurs

De nieuwe Compress 7001i LWMF is het eerste model van een serie bodemwarmtepompen die Nefit Bosch  op de Nederlandse markt ...
Verder Lezen

Energietransitie en duurzaam sanitair centraal op SHK Essen

Gepubliceerd op

Van 6 tot en met 9 september a.s. wordt in het Duitse Essen de vakbeurs SHK georganiseerd. Ongeveer 400 exposanten uit 16 landen zullen hun aanbod op gebied van sanitair, verwarming, klimaatregeling en digitaal gebouwenbeheer presenteren. Tot de hoofdthema's behoren technische oplossingen voor de toepassing van de warmtetransitie, hygiëne in binnenruimten en hygiëne bij drinkwater en digitale badkamers. Daarnaast zijn er verschillende vakfora, waaronder een eigen podium voor zonne-energie.

Voor de eerste keer heeft SHK Essen een apart beursgedeelte over het onderwerp fotovoltaïsche energie (zonne-energie). In hal 2 presenteren exposanten in een vakforum hun aanbod rondom verwarmen, ventileren, koelen en opwarmen van drinkwater met zonne-energie. De producten omvatten o.a. componenten en functionele onderdelen voor fotovoltaïsche systemen en energieopslagsystemen, en er is ook informatie over aanvragen en vergunningen. In hal 2 tonen ook de exposanten van werktuigen en technische uitrusting hun aanbod.

Klimaattechniek
In de hallen 1 en 3 worden de thema's verwarmingstechniek, ventilatie en klimaatbeheersing, hernieuwbare energiesystemen, en gebouwbeheersystemen en -meettechniek gepresenteerd. Een ander belangrijk onderwerp is verwarmen met waterstof via brandstofcelverwarmingssystemen of H2-ready hoogrendementsketels (condensatieketels). Tevens tonen de fabrikanten energiemanagementsystemen.

Sanitair
De sanitairsector is opgedeeld in sanitairobjecten in hal 5 en sanitairinstallaties en watertechniek in hal 6. De trends in de sectoren zijn onder andere meer comfort en design in de badkamer, en barrièrevrije badkamers. Daarnaast bepalen slimme oplossingen zoals digitale en touch-free bediening van watertoepassingen en duurzame producten van natuurlijke materialen, het aanbod van de fabrikanten.

Meer vakinformatie
Naast de sanitair- en verwarmingsmerken zijn er gespecialiseerde fora die hun opwachting maken op de beurs. Het Duitse forum voor hygiëne in de binnenruimte van de vakvereniging SHK NRW gaat in hal 6 in op de afstemming van hygiëne en wonen in binnenruimten. Hoofdthema's van de dagelijks wisselende vaklezingen zijn innovaties op het gebied van luchthygiëne en de omgang met verontreinigende stoffen, die ook het onderwerp zijn van een begeleidende tentoonstelling.
Op het trefpunt ‘Trinkwasser der Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach’ presenteren exposanten hun diensten, ideeën en producten met betrekking tot de levering van zuiver en hygiënisch veilig drinkwater.
Een ander vakforum focust zich op een toekomstige energiedrager. Op het dialoogplatform ‘Wasserstoff-Praxis im Dialog’ in hal 2 maken praktische kennis en tentoonstellingen hun opwachting bij de beursbezoekers over het gebruik van op waterstof gebaseerde technologieën. Het gaat hierbij zowel om toepassingsgebieden als om apparaten en componenten. Ook de Campus opleiding voor ambachtslieden en de Start-up-Area zijn in hal 2 aanwezig.

Meer informatie op: www.shkessen.de

VSK 2022: sfeer prima maar uitstraling veranderd

Na twee jaar corona-ellende kon en mocht het weer: een beursvloer vol met exposanten en bezoekers. Met enige vertraging vindt ...
Verder Lezen

Beoogde energietransitie onhaalbaar door tekort aan technici

Als er niets gebeurt om het technicitekort op te lossen, is het volgens de meerderheid van de technici (56%) en ...
Verder Lezen

NTA 8800 en haar rol binnen de energietransitie

Op 13 oktober organiseert de Federatie van energieconsultants (FedEC) een lezingenprogramma op de Nationale dag van de Energieadviseur. Het programma ...
Verder Lezen

Grohe voorziet eerste 3D-geprinte woning in ons land van sanitair

De badkamer en de toiletruimte van de eerste Nederlandse woning van 3D-geprint beton, onderdeel van het ‘Project Milestone’, is voorzien ...
Verder Lezen

Daikin start fabriek voor warmtepompen in Polen

Gepubliceerd op

Daikin Europe gaat 300 miljoen euro investeren in een nieuwe fabriek in het Poolse Łódź. In juli 2024 gaat de nieuwe fabriek van start met het produceren van residentiële warmtepompen, als vierde locatie naast Daikin’s bestaande Europese productiesites in België, Tsjechië en Duitsland. Deze investeringen komen bovenop de vorig jaar aangekondigde 840 miljoen euro in bestaande fabrieken en het nieuwe Daikin R&D center.

Edwin Hoogerwerf, Managing Director van Daikin Nederland over de nieuwe ontwikkelingen: “Onze warmtepompen worden in onze Europese R&D centra ontwikkeld en in onze Europese fabrieken geproduceerd. Hierbij zijn onze Nederlandse specialisten betrokken, wat maakt dat de warmtepompen naadloos aansluiten op de behoefte van de Nederlandse markt. Met uitbreiding van onze capaciteit in Europa zetten wij onze huidige inspanningen om de door het kabinet gestelde doelstellingen voor een duurzaam Nederland te behalen.”

Topprioriteit
Binnen het global 5 jarenplan van Daikin wordt Europa beschouwd als een regio met topprioriteit voor het uitbreiden van Daikin’s bedrijfsonderdeel voor verwarming middels warmtepompen. Toshitaka Tsubouchi, President van Daikin Europe hierover: “Daikin gaat de uitdaging aan om de  transitie van cv-ketels op fossiele brandstof naar warmtepompen mogelijk te maken. Om dat te realiseren, hebben we onze productontwikkeling en servicemogelijkheden versterkt, en kondigen we aan een nieuwe fabriek in Polen op te richten. Deze fabriek zal de grootste productiecapaciteit warmtepompen voor verwarming binnen de Daikin Europe Group hebben.”

Krachtig antwoord
Hiromitsu Iwasaki, Vice President van Daikin Europe voegt toe: “Door kapitaalinvesteringen en het creëren van meer  werkgelegenheid in onze bestaande warmtepompfabrieken in Europa breiden we onze productiecapaciteit uit. Het besluit om deze gloednieuwe fabriek te openen, toont dat Daikin een krachtig antwoord biedt op de stijgende vraag in Europa. Tegen 2025 zullen in de nieuwe fabriek 1.000 werknemers aan het werk zijn. Dankzij onze inspanningen kunnen we tegen 2025 vier keer ons huidige volume produceren en een productiesysteem creëren dat op een stabiele manier aan een snelgroeiende markt weet te leveren. Met deze nieuwe fabriek zetten we onze nabijheidsstrategie voort, wat betekent dat alle verwarmingsproducten die in Europa worden verkocht ook in Europa worden gemaakt.”

Daikin Europe behaalt beste resultaat ooit

Daikin Europe heeft zijn financiële groepsresultaten bekendgemaakt voor het boekjaar 2021, dat liep van 1 april 2021 tot 31 maart ...
Verder Lezen

Daikin breidt circulaire koudemiddel strategie uit

Daikin Applied Europe heeft onlangs zijn L∞P programma uitgebreid en gaat gecertificeerd, gerecycled R-134a-koudemiddel gebruiken voor koudwatermachines/warmtepompen. De doelen van ...
Verder Lezen

Daikin neemt Experience Center in gebruik

Daikin Nederland heeft onlangs haar eerste Daikin Experience Center geopend, waar geïnteresseerden innovaties op het gebied van airconditioning, warmtepompen en ...
Verder Lezen

Daikin Europe breidt uit in opslag, trainingen en leveringen

Daikin Europe ziet een versnelde groei van warmtepompen in Europa. Het jaarlijks aantal geïnstalleerde warmtepompen zal in 2030 gegroeid zijn ...
Verder Lezen

Nieuwe naam voor innovatie-aanjager bouw en techniek

Gepubliceerd op

Het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) is omgedoopt tot TKI Bouw en Techniek. Binnen het Thema Energie & Duurzaamheid is hiermee een serieuze plek verkregen in het nationale missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Als Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) heeft de organisatie meer slagkracht voor het aanjagen van innovatie in de ontwerp-, bouw- en technieksector. TKI Bouw en Techniek richt zich daarbij specifiek op circulair bouwen, levensduurverlenging, klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen. TKI Bouw en Techniek wil samen met TKI Urban Energy een snelle transitie naar een CO2-vrije en toekomstbestendige gebouwde omgeving mogelijk maken.

Tijdens de live streaming talkshow BTIC Talks is de nieuwe naam gelanceerd. Doekle Terpstra, voorzitter van het dagelijks bestuur van TKI Bouw en Techniek: “Ik ben er trots op dat innovatie en opschaling in de gebouwde omgeving structureel geborgd wordt. Het innovatie-ecosysteem dat het BTIC heeft opgezet voor de ontwerp-, bouw- en technieksector kunnen we nog beter vormgeven omdat we als TKI over een eigen gereedschapskist beschikken.” TKI Bouw en Techniek heeft door de verankering in het topsectoren- en innovatiebeleid een directe koppeling met het beleid van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken.

Over TKI Bouw en Techniek
TKI Bouw en Techniek heeft als doel om in 2050 te komen tot een toekomstbestendige gebouwde omgeving. Opgavegericht innoveren staat centraal met aandacht voor de praktijk, scholing en een cultuuromslag. TKI Bouw en Techniek richt zich op drie Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogramma’s:

  1. Circulaire bouw en infrastructuur
    Dit programma zet in op innovatie in nieuwe ontwerpstrategieën en -processen voor circulair onderhoud, reparatie, volhoudbaarheid, modulariteit, aanpasbaarheid en demonteerbaarheid op verschillende schaalniveaus; van product-, component-, en gebouwniveau tot stedenbouw. Speciale aandacht gaat uit naar de kansen die digitalisering en industrialisatie bieden.
  2. Levensduurverlenging Gebouwde Omgeving
    Door de ontwikkeling van geautomatiseerde data- en inspectietechnieken, datagedreven reststerkte- en voorspellingsmodellen, digital twins en de toepassing van nieuwe, circulaire materialen en reparatietechnieken wordt bijgedragen aan het optimaal instandhouden, aanpassen en benutten van bestaande gebouwen en civiele droge infrastructuur.
  3. Klimaatadaptief, natuurinclusief en omgevingsbewust bouwen
    Innovaties binnen dit programma richten zich onder andere op gebiedsgerichte, klimaatrobuuste en natuurinclusieve ontwerpmethodieken, (lokale) oplossingen tegen wateroverlast en hittestress, emissiereducerende bouw- en onderhoudsmethodes en nieuwe vormen van ketensamenwerking om dit mogelijk te maken. Deze programma’s worden opgezet en uitgevoerd vanuit de samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en gebruikers. Alle opgedane kennis wordt gedeeld. TKI Bouw en Techniek werkt daarbij samen met TKI Urban Energy, dat zich vooral richt op verduurzaming van bestaande bouw en zonne-energie, en met andere TKI’s op het gebied van cross-over thema’s zoals digitalisering, industrialisering en human capital.

Over het BTIC
In 2019 is het Bouw en Techniek Innovatiecentrum vanuit De Bouwagenda ontstaan als publiek-private samenwerking tussen drie overheden, drie brancheverenigingen en drie kennisinstellingen. Het doel was om innovatie in de sector te versnellen. Met de markt, kennisinstellingen en de overheid gezamenlijk wordt programmatisch gewerkt aan de benodigde innovaties waarmee de grote maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt. Dat wordt nu voortgezet in de TKI Bouw en Techniek.

Drijvend clubhuis

In de Tweede Haven te Scheveningen ligt sinds kort een drijvend clubhuis. Het nieuwe onderkomen van de lokale Jachtclub sluit ...
Verder Lezen

De Verwondering

Basisschool De Verwondering in Almere kan met recht een landmark worden genoemd. Het gebouw is circulair, duurzaam en opgetrokken volgens ...
Verder Lezen

De Waterrevolutie

De EPC ging ten onder aan zijn eigen succes. Op meer hadden we niet kunnen hopen als sector. Maar nu ...
Verder Lezen

Bouw grootste warmtepomp van Nederland van start

Gepubliceerd op

Op dinsdag 5 juli is het startsein gegeven voor de bouw van de grootste warmtepomp van Nederland. De pomp maakt onderdeel uit van een aquathermie-installatie van Eneco waarmee straks duurzame warmte wordt geproduceerd voor circa 20.000 huishoudens in gemeente Utrecht en Nieuwegein. De warmtepomp komt te staan op het terrein van de rioolwaterzuivering Utrecht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Daar gaven dagelijks bestuursleden Constantijn Jansen op de Haar en Els Otterman van De Stichtse Rijnlanden samen met Cees de Haan en Manja Thiry van Eneco het officiële startsein voor de bouw. Bij een voorspoedig verloop van de bouw vormt de installatie eind 2023 een nieuwe duurzame warmtebron.

Op het terrein van de rioolwaterzuivering Utrecht wordt dagelijks zo’n 65 miljoen liter afvalwater gezuiverd. Het afvalwater dat de zuivering binnenkomt is relatief warm. Met de komst van de aquathermie-installatie vloeit de warmte niet meer weg, maar wordt de temperatuur van het gezuiverde water gebruikt voor het warmtenet. Met een warmtewisselaar en de warmtepomp wordt het water van het warmtenet op een hoge temperatuur van 75 graden gebracht. Daarna wordt dit water aan het warmtenet geleverd. Om continu te kunnen beschikken over voldoende warmte realiseert Eneco ook een buffervat van ongeveer 18 meter hoog en 18 meter breed.

583.000 GJ aan warmte
Om de warmtepomp aan te sluiten op het bestaande warmtenet, legt Eneco een nieuwe warmteleiding van 600 meter lang aan. Jaarlijks levert de installatie dan 583.000 GJ aan warmte aan het stadswarmtenet. Dit is voldoende om circa 20.000 woningen te voorzien van duurzame warmte. Dat is zo’n 15% van de totale warmtevraag van het stadswarmtenet van Utrecht en Nieuwegein. Het warmtepompgebouw zelf gaat ook energie opwekken doordat het wordt voorzien van 177 zonnepanelen die samen jaarlijks 40.000 kWh aan energie opleveren. Dat is vergelijkbaar met het energieverbruik van 13 huishoudens.

Klimaatneutraal
Zowel Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden als Eneco hebben de ambitie klimaatneutraal te worden. Door de nauwe samenwerking van beide partners in het combineren van rioolwaterzuivering met het opwekken van warmte ontstaat een nieuwe duurzame warmtebron. Hiermee investeren zij direct in het verduurzamen van de stadswarmte van gemeente Utrecht en Nieuwegein. Gemeenten die eveneens de ambitie hebben om klimaatneutraal te functioneren.
Els Otterman, dagelijks bestuurder HSDR: “Aquathermie is een duurzame warmtebron met veel potentie, zonder de bezwaren van wind- en zonne-energie. Maar liefst 40% van de woningen en bedrijfsgebouwen in onze regio kunnen  we verwarmen met warmte uit afvalwater en oppervlaktewater. De bouw van deze warmtepomp is dan ook een prachtig inspirerend en concreet voorbeeld voor gemeenten, energiebedrijven en andere samenwerkingspartners.”
Cees de Haan, Directeur Asset Development Eneco: “Samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zetten wij in op het versnellen van de energietransitie. Met de installatie die we nu bouwen, zijn we in staat om aanwezige restwarmte in het rioolwater te benutten voor ons warmtenet in Utrecht en Nieuwegein. Hiermee voorzien we vanaf eind 2023 circa 20.000 huishoudens van duurzame warmte. Een prachtig voorbeeld van een volledig duurzame energievoorziening.”

In jaar tijd 17 keer zoveel aanvragen voor warmtepompen

Dinsdag 17 mei werd bekend dat de (hybride) warmtepomp vanaf 2026 de standaard wordt. Uit cijfers van de Nederlandse offertevergelijker ...
Verder Lezen

‘Terugverdientijd warmtepomp iets meer dan 5 jaar’

Een op de zes Nederlanders overweegt de aanschaf van een warmtepomp wanneer de terugverdientijd hooguit vijf jaar bedraagt. Een even ...
Verder Lezen

Monoblock warmtepompen met aanvoer tot 75 °C

Onlangs is NIBE gestart met de levering van de NIBE S2125-serie. Deze modulerende lucht/water monoblock warmtepompen kunnen breed worden toegepast ...
Verder Lezen

Nederlandse startup introduceert AI gedreven hybride warmtepomp

De Nederlandse startup Quatt heeft de ambitie om de komende tien jaar één miljoen Nederlandse woningen te verduurzamen met een ...
Verder Lezen

Klantbeleving in bouw- en installatiebranche opnieuw verbeterd

Gepubliceerd op

Het lukt de branche bouw- en installatie steeds beter om de klantbeleving te verbeteren. Het aantal enthousiaste klanten (promoters) bedroeg in 2021 19% tegenover 13% in 2020. De NPS (Net Promoter Score) is inmiddels boven de nul: +4. Deze stond op -1 in 2020 en zelfs op -11 in 2019. Wel blijft er nog altijd een grote groep passives (66%) die bouw- en installatiebedrijven (nog) niet actief aanbevelen bij anderen. Maar daar zit beweging in, gezien de stijging van het aantal promoters. Zo blijkt uit het benchmarkrapport ‘Customer Experience binnen de bouw- en installatie 2022’ van onderzoeks- en adviesbureau Integron.

Volgens Kay Sijbrandij, consultant customer experience bij Integron, kan geconstateerd worden dat klanten over het algemeen zeer tevreden zijn over de actieve rol van de accountmanager en de betrouwbare samenwerking. “Ook zien we dat tijdige en transparante informatieverstrekking aan klanten de NPS laten stijgen. Om meer klanten uit de grote groep passives over de streep te trekken naar het promoterschap worden ontzorgen en klantgerichtheid genoemd als concrete verbeterpunten. Kijkend naar de toekomst zijn die volledige ontzorging, maar ook digitalisering dé thema’s die een positief effect zullen hebben op de customer experience als ze de juiste aandacht krijgen. Het is zaak voor de branche om in kaart te brengen wat er bij klanten speelt en zo specifiek als mogelijk de klantbehoefte op te halen. Dan kun je daar beter en vooral gerichter op inspelen.”

