Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 59 seconden

De nieuwbouw van woningen is de motor achter herstel in de gehele bouwketen. Het herstel in de utiliteitsbouw en de grond-, weg- en waterbouw (gww) is gematigder. Dit blijkt uit de Monitor Bouwketen najaar 2015. De orderportefeuille is in vergelijking met de conjunctuurmeting van een halfjaar geleden met gemiddeld een tiende maand toegenomen tot 6,1 maanden. Ondernemers zijn ook positief over de ontwikkeling van de omzet en het prijsniveau.  Het herstel vertaalt zich naar verwachting voor het eerst sinds lange tijd in een  groei van de werkgelegenheid.

Ieder halfjaar publiceren de BNA, Bouwend Nederland, NLingenieurs en Uneto-VNI de Monitor Bouwketen, die de actuele stand van zaken in de bouwkolom weergeeft. De voorgaande editie van de Monitor in mei liet al een voorzichtig herstel zien en nu blijkt dat de conjunctuur verder verbetert.   De orderportefeuille voor installatiebedrijven is met een tiende maand afgenomen. Per saldo wordt een omzetstijging verwacht. De werkgelegenheidsverwachting is ten opzichte van een half jaar geleden sterk verbeterd. Per saldo verwacht iets minder dan een op de drie installatiebedrijven een stijging van de tarieven. Per saldo is de omzetverwachting over de hele linie positiever dan een half jaar geleden.

Voor mee informatie: www.uneto-vni.nl