Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 146 seconden

Door nieuwe leden te verwelkomen met een bewezen staat van dienst op gebied van innovatie, wil Stichting KIEN eraan bijdragen dat concepten vanuit wetenschap en praktijk niet alleen tastbaar, maar ook toepasbaar zijn. De stichting zet zich in voor innovatie-onderzoek en projecten die relevant zijn voor de e-installateur. Plannen voor 0-energie en langer zelfstandig thuis wonen zullen nu concreet worden gemaakt. “De komende tijd gaat het bestuur extra stappen zetten om het gedachtengoed van KIEN meer duurzaam te maken”, zegt de nieuwe voorzitter Sven Asijee, die tevens verantwoordelijk is voor de portefeuille Innovatieontwikkeling. “Mijn nauwe betrokkenheid bij de stichting maakt dat ik al een sterke relatie heb opgebouwd met de initiatieven die ervoor zorgen dat de installatiebranche een stap vooruit wordt geholpen. Met name technische innovaties van de Technische Universiteit Eindhoven hopen we zo snel mogelijk te valideren en te kanaliseren om mee te nemen in de praktijk.”

Masi Mohammadi, lector bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en professor aan de TU Eindhoven, is ook toegetreden als bestuurslid. Zij is daarnaast commissaris van verschillende instellingen in de bouwsector. Mohammadi ontwikkelde eerder onder andere het concept voor de empathische woonomgeving, een initiatief dat nog een stap verder gaat dan de slimme woonomgeving en rekening houdt met het gedrag en de wensen van de gebruiker. “Naast mijn theoretische expertise heb ik afgelopen jaren veel kennis uit de praktijk opgedaan. Beide hoop ik te combineren tot initiatieven voor KIEN die noviteit met zich meedragen. Ik werk graag op het snijvlak van het genereren van kennis en de realisatie van de kennis. Vanuit mijn specialisatie op gebied van technologie en bouwkunde hoop ik ook input te kunnen geven aan ideeën hoe de bouwsector en installatiebranche met elkaar samen kunnen werken”, aldus Mohammadi.

Bas Kuypers is reeds drie jaar voorzitter van de Commissie Innovatie bij Uneto-VNI en houdt zich verder bezig met business development. “Mijn hart klopt sneller als ik vanuit dit werk naar innovatie in de branche kan kijken en een beeld vorm over hoe de branche er in de toekomst uitziet.” Bij KIEN kijkt Kuypers met name uit naar het aanjagen van greenfield innovaties. “Het is mooi om te zien dat de stichting daar stelling in durft te nemen en er middelen beschikbaar voor kan stellen. KIEN zit dicht op de wetenschappelijke instellingen en maakt mooie praktische koppelingen vanuit theoretische innovaties. Ik zie het als een uitdaging om te onderzoeken hoe KIEN en Uneto-VNI elkaar goed kunnen aanvullen in het belang van de installateur.”

Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) is in 2011 opgericht om innovatie in de elektrotechniek te stimuleren. KIEN is een knooppunt waar kennis, ervaring en onderzoek samenkomen. Samen met overheden, bedrijven, instellingen, netwerkorganisaties en gebruikers onderzoekt de Stichting innovatieve oplossingen voor maatschappelijke thema’s waarmee e-installateurs aan de slag kunnen. Meer informatie kunt u vinden op de website van Stichting KIEN, www.stichtingkien.nl of volg KIEN op twitter @stichtingkien.

[related_post themes=”text”]