Laagste gemiddelde tevredenheid van alle branches: 7,4
Hoewel het de branche bouw en installatie al voor het derde jaar op rij lukt om de NPS te laten stijgen, vertaalt zich dat niet direct naar een hele hoge gemiddelde tevredenheid. Deze is met 7,4 zelfs het laagst van alle branches in Nederland. Vooral het onvoldoende bewaken van de projectplanning en het niet tijdig communiceren over meer- of minderwerk tijdens een project blijven onderwerpen die structureel aandacht verdienen. Sijbrandij: “Opvallend is dat klachtafhandeling al twee jaar achter elkaar een 7,1 scoort. Klanten zijn daar dus niet minder tevreden over. Wel kent ‘storingen’ een daling van 0,3 in de customer journey. Van een 7,7 in 2020 naar een 7,4 in 2021. Capaciteitsproblemen en/of gebrek aan kennis of ervaring zijn hierin leidend als het gaat om de tevredenheid hierover.”

Skills medewerkers medebepalend voor betere customer experience
Voor bouw- en installatiebedrijven is het nodig om te investeren in skills en competenties van medewerkers om de customer experience te verbeteren. De branche zit te springen om technisch geschoolde vakmensen. “Zeker nu de werkzaamheden binnen de sector weer toenemen na alle coronaperikelen is het van groot belang om kennis en skills te verbinden aan de organisatie om de klant optimaal te bedienen”, zegt Sijbrandij. “Bovendien werkt dat twee kanten op. Uit ons rapport Employee experience in Nederland 2022 blijkt dat de eNPS (employee Net Promoter Score) blijft stijgen. Deze was in 2020 -3 en inmiddels is deze gegroeid naar +18. Ruim eenderde van de medewerkers zou de werkgever aanbevelen bij anderen, maar de tevredenheid in relatie tot perspectief en ontwikkeling blijft wat achter. Juist door actiever in te zetten op scholing en development kan de branche medewerkers betrokken en loyaal houden. Dit alles zal een positief effect hebben op de uiteindelijke klantbeleving.”

Over NPS
De NPS (Net Promoter Score) wordt gemeten met een 11-puntsschaal van 0 tot en met 10. Wie een 9 of 10 geeft op de vraag of je een organisatie zou aanbevelen, is een promoter. Bij een 7 of 8 ben je een passive en bij een 0 tot en met 6 een detractor. De NPS is het percentage promoters min het percentage detractors.

“Een klant belde en daarna ben ik nooit meer thuis geweest”

Bob van der Loo is een ervaren loodgieter. Ruim vier jaar geleden begon hij voor zichzelf. Sindsdien is het “een ...
Verder Lezen

Markt beoordeelt Intercool als bovengemiddeld klantvriendelijk

Intercool scoort in het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek van Bouwkennis beduidend hoger dan het marktgemiddelde. In alle categorieën scoort de leverancier van ...
Verder Lezen

Laat je klant niet in de kou staan

Het stookseizoen is weer begonnen en dat brengt gebreken en storingen met zich mee. Daarom breidt Wasco in deze periode ...
Verder Lezen

“Maak klant duidelijk dat hij mee moet in de transitie”

Het zal menig installateur bekend in de oren klinken. Een zakelijke klant wil zijn bedrijfspand laten  verduurzamen, maar schrikt terug ...
Verder Lezen

Voldoen aan Gasketelwet nu mogelijk via CO-keur

Gepubliceerd op

CO-keur heeft het InstallQ Procescertificaat NC-6025-003 van Normec Certification ontvangen. Toelatingsonderzoek heeft aangetoond dat de CO-keur app werkt en dat hiermee wordt voldaan aan BRL 6000-25, de certificeringsregeling koolmonoxidepreventie. CO-keur is een initiatief van TIC Services Nederland BV in samenwerking met SKG-IKOB en BRIS.

Vanaf 1 januari 2023 moeten bedrijven die werkzaamheden verrichten aan gasverbrandingsinstallaties voldoen aan de Gasketelwet. Sinds 31 mei jongstleden is een volwaardig gecertificeerd initiatief beschikbaar voor de markt: CO-keur. “Door zich bij ons aan te melden, kunnen alle installatiebedrijven van klein tot groot voldoen aan de eisen van de Gasketelwet”, zegt Olaf van Panhuys, namens het bestuur van TIC Services Nederland. “Hiermee is de complete certificering geregeld, inclusief het opstellen van het kwaliteitssysteem.”

Aantoonbare vakbekwaamheid
Bedrijven die werken met cv-ketels, geisers en gashaarden kunnen met een licentie onder het certificaat van CO-keur werken. Op die manier wordt voldaan aan de Gasketelwet met betrekking tot CO-certificering. CO-keur verstrekt geen certificaten, maar is als koepelorganisatie gecertificeerd voor BRL 6000-25. CO-keur regelt de interne audits en het maken en bijhouden van een kwaliteitshandboek. Er wordt alleen gewerkt met vakmensen. Zo wordt er toegezien op de vakbekwaamheid door het diploma Vakmanschap-CO te controleren via het Centraal Register Techniek. Ook moet er worden aangetoond dat er met goedgekeurde meetapparatuur worden gewerkt.
Met de CO-keur app worden alle verplichte controles vastgelegd en wordt aangetoond dat aan alle vereisten wordt voldaan. CO-keur regelt de rest, zoals de kwaliteitscontroles, rapportages aan de certificerende instelling en indien nodig het bijgevoegd gezag. CO-keur kent geen licentiekosten of vaste jaarkosten. Het invullen van een checklist per project in de app kost een paar euro. Deze kosten zijn geheel inzichtelijk en kunnen via de factuur aan de klant worden doorbelast.

Meer dan 100 aanmeldingen
Sinds CO-keur beschikbaar is gesteld voor de markt zijn er meer dan 100 aanmeldingen binnengekomen. Ondernemers die hun bedrijfscertificering nog niet op orde hebben, worden uitgenodigd om zich aan te melden bij CO-keur. Na aanmelding maakt de deelnemer een online account aan in de CO-keur app, deze wordt bevestigd door de deelnemersovereenkomst te tekenen. Na ondertekening wordt een welkomstpakket met onder andere een handleiding en CO-keur stickers opgestuurd. Alle informatie is te vinden op www.CO-keur.nl.

 

Techniek Nederland wil dat minister werk maakt van Gasketelwet

In 2015 bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid een alarmerend rapport uit over koolmonoxide-risico’s bij cv-ketels. Bijna zeven jaar later zijn ...
Verder Lezen

CO-keur voor kleine bedrijven en zzp’ers

Iedere ondernemer die werkt met en aan cv-ketels, geisers en bijvoorbeeld gashaarden moet vanaf 1 april 2022 voldoen aan de ...
Verder Lezen

Gasketelwet treedt per 1 oktober in werking

Op 1 oktober 2020 treedt het wettelijk stelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels, gashaarden en geisers, dan eindelijk in ...
Verder Lezen

Gasketelwet uitgesteld tot na de zomer

Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat de invoering van de ‘Gasketelwet’ wordt uitgesteld tot na de zomervakantie. Ook de ...
Verder Lezen

Veel ergernis over onbekwame sollicitanten op technische vacatures

Gepubliceerd op

Bijna een derde van de HR-beslissers (31%) ergert zich aan onbekwame sollicitanten die op technische vacatures afkomen. Opvallend, aangezien de meerderheid (63%) van de HR-beslissers vindt dat tijdens sollicitaties meer gelet moet worden op motivatie dan op het voldoen aan alle technische kwalificaties. Dit blijkt uit de TechBarometer 2022 van technisch opleider ROVC, een onderzoek onder ruim 1.000 HR-beslissers in de technische branche, 2.500 technici en 1.000 potentiële zij-instromers.

Driekwart van de HR-beslissers (73%) verwacht de aankomende vijf jaar nog met een groot personeelstekort te maken te hebben. HR-beslissers kampen met meerdere uitdagingen op dit vlak. Op een gedeelde eerste plaats staan het aantrekken en behouden van medewerkers (35%). Gevolgd door het optimaliseren van de motivatie en betrokkenheid van medewerkers (13%).

“Motivatie alleen is niet genoeg”
John Huizing, directeur bij ROVC: “De TechBarometer laat zien dat – ondanks de enorme personeelstekorten – motivatie alleen blijkbaar niet genoeg is voor HR-beslissers om aanstormende technici aan te nemen. Daarmee sluit je een hele groep potentiële zij-instromers uit, die veel passie en interesse meebrengen en juist een grote oplossing voor het technicitekort vormen. In deze tijd van arbeidskrapte kun je niet meer vragen om het schaap met vijf poten. Bovendien is het enorm zonde als de techniek gemotiveerde zij-instromers verliest omdat ze nog niet aan alle kwalificaties voldoen en daardoor niet aangenomen worden. Bij ROVC kijken we daarom liever naar de mogelijkheden die er liggen. Dat is ook wat we werkgevers adviseren, om te focussen op de kennis en vaardigheden die sollicitanten wél al beschikken en om iemand gericht door te laten leren. Door middel van korte, praktijkgerichte scholing is iemand binnen mum van tijd functioneel inzetbaar. Deze manier van ontwikkelen kan de werkdruk binnen organisaties enorm verlichten. Ook is het de moeite waard om te kijken naar kansen om nieuwe groepen te enthousiasmeren voor de techniek.”

“Focus op basisvaardigheden die iemand wél al heeft”
Kees Maas, Adviseur Opleiden & Contractantenbeheer bij Technicum over de ergernissen rondom onbekwame sollicitanten: “Het lijkt haaks op elkaar te staan: enerzijds zij-instromers die een oplossing vormen voor het technicitekort en anderzijds werkgevers die niet willen investeren in deze groep. De frustratie van werkgevers zit met name in de tijd die geïnvesteerd moet worden in de vorm van begeleiding en inwerken. Dit komt doordat het personeelstekort in de techniek de laatste paar jaren alleen maar groter is geworden. Er is steeds meer werk, maar steeds minder personeel. Zeker op kleine teams vraagt het inwerken van zij-instromers dan om een grote investering, die er niet altijd is. Projecten moeten immers ook gewoon doorlopen. Het ligt in de meeste gevallen dus niet aan de wil van werkgevers, maar echt aan de resources. Het is daarom des te belangrijker om te focussen op welke basisvaardigheden iemand wél al heeft en te zorgen dat een zij-instromer voordat hij of zij start met werken in de techniek al technische basisvaardigheden door scholing krijgt zodat deze snel ingezet kunnen worden en bijdragen aan iemands productiviteit. De motivatie van zij-instromers is heel hoog; iemand maakt namelijk bewust de keuze om te gaan werken in de techniek. De vraag is daarom of de noodzaak voldoende gezien wordt voor inwerken op de werkplek. Ziet de manager het belang om een ervaren technici vrij te spelen en in te zetten om een zij-instromer in te werken?”

Van baan wisselen
Naast onbekwame sollicitanten vormt de onderlinge concurrentie op de markt ook een irritatiepunt op personeelsgebied. Eén op de vier HR-beslissers binnen technische organisaties ergert zich hieraan. Een meerderheid van de technici is het afgelopen jaar benaderd door een andere werkgever of recruiter voor een nieuwe baan. Redenen voor technici om van baan te wisselen, hebben allemaal te maken met groei- en ontwikkelmogelijkheden. De meest genoemde reden is persoonlijke ontwikkeling (51%), gevolgd door doorstromen naar een andere of hogere functie (36%) en een gebrek aan uitdaging in de functie (33%). Salaris (30%) staat op een vierde plaats.

Personeel binden
Huizing: “Naast het aantrekken van nieuw personeel, is het natuurlijk ook zaak om huidig personeel te binden. Wie medewerkers wil behouden, moet hun ontwikkeling stimuleren. Zeker met marktontwikkelingen als de energietransitie en industrie 4.0, die weer andere kennis en vaardigheden vereisen. Door te achterhalen welke competenties er in de toekomst nodig zijn, maar ook over welke competenties technici of sollicitanten op dit moment beschikken, kun je iemand zich gericht laten ontwikkelen. Zo kunnen ze ook gemakkelijker doorstromen binnen de organisatie. Houd hierbij rekening met zowel de organisatiedoelstellingen als de wensen en behoeften van technici zelf.”

Brede oproep aan politiek: ‘Pak tekort aan technisch personeel aan

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) schaart zich achter de oproep aan een nieuw kabinet van ondernemersorganisatie FME en vakbond ...
Verder Lezen

Technische bedrijven kampen komende vijf jaar met flink personeelstekort

Ruim acht op de tien technische bedrijven (82%) verwacht de komende vijf jaar een tekort aan technici binnen hun organisatie ...
Verder Lezen

Vraag naar bekwaam technisch personeel blijft onverminderd groot

Uit recent onderzoek blijkt dat voor ruim vier op de tien (43%) technische werkgevers het tekort aan nieuwe aanwas de ...
Verder Lezen

Installateur populair bij eigen personeel en werkzoekers

Hoppenbrouwers Techniek mag zich voor de tweede keer de Beste Werkgever noemen. De ruim 1250 medewerkers beoordeelden de organisatie op ...
Verder Lezen

Nieuwe norm voor rook- en warmteafvoer

Gepubliceerd op

NEN en Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) hebben samengewerkt aan de nieuwe uitgave van NEN 6093 ‘Brandveiligheid van gebouwen - Beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties’. NPR 6095-1 ‘Rookbeheersingssystemen - Deel 1: Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van RWA-installaties en rookbeheersingssystemen in parkeergarages’ is hierbij in NEN 6093 geïntegreerd.

De titel van NEN 6093 is aangepast naar ‘Brandveiligheid van gebouwen - Rook- en warmteafvoersystemen - Systeem-, kwaliteits- en ontwerpeisen. De belangrijkste veranderingen in deze norm zijn:

• De CCV-Interpretatiebesluiten en -Harmonisatieafspraken die betrekking hebben op de vorige editie van deze norm, zijn geïntegreerd.
• Diverse doelstellingen waarvoor een RWA-systeem regulier kan worden ingezet, zijn opgenomen, inclusief bijbehorende ontwerpcriteria.
• Er zijn randvoorwaarden en ontwerpcriteria voor gesprinklerde branden in nevenruimten opgenomen.
• Het toepassingsgebied is verruimd, zoals voor situaties met obstakels in de rookpluim en/of rooklaag en met een plenum in de rooklaag als gevolg van een ‘open’ roosterplafond.
• NPR 6095-1 is geïntegreerd in deze norm en op onderdelen gewijzigd en vormt hiermee het normatief kader. Daarmee komt NPR 6095-1:2012, voor wat betreft RWA-systemen, te vervallen.
• Er is een bepalingsmethode opgenomen voor de warmtestraling vanuit een hete rooklaag.

Veilig werken aan installaties voor gasverbranding

Om het aantal ongelukken door koolmonoxide terug te dringen, mogen werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties vanaf 2022 alleen nog worden uitgevoerd door ...
Verder Lezen

DAB (brandbestrijdings)pompen in één na hoogste toren van Eindhoven

Voor de één na hoogste woontoren (101 m) Porthos in Eindhoven, heeft DAB Pumps de brandbestrijdingsinstallaties en de drukverhogingsinstallaties geadviseerd, ...
Verder Lezen

‘Brandrisico zonnepanelen wordt overdreven’

Techniek Nederland en Holland Solar ontvangen signalen dat verzekeraars de premies voor zonne-energie-installaties sinds deze zomer soms wel verdubbelen in ...
Verder Lezen

Ventilatie maakt Delfts NS-station brandveilig

Colt International realiseert voor het NS-station Tunnel Delft de installaties voor rookbeheersing. Deze zijn bedoeld voor zowel het station als ...
Verder Lezen

Rotterdamse totaalinstallateur viert 100 jarig bestaan

Gepubliceerd op

De Rotterdamse installateur Spindler viert woensdag 8 juni 2022 zijn honderdste verjaardag. Het jubilerende familiebedrijf staat bekend als hoogbouwspecialist uit Rotterdam. Een groot deel van de Rotterdamse skyline sierende torens is in samenwerking met Spindler gebouwd, zoals de Markthal, De Rotterdam, en ook de Kuip in 1936. Spindler heeft alle technische disciplines in huis: van ontwerp en installatie tot en met onderhoud.

100 jaar geleden startte Johannes Hermanus Spindler een loodgietersbedrijf vanuit zijn huis in de Ruilstraat. Hij richt zich op de woningbouw en spitst zich toe op loodgieterswerk en elektra. Al met de start van de wederopbouw is Spindler een bekende speler geworden bij de Rotterdammers en groeit het van tachtig tot ruim tweehonderd medewerkers.

Familiebedrijf
Met kleinzoon Robert Spindler (rechts op de foto onder), komen in de jaren 60 de contouren van het familiebedrijf. Het gaat dan niet meer om de grootste te zijn, maar om de beste te zijn. In 1998 neemt achterkleinzoon Richard als vierde generatie het roer over samen met Marcel Comba. Ze slepen het familiebedrijf zonder ontslagen door de bouwcrisis. Samen nemen ze prestigieuze hoogbouwprojecten voor hun rekening op de Kop van Zuid en grootschalige woningbouw als Boswijk in Ypenburg. Spindler is in 100 jaar uitgegroeid tot een totaalinstallateur met 220 medewerkers.

Vakmanschap
De toekomst van Spindler wordt volgens Richard Spindler gedragen door vakmanschap en de cultuur van het familiebedrijf. “Als familiebedrijf ben je minder geïnteresseerd in korte termijn gewin en kijk je naar de lange termijn. Dat betekent dat we continu investeren in de toekomst. Hoe die eruit komt te zien? Dat weet je nooit exact, maar we zien dat de wereld razendsnel verandert. Daar proberen we natuurlijk zo goed mogelijk op in te spelen. We ontwikkelen bijvoorbeeld een roadmap en implementatieplan voor circulaire inkoop en ondernemerschap”, vertelt Spindler.
Hij vervolgt: ”Technologische ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden voor het versnellen van een betere en duurzamere samenleving. Het is de reden dat Spindler veel tijd investeert in het aantrekken en opleiden van een nieuwe generatie vakmensen met nieuwe kennis en vaardigheden. We willen vooroplopen, maar niet ten koste van alles. Als Feyenoorder voel ik mij thuis bij een uitspraak van Willem van Hanegem. Die zei dat ie niet de snelste was…maar nooit te laat. Timing is alles. Zo hou je het meer dan 100 jaar vol.”

