Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 101 seconden

leaderMomenteel heeft iets meer dan een kwart van de fabrikanten in de bouw- en installatiesector een webshop of een online module. De verwachting is dat dit percentage de komende jaren sterk toe zal nemen. Vooral onder fabrikanten in de bouwsector wordt het komende jaar al een stijging verwacht. Van de fabrikanten in de bouwsector die nu nog geen webshop of online module hebben, verwacht namelijk een kwart dat dit binnen een jaar wel het geval zal zijn. Dit blijkt uit het rapport ‘Rol van de Handel’ van BouwKennis.

Het speelveld van toeleveranciers in de bouwketen verandert in sneltreinvaart. De mogelijkheden die het online kanaal toeleveranciers bieden, spelen hierin een aanjagende rol. Voor de fabrikant zijn er bijvoorbeeld kansen om afnemers directer te bedienen. Inmiddels geeft iets meer dan een kwart van de fabrikanten in de bouw- en installatiesector aan dat ze daadwerkelijk over een webshop of online module beschikken.

Ondanks de kans om afnemers directer te bedienen, valt voor fabrikanten uit de bouwsector op dat zij zich voornamelijk richten op handelaren (15%). Professionals (7%) en consumenten (6%) kunnen in mindere mate gebruik maken van de online bestelmogelijkheden die fabrikanten uit de bouwsector bieden. Ook een relatief groot aandeel fabrikanten uit de installatiesector geeft aan dat de webshop of online module is gericht op handelaren (10%).

Aan fabrikanten die momenteel nog geen webshop of online module hebben, is gevraagd op welke termijn men verwacht deze wel in te gaan zetten. Fabrikanten in de bouwsector geven vaker dan fabrikanten in de installatiesector aan dat zij snel een webshop voor hun bedrijf verwachten. Bijna een kwart verwacht binnen nu en een jaar een webshop te hebben. Onder fabrikanten in de installatiesector ligt dit aandeel opvallend laag (3%). Ongeveer een derde van de fabrikanten zonder webshop in zowel de bouw- als de installatiesector geeft aan dat er over 2 tot 3 jaar wel een webshop is bij hun bedrijf. Fabrikanten in de installatiesector die nog geen webshop hebben, zeggen vaker helemaal geen behoefte te hebben aan een webshop dan fabrikanten in de bouwsector.

Voor meer informatie: www.bouwkennis.nl