Van dinsdag 12 tot en met donderdag 14 oktober a.s. vindt de 16de editie van Vakbeurs Energie plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. De beurs is bedoeld voor iedereen die met duurzame energieopwekking en energiebesparing bezig is. Op de beursvloer zullen ruim 350 exposanten te vinden zijn. Het is één van de eerste postcorona vakbeurzen die interessant zijn voor medewerkers uit de installatiebranche.

Tijdens de beurs zullen slimme warmtepompconcepten weer eens fysiek aanschouwd kunnen worden. Eén van de exposanten is Duco Ventilation & Sun Control, dat de ambitie koestert om de woningvoorraad te ‘vergroenen’. Met de ventilatiewarmtepomp DucoBox Eco mikt deze fabrikant op gezinnen die hun woning wensen te verduurzamen tot een volledig gasloze woning. De ventilatiespecialist presenteert vier warmtepompconcepten die op maat van de bewoner worden gefabriceerd.

Geen last van overventilatie
Bij een klassieke ventilatiewarmtepomp wordt alle lucht uit de woning gehaald wanneer er warmtevraag of warm tapwatervraag is. Hierdoor wordt vaak meer lucht dan nodig uit de woning gehaald, enkel en alleen om de warmtepomp te voorzien van voldoende luchtdebiet. Overventilatie zorgt voor onnodig warmteverlies en de daarbij horende kosten. Bij koude buitentemperaturen en beperkt vermogen draait zo’n warmtepomp soms zelfs louter om zijn eigen verliezen te compenseren, aldus de fabrikant. De DucoBox Eco werkt echter volledig op buitenlucht. Om geen energie verloren te laten gaan wordt de beschikbare ventilatielucht over de warmtewisselaar gezogen. Hierdoor is de luchttemperatuur hoger en dus ook het rendement waardoor maximale energieterugwinning mogelijk is.

WTW-unit met kopieerfunctie
Nieuwkomer op de beurs is de compacte WTW-unit DucoBox Energy Comfort. Door een kopieerfunctie in de software is het mogelijk om binnen seriematige bouw de instellingen over te nemen binnen een gelijkaardige woning. Fysische ingrepen zijn niet nodig. De links/rechts uitwisseling gebeurt volledig softwarematig dankzij een gepatenteerd principe met de dubbele by-pass.

Collectieve ventilatie voor renovatiemarkt
Een tweede noviteit is de Duco RoofFan. Deze drukgestuurde dakventilator zorgt voor de collectieve afvoer binnen de vraaggestuurde natuurlijke ventilatiesystemen van deze fabrikant. De druksturing zorgt voor een verdeling van de debieten in gestapelde woningbouw. De dakventilator is beschikbaar in twee uitvoeringen met een maximum debiet van 1.800 of 3.000 m3/h.