Tag Archives: energiezuinig

‘Betrouwbaarheid energielabel onvoldoende gewaarborgd’

Gepubliceerd op

De betrouwbaarheid van het nieuwe energielabel is onvoldoende gewaarborgd en de effectiviteit ervan is vooralsnog gering. Uit een enquête die de Rekenkamer onder huiseigenaren heeft gehouden blijkt dat het effect van het nieuwe energielabel vooralsnog gering is: ‘het label biedt huiseigenaren weinig inzicht in de energiezuinigheid van een woning. En het label zet huiseigenaren niet aan tot het treffen van extra energiebesparende maatregelen.’ De Kamer beveelt de minister voor Wonen en Rijksdienst aan om maatregelen te treffen waarmee de betrouwbaarheid van het energielabel wordt verbeterd. Dit zou kunnen door: meer dan tien toetspunten te kiezen; het aantal maatregelen waarvoor woningeigenaren bewijsmateriaal moeten aanleveren te vergroten; en beter toezicht te houden op de afgegeven energielabels en de onderliggende bewijzen.

Digitale energieprestatiekeuring beschikbaar

Gepubliceerd op

Morgen wordt het startsein gegeven voor de energieprestatiekeuring (EPK). De EPK is een vrijwillig te hanteren instrument waarmee het bedrijfsleven kan aantonen dat er invulling is gegeven aan energiebesparing. Koninklijke Metaalunie is vanaf het prille begin betrokken bij de totstandkoming van de EPK en heeft vanaf vandaag een digitale EPK-tool voor ondernemers in het MKB-metaal beschikbaar. De EPK is één van de afspraken binnen het SER-Energieakkoord waarmee het bedrijfsleven invulling kan geven aan de energiebesparingsopgave. De bij het Energieakkoord betrokken partijen, waaronder het ministerie van Infrastructuur & Milieu, hebben afgesproken dat een ondernemer kan kiezen uit drie EPK-varianten om aan zijn bevoegd gezag duidelijk te maken dat het thema energiebesparing voldoende is ingevuld.

“Huurwoningen moeten veel sneller energiezuinig worden gemaakt”

Gepubliceerd op

Maxime Verhagen waarschuwt in de nieuwsbrief van NEN dat huurwoningen veel sneller energiezuinig moeten worden gemaakt. “Nog 1,8 miljoen huurwoningen moet voor eind 2020 gemiddeld op energielabel B komen, volgens de afspraken in 2012. In september 2013 kwam daar het Energieakkoord overheen. Toen werd ook 400 miljoen euro vrijgemaakt voor verduurzaming. Maar bijna al dat geld ligt nu nog steeds op de plank! Er gebeurt veel te weinig”, vindt de voorzitter van Bouwend Nederland.

Besparing op energiekosten is volgens Nederlanders dé belangrijkste reden om voor duurzaam (ver)bouwen te kiezen. Ze vinden dit een stuk belangrijker dan het milieu of een beter leefklimaat in huis.

Ongeveer 6.000 LED armaturen van Osram dochter Siteco verlichten het nieuwe logistieke distributiecentrum van de BMW groep te Dingolfing, Duitsland. Deze lichtoplossing heeft een hoge energie-efficiëntie, een lange levensduur, lage onderhoudskosten en geeft een goed visueel comfort. En dankzij de moderne LED techniek gebruikt het systeem 55% minder energie dan vergelijkbare systemen met conventionele oplossingen.