Tag Archives: award

Preworxs en Hollander Techniek winnen Techniek Inclusief Award

Gepubliceerd op

Tijdens de VSK zijn de winnaars bekendgemaakt van de Techniek Inclusief Award 2024. Preworxs en Hollander Techniek mogen zich twee jaar lang de meest inclusieve ondernemingen in de installatiebranche noemen. Jan IJzerman, plaatsvervangend directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bij Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, reikte de Awards uit. De prijs onderstreept het belang van diversiteit en inclusie bij bedrijven in de installatiesector.

In de Nederlandse installatiebranche bestaan grote verschillen als het gaat om diversiteit. Onderzoeken laten zien dat de samenstelling van het personeelsbestand consequenties heeft voor de bedrijfsresultaten. Bedrijven waar mensen werken met uiteenlopende achtergronden, genders, leeftijden, nationaliteiten, religies en voorkeuren, presteren beter. De genomineerden en winnaars van de Techniek Inclusief Award hebben dus in verschillende opzichten een voorsprong.

Winnaars MKB
De deelnemers aan de Techniek Inclusief Award 2024 waren verdeeld in twee categorieën: MKB en Groot. In de categorie mkb wees de jury Preworxs aan als winnaar. Om een bredere groep werknemers aan te trekken, past Preworxs binnen het bedrijf de functies aan op de competenties van potentiële medewerkers. De andere genomineerden waren Nijhof Groep en Niyata Energy. Binnen de Nijhof Groep leidt de Salland Tech Academy mensen met uiteenlopende achtergronden op voor de installatiebranche. Het bedrijf werkt daarbij samen met het onderwijs, de brancheorganisatie en bedrijven in de regio. Niyata Energy biedt leer-werktrajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Winnaars Groot
Hollander Techniek won de Techniek Inclusief Award in de categorie Groot. Het bedrijf is er met behulp van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, een advieswerkgroep en coaches onder meer in geslaagd het aantal vrouwelijke monteurs in opleiding te vergroten. Breman en Unica waren de andere genomineerden. Breman Installatiegroep heeft een netwerkgroep Diversiteit & Inclusie in het leven geroepen, die ervoor zorgt dat binnen het bedrijf iedereen, in alle lagen van de organisatie, aandacht heeft voor het thema en er actief mee bezig blijft. De andere genomineerde, Unica, wil met het platform Unique het aantal vrouwen binnen het bedrijf in 2025 verdubbelen. Unique omvat onder meer een mentorprogramma voor vrouwen, workshops en trainingen.

Jury
De jury van de Techniek Inclusief Award 2024 bestaat uit drie leden met veel ervaring en deskundigheid op het gebied van diversiteit. Tanja Loeff-Hageman is vicevoorzitter van Techniek Nederland en directeur van Tibo-Veen. Ze ziet de instroom van meer jongeren en zij-instromers als een belangrijke doelstelling voor de branche. Sahar Yadegari is directeur-bestuurder van VHTO, het expertisecentrum voor genderdiversiteit in bèta, techniek en IT. Het derde jurylid, Seyit Yeyden, is managing partner van de Beroepentuin, een leer-werkconcept waar werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt worden opgeleid voor banen in de techniek en de zorg.
Initiatiefnemers van de Award zijn Techniek Nederland, Wij Techniek, SER Diversiteit in Bedrijf en de Goldschmeding Foundation.

IJskoud wint NVKL Koeltrofee 2024

Gepubliceerd op

De NVKL Koeltrofee 2024 is dit jaar uitgereikt aan IJskoud. Het koeltechnische bedrijf ontving de wisseltrofee uit handen van voetbalscheidsrechter Bas Nijhuis op de VSK-beurs in Utrecht. NVKL, de vereniging van koeltechnische bedrijven, reikt de NVKL Koeltrofee sinds 1989 -eens per twee jaar- uit tijdens de VSK aan een bedrijf dat een innovatie in de koude- en/of klimaattechniek heeft gerealiseerd. Innovaties die kans maken op toekenning van de trofee moeten in de praktijk toepasbaar zijn en tot succesvolle resultaten leiden in technische, economische en/of maatschappelijke zin. 

Een onafhankelijke jury onder leiding van Fons Pennartz, voorzitter van de NVKL-projectgroep KANS, heeft de negen inzendingen beoordeeld en de drie genomineerden bekend gemaakt. De inzendingen varieerden van product- en dienstinnovaties tot technische innovaties. Uiteindelijk werd het product FreezerData van IJskoud als winnaar van de Koeltrofee uitgeroepen.

Kanshebbers
Uit de inzendingen werden drie finalisten genomineerd. Naast IJskoud maakten Van Kempen Koudetechniek en ACR Klimaat kans op de innovatieprijs. Van Kempen Koudetechniek stelt met zijn VK-EPEX de eigenaar van een koelinstallatie in staat energiekosten te besparen, door de installatie te regelen aan de hand van de energieprijs. Aangezien de energiekosten een groot deel zijn van de exploitatiekosten, kan de eigenaar een significante besparing realiseren op de total cost of ownership. ACR Klimaat deed mee met de Triple Aqua warmtepomp met CO2 scroll-compressor. Door toepassing van deze compressoren en CO2 als koudemiddel, introduceert dit bedrijf een warmtepomp die op natuurlijk koudemiddel draait, maar minder complex is dan de meeste huidige CO2-systemen. Daardoor kan deze worden toegepast in grotere DX-klimaatsystemen.

Winnend product
Het product FreezerData van IJskoud is een digitaal platform dat alle relevante data van een koelinstallatie met een universele sensorset verzamelt en overzichtelijk maakt voor de monteur en de gebruiker. Met die data kan voorspellend onderhoud worden gedaan, waardoor de kosten van onderhoud dalen en uitval tot een minimum wordt beperkt. Het product is innovatief in het analyseren en gebruiken van data om koelinstallaties betrouwbaarder en duurzamer te laten draaien, terwijl het ook de monteur kan ontlasten. Dit is een belangrijke combinatie in een tijd van grote tekorten op de arbeidsmarkt, samen met een toename van duurzame koeltechnische apparaten in de markt, die geïnstalleerd en onderhouden moeten worden. De innovatie, het grote maatschappelijk nut en de schaalbaarheid van de uitrol van het product zorgen ervoor dat IJskoud is uitgeroepen tot winnaar van de NVKL Koeltrofee 2024.

JP Safety Award voor Rijndorp Installaties

Gepubliceerd op

De jaarlijks door bouwbedrijf J.P. van Eesteren toegekende JP Safety Award voor Veiligste Bouwpartner gaat dit jaar naar Rijndorp Installaties. “Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel”, zegt Frank Veltman, directeur en mede-eigenaar van het bedrijf uit Zoeterwoude. “Echt mooi dat dat gezien en gewaardeerd wordt.”

2024 is een lustrumjaar, met Rijndorp dus als vijfde winnaar sinds de start van de uitreiking van de awards om extra aandacht te vragen voor veiligheid op de bouwplaats. De winnaar is bepaald op basis van de geleverde veiligheidsprestaties, de NEN Safety Culture Ladder certificering en door middel van voordrachten en stemmen door medewerkers van J.P. van Eesteren.

Blijven benoemen
“Ik ben er erg blij mee”, aldus Veltman. “Juist ook voor de jongens op het werk. Wij kunnen wel vinden en roepen dat het belangrijk is, maar zij moeten het waarmaken. Ik zie dat dat in de praktijk gebeurt. Dan is zo’n award een tastbaar bewijs dat het ook gewaardeerd wordt.” Veltman denkt dat de crux zit in het durven blijven benoemen van zaken. “Niemand vindt het leuk om anderen aan te spreken, als je ziet dat iets niet goed gaat. We hebben afgesproken dat wel te doen. Dat werkt. Daarmee bouw je aan een cultuur waarin het normaal is elkaar te wijzen op afspraken en veiligheidsinstructies.”

Vooroplopen met veiligheid
De JP Safety Award is een van de manieren waarmee J.P. van Eesteren bouwpartners beloont voor de aandacht die zij hebben voor veilig werken. “We willen vooroplopen met veiligheid”, licht Michel Hoogendoorn, directeur Projectrealisatie bij de TBI-onderneming, toe. “Dat begint vanzelfsprekend in ons eigen bedrijf. Zo zijn we sinds eind 2021 gecertificeerd op trede 4 van de NEN Safety Culture Ladder. En ook intern reiken we JP Safety Awards uit voor veiligste bouwplaatsmedewerker, veiligste grote project en veiligste VOR-project. Mede vanuit de afspraken in de Governance Code Veiligheid in de Bouw verwachten we dat de hele keten zich inspant voor veiligheidsbewustzijn en verbetering van gedrag van medewerkers op de werkvloer.”

Derde nominatie
“Rijndorp is al langere tijd erg goed bezig”, vervolgt Hoogendoorn. “Dit was al hun derde nominatie voor de award. Het bedrijf is een betrokken bouwpartner en scoort ontzettend goed op orde en netheid op de bouwplaats. Neem ons project woontoren Justus in Amsterdam. Als de mensen van Rijndorp geweest zijn, laten ze bijvoorbeeld nooit verpakkingen of restanten achter. Top, want bij de incidenten die zich nog voordoen op onze bouwplaatsen, is vaak het gebrek aan orde en netheid de oorzaak. Daar moeten we met z’n allen vanaf willen.”

Hoppenbrouwers behaalt weer Top Employer Award

Technisch dienstverlener Hoppenbrouwers heeft voor het derde jaar de Top Employer Award behaald. Ellen Vermeer, HR-directeur, benadrukt: "Top Employer word ...

Nominaties VSK Awards 2024 bekend

De tien genomineerden voor de VSK Awards 2024 zijn bekend. De uiteindelijke winnaars ontvangen de tweejaarlijkse installatieprijs op de openingsdag ...

Bart van Meurs en Leen van Leeuwen winnen WKO Duurzaamheid Award 2023

Bart van Meurs en Leen van Leeuwen van Koppert Cress/Division Q zijn de winnaars van de WKO Duurzaamheid Award 2023 ...

Diederick Hilckmann wint WKO Duurzaamheid Award 2022

Op 19 mei ontving Diederick Hilckmann, beheerder van de werktuigkundige installaties aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, de WKO Duurzaamheid ...

Diederick Hilckmann wint WKO Duurzaamheid Award 2022

Gepubliceerd op

Op 19 mei ontving Diederick Hilckmann, beheerder van de werktuigkundige installaties aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, de WKO Duurzaamheid Award 2022. Deze onderscheiding gaat jaarlijks naar een persoon die zich inzet voor zijn of haar WKO-systeem. De prijs is een initiatief van het Gebruikersplatform Bodemenergie. Naast Hilckmann waren ook Roy van der Mark van Sanquin en Anne Medema van de TU Delft genomineerd.

De prijs werd uitgereikt door weerman en poolonderzoeker Peter Kuipers Munneke. Hij was een van de keynote sprekers op het jaarlijkse symposium dat het Gebruikersplatform Bodemenergie op 19 mei organiseerde.
De winnaar, Diederick Hilckman, begon 10 jaar geleden op de campus van Nijmegen. Er was toen al wel een functionerende WKO maar die werkte niet optimaal. In de afgelopen jaren werkte Hilckmann samen met collega’s en adviseurs aan een forse uitbouw van de WKO-systemen op de campus. Niet alleen nieuwe gebouwen maar ook veel oude gebouwen werden aangesloten. Als dat hele project is afgerond, volgend jaar, is 87% van de gebouwen op de campus direct of indirect aan het netwerk van WKO’s gekoppeld. Het levert de Radboud Universiteit een aardgasreductie op van 75% (gemeten vanaf 2017).

Actief ambassadeur
Naast deze technische prestatie looft de jury ook de rol van Hilckmann in kennisoverdracht. Hij zet zich niet alleen in voor grootschalige verduurzaming van het éigen campusterrein. Ook daarbuiten fungeert Hilckmann, aldus de jury, als een actief ambassadeur van bodemenergie en zorgt hij voor bewustwording van energiegebruik in het algemeen. Ook is hij een voorvechter van intensieve samenwerking onder WKO-gebruikers, om zo verduurzaming van gebouwen integraal aan te pakken.

Competitief ingesteld
“In eerste instantie was mijn drijfveer, om alles uit het WKO-systeem te halen, grotendeels kosten gedreven. Maar een jaar of 5 geleden is dat bij mij veranderd”, vertelt Hilckmann. “Vanaf toen werd mijn focus het terugdringen van onze CO2-uitstoot. Ik vind het sportieve element van het optimaliseren leuk. Ik ben best een beetje competitief ingesteld. Het systeem steeds een beetje beter, groter maken, en temperaturen verlagen. Maar ik deed dit niet alleen. Mijn collega Toon Buiting bijvoorbeeld, die binnenkort met pensioen gaat, verdient deze award nét zo goed.”

Kennisuitwisseling bij TU Delft
Genomineerde Anne Medema is al bijna de helft van zijn werkbare leven bezig met warmtepompen en bodemenergie, waarvan 4,5 jaar als WKO-beheerder bij de TU Delft. Hij zet zich enthousiast in om de systemen beter te laten presteren. Daarnaast is hij veel bezig met het overtuigen van zijn collega’s van de voordelen van bodemenergie. Ook geeft hij presentaties en rondleidingen, en betrekt hij studenten en docenten bij onderzoek naar de optimalisatie van bodemenergiesystemen. Zijn kennis en onderzoeksresultaten deelt hij graag met andere eindgebruikers van bijvoorbeeld collega-universiteiten.