Familiecultuur
Richard Spindler: ”Bij Spindler wordt samengewerkt als één grote familie, met belangstelling voor elkaar en elkaars verschillen. We geven veel aandacht aan loopbaanbegeleiding en stimuleren onze medewerkers om opleidingen en cursussen te volgen voor zowel vakinhoudelijke als persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast hechten we veel waarde aan plezier en teambuilding. Regelmatig gaan we er samen op uit. Als familiebedrijf zorg je voor elkaar en is het belangrijk dat je plezier hebt. We houden van een grap op zijn tijd. Daar bereik je meer mee, denken wij.”

Krapte op de arbeidsmarkt
“Bij ons leer je echt een vak. De mensen die bij ons werken hebben een passie voor techniek, van oudsher al. Door de krapte op de arbeidsmarkt is een vreemde situatie ontstaan. Er moet veel gebouwd worden, maar er dreigt een tekort aan de vakmensen die het kunnen maken. Wij gaan dan niet bij de pakken neerzitten, hè. We leiden zelf op en duiken zelf de markt in”, zegt Richard Spindler.

Nieuwe banen
“We zijn mede-initiatiefnemer van de Stichting Nieuwe Banen, waarmee we in Rotterdam op zoek gaan naar nieuwe medewerkers, ongeacht afkomst, opleiding of achtergrond. Die leiden we op om bij ons aan de slag te kunnen. Europa heeft hier de EFRO Subsidie aan toegekend. Inmiddels werken er zeven nieuwe medewerkers vanuit Nieuwe Banen bij ons op de bouwerij. Wij geloven dat in iedereen een talent schuilt, maar je moet wel de moeite willen nemen om het te ontdekken en het eruit te willen halen. Er is nog zat potentieel in Rotterdam.”

De 100 van Sander
Sinds 2021 behoort Spindler tot De 100 van Sander en helpt het mee om Rotterdammers die langer dan drie maanden geen werk hebben, aan werk te helpen. Inmiddels heeft Spindler als gevolg hiervan al twee nieuwe medewerkers welkom geheten. Beide worden nu opgeleid tot loodgieter.

Samenwerking onderwijs
Spindler zoekt ook de samenwerking op met basisscholen om kinderen met kleine opdrachtjes enthousiast te maken voor de techniek. En met VMBO-scholen maken we opdrachten van 2 tot 10 dagen werk die ze op kantoor kunnen uitvoeren. Mbo-scholen bieden we plekken voor werkend leren: drie dagen in week op kantoor en 2 dagen naar school.

CO-keur voor kleine bedrijven en zzp’ers

Iedere ondernemer die werkt met en aan cv-ketels, geisers en bijvoorbeeld gashaarden moet vanaf 1 april 2022 voldoen aan de ...
Verder Lezen

Gasketelwet treedt per 1 oktober in werking

Op 1 oktober 2020 treedt het wettelijk stelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels, gashaarden en geisers, dan eindelijk in ...
Verder Lezen

‘Gasketelwet’ komt er eindelijk

Na meer dan vier jaar gaat de ‘Gasketelwet’ er dan eindelijk komen. Vrijdag 25 september publiceerde het ministerie van Binnenlandse ...
Verder Lezen

Gasketelwet uitgesteld tot na de zomer

Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat de invoering van de ‘Gasketelwet’ wordt uitgesteld tot na de zomervakantie. Ook de ...
Verder Lezen

Techniek Nederland wil dat minister werk maakt van Gasketelwet

Gepubliceerd op

In 2015 bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid een alarmerend rapport uit over koolmonoxide-risico’s bij cv-ketels. Bijna zeven jaar later zijn consumenten en bedrijven nog altijd niet verplicht om een gecertificeerd bedrijf in te schakelen voor werk aan de cv-ketel en andere gasverbrandingstoestellen. Techniek Nederland vindt dat woonminister De Jonge nu de regie moet nemen over de volledige invoering van de Gasketelwet. Voorzitter Doekle Terpstra: “Ondeugdelijke gastoestellen zijn levensgevaarlijk. Er zijn nog ieder jaar slachtoffers te betreuren door CO-vergiftiging. Het kan zo niet langer.”

In een brief vraagt Terpstra de minister om daadkracht te tonen: ‘Op 1 januari 2023 moet de volledige invoering van de Gasketelwet een feit zijn, inclusief handhaving en publieksvoorlichting.’

Duidelijkheid voor installateurs
Techniek Nederland maakt zich al jarenlang sterk voor de invoering van de zogenoemde Gasketelwet. De ‘harde’ invoering van de wet had al jaren geleden moeten plaatsvinden, maar in plaats daarvan geldt nog altijd een overgangsperiode zonder verplichtingen. Ook is er nog altijd geen duidelijkheid over de certificeringsregeling en de certificerende instellingen. Installateurs weten daardoor niet waar ze aan toe zijn. De volledige invoering van de wet is de afgelopen jaren keer op keer uitgesteld en Techniek Nederland vindt het nu hoog tijd dat aan de onzekerheid voor ondernemers een eind komt. De brancheorganisatie maakt zich daarnaast zorgen over de randvoorwaarden voor een succesvolle invoering van de wettelijke certificering.

Publiekscampagne CO-Vrij
Vanaf het begin was het plan dat de invoering van de Gasketelwet zou samenvallen met een meerjarige publiekscampagne over het keurmerk CO-Vrij. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft inmiddels laten weten dat zo’n campagne er niet komt. Terpstra: “Een overheidscampagne is geen vrijblijvend extraatje. Goede publieksvoorlichting is nodig om mensen bewust te maken van de risico’s én van de nieuwe regels.”

Handhaving ontbreekt
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet handhaving van de verplichtingen in de Gasketelwet niet als een taak die voor de gemeenten prioriteit heeft. Terpstra: “Zonder adequate handhaving heeft wettelijke certificering niet het gewenste effect op de veiligheid. De verschillende overheden moeten daar helder over zijn en er goede afspraken over maken.”

Vrije verkoop cv-ketels
Als het aan Techniek Nederland ligt, legt het ministerie de vrije verkoop van cv-ketels aan banden. Alleen deskundige, wettelijk gecertificeerde bedrijven zouden de mogelijkheid moeten hebben om cv-ketels te kopen. Terpstra: “Als ondeskundige bedrijven of particulieren met cv-ketels aan de slag gaan, brengt dat grote risico’s met zich mee. Een beperking op de verkoop is een extra slot op de deur.”

Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid
Het rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid in november 2015 presenteerde, liet een verontrustend beeld zien van het aantal ongelukken met koolmonoxide. Een aanzienlijk deel van die ongelukken is het gevolg van ondeugdelijk geïnstalleerde cv-ketels. De Onderzoeksraad adviseerde invoering van een verplichte, uniforme erkenningsregeling. Het toenmalige kabinet koos uiteindelijk voor een complex wettelijk certificeringsstelsel.

CO-keur voor kleine bedrijven en zzp’ers

Iedere ondernemer die werkt met en aan cv-ketels, geisers en bijvoorbeeld gashaarden moet vanaf 1 april 2022 voldoen aan de ...
Verder Lezen

Gasketelwet treedt per 1 oktober in werking

Op 1 oktober 2020 treedt het wettelijk stelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels, gashaarden en geisers, dan eindelijk in ...
Verder Lezen

‘Gasketelwet’ komt er eindelijk

Na meer dan vier jaar gaat de ‘Gasketelwet’ er dan eindelijk komen. Vrijdag 25 september publiceerde het ministerie van Binnenlandse ...
Verder Lezen

Gasketelwet uitgesteld tot na de zomer

Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat de invoering van de ‘Gasketelwet’ wordt uitgesteld tot na de zomervakantie. Ook de ...
Verder Lezen

Nauwelijks nog installateurs om klussen aan te nemen

Gepubliceerd op

Tijdens de opening van de VSK vakbeurs kondigde minister Hugo de Jonge aan dat de (hybride) warmtepomp vanaf 2026 de standaard wordt. Offertevergelijker Slimster.nl kreeg vervolgens ruim vijf keer zoveel offerte-aanvragen op een dag te verwerken als normaal. Eigenaar Marco Schuurman vertelde dat er echter nauwelijks installateurs zijn die nog klussen kunnen aannemen: “Op dit moment heeft zeker tachtig procent aangegeven dat zij voor het komende halfjaar of langer vol zitten.” Eén van die installateurs is eenpitter Lino Noya Mahn van Noya Installatietechniek. Ook hij neemt geen aanvragen meer in behandeling voor (hybride) warmtepompen.

“Ik krijg dagelijks ongeveer 5 aanvragen binnen, naast nog eens 20 aanvragen voor airco’s per week”, vertelt Noya Mahn. “Dat is voor mij al praktisch niet meer te doen. Bovendien is de huidige marktsituatie rampzalig. Het duurt minimaal een half jaar voordat ik daadwerkelijk een warmtepomp krijg aangeleverd. De tussentijdse prijsverhogingen zorgen daarnaast voor veel onzekerheid. Als ik hierover in gesprek ga met klanten, nemen ze uiteindelijk liever toch geen risico omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn. Je neemt dan veel moeite voor niets als installateur.”

Linkedin-mededeling
Noya Mahn plaatste daarom de volgende mededeling op zijn Linkedin-pagina: ‘Helaas heb ik een keuze moeten maken om tijdelijk geen (hybride) warmtepomp-aanvragen in behandeling te nemen.

Het kost mij ontzettend veel moeite om dit te communiceren richting klanten. Je hebt toch het gevoel altijd iemand teleur te stellen. Aan de andere kant scheelt deze beslissing mij tijd, omdat ik zo enorm veel inspanning kan besparen en hierdoor heel veel lopende klussen en spoedaanvragen wel kan uitvoeren. De hoeveelheid aanvragen die ik dagelijks ontvang en in behandeling probeer te nemen is gewoonweg niet meer te behappen. De warmtepompaanvragen zijn in de afgelopen maanden explosief gestegen, net als de airco aanvragen. Beschikbaarheid van de producten speelt een belangrijke rol in het geheel. We hebben te maken met zeer beperkte leveringen door grondstofproblemen, fabricageachterstanden, met als resultaat (deelleveringen) die de processen en planning van mijn agenda van uitvoering nog meer vertragen. Een warmtepompaanbieding maken is geen aankoop van een broodje bij de bakker. Het is een maatwerkoplossing, het kost meer voorbereiding, uitwerking en daarmee dus ook veel tijd. Ook zijn er steeds prijsverhogingen tussendoor en kunnen groothandels en fabrikanten mij geen prijsvastheid beloven! Waardoor een uitgebrachte offerte ineens duurder wordt en ik als installateur erop wordt aangekeken. Helaas is dit nu al aan de orde en ben ik de Sjaak, want de particulier zegt gewoon: voor dit bedrag heb ik getekend! En terecht. Alleen denkt niet iedereen hier zo over helaas.’

Geen eenvoudige opgave
Een rondgang op de VSK langs verschillende fabrikanten van warmtepompen leerde al dat het tijdig plaatsen van de door Hugo de Jonge gewenste (hybride) warmtepompen geen eenvoudige opgave zal zijn. Alle fabrikanten wezen, net als Noya Mahn, op de lange levertijden vanwege het tekort aan grondstoffen/materialen en transportvertragingen. ‘Een ontbrekend onderdeeltje van slechts 3 euro alleen al kan vertragingen opleveren van ruim een jaar; voorraden zijn er maar in beperkte hoeveelheden. Hoe gaan straks al die noodzakelijke hybride systemen er komen, ook al omdat er onvoldoende ‘handjes’ zijn?’

Overstappen naar hybride: gaat dat wel lukken?

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft gisteren de 25e editie van VSK geopend. Door een warmtepomp ...
Verder Lezen

Nederlandse startup introduceert AI gedreven hybride warmtepomp

De Nederlandse startup Quatt heeft de ambitie om de komende tien jaar één miljoen Nederlandse woningen te verduurzamen met een ...
Verder Lezen

Juiste keuze en ontwerp hybride warmtepompen

ISSO heeft een nieuw kennisproduct uitgegeven: het ISSO-kleintje Hybride warmtepompen. De kennis richt zich op de keuze, het ontwerp, de ...
Verder Lezen

Hybride oplossing heeft voorkeur bij verduurzaming

Van de duurzame verwarmingsoplossingen lijkt een hybride oplossing de voorkeur te hebben ter vervanging van de cv-ketel. Zo wil 27 ...
Verder Lezen

 

‘Kabinet maakt verduurzaming gebouwde omgeving nóg aantrekkelijker’

Gepubliceerd op

Techniek Nederland is blij met de plannen die het kabinet vandaag presenteert om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen. Voorzitter Doekle Terpstra: ‘Het kabinet heeft stevige ambities. Die zijn ook nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. De technieksector gaat alles op alles zetten om de plannen te realiseren.’

Terpstra: ‘Het kabinet geeft een duidelijke richting aan voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. De opgave is groot, maar samen met de overheid en onze ketenpartners zetten we er de schouders onder.’

Verduurzaming nóg aantrekkelijker
Met een mix van normering, beprijzing, financiering, subsidiëring en ondersteuning wil het kabinet de verduurzaming van woningen versnellen. Terpstra: ‘Verduurzamen loont, zeker met de huidige energieprijzen. Met deze maatregelen maakt het kabinet verduurzaming nóg aantrekkelijker.’ Ook de aanpak van utiliteitsgebouwen kan rekenen op instemming van de installateurskoepel.

Natuurlijke momenten voor verduurzaming
Het kabinet wil natuurlijke momenten benutten voor verduurzaming. Denk aan vervanging van de cv-ketel, groot onderhoud en aankoop van een nieuwe woning. Terpstra: ‘Dat is een goede aanpak. Op zulke momenten blijft de overlast voor bewoners beperkt en kunnen installateurs de woning efficiënt aanpakken.’ Verduurzaming krijgt een meer verplichtend karakter. ‘Dat is ook nodig, maar vraagt ook de inzet van het kabinet om draagvlak te behouden.’ Het kabinet wil ook wijken collectief verduurzamen. Techniek Nederland denkt dat de verduurzaming daardoor beter te plannen en te organiseren is.

Technische vakmensen zijn hard nodig
Terpstra benadrukt dat het wel zaak is om snel méér mensen te laten instromen in de techniek. ‘We hebben veel mensen nodig om warmtepompen te plaatsen, zonnepanelen aan te sluiten en warmtenetten te realiseren. Een actieplan voor het technisch beroepsonderwijs is daarom dringend nodig. We willen hierover snel in gesprek met het kabinet. Het tekort aan technische vakmensen hoeft niet de showstopper voor de energietransitie te worden. Maar dan moeten we wél op korte termijn de juiste maatregelen nemen.’

60% CO2-reductie in 2030
Het plan van het kabinet is erop gericht de CO2-uitstoot met 60% terug te dringen in 2030. Dat moet onder meer gebeuren door het programma hybride warmtepompen, het Nationaal Isolatieprogramma, de versnelde aanpak van utiliteitsgebouwen en méér duurzame warmtebronnen en -netten. Ook innovatie en een continue opdrachtenstroom moeten de versnelde verduurzaming mogelijk maken.

Driekwart van Nederland verwarmt nog met gas

Gepubliceerd op

Ondanks de opmars van de warmtepomp, is de cv-ketel nog altijd veruit de meest gebruikte verwarmingsbron in Nederlandse huishoudens. Ruim driekwart van de Nederlanders stookt nog op gas. De warmtepomp komt met zeven procent op plek twee, terwijl vijf procent van Nederland aangeeft aangesloten te zijn op stadsverwarming. Dit blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Zonneplan, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht.

Naast de cv-ketel, warmtepomp en stadsverwarming worden ook de elektrische kachel en de houtkachel nog af en toe genoemd. Beide hebben een aandeel van drie procent. Met 12,7 procent is de houtkachel met name in Groningen nog populair. Andere verwarmingsbronnen, zoals de pelletkachel, zonneboiler of infraroodpanelen hebben slechts een marginaal aandeel.

Warmtepomp populairst in Flevoland en Friesland
In vrijwel alle Nederlandse provincies ligt het aandeel van de cv-ketels als voornaamste verwarmingsbron grofweg tussen de 70 en 80 procent. Flevoland vormt daarop echter de grote uitzondering. In ‘s lands jongste provincie maakt nog een kleine 55 procent gebruik van een cv-ketel. Zo’n een op de zeven Flevolandse woningen wordt inmiddels verwarmd met behulp van een warmtepomp. Daarnaast is een op de vijf huizen aangesloten op stadsverwarming, waarbij (grotendeels) gebruikgemaakt wordt van restwarmte uit industrieën.
Ook in Friesland is de warmtepomp bovengemiddeld populair. 13,6 procent van de Friese huishoudens heeft er een. Desondanks maakt bijna driekwart van de gezinnen in Friesland nog gebruik van een cv-ketel. In Zeeland ligt dit percentage met ruim 83 procent nog hoger. Hier valt dan ook nog een grote slag te slaan. Slechts 3,3 procent van de Zeeuwen maakt gebruik van een warmtepomp. In Overijssel is dit overigens nog net iets minder.

Warmtepomp populairst onder twintigers
Kijkend naar de diverse leeftijdscategorieën valt uit het onderzoek van Zonneplan op te maken dat vooral de jongere groep Nederlanders zich bezighoudt met duurzamer verwarmen. Van de tweeduizend ondervraagden met een eigen huur- of koopwoning tussen de 18 en 29 jaar geeft namelijk 14 procent aan een warmtepomp te hebben, terwijl de cv-ketel een aandeel heeft van ‘slechts’ 65 procent. In alle andere leeftijdscategorieën ligt dit laatste getal boven de 80 procent. Opvallend is dat de ‘ouderwetse’ en zeer vervuilende houtkachel daarentegen alleen onder twintigers en dertigers (respectievelijk 6,1 en 4,7 procent) nog enige populariteit geniet.

Terugverdientijd warmtepomp
Bij de keuze voor een warmtepomp speelt de terugverdientijd vaak een rol. Uit het onderzoek blijkt dat 26 procent van de ondervraagden die een warmtepomp overwegen willen dat de terugverdientijd hooguit vijf jaar bedraagt. Nog eens 25 procent neemt ook genoegen met een terugverdientijd van zes tot tien jaar. De grootste groep, ruim 40 procent, geeft echter aan nog niet te weten bij welke terugverdientijd zij een warmtepomp interessant acht. Bij de huidige energietarieven is een warmtepomp in veel gevallen binnen vier tot zes jaar terug te verdienen.

