Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 141 seconden

Wecycle - Inzameling armaturenRuim 900 ton aan verlichting komt er jaarlijks vrij uit sloopprojecten, zo blijkt uit onderzoek door Bureau Witteveen+Bos, in opdracht van Wecycle en LightRec. Dit is veel meer dan in eerdere onderzoeken werd geschat. In 99% van de gevallen bieden sloopbedrijven armaturen niet apart aan bij Wecycle, maar aan metaalrecyclingbedrijven. LightRec en Wecycle willen de hoeveelheid ingezamelde armaturen sterk verhogen.

Oude armaturen bevatten vaak nog PCB-houdende condensatoren en zijn daarmee chemisch afval. Dat is een extra reden om ze in te leveren bij Wecycle. Op termijn, wanneer de nieuwe regelgeving op 1 juli 2015 in zijn geheel in werking is getreden, zou ook de afgifte aan gecertificeerde metaalrecyclers voldoen, omdat deze dan verplicht zijn de hoeveelheden armaturen te registreren en vast te leggen hoe ze zijn verwerkt. Het potentieel uit sloopprojecten zit vooral in professionele gebouwen, zoals kantoren, scholen en ziekenhuizen. Uit sloop van huizen komen nauwelijks armaturen vrij, omdat de armaturen uit huishoudens meestal meeverhuizen met de bewoner.

Op dit moment worden de hoeveelheden armaturen bij sloopprojecten gezien als onbelangrijk, blijkt uit het eerste deel van het onderzoek. Hierdoor belanden armaturen bij sloopprojecten nagenoeg altijd tussen de metalen of het gemengde afval. Geen van de sloopbedrijven uit het onderzoek van Witteveen+Bos geeft ingezamelde armaturen af aan Wecycle. Dit in tegenstelling tot energiezuinige lampen, die vaak wel apart worden gehouden. Armaturen worden tijdens de sloopfase meestal weggegooid als afval of tegen vergoeding aangeboden aan metaalrecyclingbedrijven.

Het vooraf demonteren en apart houden van armaturen betekent een extra handeling, wat sloopbedrijven moeten doorvertalen in kosten. Het Bouwbesluit schrijft echter al voor dat deze extra handeling verplicht is.

Voor LightRec en Wecycle was het doel van de studie om gegevens te krijgen over de processen die bij sloop plaatsvinden, om zo voorstellen te kunnen doen om de inzameling van afgedankte verlichting via de sloopbedrijven te verbeteren. “Waarschijnlijk leveren sloopbedrijven wel in via Wecycle als de opdrachtgever er om vraagt of ze andere prikkels krijgen. Hiertoe loopt nog een vervolgonderzoek”, zegt Jeroen Bartels, manager van LightRec. “Ook de opdrachtgever moet zich ervan bewust zijn dat armaturen apart moeten worden ingeleverd.”

LightRec en uitvoeringsorganisatie Wecycle beraden zich op verdere acties om de inzameling van armaturen uit sloop te stimuleren. “900 ton is ongeveer een kwart van wat we nu per jaar inzamelen. Het is dus van belang dat we verder onderzoeken hoe we sloopbedrijven kunnen motiveren en behulpzaam kunnen zijn om meer armaturen in te leveren. Hiermee gaan we aan de slag in 2015”, besluit Bartels.

Het tweede deel van het onderzoek omvat een pilotstudie naar de knel- en verbeterpunten van het demonteren van armaturen bij sloop en wordt naar verwachting begin dit jaar afgerond.

Witteveen+Bos combineerde voor deze studie meerdere bronnen, afkomstig onder meer van adviesbureau MiSa Advies en van VERAS, de branchevereniging voor aannemers in de sloop.

Voor meer informatie: www.lightrec.nl en www.wecycle.nl