WKO-systeem bij Sanquin
De andere genomineerde, specialist Installatiebeheer Roy van der Mark, ontwikkelde en beheert sinds 2013 het WKO-systeem bij Sanquin. Hij houdt zich niet alleen bezig met hun WKO-systeem, maar met alle techniek die te maken heeft met energiebesparing en de vermindering van CO2-uitstoot. De oplossingen die hij bij Sanquin voor elkaar kreeg, zijn niet eenvoudig. De bloedbank benut het feit dat drinkwater vijf maanden per jaar kouder is dan 12°C. Via een koppeling tussen Sanquin’s WKO-installatie en een drinkwatertransportleiding van Waternet, wint Sanquin zo duurzame koude. Innovatief is ook dat de WKO’s van Sanquin worden opgenomen in een warmte-rotonde, waarbij zij optimaal warmte en koude kunnen uitwisselen.

Zesde editie van de Award
Het Gebruikersplatform Bodemenergie behartigt de belangen van gebruikers van bodemenergiesystemen. Dit doet zij vooral door veel kennisoverdracht en door aan eigenaren en gebruikers te laten zien hoe anderen hun systeem beheren. Met de WKO Duurzaamheid Award zet het gebruikersplatform jaarlijks enkele zeer goede eindgebruikers in de spotlichten. Het was dit jaar voor de zesde keer dat de WKO Duurzaamheid Award werd uitgereikt.

 

WKO-installatie maakt 100-jarig grachtenpand duurzaam

Een kantoorpand uit 1920 aan de Nieuwe Herengracht in Amsterdam is omgebouwd tot een modern, energiezuinig gebouw. Met behoud van ...

Adri Meijdam wint WKO Duurzaamheid Award

WKO-beheerder en MVO-specialist bij a.s.r. Adri Meijdam heeft de vijfde WKO Duurzaamheid Award gewonnen. Meijdam kreeg deze onderscheiding, die sinds ...

Winnende duurzame woonwijk combineert WKO met booster warmtepomp

Acht teams met medewerkers van installatiebedrijven én studenten hebben in één dag een concreet plan ontwikkeld voor een duurzame woonwijk ...

Wedstrijdje circulair bouwen, renoveren en installeren

Gepubliceerd op

Het team Kuijpers/HvA//ROC Tilburg mag zich de winnaar noemen van de Techathon 2021, een prestigieuze wedstrijd voor installatiebedrijven en technische opleidingen. Circulair bouwen, renoveren en installeren stond centraal tijdens deze tweede Techathon. De deelnemende teams kregen de opdracht een nieuwe toekomst te creëren voor het monumentale kantoorgebouw van het Rijksvastgoedbedrijf in Arnhem. Het gebouw aan het Stationsplein-West, dat dateert uit 1955, is in vrijwel alle opzichten verouderd. Voor de tien deelnemende teams was de uitdaging om met een circulair en energiezuinig plan voor het gebouw te komen.

De teams hadden precies één dag de tijd om hun plannen te bedenken en te presenteren. Ieder team bestond uit een mix van high potentials van installatiebedrijven en studenten van hbo- en mbo-niveau. ‘s Ochtends waren Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, en Roger Mol, directeur Transacties & Projecten van het Rijksvastgoedbedrijf, aanwezig om de deelnemers succes te wensen. Terpstra: “Jullie zijn de Makers van Morgen. De oplossing voor de grote maatschappelijke problemen van deze tijd komen van jullie generatie. Met jullie kennis en doorzettingsvermogen maken we de technieksector circulair.”

Unaniem besluit
Volgens de jury was het team Kuijpers/HvA/ROC Tilburg er het beste in geslaagd om circulaire elementen te combineren met energiezuinige oplossingen. Het team Van Dorp/Avans/Van Dorp Academie legde beslag op de tweede plaats met een plan waarin refurbishing van installaties en installatiematerialen centraal staat.

Trofee en 5.000 euro
Algemeen directeur Erik van Engelen van Techniek Nederland reikte de prijs aan de teamcaptain uit. Naast een beker mochten de leden van het winnende team een bedrag van €5.000 verdelen en ontvingen ze een aantal circulaire cadeaus. Bovendien gaat het Rijksvastgoedbedrijf serieus aan het werk met het winnende plan. Erik Boer nodigde de winnaars direct uit voor een rondleiding en een inhoudelijk gesprek over de circulaire plannen.

Organisatie
Techniek Nederland organiseerde de Techathon in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf, de HAN/SEECE en de overige kennisorganisaties in de installatiebranche (Wij Techniek, ISSO en TVVL). Techathon 2021 komt voort uit de toekomstverkenning CONNECT2025 van de techniekbranche.

Partijen slaan handen ineen voor opleiden vakmensen

Technisch opleider ROVC en technisch dienstverlener Van Dorp zijn per 1 november een preferred partnership aangegaan voor onbepaalde tijd. Dit ...

Woonstad Energie Challenge oplossing in de praktijk gebracht!

Eind 2019 zijn Breman en Itho Daalderop met hun Collectief Hybride Systeem uitgeroepen tot winnaars van de Woonstad Energie Challenge ...

Huis verwarmen via doucheputje wint duurzame startup prijs

Een systeem voor het recyclen van warmte uit water is in de prijzen gevallen tijdens de dertiende editie van de ...

Topcoaches installatiebranche 2020 bekend

De technische installatiebranche heeft de beste praktijk- en leerlingbegeleiders van 2020 gekozen. Engin Kuruahmet (Engie Infra & Mobility), Kornee van ...

Huis verwarmen via doucheputje wint duurzame startup prijs

Gepubliceerd op

Een systeem voor het recyclen van warmte uit water is in de prijzen gevallen tijdens de dertiende editie van de ASN Bank Wereldprijs, een competitie voor duurzame startups. Tijdens de online uitgezonden finale kende de vakjury de eerste prijs van 25.000 euro toe aan DeWarmte.

DeWarmte is een startup van Auke de Vries en Sander Wapperom, alumni van de TU Delft. Het systeem dat ze bedachten verwarmt het huis met warmte die via het doucheputje of de wasmachine wegstroomt. De warmte wordt teruggewonnen uit het huishoudelijk riool en opgeslagen voor hergebruik met hun HeatCycle.

Pioniers
“De deelnemende ondernemers zetten zich, net als ASN Bank, in voor duurzame vooruitgang”, zegt Arie Koornneef, directeur van ASN Bank. “Ze pionieren aan innovatieve, toekomstbestendige oplossingen die niet alleen goed zijn voor de wereld, maar het leven ook een stukje fijner of makkelijker maken. Dat spreekt mij enorm aan, omdat het past bij ons gedachtegoed. Duurzaam moet ook leuk zijn of lekker, comfortabel, of gewoon mooi.”

Uiteenlopende ideeën
Ook haalbaarheid en ondernemerschap waren belangrijke pijlers voor het bepalen van de winnaars van deze competitie. Juryvoorzitter Ynzo van Zanten van Tony’s Chocolonely hierover: “Het wordt voor ons elk jaar moeilijker om winnaars te selecteren. De deelnemers hebben zulke uiteenlopende ideeën die allemaal op hun eigen manier bijdragen aan de toekomst van onze planeet. Gelukkig hebben we als jury een systeem ontwikkeld om de finalisten goed met elkaar te vergelijken. Sander en Auke van de DeWarmte vielen uiteindelijk het meest op. Alles aan hun oplossing om woningen te verduurzamen klopt en beide ondernemers zijn heel bevlogen en betrokken bij het onderwerp. Ik heb het gevoel dat ze heel groot kunnen worden”.

Over de Wereldprijs
Sinds 2008 organiseert de ASN Bank deze competitie voor duurzame startups in Nederland. Deelnemers maken kans op een traject met coaching, training en publiciteit. De twaalf voorgaande edities betekenden de doorbraak van inmiddels bekende bedrijven zoals Yoni en Seepje. De ASN Bank Wereldprijs wordt georganiseerd met als doel startende ondernemers te ondersteunen en samen met hen de samenleving te verduurzamen.

Foto: Sander Wapperom van DeWarmte

Duurzaam wellnesscenter

In het Gelderse Wijchen staat sinds anderhalf jaar een indrukwekkend Wellnesscomplex. Thermen Berendonck is het geesteskind van de familie Dolman, ...

Water recyclen

Met de Hydraloop is Nederland een interessante innovatie rijker. Het systeem recyclet douche- en badwater en daar profiteren zowel het ...

Ook wtw douchewater nu onderdeel Nederlandse Verwarmingsindustrie

De Nederlandse Verwarmingsindustrie heeft een nieuwe sectie toegevoegd: Douchewater & warmteterugwinning [D-wtw]. Q-Blue, Technea Duurzaam en Dutch Solar Systems hebben ...

Afvalwater levert energie op in nul-op-de-meter wijk

KAW-architecten heeft een wijk van 31 nul-op-de-meter woningen ontworpen aan de rand van Groningen, genaamd Rietoevers. In het project zijn ...

Topcoaches installatiebranche 2020 bekend

Gepubliceerd op

De technische installatiebranche heeft de beste praktijk- en leerlingbegeleiders van 2020 gekozen. Engin Kuruahmet (Engie Infra & Mobility), Kornee van Terheijden (Van Terheijden Groep) en Martijn Blaauwbroek (IW Noord-Holland) zijn de winnaars. Het drietal is woensdag door een vakjury benoemd in respectievelijk de categorieën Grootbedrijf (Kuruahmet), MKB (Van Terheijden) en Opleidingsbedrijf (Blaauwbroek).

De winnaars krijgen elk een trofeebeker en een geldprijs van 2.500 euro die ze mogen besteden aan hun begeleidingswerk.

Leerwerktrajecten
De leerlingenbegeleiders coachen voornamelijk jonge vaktalenten in de leeftijd van 16 tot 20 jaar. Het gaat om jongeren die van de installatietechniek hun beroep willen maken. De coaches begeleiden hen in het leerproces in de praktijk. Veel van de aspirant-installatiemonteurs volgen een opleiding in een zogenaamd beroepsbegeleidend leerwerktraject (bbl). De meesten van hen werken tijdens hun opleiding vier dagen in de week, onder begeleiding van een coach, bij een installatiebedrijf en gaan één dag in de week naar school.
Kuruahmet, Van Terheijden en Blaauwbroek zijn, samen met ruim 700 andere kandidaten, voorgedragen door leerlingen, collega’s en werkgevers. Na een uitgebreide selectieprocedure en bedrijfsbezoeken heeft een vakjury 21 finalisten gekozen. Deze week zijn uit deze selectie de drie winnaars gekozen.

Juryrapport
De jury heeft dit jaar drie winnaars aangewezen die duidelijk meer doen dan leerlingen alleen maar goed vakmanschap bijbrengen. Opmerkelijk is bijvoorbeeld de aandacht die de jury in haar rapporten geeft aan ‘maatwerk’ en ‘zelfontplooiing’. Alle drie de winnaars besteden veel aandacht aan de persoonlijke vorming van hun leerlingen. De aspirant-monteurs leren, behalve technische vaardigheden, ook hoe ze als mens en collega goed kunnen functioneren in professionele samenwerkingsverbanden. De thema’s zelfvertrouwen, zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling komen in alle drie de beoordelingsrapporten aan bod.

Cruciaal
De TopCoach van het Jaar-verkiezingen worden sinds 2016 georganiseerd door Wij Techniek (voorheen OTIB), het ontwikkelingsfonds voor de installatiebranche. Wij Techniek-directeur Sven Asijee onderstreept het belang van goede opleiders voor het vak. “De sector zit te springen om nieuwe vakmensen. Om jonge mensen voor het vak te interesseren en te behouden, moeten de opleidingstrajecten aantrekkelijk en kwalitatief hoogstaand zijn. Goede praktijkcoaches zijn daarom cruciaal. Elke leerling die de coaches over de streep helpen, is voor de sector een aanwinst.”
Wij techniek is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het technisch installatiebedrijf. De organisatie helpt professionals en bedrijven in de sector bij ontwikkeling. Ze doet dat onder meer door het delen van expertise en het geven van praktische ondersteuning.

De finalisten en de winnaars van TopCoach van het jaar 2020 zijn:
TopCoach van het Jaar 2020 in de categorie Grootbedrijf
Fabian Landburg | A. de Jong Installatietechniek Noordwest B.V.
Engin Kuruahmet | Engie Infra & Mobility | (TopCoach van het Jaar 2020)
John Bergsma | Unica
Diana van der Kaay en Leo Dekker | DAEL
Kees Potappel | DNWG Infra
Robert van Oort | Van den Pol Elektrotechniek
TopCoach van het Jaar 2020 in de categorie MKB
Marcel Vittali | Elektrotechnisch Buro Marcel Vittali
Jeroen Tuin | R. van der Wal Installatietechniek B.V.
Kornee van Terheijden | Van Terheijden Groep | (TopCoach van het Jaar 2020)
Richard Tange | Tange Electrotechniek
Nico Liefting | Tolsma Techniek Emmeloord
Jaco Bevelander | Installatiebedrijf Bevelander
Eric Gorter | Campus Installatietechniek
Wim Hartkamp | Installatietechniek H. Hartkamp & Zn.
John Steennis | Radiair Totaalinstallatie
TopCoach van het Jaar 2020 in de categorie Opleidingsbedrijf
Robin Alberti | IW Brabant-Zeeland
Cynthia van Esch | IW Brabant-Zeeland
Anthony Tak | IW Zuid-Holland
Leo Benneker | IW Noord, Oost en Flevoland
Martijn Blaauwbroek | IW Noord Holland | (TopCoach van het Jaar 2020)

Branche kiest beste leerling- en praktijkbegeleiders

Ruim 700 praktijkbegeleiders maken kans TopCoach van dit jaar te worden. Ontwikkelingsfonds Wij Techniek (voorheen OTIB) organiseert op woensdag 4 ...