Van het gas af maar bewoner centraal

Hoe kun je circulair en betaalbaar renoveren, waarbij gezondheid, comfort en de bewoner niet uit het oog worden verloren? Die ...
Verder Lezen

Woning op waterstof moet draagvlak creëren voor aardgasvrij gasnet

Sinds deze week stroomt er via een container waterstof naar een woning in het Zuid-Hollandse Stad aan ’t Haringvliet. In ...
Verder Lezen

Fabriek Bosch Deventer geleidelijk over van gasketels op systeemoplossingen en waterstof

De overheidsdoelen voor de energietransitie zijn ambitieus en als gevolg hiervan zal de Nederlandse markt voor verwarmingsoplossingen de komende jaren ...
Verder Lezen

Aardgasvrij douchen

Een consortium met TNO, Hametech en Beter Bad ontwikkelde een douche die het mogelijk maakt om aardgasvrij te douchen. Door ...
Verder Lezen

Daikin Europe behaalt beste resultaat ooit

Gepubliceerd op

Daikin Europe heeft zijn financiële groepsresultaten bekendgemaakt voor het boekjaar 2021, dat liep van 1 april 2021 tot 31 maart 2022. Gedreven door de sterke vraag naar duurzame verwarmings-, koel- en koelingsoplossingen, heeft het bedrijf zijn beste resultaat ooit gerapporteerd, dat 4,3 miljard euro bedraagt. "Door ons te concentreren op innovatieve en duurzame oplossingen, die lokaal in Europa worden geproduceerd, spelen we in op de behoeften van de Europese markt van vandaag", zegt Wim De Schacht, Vice-President van Daikin Europe. Daikin Europe is fabrikant van producten voor airconditioning, verwarming, ventilatie en koeling met als afzetgebieden Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA).

Daikin Europe rapporteert een sterke omzetgroei in al zijn business units, waaronder residentiële airconditioning, commerciële koeling en zijn diensten- en oplossingenaanbod. De opleving in het commerciële segment - na een moeilijke periode als gevolg van corona - was sterker dan verwacht. In het koelingssegment had de sterke vraag van foodretailketens een positieve impact op de resultaten van Daikins dochteronderneming AHT.

Vooral vraag naar warmtepompen
"Stijgende energieprijzen en steeds strengere regelgeving drijven zowel onze residentiële als industriële klanten naar verwarmings- en koelsystemen die hen helpen hun ecologische voetafdruk te verkleinen", zegt Takayuki Kamekawa, Vice-President Sales van Daikin Europe. Maar de meest opmerkelijke groei werd gerealiseerd in de verwarmingsoplossingen. "Warmtepompen zijn een van de belangrijkste technologieën om de energietransitie in de bouwsector te realiseren. In veel van onze belangrijkste markten, waaronder Italië en Duitsland, hebben overheden belangrijke stimuleringsmaatregelen ingevoerd om huiseigenaren aan te moedigen oudere, op fossiele brandstoffen gebaseerde technologieën te vervangen", legt Takayuki Kamekawa uit. Ook in Nederland is de vraag naar Daikin warmtepompen ongekend groot. De hoge gasprijzen, hogere ISDEsubsidies en een groei in de naamsbekendheid van Daikin onder Nederlandse consumenten zijn belangrijke factoren die tot een groei van maar liefst 167% Daikin warmtepompen op de Nederlandse markt hebben geleid.

Nabijheidsstrategie loont
In 2021 werden vele bedrijfstakken getroffen door wereldwijde tekorten in de levering van bepaalde onderdelen en componenten. Deze werden veroorzaakt door covid-beperkingen en algemene verstoringen in de toeleveringsketens. Hoewel Daikin Europe ook de impact van deze verstoringen heeft gevoeld, heeft de nabijheidsstrategie van het bedrijf de meest nadelige effecten kunnen afweren. "Wij hebben er altijd naar gestreefd om onze producten zo dicht mogelijk bij de markten die wij bedienen te ontwikkelen en te produceren. Hierdoor kunnen wij flexibel inspelen op de marktvraag en zijn wij minder kwetsbaar voor externe factoren. Door de jaren heen hebben wij ook langdurige relaties opgebouwd met strategische leveranciers. Daardoor zijn we erin geslaagd onze marktleiderpositie waar te maken en ons marktaandeel te vergroten", zegt Hiromitsu Iwasaki, Vice-President Manufacturing bij Daikin Europe.

Bijdragen tot de energietransitie
In het huidige fiscale jaar en daarna blijft Daikin Europe zich richten op de verdere realisatie van haar Fusion 2025-plan. "We verwachten dat de vraag naar duurzame Daikin oplossingen verder zal toenemen, aangezien overheden de weg wijzen naar een CO2-neutrale samenleving. Bovendien zal de huidige geopolitieke situatie ook de noodzaak versterken om fossiele brandstoffen uit te faseren en onze energieafhankelijkheid te verminderen. Het blijft onze missie om deze overgang te ondersteunen door díe innovatieve oplossingen te ontwikkelen en te leveren die nodig zijn", zegt Toshitaka Tsubouchi, President van Daikin Europe.
Met het oog daarop verwelkomde Daikin Europe in 2021 meer dan 1000 nieuwe collega's in zijn hele organisatie. Het blijft al zijn functies verder versterken. Het bedrijf heeft al verschillende investeringen aangekondigd in veel van zijn productiefaciliteiten in Europa en er zullen er nog meer volgen. Daikin Europe versnelt ook zijn investeringen in R&D en is begonnen met de bouw van een groot kenniscentrum in België, het Daikin EMEA Development Center, dat naar verwachting in 2024 zal worden geopend.

Diederick Hilckmann wint WKO Duurzaamheid Award 2022

Gepubliceerd op

Op 19 mei ontving Diederick Hilckmann, beheerder van de werktuigkundige installaties aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, de WKO Duurzaamheid Award 2022. Deze onderscheiding gaat jaarlijks naar een persoon die zich inzet voor zijn of haar WKO-systeem. De prijs is een initiatief van het Gebruikersplatform Bodemenergie. Naast Hilckmann waren ook Roy van der Mark van Sanquin en Anne Medema van de TU Delft genomineerd.

De prijs werd uitgereikt door weerman en poolonderzoeker Peter Kuipers Munneke. Hij was een van de keynote sprekers op het jaarlijkse symposium dat het Gebruikersplatform Bodemenergie op 19 mei organiseerde.
De winnaar, Diederick Hilckman, begon 10 jaar geleden op de campus van Nijmegen. Er was toen al wel een functionerende WKO maar die werkte niet optimaal. In de afgelopen jaren werkte Hilckmann samen met collega’s en adviseurs aan een forse uitbouw van de WKO-systemen op de campus. Niet alleen nieuwe gebouwen maar ook veel oude gebouwen werden aangesloten. Als dat hele project is afgerond, volgend jaar, is 87% van de gebouwen op de campus direct of indirect aan het netwerk van WKO’s gekoppeld. Het levert de Radboud Universiteit een aardgasreductie op van 75% (gemeten vanaf 2017).

Actief ambassadeur
Naast deze technische prestatie looft de jury ook de rol van Hilckmann in kennisoverdracht. Hij zet zich niet alleen in voor grootschalige verduurzaming van het éigen campusterrein. Ook daarbuiten fungeert Hilckmann, aldus de jury, als een actief ambassadeur van bodemenergie en zorgt hij voor bewustwording van energiegebruik in het algemeen. Ook is hij een voorvechter van intensieve samenwerking onder WKO-gebruikers, om zo verduurzaming van gebouwen integraal aan te pakken.

Competitief ingesteld
“In eerste instantie was mijn drijfveer, om alles uit het WKO-systeem te halen, grotendeels kosten gedreven. Maar een jaar of 5 geleden is dat bij mij veranderd”, vertelt Hilckmann. “Vanaf toen werd mijn focus het terugdringen van onze CO2-uitstoot. Ik vind het sportieve element van het optimaliseren leuk. Ik ben best een beetje competitief ingesteld. Het systeem steeds een beetje beter, groter maken, en temperaturen verlagen. Maar ik deed dit niet alleen. Mijn collega Toon Buiting bijvoorbeeld, die binnenkort met pensioen gaat, verdient deze award nét zo goed.”

Kennisuitwisseling bij TU Delft
Genomineerde Anne Medema is al bijna de helft van zijn werkbare leven bezig met warmtepompen en bodemenergie, waarvan 4,5 jaar als WKO-beheerder bij de TU Delft. Hij zet zich enthousiast in om de systemen beter te laten presteren. Daarnaast is hij veel bezig met het overtuigen van zijn collega’s van de voordelen van bodemenergie. Ook geeft hij presentaties en rondleidingen, en betrekt hij studenten en docenten bij onderzoek naar de optimalisatie van bodemenergiesystemen. Zijn kennis en onderzoeksresultaten deelt hij graag met andere eindgebruikers van bijvoorbeeld collega-universiteiten.

WKO-systeem bij Sanquin
De andere genomineerde, specialist Installatiebeheer Roy van der Mark, ontwikkelde en beheert sinds 2013 het WKO-systeem bij Sanquin. Hij houdt zich niet alleen bezig met hun WKO-systeem, maar met alle techniek die te maken heeft met energiebesparing en de vermindering van CO2-uitstoot. De oplossingen die hij bij Sanquin voor elkaar kreeg, zijn niet eenvoudig. De bloedbank benut het feit dat drinkwater vijf maanden per jaar kouder is dan 12°C. Via een koppeling tussen Sanquin’s WKO-installatie en een drinkwatertransportleiding van Waternet, wint Sanquin zo duurzame koude. Innovatief is ook dat de WKO’s van Sanquin worden opgenomen in een warmte-rotonde, waarbij zij optimaal warmte en koude kunnen uitwisselen.

Zesde editie van de Award
Het Gebruikersplatform Bodemenergie behartigt de belangen van gebruikers van bodemenergiesystemen. Dit doet zij vooral door veel kennisoverdracht en door aan eigenaren en gebruikers te laten zien hoe anderen hun systeem beheren. Met de WKO Duurzaamheid Award zet het gebruikersplatform jaarlijks enkele zeer goede eindgebruikers in de spotlichten. Het was dit jaar voor de zesde keer dat de WKO Duurzaamheid Award werd uitgereikt.

 

WKO-installatie maakt 100-jarig grachtenpand duurzaam

Een kantoorpand uit 1920 aan de Nieuwe Herengracht in Amsterdam is omgebouwd tot een modern, energiezuinig gebouw. Met behoud van ...
Verder Lezen

Adri Meijdam wint WKO Duurzaamheid Award

WKO-beheerder en MVO-specialist bij a.s.r. Adri Meijdam heeft de vijfde WKO Duurzaamheid Award gewonnen. Meijdam kreeg deze onderscheiding, die sinds ...
Verder Lezen

Winnende duurzame woonwijk combineert WKO met booster warmtepomp

Acht teams met medewerkers van installatiebedrijven én studenten hebben in één dag een concreet plan ontwikkeld voor een duurzame woonwijk ...
Verder Lezen

VSK 2022: sfeer prima maar uitstraling veranderd

Gepubliceerd op

Na twee jaar corona-ellende kon en mocht het weer: een beursvloer vol met exposanten en bezoekers. Met enige vertraging vindt (vandaag is de laatste dag) deze week VSK 2022 plaats: ’s lands grootste installatievakbeurs. Dat gezegd hebbende, zo groot is het allemaal niet meer. Waar nog niet eens zo lang geleden zo’n beetje alle beurshallen uitpuilden, is dit volume inmiddels aardig teruggeschroefd. Verschillende grote marktpartijen ontbraken of namen genoegen met (beduidend) minder standruimte. En je hoeft je ook geen weg meer te banen door dikke mensenmassa’s. Toch jammer, want juist een fysieke beurs is een uitstekende mogelijkheid om alles wat speelt op het gebied van energietransitie in een kort tijdsbestek tot je te nemen. En dat is best veel, want de installatiemarkt staat de laatste tijd zeker niet stil.

Maar goed, we leven nu in een wereld waarin (vak)informatievoorziening, meer dan in het verleden, vanuit allerlei hoeken en gaten komt aanwaaien. Noviteiten worden al lang niet meer ‘opgespaard’ voor een beurs. Die zien het hele jaar door het daglicht. Zo konden we bij zowel exposanten als bezoekers optekenen dat de belangrijkste noviteiten via diverse kanalen de buitenwereld al hadden bereikt. Niet dat dit erg is, maar het geeft een vakbeurs als de VSK toch een andere inhoud en/of uitstraling.

Personeelsgebrek
Speelt ook nog eens mee dat het vakgebied al het werk maar moeizaam aan kan. De energietransitie levert behoorlijk wat werk op en daar staat een schreeuwende behoefte aan deskundig personeel tegenover. Stuur je installateurs in dit soort tijden maar eens een dagje richting de Jaarbeurs…

Koffie, broodjes en bier
Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Exposanten waren blij hun (potentiële) klanten weer eens in levende lijve te kunnen ontvangen en de bezoekers die wel een gaatje in hun agenda wisten te vinden kregen in één opslag alle trends en nieuwe ontwikkelingen voorgeschoteld (als mede goed kopje koffie, broodje en/of biertje).

Lange levertijden
Onmogelijk natuurlijk om alle trends en noviteiten hier de revue te laten passeren. We benadrukken vooral dat cv-ketels eigenlijk vooral nog een heel belangrijke (nog nooit waren de verkopen zo hoog) bijzaak zijn in de ‘ketelhal’, die we tegenwoordig gerust ‘warmtepomphal’ kunnen noemen. Want vooral naar warmtepompen ging alle aandacht uit, waarbij met dank aan minister Hugo de Jonge vooral de hybride oplossing in het oog sprong en het feit dat iedere zichzelf respecterende aanbieder inmiddels een monobloc-oplossing in huis heeft (geen F-gassen dus geen schaars gediplomeerde vakmensen voor nodig). Alle fabrikanten benadrukten overigens de lange levertijden vanwege het tekort aan grondstoffen/materialen en transportvertragingen. Een ontbrekend onderdeeltje van zo’n 3 euro alleen al kan vertragingen opleveren van ruim een jaar; voorraden zijn er maar in beperkte hoeveelheden. Hoe gaan straks al die noodzakelijke hybride systemen er komen, ook al omdat er onvoldoende ‘handjes’ zijn?

Warmtepompoplossing van NIBE voor de twijfelaar

Zo maar wat noviteiten
Verder zo maar een greep uit wat noviteiten die we op de beursvloer tegenkwamen. NIBE bijvoorbeeld, biedt een warmtepomp-oplossing aan voor de twijfelaar. Met dit systeem is het mogelijk trapsgewijs over te stappen via een hybride opstelling naar een all-electric alternatief of om juist direct all-electric te gaan. Het gaat om een monobloc-systeem. De installatietijd bedraagt ongeveer twee dagen. Het systeem komt begin volgend jaar op de markt.
Bij aircospecialist LG merken ze de toegenomen belangstelling voor luchtkwaliteit. Vandaar dat er een range oplossingen op de markt komt met speciale luchtzuiveringsfunctionaliteiten. Zoals een oplossing die gebruik maakt van ionisatie, waarmee stofdeeltjes, bacteriën en virussen uit de lucht worden gehaald. De sensor aan de zijkant meet de luchtkwaliteit. Interessant voor o.a. scholen en de woningmarkt. LG kiest overigens niet voor een separate luchtreiniger, zoals we ze nu vaak zien, maar voor integratie in het systeem zelf.

Wat brengt de toekomst?
Al met al waren de exposanten best te spreken over de sfeer en aanloop. Ze beseffen ook wel dat de VSK niet meer is wat het ooit is geweest. Wel twijfelt menigeen over de toekomst van de beurs; zal de VSK zichzelf weten te handhaven? Sommige exposanten zouden graag zien dat stakeholders meer worden betrokken bij de vormgeving van de beurs, zodat zij zich gehoord voelen en hun inbreng beter terugzien op de beursvloer. We gaan het ongetwijfeld over twee jaar meemaken, als er ongetwijfeld toch weer een nieuwe editie van de VSK uit de startblokken zal schieten.

 

Veerkracht, verduurzaming en vernieuwing op de VSK

De VSK is terug. En hoe. De 25e editie staat volop in het teken van de energietransitie. Die - zoals ...
Verder Lezen

VSK zet je op voorsprong

Bezoek de 25e editie van de grootste installatiebeurs van Nederland ...
Verder Lezen

Koeltechniek prominent aanwezig op VSK beurs

Volgende week dinsdag begint de VSK. ’s Lands grootste installatievakbeurs trapt dit jaar later af dan gebruikelijk vanwege de recente ...
Verder Lezen

VSK verschoven naar medio mei 2022

De Jaarbeurs heeft besloten dat de VSK, de vakbeurs voor de installatiebranche, verschuift naar 17 t/m 20 mei 2022. Als ...
Verder Lezen

In jaar tijd 17 keer zoveel aanvragen voor warmtepompen

Gepubliceerd op

Dinsdag 17 mei werd bekend dat de (hybride) warmtepomp vanaf 2026 de standaard wordt. Uit cijfers van de Nederlandse offertevergelijker Slimster blijkt dat de interesse in warmtepompen de laatste maanden al sterk is toegenomen. Zo lag het aantal aanvragen voor een warmtepomp in het eerste kwartaal van 2022 zeventien keer hoger dan in de eerste drie maanden van 2021. Installateurs die vorig jaar één warmtepomp per maand plaatsten, installeren er nu vier per week. En waar de voorlopige piek in maart bereikt werd, lijkt de boodschap van minister De Jonge de vraag opnieuw flink aangewakkerd te hebben.

Nadat dinsdag bekend werd dat de (hybride) warmtepomp over vier jaar de standaard is, kreeg Slimster.nl ruim vijf keer zoveel offerte-aanvragen op een dag te verwerken als normaal. Eigenaar Marco Schuurman vertelt dat er echter nauwelijks installateurs zijn die klussen kunnen aannemen: “Op dit moment heeft zeker tachtig procent van deze bedrijven aangegeven dat zij voor het komende halfjaar of langer vol zitten.” Schuurman zegt dat wie momenteel een offerte aanvraagt dan ook aanzienlijk minder te kiezen heeft dan normaal gesproken. In diverse regio’s kan Slimster momenteel zelfs geen enkele offerte aanbieden, omdat alle aangesloten installateurs omkomen in het werk.

