Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 86 seconden

Merosch Open SourceWillen we stappen vooruit maken in het verduurzamen van de gebouwde omgeving, dan moeten we beter, goedkoper en sneller beschikken over de kennis die elders is opgedaan. Bij Merosch delen we onze kennis onder andere door al onze rapporten via internet beschikbaar te stellen (bij goedkeuring van de opdrachtgever). Daarnaast volgen en monitoren we nadrukkelijk projecten na oplevering en tijdens de exploitatiefase.

Een andere tool is Merosch Open Source. Merosch Open Source is een bijeenkomst waar kennis gedeeld wordt voor een gerichte doelgroep over een specifiek thema. Enkele voorbeelden van thema’s zijn:De regie voor energieleverende wijken; Frisse en energieneutrale scholen;

Nul-op-de-meter renovaties; Energieopslag, batterijen en de salderingsregeling.

Merosch of één van haar relaties draagt een onderwerp aan. Merosch stuurt de uitnodigingen rond aan een gerichte doelgroep (bijvoorbeeld: gemeenten, schoolbesturen, projectontwikkelaars, architecten, woningcorporaties) en faciliteert de bijeenkomst. Bij minimaal 10 aanmeldingen gaat de sessie door (het maximaal aantal personen is 20).

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze eigen vragen en/of kennis inbrengen en bereid zijn dit te delen. De Merosch Open Source Sessies starten om 13:30 en zijn om uiterlijk 16:30 afgelopen. De locatie is bij Merosch op kantoor of bij een van de deelnemers. Wij zorgen voor de regie en voor een interactief programma met een hoge informatiedichtheid. De inleiding wordt verzorgd door Merosch. Aan de deelnemers wordt gevraagd een actieve bijdrage te leveren in een korte presentatie c.q. vraagstelling.

 

Heb je een onderwerp of wil je weten welke Merosch Open Source sessie de komende periode is ingepland? Neem dan contact op met Esther Wagensveld. De eerst volgende Merosch Open Source is in september. Het onderwerp is: ‘De regie voor energieleverende wijken’. Voor meer informatie:  www.merosch.nl .

 

[related_post themes=”text”]