Winnaars beste praktijkbegeleiders in installatiebranche bekend

De praktijkbegeleiders Daan van den Berg (Daan Installatietechniek), Sanjay Bhoendie (Lomans) en Theo van den Elzen (InstallatieWerk Zuid-Oost) zijn uitgeroepen ...

Branchehelden

In november riep een deskundige jury drie praktijkbegeleiders in de technische installatiebranche uit tot Topcoaches van het jaar 2018. Als ...

Van Delft Groep ontvangt predicaat Hofleverancier

Gepubliceerd op

Van Delft Groep heeft het predicaat Hofleverancier gekregen. Het Brabants familiebedrijf bestaat 125 jaar. 30 oktober jl. vond de officiële uitreiking plaats door Willemijn van Hees, burgemeester van gemeente Heusden aan de vierde generatie Ad en Marc van Delft. Van Delft adviseert, realiseert en beheert duurzame gebouwgebonden installaties.

In 1895 startte de Van Delft Groep met een eerste slag van de hamer op het aambeeld door overgrootvader Petrus van Delft, in zijn smederij in Drunen. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een totaalinstallateur waar ruim 150 mensen werken.

De neven Ad en Marc van Delft zetten in 1999 samen het bedrijf voort. In 2005 verhuisde het bedrijf naar een nieuw pand in Nieuwkuijk, waar de nadruk steeds meer kwam te liggen op nieuwe duurzame technieken.  De ‘futureproof’-instelling van de Van Delft Groep werd afgelopen september bekroond met de BOV-trofee. Deze publieksprijs werd voor de categorie Grootzakelijk in de wacht gesleept.

Plieger sluit viering 100-jarig bestaan af

Plieger heeft haar honderdjarig jubileum afgesloten met de prijsuitreiking van de loterij die de groothandel speciaal voor dit jaar organiseerde ...

Jubilaris Holland Water doneert aan de Stichting Veteranenziekte

Holland Water viert haar 15-jarig jubileum met het financieel ondersteunen van de Stichting Veteranenziekte. De stichting ontving vandaag een donatie ...

Installatiebedrijf viert eeuwfeest als hofleverancier

Installatiebedrijf Schellens heeft tijdens de viering van het 100-jarig jubileum het predicaat “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier” uitgereikt gekregen. Burgemeester Harrie ...

Uitslag prijsvraag: strikken en zetten

Gepubliceerd op

De tweede ‘Raad het gereedschap’ bleek wat moeilijker. Iets met rioleringsbuizen, hadden we er nog bij gezet. En dat leverde uiteindelijk een handvol goede antwoorden op. “De lange beitel op de foto is een strikbeitel en de korte een zetbeitel”, legt Jaap Schut uit, verzamelaar van historisch gereedschap en oude installaties die straks in een installatiemuseum zijn terug te vinden. “De beitels werden gebruikt om rioleringsbuizen waterdicht met elkaar te verbinden.”

Schut: “Rioleringsbuizen waren in vroegere jaren van gietijzer gemaakt. Deze buizen werden door middel van een sok/mof-verbinding aan elkaar bevestigd: aan één zijde van de buis een sok, aan de andere zijde een glad eind, het spie-eind. Het spie-eind werd in de mof gestoken en vervolgens moest deze verbinding waterdicht worden gemaakt.”

Striktouw en lood
“Hiervoor werd er striktouw/lijntouw aangebracht in de mof”, vervolgt de Naaldwijker. “Dit striktouw werd met de lange beitel, de strikbeitel, stevig aangedrukt. De mof was voor de helft gevuld met striktouw. De bovenste helft werd opgevuld door gegoten lood of loodwol. Het lood werd aangezet en strak in de mof gemaakt met behulp van de korte beitel, de zetbeitel. Zo ontstond een stevige en waterdichte verbinding.”

En de winnaar is…?
Winnaar is dit keer W. Reinink, die ons wist te melden dat er nog van deze beitels in zijn kast liggen. Hij krijgt van Gedore Technag een fraaie set schroevendraaiers met ergonomische handgrepen toegestuurd. In de septemberuitgave van InstallateursZaken vervolgen we de prijsvraag met een nieuwe ‘gouwe ouwe’. Houd onze printgave en installatienet.nl begin september in de gaten.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Organisch zonnefolie, radiatorventilator en warmtepomppanelen in de prijzen

Gepubliceerd op

The Green Quest Award is toegekend aan Heliatek, producent van organisch zonnefolie. Dit product wordt na 14 jaar ontwikkelen deze zomer groots opgeschaald. De publieksprijs ging naar de radiatorventilator van SpeedComfort. En de ENGIE Prijs ging naar de warmtepomppanelen van Triple Solar.

Afgelopen seizoen meldden 140 bedrijven hun innovaties aan. Een jury o.l.v. Jacqueline Cramer selecteerde 40 bedrijven die hun innovatie live bij Harm Edens op BNR Nieuwsradio mochten toelichten.

Game changer
Het juryrapport beschrijft de ontwikkelaar van zonnefolie als een game changer. Waarbij het hele plaatje, tot aan end of life, klopt. “Het is folie van organische grondstoffen en dat is vanuit milieuoogpunt super,” beschreef Cramer. “We kijken ook naar hoeveel CO2 het kost om een zonnepaneel te maken. De zonnefolie is veel sneller terugverdiend door de zonne-energie die je opwekt dan bij reguliere zonnepanelen. Dat gebeurt al in 8 maanden, en met zonnepanelen 10 keer langer.”
Guido van Tartwijk, CEO van Heliatek: “Nederland is nog een lastige markt voor ons, maar ik denk dat het met deze prijs gaat lukken. We zijn al met twee projecten bezig in de Rotterdamse haven, en ik wil daar volgend jaar wel staan met mijn spullen.“

Publieksprijs en ENGIE prijs
Mireille van Ark, hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio reikte de publieksprijs uit aan SpeedComfort. In totaal was er 3346 keer gestemd, en daarvan gingen er 404 stemmen naar de radiatorventilator van dit bedrijf. ENGIE ten slotte, selecteerde Triple Solar als winnaar van de ENGIE prijs. Triple Solar won omdat het op geniale wijze twee bestaande technieken samenvoegt tot een innovatief product.

Verantwoording
Oud topman van DSM en speciaal corona gezant Feike Sijbesma verzorgde tijdens de uitreiking een keynote. “Als je impact hebt moet je de verantwoordelijkheid die daarbij gepaard gaat ook nemen,” antwoordde Sijbesma op de vraag wanneer duurzaamheid voor hem belangrijk werd. “Ik beeld me in dat ik op het einde van mijn leven verantwoording af moet leggen aan mijn kinderen. Dan hoop ik dat ik kan zeggen: we hebben de wereld niet in perfecte staat geërfd van onze voorouders, we hebben goed geleefd, en we hebben ook geprobeerd om de wereld een beetje beter te maken en op die manier door te geven aan jullie.”

Gebrek aan samenwerking
Feike Sijbesma betoogde de corona-pandemie te zien als een les in hoe we mondiale problemen oplossen. “Ik heb me verbaasd over het gebrek aan samenwerking dat we wereldwijd hebben gezien, terwijl het toch een grensoverschrijdend ding is. Het virus laat niet bij de grens zijn paspoort zien, zoals CO2 dat ook niet doet.” Sijbesma hoopt dat we komen tot een ‘great reset’, want ook voor corona was de wereld niet perfect.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Iets met riolering en buizen…

Gepubliceerd op

Uit de collectie van gepensioneerd installateur Jaap Schut komen deze twee gereedschapsartikelen. Enig idee waarvoor ze werden gebruikt? Tip: het heeft iets te maken met rioleringsbuizen. Stuur je antwoord voor 1 juli a.s naar: redactie@merlijnmedia.nl en maak kans op een fraaie set schroevendraaiers met ergonomische handgrepen om de gewrichten te ontlasten (t.w. van 50 euro), ter beschikking gesteld door Gedore Technag.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Winnaars ZEN-prijs bekend

Gepubliceerd op

De winnaars van de ZEN-prijs voor zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen zijn bekendgemaakt. Dat gebeurde tijdens het online thuiscongres ‘BENG! Zo doe je dat’. Kroon op Jutphaas ontving de ZEN-prijs voor het project met het hoogste algemene rapportcijfer; Tonica en Largo voor het project met de hoogste waardering voor binnenklimaat, wooncomfort, licht, verse lucht, geluid en energie.

Comfortabel wonen en een lage energierekening gaan heel goed samen, tonen deze winnende projecten aan. Je kunt als bouwbedrijf focussen op een excellente energieprestatie, maar je moet oppassen dat alle aandacht voor energie niet ten koste gaat van gezondheid en comfort. In het verleden zijn op dat punt nogal eens fouten gemaakt. Daarom heeft Lente-akkoord ZEN altijd de nadruk gelegd op èn-èn: zeer energiezuinig met de bewoner als uitgangspunt.

31 projecten
Sinds de start van het ZEN-platform in 2015 zijn er in dat kader flink wat NOM-woningen (nul-op-de-meter) of woningen met een EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) van 0 gebouwd. Dat gaf de gelegenheid om in het voorjaar van 2019 te peilen hoe tevreden de bewoners daadwerkelijk zijn. Bureau voor Woononderzoek heeft in een enquête gevraagd naar het oordeel van de bewoners van 31 projecten met ZEN-woningen, die minimaal 9 maanden bewoond zijn. Het streefcijfer van het ZEN-platform – minimaal een 7,5 voor bewonerstevredenheid – werd gemiddeld ruimschoots behaald. Het gemiddelde rapportcijfer voor de projecten die aan het onderzoek deelnamen is een 7,9.

Twee winnaars
In de aanloop naar het BENG-congres werd bekendgemaakt welke 7 genomineerde projecten – in twee categorieën – er wat betreft bewonerstevredenheid echt uit springen. Claudia Bouwens, programmaleider Lente-akkoord ZEN en Jan Fokkema, directeur NEPROM, maakten de winnaars bekend. Het project Kroon op Jutphaas in Nieuwegein krijgt de hoogste algemene waardering door de bewoners met een gemiddeld rapportcijfer van een 8,6 en is daarmee de winnaar in de deze categorie. Indieners van dit project zijn LBP Sight en Vink Bouw. Tonica en Largo in Sliedrecht is het winnende project waarbij de bewoners het meest tevreden zijn over de aspecten binnenklimaat, wooncomfort, licht, verse lucht, geluid en energie. Dit project is ingediend door BPD.

ZEN-platform
Het ZEN-platform staat voor zeer energiezuinige nieuwbouw, van bijna energieneutraal (BENG) tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het platform is sinds 2015 het vervolgprogramma van de vier brancheverenigingen in het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-Bouw).

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

Damsma opnieuw Nederlands kampioen ‘sanitair en verwarming’

Gepubliceerd op

Sander Damsma (22) uit Meppel heeft vrijdag in Leeuwarden voor de tweede keer op rij het Nederlands kampioenschap ‘sanitaire- en verwarmingstechniek’ op zijn naam gezet. De tweede en de derde plaats in de competitie voor MBO-studenten zijn gegaan naar respectievelijk Tom van den Heuvel uit Heusden (NB) en Joep Stamer uit Ottersum (L).

Damsma heeft het afgelopen week tijdens de Skills Heroes kampioenschappen 2020 opgenomen tegen zeven andere finalisten. De acht finalisten hebben zich in januari van dit jaar, in nationale voorronden, gekwalificeerd.

Wereldtop
Vorig jaar heeft Damsma zich weten te plaatsen voor de wereldkampioenschappen. Hij eindigde tijdens de World Skills 2019 in Kazan op de 15e plaats. Die prestatie leverde hem een Medal of Excellence op voor finalisten die in de wereldtop een bovengemiddelde puntenscore weten te behalen.

Tijdsdruk
Alle facetten van de sanitaire- en verwarmingstechniek zijn afgelopen week tijdens de kampioenschappen aan bod gekomen. De finalisten hebben in twee dagen en één ochtend, onder grote tijdsdruk, een cv-installatie, een gasinstallatie en een rioleringssysteem geïnstalleerd. Ook hebben ze koud- en warmwaterleidingen aangelegd. De jury heeft, behalve op de netheid en de kwaliteit van het opgeleverde werk, ook gelet op zaken als efficiënt en veilig werken.

Leerwerktraject
De Nederlandse kampioen volgt momenteel een leerwerktraject bij opleidingsbedrijf IW Noord, Oost en Flevoland in Genemuiden. Daar leert hij het vak van installatiemonteur terwijl hij enkele dagen in de week praktijkervaring opdoet bij leerbedrijf Van der Sluis Installatietechniek. Daarnaast zit Damsma ook nog geregeld in de schoolbanken. Elke maand gaat hij enkele dagen naar het Zwolse Deltion College. Daar krijgt hij algemeen vormend onderwijs in vakken als Nederlandse taal, rekenen en de theoretische vakleer.

Nog niet uitgeleerd
Damsma is ambitieus. Hij is hij nog lang niet klaar met het zich bekwamen in zijn vak. De jonge Meppelaar wil multidisciplinair kunnen werken en is al begonnen aan een aanvullende opleiding in de elektrotechniek. “Het beroep dat we in de volksmond het loodgietersvak noemen, is sterk veranderd. Er komt steeds meer technologie bij kijken. Zonder stroom kan een pomp immers niet draaien. Op de werkvloer is het daarom heel goed als ik zowel bekwaam en bevoegd ben om sanitair te installeren als de elektrotechniek. Ik ben voorlopig nog niet uitgeleerd dus.”