Grootste vraag naar hybride warmtepompen
Van alle aanvragen voor warmtepompen die Slimster ontvangt, betreft het in 54 procent van de gevallen een hybride warmtepomp. Dat is dus het type warmtepomp dat vanaf 2026 verplicht wordt bij vervanging van de huidige cv-ketel. Met een kostenplaatje voor een hybride warmtepomp van gemiddeld 6500 euro en de huidige energieprijzen is de terugverdientijd in veel gevallen zo’n vijf à zes jaar. De gestegen gasprijs, onder meer als gevolg van de oorlog in Oekraïne, is volgens Slimster de voornaamste reden voor de sterk toegenomen interesse in warmtepompen.

Combinatie met isolatie in trek
Naast warmtepompen is er momenteel ook opvallend veel vraag naar isolatie. Met name de combinatie van woningisolatie en een hybride warmtepomp is gewild, zo zegt Schuurman, die wel begrijpt waarom. “Met goede isolatie haal je veel meer uit een warmtepomp. Het rendement van elektriciteit ligt namelijk aanzienlijk lager dan dat van gas.” Oftewel: als je woning slecht geïsoleerd is kan een warmtepomp onvoldoende elektrisch vermogen leveren om het lekker warm te krijgen in huis. Dan moet de cv-ketel vaak alsnog bijspringen.
Waar de vraag naar warmtepompen zich momenteel op het hoogtepunt bevindt, is de vraag naar isolatie toch juist weer wat afgenomen. Schuurman adviseert woningeigenaren echter juist komende zomer hierin te investeren. “De komende maanden hebben isolatiebedrijven weer meer tijd, terwijl de kans groot is dat ze tegen de winter weer overspoeld worden met aanvragen, met opnieuw lange wachttijden tot gevolg. Wie zijn woning deze zomer dus vast beter laat isoleren, zit er komende winter warmpjes bij.”

Inzicht in COVID, aerosolen en ventilatie

Gepubliceerd op

Maandag 23 mei 2022 geeft professor Lidia Morawska een keynote lezing over binnenlucht en infectieziekte-overdracht tijdens CLIMA 2022 in Ahoy in Rotterdam. Morawska is directeur van het ‘International Laboratory for Air Quality and Health’ van de Queensland University of Technology. In 2021 is ze door TIME Magazine uitgeroepen tot één van de 100 meest invloedrijke personen ter wereld. Dit vanwege haar onderzoek naar de rol van aerosolen bij de verspreiding van SARS-CoV-2 en het succes dat ze had (met collega-wetenschappers) bij het overtuigen (medio 2020) van de Wereldgezondheidsorganisatie om ventilatie als standaard coronamaatregel toe te voegen.

Het REHVA HVAC World Congress CLIMA 2022 vindt plaats van 22 t/m 25 mei in Ahoy in Rotterdam en is het internationale wetenschappelijke congres op het gebied van verwarming, ventilatie en airconditioning. Tijdens CLIMA 2022 spreken vooraanstaande wetenschappers en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven vanuit het centrale thema ‘EYE ON 2030’ over een gezonde, gedigitaliseerde, circulaire en energie efficiënte toekomst van HVAC en welke rol de technische installatiebranche hier in kan spelen.

5 congresthema's
Het congres wordt op zondag 22 mei officieel geopend door o.a. de Rotterdamse wethouder Arno Bonte, Marjan Minnesma van Urgenda en professor Roland Bal van de Erasmus Universiteit. Andere keynote sprekers staan geprogrammeerd rond de 5 congresthema's: energie, circulariteit, gezondheid & comfort, digitalisering en leren & educatie.

Programma
Het congresprogramma is te vinden op: www.clima2022.org
Meer informatie over het onderzoek van Morawska staat beschreven in het artikel ‘A paradigm shift to combat indoor respiratory infection’ uit Science in mei 2021 (https://www.science.org/doi/10.1126/science.abg2025)

Overstappen naar hybride: gaat dat wel lukken?

Gepubliceerd op

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft gisteren de 25e editie van VSK geopend. Door een warmtepomp in te schakelen, werd het startsein gegeven voor deze populaire vakbeurs voor de installatiesector. Hij kondigde vervolgens aan dat het vanaf 2026 verplicht is om een hybride warmtepomp te installeren als een cv-ketel aan vervanging toe is. Ook alternatieven zoals een volledig elektrische warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet zijn mogelijk. De vraag is nu: gaat dit allemaal ook lukken?

Maar een eerste rondje over de beursvloer leert dat aan de huidige vraag naar warmtepompen vanuit de markt nu al moeilijk te voldoen is. ‘Warmtepompen die vandaag worden besteld, kunnen pas volgend jaar uitgeleverd worden vanwege de druk op de grondstoffenmarkt’, zeggen verschillende aanbieders.

Meer uitdagingen
Daarnaast is er het gebrek aan handjes. Het schort met name aan gecertificeerde F-gassen installateurs en ook PV-collega's. Hun orderportefeuille is nu al vaak tot het einde van het jaar gevuld. De derde uitdaging is de energieleveringszekerheid. Zo lag recent nog de regio Eindhoven plat. De spanningen in het net liepen dusdanig op dat het net de teruglevering van stroom van 70.000 PV-panelen blokkeerde. En dan de burger zelf. De vraag is nog maar of hij wel, zelfs met subsidies, voldoende middelen heeft om die verduurzamingsslag te maken.

Urgentie van verduurzaming is groot
Voor minister De Jonge lijkt dit allemaal geen probleem: “De urgentie van verduurzaming is groot en het tempo moet omhoog. Ook voor ieders portemonnee is het beter als we minder aardgas gebruiken. Daarom wil het kabinet dat vanaf 2026 de hybride warmtepomp de standaard wordt als de cv-ketel aan vervanging toe is. Samen met installateurs en leveranciers wil het kabinet een omslag maken. Voor woningen die niet geschikt zijn, of als een woning op korte termijn op een alternatief voor aardgas wordt aangesloten, is er uiteraard een uitzonderingsmogelijkheid.”

Normering verwarmingsinstallaties vanaf 2026
Het kabinet bereidt normering voor zodat deze in 2026 in kan gaan. Met de normering worden eisen gesteld aan de efficiëntie van de verwarmingsinstallatie. Dat betekent dat bij vervanging van de huidige cv-ketel mensen moeten overstappen op een duurzamer alternatief. Voor woningen die niet geschikt zijn, of op korte termijn op een ander alternatief voor aardgas worden aangesloten (bijvoorbeeld een warmtenet), is er een uitzonderingsmogelijkheid. Om de ontwikkeling van deze techniek te ondersteunen, biedt het rijk subsidie op de aanschaf van een (hybride) warmtepomp. Deze subsidie is vanaf dit jaar verhoogd naar gemiddeld 30%. Tot en met 2030 heeft het kabinet €150 mln. per jaar gereserveerd om woningeigenaren te blijven ondersteunen bij de aanschaf van een (hybride) warmtepomp. Daarnaast is er financiering via het Nationaal Warmtefonds, met een rentetarief van 0 procent voor lage- en middeninkomens, beschikbaar.

Kabinet trekt samen op met installateurs en fabrikanten
Het kabinet trekt hierin samen op met de installatiebranche (vertegenwoordigd door Techniek Nederland) en de fabrikanten (vertegenwoordigd door de Nederlandse Verwarmingsindustrie en de Vereniging Warmtepompen). Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland: “Wij zijn blij met de normering. Hybride wordt de standaard bij vervanging van de cv-ketel. Dat is goed nieuws voor het klimaat en goed nieuws voor de energietransitie. Voor woningbezitters en corporaties is de hybride warmtepomp een logische keuze. Die zorgt voor een directe besparing op de energierekening en vermindert onze afhankelijkheid van Russisch gas. Techniek Nederland zet alles op alles om voldoende warmtepompmonteurs op te leiden: opleidingslocaties in elke regio en een mbo-deelcertificaat voor hybride warmtepompen. Daardoor kunnen zij-instromers sneller aan de slag. Techniek Nederland zet ook in op betere werkprocessen, een kortere montagetijd én kwaliteitseisen voor producten, installaties en vakmanschap.”

Nederlandse startup introduceert AI gedreven hybride warmtepomp

De Nederlandse startup Quatt heeft de ambitie om de komende tien jaar één miljoen Nederlandse woningen te verduurzamen met een ...
Verder Lezen

Juiste keuze en ontwerp hybride warmtepompen

ISSO heeft een nieuw kennisproduct uitgegeven: het ISSO-kleintje Hybride warmtepompen. De kennis richt zich op de keuze, het ontwerp, de ...
Verder Lezen

Hybride oplossing heeft voorkeur bij verduurzaming

Van de duurzame verwarmingsoplossingen lijkt een hybride oplossing de voorkeur te hebben ter vervanging van de cv-ketel. Zo wil 27 ...
Verder Lezen

Brede coalitie: vóór 2030 minstens 1 miljoen hybride warmtepompen

Vanaf 2024 moeten ieder jaar minimaal 100.000 hybride warmtepompen worden geplaatst in woningen en gebouwen. Een brede coalitie van maatschappelijke ...
Verder Lezen

‘Terugverdientijd warmtepomp iets meer dan 5 jaar’

Gepubliceerd op

Een op de zes Nederlanders overweegt de aanschaf van een warmtepomp wanneer de terugverdientijd hooguit vijf jaar bedraagt. Een even grote groep neemt ook genoegen met een terugverdientijd van zes tot tien jaar. Dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Zonneplan, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht. Aan het onderzoek deden 2000 Nederlanders mee. Zonneplan berekende dat een volledig elektrische warmtepomp met de huidige energietarieven binnen vijfenhalf jaar terug te verdienen is.

Een groot deel van de ondervraagden - 29 procent - gaf aan nog niet te weten bij welke terugverdientijd zij een warmtepomp interessant achten. Een kleine groep van vier procent vindt een terugverdientijd van elf tot vijftien jaar al acceptabel. Voor minder dan twee procent van de Nederlanders geldt dat zij er zelfs langer dan vijftien over zouden willen doen. De gemiddelde levensduur van een warmtepomp wordt momenteel op vijftien à twintig jaar geschat.

Huidige terugverdientijd 5,3 jaar
Om de terugverdientijd te berekenen is het belangrijk te weten hoezeer het gasverbruik door de komst van een warmtepomp gereduceerd wordt en hoeveel extra stroomverbruik daartegenover staat. Uitgangspunt daarbij is dat een kuub gas gelijk staat aan ongeveer tien kilowattuur stroom. Hedendaagse warmtepompen hebben vaak een rendement van zo’n 500 procent, wat inhoudt dat met een kilowattuur stroom voor vijf kilowattuur aan warmte (gelijk aan een halve kuub gas dus) geproduceerd kan worden.
Uitgaande van de huidige energietarieven die het CBS hanteert - 2,39 per m3 gas en 0,56 per kWh stroom - een gemiddeld verbruik van 1500 m3 per jaar en een aankoopprijs van 10.000 euro, bedraagt de terugverdientijd van een volledig elektrische warmtepomp momenteel een kleine vijfenhalf jaar. Bij een hybride warmtepomp van 5.000 euro, waarbij ongeveer 40 procent van de warmwaterbehoefte nog door een cv-ketel verzorgd wordt, komt het neer op minder dan vier jaar, zo berekende Zonneplan. In de berekening zijn de subsidies die momenteel beschikbaar zijn niet meegenomen. Verder zijn dit gemiddelden: in de praktijk zijn er aanzienlijke prijsverschillen tussen verschillende merken en typen warmtepompen.

Monoblock warmtepompen met aanvoer tot 75 °C

Onlangs is NIBE gestart met de levering van de NIBE S2125-serie. Deze modulerende lucht/water monoblock warmtepompen kunnen breed worden toegepast ...
Verder Lezen

Nederlandse startup introduceert AI gedreven hybride warmtepomp

De Nederlandse startup Quatt heeft de ambitie om de komende tien jaar één miljoen Nederlandse woningen te verduurzamen met een ...
Verder Lezen

Circulatieleidingen voor tapwater en warmtepompen

In nieuwe, hogere smalle woonhuizen, die populair zijn in de stedelijke omgeving, komt het relatief vaak voor dat er een ...
Verder Lezen

Warmtepomp met prefab installatieframe

De nieuwe warmtepomp Eria Tower Ace S van Remeha is een combitoestel dat vergezeld gaat van een installatieframe om de ...
Verder Lezen

Nieuwe eisen voor installaties nauwelijks bekend

Gepubliceerd op

Sinds begin 2020 gelden er nieuwe wettelijke eisen voor onderhoud, verbouw en de nieuwe aanleg van installaties voor onder andere verwarming, koeling, tapwater en ventilatie. Deze blijken echter nog nauwelijks bekend, vertellen Loe Daems en Harm Valk, beiden werkzaam bij Nieman Raadgevende Ingenieurs. Wat er wel bekend is, berust regelmatig op misverstanden en foutieve interpretaties. In de mei-uitgave van praktijkblad InstallateursZaken zoomen ze in op de eisen voor individuele warmtepompen. Hier alvast een verkorte versie.

Vanaf 10 maart 2020 staan in het Bouwbesluit - artikel 6.55 en 6.55a om precies te zijn - nieuwe wettelijke eisen voor veel voorkomende installaties. De eisen komen uit de Europese richtlijn EPBD-III, waarin bijvoorbeeld ook de keuringsverplichting voor grote installaties is geregeld. Deze nieuwe eisen gelden ook voor woningbouw en kleine utiliteit waarop de keuringseisen niet van toepassing zijn. Bijzonder is dat de eisen ook van toepassing zijn op bestaande installaties.

Technische bouwsystemen
Dat de eisen nog weinig bekend zijn in de sector, komt waarschijnlijk omdat de term ‘installatie’ in de tekst ontbreekt. Het Bouwbesluit spreekt over ‘technische bouwsystemen’. Dat lijkt een kwestie van definitie, maar er zijn verschillen. Een technisch bouwsysteem is opgebouwd uit verschillende componenten: warmtepomp, leidingsysteem en afgiftesysteem. Bij een toestel zijn alle functies verenigd en is het zelfstandig toepasbaar, zoals bij infraroodpanelen of elektrische radiatoren het geval is. Dan zijn de eisen niet van toepassing. Daarvoor gelden wel de Ecodesign-eisen, maar dat is een zaak van de fabrikant.

Eisen
De eisen voor technische bouwsystemen betreffen:
-eisen aan het systeemrendement (‘waarde van de energieprestatie’);
-eisen voor het dimensioneren, installeren en inregelen;
-eisen aan het door de gebruiker kunnen regelen van temperatuur per kamer/zone.

Systeemrendement
De eis aan het systeemrendement wordt uitgedrukt in het nieuwe begrip ‘waarde van de energieprestatie’. De rekenregels staan in de bouwregelgeving en er is een digitale rekentool beschikbaar op de site van RVO. Voor warmtepompen speelt de eis geen rol in de praktijk; er wordt altijd ruimschoots voldaan bij zowel verwarming, koeling als tapwaterbereiding. Dat is anders voor elektrische verwarming met een COP van 1. Dat is met deze eis praktisch verboden, behalve voor toestellen met een eigen aansluiting en thermostaat, zoals infrarood-panelen.

Deugdelijk werk
Met de eisen aan ‘adequaat’ ontwerpen en installeren is er een wettelijke basis voor goed en deugdelijk werk. Op de site van RVO staat een rapport met verschillende uitgewerkte voorbeelden en beslisschema’s. Met hulp daarvan kan de installateur eenvoudig bepalen wat van toepassing is. Voor nieuwbouw ligt het voor de hand: de installatie moet instelbaar zijn en ingesteld en geregeld worden, gericht op een zo laag mogelijk energiegebruik. Voor verwarming betekent het bijvoorbeeld een zo laag mogelijke aanvoertemperatuur, passend bij het afgiftesysteem in die specifieke situatie. Het betekent ook dat inregelvoorzieningen verplicht zijn voor verwarming en koeling.

Onderhoud
Bij onderhoud en vervanging ligt het minder eenvoudig. De eisen zijn in elk geval van toepassing bij de plaatsing van een warmtepomp als vervanger voor de gasketel of als hybride. Dan geldt dat ook de bestaande afgifte-installatie ingeregeld moet worden, dat de warmtepomp ingesteld wordt voor de laagst mogelijke gebruikstemperatuur en dat koeling en verwarming per ruimte instelbaar is voor de gebruiker. Maar bij een bestaande installatie spelen ook de meerkosten een rol, bijvoorbeeld als er nog geen inregelvoorzieningen zijn. Zijn de meerkosten meer dan 20% van de oorspronkelijke ingreep, dan is aanpassing niet verplicht. Bij de plaatsing van een warmtepomp zal het vaak verplicht zijn om de bestaande binneninstallatie aan te passen om inregelen en regelen per ruimte mogelijk te maken.

Het volledige artikel verschijnt in InstallateursZaken mei. Neem een gratis abonnement.

Eisen aan cv-systemen

Warmtepompsystemen, lagetemperatuurverwarming, zoneregelingen, testen van de luchtdoorlatendheid. Stuk voor stuk nieuwe onderwerpen die de afgelopen 15 jaar belangrijker zijn geworden ...
Verder Lezen

Nieuw Programma van Eisen woningventilatie

Problemen met ventilatiesystemen in woningen kunnen leiden tot gezondheidsklachten van bewoners, bijvoorbeeld door het ontstaan van schimmel. Daarom heeft Aedes ...
Verder Lezen

Checklist Bouwbesluit is geactualiseerd

Het Bouwbesluit 2012 en de ministeriële regeling Bouwbesluit 2012 zijn meerdere malen aangepast. Dit heeft te maken met de toepassing ...
Verder Lezen

Een op vijf Nederlanders weet niet waarvoor waterontharders dienen

Gepubliceerd op

Maar negentien procent van de Nederlanders is zich niet bewust van het nut van waterontharders. Dit blijkt uit onderzoek van kosten-waterontharder.nl onder 1.061 Nederlanders, uitgevoerd door Panelwizard. Ondanks die beperkte kennis, zegt ruim een kwart van de respondenten dat hij of zij thuis wel een waterontharder kan gebruiken.

