Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 93 seconden

Slim Bouwen InstEen veel gehoord credo is ´smarter, faster, cheaper, better’. Maar hoe kijkt de Nederlandse bouw- en installatiesector zelf aan tegen deze ontwikkelingen? De sector is van mening dat Nederland met name slimmer en beter moet bouwen. De focus ligt minder bij sneller en goedkoper. Met name de architecten en handelaren zijn groot voorstander van deze ontwikkelingen. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy onder 700 bouwprofessionals.

Er zijn diverse managementboeken verschenen met daarin enkele of alle van de volgende steekwoorden: smarter, faster, cheaper en better. Om te kijken in hoeverre dit ook van toepassing is op de Nederlandse bouwen installatiesector heeft USP onderzocht in hoeverre de sector zelf van mening is dat er de komende jaren slimmer, sneller, goedkoper en een betere kwaliteit gebouwd moet worden. Het blijkt dat alle marktpartijen unaniem van mening zijn dat er vooral slimmer en beter gebouwd moet worden. Bij alle marktpartijen, met uitzondering van afbouwers, staat slimmer op de eerste positie, gevolgd door betere kwaliteit. Sneller en goedkoper bouwen zijn minder belangrijk.

Hoewel de aspecten los van elkaar gevraagd zijn, hoeven ze elkaar uiteraard niet uit te sluiten. Integendeel ze kunnen elkaar zelfs versterken. Als er bijvoorbeeld slimmer gebouwd gaat worden, dan kan er ook al in de ontwerpfase gekeken worden hoe het project eventueel goedkoper gerealiseerd kan worden. Een andere ontwikkeling die natuurlijk effect heeft op deze aspecten is die van prefabricage / modulair bouwen. Als er meer in ‘fabrieken’ onder geconditioneerde omstandigheden geproduceerd wordt, worden veel negatieve effecten uitgesloten of in ieder geval geminimaliseerd.

Te denken valt aan faalkosten, transportkosten, wachttijden en dergelijke. Desalniettemin kunnen veel onderdelen van een gebouw ‘slimmer’ gerealiseerd worden, maar vooralsnog komt er zeker nog mensenwerk bij kijken. In een volgend artikel zullen een aantal trends en ontwikkelingen onder de loep worden genomen: gebruik 3D-printers, technologie in de bouw, prestatiecontracten en monteren in plaats van bouwen.

[related_post themes=”text”]