Europese competitie
De Europese Skills Heroes competities zijn vakwedstrijden voor (v)mbo-studenten. Elk jaar worden er wedstrijden georganiseerd in ongeveer 50 vakrichtingen. Via voorrondes op school en kwalificatiewedstrijden kunnen (v)mbo-studenten in de nationale finales komen. Daar strijden ze om de titel beste vakman of -vrouw van Nederland. Finalisten maken kans op selectie voor de Europese competitie EuroSkills 2020. De EK-competitie vindt plaats in september in het Oostenrijkse Graz en opent de weg naar de WK-finale.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Warmtepomp in de prijzen

Gepubliceerd op

Op bouwbeurs Batibouw in Brussel heeft ventilatiespecialist Duco de Eco Award in de wacht weten te slepen met zijn ventilatiewarmtepomp DucoBox Eco. De prijs is ingesteld voor de onderneming met het milieuvriendelijkste product op deze beurs.

Met deze ventilatiewarmtepomp focust Duco op gezinnen die hun woning stap voor stap willen verduurzamen. De ventilatiewarmtepomp gebruikt de afgevoerde ventilatielucht als duurzame warmtebron voor verwarming en sanitair warm water. Hij wordt gekoppeld aan een combiketel met boilervat, waardoor het gasverbruik van een woning met 60% daalt. Richting de toekomst is de DucoBox Eco technisch makkelijk uit te breiden van hybride naar all-electric door het toevoegen van een buffervat.

Ideale vorm van ventilatie én verwarming
In een eerste reactie zegt Hendrik Dejonghe, marketing manager bij Duco: “In deze tijden is het bewustzijn voor het klimaat groot en wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Een hybride ventilatiewarmtepomp met elektronisch gestuurde ventilatieroosters is de ideale vorm van ventilatie én verwarming van een woning. Deze award beloont het harde werk van het 30-koppige R&D team en geeft nog extra motivatie om te streven naar duurzame en innovatieve ventilatieconcepten.”

Zowel systeem C als D
De ventilatiespecialist beschikt over een programma ventilatieunits voor zowel systeem C als D. Met de komst van een nieuw, elektronisch toevoerrooster is de update van het DucoTronic System, in combinatie met de energiezuinige ventilatiebox DucoBox Focus of DucoBox Silent Connect, een feit. Binnen systeem D is er de lichte en compacte WTW-unit DucoBox Energy Comfort.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Software om HVAC-installaties energie te laten besparen wint prestigieuze prijs

Gepubliceerd op

Hysopt heeft de ‘CIBSE Product or Innovation of the Year Award – Thermisch comfort’ gewonnen. Deze prijs erkent producten of innovaties die een significante bijdrage leveren aan het thermische comfort van gebouwen. Bijzonder is dat wordt gefocust op gerealiseerde prestaties in plaats van intentie. Hysopt levert ontwerp- en simulatiesoftware om energiebesparingen te realiseren in HVAC-installaties.

“We zijn enorm blij dat we deze award in de wacht hebben gesleept”, zegt Roel Vandenbulcke, oprichter en CEO van Hysopt. Het is een prachtige erkenning voor onze software en in het bijzonder ook voor ons team.”

Op onze nieuwsbrief abonneren

Ontwerpprijzen voor producten Viega

Gepubliceerd op

Viega is volop in de prijzen bij de German Design Award verkiezingen. Vier producten kregen een prijs toegekend voor hun ontwerp: drie wc-bedieningsplaten en een douchegoot uit het Visign-programma.

Dirk Thielker, Global Marketing Manager bij Viega Holding GmbH & Co. KG, is verheugd dat vier noviteiten uit het Visign-programma succesvol waren in de categorie Excellent Product Design – Bath and Wellness. “Begin 2019 hebben wij onze bedieningsplaten voor wc en urinoir opnieuw ontworpen en een nieuwe roestvaststalen douchegoot in het programma opgenomen. In samenwerking met Artefakt wilden we wereldwijde trends naar onze producten vertalen en ze tegelijkertijd tijdloos laten zijn. Bovendien moesten ze voor de gebruiker de grootst mogelijke vrijheid bieden bij het ontwerpen en inrichten van badkamers.”

Uniforme badkamerconcepten
De bedieningsplaten van Viega zijn onderverdeeld in de series Visign for More en Visign for Style. Het betreft meer dan 50 seriematig leverbare designvarianten in verschillende materiaalsamenstellingen en speciale kleuren. Achim Pohl, een van de directieleden van Artefakt design, formuleert het als volgt: “De individuele balans tussen vorm, functie en techniek geeft een product identiteit en maakt het voor gebruikers een zinvol onderdeel van hun woonomgeving.”

Douchegootprofiel
Bekroond als 'Winner' werd ook de douchegoot Advantix Cleviva. De douchegoot kan zowel aan de wand als vrij in het tegelvlak of als centrale afvoer worden geïnstalleerd. Het water wordt langs een slank roestvast stalen profiel afgevoerd via een centrale vloerafvoer. Het douchegootprofiel is voorzien van geïntegreerd verloop en wordt direct in de afwerkvloer opgenomen. Via afvoeropeningen die als uitwisselbaar inzetelement zijn uitgevoerd, loopt het water naar de daaronder gelegen puntafvoer.

German Design Award
De German Design Award is een initiatief van de Duitse Raad van Vormgeving.  Het initiatief werd in 1953 door de Duitse Bondsdag als stichting gestart en groeide wereldwijd uit tot communicatie- en merkenplatform op het gebied van design. De jury bestaat uit designkenners uit het bedrijfsleven, wetenschap en ontwerpindustrie.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Prijs voor hotel met op termietenheuvels geïnspireerd binnenklimaat

Gepubliceerd op

Hotel Breeze heeft de EZK Energy Award 2019 gewonnen. De prijs werd uitgereikt door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het hotel is voorzien van het Earth, Wind & Fire concept, dat de natuurlijke airconditioning van termietenheuvels simuleert. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan organisaties die zich positief van andere onderscheiden op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking van energie.

Buitenlucht die in schachten en ventilatieopeningen stroomt, zorgt ervoor dat wind door het hotel circuleert. De lucht wordt in de winter verwarmd en bevochtigd, en in de zomer gekoeld. Het concept is bedacht door dr.ing. Bronsema, raadgevend ingenieur en docent/onderzoeker bij de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Hij nam daarbij de binnenkant van termietenheuvels als uitgangspunt. Die is altijd op constante temperatuur, ongeacht de locatie. Zelfs in een woestijnomgeving, waar de dagtemperatuur kan stijgen tot 40 graden Celsius en het 's nachts afkoelt tot onder het vriespunt, blijft de temperatuur constant. De termieten regelen schommelingen door de luchtstromen aan te passen.

Bekijk hier de video over de verduurzaming van Hotel Breeze.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Wagenaar Koeltechniek wint NVKL Koeltrofee 2020

Gepubliceerd op

De NVKL Koeltrofee 2020 is dit jaar uitgereikt aan Wagenaar Koeltechniek. Het koeltechnische bedrijf ontving de wisselprijs uit handen van oud-schaatser Erben Wennemars onder toeziend oog van jury en belangstellenden op de VSK-beurs. NVKL, de brancheorganisatie voor koudetechniek en klimaatbeheersing, reikt deze prijs elke twee jaar uit aan een bedrijf dat een innovatie in de koude- en/of klimaattechniek heeft gerealiseerd. Innovaties die kans maken op toekenning van de Trofee moeten in de praktijk toepasbaar zijn en tot succesvolle resultaten leiden in technische, economische en/of maatschappelijke zin.

Er waren in totaal veertien inschrijvingen, die uiteenliepen van product- tot dienstinnovaties en van technische tot organisatorische innovaties. De winnaar onderzocht de interactie tussen een warmtepomp met het te drogen agrarische product op basis van data-analyse. Door dit onderzoek kan de warmtepomp optimaal gebruikt worden met de nodige energiebesparingen tot gevolg.

Innovatief en onderscheidend
Uit de veertien kanshebbers waren drie finalisten genomineerd. Naast Wagenaar Koeltechniek maakten Air@Work en Menerga Klimaattechnologie kans op de innovatieprijs. De toepassingsgebieden waren dit jaar divers. Waar de ene innovatie gericht was op klimaatbeheersing, ging het bij de andere om pure koudetechniek en koudeopwekking met een turbocompressor. Het bedrijf Air@Work ontwierp een duurzaam en efficiënt luchtbehandelingssysteem dat zorgt voor verse luchttoevoer, gefilterd met een gesloten elektrostatische filter, die ook de ultrafijne, nanodeeltjes afvangt. Menerga Klimaattechnologie deed mee met de enige koelmachine die kraanwater als koudemiddel gebruikt.

Warmtepomp-optimalisatie voor drogen van agrarisch product
Sjors Wagenaar van Wagenaar Koeltechniek onderzocht tijdens zijn Master Energy en Process Technology hoe het drogen van agrarische producten efficiënter kan. Nu verspillen agrarisch ondernemers namelijk jaarlijks duizenden euro’s aan energie en productuitval. Dit kan opgelost worden door de inzet van een warmtepomp en data. Door wetenschappelijk onderzoek en metingen ontwikkelde Wagenaar wiskundige modellen waarmee zogenoemde ‘droogrecepten’ ontstaan. Zo kon hij de hoeveelheid, vochtinhoud en vocht-evenwichtscondities van het product vaststellen. Op basis van deze gegevens kon hij het ontwerp van de warmtepomp-drooginstallatie met natuurlijk koudemiddel bepalen. De energiebesparing ten opzichte van warmeluchtsystemen loopt daarmee op tot meer dan 50% en directe CO2-uitstoot wordt zo voorkomen.

Niet nieuw, maar nog weinig toegepast
Volgens de jury is het drogen met een warmtepomp zeker niet nieuw, maar nog weinig toegepast. Daarnaast onderscheidt deze innovatie zich door de interactie met het te drogen product te onderzoeken, waardoor de warmtepomp optimaal gebruikt kan worden. Inmiddels heeft Wagenaar Koeltechniek de eerste test-droogkamer gerealiseerd waar de COP (verbruik) van de warmtepomp wordt geoptimaliseerd. De aankomende tijd koppelt Wagenaar de proces-data terug naar de wiskundige modellen om de nauwkeurigheid ervan te verhogen.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Innovatie Award 2020 voor aardwarmteproject

Gepubliceerd op

Batenburg Techniek heeft met het project Aardwarmte Vogelaer de Techniek Nederland Innovatie Award 2020 gewonnen. Tijdens het innovatiecongres op de Vakbeurs VSK verkozen de aanwezige branchegenoten het aardwarmteproject boven De Energieproeftuin in Berkum en de verduurzaming van visrokerij Koelewijn in Spakenburg.

Aardwarmte Vogelaer is een project waarbij een aantal tuinbouwbedrijven in het Westland hun warmte duurzaam verkrijgen. Dat gebeurt door middel van een installatie die warm water oppompt uit een bron van 2.500 meter onder de grond en op die manier de tuinbouwkassen van warmte voorziet. Afgekoeld water gaat terug in de grond en kan later weer worden gebruikt. Zo ontstaat een volledig gesloten en duurzaam energiesysteem.

Bezoek aan hightechbedrijf
Batenburg Techniek ontving behalve de Award een cheque die besteed kan worden aan ontwikkeling en innovatie en een bezoek aan een internationaal hightechbedrijf. De Award levert de winnaar daarnaast publiciteit op.

Energietransitie
“Dit project laat zien hoe we als technisch dienstverlener een grote bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie en het bereiken van de klimaatdoelen. We staan nog maar aan het begin, techniek wordt steeds belangrijker!”, aldus CEO Ralph van den Broek van Batenburg Techniek.

Meeste stemmen
In de aanloop naar de finale op de vakbeurs VSK stemden ruim 2.000 mensen online op één van de projecten die de hoofdredactie van vakblad EW-Installatietechniek had genomineerd. In Utrecht bepaalden de ruim 200 aanwezigen uiteindelijk de winnaar. Batenburg Techniek versloeg daarmee Loohuis Installatiegroep dat verantwoordelijk is voor de verduurzaming van 46 sociale huurwoningen in Berkum en Heinen & Hopman Installaties dat tekende voor de duurzame installaties in de hypermoderne visrokerij van Koelewijn in Spakenburg.

Hoog niveau
Algemeen directeur Erik van Engelen die de Award uitreikte was onder de indruk van het hoge niveau van alle inzendingen. ‘Techniek maakt écht het verschil, overal in onze maatschappij. Met deze Award geven we als branche ons visitekaartje af. De inzendingen zijn stuk voor stuk geweldige staaltjes van vakmanschap, innovatie, ondernemerschap en ketensamenwerking. Daar mogen we heel erg trots op zijn.’

Fotobijschrift: CEO Ralph van den Broek van Batenburg Techniek ontvangt de Techniek Nederland Innovatie Award 2020 uit handen van algemeen directeur Erik van Engelen van de ondernemersorganisatie. (Op de foto v.l.n.r.: Léon Lankester van AAB, Erik van Engelen van Techniek Nederland, Ralph van den Broek en Marcel de Pagter van Batenburg).

Filmpje Aardwarmteproject Vogelaer: https://www.youtube.com/watch?v=te7kXFveusg.

