Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 77 seconden

Op Maandag 8 december jl. werd in Leuven de eerste IBPSA-NVL Best Thesis Award uitgereikt door prof. Jan Hensen (TU Eindhoven), voorzitter van IBPSA NVL. Ir. Arnout verdiende de eerste prijs voor zijn eindwerk ‘Demand side management of the thermal flexibility in a residential neighborhood using a hierarchical market-based multi-agent system’, dat hij indiende voor het behalen van de graad van Master in de ingenieurswetenschappen energie aan de KU Leuven.

In een helder en duidelijk geschreven werk levert de master thesis van Arnout Aertgeerts een excellente bijdrage aan het onderzoek rond intelligente energievoorzieningen in steden. De jury was lovend over de sterk uitdagende en vooruitziende onderzoeksvragen en de indrukwekkende, breed-multidisciplinaire aanpak van dit onderzoek, waarbij een simulatiemodel ontwikkeld werd dat met behulp van een marktgestuurd multi-agent regelsysteem thermische energieopslagvaten en de thermische massa in woningen (TES) gaat op- en ontladen. De student heeft dankzij zijn onderzoek een zeer waardevolle bijdrage geleverd bij het implementeren van dergelijke marktgestuurde multi-agent regelsystemen en heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van een koppeling tussen Modelica en Python, twee omgevingen die nieuwe mogelijkheden en uitdagingen bieden voor gebouwprestatiesimulatie, aldus de jury.

De IBPSA NVL Best Thesis Award is een jaarlijks initiatief waarbij een eindwerk of afstudeerwerk dat een wezenlijke bijdrage levert aan het uitbreiden van de kennis in het gebied van de gebouwsimulatie, of een voorbeeldige aanwending van gebouwsimulatie inhoudt, in de prijzen valt. De prijs bestaat uit een geldsom van 500 euro. Door deze prijs wil IBPSA NVL het belang benadrukken van een goede kennis en toepassing van gebouwprestatiesimulatie.

Voor meer informatie: www.ibpsa-nvl.org