Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 126 seconden

Rotterdamse kantoren scoren 10% beter dan de Nederlandse benchmark voor duurzaamheid. Zij doen het vooral goed op het gebied van gezondheid en transport. Dat bleek uit De Groene Werkplek Rotterdam, gepresenteerd door bbn adviseurs op woensdag 3 december j.l. Directeur “Duurzaamheid en Stadsontwikkeling” van Rotterdam Paula Verhoeven was verheugd met het resultaat en grote bereik van het onderzoek. Een derde van de stad heeft geparticipeerd.

Naast de gebouwen zelf is ook het beheer van bijna veertig kantoren onderzocht. Hierbij is een opvallend verschil geconstateerd. Eindgebruikers die het beheer van hun pand (grotendeels) zelf uitvoeren, scoren gemiddeld flink beter dan een externe vastgoedmanager. Externe managers behalen dus een lagere score over de gehele breedte van de duurzaamheidsmeetlat BREEAM. “Herkenbaar, maar wel verontrustend” was de gedeelde mening onder de aanwezige eigenaren en eindgebruikers.

1.200.000 m² BREEAM in Rotterdam

In totaal is meer dan een derde van de totale Rotterdamse kantorenmarkt in kaart gebracht met BREEAM-NL In-Use. Onder de grotere kantoren is dit zelfs bijna de helft. Hiermee is de reikwijdte van het onderzoek verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Verduurzaming is een samenspel tussen eigenaren en huurders. Positief is dan ook het aansluiten van Rotterdamse bedrijven als Unilever, Rabobank, Houthoff Buruma, ABN Amro, PWC, Robeco en Nationale Nederlanden. Meer dan veertig eigenaren en gebruikers participeerden in het onderzoek van 2014.

Tijdens het gezamenlijke gesprek dat volgde, deelden o.a. PWC en KPN hun kritiek op de statische houding van veel eigenaren. “Pas bij contractverlenging komt duurzaamheid op de agenda. Daarna is het weer jaren stil.” Dit speelt vaak bij (buitenlandse) fondsen in een lastig financieel parket. Toch zijn er steeds meer fondsen met financiële slagkracht, zo stelde Blackstone. Door de lagere transactieprijzen van de afgelopen jaren is er ruimte om te investeren.

Vervolg in 2015

Andere stedenonderzoeken, zoals Amsterdam Zuidas en Utrecht zijn opgestart. Doelstelling is om volgend jaar het vergelijk binnen de G4 te maken. Hierdoor ontstaat een steeds beter beeld van de kwaliteit van de huisvesting en werkplekken. De Groene Werkplek is daarmee een goede thermometer voor de ontwikkeling van duurzaamheid in de utiliteitssector.

De Groene Werkplek

Alle duurzaamheidsonderzoeken die bbn adviseurs uitvoert voor eigenaren, eindgebruikers en locaties zijn samengebracht in het initiatief “De Groene Werkplek”, waarvan dit jaar de tweede Rotterdamse editie werd gepubliceerd. Vanuit De Groene Werkplek is een BREEAM-benchmark ontstaan van vele honderden gebouwen voor tientallen eigenaren en eindgebruikers. Dit biedt transparantie aan de markt om te meten en op anonieme basis te vergelijken. Zo kan elke organisatie op zoek naar haar kansen, speerpunten en werk maken van duurzaamheidsbeleid