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

Publieksprijs VSK voor waterstofketel Remeha

Gepubliceerd op

De winnaars van de VSK Awards zijn bekend. De juryprijzen gaan naar de luchtdichtheidstester ATT van Acin Instrumenten, Tigris K5/M5 van Wavin en het SWS Watermanagementsysteem van Schell. De waterstofketel Hydra van Remeha ging er met de publieksprijs vandoor.

De jury stond onder leiding van Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. Uit 54 inzendingen werden eerder negen genomineerden gekozen.

Remeha is blij met de waardering van het publiek; het feit dat het VSK-publiek de waterstofketel tot winnaar van de publieksprijs verkoos, sterkt Remeha in haar overtuiging dat de waterstofketel een belangrijke schakel gaat vormen in een succesvolle en betaalbare energietransitie. Bij de uitreiking van de prestigieuze publieksprijs sprak de vakjury zijn waardering uit voor de moed van Remeha om verder te kijken dan vandaag of morgen. “Met de realisatie van waterstofketel laat Remeha zien nu al bezig te zijn met de verre toekomst”, aldus de jury.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Drie kanshebbers op prijs voor koeltechnische innovaties

Gepubliceerd op

Er zijn drie genomineerden bekendgemaakt voor de NVKL Koeltrofee. Deze prijs voor de beste innovatie in de koeltechniek wordt uitgereikt op de VSK-beurs in de Jaarbeurs. De brancheorganisatie voor koudetechniek en klimaatbeheersing reikt deze prijs elke twee jaar uit.

De innovatie moet toepasbaar zijn in de praktijk en tot succesvolle resultaten leiden in technische, economische en/of maatschappelijke zin om in aanmerking te komen. De drie genomineerde bedrijven hebben innovaties gerealiseerd die als milieuvriendelijke dan wel energiezuinige alternatieven voor huidige technieken worden gezien.

Filtersysteem met uitzonderlijk lage drukval
Zo heeft genomineerde Air@Work een duurzaam en efficiënt luchtbehandelingssysteem ontworpen dat zorgt voor verse luchttoevoer, gefilterd met een gesloten elektrostatische filter, die ook de ultrafijne, nanodeeltjes afvangt. Het filtersysteem heeft een uitzonderlijk lage drukval, gebruikt geen koudemiddelen, heeft een EER van >20 en bevat EC-ventilatoren. Hiermee wordt het systeem als zeer energie efficiënt en duurzaam gezien.

Kraanwater als koudemiddel
Menerga Klimaattechnologie ontwierp een koelmachine die kraanwater als koudemiddel gebruikt. Chemische koudemiddelen hebben voor dit proces grote drukverschillen nodig. De eChiller van Menerga werkt onder vacuüm met lage drukken en dit resulteert in een lager energiegebruik. Daarnaast is de innovatie een antwoord op de F-gassenverordening.

Warmtepomp-droogconfiguratie
Wagenaar Koeltechniek ontwikkelde een op maat geoptimaliseerde warmtepomp-droogconfiguratie met natuurlijk koudemiddel, afgestemd op de hoeveelheid, vochtinhoud en vocht-evenwichtscondities van het product. De energiebesparing ten opzichte van warmeluchtsystemen loopt op tot meer dan 50% en directe CO2-uitstoot wordt voorkomen.

De drie genomineerden zullen hun innovatie op de beurs gaan presenteren in het NVKL paviljoen (hal 11, stand B07). Oud-schaatser Erben Wennemars zal de prijs daar uitreiken op donderdag 6 februari.

Op de foto de winnaars van 2018

Op onze nieuwsbrief abonneren

Projecten in de spotlights

Gepubliceerd op

De winnaars van de vijfde editie van de Daikin Awards zijn bekend gemaakt. Sinds april van dit jaar konden installateurs projecten aanmelden bij de airconditioning- en warmtepompfabrikant. WKZ Totaalinstallateur, Rijndorp Klimaat en Koelvisie gingen er met de prijzen vandoor. De genomineerden en winnaars werden bekendgemaakt tijdens de Daikin Awardshow in Theater Gooiland, onder toeziend oog van onder andere de schaatscoryfeeën Erben Wennemars en Rintje Ritsma.

In tegenstelling tot vorig jaar maakte Daikin voor deze editie pas op de avond zelf de genomineerden bekend. De vijf mooiste projecten per categorie werden tijdens het diner onthuld door de medewerkers van de afdeling verkoop-binnendienst van Daikin. De winnaars werden in de spotlights gezet door oud-schaatsers Rintje Ritsma, Erben Wennemars en, via videoverbinding, Sven Kramer.

Winnaar in de categorie smart buildings is WKZ Totaalinstallateur met Elevatorhuis Rotterdam. Het betreft een oud pand dat energiezuiniger is gemaakt. Het gebouw is naar label A getransformeerd met behoudt van de monumentale status. Er zit veel techniek in, zonder dat dit zichtbaar is.

In de categorie innovatie won Rijndorp Klimaat met Watertoren Hazerswoude Hoogvliet. Het is een gebouw waarin de complexe keten van het klimaatsysteem perfect lijkt te functioneren.

Winnaar in de categorie comfort werd Koelvisie met Hotel Abdij de Westerburcht. In het hotel is geen kamer of gang hetzelfde. Het gebouw verspringt, overal zijn hoogteverschillen en toch is Koelvisie erin geslaagd om iedere ruimte comfortabel te maken, aldus de jury. Gelijktijdig kunnen koelen en verwarmen levert een toegevoegde waarde.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Braziliaans schoolproject wint ‘waterprijs’

Gepubliceerd op

Een initiatief voor duurzame architectonische oplossingen voor een school in Brazilië heeft de Water Research Prize gekregen. Gerecycled materiaal en intelligente regenwateropvangsystemen verbeteren niet alleen het leven van schoolkinderen maar vergroten ook hun interactie met water.

Het schoolgebouw is een proefproject. Er komt nog een voorstel voor de langere termijn om 400 lokale huishoudens met een laag inkomen te verbeteren.

De Water Research Prize is gebaseerd op het WAF Manifesto, dat de belangrijkste uitdagingen voor architecten in de komende tien jaar beschrijft. De prijs werd uitgereikt tijdens het World Architecture Festival (WAF) dat onlangs in Amsterdam plaatsvond. Sanitairfabrikant Grohe sponsorde de prijs voor de tweede keer.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Nominaties VSK award zijn bekend

Gepubliceerd op

De nominaties voor de VSK Awards 2020 zijn bekendgemaakt. Uit 54 inzendingen zijn negen nominaties in drie categorieën naar voren gekomen. De winnaars krijgen hun prijs uitgereikt op de vakbeurs zelf, die van 4 t/m 7 februari plaatsvindt in de Jaarbeurs in Utrecht.

De genomineerd in de verschillende categorieën zijn:

Energietransitie
ACIN Instrumenten – AirThightness Tester ATT
Brink Climate Systems– Multi Air Supply
Remeha – Waterstofketel
Gezond & Comfort
Roswel – THB Thermostatische inregelaar
Wolf Energiesystemen – Compacte ventilatie-unit CKL
Hamers & Kesber – Schell SWS watermanagementsysteem

Installateurszaken
Burgerhout – EasySafe
Wavin Nederland – Tigris K5/M5
Aquaberg – Vloerput met voegframe 2030 serie

Klik hier voor het integrale juryrapport, met een beschrijving van en beoordeling van de negen genomineerden.

De jury stond onder voorzitterschap van Techniek Nederland-voorzitter Doekle Terpstra.

Foto: Uitreiking VSK-award 2018

Op onze nieuwsbrief abonneren

En de winnaar is…?

Gepubliceerd op

IZ speelde gisteren voor sinterklaas. In de IZ-App verscheen een pushbericht met details over een te winnen Gedore verrijdbare gereedschapskoffer t.w.v. €304,=. Vooraf werd de actie aangekondigd op onze social media kanalen. Een overweldigend aantal app-gebruikers waagden een kans, waarvan er helaas maar één kon winnen: Remco Romijn van Romijn installaties uit Den Haag. Proficiat Remco. En Gedore..., nog bedankt voor het beschikbaar stellen van deze fraaie gereedschapskoffer!

Op onze nieuwsbrief abonneren

Grohe bij top grote Duitse duurzame bedrijven

Gepubliceerd op

Sanitairfabrikant Grohe heeft een top 3 notering behaald bij de Duitse duurzaamheidsprijs in de categorie ‘Duitslands meest duurzame grote bedrijven 2020’. De prijs werd dit jaar voor de twaalfde keer uitgereikt. Kanshebbers op de prijs zijn bedrijven die op een voorbeeldige manier economisch succes combineren met sociale verantwoordelijkheid en milieubescherming. De jury prees vooral de inzet van Grohe om te besparen op materiaal en waterverbruik.

De fabrikant behaalt een recyclingpercentage van meer dan 96 procent. Ook weet Grohe materiaal te besparen door de inzet van nieuwe technieken, zoals een 3D-metaalprinter die een gewichtsbesparing tot 55 procent mogelijk maakt. Maar de grootste winst zit in het gebruik van het product: het dagelijkse waterverbruik van een persoon kan met maximaal 50 procent worden verminderd met behulp van producten die zijn uitgerust met EcoJoy stroombeperkende technologie. Zo kan een gezin van vier personen tot 31.400 liter water per jaar besparen.

CO2-neutrale productie
Een andere stap die de fabrikant heeft genomen en waardering kreeg van de jury is het doel een CO2-neutrale productie te bereiken op alle productielocaties in de wereld. Dit als onderdeel van het project ‘Grohe goes Zero’. In juli werden alle vijf wereldwijde productielocaties en de logistieke centra in Duitsland omgezet naar groene stroom. Met de start van het nieuwe fiscale jaar in april 2020 zal de sanitairfabrikant de nog onvermijdelijke CO2-uitstoot bovendien compenseren door compensatieprojecten.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Warmtenet Enschede wint nu ook publieksprijs

Gepubliceerd op

Het warmtenet Enschede is gisteren tijdens het Nationaal Warmte Congres in Eindhoven uitgeroepen tot Duurzaamste Warmtenet in de categorie ‘grote netten’. Met dit warmtenet voorzien Ennatuurlijk en Twence op dit moment zo’n 8.000 woningen en bedrijven in Enschede van duurzame warmte op basis van biomassa.

Het Evoluon te Eindhoven was dit jaar het podium voor het Nationaal Warmte Congres. Dit kennisevent voor de warmtesector brengt vakgenoten bij elkaar om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Hoogtepunt van het event is de uitreiking van de publieksprijs voor ‘Duurzaamste Warmtenet van Nederland 2019’. Naast het Warmtenet Enschede van Ennatuurlijk waren ook het warmtenet Eindhoven en Warmtenet Ede in de strijd voor de titel.

“Bevestiging van onze inspanningen”
“In samenwerking met de gemeente, woningbouwcorporaties, bewoners en andere partijen zetten we met het warmtenet in Enschede een belangrijke stap op het gebied van verduurzaming”, zegt Marc Kapteijn, algemeen directeur van Twence. “Erkenning voor deze prestatie in de vorm van deze publieksprijs is een mooie bevestiging van onze inspanningen. We dragen de titel ‘Duurzaamste Warmtenet van Nederland’ het komende jaar dan ook met gepaste trots”, vult Erik Stronk, algemeen directeur van Ennatuurlijk, aan.

Duurzaamste van Nederland
Eerder deze maand werd het warmtenet Enschede door Bureau CRG ook al benoemd tot duurzaamste warmtenet van Nederland. De benoeming is gebaseerd op de EOR-waarde (Equivalent Opwek Rendement). Een factor die de verhouding tussen de geleverde warmte versus de inzet van fossiele brandstoffen weergeeft en daarmee de duurzaamheid van een warmtenet uitdrukt. Het warmtenet van Ennatuurlijk (zowel het primaire als het secundaire net) heeft een EOR van 600 procent. Dit houdt in dat er tachtig procent minder fossiele energie nodig is om genoeg warmte te kunnen produceren en af te leveren aan de aangesloten huishoudens en bedrijven.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Adri Meijdam wint WKO Duurzaamheid Award

Gepubliceerd op

WKO-beheerder en MVO-specialist bij a.s.r. Adri Meijdam heeft de vijfde WKO Duurzaamheid Award gewonnen. Meijdam kreeg deze onderscheiding, die sinds 2015 bestaat, uit handen van Lot van Hooijdonk, de Utrechtse wethouder mobiliteit, energie en groen. De uitreiking vond plaats op 28 november tijdens het druk bezochte Nationaal Symposium van het Gebruikersplatform Bodemenergie.

De jury van de WKO Duurzaamheid Award 2019 riep Meijdam uit tot winnaar van de prijs vanwege zijn jarenlange werkzaamheden en inspanningen voor WKO-systemen. De jury prijst daarbij zijn activiteiten op het gebied van het opdoen en delen van kennis over WKO-systemen. Ook zijn rol in het verlagen van het energieverbruik van a.s.r. te Utrecht van 250 kWh naar 64 kWh was een belangrijke reden voor de jury om de prijs aan Meijdam toe te kennen.

Andere nominaties
Behalve Adri Meijdam waren ook Hajo Feeringa, beheerder van de technische installaties bij de provincie Drenthe, Marco Strooker, domeinbeheerder vastgoed bij de gemeente Alphen aan de Rijn, Leon Dukker, mede-directeur bij rozenkwekerij Porta Nova te Waddinxveen en Gerrit Engberts, hoofd Beheer en Onderhoud bij het Rijksmuseum genomineerd voor de WKO Duurzaamheid Award. Alle genomineerden zijn volgens de jury een voorbeeld en ook een inspirator voor het gebruik van een klimaatinstallatie met WKO als energiebron.