Vooral jonge Nederlanders staan verschillend tegenover waterontharders. Zo weet maar liefst 31 procent van de respondenten jonger dan dertig jaar niet waarvoor het product dient, terwijl 37 procent van hen er thuis wel behoefte aan heeft. Onder zestigplussers bedragen beide percentages twintig procent. “Gebrekkige waterontharding gaat ten koste van de waterzuiverheid bij mensen thuis en kan de levensduur van was-en vaatwasmachines ernstig aantasten”, zegt Ibrahim Agdere van Kosten-waterontharder.nl. “Het is dan ook zonde dat veel mensen niet goed op de hoogte zijn van het nut van waterontharders.”

Werking
De gebrekkige kennis van waterontharders onder Nederlanders wil niet zeggen dat mensen niet overtuigd zijn van het nut ervan. Zo heeft zestig procent van hen alle vertrouwen in de werking. Ook is een derde van alle respondenten bekend met de verschillen tussen magneet- en filterwaterontharders. Deze kennis is niet gelijk verdeeld: zowel mannen (59 procent) als vrouwen (61 procent) geloven in het functioneren van waterontharders, maar het zijn vooral mannelijke respondenten die bekend zijn met de verschillen tussen beide varianten (39 procent). Met 24 procent lijken vrouwen net iets minder expert op dat vlak. Agdere: “Er zitten wezenlijke verschillen tussen magneet- en filterwaterontharders. Men claimt dat bij magnetische waterontharding calcium en magnesium niet kunnen kristalliseren, maar hier is geen hard wetenschappelijk bewijs voor.”

Investeren
Het geloof in de werking van waterontharders vertaalt zich in bereidheid om te investeren in het product. Zo wil maar liefst 34 procent van de Nederlanders in de toekomst investeren in waterontharding, terwijl achttien procent dit komend jaar al van plan is. Overijsselaren zien zichzelf het meest investeren in een waterontharder (47 procent) en Flevolanders lijken het minst geïnteresseerd in een daadwerkelijke aankoop (14 procent). Agdere: “Men verdient de investering in waterontharding terug doordat het water in huis verzacht wordt. De opbrengst zit hem vooral in een besparing op de kosten van elektrische en huishoudelijke apparaten en schoonmaakmiddel. In regio’s met een hoge waterhardheid als Amsterdam en Noord-Limburg, kan dit extra interessant zijn.”

https://kosten-waterontharder.nl/

https://kosten-waterontharder.nl/een-op-vijf-nederlanders-weet-niet-waarvoor-waterontharders-dienen/

Circulatieleidingen voor tapwater en warmtepompen

In nieuwe, hogere smalle woonhuizen, die populair zijn in de stedelijke omgeving, komt het relatief vaak voor dat er een ...
Verder Lezen

Hulpmiddelen voor een schone cv-installatie

Voor de waterkwaliteit en waterbehandeling van verwarmingssystemen wordt rekening gehouden met de Europese norm EN1717. Deze norm behandelt de middelen ...
Verder Lezen

Kwaliteit systeemwater meten

Kwaliteit systeemwater meten Bij een cv-installatie speelt het water dat wordt rondgepompt in het systeem een belangrijke rol. De kwaliteit ...
Verder Lezen

‘Kalkafzetting zorgt binnen 4 jaar voor slecht werkende cv-installatie’

Het Amerikaanse Water Quality Association (WQA) publiceerde in de afgelopen jaren een aantal onderzoeken over het effect van zacht en ...
Verder Lezen

Koeltechniek prominent aanwezig op VSK beurs

Gepubliceerd op

Volgende week dinsdag begint de VSK. ’s Lands grootste installatievakbeurs trapt dit jaar later af dan gebruikelijk vanwege de recente coronapandemie. Het belooft een interessante beurs te worden, ook op het gebied van koeltechniek. De ontwikkelingen en innovaties daarin volgen elkaar snel op. Denk bijvoorbeeld aan de hoge gasprijzen en de afspraken in het Klimaatakkoord waardoor steeds vaker op zoek wordt gegaan naar goedkopere en duurzamere alternatieven zoals de (hybride) warmtepomp. Of de herziening van de F-gassenverordening waardoor bepaalde koudemiddelen versneld worden terug gefaseerd.

Ook deze editie is daarom de NVKL, de vereniging van koeltechnische bedrijven, met een aantal lidbedrijven van de partij met een paviljoen in hal 11 stand B070.

Activiteiten
NVKL stelt iedere dag een thema centraal. Zo staat de dinsdag in het teken van onderwijs en arbeidsmarkt. Diverse sprekers gaan op het paviljoen in NVKL Talks in op de instroom van jongeren in de koudetechniek en het binden en boeien van medewerkers. Hierbij worden de resultaten uit het in november 2021 uitgebrachte NVKL Rapport over de instroom- en personeelsbehoefte in de koudetechniek doorgenomen. Het aantal vrouwen in de techniek bedraagt slechts 14% van het totaal aantal werknemers. Om hier aandacht voor te vragen, organiseert NVKL op vrijdagochtend een VSK ‘Vrouwen in Techniek’ ochtend waarbij vrouwen exclusief worden uitgenodigd en in het zonnetje worden gezet.

Kwaliteit en veiligheid
Een ander belangrijk thema in de koeltechniek is kwaliteit en veiligheid. Het werken met koudemiddelen vereist de juiste technische kennis en brengt diverse wet- en regelgeving met zich mee. Door deze regels is de markt voor koelinstallaties in constante beweging. Op donderdag worden bezoekers van de beurs op het paviljoen daarom bijgepraat over onder andere het verhogen van je waarde door certificering, het Vakpaspoort en de PED bij warmtepompen en airco’s. Op de woensdag kun je je laten inspireren door bedrijven die volop inspelen op deze ontwikkelingen en innovaties en in aanmerking komen voor de NVKL Koeltrofee. Hoor deze dag wie de drie genomineerden van 2022 zijn en wie uit handen van oud-profwielrenner Bram Tankink de NVKL Koeltrofee ontvangt.
Daarnaast geeft NVKL dagelijks presentaties in het Nieuwscafé, het VSK Theater en het Techniek Theater over onder andere de do’s en don’ts en transitie van koudemiddelen, de geluidseisen en de uitdagingen in de branche.

Wisselfunctie maakt koeling mogelijk

Met Viega’s Fonterra Smart Control regelsysteem voor vloerverwarming kunnen kamers in woningen of bedrijven worden verwarmd. Sinds kort kan het ...
Verder Lezen

NVKL ondertekent intentieverklaring ‘Koeling van Gebouwen’

De standaarden voor het ontwerp van gebouwen moeten rekening gaan houden met warmere zomers en de groeiende behoefte aan koeling ...
Verder Lezen

Aanbieders en eindgebruikers van koeltechniek bundelen krachten

Aanbieders en eindgebruikers van koeltechniek hebben recent de stichting Netwerk Koude- en Klimaattechniek opgericht. De stichting gaat toezien op veiligheid ...
Verder Lezen

Wagenaar Koeltechniek wint NVKL Koeltrofee 2020

De NVKL Koeltrofee 2020 is dit jaar uitgereikt aan Wagenaar Koeltechniek. Het koeltechnische bedrijf ontving de wisselprijs uit handen van ...
Verder Lezen

Beoogde energietransitie onhaalbaar door tekort aan technici

Gepubliceerd op

Als er niets gebeurt om het technicitekort op te lossen, is het volgens de meerderheid van de technici (56%) en HR-beslissers (52%) onmogelijk om de energietransitie binnen de gestelde tijd van het Klimaatakkoord te verwezenlijken. Dit blijkt uit een onderzoek van technisch opleider ROVC onder ruim 1.000 HR-beslissers in de technische branche, 2.500 technici en 1.000 potentiële zij-instromers. Zo vindt bijna de helft van de technici (44%) en HR-beslissers (46%) het onhaalbaar dat in 2030 27 procent van de energie uit duurzame bronnen komt. Ditzelfde geldt voor de doelstelling dat energie in 2050 bijna helemaal duurzaam moet zijn.

De vertraging van de noodzakelijke verduurzaming in Nederland (39%) is volgens de respondenten een belangrijk maatschappelijk gevolg van het technicitekort. Ook komen er economische gevolgen naar voren uit de TechBarometer. Zo zegt driekwart (73%) van de HR-beslissers dat het de concurrentiepositie van Nederland negatief beïnvloedt. Daarnaast remt het technicitekort innovatie (45%) en maakt het Nederland minder aantrekkelijk als vestigingsplaats voor productiebedrijven (38%).

Energietransitie biedt ook kansen
Toch biedt de energietransitie ook mogelijkheden. Zo vinden zes op de tien (58%) HR-beslissers dat het stoppen met fossiele projecten, waardoor personeel uit steenkool-, olie en gasprojecten beschikbaar komt, kansen biedt voor omscholing naar de techniek. Ook heeft de energietransitie een positief effect op potentiële zij-instromers. De helft vindt dat de energietransitie de techniek een aantrekkelijk vak maakt. Bovendien maakt het groeiende belang van duurzaamheid de technieksector voor twee derde van de potentiële zij-instromers aantrekkelijker.

Inspelen op trend
John Huizing, directeur bij ROVC: “De energietransitie biedt zowel kansen als uitdagingen voor de technische sector en het terugdringen van het personeelstekort. Het heeft positieve effecten op het personeelstekort in termen van omscholingskansen en aantrekkelijkheid van de sector. Tegelijkertijd vraagt het om andere kennis en vaardigheden van technici. Wat echter als een paal boven water staat, is dat technische organisaties moeten inspelen op deze trend. Zorg dat je de juiste kennis en vaardigheden in huis hebt en communiceer met personeel en potentiële zij-instromers over wat de energietransitie betekent voor de branche en hun eigen ontwikkeling. Alleen met voldoende én gekwalificeerd personeel kan de energietransitie plaatsvinden. Dat vraagt niet alleen om ontwikkeling van huidige technici, maar ook om het zo snel mogelijk functioneel inzetbaar maken van zij-instromers.”

NTA 8800 en haar rol binnen de energietransitie

Op 13 oktober organiseert de Federatie van energieconsultants (FedEC) een lezingenprogramma op de Nationale dag van de Energieadviseur. Het programma ...
Verder Lezen

Tastbare energietransitie

De energietransitie stelt het vakgebied voor interessante uitdagingen, zowel technisch als operationeel. Aalberts hydronic flow control participeert in DreamHûs op ...
Verder Lezen

Energietransitie vergt meer aandacht voor groepenkasten in woningen

In het kader van de energietransitie vervangen we steeds meer fossiele brandstoffen door duurzame energiebronnen. In de praktijk leidt dit ...
Verder Lezen

De energietransitie: waterstof

De energietransitie gaat niet over één oplossing. Waterstof is één van de oplossingen. Jan Wijbenga van het bedrijf Feenstra is ...
Verder Lezen

Daikin breidt circulaire koudemiddel strategie uit

Gepubliceerd op

Daikin Applied Europe heeft onlangs zijn L∞P programma uitgebreid en gaat gecertificeerd, gerecycled R-134a-koudemiddel gebruiken voor koudwatermachines/warmtepompen. De doelen van het programma zijn: het creëren van een circulaire koudemiddeleneconomie, het bijdragen aan een naleving van het milieubeleid van Daikin Industries voor 2050 en het voorkomen van de jaarlijkse productie van nieuw koudemiddel, waaronder zowel R-134a als R-410A (totaal 400.000 kg per jaar). Met de uitbreiding bespaart de fabrikant 60% meer koudemiddel ten opzichte van 2021.

Alles begint met het terugwinnen van het R-134a-koudemiddel uit de HVAC systemen in gebouwen door Daikin installatiepartners. Het koudemiddel wordt teruggewonnen en daarna gerecycled, waardoor het zijn oorspronkelijke kenmerken en kwaliteit terugkrijgt.

Circulair
Gerecycled koudemiddel is koudemiddelgas dat wordt teruggewonnen en opnieuw wordt verwerkt, op zo’n manier dat het dezelfde prestaties en kwaliteit als het originele koudemiddel kan leveren. Dit aspect wordt gewaarborgd door de Daikin-leveranciersprocedures en door het testen van de levering. De levering moet voldoen aan de AHRI700-vereisten (zuiverheid > 99,5%) en vervolgens wordt die bevonden als ‘even goed als het originele koudemiddel’. Het teruggewonnen R-134a-koudemiddel kan het onbeperkt worden teruggewonnen en hergebruikt.

Daikin neemt Experience Center in gebruik

Daikin Nederland heeft onlangs haar eerste Daikin Experience Center geopend, waar geïnteresseerden innovaties op het gebied van airconditioning, warmtepompen en ...
Verder Lezen

Daikin Europe breidt uit in opslag, trainingen en leveringen

Daikin Europe ziet een versnelde groei van warmtepompen in Europa. Het jaarlijks aantal geïnstalleerde warmtepompen zal in 2030 gegroeid zijn ...
Verder Lezen

Daikin verlengt samenwerking met de KNSB

Het sponsorcontract van Daikin met de schaatsbond, dat in 2018 begon en medio 2022 zou aflopen, wordt verlengd tot en ...
Verder Lezen

Daikin en Duco gaan partnership aan

Daikin Europe gaat een samenwerking aan met de Belgische fabrikant van ventilatiesystemen Duco in het segment van woonhuisventilatie. Daikin zal ...
Verder Lezen

“Méér instroom in het techniekonderwijs nu echt nodig”

Gepubliceerd op

De instroom in technische mbo- en hbo-opleidingen daalt in absolute aantallen. Dat blijkt uit cijfers die Techniekpact deze week naar buiten bracht. Ook op havo en vwo kiezen steeds minder leerlingen voor een technisch profiel. In het schooljaar 2016-2017 kozen 53.743 leerlingen voor een natuurprofiel, dit jaar waren dat er nog maar 47.342. Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland benadrukt naar aanleiding van de nieuwe cijfers dat het nu écht tijd is voor daden. “We hebben geen behoefte meer aan beleidsnotities, maar aan investeringen in het techniekonderwijs. Als deze dalende trend doorzet lopen de technieksector én de maatschappij vast.”

Terpstra wil met het kabinet concrete afspraken maken over méér instroom in het techniekonderwijs. Techniek Nederland heeft vorig jaar al een 10-puntenplan gepresenteerd met voorstellen die de instroom de komende jaren moeten stimuleren. Het plan voorziet in overheidsmaatregelen, maar ook in initiatieven vanuit de technieksector en het onderwijs. Terpstra ziet de tien punten als een basis voor de besprekingen.

10-puntenplan van Techniek Nederland voor het technisch beroepsonderwijs
1. Onderwijsinstellingen die opleiden voor beroepen waar tekorten op de arbeidsmarkt zijn, moeten kunnen rekenen op extra middelen. En de studenten ook.
2. Mbo’ers in de techniek krijgen een bonus na het behalen van hun diploma.
3. De overheid geeft werkgevers die investeren in zij-instromers extra financiële ondersteuning.
4. Er komen flexibele, intensieve en toegankelijke opleidingen voor zij-instromers.
5. Breng leren en innoveren bij elkaar. Daarmee sluiten opleidingen beter aan op de behoeften van het bedrijfsleven en wordt het onderwijs aantrekkelijker. Een nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs in publiek-private samenwerking maakt dit mogelijk.
6. De overheid creëert een stimuleringsfonds voor het technisch beroepsonderwijs (vmbo, mbo, hbo).
7. Techniekstudenten aan het hoger onderwijs betalen geen collegegeld meer. Bij het aflossen van hun studiefinanciering betalen ze een lagere rente.
8. Alle leerlingen op de basisschool maken kennis met techniek. Werkgevers in de techniek zoeken het onderwijs in de regio op en werken ermee samen. Werknemers in de techniek krijgen de mogelijkheid om hybride docent te worden, mee te doen aan projecten en leerlingen te begeleiden.
9. De technische sector gaat zich méér richten op het werven van meisjes en vrouwen en van jongens én meisjes met een niet-westerse achtergrond.
10. Hybride opleidingen krijgen in het voortgezet onderwijs meer ruimte. Denk aan de vak-havo, waar de leerlingen 80% theorievakken krijgen en 20% technische, beroepsgerichte vakken.

Brede oproep aan politiek: ‘Pak tekort aan technisch personeel aan

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) schaart zich achter de oproep aan een nieuw kabinet van ondernemersorganisatie FME en vakbond ...
Verder Lezen

Technische bedrijven kampen komende vijf jaar met flink personeelstekort

Ruim acht op de tien technische bedrijven (82%) verwacht de komende vijf jaar een tekort aan technici binnen hun organisatie ...
Verder Lezen

Vraag naar bekwaam technisch personeel blijft onverminderd groot

Uit recent onderzoek blijkt dat voor ruim vier op de tien (43%) technische werkgevers het tekort aan nieuwe aanwas de ...
Verder Lezen

Installateur populair bij eigen personeel en werkzoekers

Hoppenbrouwers Techniek mag zich voor de tweede keer de Beste Werkgever noemen. De ruim 1250 medewerkers beoordeelden de organisatie op ...
Verder Lezen

Nederlandse huishoudens beperken energieverbruik

Gepubliceerd op

Uit een onderzoek van tado°, actief op het gebied van intelligent klimaatbeheer voor woningen, blijkt dat 61,1% van de huishoudens in Nederland in maart minder energie hebben verbruikt dan in de voorgaande jaren¹. 58,2% van de Nederlandse tado°-gebruikers zegt dat geld besparen de voornaamste reden is om hun energieverbruik te verminderen. 24,9% wil minder afhankelijk zijn van Russisch gas en 16,9% doet het vanwege het milieu.

Het onderzoek keek naar energiebesparingen en vroeg aan 3.300 Nederlandse tado°-gebruikers (in totaal aan meer dan 15.000 Europese tado°-gebruikers) of recente gebeurtenissen invloed hebben gehad op hun persoonlijke energieverbruik. Jaarlijks wordt voor grofweg €3,7 miljard aan gas en kolen naar Nederland geïmporteerd vanuit Rusland². Een andere bron spreekt over 5 miljard kuub gas³.

Afhankelijkheid verminderen
Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zoeken overheden, bedrijven en huishoudens manieren om hun afhankelijkheid van geïmporteerde energie te verminderen, met name aardgas. De resultaten van het onderzoek laten zien dat Europeanen energie-efficiëntie serieus nemen en actie ondernemen, concludeert tado°. Van alle Europese respondenten die in de poll hebben aangegeven dat ze hun energieverbruik hebben verminderd, wil 65,6% hoge energieprijzen vermijden, 18% wil minder afhankelijk zijn van geïmporteerd gas uit Rusland en 16,4% wil energie besparen vanwege het milieu.
Volgens de EU wordt 79% van het energieverbruik van een huis gebruikt voor verwarming en warm water, wat meestal met gas gebeurt⁴. Deze afhankelijkheid van gas voor verwarming creëert een directe link tussen recente politieke gebeurtenissen en het comfortniveau in Europese huizen. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat Europese huishoudens in actie komen en actief proberen hun impact te verminderen.