Nationaal Symposium
De uitreiking van de WKO Duurzaamheid Award maakte onderdeel uit van het programma van het Nationaal Symposium Gebruikersplatform Bodemenergie dat plaatsvond in het a.s.r.-kantoor in Utrecht. Tijdens de bijeenkomst gaf Lot van Hooijdonk, wethouder mobiliteit, energie en groen bij de gemeente Utrecht, haar visie op het klimaatakkoord, de inspanningen die de gemeente Utrecht daarin verricht en de rol die bodemenergie hierin kan en moet spelen.

Parallelsessies
Na de presentatie van Lot van Hooijdonk en de uitreiking van de WKO Duurzaamheid Award stonden er verschillende parallelsessies op het programma tijdens het symposium. Onder leiding van eerdere winnaars van de WKO Duurzaamheid Award werd tijdens de parallelsessies aandacht besteed aan verschillende innovaties in bodemenergie, het beheer en onderhoud van WKO-systemen en het optimaliseren van prestaties van bestaande WKO-systemen. Onder meer spraken de deskundigen daarbij over het efficiënter koelen en verwarmen met een WKO-triplet en de kansen van een WKO-scan voor de verbetering van de prestaties van de WKO-installatie.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Technische Unie ontvangt prijs voor recyclen gereedschap

Gepubliceerd op

Groothandelsketen Technische Unie heeft de eerste Recycle Power Award ontvangen. Deze prijs wordt vanaf nu jaarlijks uitgereikt aan het bedrijf dat in de B2B-markt het best presteert bij het inzamelen van afgedankt elektrisch gereedschap. Initiatiefnemers zijn Stichting Verwijdering Elektrisch Gereedschap (SVEG) en Wecycle.

Afgelopen jaar werd 84,5% van al het klein elektrisch e-waste bij groothandels ingezameld via Technische Unie. Een aanzienlijk deel hiervan betrof elektrisch gereedschap – een voor de technische groothandel belangrijke productcategorie die zowel wordt verkocht als verhuurd. Voor SVEG aanleiding de eerste editie van de Recycle Power Award aan Technische Unie toe te kennen.

Al meer dan een decennium
Voor de e-waste inzameling werkt Technische Unie al meer dan een decennium samen met Wecycle, vertelt Van Dijk van Technische Unie. “Het begin van die samenwerking dateert van vóór mijn tijd bij dit bedrijf, maar ik weet wel dat destijds al goede afspraken zijn gemaakt over hoe de samenwerking optimaal zou kunnen worden vormgegeven. De insteek destijds was dat we wisten dat onze klanten met e-waste te maken hadden en we ze zoveel mogelijk wilden ontzorgen. We zagen het dus als een stukje extra service met het oog op klantenbinding. Inmiddels is dat beeld totaal veranderd. Inzameling en recycling maken deel uit van één van onze negen pijlers: het terugdringen van afval. Als onderdeel van onze overkoepelende MVO-strategie wordt dit issue als zodanig ook echt op MT-niveau gemanaged.”

Promotievideo
De inzameling mag dan goed lopen, het is iets waar je volgens Van Dijk wél over moet blijven communiceren. “We hebben ongeveer anderhalf jaar geleden een promotievideo gemaakt voor onze klanten die we via social media hebben verspreid, om opnieuw aandacht te vragen voor het onderwerp”, zegt Van Dijk. “Zeker als je wilt dat het groter wordt en zich misschien verder gaat ontwikkelen, zul je er ook méér voor moeten doen. We zien binnen Technische Unie zeker nog kansen om het inzamelniveau verder op te krikken en dat is ook onderdeel van mijn takenpakket: het verhaal blijven vertellen en de bewustwording bij onze klanten blijven vergroten.”

Circulaire gedachte
De Award is voor Technische Unie geen directe aanleiding de wijze waarop e-waste en afgedankt professioneel elektrisch gereedschap aan te passen. “Maar we gaan eigenlijk elk jaar wel een keer om de tafel met Wecycle om de zaken te evalueren te kijken of we dingen verder kunnen finetunen.” Eén van de zaken die op Van Dijk’s verlanglijstje staan is beter in kaart te krijgen hoe bedrijven eigenlijk omgaan met professioneel elektrisch gereedschap. “Wij verhuren jaarlijks veel gereedschap, vooral aan kleinere ondernemers voor wie de aanschaf niet rendabel is, bijvoorbeeld omdat ze dat gereedschap maar sporadisch nodig hebben. Vanuit de circulaire gedachte is dat eigenlijk ideaal, want Technische Unie blijft dan eigenaar en kan dus ook na het einde van de levensduur zorgen voor een correcte verwerking. Er zijn natuurlijk ook grote bedrijven die wél investeren in eigen gereedschap en dat wellicht bij ons of elders bestellen. Ik ben eigenlijk heel benieuwd of die partijen vaste afschrijvingstermijnen hanteren voor dit soort gereedschap, of ermee doorwerken tot het letterlijk uit elkaar valt. We weten daar eigenlijk nog weinig van.”

Rijksoverheid dringt aan op duurzame inkoop
Van Dijk zegt vanuit de Rijksoverheid steeds meer aanbestedingen voor gereedschappen te ontvangen waarbij wel expliciet wordt gevraagd om voorstellen die leiden tot een zo duurzaam mogelijke inkoop. “Je moet dan denken aan het organiseren van een reparatieservice, in samenwerking met andere partijen want dat doen we niet zelf. Maar ook het organiseren van een verantwoorde afvoer van defecte apparaten in samenwerking met Wecycle nemen we in zo’n aanbesteding op.”

Toekomstscenario
Op de slotvraag of Technische Unie vanuit een sterke MVO-visie op circulariteit wellicht ooit helemaal zal overstappen op het gear-as-a-service model antwoordt Van Dijk: “Dat is nog wel echt een toekomstscenario. Maar wel een dat nadrukkelijk in beeld is. Voor nu zitten er nog te veel haken en ogen aan, want je wil bijvoorbeeld dan ook op afstand de conditie van het gereedschap kunnen monitoren en dus moet elk apparaat worden uitgerust met een condition monitoring chip, om eens wat te noemen. Maar wat mij betreft is het niet meer een vraag óf dit gaat gebeuren, maar alleen wanneer.”

Op onze nieuwsbrief abonneren

Tien technische hoogstandjes die ons land duurzamer, veiliger en comfortabeler maken

Gepubliceerd op

Er zijn tien projecten genomineerd voor de Techniek Nederland Innovatie Award. Hierop kan online een stem worden uitgebracht. De drie genomineerden met de meeste stemmen krijgen tijdens VSK 2020 de gelegenheid aanwezige beursbezoekers van hun project te overtuigen. De kanshebbers zijn stuk voor stuk inventieve en technisch hoogstaande projecten die relevant zijn voor maatschappelijke vraagstukken, aldus de organiserende brancheorganisatie.

Volgens Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, is de Innovatie Award belangrijk voor alle bedrijven in de technische sector: “Dagelijks zijn installateurs en technisch dienstverleners bezig met technische hoogstandjes. Ze maken Nederland duurzamer, veiliger, comfortabeler en bereikbaarder. Deze prijs zet die projecten in de schijnwerpers. Dat is nodig, want het is hoog tijd dat we onze bescheidenheid opzij zetten. Voor het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken is de technieksector onmisbaar.”

Genomineerden
De tien genomineerde projecten zijn:

 1. De Willem en De Zwijger – BAM Wonen
 2. Aardwarmte glastuinbouw – Batenburg Techniek, Aardwarmte Vogelaer, AAB, Verkade Klimaat, BE de Lier
 3. De energieproeftuin – Loohuis Installatiegroep
 4. De lantaarnpaal denkt mee - Dynniq
 5. In zeven dagen energieneutraal - Breman Installatiegroep
 6. Goede doelen Loterijen – HOMIJ Technische Installaties
 7. ZorgMedia-systeem - SPIE
 8. Amphia Ziekenhuis - Unica en ENGIE (als onderdeel van consortium FourCare)
 9. Duurzaam van schip naar schap – Heinen & Hopman Installaties
 10. Van Viskotter naar woonschip – Bas Krom Scheepstechniek, architect Bob van Wely en GreenTec Sense

Stemmen tot 20 december

De hoofdprijs bestaat uit een cheque die besteed kan worden aan ontwikkeling en innovatie. Daarnaast ontvangt de winnaar een kunstwerk en een bezoek aan een internationaal hightechbedrijf.
Het is voor de derde keer dat Techniek Nederland de verkiezing van de Innovatie Award organiseert. Branchegenoten en publiek kunnen tot 20 december online hun stem uitbrengen. De prijs zal op 4 februari tijdens een speciaal Innovatiecongres op VSK2020 worden uitgereikt door Terpstra.

Foto: uitreiking Innovatie Award 2018

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

Winnende duurzame woonwijk combineert WKO met booster warmtepomp

Gepubliceerd op

Acht teams met medewerkers van installatiebedrijven én studenten hebben in één dag een concreet plan ontwikkeld voor een duurzame woonwijk. Het plan van Team Heijmans – Haagse Hogeschool (HHS) kwam als beste uit de bus en wordt mogelijk op termijn gerealiseerd. Basis vormde een warmtenet in combinatie met warmte-/koudeopslag, centrale warmtepompen, zonnepanelen en gebouwisolatie. In het plan was verder een belangrijke rol weggelegd voor een booster-warmtepomp om het tapwater te verwarmen.

De jury kwam tot de conclusie dat het winnende plan haalbaar en betaalbaar is en dat het team ook heeft gedacht aan het creëren van draagvlak bij bewoners en andere betrokken partijen.

Teams van studenten en high potentials
De deelnemende teams kregen in de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer één dag om hun plannen te bedenken en presenteren. In ieder team werkten getalenteerde medewerkers van installatiebedrijven samen met studenten van hbo- en mbo-niveau. Een jury onder leiding van voorzitter Medy van der Laan van Energie Nederland boog zich over de inzendingen.

WKO en een booster-warmtepomp
De oplossing van het winnende team was gebaseerd op een warmtenet in combinatie met warmte-/koudeopslag, centrale warmtepompen, zonnepanelen en gebouwisolatie. In het plan was verder een belangrijke rol weggelegd voor een booster-warmtepomp om het tapwater te verwarmen. De jury was met name te spreken over het feit dat Team Heijmans – HHS óók rekening hield met bewoners die (nog) niet willen investeren in isolatie en lagetemperatuurverwarming.

4.000 euro en waterstof-studiereis
De winnaars kregen niet alleen een trofee, maar kunnen ook een cheque van € 4.000 verdelen. Verder mogen ze binnenkort mee op een waterstof-studiereis. De gemeente Zoetermeer gaat mogelijk het winnende plan op termijn te realiseren voor de wijk Driemanspolder die aardgasvrij moet worden. Tina Dijkhuizen van het winnende team: “Het was zenuwslopend en uitdagend. Ons plan van aanpak was nét op tijd klaar. We zijn heel blij dat we als team iets bijzonders hebben kunnen neerzetten. Geweldig dat we daarmee hebben gewonnen.”

Eervolle vermelding
De jury had een eervolle vermelding voor Team Van Dorp – Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Dit team hanteerde het uitgangspunt ‘De mens is meer waard dan de euro’ en kwam met een oplossing die daar naadloos bij past. De jury had veel waardering voor het idee om bewoners via een online platform de regie te geven over de verduurzaming van hun woning.

Acht teams
Aan de eerste Techathon van Techniek Nederland deden acht teams mee: Heijmans – HHS, Engie – HHS, Rensa – HAN, Kuijpers – HAN, Kropman – HAN, Van Dorp – HAN, Homij – Fontys, Breman – Avans. Alle teams hadden ook een student van mboRijnland in de gelederen.
Techniek Nederland en TNO tekenden voor de organisatie van de Techathon in samenwerking met de gemeente Zoetermeer, de overige kennisorganisaties in de installatiebranche (OTIB, ISSO en TVVL), het Center of Expertise Human Capital for Building Technology en mboRijnland. Techathon 2019 komt voort uit de toekomstverkenning CONNECT2025 van de techniekbranche.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Rabobank gaat duurzame innovatie in branche extra stimuleren

Gepubliceerd op

De Innovation Challenge 2020, die uitgereikt wordt tijdens Building Holland, krijgt een kwaliteitsimpuls. Zo worden de genomineerden dit jaar uitgenodigd om hun innovatie te presenteren tijdens de Dragons’ Den en krijgen ze een pitchtraining aangeboden. Daarnaast biedt mede-initiatiefnemer Rabobank de winnaars een Deep Dive sessie Circulariteit, Energietransitie of Slim & Gezond aan. “Hiermee delen we onze kennis en expertise om innovaties nog beter in de markt te zetten”, zegt Roel van de Bilt, directeur Real Estate Finance bij Rabobank.

Building Holland is een event voor de bouw-, installatie- en vastgoedsector. Drie dagen lang worden actuele thema’s zoals digitalisering in de bouw, energietransitie en circulariteit belicht. Ook zijn er drie innovatieboulevards waar alle nieuwe ontwikkelingen en trends worden getoond. De komende editie is van 24 tot en met 26 maart 2020 in RAI Amsterdam. Hier worden

Innovatie stimuleren in de gehele keten
Als partner van Building Holland sponsort Rabobank de Innovation Challenge 2020. Met deze Award stimuleert Rabobank de innovatie in de gehele keten. De bank vindt het belangrijk dat bedrijven in de bouw kunnen groeien door verduurzaming en technologische innovaties, zodat ze goedkoper produceren, sneller opleveren en duurzaam kunnen bouwen om op deze manier tot een beter eindproduct te komen. Van de Bilt: “Het onderscheidend vermogen en het rendement van de bouwsector wordt steeds vaker bepaald door de mate waarin men in staat is te innoveren en samen te werken. Met de samenwerking met Building Holland en deze prijs willen we de bouwsector stimuleren actief te blijven innoveren.”

Oplossen van maatschappelijke vraagstukken
Daarom daagt Building Holland en Rabobank organisaties uit om hun innovaties kenbaar te maken en aan te melden voor de Rabobank Innovation Challenge. Met de uitreiking van de prijs willen zij betekenis belonen. Betekenis die innovaties hebben voor het direct of het indirect oplossen van die maatschappelijke vraagstukken. Denk hierbij aan nieuwe materialen, producten, productietechnologieën, concepten, businessmodellen of zelfs complete proposities. De jury zal ze beoordelen op impact, schaalbaarheid, vernieuwingsgraad en klantwaarde.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Vijf genomineerden voor WKO Duurzaamheid Award

Gepubliceerd op

Het Gebruikersplatform Bodemenergie reikt op 28 november a.s. voor de vijfde keer de WKO Duurzaamheid Award uit. De onderscheiding gaat naar een eindgebruiker of beheerder van een wko-systeem die op een excellente wijze zijn of haar systeem beheert. Daarnaast zorgt deze eindgebruiker voor kennisoverdracht en helpt hij of zij andere eindgebruikers bij het vergaren van informatie over deze systemen. Van de in totaal 12 kandidaten die zijn voorgedragen, heeft de jury inmiddels vijf beste eindgebruikers genomineerd.

De winnaar van de WKO Duurzaamheid Award 2019 wordt bekend gemaakt tijdens het Nationaal Symposium Gebruikersplatform Bodemenergie in het hoofdkantoor van a.s.r. te Utrecht. Dit jaar zal Lot van Hooijdonk, wethouder in de gemeente Utrecht en fervent voorstander van verduurzaming, de prijs uitreiken.

Uiteenlopende genomineerden
De vijf genomineerden zijn afkomstig van uiteenlopende organisaties en bedrijven. In willekeurige zijn dit:

 • Hajo Feeringa, beheerder Technische Installaties bij Provincie Drenthe.
 • Gerrit Engberts, hoofd beheer en onderhoud bij Rijksmuseum te Amsterdam.
 • Adri Meijdam, beheerder WKO, Corporate communicatie specialist Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bij a.s.r te Utrecht.
 • Marco Strooker, domeinbeheerder vastgoed bij gemeente Alphen a/d Rijn.
 • Leon Dukker, mede-eigenaar van rozenkwekerij Porta Nova.

Vakinhoudelijke parellelsessies
Behalve de prijsuitreiking wordt er tijdens het symposium aandacht besteed aan het belang van duurzame en goed presterende bodemenergiesystemen. Dit gebeurt in drie parallelsessies; elke sessie heeft een specifiek thema, zoals Innovatie in Bodemenergie, beheer en onderhoud van WKO-systemen en optimalisatie van WKO-systemen.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Winnaars beste praktijkbegeleiders in installatiebranche bekend

Gepubliceerd op

De praktijkbegeleiders Daan van den Berg (Daan Installatietechniek), Sanjay Bhoendie (Lomans) en Theo van den Elzen (InstallatieWerk Zuid-Oost) zijn uitgeroepen tot TopCoach van het Jaar 2019. De drie mogen zich een jaar lang de beste praktijkbegeleiders in de technische installatiebranche noemen. Naast een bokaal ontvingen zij elk een geldprijs van €2.500,-.

OTIB, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf, organiseert elk jaar de TopCoach van het Jaar-verkiezing. “Deze mensen zijn niet alleen ontzettend belangrijk voor hun leerlingen, maar ook essentieel voor de branche. Dankzij hun betrokkenheid en aandacht blijven veel jongeren lang werkzaam in de branche. En dat hebben we hard nodig”, aldus OTIB-projectleider Joep Hendriks.
Leerlingen nomineerden dit jaar maar 750 praktijkbegeleiders. Na selectie bleven voor de titelstrijd in de categorieën Grootbedrijf, MKB en Opleidingsbedrijf uiteindelijk twintig finalisten over. Tijdens een feestelijke uitreikingsmiddag, waarin het thema ‘Energie’ centraal stond, maakte de vakjury de winnaars bekend.

“Je staat nooit alleen”
Alle genomineerde praktijkbegeleiders worden door hun leerlingen gewaardeerd om het feit dat ze uiterst betrokken zijn. Zoals één van de leerlingen stelt: “Mijn begeleider zal altijd achter je staan, je staat nooit alleen.” De praktijkbegeleiders zelf geven aan dat de begeleiding van hun leerlingen meer is dan alleen technische coaching. Zo is het gesprek over hoe het gaat, op het werk maar ook thuis, ontzettend belangrijk. Winnaar Sanjay Bhoendie: “Als de sfeer goed is, gaat het op de werkvloer ook goed.”

Categorie MKB
In de categorie MKB werd Daan van den Berg uitgeroepen tot TopCoach van het Jaar. De jury roemt hem om het feit dat hij een ‘open en vertrouwde sfeer creëert waarin leerlingen zich gewaardeerd en plezierig voelen. Hij waardeert ieders inbreng en laat iedereen erbij horen, met een mooie balans tussen serieus werk en gezelligheid.’ Van den Berg: “Ik ben heel trots. Het geeft mij gewoon heel veel plezier om mooie dingen te maken en blije mensen te zien.”

Categorie Grootbedrijf
Sanjay Bhoendie won in de categorie Grootbedrijf omdat de jury Bhoendie een erg enthousiaste, positieve en motiverende coach vindt. Ook waarderen de juryleden hoe hij zelf ook nog steeds bijleert. Dat is ook Bhoendie’s advies aan andere coaches: “Sta als coach open om te leren. Blijf jezelf ontwikkelen naar de nieuwe tijd!”

Categorie Opleidingsbedrijf
Onder luid gejoel  - zeker 30 leerlingen waren mee als supporter -  won Theo van den Elzen de titel in de categorie Opleidingsbedrijf. De jury stelt dat hij “door innoveren, doorleren en evalueren het beste uit zijn leerlingen en uit zichzelf haalt. Zijn ‘practice what you preach’ is een voorbeeld voor elke aankomende vakman.” Van den Elzen: “Ontzettend gaaf dat de leerlingen dit voor mij hebben gedaan. Het was een complete verrassing. Ik kom door de praktijkbegeleiding regelmatig laat thuis, maar het is het helemaal waard!”

 

Over de jury
De jury van de TopCoach van het Jaar-verkiezing bestond in dit jaar uit oud-judoka en sportcoach Dennis van der Geest, Techniek Nederland-voorzitter Doekle Terpstra, landelijk FNV-bestuurder en OTIB-bestuurslid Zwanny Naber, SBB-directeur uitvoering Gerrit Veneboer en Yukio Motohashi van brasserie Dudok in Rotterdam (de beste praktijkopleider van Nederland in 2018).

Op onze nieuwsbrief abonneren

IoT platform wint innovatieprijs

Gepubliceerd op

Het IoT Building Intelligence Platform van GOOEE heeft de Rabobank Innovation Challenge 2019 gewonnen. De prijs werd toegekend tijdens Building Holland. Het betreft een open platform voor het beheren en besturen van gebouwen. GOOEE legt een verbinding tussen alle systemen, waardoor er direct inzicht is in hoe die systemen en de daaraan gekoppelde apparaten functioneren. Daarnaast biedt het totale controle en kunnen apparaten op afstand worden bediend.

In totaal ontving de jury 69 inzendingen, evenredig verdeeld over de drie categorieën: Circulariteit, Digitalisering en Energietransitie. In de afzonderlijke categorieën Circulariteit en Energietransitie gingen de prijzen naar Hydroloop Systems voor haar smart in-huis waterrecycling systeem en Factory Zero voor de Integrated Climate & Energy Module.

Open platform
Bij de beoordeling is gekeken naar onder andere de mogelijkheid om op te schalen, impact op de markt en klantwaarde. Jurylid Marjet Rutten was vooral enthousiast omdat het hier een open platform betreft. Wouter Truffino, eveneens jurylid was onder de indruk van de aanpak die GOOEE kiest: “Het is een mooi voorbeeld hoe je het groots aanpakt. Met de markt praten en zo iedereen meekrijgen.”
Andrew Johnson, CEO en founder van het bedrijf is trots dat de prestigieuze prijs wordt toegekend aan ‘zijn’ innovatie. “We ontwikkelden het platform vijf jaar geleden. Sindsdien heeft het een enorme vlucht genomen. We hebben voor de Europese introductie bewust gekozen voor Nederland, omdat dit land vooruitstrevend is en open staat voor nieuwe techniek. We zijn enorm blij met deze prijs.”

Kwaliteit
Rabobank en Building Holland zetten zich samen in om de innovatie in de bouw-, installatie- en vastgoedsector een extra stimulans te geven. Met de Rabobank Innovation Challenge wordt de verbinding gelegd tussen innovators, koplopers en snelle volgers. De jury van de Rabobank Innovation Challenge stond onder leiding van Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland: “Techniek is dé enabler voor het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd, zoals het terugdringen van de CO2-uitstoot, slimme mobiliteit en smart buildings. Er is zóveel mogelijk, de Rabobank Innovation Challenge maakt dat zichtbaar. Wij zijn als jury onder de indruk van de kwaliteit van de inzendingen.”

Batterij voor warm tapwater wint Duurzaam Verwarmd onderscheiding

Gepubliceerd op

Flamco heeft de Best Innovation Award 2019 gewonnen voor de FlexTherm Eco, een thermisch laadstation voor warm tapwater. De jury noemt het toestel niet alleen zeer innovatief maar ook ultracompact en met ontwikkelingspotentieel voor de toekomst. De prijs werd gisteren uitgereikt op de eerste beursdag van Duurzaam Verwarmd.

De branche-onderscheiding is vorig jaar ingesteld om oplossingen voor de energietransitie te stimuleren. Flamco introduceerde het thermisch laadstation deze maand als oplossing om met name woningen zonder gasaansluiting van voldoende warm tapwater te voorzien. Het toestel zet elektriciteit direct om in warmte en slaat die op voor warmwatervoorziening.

Innovatief en veelbelovend
Deze jury, bestaande uit Paul Smorenburg (Techniek Nederland), Henry Kruiper (NVKL) en Jaap de Knegt (DHPA), koos de winnaar uit 14 inzendingen. Het oordeel was als volgt: ‘De FlexThermo Eco is een zeer innovatieve thermische batterij, die oneindig vaak kan op- en ontladen zonder dat dit ten koste gaat van het rendement. In zijn voordeel sprekend is de ultracompacte uitvoering van de FlexTerm Eco die wordt geleverd in drie modellen met eenzelfde vermogen van CW5. De batterij is bovendien eenvoudig te installeren en onderhoudsarm. De jury ziet ook nog doorontwikkelingspotentieel als deze batterij in de toekomst kan worden opgeladen door watergevoerde opwekkers zoals warmtepompen.’

Fotobijschrift: Robbert Schimmel (Flamco) ontvangt de award van de jury. V.l.n.r.: Jaap de Knegt, Paul Smorenburg, Henry Kruiper, Robbert Schimmel en Rolf Heijnen (beursorganisatie Good)

PCM klimaatplafond in de race voor duurzaamheidsprijs

Gepubliceerd op

Het circulaire PCM klimaatplafond van OC Autarkis maakt kans op de EZK Energy Award 2018. Het faseovergangsmateriaal PCM, dat in systeemplafonds wordt verwerkt, functioneert als een vorm van energieopslag. Dit zorgt ervoor dat het benodigde vermogen om te verwarmen of koelen met de helft wordt verminderd. Naast een lager energiegebruik heeft de toepassing als voordeel dat er geen onderhoud meer nodig is. Ook is er sprake van een verbeterd comfort. Een PCM klimaatplafond is in elk gebouw toepasbaar.

De EZK Energy Award 2018 wordt op donderdag 31 januari a.s. uitgereikt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het gaat om een bedrag van €25.000 dat wordt toegekend aan een bedrijf of de instelling die zich heeft onderscheiden op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking van energie.

Bekijk de nominatievideo hier.

Rabobank gaat innovatieprijs Building Holland sponsoren

Gepubliceerd op

Rabobank verbindt zich als partner aan de vakbeurs Building Holland en wordt hoofdsponsor van de Innovation Challenge. De bank en beurs willen innovatie in de bouw-, installatie- en vastgoedsector aanjagen. Met de Rabo Innovation Award wordt aandacht gevraagd voor veelbelovende concepten. Dit jaar zijn er drie prijzen, te weten in de categorieën Digitalisering, Circulariteit en Energietransitie.

“De bouwsector staat aan de vooravond van indrukwekkende veranderingen: digitalisering, CO2-reductie, circulariteit, energiebesparing en gezonde gebouwen. Het zijn onderwerpen waarmee de sector nu al volop bezig is. Onderwerpen die vragen om innovatieve oplossingen. Met de Rabobank Innovation Challenge worden deze innovaties nog meer gestimuleerd”, aldus Richard Klein event director van Building Holland.