¹ 3.300 Nederlandse tado°-gebruikers ondervraagd in april 2022
² Hoeveel gas Nederland jaarlijks uit Rusland haalt, is voor de buitenwereld geheim
³ Nederlanders willen massaal van het gas vanwege oorlog in Oekraïne | Energiecrisis | AD.nl
Heating and cooling

 

Gebouwen koelen met waterdruppels

Adiabatische koeling, het koelen door het effect van verdampend water, is geen onbekende technologie. Maar om het ook in gebouwen ...
Verder Lezen

Onverantwoordelijke verkoop verwarmingsapparatuur

Tijdens inspecties van verwarmingsapparatuur constateert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat sommige aanbieders zoals technische groothandels en webwinkels, verwarmingsapparatuur ...
Verder Lezen

Kentallen energiegebruik en -besparing compleet herzien

ISSO heeft het Praktijkboek Energiecijfers en -tabellen (versie 2021) uitgebracht. Dit Praktijkboek bevat kentallen over energiegebruik en de energiebesparing van ...
Verder Lezen

Energiebeheer en -facturering inéén

Belimo, fabrikant van klepaandrijvingen, regelkleppen en sensoren voor verwarmings-, ventilatie-, en luchtbereidingstechnologie, introduceert een assortiment Belimo Energy Valves™ en energiemeters, ...
Verder Lezen

Een tweede leven voor ammoniak?

Gepubliceerd op

Natuurlijke koudemiddelen zijn in opmars. Met name propaan en CO2 mogen zich verheugen op de nodige belangstelling. Toch moeten we ook niet ammoniak vergeten, zegt professor Henk van der Ree. Waarom eigenlijk?

U bent de voormalige voorzitter van de KNVvK en het International Institute of Refrigeration. Volgens u kan ammoniak al bogen op een lange staat van dienst.

“Inderdaad. Het wordt al sinds 1850 gebruikt. Met de opkomst van chemische koudemiddelen, vooral van R22, verdween het naar de achtergrond. Maar R22 werd uitgefaseerd, waarmee ammoniak weer terug in het vizier komt.”

Over welke gunstige eigenschappen beschikt ammoniak?

“Het is niet explosief, niet corrosief, bij lekkage kan je het ruiken, het heeft uitstekende thermodynamische eigenschappen en is bruikbaar voor vriezen, koelen en warmtepompen. Maar er kleeft wel een nadeel aan ammoniak: het is giftig.”

Maar hoe zit het met CO2 en propaan, daar lijkt veel meer aandacht voor te zijn?

“CO2 presteert goed in de lage temperatuurregionen, maar slecht in warme omstandigheden, wat men probeert op te lossen met gecompliceerde installatieconcepten. Propaan is een uitstekend koudemiddel, alleen wel explosief, erg brandbaar en het is reukloos. Je moet dus de nodige beveiligingsmaatregelen treffen.”

In welke gevallen is het aantrekkelijk om ammoniak toe te passen en in welke gevallen zou u propaan adviseren?

“Ammoniak heeft een te grote verdampingswarmte voor kleine installaties. Dan moet je kleine warmtepompen uitvoeren met superkleine componenten. Bij de gemiddelde rijtjeswoning zul je dus eerder uitkomen op propaan. Maar ammoniak is wel interessant voor warmtepompen die in grotere complexen draaien, denk bijvoorbeeld aan de gestapelde bouw.”

Hoe komt het dan dat je er nauwelijks grote fabrikanten over hoort praten?

“In de chemische koudemiddelenindustrie spelen grote belangen. Ammoniak kost 5 euro per kg, een chemisch koudemiddel 90 euro per kg. Voor veel partijen is de keuze dan wel duidelijk.”

“Als er zo'n sterke lobby is voor chemische koudemiddelen, waarom zou de sector dan überhaupt willen overstappen op natuurlijke koudemiddelen?

“De branche heeft al twee keer bepaalde soorten chemische koudemiddelen moeten uitfaseren. En nu is men, zoals bekend, in Europa bezig om de productie en het gebruik van PFAS verder aan banden te leggen. Enkele nieuwe koudemiddelen (HFO's) zijn als PFAS geclassificeerd en die berichten zorgen voor onzekerheid bij klanten. En dat terwijl ze forse bedragen moeten neertellen voor chemische koudemiddelen. Het is dus geen wonder dat natuurlijke koudemiddelen oprukken. Prognoses wijzen er ook op dat de markt voor natuurlijke koudemiddelen zal doorgroeien.”

Wat adviseert u de kleine en middelgrote installateur?

“Met ammoniak werken is een specialisme. Er komt de nodige regelgeving en technische kennis bij kijken. Ik zou jullie lezers willen adviseren om zich eventueel te specialiseren in ammoniak of een afdeling op te zetten binnen het bedrijf die zich erop toelegt."

Dit is een verkorte weergave van een artikel uit InstallateursZaken mei 2022. De print-editie voortaan op de deurmat? Meld je hier aan.

VRV heat recovery systeem. met koudemiddel R32

Daikin, uitvinder van VRV-systemen, introduceert het nieuwe VRV 5 heat recovery systeem. VRV 5 gebruikt het koudemiddel R32 met een ...
Verder Lezen

PVT-warmtepomp met propaan als koudemiddel

Tijdens de beurs Duurzaam Verwarmd introduceert Triple Solar een warmtepomp met propaan als koudemiddel. De warmtepomp werd specifiek ontwikkeld voor ...
Verder Lezen

Winkelketen Action zet grootschalig in op hergebruik koudemiddel

De discountwinkelketen Action wint koudemiddel terug uit zijn gerenoveerde winkels voor hergebruik in vijftien nieuwe panden verspreid over Europa. Hiermee ...
Verder Lezen

Natuurlijke koudemiddelen: waar blijft die massale overstap?

Hoewel het proces met horten en stoten op gang moest komen, zit de vaart er nu wel in. Nederland is ...
Verder Lezen

Optimaal binnenklimaat voor cliënten in langdurige zorg

Gepubliceerd op

Aan welke eisen moeten zorginstellingen voldoen om het optimale binnenklimaat te bieden aan cliënten en medewerkers? Via het programma Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) gaat TNO dit onderzoeken. Het project wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door Binnenklimaat Nederland, TVVL en Woonzorg.

Op dit moment zijn er geen richtlijnen voor binnenklimaat in de langdurige zorg. Dit kan best lastig zijn voor zorginstellingen en zorgvastgoed eigenaren, maar ook voor aannemers en installateurs bij verduurzaming, renovatie of nieuwbouw van huisvesting voor de langdurige zorg. Als tussen partijen niet duidelijk is wat er aan kwaliteit gewenst is, kan dit achteraf discussie geven. Het hebben van richtlijnen draagt bij om beter te kunnen sturen op het binnenklimaat en uiteindelijk ook tevreden cliënten en medewerkers.

Doel onderzoek
Het onderzoek richt zich op het binnenklimaat van ruimtes voor langdurige zorg. Het doel is om uiteindelijk een richtlijn op te stellen met betrekking tot onder andere temperatuur, luchtvochtigheid, hoeveelheid fijnstof en ventilatie. Dit kan gebruikt worden bij afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in bestekken, controles en/of bij klachten.

Leidraad opstellen
In de eerste fase van het onderzoek voert TNO samen met de TU Delft, TU/e en de Hogeschool Utrecht een literatuuronderzoek uit naar de bewijslast voor eisen aan het binnenklimaat in de langdurige zorg. Op basis van deze literatuurstudie wordt in de tweede fase een leidraad opgesteld op basis waarvan eisen aan het binnenklimaat in zorgvoorzieningen kunnen worden gesteld. Stakeholders worden hierbij betrokken via een klankbordgroep. Door deze aanpak zijn de gestelde eisen “evidence based”.

Eerste resultaten
Naar verwachting zijn de eerste resultaten van de eerste fase van het onderzoek in de zomer bekend. Daarna volgt voor het einde van 2022 een leidraad, op basis waarvan Stichting Binnenklimaattechniek een Programma van Eisen (PvE) voor de doelgroep langdurige zorg op zal stellen. Dit PvE kan door partijen kosteloos worden gebuikt om daarmee invulling te geven aan de kwaliteit van het comfort.

Eerste cursus van start in nieuw vakcentrum voor binnenklimaat

Technisch opleider ROVC wordt in samenwerking met brancheorganisatie Binnenklimaat Nederland een vakcentrum voor binnenklimaattechniek voor de utiliteit. Hiermee is voor ...
Verder Lezen

Gezond binnenklimaat: het kwartje is gevallen

Ventilatie en het belang van een gezond binnenklimaat beginnen eindelijk écht te landen. Te langzaam en te laat? Zeker, maar ...
Verder Lezen

‘De overheid moet meer maatregelen nemen voor een gezond binnenklimaat’

Binnenklimaattechniek, het platform voor professionals die te maken hebben met binnenklimaatinstallaties, heeft op dinsdag 26 oktober de petitie ‘Meten is ...
Verder Lezen

Vakcentrum voor binnenklimaat in de steigers

Technisch opleider ROVC wordt in opdracht van brancheorganisatie Binnenklimaat Nederland een vakcentrum voor binnenklimaat binnen de utiliteit. De technisch opleider ...
Verder Lezen

200 miljoen voor collectieve warmtesystemen

Gepubliceerd op

Het Nationaal Groeifonds heeft het consortium NieuweWarmteNu! (NWN!) een voorwaardelijke bijdrage toegekend, van 200 miljoen euro. Als de toekenning definitief wordt, kunnen maximaal 10 collectieve warmteprojecten in de gebouwde omgeving en de glastuinbouw worden ontwikkeld als vervanging voor verwarming met aardgas. Afhankelijk van de snelheid van het vervolgtraject kunnen de eerste projecten in 2023 met de bouw starten. Het project heeft een looptijd van vier jaar vanaf toekenning.

Het consortium is gematigd tevreden dat de Groeifondscommissie onder voorwaarden een bijdrage van het Nationaal Groeifonds heeft toegekend. Teun Bokhoven, voorzitter van de stuurgroep: “De huidige situatie in Europa vraagt een versnelling van de energietransitie, waaronder de warmtetransitie. Het reduceren van aardgasimport door het gebruik van duurzame warmte is extra urgent geworden. NWN! kan daar een substantiële bijdrage aan leveren in de periode tot 2030. NWN! versterkt bovendien de Nederlandse economie en leidt tot een aanzienlijke CO2-reductie. We willen daarom op korte termijn met de commissie in gesprek om snel invulling te kunnen geven aan de voorwaarden voor hun bijdrage aan NWN!”.

Versnelling
In het consortium NWN! werken overheden, (warmte) bedrijven, netbeheerders, energiecooperaties en kennisinstellingen samen om een versnelling te geven aan de inzet van duurzame collectieve warmtesystemen. Naast de projecten die NWN! wil realiseren voor de aanleg van duurzame collectieve warmtesystemen in de gebouwde omgeving en de glastuinbouw, worden diverse innovaties in de praktijk gedemonstreerd. Hierdoor wordt de benutting van duurzame warmtebronnen zoals geothermie, restwarmte, zonthermie en aquathermie aanzienlijke vergroot, aldus het consortium.

Partijen
Het NWN! consortium bestaat op dit moment uit de volgende partijen: warmtebedrijven Eneco, Ennatuurlijk, Essent, HVC, SVP en Vattenfall, partijen die werken aan energie uit de ondergrond EBN, Engie/Equans, Huisman en Shell, partijen die werken aan energie uit water NWB Bank en verschillende waterschappen, gemeenten (Metropoolregio) Amsterdam, Den Haag, Groningen, Rotterdam en Utrecht, provincies Gelderland, Limburg en Zuid-Holland, brancheorganisaties Bodemenergie Nederland, Geothermie Nederland, Netbeheer Nederland en Netwerk Aquathermie, koepelorganisaties van energiecoöperaties EnergieSamen en Energie van Utrecht, Warmtenetwerk Westland (enkele tuinders, HVC, Capturam en gemeenten Westland en Midden-Delfland) en Warmte Samenwerking Oostland (gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Zuidplas, Waddinxveen en Zoetermeer), kennisinstellingen Deltares en TNO, en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (penvoerder) en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Collectief wil innovaties in warmteketen versnellen

Verschillende partijen in de warmteketen zijn het warmtecollectief WarmingUP gestart. Het collectief heeft als belangrijkste doel de ontwikkeling van collectieve ...
Verder Lezen

Van collectieve naar individuele warmwaterinstallatie

In Serviceresidentie Frankenstate in Bergen zijn 90 Green Energy Smartboilers van Itho Daalderop geplaatst met een lease/koop-constructie. De boilers zijn ...
Verder Lezen

‘Vooral collectieve rookgasafvoer vraagt om extra aandacht’

De Gezondheidsraad waarschuwde er vandaag in de Volkskrant voor dat koolstofmonoxide al schadelijk is bij veel lagere concentraties dan tot ...
Verder Lezen

Buisleidingsysteem voor collectieve stadsverwarming

Viega heeft haar programma uitgebreid met Megapress S. Met het buisleidingsysteem Megapress kunnen dikwandig stalen buizen van bijvoorbeeld verwarmings-, koel- ...
Verder Lezen

Tekort koeltechnici neemt toe

Gepubliceerd op

Nederland wil in een rap tempo verduurzamen. En zowel de installatiebranche als de klant blijken daarbij erg gecharmeerd te zijn van all-electric oplossingen. Maar hoe gaan we al die warmtepompen plaatsen en onderhouden als er een schreeuwend tekort is aan koeltechnici?

Het tekort is schrijnend. In 2021 konden zo'n 14.000 mensen instromen in de koudetechniek blijkt uit een rapport van de NVKL en Wij Techniek. De totale instroombehoefte in de periode 2021 t/m 2030 wordt zelfs geschat op ruim 130.000 werknemers, bleek uit het vorig najaar verschenen document. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier om de totale sector: van leveranciers en installateurs tot aanverwante bedrijven uit de branches koude- en klimaattechniek.

Stroomversnelling
Volgens de NVKL blijft de instroom al jaren achter op de uitstroom. Zo'n 15 jaar geleden echter kwam de vraag naar koeltechnische kennis in de klimaattechniek in een stroomversnelling terecht. Dat had onder andere te maken met de groei van het aantal datacenters, de opkomst van de warmtepomptechnologie en de aanscherping van milieunormen.

Drama
“Het is een drama", vertelt Buf Vaumont aan de telefoon. Hij is eigenaar van Buf Klimaatbeheersing en heeft afgelopen maand voor 100.000 euro aan nee moeten verkopen. “Er is meer dan genoeg werk. Ik wil graag uitbreiden, maar kan geen personeel vinden, zelfs geen stagiaire. En dat is treurig, we hebben zo’n mooi vak.” De 52-jarige richt zich met zijn bedrijf al sinds 1999 op het plaatsen van airconditioning, warmtepompen en WTW-ventilatie. Volgens de ervaren installateur was de afschaffing van de LTS een grote aderlating voor de sector. “Tel daarbij op dat techniek nauwelijks nog onder de aandacht wordt gebracht op basisscholen en kinderen tegenwoordig meer op hun IPad hangen dan zelf sleutelen aan hun brommers en dergelijke en je snapt hoe het zover heeft kunnen komen.”

Sombere toekomst
Wat hij nu aan sollicitanten langs krijgt, is vooral afkomstig uit de horeca. “Maar ja, die hebben vaak totaal geen technische achtergrond, dat gaat niet. Komt er een jongere aankloppen met de juiste papieren dan stellen ze vaak irreële eisen. Ze willen het liefst een fiks salaris, leaseauto, 3 dagen werken, pappadagen en meer van dat soort gekkigheid.” Vaumont ziet de toekomst somber tegemoet. “Industrialisering en robotisering zullen wel helpen, maar uiteindelijk moeten we veel maatwerk leveren. Daar heb je handenarbeid voor nodig. Meer mensen uit het buitenland halen, zie ik niet zitten. Je loopt voortdurend tegen taal- en cultuurproblemen aan. Dat is funest op de bouwplaats en in het klantencontact.”

Dit is een verkorte weergave van een artikel uit InstallateursZaken maart 2022. De print-editie voortaan op de deurmat? Meld je hier aan.

Steeds meer jonge vrouwen in de installatiebranche

Gepubliceerd op

Het is vandaag Girls’ Day. Bedrijven in het hele land laten meisjes kennismaken met de carrièrekansen in de techniek. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland is ervan overtuigd dat in de technieksector vrouwen het verschil kunnen maken. “Techniek is onmisbaar als we de klimaatverandering willen aanpakken. Meisjes die maatschappelijk relevant werk willen doen, vinden in de technieksector precies wat ze zoeken.”

In de installatiebranche grijpen steeds meer jonge vrouwen hun kans. Dat is onder meer te merken aan de cultuur binnen de bedrijven, die volgens Terpstra snel verandert. “Ondernemers realiseren zich dat diversiteit op de werkvloer niet alleen goed is voor de sfeer en de creativiteit, maar ook voor de productiviteit. Sociale innovatie is belangrijk om techniekbedrijven aantrekkelijker te maken voor iedereen. Een grotere inbreng van vrouwen is goed voor de branche en goed voor de samenleving.”

Volop kansen
In de technieksector zijn al lang niet meer alleen ‘typische mannenberoepen’ te vinden. In de branche worden communicatieve vaardigheden, creativiteit en het vermogen om mensen te verbinden steeds belangrijker. En dat zijn stuk voor stuk kwaliteiten waarop vrouwen gemiddeld genomen hoog scoren, legt de Techniek Nderland voorman uit. “Daar komt bij dat materialen steeds lichter en technieken steeds verfijnder worden, waardoor ook de fysieke kant van het werk toegankelijker wordt. Het is dan ook logisch dat de instroom van meisjes in het technisch beroepsonderwijs langzaam maar zeker groeit.” Maar als het aan Doekle Terpstra ligt, gaat het sneller. “Voor jonge vrouwen liggen er volop kansen als adviseur, ontwerper of data-analist, maar ook als monteur. Bovendien biedt onze branche geweldige mogelijkheden om door te groeien. Als we het aandeel van meisjes in de techniek kunnen vergroten, zetten we een enorme stap. Zij kunnen het verschil maken.”