Verbinding tussen innovators, koplopers en snelle volgers
De jury van de Rabobank Innovation Challenge staat onder leiding van Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland (voorheen Uneto-VNI). Het evenement legt de verbinding tussen innovators, koplopers en snelle volgers. De inschrijvers leveren doorgaans een grote bijdrage aan de maatschappelijke vraagstukken die spelen. Terpstra: “Techniek is dé enabler voor het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd, zoals het terugdringen van de CO2-uitstoot, slimme mobiliteit en smart buildings. Er is zóveel mogelijk, de Rabobank Innovation Challenge maakt dat zichtbaar.”

Winnaar Innovation Award 2018
Winnaar van de Innovation Challenge in 2018 was Ibis Power uit Eindhoven. Dit bedrijf ontwikkelde PowerNEST. Dit is een architectonische oplossing voor de winning van wind- en zonne-energie voor hoogbouw (vanaf vijf verdiepingen en meer). Een extra laag op het gebouw onttrekt de pv-panelen en windmolens aan het zicht en reduceert hinderlijk geluid en trillingen. Terugblikkend bevestigt directeur Alexander Suma dat het winnen van de prijs hem de nodige aandacht heeft opgeleverd. “We hebben met dit concept meer prijzen gewonnen, maar dit is een heel belangrijke in de Nederlandse bouwwereld. De prijs heeft ons de nodige interessante contacten opgeleverd en zorgt voor een flinke uitbreiding van je netwerk.”

Stimuleren
Als partner van Building Holland sponsort Rabobank de Rabo Innovation Award. Met deze Award stimuleert Rabobank de innovatie in de gehele keten. Roel van de Bilt, directeur Real Estate Finance bij Rabobank vindt het belangrijk dat bedrijven in de bouw kunnen groeien door inzet op digitalisering en verduurzaming. Hierdoor kunnen ze betere producten en diensten realiseren, sneller en tegen lagere kosten leveren en bijdragen aan een gebouwde omgeving met een lagere milieu impact. “Het onderscheidend vermogen en het rendement van de bouwsector wordt steeds vaker bepaald door de mate waarin men in staat is te innoveren en samen te werken. Door de samenwerking met Building Holland en deze prijs willen we de bouwsector stimuleren structureel te innoveren op de gebieden circulariteit, digitalisering en energietransitie.”

Ondersteunen
Richard Klein, event director van Building Holland is een van de juryleden. “Als jury kijken wij naar een aantal aspecten. Uiteraard het vernieuwende karakter van de innovatie. Daarnaast de mogelijkheden tot verbinding. Met wie en hoe kun je je innovatie in samenwerking met andere partijen op de markt brengen? Kortom; hoe ziet het concept er in zijn geheel uit? We gaan de winnaars het komend jaar ook, daar waar mogelijk, ondersteunen. Zo kunnen we heel concreet de stappen volgen die de winnaars zetten om hun product op de markt te brengen. Het is namelijk mooi als je de Rabobank Innovation Challenge wint, maar het is zeker zo interessant om te zien of een product of concept ook daadwerkelijk aanslaat.”
Roel van de Bilt: “Rabobank stelt graag haar kennis en netwerken ter beschikking aan de genomineerden en winnaars om de mogelijkheden voor samenwerking en verbindingen te vergroten.”

Inschrijven
Inschrijven voor de Rabobank Innovation Challenge kan tot 5 maart via de website www.buildingholland.nl. Daarna maakt de jury een selectie. Bedrijven die genomineerd worden krijgen een plek op de Innovation Boulevard. De prijsuitreiking van de Award vindt plaats op woensdag 10 april op Building Holland 2019.

WKO Duurzaamheid Award voor Thijs Meulen

Gepubliceerd op

De WKO Duurzaamheid Award 2018 is gewonnen door Thijs Meulen, energiecoördinator en beleidsmedewerker duurzaamheid bij de TU Eindhoven. Meulen kreeg de prijs voor zijn inspanningen om de bodembronnen en Europa’s grootste ringleidingsysteem voor warmte en koude bij de TU/e verder te optimaliseren. Vanuit zijn rol als energiecoördinator en beleidsmedewerker duurzaamheid zorgde hij ervoor dat duurzaam gebouwbeheer onderdeel werd van het huisvestings- en energiebeleid op de TU/e.

Meulen ontving de prijs uit handen van Richard Tieskens, directeur vastgoedbeheer bij het Rijksvastgoedbedrijf, tijdens het Nationaal Symposium Gebruikersplatform Bodemenergie. De jury zegt in haar toelichting dat “het wko-systeem van de TU/e dankzij de ambitieuze visie van Thijs Meulen kon uitgroeien tot een collectief ‘gebieds-wko’ waarop 32 bronnen en 19 panden zijn aangesloten”. In het juryrapport loven zij de voortvarende aanpak van Meulen op het gebied van energiebesparing via energieprestatiecontracten. “Hij staat open voor nieuwe ideeën om de wko-prestatie te verbeteren en deelt zijn kennis graag op bescheiden wijze met interne en externe collega’s.”

Nog vier genomineerden
De jury bestond dit jaar uit Rinske de Jong, Wouter Wienk en Roger Ravelli van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Dick Westgeest, voorzitter van het Gebruikersplatform Bodemenergie. Uit de vijftien kandidaten die marktpartijen eerder dit jaar voordroegen, nomineerden zij vijf eindgebruikers voor de jaarlijkse WKO Duurzaamheid Award. Naast Thijs Meulen waren de andere genomineerden: Wim Verdonk, hoofd technische dienst bij NIOO-KNAW, Fred Ekhart & Nardie Kemp, gebouwbeheerder en technisch projectspecialist bij de Rabobank, Bart van Meurs en Leen van Leeuwen, productontwikkelaar en beheerder bij Koppert-Cress en Henk van der Steen, coördinator technische zaken bij de Hogeschool Leiden.

Rijksvastgoedbedrijf richting EnergieNeutraal
De uitreiking van de WKO Duurzaamheid Award vond plaats tijdens het Nationaal Symposium Gebruikersplatform Bodemenergie. Dit jaar was de organisatie in handen van het Gebruikersplatform Bodemenergie en de NVDO. Samen willen zij het belang van duurzame en goed presterende bodemenergiesystemen onder de aandacht brengen. Het evenement vond plaats in het duurzame hoofdkantoor van verzekeraar a.s.r. in Utrecht. Tijdens de bijeenkomst gaven experts als Nicole Hardon van Rijkswaterstaat en Jan Mimpen van het Rijksvastgoedbedrijf hun visie op het beschermen en benutten van de bodem. Ook kwam de belangrijke rol van bodemenergie bij de verduurzaming van de panden van het Rijksvastgoedbedrijf aan de orde. Verder was er aandacht voor enkele ervaringsdeskundigen die de laatste innovaties en ontwikkelingen op het gebied van bodemenergie presenteerden.

Eerste Ambassadeurs van Bodemenergie
Omdat het Gebruikersplatform Bodemenergie dit jaar haar eerste lustrum viert, pakte zij ook de gelegenheid aan om twee mensen officieel tot Ambassadeur van Bodemenergie te benoemen.

Jan Mimpen van het Rijksvastgoedbedrijf en Björn Kouwenhoven van NS Stations hebben de afgelopen jaren het Gebruikersplatform vertegenwoordigt in verschillende organisaties en op uiteenlopende bijeenkomsten. Bovendien zijn het sterk, drijvende krachten achter de implementatie van bodemenergie in hun organisaties.

Beste praktijk begeleiders 2018 bekendgemaakt

Gepubliceerd op

De praktijkbegeleiders Desiree Kon van Installatiebureau Kon, Paul Christenhusz van Van Lente Systeemintegratie en Ben van Zelst van Installatiemensen zijn bekroond tot topcoach van het jaar. Zij mogen zich een jaar lang de beste praktijkbegeleiders in de installatiebranche noemen. Tijdens de uitreiking in Utrecht werden zij door de jury geroemd om hun “bereidheid een extra stap te zetten”. Zij wonnen naast een beker ieder een geldprijs van €2.500,-.

Finalisten beste praktijkbegeleider 2018 bekend

Gepubliceerd op

Aanstaande woensdag worden de TopCoaches van het Jaar bekendgemaakt. Deze coaches zijn praktijkbegeleiders in de technische installatiebranche. “Praktijkbegeleiders zijn de helden van de technische installatiebranche”, zegt Joep Hendriks van het Opleidingsfonds- en ontwikkelfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (OTIB). “Zij begeleiden nieuw vaktalent door hun kennis met hen te delen. Zij dagen leerlingen uit. En zij coachen hen om de kansen te pakken die de branche heeft te bieden.”

NEN prijs voor systeem dat stap naar circulair gebouw mogelijk maakt

Gepubliceerd op

Een digitaal systeem waarbij de relatie tussen een gebouw en zijn installaties inzichtelijk kan worden gemaakt, heeft de NENnovation Award gewonnen. Het systeem maakt dit niet alleen duidelijk op het gebied van ontwerp en realisatie, maar ook op de exploitatie (onderhoud en energie/CO2). Zo eenvoudig op levensduurkosten worden gestuurd en een stap naar een circulair gebouw worden gemaakt.

Hoffman Elektro wint Uneto-VNI Innovatie Award 2018

Gepubliceerd op

Met Ben Oude NijHuis, een verpleeghuis in Rotterdam dat begin deze maand openging, heeft Hoffman Elektro gisteren de Uneto-VNI Innovatie Award 2018 gewonnen. Het elektrotechnisch installatiebedrijf ontving de Award uit handen van voorzitter Doekle Terpstra van de installatiekoepel. Hoffman Elektro kreeg van de aanwezige branchegenoten de meeste stemmen tijdens de bijeenkomst die plaatsvond tijdens de Vakbeurs Energie in Den Bosch. De andere projecten in de finale waren de renovatie van de Maastunnel in Rotterdam en de renovatie en bouw van Naturalis Biodiversity Center in Leiden.

Duitse armaturenfabrikant drie keer bekroond

Gepubliceerd op

De Duitse armaturenfabrikant Schell is door de German Design Council bekroond voor respectievelijk de kwaliteit van het merk, zijn innovatiekracht en het ontwerp. De prijzen werden toegekend door een jury van wetenschappers en economische experts.

Inspirerende eindgebruiker warmte-/koudeopslag gezocht

Gepubliceerd op

Tijdens het Nationaal Symposium Bodemenergie reikt het Gebruikersplatform Bodemenergie de WKO Duurzaamheid Award uit. Deze onderscheiding gaat elk jaar naar een inspirerende eindgebruiker die uitzonderlijke inspanningen levert of heeft geleverd om een warmte-/koudeopslagsysteem (wko) te optimaliseren en de kennis daarvan uit te dragen. Het platform roept marktpartijen op om eindgebruikers van bodemenergie voor te dragen.

Jonge ingenieurs willen drone inzetten voor verduurzaming gebouwen

Gepubliceerd op

Ingenieursbureau HermanDeGroot is door naar de finale van de Doe&Durf Challenge 2018. Dit is een initiatief van (jong)NLingenieurs, waarbij werknemers jonger dan 36 jaar van ingenieursbureaus een concept ontwikkelen over het thema ’Digitale revolutie: de bouwsteen voor onze duurzame leefomgeving’. Het concept van HermanDeGroot is de inzet van een drone voor de verduurzaming van (utiliteits)gebouwen.

“Pionier in warmtepompen en duurzame energiesystemen”

Gepubliceerd op

Pieter van Alphen, directeur/eigenaar van warmtepompspecialist Techneco, is benoemd tot Officier in de orde van Oranje Nassau. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag ridderde Van Alphen en noemde hem een “pionier op het gebied van warmtepompen en duurzame energiesystemen”.

Prijs voor woningen met geïsoleerde ‘tweede huid’ en multiboiler-warmtepompsysteem

Gepubliceerd op

Het Vlaardingse project 2nd Skin is verkozen tot Warmtepompproject van het Jaar. Over de bestaande schil van woningen wordt een nieuwe, hoogwaardig geïsoleerde ‘tweede huid’ geplaatst. Tevens wordt het project voorzien van een multiboiler-warmtepompsysteem, balansventilatie, pv-panelen en monitoring. De prijs is een erkenning voor een onlangs gerealiseerd of binnenkort op te leveren woningbouwproject dat door zijn innovatieve karakter een belangrijke bijdrage levert aan de energietransitie.

MBO-leerlingen roepen Tece uit tot beste standhouder Installatievakbeurs Hardenberg

Gepubliceerd op

Installatievakbeurs Hardenberg is al weer even voorbij maar heeft nog een staartje voor standhouder Tece Nederland. Met zijn vriendelijke benadering van nieuw vaktalent mag deze exposant zich van de MBO-leerlingen die de beurs bezochten de beste standhouder noemen. Tece nam deel aan de College Tour, een initiatief van opleidingsfonds OTIB om leerlingen en hun begeleiders op de beurs in contact te brengen met een groot aantal installatiebedrijven. OTIB-regiomanager bedrijven Noord Nederland & Gelderland/Overijssel, André Bouwmeester, reikte de Award Beste Stand College Tour onlangs uit.

Nominaties VSK Awards 2018 bekend

Gepubliceerd op

De nominaties voor de VSK Awards 2018 zijn bekendgemaakt. De prijzen worden dinsdag 6 februari op de vakbeurs VSK uitgereikt. De jury heeft 75 inzendingen beoordeeld. Dit heeft uiteindelijk twaalf nominaties opgeleverd in vier categorieën. Tot 3 februari kan er door het publiek van de tweejaarlijkse vakbeurs op VSK.nl gestemd worden voor de publieksprijs.