Van kleding naar techniek
Elayne Besselsen (24) werkte in een kledingwinkel maar voelde na verloop van tijd dat ze meer op haar plek zou zijn in een technisch beroep. Ze stapte over naar Breman Installatiegroep, waar ze nu werkt als servicemedewerker gebouwen. “Het leuke aan mijn werk is dat ik mijn creativiteit er helemaal in kwijt kan. Een probleem opzoeken, brainstormen, mogelijke oorzaken wegstrepen en verder zoeken naar de oplossing vind ik fantastisch.” Ze raadt andere vrouwen aan óók in de techniek te komen werken. “Hoe meer vrouwen dit doen, hoe makkelijker de stap wordt voor andere vrouwen.”

Geen dag hetzelfde
Ook Denise Buysman (24) heeft het enorm naar haar zin in de techniek. Ze werkte bij de politie en in de zorg, maar ze vond pas écht haar draai als elektromonteur bij Engberts Elektrotechniek. “Geen dag is hetzelfde, elke dag leer ik nieuwe dingen. En het geeft me een kick om dagelijks het resultaat te zien van m’n werk. Dat maakt dit werk zo leuk.” Denise vindt het geen probleem dat ze vooral met mannen samenwerkt. “Ze zijn nuchter en makkelijk in de omgang. Daar word ik echt blij van.”

Warmtepompen installeren
Soeshma Ganpat (38) werkte als postbode en schoonmaakster voordat ze servicemonteur installatietechniek werd bij Breman Installatiegroep. “Ik ben superblij en gelukkig met het werk dat ik nu doe. Ik ben altijd onder de mensen en ik werk zelfstandig. Bovendien geeft het werk veel voldoening, mensen zijn blij wanneer ik een storing aan de cv-ketel heb verholpen. Vrouwen denken misschien dat ze dit werk niet kunnen, maar je moet gewoon de stap durven zetten. Als je ervoor openstaat, dan lukt het.” Soeshma blijft zich ontwikkelen. Binnenkort gaat ze een training volgen om warmtepompen te installeren.

Girls’ Day
Girls’ Day is bedoeld om meisjes tussen de 10 en 15 jaar enthousiast te maken voor technische opleidingen en beroepen. De dag is een initiatief van VHTO, het expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT.

Kampioen ‘sanitair- en verwarmingstechniek’

Gepubliceerd op

Na twee jaar gedwongen pauze vanwege Covid-19 is er weer een Nederlands kampioen ‘sanitair- en verwarmingstechniek’. Sam Strijbis uit Dirkshorn ging er afgelopen vrijdag in de Utrechtse Jaarbeurs met de titel vandoor. Hij deelde het podium met Joep Stamer uit Ottersum en Jordy de Blaeij uit Axel. Tijdens de finales nam de installateur in opleiding het op tegen zeven vakgenoten die zich in de voorrondes hadden gekwalificeerd. Strijbis is in opleiding bij IW Noord-Holland en het Horizon College in Alkmaar.

De categorie ‘sanitair- en verwarmingstechniek’ is een vakgebied waarin installatiemonteurs woningen en bedrijfsgebouwen voorzien van geavanceerde klimaattechniek, verwarmingsinstallaties en sanitaire voorzieningen. Het beroep is de voorzetting van wat ooit bekend stond als het ‘loodgietersvak’.

Complexer
Die term is in onbruik geraakt door de technische ontwikkelingen in de installatietechniek. “Een installatiemonteur sanitair- en verwarmingstechniek legt tegenwoordig complexe systemen aan waarbij steeds meer elektronische en digitale aansturing wordt gebruikt”, zegt bestuursvoorzitter Ronald Olij van IW Nederland daarover. IW is marktleider in het Nederlands vakonderwijs voor installatietechniek. “Ook werken de installatiemonteurs tegenwoordig met veel meer innovatieve gereedschappen en materialen dan de loodgieter van weleer. Dat heeft het vak en de opleiding erg interessant gemaakt voor mensen die affiniteit hebben met techniek.”

Verduurzaming en energietransitie
Door de toenemende woningbehoefte en daaruit voorvloeiende bouwactiviteit in Nederland is in de installatietechniek grote vraag naar goed geschoold personeel. “Het vak biedt zowel voor nieuwkomers als voor zij-instromers goede baangaranties en arbeidsvoorwaarden”, aldus Olij. Maar ook door de energietransitie en het verduurzamingsbeleid neemt de vraag naar goede installatiemonteurs toe. “De ontwikkelingen in onze sector gaan razendsnel. Er is grote vraag naar personeel. Wie voor dit vak kiest, weet zich niet alleen verzekerd van werk in overvloed; het is ook een vak dat garant staat voor een leven lang professionele en persoonlijke ontwikkeling. Er wordt door de sector veel geïnvesteerd in opleiding, zowel voor nieuwkomers als voor medewerkers die al langer in het vak zitten.”

Vakwedstrijden
De Skills competities, georganiseerd door van World Skills Netherlands, zijn vakwedstrijden voor (v)mbo-studenten in verschillende beroepsgroepen. De meeste deelnemers volgen een leerwerktraject. Ze werken bij een leerbedrijf en gaan daarnaast naar school. Elk jaar worden er wedstrijden georganiseerd; dit jaar in maar liefst 52 vakrichtingen, van verpleegkundigen en automonteurs tot ICT-beheerders en schoonheidsspecialisten. Via voorrondes op school en kwalificatiewedstrijden kunnen (v)mbo-studenten in de nationale finales komen. Daar strijden ze om de titel beste vakman of -vrouw van Nederland.

Wedstrijdje circulair bouwen, renoveren en installeren

Het team Kuijpers/HvA//ROC Tilburg mag zich de winnaar noemen van de Techathon 2021, een prestigieuze wedstrijd voor installatiebedrijven en technische ...
Verder Lezen

Branche kiest beste leerling- en praktijkbegeleiders

Ruim 700 praktijkbegeleiders maken kans TopCoach van dit jaar te worden. Ontwikkelingsfonds Wij Techniek (voorheen OTIB) organiseert op woensdag 4 ...
Verder Lezen

Winnaars beste praktijkbegeleiders in installatiebranche bekend

De praktijkbegeleiders Daan van den Berg (Daan Installatietechniek), Sanjay Bhoendie (Lomans) en Theo van den Elzen (InstallatieWerk Zuid-Oost) zijn uitgeroepen ...
Verder Lezen

Wedstrijden voor fitters tijdens beurs waterbehandeling

Tijdens de Aqua Nederland Vakbeurs zullen voor het eerst demonstraties van fitterijteams van Waternet en Waterbedrijf Groningenworden gehouden. De KNW ...
Verder Lezen

Oorlog in Oekraïne raakt ook branche

Gepubliceerd op

Mede door de oorlog in Oekraïne kampt de installatiebranche met duurdere materialen en apparatuur en met leveringsvertragingen. Sommige ondernemers zijn daarom terughoudend bij het aangaan van nieuwe contracten of doen niet mee aan aanbestedingen. Koepelorganisatie Techniek Nederland vindt dat uitzonderlijke prijsstijgingen niet volledig voor rekening van installateurs kunnen komen. Voorzitter Doekle Terpstra: “We vinden dat publieke en particuliere opdrachtgevers ook een verantwoordelijkheid hebben. Als we de pijn delen komen we als sector beter uit deze crisis. Bovendien voorkomen we zo dat de verduurzaming en de energietransitie vertraging oplopen.”

Door de hogere inkoopkosten kunnen de marges op (langlopende) projecten kleiner worden of zelfs negatief worden. Ook vertraagde leveringen kunnen een ongunstige invloed hebben op de projectmarges. Daarnaast is door de onzekerheid over de Russische leveringen de gasprijs flink gestegen. Maar dat heeft ook een positief effect. Volgens ondernemers in de installatiebranche willen zowel zakelijke als particuliere klanten sneller verduurzamen en dat kan nieuwe projecten opleveren.

In gesprek
Een aantal ondernemers bespreekt de problematiek met opdrachtgevers of beperkt de geldigheidsduur van offertes, zo blijkt uit een Quickscan van Techniek Nederland. Er zijn installateurs die verwachten dat de oorlog schadelijk zal zijn voor de omzet, maar veel andere ondernemers zien nog altijd ruimte voor omzetstijging. Techniek Nederland denkt zelf dat haar leden de hogere inkoopkosten in veel gevallen niet kunnen doorberekenen. Uitzonderlijke prijsstijgingen mogen echter niet volledig voor rekening van installateurs komen.

Heldere afspraken
Techniek Nederland voert samen met onder andere Bouwend Nederland overleg met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat over deze problematiek. Terpstra: “We willen zo snel mogelijk heldere afspraken maken met overheidsopdrachtgevers over prijsstijgingen en leveringsvertraging in contracten. Zo voorkomen we dat onze installatieleden hard worden getroffen.” Techniek Nederland is verder in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de economische gevolgen van de oorlog voor de sector.

Techniek Nederland houdt de leden zo goed mogelijk op de hoogte van de situatie en de gevolgen voor de sector. Alle actuele informatie is te vinden in het Oekraïne-dossier op haar website.

Hoge ambities rond nieuwbouw en verduurzaming zijn realiseerbaar

Gepubliceerd op

De ambitie van het kabinet is om tot en met 2030 900.00 nieuwbouwwoningen te realiseren en 1.500.000 bestaande woningen aardgasvrij te maken. Vanuit de structurele groei van de bouwcapaciteit is dit realiseerbaar, meldt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). In de periode 2022-2030 is dan een groei van de werkgelegenheid nodig van 1,8% per jaar en een groei van de arbeidsproductiviteit van 1,6% per jaar. Dit zijn stevige groeicijfers, maar het vergt geen grote opschaling of technologische doorbraken om dit te realiseren. Op korte termijn kunnen zeer hoge ambities wel knelpunten opleveren. Om in 2024 al direct op te schalen naar 100.000 woningen en tegelijkertijd een grote sprong bij verduurzaming te maken, zijn in de periode 2022 tot en met 2024 50.000 extra arbeidskrachten nodig.

Hoewel een dergelijke groei eerder is gerealiseerd in de periode 2017-2019, is de arbeidsmarkt in de uitgangssituatie nu duidelijk krapper. Hier rijst de vraag of een evenwichtigere fasering niet wenselijk is, ook al omdat andere factoren buiten de bouwcapaciteit een dermate snelle opschaling niet aannemelijk maken.

Realiseerbaar
Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen studie 'Analyse bouwcapaciteit'. Structureel

zijn de hoge productieniveaus haalbaar De centrale conclusie uit de analyse is dat een nieuwbouwproductie van 900.000 woningen in de periode 2022-2030 in combinatie met de hoge duurzaamheidsambities realiseerbaar moet zijn vanuit de bouwcapaciteit. Over de gehele periode bezien vereist dit een groei van de werkgelegenheid van 1,8% per jaar, terwijl de arbeidsproductiviteit met gemiddeld 1,6% per jaar moet toenemen. Een dergelijke groei van de arbeidsproductiviteit is bij de hoge productiegroei haalbaar en past bij een technologisch beeld van incrementele vooruitgang. Bij de werkgelegenheid kan instroom vanuit de opleidingen en structurele groei van buitenlandse arbeidskrachten het leeuwendeel van de vereiste structurele arbeidscapaciteit leveren in de periode 2022-2030.

Extra arbeidskrachten
Fasering van de beleidsambities vergt aandacht door snelle groei in korte tijd Wel verdient de fasering van de beleidsambities aandacht, omdat deze in korte tijd een onevenredig snelle groei van de bouwproductie vereist. Om in 2024 al 100.000 woningen te bouwen en tegelijk een grote sprong bij de verduurzaming te realiseren, zijn in de periode 2022-2024 cumulatief 50.000 extra arbeidskrachten nodig. Dit zijn zeer forse aantallen, waarbij al is gerekend met een sterke arbeidsproductiviteits- stijging. Een werkgelegenheidsgroei van 50.000 arbeidsjaren is weliswaar ook vertoond in de periode 2017-2019, maar toen was de uitgangssituatie op de bouwarbeidsmarkt duidelijk ruimer dan nu het geval is.

Vanzelf
Hier rijst de vraag of het niet wenselijk is om tot een wat evenwichtiger fasering te komen. De doelstellingen op middellange en lange termijn hoeven niet in gevaar te komen als wat meer tijd wordt genomen om in te groeien naar de hoge niveaus die moeten worden gerealiseerd. Ook rijst de vraag of het- geheel buiten de bouwcapaciteit om - wel mogelijk is om zo snel op te schalen bij met name de woningnieuwbouw. De kans lijkt met andere woorden groot dat een meer evenwichtige fasering vanzelf tot stand komt doordat het nu eenmaal tijd kost om zaken sterk in beweging te brengen.

Grote flexibiliteit
De capaciteit van de bouwsector is geen boekhoudsom. Er kunnen relatief grotere knelpunten bestaan bij specifieke beroepen, maar de knelpunten zelf roepen ook weer reacties op vanuit de bedrijven. Zo kunnen hulpkrachten vakmensen werk uit handen nemen, wordt gekeken of het werk zo kan worden ingericht dat er wat minder beroep hoeft te worden gedaan op de meest schaarse krachten en wordt geïnvesteerd in arbeidsbesparende technieken. Ook moet worden bedacht dat er heel veel bouwbedrijven zijn die in verschillende situaties verkeren. Zo blijkt uit de maandelijkse conjunctuur-enquêtes van EIB dat 20% van de bedrijven productiebelemmeringen ervaren door schaarste aan personeel, maar dit geldt dus lang niet voor alle bedrijven. Een belangrijke bron van flexibiliteit is voorts de instroom van buitenlandse arbeidskrachten. Dit aanbod kent een sterke structurele groei en naarmate de vraag toeneemt kan dit arbeidsaanbod extra toenemen door aantrekkelijker voorwaarden te bieden. Bij de berekeningen is hiermee overigens nog geen rekening gehouden.

Kritisch kijken
Ten slotte wordt in de studie aandacht gevraagd voor de relatie tussen overheidsbeleid en het beslag op bouwcapaciteit. De capaciteit van de bouw kan effectiever worden benut door kritisch te kijken naar het locatiebeleid - in het bijzonder de sterke nadruk op complexe, grootschalige binnenstedelijke woningbouw- en de stapeling van regelgeving.

Geen planning bij woningcorporaties om woningen te verduurzamen

Woningcorporaties worstelen met de vraag hoe ze hun bestaande woningvoorraad moeten verduurzamen. Met name de onzekerheid over technische oplossingen en ...
Verder Lezen

Nefit Bosch zoekt groei met warmtepompen voor nieuwbouw

Nefit Bosch is als verwarmingsproducent al jaren een speler op de renovatiemarkt en heeft sterke ambities om te groeien op ...
Verder Lezen

Vooral jongeren hebben ambitie om hun woning te verduurzamen

Ondanks dat het energielabel verplicht is sinds 2008, weten vier van de tien Nederlanders niet welk energielabel hun woning heeft ...
Verder Lezen

Installaties in circulaire (ver)nieuwbouw

Is het wel mogelijk om circulaire installaties te ontwerpen? Met die vraag in het achterhoofd wordt nu geëxperimenteerd in een ...
Verder Lezen

Verpakkingen in installatiebranche moeten fors minder en recyclebaar

Gepubliceerd op

In 2025 wil de installatiebranche 20% minder plastic en kartonnen verpakkingen gebruiken. Bovendien zullen de verpakkingen die de branche over drie jaar nog gebruikt volledig recyclebaar zijn. Die doelen staan in het Brancheplan Verpakkingen. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, overhandigde het plan op woensdag 23 maart aan staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat.

De installatiebranche gebruikt veel verpakkingen voor apparatuur, installatiecomponenten en materialen. Het Brancheplan Verpakkingen moet die hoeveelheid verkleinen, verduurzamen en hergebruiken. Doekle Terpstra: “De sector wil de milieu-impact verlagen en levert tegelijkertijd een bijdrage aan de circulaire ambities van de Rijksoverheid. Dit baanbrekende initiatief nemen we niet alleen, maar met de hele keten.”

Grondstoffen besparen
Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat is verheugd over het initiatief: “Van badkuip tot bliksemafleider, het zijn allemaal producten die in plastic en karton verpakt zitten. Dit initiatief laat zien dat we door samen te werken, van fabrikant en groothandel tot installatiebedrijf, een boel vervuiling kunnen voorkomen en grondstoffen kunnen besparen.” De staatssecretaris roept bedrijven en organisaties in de installatiebranche op om het initiatief te omarmen. “Het is belangrijk dat we minder materialen en verpakkingen gaan gebruiken. Niet alleen voor een schoner milieu en voor ons klimaat, maar ook omdat we minder afhankelijk willen zijn van het buitenland.”

Jaarlijks actieplan
De deelnemers aan het Brancheplan zullen jaarlijks een actieplan vaststellen met onder meer kennissessies en pilots voor duurzame verpakkingsalternatieven. Als de pilots succesvol zijn, nemen alle deelnemende bedrijven (en liefst de hele branche) de alternatieven over. De deelnemers zullen zoveel mogelijk best practices delen om zo snel mogelijk resultaat te boeken.

Onderzoek
Er is nog veel onderzoek nodig naar de mogelijkheden om minder verpakkingen te gebruiken, verpakkingsmateriaal te verduurzamen én verpakkingen opnieuw te gebruiken. De partijen van het Brancheplan zoeken daarom samenwerking met het onderwijs en met onderzoeksinstellingen voor de verpakkingsindustrie.

Tien deelnemende bedrijven
Bij het Brancheplan Verpakkingen hebben zich inmiddels tien bedrijven aangesloten: Aalberts, Croonwolter&dros, EQUANS, Kuijpers, Rensa, Schneider Electric, SPIE, Technische Unie, Unica en Wasco. Deze bedrijven nemen de doelstellingen voor 2025 op in hun strategisch plan. Daarnaast gaan ze een inspanningsverplichting aan en zullen ze jaarlijks deelnemen aan een enquête om de resultaten in kaart te brengen. Techniek Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vervullen een coördinerende en faciliterende rol.

Nieuwe deelnemers welkom
Techniek Nederland vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk bedrijven zich aansluiten. Bedrijven die achter de doelstellingen van het plan staan én willen helpen om het gebruik van verpakkingen terug te dringen, kunnen het plan ondertekenen op technieknederland.nl/verpakkingen. Hier is ook alle informatie over het Brancheplan te vinden.